Sunteți pe pagina 1din 335

UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE

APĂRARE „CAROL I”

MANAGEMENTUL
RESURSELOR UMANE
- bibliografie şi webgrafie -

Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”


Bucureşti - 2010
Colectiv de realizare

Coordonator Lt.col.(r) CĂLUGĂRESCU Ovidiu

P.C. DASCĂLU Aurelia


Întocmit P.C. ŞERBAN Ionica

Tehnoredactare P.C. ŞERBAN Ionica


computerizată

NOTĂ: Site-urile au fost accesate la 27.02.2010


I.Bibliografie – titluri aflate în bazele de date ale
Bibliotecii Universitare.............................................6
1. INTRODUCERE ÎN M.R.U.............................................6
Definiţie
Principalele activităţi
Modele elaborate în domeniul M.R.U.
2. STRATEGII ŞI POLITICI ÎN DOMENIUL M.R.U....39
Conţinutul strategiilor în domeniul resurselor umane
Elaborarea şi implementarea strategiilor din domeniul
resurselor umane
Politici în domeniul resurselor umane
Elaborarea şi implementarea politicilor din domeniul
resurselor umane
3. ANALIZA ŞI PROIECTAREA POSTURILOR..........52
Definirea analizei posturilor
Descrierea posturilor şi specificaţiei posturilor
Procesul analizei posturilor
Metode şi tehnici de analiză a posturilor
Proiectarea posturilor
Modele de proiectare a posturilor
4. PLANIFICAREA RSURSELOR UMANE...................75
Definirea planificării resurselor umane
Raportul dintre planificarea resurselor umane şi
planificarea organizaţională
Modele de planificare a resurselor umane
5. RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR
UMANE............................................................................91
Recrutarea – activitate de bază a procesului de asigurare
cu personal
Factori externi şi interni ai recrutării
Strategii şi politici de recrutare
Selecţia resurselor umane
6. MANAGEMENTUL CARIEREI.................................134
Conceptul de carieră
Principalele obiective ale managementului carierei
Planificarea carierei organizaţionale şi individuale
Dezvoltarea carierei
Eficacitatea carierei
7. EVALUAREA PERFORMANŢELOR.......................215
Evaluarea formală şi evaluarea informală a
performanţelor
Obiectivele evaluării performanţelor
Etapele procesului de evaluare a performanţelor
Metode şi tehnici de evaluare a performanţelor
8. MANAGEMENTUL RECOMPENSELOR................234
Componentele sistemului de recompense
Politica salarială – componentă a politicii generale a
organizaţiei
Evaluarea posturilor
Principalele sisteme de salarizare
9. LEGISLAŢIA MUNCII................................................247
a) Legislaţia muncii, relaţii de muncă..............................247
b) Venituri salariale..........................................................250
c) Programe şi strategii forţă de muncă...........................255
1. Ocuparea forţei de muncă.....................................255
2. Formare profesională............................................268
d) Administrativ. Buget. Investiţii...................................273
e) Legislaţie - C.O.R........................................................274
f) Mobilitatea forţei de muncă.........................................277
1. Legislaţie internă...................................................277
2. Legislaţie comunitară............................................281
3. Acorduri bilaterale în domeniul mobilităţii forţei de
muncă......................................................................286
g) Politica socială şi ocuparea forţei de muncă................290
1. Sănătate şi securitate în muncă.............................290

4
2. Ordine ale MINISTRULUI MUNCII în domeniul
securităţii şi sănătăţii în muncă..............................294
3. Lista directivelor europene din domeniul sănătăţii şi
securităţii în muncă.................................................300
h) Pensii...........................................................................305
1. Sistemul public de pensii........................................305
2. Alte reglementări privind pensionarea..................309
3. Pensii administrate privat şi pensii facultative......309
4. Pensii de serviciu...................................................310
5. Sisteme de pensii neintegrate sistemului public.....311
6. Drepturi reparatorii cu caracter necontributiv.....311
7. Sistemul public de pensii al agricultorilor.............313
i) Legislaţie - Management fonduri europene..................313
j) Legislaţie în domeniul politicilor publice…………….316

II. Webgrafie.....................................................317
1. Site-uri de interes general............................................317
2. Ministerul muncii şi protecţiei sociale în statele membre
ale Uniunii Europene....................................................319
3. Ministerul muncii şi protecţiei sociale din ţările
candidate la Uniunea Europeană...................................322
4. Reviste de specialitate..................................................322

III. Index de autori..........................................326

5
I. Bibliografie – titluri aflattee în bazele de date ale
Bibliotecii Universitare

1. INTRODUCERE ÎN M.R.U.

ALEXANDRESCU, Margareta. Metode si procedee


moderne de recrutare si selectie a resursei umane in Armata
Romaniei in conditiile integrarii in N.A.T.O. si aderarii la
Uniunea Europeana. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 219 p.
Cota D.1982; Literatura militara generala

ALEXANDRESCU, Margareta. Resursele umane ale


Armatei Romaniei in contextul integrarii in N.A.T.O. si
aderarii la Uniunea Europeana. Referat de cercetare stiintifica
nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2008. 76 p.
Cota D.1472; Literatura militara generala

ALEXE, Ion. Orientari si tendinte ale managementului


resurselor umane in context european. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 68 p
Cota LC/NS 1797; Literatura militara - aplicatii

ANGHEL, Vasile. Managementul carierei individuale,


domeniul fundamental al managementului resurselor umane.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 40 p.
Cota LC/NS 1788; Literatura militara - aplicatii

ARMSTRONG, Michael. Managementul resurselor


umane: manual de practica. Bucuresti, Editura Codecs, 2003.
872 p.
ISBN 973-8060-60-5
Cota 72289; Literatura enciclopedica

6
BADEA, Constantin. Competentele specialistului in
resurse umane din Secretariatul General al Ministerului
Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 39 p.
Cota LC/NS 1474; Literatura militara - aplicatii

BALAN, Neculai. Optiuni in managementul resurselor


umane. In: Spirit militar modern, nr. 5/1998. p.7-10
Sala de lectura

BARBU, Victor. Resursa umana, o prioritate. In:


Observatorul Militar, nr. 48[929]/2007. p.11
Sala de lectura

BARBU, Victor. Restructurarea resurselor umane. In:


Spirit militar modern, nr. 3-42004. p.23-27
Sala de lectura

BARBU, Victor. Strategii de management al


resurselor umane ale apararii in Armata Romaniei pentru
asigurarea interoperabilitatii cu armatele statelor membre
N.A.T.O. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 174 p.
Cota D.1272; Literatura militara generala

BARBU, Victor; RIZEA, Ion; MINEA, Mariana.


Reforma resurselor umane are mari sanse de reusita! In:
Observatorul Militar, nr. 10[688]/2003. p.4-6
Sala de lectura

BISA, Nicu. Responsabilitati in managementul


resurselor umane de aparare; comandantul - manager al
organizatiei militare; specialistul in probleme de personal -
gestionar al resurselor umane ale apararii. Bucuresti, Editura

7
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2004. 74 p.
Cota LC/NS 1136; Literatura militara - aplicatii

BOBOC, Mihail. Gestionarea resurselor umane -


evolutia in cariera a personalului militar. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p.
Cota LC/NS 2357; Literatura militara - aplicatii

BRANZAN, Ion. Crearea si gestionarea datelor


pentru compunerea corespondentei. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 48 p.
Cota LC/NS 2236; Literatura militara - aplicatii

BUHLER, Patricia. Human resources management /


Managementul resurselor umane. Avon, Editura Adams Media
Corporation, 2002. 368 p.
ISBN 1-58062-699-8
Cota 73257; Literatura enciclopedica

BURDUS, Eugen. Tratat de management. Bucuresti,


Editura Economica, 2005. 860 p.
ISBN 973-709-117-5
Cota 74189; Literatura enciclopedica

BURLOIU, Petre. Managementul resurselor umane.


Tratare globala interdisciplinara. Bucuresti, Editura Lumina
Lex, 2001. 1280 p.
Cota 70129; Literatura enciclopedica

CERASEL, Ion-Corin. Gestionarea resurselor umane


in managementul proiectelor. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 83 p
Cota LC/NS 1796; Literatura militara - aplicatii

8
CIOBANU, Emil. Managementul performant al
resurselor umane in organizatie. Bucuresti, Editura Centrului
Tehnic-Editorial al Armatei, 2008. 232 p.
ISBN 978-606-524-007-0
Cota 75924; Literatura enciclopedica

CIORNEI, Vasile. Comandantii si sefii nu sunt simpli


utilizatori ai resurselor umane. In: Observatorul Militar, nr.
4[834]/2006. p.5; 15
Sala de lectura

CIRICA, Razvan Ionut; TEODORESCU, Lucian.


Resursele umane si politica sociala europeana. In: Raporturi
de munca, nr. 3/2004. p.58-62
Sala de lectura

CIUBICA, Ioan. Diferite abordari si teorii privind


managementul resurselor umane. In: Tehnica militara, nr.
2/2008. p.23-28
Sala de lectura

COLE, G.A. Managementul personalului. Bucuresti,


Editura Codecs, 2000. 558 p.: fig., sch., tab.
ISBN 973-8060-23-0
Cota 71376; Literatura enciclopedica

CONSTANTIN, Neculai. Cerinte si directii pentru


modernizarea managementului resurselor umane in contextul
mediului de securitate contemporan. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 120 file
Cota MAS/NS 194; Literatura militara - aplicatii

CONSTANTIN, Neculai. Managementul resurselor


umane din domeniul apararii si securitatii, in mediul
international contemporan. Referat de cercetare stiintifica nr.

9
1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol
I', 2007. 105 p.
Cota D.1529; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Neculai. Modernizarea


managementului resurselor umane din domeniul apararii si
securitatii, in contextul provocarilor din mediul international
contemporan. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 250 p.
Cota D.1644; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Neculai. Particularitatile


managementului resurselor umane in domeniul militar.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Colegiul de Razboi], 2006. 95 p.
Cota LC/NS 1537; Literatura militara - aplicatii

CORNESCU, Viorel. MANAGEMENT: teste si studii


de caz. Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004.
114 p.
ISBN 973-575-890-3
Cota 74168; Literatura enciclopedica

CORNESCU, Viorel; MIHAILESCU, Ioan;


STANCIU, Sica. Managementul organizatiei. Bucuresti,
Editura All Beck, 2003. X, 296 p.
ISBN 973-655-365-5
Cota 71401; Literatura enciclopedica

COSTEA, Dan. Evaluarea = recunoastere obiectiva a


valorii individuale. In: Observatorul Militar, nr. 14[692]/2003.
p.13
Sala de lectura

10
COTOIA, Marin. Optimizarea bazelor de date pentru
gestionarea resurselor umane in Armata Romaniei. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p.
Cota LC/NS 2458; Literatura militara - aplicatii

COVRESCU, Andrei. Competentele ofiterului


specialist in managementul resurselor umane din Secretariatul
General al Ministerului Apararii Nationale. Bucuresti, Editura
Universitatea Nationala de Aparare [Colegiul de Management
al Resuselor Apararii si Educational], 2005. 40 p.
Cota LC/NS 1347; Literatura militara - aplicatii

CRISTEA, Marian. Cresterea calitatii activitatii


managerului de resurse umane prin elaborarea si utilizarea
procedurilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2007. 36 p
Cota LC/NS 1787; Literatura militara - aplicatii

CRUCEANU, Soare. Modalitati de planificare a


resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 63 p
Cota LC/NS 1793; Literatura militara - aplicatii

DAMASCHIN, Luisa Dolores. Teoria organizatiilor.


Teoria sistemelor. Aspecte ale redimensionarii sistemului
militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii,
Educationale si al Achizitiilor], 2007. 70 p.
Cota LC/NS 1696; Literatura militara - aplicatii
DASCALU, Laurentiu-Iulian. Rolul si importanta
bazelor de date in managementul resurselor umane. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p.
Cota LC/NS 2181; Literatura militara - aplicatii

11
DINCA, Dragos. Managementul resurselor umane din
administratia publica. In: Economie si administratie locala, nr.
1/2008. p.4-7
Sala de lectura

DOBOS, Marian. Competentele managerului de


resurse umane in gestionarea angajatilor. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 82 p
Cota LC/NS 1782; Literatura militara - aplicatii

DOMSA, Marcel. Recrutarea, selectia si admiterea


absolventilor ciclului gimnazial in colegiile militare liceale.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 50 p.
Cota LC/NS 2145; Literatura militara - aplicatii
DRAGAN, Gabriela. Gestiunea resurselor umane. In:
Tribuna economica, nr. 31/2008. p.36-40
Sala de lectura
DRAGAN, Gabriela. Resursele umane in
administratia publica. In: Tribuna economica, nr. 34/2008.
p.31-35
Sala de lectura

DUMINICA, Dorel. Implicatiile Strategiei de


transformare a Armatei Romaniei asupra dinamicii de
personal potrivit etapei integrarii operationale in N.A.T.O. si
U.E., 2008-2015. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 54 p.
Cota LC/NS 2525; Literatura militara - aplicatii

DUMISTRACEL, Gheorghe. Particularitatile


managementului resurselor umane in domeniul militar.
Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2005.96p.
Cota LC/NS 1396; Literatura militara - aplicatii

12
DUMITRIU, Bogdan. Managementul carierei
individuale. Studiu de caz: ofiterul logistician. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 90 p.
Cota LC/NS 2235; Literatura militara - aplicatii

EMILIAN, Radu. Conducerea resurselor umane.


Bucuresti, Editura Expert, 1999. 352 p.
Cota 69790; Literatura enciclopedica

GAF-DEAC, Maria. Indrumar pentru management


modern. Bucuresti, Editura Fundatiei Romania de Maine, 2008.
228 p.
ISBN 978-973-163-098-4
Cota 75993; Literatura enciclopedica

GALATEANU, Valentin. Rolul structurilor


administrative pentru mobilizarea fortelor. Optimizarea
activitatilor centrelor militare pentru asigurarea, anuntarea si
trimiterea resurselor la unitati. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare [Colegiul de Razboi], 2004. 79 p.
Cota LC/NS 1177; Literatura militara - aplicatii

GATU, Florin. Managementul resurselor umane in


cadrul procesului de achizitii. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 86 p.
Cota LC/NS 2527; Literatura militara - aplicatii

GHEORGHE, Mihail. Statul de organizare instrument


al organizarii sistemului militar. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 46 p.
Cota LC/NS 2165; Literatura militara - aplicatii

GHICA-RADU, Dan. Prioritatea mea este


gestionarea resursei umane, cea mai importanta resursa de
care dispunem. In: Observatorul Militar, nr. 15[998]/2009. p.5
Sala de lectura
13
GHIZDEANU, Mihaita. Aspecte privind
managementul resurselor umane in vederea participarii
Romaniei la operatii multinationale in cadrul P.E.S.A.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 74 p.
Cota LC/NS 2528; Literatura militara - aplicatii

GIUROIU, Catalin Valeriu. Optimizarea gestionarii


resurselor umane din unitatile operationale. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 35 p.
Cota LC/NS 2186; Literatura militara - aplicatii

GOSCHIN, Zizi; PARLOG, Cornelia;


CONSTANTIN, Daniela. Corelatia dintre resursele umane si
infrastructura la nivelul regiunilor de dezvoltare din Romania.
In: Revista Romana de Statistica, nr. 10/2006. p.63-76
Sala de lectura

GRADINARU, Marius. Particularitati ale


managementului resurselor umane in Armata Romaniei. Studiu
de caz: Forte Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.
Cota LC/NS 2250; Literatura militara - aplicatii

GRADINARU, Sorin. Optimizarea gestionarii


resurselor umane in Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p.
Cota LC/NS 2529; Literatura militara - aplicatii

GRECU, Ioan. Modernizarea sistemului de


management al resurselor umane. In: Observatorul Militar, nr.
36[866]/2006. p.10
Sala de lectura

14
GRIGORE, Ana Maria. Managementul resurselor
umane - repere teoretice. In: Tribuna economica, nr. 15/2007.
p.87-89
Sala de lectura

GRIGORE, Daniel-Cosmin. Competentele ofiterului


specialist in domeniul managementului resurselor umane.
Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2004.51p.
Cota LC/NS 1137; Literatura militara - aplicatii

GRIGORE, Laurentiu-Mihail. Profesionalizarea


armatei Romaniei: studii de arta militara si managementul
resurselor umane. Sibiu, Editura Hermannstadt, 2003. 240 p.
ISBN 973-86008-5-5
Cota 74946; Literatura enciclopedica

GURGU, Ion. 10 pentru cinci obiective. In:


Observatorul Militar, nr. 1[729]/2004. p.8
Sala de lectura

GURGU, Ion; ION, Marian; CIORNEI, Vasile;


TENCHIU, Pavel; COSTEA, Dan; BULIGA, Gheorghe.
Managementul resurselor umane - Profesionistii adaptarii la
contextul istoric. In: Observatorul Militar, nr. 40[921]/2007.
p.14-15
Sala de lectura

GUTOIU, Daniel. Procesul de asigurare a resurselor


umane in structurile de informatii, contrainformatii si
securitate militara ale Ministerului Apararii Nationale.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 60 p.
Cota LC/NS 2530; Literatura militara – aplicatii

HARSAN, Eugen. Particularitati ale managementului


carierei individuale in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura
15
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2006. 44 p.
Cota LC/NS 1472; Literatura militara - aplicatii

HEBE, Ioan-Daniel. Particularitatile strategiei de


transformare a Armatei Romaniei din punct de vedere al
resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2008. 42 p.
Cota LC/NS 2217; Literatura militara - aplicatii

HINESCU, Arcadie; CORDOS, Malina. Gestionarea


eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr.
6/2006. p.26-29
Sala de lectura

HOARA, Ion. Organizarea eficienta a activitatii de


personal. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2008. 34 p.
Cota LC/NS 2204; Literatura militara - aplicatii

HUMULESCU, Vasile. Managementul resurselor


umane necesare realizarii si mentinerii capacitatii de aparare
a Romaniei. Completarea cu resurse umane a pierderilor
suferite de unitatile si marile unitati din Fortele Terestre pe
timpul ducerii actiunilor la nivel operativ. Bucuresti, Editura
A.I.S.M., 1999. 53 file
Cota LC/NS 484; Literatura militara - aplicatii

IACOB, Camelia. Dezvoltarea si mentinerea in


sistemul militar a resurselor umane. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p.
Cota LC/NS 2362; Literatura militara - aplicatii

ICONARU, Costica. Tipuri de fise de post. Realizarea


sau imbunatatirea fiselor posturilor in Fortele Navale.
16
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul
de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004.
54 p.
Cota LC/NS 1138; Literatura militara - aplicatii

IONITA, Catalin. Optimizarea eficientei manageriale.


Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 32 p.
Cota LC/NS 2174; Literatura militara - aplicatii

IORDACHE, Sanda. Dinamica zonelor de interes


geopolitic si geostrategic pentru Romania. Categorii de riscuri
si influenta lor asupra resurselor umane. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 87 p.
Cota MAS/NS 292; Literatura militara - aplicatii

ISAIC-MANIU, Alexandru; MANOLESCU, Aurel;


CARSTEA, Gheorghe. Caracteristici ale resurselor umane
din industrie. In: Revista Romana de Statistica, nr. 4/2008.
2008. p.3-13
Sala de lectura

IVAN, Nicolae. Managementul resurselor umane -


componenta fundamentala a Revolutiei in Afacerile Militare.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 80 p.
Cota LC/NS 2533; Literatura militara - aplicatii

JOITA, Nicusor. Particularitatile gestionarii


resurselor umane in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 34 p.
Cota LC/NS 2248; Literatura militara - aplicatii

LAPUSNEANU, Florin. Managementul resurselor


umane folosite in situatii de razboi in unitatile si marile unitati

17
din Fortele Terestre. Editura Academiei de Inalte Studii
Militare, 2000. 118 File + 3 Harti [28 planse]
Cota LD 1554; Literatura militara-aplicatii

LEFTER, Viorel; MARINAS, Cristian; NICA,


Elvira. Fundamente ale managementului resurselor umane.
Bucuresti, Editura Economica, 2007. 220 p.
ISBN 978-973-709-315-8
Cota 75486; Literatura enciclopedica

LESANU, Liliana. Utilizarea aplicatiei MRU-1 in


gestionarea resurselor umane si materiale. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 66 p.
Cota LC/NS 2430; Literatura militara - aplicatii
LUCA, Mihail-Remus. Proiectarea unei baze de date
pentru gestionarea soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 45 p.
Cota LC/NS 2170; Literatura militara - aplicatii
LUCHIAN, Mihail. Repere demografice in asigurarea
resursei umane militare. In: Spirit Militar Modern, nr. 10-
11/2005. p.6-7
Sala de lectura
MALAELEA, Ion. Specificul managementului
resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2005. 36 file
Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii
MANOLE, Cristina. Managementul resurselor umane
in administratia publica. Bucuresti, Editura ASE, 2006. 368 p.
ISBN 973-594-780-3
Cota 75316; Literatura enciclopedica

18
MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor
umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p.
ISBN 973-570-108-1
Cota 69060; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor


umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p.
ISBN 973-590-909-X
Cota 73283; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Resursele umane in cadrul


organizatiei. In: Raporturi de munca, nr. 12/2007. p.29-38
Sala de lectura
MARIN, Gheorghe. Armata trebuie privita ca un
organism viu. In: Observatorul Militar, nr. 17[898]/2007. p.2-3
Sala de lectura
MARINESCU, Paul. Management de proiect.
Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2005. 163 p.
ISBN 973-737-113-5
Cota 74171; Literatura enciclopedica
MATEI, Petrisor. Particularitatile managementului
resurselor umane in sistemul national de aparare. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p.
Cota LC/NS 1951; Literatura militara - aplicatii
MATUSESCU, Catalin. Etapele dezvoltarii
managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 53 p.
Cota LC/NS 2431; Literatura militara - aplicatii
MIHALCEA, Radu; ANDRONICEANU, Armenia.
Management: fundamente, interferente, studii de caz, solutii.
Bucuresti, Editura Economica, 2000. 464 p.: anexe
Cota 70814; Literatura enciclopedica

19
MOCANU, Eugen. Particularitatile strategiei de
transformare a Armatei Romaniei din punct de vedere al
resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 39 p.
Cota LC/NS 1709; Literatura militara - aplicatii

MOLDOVAN, Ioan-Gigi. Particularitati ale


managementului resurselor umane in Fortele Aeriene.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 74 p
Cota LC/NS 1795; Literatura militara - aplicatii
MOLDOVEANU, Eugen. Management international.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 82 p.
Cota LC/NS 2164; Literatura militara - aplicatii
MOTOC, Gheorghe. Rolul si particularitatile resursei
umane in cadrul organizatiei militare. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 119 p.
ISBN [13]978-973-663-481-9
Cota 74823; Literatura enciclopedica
MUNTEANU, Valentina. Integrarea resurselor
umane in organizatie. In: Tribuna economica, nr. 34/2007.
p.33-35
Sala de lectura
MUNTEANU, Valentina. Managementul resurselor
umane. In: Tribuna economica, nr. 13/2009. p.29-31
Sala de lectura
NEAGU, Costica. Specificul managementului carierei
individuale in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 78 p.
Cota LC/NS 2535; Literatura militara - aplicatii

20
NEAGU, Neculai. Trasaturile componentei
profesionale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 27 p.
Cota LC/NS 2434; Literatura militara - aplicatii

NEAGU, Titi. Managementul resurselor umane in


cadrul Biroului de Informare - Recrutare. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 56 p.
Cota LC/NS 2332; Literatura militara - aplicatii

NEDELCU, Irina-Mihaela. O directie de avangarda


[Analiza activitatii Directiei Management Resurse Umane pe
perioada 1 martie 2001 - 28 februarie 2002]. In: Observatorul
Militar nr. 14[641]/2002. p.25
Sala de lectura

NEDELCU, Irina-Mihaela. Specificul


managementului resurselor umane in presa militara. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 27 file
Cota LC/NS 1326; Literatura militara - aplicatii

NEDELCU, Iulian-Gabriel. Evaluarea


performantelor profesionale ale personalului militar in
institutiile cu statut special. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare, 2004. 97 p.
Cota LC/NS 1129; Literatura militara - aplicatii

NEDELCU, Mihai-Cristian. Activitatea subofiterului


recrutor la biroul de informare recrutare, verificarea si
testarea resurselor umane in sistemul militar. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 50 p.
Cota LC/NS 2480; Literatura militara - aplicatii

NICA, Constantin. Activitatea personalului din cadrul


Biroului de Informare-Recrutare in domeniul promovarii

21
profesiei militare in mediile civile. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 51 p.
Cota LC/NS 2392; Literatura militara - aplicatii

NICOLAE, Georgeta. Implicatii ale managementului


resurselor umane in armatele N.A.T.O. Aplicatie la C.M.Z.
Brasov. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2008. 54 p.
Cota LC/NS 2246; Literatura militara - aplicatii

NICOLESCU, Mihail. Strategiile de transformare ale


Armatei Romaniei din punct de vedere al resurselor umane.
Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 56 p.
Cota D.2006; Literatura militara generala

NICOLESCU, Ovidiu. Managementul resurselor


umane bazate pe cunostinte. In: Raporturi de munca, nr.
1/2004. p.25-30
Sala de lectura

NICOLESCU, Ovidiu. Managementul resurselor


umane bazate pe cunostinte. In: Raporturi de munca, nr.
9/2005. p.9-15
Sala de lectura

NICOLESCU, Ovidiu. Manageri si specialisti in


resurse umane. In: Raporturi de munca, nr. 8/2004. p.14-16
Sala de lectura

NICOLESCU, Ovidiu. MANAGERII si managementul


resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2004. 464 p.
ISBN 973-709-034-9
Cota 74190; Literatura enciclopedica

22
NICOLESCU, Ovidiu. Mutatii in managementul
resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 5/2004. p.29-32
Sala de lectura

NICOLESCU, Ovidiu. O noua optica asupra


managementului resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr.
6/2004. p.23-28
Sala de lectura

NICOLESCU, Ovidiu. Subsistemul managementului


resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 7/2004. p.19-23
Sala de lectura

NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Ion.


Fundamentele managementului organizatiei. Bucuresti, Editura
Tribuna Economica, 2007. 360 p.
ISBN 978-973-688-067-4
Cota 75531; Literatura enciclopedica

NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Ion.


Management. Bucuresti, Editura Economica, 1995. 407 p.
Cota 66889; Literatura enciclopedica

NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Ion.


Management. Bucuresti, Editura Economica, 1999. 596 p.
ISBN 973-590-164-1
Cota 73693; Literatura enciclopedica

NICULAE, Cristinel. Competentele managerului de


resurse umane in gestionarea angajatilor. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2007. 66 p.
Cota LC/NS 1729; Literatura militara - aplicatii

23
NICUT, Ionela. Managementul resurselor umane. In:
Observatorul Militar, nr. 1[882]/2006. p.12
Sala de lectura

NISTOR, Sorin. Evolutii ale managementului


resurselor umane in contextul globalizarii. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 47 p.
Cota LC/NS 1968; Literatura militara - aplicatii

NISTOR, Valentin. Rolul si locul componentei umane


in cadrul organizatiilor militare. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p.
Cota LC/NS 2379; Literatura militara - aplicatii

OLARU, Silvia. Managementul intreprinderii.


Bucuresti, Editura ASE, 2005. 312 p.
ISBN 973-594-695-5
Cota 75334; Literatura enciclopedica

ONICIUC-CORDUBAN, Ionel. Impactul integrarii in


N.A.T.O. si aderarii la Uniunea Europeana asupra
managementului resurselor umane din Armata Romaniei.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 90 p.
Cota LC/NS 2536; Literatura militara - aplicatii

ORZEATA, Mihail. Managementul resurselor pentru


aparare. Managementul resursei umane. In: Gandirea Militara
Romaneasca, nr. 3/2009. Bucuresti, Editura Statul Major
General al Armatei Romaniei, 2009. p.23-30
ISSN 1454-0460
Cota R.1400; Literatura militara generala

PALADE, Virgil. Resursa umana, principala resursa a


structurilor de contrainformatii si securitate militara.

24
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 76 p.
Cota LC/NS 2537; Literatura militara - aplicatii

PANISOARA, Georgeta; PANISOARA, Ion-Ovidiu.


Managementul resurselor umane: ghid practic. Iasi, Editura
Polirom, 2004. 328 p.
ISBN 973-681-779-2
Cota 73319; Literatura enciclopedica

PANTIRU, Mihai. Managementul resurselor umane in


centrele militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2008. 31 p.
Cota LC/NS 1965; Literatura militara - aplicatii

PARASCHIV, Gheorghe. Gestionarea documentelor


de personal. Fuzionarea documentelor. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 34 p.
Cota LC/NS 2238; Literatura militara – aplicatii

PASA, Florin. Protectia sociala a resurselor umane.


In: Tribuna economica, nr. 43/2005. p.21-23
Sala de lectura

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Calitatea


resurselor umane - baza cresterii productivitatii muncii. In:
Tribuna economica, nr. 18/2005. p.25-27
Sala de lectura

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Cresterea


eficientei resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 4/2006.
p.26-30
Sala de lectura

25
PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Cresterea
valorii resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 34/2005.
p.29-31
Sala de lectura

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela.


Gestionarea eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de
munca, nr. 8/2005. p.27-30
Sala de lectura

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela.


Gestionarea eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de
munca, nr. 12/2006. p.25-29
Sala de lectura

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Resursele


umane in contextul schimbarii. In: Tribuna economica, nr. 51-
52/2006. p.34-36
Sala de lectura

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Utilizarea


eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr.
5/2008. p.40-43
Sala de lectura

PASTOR, Ioan. Consultanta in managementul


resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 4/2008. p.32-33
Sala de lectura

PASTOR, Ioan. Managementul resurselor umane. In:


Tribuna economica, nr. 1/2007. p.86-88
Sala de lectura

PAUNESCU, Ion Adrian Mimi. Stadiul actual al


manegementului resurselor umane in domeniul apararii si
securitatii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
26
Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 27 p.
Cota LC/NS 1723; Literatura militara - aplicatii

PAUS, Viorica Aura. Comunicare si resurse umane.


Iasi, Editura Polirom, 2006. 310 p.
ISBN [13] 978-973-46-0276-6
Cota 74693; Literatura enciclopedica

PAVEL, Dumitru. Tipuri de fise de post. Realizarea


sau imbunatatirea fiselor posturilor in centrele militare
judetene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
[Colegiul de Management al Resurselor Apararii si
Educational], 2004. 64 file
Cota LC/NS 1130; Literatura militara - aplicatii

PERICLE, Elena. Cerinte N.A.T.O. si U.E. privind


profilul profesional al factorului uman. In: Stabilitate si
securitate regionala. Sesiune de comunicari stiintifice cu
participare internationala, Bucuresti, 9-10 aprilie 2009.
Sectiunea 2: Studii de aparare, geopolitica si geostrategie.
Volumul 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. p.63-73
ISBN 978-973-663-718-6 [general];
ISBN 978-973-663-742-1 [volumul 2]
Cota C.1217; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 355/359[063]/S75 – unicat

PERICLE, Elena. Factorul uman - element definitoriu


al securitatii si apararii nationale. Referat de cercetare
stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 90 p.
Cota D.2030; Literatura militara generala

PERICLE, Elena. Factorul uman - element definitoriu


al securitatii apararii nationale. In: Stabilitate si securitate
27
regionala. Sesiune de comunicari stiintifice cu participare
internationala, Bucuresti, 9-10 aprilie 2009. Sectiunea 2: Studii
de aparare, geopolitica si geostrategie. Volumul 2. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009.
p.51-62
ISBN 978-973-663-718-6 [general];
ISBN 978-973-663-742-1 [volumul 2]
Cota C.1217; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 355/359[063]/S75 - unicat

PERICLE, Elena; FILOTE, Andrei. Resursele


umane - principala resursa a institutiei. In: Spatiul sud-est
european in contextul globalizarii. Sesiunea de comunicari
stiintifice cu participare internationala. Strategii XXI, 12-13
aprilie 2007, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie.
Volumul 1: Managementul general, educational si al
proiectelor, instruire si educatie. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.393-398
ISBN 978-973-663-535-9 [general];
ISBN 978-973-663-539-7 [general volum];
ISBN 978-973-663-546-6 [volumul 1]
Cota C.800; Literatura militara generala

PERICLE, Elena. Resursele umane si securitatea


nationala. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',2009.118 p.
Cota D.1891; Literatura militara generala

PETRE, Marius-Miguel. Selectia personalului.


Proceduri, metode si standarde. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2006. 53 p.
Cota LC/NS 1485; Literatura militara - aplicatii

28
PETRESCU, Barbu. Perfectionarea activitatii
resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 4/2005. p.38-41
Sala de lectura

PETRESCU, Barbu. Perfectionarea conducerii


resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 1/2008. p.36-38
Sala de lectura

PETRESCU, Barbu. Restructurarea activitatii de


conducere a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr.
12/2004. p.23-26
Sala de lectura

PETRESCU, Barbu. Strategia de formare-


perfectionare a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr.
3/2008. p.23-26
Sala de lectura

PLATIS, Magdalena. Dilemele managementului


resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 4/2005. p.31-33
Sala de lectura

PODARU, Nicolae. Influenta schimbarilor sociale


asupra gestionarii resurselor umane din Armata Romaniei.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 53 p.
Cota LC/NS 2421; Literatura militara - aplicatii

POP, Radu. Dezvoltarea resurselor umane. In:


Tribuna economica, nr. 17/2007. p.32-34
Sala de lectura

POP, Radu. Programul operational sectorial pentru


dezvoltarea resurselor umane. In: Tribuna economica, nr.
25/2007. p.82-84
Sala de lectura
29
POPA, Ioan; FILIP, Radu. Management
international. Bucuresti, Editura Economica, 1999. 280 p.
ISBN 973-590-108-0
Cota 70824; Literatura enciclopedica

POPA, Mihaita. Implicatiile schimbarilor sociale


asupra gestionarii resurselor umane din Armata Romaniei.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 49 p.
Cota LC/NS 2183; Literatura militara - aplicatii

POPESCU, Ciprian. Traseele carierei militarilor


romani in contextul profesionalizarii armatei. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 80 p.
Cota LC/NS 2482; Literatura militara - aplicatii

POPESCU, Gheorghe-Valentin. Particularitatile


managementului resurselor umane in sistemul penitenciar.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 49 p.
Cota LC/NS 1808; Literatura militara - aplicatii

POPESCU, Marius. Metode si procedee moderne de


recrutare si selectie a resurselor umane in Armata Romaniei.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 66 p.
Cota LC/NS 2483; Literatura militara - aplicatii

POPESCU, Mihail; ROBU, Mihai; GRAD, Vasile.


Sistemul de mobilizare al armatei si economiei nationale.
Bucuresti, Editura Sylvi, 1999. 255 p.+10 anexe
Cota 69158; Literatura enciclopedica

POPESCU, Nicolae Iulian. Centrul de profit 'Resurse


umane'. In: Tribuna economica, nr. 2/2008. p.32-36
Sala de lectura
30
POPESCU, Nicolae Iulian. Cresterea rolului
specialistilor in resurse umane. In: Tribuna economica, nr.
4/2008. p.29-31
Sala de lectura

POPESCU, Nicu. Tendinte in managementul


resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 10/2009. p.29-33
Sala de lectura

PREDA, Marian. Comportament organizational:


teorii, exercitii si studii de caz.Iasi, Editura Polirom,2006.256p.
ISBN [13] 978-973-46-0330-5
Cota 74601; Literatura enciclopedica

PREPELITA, Mihai. Tendinte actuale in formarea


colectivelor de lucru - Team Building. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 92 p
Cota LC/NS 1798; Literatura militara - aplicatii

PRICOP, Stefan. Metodologia gestionarii cu resurse


umane in cadrul biroului mobilizare coordonare resurse.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 22 p.
Cota LC/NS 2484; Literatura militara - aplicatii

PRUTEANU, Valerica. Strategii de modernizare a


managementului resurselor umane in Armata Romaniei in
vederea integrarii depline in structurile internationale de
asigurare a securitatii. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 72 p.
Cota LC/NS 2541; Literatura militara - aplicatii

PUSCASU, Penica. Probleme actuale ale


managementului resurselor umane in armata. Bucuresti,
Editura Academiei Tehnice Militare, 2003. 366 p.: anexe
Cota 71250; Literatura enciclopedica
31
RACARU, Alfred-Constantin. Specificul
managementului resurselor umane in domeniul informatiilor
pentru aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 88 p.
Cota LC/NS 2542; Literatura militara - aplicatii

RACOSANU, Gina. Implicatiile profesionalizarii


Armatei Romaniei asupra resurselor umane. Studiu de caz la
Centru de Operatii Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 64 p.
Cota LC/NS 2543; Literatura militara - aplicatii

RAICU, Constantin. Proiectii privind managementul


carierei militare individuale in Armata Romaniei. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 70 file
Cota LC/NS 1338; Literatura militara - aplicatii

RALEA, Lucian. Consideratii privind planificarea


resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 58 p.
Cota LC/NS 1465; Literatura militara - aplicatii

ROBU, Mihai. Teoria mobilizarii nationale. Bucuresti,


Editura Ars Docendi, 2002. 318 p.+3 anexe
Cota 70354; Literatura enciclopedica
ROBU, Mihai; CICAN, Eugen; BUSOI, Marius.
Managementul resurselor umane si materiale la mobilizare -
Curs universitar. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2003. 200 p.
Cota APL 28/2003; Literatura militara - aplicatii
ROSCA, Constantin; VARZARU, Mihai; ROSCA,
Ion Gh. Resurse umane: management si gestiune. Bucuresti,
Editura Economica, 2005. 638 p.
ISBN 973-709-164-7
Cota 74187; Literatura enciclopedica

32
RUGINA, Ioan. Managementul resurselor umane din
secretariatul general al Ministerului Apararii. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 49 p
Cota LC/NS 1799; Literatura militara - aplicatii

SACHELARIE, Octavian-Mihail; PETRISOR,


Nicolae-Florentin. Resursele umane: o provocare pentru
managementul contemporan. Bucuresti, Editura Paralela 45,
1998. 184 p.
Cota 70841; Literatura enciclopedica

SAMSON, Matei. Activitatea recrutorului la biroul


informare recrutare, verificarea si testarea resurselor umane
in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 46 p.
Cota LC/NS 1711; Literatura militara - aplicatii

SCHEAU, Mihai. Particularitatile managementului


resurselor umane in sistemul national de aparare. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul
de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al
Achizitiilor], 2007. 34 p.
Cota LC/NS 1714; Literatura militara - aplicatii

SERB, Alberto. Eficacitate si eficienta in conducerea


actiunilor militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 19 p.
Cota LC/NS 1720; Literatura militara - aplicatii

SERBAN, Neculai. Reproiectarea sistemului de


management al resurselor umane din Ministerul Apararii in
conformitate cu teoria generala a sistemelor. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p.
Cota LC/NS 2155; Literatura militara - aplicatii
33
SIMION, Doru Ovidiu. Resursa umana componenta a
managementului resurselor pentru aparare. Particularitatile
recrutarii si selectiei resurselor umane pentru completarea
unitatilor componente ale Ministerului Apararii Nationale.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 64 p.
Cota LC/NS 2446; Literatura militara - aplicatii

SIMION, Maria. Influenta schimbarilor sociale


asupra gestionarii resurselor umane din Armata Romaniei.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 38 p.
Cota LC/NS 2485; Literatura militara - aplicatii

STAICU, Gheorghe. Modalitati si directii de


implementare si modernizare a sistemului de gestionare a
resurselor umane in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p.
Cota LC/NS 2308; Literatura militara - aplicatii

STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela;


LEOVARIDIS, Cristina; STANESCU, Dan. Management
resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro.,2003. 338 p.
ISBN 973-8376-96-3
Cota 72405; Literatura enciclopedica

STANCU, Cristian Tache Mugurel. Selectia


resurselor umane in Academia Nationala de Informatii.
Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2004.34p.
Cota LC/NS 1157; Literatura militara - aplicatii

STATE, Olimpia. Cultura organizatiei si


managementul. Bucuresti, Editura ASE, 2004. 248 p.: anexe
ISBN 973-594-462-6
Cota 73842; Literatura enciclopedica

34
STEFAN, Dumitru. Optimizarea gestionarii
resurselor umane din unitatile operationale. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 41 p.
Cota LC/NS 2316; Literatura militara - aplicatii

STOEAN, Ioana Tania. Identificarea si analiza


factorilor care impun profesionalizarea resurselor umane in
organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 1.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 93 p.
Cota D.1859; Literatura militara generala

STOEAN, Ioana Tania. Optimizari structurale ale


managementului profesionalizarii resurselor umane in
organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 2.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 84 p.
Cota D.2013; Literatura militara generala
STOICA, Vasile. Capacitati pentru aparare.
Actualitate si perspectiva. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 71 p.
Cota LC/NS 2098; Literatura militara - aplicatii
STOICHECIU, Stefan. Managementul carierei
individuale - consecinta sau necesitate a unui management al
resurselor umane modern in Fortele Aeriene? Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul
de Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2006. 45 p.
Cota LC/NS 1479; Literatura militara - aplicatii
TENU, Costica; STANCILA, Lucian. Completarea
Mari Unitati cu rol operativ din trupele de uscat cu resurse
umane pe timpul ducerii actiunilor militare. Bucuresti, Editura
A.I.S.M., 1999. 46 p.+ 5 anexe
Cota APS 114/99; Literatura militara-aplicatii
35
TRANDAFIR, Viorel. Planificarea resurselor umane
in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 48 p.
Cota LC/NS 2489; Literatura militara - aplicatii

TUDORACHE, Alin. Gestionarea resurselor umane.


Evolutia in cariera a personalului militar profesionalizat.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 64 p.
Cota LC/NS 2491; Literatura militara - aplicatii

VADUVA, Victor. Optimizari structurale si


functionale ale resurselor umane in organizatia militara.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 41 p.
Cota LC/NS 2225; Literatura militara - aplicatii

VARZARU, Mihai; ALBU, Nicolae. Evaluarea


gestiunii resurselor umane. In: Tribuna economica, nr.
15/2009. p.25-28
Sala de lectura

VARZARU, Mihai; TUMBAR, Constantin.


Gestiunea resurselor umane in sectorul public. In: Raporturi de
munca, nr. 3/2004. p.34-38
Sala de lectura

VINTELER, Claudiu-Stefan. Managementul


resurselor umane in unitatile Jandarmeriei Romane. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul
de Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2006. 55 p.
Cota LC/NS 1482; Literatura militara - aplicatii

VITOMIREANU, George-Danut. Proceduri si


practici de gestionare a soldatilor si gradatilor voluntari.
36
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 44 p.
Cota LC/NS 2495; Literatura militara - aplicatii

VLAD, Valentina. Rolul resurselor umane in cadrul


organizatiei. Organizarea eficienta a activitatii de personal.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 61 p.
Cota LC/NS 2019; Literatura militara - aplicatii

VOICU, Corneliu. Formarea si perfectionarea


resurselor umane din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p.
Cota LC/NS 2497; Literatura militara - aplicatii

ZIRRA, Daniela. Rolul educatiei in gradul de ocupare


a fortei de munca. In: Raporturi de munca, nr. 6/2005. p.30-33
Sala de lectura

xxx. 9 octombrie - Ziua Resurselor Umane. In:


Observatorul Militar, nr. 40[972]/2008. p.2
Sala de lectura
xxx. CUM sa stapanesti MANAGEMENTUL la
perfectie. Bucuresti, Editura Rentrop & Straton, 2000. 572 p.
ISBN 973-9495-90-7
Cota 74111; Literatura enciclopedica
xxx. DEZVOLTAREA resurselor umane si a sistemului
institutional din domeniul cercetare-dezvoltare. In: Revista de
Politica Stiintei si Scientometrie, nr. 1/2006. p.15-18
Sala de lectura
xxx. EDUCATIA adultilor: baze teoretice si repere
practice. Iasi, Editura Polirom, 2007. 344
ISBN 978-973-46-0673-3
Cota 75853; Literatura enciclopedica
37
xxx. MANAGEMENT. Bucuresti, Editura Didactica si
pedagogica, 1992. 388 p.
Cota 64775; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENT: de la teorie la practica.


Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2003. 304 p.
ISBN 973-575-831-8
Cota 73296; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENT intercultural: valorizarea


diferentelor culturale. Bucuresti, Editura Economica, 2002.
360 p.
ISBN 973-590-510-8
Cota 74184; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENTUL organizatiei: ghid practic.


Bucuresti, Editura All Beck, 2004. 184 p.
ISBN 973-655-432-5
Cota 73189; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENTUL resurselor apararii.


Bucuresti, Editura AISM, 2002. 216 p.: anexe
Cota 70415; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti,


Editura ASE, 2003. 566 p.
ISBN 973-594-362-X
Cota 73447; Literatura enciclopedica
xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane: studii de
caz, probleme, teste. Bucuresti, Editura Economica,1999.526 p.
Cota 70817; Literatura enciclopedica
xxx. MANUAL GOWER de management. Bucuresti,
Editura Codecs, 2001. 822 p.
ISBN 973-8060-43-5
Cota 72801; Literatura enciclopedica
38
2. STRATEGII ŞI POLITICI ÎN DOMENIUL
M.R.U.

BARBU, Victor. Directii prioritare ale modernizarii


managementului resurselor umane ale apararii pentru
asigurarea compatibilitatii cu armatele statelor membre
N.A.T.O. In: Integrarea euroatlantica. Prioritati post-Praga.
Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. p.137-141
ISBN 973-8317-75-4
Cota Inf.362; Literatura militara generala

BARBU, Victor. Modernizare si restructurare in


domeniul resurselor umane. In: Managementul Resurselor
Umane in Armata Romaniei, nr. 9 [14]/2002. Bucuresti,
Editura Directia Mangement Resurse Umane, 2002. p.145-151
Cota R.1102; Literatura militara generala

BARBU, Victor. Studiu privind modernizarea


sistemului de management al resurselor umane in acord cu
strategiile utilizate in armatele N.A.T.O. Bucuresti, Editura
Statul Major General, 2007. 41 p.
Cota C.1035; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 658.3:355/B30 - unicat

BATSCHI, Gabriela-Carmen. Particularitatile


managementului carierei ofiterilor din Ministerul Apararii
Nationale in contextul societatii contemporane. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 70 p.
Cota LC/NS 2519; Literatura militara - aplicatii

BROC, Valerica. Strategii manageriale utilizate in


administrarea resurselor umane ale proiectului. Studiu de caz.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 70 file
Cota MAS/NS 148; Literatura militara - aplicatii
39
BURDUS, Eugen. Tratat de management. Bucuresti,
Editura Economica, 2005. 860 p.
ISBN 973-709-117-5
Cota 74189; Literatura enciclopedica
CALIMANESCU, Bogdan. Politicile de management
ale resurselor umane aplicate salariatilor civili intr-o unitate
militara. Studiu de caz. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 110 p.
Cota LC/NS 2520; Literatura militara - aplicatii
CIORNEI, Vasile. Repere in dezvoltarea si
modernizarea managementului resurselor umane din Armata
Romaniei. In: Revista Armei Geniu, nr. 1/2008. Rimnicu
Valcea, Editura Centrul de Pregatire pentru Geniu 'Panait
Donici', 2008.p.33-37
Cota R.1336; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Neculai. Modalitati si directii de


implementare si modernizare a sistemului de gestionare a
resurselor umane in Armata Romaniei - studiu de caz. Referat
de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 37 p.
Cota D.1531; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Neculai. Modernizarea


managementului resurselor umane din domeniul apararii si
securitatii, in contextul provocarilor din mediul international
contemporan. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 250 p.
Cota D.1644; Literatura militara generala
CONSTANTIN, Neculai. Particularitatile
managementului resurselor umane in domeniul militar.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Colegiul de Razboi], 2006. 95 p.
Cota LC/NS 1537; Literatura militara - aplicatii
40
CONSTANTIN, Neculai. Stadiul actual al
managementului resurselor umane din domeniul apararii si
securitatii. Cerinte si directii pentru modernizarea
managementului resurselor umane in contextul mediului de
securitate contemporan. Referat de cercetare stiintifica nr. 2.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 77 p.
Cota D.1530; Literatura militara generala

CORNESCU, Viorel. MANAGEMENT: teste si studii


de caz. Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004.
114 p.
ISBN 973-575-890-3
Cota 74168; Literatura enciclopedica

CORNESCU, Viorel; MIHAILESCU, Ioan;


STANCIU, Sica. Managementul organizatiei. Bucuresti,
Editura All Beck, 2003. X, 296 p.
ISBN 973-655-365-5
Cota 71401; Literatura enciclopedica

DACIAN, Ion. Opinii privind planificarea strategica a


resurselor umane. In: Revista Academiei Trupelor de Uscat,
nr. 2/2000. Sibiu, Editura Academia Trupelor de Uscat 'Nicolae
Balcescu', 2000. p.28-33
ISSN 1224-516X
Cota R.938; Literatura militara generala

DEACONU, Alecxandrina; PODGOREANU,


Simona; RASCA, Lavinia. Factorul uman si performantele
organizatiei. Bucuresti, Editura ASE, 2004. 480 p.
ISBN 973-594-540-1
Cota 73445; Literatura enciclopedica

DINU, Costica. Influenta calitatii vietii personalului


asupra managementului resurselor umane in Ministerul
41
Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', 2009. 78 p.
Cota LC/NS 2524; Literatura militara - aplicatii
DUMINICA, Dorel. Implicatiile Strategiei de
transformare a Armatei Romaniei asupra dinamicii de
personal potrivit etapei integrarii operationale in N.A.T.O. si
U.E., 2008-2015. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 54 p.
Cota LC/NS 2525; Literatura militara - aplicatii
DUMISTRACEL, Gheorghe. Particularitatile
managementului resurselor umane in domeniul militar.
Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2005.96p.
Cota LC/NS 1396; Literatura militara - aplicatii
GRADINARU, Marius. Particularitati ale
managementului resurselor umane in Armata Romaniei. Studiu
de caz: Forte Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.
Cota LC/NS 2250; Literatura militara - aplicatii
GRIGORE, Laurentiu-Mihail. Profesionalism si
profesionalizare in procesul de formare a resursei umane
specializate in contextul evolutiei artei militare. Teza de
doctorat. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2003. 170 p.+ 22 anexe
Cota D.668; Literatura militara generala
GURGU, Iosif. Strategii de management al resurselor
umane. In: Tribuna economica, nr. 46/2007. p.26-27
Sala de lectura
GURGU, Ion; BARBU, Victor. Perspective si solutii
in managementul resurselor umane. In: Impact Strategic, nr.
1/2001. Bucuresti, Editura Centrul de Studii Strategice de
Aparare si Securitate, 2001. p.44-50
ISSN 1582-6511
Cota R.1120; Literatura militara generala
42
HEBE, Ioan-Daniel. Particularitatile strategiei de
transformare a Armatei Romaniei din punct de vedere al
resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2008. 42 p.
Cota LC/NS 2217; Literatura militara - aplicatii

IONITA, Catalin. Optimizarea eficientei manageriale.


Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 32 p.
Cota LC/NS 2174; Literatura militara - aplicatii

IORDACHE, Sanda. Categorii de riscuri si influenta


lor asupra resurselor umane. In: Impact Strategic, nr. 3/2007.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Centrul de Studii Strategice de Aparare si Securitate], 2007.
p.14-21
ISSN 1582-6511
Cota R.1308; Literatura militara generala

IORDACHE, Sanda. Factorul uman - element


definitoriu al securitatii si apararii nationale. Teza de doctorat.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol
I',2008.230 p.
Cota D.1552; Literatura militara generala

IORDACHE, Sanda. Risks Categories and Their


Influence over the Human Resources. In: Strategic Impact, no.
3/2007. Bucharest, Editura National Defence University 'Carol
I' [Centre for Defence and Security Strategic Studies], 2007.
p.12-18
ISSN 1841-5784
Cota R.1309; Literatura militara generala

IORDACHE, Sanda. Rolul factorului uman in


dinamica zonelor de interes geopolitic si geostrategic pentru

43
Romania. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 76 p.
Cota D.1284; Literatura militara generala

JOITA, Nicusor. Particularitatile gestionarii


resurselor umane in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 34 p.
Cota LC/NS 2248; Literatura militara - aplicatii

JURUBESCU, Tache. Strategia europeana privind


resursele umane. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr.
3/2006. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei
Romaniei, 2006. p.39-45
ISSN 1454-0460
Cota R.1255; Literatura militara generala

LEFTER, Viorel; MARINAS, Cristian; NICA,


Elvira. Fundamente ale managementului resurselor umane.
Bucuresti, Editura Economica, 2007. 220 p.
ISBN 978-973-709-315-8
Cota 75486; Literatura enciclopedica

MALAELEA, Ion. Specificul managementului


resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2005. 36 file
Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii
MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor
umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p.
ISBN 973-570-108-1
Cota 69060; Literatura enciclopedica
MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor
umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p.
ISBN 973-590-909-X
Cota 73283; Literatura enciclopedica
44
MANOLESCU, Aurel. Politici de resurse umane. In:
Raporturi de munca, nr. 2/2008. p.24-29
Sala de lectura

MANOLESCU, Aurel. Promovarea politicilor de


resurse umane. In: Tribuna economica, nr. 6/2008. p.25-27
Sala de lectura

MANOLESCU, Aurel; UDREA, Mirela. Strategii de


resurse umane. In: Raporturi de munca, nr. 1/2008. p.26-29
Sala de lectura

McCONNELL, John H. How to develop essential HR


policies and procedures / Cum sa dezvolti procedurile si
politicile de resurse umane[HR]. New York, Editura Amacom,
2005. 334 p.
ISBN 0-8144-0827-3
Cota 73450; Literatura enciclopedica

MERSCHI, Anton; GRECU, Ioan; ION, Marian;


GABOR, Gabriel; STOE, Petre; FERARU, Cornel;
STANCIU, Nicu; BELGIU, Nicolae; COSTEA, Dan;
STOICESCU, Dan; OLTEANU, Liviu; BUTNARIU,
Florin; DUMITRU, Laurentiu; ALEXE, Ion; NISTOR,
Eugeniu. Conceptia privind modernizarea managementului
resurselor umane in Armata Romaniei. In: Managementul
Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 16[21]/2006.
Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane,
2006. p.59-86
Cota R.1265; Literatura militara generala

MIHALCEA, Radu; ANDRONICEANU, Armenia.


Management: fundamente, interferente, studii de caz, solutii.
Bucuresti, Editura Economica, 2000. 464 p.: anexe
Cota 70814; Literatura enciclopedica

45
MOCANU, Eugen. Particularitatile strategiei de
transformare a Armatei Romaniei din punct de vedere al
resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 39 p.
Cota LC/NS 1709; Literatura militara - aplicatii

MOLDOVAN, Ioan-Gigi. Particularitati ale


managementului resurselor umane in Fortele Aeriene.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 74 p
Cota LC/NS 1795; Literatura militara - aplicatii
MOROSAN, Marilena-Miorica. Restructurarea
resurselor umane. Modernizarea sistemului de management al
carierei militare. In: Impactul zonei metropolitane asupra
calitatii vietii personalului militar. Atelier de lucru - 11 iulie
2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2008. p.105-111
ISBN 978-973-663-697-4
Cota C.1167; Literatura militara generala
MUNTEANU, Valentina. Integrarea resurselor
umane in organizatie. In: Tribuna economica, nr. 34/2007.
p.33-35
Sala de lectura
NICOLESCU, Ovidiu. MANAGERII si managementul
resurselor umane. Bucuresti, Editura Economica, 2004. 464 p.
ISBN 973-709-034-9
Cota 74190; Literatura enciclopedica
NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Ion.
Fundamentele managementului organizatiei. Bucuresti, Editura
Tribuna Economica, 2007. 360 p.
ISBN 978-973-688-067-4
Cota 75531; Literatura enciclopedica

46
NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Ion.
Management. Bucuresti, Editura Economica, 1995. 407 p.
Cota 66889; Literatura enciclopedica

NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Ion.


Management. Bucuresti, Editura Economica, 1999. 600 p.
Cota 70825; Literatura enciclopedica

NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Ion.


Management. Bucuresti, Editura Economica, 1999. 596 p.
ISBN 973-590-164-1
Cota 73693; Literatura enciclopedica

NISTOR, Sorin. Evolutii ale managementului


resurselor umane in contextul globalizarii. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 47 p.
Cota LC/NS 1968; Literatura militara - aplicatii

ORZEATA, Mihail. The Romanian Armed Forces


Transformation Goes On. In: Strategic Impact, no. 3/2005.
Bucharest, Editura National Defence University 'Carol I' [The
Center for Defence and Security Strategic Studies], 2005.
p.16-18
ISSN 1841-5784
Cota R.1211; Literatura militara generala
ORZEATA, Mihail. Transformarea continua in
Armata Romaniei. In: Impact Strategic, nr. 3/2005. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Centrul de
Studii Strategice de Aparare si Securitate], 2005. p.20-22
ISSN 1582-6511
Cota R.1209; Literatura militara generala
PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela.
Gestionarea eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de
munca, nr. 8/2005. p.27-30
Sala de lectura
47
PAUN, Marius. Strategia privind calitatea vietii -
particularitati privind calitatea vietii militarilor voluntari.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 69 p.
Cota LC/NS 2101; Literatura militara - aplicatii

PAUNESCU, Ion Adrian Mimi. Stadiul actual al


manegementului resurselor umane in domeniul apararii si
securitatii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 27 p.
Cota LC/NS 1723; Literatura militara - aplicatii

PERICLE, Elena. Factorul uman - element definitoriu


al securitatii si apararii nationale. Referat de cercetare
stiintifica nr. 2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 90 p.
Cota D.2030; Literatura militara generala

PETRE, Marius-Miguel. Selectia personalului.


