Sunteți pe pagina 1din 48

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN IAȘI

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IOANID ROMANESCU VOINEȘTI” – STRUCTURA LUNGANI


Prof. Înv. Primar: Jîjîe-Gălbău Elena
Nr……….. din………………….

În
conformitate cu
OMEN 3418 /
19.03 2013,
privind
Programele scolare pentru clasa a II -a
Semestrul I: 14 săptămâni( 13. 09.2021- 22. 12. 2021)
Semestrul al II-lea: 20 săptămâni ( 10.01. 2022- 10. 06. 2022), din care una „Școala altfel
Anexa 1 la OMEN nr. 3371 din 12. 03. 2013

Planul cadru de învățământ pentru învățământ primar

Arii Discipline Clasa


P I II III IV
1
Limbă și comunicare Limba și literatura română 5 7 6 5 5
Limba modernă 1 1 1 2 2
Matematică și științe ale Matematică2 3 3 4 4 4
naturii Științe ale naturii 1 1 1 1 1
Istorie - - - - 1
Om și societate Geografie - - - - 1
Educație civică - - - 1 1
Religie 1 1 1 1 1
Educație fizică , sport și Educație fizică 2 2 2 2
sănătate Joc și mișcare - - - 1 1
Arte Muzică și mișcare 2 2 2 1 1
Tehnologii Arte vizuale și abilități practice 2 2 2 2 1
Consiliere și orientare Dezvoltare personală 2 1 1 - -
Număr total de ore trunchi comun 19 20 20 20 21
Curriculum la decizia școlii(discipline opționale) 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1
Număr minim de ore pe săptămână 19 20 20 20 21
Număr maxim de ore pe săptămână 20 21 21 21 22
1
La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, disciplina se intitulează Comunicare în limba română.
2
La clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a, se studiază integrat disciplina Matematică și explorarea mediului.
SCHEMA ORARĂ

Clasa a II a - 2021/2022
Aria curriculară Plan Nr. de ore
Disciplina cadru alocate Observaţii
I Limbă şi comunicare
Comunicare în limba română 6 6
Limba modernă 1 1 Predă profesor
II Matematică şi Ştiinţe ale naturii
Matematica şi explorarea mediului 5 5

III Om şi societate
Religie 1 1 Predă profesor

IV Arte + Tehnologii
Arte vizuale şi abilităţi practice 2 2
Muzică şi mişcare 2 2

V Educaţie fizică, sport şi sănătate


Educaţie fizică 2 2

VI Consiliere şi orientare
Dezvoltare personală 1 1

Discipline opţionale 0– 1 0 CDŞ


Număr de ore pe săptămână 20– 21 20
ORAR
Nr. Luni Marți Miercuri Joi Vineri
Crt
.
1. Dezvoltare Comunicare în Limba Comunicare în Limba Comunicare în Limba Comunicare în Limba
Personală Română Română Română Română

2. Religie Educație Fizică și Sport Limba Engleză Comunicare în Limba Matematică și Explorarea
Română Mediului

3. Comunicare în Matematică și Explorarea Matematică și Explorarea Matematică și Explorarea Arte Vizuale și Abilități
Limba Română Mediului Mediului Mediului Practice

4. Matematică și Arte Vizuale și Abilități Muzică și Mișcare Muzică și Mișcare Educație Fizică și Sport
Explorarea Mediului Practice

Clasa a II a, an scolar 2020- 2021


STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2021- 2022
SEMESTRUL I
13.IX. 2021 - 22.X. 2021
14 săptămâni
Cursuri 1.XI. 2020- 22. XII. 2020
10.I. 2021 – 29.I. 2021
- ciclul primar-
13. IX. 2021- 22. XII. 2021 Vacanţă(pentru clasele 26. X. 2020 – 1. XI. 2021
din învăţământul primar)
Vacanţa de iarnă - Intersemestrială 23. XII. 2021 – 09. I. 2022
SEMESTRUL al II -lea
Cursuri 10. I. 2022 – 14. IV. 2022
02. V. 2022 – 10. VI. 2022
20 săptămâni
-ciclul primar- 15. IV. 2022 – 01. V. 2022
10. I. 2022 – 10. VI.2022
Vacanţa de primăvară
Programul 08. IV. 2022 – 14. IV. 2022
“ Școala altfel”
11. VI. 2022 – .... IX. 2022
Vacanţa de vară
Ordinul MEN nr. 3125 / 29. 01. 2020 privind structura anului şcolar 2020-2021
Zile libere : 30 noiembrie — Sfântul Andrei; 1 decembrie — Ziua Națională a României; 24 Ianuarie – Mica Unire; 30 aprilie -Vinerea Mare ; 1 iunie - Ziua
Copilului
SEMESTRUL I
Unități tematice Disciplina Comp. Conținuturi Nr. Săptămâna Observații/
specif. de Data
ore
1.1. Comunicare orală 18 13.IX
14.IX
1.2. • Acte de vorbire – a I, II, III 15.IX
1.3. saluta, a se prezenta 16.IX
17.IX
1.4. sau a prezenta pe 20.IX
2.1. cineva, a formula o 21.IX
2.2. idee/ o părere/ o 22.IX
1. Şcoala și cartea, doi opinie/ o solicitare
23.IX
2.3. 24.IX
prieteni adevărați 2.4. • Dialogul – iniţierea, 27.IX
28.IX
3.1. menţinerea şi 29.IX
3.2. încheierea unui dialog 30.IX
01.X
3.3. • Reguli de vorbire
3.4. eficientă – salutul,
4.1. prezentarea
CLR 4.2.
Citire/Lectură
4.3.
• Textul – titlul,
autorul, subtitlul,
alineatele
• Cartea. Cuprinsul
unei cărți

