Sunteți pe pagina 1din 16

Lucrare practică 14

1.Noțiunea de materiale compozite


Este un material adeziv polimer pe baza de rășini artificiale folosite pentru obturarea
cavităților carioase sau pentru fixarea adezivă a restaurărilor protetice de substructurile dentare
preparate sau nepraparate.Acest material a suferit mai multe etape:rășini acrilice clasice,specifice
pentru începuturile adezive până la cimenturi diacrilice și cimenturi adezive.

2.Clasificarea materialelor composite


Conform ADA (American Dental Association) nr. 27 şi ISO (International Standard
Organization) 4049 se descriu următoarele clase de rășini :

 clasa 1-rășini (compozite) autopolimerizabile


 clasa 2- rășini (compozite) fotopolimerizabile
 clasa 3 -rășini (compozite) cu dublă polimerizare: autopolimerizabile şi
fotopolimerizabile ( în limba engleză dual-cure)

după Lutz și Phillips:


- Compozite cu macroumplutură – particule de la 0,1-100 microni
- Compozite cu microumplutură – particule de 0,04 microni
- Compozite hibride – umplutură de diferite dimensiuni
Dupa Willems:
 Compozite dense; midiumumplutură
 Compozite dense; umplutură compactă
 Compozite microfine omogene
 Compozite eterogene
 Compozite amestecate
 Compozite tradiționale
 Compozite armate cu fibră

3. Faza organică (BIS-GMA , UDMA , DGMA , TGDMA)


Faza organică este un sistem chimic compus din monomer de bază, monomer de diluție,sistem
de inițiere.

-- Monomer de bază-compuși dimetacrilici cu masă moleculară mare aromatici de tipul Bis


GMA(rășini Bowen 2,2 difenil propan) Bis MA,Bis PMA,UDMA-dimetil acrilat al unui uretan
alifatic,care introduși îmbunătățesc prop.

 -contracție la polimerizare mică


 -absorbție redusă la apă
 -aderență la țesuturi dentare
 -toxicitate minimă la țesuturi dentare
 -Viscozitate mică
- Monomer de diluție reprezintă aprox.25% din totalul mesei organice și sunt compuși
din 2 sau 3 grupe polimerizabile care au masa moleculară mică și vâscozitate (ce
permite o umectare ușoară a suprafeței de smalț gravată)

 Sistem de inițiere al reacției de polimerizare reprezentat de către substanța care pune în


libertate radicali liberi.

-- Aditivi sunt compuși chimici alcătuiți din inhibitori de polimerizare,stabilizatori de radiație


UV,pigmenți și coloranți care asigură aspectul fizionomic.

4.Faza anorganică
Cunoscută și sub denumirea de umplutură unele compozite conțin un tip de umplutură altele 2
sau mai multe.Compozitul fotopolimerizabil TETRIC(firma Vivadent)conține 4 tipuri de
umplutură sunt alc din:

 -cuarț cristalin
 -silice coloidală
 -aluminosilicați
 -florură de bariu
 -particule sintetizate din fibră de sticlă

5. Agenți de cuplare silanici de polimerizare , stabilizatori , coloranți și


pigmenți
Aceștia sunt compuși biofuncționali capabili să realizeze legături chimice atât cu
matricea organică cit și cu umplutura.

6. Rășini diacrilice composite cu macroumplutură (clasice și moderne)


Cele clasice.Conțin pulberi de granulație de cuarț de 2-25microni.Nu se utilizează datorită
dezavanajelor.

 -datorită particulelor mari nu se poate realiza duprafețe netede prin finisarea lor.
 -coeficient înalt de expasiune termică,mai mare ca la țesuturile dentare
 -matricea de rășini se uzează prin abraziune mult mai repede decit particulele anorganice
dure ceia ce duce la suprafețe neregulate și schimbarea coloristici în timp prin
impregnare.