Proceduri, metode si standarde. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2006. 53 p.
Cota LC/NS 1485; Literatura militara - aplicatii

PETRESCU, Barbu. Strategia de formare-


perfectionare a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr.
3/2008. p.23-26
Sala de lectura

POPA, Lucia. Elaborarea si implementarea strategiei


in domeniul resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 35 p.
Cota LC/NS 1674; Literatura militara - aplicatii

48
PRUTEANU, Valerica. Strategii ale managementului
resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2008. 28 p.
Cota LC/NS 1944; Literatura militara - aplicatii

PUSCASU, Penica. Aspecte ale comunicarii in


interviurile de selectie. In: Provocari la adresa securitatii si
strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari
stiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005.
Sectiunea: Management si educatie. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.85-91
ISBN 973-663-179-6
Cota C.585; Literatura militara generala

PUSCASU, Penica. Aspecte ale comunicarii in


recrutarea resurselor umane. In: Provocari la adresa securitatii
si strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari
stiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005.
Sectiunea: Management si educatie. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.92-97
ISBN 973-663-179-6
Cota C.585; Literatura militara generala

PUSCASU, Penica. Probleme actuale ale


managementului resurselor umane in armata. Bucuresti,
Editura Academiei Tehnice Militare, 2003. 366 p.: anexe
Cota 71250; Literatura enciclopedica

RALEA, Lucian. Consideratii privind planificarea


resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2006. 58 p.
Cota LC/NS 1465; Literatura militara - aplicatii

49
ROSCA, Constantin; VARZARU, Mihai; ROSCA,
Ion Gh. Resurse umane: management si gestiune. Bucuresti,
Editura Economica, 2005. 638 p.
ISBN 973-709-164-7
Cota 74187; Literatura enciclopedica

SAROSI, Lucian-Aurelian. Politici de personal


privind selectionarea resurselor umane in sistemul militar.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational
si al Achizitiilor], 2007. 49 p.
Cota LC/NS 1743; Literatura militara - aplicatii

SERBAN, Neculai. Reproiectarea sistemului de


management al resurselor umane din Ministerul Apararii in
conformitate cu teoria generala a sistemelor. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p.
Cota LC/NS 2155; Literatura militara - aplicatii

STAICU, Gheorghe. Modalitati si directii de


implementare si modernizare a sistemului de gestionare a
resurselor umane in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p.
Cota LC/NS 2308; Literatura militara – aplicatii

STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela;


LEOVARIDIS, Cristina; STANESCU, Dan. Management
resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro.,2003. 338 p.
ISBN 973-8376-96-3
Cota 72405; Literatura enciclopedica

STANESCU, Elena Ramona. Consideratii privind


noua conceptie de selectionare si evolutie in cariera a
resurselor umane din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de

50
Management al Resurselor Apararii, Educationale si al
Achizitiilor], 2007. 28 p.
Cota LC/NS 1700; Literatura militara - aplicatii

STOICA, Victor. Particularitati ale resurselor umane


in cadrul organizatiei militare. In: Evolutii in mediul de
securitate european si impactul asupra pregatirii si desfasurarii
actiunilor militare. Bucuresti, Editura A.I.S.M.,2002.p.105-109
Cota C.396; Literatura militara generala

TRESCH SZVIRCSEV, Tibor. Challenges in the


recruitment of professional soldiers in Europe. In: Strategic
Impact, no. 3/2008. Bucharest, Editura National Defence
University 'Carol I' [Centre for Defence and Security Strategic
Studies], 2008. p.76-86
ISSN 1841-5784
Cota R.1358; Literatura militara generala

TRESCH SZVIRCSEV, Tibor. Provocari in


recrutarea soldatilor profesionisti in Europa. In: Impact
Strategic, nr. 3/2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I' [Centrul de Studii Strategice de Aparare si
Securitate], 2008. p.79-89
ISSN 1582-6511
Cota R.1357; Literatura militara generala

TUTOI, Iulian. Etapele procesului de asigurare a


resurselor umane. Studiu de caz. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 108 p.
Cota LC/NS 2016; Literatura militara - aplicatii

VASILESCU, Angela. Strategii ale managementului


resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 29 p.
Cota LC/NS 1480; Literatura militara - aplicatii
51
xxx. CONCEPTIA privind cresterea calitatii vietii
personalului din Ministerul Apararii. Bucuresti, Editura
Directia Management Resurse Umane, 2008. 31 p.
Cota Inf.644; Literatura militara generala

xxx. CUM sa stapanesti MANAGEMENTUL la


perfectie. Bucuresti, Editura Rentrop & Straton, 2000. 572 p.
ISBN 973-9495-90-7
Cota 74111; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENT. Bucuresti, Editura Didactica si


pedagogica, 1992. 388 p.
Cota 64775; Literatura enciclopedica
xxx. MANAGEMENT: de la teorie la practica.
Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2003. 304 p.
ISBN 973-575-831-8
Cota 73296; Literatura enciclopedica
xxx. ORDIN privind stabilirea unor masuri referitoare
la comunicarea dispozitilor cu caracter individual pe linie de
personal - M. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii,
2007. 4 p.
Cota Inf.555; Literatura militara generala
xxx. STRATEGII manageriale de firma. Bucuresti,
Editura Economica, 1998. 576 p.: fig.,graf.,tab.
ISBN 973-9198-26-0
Cota 72190; Literatura enciclopedica

3. ANALIZA ŞI PROIECTAREA POSTURILOR

ARMSTRONG, Michael. Managementul resurselor


umane: manual de practica. Bucuresti, Editura Codecs, 2003.
872 p.
ISBN 973-8060-60-5
Cota 72289; Literatura enciclopedica
52
BAETELU, Vasile. Generarea, regenerarea si
completarea cu resurse umane a comandamentelor, marilor
unitati si unitatilor pe timpul actiunilor militare. In: Revista
Fortelor Terestre, nr. 1/2002. Bucuresti, Editura Statul Major al
Fortelor Terestre, 2002. p.75-77
ISSN 1582-1617
Cota R.1017; Literatura militara generala

BALEANU, Dan. Tipuri de fise de post. Modalitati de


intocmire a fiselor posturilor in Detasamentul de Interventie
Rapida al Statului Major General din Ministerul Apararii
Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si
Educational], 2005. 72 file
Cota LC/NS 1336; Literatura militara - aplicatii

BARANGA, Petre. Cariera militara - profesionalism,


performanta, credibilitate. In: Gandirea Militara Romaneasca,
nr. 5/2000. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2000.
p.74-78
ISSN 1454-0460
Cota R.946; Literatura militara generala

BARBU, Victor. Managementul resurselor umane in


teoria si practica armatelor N.A.T.O. In: Provocari la adresa
securitatii si strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de
comunicari stiintifice cu participare internationala - 14-15
aprilie 2005. Sectiunea: Management si educatie. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.52-61
ISBN 973-663-179-6
Cota C.585; Literatura militara generala

BARBU, Victor. Proceduri de optimizare a procesului


de management al resurselor umane bazate pe tehnologii
informationale moderne. Referat de cercetare stiintifica nr. 3.

53
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2005. 41 p.
Cota D.1001; Literatura militara generala

BARBU, Victor. Strategii de management al


resurselor umane ale apararii in Armata Romaniei pentru
asigurarea interoperabilitatii cu armatele statelor membre
N.A.T.O. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 174 p.
Cota D.1272; Literatura militara generala

BARBU, Victor. Studiu privind optimizarea procesului


de management al resurselor umane, bazate pe tehnologii
informationale moderne. Bucuresti, Editura Statul Major
General, 2007. 57 p.
Cota C.1036; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 658.3:355/B30 - unicat

BATSCHI, Gabriela-Carmen. Particularitatile


managementului carierei ofiterilor din Ministerul Apararii
Nationale in contextul societatii contemporane. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 70 p.
Cota LC/NS 2519; Literatura militara - aplicatii

BREAZU, Iulian. Interactiuni determinate de


obiectivele, sarcinile si competentele specifice postului.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 55 p.
Cota LC/NS 2178; Literatura militara - aplicatii

BURNICHI, Neculai. Managementul resurselor


umane in Politia de Frontiera Romana pentru combaterea
migratiei ilegale. In: Securitatea si apararea spatiului sud-est
european, in contextul transformarilor de la inceputul
mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu
participare internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14
54
aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie.
Volumul I - Management educational. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.49-60
ISBN [10] 973-7854-35-7;
ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general];
ISBN [10] 973-7854-46-2;
ISBN [13] 978-973-7854-46-9
Cota C.679; Literatura militara generala

CERNUSCA, Lucian. Analiza cost-beneficiu - metoda


pentru un management al resurselor umane inteligent / Cost-
Benefit Analysis - the Tool for a Smart Human Resource
Management. In: Revista Academiei Fortelor Terestre, nr.
3/2007. Sibiu, Editura Academiei Fortelor Terestre, 2007.
p.107-113; 114-120
ISSN 1582-6384
Cota R.1314; Literatura militara generala

CHISU, Viorica Ana. Posturi, salarii si . beneficii.


Bucuresti, Editura Irecson, 2005. 332 p.
ISBN 973-87304-2-2
Cota 74618; Literatura enciclopedica

CIOBANU, Emil. Managementul performant al


resurselor umane in organizatie. Bucuresti, Editura Centrului
Tehnic-Editorial al Armatei, 2008. 232 p.
ISBN 978-606-524-007-0
Cota 75924; Literatura enciclopedica

CIUBOTARU, Gheorghe. Managementul resurselor


umane in domeniul militar vector de modernizare si integrare
in structurile euroatlantice. In: Viziune sistemica asupra
actiunilor militare. Sesiune de comunicari stiintifice, mai 2002,
Colegiul de Comanda si Stat Major. Bucuresti, Editura
A.I.S.M., 2002. p.52-59
Cota C.383; Literatura militara generala
55
CIUTEA, Ioan Cristian. Elaborarea organigramei de
functionare pentru o organizatie cu maxim 50 de angajati.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 50 p.
Cota LC/NS 2231; Literatura militara - aplicatii

COLE, G.A. Managementul personalului. Bucuresti,


Editura Codecs, 2000. 558 p.: fig., sch., tab.
ISBN 973-8060-23-0
Cota 71376; Literatura enciclopedica

CONSTANTIN, Adam; BARBU, Victor. Repere ale


reformei resurselor umane in Armata Romaniei. In:
Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr.
5/1999. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse
Umane, 1999. p.16-21
Cota R.894; Literatura militara generala

CONSTANTIN, George. Optimizarea


managementului instruirii fortelor pentru operatii speciale. In:
Parasutistii, nr. 23/2007. Buletin al Scolii de Aplicatie a
Fortelor pentru Operatii Speciale 'General-maior Grigore
Bastan'. Buzau, Editura Scolii de Aplicatie a Fortelor pentru
Operatii Speciale 'General-maior Grigore Bastan', 2007. p.5-7
ISSN 1584-000X
Cota R.1318; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Mariana. Selectia ofiterilor in


Serviciul de Protectie si Paza. In: Dimensiuni ale
managementului resurselor umane in structurile de aparare.
Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004.
Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de
conducere in domeniul managementului resurselor umane.
Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurselor umane.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul

56
de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004.
p.181-188
ISBN 973-663-100-1
Cota C.534; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Neculai. Activitati complementare in


procesul angajarii de personal. In: Securitatea si apararea
spatiului sud-est european, in contextul transformarilor de la
inceputul mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari
stiintifice cu participare internationala: STRATEGII XXI/2006
- 13-14 aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si
educatie. Volumul I - Management educational. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006.
p.133-139
ISBN [10] 973-7854-35-7;
ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general];
ISBN [10] 973-7854-46-2;
ISBN [13] 978-973-7854-46-9
Cota C.679; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Neculai. Managementul resurselor


umane din domeniul apararii si securitatii, in mediul
international contemporan. Referat de cercetare stiintifica nr.
1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol
I', 2007. 105 p.
Cota D.1529; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Neculai. Modernizarea


managementului resurselor umane din domeniul apararii si
securitatii, in contextul provocarilor din mediul international
contemporan. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 250 p.
Cota D.1644; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Neculai. Optiuni ale unor armate din


tari membre N.A.T.O. in managementul strategic al resurselor
57
umane. In: Spatiul sud-est european in contextul globalizarii.
Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare internationala.
Strategii XXI, 12-13 aprilie 2007, Bucuresti. Sectiunea 10:
Management si educatie. Volumul 1: Managementul general,
educational si al proiectelor, instruire si educatie. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007.
p.316-323
ISBN 978-973-663-535-9 [general];
ISBN 978-973-663-539-7 [general volum];
ISBN 978-973-663-546-6 [volumul 1]
Cota C.800; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Neculai. Particularitatile


managementului resurselor umane in domeniul militar.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Colegiul de Razboi], 2006. 95 p.
Cota LC/NS 1537; Literatura militara - aplicatii

CONSTANTIN, Ticu; STOICA-CONSTANTIN,


Ana. Managementul resurselor umane: ghid practic si
instrumente pentru responsabilii de resurse umane si
manageri. Iasi, Editura Institutul European, 2002. 248 p.
ISBN 973-611-214-4
Cota 71372; Literatura enciclopedica

DANILA, Daniel. Procesul de analiza a posturilor;


obiective, metode, proiectare si evaluare. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 41 p.
Cota LC/NS 2023; Literatura militara - aplicatii

DRAGOMIR, Iulian. Procesul de analiza a posturilor


in organizatia de tip militar. Obiective, etape, metode.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 42 p.
Cota LC/NS 2462; Literatura militara - aplicatii

58
DUMISTRACEL, Gheorghe. Particularitatile
managementului resurselor umane in domeniul militar.
Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2005.96p.
Cota LC/NS 1396; Literatura militara - aplicatii

EMILIAN, Radu. Conducerea resurselor umane.


Bucuresti, Editura Expert, 1999. 352 p.
Cota 69790; Literatura enciclopedica

FRENTESCU, Paul. Reproiectarea manageriala a


grupurilor de societati comerciale din punct de vedere al
resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2007. 82 p
Cota LC/NS 1803; Literatura militara - aplicatii

FRUNZETI, Teodor. Logistica resurselor umane si


operationalizarea acestora. In: Revista Trupelor de Uscat, nr.
1/1994. Bucuresti, Editura Statul Major al Trupelor de Uscat,
1994. p.151-155
Cota R.737; Literatura militara generala

FOFIRCA, Nicolae. Procesul de analiza a posturilor


in sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', 2008. 39 p.
Cota LC/NS 2220; Literatura militara - aplicatii

GURGU, Ion. Gestionarea resurselor umane


profesionalizate ale Armatei Romaniei in conditiile aprobarii
noului statut al cadrelor militare si a noului ghid al carierei
militare. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 56 p.
Cota D.1183; Literatura militara generala

HAZU, Sorin Gabriel. Continuitate si discontinuitate


in managementul resurselor umane in Fortele Aeriene Romane

59
in procesul integrarii euroatlantice. Referat nr. 2. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2005. 63 p.
Cota D.1011; Literatura militara generala

HAZU, Sorin Gabriel. Continuitate si discontinuitate


in managementul resurselor umane in Fortele Aeriene Romane
in procesul integrarii euroatlantice. In: Transformarea Fortelor
Aeriene pana in anul 2015. Simpozion - 29 noiembrie 2005.
Brasov, Editura Academiei Fortelor Aeriene 'Henri Coanda',
2006. p.170-179
ISBN 973-8415-29-2
Cota C.694; Literatura militara generala

HAZU, Sorin Gabriel. Modalitati de optimizare a


managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Teza de
doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2008. 158 p.
Cota D.1567; Literatura militara generala

ICONARU, Costica. Analiza si proiectarea posturilor


in organismul militar. In: Dimensiuni ale managementului
resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de
comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari
prezentate de participantii la cursul postuniversitar de
conducere in domeniul managementului resurselor umane.
Sectiunea 3: Utilizarea, dezvoltarea si evaluarea resurselor
umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
[Colegiul de Management al Resurselor Apararii si
Educational], 2004. p.212-225
ISBN 973-663-100-1
Cota C.534; Literatura militara generala

ICONARU, Costica. Tipuri de fise de post. Realizarea


sau imbunatatirea fiselor posturilor in Fortele Navale.
Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2004.54p.
Cota LC/NS 1138; Literatura militara - aplicatii
60
ION, Ionel. Recrutarea si selectia personalului civil
din Armata Romaniei/ Activitatea Serviciului Resurse Umane
pentru incadrarea functiei de psiholog: Organizarea si
desfasurarea concursului. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 35 p.
Cota LC/NS 2020; Literatura militara - aplicatii

IORDACHE, Sanda. Factorul uman - element


definitoriu al securitatii si apararii nationale. Teza de doctorat.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 230 p.
Cota D.1552; Literatura militara generala

IORDACHE, Sanda. Implicatiile modernizarii si


dezvoltarii managementului resurselor umane asupra
sistemului de generare si regenerare in Armata Romaniei.
Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 68 p.
Cota D.1412; Literatura militara generala

IORDACHE, Sanda. Rolul factorului uman in


dinamica zonelor de interes geopolitic si geostrategic pentru
Romania. Referat de cercetare stiintifica nr. 1. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 76 p.
Cota D.1284; Literatura militara generala

IPATE-BERCEA, Andreea-Doria. Recrutarea,


selectia si angajarea personalului civil contractual in
Ministerul Apararii Nationale metodologia intocmirii
documentelor necesare incadrarii postului de referent in
cadrul biroului resurse umane. Studiu de caz. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p.
Cota LC/NS 2416; Literatura militara - aplicatii

IVAN, Petre. Metode si tehnici de analiza a postului.


Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
61
[Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational
si al Achizitiilor], 2007. 40 p.
Cota LC/NS 1732; Literatura militara - aplicatii

LAZARESCU, Mihaela. Recrutarea, selectia si


angajarea personalului civil in Ministerul Apararii.
Metodologia intocmirii documentelor necesare incadrarii
postului de referent II in cadrul Biroului Completare Resurse
Umane si Mobilizare. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 49 p.
Cota LC/NS 1735; Literatura militara - aplicatii

LUNGULESCU, Liviu. Resursele umane din Fortele


Aeriene - provocari in contextul integrarii in Alianta Nord-
Atlantica. In: Transformarea Fortelor Aeriene pana in anul
2015. Simpozion - 29 noiembrie 2005. Brasov, Editura
Academiei Fortelor Aeriene 'Henri Coanda', 2006. p.180-188
ISBN 973-8415-29-2
Cota C.694; Literatura militara generala

MALAELEA, Ion. Specificul managementului


resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2005. 36 file
Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii
MANCI, Ioan. Perspectiva managementului resurselor
umane ale apararii in context european. Referat de cercetare
stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2008. 98 p.
Cota D.1809; Literatura militara generala
MANOLE, Cristina. Managementul resurselor umane
in administratia publica. Bucuresti, Editura ASE, 2006. 368 p.
ISBN 973-594-780-3
Cota 75316; Literatura enciclopedica
62
MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor
umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p.
ISBN 973-570-108-1
Cota 69060; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor


umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p.
ISBN 973-590-909-X
Cota 73283; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel; MARINAS, Cristian;


MARIN, Irinel. Managementul resurselor umane: aplicatii.
Bucuresti, Editura Economica, 2004. 344 p.
ISBN 973-709-038-1
Cota 73897; Literatura enciclopedica

MIHAI, Mariana. Modul de organizare a concursului


pentru ocuparea unor posturi de militari angajati pe baza de
contract, arma auto [soferi]. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 25 p.
Cota LC/NS 1746; Literatura militara - aplicatii

MIHAI, Noru. Realizarea unui sistem informatic


integrat de evidenta a resurselor umane - etape si factori in
managementul proiectului. In: Gandirea Militara Romaneasca,
nr. 2/2004. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2004.
p.33-38
ISSN 145-0460
Cota R.1127; Literatura militara generala

MIHAI, Noru. Tehnologia informatiei in asigurarea


unui management performant al resurselor umane la pace, in
situatii de criza si la razboi. In: Provocari la adresa securitatii
si strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari
stiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005.
63
Sectiunea: Sisteme informationale militare. Razboi electronic
si securitatea datelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare, 2005. p.210-222
ISBN 973-663-174-5
Cota C.594; Literatura militara generala

MOLDOVAN, Ioan-Gigi. Particularitati ale


managementului resurselor umane in Fortele Aeriene.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 74 p
Cota LC/NS 1795; Literatura militara - aplicatii

MUSETOIU, Claudia-Emilia. Identificarea si


evaluarea competentelor corespunzatoare sarcinilor si
responsabilitatilor fiecarui post. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 72 p.
Cota LC/NS 2433; Literatura militara - aplicatii

NICOLAE, Maruntelu. Aspecte teoretice si modalitati


practice pentru incadrarea postului de referent de specialitate
gradul III in cadrul biroului repartizari, avizare si detasari.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational
si al Achizitiilor], 2007. 34 p.
Cota LC/NS 1747; Literatura militara - aplicatii

ONICIUC-CORDUBAN, Ionel. Managementul


resurselor umane in organizatia militara, in noul mediu de
securitate regional si global. Referat de cercetare stiintifica nr.
1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol
I', 2009. 76 p.
Cota D.2131; Literatura militara generala

ORZEATA, Mihail. Opinii privind reforma in


domeniul resursei umane. In: Gandirea Militara Romaneasca,

64
nr. 6/2004. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2004.
p.48-55
ISSN 145-0460
Cota R.1163; Literatura militara generala

ORZEATA, Mihail. Reforma in domeniul resursei


umane. Educarea educatorilor. In: Gandirea Militara
Romaneasca, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Statul Major
General, 2005. p.58-62
ISSN 145-0460
Cota R.1173; Literatura militara generala

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Utilizarea


eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr.
5/2008. p.40-43
Sala de lectura

PAVEL, Dumitru. Fisa postului in organizatiile


militare. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane
in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice,
Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la
cursul postuniversitar de conducere in domeniul
managementului resurselor umane. Sectiunea 3: Utilizarea,
dezvoltarea si evaluarea resurselor umane. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.226-234
ISBN 973-663-100-1
Cota C.534; Literatura militara generala

PAVEL, Dumitru. Tipuri de fise de post. Realizarea


sau imbunatatirea fiselor posturilor in centrele militare
judetene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
[Colegiul de Management al Resurselor Apararii si
Educational], 2004. 64 file
Cota LC/NS 1130; Literatura militara

65
PITARIU, Horia D. Proiectarea fiselor de post,
evaluarea posturilor de munca si a personalului: ghid practic
pentru manageri. Bucuresti, Editura Irecson, 2003. 240 p.
anexe
ISBN 973-85289-4-6
Cota 71375; Literatura enciclopedica

PITURLEA, Marius. Procesul de analiza a posturilor,


obiective, etape si metode. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007.47 p.
Cota LC/NS 1694; Literatura militara - aplicatii

POPA, Constantin. Selectia resurselor umane privind


ocuparea posturilor in structurile N.A.T.O. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 49p.
Cota LC/NS 1807; Literatura militara - aplicatii

POPA, Silviu. Conceptia privind evolutia in cariera si


dezvoltarea profesionala a ofiterului din arma marina. In:
Buletinul Fortelor Navale, nr. 7/2007. Bucuresti, Editura Statul
Major al Fortelor Navale, 2007. p.53-55
ISSN 1841-4923
Cota R.1320; Literatura militara generala

POPESCU, Lucian. Managementul resurselor cu


ajutorul instrumentelor informatice. In: Sisteme informationale
'SI - 2007'. Sesiunea de comunicari stiintifice - Bucuresti, 1
februarie 2007. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I' [Catedra Sisteme Informationale Militare si
Informatii pentru Aparare], 2007. p.372-382
ISBN 978-973-663-496-3
Cota C.879; Literatura militara generala

POPESCU, Lucian. Utilizarea retelelelor


INTRANET/EXTRANET in managementul resurselor. In:
66
Sisteme informationale 'SI - 2007'. Sesiunea de comunicari
stiintifice - Bucuresti, 1 februarie 2007. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Catedra Sisteme
Informationale Militare si Informatii pentru Aparare], 2007.
p.383-392
ISBN 978-973-663-496-3
Cota C.879; Literatura militara generala

PUSCASU, Mirela. Aspects of Setting Competencies


when Defining a Job. In: Educating and Training Officers for
Interoperability. The 7th International Conference on Military
Pedagogy Bucharest 1-3 November, 2006. Bucharest, Editura
'Carol I' National Defence University Publishing House, 2007.
p.147-150
ISBN 978-973-663-574-8
Cota C.846; Literatura militara generala

PUSCASU, Penica. Exigente ale descrierilor si


specificatiilor de post in armata. In: Revista Militara de
Management si Educatie, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Catedra de Management al
Resurselor de Aparare si de Stiinte ale Educatiei],2005.p.53-55
ISSN 1841-2815
Cota R.1184; Literatura militara generala

PUSCASU, Penica. O privire asupra rolului si


continutului specificatiilor de post. In: Revista Academiei
Tehnice Militare, nr. 3/2003. Bucuresti, Editura Academiei
Tehnice Militare, 2003. p.83-92
ISSN 1453-259X
Cota R.1107; Literatura militara generala

PUSCASU, Penica. Probleme actuale ale


managementului resurselor umane in armata. Bucuresti,
Editura Academiei Tehnice Militare, 2003. 366 p.: anexe
Cota 71250; Literatura enciclopedica
67
RADU, Nicolae. Studiu privitor la un cadru conceptual
de analiza psihologica a muncii din mediul antiterorist.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 40 p.
Cota C.1062; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 15/R17 - unicat

RAU, Adrian. Proiectarea unei baze de date privind


evidenta si salarizarea personalului. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educationale si al
Achizitiilor], 2007. 37 p.
Cota LC/NS 1708; Literatura militara - aplicatii

ROBU, Mihai; MICU, Valentin. Calculul pierderilor


in resurse umane si modul lor de completare in situatii de criza
si razboi. In: Convocarea stiintifico-metodica. Catedra de
logistica, septembrie 1999. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 1999.
Cota C.399; Literatura militara generala

ROMANU, Claudiu-Silvian. Particularitati ale


managementului resurselor umane in sistemul penitenciar. In:
Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile
de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti,
08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul
postuniversitar de conducere in domeniul managementului
resurselor umane. Sectiunea 1: Organizatia - cadrul de
manifestare al Managementului Resurselor Umane. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004.
p.106-117.
ISBN 973-663-100-1
Cota C.534; Literatura militara generala

RUSU, Alexandru; NITAN, Marcel; CARPIUC,


Gabriel. Propuneri de implementare a unui proces de selectie
68
continua a personalului militar din structurile de operatii
speciale. In: Parasutistii, nr. 23/2007. Buletin al Scolii de
Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale 'General-maior
Grigore Bastan'. Buzau, Editura Scolii de Aplicatie a Fortelor
pentru Operatii Speciale 'General-maior Grigore Bastan', 2007.
p.8-11
ISSN 1584-000X
Cota R.1318; Literatura militara generala

SCHUHFRIED, Gernot. Modern Computerized


Selection of Human Resources for Special Tasks. In: Psihologie
aplicata in mediul militar - profesionalizarea psihologiei
militare romanesti. Simpozion national de psihologie militara
aplicata 'PSIHOMIL III', 01.06.2006. Volumul I: Selectia
psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.161-173
ISBN [10] 973-7854-72-1;
ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general];
ISBN [10] 973-7854-76-4;
ISBN [13] 978-973-7854-76-6
Cota C.696; Literatura militara generala

SECAREANU, Ionel. Procesul de analiza a


posturilor; obiective, etape, metode. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 42 p.
Cota LC/NS 2366; Literatura militara - aplicatii
STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela;
LEOVARIDIS, Cristina; STANESCU, Dan. Management
resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro., 2003.338 p.
ISBN 973-8376-96-3
Cota 72405; Literatura enciclopedica
STANCU, Cristian Tache Mugurel. Selectia
resurselor umane in Academia Nationala de Informatii. In:
Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile
de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti,
69
08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul
postuniversitar de conducere in domeniul managementului
resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea
resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si
Educational], 2004. p.189-196
ISBN 973-663-100-1
Cota C.534; Literatura militara generala
STANESCU, Elena Ramona. Consideratii privind
noua conceptie de selectionare si evolutie in cariera a
resurselor umane din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educationale si al
Achizitiilor], 2007. 28 p.
Cota LC/NS 1700; Literatura militara - aplicatii
STOEAN, Ioana Tania. Optimizari structurale ale
managementului profesionalizarii resurselor umane in
organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 2.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 84 p.
Cota D.2013; Literatura militara generala
STURZ, Petronela Catalina. Mecanismele dinamicii
competentei profesionale. In: Securitatea si apararea spatiului
sud-est european, in contextul transformarilor de la inceputul
mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu
participare internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14
aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie.
Volumul I - Management educational. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.360-364
ISBN [10] 973-7854-35-7;
ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general];
ISBN [10] 973-7854-46-2;
ISBN [13] 978-973-7854-46-9
Cota C.679; Literatura militara generala
70
TENU, Costica. Completarea structurilor militare cu
resurse umane si materiale. In: Viziune sistemica asupra
actiunilor militare. Sesiunea de comunicari stiintifice, mai
2002, Colegiul de Comanda si Stat Major. Bucuresti, Editura
A.I.S.M., 2002. p.229-241
Cota C.383; Literatura militara generala

TENU, Costica. Gestionarea resurselor umane si


materiale in confruntarile armate. In: Actiunile militare la
inceput de mileniu - scumpe, nemiloase, ucigatoare. Sesiunea
de comunicari stiintifice 03 iunie 2002, Colegiul de Comanda
si Stat Major. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. p.119-134
ISBN 973-8317-61-4
Cota C.410; Literatura militara generala

TENU, Costica; STANCILA, Lucian. Fundamente


ale activitatii de stat major la nivel operativ. Bucuresti, Editura
A.I.S.M., 2002. 246 p.
Cota A.M.1429; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 658:355.133.4/T36

TOSU, Costin Nicusor. Conexiunea structurala dintre


competenta formala si competenta profesionala in organizatia
militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2008. 51 p.
Cota LC/NS 2172; Literatura militara - aplicatii

VILCU, Gabriel-Leonard. Tehnici si metode de


departajare a candidatilor de catre comisiile de selectie in
vederea incadrarii functiilor vacante din Ministerul Apararii
Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 56 p.
Cota LC/NS 2547; Literatura militara - aplicatii

VLADUTU, Marius. Corelatia dintre elementele


specifice functiilor [posturilor] si activitatea de pregatire si
71
formare profesionala in organizatia militara. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 56 p.
Cota LC/NS 2496; Literatura militara - aplicatii

xxx. ACTE normative elaborate de Directia


Management Resurse Umane de la infiintare si pana in
prezent. In: Managementul Resurselor Umane in Armata
Romaniei, nr. 1/1998. Bucuresti, Editura Directia Management
Resurse Umane, 1998. p.89-168
Cota R.852; Literatura militara generala

xxx. CARTEA posturilor soldatilor si gradatilor


voluntari din Armata Romaniei, editia I - D.M.R.U. 14/2008.
Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane,
2008. 679 p.
Cota Serv.1074; Literatura militara generala

xxx. CONCEPTIA privind dinamica de personal in


Armata Romaniei - M.S. 100/2007. Bucuresti, Editura Statul
Major General, 2007. 37 p.
Cota 7676; Literatura militara generala

xxx. FORMULARE tip pentru o activitate de succes in


domeniul resurselor umane. Bucuresti, Editura Forum Media
Publishing, 2008. 360 f.
ISSN 1841-5250
Cota 75894; Literatura enciclopedica

xxx. INFORMATIZAREA sistemului integrat de


management al resurselor umane in Armata Romaniei. In:
Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr.
1/1998. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse
Umane, 1998. p.61-64
Cota R.852; Literatura militara generala

72
xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti,
Editura Economica, 1997. 473 p.
ISBN 973-9198-76-7
Cota 68024; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane: studii de


caz, probleme, teste. Bucuresti, Editura Economica,1999.526 p.
Cota 70817; Literatura enciclopedica

xxx. M.R.U.-1/2. Competente exercitate in domeniul


resurselor umane de conducatorii, comandantii si sefii
structurilor din Ministerul Apararii Nationale - M. 50/2003.
COMPLETARI: M. 24/2006; M. 116/2006; M. 158/2003; M.
142/2003. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse
Umane, 2003. 24 p.
Cota Inf.382; Literatura militara generala

xxx. M.R.U.-1/2. Competente exercitate in domeniul


resurselor umane de conducatorii, comandantii si sefii
structurilor din Ministerul Apararii - M. 63/2007.
COMPLETARI: M. 180/2007. Bucuresti, Editura Directia
Management Resurse Umane, 2007. 32 p.
Cota Inf.565; Literatura militara generala

xxx. M.R.U.-1/6. Instructiuni privind intocmirea,


completarea si utilizarea fisei postului pentru cadrele militare
din Armata Romaniei - M. 62/2006. Bucuresti, Editura Directia
Management Resurse Umane, 2006. 24 p.
Cota Serv.923; Literatura militara generala

xxx. M.R.U.-1/8. Cartea posturilor cadrelor militare


din Armata Romaniei - D.M.R.U. 4/2006. Editia I. Bucuresti,
Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 834 p.
Cota Serv.922; Literatura militara generala

73
xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si
functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea
evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii
Nationale - M. 88/2005. COMPLETARI: M. 172/2006; M.
64/2007; M. 77/2007. Bucuresti, Editura Directia Management
Resurse Umane, 2005. 52 p.
Cota Inf.488; Literatura militara generala

xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si


functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea
evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii
- M. 179/2007. COMPLETARI: M. 221/2007. Bucuresti,
Editura Directia Management Resurse Umane, 2007. 60 p.
Cota Inf.596; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 355.077.6:658.3:355/N86

xxx. M.R.U.-5/2. Norme pentru ocuparea posturilor


permanente ale Ministerului Apararii Nationale in strainatate -
M. 106/2006. COMPLETARI: M. 147/2007. Bucuresti, Editura
Directia Management Resurse Umane, 2006. 28 p.
Cota Inf.543; Literatura militara generala

xxx. NORME pentru ocuparea posturilor permanente


in strainatate de catre personalul Ministerului Apararii
Nationale - M. 88/2009. [Publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 591/2009]. Bucuresti, Editura Monitorul
Oficial al Romaniei, 2009. 16 p.
Cota Serv.1099; Literatura militara generala

xxx. PRECIZARILE sefului Directiei Management


Resurse Umane referitoare la intocmirea si utilizarea fisei
postului in armata. COMPLETARI: D.M.R.U. 3/2005.
Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2000. 20 p.
Cota Serv.718; Literatura militara generala

74
xxx. PROGRAMA concursurilor de admitere la
cursurile ce se vor organiza si desfasura in Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor din Universitatea Nationala de Aparare 'Carol I'
incepand cu anul universitar 2009-2010. [Programa a fost
analizata si aprobata in sedinta Senatului Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I' din ziua de 28.01.2009]. In:
Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr.
1/2009. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2009.
p.202-220
Cota R.1394; Literatura militara generala

xxx. S.M.G./F.O.S.-3.11. Norme privind selectia,


formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a
personalului fortelor pentru operatii speciale. [Proiect].
Bucuresti, Editura Statul Major General, 2006. 42 p.
Cota Inf.541; Literatura militara generala

xxx. S.M.G./F.O.S.-3.13. Instructiuni privind selectia,


formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a
personalului fortelor speciale - M.S. 212/2007. Bucuresti,
Editura Statul Major General, 2007. 64 p.
Cota 7673; Literatura militara generala

xxx. S.M.G./F.S.-3.11. Norme privind selectia,


formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a
personalului fortelor pentru operatii speciale. [Proiect].
Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 40 p.
Cota Inf.575; Literatura militara generala

4. PLANIFICAREA RSURSELOR UMANE

ATANASIU, Lidia. Aspecte privind continutul


profesiogramei inginerului de exploatari portuare. In: Spatiul
sud-est european in contextul globalizarii. Sesiunea de
comunicari stiintifice cu participare internationala. Strategii
75
XXI, 12-13 aprilie 2007, Bucuresti. Sectiunea 10: Management
si educatie. Volumul 1: Managementul general, educational si
al proiectelor, instruire si educatie. [Articol in limba romana].
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. p.92-99
ISBN 978-973-663-535-9 [general];
ISBN 978-973-663-539-7 [general volum];
ISBN 978-973-663-546-6 [volumul 1]
Cota C.800; Literatura militara generala

BUHLER, Patricia. Human resources management /


Managementul resurselor umane. Avon, Editura Adams Media
Corporation, 2002. 368 p.
ISBN 1-58062-699-8
Cota 73257; Literatura enciclopedica

CERASEL, Ion-Corin. Gestionarea resurselor umane


in managementul proiectelor. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 83 p
Cota LC/NS 1796; Literatura militara - aplicatii

COLE, G.A. Managementul personalului. Bucuresti,


Editura Codecs, 2000. 558 p.: fig., sch., tab.
ISBN 973-8060-23-0
Cota 71376; Literatura enciclopedica

CONSTANTIN, Neculai. Managementul resurselor


umane din domeniul apararii si securitatii, in mediul
international contemporan. Referat de cercetare stiintifica nr.
1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol
I', 2007. 105 p.
Cota D.1529; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Neculai. Modalitati si directii de


implementare si modernizare a sistemului de gestionare a
resurselor umane in Armata Romaniei - studiu de caz. Referat
76
de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 37 p.
Cota D.1531; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Neculai. Modernizarea


managementului resurselor umane din domeniul apararii si
securitatii, in contextul provocarilor din mediul international
contemporan. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 250 p.
Cota D.1644; Literatura militara generala

CORNESCU, Viorel. MANAGEMENT: teste si studii


de caz. Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2004.
114 p.
ISBN 973-575-890-3
Cota 74168; Literatura enciclopedica

CRUCEANU, Soare. Modalitati de planificare a


resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 63 p
Cota LC/NS 1793; Literatura militara - aplicatii

DACIAN, Ion. Opinii privind planificarea strategica a


resurselor umane. In: Revista Academiei Trupelor de Uscat,
nr. 2/2000. Sibiu, Editura Academia Trupelor de Uscat 'Nicolae
Balcescu', 2000. p.28-33
ISSN 1224-516X
Cota R.938; Literatura militara generala

FERCHELUC, Octav. Model matematic de


planificare a resursei umane in Armata Romaniei. In:
Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr.
5/1999. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse
Umane, 1999. p.44-53
Cota R.894; Literatura militara generala

77
FRATEAN, Teodor. Atragerea si generarea
resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 50 p.
Cota LC/NS 2216; Literatura militara - aplicatii

GATU, Florin. Managementul resurselor umane in


cadrul procesului de achizitii. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 86 p.
Cota LC/NS 2527; Literatura militara - aplicatii

GHERASIM, Cristian. Atragerea si generarea


resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 91 p
Cota LC/NS 1785; Literatura militara - aplicatii

GIURCA, Adrian Stefan. Planificarea resurselor si a


fortei, in contextul planificarii apararii. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 48 p.
Cota LC/NS 2187; Literatura militara - aplicatii

GRIGORE, Laurentiu-Mihail. Profesionalism si


profesionalizare in procesul de formare a resursei umane
specializate in contextul evolutiei artei militare. Teza de
doctorat. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2003. 170 p.+ 22 anexe
Cota D.668; Literatura militara generala

GRIGORE, Laurentiu-Mihail. Studiu privind evolutia


si caracteristicile profesiei militare. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 33 p.
Cota C.818; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 658.3:355/G83 - unicat

GURGU, Ion. Gestionarea resurselor umane


profesionalizate ale Armatei Romaniei in conditiile aprobarii
78
noului statut al cadrelor militare si a noului ghid al carierei
militare. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 56 p.
Cota D.1183; Literatura militara generala

GURGU, Ion. Managementul resurselor umane


profesionalizate ale apararii in contextul restructurarii
Armatei Romaniei. Implicatii asupra artei militare romanesti.
Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2007. 252 p.
Cota D.1317; Literatura militara generala

GURGU, Ion; BARBU, Victor. Perspective si solutii


in managementul resurselor umane. In: Impact Strategic, nr.
1/2001. Bucuresti, Editura Centrul de Studii Strategice de
Aparare si Securitate, 2001. p.44-50
ISSN 1582-6511
Cota R.1120; Literatura militara generala

GURGU, Ion; DIGA, George; BARBU, Victor; ION,


Marian; CIULIC, Vasile; COSTEA, Dan. Studiu privind
managementul carierei individuale. In: Managementul
Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 12 [17]/2004.
Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane,
2004. p.49-63
Cota R.1105; Literatura militara generala

LUNGULESCU, Liviu. Resursele umane din Fortele


Aeriene - provocari in contextul integrarii in Alianta Nord-
Atlantica. In: Transformarea Fortelor Aeriene pana in anul
2015. Simpozion - 29 noiembrie 2005. Brasov, Editura
Academiei Fortelor Aeriene 'Henri Coanda', 2006. p.180-188
ISBN 973-8415-29-2
Cota C.694; Literatura militara generala

79
MALAELEA, Ion. Specificul managementului
resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2005. 36 file
Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor


umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p.
ISBN 973-570-108-1
Cota 69060; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor


umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p.
ISBN 973-590-909-X
Cota 73283; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel; MARINAS, Cristian;


MARIN, Irinel. Managementul resurselor umane: aplicatii.
Bucuresti, Editura Economica, 2004. 344 p.
ISBN 973-709-038-1
Cota 73897; Literatura enciclopedica

MATEI, Petrisor. Particularitatile managementului


resurselor umane in sistemul national de aparare. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p.
Cota LC/NS 1951; Literatura militara - aplicatii

MIHAI, Mitica. Locul planificarii resurselor umane in


managementul resurselor umane. In: Dimensiuni ale
managementului resurselor umane in structurile de aparare.
Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004.
Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de
conducere in domeniul managementului resurselor umane.
Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurselor umane.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul

80
de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004.
p.205-210
ISBN 973-663-100-1
Cota C.534; Literatura militara generala

MIHAI, Mitica. Planificarea resurselor umane -


necesitati si modalitati de realizare. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2004. 26 p.
Cota LC/NS 1148; Literatura militara - aplicatii

MILITARU, Gheorghe. Planificarea si dezvoltarea


carierei personalului intr-o organizatie. In: Revista Academiei
Tehnice Militare, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Academiei
Tehnica Militara, 2005. p.61-70
ISSN 1453-259X
Cota R.1241; Literatura militara generala

MOLDOVAN, Ioan-Gigi. Particularitati ale


managementului resurselor umane in Fortele Aeriene.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 74 p
Cota LC/NS 1795; Literatura militara - aplicatii

MORARU, Constantin. Corelatia dintre finalitatile


managementul invatamantului militar si capabilitatile Armatei
Romaniei, in viziune obiectiva. Referat de cercetare stiintifica
nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2009. 96 p.
Cota D.2218; Literatura militara generala

NEDELCU, Mihai-Cristian. Activitatea subofiterului


recrutor la biroul de informare recrutare, verificarea si
testarea resurselor umane in sistemul militar. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 50 p.
Cota LC/NS 2480; Literatura militara - aplicatii
81
NICHILCIUC, Mihai. Atragera si recrutarea
candidatilor cu potential ridicat pentru profesia militara.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 66 p.
Cota LC/NS 2407; Literatura militara - aplicatii

NISTOR, Valentin. Rolul si locul componentei umane


in cadrul organizatiilor militare. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p.
Cota LC/NS 2379; Literatura militara - aplicatii

MIHAI, Noru. Realizarea unui sistem informatic


integrat de evidenta a resurselor umane - etape si factori in
managementul proiectului. In: Gandirea Militara Romaneasca,
nr. 2/2004. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2004.
p.33-38
ISSN 145-0460
Cota R.1127; Literatura militara generala
PAVEL, Dumitru. Fisa postului in organizatiile
militare. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane
in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice,
Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la
cursul postuniversitar de conducere in domeniul
managementului resurselor umane. Sectiunea 3: Utilizarea,
dezvoltarea si evaluarea resurselor umane. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.226-234
ISBN 973-663-100-1
Cota C.534; Literatura militara generala
PETRE, Marius-Miguel. Selectia personalului.
Proceduri, metode si standarde. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2006. 53 p.
Cota LC/NS 1485; Literatura militara - aplicatii
82
PINTA, Florian. Managementul structurilor militare
din Forta Inalt Operationalizata Nationala [F.I.O.N.] pe
timpul gestionarii crizelor. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2005. 274 p.
Cota D.1008; Literatura militara generala

POPA, Ioan; FILIP, Radu. Management


international. Bucuresti, Editura Economica, 1999. 280 p.
ISBN 973-590-108-0
Cota 70824; Literatura enciclopedica

POPA, Silviu. Conceptia privind evolutia in cariera si


dezvoltarea profesionala a ofiterului din arma marina. In:
Buletinul Fortelor Navale, nr. 7/2007. Bucuresti, Editura Statul
Major al Fortelor Navale, 2007. p.53-55
ISSN 1841-4923
Cota R.1320; Literatura militara generala

POPESCU, Lucian. Planificarea, programarea,


bugetarea si evaluarea resurselor umane. [Proiect de cercetare
dezvoltare]. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2007. 85 p.
Cota C.759; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 336:657:355/P81 - unicat

POPESCU, Lucian. Planificarea, programarea,


bugetarea si evaluarea resurselor umane - factor de asigurare
a securitatii si stabilitatii, in context national, N.A.T.O. si
european. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2007. 127 p.
Cota MAS/NS 38; Literatura militara - aplicatii

POPESCU, Lucian. Reteaua de calculatoare


distribuita a sistemului informational pentru managementul in
timp real al resurselor umane in Ministerul Apararii, in
contextul integrarii in N.A.T.O. si U.E. pe timp de pace si in
83
situatii de conflict. Referat de cercetare stiintifica nr. 3.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 78 p.
Cota D.1851; Literatura militara generala

POPESCU, Lucian. Sistemul informational pentru


managementul resurselor umane in Ministerul Apararii
Nationale in contextul integrarii in N.A.T.O. si U.E. Teza de
doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2009. 228 p.
Cota D.2068; Literatura militara generala

PUSCASU, Mirela. Aspects of Setting Competencies


when Defining a Job. In: Educating and Training Officers for
Interoperability. The 7th International Conference on Military
Pedagogy Bucharest 1-3 November, 2006. Bucharest, Editura
'Carol I' National Defence University Publishing House, 2007.
p.147-150
ISBN 978-973-663-574-8
Cota C.846; Literatura militara generala

PUSCASU, Penica. Aspecte ale comunicarii in


interviurile de selectie. In: Provocari la adresa securitatii si
strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari
stiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005.
Sectiunea: Management si educatie. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.85-91
ISBN 973-663-179-6
Cota C.585; Literatura militara generala

RACARU, Alfred-Constantin. Specificul


managementului resurselor umane in domeniul informatiilor
pentru aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 88 p.
Cota LC/NS 2542; Literatura militara - aplicatii

84
RADU, Nicolae. Studiu privitor la un cadru conceptual
de analiza psihologica a muncii din mediul antiterorist.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 40 p.
Cota C.1062; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 15/R17 - unicat

RALEA, Lucian. Consideratii privind planificarea


resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2006. 58 p.
Cota LC/NS 1465; Literatura militara - aplicatii

ROBU, Mihai; BUSOI, Marius; CIOCAN, Mihaita.


Teoria managementului resurselor in situatii de criza sau
conflictuale. Bucuresti,Editura Ars Docendi, 2003.162p.: anexe
ISBN 973-558-106-X
Cota 71248; Literatura enciclopedica

SALGAU, Eusebiu-Marius. Atragerea si generarea


resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 65 p.
Cota LC/NS 2006; Literatura militara - aplicatii

SASU, Horatiu. Bazele planificarii rersurselor umane.


In: Tribuna economica, nr. 24/2006. p.31-34
Sala de lectura

SASU, Horatiu. Planificarea strategica a resurselor


umane. In: Tribuna economica, nr. 21/2006. p.28-30
Sala de lectura

85
STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela;
LEOVARIDIS, Cristina; STANESCU, Dan. Management
resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro.,2003. 338 p.
ISBN 973-8376-96-3
Cota 72405; Literatura enciclopedica

STANCU, Cristian Tache Mugurel. Selectia


resurselor umane in Academia Nationala de Informatii.
Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2004.34p.
Cota LC/NS 1157; Literatura militara - aplicatii

STOEAN, Ioana Tania. Identificarea si analiza


factorilor care impun profesionalizarea resurselor umane in
organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 1.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 93 p.
Cota D.1859; Literatura militara generala

STOEAN, Ioana Tania. Optimizarea dimensiunii


functionale a managementului profesionalizarii resurselor
umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica
nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2009. 87 p.
Cota D.2172; Literatura militara generala

STOEAN, Ioana Tania. Optimizari structurale ale


managementului profesionalizarii resurselor umane in
organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 2.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 84 p.
Cota D.2013; Literatura militara generala

SULUGIUC, Romeo. Interviul de angajare. In:


Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile
de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti,
08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul
86
postuniversitar de conducere in domeniul managementului
resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea
resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si
Educational], 2004. p.161-174
ISBN 973-663-100-1
Cota C.534; Literatura militara generala

TABACU, Aurel. Planificarea resurselor umane si


relatia acesteia cu planificarea la nivel organizational. In:
Securitatea si apararea spatiului sud-est european, in contextul
transformarilor de la inceputul mileniului III. Sesiunea anuala
de comunicari stiintifice cu participare internationala:
STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti.
Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I -
Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.609-618
ISBN [10] 973-7854-35-7;
ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general];
ISBN [10] 973-7854-46-2;
ISBN [13] 978-973-7854-46-9
Cota C.679; Literatura militara generala

TATARU, Marius Corneliu. Procesul de recrutare si


selectie in Armata Romaniei in contextul societatii
informationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 70 p.
Cota LC/NS 2546; Literatura militara - aplicatii

TENU, Costica. Gestionarea resurselor umane si


materiale in confruntarile armate. In: Actiunile militare la
inceput de mileniu - scumpe, nemiloase, ucigatoare. Sesiunea
de comunicari stiintifice 03 iunie 2002, Colegiul de Comanda
si Stat Major. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. p.119-134
ISBN 973-8317-61-4
Cota C.410; Literatura militara generala
87
TENU, Costica. Unele aspecte privind gestionarea
resurselor pe timpul actiunilor militare intrunite. In:
Conflictele militare la inceputul mileniului trei. Convocarea
metodico-stiintifica, septembrie 2002 - Colegiul de Comanda si
Stat Major. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2002. p.131-144
ISBN 973-8317-71-1
Cota C.425; Literatura militara generala

TRANDAFIR, Viorel. Planificarea resurselor umane


in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 48 p.
Cota LC/NS 2489; Literatura militara - aplicatii

UNGUREANU, Ovidiu. Managementul planificarii


fondurilor pentru achizitiile publice in domeniul apararii.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 65 p.
Cota LC/NS 2283 ; Literatura militara - aplicatii

VASILE, Lavinia. Cresterea calitatii vietii intre


deziderat si certitudine. In: Revista Armei Geniu, nr. 1/2008.
Rimnicu Valcea, Editura Centrul de Pregatire pentru Geniu
'Panait Donici', 2008. p.37-38
Cota R.1336; Literatura militara generala

VOICU, Corneliu. Formarea si perfectionarea


resurselor umane din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p.
Cota LC/NS 2497; Literatura militara - aplicatii

xxx. CARTEA posturilor soldatilor si gradatilor


voluntari din Armata Romaniei, editia I - D.M.R.U. 14/2008.
Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane,
2008. 679 p.
Cota Serv.1074; Literatura militara generala

88
xxx. CONCEPTIA privind planificarea apararii
nationale a Romaniei si managementul resurselor pentru
aparare destinate Ministerului Apararii Nationale. Bucuresti,
Editura Ministerul Apararii Nationale, 1998. 17 p.+ anexe
Cota 7416; Literatura militara generala

xxx. FORMULARE tip pentru o activitate de succes in


domeniul resurselor umane. Bucuresti, Editura Forum Media
Publishing, 2008. 360 f.
ISSN 1841-5250
Cota 75894; Literatura enciclopedica2

xxx. MANAGEMENT: de la teorie la practica.


Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2003. 304 p.
ISBN 973-575-831-8
Cota 73296; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENTUL resurselor apararii.


Bucuresti, Editura AISM, 2002. 216 p.: anexe
Cota 70415; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti,


Editura Economica, 1997.
473 p.
ISBN 973-9198-76-7
Cota 68024; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane: studii de


caz, probleme, teste. Bucuresti, Editura Economica,1999.526 p.
Cota 70817; Literatura enciclopedica

xxx. M.R.U.-1/6. Instructiuni privind intocmirea,


completarea si utilizarea fisei postului pentru cadrele militare
din Armata Romaniei - M. 62/2006. Bucuresti, Editura Directia
Management Resurse Umane, 2006. 24 p.
Cota Serv.923; Literatura militara generala
89
xxx. M.R.U.-1/8. Cartea posturilor cadrelor militare
din Armata Romaniei - D.M.R.U. 4/2006. Editia I. Bucuresti,
Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 834 p.
Cota Serv.922; Literatura militara generala

xxx. O.M.-1. Regulamentul mobilizarii Fortelor


Armatei Romaniei - M. 028/2004. Bucuresti, Editura Statul
Major General, 2004. 76 p.
Cota 7579; Literatura militara generala

xxx. O.M.-1/1. Regulamentul mobilizarii Armatei


Romaniei - M.S. 10/2009. Bucuresti, Editura Statul Major
General, 2009. 208 p.
Cota 7714; Literatura militara generala

xxx. O.M.-3. Manualul mobilizarii comandamentelor,


marilor unitati si unitatilor. COMPLETARI: S.M.G. 104/2007.
Bucuresti, Editura Statul Major General, 2004. 280 p.
Cota 7598; Literatura militara generala

xxx. PRECIZARILE sefului Directiei Management


Resurse Umane referitoare la intocmirea si utilizarea fisei
postului in armata. COMPLETARI: D.M.R.U. 3/2005.
Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2000. 20 p.
Cota Serv.718; Literatura militara generala

xxx. PROGRAMA analitica. Curs postuniversitar de


perfectionare a personalului care lucreaza in domeniul
planificarii resurselor umane si materiale la pace, in situatii de
criza si la razboi. Promotia 2008. Anul de studii 2008-2009.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Facultatea de Comanda si Stat Major], 2008. 60 p.
Cota Pr.529; Literatura militara generala

90
xxx. PROGRAMA analitica a cursului postuniversitar
de perfectionare a personalului care lucreaza in domeniul
planificarii resurselor umane si materiale la pace in situatii de
criza si la razboi. Promotia 2009. Anii de studii 2009-2010.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Facultatea de Comanda si Stat Major], 2009. 74 p.
Cota Pr.589; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 355.2/3/P94

xxx. PROGRAMA concursurilor de admitere la


cursurile ce se vor organiza si desfasura in Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor din Universitatea Nationala de Aparare 'Carol I'
incepand cu anul universitar 2009-2010. [Programa a fost
analizata si aprobata in sedinta Senatului Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I' din ziua de 28.01.2009]. In:
Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr.
1/2009. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2009.
p.202-220
Cota R.1394; Literatura militara generala

xxx. S.M.G./F.O.S.-3.13. Instructiuni privind selectia,


formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a
personalului fortelor speciale - M.S. 212/2007. Bucuresti,
Editura Statul Major General, 2007. 64 p.
Cota 7673; Literatura militara generala

5. RECRUTAREA ŞI SELECŢIA RESURSELOR


UMANE

ABUDANII, Silviu. Metode de abordare a grupurilor


tinta din mediul civil pentru promovarea profesiei si carierei
militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2007. 89 p
Cota LC/NS 1784; Literatura militara - aplicatii

91
AGULESCU, Valentina. Campania de marketing -
rolul cheie in recrutare. In: Managementul Resurselor Umane
in Armata Romaniei, nr. 13/2004. Bucuresti, Editura Directia
Management Resurse Umane, 2004. p.131-140
Cota R.1130; Literatura militara generala

ALEXANDRESCU, Margareta. Metode de


fundamentare a unor variante de recrutare a candidatilor
pentru profesia militara. In: Sisteme informationale 'SI - 2007'.
Sesiunea de comunicari stiintifice - Bucuresti, 1 februarie
2007. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I' [Catedra Sisteme Informationale Militare si Informatii
pentru Aparare], 2007. p.349-353
ISBN 978-973-663-496-3
Cota C.879; Literatura militara generala

ALEXANDRESCU, Margareta. Metode si


instrumente de selectie a candidatilor pentru profesia militara.
In: Sisteme informationale 'SI - 2007'. Sesiunea de comunicari
stiintifice - Bucuresti, 1 februarie 2007. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Catedra Sisteme
Informationale Militare si Informatii pentru Aparare], 2007.
p.338-348
ISBN 978-973-663-496-3
Cota C.879; Literatura militara generala

ALEXANDRESCU, Margareta. Metode si procedee


moderne de recrutare si selectie a personalului militar
profesionalizat. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 84 p.
Cota D.1765; Literatura militara generala

ALEXANDRESCU, Margareta. Metode si procedee


moderne de recrutare si selectie a resursei umane in Armata
Romaniei in conditiile integrarii in N.A.T.O. si aderarii la

92
Uniunea Europeana. Teza de doctorat. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 219 p.
Cota D.1982; Literatura militara generala

ALEXANDRESCU, Margareta. Necesitatea


realizarii unei conceptii unitare la nivelul Armatei Romaniei cu
privire la recrutarea si selectia personalului militar
profesionalizat. In: Buletinul Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', nr. 1/2008. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. p.127-135
ISSN 1584-1928
Cota R.1343; Literatura militara generala

ALEXANDRESCU, Margareta. Promovarea


profesiei militare - deziderat obligatoriu in asigurarea unei
baze de selectie eficiente. In: Buletinul Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', nr. 1/2008. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. p.136-143
ISSN 1584-1928
Cota R.1343; Literatura militara generala
ALEXANDRESCU, Margareta. Resursa umana
componenta a managementului resurselor pentru aparare.
Particularitatile recrutarii si selectiei resurselor umane pentru
asigurarea stabilitatii si securitatii in bazinul Marii Negre.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 124 p.
Cota MAS/NS 49; Literatura militara - aplicatii
ALEXANDRESCU, Mihai Bogdan. Rolul
cercetarilor calitative si cantitative in dezvoltarea
marketingului recrutarii candidatilor pentru profesia militara.
In: Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', nr.
4/2009. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2009. p.403-413
ISSN 1584-1928
Cota R.1423; Literatura militara generala
93
ALEXE, Ion. Orientari si tendinte ale managementului
resurselor umane in context european. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 68 p
Cota LC/NS 1797; Literatura militara - aplicatii

ANDREITA, Vasile. Recrutarea, activitate de baza a


Biroului Informare-Recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007.50 p.
Cota LC/NS 1685; Literatura militara - aplicatii

ANTIHI, Petrica. Conceptia privind promovarea


profesiei militare. Recrutarea si selectionarea candidatilor.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale
si al Achizitiilor], 2007. 29 p.
Cota LC/NS 1706; Literatura militara - aplicatii

ANTOHE, Ciprian. Biroul informare recrutare,


structura abilitata pentru promovarea profesiei militare si
recrutarea personalului militar. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 24 p.
Cota LC/NS 2325; Literatura militara - aplicatii

BACHICHIE, Marius Catalin. Promovarea profesiei


militare si recrutarea candidatilor pentru institutiile militare
de invatamant superior. Ofiteri - filiera directa. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',2009.128 p.
Cota LC/NS 2398; Literatura militara - aplicatii

BALUTA, Traian. Corelatia recrutare - selectie.


