Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL NAȚIONAL ”MATEI BASARAB, BUCUREȘTI, SECTOR 3 AN ȘCOLAR: 2021/2022

CLASA: a XI a G NR. ORE/SĂPT.: 1

DISCIPLINA: GEOGRAFIA ORAȘULUI BUCUREȘTI AVIZAT,

STATUTUL DISCIPLINEI: CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII (CDȘ)

PROFESOR: PETRE FLORIN-BOGDAN

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

UNITATEA DE COMPETENȚE CONȚINUTURI NR. SĂPTĂMÂNA OBSERVAȚII/


ÎNVĂȚARE SPECIFICE ORE EVALUARE
SEMESTRUL I (14 săptămâni): 13.09-22.12.2021
BUCUREȘTI – C1 Noțiuni introductive 1 S1
ISTORIC, Istoric. Localizare 1 S2
LOCALIZARE
BUCUREȘTI – CADRU C1, C2, C3, C4, Relieful orașului București și al împrejurimilor 1 S3 Evaluare orală
NATURAL C5, C6, C7 sale S4
Altitudinile. Microformele de relief. Relieful 1 S5
antropic S6
Cutremurele 1 S7
Clima – parametri climatici, anotimpuri 1 S8
Climatul urban 1 S9-S10
Fenomene climatice de risc 1 S11
Hidrografia – râuri, lacuri, ape subterane 2 S13 Evaluare scrisă
Vegetația, fauna, solurile 1 S14
Delta Văcărești 1
Recapitulare semestrială 1
SEMESTRUL al II lea (20 săptămâni): 10.01-10.06.2021
BUCUREȘTI – C1, C2, C3, C4, Evoluția numerică a populației. Populația actuală. 1 S15
POPULAȚIA, C5, C6, C7 Densitatea populației
AȘEZĂRILE ȘI Structura populației 1 S16 Evaluare scrisă
ACTIVITĂȚILE Organizarea administrativă 1 S17
UMANE Boom imobiliar: noile cartiere rezidențiale 1 S18
Zona Metropolitană București 1 S19
Asigurarea necesarului de hrană. Piețele 1 S20
agroalimentare
Tendințe actuale ale dezvoltării industriei 1 S21
Mallurile Bucureștene 1 S22
Transporturile și rețeaua de transport 1 S23
Problema traficului din București 1 S24
Probleme de infrastructură 1 S25
Reconversia și regenerarea urbană 1 S26 Evaluare orală
Turismul – obiective, zone, trasee turistice 2 S27, S29
SĂPTĂMÂNA ȘCOALA ALTFEL 1 S28
Împrejurimile turistice ale Bucureștiului 2 S30-S31
Instituții publice locale și naționale 1 S32
Aplicație practică 1 S33
Sinteză și evaluare C1....C7 Recapitulare finală. Evaluare 1 S34