Sunteți pe pagina 1din 2

Dosarul nr.

3-2124/2021

Republica Moldova
HOTĂRÎRE
În numele Legii
(dispozitivul)

17.09.2021 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani


Instanța de contencios administrativ compusă din:
Preşedinte de ședință, judecător Oleg Melniciuc
Grefier Ana Pușciuc, Nadejda Spatari

Cu participarea:
Reclamantului Gheorghe Manjeru
Reprezentantului reclamantului Gheorghe Manjeru, avocatului Andrei Briceac.
Reprezentantului pârâtului Ministerul mediului Dogotari Vasilii.

În lipsa:
Reprezentantului terțului Inspectoratul pentru protecția mediului.
Reprezentantului terțului Procuratura Generală.
Reprezentantului terțului Paciu Mihail.

Examinând în şedinţă de judecată publică cauza în contenciosul


administrativ la cererea de chemare în judecată depusă de Gheorghe Manjeru
împotriva Ministerului mediului, terții Inspectoratul pentru protecția mediului,
Procuratura Generală, Mihail Paciu privind anularea actelor administrative
individuale defavorabile, restabilirea în funcție, încasarea prejudiciului cauzat și a
cheltuielilor de judecată,
a c o n s t a t a t:
_______________

În conformitate cu prevederile art. 224 Cod administrativ, instanţa de


contencios administrativ,
HOTĂRĂȘTE:

Se respinge cererea de chemare în judecată în contenciosul administrativ


depusă de Gheorghe Manjeru împotriva Ministerului mediului, terții Inspectoratul
pentru protecția mediului, Procuratura Generală, Mihail Paciu privind anularea
ordinului Ministerului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului nr. 357 p din
14.06.2021 cu privire la anularea ordinului nr. 795 p din 10.08.2018 cu privire la
ocuparea funcției prin concurs; anularea deciziei Ministerului agriculturii,
dezvoltării regionale și mediului din 23.07.2021 privind soluționarea cererii
prealabile; restabilirea lui Gheorghe Manjeru în funcția de șef al Inspectoratului
pentru protecția mediului; încasarea prejudiciului material cauzat și a cheltuielilor
de judecată, ca neîntemeiată.
Hotărîrea este cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30
de zile de la pronunțare, prin intermediul Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani.

Preşedinte de ședință, judecător Oleg Melniciuc

Corespunde originalului