Integrarea pe posturi a candidatilor civili si militari. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 50 p.
Cota LC/NS 2383; Literatura militara - aplicatii

94
BANICA, Cornel. Elemente caracteristice ale
activitatilor Biroului de Informare-Recrutare pentru Judetul
Ialomita. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2009. 41 p.
Cota LC/NS 2399; Literatura militara - aplicatii

BARBACARU, Alin Dumitru. Recrutarea si


consilierea tinerilor din anul terminal al invatamantului
gimnazial. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 62 p.
Cota LC/NS 2382; Literatura militara - aplicatii

BARBU, Victor. Modernizare si restructurare in


domeniul resurselor umane. In: Managementul Resurselor
Umane in Armata Romaniei, nr. 9 [14]/2002. Bucuresti,
Editura Directia Mangement Resurse Umane, 2002. p.145-151
Cota R.1102; Literatura militara generala

BARBU, Victor. Recrutarea resurselor umane ale


apararii - de la conscriptie la voluntariat. In: Managementul
Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 13/2004.
Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane,
2004. p.5-9
Cota R.1130; Literatura militara generala

BROC, Valerica. Strategii manageriale utilizate in


administrarea resurselor umane ale proiectului. Studiu de caz.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 70 file
Cota MAS/NS 148; Literatura militara - aplicatii

BRUSTUR, Dorin. Selectia resurselor umane in


Ministerul Administratiei si Internelor. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2005. 28 file
Cota LC/NS 1328; Literatura militara - aplicatii
95
BUHAS, Viorel. Managementul resurselor umane in
centrele militare zonale. Desfasurarea activitatilor specifice
pentru evidenta rezervistilor, recrutarea si selectia militarilor
voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii,
Educational si al Achizitiilor], 2006. 54 p.
Cota LC/NS 1473; Literatura militara - aplicatii

BUHLER, Patricia. Human resources management /


Managementul resurselor umane. Avon, Editura Adams Media
Corporation, 2002. 368 p.
ISBN 1-58062-699-8
Cota 73257; Literatura enciclopedica

BURLOIU, Petre. Managementul resurselor umane.


Tratare globala interdisciplinara. Bucuresti, Editura Lumina
Lex, 2001. 1280 p.
Cota 70129; Literatura enciclopedica

CALIMANESCU, Bogdan. Politicile de management


ale resurselor umane aplicate salariatilor civili intr-o unitate
militara. Studiu de caz. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 110 p.
Cota LC/NS 2520; Literatura militara - aplicatii

CALIN, Gheorghe. Importanta comunicarii in


procesul de selectie a candidatilor care opteaza pentru cariera
militara. Rolul personalului destinat recrutarii. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 56 p.
Cota LC/NS 2211; Literatura militara - aplicatii

CALIN, Nicolae. Metode privind recrutarea si selectia


personalului militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', 2007. 126 p
Cota LC/NS 1780; Literatura militara - aplicatii

96
CAMCIUC, Ionel-Eusebiu. Promovarea profesiei
militare de catre birourile informare-recrutare din cadrul
Ministerului Apararii Nationale. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 52 p.
Cota LC/NS 2455; Literatura militara - aplicatii

CELMARE, Gheorghita. Analiza dinamicii de


personal in randul soldatilor/gradatilor voluntari din
perspectiva necesarului de recrutare si selectie. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p.
Cota LC/NS 2384; Literatura militara - aplicatii
CERASEL, Ion-Corin. Gestionarea resurselor umane
in managementul proiectelor. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 83 p
Cota LC/NS 1796; Literatura militara - aplicatii
CHIFOR, Eugen. Necesitatea comunicarii in procesul
de recrutare si selectie. Rolul personalului destinat recrutarii
si selectiei. Selectia soldatilor si gradatilor voluntari - studiu
de caz. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2009. 24 p.
Cota LC/NS 2341; Literatura militara - aplicatii
CHIRCORIAN, Silviu. Metode si tehnici de recrutare
si selectie in serviciul de telecomunicatii speciale. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 67 p
Cota LC/NS 1792; Literatura militara - aplicatii
CHIRITA, Victor. Efectele militare si demo-militare
ale profesionalizarii Armatei Romaniei in conditiile statutului
tarii de membru N.A.T.O. si U.E. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p.
Cota LC/NS 2302; Literatura militara - aplicatii

97
CIOBANU, Emil. Managementul performant al
resurselor umane in organizatie. Bucuresti, Editura Centrului
Tehnic-Editorial al Armatei, 2008. 232 p.
ISBN 978-606-524-007-0
Cota 75924; Literatura enciclopedica
CIUCU, Laurentiu-Mihai. Recrutorul - factor
important in promovarea profesiei militare. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p.
Cota LC/NS 2401; Literatura militara - aplicatii
CONSTANTIN, Mariana. Selectia ofiterilor in
Serviciul de Protectie si Paza. In: Dimensiuni ale
managementului resurselor umane in structurile de aparare.
Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004.
Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de
conducere in domeniul managementului resurselor umane.
Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurselor umane.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul
de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004.
p.181-188
ISBN 973-663-100-1
Cota C.534; Literatura militara generala
CONSTANTIN, Neculai. Acoperirea nevoilor de
personal ale organizatiei prin selectia candidatilor calificati.
In: Securitatea si apararea spatiului sud-est european, in
contextul transformarilor de la inceputul mileniului III.
Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare
internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006,
Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I -
Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.124-132
ISBN [10] 973-7854-35-7;
ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general];
ISBN [10] 973-7854-46-2;
Cota C.679; Literatura militara generala
98
CONSTANTIN, Ticu; STOICA-CONSTANTIN,
Ana. Managementul resurselor umane: ghid practic si
instrumente pentru responsabilii de resurse umane si
manageri. Iasi, Editura Institutul European, 2002. 248 p.
ISBN 973-611-214-4
Cota 71372; Literatura enciclopedica

CORLATESCU, Nicu-Vasile Danut. Recrutarea -


activitate de baza a procesului de asigurare cu personal
profesionalizat. In: Dimensiuni ale managementului resurselor
umane in structurile de aparare. Sesiune de comunicari
stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de
participantii la cursul postuniversitar de conducere in domeniul
managementului resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea,
selectia si formarea resurselor umane. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.129-138
ISBN 973-663-100-1
Cota C.534; Literatura militara generala

CORLATESCU, Nicu-Vasile Danut. Recrutarea


resurselor umane in sistemul militar. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2004. 36 p.
Cota LC/NS 1150; Literatura militara - aplicatii

CUCULEA, Petrica. Recrutorul - factor important in


promovarea profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 66 p
Cota LC/NS 1776; Literatura militara - aplicatii

DANCIU, Stelian. Managementul recrutarii si


selectionarii soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 36 p.
Cota LC/NS 2360; Literatura militara - aplicatii

99
DASCALIAC, Dumitru. Prognoze privind evolutia
grupului tinta in urmatorii 5 ani, ca principala sursa de
recrutare pentru profesia militara. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 70 p.
Cota LC/NS 2339; Literatura militara - aplicatii

DASCALU, Tiberiu. Organizarea concursurilor


pentru ocuparea posturilor de specialitate. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educationale si al
Achizitiilor], 2007. 42 p.
Cota LC/NS 1692; Literatura militara - aplicatii

DAVID, Dinel-Nelu. Privire de ansamblu asupra


elaborarii aplicatiei informatice de gestiune a datelor utilizate
in procesul de promovare recrutare si selectie in cadrul
biroului informare recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 26 p.
Cota LC/NS 2326; Literatura militara - aplicatii

DAVID, Doinel. Activitatea recrutorului din Biroul


Informare-Recrutare privind promovarea profesiei militare si
recrutarea personalului militar profesionalizat. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 65 p.
Cota LC/NS 2386; Literatura militara - aplicatii

DICU, Alexandru. Managementul recrutarii si


consilierii candidatilor pentru colegiile militare liceale.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 62 p
Cota LC/NS 1775; Literatura militara - aplicatii

DIMA, Marian. Recrutarea si selectia personalului


civil din Armata Romaniei. Activitatea Serviciului Resurse
Umane pentru incadrarea functiei de psiholog: organizarea si
desfasurarea concursului. Bucuresti, Editura Universitatii
100
Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 34 p.
Cota LC/NS 1755; Literatura militara - aplicatii

DIMA, Raluca-Violeta. Etapele procesului de


colectare a datelor necesare desfasurarii activitatii de
recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 30 p.
Cota LC/NS 2327; Literatura militara - aplicatii

DOBOS, Marian. Competentele managerului de


resurse umane in gestionarea angajatilor. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 82 p
Cota LC/NS 1782; Literatura militara - aplicatii

DODAN, Sorin. Selectia si recrutarea resurselor


umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2008. 30 p.
Cota LC/NS 2002; Literatura militara - aplicatii

DOMSA, Marcel. Recrutarea, selectia si admiterea


absolventilor ciclului gimnazial in colegiile militare liceale.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 50 p.
Cota LC/NS 2145; Literatura militara - aplicatii

DRAGANOIU, Ionel. Promovarea profesiei militare,


recrutarea si selectia candidatilor pentru cariera de maistru
militar in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 35 p.
Cota LC/NS 2402 ; Literatura militara - aplicatii

DUMINICA, Gabriela. Recrutarea si selectia


resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2008. 30 p.
Cota LC/NS 2007; Literatura militara - aplicatii
101
DUMITRU, Ioan. Elemente determinative ale
corelatiei recrutare-selectie-integrare pe posturi a
personalului civil si militar. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 54 p.
Cota LC/NS 2206; Literatura militara - aplicatii

DUNEL, Jenica. Elaborarea unui ghid de utilizare a


aplicatiei informatice de gestiune a datelor obtinute in
procesul de promovare, recrutare si selectie, la nivel utilizator.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 30 p.
Cota LC/NS 2328; Literatura militara - aplicatii

FINTINA, Ioan. Elemente caracteristice ale


activitatilor biroului de informare - recrutare. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p.
Cota LC/NS 2232; Literatura militara - aplicatii

FOTA, Cristian. Evolutia in cariera si sistemul de


evidenta al soldarilor si gradatilor voluntari. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p.
Cota LC/NS 2467; Literatura militara - aplicatii

FRATEAN, Teodor. Atragerea si generarea


resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 50 p.
Cota LC/NS 2216; Literatura militara - aplicatii

FRENTESCU, Paul. Reproiectarea manageriala a


grupurilor de societati comerciale din punct de vedere al
resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2007. 82 p
Cota LC/NS 1803; Literatura militara - aplicatii

102
GEORGESCU, Daniel. Necesitatea comunicarii in
procesul de recrutare si selectie. Rolul personalului destinat
recrutarii si selectiei. Corelarea recrutare-selectie. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 18 p.
Cota LC/NS 2342; Literatura militara - aplicatii

GHERAN, Ioan. Corelatie, recrutare, selectie in


sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2008. 36 p.
Cota LC/NS 2202; Literatura militara - aplicatii

GHERASIM, Cristian. Atragerea si generarea


resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 91 p
Cota LC/NS 1785; Literatura militara - aplicatii

GHIMIS, Dumitru. Promovarea profesiei militare in


societatea civila. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 34 p.
Cota LC/NS 2468; Literatura militara - aplicatii

GINDAC, Cornelia. Promovarea profesiei militare de


Biroul Informare Recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 86 p.
Cota LC/NS 2344; Literatura militara - aplicatii

GRADINARU, Marius. Particularitati ale


managementului resurselor umane in Armata Romaniei. Studiu
de caz: Forte Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.
Cota LC/NS 2250; Literatura militara - aplicatii

GRECU, Florin. Metode si tehnici utilizate in Armata


Romaniei in vederea asigurarii calitatii resurselor umane. In:
Securitatea si apararea spatiului sud-est european, in contextul
103
transformarilor de la inceputul mileniului III. Sesiunea anuala
de comunicari stiintifice cu participare internationala:
STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti.
Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I -
Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.676-689
ISBN [10] 973-7854-35-7;
ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general];
ISBN [10] 973-7854-46-2;
ISBN [13] 978-973-7854-46-9
Cota C.679; Literatura militara generala

GROSU, Mihail. Recrutarea ofiterilor in Armata


Nationala a Republicii Moldova. In: Dimensiuni ale
managementului resurselor umane in structurile de aparare.
Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004.
Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de
conducere in domeniul managementului resurselor umane.
Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurselor umane.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul
de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004.
p.139-150
ISBN 973-663-100-1
Cota C.534; Literatura militara generala

GROSU, Mihail. Recrutarea resurselor umane in


Armata Nationala a Republicii Moldova. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2004. 42 p.
Cota LC/NS 1146; Literatura militara - aplicatii

GRUMEZA, Sorin-Valentin. Factorii interni si


externi ai recrutarii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 30 p.
Cota LC/NS 1712; Literatura militara - aplicatii
104
GURGU, Ion. Promovarea profesiei militare,
recrutarea si selectia candidatilor pentru formarea
personalului militar profesionalizat in conditiile renuntarii la
serviciului militar obligatoriu. Referat de cercetare stiintifica
nr. 1. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2006. 64 p.
Cota D.1181; Literatura militara generala

GURGU, Ion; BARBU, Victor. Perspective si solutii


in managementul resurselor umane. In: Impact Strategic, nr.
1/2001. Bucuresti, Editura Centrul de Studii Strategice de
Aparare si Securitate, 2001. p.44-50
ISSN 1582-6511
Cota R.1120; Literatura militara generala

GUTOIU, Daniel. Procesul de asigurare a resurselor


umane in structurile de informatii, contrainformatii si
securitate militara ale Ministerului Apararii Nationale.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 60 p.
Cota LC/NS 2530; Literatura militara - aplicatii

GUTU, Bogdan-Alexandru. Metode si tehnici de


interviu utilizate in activitatea de informare recrutare.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 33 p.
Cota LC/NS 2404; Literatura militara - aplicatii

IGNAT, Ionel. Comunicarea nonverbala pe timpul


procesului de selectie si recrutare a resurselor umane.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 33 p.
Cota LC/NS 2376; Literatura militara - aplicatii

ILIE, Mihai. Promovarea profesiei militare in cadrul


Biroului Informare Recrutare. Activitatea de promovare pentru
105
filiera directa. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 39 p.
Cota LC/NS 2340; Literatura militara - aplicatii

ILIESCU, Ovidiu. Administrarea si utilizarea in retea


a bazei de date la nivelul biroului de informare recrutare.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 32 p.
Cota LC/NS 2329; Literatura militara - aplicatii

ION, Ionel. Recrutarea si selectia personalului civil


din Armata Romaniei/ Activitatea Serviciului Resurse Umane
pentru incadrarea functiei de psiholog: Organizarea si
desfasurarea concursului. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 35 p.
Cota LC/NS 2020; Literatura militara - aplicatii

IONITA, Petrea. Realizarea necesarului de resurse


umane. Recrutarea si selectia soldatilor si gradatilor voluntari.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational
si al Achizitiilor], 2007. 37 p.
Cota LC/NS 1721; Literatura militara - aplicatii

IOSIF, Gica. Elemente specifice ale sistemului de


recrutare si selectie in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 41 p.
Cota LC/NS 2405; Literatura militara - aplicatii

IPATE-BERCEA, Artur-Mircea. Recrutarea, selectia


si retentia personalului - studiu de caz. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 37 p.
Cota LC/NS 1996; Literatura militara - aplicatii

IPATE-BERCEA, Andreea-Doria. Recrutarea,


selectia si angajarea personalului civil contractual in
106
Ministerul Apararii Nationale metodologia intocmirii
documentelor necesare incadrarii postului de referent in
cadrul biroului resurse umane. Studiu de caz. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p.
Cota LC/NS 2416; Literatura militara - aplicatii

IRIMIA, Niculina. Particularitati ale procesului de


recrutare a resurselor umane in organizatia militara.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 34 p.
Cota LC/NS 2472; Literatura militara - aplicatii

IROD, Ovidiu. Selectia soldatilor si gradatilor


voluntari in vederea evolutiei in cariera militara pe filiera
indirecta. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2007. 83 p
Cota LC/NS 1769; Literatura militara - aplicatii

ISAIA, Gabriel. Recrutarea si selectia - factori interni


si externi. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2008. 46 p.
Cota LC/NS 2177; Literatura militara - aplicatii

ISAILA, Claudiu-Ioan. Filiera de formare a soldatilor


gradati voluntari ca ofiteri. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 60 p
Cota LC/NS 1781; Literatura militara - aplicatii

IVAN, Dragos. Influenta asigurarii securitatii


informatiilor asupra managementului resurselor umane.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 40 p.
Cota LC/NS 2203; Literatura militara - aplicatii

LAZARESCU, Mihaela. Recrutarea, selectia si


angajarea personalului civil in Ministerul Apararii.
107
Metodologia intocmirii documentelor necesare incadrarii
postului de referent II in cadrul Biroului Completare Resurse
Umane si Mobilizare. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 49 p.
Cota LC/NS 1735; Literatura militara - aplicatii

LEFTER, Viorel; MARINAS, Cristian; NICA,


Elvira. Fundamente ale managementului resurselor umane.
Bucuresti, Editura Economica, 2007. 220 p.
ISBN 978-973-709-315-8
Cota 75486; Literatura enciclopedica

LUCA, Mihail-Remus. Proiectarea unei baze de date


pentru gestionarea soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 45 p.
Cota LC/NS 2170; Literatura militara - aplicatii

LUCA, Ruxandra. Selectia personalului pentru


incadrarea functiilor de reprezentare nationala la N.A.T.O. si
in cadrul structurilor integrate ale Aliantei. In: Dimensiuni ale
managementului resurselor umane in structurile de aparare.
Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004.
Lucrari prezentate de participantii la cursul postuniversitar de
conducere in domeniul managementului resurselor umane.
Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea resurselor umane.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul
de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2004.
p.175-180
ISBN 973-663-100-1
Cota C.534; Literatura militara generala

LUPU, Adrian. Managementul carierei individuale la


nivelul soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p.
Cota LC/NS 2474; Literatura militara - aplicatii
108
LUPURICI, Gheorghe. Managementul resurselor
umane in centrele militare zonale si judetene. Desfasurarea
activitatilor specifice. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii si Educational], 2005. 58 file
Cota LC/NS 1333; Literatura militara - aplicatii

MACIU, Florin. Militarii in termen - o posibila sursa


de completare a fortelor destinate apararii pe timpul starii de
mobilizare si a starii de razboi. Argumente pro si contra. In:
Politici si strategii in gestionarea conflictualitatii. Sesiunea
anuala de comunicari stiintifice cu participare internationala a
Centrului de Studii Strategice de Aparare si Securitate, 20-21
noiembrie 2008, Volumul 5: Despre orizontala si verticala
securitatii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I' [Centrul de Studii Strategice de Aparare si
Securitate], 2008. p.75-96
ISSN 2065-1244
Cota C.1179; Literatura militara generala

MADA, Marius. Recrutarea ca activitate de baza a


resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 41 p.
Cota LC/NS 1745; Literatura militara - aplicatii

MALAELEA, Ion. Specificul managementului


resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2005. 36 file
Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii

MANAILA, Viorica. Aplicabilitatea interviului ca


metoda de selectie si recrutare a resurselor umane. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 32 p.
Cota LC/NS 1948; Literatura militara - aplicatii
109
MANOLACHE, Ioana. Psihologia in mediul militar:
elemente de psihologia organizatiei. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 142 p.
ISBN 978-973-663-669-1
Cota 75383; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor


umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p.
ISBN 973-570-108-1
Cota 69060; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor


umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p.
ISBN 973-590-909-X
Cota 73283; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel; MARINAS, Cristian;


MARIN, Irinel. Managementul resurselor umane: aplicatii.
Bucuresti, Editura Economica, 2004. 344 p.
ISBN 973-709-038-1
Cota 73897; Literatura enciclopedica

MARCU, Laurean-Emil. Pozitionarea ofertei


educationale si profesionale a Ministerului Apararii in
sprijinul recrutarii candidatilor pentru profesia militara.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 47 p.
Cota LC/NS 2224; Literatura militara - aplicatii

MARINESCU, Paul; TOMA, Sorin George.


Procesul de recrutare si selectie intre a decide si a planifica.
In: Securitatea si apararea spatiului sud-est european, in
contextul transformarilor de la inceputul mileniului III.
Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu participare
internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006,
Bucuresti. Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I -
110
Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.71-76
ISBN [10] 973-7854-35-7;
ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general];
ISBN [10] 973-7854-46-2;
ISBN [13] 978-973-7854-46-9
Cota C.679; Literatura militara generala

MATEESCU, Constanta. Recrutarea, selectia si


angajarea personalului civil in Ministerul Apararii.
Metodologia intocmirii documentelor necesare incadrarii
postului de referent II in cadrul biroului completare resurse
umane si mobilizare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', 2008. 35 p.
Cota LC/NS 1945; Literatura militara - aplicatii

MATES, Ioana-Viorica. Particularitatile recrutarii in


sistemul de siguranta nationala / The Specific Features of
Recruitment in the National Security System. In: Revista
Militara de Management si Educatie, nr. 4/2006. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.46-
48; 45-47
ISSN 1841-978X
Cota R.1282; Literatura militara generala

MATUSESCU, Catalin. Etapele dezvoltarii


managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 53 p.
Cota LC/NS 2431; Literatura militara - aplicatii

MELNIC, Valentin. Metode de recrutare a resurselor


umane. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane
in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice,
Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la
cursul postuniversitar de conducere in domeniul
managementului resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea,
111
selectia si formarea resurselor umane. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Eucational], 2004. p.151-160
ISBN 973-663-100-1
Cota C.534; Literatura militara generala

MELNIC, Valentin. Recrutarea resurselor umane in


Ministerul Administratiei si Internelor. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2004. 48 p.
Cota LC/NS 1149; Literatura militara - aplicatii

MERCEA, Ionel. Conceptia privind promovarea


profesiei militare. Recrutarea si selectia candidatilor.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 66 p.
Cota LC/NS 2011; Literatura militara - aplicatii

MESLER, Daniela. Promovarea profesiei militare si


recrutarea candidatilor pentru colegiile militare liceale.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 42 p.
Cota LC/NS 2390; Literatura militara - aplicatii
MLESNITA, Constantin. Recrutarea din sursa
interna a personalului in vederea numirii in functii de
conducere. In: Buletinul Jandarmeriei Romane, nr. 1/2004.
Bucuresti, Editura Ministerul Administratiei si Internelor,
2004. p.238-246
Cota R.1119; Literatura militara generala
MIHAI, Mariana. Modul de organizare a concursului
pentru ocuparea unor posturi de militari angajati pe baza de
contract, arma auto [soferi]. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 25 p.
Cota LC/NS 1746; Literatura militara - aplicatii
112
MOGOS, Iulian. Proceduri si practici ale
managementului resurselor umane aplicate in recrutarea si
selectia gradatilor si soldatilor voluntari si a personalului civil
contractual. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 39 p.
Cota LC/NS 1683; Literatura militara - aplicatii

MOISE, Stelian. Consideratii asupra standardizarii


procesului de recrutare a candidatilor pentru cariera militara.
In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr.
13/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse
Umane, 2004. p.141-146
Cota R.1130; Literatura militara generala

MOLDOVAN, Ioan-Gigi. Particularitati ale


managementului resurselor umane in Fortele Aeriene.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 74 p
Cota LC/NS 1795; Literatura militara - aplicatii

MOLDOVEANU, Eugen. Management international.


Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 82 p.
Cota LC/NS 2164; Literatura militara - aplicatii

MOTICA, Codrin-Virgil. Facilitati oferite de


aplicatia MS Access privind proiectarea unei baze de date
pentru gestionarea activitatilor specifice biroului informare
recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 56 p.
Cota LC/NS 2331; Literatura militara - aplicatii

MUNTEANU, Liviu. Promovarea, recrutarea si


selectia candidatilor pentru colegiile militare liceale.

113
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 50 p.
Cota LC/NS 2391; Literatura militara - aplicatii

NEDELCU, Mihai-Cristian. Activitatea subofiterului


recrutor la biroul de informare recrutare, verificarea si
testarea resurselor umane in sistemul militar. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 50 p.
Cota LC/NS 2480; Literatura militara - aplicatii

NEACSU, Camelia. Recrutarea resursei umane.


Metode, criterii, principii. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.
Cota LC/NS 2013; Literatura militara - aplicatii

NEAGOS, Irina Simona. Selectia si angajarea


personalului civil in posturi vacante din Ministerul Apararii.
Studiu de caz: Retentia personalului dupa angajare. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.
Cota LC/NS 2249; Literatura militara - aplicatii

NEAGU, Titi. Managementul resurselor umane in


cadrul Biroului de Informare - Recrutare. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 56 p.
Cota LC/NS 2332; Literatura militara - aplicatii

NECULAI, Costica. Specificul managementului


resurselor umane in Jandarmeria Romana. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2004. 41 p.
Cota LC/NS 1131; Literatura militara - aplicatii

NEDELCU, Irina-Mihaela. In vizorul specialistilor -


Calitatea resursei umane din armata. In: Observatorul Militar,
nr. 43[822]/2005. p.14
Sala de lectura
114
NEDELCU, Mihai-Cristian. Activitatea subofiterului
recrutor la biroul de informare recrutare, verificarea si
testarea resurselor umane in sistemul militar. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 50 p.
Cota LC/NS 2480; Literatura militara - aplicatii

NICA, Constantin. Activitatea personalului din cadrul


Biroului de Informare-Recrutare in domeniul promovarii
profesiei militare in mediile civile. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 51 p.
Cota LC/NS 2392; Literatura militara - aplicatii

NICA, Dumitru. Selectionarea ofiterilor in activitate


prin filiera directa si indirecta - parte componenta a noului
sistem de gestiune a resurselor umane in Armata Romaniei In:
Buletinul Universitatii Nationale de Aparare, nr. 3/2003.
Bucuresti, Editura U.N.Ap., 2003. p.284-289
Cota R.1086; Literatura militara generala

NICHILCIUC, Mihai. Atragera si recrutarea


candidatilor cu potential ridicat pentru profesia militara.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 66 p.
Cota LC/NS 2407; Literatura militara - aplicatii

NISTOR, Valentin. Rolul si locul componentei umane


in cadrul organizatiilor militare. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p.
Cota LC/NS 2379; Literatura militara - aplicatii

NITA, Gheorghe. Prognoze privind evolutia grupului


tinta in urmatorii 5 ani, ca principala resursa de recrutare
pentru profesia militara in Judetul Vrancea. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 44 p.
Cota LC/NS 2343; Literatura militara - aplicatii

115
NITU, Marian. Recrutarea si selectia in institutia
militara. Tendinte, perspective si implicatii. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p.
Cota LC/NS 2380; Literatura militara - aplicatii

NITULESCU, Daniela. Promovarea profesiei militare


in cadrul Biroului informare-recrutare. Activiatea de
promovare pentru colegiile militare liceale. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 30 p.
Cota LC/NS 2346; Literatura militara - aplicatii

OLTEAN, Cornel. Necesitatea comunicarii in


procesul de recrutare si selectie. Rolul personalului destinat
recrutarii si selectiei. Selectia candidatilor pentru institutiile
militare de invatamant - filiera directa - studiu de caz.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 28 p.
Cota LC/NS 2347; Literatura militara - aplicatii
OLTEANU, Otilia. Recrutarea si selectia personalului
pentru misiuni in teatrele de operatii. Studiu de caz privind
selectia medicala. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2008. 52 p.
Cota LC/NS 2214; Literatura militara - aplicatii
OPRISAN, Nicolae-Dragos. Proiectarea unei aplicatii
informatice de gestiune a datelor obtinute in procesul de
promovare, recrutare si selectie. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p.
Cota LC/NS 2333; Literatura militara – aplicatii
ORZEATA, Mihail. Managementul resurselor pentru
aparare. Managementul resursei umane. In: Gandirea Militara
Romaneasca, nr. 3/2009. Bucuresti, Editura Statul Major
General al Armatei Romaniei, 2009. p.23-30
ISSN 1454-0460
Cota R.1400; Literatura militara generala
116
PANA, Cosma. Sistemul de recrutare si selectie a
personalului militar. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr.
6/2008. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei
Romaniei, 2008. p.88-98
ISSN 1454-0460
Cota R.1373; Literatura militara generala

PANISOARA, Georgeta; PANISOARA, Ion-Ovidiu.


Managementul resurselor umane: ghid practic. Iasi, Editura
Polirom, 2004. 328 p.
ISBN 973-681-779-2
Cota 73319; Literatura enciclopedica

PANTIRU, Mihai. Evolutia grupului tinta in urmatorii


5 ani ca principala sursa de recrutare pentru profesia militara
in Judetul Vaslui. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 38 p.
Cota LC/NS 2334; Literatura militara - aplicatii

PANTIRU, Mihai. Managementul resurselor umane in


centrele militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2008. 31 p.
Cota LC/NS 1965; Literatura militara - aplicatii

PARASCHIV, Nicu. Politici de realizare a sistemului


fortelor de rezerva voluntare. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 66 p.
Cota LC/NS 1491; Literatura militara - aplicatii

PATRASCU, Stefan. Recrutarea si selectia resurselor


umane pentru ocuparea posturilor in structurile
inspectoratelor pentru situatii de urgenta. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 64 p
Cota LC/NS 1804; Literatura militara - aplicatii

117
PAUN, Marius. Strategia privind calitatea vietii -
particularitati privind calitatea vietii militarilor voluntari.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 69 p.
Cota LC/NS 2101; Literatura militara - aplicatii

PETRE, Marius-Miguel. Selectia personalului.


Proceduri, metode si standarde. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2006. 53 p.
Cota LC/NS 1485; Literatura militara - aplicatii

PINTILIE, Dan. Evolutia grupului tinta in urmatorii 5


ani ca principala sursa de recrutare pentru profesia militara in
Judetul Iasi. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 40 p.
Cota LC/NS 2335; Literatura militara - aplicatii

PLATIS, Magdalena. Dilemele managementului


resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 4/2005. p.31-33
Sala de lectura

PODOLEANU, Nicolae. Particularitatile recrutarii in


contextul trecerii armatei de la serviciul militar obligatoriu la
voluntariat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 39 p.
Cota LC/NS 1717; Literatura militara - aplicatii

POPA, Adrian. Activitatea biroului informare


recrutare in vederea recrutarii si selectiei resurselor umane.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 58 p
Cota LC/NS 1774; Literatura militara - aplicatii

118
POPESCU, Lucian. Implicatiile mediului de securitate
din bazinul Marii Negre asupra recrutarii si selectiei
resurselor umane in Armata Romaniei. In: Educatie si
instruire: calitate, etica, descentralizare. Sesiunea de
comunicari stiintifice, interdisciplinara, 10-11 martie 2006,
Bucuresti. Vol. IV: Stiinte militare - resurse, securitate.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2006. p.47-52
ISBN [10] 973-663-333-0;
ISBN [10] 973-663-326-8;
ISBN [13] 978-973-663-326-3;
ISBN [13] 978-973-663-333-1 [general]
Cota C.662; Literatura militara generala

POPESCU, Marius. Metode si procedee moderne de


recrutare si selectie a resurselor umane in Armata Romaniei.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 66 p.
Cota LC/NS 2483; Literatura militara - aplicatii

POPESCU, Razvan. Recrutarea, selectia si sistemul


de evidenta a soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 49 p.
Cota LC/NS 2307; Literatura militara - aplicatii

PUSCASU, Penica. Aspecte ale comunicarii in


recrutarea resurselor umane. In: Provocari la adresa securitatii
si strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de comunicari
stiintifice cu participare internationala - 14-15 aprilie 2005.
Sectiunea: Management si educatie. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.92-97
ISBN 973-663-179-6
Cota C.585; Literatura militara generala

PUSCASU, Penica. O privire asupra rolului si


continutului specificatiilor de post. In: Revista Academiei
119
Tehnice Militare, nr. 3/2003. Bucuresti, Editura Academiei
Tehnice Militare, 2003. p.83-92
ISSN 1453-259X
Cota R.1107; Literatura militara generala

RACARU, Alfred-Constantin. Specificul


managementului resurselor umane in domeniul informatiilor
pentru aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 88 p.
Cota LC/NS 2542; Literatura militara - aplicatii

RACOSANU, Gina. Implicatiile profesionalizarii


Armatei Romaniei asupra resurselor umane. Studiu de caz la
Centru de Operatii Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 64 p.
Cota LC/NS 2543; Literatura militara - aplicatii

RADU, Constantin. Promovarea profesiei militare in


vederea recrutarii candidatilor pentru institutiilor militare de
invatamant superior ale categoriilor de forte armate.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 46 p.
Cota LC/NS 2393; Literatura militara - aplicatii
RADU, Nicolae. Studiu asupra perspectivelor
tehnologice descriptive in managementul resurselor umane -
selectia psihologica. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', 2007. 16 p.
Cota C.1061; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 658.3/R17 - unicat
RALEA, Lucian. Consideratii privind planificarea
resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2006. 58 p.
Cota LC/NS 1465; Literatura militara - aplicatii
120
RAPEA, Florin. Managementul carierei individuale la
nivelul soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 61 p.
Cota LC/NS 2364; Literatura militara - aplicatii

RAU, Valin. Aplicabilitatea interviului ca metoda de


selectie si recrutare a resurselor umane. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2007. 35 p.
Cota LC/NS 1740; Literatura militara - aplicatii

RICU, Tudor. Evolutia in cariera a subofiterilor din


arma auto. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 32 p.
Cota LC/NS 1738; Literatura militara - aplicatii

RUSU, Alexandru; NITAN, Marcel; CARPIUC,


Gabriel. Propuneri de implementare a unui proces de selectie
continua a personalului militar din structurile de operatii
speciale. In: Parasutistii, nr. 23/2007. Buletin al Scolii de
Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale 'General-maior
Grigore Bastan'. Buzau, Editura Scolii de Aplicatie a Fortelor
pentru Operatii Speciale 'General-maior Grigore Bastan', 2007.
p.8-11
ISSN 1584-000X
Cota R.1318; Literatura militara generala

SALGAU, Eusebiu-Marius. Atragerea si generarea


resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 65 p.
Cota LC/NS 2006; Literatura militara - aplicatii

121
SANDU, Daniela-Mariana. Modalitati si directii de
implementare si modernizare a sistemului de recrutare si
selectie a resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 44 p.
Cota LC/NS 1749; Literatura militara - aplicatii

SAROSI, Lucian-Aurelian. Politici de personal


privind selectionarea resurselor umane in sistemul militar.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational
si al Achizitiilor], 2007. 49 p.
Cota LC/NS 1743; Literatura militara - aplicatii

SCHUHFRIED, Gernot. Modern Computerized


Selection of Human Resources for Special Tasks. In: Psihologie
aplicata in mediul militar - profesionalizarea psihologiei
militare romanesti. Simpozion national de psihologie militara
aplicata 'PSIHOMIL III', 01.06.2006. Volumul I: Selectia
psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.161-173
ISBN [10] 973-7854-72-1;
ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general];
ISBN [10] 973-7854-76-4;
ISBN [13] 978-973-7854-76-6
Cota C.696; Literatura militara generala

SCRIPCARIU, Cristinel. Metode de abordare a


grupurilor tinta din mediul civil pentru promovarea profesiei si
carierei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2008. 51 p.
Cota LC/NS 2226; Literatura militara - aplicatii

SERBAN, Aurica. Sistemul de generare si regenerare


a fortelor de aparare ale Armatei Romaniei in conditiile
integrarii operationale depline in N.A.T.O. SI U.E. Teza de
122
doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2009. 193 p.
Cota D.2048; Literatura militara generala

SERBAN, Neculai. Reproiectarea sistemului de


management al resurselor umane din Ministerul Apararii in
conformitate cu teoria generala a sistemelor. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p.
Cota LC/NS 2155; Literatura militara - aplicatii

SERBAN, Radu. Biroul European de Selectare a


Resurselor Umane. In: Raporturi de munca, nr. 8/2005. p.61-63
Sala de lectura

SIMION, Aurel. Recrutarea soldatilor si gradatilor


voluntari pentru subofiteri filiera indirecta. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p.
Cota LC/NS 2394; Literatura militara - aplicatii

SIMION, Doru Ovidiu. Resursa umana componenta a


managementului resurselor pentru aparare. Particularitatile
recrutarii si selectiei resurselor umane pentru completarea
unitatilor componente ale Ministerului Apararii Nationale.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 64 p.
Cota LC/NS 2446; Literatura militara - aplicatii

SITEANU, Eugen; SITEANU, Razvan-Petru.


Recrutarea si selectia resurselor umane in armata. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 105
p.: anexe.
ISBN 973-663-397-7
Cota 74122; Literatura enciclopedica

123
SOARE, Picuta. Promovarea profesiei militare in
mediile civile. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2007. 86 p
Cota LC/NS 1778; Literatura militara - aplicatii

SOLOMON, Nicolae. Promovarea profesiei militare


in cadrul Biroului Informare Recrutare. Activiatea de
promovare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 22 p.
Cota LC/NS 2348; Literatura militara - aplicatii

STAN, Marian. Promovarea profesiei militare in


cadrul Biroului informare-recrutare. Activiatea de promovare
pentru filiera indirecta. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 28 p.
Cota LC/NS 2349; Literatura militara - aplicatii

STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela;


LEOVARIDIS, Cristina; STANESCU, Dan. Management
resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro.,2003. 338 p.
ISBN 973-8376-96-3
Cota 72405; Literatura enciclopedica

STANCU, Cristian Tache Mugurel. Selectia


resurselor umane in Academia Nationala de Informatii. In:
Dimensiuni ale managementului resurselor umane in structurile
de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice, Bucuresti,
08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la cursul
postuniversitar de conducere in domeniul managementului
resurselor umane. Sectiunea 2: Recrutarea, selectia si formarea
resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si
Educational], 2004. p.189-196
ISBN 973-663-100-1
Cota C.534; Literatura militara generala

124
STANCU, Cristian Tache Mugurel. Selectia
resurselor umane in Academia Nationala de Informatii.
Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2004.34p.
Cota LC/NS 1157; Literatura militara - aplicatii

STANESCU, Elena Ramona. Consideratii privind


noua conceptie de selectionare si evolutie in cariera a
resurselor umane din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educationale si al
Achizitiilor], 2007. 28 p.
Cota LC/NS 1700; Literatura militara - aplicatii

STIRBU, Gheorghe. Necesitatea comunicarii in


procesul de recrutare si selectie. Rolul personalului destinat
recrutarii si selectiei. Conceptia de recrutare. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 15 p.
Cota LC/NS 2350; Literatura militara - aplicatii

STOEAN, Ioana Tania. Optimizarea dimensiunii


functionale a managementului profesionalizarii resurselor
umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica
nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2009. 87 p.
Cota D.2172; Literatura militara generala
STOICA, Florin. Identificarea mediilor cu potential
socio-demografic pentru recrutarea personalului militar in
Judetul Timis. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 46 p.
Cota LC/NS 2408; Literatura militara - aplicatii
STROE, Cezar-Gabriel. Strategii si tehnici de
promovare a imaginii unei institutii de invatamant militar
superior. Tehnici de recrutare a candidatilor. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',2008.118 p.
Cota LC/NS 2163; Literatura militara - aplicatii
125
SUDITU, Marius. Prognoze privind evolutia grupului
tinta in urmatorii 5 ani ca principala resursa de recrutare
pentru profesia militara in Judetul Buzau. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p.
Cota LC/NS 2336; Literatura militara - aplicatii

SULUGIUC, Romeo. Selectia resurselor umane in


Ministerul Administratiei si Internelor. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2004. 53 p.
Cota LC/NS 1151; Literatura militara - aplicatii

TABARAC, Cornelia. Consideratii privind


managementul bazat pe competente in domeniul resurselor
umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii,
Educational si al Achizitiilor], 2006. 41 p.
Cota LC/NS 1471; Literatura militara - aplicatii

TATARU, Marius Corneliu. Procesul de recrutare si


selectie in Armata Romaniei in contextul societatii
informationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 70 p.
Cota LC/NS 2546; Literatura militara - aplicatii

TEODOSESCU, Adrian. Managementul recrutarii si


selectionarii soldatilor si gradatilor voluntari in contextul
legislatiei actuale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2008. 62 p.
Cota LC/NS 2154; Literatura militara - aplicatii

TOFANEL, Costel. Corelatia recrutare-selectie in


sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 41 p.
Cota LC/NS 1679; Literatura militara - aplicatii
126
TOPOLOG, Iulian. Comunicarea non-verbala pe
timpul procesului de recrutare si selectie a resurselor umane.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 64 p.
Cota LC/NS 2173; Literatura militara - aplicatii

TRANDAFIR, Viorel. Planificarea resurselor umane


in organizatia militara. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 48 p.
Cota LC/NS 2489; Literatura militara - aplicatii

TRESCH SZVIRCSEV, Tibor. Challenges in the


recruitment of professional soldiers in Europe. In: Strategic
Impact, no. 3/2008. Bucharest, Editura National Defence
University 'Carol I' [Centre for Defence and Security Strategic
Studies], 2008. p.76-86
ISSN 1841-5784
Cota R.1358; Literatura militara generala

TRESCH SZVIRCSEV, Tibor. Provocari in


recrutarea soldatilor profesionisti in Europa. In: Impact
Strategic, nr. 3/2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I' [Centrul de Studii Strategice de Aparare si
Securitate], 2008. p.79-89
ISSN 1582-6511
Cota R.1357; Literatura militara generala

TUDOR, Laurentiu. Asistenta religioasa din Armata


Romaniei. Selectarea si recrutarea preotilor militari.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale
si al Achizitiilor], 2007. 22 p.
Cota LC/NS 1691; Literatura militara - aplicatii

UNGUR, Vasile. Cresterea eficientei sistemului de


recrutare si selectie prin orientarea candidatilor respinsi
127
pentru filiera directa si indirecta spre categoria soldatilor
gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p.
Cota LC/NS 2395; Literatura militara - aplicatii

URTILA, Mihai. Activitatea biroului informare-


recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 40 p.
Cota LC/NS 1718; Literatura militara - aplicatii

URZICA, Nicolae. Importanta comunicarii in procesul


de recrutare si selectie. Rolul personalului destinat recrutarii
si selectiei. Factori care potenteaza capacitatea combativa a
armatei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2009. 27 p.
Cota LC/NS 2351; Literatura militara - aplicatii

VADUVA, Eugen. Necesitatea comunicarii in


procesul de recrutare si selectie. Rolul personalului destinat
recrutarii si selectiei. Elemente de comunicare, punct de sprijin
in procesul de recrutare si selectie. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 16 p.
Cota LC/NS 2353; Literatura militara - aplicatii

VADUVESCU, Lucian. Cerinte de informatizare a


managementului resurselor umane. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p.
Cota LC/NS 2338; Literatura militara - aplicatii

VANCEA, Radu Horia. Promovarea, recrutarea si


selectia candidatilor pentru institutiile militare de invatamant
superior - ofiteri filiera directa/Forte Terestre. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p.
Cota LC/NS 2409; Literatura militara - aplicatii

128
VASILE, Daniel. Promovarea profesiei militare in
cadrul Biroului informare-recrutare. Activiatea de promovare
pentru soldatii/gradatii voluntari. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p.
Cota LC/NS 2352; Literatura militara - aplicatii

VEGA, Emanuel-Vasile. Activitati specifice


managementului resurselor umane in centrele militare.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale
si al Achizitiilor], 2007. 33 p.
Cota LC/NS 1702; Literatura militara – aplicatii

VILCEANU, Nicolae. Corelatia recrutare-selectie -


integrare pe posturi a personalului militar si civil din Armata
Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 54 p.
Cota LC/NS 2494; Literatura militara - aplicatii

VILCU, Gabriel-Leonard. Tehnici si metode de


departajare a candidatilor de catre comisiile de selectie in
vederea incadrarii functiilor vacante din Ministerul Apararii
Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 56 p.
Cota LC/NS 2547; Literatura militara - aplicatii

VINULESCU, Marius. Proiectarea si implementarea


unui nou sistem de recrutare si selectie a personalului militar
voluntar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
[Colegiul de Razboi], 2004. 68 p.
Cota LC/NS 1195; Literatura militara - aplicatii

VIRJAN, Gore. Organizatia militara de la recrutarea


prin conscriptie la voluntariat. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 42 p.
Cota LC/NS 2368; Literatura militara - aplicatii
129
VISAN, Costel-Gabriel. Promovarea profesiei
militare, recrutarea si selectia candidatilor pentru cariera de
maistru militar in Fortele Navale. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p.
Cota LC/NS 2410; Literatura militara - aplicatii

VITOMIREANU, George-Danut. Proceduri si


practici de gestionare a soldatilor si gradatilor voluntari.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 44 p.
Cota LC/NS 2495; Literatura militara - aplicatii

VOICU, Corneliu. Formarea si perfectionarea


resurselor umane din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p.
Cota LC/NS 2497; Literatura militara - aplicatii

ZAMFIRESCU, Florin. Necesitatea comunicarii in


procesul de recrutare si selectie. Rolul personalului destinat
recrutarii si selectiei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p.
Cota LC/NS 2354; Literatura militara - aplicatii

ZLATE, Gabriel. Corelatia recrutare selectie in


sistemul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 34 p.
Cota LC/NS 2315; Literatura militara - aplicatii

xxx. FORMULARE tip pentru o activitate de succes in


domeniul resurselor umane. Bucuresti, Editura Forum Media
Publishing, 2008. 360 f.
ISSN 1841-5250
Cota 75894; Literatura enciclopedica

130
xxx. I.M.-2/8. Norme privind activitatea centrelor
zonale de selectie si orientare - M. 8/2007. Bucuresti, Editura
Directia Management Resurse Umane, 2007. 31 p.
Cota Serv.970; Literatura militara generala

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti,


Editura Economica, 1997. 473 p.
ISBN 973-9198-76-7
Cota 68024; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane: studii de


caz, probleme, teste. Bucuresti, Editura Economica,1999.526 p.
Cota 70817; Literatura enciclopedica

xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si


functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea
evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii
Nationale - M. 88/2005. COMPLETARI: M. 172/2006; M.
64/2007; M. 77/2007. Bucuresti, Editura Directia Management
Resurse Umane, 2005. 52 p.
Cota Inf.488; Literatura militara generala

xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si


functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea
evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii
- M. 179/2007. COMPLETARI: M. 221/2007. Bucuresti,
Editura Directia Management Resurse Umane, 2007. 60 p.
Cota Inf.596; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 355.077.6:658.3:355/N86

xxx. M.R.U.-5/2. Norme pentru ocuparea posturilor


permanente ale Ministerului Apararii Nationale in strainatate -
M. 106/2006. COMPLETARI: M. 147/2007. Bucuresti, Editura
Directia Management Resurse Umane, 2006. 28 p.
Cota Inf.543; Literatura militara generala

131
xxx. NORME pentru ocuparea posturilor permanente
in strainatate de catre personalul Ministerului Apararii
Nationale - M. 88/2009. [Publicat in Monitorul Oficial al
Romaniei, Partea I, nr. 591/2009]. Bucuresti, Editura Monitorul
Oficial al Romaniei, 2009. 16 p.
Cota Serv.1099; Literatura militara generala

xxx. ORDINUL ministrului apararii nationale pentru


aprobarea Normelor de organizare si functionare a centrelor
zonale de selectie si orientare - M. 77/1999. In: Managementul
Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 6/1999. Bucuresti,
Editura Directia management Resurse Umane, 1999.p.183-202
Cota R.903; Literatura militara generala

xxx. PROCEDURA de preselectie organizata de


Ministerul Apararii Nationale in vederea participarii
functionarilor publici de executie la concursul anual de
promovare rapida organizat de catre Agentia Nationala a
Functionarilor Publici - M. 80/2009. [Publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555/2009]. Bucuresti, Editura
Monitorul Oficial al Romaniei, 2009. 9 p.
Cota Serv.1094; Literatura militara generala

xxx. PROGRAMA analitica. Curs de specializare in


domeniul recrutarii si selectiei resurselor umane - ofiteri.
Promotia 2008. Anul de studii 2008-2009. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Facultatea de
Comanda si Stat Major], 2008. 23 p.
Cota Pr.531; Literatura militara generala

xxx. PROGRAMA analitica. Curs de specializare in


domeniul recrutarii si selectiei resurselor umane - subofiteri.
Promotia 2009. Anul de studii 2008-2009. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Facultatea de
Comanda si Stat Major], 2008. 23 p.
Cota Pr.535; Literatura militara generala
132
xxx. PROGRAMA analitica. Curs de specializare in
domeniul recrutarii si selectiei resurselor umane - ofiteri.
Promotia 2010. Anul de studii 2009-2010. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Facultatea de
Comanda si Stat Major], 2009. 32 p.
Cota Pr.579; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 355.2/3/P94

xxx. PROGRAMA analitica. Curs de specializare in


domeniul recrutarii si selectiei resurselor umane - subofiteri.
Promotia 2010. Anul de studii 2009-2010. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Facultatea de
Comanda si Stat Major], 2009. 34 p.
Cota Pr.590; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 355.2/3/P94

xxx. PROGRAMA concursurilor de admitere la


cursurile ce se vor organiza si desfasura in Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor din Universitatea Nationala de Aparare 'Carol I'
incepand cu anul universitar 2009-2010. [Programa a fost
analizata si aprobata in sedinta Senatului Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I' din ziua de 28.01.2009]. In:
Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nationale nr.
1/2009. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2009.
p.202-220
Cota R.1394; Literatura militara generala

xxx. PSIHOLOGIA militara romaneasca intre


deziderat si realitate. Bucuresti, Editura Centrului Tehnic-
Editorial al Armatei, 2008. 562 p.
ISBN 978-973-1743-91-2
Cota 75874; Literatura enciclopedica

xxx. S.M.G./F.O.S.-3.11. Norme privind selectia,


formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a
133
personalului fortelor pentru operatii speciale. [Proiect].
Bucuresti, Editura Statul Major General, 2006. 42 p.
Cota Inf.541; Literatura militara generala

xxx. S.M.G./F.O.S.-3.13. Instructiuni privind selectia,


formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a
personalului fortelor speciale - M.S. 212/2007. Bucuresti,
Editura Statul Major General, 2007. 64 p.
Cota 7673; Literatura militara generala

xxx. S.M.G./F.S.-3.11. Norme privind selectia,


formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a
personalului fortelor pentru operatii speciale. [Proiect].
Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 40 p.
Cota Inf.575; Literatura militara generala

xxx. SISTEMUL de recrutare a resurselor umane. In:


Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr.
1/1998. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse
Umane, 1998. p.34-43
Cota R.852; Literatura militara generala

xxx. SISTEMUL de selectie a resurselor umane. In:


Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr.
1/1998. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse
Umane, 1998. p.66-84
Cota R.852; Literatura militara generala

6. MANAGEMENTUL CARIEREI

ACHIM, Aurel. Particularitati ale evaluarii


performantelor personalului militar. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p.
Cota LC/NS 2213; Literatura militara - aplicatii

134
AFRIM, Constantin. Sisteme de perfectionare a
pregatirii profesionale pentru ofiterii din structurile
Ministerului Apararii Nationale. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2005. 98 file
Cota LC/NS 1337; Literatura militara - aplicatii

AGABRIAN, Mircea. Profesia militara - dimensiuni


sociologice. In: Revista Academiei Trupelor de Uscat, nr.
3/1997. Sibiu, Editura Academia Trupelor de Uscat, 1997.
p.23-32
ISSN 1224-516X
Cota R.842; Literatura militara generala

AGULESCU, Valentina. Profilul socio-demografic si


motivational al tinerilor care au optat pentru cariera militara
in anul de recrutare 1999/2000. [Raport de cercetare]. In:
Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr.
8/2001. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse
Umane, 2001. p.97-138
Cota R.1087; Literatura militara generala

AGULESCU, Valentina. Profilul socio-demografic si


motivational al tinerilor care au optat pentru cariera militara.
[Raport de cercetare]. In: Managementul Resurselor Umane in
Armata Romaniei, nr. 9 [14]/2002. Bucuresti, Editura Directia
Mangement Resurse Umane, 2002. p.153-216
Cota R.1102; Literatura militara generala

AGULESCU, Valentina; LOGOFETOPOL, Costel.


Sinteza activitatii de promovare a profesiei militare, recrutare
si selectie a candidatilor pentru cariera militara, in anul
2002/2003. In: Managementul Resurselor Umane in Armata
Romaniei, nr. 12 [17]/2004. Bucuresti, Editura Directia
Management Resurse Umane, 2004. p.177-195
Cota R.1105; Literatura militara generala
135
ALBU, Cristina-Aura. Consilirea planificarii si
dezvoltarii carierei in armata. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii si Educational], 2005. 40 file
Cota LC/NS 1331; Literatura militara - aplicatii

ALEXANDRESCU, Margareta. Metode de


fundamentare a unor variante de recrutare a candidatilor
pentru profesia militara. In: Sisteme informationale 'SI - 2007'.
Sesiunea de comunicari stiintifice - Bucuresti, 1 februarie
2007. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I' [Catedra Sisteme Informationale Militare si Informatii
pentru Aparare], 2007. p.349-353
ISBN 978-973-663-496-3
Cota C.879; Literatura militara generala

ALEXANDRESCU, Margareta. Metode si


instrumente de selectie a candidatilor pentru profesia militara.
In: Sisteme informationale 'SI - 2007'. Sesiunea de comunicari
stiintifice - Bucuresti, 1 februarie 2007. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Catedra Sisteme
Informationale Militare si Informatii pentru Aparare], 2007.
p.338-348
ISBN 978-973-663-496-3
Cota C.879; Literatura militara generala

ALEXANDRESCU, Margareta. Promovarea


profesiei militare - deziderat obligatoriu in asigurarea unei
baze de selectie eficiente. In: Buletinul Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', nr. 1/2008. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. p.136-143
ISSN 1584-1928
Cota R.1343; Literatura militara generala

136
ALMASAN, Beatrice; LOGOFATU, Michaela;
NEDELCU, Cristina; LAPADATESCU, Lorena. Asistenta
psihopedagogica in dezvoltarea carierei studentilor de la
invatamantul la distanta. In: Securitatea si apararea spatiului
sud-est european, in contextul transformarilor de la inceputul
mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari stiintifice cu
participare internationala: STRATEGII XXI/2006 - 13-14
aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 9: E-Learning si software
educational. Vol. 1. Comun si specific intre e-education si e-
training. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2006. p.103-110
ISBN [10] 973-7854-35-7;
ISBN [10] 973-7854-44-6;
ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general];
ISBN [13] 978-973-7854-44-5
Cota C.677; Literatura militara generala

ANDREI, George. Managementul carierei in Armata


Romaniei. Planificarea carierei. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2007. 32 p.
Cota LC/NS 1737; Literatura militara - aplicatii

ANDRONIC, Vasile. Consilierea planificarii si


dezvoltarii carierei in Armata Romaniei. Leadership.Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 54 p.
Cota LC/NS 2247; Literatura militara - aplicatii

ANGHEL, Vasile. Managementul carierei individuale,


domeniul fundamental al managementului resurselor umane.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 40 p.
Cota LC/NS 1788; Literatura militara - aplicatii

137
ANTIHI, Petrica. Conceptia privind promovarea
profesiei militare. Recrutarea si selectionarea candidatilor.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale
si al Achizitiilor], 2007. 29 p.
Cota LC/NS 1706; Literatura militara - aplicatii

ANTON, Mihail. Sociologia grupurilor profesionale.