Cele moderne.Se utilizează cu mai multe tipuri de umplutură(aluminoborosilicat de


bariu,)Acestea reprezintă o duritate mai mică,rezistență la compresiune mai bună.Dar
dezavantajul fiind nu permite obținerea prin șlefuire a unei suprafețe suficient de netede.
7.Rășini diacrilice composite cu microumplutură
Conțin particule cu granulații de 0,01-0,1microni din silice coloidale

Avantaje fiind că permit o finisare mai netedă și mai puțin vulnerabile la depunerea plăcii
bacteriene și la impregnarea coloristică.

Dezavantajul lor fiind că nu dispun de proprietăți mecanice bune fiind vulnerabile la abraziune
cu un modul de elasticitate scăzut.Dar pentru a evita acest lucru se utilizează în compoziție
soluții tehnologice prin care se realizează particule de 20-30microni(sunt complexe ce permit o
împachetare mai densă).Aceste particule sunt polimerizabile sub formă de așchii sau sferice ce
sunt încorporate în rășini ce conțin microparticule de silice coloidale ceia ce crește rezistența
mecanică.

8.Compozite autopolimerizabile .Modul de prezentare

Modul de prezentare. Sunt alcătuite din pulbere și lichid sau din 2 paste.Reprezentarea in 2
paste se datorează faptului ca in compoziția pastei intră monomerul(umplutura și acceleratorul
chimic),iar în pasta catalitiză-monomerul ,umplutura și inițiatorul polimerizării.

Avantajul fiind că compozitele autopolimrizabile constă în polimerizarea uniformă a intregului


strat de material după amestecarea unor părți egale de paste.

Dezavantajul fiind:

 -la utilizarea lor sunt posibile erori la prelevarea cantități necesare de paste și formarea
micronilor în timpul amestecării materialului.
 -timpul pentru modelarea obturațiilor din compozitelor autopolimerizabile este scurt
 -număr mic de nuanțe de culori al materialului,completarea seturilor standarte de
compozite autopolimerizabile și dificultatea alegerii unei culori și a unei transparențe
potrivite.
 -adezivul amelar nu permite crearea unui bolding solid cu structurile dentinare.
 -după polimerizare in obturație rămine activatorul(termoamina)care cu timpul suferă
transformări chimice ceia ce duce la intunecarea culorii a obturației(culoarea amină).

Compozitele autopolimerizabile sunt utilizate în obturarea unor carii mici.La obturarea cariilor
mari pentru consolidarea bondingului cu structurile dentinare trebuie utilizați adezivi amelo-
dentinari.

Compozitele microumplute au oferit posibilitatea de a atinge în obturarea dinților un


efect cosmetic destul de înalt - grație lustruirii fine (aproape până la luciu de oglindă). Dar ele
prezentau o rezistență mecanică insuficientă pentru a rezista solicitărilor masticatorii
considerabile, la care sunt supuse suprafețele masticatorii ale dinților laterali și marginile incizale
ale dinților frontali. Deaceea au fost întreprinse încercări de a spori rezistența compozitelor
microumplute prin introducerea în compoziția lor a unor particule de umplutură anorganică de
dimensiuni mari.- .Aceste materiale au primit denumirea de compozite hibride.

Materialele compozite hibride sunt fotopolimerizabile.

9.Avantaje și dezavantaje

Avantaje:
 Materialele se lustruiesc bine,
 sunt puțin toxice.
Compozitele hibride fac parte din materiale de obturatie universale, deci folosirea lor la
obturarea cavităților de clasa a II-a și a IV-a nu este întotdeauna eficientă.

Dezavantajele sunt similare cu cele ale compozitelor macrofile:


rezistența mecanică joasă a suprafeții obturației (cu timpul ea încetează a mai fi netedă, devine
rugoasă), modificarea (cu timpul) a culorii (din contul absorbției pigmenților alimentari),și
abrazia dinților antagoniști.