Scriere/Redactare
• Alfabetul. Literele
mici și mari de mână.
Grupurile de litere
Așezarea în pagină a
textului scris.
Copierea

Texte suport:
• Ziua când toţi au
șapte ani, după Octav
Pancu-Iaşi
• Luchi, după Otilia
Cazimir
• Casa de piatră, după
Vladimir Colin

Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de
ameliorare/dezvoltare
1.1 Pammântul, o 15 I, II, III 13.IX
MEM 14.IX
1.2 planeta a universului 15.IX
1.3 Numerele naturale 16.IX
1.6 17.IX
de la 0 la 100 20.IX
3.1 21.IX
4.2 Recunoaştere, formare, 22.IX
citire, scriere. 23.IX
24.IX
Numere pare şi impare 27.IX
Despre planete 28.IX
Compararea, ordonarea 29.IX
30.IX
şi rotunjirea numerelor 01.X
naturale de la 0 la 100
Pământul- alcătuire,
formarea zilei şi a
nopţii
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare-Dezvoltare
Forme de relief
1.4 Adunarea şi scăderea
3.1 numerelor naturale de
3.2 la 0 la 100
4.2 Adunarea şi scăderea
5.2 numerelor naturale de
la 0 la 100, fără trecere
peste ordin
Pământul. Forme de
relief- munţii
Adunarea şi scăderea
numerelor naturale de
la 0 la 100, cu trecere
peste ordin
Despre dealuri
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare.
1.1 Dezvoltare.
1.2 Viețuitoarele și
1.3 nevoile lor.
1.6 Numerele naturale de
3.1 la 100 la 1000
4.2 Formarea , citirea şi
scrierea numerelor
naturale de la 100 la
1000
Numere pare, numere
impare
Despre câmpii
Compararea numerelor
naturale de la 100 la
1000
Despre nevoile de bază
ale plantelor
Ordonarea numerelor
naturale de la 100 la
1000
Despre nevoile de bază
ale animaleleor
Rotunjirea numerelor
naturale de la 100 la
1000
Despre nevoile de bază
ale oamenilor
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare.
Dezvoltare.
Recapitulare Materiale și 6 I, II, III 14.IX
AVAP 17.IX
Evaluare instrumente-hârtie 21.IX
liniată și neliniată, 24.IX
1.1; 2.2; divesrse obiecte, 28.IX
01.X
2.3; 2.5 creion grafit, creioane
colorate, creioane
cerate, peniță, radieră,
acuarele, tușuri, guașe,
tempera, acrilice, ulei,
hârtie colorată,
pensulă, burete, PC,
tabletă etc.
Elemente de limbaj
plastic: linia și punctul
Tehnici de lucru: linie
modulată, repetiție,
caligrafie, pensulație
Produse ale activității:
desen liber, decorații,
compoziții
1.1 TIMBRUL 6 I,II,III, 15.IX
16.IX
1.2 (SUNETUL) 22.IX
Elemente de 23.IX
limbaj muzical 29.IX
30.IX
Timbrul
Sunete din mediul
înconjurător
Sunete muzicale
vocale
Sunete muzicale
MM instrumentale
(toba, pianul,
vioara)
1. Sunete din mediul
înconjurător
2. Sunete muzicale
vocale
3. Sunete muzicale
instrumentale
Recapitulare
Evaluare
AUTOCUNOAŞTER  Eu şi ceilalţi 3 I, II, III 13.IX
DP 20.IX
E ŞI ATITUDINE  Cum arată 27.IX
POZITIVĂ FAŢĂ DE oamenii-
SINE ŞI FAŢĂ DE Asemănări și
CEILALŢI deosebiri dintre
sine și ceilalți
după criteriul
aspect fizic
 Noi ... fetele şi
băieţii-
Asemănări și
deosebiri dintre
sine și ceilalți
după criteriul
gen
17 IV, V, VI 04.X
1.1. Comunicare orală 06.X
2. Toamna, doamna 1.2. • Reguli ale 07.X
08.X
ruginie 1.3. discursului oral. 11.X
1.4. Ascultarea și 12.X
2.1. respectarea opiniei 13.X
14.X
2.2. celuilalt 15.X
2.2. • Descrierea unui 18.X
2.3. obiect, fenomen sau a 19.X
20.X
2.4. unei persoane 21.X
3.1. • Forme ale 22.X
3.2. discursului oral.
3.3. Descrierea unui
3.4. personaj
4.1. Citire/lectură
CLR 4.2.
4.3. • Textul literar
• Textul narativ
• Recunoaşterea
personajelor
Scriere/redactare
• Scrierea funcţională
– transcrierea
• Scrierea corectă a
cuvintelor care conţin
î/â
• Scrierea corectă a
cuvintelor într-o, într-
un
Texte suport:
• Ciuboţelele
Ogarului, după Călin
Gruia
• Cioc! Cioc! Cioc!,
după Emil Gârleanu

Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de
ameliorare/dezvoltare
1.1 Viețuitoarele și 14 IV, V, VI 04.X
MEM 06.X
1.2 nevoile lor. 07.X
1.3 Numerele naturale de 08.X
1.6 la 100 la 1000 11.X
12.X
3.1 Formarea , citirea şi 13.X
4.2 scrierea numerelor 14.X
naturale de la 100 la 15.X
18.X
1000 19.X
Numere pare, numere 20.X
impare 21.X
22.X
Despre câmpii
Compararea numerelor
naturale de la 100 la
1000
Despre nevoile de bază
ale plantelor
Ordonarea numerelor
naturale de la 100 la
1000
Despre nevoile de bază
ale animaleleor
Rotunjirea numerelor
naturale de la 100 la
1000
Despre nevoile de bază
ale oamenilor
1.4 Recapitulare
3.1 Evaluare
3.2 Ameliorare.
4.2 Dezvoltare.
5.2 Omul și mediul
înconjurător.
Adunarea şi scăderea
numerelor naturale de
la 100 la 1000, fără şi
cu trecere peste ordin
Adunarea şi scăderea
numerelor naturale de
la 100 la 1000, fără
trecere peste ordin
Despre rezervaţiile
naturale
Adunarea numerelor
naturale de la 100 la
1000, cu trecere peste
ordinul unităţilor
Despre un proiect ECO
Adunarea numerelor
naturale de la 100 la
1000, cu trecere peste
ordinul zecilor
Influenţa negativă a
omului asupra
mediului
Adunarea numerelor
naturale de la 100 la
1000, cu trecere peste
ordinul unităţilor şi al
zecilor
Extinderea suprafeţelor
locuibile
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare.
Dezvoltare
În lumea desenului Elemente de limbaj 5 IV, V, VI 08.X
AVAP 12.X
plastic: linia și punctul 15.X
Tehnici de lucru: linie 19.X
modulată, pensulație, 22.X
1.2; 2.1; modelare liberă,
2.2; 2.3; 2.4 presare, incizie,
armături, gravură
Produse ale activității:
desen liber, compoziții,
diferite obiecte
decorative sau jucării,
figurine etc.
3.3.; 3.4. JUCĂRII 6 IV,V,VI 06.X
07.X
MUZICALE 13.X
Cântare 14.X
instrumentală 20.X
21.X
Jucării muzicale
din materiale
naturale
MM Orchestra de
jucării
4. Jucării din materiale
naturale și reciclabile
5. Orchestra de jucării
muzicale
Recapitulare
Evaluare
AUTOCUNOAŞTER  Frumuseţea 3 IV, V, VI 04.X
DP 11.X
E ŞI ATITUDINE vârstelor- 18.X
POZITIVĂ FAŢĂ DE Asemănări și
SINE ŞI FAŢĂ DE deosebiri dintre
CEILALŢI sine și ceilalți
după criteriul
vârstă
 Cum ne
îmbrăcăm?-
Asemănări și
deosebiri dintre
sine și ceilalți
după criteriul
tip de
vestimentație
 Fiecare este
unic
-Diversitate.
Fiecare este
unic
25.10 – 31.10.2021
Vacanța pentru clasele primare
18 VIII, IX, X 01.XI
1.1. Comunicare orală 02.XI
3. Familia ,leagănul copilăriei 1.2. • Dialoguri despre 03.XI
04.XI
1.3. familie și locuință 05.XI
1.4. • Forme ale 08.XI
2.1. discursului oral 09.XI
10.XI
2.2. – Povestirea unor 11.XI
2.2. întâmplări trăite sau 12.XI
2.3. observate 15.XI
16.XI
2.4. – Descrierea unei 17.XI
3.1. persoane 18.XI
3.2. Citire/lectură
19.XI
3.3.
CLR 3.4. • Textul liric – Poezii
4.1. despre universul
4.2. copilăriei
4.3. • Poezia, strofa, versul
Scriere/redactare
• Organizarea textului
scris – Aşezarea în
pagina caietului a
textului în versuri
• Scrierea imaginativă
după un șir de imagini
Texte suport:
•Mama (fragment),
după Panait Cerna
•Bunica, de Ştefan
Octavian Iosif

Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de
ameliorare/dezvoltare
1.1 Omul și mediul 15 VIII, IX, X 01.XI
MEM 02.XI
1.2 înconjurător. 03.XI
1.3 Adunarea şi scăderea 04.XI 05.XI
1.6 numerelor naturale de 08.XI
09.XI
3.1 la 100 la 1000, fără şi 10.XI
4.2 cu trecere peste ordin 11.XI
Adunarea şi scăderea 12.XI
15.XI
numerelor naturale de 16.XI
la 100 la 1000, fără 17.XI
trecere peste ordin 18.XI
19.XI
Despre rezervaţiile
naturale
Adunarea numerelor
naturale de la 100 la
1000, cu trecere peste
ordinul unităţilor
Despre un proiect ECO
Adunarea numerelor
naturale de la 100 la
1000, cu trecere peste
ordinul zecilor
Influenţa negativă a
omului asupra
mediului
Adunarea numerelor
naturale de la 100 la
1000, cu trecere peste
ordinul unităţilor şi al
zecilor
Extinderea suprafeţelor
locuibile
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare.
1.4 Dezvoltare
3.1 Fenomene naturale și
3.2 mediul înconjurător.
4.2 Adunarea şi scăderea
5.2 numerelor naturale de
la 100 la 1000, fără şi
cu trecere peste ordin
Scăderea numerelor
naturale de la 100 la
1000, cu împrumut la
ordinul zecilor
Influenţa negativă a
ploii şi grindinei
Scăderea numerelor
naturale de la 100 la
1000, cu împrumut la
ordinul sutelor
Influenţa negativă a
secetei şi caniculei
Scăderea numerelor
naturale de la 100 la
1000, cu împrumut la
ordinul zecilor şi al
sutelor
Influenţa brumei
asupra mediului
Aflarea termenului
necunoscut
Probleme care se află
prin operaţia de
adunare
Probleme care se află
prin una sau două
operaţii
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare.
Dezvoltare.
Elemente de limbaj 6 VIII, IX, X 02.XI
05.XI
plastic: linia și punctul 09.XI
Tehnici de lucru: 12.XI
În lumea picturii amprentare, 16.XI
19.XI
pulverizare, țesere cu
benzi de hârtie, croit,
AVAP 1.1; 1.2; 2.2; cusut, împletire
2.3; 2.4 Produse ale activității:
desen liber, compoziții,
diferite obiecte
decorative și de
îmbrăcăminte etc.
– 1.1.; 1.4. RITMUL 6 VIII, IX, X 03.XI
MM 04.XI
.2.; 2.3. Elemente de 10.XI 11.XI
17.XI
limbaj muzical 18.XI
Ritmul
3.1.; 3.4. Sunet lung/scurt
Marcarea
structurilor
ritmice
Audiţia interioară
Improvizaţia
ritmică spontană
6. Sunetul lung.
Sunetul scurt (Durata
sunetelor)
7. Marcarea
structurilor ritmice
8. Audiția interioară.
Improvizația ritmică
spontană
Recapitulare
Evaluare
AUTOCUNOAŞTER  Suntem diferiţi- 3 VIII, IX, X 01.XI
08.XI
E ŞI ATITUDINE Diversitate. 15.XI
POZITIVĂ FAŢĂ DE Diferențe
SINE ŞI FAŢĂ DE individuale
CEILALŢI  Iată ce am
DP învăţat!
 Cum folosim
RECAPITULARE timpul ?

RUTINE ŞI SARCINI
DE LUCRU
25 XI,XII, 22.XI
1.1. Comunicare orală 23.XI
1.2. • Propoziția/Enunțul – XIII,XIV, XV 24.XI
4. Vin sărbătorile 1.3. Intonarea propozițiilor 25.XI
26.XI
1.4. • Dialoguri pe teme 29.XI
2.1. familiare (mediul 02.XII
2.2. înconjurător) 03.XII
06.XII
CLR 2.2. • Reguli ale 07.XII
2.3. discursului oral – 08.XII
2.4. Intonația adecvată 09.XII
3.1. Citire/Lectură
10.XII
13.XII
3.2. 14.XII
3.3. • Formularea de 16.XII
3.4. întrebări și răspunsuri 17.XII
4.1. 20.XII
• Povestirea orală a 21.XII
4.2. unui fragment 22.XII
4.3. Scriere/Redactare
• Punctuația – Semnul
exclamării
• Scrierea corectă a
cuvintelor cu m
înainte de p sau b
• Scrierea funcțională
– Felicitarea