Reflectii asupra profesiei militare. In: Educatie si instruire:
calitate, etica, descentralizare. Sesiunea de comunicari
stiintifice, interdisciplinara, 10-11 martie 2006, Bucuresti. Vol.
5: Stiinte economice. Management. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.119-124
ISBN [10] 973-663-333-0;
ISBN [10] 973-663-327-6;
ISBN [13] 978-973-663-327-0;
ISBN [13] 978-973-663-333-1 [general]
Cota C.663; Literatura militara generala

ATANASIU, Lidia. Aspecte privind continutul


profesiogramei inginerului de exploatari portuare. In: Spatiul
sud-est european in contextul globalizarii. Sesiunea de
comunicari stiintifice cu participare internationala. Strategii
XXI, 12-13 aprilie 2007, Bucuresti. Sectiunea 10: Management
si educatie. Volumul 1: Managementul general, educational si
al proiectelor, instruire si educatie. [Articol in limba romana].
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. p.92-99
ISBN 978-973-663-535-9 [general];
ISBN 978-973-663-539-7 [general volum];
ISBN 978-973-663-546-6 [volumul 1]
Cota C.800; Literatura militara generala

BADALUTA, Manuela. Motivatia si succesul in


cariera militara. In: Psihologie aplicata in mediul militar.
Simpozion national de psihologie militara: PSIHOMIL I -
138
01.06.2004. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare, 2005. p.57-64
ISBN 973-663-201-6
Cota C.608; Literatura militara generala

BALTAG, Mariana. Evolutia in cariera a


subofiterului din arma logistica. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2007. 27 p.
Cota LC/NS 1753; Literatura militara - aplicatii

BANICA, Cornel. Elemente caracteristice ale


activitatilor Biroului de Informare-Recrutare pentru Judetul
Ialomita. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2009. 41 p.
Cota LC/NS 2399; Literatura militara - aplicatii

BARANGA, Petre. Cariera militara - profesionalism,


performanta, credibilitate. In: Gandirea Militara Romaneasca,
nr. 5/2000. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2000.
p.74-78
ISSN 1454-0460
Cota R.946; Literatura militara generala

BARBU, Victor. Cariera militara. In: Managementul


Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 8/2001. Bucuresti,
Editura Directia Management Resurse Umane, 2001. p.7-12
Cota R.1087; Literatura militara generala

BARBU, Victor. Consideratii privind managementul


carierei individuale. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr.
4/2007. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei
Romaniei, 2007. p.25-30
ISSN 1454-0460
Cota R.1304; Literatura militara generala
139
BARBU, Victor. Modernizare si restructurare in
domeniul resurselor umane. In: Managementul Resurselor
Umane in Armata Romaniei, nr. 9 [14]/2002. Bucuresti,
Editura Directia Mangement Resurse Umane, 2002. p.145-151
Cota R.1102; Literatura militara generala

BARBU, Victor. Modernizarea sistemului de


management al resurselor umane in acord cu strategiile
utilizate in armatele N.A.T.O. Referat de cercetare stiintifica nr.
2. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005.
33 p.
Cota D.925; Literatura militara generala

BARBU, Victor. Proceduri de optimizare a procesului


de management al resurselor umane bazate pe tehnologii
informationale moderne. Referat de cercetare stiintifica nr. 3.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2005. 41 p.
Cota D.1001; Literatura militara generala

BARBU, Victor. Studiu privind optimizarea procesului


de management al resurselor umane, bazate pe tehnologii
informationale moderne. Bucuresti, Editura Statul Major
General, 2007. 57 p.
Cota C.1036; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 658.3:355/B30 - unicat

BARBU, Victor; POPESCU, Mihai-Silviu. Studiu


privind aprecierea si promovarea personalului. Bucuresti,
Editura Statul Major General, 2007. 39 p.
Cota C.1038; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 658.3/B30 – unicat

140
BATROS, Mircea. Modalitati de atractie a tinerilor
catre cariera militara. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 50 p.
Cota LC/NS 2452; Literatura militara - aplicatii

BATSCHI, Gabriela-Carmen. Particularitatile


managementului carierei ofiterilor din Ministerul Apararii
Nationale in contextul societatii contemporane. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 70 p.
Cota LC/NS 2519; Literatura militara - aplicatii

BELCIUGANU, Radu. Marketingul profesiilor din


sistemul de securitate nationala. In: Buletinul Jandarmeriei
Romane, nr. 2/2004. Bucuresti, Editura Ministerul
Administratiei si Internelor, 2004. p.187-203
ISSN 1454-3877
Cota R.1139; Literatura militara generala

BELU, Daniela. Planificarea carierei - singura sansa


de realizare a excelentei profesionale. In: Buletinul Academiei
de Inalte Studii Militare, nr. 4/2002. Bucuresti, Editura
A.I.S.M., 2002. p.595-599
ISSN 1453-4967
Cota R.1044; Literatura militara generala

BELU, Daniela. Politica de reorientare profesionala si


dezvoltare a carierei trebuie sa urmareasca rezolvarea
problemelor salariatilor in mod individual, pornind de la
evolutia tipului de personalitate. In: Revista Academiei
Fortelor Aeriene, nr. 1/2003. Brasov, Editura Academia
Fortelor Aeriene 'Henri Coanda', 2003. p.47-50
ISSN 1453-0139
Cota R.1067; Literatura militara generala

BELU, Daniela. Testul M.B.T.I. - instrument al


politicilor de reorientare profesionala si de dezvoltare a
141
carierei in managementul resurselor umane. In: Revista
Academiei Fortelor Aeriene, nr. 1/2003. Brasov, Editura
Academia Fortelor Aeriene 'Henri Coanda', 2003. p.43-46
ISSN 1453-0139
Cota R.1067; Literatura militara generala

BEREVOIANU, Ion. Sistemul de pregatire prin


cursuri in Scoala de Aplicatie pentru Aparare N.B.C. In:
Apararea N.B.C., nr. 10 [2/2005]. Campulung, Editura Centrul
de Pregatire pentru Aparare N.B.C., 2005. p.17-24
ISSN 1583-4654
Cota R.1222; Literatura militara generala

BLEIZIFFER, Marie-Kathrin. Motivatia pentru


cariera militara din perspectiva evaluarii intereselor. In:
Psihologie aplicata in mediul militar - profesionalizarea
psihologiei militare romanesti. Simpozion national de
psihologie militara aplicata 'PSIHOMIL III', 01.06.2006.
Volumul I: Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006.
p.16-21
ISBN [10] 973-7854-72-1;
ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general];
ISBN [10] 973-7854-76-4;
ISBN [13] 978-973-7854-76-6
Cota C.696; Literatura militara generala

BOBOC, Mihail. Gestionarea resurselor umane -


evolutia in cariera a personalului militar. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p.
Cota LC/NS 2357; Literatura militara - aplicatii

BOBOLOCU, Anamaria. Motivatia pentru cariera


militara. In: Psihologie aplicata in mediul militar -
profesionalizarea psihologiei militare romanesti. Simpozion
national de psihologie militara aplicata 'PSIHOMIL III',
142
01.06.2006. Volumul 2: Cunoasterea si asistenta psihologica
primara in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.22-30
ISBN [10] 973-7854-72-1;
ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general];
ISBN [10] 973-7854-73-X;
ISBN [13] 978-973-7854-73-5
Cota C.697; Literatura militara generala

BORTA, Grigore. Selectia si evolutia in cariera


militara in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii si Educational], 2004. 56 p.
Cota LC/NS 1147; Literatura militara - aplicatii

BRENNAN, Joseph. Despre ambitie si carierism. In:


Buletinul Trupelor de Parasutisti, nr. 17/2004. Buzau, Editura
Scoala de Aplicatie pentru Parasutisti 'General-maior Grigore
Bastan', 2004. p.34-36
ISSN 1584-000X
Cota R.1159; Literatura militara generala

BROK, Ludovic-Stefan. Metode de promovare a


carierei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2007. 50 p
Cota LC/NS 1773; Literatura militara - aplicatii

BRUMAR, Georgeta. Valentele chestionarului F.P.I.


si E.P.Q. in diagnosticarea tendintei de renuntare la cariera
militara la un an dupa angajare. In: Psihologia organizatiei
militare si selectia psihologica a resursei umane. Selectia
psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.9-17
ISBN 978-973-663-584-7
Cota C.868; Literatura militara generala

143
BUCUR, Iulia. Rezistenta la schimbare - cauze si
efecte la nivelul sistemului de selectie pentru scolile militare.
In: Psihologie aplicata in mediul militar - profesionalizarea
psihologiei militare romanesti. Simpozion national de
psihologie militara aplicata 'PSIHOMIL III', 01.06.2006.
Volumul I: Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006.
p.31-40
ISBN [10] 973-7854-72-1;
ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general];
ISBN [10] 973-7854-76-4;
ISBN [13] 978-973-7854-76-6
Cota C.696; Literatura militara generala

BUCUR, Iulia. S.G.V.= speranta gasirii vocatiei? In:


Psihologia organizatiei militare si selectia psihologica a
resursei umane. Selectia psihologica in mediul militar.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. p.18-24
ISBN 978-973-663-584-7
Cota C.868; Literatura militara generala

BUDULICA, Marius. Planificarea carierei


organizationale si individuale. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007.35 p.
Cota LC/NS 1686; Literatura militara - aplicatii

BUHAS, Viorel. Managementul resurselor umane in


centrele militare zonale. Desfasurarea activitatilor specifice
pentru evidenta rezervistilor, recrutarea si selectia militarilor
voluntari. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor Apararii,
Educational si al Achizitiilor], 2006. 54 p.
Cota LC/NS 1473; Literatura militara - aplicatii

144
BULARDA, Viorel. Evolutia in cariera a subofiterilor.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 25 p.
Cota LC/NS 1941; Literatura militara - aplicatii

CALIN, Florentin Laur. Managementul carierei


individuale a ofiterilor - prioritate in modernizarea
managementului ofiterilor in Armata Romaniei. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 56 p.
Cota LC/NS 2521; Literatura militara - aplicatii

CALIN, Gheorghe. Importanta comunicarii in


procesul de selectie a candidatilor care opteaza pentru cariera
militara. Rolul personalului destinat recrutarii. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 56 p.
Cota LC/NS 2211; Literatura militara - aplicatii

CIOBANU, Emil. Dezvoltarea si eficacitatea carierei.


In: Buletinul Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', nr.
3/2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2008. p.24-33
ISSN 1584-1928
Cota R.1368; Literatura militara generala
CIOLOCA, Ion. Debutul in cariera militara si
pregatirea de baza a viitoarelor cadre ale armatei. In: Revista
Trupelor de Uscat, nr. 2/1992. Bucuresti, Editura Ministerul
Apararii Nationale, 1992.
Cota R.685; Literatura militara generala
CIUBOTARU, Gheorghe. Managementul resurselor
umane in domeniul militar vector de modernizare si integrare
in structurile euroatlantice. In: Viziune sistemica asupra
actiunilor militare. Sesiune de comunicari stiintifice, mai 2002,
Colegiul de Comanda si Stat Major. Bucuresti, Editura
A.I.S.M., 2002. p.52-59
Cota C.383; Literatura militara generala
145
CIUBOTARU, Gheorghe. Managementul resurselor
umane in domeniul militar - vector de modernizare si integrare
a armatei in structurile euroatlantice. Bucuresti, Editura
A.I.S.M., 2002. 85 p.
Cota LC/NS 830; Literatura militara - aplicatii

CIUPITU, Traian; IACOB, Iuliana; GRAJDAN,


Emilia. Valorile profesionale ale elevilor din Colegiul Militar
Liceal 'Dimitrie Cantemir' sub influenta procesului instructiv-
educativ. In: Psihologie aplicata in mediul militar -
profesionalizarea psihologiei militare romanesti. Simpozion
national de psihologie militara aplicata 'PSIHOMIL III',
01.06.2006. Volumul 3: Psihologia organizatiei militare.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2006. p.16-24
ISBN [10] 973-7854-72-1;
ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general];
ISBN [10] 973-7854-74-8;
ISBN [13] 978-973-7854-74-2
Cota C.698; Literatura militara generala

CIUREZ, Simona. Managementul carierei, conceptul


de cariera, obiective si dezvoltare. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educationale si al
Achizitiilor], 2007. 25 p.
Cota LC/NS 1675; Literatura militara - aplicatii
COJAN, Nicusor. Metode distincte de perfectionare a
resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2008. 42 p.
Cota LC/NS 1986; Literatura militara - aplicatii
COJOCARU, Felician Razvan. Sansa mea. In:
Revista Armei Geniu, nr. 1/2006. Ramnicu Valcea, Editura
Centrul de Pregatire pentru Geniu 'Panait Donici', 2006.p.19-20
Cota R.1236; Literatura militara generala
146
CONSTANTIN, Adam; BARBU, Victor. Repere ale
reformei resurselor umane in Armata Romaniei. In:
Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr.
5/1999. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse
Umane, 1999. p.16-21
Cota R.894; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Neculai. Activitati complementare in


procesul angajarii de personal. In: Securitatea si apararea
spatiului sud-est european, in contextul transformarilor de la
inceputul mileniului III. Sesiunea anuala de comunicari
stiintifice cu participare internationala: STRATEGII XXI/2006
- 13-14 aprilie 2006, Bucuresti. Sectiunea 10: Management si
educatie. Volumul I - Management educational. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006.
p.133-139
ISBN [10] 973-7854-35-7;
ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general];
ISBN [10] 973-7854-46-2;
ISBN [13] 978-973-7854-46-9
Cota C.679; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Neculai. Cerinte si directii pentru


modernizarea managementului resurselor umane in contextul
mediului de securitate contemporan. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 120 file
Cota MAS/NS 194; Literatura militara - aplicatii

CONSTANTIN, Neculai. Particularitatile


managementului resurselor umane in domeniul militar.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Colegiul de Razboi], 2006. 95 p.
Cota LC/NS 1537; Literatura militara - aplicatii

CONSTANTIN, Neculai. Stadiul actual al


managementului resurselor umane din domeniul apararii si
147
securitatii. Cerinte si directii pentru modernizarea
managementului resurselor umane in contextul mediului de
securitate contemporan. Referat de cercetare stiintifica nr. 2.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 77 p.
Cota D.1530; Literatura militara generala

CONSTANTIN, Neculai. Tematica, bibliografia si


probele concursurilor de admitere la cursurile de cariera
organizate in anul universitar 2005/2006 in cadrul Colegiului
de Management al Resurselor Apararii si Educational. In:
Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr.
2/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2005.
p.70-78
Cota R.1180; Literatura militara generala

CONSTANTINESCU, Ion. Managementul carierei in


Armata Romaniei. Planificarea carierei. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 36 p.
Cota LC/NS 2318; Literatura militara - aplicatii

CORBEA, Flavius. Evolutia in cariera a subofiterului


din arma logistica. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', 2009. 52 p.
Cota LC/NS 2359; Literatura militara - aplicatii

CORNEANU, Marina. Evaluarea resurselor umane


ale apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 48 p.
Cota LC/NS 1704; Literatura militara - aplicatii

COSMA, George. Evolutia in cariera a maistrilor


militari si a subofiterilor - trasee si conditionari. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul

148
de Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2007. 25 p.
Cota LC/NS 1742; Literatura militara - aplicatii

COULLOUMME-LABARTHE, Jean. Formarea


ofiterului de maine. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr.
5/2005. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2005.p.22-31
ISSN 1454-0460
Cota R.1216; Literatura militara generala

CRISMARU, Dan. Evolutia in cariera a ofiterilor.


Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 52 p.
Cota LC/NS 2193; Literatura militara - aplicatii

CUCU, Daniela; GAVRILITA, Costica. Profilul


psihoaptitudinal al militarului mileniului II. In: Psihologie
aplicata in mediul militar. Simpozion national de psihologie
militara: PSIHOMIL - 01.06.2004. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.93-99
ISBN 973-663-201-6
Cota C.608; Literatura militara generala

DANESCU, Remus. Managementul carierei ofiterilor


din Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', 2008. 90 p.
Cota LC/NS 1964; Literatura militara - aplicatii

DEACONU, Alecxandrina; PODGOREANU,


Simona; RASCA, Lavinia. Factorul uman si performantele
organizatiei. Bucuresti, Editura ASE, 2004. 480 p.
ISBN 973-594-540-1
Cota 73445; Literatura enciclopedica

DICU, Alexandru. Managementul recrutarii si


consilierii candidatilor pentru colegiile militare liceale.
149
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 62 p
Cota LC/NS 1775; Literatura militara - aplicatii

DIMITRIU, Laurentiu. Evolutia in cariera a


subofiterilor si maistrilor militari - trasee si conditionari.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 34 p.
Cota LC/NS 2306; Literatura militara - aplicatii

DINESCU, Ion; ILISOI, Diana; NAGY, Daniela.


The Evolution of the Military Profession. In: Review of the Air
Force Academy, no 1/2008. Brasov, Editura The Air Force
Academy 'Henri Coanda', 2008. p.73-76
ISSN 1842-9238
Cota R.1371; Literatura militara generala

DOBANDA, Vasile. Cariera si promovarea cadrelor


militare prin prisma comisiilor de selectie. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 25 p.
Cota LC/NS 1961; Literatura militara - aplicatii

DOBRESCU, Cristinel. Managementul carierei in


Ministerul Apararii Nationale. Studiu de caz: functionarul
public. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2009. 40 p.
Cota LC/NS 2461; Literatura militara - aplicatii

DOMSA, Marcel. Recrutarea, selectia si admiterea


absolventilor ciclului gimnazial in colegiile militare liceale.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 50 p.
Cota LC/NS 2145; Literatura militara - aplicatii

150
DRAGOMAN, Ion. Dreptul la cariera al cadrelor
militare. Raspunderea cadrelor militare. Bucuresti, Editura
A.I.S.M., 1998. 118 p.+ 6 anexe
Cota A.M.1108; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 34/35/D82

DRAGOMIR, Cristian. Managementul carierei.


Studiu de caz - Statutul soldatilor si gradatilor voluntari.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 46 p.
Cota LC/NS 2184; Literatura militara - aplicatii
DUDU, Nicusor. Evolutia in cariera a subofiterului din
Armata Romaniei, particularitati privind evolutia in cariera a
subofiterului din arma logistica. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 42 p.
Cota LC/NS 2464; Literatura militara - aplicatii
DUMISTRACEL, Gheorghe. Particularitatile
managementului resurselor umane in domeniul militar.
Bucuresti,Editura Universitatii Nationale de Aparare,2005.96p.
Cota LC/NS 1396; Literatura militara - aplicatii
DUMITRIU, Bogdan. Managementul carierei
individuale. Studiu de caz: ofiterul logistician. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 90 p.
Cota LC/NS 2235; Literatura militara - aplicatii
DUMITRU, Dorin. Formarea profesionala;
promovarea maistrilor militari si subofiterilor. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 44 p.
Cota LC/NS 2465; Literatura militara - aplicatii
DUMITRU, Ion Alexandru. Consiliere
psihopedagogica: baze teoretice si sugestii practice. Iasi,
Editura Polirom, 2008. 336 p.
ISBN 978-973-46-0869-0
Cota 75867; Literatura enciclopedica
151
DUMITRU, Valentin. Cariera militara, conceptul de
cariera. Planificarea carierei militare. Obiective si dezvoltare.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 46 p.
Cota LC/NS 2466; Literatura militara - aplicatii

EMILIAN, Radu. Conducerea resurselor umane.


Bucuresti, Editura Expert, 1999. 352 p.
Cota 69790; Literatura enciclopedica

FINTINA, Ioan. Elemente caracteristice ale


activitatilor biroului de informare - recrutare. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p.
Cota LC/NS 2232; Literatura militara - aplicatii

FLOREA, Lorin. Selectia, incadrarea si evolutia in


cariera a personalului din fortele pentru operatii speciale.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 42 p.
Cota LC/NS 2162; Literatura militara - aplicatii

FOTA, Cristian. Evolutia in cariera si sistemul de


evidenta al soldarilor si gradatilor voluntari. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p.
Cota LC/NS 2467; Literatura militara - aplicatii
FOTEA, Mirela. Evolutia in cariera a maistrilor
militari si a subofiterilor - trasee si conditionari. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 42 p.
Cota LC/NS 2415; Literatura militara - aplicatii
FRASIN, Florina. Programe de formare. Pregatirea
permanenta a subofiterilor de infanterie. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2007. 27 p.
Cota LC/NS 1741; Literatura militara - aplicatii
152
FRATEAN, Teodor. Atragerea si generarea
resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 50 p.
Cota LC/NS 2216; Literatura militara - aplicatii
FURIES, Daniel. Analiza evolutiei in cariera a
cadrelor militare prin cursuri de cariera. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educationale si al
Achizitiilor], 2007. 31 p.
Cota LC/NS 1677; Literatura militara - aplicatii
GAITANARU, Valerica-Vasile. Formarea si
pregatirea maistrilor militari si subofiterilor in Ministerul
Apararii. Studiu de caz: specialitatea sanitari. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 46 p.
Cota LC/NS 2205; Literatura militara - aplicatii
GHERASIM, Camelia Mariana. Perceptia societatii
civile asupra actului de selectie. In: Managementul Resurselor
Umane in Armata Romaniei, nr. 14/2004. Bucuresti, Editura
Directia Management Resurse Umane, 2004. p.151-167
Cota R.1142; Literatura militara generala
GHERASIM, Camelia Mariana. Perceptia societatii
civile asupra actului de selectie. In: Managementul Resurselor
Umane in Armata Romaniei, nr. 15[20]/2005. Bucuresti,
Editura Directia Management Resurse Umane, 2005.p.141-160
Cota R.1203; Literatura militara generala
GHERASIM, Camelia Mariana. Perceptia societatii
civile asupra actului de selectie. In: Psihologie aplicata in
mediul militar. Simpozion national de psihologie militara:
PSIHOMIL II - 01.06.2005. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare, 2005. p.23-35
ISBN 973-663-218-0
Cota C.609; Literatura militara generala
153
GHERASIM, Cristian. Atragerea si generarea
resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 91 p
Cota LC/NS 1785; Literatura militara - aplicatii

GHIMPETEANU, Elena Alina. Evolutia in cariera a


subofiterilor din arma intendenta. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2007. 36 p.
Cota LC/NS 1733; Literatura militara - aplicatii

GHINEA, Adrian. Evolutia in cariera a unui subofiter


in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', 2009. 39 p.
Cota LC/NS 2375; Literatura militara - aplicatii

GHITA, Carmen-Andreea. Motivarea tinerilor in


alegerea carierei militare. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 40 p.
Cota LC/NS 2403; Literatura militara - aplicatii

GHITA, Stelian. Metodologii specifice comisiilor de


selectie pentru promovarea organizationala a cadrelor militare
din Ministerul Apararii. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 37 p.
Cota LC/NS 1716; Literatura militara - aplicatii

GIGIU, Alin. Metode de promovare ale carierei


militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2009. 112 p.
Cota LC/NS 2387; Literatura militara - aplicatii

154
GIUROIU, Catalin Valeriu. Optimizarea gestionarii
resurselor umane din unitatile operationale. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 35 p.
Cota LC/NS 2186; Literatura militara - aplicatii

GRADINARU, Marius. Particularitati ale


managementului resurselor umane in Armata Romaniei. Studiu
de caz: Forte Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.
Cota LC/NS 2250; Literatura militara - aplicatii

GRAMATICU, Constantin. Proiectarea unui site web


pentru promovarea carierei militare. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p.
Cota LC/NS 2252; Literatura militara - aplicatii

GRECU, Florin. Metode si tehnici utilizate in Armata


Romaniei in vederea asigurarii calitatii resurselor umane. In:
Securitatea si apararea spatiului sud-est european, in contextul
transformarilor de la inceputul mileniului III. Sesiunea anuala
de comunicari stiintifice cu participare internationala:
STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti.
Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I -
Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.676-689
ISBN [10] 973-7854-35-7;
ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general];
ISBN [10] 973-7854-46-2;
ISBN [13] 978-973-7854-46-9
Cota C.679; Literatura militara generala

GRECU, Florentina; PASCA, Natalia Loredana;


BANU, Valentina. Cariera militara intre aptitudine si
atitudine. In: Asistenta psihologica in organizatia militara.
Cunoasterea si asistenta psihologica primara in mediul militar.

155
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. p.136-149
ISBN 978-973-663-583-0
Cota C.867; Literatura militara generala

GRECU, Ioan. Modernizarea sistemului de


management al resurselor umane. In: Observatorul Militar, nr.
36[866]/2006. p.10
Sala de lectura

GRIGORE, Florin-Gheorghe. Consilierea


candidatilor in privinta alegerii tipului de cariera. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007.136 p
Cota LC/NS 1771; Literatura militara - aplicatii

GRIGORE, Laurentiu-Mihail. Profesionalism si


profesionalizare in procesul de formare a resursei umane
specializate in contextul evolutiei artei militare. Teza de
doctorat. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2003. 170 p.+ 22 anexe
Cota D.668; Literatura militara generala

GRIGORE, Laurentiu-Mihail. Studiu privind evolutia


si caracteristicile profesiei militare. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 33 p.
Cota C.818; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 658.3:355/G83 - unicat

GRIGORE, Laurentiu-Mihail; SAS, Dalida. Istoria


profesiei militare / The History of Military Profession. In:
Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 4/2006. Sibiu, Editura
Academiei Fortelor Terestre, 2006. p.165-172; 67-73
ISSN 1582-6384
Cota R.1281; Literatura militara generala

GRIGORESCU, Mihai. Final de cariera [Interviu cu


domnul general de brigada dr. Nicolae POPESCU,
156
comandantul Scolii de Aplicatie pentru Aparare N.B.C. si
inspector pentru aparare N.B.C.]. In: Apararea N.B.C., nr. 10
[2/2005]. Campulung, Editura Centrul de Pregatire pentru
Aparare N.B.C., 2005. p.7-13
ISSN 1583-4654
Cota R.1222; Literatura militara generala

GRIGORESCU, Mihai. Introspectii radioactive -


interviu cu un veteran contemporan. In: Apararea N.B.C., nr.
10 [2/2005]. Campulung, Editura Centrul de Pregatire pentru
Aparare N.B.C., 2005. p.153-154
ISSN 1583-4654
Cota R.1222; Literatura militara generala

GROASA, Dorin George. Pregatirea personalului


factor motivator in cariera militara. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 75 p.
Cota LC/NS 2219; Literatura militara - aplicatii

GURGU, Ion. Gestionarea resurselor umane


profesionalizate ale Armatei Romaniei in conditiile aprobarii
noului statut al cadrelor militare si a noului ghid al carierei
militare. Referat de cercetare stiintifica nr. 3. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. 56 p.
Cota D.1183; Literatura militara generala

GURGU, Ion. Managementul resurselor umane


profesionalizate ale apararii in contextul restructurarii
Armatei Romaniei. Implicatii asupra artei militare romanesti.
Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2007. 252 p.
Cota D.1317; Literatura militara generala

GURGU, Ion. Reorganizarea sistemului de formare si


perfectionare a pregatirii personalului militar profesionalizat
al apararii in conditiile restructurarii Armatei Romaniei, in
157
perioada 2006-2012. Referat de cercetare stiintifica nr. 2.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2006. 44 p.
Cota D.1182; Literatura militara generala

GURGU, Ion; DIGA, George; BARBU, Victor; ION,


Marian; CIULIC, Vasile; COSTEA, Dan. Studiu privind
managementul carierei individuale. In: Managementul
Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 12 [17]/2004.
Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane,
2004. p.49-63
Cota R.1105; Literatura militara generala

GUTOIU, Daniel. Procesul de asigurare a resurselor


umane in structurile de informatii, contrainformatii si
securitate militara ale Ministerului Apararii Nationale.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 60 p.
Cota LC/NS 2530; Literatura militara - aplicatii

GUTU, Bogdan-Alexandru. Metode si tehnici de


interviu utilizate in activitatea de informare recrutare.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 33 p.
Cota LC/NS 2404; Literatura militara - aplicatii

HARITONOVICI, Cristian. Evolutia in cariera a


unui subofiter de comunicatii si informatica. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p.
Cota LC/NS 2470; Literatura militara - aplicatii

HARSAN, Eugen. Particularitati ale implementarii


managementului carierei individuale in Armata Romaniei. In:
Securitatea si apararea spatiului sud-est european, in contextul
transformarilor de la inceputul mileniului III. Sesiunea anuala
de comunicari stiintifice cu participare internationala:
158
STRATEGII XXI/2006 - 13-14 aprilie 2006, Bucuresti.
Sectiunea 10: Management si educatie. Volumul I -
Management educational. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.562-571
ISBN [10] 973-7854-35-7;
ISBN [13] 978-973-7854-35-3 [general];
ISBN [10] 973-7854-46-2;
ISBN [13] 978-973-7854-46-9
Cota C.679; Literatura militara generala

HARSAN, Eugen. Particularitati ale managementului


carierei individuale in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2006. 44 p.
Cota LC/NS 1472; Literatura militara - aplicatii

HAZU, Sorin Gabriel. Continuitate si discontinuitate


in managementul resurselor umane in Fortele Aeriene Romane
in procesul integrarii euroatlantice. In: Transformarea Fortelor
Aeriene pana in anul 2015. Simpozion - 29 noiembrie 2005.
Brasov, Editura Academiei Fortelor Aeriene 'Henri Coanda',
2006. p.170-179
ISBN 973-8415-29-2
Cota C.694; Literatura militara generala

HAZU, Sorin Gabriel. Modalitati de optimizare a


managementului resurselor umane in Fortele Aeriene. Teza de
doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2008. 158 p.
Cota D.1567; Literatura militara generala

HOARA, Mihaela. Calitatea resurselor umane din


organizatia militara - provocare a inceputului de mileniu. In:
Managementul sistemelor de achizitii. A treia sesiune de
comunicari stiintifice, Bucuresti, 12 ianuarie 2006. Bucuresti,
159
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2006.
p.12-20
ISBN [10] 973-7854-78-0;
ISBN [13] 978-973-7854-78-0
Cota C.731; Literatura militara generala

HOARA, Mihaela. Calitatea resurselor umane din


organizatia militara. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr.
1/2007. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei
Romaniei, 2007. p.108-115
ISSN 1454-0460
Cota R.1284; Literatura militara generala

HRIHORISIAN, Felicia Maria. Militarul profesionist


- profilul aspirantului. In: Psihologie aplicata in mediul militar.
Simpozion national de psihologie militara: PSIHOMIL II -
01.06.2005. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare, 2005. p.56-67
ISBN 973-663-218-0
Cota C.609; Literatura militara generala

IACOB, Camelia. Dezvoltarea si mentinerea in


sistemul militar a resurselor umane. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p.
Cota LC/NS 2362; Literatura militara - aplicatii

IACOB, Marian. Proiectarea si evolutia in cariera a


ofiterilor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2007. 92 p
Cota LC/NS 1783; Literatura militara - aplicatii

IANCU, Monica. Motivatia candidatilor pentru


cariera de ofiter [din perspectiva evaluarii intereselor si
abilitatilor specifice]. In: Psihologie aplicata in mediul militar -
profesionalizarea psihologiei militare romanesti. Simpozion
national de psihologie militara aplicata 'PSIHOMIL III',
160
01.06.2006. Volumul I: Selectia psihologica in mediul militar.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2006. p.100-105
ISBN [10] 973-7854-72-1;
ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general];
ISBN [10] 973-7854-76-4;
ISBN [13] 978-973-7854-76-6
Cota C.696; Literatura militara generala

ICONARU, Costica. Analiza si proiectarea posturilor


in organismul militar. In: Dimensiuni ale managementului
resurselor umane in structurile de aparare. Sesiune de
comunicari stiintifice, Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari
prezentate de participantii la cursul postuniversitar de
conducere in domeniul managementului resurselor umane.
Sectiunea 3: Utilizarea, dezvoltarea si evaluarea resurselor
umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
[Colegiul de Management al Resurselor Apararii si
Educational], 2004. p.212-225
ISBN 973-663-100-1
Cota C.534; Literatura militara generala

ILIE, Aurel. Locul si rolul subofiterilor in


restructurarea sistemului militar. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.
Cota LC/NS 2201; Literatura militara - aplicatii

ILIE, Doina. Sistemul de management al carierei


ofiterilor - un proiect metodologic. In: Gandirea Militara
Romaneasca, nr. 4/2005. Bucuresti, Editura Statul Major
General, 2005. p.93-95
ISSN 1454-0460
Cota R.1214; Literatura militara generala

IORDACHE, Marcel. Evaluarea resurselor umane ale


apararii. Metode de evaluare a personalului militar in Armata
161
Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si
Educational>, 2004. 93 p.
Cota LC/NS 1145; Literatura militara - aplicatii

IORDACHESCU, Ion. Evolutia in cariera. Locul si


rolul subofiterilor si maistrilor militari in Armata Romaniei.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educationale
si al Achizitiilor], 2007. 34 p.
Cota LC/NS 1695; Literatura militara - aplicatii

IORDACHI, Corina; TARU, Ioan-Catalin; GOGU-


CRAIU, Mihaela. O noua viziune privind consilierea
candidatilor pentru profesia militara. In: Psihologia
organizatiei militare si selectia psihologica a resursei umane.
Selectia psihologica in mediul militar. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.73-81
ISBN 978-973-663-584-7
Cota C.868; Literatura militara generala

IROD, Ovidiu. Selectia soldatilor si gradatilor


voluntari in vederea evolutiei in cariera militara pe filiera
indirecta. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2007. 83 p
Cota LC/NS 1769; Literatura militara - aplicatii

ISAILA, Claudiu-Ioan. Filiera de formare a soldatilor


gradati voluntari ca ofiteri. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 60 p
Cota LC/NS 1781; Literatura militara - aplicatii

ISTRATE, Sandel. Evolutia in cariera a maistrilor


militari si subofiterilor din Armata Romaniei. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.
Cota LC/NS 1949; Literatura militara - aplicatii
162
JANSEN, Julie. Managementul carierei: ghid practic.
Iasi, Editura Polirom, 2007. 318 p.
ISBN 978-973-46-0552-1
Cota 75115; Literatura enciclopedica

JILAVEANU, Liliana. Perfectionarea si promovarea


- sistemul pregatirii prin cursuri in Fortele Aeriene. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul
de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al
Achizitiilor], 2007. 33 p.
Cota LC/NS 1719; Literatura militara - aplicatii

JURCAN, Dan. Atractivitatea profesiei militare si


optiunea profesionala a elevilor de liceu. In: Managementul
Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 6/1999. Bucuresti,
Editura Directia Management Resurse Umane, 1999.p.155-161
Cota R.903; Literatura militara generala

JUVERDEANU, Carmen. Aspecte caracteristice


privind motivatia pentru cariera militara. In: Psihologia
organizatiei militare si selectia psihologica a resursei umane.
Psihologia organizatiei militare. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. p.212-221
ISBN 978-973-663-584-7
Cota C.868; Literatura militara generala

LANGA, Elena; NICOLESCU, Cornelia; LANGA,


Marius Claudiu. Semnificatia succesului personal in cariera
militara. In: Psihologie aplicata in mediul militar. Simpozion
national de psihologie militara: PSIHOMIL II - 01.06.2005.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005.
p.342-350
ISBN 973-663-218-0
Cota C.609; Literatura militara generala

163
LANGA, Elena; NICOLESCU, Cornelia;
PETRESCU, Dorin. Studiu privind adaptarea tinerilor in
uniforma la cerintele vietii militare. In: Psihologie aplicata in
mediul militar. Simpozion national de psihologie militara:
PSIHOMIL I - 01.06.2004. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare, 2005. p.72-83
ISBN 973-663-201-6
Cota C.608; Literatura militara generala

LAZAR, Viorel. Carierele duale si problemele vietii in


familiile cadrelor militare. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 34 p
Cota LC/NS 1791; Literatura militara - aplicatii

LEFTER, Viorel; MARINAS, Cristian; NICA,


Elvira. Fundamente ale managementului resurselor umane.
Bucuresti, Editura Economica, 2007. 220 p.
ISBN 978-973-709-315-8
Cota 75486; Literatura enciclopedica

LESANU, Liliana. Utilizarea aplicatiei MRU-1 in


gestionarea resurselor umane si materiale. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 66 p.
Cota LC/NS 2430; Literatura militara - aplicatii
LONCEA, George. Caracteristicile socio-demografice
ale candidatilor pentru profesia militara proveniti din
Bucuresti. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 52 p.
Cota LC/NS 2389; Literatura militara - aplicatii
LOZOVA, Tamara. Analiza comparativa a
managementului carierei individuale a personalului militar
profesionalizat din Armata Romaniei si Armata Nationala din
Republica Moldova. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', 2007. 64 p
Cota LC/NS 1805; Literatura militara - aplicatii
164
LUNGULESCU, Liviu. Resursele umane din Fortele
Aeriene - provocari in contextul integrarii in Alianta Nord-
Atlantica. In: Transformarea Fortelor Aeriene pana in anul
2015. Simpozion - 29 noiembrie 2005. Brasov, Editura
Academiei Fortelor Aeriene 'Henri Coanda', 2006. p.180-188
ISBN 973-8415-29-2
Cota C.694; Literatura militara generala

LUPU, Adrian. Managementul carierei individuale la


nivelul soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p.
Cota LC/NS 2474; Literatura militara - aplicatii

LUPU, Daciana Angelica. Descoperirea vocatiei


profesionale, unul dintre deziteratele consilierii pentru cariera.
In: Educatie si instruire: calitate, etica, descentralizare.
Sesiunea de comunicari stiintifice, interdisciplinara, 10-11
martie 2006, Bucuresti. Vol. 2: Stiinte ale educatiei - educatie
universitara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2006. p.107-112
ISBN [10] 973-663-333-0;
ISBN [10] 973-663-324-1;
ISBN [13] 978-973-663-324-9;
ISBN [13] 978-973-663-333-1 [general]
Cota C.660; Literatura militara generala

LUPURICI, Gheorghe. Managementul resurselor


umane in centrele militare zonale si judetene. Desfasurarea
activitatilor specifice. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii si Educational], 2005. 58 file
Cota LC/NS 1333; Literatura militara - aplicatii

MACARENCO, Maria-Magdalena; CHIRU,


Andreea. Premise ale intrarii in sistemul militar. Motivatii
inconstinete - studiu experimental. In: Psihologie aplicata in
165
mediul militar - profesionalizarea psihologiei militare
romanesti. Simpozion national de psihologie militara aplicata
'PSIHOMIL III', 01.06.2006. Volumul I: Selectia psihologica
in mediul militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2006. p.135-139
ISBN [10] 973-7854-72-1;
ISBN [13] 978-973-7854-72-8 [general];
ISBN [10] 973-7854-76-4;
ISBN [13] 978-973-7854-76-6
Cota C.696; Literatura militara generala

MALAELEA, Ion. Specificul managementului


resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2005. 36 file
Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii

MAN, Sebastian. Paradoxul intrarii in armata. In:


Revista Infanteriei, nr. 2/2007. Fagaras, Editura Centrul de
Pregatire a Infanteriei, 2007. p.31
Cota R.1323; Literatura militara generala

MANDICA, Cosmin. Managementul carierei in


Armata Romaniei. Planificarea carierei. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 47 p.
Cota LC/NS 2160; Literatura militara - aplicatii

MANOLE, Cristina. Managementul resurselor umane


in administratia publica. Bucuresti, Editura ASE, 2006. 368 p.
ISBN 973-594-780-3
Cota 75316; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor


umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p.
ISBN 973-570-108-1
Cota 69060; Literatura enciclopedica
166
MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor
umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p.
ISBN 973-590-909-X
Cota 73283; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel; MARINAS, Cristian;


MARIN, Irinel. Managementul resurselor umane: aplicatii.
Bucuresti, Editura Economica, 2004. 344 p.
ISBN 973-709-038-1
Cota 73897; Literatura enciclopedica

MARIN, Dan. Opinii privind organizarea si


desfasurarea cursurilor de formare a ofiterilor in activitate pe
filiera indirecta. In: Revista Armei Geniu, nr. 2/2007. Rimnicu
Valcea, Editura Centrul de Pregatire pentru Geniu 'Panait
Donici', 2007. p.4-5
Cota R.1313; Literatura militara generala

MARINESCU, Cornel. Cariera si planificarea


carierei. In: Educatie si instruire: calitate, etica,
descentralizare. Sesiunea de comunicari stiintifice,
interdisciplinara, 10-11 martie 2006, Bucuresti. Vol. 5: Stiinte
economice. Management. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2006. p.115-118
ISBN [10] 973-663-333-0;
ISBN [10] 973-663-327-6;
ISBN [13] 978-973-663-327-0;
ISBN [13] 978-973-663-333-1 [general]
Cota C.663; Literatura militara generala

MATEI, Petrisor. Particularitatile managementului


resurselor umane in sistemul national de aparare. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p.
Cota LC/NS 1951; Literatura militara - aplicatii

167
MATUSA, Costel. Modalitati de perfectionare a
managementului carierei militare in Armata Romaniei.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 74 p.
Cota LC/NS 2200; Literatura militara - aplicatii

MERCE, Eugeniu. Managementul carierei. In:


Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 2/2004. Sibiu, Editura
Academia Fortelor Terestre 'Nicolae Balcescu', 2004.p.239-245
ISSN 1582-6384
Cota R.1147; Literatura militara generala

MERCORE, Paul. Managementul carierei de la


general la particular. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p.
Cota LC/NS 2198; Literatura militara - aplicatii

MEREUTA, Gheorghe. Managementul resurselor


umane - factor potentator al capacitatii militare a unui stat.
Teza de doctorat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare, 2005. 228 p.
Cota D.898; Literatura militara generala

MICHEL, Gheorghe. Formarea profesionala.


Promovarea maistrilor militari si subofiterilor. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 30 p.
Cota LC/NS 2199; Literatura militara - aplicatii

MICLAUS, Nicoleta; ANTAU, Aurora. Motivatie si


satisfactie in activitate. In: Psihologie aplicata in mediul
militar. Simpozion national de psihologie militara: PSIHOMIL
I - 01.06.2004. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare, 2005. p.46-56
ISBN 973-663-201-6
Cota C.608; Literatura militara generala

168
MIHAI, Mariana. Modul de organizare a concursului
pentru ocuparea unor posturi de militari angajati pe baza de
contract, arma auto [soferi]. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 25 p.
Cota LC/NS 1746; Literatura militara - aplicatii

MIHAI, Noru. Tehnologia informatiei in


managementul carierei [1]. In: Gandirea Militara Romaneasca,
nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2005.
p.29-34
ISSN 145-0460
Cota R.1173; Literatura militara generala

MIHAI, Noru. Tehnologia informatiei in


managementul carierei personalului militar [II]. In: Gandirea
Militara Romaneasca, nr. 2/2005. Bucuresti, Editura Statul
Major General, 2005. p.146-151
ISSN 1454-0460
Cota R.1189; Literatura militara generala
MIHAI, Puiu M. Dimensiuni psihologice moderne in
managementul resurselor umane - selectie si orientare
profesionala in medii specifice / Modern Psychological
Dimensions in Human Resource Management - Selection and
Professional Orientation in Specific Environments. In: Revista
Academiei Fortelor Terestre, nr. 1/2006. Sibiu, Editura
Academiei Fortelor Terestre, 2006. p.46-55; 178-187
ISSN 1582-6384
Cota R.1247; Literatura militara generala
MILITARU, Gheorghe. Planificarea si dezvoltarea
carierei personalului intr-o organizatie. In: Revista Academiei
Tehnice Militare, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Academiei
Tehnica Militara, 2005. p.61-70
ISSN 1453-259X
Cota R.1241; Literatura militara generala
169
MIU, Nicolae. Rolul comunicarii in realizarea unui
management performant al carierei individuale a maistrilor
militari si subofiterilor. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 44 p.
Cota LC/NS 1995; Literatura militara - aplicatii

MOISE, Stelian. Consideratii asupra standardizarii


procesului de recrutare a candidatilor pentru cariera militara.
In: Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr.
13/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse
Umane, 2004. p.141-146
Cota R.1130; Literatura militara generala

MOLDOVAN, Ioan-Gigi. Particularitati ale


managementului resurselor umane in Fortele Aeriene.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 74 p
Cota LC/NS 1795; Literatura militara - aplicatii

MORARU, Constantin. Corelatia dintre finalitatile


managementul invatamantului militar si capabilitatile Armatei
Romaniei, in viziune obiectiva. Referat de cercetare stiintifica
nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2009. 96 p.
Cota D.2218; Literatura militara generala

MOROSAN, Marilena-Miorica. Restructurarea


resurselor umane. Modernizarea sistemului de management al
carierei militare. In: Impactul zonei metropolitane asupra
calitatii vietii personalului militar. Atelier de lucru - 11 iulie
2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2008. p.105-111
ISBN 978-973-663-697-4
Cota C.1167; Literatura militara generala

170
MORTUN, Adrian. Cariera militara - implinire a voii
lui Dumnezeu / The Military Career - Fulfillment of God's Will.
In: Revista Militara de Management si Educatie, nr. 2/2007.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. p.23-26 / 23-29
ISSN 1841-978X
Cota R.1307; Literatura militara generala

MUNTEANU, Florin. Optiuni privind managementul


personalului civil din armata. Particularitati ale rolului si
statutului acestora. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si
Educational], 2004. 41 p.
Cota LC/NS 1139; Literatura militara - aplicatii

MUNTEANU, Valentina. Managementul resurselor


umane. In: Tribuna economica, nr. 13/2009. p.29-31
Sala de lectura

NALBARU, Gigel. Managementul carierei individuale


a subofiterilor si maistrilor militari. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 52 p.
Cota LC/NS 2478; Literatura militara - aplicatii

NAON, Ioan-Misu; MAZILU, Liviu-Marian.


Managementul carierei militare intre mit si realitate. In:
Provocarile inceputului de mileniu. Sesiunea de comunicari
stiintifice a Colegiului de Razboi, iunie, 2003, Sectiunea:
Teoria generala a stiintei militare. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Razboi], 2003.
p.199-208
ISBN 973-663-065-X
Cota C.493; Literatura militara generala

NAON, Ioan-Misu; MAZILU, Liviu-Marian.


Managementul carierei militare, intre mit si realitate. In:
171
Revista Fortelor Terestre, nr. 3/2003. Bucuresti, Editura Statul
Major al Fortelor Terestre, 2003. p.79-82
ISSN 1582-1617
Cota R.1115; Literatura militara generala

NEAGU, Costica. Specificul managementului carierei


individuale in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 78 p.
Cota LC/NS 2535; Literatura militara - aplicatii

NEDELCU, Irina-Mihaela. In vizorul specialistilor -


Calitatea resursei umane din armata. In: Observatorul Militar,
nr. 43[822]/2005. p.14
Sala de lectura

NEGREA, Constantin. Analiza evolutiei in cariera a


unui subofiter de infanterie. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii, Educationale si al Achizitiilor],2007. 30 p.
Cota LC/NS 1682; Literatura militara - aplicatii

NEGRU, Stefan. Sisteme de promovare


organizationala a cadrelor militare din Ministerul Apararii
Nationale prin analizarea acestora in comisiile de selectie.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul
de Management al Resurselor Apararii si Educational], 2005.
61 file
Cota LC/NS 1350; Literatura militara - aplicatii

NICULA, Tudor. Configuratii atitudinale in plan


profesional la unele categorii de militari. In: Caiet documentar,
nr. 3/2005. Organizatia militara - coordonate psihosociale.
Bucuresti, Editura Directia organizare, personal si mobilizare -
Sectia Investigatii Sociologice, 2005. p.29-43
Cota C.607; Literatura militara generala

172
NISTOR, Viorel Corneliu. Evolutia in cariera a
subofiterului din arma logistica. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 44 p.
Cota LC/NS 2223; Literatura militara - aplicatii

NITA, Leliana. Armata si profesia militara la sfarsit


de mileniu. In: INFOCOM, nr. 2/1998. Bucuresti, Editura
Statul Major General, 1998. p.3-10
Cota R.864; Literatura militara generala

ONICIUC-CORDUBAN, Ionel. Cariera individuala -


prioritate in modernizarea managementului carierei in Armata
Romaniei. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 3/2009.
Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei,
2009. p.92-98
ISSN 1454-0460
Cota R.1400; Literatura militara generala

OPREA, Adrian. Utilizarea tehnologiilor Web in


promovarea profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 35 p.
Cota LC/NS 2161; Literatura militara - aplicatii

OPREA, Gabriel. Modalitati privind formarea


ulterioara prin cursuri a ofiterilor in acord cu principiile
evolutiei acestora in cariera militara. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Aparariisi Educational], 2004. 111 p.
Cota LC/NS 1141; Literatura militara - aplicatii

ORZEATA, Mihail. Managementul resurselor pentru


aparare [I]. Managementul resursei umane. In: Gandirea
Militara Romaneasca, nr. 3/2009. Bucuresti, Editura Statul
Major General al Armatei Romaniei, 2009. p.23-30
ISSN 1454-0460
Cota R.1400; Literatura militara generala
173
ORZEATA, Mihail. Opinii privind reforma in
domeniul resursei umane. [2]. In: Gandirea Militara
Romaneasca, nr. 6/2004. Bucuresti, Editura Statul Major
General, 2004. p.48-55
ISSN 145-0460
Cota R.1163; Literatura militara generala

ORZEATA, Mihail. Reforma in domeniul resursei


umane [3]. Educarea educatorilor. In: Gandirea Militara
Romaneasca, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura Statul Major
General, 2005. p.58-62
ISSN 145-0460
Cota R.1173; Literatura militara generala

PALADE, Danu Gigi. Efectele militare ale


profesionalizarii Armatei Romaniei in conditiile statutului de
tara membra N.A.T.O. si U.E. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 70 p.
Cota LC/NS 2167; Literatura militara - aplicatii

PALAGHIA, Rita. Femeia contemporana - egalitatea


sanselor in cariera militara. In: Actualitate si perspective in
societatea inalt tehnologizata. Sesiune de comunicari stiintifice,
10.01.2006, Bucuresti. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Razboi], 2006.
p.337-350
ISBN 973-663-302-0
Cota C.655; Literatura militara generala

PANA, Cosma. Sistemul de recrutare si selectie a


personalului militar. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr.
6/2008. Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei
Romaniei, 2008. p.88-98
ISSN 1454-0460
Cota R.1373; Literatura militara generala

174
PANICA, Gheorghe. Promovarea organizationala a
cadrelor militare din Ministerul Apararii Nationale prin
analizarea acestora in comisiile de selectie. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2006. 61 p.
Cota LC/NS 1493; Literatura militara - aplicatii

PANISOARA, Georgeta. Integrarea in organizatii:


pasi spre un management de succes. Iasi, Editura Polirom,
2006. 230 p.
ISBN [13] 978-973-46-0553-8
Cota 75114; Literatura enciclopedica

PANISOARA, Georgeta; PANISOARA, Ion-Ovidiu.


Managementul resurselor umane: ghid practic. Iasi, Editura
Polirom, 2004. 328 p.
ISBN 973-681-779-2
Cota 73319; Literatura enciclopedica

PAPOI, Alina; RADU, Adelaida-Mihaela. ROMANIA


MILITARA, fondator istoric al Gandirii Militare Romanesti -
restituiri: 'Arta de a comanda' [I]. In: Gandirea Militara
Romaneasca, nr. 1/2009. Bucuresti, Editura Statul Major
General al Armatei Romaniei, 2009. p.178-180
ISSN 1454-0460
Cota R.1386; Literatura militara generala

PAPOI, Alina; RADU, Adelaida-Mihaela. ROMANIA


MILITARA, fondator istoric al Gandirii Militare Romanesti -
restituiri: 'Arta de a comanda' [II]. In: Gandirea Militara
Romaneasca, nr. 2/2009. Bucuresti, Editura Statul Major
General al Armatei Romaniei, 2009. p.199-200
ISSN 1454-0460
Cota R.1396; Literatura militara generala

175
PAVEL, Dumitru. Fisa postului in organizatiile
militare. In: Dimensiuni ale managementului resurselor umane
in structurile de aparare. Sesiune de comunicari stiintifice,
Bucuresti, 08.04.2004. Lucrari prezentate de participantii la
cursul postuniversitar de conducere in domeniul
managementului resurselor umane. Sectiunea 3: Utilizarea,
dezvoltarea si evaluarea resurselor umane. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2004. p.226-234
ISBN 973-663-100-1
Cota C.534; Literatura militara generala

PETRACHE, Costinel. Dialectica despartirii [articol


billingv]. In: Gandirea Militara Romaneasca, nr. 2/2008.
Bucuresti, Editura Statul Major General al Armatei Romaniei,
2008. p.7-12
ISSN 1454-0460
Cota R.1338; Literatura militara generala

PETRACHE, Costinel. Profesionistul militar -


individualitatea afirmarii / The Military Proffesional - the
Individuality of Affirmation. In: Gandirea Militara
Romaneasca, nr. 5/2006. Bucuresti, Editura Statul Major
General al Armatei Romaniei, 2006. p.7-10
ISSN 1454-0460
Cota R.1269; Literatura militara generala

PETRUT, Florin. Evolutia profesiei militare. In:


Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 2/2004. Sibiu, Editura
Academia Fortelor Terestre 'Nicolae Balcescu', 2004. p.51-62
ISSN 1582-6384
Cota R.1147; Literatura militara generala

PETRUT, Florin. Reforma profesiei militare in armate


N.A.T.O. In: Revista Academiei Fortelor Terestre, nr. 1/2004.

176
Sibiu, Editura Academia Fortelor Terestre 'Nicolae Balcescu',
2004. p.84-93
ISSN 1582-6384
Cota R.1111; Literatura militara generala

PITIU, Cristian. Stabilirea unor tendinte clare ale


evolutiei in cariera a personalului. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 44 p.
Cota LC/NS 2304; Literatura militara - aplicatii

PLAPAMARU, Marcel. Formarea si etapele


dezvoltarii profesionale a maistrilor militari si subofiterilor din
arma comunicatii si informatica. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p.
Cota LC/NS 2194; Literatura militara - aplicatii

PLESANU, Nicolae. Cariera si promovarea ofiterilor


in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.
Cota LC/NS 1969; Literatura militara - aplicatii

PODOLEANU, Nicolae. Particularitatile recrutarii in


contextul trecerii armatei de la serviciul militar obligatoriu la
voluntariat. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 39 p.
Cota LC/NS 1717; Literatura militara - aplicatii

POLLI, Gabriel Franga. Formarea si pregatirea


maistrilor militari si subofiterilor din Ministerul Apararii.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 46 p.
Cota LC/NS 2242; Literatura militara - aplicatii

POPA, Silviu. Conceptia privind evolutia in cariera si


dezvoltarea profesionala a ofiterului din arma marina. In:
177
Buletinul Fortelor Navale, nr. 7/2007. Bucuresti, Editura Statul
Major al Fortelor Navale, 2007. p.53-55
ISSN 1841-4923
Cota R.1320; Literatura militara generala

POPA, Silviu-Fanel. Managementul carierei


individuale. Conceptia privind evolutia in cariera si
dezvoltarea profesionala a ofiterului de marina si a maistrului
militar de marina. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 88 p.
Cota LC/NS 2540; Literatura militara - aplicatii

POPESCU, Ciprian. Traseele carierei militarilor


romani in contextul profesionalizarii armatei. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 80 p.
Cota LC/NS 2482; Literatura militara - aplicatii

POPESCU, Marius. Metode si procedee moderne de


recrutare si selectie a resurselor umane in Armata Romaniei.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 66 p.
Cota LC/NS 2483; Literatura militara - aplicatii

POPESCU, Silvia. Management educational.


