Sunteți pe pagina 1din 5

1.

DESCRIEREA FIRMEI

PREZENTAREA S.C. „PADORES” S.R.L.

Firma „PADORES” S.R.L. este o societate cu capital privat din domeniul


confecţiilor şi accesoriilor de damã, exclusiv lenjerie intimã şi lucreazã în sistem „lohn”.
Sediul firmei este în oraşul Mizil, str. M. Bravu, nr.63, judeţul Prahova, în incinta fostului
„Complex Tohani”, aparţinând Cooperativei de Consum Mizil.
Conducerea firmei este alcãtuitã din cei doi membrii ai familiei Tsiatsios, soţ şi
şoţie, cetãţeni de origine greacã. Aceştia au participat la constituirea capitalului social prin
aport egal de capital în acţiuni (parţi sociale) 50 % cu 50 %.
Firma a luat fiinţã în anul 1998, înregistratã la Registrul Comerţului sub numãrul
J29 / 170 / 1998, iar codul unic de înregistrare este 10203042 şi de asemenea, este
înregistratã ca plãtitor de T.V.A la Administraţia Financiarã a oraşului Mizil.
Cei doi administratori ai firmei vin cu o vastã experienţã în domeniul confecţiilor
din Grecia, de peste 20 de ani şi dupã colaborãri de succes cu firme importante din
Germania, Franţa şi Olanda.
Decizia de a face investiţii într-o ţarã strãinã a aparţinut ambilor soţi, deşi au fost
conştienţi de greutãţile ce vor apãrea : altã legislaţie, limba românã le era necunoscutã, fãrã
persoane de contact în România .
Soluţia de producţie în sistem „lohn”, adicã faptul cã materia primã, accesoriile,
tiparele, încadrãrile şi mostrele de producţie sunt ale beneficiarului, a fost cea mai bunã
alegere de pornire a producţiei de confecţii.
Prin acest sistem nu trebuie decât sã ai în grijã buna desfaşurare a procesului de
producţie, nu mai pierzi timp cu studiul pieţei pentru a alege ce sã produci şi pentru ce nişã
de piaţã, activitatea de aprovizionare şi achiziţionare de materie primã la preţul cel mai bun
şi calitate superioarã este inexistentã, iar comenzile sunt ferme şi sigure.
La fel şi clienţii. Toate comenzile vin în urma contractelor încheiate cu parteneri
strãini, prin intermediul unei firme comisionare. Acest subiect al comisionariatului se poate
discuta în viitor, deoarece directa conlucrare cu firmele strãine ar aduce preţuri mai bune
per produs şi implicit câştiguri mai mari.

STRUCTURA ORGANIZATORICA

Pentru o mai bunã întelegere a modului de organizare a firmei prezentãm


ca anexa la aceasta lucrare organigrama societãţii „Padores” S.R.L.

CLIENTI

Sistemul de producţie „lohn” este un sistem des utilizat în România dupã anul
1990, datoritã uşurinţei cu care societãţie îşi asigurã materia primã, materialele şi
comenzile, prin intermediul unei firme ce poartã denumirea de comisionar.
Astfel, dupã încheierea unui contract de „lohn” (împrumut), firma comisionarã se
obligã în schimbul unui comision perceput per produs sau la valoarea întreagã a producţiei
sã faciliteze firmei contractante, comenzile de produse şi tot necesarul de materie primã.
Producãtorul în sistem „lohn” trebuie doar sã dispunã de forţa de muncã şi de
logistica internã în desfãşurarea activitãţii.

1
Firma „Padores” S.R.L. a ales un comisionar din Bucureşti din domeniul
confecţiilor, care mai are sub aripa sa înca 15 firme mari din toatã ţara.
Prin intermediul acestei firme, societatea „Padores” S.R.L. a ajuns sã lucreze
produse pentru firme din Anglia, precum „ETAM”, „Dorothy Perkins”, „Island river”,
„Florance Fred” şi altele la fel de importante.
La început colaborarea s-a fãcut doar cu un singur comisionar, dar pe mãsurã ce
afacerea s-a dezvoltat (capacitatea de lucru a devenit mult mai mare, produsele mult mai
bine realizate, productivitatea mai bunã), societatea „Padores” a fost contactatã de o
companie de sistem „lohn” mai mare şi anume „Alison Hayes” Urziceni cu punct de lucru
In Buzau.
Aceasta companie este reprezentanta in Romania a firmei „Alison Hayes CO.
Ltd.” - Londra, Marea Britanie.