Elemente de
construcție a
comunicării
• Cuvinte cu înțeles
asemănător
Texte suport:
• Vreau să trăiesc
printre stele, după
Victor Eftimiu
• Colindătorii, George
Coşbuc

Recapitulare
Evaluare semestrială
Activităţi de
ameliorare/dezvoltare
Fenomene naturale și 21 XI, XII, XIII, 22.XI
MEM 23.XI
1.4 mediul înconjurător. XIV, XV 24.XI
3.1 Adunarea şi scăderea 25.XI
3.2 numerelor naturale de 26.XI
29.XI
4.2 la 100 la 1000, fără şi 02.XII
5.2 cu trecere peste ordin 03.XII
Scăderea numerelor 06.XII
07.XII
naturale de la 100 la 08.XII
1000, cu împrumut la 09.XII
ordinul zecilor 10.XII
13.XII
Influenţa negativă a 14.XII
ploii şi grindinei 15.XII
Scăderea numerelor 16.XII
17.XII
naturale de la 100 la 20.XII
1000, cu împrumut la 21.XII
ordinul sutelor 22.XII
Influenţa negativă a
secetei şi caniculei
Scăderea numerelor
naturale de la 100 la
1000, cu împrumut la
ordinul zecilor şi al
sutelor
Influenţa brumei
asupra mediului
Aflarea termenului
necunoscut
Probleme care se află
prin operaţia de
adunare
1.5 Probleme care se află
1.6 prin una sau două
3.1 operaţii
3.2 Recapitulare
4.2 Evaluare
5.1 Ameliorare.
Dezvoltare.
Viețuitoare și medii de
viață.
Înmulţirea numerelor
naturale de la 0 la
1000 91)
Adunarea repetată de
termeni egali
Adaptarea
vieţuitoarelor la mediu
Înmulţirea numerelor
naturale
Despre viaţa plantelor
şi animalelor
Înmulţirea când unul
din factori este 2
Despre viaţa oamenilor
Înmulţirea când unul
din factori este 3
Nevoile vieţuitoarelor
pentru a supravieţui
Înmulţirea când unul
din factori este 4
Balta, mediu natural de
viaţă
Înmulţirea cănd unul
din factori este 5
Acvariul , mediu
artificial de viaţă
Recapitulare. Evaluare
semestrială
Ameliorare.
Dezvoltare.
Elemente de limbaj 8 XI, XII, XIII, XIV 23.XI
AVAP 26.XI
plastic: linia, punctul, 03.XII
forme regulate 07.XII
În lumea confecțiilor și Tehnici de lucru: linie 10.XII
14.XII
a jucăriilor modulată, repetiție, 17.XII
stilizare, pensulație, 21.XII
1.2; 1.3; 2.2; îndoire, colaj
2.3; 2.5; 2.6 Produse ale activității:
desen liber, compoziții,
obiecte decorative
Elemente de limbaj
plastic: forma și
volumul
Tehnici de lucru:
origami, tangram,
croit, cusut, țesut etc.
Produse ale activității:
desen liber, compoziții,
diferite obiecte
decorative sau utile în
anumite ocazii etc.
1.2.; MELODIA 8 XI, XII, XIII, XIV 24.XI
25.XI
1.4. Elemente de 02.XII
2.2. limbaj muzical 08.XII
3.4. Melodia 09.XII
15.XII
Sunete 16.XII
înalte/joase 22.XII
Mersul melodiei
Legătura dintre
text şi melodie
(strofa şi refrenul)
Genuri muzicale:
folclorul copiilor;
MM colinde
9. Sunete înalte.
Sunete joase
10. Mersul melodiei
11. Legătura dintre text
și melodie (strofa și
refrenul)
12. Genuri muzicale
A. Folclorul
copiilor
B. Colinde
Recapitulare
Evaluare
RUTINE ŞI SARCINI  Cum îmi 5 XI, XII, XIII, XIV 22.XI
DP 29.XI
DE LUCRU planific 06.XII
activităţile? 13.XII
-Program zilnic 20.XII
de lucru
 Am timp şi de
joacă!
Alternanța
efort/relaxare
(timp de lucru/
timp liber)
 Învăţ organizat-
Importanța
timpului în
învățare
 Iată ce am
învăţat!
 Te privesc, te
înţeleg!
Elemente de
ascultare activă
– contactul
visual
 Mesajul
VACANȚA DE IARNĂ – INTERSEMESTRIALĂ 23. 12. 2021- 09. 01. 2022
SEMESTRUL AL II-LEA
17 XV, XVI, XVII 10.I
1.1. Comunicare orală 11.I
12.I
1.2. • Cuvântul – 13.I
1.3. Propoziţia/Enunţul 14.I
1.4. • Forme ale 17.I
2.1. discursului oral 18.I
19.I
2.2. – Povestirea unor 20.I
2.2. întâmplări trăite sau 21.I
2.3. observate 25.I
26.I
5. Farmecul iernii 2.4. – Descrierea unui 27.I
3.1. fenomen 28.I
3.2. • Reguli ale
3.3. discursului oral.
3.4. Pronunția clară și
4.1. corectă
CLR 4.2.
4.3. Citire/Lectură
• Textul narativ.
Povestirea orală a
unui text
• Textul nonliterar