Bucuresti, Editura Roata, 2004. 144 p.
ISBN 973-7807-17-0
Cota 72807; Literatura enciclopedica

PUSCASU, Mirela. Aspects of Setting Competencies


when Defining a Job. In: Educating and Training Officers for
Interoperability. The 7th International Conference on Military
Pedagogy Bucharest 1-3 November, 2006. Bucharest, Editura
'Carol I' National Defence University Publishing House, 2007.
p.147-150
ISBN 978-973-663-574-8
Cota C.846; Literatura militara generala
178
PUSCASU, Mirela. Consideratii despre pregatirea si
perfectionarea resurselor umane. In: Provocari la adresa
securitatii si strategiei la inceputul secolului XXI. Sesiunea de
comunicari stiintifice cu participare internationala - 14-15
aprilie 2005. Sectiunea: Management si educatie. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.273-280
ISBN 973-663-179-6
Cota C.585; Literatura militara generala

RACARU, Alfred-Constantin. Specificul


managementului resurselor umane in domeniul informatiilor
pentru aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 88 p.
Cota LC/NS 2542; Literatura militara - aplicatii

RADU, Nicolae. Studiu privitor la un cadru conceptual


de analiza psihologica a muncii din mediul antiterorist.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 40 p.
Cota C.1062; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 15/R17 – unicat

RAICU, Constantin. Proiectii privind managementul


carierei militare individuale in Armata Romaniei. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 70 file
Cota LC/NS 1338; Literatura militara - aplicatii

RALEA, Lucian. Consideratii privind planificarea


resurselor umane in organizatia militara. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2006. 58 p.
Cota LC/NS 1465; Literatura militara - aplicatii

179
RAPEA, Florin. Managementul carierei individuale la
nivelul soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 61 p.
Cota LC/NS 2364; Literatura militara - aplicatii

RICU, Tudor. Evolutia in cariera a subofiterilor din


arma auto. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 32 p.
Cota LC/NS 1738; Literatura militara - aplicatii

RIZESCU, Alexandru; MANESCU, Gabriel. Mutatii


in sfera competentelor ofiterului din Fortele Terestre. In: Noi
vremuri, noi actori - de la securitatea individuala, la securitatea
colectiva. A XLV-a sesiune de comunicari stiintifice cu
participare internationala, iulie-2005. Sectiunea: Teoria artei
militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I' [Colegiul de Razboi], 2005. p.351-362
ISBN 973-663-262-8
Cota C.620; Literatura militara generala

ROMILA, Carmen. Motivatia ascensiunii


profesionale a tinerilor militari profesionisti. In: Psihologie
aplicata in mediul militar. Simpozion national de psihologie
militara. PSIHOMIL - 01.06.2004. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare, 2005. p.40-45
ISBN 973-663-201-6
Cota C.608; Literatura militara generala

ROSCA, Constantin; VARZARU, Mihai; ROSCA,


Ion Gh. Resurse umane: management si gestiune. Bucuresti,
Editura Economica, 2005. 638 p.
ISBN 973-709-164-7
Cota 74187; Literatura enciclopedica

180
RUSU, Alexandru; NITAN, Marcel; CARPIUC,
Gabriel. Propuneri de implementare a unui proces de selectie
continua a personalului militar din structurile de operatii
speciale. In: Parasutistii, nr. 23/2007. Buletin al Scolii de
Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale 'General-maior
Grigore Bastan'. Buzau, Editura Scolii de Aplicatie a Fortelor
pentru Operatii Speciale 'General-maior Grigore Bastan', 2007.
p.8-11
ISSN 1584-000X
Cota R.1318; Literatura militara generala

SALGAU, Eusebiu-Marius. Atragerea si generarea


resurselor umane cu potential ridicat pentru profesia militara.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 65 p.
Cota LC/NS 2006; Literatura militara - aplicatii

SANDU, Corneliu-Gabriel. Cariera si promovarea


ofiterilor in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 46 p.
Cota LC/NS 2158; Literatura militara - aplicatii

SAVA-NERISAN, Doina-Marcela. Evolutia in


cariera a subofiterilor de logistica. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educationale si al
Achizitiilor], 2007. 49 p.
Cota LC/NS 1687; Literatura militara - aplicatii

SCRIPCARIU, Cristinel. Metode de abordare a


grupurilor tinta din mediul civil pentru promovarea profesiei si
carierei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2008. 51 p.
Cota LC/NS 2226; Literatura militara - aplicatii

181
SERBAN, Iulian. Procesul de selectie si ierarhizare in
vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare din Fortele
Navale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2008. 54 p.
Cota LC/NS 2176; Literatura militara - aplicatii

SFARLOG, Benoni; COSMA, Daniela. Dimensiuni


calitative ale managementului carierei ofiterilor din Armata
Romaniei / Qualitative Dimensions of the Romanian Officer's
Career Management. In: Revista Academiei Fortelor Terestre,
nr. 3/2007. Sibiu, Editura Academiei Fortelor Terestre, 2007.
p.58-70; 71-83
ISSN 1582-6384
Cota R.1314; Literatura militara generala

SIDORIUC, Crinel. Particularitati ale promovarii


cadrelor militare in cadrul comisiilor de selectie. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p.
Cota LC/NS 2245; Literatura militara - aplicatii

SIMION, Doru Ovidiu. Resursa umana componenta a


managementului resurselor pentru aparare. Particularitatile
recrutarii si selectiei resurselor umane pentru completarea
unitatilor componente ale Ministerului Apararii Nationale.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 64 p.
Cota LC/NS 2446; Literatura militara - aplicatii

SOROIU, Liviu. Formarea profesionala. Promovarea


maistrilor militari si a subofiterilor. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educationale si al
Achizitiilor], 2007. 39 p.
Cota LC/NS 1680; Literatura militara - aplicatii

182
STANCU, Sorina. Managementul carierei. Studiu de
caz. Statutul soldatilor si gradatilor voluntari. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p.
Cota LC/NS 1955; Literatura militara - aplicatii

STANCU, Vasilica. Managementul carierei in armata


Romaniei. Planificarea carierei. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p.
Cota LC/NS 1975; Literatura militara - aplicatii

STANESCU, Elena Ramona. Consideratii privind


noua conceptie de selectionare si evolutie in cariera a
resurselor umane din Armata Romaniei. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educationale si al
Achizitiilor], 2007. 28 p.
Cota LC/NS 1700; Literatura militara - aplicatii

STEFAN, Dumitru. Optimizarea gestionarii


resurselor umane din unitatile operationale. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 41 p.
Cota LC/NS 2316; Literatura militara - aplicatii

STILPEANU, Elena; BURSUC, Catalin; DOREL,


Ilie-Serban. Teoriile consilierii si orientarii profesionale.
Aplicatii in Scoala Militara de Maistri a Fortelor Navale
'Amiral Ion Murgescu'. In: Psihologie aplicata in mediul
militar. Simpozion national de psihologie militara: PSIHOMIL
I - 01.06.2004. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare, 2005. p.100-110
ISBN 973-663-201-6
Cota C.608; Literatura militara generala

STOEAN, Ioana Tania. Identificarea si analiza


factorilor care impun profesionalizarea resurselor umane in
organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 1.
183
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 93 p.
Cota D.1859; Literatura militara generala

STOEAN, Ioana Tania. Optimizarea dimensiunii


functionale a managementului profesionalizarii resurselor
umane in organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica
nr. 3. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2009. 87 p.
Cota D.2172; Literatura militara generala

STOEAN, Ioana Tania. Optimizari structurale ale


managementului profesionalizarii resurselor umane in
organizatia militara. Referat de cercetare stiintifica nr. 2.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 84 p.
Cota D.2013; Literatura militara generala

STOICHECIU, Stefan. Managementul carierei


individuale - consecinta sau necesitate a unui management al
resurselor umane modern in Fortele Aeriene? Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul
de Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2006. 45 p.
Cota LC/NS 1479; Literatura militara - aplicatii

TEMPLAR, Richard. Cele 10 reguli ale carierei de


succes: ghid vital pentru reusita personala. Bucuresti, Editura
Rentrop & Straton, 2006. 239 p.
ISBN [13] 978-973-722-068-4
Cota 75120; Literatura enciclopedica

TOADER, Cristian; TUNARU, Ramona. O noua


perspectiva de abordare a sistemului de selectie psihologica a
candidatilor pentru profesia militara. In: Managementul

184
Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 6/1999. Bucuresti,
Editura Directia Management Resurse Umane, 1999.p.139-154
Cota R.903; Literatura militara generala

TORCARESCU, Cristinel-Ion. Managementul


carierei, conceptul de cariera, obiective si dezvoltare.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 32 p.
Cota LC/NS 2222; Literatura militara - aplicatii

TRESCH SZVIRCSEV, Tibor. Challenges in the


recruitment of professional soldiers in Europe. In: Strategic
Impact, no. 3/2008. Bucharest, Editura National Defence
University 'Carol I' [Centre for Defence and Security Strategic
Studies], 2008. p.76-86
ISSN 1841-5784
Cota R.1358; Literatura militara generala

TRESCH SZVIRCSEV, Tibor. Provocari in


recrutarea soldatilor profesionisti in Europa. In: Impact
Strategic, nr. 3/2008. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I' [Centrul de Studii Strategice de Aparare si
Securitate], 2008. p.79-89
ISSN 1582-6511
Cota R.1357; Literatura militara generala

TRIF, Sorin. Managementul carierei individuale in


organizatia militara, conceptul de cariera, obiective, metode
de dezvoltare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 30 p.
Cota LC/NS 2490; Literatura militara - aplicatii

TUCUNETE, Gheorghe. Considerente privind


mecanismele si instrumentele de asigurare a calitatii utilizate
in procesul de invatamant organizat la nivelul cursurilor de
cariera pentru ofiteri, maistrii militari si subofiteri de tancuri
185
si auto. In: La Posturi, nr. 7/2006. Pitesti, Editura Scoala de
Aplicatie pentru Unitati de Lupta 'Mihai Viteazul',2006.p.23-26
Cota R.1251; Literatura militara generala

TUCUNETE, Gheorghe. Considerente privind


imbunatatirea continua a calitatii pregatirii cadrelor militare
si a gradatilor profesionisti din arma tancuri prin cursuri de
formare si cariera. In: La Posturi, nr. 2/2007. Pitesti, Editura
Scoala de Aplicatie pentru Unitati de Lupta 'Mihai Viteazul',
2007. p.19-22
Cota R.1306; Literatura militara generala

TUDORACHE, Alin. Gestionarea resurselor umane.


Evolutia in cariera a personalului militar profesionalizat.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 64 p.
Cota LC/NS 2491; Literatura militara - aplicatii

TUDORAN, Ion. Prestigiul social al profesiei in


societatea romaneasca contemporana. In: Revista Trupelor de
Uscat, nr. 2/1994. Bucuresti, Editura Statul Major al Trupelor
de Uscat, 1994.
Cota R.739; Literatura militara generala

UDROIU, Cristinela. Utilizarea tehnologiilor Web in


promovarea profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 68 p.
Cota LC/NS 2322; Literatura militara - aplicatii

UNGUREANU, Valentin. Dezvoltarea si mentinerea


in sistemul militar a resurselor umane. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 55 p
Cota LC/NS 1779; Literatura militara - aplicatii

URTILA, Mihai. Activitatea biroului informare-


recrutare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
186
Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 40 p.
Cota LC/NS 1718; Literatura militara - aplicatii

VADUVA, Victor. Optimizari structurale si


functionale ale resurselor umane in organizatia militara.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 41 p.
Cota LC/NS 2225; Literatura militara - aplicatii

VASI, Cosmina. Valori profesionale in randul


sublocotenentilor de infanterie in scoala de aplicatie. In: Caiet
documentar, nr. 3/2005. Organizatia militara - coordonate
psihosociale. Bucuresti, Editura Directia organizare, personal si
mobilizare - Sectia Investigatii Sociologice, 2005. p.44-51
Cota C.607; Literatura militara generala
VASILE, Lavinia. Cresterea calitatii vietii intre
deziderat si certitudine. In: Revista Armei Geniu, nr. 1/2008.
Rimnicu Valcea, Editura Centrul de Pregatire pentru Geniu
'Panait Donici', 2008. p.37-38
Cota R.1336; Literatura militara generala
VASILIU, Valentin-Emil. Corelatia stil managerial -
performanta in pregatirea pentru cariera militara. In:
Provocari la adresa securitatii si strategiei la inceputul secolului
XXI. Sesiunea de comunicari stiintifice cu participare
internationala - 14-15 aprilie 2005. Sectiunea: Management si
educatie. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare,
2005. p.319-320
ISBN 973-663-179-6
Cota C.585; Literatura militara generala
VIRLAN, Constantin. Managementul carierei
individuale. Evolutia in cariera a subofiterilor. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 48 p.
Cota LC/NS 2018; Literatura militara - aplicatii
187
VISAN, Cristian. Managementul carierei individuale
in Ministerul Apararii. Studiu de caz. Evolutia in cariera a
maistrilor militari si subofiterilor. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p.
Cota LC/NS 2233; Literatura militara - aplicatii

VITISAN, Mariana; ISTRATE, Cornel.


Determinanti si motivatie in alegerea carierei militare. In:
Psihologia organizatiei militare si selectia psihologica a
resursei umane. Selectia psihologica in mediul militar.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. p.117-123
ISBN 978-973-663-584-7
Cota C.868; Literatura militara generala

VLASCEANU, Mihaela. Managementul carierei: sa


invatam sa ne construim o cariera: adaptare dupa o idee de
Edgar H. Schein. Bucuresti,Editura Comunicare.ro,2002.116 p.
ISBN 973-8376-17-3
Cota 71669; Literatura enciclopedica

VLASCEANU, Miruna. Gestionarea resurselor


umane. Evolutia in cariera a cadrelor militare. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 52 p.
Cota LC/NS 2439; Literatura militara - aplicatii

VOICU, Razvan. Managementul carierei individuale,


elemente fundamentale ale managementului resurselor umane.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 42 p.
Cota LC/NS 1977; Literatura militara - aplicatii

ZAHARIA, Sandu. Serviciul militar de la


obligativitate la voluntariat. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p.
Cota LC/NS 2191; Literatura militara - aplicatii
188
ZAHIU, Bogdan. Cariera militara a ofiterilor, prezent
si perspective. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2008. 42 p.
Cota LC/NS 2189; Literatura militara - aplicatii

ZAMFIROIU, Gabriela. Modalitati de promovare a


carierei militare in mediul civil. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 60 p.
Cota LC/NS 2498; Literatura militara - aplicatii

xxx. CAMPANIA de promovare a profesiei militare. In:


Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei,
nr.7/2000. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse
Umane, 2000. p.34-48
Cota R.927; Literatura militara generala

xxx. CARIERA militara [ofiteri, subofiteri, militari


angajati pe baza de contract]. In: Managementul Resurselor
Umane in Armata Romaniei, nr. 1/1998. Bucuresti, Editura
Directia Management Resurse Umane, 1998. p.43-55
Cota R.852; Literatura militara generala

xxx. CARTEA posturilor soldatilor si gradatilor


voluntari din Armata Romaniei, editia I - D.M.R.U. 14/2008.
Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane,
2008. 679 p.
Cota Serv.1074; Literatura militara generala

xxx. CONCEPTIA de formare si dezvoltare


profesionala a personalului militar din domeniul operatiilor
speciale - nr. D. 7667/2004. Bucuresti, Editura Statul Major
General, 2004. 26 p.
Cota Inf.442; Literatura militara generala

xxx. CONCEPTIA pregatirii prin cursuri a


personalului militar profesionalizat. [Proiect]. In:
189
Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 9
[14]/2002. Bucuresti, Editura Directia Mangement Resurse
Umane, 2002. p.117-128
Cota R.1102; Literatura militara generala

xxx. CONCEPTIA privind promovarea profesiei


militare, recrutarea si selectia candidatilor - M. 100/1998.
Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1998. 46p.
Cota Serv.642; Literatura militara generala

xxx. CONCEPTIA privind dinamica de personal in


Armata Romaniei - M.S. 100/2007. Bucuresti, Editura Statul
Major General, 2007. 37 p.
Cota 7676; Literatura militara generala

xxx. CRITERIILE de selectie a candidatilor si


inventarul de cunostinte si abilitati necesare admiterii la
cursurile de cariera organizate in Centrul de Pregatire a
Personalului din Domeniul Managementului Resurselor
Umane in anul de invatamant 2002-2003. In: Buletinul
administrativ al M.Ap.N., nr. 3/2002. Bucuresti, Editura
Ministerul Apararii Nationale, 2002. p.71-78
Cota R.1037; Literatura militara generala

xxx. DISPOZITIE pentru aprobarea 'M.R.U.-3/5,


echivalarea, in perioada 03.01-31.12.2006, a cursurilor si
studiilor absolvite in tara si in strainatate similare cursurilor
de cariera stabilitae prin Ghidul carierei militare, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 582/2001' - D.M.R.U. 1/2006.
Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane,
2006. 10 p.
Cota Inf.512; Literatura militara generala

xxx. DISPOZITIE pentru aprobarea 'M.R.U.-3/5,


echivalarea, in perioada 03.01-31.12.2006, a cursurilor si
studiilor absolvite in tara si in strainatate similare cursurilor
190
de cariera stabilite prin Ghidul carierei militare, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 582/2001' - D.M.R.U. 1/2006. In:
Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr.
16[21]/2006. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse
Umane, 2006. p.29-40
Cota R.1265; Literatura militara generala

xxx. DISPOZITIE pentru aprobarea 'M.R.U.-3/11,


echivalarea cursurilor si studiilor absolvite in tara si in
strainatate, similare cursurilor de cariera stabilite prin ghidul
carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
582/2001' - D.M.R.U. 2/2009. Bucuresti, Editura Directia
Management Resurse Umane, 2009. 9 p.
Cota Serv.1073; Literatura militara generala

xxx. DISPOZITIE privind echivalarea cursurilor si a


studiilor absolvite in tara si in strainatate similare cursurilor
de cariera stabilite prin Ordinul ministrului apararii nationale
nr. 145/2001 in perioada 01.10.2001-31.12.2002 - Dispozitia
nr. C-8460/2001. Bucuresti, Editura D.M.R.U., 2001. 14 p.
Cota Inf.313; Literatura militara generala

xxx. DOSAR de personal al angajatului. Bucuresti,


Editura Forum Media Publishing, [s.a.]. 192 f.
Cota 75893; Literatura enciclopedica

xxx. EVOLUTIA in cariera a unui subofiter din Armata


S.U.A. In: Managementul Resurselor Umane in Armata
Romaniei, nr. 11 [16]/2003. Bucuresti, Editura Directia
Management Resurse Umane, 2003. p.323-325
Cota R.1104; Literatura militara generala

xxx. GHIDUL carierei militare. In: Managementul


Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr.7/2000. Bucuresti,
Editura Directia Management Resurse Umane, 2000. p.7-33
Cota R.927; Literatura militara generala
191
xxx. HOTARAREA Guvernului nr. 582/2001 pentru
aprobarea 'Ghidului carierei militare' si Ordinele ministrului
apararii nationale nr. M. 145/2001, M. 146/2001 si M.
147/2001 de aplicare unitara a prevederilor acestora.
Bucuresti, Editura M.Ap.N., 2001. 28 p.
Cota Inf.312; Literatura militara generala

xxx. I.M.-2/7. Norme privind activitatea birourilor


informare-recrutare - M. 9/2007. Bucuresti, Editura Directia
Management Resurse Umane, 2007. 19 p.
Cota Serv.969; Literatura militara generala

xxx. I.M.-2/8. Norme privind activitatea centrelor


zonale de selectie si orientare - M. 8/2007. Bucuresti, Editura
Directia Management Resurse Umane, 2007. 31 p.
Cota Serv.970; Literatura militara generala

xxx. I.M.-3. Conceptia pregatirii prin cursuri a


personalului militar profesionalizat - M. 109/2002. Bucuresti,
Editura D.M.R.U., 2002. 14 p.
Cota Inf.343; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 355.077.6:355.2/3/C64

xxx. I.M.-3/12. Conceptia de formare, dezvoltare


profesionala si utilizare a ofiterilor in Armata Romaniei - M.
174/2004. COMPLETARI: 130/2007. Bucuresti, Editura
Directia Management Resurse Umane, 2004. 24 p.
Cota Inf.451; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 355.077.6:355.2/3/C64

xxx. I.M.-3/12. Conceptia de formare, dezvoltare


profesionala si utilizare a ofiterilor in Armata Romaniei - M.
174/2004. In: Managementul Resurselor Umane in Armata
Romaniei, nr. 15[20]/2005. Bucuresti, Editura Directia
Management Resurse Umane, 2005. p.107-125
Cota R.1203; Literatura militara generala
192
xxx. I.M.-3/15. Norme de organizare si desfasurare a
formarii ofiterilor in activitate, pe filiera indirecta - M.
66/2005. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse
Umane, 2005. 12 p.
Cota Serv.883; Literatura militara generala

xxx. I.M.-3/16. Norme privind organizarea si


desfasurarea admiterii in institutiile militare de invatamant, in
anul scolar 2005/2006 - D.M.R.U. 5/2005. Bucuresti, Editura
Directia Management Resurse Umane, 2005. 17 p.
Cota Serv.874; Literatura militara generala

xxx. I.M.-3/19. Metodologia-cadru de organizare si


desfasurare a probelor de evaluare in cadrul admiterii in
institutiile militare de invatamant sau a selectiei personalului
pentru participarea la cursuri de cariera in tara - M.
102/2006. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse
Umane, 2006. 41 p.
Cota Serv.929; Literatura militara generala

xxx. I.M.-3/20. Norme privind organizarea si


desfasurarea admiterii in institutiile militare de invatamant, in
anul scolar 2006/2007 - D.M.R.U. 3/2006. Bucuresti, Editura
Directia Management Resurse Umane, 2006. 38 p.
Cota Serv.917; Literatura militara generala

xxx. I.M.-3/24. Norme privind organizarea si


desfasurarea admiterii in institutiile militare de invatamant, in
anul scolar 2007/2008 - nr. D.M.R.U.-5/2007. Bucuresti,
Editura Directia Management Resurse Umane, 2007. 36 p.
Cota Serv.982; Literatura militara generala

xxx. I.M.-3/36. Dispozitie pentru aprobarea 'I.M.-3/36,


domeniile de studii si specializarile corespunzatoare
armelor/serviciilor/specialitatilor militare pentru care se
organizeaza admitere la cursul de formare a ofiterilor si
193
subofiterilor pe filiera indirecta in insitutiile militare de
invatamant' - D.M.R.U. 3/2010. Bucuresti, Editura Directia
Management Resurse Umane, 2010. 12 p.
Cota Serv.1112; Literatura militara generala

xxx. I.M.-3/4. Norme privind organizarea si


desfasurarea admiterii in institutiile militare de invatamant in
anul scolar 2003/2004 - Dispozitia D.M.R.U. 2/2003.
Bucuresti, Editura D.M.R.U., 2003. 24 p.
Cota Serv.774; Literatura militara generala

xxx. I.M.-3/6. Conceptia de formare, dezvoltare


profesionala si utilizare a subofiterilor si maistrilor militari in
Armata Romaniei - M. 72/2004. COMPLETARI: M. 131/2007.
Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane,
2004. 20 p.
Cota Serv.850; Literatura militara generala

xxx. I.M.-3/6. Conceptia de formare, dezvoltare


profesionala si utilizare a subofiterilor si maistrilor militari in
Armata Romaniei - M. 72/2004. In: Managementul Resurselor
Umane in Armata Romaniei, nr. 14/2004. Bucuresti, Editura
Directia Management Resurse Umane, 2004. p.7-21
Cota R.1142; Literatura militara generala

xxx. I.M.-3/9. Norme privind organizarea si


desfasurarea admiterii in institutiile militare de invatamant, in
anul scolar 2004/2005 - D.M.R.U. 2/2004. COMPLETARI:
Dispozitia D.M.R.U. 3/2004. Bucuresti, Editura Directia
Management Resurse Umane, 2004. 22 p.
Cota Serv.832; Literatura militara generala

xxx. I.M.-3/9. Norme privind organizarea si


desfasurarea admiterii in institutiile militare de invatamant, in
anul scolar 2004/2005 - Dispozitia D.M.R.U. 2/2004.
COMPLETARI: D.M.R.U. 3/2004. In: Managementul
194
Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 13/2004.
Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane,
2004. p.13-36
Cota R.1130; Literatura militara generala

xxx. INSTRUCTIUNI privind evolutia in cariera a


cadrelor militare - M. 78/2001. Bucuresti, Editura Directia
Management Resurse Umane, 2001. 47 p.
Cota Inf.298; Literatura militara generala

xxx. LEGE privind statutul cadrelor militare din


Ministerul Apararii Nationale. [Proiect]. In: Buletinul
Informativ al Armatei, nr. 9/2004. Bucuresti, Editura
Ministerul Apararii Nationale - Secretariatul General, 2004.
p.50-100
Cota 7593; Literatura militara generala

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti,


Editura Economica, 1997. 473 p.
ISBN 973-9198-76-7
Cota 68024; Literatura enciclopedica

xxx. M.R.U.-1/6. Instructiuni privind intocmirea,


completarea si utilizarea fisei postului pentru cadrele militare
din Armata Romaniei - M. 62/2006. Bucuresti, Editura Directia
Management Resurse Umane, 2006. 24 p.
Cota Serv.923; Literatura militara generala

xxx. M.R.U.-1/8. Cartea posturilor cadrelor militare


din Armata Romaniei - D.M.R.U. 4/2006. Editia I. Bucuresti,
Editura Directia Management Resurse Umane, 2006. 834 p.
Cota Serv.922; Literatura militara generala

xxx. M.R.U.-3. Dispozitie privind echivalarea


cursurilor si studiilor absolvite in tara si in strainatate similare
cursurilor de cariera stabilite prin Ordinul ministrului apararii
195
nationale nr. 145/2001, in perioada 15.01.2002-31.12.2002 -
Dispozitia D.M.R.U. 1/2002. Bucuresti, Editura D.M.R.U.,
2002. 22 p.
Cota Inf.328; Literatura militara generala

xxx. M.R.U.-3/11. Dispozitie pentru aprobarea


'M.R.U.-3/11, echivalarea cursurilor si studiilor absolvite in
tara si in strainatate, similare cursurilor de cariera stabilite
prin ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 582/2001' - D.M.R.U. 1/2008. Bucuresti,
Editura Directia Management Resurse Umane, 2008. 16 p.
Cota Serv.1046; Literatura militara generala

xxx. M.R.U.-3/14. Dispozitie pentru aprobarea M.R.U.-


3/14, echivalarea, in perioada 03.01-31.12.2005, a cursurilor
si studiilor absolvite in tara si in strainatate similare cursurilor
de cariera stabilite prin Ghidul carierei militare, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 582/2001 - D.M.R.U. 1/2005.
Bucuresti,Editura Directia Magement Resurse Umane,2005.9p.
Cota Inf.460; Literatura militara generala
xxx. M.R.U.-3/14. Echivalarea, in perioada 03.01-
31.12.2005, a cursurilor si studiilor absolvite in tara si in
strainatate similare cursurilor de cariera stabilite prin ghidul
carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.
582/2001 - D.M.R.U. 1/2005. In: Managementul Resurselor
Umane in Armata Romaniei, nr. 15[20]/2005. Bucuresti,
Editura Directia Management Resurse Umane, 2005.p.127-129
Cota R.1203; Literatura militara generala
xxx. M.R.U.-3/34. Dispozitie pentru aprobarea
'M.R.U.-3/34, echivalarea cursurilor si studiilor absolvite in
tara si in strainatate, similare cursurilor de cariera stabilite
prin ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 582/2001' - D.M.R.U. 1/2010. Bucuresti,
Editura Directia Management Resurse Umane, 2010. 18 p.
Cota Serv.1108; Literatura militara generala
196
xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si
functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea
evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii
Nationale - M. 88/2005. COMPLETARI: M. 172/2006; M.
64/2007; M. 77/2007. Bucuresti, Editura Directia Management
Resurse Umane, 2005. 52 p.
Cota Inf.488; Literatura militara generala

xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si


functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea
evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii
- M. 179/2007. COMPLETARI: M. 221/2007. Bucuresti,
Editura Directia Management Resurse Umane, 2007. 60 p.
Cota Inf.596; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 355.077.6:658.3:355/N86

xxx. M.R.U.-3/7. Dispozitie privind echivalarea, in


perioada 05.01-31.12.2004, a cursurilor si studiilor absolvite
in tara si in strainatate similare cursurilor de cariera stabilite
prin Ghidul carierei militare, aprobat prin Hotararea
Guvernului nr. 582/2001 - D.M.R.U. 1/2004. Bucuresti, Editura
Directia Management Resurse Umane, 2004. 11 p.
Cota Inf.410; Literatura militara generala

xxx. M.R.U.-3/9. Dispozitie pentru aprobarea 'M.R.U.-


3/9, echivalarea, in perioada 01.01-31.12.2007, a cursurilor si
studiilor absolvite in tara si in strainatate, similare cursurilor
de cariera stabilite prin ghidul carierei militare, aprobat prin
Hotararea Guvernului nr. 582/2001' - D.M.R.U. 1/2007.
COMPLETARI: D.M.R.U. 4/2007; D.M.R.U. 8/2007.
Bucuresti, Editura Directia Management Resurse Umane,
2007. 8 p.
Cota Serv.965; Literatura militara generala

xxx. M.R.U.-5/2. Norme pentru ocuparea posturilor


permanente ale Ministerului Apararii Nationale in strainatate -
197
M. 106/2006. COMPLETARI: M. 147/2007. Bucuresti, Editura
Directia Management Resurse Umane, 2006. 28 p.
Cota Inf.543; Literatura militara generala

xxx. NORME privind participarea cadrelor militare din


Armata Romaniei la studii de perfectionare a pregatirii
profesionale organizate in tara - M. 194/2001. COMPLETARI:
M. 125/2004. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse
Umane, 2001. 24 p.
Cota Inf.321; Literatura militara generala

xxx. NORME privind participarea cadrelor militare din


Armata Romaniei la studii de perfectionare a pregatirii
profesionale organizate in tara - M. 194/2001. COMPLETARI:
M. 125/2004. In: Managementul Resurselor Umane in Armata
Romaniei, nr. 9 [14]/2002. Bucuresti, Editura Directia
Mangement Resurse Umane, 2002. p.55-75
Cota R.1102; Literatura militara generala

xxx. ORDIN pentru aprobarea componentei nominale a


Comisiilor de Selectie nr. 1-14 constituite in scopul selectiei si
ierarhizarii in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare
din Ministerul Apararii - M. 163/2007. COMPLETARI: M.
205/2007, M. 213/2007, M. 222/2007. Bucuresti, Editura
Ministerul Apararii, 2007. 9 p.
Cota Serv.1015; Literatura militara generala

xxx. ORDIN pentru aprobarea 'Componentei nominale


a comisiilor de selectie nr. 1-14 constituite in scopul selectiei si
ierarhizarii in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare
din Ministerul Apararii' - M. 6/2008. Bucuresti, Editura
Ministerul Apararii, 2008. 14 p.
Cota Serv.1042; Literatura militara generala

xxx. ORDIN pentru aprobarea 'Componentei nominale


a comisiilor de selectie nr. 1-14 constituite in scopul selectiei si
198
ierarhizarii in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare
din Ministerul Apararii' - M. 69/2008. Bucuresti, Editura
Ministerul Apararii, 2008. 18 p.
Cota Serv.1059; Literatura militara generala

xxx. ORDIN pentru aprobarea 'Normelor privind


participarea cadrelor militare din Armata Romaniei la studii
de perfectionare a pregatirii profesionale organizate in tara' -
M. 76/2008. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse
Umane, 2008. 21 p.
Cota Inf.628; Literatura militara generala

xxx. ORDIN pentru aprobarea 'Componentei nominale


a comisiilor de selectie nr. 1-14 constituite in scopul selectiei si
ierarhizarii in vederea evolutiei in cariera a cadrelor militare
din Ministerul Apararii Nationale' - M. 22/2009.
COMPLETARI: M. 31/2009. Bucuresti, Editura Ministerul
Apararii Nationale, 2009. 15 p.
Cota Serv.1076; Literatura militara generala

xxx. ORDIN pentru aprobarea normelor de


selectionare a candidatilor pentru admiterea la cursul de
formare a ofiterilor si subofiterilor in activitate, pe filiera
indirecta - M. 132/2009. Bucuresti, Editura Directia
Management Resurse Umane, 2009. 30 p.
Cota Serv.1109; Literatura militara generala

xxx. ORDINUL ministrului apararii nationale pentru


aprobarea Normelor de organizare si functionare a centrelor
zonale de selectie si orientare - M. 77/1999. In: Managementul
Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 6/1999. Bucuresti,
Editura Directia management Resurse Umane, 1999.p.183-202
Cota R.903; Literatura militara generala

xxx. ORDONANTA de Urgenta a Guvernului nr.


90/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 80/1995
199
privind Statutul cadrelor militare, Hotararea Guvernului nr.
582/2001 pentru aprobarea Ghidului Carierei Militare si
Ordinele ministrului apararii nationale nr. M. 145/2001, M.
146/2001 si M. 147/2001 de aplicare unitara a prevederilor
acestora. [Vezi si Cota: Serv.543 - Legea 80/1995]. Bucuresti,
Editura D.M.R.U., 2001. 68 p.
Cota Inf.308; Literatura militara generala

xxx. PRECIZARILE sefului Directiei Management


Resurse Umane referitoare la intocmirea si utilizarea fisei
postului in armata. COMPLETARI: D.M.R.U. 3/2005.
Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2000. 20 p.
Cota Serv.718; Literatura militara generala

xxx. PROBLEME de personal si invatamant. In:


Buletinul Informativ al Armatei, nr. 6/2004. Bucuresti, Editura
Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.25-70
Cota 7582; Literatura militara generala

xxx. PROCEDURA de preselectie organizata de


Ministerul Apararii Nationale in vederea participarii
functionarilor publici de executie la concursul anual de
promovare rapida organizat de catre Agentia Nationala a
Functionarilor Publici - M. 80/2009. [Publicat in Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 555/2009]. Bucuresti, Editura
Monitorul Oficial al Romaniei, 2009. 9 p.
Cota Serv.1094; Literatura militara generala

xxx. PROGRAMA concursurilor de admitere la


cursurile ce se vor organiza si desfasura de catre Centrul de
Pregatire pentru Muzicile Militare. In: Buletinul Administrativ
al Ministerului Apararii, nr. 2/2007. Bucuresti, Editura
Ministerul Apararii, 2007. p.68-78
Cota R.1303; Literatura militara generala

200
xxx. PROMOVAREA profesiei militare in mediile
civile. In: Managementul Resurselor Umane in Armata
Romaniei, nr. 1/1998. Bucuresti, Editura Directia Management
Resurse Umane, 1998. p.27-34
Cota R.852; Literatura militara generala

xxx. PROMOVAREA profesiei militare, recrutarea si


selectia candidatilor. In: Managementul Resurselor Umane in
Armata Romaniei, nr. 3/1998. Bucuresti, Editura Directia
Management Resurse Umane, 1998. p.7-45
Cota R.866; Literatura militara generala

xxx. RECRUTAREA, selectia, formarea si utilizarea


ofiterilor - Aprobat de ministrul de stat, ministrul apararii
nationale in sedinta cu secretarii de stat din 17.06.1999. In:
Managementul Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr.
6/1999. Bucuresti, Editura Directia Management Resurse
Umane, 1999. p.7-28
Cota R.903; Literatura militara generala

xxx. S.M.G./F.O.S.-3.11. Norme privind selectia,


formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a
personalului fortelor pentru operatii speciale. [Proiect].
Bucuresti, Editura Statul Major General, 2006. 42 p.
Cota Inf.541; Literatura militara generala
xxx. S.M.G./F.O.S.-3.13. Instructiuni privind selectia,
formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a
personalului fortelor speciale - M.S. 212/2007. Bucuresti,
Editura Statul Major General, 2007. 64 p.
Cota 7673; Literatura militara generala
xxx. S.M.G./F.S.-3.11. Norme privind selectia,
formarea, dezvoltarea profesionala si evolutia in cariera a
personalului fortelor pentru operatii speciale. [Proiect].
Bucuresti, Editura Statul Major General, 2007. 40 p.
Cota Inf.575; Literatura militara generala
201
xxx. SINTEZA activitatii de promovare a profesiei
militare, de recrutare si selectie a candidatilor pentru cariera
militara, in anul de invatamant 1999/2000. In: Managementul
Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 8/2001. Bucuresti,
Editura Directia Management Resurse Umane, 2001. p.13-38
Cota R.1087; Literatura militara generala

xxx. STAGII minime pe tipuri de functii ce trebuie


indeplinite de ofiteri in perioada anterioara promovarii in
functie, Tipurilor de cursuri de cariera, Componenta si
competentele comisiilor de selectie, Functii unicat in care, prin
exceptie, ofiterii pot fi mentinuti mai mult de 4 ani - M.
145/2001. COMPLETARI: M. 165/2007. In: Managementul
Resurselor Umane in Armata Romaniei, nr. 9 [14]/2002.
Bucuresti, Editura Directia Mangement Resurse Umane, 2002.
p.7-26
Cota R.1102; Literatura militara generala

xxx. STRATEGIA de promovare privind recrutarea


persoanelor de sex feminin in randul personalului militar
profesionalizat. In: Managementul Resurselor Umane in
Armata Romaniei, nr. 8/2001. Bucuresti, Editura Directia
Management Resurse Umane, 2001. p.39-50
Cota R.1087; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de


admitere la noile cursuri de cariera organizate cu maistrii
militari si subofiterii, conforma 'Ghidului carierei militare' si
'Ordinului ministrului apararii nationale nr. M. 145/2001'.
Bucuresti, Editura S.M.F.T., 2002. 41 p.
Cota Inf.335; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru pregatirea


candidatilor in vederea sustinerii concursului de admitere la
cursurile de cariera organizate in Scoala de Aplicatie pentru

202
Logistica. Bucuresti, Editura Scoala de Aplicatie pentru
Logistica, 2002. 27 p.
Cota Serv.754; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru examenele de


admitere la cursurile de cariera - ofiteri, maistrii militari si
subofiteri de transmisiuni. Bucuresti, 2002. 11 p.
Cota Tr.237; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia privind pregatirea


tactica si de specialitate pentru cursurile de cariera - ofiteri si
subofiteri, in vederea sustinerii testului de cunostinte pentru
admiterea la curs [conform prevederilor ordinului ministrului
de stat, ministrul apararii nationale nr. M. 7/1998, art.9, al.2-
4]. In: Buletinul administrativ al M.Ap.N. nr. 2/2001.
Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2001. p.3-19
Cota R.969; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia privind pregatirea


tactica si de specialitate, pentru cursurile de cariera, ofiteri si
subofiteri, in vederea aplicarii testului de cunostinte pentru
admiterea la curs [conform prevederilor ministrului apararii
nationale Nr.M.7/1998, art.9, al.2-4 si ale ordinului sefului
Statului Major al Trupelor de Uscat Nr.K. 4252/1998]. In:
Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2002. Bucuresti,
Editura Ministerul Apararii Nationale, 2002. p.5-28
Cota R.1007; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru pregatirea


candidatilor in vederea sustinerii concursului de admitere la
cursurile de cariera organizate in Scoala de Aplicatie pentru
Logistica. In: Buletinul administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2002.
Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2002.p.29-59
Cota R.1007; Literatura militara generala

203
xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de
admitere la cursurile de cariera. In: Buletinul administrativ al
M.Ap.N., nr. 3/2002. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii
Nationale, 2002. p.5-24
Cota R.1037; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala Militara
de Maistri a Fortelor Navale in anul de invatamant 2002-2003.
In: Buletinul administrativ al M.Ap.N., nr. 3/2002. Bucuresti,
Editura Ministerul Apararii Nationale, 2002. p.79-87
Cota R.1037; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia privind pregatirea


tactica si de specialitate pentru cursurile de cariera, ofiteri
medici si subofiteri sanitari, in vederea aplicarii testului de
cunostinte pentru admiterea la curs [conform prevederilor
ordinului ministrului apararii nationale, nr. M.7 din
23.01.1998, art.9, al.2-4 si ale ordinului sefului Statului Major
al Trupelor de Uscat nr. K.4252 din 28.09.1998]. In: Buletinul
administrativ al M.Ap.N., nr. 3/2002. Bucuresti, Editura
Ministerul Apararii Nationale, 2002. p.120-146
Cota R.1037; Literatura militara generala
xxx. TEMATICA si bibliografia pentru pregatirea
candidatilor in vederea sustinerii concursului de admitere la
cursurile de cariera organizate de Scoala de Aplicatie pentru
Logistica. In: Buletinul administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2003.
Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003.p.22-26
Cota R.1066; Literatura militara generala
xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de
admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul
Centrului de Pregatire Montana. In: Buletinul administrativ al
Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura
Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.9-17
Cota R.1078; Literatura militara generala
204
xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de
admitere la cursurile de cariera organizate de Scoala de
Aplicatie pentru Geniu si Cai Ferate in anul de invatamant
2003-2004. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii
Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii
Nationale, 2003. p.18-42
Cota R.1078; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala Militara
de Maistri a Marinei in anul de invatamant 2003-2004. In:
Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr.
2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003.
p.43-50
Cota R.1078; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


admitere la cursurile de cariera pentru ofiterii si subofiterii de
infanterie. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii
Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii
Nationale, 2003. p.51-71
Cota R.1078; Literatura militara generala
xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de
admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul
Centrului de Pregatire a Cercetasilor.In: Buletinul
administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003.
Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003.p.72-89
Cota R.1078; Literatura militara generala
xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de
admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in Scoala de
Aplicatie pentru Parasutisti 'General-maior Grigore Bastan'.
In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale,
nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale,
2003. p.90-113
Cota R.1078; Literatura militara generala
205
xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de
admitere la cursurile de cariera care se organizeaza la Scoala
de Aplicatie pentru Artilerie Terestra si Artilerie Antiaeriana
'Ioan Voda' in anul de invatamant 2003-2004. In: Buletinul
administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2003.
Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003.
p.114-159
Cota R.1078; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de


admitere la cursurile de cariera, arma aparare NBC. In:
Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr.
2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2003.
p.160-177
Cota R.1078; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia privind pregatirea


tactica si de specialitate pentru ofiteri medici si subofiteri
sanitari, in vederea participarii la concursurile de admitere la
cursurile de cariera. In: Buletinul administrativ al Ministerului
Apararii Nationale, nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul
Apararii Nationale, 2003. p.178-180
Cota R.1078; Literatura militara generala
xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de
admitere la cursurile de cariera pentru armele tancuri si auto.
In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale,
nr. 2/2003. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale,
2003. p.208-247
Cota R.1078; Literatura militara generala
xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de
admitere la cursurile de cariera, pentru ofiteri - Forte
Terestre. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii
Nationale, nr. 4/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii
Nationale, 2005. p.5-73
Cota R.1201; Literatura militara generala
206
xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de
admitere la cursurile de cariera, pentru subofiteri - Forte
Terestre. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii
Nationale, nr. 4/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii
Nationale, 2005. p.74-158
Cota R.1201; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de


admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de
Aplicatie a Fortelor Navale in anul de invatamant 2005-2006.
In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii Nationale,
nr. 4/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale,
2005. p.159-182
Cota R.1201; Literatura militara generala
xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de
admitere la cursurile de cariera arma comunicatii si
informatica specialitatea militara transmisiuni, tehnica de
comunicatii, razboi electronic in comunicatii, tehnica de calcul
si pentru concursul de admitere la cursul de formare a
subofiterilor in activitate din militari angajati pe baza de
contract/gradati profesionisti si din functionari publici si
salariati civili, arma comunicatii si informatica, specialitatile
militare transmisiuni si razboi electronic in comunicatii [filiera
indirecta]. In: Buletinul administrativ al Ministerului Apararii
Nationale, nr. 4/2005. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii
Nationale, 2005. p.182-215
Cota R.1201; Literatura militara generala
xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de
admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de
Aplicatie pentru Logistica si pentru cursurile de formare a
ofiterilor si subofiterilor in activitate - serviciul administratie-
intendenta - filiera indirecta. In: Buletinul administrativ al
Ministerului Apararii Nationale, nr. 4/2005. Bucuresti, Editura
Ministerul Apararii Nationale, 2005. p.216-255
Cota R.1201; Literatura militara generala
207
xxx. TEMATICA si bibliografia privind pregatirea
tactica si de specialitate, in vederea aplicarii testului de
cunostinte pentru admiterea la cursurile de cariera-ofiteri si
subofiteri [conform prevederilor ordinului ministrului apararii
nationale nr. M. 7/1998, art.9, al.2-4 si ale ordinului sefului
Statului Major al Trupelor de Uscat nr.K.4252/1998]. In:
Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr.2/1999. Bucuresti,
Editura Ministerul Apararii Nationale, 1999. p.53
Cota 6290; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de


admitere la noile cursuri de cariera organizate cu maistrii
militari si subofiterii, conform 'Ghidului carierei militare' si
'Ordinului ministrului apararii nationale nr. M. 145/2001'. In:
Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 2/2002. Bucuresti,
Editura M.Ap.N., 2002. p.64-128
Cota 6295; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de


admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul
Centrului de Pregatire a Cercetasilor [in conformitate cu
Ordinele ministrului de stat, ministrul apararii nationale nr.
M. 7/1998, art. 9 al. 2-4 si M. 194/2001 anexa 2, pct. f]. In:
Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 2/2002. Bucuresti,
Editura M.Ap.N., 2002. p.164-181
Cota 6295; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


admitere la cursurile de cariera pentru ofiteri, maistri militari
si subofiteri ce se organizeaza in scoala de aplicatie a fortelor
aeriene incepand cu anul universitar 2003-2004. In: Buletinul
administrativ al M.Ap.N., nr. 3/2003. Bucuresti, Editura
Ministerul Apararii Nationale, 2003. p.4-56
Cota 6298; Literatura militara generala

208
xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de
admitere la cursurile ce se vor organiza in Universitatea
Nationala de Aparare incepand cu anul universitar 2004-2005.
In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti,
Editura Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.5-81
Cota 6299; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de


admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul
Centrului de Pregatire a Cercetasilor. In: Buletinul
Administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti, Editura
Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.82-98
Cota 6299; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de


admitere la cursurile de cariera a ofiterilor, maistrilor militari
si subofiterilor si cursul formare subofiteri in activitate pe
filiera indirecta organizate de Scoala de Aplicatie pentru
Aparare N.B.C. Campulung in anul de invatamant 2004-2005.
In: Buletinul Administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti,
Editura Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.117-132
Cota 6299; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de


admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in Scoala de
Aplicatie pentru Parasutisti 'General-maior Grigore Bastan' in
anul de invatamant 2004-2005. In: Buletinul Administrativ al
M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii
Nationale, 2004. p.133-153
Cota 6299; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


admitere organizate in Scoala Militara de Maistri Militari si
Subofiteri a Fortelor Terestre - filiera indirecta in anul de
invatamant 2004-2005. In: Buletinul Administrativ al

209
M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii
Nationale, 2004. p.221-268
Cota 6299; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


admitere, pentru ofiterii si subofiterii de infanterie Scoala de
Aplicatie pentru Infanterie Vanatori de Munte in anul de
invatamant 2004-2005. In: Buletinul Administrativ al
M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii
Nationale, 2004. p.269-289
Cota 6299; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de


admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul
Centrului de Pregatire pentru Informatii Militare din Scoala de
Aplicatie a Fortelor pentru Operatii Speciale. In: Buletinul
Administrativ al Ministerului Apararii Nationale, nr. 1/2006.
Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 2006.
p.122-155
Cota 6305; Literatura militara generala
xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de
selectie la cursurile de cariera pentru ofiteri, maistri militari si
subofiteri ce se organizeaza in Scoala de Aplicatie pentru
Fortele Aeriene incepand cu anul de invatamant 2006-2007.
In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii Nationale,
nr. 2/2006. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale,
2006. p.5-84
Cota 6306; Literatura militara generala
xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de
admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de
Aplicatie pentru unitati de lupta 'Mihai Viteazul' in anul de
invatamant 2006-2007. In: Buletinul Administrativ al
Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2006. Bucuresti, Editura
Ministerul Apararii Nationale, 2006. p.85-104
Cota 6306; Literatura militara generala
210
xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de
admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de
Aplicatie pentru Logistica 'General Constantin Zaharia'. In:
Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 3/2006.
Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2006. p.5-61
Cota R.1266; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire
pentru Blindate. In: Buletinul Administrativ al Ministerului
Apararii, nr. 1/2007.Bucuresti, Editura Ministerul Apararii,
2007.p.60-79
Cota 6309; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire
pentru Infanterie. In: Buletinul Administrativ al Ministerului
Apararii, nr. 1/2007.Bucuresti, Editura Ministerul Apararii,
2007. p.80-89
Cota 6309; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire
Montana. In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii,
nr. 1/2007.Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007.p.90-99
Cota 6309; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire
pentru Artilerie Terestra 'Ioan Voda'. In: Buletinul
Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti,
Editura Ministerul Apararii, 2007. p.100-111
Cota 6309; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire
211
pentru Artilerie Antiaeriana 'General Gheorghe Popescu'. In:
Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007.
Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.112-127
Cota 6309; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire
pentru Geniu 'Panait Donici'. In: Buletinul Administrativ al
Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul
Apararii, 2007. p.127-137
Cota 6309; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire
pentru Aparare N.B.C. 'Muscel'. In: Buletinul Administrativ al
Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul
Apararii, 2007. p.137-146
Cota 6309; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


admitere la cursurile de cariera din Centrul de Pregatire
pentru Comunicatii si Informatica 'Decebal'. In: Buletinul
Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti,
Editura Ministerul Apararii, 2007. p.147-163
Cota 6309; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


admitere la cursurile de formare si de cariera din Scoala
Militara de Maistri Militari si Subofiteri a Fortelor Terestre.
In: Buletinul Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 1/2007.
Bucuresti, Editura Ministerul Apararii, 2007. p.164-182
Cota 6309; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul
Centrului de Pregatire a Cercetasilor si Parasutistilor in anul
212
de invatamant 2007-2008. In: Buletinul Administrativ al
Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul
Apararii, 2007. p.183-203
Cota 6309; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul
Centrului de Pregatire pentru Operatii Speciale in anul de
invatamant 2007-2008. In: Buletinul Administrativ al
Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul
Apararii, 2007. p.204-214
Cota 6309; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in cadrul
Centrului de Pregatire pentru Informatii Militare in anul de
invatamant 2007-2008. In: Buletinul Administrativ al
Ministerului Apararii, nr. 1/2007. Bucuresti, Editura Ministerul
Apararii, 2007. p.215-240
Cota 6309; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


selectie la cursurile de cariera ce se organizeaza in Scoala de
Aplicatie pentru Fortele Aeriene 'Aurel Vlaicu' incepand cu
anul de invatamant 2008-2009. In: Buletinul Administrativ al
Ministerului Apararii, nr. 1/2008. Bucuresti, Editura Ministerul
Apararii, 2008. p.157-244
Cota R.1341; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursul de


admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de
Aplicatie pentru Unitati de Lupta 'Mihai Viteazul', in anul de
invatamant 2008-2009. In: Buletinul Administrativ al
Ministerului Apararii, nr. 2/2008. Bucuresti, Editura Ministerul
Apararii, 2008. p.33-89
Cota R.1364; Literatura militara generala
213
xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de
admitere la cursurile de cariera organizate in Scoala de
Aplicatie pentru Unitati de Sprijin de Lupta 'General Eremia
Grigorescu', in anul de invatamant 2008-2009. In: Buletinul
Administrativ al Ministerului Apararii, nr. 2/2008. Bucuresti,
Editura Ministerul Apararii, 2008. p.90-150
Cota R.1364; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia necesara sustinerii


examenului de admitere la cursurile de cariera organizate in
Centrul de Pregatire pentru Geniu 'Panait Donici', in anul de
invatamant scolar 2008-2009. In: Buletinul Administrativ al
Ministerului Apararii, nr. 2/2008. Bucuresti, Editura Ministerul
Apararii, 2008. p.151-168
Cota R.1364; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru admiterea la


cursurile de formare si cariera organizate in Scoala de
Aplicatie pentru Logistica 'General Constantin Zaharia', in
anul de invatamant 2008-2009. In: Buletinul Administrativ al
Ministerului Apararii, nr. 3/2008. Bucuresti, Editura Ministerul
Apararii, 2008. p.19-65
Cota R.1365; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia pentru concursurile de


admitere la cursurile de cariera ce se organizeaza in Scoala de
Aplicatie pentru Fortele Aeriene 'Aurel Vlaicu' incepand cu
anul de invatamant 2009-2010. In: Buletinul Administrativ al
Ministerului Apararii Nationale, nr. 1/2009. Bucuresti, Editura
Ministerul Apararii Nationale, 2009. p.236-312
Cota R.1394; Literatura militara generala

xxx. TEMATICA si bibliografia concursurilor de


admitere la cursurile de cariera organizate la Centrul de
Instruire pentru Comunicatii si Informatica 'Decebal' incepand
cu anul de invatamant 2009-2010. In: Buletinul Administrativ
214
al Ministerului Apararii Nationale, nr. 2/2009. Bucuresti,
Editura Ministerul Apararii Nationale, 2009. p.11-22
Cota R.1414; Literatura militara generala
xxx. TEMATICA si biliografia pentru concursul de
admitere la cursurile de cariera care se organizeaza in Scoala
de Aplicatie pentru Artilerie Terestra si Artilerie Antiaeriana
'Ioan Voda' in anul de invatamant 2004-2005. In: Buletinul
Administrativ al M.Ap.N., nr. 1/2004. Bucuresti, Editura
Ministerul Apararii Nationale, 2004. p.154-207
Cota 6299; Literatura militara generala

7. EVALUAREA PERFORMANŢELOR

ACHIM, Aurel. Particularitati ale evaluarii


performantelor personalului militar. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 36 p.
Cota LC/NS 2213; Literatura militara - aplicatii
AGIU, Robert-Gabriel. Evaluarea performantelor
profesionale individuale ale personalului civil din Armata
Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2007. 49 p.
Cota LC/NS 1728; Literatura militara - aplicatii
ALBU, Nadia; ALBU, Catalin. Solutii practice de
eficientizare a activitatilor si de crestere a performantei
organizationale: gestiunea dezvoltarii durabile prin Balanced
Scorecard. Bucuresti, Editura CECCAR, 2005. 248 p.
ISBN 973-8478-55-3
Cota 73600; Literatura enciclopedica
ALBU, Nadia; ALBU, Catalin. Instrumente de
management al performantei: Vol.1: contabilitate de gestiune.
Bucuresti, Editura Economica, 2003. 288 p.
ISBN 973-590-895-6
Cota 73905; Literatura enciclopedica
215
ARADAVOAICE, Gheorghe. Deontologia liderului
performant. Bucuresti, Editura Antet, [s.a.]. 80 p.
ISBN 973-636-148-9
Cota 73675; Literatura enciclopedica

ARMSTRONG, Michael. Cum sa fii un manager si


mai bun: manual complet de tehnici dovedite si aptitudini
esentiale. Bucuresti, Editura Meteor Press, 2007. 296 p.
ISBN 978-973-728-174-6
Cota 75090; Literatura enciclopedica

ARMSTRONG, Michael. Managementul resurselor


umane: manual de practica. Bucuresti, Editura Codecs, 2003.
872 p.
ISBN 973-8060-60-5
Cota 72289; Literatura enciclopedica

AVRIGEANU, Silviu. Locul si rolul evaluarii in


managementul resurselor umane. In: Arhitectura mediului de
securitate europeana la inceput de secol si mileniu. A XLVI-a
sesiune de comunicari stiintifice cu participare internationala,
iulie - 2005. Sectiunea: Teoria instruirii si educarii trupelor.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Colegiul de Razboi], 2005. p.274-284
ISBN 973-663-263-6
Cota C.619; Literatura militara generala

BADEA, Mihai. Motivarea angajatilor; metode si


tehnici de motivare a subordonatilor pentru cresterea
performantelor profesionale in cadrul S.R.I. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2004. 34 p.
Cota LC/NS 1158; Literatura militara - aplicatii

216
BALAN, Neculai. Competenta organizationala a
ofiterului. Bucuresti, Editura Academiei de Inalte Studii
Militare, 1999. 159 p.
ISBN 973-9324-29-0
Cota 69076; Literatura enciclopedica

BARBU, Victor; POPESCU, Mihai-Silviu. Studiu


privind aprecierea si promovarea personalului. Bucuresti,
Editura Statul Major General, 2007. 39 p.
Cota C.1038; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 658.3/B30 - unicat

BUCULEI, Catalin-Manuel. Evaluarea


performantelor profesionale. Instrumente, modele, metode de
evaluare a performantelor. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 64 p.
Cota LC/NS 2156; Literatura militara - aplicatii

BUHLER, Patricia. Human resources management /


Managementul resurselor umane. Avon, Editura Adams Media
Corporation, 2002. 368 p.
ISBN 1-58062-699-8
Cota 73257; Literatura enciclopedica

BURGHELEA, Cristina; DRAGAN, Gabriela.