2. DESCRIEREA ACTIVITATII
DIN CADRUL COMP. PRODUCTIE

SISTEMUL DE PRODUCTIE „LOHN”

Prin legãtura mult mai puţin ramificatã, contractul direct cu o companie mare –
„ALISON HAYES” Urziceni - punct de lucru Buzau, a fost bine venit pentru firma
româneascã, deoarece a obţinut preţuri mai mari pe produse.
Însã şi exigenţele au crescut foarte mult.
Astfel, compartimentul „PRODUCTIE” din cadrul firmei a trebuit sã respecte mai
întâi anumite standarde ce influenteaza calitatea produselor livrate, un nivel de tehnologie
ridicat, o logisticã bine pusã la punct. Pe mãsura realizãrii acestor standarde minime, firma
româneascã a fost acceptatã de firma englezeascã, iar comenzile au început sã curgã.
Primul pas în sistemul productiei in „lohn” este emiterea unei comenzi de
producţie de catre beneficiarul produselor. Aceasta conţine numãrul de produse ce se doresc
a fi realizate, consumul de material per produs, modul de confecţionare a accesoriilor de
produs şi nu în ultimul rând data de livrare a producţiei.
Dupã ce se acceptã de cãtre firma românã aceastã comandã, soseşte un prototip, o
mostrã de producţie, adicã un exemplu de produs pe baza cãruia se vor croi şi executa toate
produsele.
Mai întâi trebuie confecţionat „seria zero” adicã primul produs pentru a constata
eventualele probleme ce ar putea apãrea în procesul de producţie (material cu defecte sau
care se decoloreazã la cãlcat, etc.)
Se executã o serie de câte 3 sau 5 produse ce se vor trimite pentru a primii acceptul
de croire, în Anglia unde se va constata modul de execuţie.
În acelaşi timp sosesc la sediul firmei „Padores” şi materialele, accesoriile (aţã,
fermoare, nasturi, capse, etichete de pret, de compoziţie, umeraşe, saci de ambalat, etc.).
Dupã ce se pune materialul pe şpanuri, se croieşte dupã încadrarea fãcutã de
sectorul croit, pe modele, culori şi mãsuri.
Apoi produsele sunt repartizate liniilor de producţie. Acestea lucreazã pe faze de
producţie, adicã fiecare muncitoare va face o anumitã fazã a produsului, de exemplu :
confecţionat manşetã sau încheiat lateral sau tiv, etc.
Acest moment al producţiei este coordonat şi supravegheat de şefele de linii,
ajutate de C.T.C.-istele de linii. Pe mãsura „scoaterii la gata” a produselor, acestea sunt

2
duse la compartimentul „C.T.C. final”. Aici este controlat fiecare produs, amãnunţit şi
respins dacã nu corespunde mostrei de produs.
Trebuie precizat faptul cã tot controlul de calitate este supra controlat de cãtre un
reprezentant al firmei beneficiare, bineînţeles prin sondaj.
Dacã produsul a trecut de controlul final, merge la sectorul „ambalat” unde este
pus pe umeraş, împachetat în cutii sau saci si apoi depozitaţi. La data scadentã a comenzii
un mijloc de transport al firmei beneficiare va venii sã ridice produsele ce vor lua drumul
spre depozitul general din Anglia.