Scriere/Redactare
• Punctuaţia –
Virgula
• Scrierea imaginativă
– Redactarea unui text
pe baza unei imagini
•Scrierea corectă a
cuvintelor sa/s-a

Elemente de
construcţie a
comunicării
•Cuvântul. Silaba

Texte suport:
• Iarna, după Mihail
Sadoveanu
• Fiecare fulg de
zăpadă este unic,
după Justin Pollard

Recapitulare
Evaluare
Activităţi de
ameliorare/dezvoltare
Viețuitoare și medii de 14 XV, XVI, XVII 10.I
MEM 11.I
1.5 viață. 12.I
1.6 Înmulţirea numerelor 13.I
3.1 naturale de la 0 la 14.I
17.I
3.2 1000 91) 18.I
4.2 Adunarea repetată de 19.I
5.1 termeni egali 20.I
21.I
Adaptarea 25.I
vieţuitoarelor la mediu 26.I
Înmulţirea numerelor 27.I
28.I
naturale
Despre viaţa plantelor
şi animalelor
Înmulţirea când unul
din factori este 2
Despre viaţa oamenilor
Înmulţirea când unul
din factori este 3
Nevoile vieţuitoarelor
pentru a supravieţui
Înmulţirea când unul
din factori este 4
Balta, mediu natural de
viaţă
Înmulţirea cănd unul
din factori este 5
Acvariul , mediu
artificial de viaţă
Recapitulare. Evaluare
Ameliorare.
Dezvoltare.
Recapitulare
semestrială/ Evaluare
semestrială
În lumea modelajului Elemente de limbaj 6 XV, XVI, XVII 11.I
14.I
plastic: forma și 18.I
2.1; 2.3; volumul 21.I
2.4; 2.5 Tehnici de lucru: 25.I
28.I
repetiție, stilizare,
pensulație, tăiere,
îndoire, presare,
AVAP modelarea liberă,
incizia, armătura,
gravura.
Produse ale activității:
desen liber, compoziții,
diferite obiecte
decorative sau utile în
anumite ocazii etc.
1.2.; MELODIA 6 XV, XVI, XVII 12.I
MM 13.I
1.4. Elemente de 19.I
2.2. limbaj muzical 20.I
3.4. Melodia 26.I
27.I
Sunete
înalte/joase
Mersul melodiei
Legătura dintre
text şi melodie
(strofa şi refrenul)
Genuri muzicale:
folclorul copiilor;
colinde
9. Sunete înalte.
Sunete joase
10. Mersul melodiei
11. Legătura dintre text
și melodie (strofa și
refrenul)
12. Genuri muzicale
A. Folclorul
copiilor
B. Colinde
Recapitulare
Evaluare
RECAPITULARE  Te privesc, te 2 XV, XVI 10.I
17.I
înţeleg!
COMUNICARE Elemente de
ŞCOLARĂ ascultare activă
EFICIENTĂ – contactul
DP visual
 Mesajul
corpului-
Elemente de
ascultare activă
– postura
24 XVIII, XIX, XX 31.I
01.II
1.1. Comunicare orală XXI 02.II
6. Învățăm să ne comportăm 03.II
1.2. • Dialogul – Conduita 04.II
în diverse situații 07.II

CLR 1.3. • A cere și a da 08.II


09.II
1.4. informații 10.II
2.1. • Repovestirea unui 11.II
2.2. text citit 14.II
2.2. 15.II
• Intonarea 16.II
2.3. propozițiilor 17.II
2.4. 18.II
3.1. Citire/Lectură 21.II
22.II
3.2. • Textul. Povestirea 23.II
3.3. orală. Formularea de 24.II
3.4. întrebări și răspunsuri 25.II
4.1.
4.2. Scriere/Redactare
4.3 • Două puncte
• Organizarea textului
scris – Scrierea pe
liniatură dictando

Elemente de
construcție a
comunicării
• Cuvinte cu înțeles
opus

Texte suport:
• Ce băiat!, după
Octav Pancu-Iaşi
• Cel mai bun prieten,
după Victor Svetidis