Gestiunea competentei in resursele umane din invatamantul
romanesc. In: Tribuna economica, nr. 16/2008. p.32-35
Sala de lectura

BUTNARIU, Florin. Evaluarea performantelor


profesionale individuale ale personalului civil din Ministerul
Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 67 p.
Cota LC/NS 1483; Literatura militara - aplicatii

217
CARDON, Alain. Coaching pentru echipele de
directori. Bucuresti, Editura Codecs, 2003. 196 p.: anexe.
ISBN 973-8060-61-3
Cota 74072; Literatura enciclopedica

CIOBANU, Emil. Managementul performant al


resurselor umane in organizatie. Bucuresti, Editura Centrului
Tehnic-Editorial al Armatei, 2008. 232 p.
ISBN 978-606-524-007-0
Cota 75924; Literatura enciclopedica

CONSTANTIN, Ticu; STOICA-CONSTANTIN,


Ana. Managementul resurselor umane: ghid practic si
instrumente pentru responsabilii de resurse umane si
manageri. Iasi, Editura Institutul European, 2002. 248 p.
ISBN 973-611-214-4
Cota 71372; Literatura enciclopedica

CORNEANU, Marina. Evaluarea resurselor umane


ale apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educationale si al Achizitiilor], 2007. 48 p.
Cota LC/NS 1704; Literatura militara - aplicatii
COSTEA, Dan. Caracteristicile actuale ale sistemelor
de evaluare a personalului militar din unele tari membre
N.A.T.O. In: Managementul Resurselor Umane in Armata
Romaniei, nr. 11 [16]/2003. Bucuresti, Editura Directia
Management Resurse Umane, 2003. P.339-343
Cota R.1104; Literatura militara generala
COSTEA, Dan. Caracteristicile actuale ale sistemelor
de evaluare a personalului militar din unele tari membre
N.A.T.O. In: Managementul Resurselor Umane in Armata
Romaniei, nr. 12 [17]/2004. Bucuresti, Editura Directia
Management Resurse Umane, 2004. p.145-149
Cota R.1105; Literatura militara generala
218
COSTEA, Dan. Evaluarea = recunoastere obiectiva a
valorii individuale. In: Observatorul Militar, nr. 14[692]/2003.
p.13
Sala de lectura

COSTEA, Razvan. Evaluarea performantelor


personalului la nivelul unui batalion. Particularitati si studiu
de caz. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2008. 70 p.
Cota LC/NS 2157; Literatura militara - aplicatii

COSTIN, Marinela. Evaluarea performantelor


profesionale individuale ale personalului civil. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 68 file
Cota LC/NS 1330; Literatura militara - aplicatii

DAVID, Adriana. Evaluarea performantelor


profesionale ale personalului civil in Ministerul Apararii
Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare, 2004. 54 p.
Cota LC/NS 1144; Literatura militara - aplicatii
DAVID, Adela Stefania; CRACSNER, Edmond-
Constantin. O noua predictie a performantei profesionale din
domeniul militar utilizand analiza multicriteriala / A
Performance Prediction Method of the Military Personnel
Using the Multi-Criteria Analysis. In: Revista Academiei
Fortelor Terestre, nr. 4/2007. Sibiu, Editura Academiei Fortelor
Terestre, 2007. p.142-151; 152-161
ISSN 1582-6384
Cota R.1331; Literatura militara generala
DEACONU, Alecxandrina; PODGOREANU,
Simona; RASCA, Lavinia. Factorul uman si performantele
organizatiei. Bucuresti, Editura ASE, 2004. 480 p.
ISBN 973-594-540-1
Cota 73445; Literatura enciclopedica
219
DINCA, Mariana. Aspecte ale climatului
organizational. Studiu empiric. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.
Cota LC/NS 1929; Literatura militara - aplicatii

DRAGOMIR, Petru. Evaluarea performantelor


profesionale individuale ale personalului civil din Armata
Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2008. 64 p.
Cota LC/NS 2210; Literatura militara - aplicatii

GHEORGHINCA, Gelu. Managementul educational


si trasaturile de baza ale managementului performant din
organizatia militara scolara. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 60 p.
Cota LC/NS 2255; Literatura militara - aplicatii

GHITA, Marcel; MARES, Valerica. Auditul


performantei finantelor publice. Bucuresti, Editura CECCAR,
2002. 255 p.
ISBN 973-85640-6-9
Cota 73894; Literatura enciclopedica

GOGESCU, Florina. Evaluarea performantelor


profesionale ale salariatilor civili din ministerul apararii.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 63 p.
Cota LC/NS 1789; Literatura militara - aplicatii

GRADINARU, Marius. Particularitati ale


managementului resurselor umane in Armata Romaniei. Studiu
de caz: Forte Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.
Cota LC/NS 2250; Literatura militara - aplicatii

220
GRIGORICA, Ionel. Motivarea personalului in
Ministerul Apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p.
Cota LC/NS 1942; Literatura militara - aplicatii

GURGU, Ion. Noua conceptie de evaluare a cadrelor


militare in Armata Romaniei. In: Managementul Resurselor
Umane in Armata Romaniei, nr. 15[20]/2005. Bucuresti,
Editura Directia Management Resurse Umane, 2005. p.7-13
Cota R.1203; Literatura militara generala

GURGU, Ion; SOPANDA, Ilie. Caracterul procesual


al aprecierii cadrelor militare in contextul noii instructiuni -
rezultat al discutiilor permanente dintre evaluator si evaluat.
In: Revista Militara de Management si Educatie, nr. 1/2005.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare [Catedra
de Management al Resurselor de Aparare si de Stiinte ale
Educatiei], 2005. p.15-18
ISSN 1841-2815
Cota R.1184; Literatura militara generala

HEBE, Ioan-Daniel. Particularitatile strategiei de


transformare a Armatei Romaniei din punct de vedere al
resurselor umane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2008. 42 p.
Cota LC/NS 2217; Literatura militara - aplicatii

IANCU, Vasile. Evaluarea performantelor


caracteristice profesiei militare. Studiu de caz - subofiteri.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 48 p.
Cota LC/NS 2003; Literatura militara - aplicatii

ION, Catalin-Marian. Trasaturi definitorii ale


managementului performant in organizatia militara. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul
221
de Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2006. 83 p.
Cota LC/NS 1547; Literatura militara - aplicatii

IONESCU, Dragos. Managementul performantei in


organizatia militara. Metode si tehnici de actiune in vederea
cresterii performantei manageriale in structurile Ministerului
Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', 2009. 72 p.
Cota LC/NS 2532; Literatura militara - aplicatii

IONESCU, Ion. Specificul comunicarii manageriale si


al stilurilor de conducere in obtinerea performantelor in
Clubul Sportiv 'Steaua'. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii si Educational], 2004. 28 p.
Cota LC/NS 1152; Literatura militara - aplicatii

IONESCU, Tiberiu. Evaluarea performantelor. Erori


in procesul de evaluare. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 50 p.
Cota LC/NS 1962; Literatura militara - aplicatii

IONITA, Mirela. Dimensiunea psihologica a


conducerii in invatamant. Caracteristicile liderului
educational. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 40 p.
Cota LC/NS 1557; Literatura militara - aplicatii

IORDACHE, Marcel. Evaluarea resurselor umane ale


apararii. Metode de evaluare a personalului militar in Armata
Romaniei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si
Educational], 2004. 93 p.
Cota LC/NS 1145; Literatura militara - aplicatii
222
JOITA, Nicusor. Particularitatile gestionarii
resurselor umane in Armata Romaniei. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 34 p.
Cota LC/NS 2248; Literatura militara - aplicatii

LEE, Graham. Coaching pentru lideri: de la


dezvoltarea personala la performanta organizationala.
Bucuresti, Editura Codecs, 2007. 292 p.
ISBN 978-973-8060-90-6
Cota 75512; Literatura enciclopedica

LEFTER, Viorel; MARINAS, Cristian; NICA,


Elvira. Fundamente ale managementului resurselor umane.
Bucuresti, Editura Economica, 2007. 220 p.
ISBN 978-973-709-315-8
Cota 75486; Literatura enciclopedica

LUNGULESCU, Liviu. Aprecierea performantelor


resurselor umane - conditie esentiala in cunoasterea,
motivarea si folosirea eficienta a acestora. In: Revista Fortelor
Terestre, nr. 3/2000. Bucuresti, Editura S.M.F.T.,2000. p.41-45
ISSN 1582-1617
Cota R.941; Literatura militara generala

MAGDICI, Gheorghe. Motivarea personalului - cheia


actului managerial. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 54 p.
Cota LC/NS 1478; Literatura militara - aplicatii

MAKIN, Peter; COX, Charles. Schimbarea in


organizatii: optimizarea comportamentului angajatilor. Iasi,
Editura Polirom, 2006. 320 p.
ISBN [13] 973-46-0443-2
Cota 74547; Literatura enciclopedica

223
MALAELEA, Ion. Specificul managementului
resurselor umane in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2005. 36 file
Cota LC/NS 1348; Literatura militara - aplicatii

MANOLE, Cristina. Managementul resurselor umane


in administratia publica. Bucuresti, Editura ASE, 2006. 368 p.
ISBN 973-594-780-3
Cota 75316; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor


umane. Bucuresti, Editura R.A.I., 1998. 436 p.
ISBN 973-570-108-1
Cota 69060; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor


umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p.
ISBN 973-590-909-X
Cota 73283; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel; MARINAS, Cristian;


MARIN, Irinel. Managementul resurselor umane: aplicatii.
Bucuresti, Editura Economica, 2004. 344 p.
ISBN 973-709-038-1
Cota 73897; Literatura enciclopedica
MATEI, Lucica. Management public. Bucuresti,
Editura Economica, 2006. 432 p.
ISBN 973-709-107-8
Cota 76019; Literatura enciclopedica
MATUSA, Costel. Modalitati de perfectionare a
managementului carierei militare in Armata Romaniei.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 74 p.
Cota LC/NS 2200; Literatura militara - aplicatii
224
MAVRODIN, Catalin. Influenta trasaturilor de
personalitate asupra performantei profesionale. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul
de Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2007. 26 p.
Cota LC/NS 1750; Literatura militara - aplicatii

MIU, Nicolae. Rolul comunicarii in realizarea unui


management performant al carierei individuale a maistrilor
militari si subofiterilor. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 44 p.
Cota LC/NS 1995; Literatura militara - aplicatii

NEAGU, Costica. Specificul managementului carierei


individuale in Fortele Aeriene. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 78 p.
Cota LC/NS 2535; Literatura militara - aplicatii

NEAGU, Gheorghe-Valentin. Evaluarea


performantelor profesionale ale personalului - personalul
contractual si salariati civili din Serviciul Roman de
Informatii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 44 p.
Cota LC/NS 1484; Literatura militara - aplicatii

NEDELCU, Iulian-Gabriel. Evaluarea


performantelor profesionale ale personalului militar in
institutiile cu statut special. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii si Educational], 2004. 97 p.
Cota LC/NS 1129; Literatura militara - aplicatii

NICULESCU, Ovidiu; PLUMB, Ion; PRICOP,


Mihai; VASILESCU, Ion; VERBUNCU, Ion. Abordari
moderne in managementul si economia organizatiei. Vol.4:
225
Eficienta economica si performanta manageriala a
organizatiei. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 414 p.
ISBN 973-590-864-6
Cota 73323; Literatura enciclopedica

NISTOR, Andrei. Sistemul de evaluare a personalului.


Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational
si al Achizitiilor], 2006. 43 p.
Cota LC/NS 1490; Literatura militara – aplicatii

ORZEATA, Mihail. Managementul resurselor pentru


aparare. Managementul resursei umane. In: Gandirea Militara
Romaneasca, nr. 3/2009. Bucuresti, Editura Statul Major
General al Armatei Romaniei, 2009. p.23-30
ISSN 1454-0460
Cota R.1400; Literatura militara generala

PANISOARA, Georgeta; PANISOARA, Ion-Ovidiu.


Managementul resurselor umane: ghid practic. Iasi, Editura
Polirom, 2004. 328 p.
ISBN 973-681-779-2
Cota 73319; Literatura enciclopedica

PANTIRU, Dan. Evaluarea performantelor


profesionale individuale ale personalului civil din Ministerul
Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', 2009. 76 p.
Cota LC/NS 2538; Literatura militara - aplicatii

PARASCHIVA, Evelin. Managementul resurselor


umane. Conceperea si desfasurarea campaniei de promovare a
profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2008. 57 p.
Cota LC/NS 2188; Literatura militara - aplicatii

226
PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Cresterea
performantei resurselor umane. In: Tribuna economica, nr.
36/2006. p.23-25
Sala de lectura

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Cresterea


valorii resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 34/2005.
p.29-31
Sala de lectura

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela.


Gestionarea eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de
munca, nr. 8/2005. p.27-30
Sala de lectura

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Utilizarea


eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr.
5/2008. p.40-43
Sala de lectura

PASTOR, Ioan. Managementul resurselor umane. In:


Tribuna economica, nr. 1/2007. p.86-88
Sala de lectura

PETICA, Marian-Florin. Evaluarea performantelor


profesionale ale personalului civil din cadrul Politiei de
Frontiera Romane. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare [Colegiul de Management al Resurselor Apararii si
Educational], 2004. 60 p.
Cota LC/NS 1143; Literatura militara - aplicatii

PETRESCU, Barbu. Restructurarea activitatii de


conducere a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr.
12/2004. p.23-26
Sala de lectura

227
PITARIU, Horia D. Proiectarea fiselor de post,
evaluarea posturilor de munca si a personalului: ghid practic
pentru manageri. Bucuresti, Editura Irecson, 2003. 240 p.:
anexe
ISBN 973-85289-4-6
Cota 71375; Literatura enciclopedica

PLATIS, Magdalena. Dilemele managementului


resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr. 4/2005. p.31-33
Sala de lectura

POPESCU, Lucian. Planificarea, programarea,


bugetarea si evaluarea resurselor umane. [Proiect de cercetare
dezvoltare]. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2007. 85 p.
Cota C.759; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 336:657:355/P81 - unicat

PREDA, Marian. Comportament organizational:


teorii, exercitii si studii de caz.Iasi,Editura Polirom,2006.256 p.
ISBN [13] 978-973-46-0330-5
Cota 74601; Literatura enciclopedica

PUIU, Gheorghe. Managementul timpului - metoda de


optimizare a performantelor in Jandarmeria Romana.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
[C.M.R.A.E.], 2004. 31 p.
Cota LC/NS 1292; Literatura militara - aplicatii

PUSCASU, Mirela. Evaluarea calitatii


managementului resurselor pentru aparare. Teza de doctorat.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 312 p.
Cota D.1906; Literatura militara generala

228
PUSCASU, Penica. Exigente ale descrierilor si
specificatiilor de post in armata. In: Revista Militara de
Management si Educatie, nr. 1/2005. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Catedra de Management al
Resurselor de Aparare si de Stiinte ale Educatiei],2005.p.53-55
ISSN 1841-2815
Cota R.1184; Literatura militara generala

RACARU, Alfred-Constantin. Specificul


managementului resurselor umane in domeniul informatiilor
pentru aparare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 88 p.
Cota LC/NS 2542; Literatura militara - aplicatii

RADU, Nicolae. Studiu asupra evaluarii


performantelor profesionale in mediul militar. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 33 p.
Cota C.1057; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 658.3:355/R17 - unicat

RADU, Nicolae. Studiu cu privire la criteriile de


eficienta profesionala din cadrul unitatilor speciale. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 32 p.
Cota C.1058; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 658.3:355/R17 - unicat
RIZESCU, Alexandru. Studiu teoretico-metodologic
privind accesul, evolutia si finalizarea studiilor in Academia
Fortelor Terestre 'Nicolae Balcescu' pe baza sistemului de
standarde de performanta. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare [C.M.R.A.E.], 2004. 81 p.
Cota LC/NS 1280; Literatura militara - aplicatii
ROSU, Tudor. Caracterul si continutul motivelor in
executarea profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 48 p.
Cota LC/NS 2311; Literatura militara - aplicatii
229
RUS, Teofil. Evaluarea performantelor profesionale
ale personalului in corpul de armata teritorial. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2004. 62 file
Cota LC/NS 1126; Literatura militara - aplicatii

SAVOYAT, Bruno. Secretele eficientei: cum sa faceti


mai mult intr-un timp mai scurt. Bucuresti, Editura Irecson,
2007. 376 p.
ISBN 978-973-7694-24-9
Cota 75487; Literatura enciclopedica

STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela;


LEOVARIDIS, Cristina; STANESCU, Dan. Management
resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro.,2003. 338 p.
ISBN 973-8376-96-3
Cota 72405; Literatura enciclopedica

STANESCU, Adrian. Managementul organizatiei


militare pentru realizarea obiectivelor invatamantului in
Ministerul Administratiei si Internelor. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [C.M.R.A.E.], 2004. 38 p.
Cota LC/NS 1289; Literatura militara - aplicatii

STOENESCU, Ciprian. Forme de pregatire ale


Compartimentului Comunicatii si Informatica si subunitatilor
de transmisiuni din cadrul brigazii mecanizate pe timp de pace.
Editura Academiei de Inalte Studii Militare, 2003. 216 p.+ 2
Harti [18 planse]
Cota LD 1964; Literatura militara-aplicatii

STRATULAT, Neculai. Trasaturile definitorii ale


managementului performant in organizatia militara. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 47 p.
Cota LC/NS 1848; Literatura militara - aplicatii

230
TAFTA, Daniel-Ovidiu. Evaluarea performantelor
resurselor umane ale apararii. Aprecierea cadrelor militare.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 42 p.
Cota LC/NS 2488; Literatura militara - aplicatii

TITESCU, Adrian. Aprecierea cadrelor militare. In:


Idealuri militare - 1 August 2006, editie aniversara. Pitesti,
Editura Scoala Militara de Maistri Militari si Subofiteri a
Fortelor Terestre 'Basarab I', 2006. p.15-16
Cota R.1257; Literatura militara generala

TOSU, Costin Nicusor. Conexiunea structurala dintre


competenta formala si competenta profesionala in organizatia
militara. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2008. 51 p.
Cota LC/NS 2172; Literatura militara - aplicatii

UNGUREANU, Constantin. Sisteme de motivare in


organizatia militara. Metode si tehnici specifice pentru
cresterea performantelor in munca. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2006. 91 p.
Cota LC/NS 1467; Literatura militara - aplicatii
URSULEANU, Sorin Aurel. Evaluarea
performantelor personalului aeronautic al Unitatii Speciale de
Aviatie din perspectiva strategiei managementului resurselor
umane in Ministerul Administratiei si Internelor. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 48 file
Cota LC/NS 1334; Literatura militara - aplicatii
VASILE, Emilia. Stilul de conducere si performantele
organizatiei. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare, 2005. 44 file
Cota LC/NS 1345; Literatura militara - aplicatii
231
VASILE, Lorica Vasilica. Caracteristicile de baza ale
managerului performant. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare, 2005. 88 p.
Cota LC/NS 1417; Literatura militara - aplicatii

VEDINAS, Florin. Evaluarea performantelor


profesionale. Instrumente, modele, metode de evaluare a
performantelor. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.
Cota LC/NS 1959; Literatura militara - aplicatii

VODA, Mircea. Managementul performantei


organizatiei militare. Realizarea si mentinerea coeziunii
organizatiilor militare in scopul atingerii obiectivelor.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational
si al Achizitiilor], 2006. 63 p.
Cota LC/NS 1470; Literatura militara - aplicatii

VOICU, Corneliu. Formarea si perfectionarea


resurselor umane din Ministerul Apararii Nationale. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 32 p.
Cota LC/NS 2497; Literatura militara - aplicatii

VOICU, Silviu. Managementul performantei.


Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 46 p.
Cota LC/NS 2321; Literatura militara - aplicatii

WILSON, Jerry R. 151 de idei eficiente pentru


motivarea angajatilor: cum sa-i formezi si sa-i pastrezi pe cei
mai buni. Iasi, Editura Polirom, 2007. 328 p.
ISBN 978-973-46-0746-4
Cota 75736; Literatura enciclopedica

232
ZLATE, Mielu. Tratat de psihologie organizational-
manageriala. Iasi, Editura Polirom, 2007. 682 p.
ISBN 978-973-681-680-X
Cota 75055; Literatura enciclopedica

xxx. CONSILIER: managementul resurselor umane: 33


de greseli majore in managementul resurselor umane: cum sa-
ti motivezi angajatii pentru a obtine performante deosebite.
Bucuresti, Editura Rentrop & Straton, [2006].
ISBN 973-722-199-0
Cota 74442; Literatura enciclopedica

xxx. DEZVOLTAREA resurselor umane si a sistemului


institutional din domeniul cercetare-dezvoltare. In: Revista de
Politica Stiintei si Scientometrie, nr. 1/2006. p.15-18
Sala de lectura

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti,


Editura Economica, 1997. 473 p.
ISBN 973-9198-76-7
Cota 68024; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane: studii de


caz, probleme, teste. Bucuresti, Editura Economica,1999.526 p.
Cota 70817; Literatura enciclopedica

xxx. MANUAL de tehnici si metode in psihologia


muncii si organizationala. Iasi, Editura Polirom, 2007. 388 p.
ISBN 978-973-46-0428-7
Cota 75112; Literatura enciclopedica

xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si


functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea
evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii
Nationale - M. 88/2005. COMPLETARI: M. 172/2006; M.

233
64/2007; M. 77/2007. Bucuresti, Editura Directia Management
Resurse Umane, 2005. 52 p.
Cota Inf.488; Literatura militara generala

xxx. M.R.U.-3/4. Norme privind organizarea si


functionarea sistemului de selectie si ierarhizare in vederea
evolutiei in cariera a cadrelor militare din Ministerul Apararii
- M. 179/2007. COMPLETARI: M. 221/2007. Bucuresti,
Editura Directia Management Resurse Umane, 2007. 60 p.
Cota Inf.596; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 355.077.6:658.3:355/N86

8. MANAGEMENTUL RECOMPENSELOR

ARIMIA, Carmen. Asigurarea drepturilor


personalului militar care executa misiuni in strainatate.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 60 p.
Cota LC/NS 2612; Literatura militara - aplicatii

ARMASELU, Victor. Perfectionarea sistemului de


salarizare in armata. Forme si instrumente de plata a
drepturilor banesti. Editura A.I.S.M., 2002.
Cota LD/NS 35; Literatura militara-aplicatii

ARMSTRONG, Michael. Managementul resurselor


umane: manual de practica. Bucuresti, Editura Codecs, 2003.
872 p.
ISBN 973-8060-60-5
Cota 72289; Literatura enciclopedica

ARADAVOAICE, Gheorghe. Liderul si cele 21 de


principii ale conducerii eficiente. Bucuresti, Editura Antet,
[s.a.]. 240 p.
ISBN 978-973-636-313-9
Cota 75951; Literatura enciclopedica
234
BADEA, Mihai. Motivarea angajatilor; metode si
tehnici de motivare a subordonatilor pentru cresterea
performantelor profesionale in cadrul S.R.I. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare [Colegiul de Management al
Resurselor Apararii si Educational], 2004. 34 p.
Cota LC/NS 1158; Literatura militara - aplicatii

BOTEANU, Marian. Metode de motivare a militarilor


prin comunicare. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de
Aparare 'Carol I', 2009. 40 p.
Cota LC/NS 2297; Literatura militara - aplicatii

BUHLER, Patricia. Human resources management /


Managementul resurselor umane. Avon, Editura Adams Media
Corporation, 2002. 368 p.
ISBN 1-58062-699-8
Cota 73257; Literatura enciclopedica

CIUCHI, George-Eugen. Influenta comandantilor


asupra motivarii personalului. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 60 p.
Cota LC/NS 2190; Literatura militara - aplicatii

COLE, G.A. Managementul personalului. Bucuresti,


Editura Codecs, 2000. 558 p.: fig., sch., tab.
ISBN 973-8060-23-0
Cota 71376; Literatura enciclopedica

CRISTIAN, Liviu-Daniel. Motivarea personalului


baza a managementului de calitate in armata. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',2009. 49 p.
Cota LC/NS 2373; Literatura militara - aplicatii

DAN, Mihai-Daniel. Motivatia, instrument al


comandantilor in conducerea subordonatilor. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul
235
de Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2007. 49 p.
Cota LC/NS 1736; Literatura militara - aplicatii

DRAGAN, Gabriela; BURGHELEA, Cristina.


Managementul motivarii resurselor umane. In: Tribuna
economica, nr. 20/2008. p.31-32
Sala de lectura

DRAGAN, Gabriela; BURGHELEA, Cristina.


Structuri motivationale eficiente. In: Tribuna economica, nr.
22/2008. p.31-32
Sala de lectura

ENACHE, Daniela. Studiu privind sistemul de


salarizare in sectorul de ordine publica si siguranta nationala.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 66 p.
Cota LC/NS 2615; Literatura militara - aplicatii

ENASOAE, Liviu. Aspecte caracteristice ale


reconversiei personalului militar profesionalizat. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2004. 44 p.
Cota LC/NS 1133; Literatura militara - aplicatii

EMILIAN, Radu. Conducerea resurselor umane.


Bucuresti, Editura Expert, 1999. 352 p.
Cota 69790; Literatura enciclopedica

ENE, Liliana. Drepturile banesti ale soldatilor si


gradatilor voluntari din Ministerul Apararii Nationale.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 68 p.
Cota LC/NS 2616; Literatura militara - aplicatii

236
FLINTASU, Ion. Motivatia personalului - element
definitoriu al managementului resurselor umane. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 39 p.
Cota LC/NS 2234; Literatura militara - aplicatii

FLORICA, Cristin. Sisteme de motivare in


organizatia militara. Metode si tehnici specifice de crestere a
performantelor in munca. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 25 p.
Cota LC/NS 1988; Literatura militara - aplicatii

GIDEA, George-Marius. Atractivitatea profesiei de


militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2008. 27 p.
Cota LC/NS 2185; Literatura militara - aplicatii

GRECU, Ioan. Modernizarea sistemului de


management al resurselor umane. In: Observatorul Militar, nr.
36[866]/2006. p.10
Sala de lectura

GRIGORICA, Ionel. Motivarea personalului in


Ministerul Apararii. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', 2008. 38 p.
Cota LC/NS 1942; Literatura militara - aplicatii

HOARA, Ion. Organizarea eficienta a activitatii de


personal. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare
'Carol I', 2008. 34 p.
Cota LC/NS 2204; Literatura militara - aplicatii

IACOB, Camelia. Dezvoltarea si mentinerea in


sistemul militar a resurselor umane. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 38 p.
Cota LC/NS 2362; Literatura militara - aplicatii

237
IONITA, Catalin. Optimizarea eficientei manageriale.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 32 p.
Cota LC/NS 2174; Literatura militara – aplicatii
IORDACHE, Cristian. Retentia personalului.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 50 p.
Cota LC/NS 2175; Literatura militara - aplicatii
KOROSI, Robert-Romeo. Motivatia in exercitarea
profesiei de militar. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', 2009. 48 p.
Cota LC/NS 2419; Literatura militara - aplicatii
LEFTER, Viorel; MARINAS, Cristian; NICA,
Elvira. Fundamente ale managementului resurselor umane.
Bucuresti, Editura Economica, 2007. 220 p.
ISBN 978-973-709-315-8
Cota 75486; Literatura enciclopedica
LOGHIN, Elena. Tendinte actuale si de perspectiva
ale sistemului de salarizare a personalului din Ministerul
Apararii Nationale. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I', 2006. 61 File
Cota LD/NS 68; Literatura militara - aplicatii
MAGDICI, Gheorghe. Motivarea personalului - cheia
actului managerial. Bucuresti, Editura Universitatii Nationale
de Aparare 'Carol I' [Colegiul de Management al Resurselor
Apararii, Educational si al Achizitiilor], 2006. 54 p.
Cota LC/NS 1478; Literatura militara - aplicatii
MANOLACHE, Ioana. Psihologia in mediul militar:
elemente de psihologia organizatiei. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 142 p.
ISBN 978-973-663-669-1
Cota 75383; Literatura enciclopedica
238
MANOLE, Constantin. Motivatia personalului in
actul managerial din organizatiile militare. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 143 p.
Cota LC/NS 1809; Literatura militara - aplicatii

MANOLE, Cristina. Managementul resurselor umane


in administratia publica. Bucuresti, Editura ASE, 2006. 368 p.
ISBN 973-594-780-3
Cota 75316; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel. Managementul resurselor


umane. Bucuresti, Editura Economica, 2003. 592 p.
ISBN 973-590-909-X
Cota 73283; Literatura enciclopedica

MANOLESCU, Aurel; MARINAS, Cristian;


MARIN, Irinel. Managementul resurselor umane: aplicatii.
Bucuresti, Editura Economica, 2004. 344 p.
ISBN 973-709-038-1
Cota 73897; Literatura enciclopedica

MIHAI, Marian. Elemente definitorii ale sistemului de


salarizare din Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta si
modalitati de imbunatatire din perspectivele practicilor
N.A.T.O. si ale Uniunii Europene. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Razboi], 2006. 48 p.
Cota LC/NS 1586; Literatura militara - aplicatii

MIHAI, Marian; STANCIU, Mircea; BRADEANU,


Radu. Elemente definitorii ale salarizarii militarilor din unele
state membre N.A.T.O. si posibilitati de racordare treptata la
acest sistem pentru militarii romani. In: Noi abordari
conceptuale in domeniile logistic, economic si financiar.
Sesiunea de comunicari stiintifice a cursului postuniversitar de
perfectionare in conducere logistica - 10 iulie 2006, Bucuresti.
239
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Colegiul de Razboi], 2006. p.243-252
ISBN [10] 973-663-422-1;
ISBN [13] 978-973-663-422-2
Cota C.717; Literatura militara generala

MOISE, Constantin. Motivatia in sistemul militar.


Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2009. 33 p.
Cota LC/NS 2309; Literatura militara - aplicatii

MOSS KANTER, Rosabeth. Despre frontierele


managementului. Bucuresti, Editura Meteor Press, 2001. 272 p.
ISBN 973-728-075-X
Cota 74243; Literatura enciclopedica

MURESAN, Mircea; RAPAN, Florian; BUTA,


Viorel; HANGANU, Marius; ANASTASIEI, Traian;
SERBAN, Mircea; CALOPAREANU, Gheorghe;
MOSTOFLEI, Constantin; RADU, Vasile; OLARU, Ionel;
PINZARIU, Sorin; IORDACHE, Gheorghe; BADEANA,
Mirela; STOICA, Alexandru; BUCOVEI, Alexandru;
DIMA, Marin; CALUGARESCU, Ovidiu-Danut; SACUIU,
Adrian. Regulamentul de ordine interioara al Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I'. [Aprobat de Senatul
universitar, in sedinta din 21.02.2007]. MODIFICARE art. 44.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 21 p.
Cota A.M.1752; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 355.2/3/R39

NEAGOS, Irina Simona. Selectia si angajarea


personalului civil in posturi vacante din Ministerul Apararii.
Studiu de caz: Retentia personalului dupa angajare. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 40 p.
Cota LC/NS 2249; Literatura militara - aplicatii
240
NEAGU, Vasile-Alin-Marian. Metode de motivare a
militarilor prin comunicare. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 46 p.
Cota LC/NS 2436; Literatura militara - aplicatii

NEDELCU, Irina-Mihaela. Specificul


managementului resurselor umane in presa militara. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare, 2005. 27 file
Cota LC/NS 1326; Literatura militara - aplicatii

NICOLESCU, Ovidiu. Managementul resurselor


umane bazate pe cunostinte. In: Raporturi de munca, nr.
1/2004. p.25-30
Sala de lectura

NICOLESCU, Ovidiu; VERBONCU, Ion.


Management. Bucuresti, Editura Economica, 1999. 600 p.
Cota 70825; Literatura enciclopedica

NISTOR, Valentin. Rolul si locul componentei umane


in cadrul organizatiilor militare. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 33 p.
Cota LC/NS 2379; Literatura militara - aplicatii

PANISOARA, Georgeta; PANISOARA, Ion-Ovidiu.


Managementul resurselor umane: ghid practic. Iasi, Editura
Polirom, 2004. 328 p.
ISBN 973-681-779-2
Cota 73319; Literatura enciclopedica

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Cresterea


eficientei resurselor umane. In: Tribuna economica, nr.
39/2006. p. 31-32
Sala de lectura

241
PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Cresterea
valorii resurselor umane. In: Tribuna economica, nr. 34/2005.
p.29-31
Sala de lectura

PASA, Florin; PASA, Luminita Mihaela. Utilizarea


eficienta a resurselor umane. In: Raporturi de munca, nr.
5/2008. p.40-43
Sala de lectura

PAUN, Marius. Strategia privind calitatea vietii -


particularitati privind calitatea vietii militarilor voluntari.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2007. 69 p.
Cota LC/NS 2101; Literatura militara - aplicatii

POPESCU, Claudiu. Elemente definitorii ale


sistemului de salarizare din serviciul de telecomunicatii
speciale si modalitati de imbunatatire din perspectivele
practicilor N.A.T.O. si ale U.E. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 75 p.
Cota LC/NS 1906; Literatura militara - aplicatii

RADU, Cristina. Motivarea resurselor umane.


Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I'
[Colegiul de Management al Resurselor Apararii, Educational
si al Achizitiilor], 2007. 26 p.
Cota LC/NS 1754; Literatura militara - aplicatii

RAGABEJA, Monica-Adriana. Metode si tehnici de


motivare a personalului. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 68 p.
Cota LC/NS 1790; Literatura militara - aplicatii

RAU, Adrian. Proiectarea unei baze de date privind


evidenta si salarizarea personalului. Bucuresti, Editura
242
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educationale si al
Achizitiilor], 2007. 37 p.
Cota LC/NS 1708; Literatura militara - aplicatii
ROSU, Neculai. Optiuni privind managementul
salariatilor civili in Armata Romaniei. Reproiectarea rolului si
a statutului acestora. Bucuresti, Editura A.I.S.M., 2003. 44 p.
Cota LC/NS 983; Literatura militara - aplicatii
ROSU, Tudor. Caracterul si continutul motivelor in
executarea profesiei militare. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 48 p.
Cota LC/NS 2311; Literatura militara - aplicatii
RUSANESCU, Madalin. Principiile sistemului de
salarizare a personalului militar si civil contractual. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2008. 42 p.
Cota LC/NS 1967; Literatura militara - aplicatii
SCHEAU, Mihai. Particularitatile managementului
resurselor umane in sistemul national de aparare. Bucuresti,
Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul
de Management al Resurselor Apararii, Educationale si al
Achizitiilor], 2007. 34 p.
Cota LC/NS 1714; Literatura militara - aplicatii
STAN, Liviu. Managementul recompenselor in
sistemul militar. Politica salariala in domeniul militar.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 68 p.
Cota LC/NS 2180; Literatura militara - aplicatii
STANCIU, Stefan; IONESCU, Mihaela;
LEOVARIDIS, Cristina; STANESCU, Dan. Management
resurse umane. Bucuresti, Editura Comunicare.ro., 2003.338 p.
ISBN 973-8376-96-3
Cota 72405; Literatura enciclopedica
243
TELESPAN, Constantin. Consideratii cu privire la
recompense in managementul modern. In: Revista Academiei
Fortelor Terestre, nr. 3/2004. Sibiu, Editura Academia Fortelor
Terestre 'Nicolae Balcescu', 2004. p.134-141
ISSN 1582-6384
Cota R.1161; Literatura militara generala

UNGUREANU, Constantin. Sisteme de motivare in


organizatia militara. Metode si tehnici specifice pentru
cresterea performantelor in munca. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I' [Colegiul de
Management al Resurselor Apararii, Educational si al
Achizitiilor], 2006. 91 p.
Cota LC/NS 1467; Literatura militara - aplicatii

UNGUREANU, Valentin. Dezvoltarea si mentinerea


in sistemul militar a resurselor umane. Bucuresti, Editura
Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I', 2007. 55 p
Cota LC/NS 1779; Literatura militara - aplicatii

VASILE, Niculae; BACESCU, Constantin. Valoarea


educativa a sanctiunilor si recompenselor. In: Buletinul
Jandarmeriei Romane, nr. 1-2/1998. Bucuresti, Editura
Ministerul de Interne, 1998. p.69-73
Cota 4987; Literatura militara generala

VLAD, Valentina. Rolul resurselor umane in cadrul


organizatiei. Organizarea eficienta a activitatii de personal.
Bucuresti, Editura Universitatii Nationale de Aparare 'Carol I',
2008. 61 p.
Cota LC/NS 2019; Literatura militara - aplicatii

ZUZU, Florin. Rolul si importanta motivatiei, in


conducerea personalului. Bucuresti, Editura Universitatii
Nationale de Aparare 'Carol I', 2009. 90 p.
Cota LC/NS 2499; Literatura militara - aplicatii
244
xxx. CITAREA pe armata si recompensarea unor cadre
militare din Biroul de aparare civila al Comandamentului
Militar Judetean Constanta - O.Z. 4/1990. Bucuresti, Editura
Ministerul Apararii Nationale, 1990. 2 p.
Cota Serv.337; Literatura militara generala

xxx. CITAREA pe armata si recompensarea unor cadre


militare din Statul Major de Aparare Civila Judetean
Constanta - O.Z. 7/1990. Bucuresti, Editura Ministerul
Apararii Nationale, 1990. 2 p.
Cota Serv.342; Literatura militara generala

xxx. CITAREA pe armata si recompensarea unor cadre


si s.c. din M.Ap.N. participanti la pregatirea manifestarilor
organizate cu ocazia Zilei Aviatiei Romane - O.Z. 10/1990.
Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1990. 2 p.
Cota Serv.346; Literatura militara generala

xxx. CONSILIER: managementul resurselor umane: 33


de greseli majore in managementul resurselor umane: cum sa-
ti motivezi angajatii pentru a obtine performante deosebite.
Bucuresti, Editura Rentrop & Straton, [2006].
ISBN 973-722-199-0
Cota 74442; Literatura enciclopedica

xxx. Fi-3/27. Norme privind constituirea, repartizarea


si utilizarea fondului de recompense si premii - O.G. 9/1985.
Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale, 1985. 8 p.
Cota 6127; Literatura militara generala

xxx. MANAGEMENT: de la teorie la practica.


Bucuresti, Editura Universitatii din Bucuresti, 2003. 304 p.
ISBN 973-575-831-8
Cota 73296; Literatura enciclopedica

245
xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane. Bucuresti,
Editura Economica, 1997. 473 p.
ISBN 973-9198-76-7
Cota 68024; Literatura enciclopedica

xxx. MANAGEMENTUL resurselor umane: studii de


caz, probleme, teste. Bucuresti, Editura Economica,1999.526 p.
Cota 70817; Literatura enciclopedica

xxx. MOTIVAREA indivizilor prin recompense si


pedepse. In: Buletinul Invatamantului Militar, nr. 3-4/1996.
Bucuresti,Editura Directia Invatamantului Militar,1996.p.60-76
Cota R.812; Literatura militara generala

xxx. MOTIVAREA indivizilor prin recompense si


pedepse In: Managementul Resurselor Umane in Armata
Romaniei, nr. 2/1998. Bucuresti, Editura Directia Management
Resurse Umane, 1998. p.60-64
Cota R.880; Literatura militara generala

xxx. ORDINUL de zi al ministrului apararii nationale


privind recompensarea cu multumiri a personalului muzicii
reprezentative a armatei, a unor ofiteri din Directia de Cultura
a Armatei, Inspectoratul Muzicilor Militare si din Baza 90
Aviatie Transport - O.Z. 9/1994. Bucuresti, Editura Ministerul
Apararii Nationale, 1994. 3 p.
Cota Serv.515; Literatura militara generala

xxx. R.G.-3. Regulamentul disciplinei militare - M.


70/2000 [M.42/2000 - nr. ordin vechi]. COMPLETARI: M.
76/2002; M. 47/2003; Nota I. 772/2003; M. 170/2004; M.
136/2005. Bucuresti, Editura Statul Major General, 2000. 52 p.
Cota Inf.279; Literatura militara generala

246
xxx. R.G.-3. Regulamentul disciplinei militare - M.
26/2009. Bucuresti, Editura Centrul Tehnic Editorial al
Armatei [Statul Major General], 2009. 44 p.
Cota Inf.659; Literatura militara generala
Cota Acces Liber 355.077.6:355.1/R39

xxx. RECOMPENSAREA cu inaintarea in gradul


urmator al unor sportivi ai Clubului Steaua medaliati la
Jocurile Olimpice de vara de la Barcelona: 25.07-09.08.1992 -
O.Z. 21/1992. Bucuresti, Editura Ministerul Apararii Nationale,
1992. 2 p.
Cota Serv.446; Literatura militara generala

9. LEGISLAŢIA MUNCII

a) Legislaţia muncii, relaţii de muncă

™ Legea nr. 331/11.11.2009 privind modificarea lit. e) a


alin. (1) al art. 276 din Legea nr. 53/2003 - Codul
muncii (M.Of. nr. 779/13.11.2009)

™ Legea nr. 202/21.10.2008 pentru modificarea alin. (1)


al art. 134 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (M.Of.
nr. 728/28.10.2008)

™ Legea nr. 7/09.01.2008 privind aprobarea Ordonanţei


de urgenţă a Guvernului nr. 115/2007 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială
acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri
colective efectuate ca urmare a restructurării şi
reorganizării unor societăţ naţionale, regii autonome,
companii naţionale şi societăţ comerciale cu capital
majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi

247
regiilor autonome subordonate autorităţilor
administraţiei publice locale (M.Of. nr. 24/11/01/2008)

™ Legea nr. 67/2006 privind protecţia drepturilor


salariaţilor în cazul transferului întreprinderii, al unităţii
sau al unor părţi ale acestora (M.Of.nr. 276/28/03/2006)

™ Legea nr. 217/2005 privind constituirea, organizarea şi


funcţionarea comitetului european de întreprindere
(M.Of.nr. 628/19/07/2005)

™ Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ


(M.Of.nr. 1154/07/12/2004)

™ Legea nr 53/2003 (Codul Muncii) (M.Of. nr.72/05/02/


2003)

™ Legea nr.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de


muncă (M.Of.nr. 582/29/11/1999)

™ Legea nr.130/1996 republicată, privind contractele


colective de muncă (M.Of.nr. 259/24/10/1996)

™ Ordonanţa de urgenţă nr. 148/04.11.2008 pentru


modificarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (M.Of.
nr. 765/13.11.2008)

™ Hotărârea nr. 37/15.01.2010 pentru modificarea şi


completarea Hotărârii Guvernului nr. 161/2006 privind
întocmirea şi completarea registrului general de
evidenţă a salariaţilor (M.Of. nr. 45/20.01.2010)

™ Hotărârea nr. 41/15.01.2010 pentru modificarea


anexei la Hotărârea Guvernului nr. 175/2009 privind
numirea reprezentanţilor Guvernului în Consiliul
Economic şi Social (M.Of. nr. 33/15.01.2010)
248
™ Ordin nr. 539/28.04.2009 al ministrului muncii,
familiei şi protecţiei sociale pentru aprobarea Procedurii
privind declararea stării de insolvabilitate a debitorilor
persoane fizice sau juridice, conform prevederilor art.
176 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind
Codul de procedură fiscală (M.Of. nr. 328/18.05.2009)

™ Decretul nr.92/1976 privind carnetul de muncă


(Buletinul Oficial nr. 37 din 26/04/1976)

™ Contract colectiv de muncă unic la nivel naţional pe


anii 2007-2010:

► Anexa nr.1 - Regulamentul de organizare şi


funcţionare a comisiei de aplicare şi monitorizare
a Contractului colectiv de muncă unic la nivel
naţional
► Anexa nr.2 - Cotele de contribuţie ce urmează
a fi suportate de salariaţii beneficiari de trimiteri
la tratament balnear şi odihnă recuperatorie cu
bilete prin sindicat
► Anexa nr.3 - Contract individual de muncă
► Anexa nr.4 - Lista ramurilor pentru care se
încheie contracte colective de muncă
► Anexa nr.5 - Prevederi metodologice aplicabile
operaţiunilor contabile la constituirea fondului
destinat activităţilor ocazionate de negocierile
colective, elaborate de Ministerul Finanţelor
Publice - Direcţia generală a contabilităţi
► Anexa nr.6 - Lista ramurilor şi sectoarelor în
care, prin convenţia părţilor de la nivelul
Contractului colectiv de muncă unic la nivel
naţional, se pot aplica prevederile art. 111 din
Codul muncii, referitoare la perioade de referinţă

249
mai mari de 3 luni, dar care să nu depăşească 12
luni
► Anexa nr.7 - Componentă a comisiei de
negociere Regulamentul de organizare şi
funcţionare a comisiei de aplicare şi monitorizare
a Contractului colectiv de muncă unic la nivel
naţional

b) Venituri salariale

™ Lege-cadru nr. 330/05.11.2009 privind salarizarea


unitară a personalului plătit din fonduri publice (M.Of.
nr. 762/09.11.2009)

™ Legea nr. 300/06.10.2009 pentru aprobarea Ordonanţei


de urgenţă a Guvernului nr. 41/2009 privind unele
măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul
bugetar pentru perioada mai - decembrie 2009 (M.Of.
nr. 676/08.10.2009)

™ Legea nr. 260/07.07.2009 pentru aprobarea Ordonanţei


de urgenţă a Guvernului nr. 35/2009 privind
reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
cheltuielilor de personal în sectorul bugetar (M.Of. nr.
484/13.07.2009)

™ Legea nr. 199/02.06.2009 privind aprobarea


Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 81/2008 pentru
modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor
drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru
personalul contractual din sectorul bugetar şi
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
250
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate
publică, precum şi unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului
contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii
pentru afaceri europene (M.Of. nr. 390/09.06.2009)

™ Legea nr. 177/10.10.2008 pentru aprobarea Ordonanţei


Guvernului nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de
bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar
salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de
bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate
publică, precum şi unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului
contractual salarizat prin legi speciale (M.Of. nr.
706/17.10.2008)

™ Ordonanţa de urgenţă nr. 1/25.01.2010 privind unele


măsuri de reîncadrare în funcţii a unor categorii de
personal din sectorul bugetar şi stabilirea salariilor
acestora, precum şi alte măsuri în domeniul bugetar
(M.Of. nr. 62/27.01.2010)

™ Ordonanţa de urgenţă nr. 41/28.04.2009 privind


unele măsuri în domeniul salarizării personalului din
sectorul bugetar pentru perioada mai-decembrie 2009
(M.Of. nr. 286/30.04.2009)

™ Ordonanţa de urgenţă nr. 35/11.04.2009 privind


reglementarea unor măsuri financiare în domeniul
251
cheltuielilor de personal în sectorul bugetar (M.Of. nr.
249/14.04.2009)

™ Ordonanţa de urgenţă nr. 31/01.04.2009 privind


unele măsuri în domeniul salarizării personalului din
sectorul bugetar (M.Of. nr. 211/01.04.2009)

™ Ordonanţa de urgenţă nr. 1/29.01.2009 privind unele


măsuri în domeniul salarizării personalului din sectorul
bugetar (M.Of.nr.60/30.01.2009)

™ Ordonanţa de urgenţă nr. 131/14.10.2008 pentru


completarea art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr.
14/1998 privind utilizarea veniturilor realizate de
instituţiile publice finanţate integral din venituri
extrabugetare (M.Of. nr. 706/17.10.2008)

™ Ordonanţa de urgenţă nr. 81/24.06.2008 pentru


modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.
10/2008 privind nivelul salariilor de bază şi al altor
drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind
sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru
personalul contractual din sectorul bugetar şi
personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate
publică, precum şi unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului
contractual salarizat prin legi speciale şi a Ordonanţei
de urgenţă a Guvernului nr. 19/2003 privind consilierii
pentru afaceri europene (M.Of. nr. 471/26.06.2008)

™ Ordonanţa nr. 10/30.01.2008 privind nivelul salariilor


de bază şi al altor drepturi ale personalului bugetar
252
salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de
bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar
şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la
Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a
salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor
pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate
publică, precum şi unele măsuri de reglementare a
drepturilor salariale şi a altor drepturi ale personalului
contractual salarizat prin legi speciale (M.Of. nr.
79/01.02.2008)

™ Hotărârea nr. 630/20.05.2009 pentru modificarea


Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.
200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de
garantare pentru plata creanţelor salariale, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 1.850/2006 (M.Of. nr.
362/29.05.2009)

™ Hotărârea nr. 1.051/10.09.2008 privind stabilirea


salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
(M.Of. nr. 649/12.09.2008)

™ Ordin nr. 32/11.01.2010 al ministrului muncii,


familiei şi protecţiei sociale şi nr.42/08.01.2010 al
ministrului finanţelor publice pentru monitorizarea şi
controlul aplicării prevederilor Legii-cadru nr.
330/2009 privind salarizarea unitară a personalului
plătit din fonduri publice la nivelul instituţiilor şi
autorităţilor publice ale administraţiei locale (M.Of. nr.
31/15.01.2010)

™ Ordin nr. 1730/20.11.2009 al ministrului muncii,


familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor cap.IV
"Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu
253
veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor
bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea
unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi
Fondul Monetar Internaţional (M.Of. nr. 805/
25.11.2009)

™ Ordin nr. 1444/31.07.2009 al ministrului muncii,


familiei şi protecţiei sociale pentru stabilirea valorii
nominale indexate a unui tichet de masă pentru
semestrul II al anului 2009 (M.Of. nr. 547/06.08.2009)

™ Ordin nr. 161/12.02.2009 privind stabilirea valorii


nominale indexate a unui tichet de masă pentru
semestrul I 2009 (M.Of. nr. 95/17.02.2009)

™ Ordin nr. 23/19.01.2009 al ministrului muncii, familiei


şi protecţiei sociale pentru stabilirea valorii sumei
lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de
creşă pentru semestrul I 2009 (M.Of. nr. 39/21.01.2009)

™ Ordin nr. 464/18.07.2008 al ministrului muncii,


familiei şi egalităţii de şanse pentru stabilirea valorii
nominale indexate a unui tichet de masă pentru
semestrul II 2008 (M.Of. nr. 562/25.07.2008)

™ Ordin nr. 64/31.01.2008 al ministrului muncii, familiei


şi egalităţii de şanse privind stabilirea valorii nominale
indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I 2008
(M.Of. nr. 93/06.02.2008)

254
c) Programe şi strategii forţă de muncă
1. Ocuparea forţei de muncă

™ Legea nr. 268/07.07.2009 pentru aprobarea Ordonanţei


de urgenţă a Guvernului nr. 28/2009 privind
reglementarea unor măsuri de protecţie socială (M.Of.
nr. 482/13.07.2009)

™ Legea nr. 55/01.04.2009 pentru aprobarea Ordonanţei


de urgenţă a Guvernului nr. 126/2008 privind
modificarea şi completarea unor acte normative în
vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor
acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul
salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii
măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
(M.Of. nr. 224/07.04.2009)

™ Legea nr.107/2004 pentru modificarea şi completarea


Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M.Of.
nr.338/2004)

™ Legea nr.580/2004 pentru modificarea şi completarea


Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru
şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M.Of.
nr.1214/2004)

™ Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru


şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M.Of.
nr.103/2002)

Norme si proceduri de aplicare a Legii nr.76/2002 privind


sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă:

255
™ Ordonanţa de urgenţă nr. 28/18.03.2009 privind
reglementarea unor măsuri de protecţie socială (M.Of.
nr. 186/25.03.2009)

™ Ordonanţa de urgenţă nr. 126/08.10.2008 privind


modificarea şi completarea unor acte normative în
vederea eliminării legăturilor dintre nivelul drepturilor
acordate din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi nivelul
salariului de bază minim brut pe ţară şi al stabilirii
măsurilor de aplicare a unor regulamente comunitare
(M.Of. nr. 697/14.10.2008)

™ Hotărârea nr. 449/15.04.2009 pentru modificarea şi


completarea unor acte normative în aplicarea
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
126/2008 privind modificarea şi completarea unor acte
normative în vederea eliminării legăturilor dintre
nivelul drepturilor acordate din bugetul asigurărilor
sociale pentru şomaj şi nivelul salariului de bază minim
brut pe ţară şi al stabilirii măsurilor de aplicare a unor
reglementări comunitare (M.Of. nr. 285/30.04.2009)

™ Ordonanţa de Urgenţă nr. 144 /2005 pentru


modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă (M.Of. nr.969/2005)

™ Ordonanţa de Urgenţă nr.124/2002 pentru


modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă (M.Of. nr.740/2002, aprobată prin
Legea nr.4/2003 – M.Of. nr.26/2003)

™ Hotărârea Guvernului nr. 149/2008 pentru


modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj
256
şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin
Hotărârea Guvernului nr. 174/2002 (M.Of. nr.126 din
18 februarie 2008)

™ Hotărârea Guvernului nr.1859/2005 pentru


modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
174/2002 (M.Of. nr.54/2006)

™ Hotărârea Guvernului nr. 1860/2005 pentru


modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul
la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă,
modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de
implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 377/2002 (M.Of. nr.31/2005)

™ Norme metodologice comune ale Ministerului


Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Băncii Naţionale a
României nr. 2560/6 / 2004 privind acordarea din
bugetul asigurărilor pentru şomaj de credite în condiţii
avantajoase, respectiv fonduri nerambursabile,
întreprinderilor mici şi mijlocii, unităţilor cooperatiste,
asociaţiilor familiale şi persoanelor fizice care
desfăşoară în mod independent activităţi economice
(M.Of. nr.706/2004)

™ Hotărârea Guvernului nr. 937/2004 pentru


modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul
la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă,
modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de
implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 377/2002 (M.Of. nr.558/2004)

257
™ Hotărârea Guvernului nr. 936/2004 privind
procedura şi criteriile de acordare a fondurilor
nerambursabile din bugetul asigurărilor pentru şomaj
(M.Of. nr.558/2004)

™ Hotărârea Guvernului nr.934/2004 pentru


modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
174/2002 (M.Of. nr.558/2004)

™ Hotărârea Guvernului nr. 790/2004 privind


modificarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de
servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de
muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.
277/2002 (M.Of. nr.474/2004)

™ Hotărârea Guvernului nr.1091/2002 pentru


modificarea Procedurilor privind accesul la măsurile
pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile
de finanţare şi instrucţiunile de implementare a
acestora, aprobate prin HG nr. 377/2002 (M.Of.
nr.741/2002)

™ Hotărârea Guvernului nr.1090/2002 privind modul


de plată a unor drepturi acordate din bugetul
asigurărilor pentru şomaj (M.Of. nr. 741/2002)

™ Hotărârea Guvernului nr.1089/2002 pentru


modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă aprobate prin HG nr.174/2002 (M.Of.
nr.741/2002)

258
™ Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea
Procedurilor privind accesul la măsurile pentru
stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de
finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora
(M.Of. nr.310/2002)

™ Hotărârea Guvernului nr. 278/2002 pentru aprobarea


Procedurilor privind accesul la măsurile pentru
prevenirea şomajului, modalităţile de finanţare şi
instrucţiunile de implementare a acestora (M.Of.
nr.224/2002)

™ Hotărârea Guvernului nr.277/2002 privind aprobarea


Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii
specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă
(M.Of. nr.224/2002)

™ Hotărârea Guvernului nr.174/2002 pentru aprobarea


normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002
(M.Of nr.181/2002)

™ Ordin nr. 63/20.01.2010 al ministrului muncii,


familiei şi protecţiei sociale privind stabilirea
cuantumului taxei pentru acreditarea furnizorilor de
servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de
muncă pentru anul 2010 (M.Of. nr. 59/26.01.2010)

™ Ordin nr. 63/20.01.2010 al ministrului muncii, familiei


şi protecţiei sociale privind stabilirea cuantumului taxei
pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate
pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul
2010 (M.Of. nr. 59/26.01.2010)

™ Ordin nr. 1454/05.08.2009 al ministrului muncii,


familiei şi protecţiei sociale pentru modificarea şi
completarea Procedurii privind declararea lunară de
259
către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a
obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru
şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004 (M.Of. nr.
579/20.08.2009)

™ Ordin nr. 342/14.04.2009 al ministrului muncii,


familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea
Procedurii pentru punerea în aplicare a prevederilor art.
841 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor
pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă
(M.Of. nr. 266/23.04.2009)

™ Ordin nr. 308/02.07.2008 al preşedintelui Agenţiei


Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind
aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Ocuparea
temporară a forţei de muncă din rândul şomerilor pentru
dezvoltarea comunităţilor locale" (M.Of. nr.
591/06.08.2008)

™ Ordin nr. 106/15.02.2008 al ministrului muncii,


familiei şi egalităţii de şanse pentru modificarea şi
completarea Procedurii privind declararea lunară de
către angajatori a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a
obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru
şomaj, aprobată prin Ordinul ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei nr. 405/2004 (M.Of. nr.
166/2008)

™ Ordin nr. 61/2008 privind stabilirea cuantumului taxei


pentru acreditarea furnizorilor de servicii specializate
pentru stimularea ocupării forţei de muncă pentru anul
2008 (M.Of. nr.41 din 25 februarie 2008)

™ Ordin nr. 116/2007 privind stabilirea cuantumului


taxei pentru acreditarea furnizorilor de servicii
260
specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă
(M.Of. nr.133/2007)

™ Ordin nr. 103/2007 pentru modificarea şi completarea


Procedurii privind declararea lunară de către angajatori
a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de
plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin
Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi
familiei nr. 405/2004, cu modificările şi completările
ulterioare (M.Of. nr. 127/2007)

™ Ordin nr. 620/2006 pentru modificarea şi completarea


Procedurii privind activitatea de control, de îndeplinire
a măsurilor asigurătorii, precum şi de efectuare a
executării silite a debitelor rezultate din nerespectarea
prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul
asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei
de muncă, cu modificările şi completările ulterioare,
aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale
pentru Ocuparea Forţei de Muncă nr. 279/2004 (M. Of.
nr. 1012/20/12/2006)

™ Ordin nr.86./2006 pentru modificarea şi completarea


Procedurii privind declararea lunară de către angajatori
a evidenţei nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de
plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aprobată prin
Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi
familiei nr.405/2004 (M.Of. nr.105/2006)

™ Ordin nr.40/2006 pentru modificarea şi completarea


Procedurilor privind modul de acordare a drepturilor de
care beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc
de muncă pe durata participării la o formă de pregătire
profesională, aprobate prin Ordinul ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei nr.171/2004 (M.Of. nr.
105/2006)
261
™ Ordin nr.648/2005 privind modificarea şi completarea
Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc
de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002 (M.Of.
nr.72/2006)

™ Ordin nr. 405/2004 pentru aprobarea Procedurii


privind declararea lunară de către angajatori a evidenţei
nominale a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la
bugetul asigurărilor pentru şomaj (M.Of. nr.765/2004)

™ Ordin nr. 281/2004 privind modificarea şi completarea


Procedurii de primire şi de soluţionare a cererilor de loc
de muncă sau indemnizaţie de şomaj, aprobată prin
Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă nr. 85/2002 (M.Of. nr.
714/2004)

™ Ordin nr. 280/2004 privind aprobarea modelului-cadru


al contractelor încheiate între beneficiarii de credite,
respectiv fonduri nerambursabile, şi agenţiile pentru
ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului
Bucureşti (M.Of. nr.742/2004)

™ Ordin nr.279/2004 pentru aprobarea Procedurii privind


activitatea de control, de îndeplinire a măsurilor
asiguratorii, precum şi de efectuare a executării silite a
debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii
nr.76/2002,cu modificările şi completările ulterioare
(M.Of. nr.725/2004)

™ Ordin nr. 171/2004 pentru aprobarea Procedurilor


privind modul de acordare a drepturilor de care
beneficiază persoanele aflate în căutarea unui loc de
262
muncă pe durata participării la o formă de pregătire
profesională (M.Of. nr.725/2004)

™ Ordin nr.186/2068/2002 al ministrului muncii şi


solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică privind aprobarea sistemului de
indicatori statistici ai pieţei muncii şi metodologia de
calcul a acestora (M.Of. nr. 323/2002)

™ Ordin nr.85/2002 al preşedintelui ANOFM privind


aprobarea Procedurii de primire şi de soluţionare a
cererilor de loc de muncă sau indemnizaţie de şomaj
(M.Of. nr. 181/2002)

Acte normative adiacente legislaţiei din domeniul ocupării


forţei de muncă:

™ Legea nr. 387/2007 Legea bugetului asigurărilor


sociale de stat pe anul 2008 (M.Of. nr. 901/2007)

™ Legea nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în


muncă a elevilor şi studenţilor (M.Of. nr. 217/2007)

™ Legea nr. 202/2006 privind organizarea şi funcţionarea


Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
precum şi pentru stabilirea unor măsuri de reorganizare
instituţională ***Republicată-M.Of.nr. 294/ 06.05.2009

™ Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea


Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
(M.Of. nr.453/2006)

™ Ordonanţa de Urgenţă nr. 91/2007 pentru


modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul protecţiei sociale (M.Of. nr. 671/ 2007)

263
™ Ordonanţa de Urgenţă nr. 2/2007 pentru modificarea
şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor
disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca
urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi
naţionale, regii autonome, companii naţionale şi
societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum
şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome
subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
(M.Of. 113/2007)

™ Ordonanţa de Urgenţă nr. 84/2006 pentru


modificarea şi completarea Legii nr. 202/2006 privind
organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă (M.Of. nr.926/2006)

™ Ordonanţa de Urgenţă nr. 116/2006 privind protecţia


socială acordată persoanelor disponibilizate prin
concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării
şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome,
companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital
majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi
regiilor autonome subordonate autorităţilor
administraţiei publice locale (M.Of. nr. 1042/2006)

™ Ordonanţa de Urgenţă nr. 115/2007 pentru


modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a
Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială
acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri
colective efectuate ca urmare a restructurării şi
reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome,
companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital
majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi
regiilor autonome subordonate autorităţilor
administraţiei publice locale (M.Of. nr.729/2007)

264
™ Ordonanţa de Urgenţă nr. 28/2007 pentru
completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de
reorganizare instituţională (M.Of. nr. 282/2007)

™ Ordonanţa de Urgenţă nr. 3/2007 privind unele


măsuri pentru restructurarea şi/sau privatizarea unor
societăţi din portofoliul Autorităţii pentru Valorificarea
Activelor Statului (M.Of. nr. 116/2007)

™ Ordonanţa nr. 3/2007 privind unele măsuri financiar-


fiscale din domeniul protecţiei sociale (M.Of. nr.
67/2007)

™ Hotărârea Guvernului nr. 264/11.03.2009 privind


stabilirea numărului autorizaţiilor de muncă ce pot fi
eliberate străinilor în anul 2009 (M.Of. nr.
156/12.03.2009)

™ Hotărârea nr. 1559/25.11.2008 pentru modificarea


anexei nr. 1 la Statutul Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă, aprobat prin Hotărârea
Guvernului nr. 1.610/2006 (M.Of. nr. 809/03.12.2008)

™ Hotărârea Guvernului nr. 1.368/28.10.2008 privind


suplimentarea numărului de autorizaţii de muncă noi ce
pot fi eliberate străinilor în anul 2008 (M.Of. nr.
746/04.11.2008)

™ Hotărârea nr. 1.303/14.10.2008 pentru modificarea


Statutului Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de
Muncă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.
1.610/2006 (M.Of. nr. 713/21.10.2008)

265
™ Hotărârea Guvernului nr. 150/13.02.2008 privind
stabilirea numărului de autorizaţii de muncă ce pot fi
eliberate străinilor în anul 2008 (M.Of. nr.
126/18.02.2008)

™ Hotărârea Guvernului nr. 726 /2007 pentru aprobarea


Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a
elevilor şi studenţilor (M.Of. nr. 477/2007)

™ Hotărârea Guvernului nr. 640/ 2007 privind stabilirea


unor măsuri în aplicarea prevederilor art. II din
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/2007 pentru
completarea Legii nr. 202/2006 privind organizarea şi
funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei
de Muncă, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de
reorganizare instituţională (M.Of. nr. 427/2007)

™ Hotărârea Guvernului nr. 492/2007 pentru aprobarea


Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernului nr.116/2006(M.Of. nr. 380/2007)

™ Hotărârea Guvernului nr. 1850/2006 pentru


aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului
de garantare pentru plata creanţelor salariale (M.Of.
1038/2006);

™ Hotărârea Guvernului nr. 1610/2006 privind


aprobarea Statutului Agenţiei Naţionale pentru
Ocuparea Forţei de Muncă (M.Of. nr.958/2006)

™ Hotărârea Guvernului nr. 226/2005 pentru


modificarea Hotărârii Guvernului nr. 938/2004 privind
condiţiile de înfiinţare şi funcţionare, precum şi

266
procedura de autorizare a agentului de muncă temporară
(M.Of. nr. 277/2005)

™ Hotărârea Guvernului nr. 938/2004 privind condiţiile


de înfiinţare şi funcţionare, precum şi procedura de
autorizare a agentului de muncă temporară (M.Of.
nr.589/2004)

™ Ordin nr. M.109/10.11.2008 al ministrului apărării, nr.


