Sunteți pe pagina 1din 3

Avizat,

Director: Petre George Catalin

Unitatea de învăţămant: Liceul de Arte „Ionel Perlea”, Slobozia Profesor diriginte: Baboi Marian Iulian
Clasa: a VII-a B An şcolar: 2021-2022

CONSILIERE ŞI ORIENTARE
Planificare anuală

 Clasa a VII a B – profil vocational desen/arte plastice, cu 0,5 ore/sapt

Nr. MODULUL Semestrul 1 Semestrul 2 Anual


Crt. Număr de ore Număr de ore Număr de ore
1 Autocunoaştere şi stil de viață sănătos și 2 2 4
echilibrat
2 Dezvoltare socio-emoțională 2 2 4
3 Managementul învăţării 2 2 4
4 Managementul carierei 1 2 3
5 Analiza – ora la dispozitia dirigintelui - 2 2
Total ore 7 10 17
Săptămâna ŞCOALA ALTFEL „Să ştii mai multe, să fii mai bun” 8 – 14 aprilie 2022
Planificare anuală
CLASA: a VII – a
SEMESTRUL I (14 septembrie 2020– 29 ianuarie 2021)

Unitatea de învățare Competente Conținuturi Nr. Săptămâna Observații


Specifice ore
1. Autocunoaştere şi stil 1.1. 1.2.  Hei, ce mai faci? 5
de viață sănătos și Recapitulare inițială și autoevaluare inițială S 2 21.09 - 25.09 octombrie
echilibrat  Eu, la microscop: Schimbări fizice și emoționale la 2 S 4 05.10 - 09.10 Ziua
preadolescenți Educației
Îmi place tot ce sunt: Abilități, etichetări, activități.
2. Dezvoltare socio- 2.1. 2.2.  Bullying ZERO – misiune posibil: Agresivitate, violență,
emoțională bullying: cauze, forme, soluții, combatere, prevenire 1 S 6 19.10-23.10
Cyberbullying – provocare în desfășurare: Agresivitate,
violență, bullying: cauze, forme, soluții, combatere,
prevenire
2. Dezvoltare socio- 2.1. 2.2.  Ferestre către ceilalți: Empatia, colaborarea și cooperarea S 8 2.11-6.11
emoțională Sărbătorim diversitatea: Emoții, reacții și comportamente 1
față de diversitate
3. Managementul 3.1. 3.2.  Câștigă timp pentru tine! Elemente de management al S 10 16.11 - 20.11
învăţării timpului: organizare 1
 Valiza timpului: Elemente de management al timpului:
planificare
 Puterea lui „încă” Reușită și eșec în învățare
4. Managementul 4.1. 4.2.  Îmi creez viitorul: Scopuri personale referitoare la
carierei educație, carieră și stil de viață S 12 2.12 - 4.12 30.11.
Împreună depășim bariere: Dimensiunea de gen în 2 S 14 14.12 - 18.12 Sf. Andrei
educație și în carieră (21-22.12) 1 Dec, ZNR;
 Învăț pentru a-mi urma visurile: Aspirații personale,
cerințele unei ocupații și nivelul de educație necesar
pentru exercitarea acesteia
Vacanţa de iarnă/intersemestrială (23 decembrie 2020 – 10 ianuarie 2021)
1. A.S.V.S 1.1, 1.2  Îndrăznește să visezi! Autoeficacitate, performanță și
2. M.Î. 2.1, 2.2 succes 1 S 16. 11.01 - 22.01
3. M.C 3.1, 3.2 Puterea lui „încă” Reușită și eșec în învățare
Acces la carieră: Opțiunile de carieră: interese, valori
legate de muncă
Săptămâna ŞCOALA ALTFEL „Să ştii mai multe, să fii mai bun” 25 – 29 ianuarie 2021 S 17. 25.01 - 29.01
Vacanță intrasemestrială 30 ianuarie – 7 februarie 2021
SEMESTRUL al II-lea (8 februarie 2021 – 18 iunie 2021)
1. Autocunoaştere şi stil 1.1 1.2  Cerul (NU) este limita: Provocări și oportunități S 2 15.02 - 19.02
de viață sănătos și  Este momentul meu! 2 S 4 1.03 - 5.03
echilibrat  Jurnal de reflecție
2. Dezvoltare socio- 2.1 2.1  Internet cu măsură:Comportament responsabil. Internetul,
emoțională rețelele sociale și viața zilnică
 Verde, viu, prietenos: Comportamente responsabile. S 6 15.03 - 19.03
Atitudini față de resurse și reciclare 2 S.8 29.03 - 1.04
 Echilibru și sănătate în mediul real și virtual
 Forța comunicării . Caracteristici ale comportamentului
asertiv, pasiv și agresiv
3. Managementul 3.1, 3.2  Pot și vreau! 2 S10 19.05 - 23.05
învăţării  Mentalitate de creștere versus mentalitate fixă în învățare S12 10.05 - 14.05
 Provocările învățării!
Vacanța de primăvară 1 (Paștele Catolic): 2 aprilie – 11 aprilie 2021
4. Managementul 4.1, 4.2  În laboratorul carierei mele. 2 S14 24.05- 28.05
carierei  Opțiunile de carieră: caracteristici personale, abilități, S16 7.06 -11.06
interese, nivelul de educație
 Oportunități pentru educație și carieră.
Vacanța de primăvară 2 (Paștele Ortodox): 30 aprilie – 09 mai 2021
1.2.3.4. Pregătește-te să 1.1, 1.2  Cu încredere, privesc spre viitor! S17 14.06 – 18.06 1.06. Ziua
strălucești! 2.1, 2.2 Sinteză la final de clasa a VII-a (Auto)Evaluare finală 1 Copilului
3.1, 3.2 Jurnal de reflecție 5.06. Ziua
4.1, 4.2 Conectează-te la vacanța de vară! Învățătorului

S-ar putea să vă placă și