Lucrare practică 15 Materiale composite fotopolimerizabile.Proprietăți


1.Compozite hibride . Caracteristica
Combinaţia de microparticule și miniparticule ( particule de 0,04 - 1-2 microní) a
umpluturii anorganice, creând astfel un nou tip – materialele compozite
microhibride. Ele prezintă o umplutură hibridă ultrafină și matrice polimeră
modificată. Microhibridele se caracterizează prin variate umpluturi (70-80% din
masă).
Avatajele:
 Se lustruiesc bine
 Sunt puține toxice
Dezavantaje:
 Rezistență mecanică joasă(cu timpul ea devine rugoasă)
 Modificarea cu timpul a culorii(din contul absorbției pigmeților alimetari)
 Abrazia dinților antnagoniști
Indicații
 obturarea cavităţilor de clasa I-VI
 confecţionarea veneere- lor
 restaurarea defectelor ceramicii coroanelor artificiale.
 Compozitele hibride se lustruiesc mai bine decât cele macrofile, dar mai rau
decât microfile.
Reprezentanți Clearfil”, "Prisma TPH" ("Dentsply"), "Z-100", ("3M"),
"Charisma" ("Heraeus Kulzer"), “Reflectys “(Itena)
O dezvoltare a compozitelor hibride sunt compozitele micromatriceale -ca exemplu
: „Esthet-X" („Dentsply”), “Reflectys“„Prisma TPH", „Spectrum TPH"
(„Dentsply"), „Filtek 250", „Z 100 MP" („3M"), „Herculite XRV" („Kerr")

2.Compozitele fotopolimerizabile. Avantaje și dezavantaje


Compozitele fotopolimerizabile sunt material de obturație care se polimerizează
sub acțiunea luminii.
Sunt produse sub formă de paste omogene , de opacitate , culoare , transparență
diferită caresunt ambulate în seringi sau capsule opace.
Dept initiator al reacției de polimerizare în fotopolimerizare este camforchinona
care se disociază sub acțiunea luminii cu olungime de undă de 400-500 nm , în
decurs de 20-40 sec, la ogrosime de 2,5mm.
Majoritatea compozitelor fotopolimerizabile au o consistență obișnuită – ambulate
în seringi cu paste , capsule sau sunt vîscoase.
Setul de composite fotopolimerizabile include 3 componente principale:
 Primul component – este pentru a pregăti țesuturile dentare . El este alcătuit
dintr-o seringă cu acid ortofosforic geliform colorat 36-37% și ace-duze de
unică folosință aplicate pe seringa , folosite pentru aplicarea precisă a gelului .
Multe firme producătoare numesc acest sistem conditioner amelo-dentinar
(gravaj) total al smalțului și a dentine.
 Al doilea component este cel adeziv , alcătuit la etapa actuală de regulă , dintr-
un flacon cu lichicid bond sau flacon adeziv (generația a V, 6 de sisteme
adezive) ori din două flacoane cu lichid adeziv și cu primer (generația a 6 de
sisteme adezive)
 Al treilea component reprezintă un compozit și mijloacele , prin care este
livrat . Compozitul fotopolimerizabil este ambalat în seringi , recipient
individuale porționate și capsule .pentru a scoate materialul din capsule este
necesar un pistol – distribuitor special.

 Set de materiale, dublă polimerizare. 1 mat p/u polimerizarea pivoturilor de


sticlă. 2 mat aureocem NE , sub formă de seringi , compozit dublu adeziv
pentru cementare .
 Harvard ZirconCore
 Ivoclar Vivodent , Multilink N
 Kit , Gradia Core
 Seringa 1,2 gr special culoare A2 , opacitatea asem cu culoarea dentine
Clearfil AP-X