1.037/26.11.2008 al ministrului muncii, familiei şi
egalităţii de şanse şi nr. 6.120/10.12.2008 al ministrului
educaţiei, cercetării şi tineretului privind completarea şi
actualizarea anexelor nr. 1-3 la Hotărârea Guvernului
nr. 485/2005 privind echivalarea funcţiilor militare din
Ministerul Apărării Naţionale cu funcţii civile (M.Of.
nr. 1/05.01.2009);

™ Ordin nr.271/05.06.2008 al preşedintelui Agenţiei


Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind
desemnarea instituţiei din subordinea Agenţiei
Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă,
responsabilă la nivel naţional pentru evidenţa
persoanelor care fac obiectul Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de
înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale,
aprobată prin Legea nr. 348/2007 (M.Of. nr. 471/
26.06.2008);

™ Ordin nr. 26/15.01.2008 al ministrului muncii, familiei


şi egalităţii de şanse şi nr.112/05.02.2008 al ministrului
sănătăţii publice pentru aprobarea modelului declaraţiei
speciale prevăzute la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 76/2007 privind procedura specială de
înregistrare fiscală şi de plată a contribuţiilor sociale
(M.Of. nr. 115/13.02.2008);

267
2. Formare profesională

™ Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă


de muncă (M.Of. nr. 105/2006)

™ Legea nr.559/2004 pentru modificarea şi completarea


Legii nr.132/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi
funcţionarea Consiliului Naţional de Formare
Profesională a Adulţilor (M.Of. nr.1200/2004)

™ Legea nr. 132/1999 privind înfiinţarea, organizarea şi


funcţionarea Consiliului Naţional de Formare
Profesională a Adulţilor, republicată (M.Of. nr.
68/2004)

™ Ordonanţa Guvernului nr.76/2004 pentru


modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului
nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor
(M.Of. nr.791/2004)

™ Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea


profesională a adulţilor, republicată (M.Of. nr.
711/2002)

™ Norme si proceduri de aplicare a Ordonanţei


nr.129/2000 privind formarea profesională a adulţilor

™ Hotărârea Guvernului nr. 234/2006 pentru aprobarea


Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă (M.Of.
nr. 105/2006)

™ Hotărârea Guvernului nr.1829/2004 pentru


modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind
formarea profesională a adulţilor (M.Of. nr1054/2002)
268
™ Hotărârea Guvernului nr.887/2004 pentru
modificarea şi completarea Normelor metodologice de
aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind
formarea profesională a adulţilor (M.Of. nr536/2002)

™ Hotărârea Guvernului nr.522/2003 pentru aprobarea


normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea
profesională a adulţilor (M.Of. nr.346/2003)

™ Ordin nr. 1455/05.08.2009 al ministrului muncii,


familiei şi protecţiei sociale şi nr. 5122/09.09.2009 al
ministrului educaţiei, cercetării şi inovării pentru
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a Consiliului Naţional de Formare Profesională a
Adulţilor (M.Of. nr. 643/30.09.2009)

™ Ordin nr. 232/24.02.2009 al ministrului muncii,


familiei şi protecţiei sociale şi nr.3.323/03.03.2009 al
ministrului educaţiei, cercetării şi inovării privind
modificarea şi completarea Nomenclatorului
calificărilor pentru care se pot organiza programe
finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin
Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi
familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului nr. 35/3.112/2004 (M.Of. nr.
159/16.03.2009)

™ Ordin nr. 708/13.10.2008 al ministrului muncii,


familiei şi egalităţii de şanse şi nr. 5706/27.10.2008 al
ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului pentru
modificarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului Naţional de Formare
Profesională a Adulţilor, aprobat prin Ordinul
ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al
269
ministrului educaţiei şi cercetării nr. 307/4.275/2005
(M.Of. nr. 782/24.11.2008)

™ Ordin nr. 112/29.02.2008 al preşedintelui Agenţiei


Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă privind
aprobarea calificărilor/competenţelor profesionale
pentru care se acordă în anul 2008 sumele prevăzute la
art. 17 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul
de muncă (M.Of. nr. 191/12.03.2008)

™ Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii


sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 153/430/2007 privind actualizarea
Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot
organiza programe finalizate cu certificate de calificare
(M.Of. nr. 179/2007)

™ Ordin nr. 51/2007 pentru aprobarea Procedurii de


atestare a calificării - pregătire şi experienţă
profesională - dobândite în România, în afara sistemului
naţional de învăţământ, de către cetăţenii români care
doresc să desfăşoare activităţi, în mod independent sau
ca salariaţi, pe teritoriul unui stat membru al Uniunii
Europene (M.Of. nr. 105/12/02/2007)

™ Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii


sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 48/3533/2006 privind modificarea
Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot
organiza programe finalizate cu certificate de calificare
(M.Of. nr. 488/2006)

™ Ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării


şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi
familiei nr. 3329/81/2005 pentru modificarea şi
completarea Procedurii de evaluare şi certificare a
270
competenţelor profesionale obţinute pe alte căi decât
cele formale (M.Of. nr. 363/2005)

™ Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii


sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi
cercetării nr. nr. 3328/80/ 2005 pentru modificarea şi
completarea Metodologiei de autorizare a furnizorilor
de formare profesională a adulţilor, aprobată prin
Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi
familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului nr. 353/5.202/2003 (M.Of. nr. 394/ 2005)

™ Ordin nr. 410/2005 privind modificarea anexei nr. 3 la


Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi
familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care
să recunoască automat documentele care dovedesc
calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului
de învăţământ, de cetăţenii români sau cetăţeni ai
statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European (M.Of.
nr.553/2005)

™ Ordin nr. 307/4275/2005 pentru aprobarea


Regulamentului de organizare şi funcţionare a
Consiliului Naţional de Formare Profesională a
Adulţilor (M.Of. nr.730/2005)

™ Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi


familiei nr. 27/ 2005 privind modificarea anexei nr. 1
la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi
familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care
să recunoască automat documentele care dovedesc
calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului
de învăţământ, de cetăţenii români sau cetăţeni ai
statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor

271
aparţinând Spaţiului Economic European (M.Of.
nr.104/2005)

™ Ordinul comun al ministrului educaţiei şi cercetării


şi al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi
familiei nr. 4543/468/2004 pentru aprobarea Procedurii
de evaluare şi certificare a competenţelor profesionale
obţinute pe alte căi decât cele formale (M.Of.
nr.903/2004)

™ Ordinul nr.406/2004 pentru aprobarea Procedurii de


evaluare şi selecţie a angajatorilor care beneficiază de
prevederile art. 481 din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă, cu modificările şi completările
ulterioare(M.Of. nr. 721/10/08/2004)

™ Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii


sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 59/3175/2004 privind aprobarea
organizării de programe de formare profesională pentru
dobândirea de competenţe în ocupaţiile pentru care nu
există standarde ocupaţionale (M.Of. nr.128/2004)

™ Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii


sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 35/3112/2004 pentru aprobarea
Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot
organiza programe finalizate cu certificate de calificare
(M.Of. nr.107/2004)

™ Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi


familiei nr. 701/2003 pentru desemnarea instituţiei care
să recunoască automat documentele care dovedesc
calificarea dobândită în străinătate, în afara sistemului
de învăţământ, de cetăţenii români sau cetăţeni ai
272
statelor membre ale Uniunii Europene şi ai statelor
aparţinând Spaţiului Economic European (M.Of.
nr.19/2004)

™ Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii


sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 501/5253/2003 pentru aprobarea
Metodologiei certificării formării profesionale a
adulţilor (M.Of. nr.774/2003)

™ Ordinul comun al ministrului muncii, solidarităţii


sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei şi
cercetării nr. 353/5202/2003 pentru aprobarea
Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare
profesională a adulţilor (M.Of. nr.774/2003)

™ Ordinul nr.39/2006 pentru modificarea Procedurii de


evaluare şi selecţie a angajatorilor care beneficiază de
prevederile art. 48^1 din Legea nr. 76/2002 privind
sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării
forţei de muncă, cu modificările şi completările
ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii,
solidarităţii sociale şi familiei nr.406/2004 (M.Of. nr.
105/2006)

d) Administrativ. Buget. Investiţii

™ Legea nr. 12/a bugetului asigurărilor sociale de stat


pe anul 2010 (M.Of. nr. 61/27.01.2010)

™ Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul


2010 (M.Of. nr. 61/27.01.2010)

™ Hotărârea nr. 1629/29.12.2009 privind aprobarea


indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de
investiţii din cadrul proiectului "Servicii comunitare de
273
prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea
personalului aferent" din judeţele Botoşani, Gorj şi
Harghita (M.Of. nr. 31/15.01.2010)

™ Hotărârea nr. 1628/29.12.2009 privind aprobarea


indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de
investiţii din judeţele Iaşi şi Suceava, în cadrul
proiectului "Programul de incluziune socială", investiţii
finanţate în conformitate cu prevederile Acordului de
împrumut nr. 4.825 RO încheiat între România şi BIRD
şi ratificat prin Legea nr. 40/2007, împrumut acordat
Guvernului României de Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) şi din cofinanţare
de către Guvernul României (M.Of. nr. 5/05.01.2010)

™ Ordin nr. 46/15.01.2010 al ministrului muncii, familiei


şi protecţiei sociale privind aprobarea Normativului cu
tarifele pentru plata prestaţiilor de servicii în domeniul
de activitate al Centrului de Pregătire şi Perfecţionare
Profesională al Inspecţiei Muncii (M.Of. nr.
46/20.01.2010)

e) Legislaţie - C.O.R.

™ Ordin nr. 1364/11.06.2009 al ministrului muncii,


familiei şi protecţiei sociale şi nr. 4201/16.06.2009 al
preşedintelui Institutului Naţional de Statistică privind
completarea Clasificării ocupaţiilor din România (M.Of.
nr. 434/25.06.2009)

™ Ordinul nr. 397/451/2008 al ministrului muncii,


familiei şi egalităţii de şanse şi al preşedintelui
Institutului Naţional de Statistică privind completarea
Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of.
nr.521 10.07./2008)

274
™ Ordinul nr. 238/282/2008 al ministrului muncii,
familiei şi egalităţii de şanse şi al preşedintelui
Institutului Naţional de Statistică privind completarea
Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of.
nr.314/22.04.2008)

™ Ordinul nr.170/179/2008 al ministrului muncii,familiei


şi Egalităţii de şanse şi al preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică şi Studii Economice, privind
completarea Clasificării ocupaţiilor din România
(C.O.R.) (M.Of. nr.219/2008)

™ Ordinul nr.149/308/2006 al ministrului muncii şi


solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică şi Studii Economice,privind
completarea Clasificării ocupaţiilor din România
(C.O.R.) (M.Of. nr.234/2006)

™ Ordinul nr.902/1211/2005 al ministrului muncii şi


solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică şi Studii Economice,privind
completarea Clasificării ocupaţiilor din România
(C.O.R.) (M.Of. nr.46/2006)

™ Ordinul nr.9/14/2005 al ministrului muncii şi


solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică şi Studii Economice,privind
completarea Clasificării ocupaţiilor din România
(C.O.R.) (M.Of. nr.83/2005)

™ Ordinul nr.338/334/2003 al ministrului muncii,


solidarităţii sociale şi familiei şi al preşedintelui
Institutului Naţional de Statistică, privind modificarea
şi completarea Clasificării ocupaţiilor din România
(C.O.R.) (M.Of. nr.543/2003)

275
™ Ordinul nr.270/273/2002 al ministrului muncii şi
solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică pentru aprobarea Procedurii de
actualizare a nomenclatorului Clasificarea ocupaţiilor
din România (COR) (M.Of. nr.531/2002)

™ Ordinul nr.2502/2243/2001 al ministrului muncii şi


solidarităţii sociale şi al preşedintelui Institutului
Naţional de Statistică şi Studii Economice, privind
modificarea şi completarea Clasificării ocupaţiilor din
România (C.O.R.) (M.Of. nr.339/2001)

™ Ordinul nr.86/1453/2001 al ministrului muncii şi


protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale
pentru Statistică privind modificarea şi completarea
Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of.
nr.152/2001)

™ Ordinul nr.86/1055/2000 al ministrului muncii şi


protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale
pentru Statistică, privind modificarea şi completarea
Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of.
nr.29/2000)

™ Ordinul nr.634/2689/1998 al ministrului muncii şi


protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale
pentru Statistică privind modificarea şi completarea
Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of.
nr.12/1999)

™ Ordinul nr.893/2527/1997 al ministrului muncii şi


protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale
pentru Statistică privind modificarea şi completarea
Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of.
nr.374/1997)

276
™ Ordinul nr.559/2112/1996 al ministrului muncii şi
protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale
pentru Statistică privind modificarea şi completarea
Clasificării ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of.
nr.322/1996)

™ Ordinul nr.138/1949/1995 al ministrului muncii şi


protecţiei sociale şi al preşedintelui Comisiei Naţionale
pentru Statistică privind aprobarea Clasificării
ocupaţiilor din România (C.O.R.) (M.Of. nr.272/1995)

f) Mobilitatea forţei de muncă


1. Legislaţie internă

™ Lege nr.122 din 4 mai 2006 privind azilul în România


(M.Of. nr. 428/18/05/2006)
Text în vigoare începând cu data de 15 decembrie 2007

™ Lege nr.344 din 19 iulie 2006 privind detaşarea


salariaţilor în cadrul prestarii de servicii transnaţionale
(M.Of. nr. 636/24/07/2006)

™ Lege nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei


circulaţii a cetăţenilor români în strainatate (M.Of. nr.
682/29/07/2005)
Text în vigoare începând cu data de 9 noiembrie 2007

™ Lege nr.200 din 25 mai 2004 privind recunoaşterea


diplomelor şi calificarilor profesionale pentru profesiile
reglementate din România (M.Of. nr. 500/03/06/2004)
Text în vigoare începând cu data de 18 octombrie 2007

™ Lege nr.53 din 24 ianuarie 2003 - Codul muncii


(M.Of. nr. 72/05/02/2003)
Text în vigoare începând cu data de 28 iulie 2007

277
™ Lege nr.76 din 16 ianuarie 2002 privind sistemul
asigurarilor pentru şomaj şi stimularea ocuparii forţei
de munca (M.Of. nr. 103/06/02/2002)
Text în vigoare începând cu data de 1 octombrie 2007

™ Lege nr.156 din 26 iulie 2000 privind protecţia


cetăţenilor români care lucreaza în strainatate
(Republicat in M.Of. nr. 291/05/05/2009)

™ Ordonanţă de urgenţă nr.56 din 20 iunie 2007


privind încadrarea în munca şi detaşarea strainilor pe
teritoriul României (M.Of. nr. 424/26/06/2007)

™ Ordonanţă de urgenţă nr.102 din 14 iulie 2005


privind libera circulaţie pe teritoriul României a
cetăţenilor Statelor Membre ale Uniunii Europene şi
Spaţiului Economic European (M.Of. nr. 646/21/07/
2005)
Text în vigoare începând cu data de 2 ianuarie 2007

™ Ordonanţă de urgenţă nr.194 din 12 decembrie 2002


privind regimul strainilor în România (Republicata
M.Of. nr. 421/05/06/2008)
Text în vigoare începând cu data de 15 decembrie 2007

™ Ordonanţă nr. 44 din 29 ianuarie 2004 privind


integrarea sociala a strainilor care au dobândit o forma
de protecţie sau un drept de şedere în România, precum
şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi
Spaţiului Economic European (M.Of.nr.93/31/01/2004)
Text în vigoare începând cu data de 20 octombrie 2006

™ Ordonanţă nr.43 din 25 iulie 2002 pentru modificarea


Legii nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români
care lucreaza în strainatate (M.Of.nr. 578/05/08/2002)

278
™ Ordonanţă nr.137 din 31 august 2000 privind
prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de
discriminare (Republicata M.Of.nr. 99/08/02/2007)

™ Hotarâre nr.187 din 20 februarie 2008 privind


aprobarea Planului de masuri pentru revenirea în ţara a
cetăţenilor români care lucreaza în strainatate (M.Of.nr.
163/03/03/2008)

™ Hotarâre nr.1122 din 18 septembrie 2007 pentru


aprobarea Strategiei naţionale privind imigraţia pentru
perioada 2007 – 2010 (M.Of.nr. 674/03/10/2007)

™ Hotarâre nr.104 din 31 ianuarie 2007 pentru


reglementarea procedurii specifice privind detaşarea
salariaţilor în cadrul prestarii de servicii transnaţionale
pe teritoriul României (M.Of.nr. 111/14/02/2007)
Text în vigoare începând cu data de 25 august 2005

™ Hotarâre nr.850 din 31 iulie 2002 pentru modificarea


şi completarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 156/2000 privind protecţia
cetăţenilor români care lucreaza în strainatate, aprobate
prin Hotarârea Guvernului nr. 384/2001 (M.Of.nr.
628/23/08/2002)

™ Hotarâre nr.174 din 20 februarie 2002 pentru


aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii
nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru şomaj
şi stimularea ocuparii forţei de munca (M.Of.nr. 181/
18/03/2002)
Text în vigoare începând cu data de 15 martie 2006

™ Hotarâre nr.384 din 11 aprilie 2001 pentru aprobarea


Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii

279
nr. 156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care
lucreaza în strainatate (M.Of.nr. 208/24/04/2001)

™ Hotarâre nr.518 din 10 iulie 1995 privind unele


drepturi şi obligaţii ale personalului român trimis în
strainatate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter
temporar (M.Of.nr. 154/19/07/1995)

™ Ordin nr. 1555/09.09.2009 al ministrului muncii,


familiei şi protecţiei sociale privind modificarea
Procedurii de repartizare de contingent societăţilor
comerciale cu sediul în România, care execută contracte
de lucrări în Republica Federală Germania, aprobată
prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi
familiei nr. 133/2005 (M.Of. nr. 638/28.09.2009)

™ Ordin nr. 634/14.10.2008 al ministrului internelor şi


reformei administrative, nr. 2119/21.11.2008 al
ministrului afacerilor externe, nr. 823/29.10.2008 al
ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, nr.
6043/27.11.2008 al ministrului educaţiei, cercetării şi
tineretului şi nr. 1816/30.10.2008 al ministrului
sănătăţii publice pentru punerea în aplicare a
prevederilor Deciziei Consiliului din 5 octombrie 2006
privind instituirea unui mecanism de informare
reciprocă cu privire la măsurile statelor membre în
domeniul azilului şi imigraţiei (2006/688/CE) (M.Of.
nr. 872/23.12.2008)

™ Ordin nr. 392/24.01.2008 al ministrului internelor şi


reformei administrative şi nr. 613/24.09.2008 al
ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse privind
accesul solicitanţilor de azil pe piaţa forţei de muncă
din România (M.Of. nr. 718/22.10.2008)

280
2. Legislaţie comunitară

™ DIRECTIVA 2006/54/CE a Parlamentului European şi


Consiliului din 5 iulie 2006 privind punerea în aplicare
a principiului Egalităţii de şanse şi al Egalităţii de
tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare
în muncă şi de muncă (reformă)
EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul

™ DIRECTIVA 2005/71/CE a Consiliului din 12


octombrie 2005 privind o procedură specială de admisie
a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul desfăşurării unei
activităţi de cercetare ştiinţifică
EMITENT: Consiliul

™ DIRECTIVA 2005/36/CE a Parlamentului European şi


a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind
recunoaşterea calificărilor profesionale
EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul

™ DIRECTIVA 2004/114/CE a Consiliului din 13


decembrie 2004 privind condiţiile de admisie a
resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii, schimb de
elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de
voluntariat
EMITENT: Consiliul

™ DIRECTIVA 2004/38/CE a Parlamentului European şi


a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind dreptul la
liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre
pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora,
de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 şi
de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE,

281
90/364/CEE, 90/365/CEE şi 93/96/CEE (Text cu
relevanţă pentru SEE)
EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul

™ DIRECTIVA 2003/109/CE a Consiliului din 25


noiembrie 2003 privind statutul resortisanţilor ţărilor
terţe care sunt rezidenţi pe termen lung
EMITENT: Consiliul

™ DIRECTIVA 2003/86/CE a Consiliului din 22


septembrie 2003 privind dreptul la reîntregirea familiei
EMITENT: Consiliul

™ DIRECTIVA 2002/73/CE a Parlamentului European şi


Consiliului din 23 septembrie 2002 de modificare a
Directivei 76/207/CEE a Consiliului privind punerea în
aplicare a principiului Egalităţii de tratament între
bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrarea
în muncă, la formarea şi la promovarea profesională,
precum şi condiţiile de muncă (Text cu relevanţă pentru
SEE)
EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul

™ DIRECTIVA 2002/14/CE a Parlamentului European şi


Consiliului din 11 martie 2002 de stabilire a unui cadru
general de informare şi consultare a lucrătorilor din
Comunitatea Europeană
EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul

™ DIRECTIVA 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie


2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre
referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul
transferului de întreprinderi, unităţ sau părţi de
întreprinderi sau unităţi
EMITENT: Consiliul

282
™ DIRECTIVA 2000/78/CE a Consiliului din 27
noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în
favoarea tratamentului egal privind ocuparea forţei de
muncă şi condiţiile de muncă
EMITENT: Consiliul

™ DIRECTIVA 98/49/CE a Consiliului din 29 iunie


1998 privind protecţia dreptului la pensie suplimentară
al lucrătorilor salariaţi şi al lucrătorilor care desfăşoară
activităţi independente care se deplasează în cadrul
Comunităţii
EMITENT: Consiliul

™ DIRECTIVA 96/71/CE a Parlamentul European şi


Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaţarea
lucrătorilor în cadrul prestării de servicii
EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul

™ DIRECTIVA 91/533 a Consiliului din 14 octombrie


1991 privind obligaţia angajatorului de a informa
lucrătorii asupra condiţiilor aplicabile contractului sau
raportului de muncă
EMITENT: Consiliul

™ DIRECTIVA 76/207/CE a Consiliului din 9 februarie


1976 privind punerea în aplicare a principiului
Egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce
priveşte accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi
la promovarea profesională, precum şi condiţiile de
muncă
EMITENT: Consiliul

™ DIRECTIVA 72/194/CEE a Consiliului din 18 mai


1972 privind extinderea domeniului de aplicare a
Directivei din 25 februarie 1964 privind coordonarea
măsurilor speciale referitoare la deplasarea şi şederea
283
cetăţenilor străini, măsuri justificate de motive de
ordine publică, siguranţă publică sau sănătate publică,
asupra lucrătorilor care îşi exercită dreptul de a rămâne
pe teritoriul unui stat membru după ce au ocupat un loc
de muncă în statul respectiv
EMITENT: Consiliul

™ DIRECTIVA 68/360 a Consiliului din 15 octombrie


1968 privind eliminarea restricţiilor de circulaţie şi
şedere în cadrul Comunităţii pentru lucrătorii din statele
membre şi familiile acestora
EMITENT: Consiliul

™ DIRECTIVA 64/221 a Consiliului din 25 februarie


1964 privind coordonarea măsurilor speciale referitoare
la deplasarea şi şederea cetăţenilor străini, măsuri
justificate din motive de ordine publică, de siguranţă
publică şi de sănătate publică
EMITENT: Consiliul

™ DECIZIA 2007/491/CE a Consiliului din 10 iulie 2007


privind orientările politicilor de ocupare a forţei de
muncă ale statelor membre (2007/491/CE)
EMITENT: Consiliul

™ DECIZIA 2005/600/CE a Consiliului din 12 iulie 2005


privind liniile directoare ale politicilor de ocupare a
forţei de muncă ale statelor membre (2005/600/CE)
EMITENT: Consiliul

™ DECIZIA 2003/578 a Consiliuluidin 22 iulie


2003privind liniile directoare ale politicilor de ocupare
a forţei de muncă ale statelor membre (2003/578/CE)
EMITENT: Consiliul

284
™ DECIZIA NR. 1145/2002/CE a Parlamentului
European şi Consiliului din 10 iunie 2002 privind
măsurile comunitare de stimulare în domeniul ocupării
forţei de muncă (Text cu relevanţă pentru SEE)
EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul

™ REGULAMENTUL (CE) nr. 1992/2006 al


Parlamentului European şi al Consiliului din 18
decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE)
nr. 1408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor
de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu
lucrătorii care desfăşoară o activitate independentă şi cu
familiile acestora care se deplasează în cadrul
Comunităţii (Text cu relevanţă pentru SEE)
EMITENT:Parlamentul European şi Consiliul Uniunii
Europene

™ REGULAMENTUL (CE) NR. 883/2004 al


Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie
2004 privind coordonarea sistemelor de securitate
socială (Text cu relevanţă pentru SEE şi pentru Elveţia)
EMITENT: Parlamentul European şi Consiliul

™ REGULAMENTUL (CE) nr. 859/2003 al Consiliului


din 14 mai 2003 de extindere a dispoziţiilor
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 şi Regulamentului
(CEE) nr. 574/72 la resortisanţii unor ţări terţe care nu
fac obiectul dispoziţiilor respective exclusiv pe motive
de cetăţenie
EMITENT: Consiliul

™ REGULAMENTUL (CEE) NR. 574/72 al Consiliului


din 21 martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea
regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi

285
cu membrii familiilor acestora care se deplasează în
interiorul Comunităţii
EMITENT: Consiliul

™ REGULAMENTUL (CEE) NR. 1408/71 al


Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea
regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii
salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în
cadrul Comunităţii
EMITENT: Consiliul

™ REGULAMENTUL 1251/70 al Comisiei din 29 iunie


1970 privind dreptul lucrătorilor de a rămâne pe
teritoriul unui stat membru după ce au ocupat un loc de
muncă
EMITENT: Comisia

™ REGULAMENTUL nr. 1612/68 al Consiliului -


completat cu decizii ale Curţii Europene de Justiţie

™ REGULAMENTUL (CEE) NR. 1612/68 al


Consiliului din 15 octombrie 1968 privind libera
circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii
EMITENT: Consiliul

3. Acorduri bilaterale în domeniul mobilităţii forţei de


muncă

™ Lege nr.98 din 25 aprilie 2006 pentru ratificarea


Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Italiene privind reglementarea şi gestionarea
fluxurilor migratorii în scop lucrativ, semnat la Roma la
12 octombrie 2005 (M.Of. nr. 375/02/05/2006)

™ Lege nr.192 din 25 mai 2004 pentru ratificarea


Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
286
Republicii Franceze cu privire la schimburile de
stagiari, semnat la Paris la 20 noiembrie 2003 (M.Of.
nr. 486/31/05/2004)

™ Lege nr.464 din 9 iulie 2002 privind ratificarea


Acordului dintre România şi Regatul Spaniei pentru
reglementarea şi organizarea circulaţiei forţei de munca
între cele doua state, semnat la Madrid la 23 ianuarie
2002 (M.Of. nr. 559/30/07/2002)

™ Lege nr.12 din 10 ianuarie 2002 privind aprobarea


Ordonanţei Guvernului nr. 35/2001 pentru ratificarea
Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Portugheze privind şederea temporara în
scopul angajarii lucratorilor români pe teritoriul
Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la 19 iulie
2001 (M.Of. nr. 101/05/02/2002)

™ Lege nr.173 din 4 noiembrie 1997 pentru ratificarea


Acordului dintre România şi Republica Italiana privind
readmisia persoanelor aflate în situaţie ilegala, semnat
la Bucureşti la 4 martie 1997 (M.Of. nr. 304/
07/11/1997)

™ Ordonanţă nr.36 din 16 august 2001 pentru


ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi
Guvernul Marelui Ducat de Luxemburg privind
schimbul de stagiari, semnat la Luxemburg la 20 iulie
2001 (M.Of. nr. 511/28/08/2001)

™ Ordonanţă nr.35 din 16 august 2001 pentru


ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi
Guvernul Republicii Portugheze privind şederea
temporara în scopul angajarii lucratorilor români pe
teritoriul Republicii Portugheze, semnat la Lisabona la
19 iulie 2001 (M.Of. nr. 511/28/08/2001)
287
™ Hotarâre nr.1347 din 5 noiembrie 2007 pentru
aprobarea Planului de masuri privind sprijinirea
cetăţenilor români aflaţi în Italia, ca urmare a situaţiei
create prin adoptarea de catre statul italian a noilor
reglementari ce vizeaza îndepartarea de pe teritoriu
(M.Of. nr. 751/06/11/2007)
Text în vigoare începând cu data de 14 noiembrie 2007

™ Hotarâre nr.363 din 28 aprilie 2005 pentru aprobarea


Înţelegerii dintre Ministerul Muncii, Solidaritaţii
Sociale şi Familiei din România şi Agenţia Federala a
Muncii din Republica Federala Germania cu privire la
medierea lucratorilor români pentru prestarea unei
activitaţi cu durata determinata în Republica Federala
Germania, semnata la Nurnberg la 3 februarie 2005 şi la
Bucureşti la 11 februarie 2005 (M.Of. nr. 427/20/05/
2005)

™ Hotarâre nr.594 din 21 aprilie 2004 pentru aprobarea


Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Franceze privind angajarea salariata a
persoanelor aflate în întreţinerea membrilor misiunilor
oficiale ale unui stat în celalalt, semnat la Paris la 21
noiembrie 2003 (M.Of. nr. 384/30/04/2004)

™ Hotarâre nr.412 din 19 aprilie 2001 pentru aprobarea


Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Ungare privind schimbul de stagiari, semnat
la Budapesta la 9 mai 2000 (M.Of. nr. 230/07/05/2001)

™ Hotarâre nr.411 din 19 aprilie 2001 pentru aprobarea


Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Ungare privind angajarea lucratorilor
sezonieri, semnat la Budapesta la 9 mai 2000 (M.Of. nr.
227/04/05/2001)
288
™ Hotarâre nr.579 din 3 iulie 2000 privind aprobarea
Acordului dintre Guvernul României şi Consiliul
Federal Elveţian cu privire la schimbul de stagiari,
semnat la Berna la 25 noiembrie 1999 (M.Of. nr.
319/10/07/2000)

™ Hotarâre nr.402 din 25 iulie 1992 privind aprobarea


Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul
Republicii Federale Germania în legatura cu ocuparea
forţei de munca pentru ridicarea cunoştinţelor
profesionale şi de limba (Convenţie privind personalul
muncitor oaspete) (M.Of. nr. 206/24/08/1992)

™ Hotarâre nr.167 din 7 martie 1991 privind aprobarea


Convenţiei dintre Guvernul Roman şi Guvernul R.F.G.
privind trimiterea de personal român din întreprinderi
cu sediul în România pentru a activa pe baza de
contracte de lucrari (M.Of. nr. 61/23/03/1991)

™ Ordin nr.133 din 17 martie 2005 privind aprobarea


Procedurii de repartizare de contingent societaţilor
comerciale cu sediul în România, care executa contracte
de lucrari în Republica Federala Germania (M.Of. nr.
259/29/03/2005)
Text în vigoare începând cu data de 23 mai 2007

™ Ordin nr.661 din 12 septembrie 2000 privind


aprobarea Procedurii pentru aplicarea Acordului dintre
Guvernul României şi Consiliul Federal Elveşian cu
privire la schimbul de stagiari, semnat la Berna la 25
noiembrie 1999 şi aprobat prin Hotarârea Guvernului
nr. 579/2000 (M.Of. nr. 516/20/10/2000)

289
g) Politica socială şi ocuparea forţei de
muncă
1. Sănătate şi securitate în muncă

™ Legea securitãtii şi sãnãtãtii în muncã Nr. 319/2006,


DIRECTIVA transpusã 89/391/CEE; (M.Of. 646/
26.07.2006)

™ Hotărârea nr. 519/28.04.2009 privind instituirea unui


sistem de identificare unică şi trasabilitate a
explozivilor de uz civil (M.Of. 328/18.05.2009)

™ Hotărârea nr. 1627/29.12.2009 pentru modificarea


Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia
de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de
muncă în condiţii deosebite (M.Of. 926/30.12.2009)

™ Hotãrârea Guvernului Nr. 1622/10.12.2008 pentru


modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.
246/2007 privind metodologia de reînnoire a avizelor
de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite
(M.Of. 862/20.12.2008)

™ Hotãrârea Guvernului Nr. 1029/03.09.2008 privind


condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor (M.Of.
674/30.09.2008)

™ Hotãrârea Guvernului Nr. 601 din 13 iunie 2007


pentru modificarea si completarea unor acte normative
din domeniul securitãtii si sãnãtãtii în muncã (M.Of.
470/12.07.2007)

™ Hotãrârea Guvernului Nr. 600 din 13 iunie 2007


privind protectia tinerilor la locul de muncã (M.Of.
473/13.07.2007)
290
™ Hotãrârea Guvernului Nr. 557 din 6 iunie 2007
privind completarea mãsurilor destinate sã promoveze
îmbunãtãtirea securitãtii si sãnãtãtii la locul de muncã
pentru salariatii încadrati în baza unui contract
individual de muncã pe duratã determinatã si pentru
salariatii temporari încadrati la agenti de muncã
temporarã (M.Of. 407/18 06.2007)

™ Hotãrârea Guvernului Nr. 355 din 11 aprilie 2007


privind supravegherea sãnãtãtii lucrãtorilor (M.Of. 332
/17.05.2007)

™ Hotãrârea Guvernului Nr. 1425/2006 pentru


aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitãtii si sãnãtãtii în muncã
nr.319/2006 (M.Of. 882/30.10.2006)

™ Hotãrârea Guvernului nr.1218/2006 privind cerintele


minime de securitate si sãnãtate pentru asigurarea
protectiei lucrãtorilor împotriva riscurilor legate de
expunerea la agenti chimici în muncã, DIRECTIVA
transpusã 98/24/CE; 2000/ 39/CE; 91/322/CEE;
2006/15/CE (M.Of. 845/13.10.2006)

™ Hotãrârea Guvernului nr.1146/2006 privind cerintele


minime de securitate si sãnãtate pentru utilizarea în
muncã de cãtre lucrãtori a echipamentelor de muncã,
DIRECTIVA transpusã 89/655/CEE; 95/63/CE;
2001/45/CE (M.Of. 815/03.10.2006)

™ Hotãrârea Guvernului nr.1136/2006 privind cerintele


minime de securitate si sãnãtate referitoare la expunerea
lucrãtorilor la riscurile generate de câmpurile
electromagnetice, DIRECTIVA transpusã 2004/40/CE;
(M.Of. 769/11.09.2006)
291
™ Hotãrârea Guvernului nr.1135/2006 privind cerintele
minime de securitate si sãnãtate în muncã la bordul
navelor de pescuit, DIRECTIVA transpusã 93/103/CEE
(M.Of. 772/12.09.2006)

™ Hotãrârea Guvernului nr.1093/2006 privind cerintele


minime de securitate si sãnãtate pentru protectia
lucrãtorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
agenti cancerigeni sau mutageni în muncã,
DIRECTIVA transpusã 2004/37/CE (M.Of. 757/
06.09.2006)

™ Hotãrârea Guvernului nr.1092/2006 privind protectia


lucrãtorilor împotriva riscurilor legate de expunerea lor
la agenti biologici în muncã, DIRECTIVA transpusã
2000/54/CE (M.Of. 762/07.09.2006)

™ Hotãrârea Guvernului nr.1091/2006 privind cerintele


de securitate si sãnãtate pentru locul de muncã,
DIRECTIVA transpusã 89/654/CEE (M.Of. 739/
30.08.2006)

™ Hotãrârea Guvernului nr.1058/2006 privind cerintele


minime pentru îmbunãtãtirea securitãtii si protectiei
sãnãtãtii lucrãtorilor care pot fi expusi riscului datorat
atmosferelor explozive, DIRECTIVA transpusã
99/92/CE (M.Of. 737/29.08.2006)

™ Hotãrârea Guvernului nr.1051/2006 privind cerintele


minime de securitate si sãnãtate pentru manipularea
manualã a maselor care prezintã riscuri pentru lucrãtori,
în special de afectiuni dorsolombare, DIRECTIVA
transpusã 90/269/CEE (M.Of. 713/21.08.2006)

292
™ Hotãrârea Guvernului nr.1050/2006 privind cerintele
minime pentru asigurarea securitãtii si sãnãtãtii
lucrãtorilor din industria extractivã prin foraj,
DIRECTIVA transpusã 92/91/CEE (M.Of. 737/
29.08.2006)

™ Hotãrârea Guvernului nr.1049/2006 privind cerintele


minime pentru asigurarea securitãtii si sãnãtãtii
lucrãtorilor din industria extractivã de suprafatã si
subteran, DIRECTIVA transpusã 92/104/CEE (M.Of.
727/ 25.08.2006)

™ Hotãrârea Guvernului nr.1048/2006 privind cerintele


minime de securitate si sãnãtate pentru utilizarea de
cãtre lucrãtori a echipamentelor individuale de protectie
la locul de muncã, DIRECTIVA transpusã 89/656/CEE
(M.Of. 722/23.08.2006)

™ Hotãrârea Guvernului nr.1028/2006 privind cerintele


minime de securitate si sãnãtate în muncã referitoare la
utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare,
DIRECTIVA transpusã 90/270/CEE (M.Of. 710/
18.08.2006)

™ Hotãrârea Guvernului nr.1007/2006 privind cerintele


minime de securitate si sãnãtate referitoare la asistenta
medicalã la bordul navelor, DIRECTIVA transpusã
92/29/CEE (M.Of. 696/15.08.2006)

™ Hotãrârea Guvernului nr.971/2006 privind cerintele


minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de
sãnãtate la locul de muncã, DIRECTIVA transpusã
92/58/CEE (M.Of. 683/09.08.2006)

™ Hotãrârea Guvernului nr.493/2006 privind cerintele


minime de securitate si sãnãtate referitoare la expunerea
293
lucrãtorilor la riscurile generate de zgomot,
DIRECTIVA transpusã 2003/10/CE (M.Of. 380/
03.05.2006)

™ Hotãrârea Guvernului nr.1876/2005 privind cerintele


minime de securitate si sãnãtate referitoare la expunerea
lucrãtorilor la riscurile generate de vibratii,
DIRECTIVA transpusã 2002/44/CE (M.Of. 81/
30.01.2006)

™ Hotãrârea Guvernului nr.1875/2005 privind protectia


sãnãtãtii si securitãtii lucrãtorilor fatã de riscurile
datorate expunerii la azbest, DIRECTIVA transpusã
83/477/CEE; 91/382/CEE; 2003/18/CE (M.Of. 64/
24.01.2006)

™ Hotãrârea Guvernului nr.300/2006 privind cerintele


minime de securitate si sãnãtate pentru santierele
temporare sau mobile, DIRECTIVA transpusã
92/57/CEE (M.Of. 252/21.03.2006)

™ Ordin nr. 29/08.01.2010 al ministrului muncii, familiei


şi protecţiei sociale privind aprobarea Listei
standardelor româneşti care adoptă standardele
europene armonizate referitoare la maşini (M.OF. nr.
29/14.01.2010)

2. Ordine ale MINISTRULUI MUNCII în


domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă

™ Ordin nr. 29 din 08.01.2010 privind aprobarea Listei


standardelor româneşti care adoptă standardele
europene armonizate referitoare la maşini
EMITENT MMFPS (M.Of. nr. 29/14.01.2010)

294
™ Ordin nr. 1102 din 19.12.2008 privind avizarea
spaţiilor destinate depozitării muniţiilor, capselor sau
pulberilor pentru muniţie
EMITENT MMFES (M.Of. nr. 1/05.01.2009)

™ Ordin nr. 983 din 06.11.2008 pentru aprobarea Listei


standardelor române care adoptă standardele europene
armonizate referitoare la echipamentele individuale de
protecţie
EMITENT MMFES (M.Of. nr. 790/26.11.2008)

™ Ordin nr. 923/1503/556 din 07.08.2008/


02.09.2008/05.09.2008 pentru completarea anexei nr. 1
la Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind
restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării
anumitor substanţe şi preparate periculoase
EMITENT MMDD/MSP/MMFES (M.Of. nr. 604/ 13.08.
2008)

™ Ordin nr. 490/479 din 17.04.2008/01.08.2008 pentru


aplicarea cerinţelor minime privind anumite aspecte
legate de condiţiile de muncă ale lucrătorilor mobili
care prestează servicii de interoperabilitate
transfrontalieră în sectorul feroviar
EMITENT MT/MMFES (M.Of. nr. 604/13.08.2008)

™ Ordin nr. 1.256/443 din 07/09.07.2008 pentru


aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de
experţi de medicina muncii acreditaţi de Ministerul
Sănătăţii Publice şi de Ministerul Muncii, Familiei şi
Egalităţii de Şanse
EMITENT MSP/MMFES (M.Of. nr. 531/15.07.2008)

™ Ordin nr. 448/11.07.2008 pentru aprobarea Listei


standardelor române care adoptă standarde europene
armonizate referitoare la echipamente şi sisteme
295
protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial
explozive
EMITENT MMFES (M.Of. nr. 572/29.07.2008)

™ Ordin nr. 164/07.03.2008 privind aprobarea Listei


standardelor române care adoptă standarde europene
armonizate referitoare la maşini industriale
EMITENT MMFES (M.Of. nr. 232 / 26.03.2008)

™ Ordin nr. 94/08.02.2008 privind aprobarea Listei


standardelor române care adoptă standardele europene
armonizate referitoare la echipamentele individuale de
protecţie
EMITENT MMFES (M.Of. nr. 153 / 28.02.2008)

™ Ordin nr. 77/04.02.2008 privind aprobarea Listei


standardelor române care adoptă standarde europene
armonizate referitoare la explozivi de uz civil
EMITENT MMFES (M.Of. nr. 112 / 12.02.2008)

™ Ordin nr. 1638/393 din 25 aprilie 2007 pentru


aprobarea Reglementãrii tehnice “Normativ privind
organizarea activitãtii de verificare a instalatiilor de
ventilare care functioneazã la unitãti industriale cu
pericol potential de formare a atmosferelor explozive
si/sau toxice”, indicativ NVIV – 01-06
EMITENT MEF/MMFES (M.Of. nr. 408 / 19.06.2007)

™ Ordin nr. 1637/391 din 25 aprilie 2007 pentru


aprobarea Normativului privind organizarea activitãtii
de interventie si salvare la unitãti industriale cu pericol
potential de emisii de gaze toxice si/sau explozive
EMITENT MEF/MMFES (M.Of. nr. 408 / 19.06.2007)

™ Ordin nr. 1636/392 din 25 aprilie 2007 privind


aprobarea reglementãrii tehnice “Normativ privind
296
prevenirea exploziilor pentru proiectarea, montarea,
punerea în functiune, utilizarea, repararea si întretinerea
instalatiilor tehnice care functioneazã în atmosfere
potential explozive”, indicativ NEx 01-06
EMITENT MEF/MMFES (M.Of. nr. 411 / 19.06.2007)

™ Ordin nr. 242 din 23 martie 2007 pentru aprobarea


Regulamentului privind formarea specificã de
coordonator în materie de securitate si sãnãtate pe
durata elaborãrii proiectului si/sau a realizãrii lucrãrii
pentru santiere temporare ori mobile
EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 234 /4.04.2007)

™ Ordin nr. 755 din 16 octombrie 2006 pentru


aprobarea Formularului pentru înregistrarea
accidentului de muncã – FIAM si a instructiunilor de
completare a acestuia – abrogat de ORDIN Nr. 3 din 3
ianuarie 2007 privind aprobarea Formularului pentru
înregistrarea accidentului de muncã – FIAM
EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 887 / 31.10.2006; 70/
30.01.2007)

™ Ordin nr. 754 din 16 octombrie 2006 pentru


constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe
de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor
cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul
securitãtii si sãnãtãtii în muncã – modificat de ORDIN
Nr. 25 din 12 ianuarie 2007 privind modificarea anexei
nr. 2 la Ordinul ministrului muncii, solidaritãtii sociale
si familiei nr. 754/2006 pentru constituirea comisiilor
de abilitare a serviciilor externe de prevenire si
protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter
tehnic de informare si instruire în domeniul securitãtii si
sãnãtãtii în muncã
EMITENT MMFES (M.Of. nr. 887 / 31.10. 2006; 48 /
22.01.2007)
297
™ Ordin nr. 753 din 16 octombrie 2006 privind protectia
tinerilor în muncã – abrogat de H.G. Nr. 600 din 13
iunie 2007 privind protectia tinerilor la locul de muncã
EMITENT MMFES (M.Of. nr. 925 / 15.11.2006)

™ Ordin nr. 706 din 26 septembrie 2006 privind


cerintele minime de securitate si sãnãtate referitoare la
expunerea lucrãtorilor la riscurile generate de radiatiile
optice artificiale
EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 915 / 10.11.2006)

™ Ordin nr. 94 din 7 februarie 2006 pentru aprobarea


Listei standardelor române care adoptã standardele
europene armonizate referitoare la echipamente
individuale de protectie
EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 169 / 22.02.2006)

™ Ordin nr. 642 din 30 august 2005 privind aprobarea


Listei standardelor române care adoptã standarde
europene armonizate referitoare la echipamente si
sisteme protectoare destinate utilizãrii în atmosfere
potential explozive
EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 820 / 9 09.2005)

™ Ordin nr. 628 din 24 august 2005 privind aprobarea


Listei standardelor române care adoptã standarde
europene armonizate referitoare la explozivi de uz civil
EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 814 / 8.09. 2005)

™ Ordin nr. 561 din 1 august 2005 pentru aprobarea


Normelor metodologice privind recunoasterea si
desemnarea laboratoarelor de încercãri, precum si a
organismelor de certificare si de inspectie care
realizeazã evaluarea conformitãtii explozivilor de uz
civil
298
EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 736 / 12.08.2005)

™ Ordin nr. 477 din 14 septembrie 2004 pentru


aprobarea Normelor metodologice privind
recunoasterea si desemnarea laboratoarelor de încercãri,
precum si a organismelor de certificare si de inspectie
care realizeazã evaluarea conformitãtii echipamentelor
si sistemelor protectoare destinate utilizãrii în atmosfere
potential explozive
EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 871 / 24.09.2004)

™ Ordin nr. 355 din 28 iunie 2004 pentru aprobarea


Normelor metodologice privind recunoasterea si
desemnarea laboratoarelor de încercãri, precum si a
organismelor de certificare si de inspectie care
realizeazã evaluarea conformitãtii masinilor industriale
EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 676 / 27.07.2004)

™ Ordin nr. 354 din 28 iunie 2004 pentru aprobarea


Normelor metodologice privind recunoasterea si
desemnarea laboratoarelor de încercãri, precum si a
organismelor de certificare si de inspectie care
realizeazã evaluarea conformitãtii echipamentelor
individuale de protectie
EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 676 / 27.07.2004)

™ Ordin nr. 242 din 26 mai 2004 privind aprobarea


Listei standardelor române care adoptã standardele
europene armonizate referitoare la masini industriale
EMITENT MMSSF (M.Of. nr. 634 / 13.07.2004)

299
3. Lista directivelor europene din domeniul sănătăţii şi
securităţii în muncă
- în vigoare la data de 1 octombrie 2006 -

™ Directiva 2006/25/CE a Parlamentului European şi a


Consiliului din 5 aprilie 2006 privind cerinţele minime
de securitate şi sănătate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (radiaţii
optice artificiale) (a nouăsprezecea directivă individuală
în sensul articolului 16 paragraful 1 din directiva
89/391/CEE). Nr.CELEX 32006L0025. Actul normativ
prin care s-a transpus în România – nu s-a transpus.

™ Directiva 2006/15/CE a Comisiei din 7 februarie 2006


pentru stabilirea celei de a doua liste a valorilor limită
indicative de expunere la locul de muncă, în aplicarea
directivei 98/24/CE a Consiliului şi pentru amendarea
directivelor 91/322/CEE şi 2000/39/CE. Nr.CELEX
32006L0015. Actul normativ prin care s-a transpus în
România - H.G.nr.1218/2006.

™ Directiva 2004/40/CE a Parlamentului European şi a


Consiliului din 29 aprilie 2004 privind cerinţele minime
de securitate şi sănătate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri
electromagnetice) (a optsprezecea directivă individuală
în sensul articolului 16 paragraful 1 din directiva
89/391/CEE). Nr.CELEX 32004L0040. Actul normativ
prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1136/2006.

™ Directiva 2004/37/CE a Parlamentului European şi a


Consiliului din 29 aprilie 2004 privind protecţia
lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la
agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă (a
300
şasea directivă individuală în sensul articolului 16
paragraful 1 din directiva 89/391/CEE) (versiune
codificată). Nr.CELEX 32004L0037. Actul normativ
prin care s-a transpus în România - H.G.nr.1093/2006.

™ Directiva 2003/18/CE a Parlamentului European şi a


Consiliului din 27 martie 2003 care modifică directiva
83/477/CEE a Consiliului privind protecţia lucrătorilor
împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la
locul de muncă. Nr.CELEX 32003L0018. Actul
normativ prin care s-a transpus în România -
H.G.nr.1093/2006.

™ Directiva 2003/10/CE a Parlamentului European si a


Consiliului din 6 februarie 2003 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea
lucrătorilor la riscuri generate de agenţi fizici (zgomot)
(a şaptesprezecea directivă individuală în sensul art. 16
paragraful 1 din directiva 89/391/CEE). Nr.CELEX
32003L0010. Actul normativ prin care s-a transpus în
România - H.G.nr.493/2006.

™ Directiva 2002/44/CE a Parlamentului European şi a


Consiliului din 25 iunie 2002 privind cerinţele minime
de sănătate şi securitate referitoare la riscurile ce decurg
din expunerea lucrătorilor la agenţi fizici (vibraţii) (a
şaisprezecea directivă particulară în sensul articolului
16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX
32002L0044. Actul normativ prin care s-a transpus în
România - H.G.nr.1876/2005.

™ Directiva 2001/45/CE a Consiliului din 27 Iunie 2001


care amendează directiva Consiliului nr. 89/655/CEE
cu privire la cerinţele minime de securitate şi sănătate
pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de
lucru la locul de muncă. Nr.CELEX 32001L0045. Actul
301
normativ prin care s-a transpus în România -
H.G.nr.1146/2006.

