Sunteți pe pagina 1din 1

Principiile managementului calităţii

Pentru ca o organizaţie să poată fi condusă şi să funcţioneze cu succes este necesar ca aceasta să


fie coordonată şi controlată într-un mod sistematic şi transparent. Succesul poate rezulta din
implementarea şi menţinerea unui sistem de management care este proiectat pentru îmbunătăţirea
continuă a performanţei luând în considerare necesităţile tuturor părţilor interesate. Activitatea de
management al unei organizaţii include printre alte categorii de management, managementul calităţii.
Au fost identificate opt principii de management al calităţii care pot fi utilizate de managementul de la
cel mai înalt nivel pentru a conduce organizaţia spre îmbunătăţirea performanţei.
a) Orientarea către client
Organizaţiile depind de clienţii lor şi de aceea ar trebui să înţeleagă necesităţile curente şi viitoare ale
clienţilor, ar trebui să satisfacă cerinţele clientului şi ar trebui să se preocupe să depăşească
aşteptările clientului.
b) Leadership N1)
Liderii stabilesc unitatea dintre scopul şi orientarea organizaţiei. Aceştia ar trebui să creeze şi să
menţină mediul intern în care personalul poate deveni pe deplin implicat în realizarea obiectivelor
organizaţiei.
N1) NOTĂ NAŢIONALĂ - Pentru aplicarea principiului de „leadership” o persoană ar trebui:
- să fie proactivă şi să conducă prin exemplu propriu,
- să înţeleagă şi să răspundă la schimbările din mediul extern,
- să ia în considerare nevoile tuturor părţilor interesate, inclusiv clienţi, proprietari, personal, furnizori, comunităţi
locale şi societatea în ansamblu,
- să stabilească o viziune clară pentru viitorul organizaţiei,
- să stabilească valorile comune şi modelele de etică la toate nivelurile organizaţiei,
- să construiască încrederea şi să elimine teama,
- să asigure personalului resursele necesare şi libertatea de a acţiona cu responsabilitate şi răspundere,
- să inspire, să încurajeze şi să recunoască contribuţiile personalului,
- să promoveze o comunicare deschisă şi onestă,
- să educe, să instruiască şi să îndrume personalul,
- să stabilească obiective şi ţinte îndrăzneţe,
- să implementeze strategii pentru realizarea acestor obiective şi ţinte.

c) Implicarea personalului
Personalul de la toate nivelurile este esenţa unei organizaţii şi implicarea lui totală permite ca abilităţile
sale să fie utilizate în beneficiul organizaţiei.

d) Abordarea bazată pe proces


Rezultatul dorit este obţinut mai eficient atunci când activităţile şi resursele aferente sunt conduse ca
un proces.

e) Abordarea managementului ca sistem


Identificarea, înţelegerea şi conducerea proceselor corelate ca un sistem, contribuie la eficacitatea şi
eficienţa unei organizaţii în realizarea obiectivelor sale.

f) Îmbunătăţirea continuă
Îmbunătăţirea continuă a performanţei globale a organizaţiei ar trebui să fie un obiectiv permanent al
organizaţiei.

g) Abordarea pe bază de fapte în luarea deciziilor


Deciziile eficace se bazează pe analiza datelor şi informaţiilor.

h) Relaţii reciproc avantajoase cu furnizorul


O organizaţie şi furnizorii săi sunt interdependenţi şi o relaţie reciproc avantajoasă creşte abilitatea
ambilor de a crea valoare.
Aceste opt principii de management al calităţii constituie baza standardelor pentru sistemul de
management al calităţii din cadrul familiei ISO 9000.