 Avantaje
 Priză controlată
 Priză rapidă și polimerizare solidă pe straturi cu o grosime de 2-2,5mm
 Stabilitate a culorii
 Game largi de nuanțe a culorii , aunui grad variat de transparență (nuanțe
transparente , translucide sau partial transparente , opace sau netransparente)
 Dezavantaje
 Impactul negative al razelor violete de unde scurte din spectrul vizibil asupra
oragnului văzului
 Costul ridicat al lămpilor de fotopolimerizare
 Perioade mai lungă de lucru , decît laobturarea dinților cu composite
autopolimerizabile
 Activarea prin acțiunea căldurii a compozitelor este folosită în condiții de
laborator la confecționarea de inlay-uri ,onlay-uri , veneere
3. Clasificarea compozitelor fotopolimerizabile după consistență .Caracteristica
 Materiale composite fluide
 Composite compactabile fotopolimerizabile

 Materiale composite fluide


În 1977 au apărut material composite fluide (în engleză flowable)
Materialele composite fluide(flowable) au o matrice polimeră modificată pe bază
de rășini.
Aceste composite fluide au o matrice polimeră modificată pe bază de rășini cu
fluiditateaînaltă.Gradul lor de umplere este de 55-60% după masa.
Aceste material posedă un modul de elasticitate scăzut , astfel îcăt ele sunt numite
composite inferior-modulare.
Pot conține umplutură microhibridă sau microfilă
Unele din aceste composite elimină în țesuturile dentare ioni de fluor , sunt
utilizate pentru profilaxia cariei : Tetric Flow (Vivodent)
Caracteristică pozitivă.
• Au proprietăți tixotrope: Pătrunde excelent in cavitățile de mici
diemensiuni,fisuri și exacvații
• sigilează zonele dificile- greu accesibile ale cavităților carioase și nu se
scurge inapoi de pe suprafața prelucrată datorită consistenței sale.
• Au o elasticitate inaltă
• Radioopacitate
• Rezistență suficientă
• Proprietăți fizionomice bune
• Radioopacitate
• În restaurări minim invazive
Tixotropia – este definite ca scăderea continua a vîscozității în unitatea de timp
cînd o perturbare mecanică esteaplicată unei probe aflată în prealabil în repaus și
revenirea la starea inițială atunci cînd perturbarea încetează .
Caracteristici negative.Au o contracție la polimerizare de 5% ceia ce determină ca
materialul să fie aplicat intr-un strat fin de 1,5mm
Are o rezistență mai mica decît compozitele obișnuite.