™ Directiva 2000/39/CE a Comisiei din 8 iunie 2000


pentru stabilirea primei liste a valorilor limită indicative
de expunere la locul de muncă pentru implementarea
directivei 98/24/CE privind protecţia sănătăţii şi
securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de
agenţi chimici la locul de muncă. Nr.CELEX
32000L0039. Actul normativ prin care s-a transpus în
România - H.G.nr.1218/2006.

™ Directiva 2000/54/CE a Parlamentului European şi a


Consiliului din 18 septembrie 2000 privind protecţia
lucrătorilor contra riscurilor legate de expunerea la
agenţi biologi la locul de muncă (a şaptea directivă
particulară în sensul articolului 16, paragraful 1 al
directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX 32000L0054. Actul
normativ prin care s-a transpus în România -
H.G.nr.1092/2006.

™ Directiva 1999/92/CE a Parlamentului European şi a


Consiliului din 16 decembrie 1999 privind cerinţele
minime pentru îmbunătăţirea protecţiei securităţii şi
sănătăţii lucrătorilor expuşi la potenţiale riscuri în
atmosfere explozive (a cincisprezecea directivă
particulară în sensul articolului 16, paragraful 1 al
directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX 31999L0092. Actul
normativ prin care s-a transpus în România -
H.G.nr.1058/2006.

™ Directiva 98/24/CE a Consiliului Comunităţii


Europene din 7 aprilie 1998 cu privire la protecţia
sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor
legate de agenţii chimici la locul de muncă (a 14-a
directivă particulară în sensul articolului 16, paragraful
302
1 al directivei 89/391/CEE) (a paisprezecea directivă
particulară în sensul articolului 16, paragraful 1 al
directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX 31998L0024. Actul
normativ prin care s-a transpus în România -
H.G.nr.1218/2006.

™ Directiva 95/63/CE a Consiliului din 5 decembrie 1995


de modificare a Directivei 89/655/CEE privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de
către lucrători a echipamentului de lucru la locul de
muncă (a doua directivă individuală în sensul
articolului 16 paragraful 1 din Directiva 89/391/CEE).
Nr.CELEX 31995L0063. Actul normativ prin care s-a
transpus în România - H.G.nr.1146/2006.

™ Directiva 90/269/CEE a Consiliului Comunităţii


Europene din 29 mai 1990 privind condiţiile minime de
sănătate şi securitate pentru manipularea manuală a
încărcăturilor în situaţiile în care există un risc pentru
lucrători, în special de afecţiuni ale spatelui (a patra
directivă particulară în sensul articolului 16, paragraful
1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX 31990L0269.
Actul normativ prin care s-a transpus în România -
H.G.nr.1051/2006.

™ Directiva 90/270/CEE a Consiliului Comunităţii


Europene 29 mai privind cerinţele minime de securitate
şi sănătate referitoare la utilizarea echipamentelor cu
ecran de vizualizare (a cincea directivă în sensul
articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE).
Nr.CELEX 31990L0270. Actul normativ prin care s-a
transpus în România - H.G.nr.1028/2006.

™ Directiva 89/656/CEE a Consiliului Comunităţii


Europene din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele
minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de
303
către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie
la locul de muncă (a treia directivă particulară în sensul
articolului 16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE).
Nr.CELEX 31989L0656. Actul normativ prin care s-a
transpus în România - H.G.nr.1048/2006.

™ Directiva 89/655/CEE a Consiliului Comunităţii


Europene din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele
minime de sănătate şi securitate pentru folosirea de
către lucrători a echipamentului de lucru la locul de
muncă (a doua directivă particulară în sensul articolului
16, paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX
31989L0655. Actul normativ prin care s-a transpus în
România - H.G.nr.1146/2006.

™ Directiva 89/654/CEE a Consiliului Comunităţii


Europene din 30 noiembrie 1989 privind cerinţele
minime de sănătate şi securitate pentru locul de muncă
(prima directivă particulară în sensul articolului 16,
paragraful 1 al directivei 89/391/CEE). Nr.CELEX
31989L0654. Actul normativ prin care s-a transpus în
România - H.G.nr.1091/2006.
™ Directiva 89/391/CEE a Consiliului Comunităţii
Europene din 12 iunie 1989 pentru promovarea
îmbunătăţirii sănătăţii şi securităţii lucrătorilor la locul
de muncă – Directiva-cadru. Nr.CELEX 31989L0391.
Actul normativ prin care s-a transpus în România -
Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006
™ Directiva 83/477/CEE a Consiliului Comunităţii
Europene din 19 septembrie 1983 privind protecţia
lucrătorilor faţă de riscurile expunerii la azbest la locul
de muncă (a doua directivă individuală în sensul art. 8
din directiva 80/1107/CEE). Nr.CELEX 31983L0477.
Actul normativ prin care s-a transpus în România -
H.G.nr.1875/2005
304
h) Pensii
1. Sistemul public de pensii

™ Legea nr. 273/07.07.2009 pentru modificarea Legii nr.


19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale (M.Of. nr. 482/13.07.2009)

™ Legea nr. 208/02.06.2009 privind respingerea


Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 230/2008
pentru modificarea unor acte normative în domeniul
pensiilor din sistemul public, pensiilor de stat şi al celor
de serviciu (M.Of. nr. 385/09.06.2009)

™ Legea nr. 196/29.05.2009 pentru aprobarea Ordonanţei


de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea
pensiei sociale minime garantate (M.Of. nr.
374/03.06.2009)

™ Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi


alte drepturi de asigurări sociale cu modificările şi
completările ulterioare (M.Of. nr. 140/01/04/2000)

™ Ordonanţa de urgenţă nr. 6/18.02.2009 privind


instituirea pensiei sociale minime garantate (M.Of. nr.
107/23/02/2009)

™ Hotărârea nr. 1627/29.12.2009 pentru modificarea


Hotărârii Guvernului nr. 246/2007 privind metodologia
de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de
muncă în condiţii deosebite (M.Of. nr. 926/30.12.2009)

™ Hotărârea nr. 1481/25.11.2009 privind stabilirea


cuantumului ajutorului anual pentru acoperirea unei
părţi din costul chiriei, energiei electrice şi energiei
termice pentru nevoi casnice, cuvenit veteranilor de
305
război şi văduvelor de război, precum şi accidentaţilor
de război în afara serviciului ordonat
(M.Of.nr.840/07.12.2009)

™ Hotărârea nr. 1456/25.11.2009 pentru modificarea


alin. (6) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr.
1768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a
datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare
realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1
aprilie 2001 (M.Of. nr. 820/27.11.2009)

™ Ordin nr. 1730/20.11.2009 al ministrului muncii,


familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea
Instrucţiunilor pentru aplicarea prevederilor cap.IV
"Măsuri privind regimul cumulului pensiilor cu
veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor
bugetare" din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea
unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea
cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi
respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi
Fondul Monetar Internaţional (M.Of. nr. 805/
25.11.2009)

™ Ordin nr. 14/04.01.2010 al ministrului muncii, familiei


şi protecţiei sociale privind dovedirea absolvirii
cursurilor de zi ale învăţământului universitar în
vederea recalculării pensiei (M.Of. nr. 8/06.01.2010)

™ Ordin nr. 14/04.01.2010 al ministrului muncii, familiei


şi protecţiei sociale privind dovedirea absolvirii
cursurilor de zi ale învăţământului universitar în
vederea recalculării pensiei (M.Of. nr. 8/06.01.2010)

™ Ordin nr. 619/05.05.2009 al ministrului muncii,


familiei şi protecţiei sociale privind repartizarea
biletelor de odihnă (M.Of. nr. 311/12.05.2009)
306
™ Ordin nr. 343/14.04.2009 al ministrului muncii,
familiei şi protecţiei sociale pentru modificarea şi
completarea Normelor de aplicarea a prevederilor Legii
nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi
completările ulterioare, aprobate prin Ordinul
ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001
(M.Of. nr. 310/12.05.2009)

™ Ordinul Ministrului Muncii nr.340/2001 pentru


aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii
nr.19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte
drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi
completările ulterioare (M.Of. nr. 237/10/05/2001)

™ Decizia nr. 135/04.12.2009 a preşedintelui Casei


Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale pentru modificarea şi completarea
Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14
iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate
socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile
acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a
Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21
martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea
regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi
cu membrii familiilor acestora care se deplasează în
cadrul Comunităţii, aprobate prin Decizia preşedintelui
Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale nr. 112/2009 (M.Of. nr. 913/24.12.2009)

™ Decizia nr. 112/01.04.2009 a preşedintelui Casei


Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
307
Sociale privind aprobarea Instrucţiunilor pentru
aplicarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de
asigurări sociale a Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al
Consiliului din 14 iunie 1971 privind aplicarea
regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii
salariaţi şi cu familiile acestora care se deplasează în
cadrul Comunităţii şi a Regulamentului (CEE) nr.
574/72 al Consiliului din 21 martie 1972 de stabilire a
normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.
1408/71 privind aplicarea regimurilor de securitate
socială în raport cu salariaţii şi cu membrii familiilor
acestora care se deplasează în interiorul Comunităţii
(M.Of. nr. 355/27.05.2009)

™ Decizia nr. 135/04.12.2009 a preşedintelui Casei


Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale pentru modificarea şi completarea
Instrucţiunilor pentru aplicarea în sistemul public de
pensii şi alte drepturi de asigurări sociale a
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 al Consiliului din 14
iunie 1971 privind aplicarea regimurilor de securitate
socială în raport cu lucrătorii salariaţi şi cu familiile
acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii şi a
Regulamentului (CEE) nr. 574/72 al Consiliului din 21
martie 1972 de stabilire a normelor de aplicare a
Regulamentului (CEE) nr. 1408/71 privind aplicarea
regimurilor de securitate socială în raport cu salariaţii şi
cu membrii familiilor acestora care se deplasează în
cadrul Comunităţii, aprobate prin Decizia preşedintelui
Casei Naţionale de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări
Sociale nr. 112/2009 (M.Of. nr. 913/24.12.2009)

308
2. Alte reglementări privind pensionarea
™ Legea nr.95/2008 privind Statutul personalului
aeronautic tehnic nenavigant din aviaţia civilă din
România (M.Of. nr. 304/18/04/2008)

™ Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul


sănătăţii (M.Of. nr. 372/28/04/2006)

™ Legea nr.128/1997 privind Statutul personalului


didactic cu modificările şi completările ulterioare(M.Of.
nr. 158/16/07/1997)

™ Ordonanta de Urgenta nr.144/2008 privind


exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a
profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical,
precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi
Asistenţilor Medicali din România (M.Of. nr. 785/
24/11/2008)

3. Pensii administrate privat şi pensii facultative

™ Legea nr.204/2006 privind pensiile facultative (M.Of.


nr. 470/31/05/2006)

™ Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii


administrate privat, republicată (M.Of. nr. 1033/
09/11/2004)

™ Ordin nr. 97/06.02.2009 al ministrului muncii, familiei


şi protecţiei sociale şi nr.641/06.04.2009 al ministrului
finanţelor publice privind aprobarea Procedurii de
regularizare a sumelor reprezentând contribuţie datorată

309
fondurilor de pensii administrate privat (M.Of.
nr.264/22.04.2009)

4. Pensii de serviciu
™ Legea nr.217/2008 pentru modificarea şi completarea
Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea
Curţii de Conturi (M.Of. nr. 724/24/10/2008)

™ Legea nr.223/2007 privind Statutul personalului


aeronautic civil navigant profesionist din aviaţia civilă
din România (M.Of. nr. 481/18/07/2007)

™ Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al


senatorilor, republicată (M.Of. nr. 380/03/05/2006)

™ Legea nr.7/2006 privind statutul funcţionarului public


parlamentar cu modificările şi completările ulterioare
(M.Of. nr. 35/16/01/2006)

™ Legea nr.567/2004 privind statutul personalului


auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al
parchetelor de pe lângă acestea cu modificările şi
completările ulterioare (M.Of. nr. 1197/14/12/2004)

™ Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi


procurorilor, republicată (M.Of. nr. 576/29/06/2004)

™ Ordonanta de Urgenta nr.36/2003 privind sistemul de


pensionare a membrilor personalului diplomatic şi
consular cu modificările şi completările ulterioare
(M.Of. nr. 376/02/06/2003)

310
5. Sisteme de pensii neintegrate sistemului public

™ Legea nr.179/2004 privind pensiile de stat şi alte


drepturi de asigurări sociale ale poliţiştilor cu
modificările şi completările ulterioare(M.Of. nr. 485/
31/05/2004)

™ Legea nr.164/2001 privind pensiile militare de stat,


republicată (M.Of. nr. 183/10/04/2001)

™ Ordonanta de Urgenta nr.221/2000 privind pensiile şi


alte drepturi de asigurări sociale ale avocaţilor(M.Of.
610/28/11/2000)

6. Drepturi reparatorii cu caracter necontributiv

™ Legea nr. 296/28.09.2009 pentru completarea art. 1 din


Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea
unor drepturi persoanelor persecutate de către
regimurile instaurate în România cu începere de la 6
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive
etnice (M.Of. nr. 655/02.10.2009)

™ Legea nr.8/2006 privind instituirea indemnizaţiei


pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri
ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute
ca persoane juridice de utilitate publică (M.Of. nr. 39/
17/01/2006)

™ Legea nr.109/2005 privind instituirea indemnizaţiei


pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor
interpreţi sau executanţi din România (M.Of. nr. 39/
401/12/05/2005)

311
™ Legea nr.341/2004 Legea recunoştinţei faţă de eroii-
martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria
Revoluţiei române din decembrie 1989, precum şi faţă
de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de
suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la
Braşov din noiembrie 1987 (M.Of. nr. 654/20/07/ 2004)

™ Legea nr.309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea


unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul
militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului
Muncii în perioada 1950 – 1961 (M.Of. nr. 385/
06/06/2002)

™ Legea nr.49/1999 privind pensiile I.O.V.R. (M.Of. nr.


135/01/04/1999)

™ Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum


şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război,
republicată (M.Of. nr. 172/07/07/1994)

™ Legea nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi


sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război
(M.Of. nr. 162/01/08/1991)

™ Ordonanţa de Guvern nr.105/1999 privind acordarea


unor drepturi persoanelor persecutate de către
regimurile instaurate în România cu începere de la 6
septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive
etnice, aprobată cu modificări prin Legea nr.189/2000
(M.Of. nr. 426/31/08/1999)

™ Decretul - Lege nr. 118/30.03.1990***Republicat


privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate
din motive politice de dictatura instaurată cu începere
de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în

312
străinătate ori constituite în prizonieri (M.Of. nr.
631/23.09.2009)

7. Sistemul public de pensii al agricultorilor

™ Legea nr.263/2008 privind sistemul de pensii şi alte


drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor (M.Of. nr.
775/19/11/2008)

i) Legislaţie - Management fonduri europene

™ Ordin nr. 310/26.03.2009 al ministrului muncii,


familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Schemei
de ajutor de minimis "Bani pentru sănătatea şi siguranţa
salariaţilor" (M.Of. nr. 256./17.04.2009)

™ Ordin nr. 309/26.03.2009 al ministrului muncii,


familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Schemei
de ajutor de stat pentru formare profesională generală şi
specifică "Bani pentru formare profesională" (M.Of. nr.
256/17.04.2009)

™ Ordin nr. 308/26.03.2009 al ministrului muncii,


familiei şi protecţiei sociale privind aprobarea Schemei
de ajutor de stat pentru ocuparea forţei de muncă "Bani
pentru completarea echipei" (M.Of. nr. 256/17.04.2009)

™ Ordin nr. 602/23.09.2008 al ministrului muncii,


familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobarea
Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului şi
condiţiile specifice ale cererii de propuneri de proiecte
nr. 55 şi a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul
solicitantului şi condiţiile specifice ale cererii de
propuneri de proiecte nr. 56 (M.Of. nr. 846/16.12.2008)

313
™ Ordin nr. 600/23.09.2008 al ministrului muncii,
familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobarea unor
acorduri de delegare de funcţii privind implementarea
Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea
resurselor umane 2007 - 2013" (M.Of. nr.
882/24.12.2008)

™ Ordin nr. 558/05.09.2008 al ministrului muncii,


familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea unor
corrigenda la ghidurile solicitantului pentru proiecte de
grant şi proiecte strategice (M.Of. nr. 843/15.12.2008)

™ Ordin nr. 511/15.08.2008 al ministrului muncii,


familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobarea
Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului nr. 22, a
Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului nr. 24 şi
a Corrigendumului nr. 1 la Condiţiile specifice cererii
de propuneri de proiecte nr. 60 (M.Of. nr.
846/16.12.2008)

™ Ordin nr. 499/11.08.2008 al ministrului muncii,


familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea
modelului Contractului de finanţare pentru Programul
operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane
2007 – 2013” (M.Of. nr. 845/16.12.2008)

™ Ordin nr. 447/11.07.2008 al ministrului muncii,


familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea
Corrigendumului nr. 1 la ghidurile solicitantului nr. 17
– 54 (M.Of. nr. 835/11.12.2008)

™ Ordin nr. 409/25.06.2008 al ministrului muncii,


familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea
documentelor necesare implementării Programului
operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane
2007 – 2013” (M.Of. nr. 842/15.12.2008)
314
™ Ordin nr. 259/15.04.2008 al ministrului muncii,
familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea
documentelor necesare implementării Programului
operaţional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane
2007 – 2013” (M.Of. nr. 835/11.12.2008)

™ Ordin nr. 193/17.03.2008 al ministrului muncii,


familiei şi egalităţii de şanse pentru aprobarea
Corrigendumului nr. 1 la ghidurile solicitantului nr. 1 -
16 şi a Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului
nr. 6 (M.Of. nr. 377/19.05.2008)

™ Ordin nr. 100/14.02.2008 al ministrului muncii,


familiei şi egalităţii de şanse privind aprobarea
documentelor necesare implementării Programului
operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane
2007 - 2013" (M.Of. nr. 238/27.03.2008)
™ Ordin nr. 99/14.02.2008 al ministrului muncii, familiei
şi egalităţii de şanse pentru aprobarea unor acorduri de
delegare de funcţii privind implementarea Programului
operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane
2007 - 2013" (M.Of. nr. 231/26.03.2008)
™ Ordin nr. 3/07.01.2008 al ministrului muncii, familiei
şi egalităţii de şanse şi nr.185/21.01.2008 al ministrului
economiei şi finanţelor pentru stabilirea regulilor de
eligibilitate şi a listei cheltuielilor eligibile în cadrul
operaţiunilor finanţate prin Programul operaţional
sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013"
(M.Of. nr. 86/04.02.2008)

315
j) Legislaţie în domeniul politicilor publice

™ Hotărârea de Guvern nr. 1226 din 10 octombrie


2007 pentru aprobarea Regulamentului privind
procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea,
avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de
politici publice, a proiectelor de acte normative, precum
şi a altor documente, în vederea adoptării/
aprobării (actualizată la 19 februarie 2008) (M.Of. nr.
716 din 23/10/2007)

™ Hotărârea de Guvern nr.1807/2006 pentru aprobarea


Componentei de management din cadrul Metodologiei
privind sistemul de planificare strategică pe termen
mediu al instituţiilor administraţiei publice de la nivel
central (M.Of. nr. 1024/22/12/2006)

™ Hotărârea de Guvern nr.1361/2006 privind conţinutul


instrumentului de prezentare şi motivare a proiectelor
de acte normative supuse aprobării Guvernului (M.Of.
nr. 843/12/10/2006)

™ Hotărârea de Guvern nr.870/2006 privind aprobarea


Strategiei pentru îmbunătăţirea sistemului de elaborare,
coordonare şi planificare a politicilor publice la nivelul
administraţiei publice centrale (M.Of. nr. 637/
24/07/2006)

™ Hotărârea de Guvern nr.775/2005 pentru aprobarea


Regulamentului privind procedurile de elaborare,
monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel
central (actualizată la 1 februarie 2008) (M.Of. nr.
685/29/07/2005)

316
II. Webgrafie
1. Site-uri de interes general
™ Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse
www.mmuncii.ro

™ Ministerul Educaţiei Cercetării şi Tineretului


http://www.edu.ro/

™ Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi Locuinţelor


www.mie.ro

™ Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă


http://www.anofm.ro/

™ Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului


Profesional şi Tehnic
http://www.tvet.ro/

™ Consiliul National de Formare Profesională a Adulţilor


www.cnfpa.ro

™ Insitutul Naţional de Statistică


http://www.insse.ro/cms/rw/pages/index.ro.do

™ Institutul Naţional de Cercetare Ştiinţifică pentru


Muncă şi Protecţie Socială
http://www.incsmps.ro/

™ Centrul Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea


Diplomelor
http://www.old.edu.ro/cnred.htm
™ Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în
Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale
http://www.leonardo.ro/
317
™ Insitutul de Ştiinţe ale Educaţiei
http://www.ise.ro/

™ Observatorul Naţional Român


http://www.obsro.ise.ro/

™ Centrul Internaţional de Formare al Biroului


Internaţional al Muncii
http://www.itcilo.org/en

™ Centrul Naţiunilor Unite pentru educaţie şi formare


profesională şi tehnică
http://www.unevoc.unesco.org/snippet.php

™ Organizaţia pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare


http://www.oecd.org/home

™ Comisia Europeană - Educaţie şi formare


http://ec.europa.eu/old-address-ec.htm

™ Centrul European pentru Dezvoltarea Educaţiei şi


Formării Profesionale
http://www.cedefop.europa.eu/EN/

™ Asociaţia Europeană a Cercetării în Educaţie


http://www.eera.ac.uk/

™ Fundaţia europeană pentru îmbunătăţirea condiţiilor de


muncă şi viaţă
http://www.eurofound.europa.eu/

™ EUROCOR - cursuri
http://www.eurocor.ro/curs.php?curs=CursdeInspectorResurse
Umane&refsid=60&refbid=492&gclid=CNjy3JP76Z8CFVOPz
AodsFozYQ
318
™ Servicii resurse umane
http://www.servicii-hr.ro/

™ Consultanţă gratuită
http://www.resurseumane.org/

™ Dezvoltare resurse umane


http://www.hrd.ro/

™ Consultanţă resurse umane


http://www.elfconsulting.ro/showdef.php?nrdef=38

™ Legislaţia muncii
http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=pages&id=164

™ Managementul resurselor umane


http://www.resurse-umane.ro/

™ Ghidul planificării resurselor umane


http://www.rubinian.com/resurseumane.php

2. Ministerul muncii şi protecţiei sociale în statele


membre ale Uniunii Europene
™ Austria - Federal Ministry for Economy and Labour
http://www.bmwfj.gv.at/Seiten/default.aspx

™ Belgia - FPS Employment, Labour and Social Dialogue


http://www.meta.fgov.be/
™ Bulgaria - Ministry of Labour and Social Policy
http://www.mlsp.government.bg/
™ Cipru - Government Web Portal
http://www.cyprus.gov.cy/

319
™ Danemarca - Ministry of Employment
http://www.bm.dk/

™ Estonia - Ministry of Social Affairs


http://www.sm.ee/

™ Finlanda - Ministry of Labour


http://www.mol.fi/

™ Franta - Ministère du Travail, des relations sociales, de


la famille, de la solidarité et de la ville
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/

™ Germania - Federal Ministry of Labour and Social


Affairs
http://www.bmas.bund.de/

™ Grecia - Ministry of Employment and Social Protection


http://www.labor-ministry.gr/

™ Irlanda - National Training and Employment Authority


http://www.fas.ie/

™ Italia - Ministry of Labor and Social Policies


http://www.lavoro.gov.it/lavoro/
™ Letonia - Ministry of Welfare
http://www.lm.gov.lv/

™ Lituania - Ministry of Social Security and Labour


http://www.socmin.lt/
™ Luxemburg - Ministere du Travail et de l'Emploi
http://www.mt.etat.lu/

™ Malta - Ministry for the Family and Social Solidarity


http://www.msp.gov.mt/
320
™ Marea Britanie - Departaments for Work and Pensions
http://www.dwp.gov.uk/

™ Olanda - Ministry of Social Affairs and Employment


http://www.szw.nl/

™ Polonia – Ministry of Labour and Social Policy


http://www.mpips.gov.pl/

™ Portugalia - Ministry of Labour and Social Solidarity


http://www.mtss.gov.pt/

™ Republica Ceha - Ministry of Labour and Social


Affairs
http://www.mpsv.cz/

™ România - Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei


Sociale
http://www.mmuncii.ro/

™ Slovacia - Ministry of Labour, Social Affairs and


Family
http://www.employment.gov.sk/

™ Slovenia - Ministry of Labour, Family and Social


Affairs
http://www.mddsz.gov.si/

™ Spania - Ministry of Labour and Social Services


http://www.mtas.es/

™ Suedia - Ministry of Industry, Employment and


Communications
http://www.sweden.gov.se/sb/d/2192/

321
™ Ungaria - Ministry of Labour
http://www.meh.hu/szcsm

3. Ministerul muncii şi protecţiei sociale din ţările


candidate la Uniunea Europeană

™ Croaţia - Ministry of Economy, Labour and


Entrepreneurship
http://www.mingorp.hr/defaulteng.aspşid=7

™ Turcia - Ministry of Labour and Social Security


http://www.calisma.gov.tr/

™ Macedonia - Ministry of Labour and Social Policy


http://www.mtsp.gov.mk/

4. Reviste de specialitate

™ Revista „Psihologia Resurselor Umane”


http://www.apio.ro/wp/?pageid=11

™ Revista Omului de Afaceri


http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa
ceri

™ Revista de Afaceri, Bani şi Profit


http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa
ceri

™ Revista de „Management de la A la Z”
http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa
ceri

™ Revista de Marketing dinamic şi Excelenţă în vânzări


http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa
ceri
322
™ Revista de Sănătate şi Securitate a Muncii
http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa
ceri

™ Revista 100% LEX


http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa
ceri

™ Revista de Legislaţie a Muncii şi Asigurări Sociale


http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa
ceri

™ Revista de Resurse Umane


http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa
ceri

™ Revista de Contabilitate
http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa
ceri

™ Revista de Taxe şi Impozite


http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa
ceri

™ Revista de Alertă TVA


http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa
ceri

™ Revista de Management Financiar


http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa
ceri

™ Revista Juridică
http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa
ceri
323
™ Revista de Interes General
http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa
ceri

™ Revista E-@ltfel
http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa
ceri

™ Revista E-@ctual, E-Succes şi E-Cult


http://www.legislatiamuncii.ro/index.php?pag=newslettere#afa
ceri

™ Piaţa
http://www.revista-piata.ro/articole/resurse-umane/

™ HRreview
http://www.hrreview.co.uk/

™ Human Resource Management Review


http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cwshome
/620229/description#description

™ Human Resources Management


http://www.business.com/directory/humanresources/

™ The International Journal of Human Resource


Management
http://www.tandf.co.uk/journals/titles/09585192.asp
™ The International Journal of Human Resource
Management
http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713702518
~db=all
™ Human Resource Management Journal
http://www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0954-5395
324
™ Human Resource Management
http://www3.interscience.wiley.com/journal/32249/home?CRE
TRY=1&SRETRY=0

™ Asia Pacific Journal of Human Resources


http://apj.sagepub.com/

™ SA Journal of Human Resource Management


http://sajhrm.co.za/index.php/sajhrm

™ HR Journals and E-zines


http://www.hrmguide.net/hrm/Links/journals.htm

™ Research and Practice in Human Resource Management


http://rphrm.curtin.edu.au/

™ International Journal of Human Resources


Development and Management (IJHRDM)
http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE
=ijhrdm

™ Human Resource Management Journal


http://journalseek.net/cgi-
bin/journalseek/journalsearch.cgi?field= ISSN&query=0954-
5395

™ Journal of Human Resources


http://www.ssc.wisc.edu/jhr/

325
A B
ABUDANII, Silviu, 91 BACESCU, Constantin, 244
ACHIM, Aurel, 134, 215 BACHICHIE, Marius Catalin, 94
AFRIM, Constantin, 135 BADALUTA, Manuela, 138
AGABRIAN, Mircea, 135 BADEA, Constantin, 7
AGIU, Robert-Gabriel, 215 BADEA, Mihai, 216, 235
AGULESCU, Valentina, 92, 135 BADEANA, Mirela, 240
ALBU, Catalin, 215 BAETELU, Vasile, 53
ALBU, Cristina-Aura, 136 BALAN, Neculai, 7, 217
ALBU, Nadia, 215 BALEANU, Dan, 53
ALBU, Nicolae, 36 BALTAG, Mariana, 139
ALEXANDRESCU, Margareta, 6, BALUTA, Traian, 94
92, 93, 136 BANICA, Cornel, 95, 139
ALEXANDRESCU, Mihai Bogdan, BANU, Valentina, 155
93 BARANGA, Petre, 53, 139
ALEXE, Ion, 6, 45, 94 BARBACARU, Alin Dumitru, 95
ALMASAN, Beatrice, 137 BARBU, Victor, 7, 39, 42, 53, 54,
ANASTASIEI, Traian, 240 56, 79, 95, 105, 139, 140, 147,
ANDREI, George, 137 158, 217
ANDREITA, Vasile, 94 BATROS, Mircea, 141
ANDRONIC, Vasile, 137 BATSCHI, Gabriela-Carmen, 39, 54,
ANDRONICEANU, Armenia, 19, 141
45 BELCIUGANU, Radu, 141
ANGHEL, Vasile, 6, 137 BELGIU, Nicolae, 45
ANTAU, Aurora, 168 BELU, Daniela, 141
ANTIHI, Petrica, 94, 138 BEREVOIANU, Ion, 142
ANTOHE, Ciprian, 94 BISA, Nicu, 7
ANTON, Mihail, 138 BLEIZIFFER, Marie-Kathrin, 142
ARADAVOAICE, Gheorghe, 216, BOBOC, Mihail, 8, 142
234 BOBOLOCU, Anamaria, 142
ARIMIA, Carmen, 234 BORTA, Grigore, 143
ARMASELU, Victor, 234 BOTEANU, Marian, 235
ARMSTRONG, Michael, 6, 52, 216, BRADEANU, Radu, 239
234 BRANZAN, Ion, 8
ATANASIU, Lidia, 75, 138 BREAZU, Iulian, 54
AVRIGEANU, Silviu, 216 BRENNAN, Joseph, 143
BROC, Valerica, 39, 95
BROK, Ludovic-Stefan, 143
BRUMAR, Georgeta, 143
BRUSTUR, Dorin, 95
326
BUCOVEI, Alexandru, 240 CIUBOTARU, Gheorghe, 55, 145,
BUCULEI, Catalin-Manuel, 217 146
BUCUR, Iulia, 144 CIUCHI, George-Eugen, 235
BUDULICA, Marius, 144 CIUCU, Laurentiu-Mihai, 98
BUHAS, Viorel, 96, 144 CIULIC, Vasile, 79, 158
BUHLER, Patricia, 8, 76, 96, 217, CIUPITU, Traian, 146
235 CIUREZ, Simona, 146
BULARDA, Viorel, 145 CIUTEA, Ioan Cristian, 56
BULIGA, Gheorghe, 15 COJAN, Nicusor, 146
BURDUS, Eugen, 8, 40 COJOCARU, Felician Razvan, 146
BURGHELEA, Cristina, 217, 236 COLE, G.A., 9, 56, 76, 235
BURLOIU, Petre, 8, 96 CONSTANTIN, Adam, 56, 147
BURNICHI, Neculai, 54 CONSTANTIN, Daniela, 14
BURSUC, Catalin, 183 CONSTANTIN, George, 56
BUSOI, Marius, 32, 85 CONSTANTIN, Mariana, 56, 98
BUTA, Viorel, 240 CONSTANTIN, Neculai, 9, 10, 40,
BUTNARIU, Florin, 45, 217 41, 57, 58, 76, 77, 98, 147, 148
CONSTANTIN, Ticu, 58, 99, 218
CONSTANTINESCU, Ion, 148
C CORBEA, Flavius, 148
CORDOS, Malina, 16
CALIMANESCU, Bogdan, 40, 96 CORLATESCU, Nicu-Vasile Danut,
CALIN, Florentin Laur, 145 99
CALIN, Gheorghe, 96, 145 CORNEANU, Marina, 148, 218
CALIN, Nicolae, 96 CORNESCU, Viorel, 10, 41, 77
CALOPAREANU, Gheorghe, 240 COSMA, Daniela, 182
CALUGARESCU, Ovidiu-Danut, COSMA, George, 148
240 COSTEA, Dan, 10, 15, 45, 79, 158,
CAMCIUC, Ionel-Eusebiu, 97 218, 219
CARDON, Alain, 218 COSTEA, Razvan, 219
CARPIUC, Gabriel, 68, 121, 181 COSTIN, Marinela, 219
CARSTEA, Gheorghe, 17 COTOIA, Marin, 11
CELMARE, Gheorghita, 97 COULLOUMME-LABARTHE,
CERASEL, Ion-Corin, 8, 76, 97 Jean, 149
CERNUSCA, Lucian, 55 COVRESCU, Andrei, 11
CHIFOR, Eugen, 97 COX, Charles, 223
CHIRCORIAN, Silviu, 97 CRACSNER, Edmond-Constantin,
CHIRITA, Victor, 97 219
CHIRU, Andreea, 165 CRISMARU, Dan, 149
CHISU, Viorica Ana, 55 CRISTEA, Marian., 11
CICAN, Eugen, 32 CRISTIAN, Liviu-Daniel, 235
CIOBANU, Emil, 9, 55, 98, 145, 218 CRUCEANU, Soare, 11, 77
CIOCAN, Mihaita, 85 CUCU, Daniela, 149
CIOLOCA, Ion, 145 CUCULEA, Petrica, 99
CIORNEI, Vasile, 9, 15, 40
CIRICA, Razvan Ionut, 9
CIUBICA, Ioan, 9

327
DUMITRU, Ion Alexandru, 151
D DUMITRU, Laurentiu, 45
DUMITRU, Valentin, 152
DACIAN, Ion, 41, 77 DUNEL, Jenica, 102
DAMASCHIN, Luisa Dolores, 11
DAN, Mihai-Daniel, 235
DANCIU, Stelian, 99 E
DANESCU, Remus, 149
DANILA, Daniel, 58 EMILIAN, Radu, 13, 59, 152, 236
DASCALIAC, Dumitru, 100 ENACHE, Daniela, 236
DASCALU, Laurentiu-Iulian, 11 ENASOAE, Liviu, 236
DASCALU, Tiberiu, 100 ENE, Liliana, 236
DAVID, Adela Stefania, 219
DAVID, Adriana, 219
DAVID, Dinel-Nelu., 100 F
DAVID, Doinel, 100
DEACONU, Alecxandrina, 41, 149, FERARU, Cornel, 45
219 FERCHELUC, Octav, 77
DICU, Alexandru, 100, 149 FILIP, Radu, 30, 83
DIGA, George, 79, 158 FILOTE, Andrei, 28
DIMA, Marian, 100 FINTINA, Ioan, 102, 152
DIMA, Marin, 240 FLINTASU, Ion, 237
DIMA, Raluca-Violeta, 101 FLOREA, Lorin, 152
DIMITRIU, Laurentiu, 150 FLORICA, Cristin, 237
DINCA, Dragos, 12 FOFIRCA, Nicolae, 59
DINCA, Mariana, 220 FOTA, Cristian, 102, 152
DINESCU, Ion, 150 FOTEA, Mirela, 152
DINU, Costica, 41 FRASIN, Florina, 152
DOBANDA, Vasile, 150 FRATEAN, Teodor, 78, 102, 153
DOBOS, Marian, 12, 101 FRENTESCU, Paul, 59, 102
DOBRESCU, Cristinel, 150 FRUNZETI, Teodor, 59
DODAN, Sorin, 101 FURIES, Daniel, 153
DOMSA, Marcel, 12, 101, 150
DOREL, Ilie-Serban, 183
DRAGAN, Gabriela, 12, 217, 236 G
DRAGANOIU, Ionel, 101
DRAGOMAN, Ion, 151 GABOR, Gabriel, 45
DRAGOMIR, Cristian, 151 GAF-DEAC, Maria, 13
DRAGOMIR, Iulian, 58 GAITANARU, Valerica-Vasile, 153
DRAGOMIR, Petru, 220 GALATEANU, Valentin, 13
DUDU, Nicusor, 151 GATU, Florin, 13, 78
DUMINICA, Dorel, 12, 42 GAVRILITA, Costica, 149
DUMINICA, Gabriela, 101 GEORGESCU, Daniel, 103
DUMISTRACEL, Gheorghe, 12, 42, GHEORGHE, Mihail, 13
59, 151 GHEORGHINCA, Gelu, 220
DUMITRIU, Bogdan, 13, 151 GHERAN, Ioan, 103
DUMITRU, Dorin, 151 GHERASIM, Camelia Mariana, 153
DUMITRU, Ioan, 102 GHERASIM, Cristian, 78, 103, 154
GHICA-RADU, Dan, 13
328
GHIMIS, Dumitru, 103 HINESCU, Arcadie, 16
GHIMPETEANU, Elena Alina, 154 HOARA, Ion, 16, 237
GHINEA, Adrian, 154 HOARA, Mihaela, 159, 160
GHITA, Carmen-Andreea, 154 HRIHORISIAN, Felicia Maria, 160
GHITA, Marcel, 220 HUMULESCU, Vasile, 16
GHITA, Stelian, 154
GHIZDEANU, Mihaita, 14
GIDEA, George-Marius, 237 I
GIGIU, Alin, 154
GINDAC, Cornelia, 103 IACOB, Camelia, 16, 160, 237
GIURCA, Adrian Stefan, 78 IACOB, Iuliana, 146
GIUROIU, Catalin Valeriu, 14, 155 IACOB, Marian, 160
GOGESCU, Florina, 220 IANCU, Monica, 160
GOGU-CRAIU, Mihaela, 162 IANCU, Vasile, 221
GOSCHIN, Zizi, 14 ICONARU, Costica, 16, 60, 161
GRAD, Vasile, 30 IGNAT, Ionel, 105
GRADINARU, Marius, 14, 42, 103, ILIE, Aurel, 161
155, 220 ILIE, Doina, 161
GRADINARU, Sorin, 14 ILIE, Mihai, 105
GRAJDAN, Emilia, 146 ILIESCU, Ovidiu, 106
GRAMATICU, Constantin, 155 ILISOI, Diana, 150
GRECU, Florentina, 155 ION, Catalin-Marian, 221
GRECU, Florin, 103, 155 ION, Ionel, 61, 106
GRECU, Ioan, 14, 45, 156, 237 ION, Marian, 15, 45, 79, 158
GRIGORE, Ana Maria, 15 IONESCU, Dragos, 222
GRIGORE, Daniel-Cosmin, 15 IONESCU, Ion, 222
GRIGORE, Florin-Gheorghe, 156 IONESCU, Mihaela, 34, 50, 69, 86,
GRIGORE, Laurentiu-Mihail, 15, 124, 230, 243
42, 78, 156 IONESCU, Tiberiu, 222
GRIGORESCU, Mihai, 156, 157 IONITA, Catalin, 17, 43, 238
GRIGORICA, Ionel, 221, 237 IONITA, Mirela, 222
GROASA, Dorin George, 157 IONITA, Petrea, 106
GROSU, Mihail, 104 IORDACHE, Cristian, 238
GRUMEZA, Sorin-Valentin, 104 IORDACHE, Gheorghe, 240
GURGU, Ion, 15, 42, 59, 78, 79, IORDACHE, Marcel, 161, 222
105, 157, 158, 221 IORDACHE, Sanda, 17, 43, 61
GURGU, Iosif, 42 IORDACHESCU, Ion, 162
GUTOIU, Daniel, 15, 105, 158 IORDACHI, Corina, 162
GUTU, Bogdan-Alexandru, 105, 158 IOSIF, Gica, 106
IPATE-BERCEA, Andreea-Doria,
61, 106
H IPATE-BERCEA, Artur-Mircea, 106
IRIMIA, Niculina, 107
HANGANU, Marius, 240 IROD, Ovidiu, 107, 162
HARITONOVICI, Cristian, 158 ISAIA, Gabriel, 107
HARSAN, Eugen, 15, 158, 159 ISAIC-MANIU, Alexandru, 17
HAZU, Sorin Gabriel, 59, 60, 159 ISAILA, Claudiu-Ioan, 107, 162
HEBE, Ioan-Daniel, 16, 43, 221 ISTRATE, Cornel, 188

329
ISTRATE, Sandel, 162
IVAN, Dragos, 107 M
IVAN, Nicolae, 17
IVAN, Petre, 61 MACARENCO, Maria-Magdalena,
165
MACIU, Florin, 109
J MADA, Marius, 109
MAGDICI, Gheorghe, 223, 238
JANSEN, Julie, 163 MAKIN, Peter, 223
JILAVEANU, Liliana, 163 MALAELEA, Ion, 18, 44, 62, 80,
JOITA, Nicusor, 17, 44, 223 109, 166, 224
JURCAN, Dan, 163 MAN, Sebastian, 166
JURUBESCU, Tache, 44 MANAILA, Viorica, 109
JUVERDEANU, Carmen, 163 MANCI, Ioan, 62
MANDICA, Cosmin, 166
MANESCU, Gabriel, 180
K MANOLACHE, Ioana, 110, 238
MANOLE, Constantin, 239
KOROSI, Robert-Romeo, 238 MANOLE, Cristina, 18, 62, 166,
224, 239
MANOLESCU, Aurel, 17, 19, 44,
L 45, 63, 80, 110, 166, 167, 224,
239
LANGA, Elena, 163, 164 MARCU, Laurean-Emil, 110
LANGA, Marius Claudiu, 163 MARES, Valerica, 220
LAPADATESCU, Lorena, 137 MARIN, Dan, 167
LAPUSNEANU, Florin, 17 MARIN, Gheorghe, 19
LAZAR, Viorel, 164 MARIN, Irinel, 63, 80, 110, 167,
LAZARESCU, Mihaela, 62, 107 224, 239
LEE, Graham, 223 MARINAS, Cristian, 18, 44, 63, 80,
LEFTER, Viorel, 18, 44, 108, 164, 108, 110, 164, 167, 223, 224,
223, 238 238, 239
LEOVARIDIS, Cristina, 34, 50, 69, MARINESCU, Cornel, 167
86, 124, 230, 243 MARINESCU, Paul, 19, 110
LESANU, Liliana, 18, 164 MATEESCU, Constanta, 111
LOGHIN, Elena, 238 MATEI, Lucica, 224
LOGOFATU, Michaela, 137 MATEI, Petrisor, 19, 80, 167
LOGOFETOPOL, Costel, 135 MATES, Ioana-Viorica, 111
LONCEA, George, 164 MATUSA, Costel, 168, 224
LOZOVA, Tamara, 164 MATUSESCU, Catalin, 19, 111
LUCA, Mihail-Remus, 18, 108 MAVRODIN, Catalin, 225
LUCA, Ruxandra, 108 MAZILU, Liviu-Marian, 171
LUCHIAN, Mihail, 18 McCONNELL, John H., 45
LUNGULESCU, Liviu, 62, 79, 165, MELNIC, Valentin, 111, 112
223 MERCE, Eugeniu, 168
LUPU, Adrian, 108, 165 MERCEA, Ionel, 112
LUPU, Daciana Angelica, 165 MERCORE, Paul, 168
LUPURICI, Gheorghe, 109, 165 MEREUTA, Gheorghe, 168

330
MERSCHI, Anton, 45 NEAGU, Neculai., 21
MESLER, Daniela, 112 NEAGU, Titi, 21, 114
MICHEL, Gheorghe, 168 NEAGU, Vasile-Alin-Marian, 241
MICLAUS, Nicoleta, 168 NECULAI, Costica, 114
MICU, Valentin, 68 NEDELCU, Cristina, 137
MIHAI, Marian, 239 NEDELCU, Irina-Mihaela, 21, 114,
MIHAI, Mariana, 63, 112, 169 172, 241
MIHAI, Mitica, 80, 81 NEDELCU, Iulian-Gabriel, 21, 225
MIHAI, Noru, 63, 82, 169 NEDELCU, Mihai-Cristian, 21, 81,
MIHAI, Puiu M., 169 114, 115
MIHAILESCU, Ioan, 10, 41 NEGREA, Constantin, 172
MIHALCEA, Radu, 19, 45 NEGRU, Stefan, 172
MILITARU, Gheorghe, 81, 169 NICA, Constantin, 21, 115
MINEA, Mariana, 7 NICA, Dumitru, 115
MIU, Nicolae, 170, 225 NICA, Elvira, 18, 44, 108, 164, 223,
MLESNITA, Constantin, 112 238
MOCANU, Eugen, 20, 46 NICHILCIUC, Mihai, 82, 115
MOGOS, Iulian, 113 NICOLAE, Georgeta, 22
MOISE, Constantin, 240 NICOLAE, Maruntelu, 64
MOISE, Stelian, 113, 170 NICOLESCU, Cornelia, 163, 164
MOLDOVAN, Ioan-Gigi, 20, 46, 64, NICOLESCU, Mihail, 22
81, 113, 170 NICOLESCU, Ovidiu, 22, 23, 46,
MOLDOVEANU, Eugen, 20, 113 47, 241
MORARU, Constantin, 81, 170 NICULA, Tudor, 172
MOROSAN, Marilena-Miorica, 46, NICULAE, Cristinel, 23
170 NICULESCU, Ovidiu, 225
MORTUN, Adrian, 171 NICUT, Ionela, 24
MOSS KANTER, Rosabeth, 240 NISTOR, Andrei, 226
MOSTOFLEI, Constantin, 240 NISTOR, Eugeniu, 45
MOTICA, Codrin-Virgil, 113 NISTOR, Sorin, 24, 47
MOTOC, Gheorghe, 20 NISTOR, Valentin, 24, 82, 115, 241
MUNTEANU, Florin, 171 NISTOR, Viorel Corneliu, 173
MUNTEANU, Liviu, 113 NITA, Gheorghe, 115
MUNTEANU, Valentina, 20, 46, NITA, Leliana, 173
171 NITAN, Marcel, 68, 121, 181
MURESAN, Mircea, 240 NITU, Marian, 116
MUSETOIU, Claudia-Emilia, 64 NITULESCU, Daniela, 116

N O
NAGY, Daniela, 150 OLARU, Ionel, 240
NALBARU, Gigel, 171 OLARU, Silvia, 24
NAON, Ioan-Misu, 171 OLTEAN, Cornel, 116
NEACSU, Camelia, 114 OLTEANU, Liviu, 45
NEAGOS, Irina Simona, 114, 240 OLTEANU, Otilia, 116
NEAGU, Costica, 20, 172, 225 ONICIUC-CORDUBAN, Ionel, 24,
NEAGU, Gheorghe-Valentin, 225 64, 173

331
OPREA, Adrian, 173 PINZARIU, Sorin, 240
OPREA, Gabriel, 173 PITARIU, Horia D, 66, 228
OPRISAN, Nicolae-Dragos, 116 PITIU, Cristian, 177
ORZEATA, Mihail, 24, 47, 64, 65, PITURLEA, Marius, 66
116, 173, 174, 226 PLAPAMARU, Marcel, 177
PLATIS, Magdalena, 29, 118, 228
PLESANU, Nicolae, 177
P PLUMB, Ion, 225
PODARU, Nicolae, 29
PALADE, Danu Gigi, 174 PODGOREANU, Simona, 41, 149,
PALADE, Virgil, 24 219
PALAGHIA, Rita, 174 PODOLEANU, Nicolae, 118, 177
PANA, Cosma, 117, 174 POLLI, Gabriel Franga, 177
PANICA, Gheorghe, 175 POP, Radu, 29
PANISOARA, Georgeta, 25, 117, POPA, Adrian, 118
175, 226, 241 POPA, Constantin, 66
PANISOARA, Ion-Ovidiu, 25, 117, POPA, Ioan, 30, 83
175, 226, 241 POPA, Lucia, 48
PANTIRU, Dan, 226 POPA, Mihaita, 30
PANTIRU, Mihai, 25, 117 POPA, Silviu, 66, 83, 177, 178
PAPOI, Alina, 175 POPESCU, Ciprian, 30, 178
PARASCHIV, Gheorghe, 25 POPESCU, Claudiu, 242
PARASCHIV, Nicu, 117 POPESCU, Gheorghe-Valentin, 30
PARASCHIVA, Evelin, 226 POPESCU, Lucian, 66, 83, 84, 119,
PARLOG, Cornelia, 14 228
PASA, Florin, 25, 26, 47, 65, 227, POPESCU, Marius, 30, 119, 178
241, 242 POPESCU, Mihail, 30
PASA, Luminita Mihaela, 25, 26, 47, POPESCU, Mihai-Silviu, 140, 217
65, 227, 241, 242 POPESCU, Nicolae Iulian, 30, 31
PASCA, Natalia Loredana, 155 POPESCU, Nicu, 31
PASTOR, Ioan, 26, 227 POPESCU, Razvan, 119
PATRASCU, Stefan, 117 POPESCU, Silvia, 178
PAUN, Marius, 48, 118, 242 PREDA, Marian, 31, 228
PAUNESCU, Ion Adrian Mimi, 26, PREPELITA, Mihai, 31
48 PRICOP, Mihai, 225
PAUS, Viorica Aura, 27 PRICOP, Stefan, 31
PAVEL, Dumitru, 27, 65, 82, 176 PRUTEANU, Valerica, 31, 49
PERICLE, Elena, 27, 28, 48 PUIU, Gheorghe, 228
PETICA, Marian-Florin, 227 PUSCASU, Mirela, 67, 84, 178, 179,
PETRACHE, Costinel, 176 228
PETRE, Marius-Miguel, 28, 48, 82, PUSCASU, Penica, 31, 49, 67, 84,
118 119, 229
PETRESCU, Barbu, 29, 48, 227
PETRESCU, Dorin, 164
PETRISOR, Nicolae-Florentin, 33 R
PETRUT, Florin, 176
PINTA, Florian, 83 RACARU, Alfred-Constantin, 32,
PINTILIE, Dan, 118 84, 120, 179, 229

332
RACOSANU, Gina, 32, 120 SCRIPCARIU, Cristinel, 122, 181
RADU, Adelaida-Mihaela, 175 SECAREANU, Ionel, 69
RADU, Constantin, 120 SERB, Alberto, 33
RADU, Cristina, 242 SERBAN, Aurica, 122
RADU, Nicolae, 68, 85, 120, 179, SERBAN, Iulian, 182
229 SERBAN, Mircea, 240
RADU, Vasile, 240 SERBAN, Neculai, 33, 50, 123
RAGABEJA, Monica-Adriana, 242 SERBAN, Radu, 123
RAICU, Constantin, 32, 179 SFARLOG, Benoni, 182
RALEA, Lucian, 32, 49, 85, 120, SIDORIUC, Crinel, 182
179 SIMION, Aurel, 123
RAPAN, Florian, 240 SIMION, Doru Ovidiu, 34, 123, 182
RAPEA, Florin, 121, 180 SIMION, Maria, 34
RASCA, Lavinia, 41, 149, 219 SITEANU, Eugen, 123
RAU, Adrian, 68, 242 SITEANU, Razvan-Petru, 123
RAU, Valin, 121 SOARE, Picuta, 124
RICU, Tudor, 121, 180 SOLOMON, Nicolae, 124
RIZEA, Ion, 7 SOPANDA, Ilie, 221
RIZESCU, Alexandru, 180, 229 SOROIU, Liviu, 182
ROBU, Mihai, 30, 32, 68, 85 STAICU, Gheorghe, 34, 50
ROMANU, Claudiu-Silvian, 68 STAN, Liviu, 243
ROMILA, Carmen, 180 STAN, Marian, 124
ROSCA, Constantin, 32, 50, 180 STANCILA, Lucian, 35, 71
ROSCA, Ion Gh., 32, 50, 180 STANCIU, Mircea, 239
ROSU, Neculai, 243 STANCIU, Nicu, 45
ROSU, Tudor, 229, 243 STANCIU, Sica, 10, 41
RUGINA, Ioan, 33 STANCIU, Stefan, 34, 50, 69, 86,
RUS, Teofil, 230 124, 230, 243
RUSANESCU, Madalin, 243 STANCU, Cristian Tache Mugurel,
RUSU, Alexandru, 68, 121, 181 34, 69, 86, 124, 125
STANCU, Sorina, 183
STANCU, Vasilica, 183
S STANESCU, Adrian, 230
STANESCU, Dan, 34, 50, 69, 86,
SACHELARIE, Octavian-Mihail, 33 124, 230, 243
SACUIU, Adrian, 240 STANESCU, Elena Ramona, 50, 70,
SALGAU, Eusebiu-Marius, 85, 121, 125, 183
181 STATE, Olimpia, 34
SAMSON, Matei, 33 STEFAN, Dumitru, 35, 183
SANDU, Corneliu-Gabriel, 181 STILPEANU, Elena, 183
SANDU, Daniela-Mariana, 122 STIRBU, Gheorghe, 125
SAROSI, Lucian-Aurelian, 50, 122 STOE, Petre, 45
SASU, Horatiu, 85 STOEAN, Ioana Tania, 35, 70, 86,
SAVA-NERISAN, Doina-Marcela, 125, 183, 184
181 STOENESCU, Ciprian, 230
SAVOYAT, Bruno, 230 STOICA, Alexandru, 240
SCHEAU, Mihai, 33, 243 STOICA, Florin, 125
SCHUHFRIED, Gernot, 69, 122 STOICA, Vasile, 35

333
STOICA, Victor, 51 UDROIU, Cristinela, 186
STOICA-CONSTANTIN, Ana, 58, UNGUR, Vasile, 127
99, 218 UNGUREANU, Constantin, 231,
STOICESCU, Dan, 45 244
STOICHECIU, Stefan, 35, 184 UNGUREANU, Ovidiu, 88
STRATULAT, Neculai, 230 UNGUREANU, Valentin, 186, 244
STROE, Cezar-Gabriel, 125 URSULEANU, Sorin Aurel, 231
STURZ, Petronela Catalina, 70 URTILA, Mihai, 128, 186
SUDITU, Marius, 126 URZICA, Nicolae, 128
SULUGIUC, Romeo, 86, 126

V
T
VADUVA, Eugen, 128
TABACU, Aurel, 87 VADUVA, Victor, 36, 187
TABARAC, Cornelia, 126 VADUVESCU, Lucian, 128
TAFTA, Daniel-Ovidiu, 231 VANCEA, Radu Horia, 128
TARU, Ioan-Catalin, 162 VARZARU, Mihai, 32, 36, 50, 180
TATARU, Marius Corneliu, 87, 126 VASI, Cosmina, 187
TELESPAN, Constantin, 244 VASILE, Daniel, 129
TEMPLAR, Richard, 184 VASILE, Emilia, 231
TENCHIU, Pavel, 15 VASILE, Lavinia, 88, 187
TENU, Costica, 35, 71, 87, 88 VASILE, Lorica Vasilica, 232
TEODORESCU, Lucian, 9 VASILE, Niculae, 244
TEODOSESCU, Adrian, 126 VASILESCU, Angela, 51
TITESCU, Adrian, 231 VASILESCU, Ion, 225
TOADER, Cristian, 184 VASILIU, Valentin-Emil, 187
TOFANEL, Costel, 126 VEDINAS, Florin, 232
TOMA, Sorin George, 110 VEGA, Emanuel-Vasile, 129
TOPOLOG, Iulian, 127 VERBONCU, Ion, 23, 46, 47, 241
TORCARESCU, Cristinel-Ion, 185 VERBUNCU, Ion, 225
TOSU, Costin Nicusor, 71, 231 VILCEANU, Nicolae, 129
TRANDAFIR, Viorel, 36, 88, 127 VILCU, Gabriel-Leonard, 71, 129
TRESCH SZVIRCSEV, Tibor, 51, VINTELER, Claudiu-Stefan, 36
127, 185 VINULESCU, Marius, 129
TRIF, Sorin, 185 VIRJAN, Gore, 129
TUCUNETE, Gheorghe, 185, 186 VIRLAN, Constantin, 187
TUDOR, Laurentiu, 127 VISAN, Costel-Gabriel, 130
TUDORACHE, Alin, 36, 186 VISAN, Cristian, 188
TUDORAN, Ion, 186 VITISAN, Mariana, 188
TUMBAR, Constantin, 36 VITOMIREANU, George-Danut,
TUNARU, Ramona, 184 36, 130
TUTOI, Iulian, 51 VLAD, Valentina, 37, 244
VLADUTU, Marius, 71
VLASCEANU, Mihaela, 188
U VLASCEANU, Miruna, 188
VODA, Mircea, 232
UDREA, Mirela, 45 VOICU, Corneliu, 37, 88, 130, 232

334
VOICU, Razvan, 188
VOICU, Silviu, 232 Z
ZAHARIA, Sandu, 188
W ZAHIU, Bogdan, 189
ZAMFIRESCU, Florin, 130
WILSON, Jerry R., 232 ZAMFIROIU, Gabriela, 189
ZIRRA, Daniela, 37
ZLATE, Gabriel, 130
ZLATE, Mielu, 233
ZUZU, Florin, 244

335