Sunteți pe pagina 1din 3

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Anul şcolar 2021-2022


Disciplina Limba şi literatura română
Clasa a VIII-a

Numele şi prenumele elevului: ___________________________________________________________

Data susţinerii testului: _________________________________________________________________

Numele și prenumele elevului________________________________________________________


Data suținerii testului: ________________________________________________________________ Nota profesorului________________

Din oficiu se acordă 10 puncte


Pentru redactarea întregii lucrări se acordă 12 puncte
Timpul efectiv de lucru este de 50 de minute

PARTEA I
(48 de puncte)
Citește cu atenție textul următor:

”În dimineața următoare, observ că 7.00- Micul dejun e urmat direct de 7.00- Comandament, ceea ce e perfect
de vreme ce îmi permite să pun lucrurile în mișcare. În sala de mese, îmi arat orarul, care conține și un soi de număr de
identificare, în fața unui sensor în timp ce-mi împing tava de-alungul tejghelei metalice din fața cazanelor cu mâncare,
văd că micul dejun e consistent, ca de obicei- un castron de cereale firbinți, o cană cu lapte și fructe sau legume puse
într-o cupă mica. Azi avem piure de napi. Totul provine din fermele subterane ale Districtului 13.
(…) Gale își pune tava alături de mine și încerc să nu mă holbez la napii lui cu o figură prea jalnică, fiindcă
vreau într-adevăr mai mulți și fiindcă e într-adevăr foarte iute când e vorba să-mi de ape furiș mâncarea lui. Deși îmi
concentrez atenția asupra șervetului pe care mi-l împăturesc cu grijă, în castronul meu își varsă conținutul o lingură
plină de napi.
(…) Au reguli foarte stricte în privința mâncării. De exemplu, dacă nu termini de mâncat ceva și vrei să
păstrezi restul pentru mai târziu, nu poți să-l scoți din sala de mese. (…) Suntem obișnuiți să răbdăm de foame, dar nu
și să ni se spună cum să ne gospodărim proviziile. Din anumite puncte de vedere, Districtul 13 ne controlează cu mai
multă strictețe decât Capitoliul.
- Ce-ar putea să-mi facă? Mi-au luat deja comunicatorul-manșetă, spune Gale.
În timp ce îmi șterg mâncarea de pe castron, curățându-l perfect, îmi vine inspirația.
- Hei, poate-ar trebui să pun condiția asta ca s-accept rolul Gaiței-Zeflemitoare.
- Vorbești despre permisiunea de a te hrăni cu napi din porția mea? face el.
- Nu, despre permisiunea de a merge la vânătoare, îi explic, iar ideea mea îi atrage atenția. Ar trebui să dăm
totul la bucătărie. Însă am putea…
Nu trebuie să-mi închei fraza, fiindcă el știe. Am putea sta la suprafață. În pădure. Am putea fi din nou noi
înșine. ” Revolta, de Suzane Collins

Rezolvă următoarele sarcini de lucru, formulate pornind de la textul dat.


A.
1. Cuvântul comunicatorul-manșetă, din enunțul Mi-au luat deja comunicatorul-manșetă, s-a format prin:
(6
puncte)
a) conversiune b) compunere c) derivare

2. Transcrie, din text, câte un cuvânt care să conțină: (6 puncte)


vocale în
hiat:………………………………………………………………………………………………………………………
………………………
diftong:
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….
3. Explică folosirea cratimei în enunțul Ce-ar putea. (6 puncte)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

4. Completează tabelul următor, precizând valoarea morfologică și funcția sintactică pentru fiecare dintre cuvintele din
text scrise în coloana din stânga. (6 puncte)
Cuvântul Valoarea morfologică Funcția sintactică
îmi
consistent
proviziile

5. Construiește un enunț în care cuvântul bucătărie să aibă funcția sintactică de circumstanțial de loc.
(6
puncte)
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………
B
1. Transcrie, din textul dat, doi indici de timp și de spațiu. (6 puncte)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

2. Precizează o trăsătură a lui Gale, care reiese din al doilea alineat al fragmentului dat. (6 puncte)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

3. Exprimă-ți, în 30-50 de cuvinte, opinia referitoare la oamenii care îi ajută pe ceilalți, plecând de la ceea ce face Gale
pentru personajul narator. (6 puncte)
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………
PARTEA A II-A
(30 de puncte)
Redactează o compunere de 100-150 de cuvinte, la persoana I, în care să-ți imaginezi începutul și cuprinsul unui text
narativ care se încheie cu fraza: ,,Mai mult chiar, după toate cele întâmplate, am înțeles valoarea adevăratei prietenii.”
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………