 Compozite compactabile fotopolimerizabile


Condensabile , în engleză. Au fost create pentru a inlocui
amalgamul.Materialele sunt produse pe baza unei matrice polimerice
modificate dense și a umpluturilor hibride cu marimea particulelelor 3,5mKm.
Caracteristica.
• Rezistență foarte mare , similar de cea a amalgamelor dentare
• Rezistență mare la abraziune
• Consistență densă(se condensează , nu curge,nu se lipiște de instrument)
• Contracție de polimerizare joasă(1,6%-1,8%)
• Sunt estetice
4.Materiale composite fluide .Caracteristica .Indicații
În 1977 au apărut material composite fluide (în engleză flowable)
Materialele composite fluide(flowable) au o matrice polimeră modificată pe bază
de rășini.
Aceste composite fluide au o matrice polimeră modificată pe bază de rășini cu
fluiditatea înaltă.Gradul lor de umplere este de 55-60% după masa.
Aceste material posedă un modul de elasticitate scăzut , astfel îcăt ele sunt numite
composite inferior-modulare.
Pot conține umplutură microhibridă sau microfilă
Unele din aceste composite elimină în țesuturile dentare ioni de fluor , sunt
utilizate pentru profilaxia cariei : Tetric Flow (Vivodent).
Caracteristică pozitivă.
 Au proprietăți tixotrope: Pătrunde excelent in cavitățile de mici
diemensiuni,fisuri și exacvații
 sigilează zonele dificile- greu accesibile ale cavităților carioase și nu se
scurge inapoi de pe suprafața prelucrată datorită consistenței sale.
 Au o elasticitate inaltă
 Radioopacitate
 Rezistență suficientă
 Proprietăți fizionomice bune
 Radioopacitate
 În restaurări minim invazive
Tixotropia – este definite ca scăderea continua a vîscozității în unitatea de timp
cînd o perturbare mecanică esteaplicată unei probe aflată în prealabil în repaus și
revenirea la starea inițială atunci cînd perturbarea încetează .
Caracteristici negative.Au o contracție la polimerizare de 5% ceia ce determină
ca materialul să fie aplicat intr-un strat fin de 1,5mm
Are o rezistență mai mica decît compozitele obișnuite.
Indicații.
 La obturarea cavităților carioase mici și medii de clasa I,II,III,IV și a
cavităților plate de clasa V,limitate de smalț
 Obturarea cavităților cervicale de origine necarioasă
 Obturarea cavităților carioase de clasa II(metoda de tunelare)
 Restaurarea micilor defecte smalțiene
 Umplerea unor cavităși mici de pe suprafața masticatori
 Sigilarea invazivă și non-invazivă a fisurilor și geodelor
 Metoda de reastaurare sandwich,crearea unui strat superadaptiv
 Reastaurarea defectelor ceramice și metalo-ceramice ale coroanelor
artificiale
 Modelarea bontului dentar
 Reastabilirea adaptări marginale (înlăturarea scurgerii marginale ) a unei
obturații din compozit
 Fixarea inlayurilor și a veneerelor ceramice
 Fixarea unor sisteme de fibre pentru șinare ( atela Ribbond , FiberSplint)
 Se folosește in calitate de obturație izolatorie (revolution , Filtek Flow,
Aeliteflow)
Modul de prezentare.
Sunt produse in seringi speciale,fiind ușor inserate datorită unui aplicator cu ac(in
special in cavitățile carioase de mici dimensiuni).Datorită caracteristici
tixotrope( materialul se inșiră pe suprafață formind un film fin)
Reprezentați:
SDR (Dentsply)
Clerfil Flow (Kuraray)
Revolution(Kerr),
Point 4 flowable(Kerr)
,Filtek Flow(2M Espe)
,Arabesk Flow(Voco),
Durafill Flow,
Flow Line(Heraeus Kulzer).
Aeliteflo,Aelite
LV,Glase(Bisco)
,Ultraseal XT plus(Ultradent),
Tetric flow(Vivadent).
Tetric Flow (Vivodent)
revolution , Filtek Flow, Aeliteflow
atela Ribbond , FiberSplint
SDR (Dentsply)
Clerfil Flow (Kuraray)
Compozitele flow pot fi diferite după proprietăți , de la productor la
producător.
5. Compozitele compactabile (condesabile , packabile ) .Caracteristica .Indicații
Condensabile , în engleză. Au fost create pentru a inlocui amalgamul.Materialele
sunt produse pe baza unei matrice polimerice modificate dense și a umpluturilor
hibride cu marimea particulelelor 3,5mKm.
Caracteristica.
• Rezistență foarte mare , similar de cea a amalgamelor dentare
• Rezistență mare la abraziune
• Consistență densă(se condensează , nu curge,nu se lipiște de instrument)
• Contracție de polimerizare joasă(1,6%-1,8%)
 Sunt estetice

Indicații:
• Sunt folosite pnetru umplerea compactă a cavităților carioase și pentru
formarea suprafețelor de contact
• Obturarea cavităților carioase de clasa I.II.V
• Obturarea cavitășilor carioase de clasa V în dinți masticatori
• Obturarea dinților prin metoda sandwich , restaurării stratificate
• Obturarea dinților deciduali
• Modelarea bontului dentar
• Șinarea dinților
• Confecționarea restaurărilor indirecte,inlayurilor