DESCRIEREA ACTIVITATII DE PRODUCTIE

Activitatea de producţie in cadrul firmei „PAORES„ S.R.L. se desfãşoarã sub


directa îndrumare a administratorilor societãţii. Pentru buna întelegere şi comunicare cu
angajaţii români a fost angajat un translator de limba greacã ce participã la fiecare discuţie a
patronilor cu salariaţii.
Sunt organizate mai multe sectoare de lucru: secţia de croit, secţia producţie
alcãtuitã din patru linii de producţie şi faze auxiliare, C.T.C., ambalat şi livrãri.
Activitatea din sectorul croit este condusã de un şef croit, cele patru linii de
producţie sunt coordonate de cãtre directorul de producţie, iar coordonarea fiecãrei linii de
producţie, de câte o şefã de linie şi cîte o C.T.C.-istã de linie.
Fazele auxiliare productiei, C.T.C. final, ambalatul şi livrãrile sunt conduse de
cãtre şeful C.T.C.- ului final, care permite sau nu livrarea produselor.
Pe lîngã personalul direct implicat în producţie, existã şi biroul personalului indirect
productiv ce se ocupã cu „mersul hârtiilor”, birou indispensabil în orice firmã comercialã.
Evidenţa contabilã se asigurã prin intermediul unei firme specializate cu care s-a încheiat
un contract de colaborare. Mai trebuie amintit de directorul administrativ care are în
subordine sectorul pazã, curãţenie, fochist, etc.
Datorita faptului ca productia este compartimentul cu 90 % implicare in activitatea firmei,
relatiile cu celelalte compartimente sunt slabe. Astfel, cu compartimentul „Relatii umane” :
atunci cand salariatii din productie isi ridica salariile, au nevoie de adeverinte, copii dupa
diverse acte sau semnaturi autorizate.

RELATIILE COMP. PRODUCTIE CU MEDIUL EXTERIOR

Putem considera mediu exterior al compartimentului de productie din cadrul S.C.


PADORES S.R.L. controlul de calitate din depozitele firmei britanice unde are loc receptia
produselor facute in Romania.
Aici produsele sunt supuse unui alt control de calitate decat cel din Romania. Dacã
se descopera defecte mai mult de 6 % din totalul produselor, comanda poate fii refuzatã.
Dupã recepţia produselor la depozitul firmei beneficiare, în termen de 30 de zile se
va face plata cãtre societatea „Padores”, în baza facturii emise de aceasta, plata se face in
lire sterline.

INDICATORI DE EVALUARE

Motivul determinant în alegerea sitemului „lohn” de producţie, rampa de lansare


într-o afacere profitabilã este forţa de muncã. Pentru un oraş „mort” din punct de vedere al
economiei, o fabricã de producţie este un loc de muncã pentru majoritatea somerilor
proveniţi de la firmele de stat care şi-au închis porţile dupã `89.

3
Este adevãrat faptul cã domeniul confectiilor a acaparat salariaţi din rândul
femeiilor şi mai puţin din cel al bãrbaţilor. Vom prezenta în continuare evoluţia numãrului
de salariaţi în cadrul firmei „Padores”.

ANUL Med. Urban Med. Rural Total


2000 69 3 72
2001 75 11 86
2002 40 85 125
2003 113 25 138
2004 135 35 170
2005 155 45 200

evol. nr. sal

250

200
nr. sal.

45
150 35
Med. Rural
25
100 Med. Urban
3 11 85 155
113 135
50
69 75
0 40

2000 2001 2002 2003 2004 2005


ani

Productivitatea muncii se exprima prin nivelul productiilor totale realizate al productivitatii


factorilor pamant, munca si capital, al costurilor unitare, profit si rentabilitate.
PRODUCTIVITATEA MUNCII: W=P/N
unde, P-productia obtinuta; N-numarul de salariati; W-productivitatea.
Marimea si dinamica productivitatii muncii sunt influentate de mai multi factori, si anume:
Nivelul tehnic de productie;
Nivelul si calitatea capitalului utilizat;
Pregatirea si calificarea fortei de munca;
Organizarea productiei si a muncii;
Conditiile de munca;
Cointeresarea factorului uman;
Conditiile naturale.
Productivitatea muncii are un rol foarte important in reducerea decalajului intre resurse si
nevoi, precum si in sporirea veniturilor si cresterii nivelului de trai, in ridicarea
competitivitatii si a capacitatii de a face fata concurentei atat pe piata interna cat si pe piata
externa.

4
Structura cheltuielilor
de productie (%)

ANII
SPECIFICATIE
2003 2004 2005
Salariul personalului 13,87 15,65 20,1
Asigurari si protectie
11,18 12,8 17,67
sociala
Amortizare 1,77 2,78 2,67
Lucrari si servicii
21,22 27,4 28,13
executate de terti
Combustibil, energie
28,25 29,34 31.43
si apa
Alte cheltuieli 23.71 12.03 -
TOTAL
100 100 100

Sursa: Documentele contabile ale firmei

Ca o concluzie a acestor cheltuieli, putem vorbi despre o crestere a lor, mai ales a celor cu
salariile personalului si a cheltuielilor ce decurg din ele, combustibil, cheltuieli cu servicii
si alte cheltuieli.