Reprezentații:Solitare 2(Heraeus Kulzer),Filtek


P60(3MESPE),Alert(JenericPetron),Admira(Voco),Piramid Dentin(Bisco),Sure
Fil(Detray Dentsplay),Synergy Compact(Coltene),Tetric Ceram
HB(Vivadent),Prodigy Condesable(Kerr),Ariston pHc(Vivadent),Filtec P-60(3M
ESPE).
6.Modul de prezentare
Majoritatea compozitelor fotopolimerizabile au o consistență obișnuită – ambulate
în seringi cu paste , capsule sau sunt vîscoase .
Materiale flow fluid sub formă de seringi cu capăt activ .Seringile trebuie neapărat
închise.
Materialele sub formă de pastepot fi plasate în recipient , godeuri ex curararai
pentru adeziv cu 4 recipient , poate fi pus și materialul compoziti și adeziv
Utilizarea materialului în capsule oferă porțiuni dozate , care nu se contaminează ,
este economy în aplicare .setul include aplicatoare sau periuțe de unică flosință cu
o port-peruiță din masa plastic reforosibilă pentru prelevarea adezivului din flacon
și introducerea lui în cavitatea preparată , spatula din plastic de unică folosință
pentru amestecarea compozitului autopolimerizabil , hîrtie special în formă de
carnet mic , pe care se efectuează amestecarea . În set se conțin cîteva culori ale
compozitului , cheia de culori.
 Set de materiale, dublă polimerizare. 1 mat p/u polimerizarea pivoturilor
de sticlă. 2 mat aureocem NE , sub formă de seringi , compozit dublu
adeziv pentru cementare .
7.Componentele principale a lampei de fotopolimerizare (9 componente)

1. Unitatea de bază cu rol de support


2. Piesa de mină sun forma de creion sau pistol unde becul de halogen se
găsește in interiorul lui
3. Sistemul de conectare care poate fi
4. cablu optic,
5. cablu de sirmă
6. wireless
7. Ghidul optic
8. Paravanul cu rol de filtru optic,acesta se prezintă sub formă de plăcuță
de material de plastic semitransparent de culoare portocalie(rolul lui
este de a se interpune intre fasciculul de lumină albastră refrectată și
ochiul practicianului)
9. Diferite accesori in funcție de sistem
În general, o lampă de fotopolimerizare se compune din:
 unitatea de bază, cu rol și de suport
 piesa de mână care se poate prezenta sub formă de „creion" sau
sub formă de „pistol". Când are formă de „pistol" becul de halogen
se găseşte în interiorul acestuia; forma de „creion" are doar rolul
de ghid luminos, becul de halogen găsindu-se în interiorul unității
de bază.
 sistemul de conectare unitate de bază - piesă de mână care poate fi:
 cablu optic pe bază de fibre de sticlă conductori fluizi, baghet de
cuarț, etc.
 cablu de sârmă cu rol de conductor electric
 wireless (fără fir), cele 2 componente fiind independente. În acest caz
în piesa de mână există un acumulator electric.
 Ghidul optic, care este o tijă cilindrică curbată la extremitatea
liberă, prin care fluxul luminos părăsește piesa de mână, fiind
proiectat pe suprafața rășinii de polimerizat. El poate fi rotit în
jurul axei sale cu 360 °C uşurând manipularea aparatului. Unele
ghiduri optice pot fi demontate în vederea sterilizării.
Autoclavarea repetată poate determina degradarea acestora
afectând calitatea fluxului luminos. Anumite firme oferă
posibilitatea utilizării unor ghiduri optice din material plastic, de
unică folosință, presterilizate.
 Paravanul cu rol de filtru optic este de obicei o plăcuță din
material plastic semitransparent, de culoare portocalie, de diferite
forme și dimensiuni, care se ataşează la ghidul optic. Rolul său
este de a se interpune între fasciculul de lumină albastră reflectată
şi ochiul practicianului, protejând retina de radiația opacă intensă
şi permițând în acelaşi timp vizualizarea locului de incidență a
spotului luminos.
 Diferite accesorii, în funcțic de sistem.
Lampa led cu fir poate fi cu fir , poate fi cu accumulator
Lămpi halogen

Compozitele fotopolimerizabile în formă de paste , după consistență


pot fi diferite , începînd cu masa , cu vîscozitatea. Materiale pentru
dinți anteriori , pentru dinți posteriori.Și proprietățile pot varia.

S-ar putea să vă placă și