1.5 Înmulţirea numerelor 20 XVIII,XIX,XX 31.I


MEM 01.II
1.6 naturale de la 0 la XXI 02.II
3.1 1000 (2) 03.II
3.2 Înmulţirea când unul 04.II
07.II
4.2 din factori este 6 08.II
5.1 Pădurea, mediul 09.II
natural de viaţă 10.II
11.II
Înmulţirea când unul 14.II
din factori este 7,8,9 15.II
16.II
sau 10 17.II
18.II
Parcul , mediu 21.II
artificial de viaţă 22.II
Înmulţirea când unul 23.II
24.II
din factori este 0 sau 1 25.II
Proprietăţile înmulţirii
Ordinea efectuării
operaţiilor
Probleme care se
rezolvă prin una, două
sau mai multe operaţii
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare.
Dezvoltare.
În lumea colajului Elemente de limbaj 8 XVIII, XIX, XX, 01.II
04.II
plastic: linia, punctul, XXI 08.II
forma 11.II
1.2; 2.2; 2.3 Tehnici de lucru: linie 15.II
18.II
modulată, repetiție, 22.II
pensulație, origami, 25.II
AVAP tangram, împletire,
îndoire.
Produse ale activității:
desen liber, decorații,
compoziții, obiecte
utile
INTERPRETAREA Elemente de 8 XVIII, XIX 02.II
MM 03.II
limbaj muzical XX,XXI 09.II
Interpretarea 10.II
1.1.; 1.2.; 1.4. Nuanţe – Tare, 16.II
17.II
2.1. încet, mediu 23.II
Cântec vesel/ trist 24.II
Procedee
armonico-
polifonice (solist-
cor, lanţ, dialog,
grupe alternative)
13. Nuanțe – tare/
încet/ mediu
14. Cântec vesel.
Cântec trist
15. Procedee
armonico-polifonice
A. Solist – cor
B. Cântarea în lanț
C. Dialog muzical
D. Grupe
alternative
Recapitulare
Evaluare
TRĂIRE ȘI  Starea de bine- 4 XVIII, XIX, XX 31.I
DP 07.II
MANIFESTARE Emoții de bază XXI 14.II
EMOȚIONALĂ – bucuria 21.II
 Bucuria alungă
tristeţea-Emoții
de bază –
tristețea
 Nu te
împrieteni cu
frica!-Emoții
de bază – frica
 Păstrează-ți
calmul!- Emoții
de bază-furia
24 XXII, XXIII, 28.II
Comunicare orală 01.III
7. Călători pe aripile 1.1.
• Acte de vorbire:
XXIV, XXV 02.III
03.III
imaginației 1.2. identificarea unui 04.III
1.3. obiect/unei 07.III
persoane/unui loc; a 08.III
1.4. 09.III
CLR 2.1. formula o idee 10.III
2.2. • Reguli ale 11.III
2.2. discursului oral – 14.III
15.III
2.3. Acordul în număr şi 16.III
2.4. gen 17.III
3.1. Citire/Lectură
18.III
3.2. 21.III
22.III
3.3. • Textul 23.III
3.4. 24.III
Scriere/Redactare
4.1. 25.III
4.2. • Scrierea corectă a
4.3. cuvintelor dintr-
o/dintr-un
• Scrierea imaginativă
pe baza unei benzi
desenate

Elemente de
construcție a
comunicării
• Despărțirea
cuvintelor în silabe la
capăt de rând
Texte suport:
• Aventurile lui
Habarnam, după
Nikolai Nosov
• Vrăjitorul din Oz,
după Lyman Frank
Baum

Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de
ameliorare/dezvoltare
Medii de viață de la 20 XXII, XXIII, 28.II
MEM 01.III
1.5 noi și din alte zone. XXIV.XXV 02.III
1.6 Împărţirea cu rest a 03.III
3.1 numerelor naturale de 04.III
07.III
3.2 la 0 la 100 08.III
4.2 Fracţii 09.III
5.1 Despre Delta Dunării 10.III
11.III
Împărţirea numerelor 14.III
naturale folosind 15.III
scăderea repetată 16.III
17.III
Despre Marea Neagră 18.III
Împărţirea- operaţie 21.III
inversă înmulţirii 22.III
23.III
Despre deşert 24.III
Proba înmulţirii. Proba 25.III
împărţirii
Despre Gădina
Botanică şi sera ei
Recapitulare
Evaluarte
Ameliorare.
Dezvoltare.
1.5 Menținerea stării de
1.6 sănătate.
3.1 Împărţirea numerelor
3.2 naturale de la 0 la 100
4.2 Împărţirea la 2
5.1 Împărţirea la 3
Despre Polul Nord Şi
Polul Sud
Împărțirea la 4.
Împărţirea la 5
Despre igiena
corporală
Împoărțirea la 6 .
Împărţirea la 7.
Despre igiena danturii
Împărţirea la 8.
Împărţirea la 9.
Despre igiena
alimentelor
Cazuri speciale de
împărţire
Despre igiena
îmbrăcămintei
Aflarea termenului
necunoscut
Ordinea efectuării
operaţiilor
Despre igiena
îmbrăcămintei
Probleme care se
rezolvă prin mai mult
de două operaţii
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare.
Dezvoltare
Jurnalul unei plante Elemente de limbaj 8 XXII,XXIII, 01.III
04.III
plastic: linia, punctul, XXIV,XXV 08.III
forme regulate și 11.III
neregulate 15.III
18.III
Tehnici de lucru: linie 22.III
2.1; 2.2; 2.3; modulată, repetiție, 25.III
AVAP 2.4; 2.5 pensulație, hașurare,
colaj, amprentare,
ștampilare
Produse ale activității:
desen liber, compoziții,
obiecte decorative
CÂNTAREA Cântare vocală 8 XXII,XXIII 02.III
MM 03.III
VOCALĂ Cântarea vocală în XXIV,XXV 09.III
colectiv, în grupuri 10.III
– 2.1.– 1.4. mici şi individual 16.III
17.III
Poziţia, emisia 23.III
naturală, tonul, 24.III
semnalul de început,
dicţia, sincronizarea
16. Poziţia, emisia,
tonul, semnalul de
început, dicţia,
sincronizarea
17. Cântarea vocală în
colectiv
18. Cântarea vocală în
grupuri mici
19. Cântarea vocală
individuală
Recapitulare
Evaluare
INTERACȚIUNI  Iată ce am 4 XXII,XXIII,XXI 28.II
07.III
SIMPLE CU FIINȚE învăţat! V 14.III
ȘI OBIECTE  Ştiu să-mi fac XXV 21.III
FAMILIARE prieteni-
Abilități
necesare în
relațiile cu
ceilalți
 Îmi pasă de
ceilalți.Respect
DP ă și vei fi
respectat!-
Comportament
e acceptate în
relațiile cu
ceilalți.Respect
ul în relațiile cu
ceilalți.
 Iată ce am
învățat!
23 XXVI,XXVII, 28.III
1.1. Comunicare orală 29.III
8. Bun venit primăvară! 1.2. • Dialogul pe teme
XXIX, XXX 30.III
31.III
1.3. familiare 01.IV
CLR 1.4. Citire/lectură
04.IV
2.1. 05.IV
06.IV
2.2. • Textul 07.IV
2.2. 02.V
Scriere/redactare
2.3. 03.V
04.V
2.4. • Scrierea corectă a
3.1. cuvintelor sau/s-au 05.V
3.2. • Scrierea imaginativă 06.V
09.V
3.3. pe baza unui şir de 10.V
3.4. întrebări 11.V
4.1. • Scrierea corectă a 12.V
4.2. cuvintelor care conțin 13.V

4.3. grupurile de sunete


oa, ea, ia, ie, ua, uă

Elemente de
construcție a
comunicării
• Sunetele limbii
române. Vocale şi
consoane
Texte suport:
• Cuibul de păsărele,
după Cezar Petrescu
• Buburuza, după
Eugen Jianu

Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de
ameliorare/dezvoltare
Menținerea stării de 19 XXVI,XXVII, 28.III
MEM 29.III
1.5 sănătate. XXIX, XXX 30.III
1.6 Împărţirea numerelor 31.III
3.1 naturale de la 0 la 100 01.IV
04.IV
3.2 Împărţirea la 2 05.IV
4.2 Împărţirea la 3 06.IV
07.IV
5.1 Despre Polul Nord Şi 02.V
03.V
Polul Sud 04.V
Împărțirea la 4. 05.V
Împărţirea la 5 06.V
09.V
Despre igiena 10.V
corporală 11.V
Împoărțirea la 6 . 12.V
13.V
Împărţirea la 7.
Despre igiena danturii
Împărţirea la 8.
Împărţirea la 9.
Despre igiena
alimentelor
Cazuri speciale de
împărţire
Despre igiena
1.6 îmbrăcămintei
2.1 Aflarea termenului
2.2 necunoscut
3.1 Ordinea efectuării
4.1 operaţiilor
4.2 Despre igiena
îmbrăcămintei
Probleme care se
rezolvă prin mai mult
de două operaţii
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare.
Dezvoltare
Starea de sănătate.
Elemente intuitive de
geometrie
Figuri plane. Pătratul şi
dreptunghiul
Despre igiena locuinţei
Triunghiul
Despre dieta
alimentară sănătoasă
Cerc. Semicerc
Despre exerciţiile
fizice
Interiorul şi exteriorul
unei figurio geometrice
Despre efectele dietei
greşite
Axa de simetrie
Despre bolile copilăriei
Corpuri geometrice
Despre joc şi ,, boala
mâinilor murdare’’
Desfăşurarea unui corp
geometric
Recapitulare
Evaluare . Ameliorare.
Dezvoltare.
Animale Elemente de limbaj 7 XXVI,XXVII, 29.III
AVAP 01.IV
plastic: pata plată, pata XXIX, XXX 05.VI
vibrată 03.V
1.3; 2.2; Tehnici de lucru: linie 06.V
10.V
2.3; 2.5 modulată, repetiție, 13.V
pensulație, pliere, colaj
Produse ale activității:
desen liber, compoziții,
obiecte decorative

CÂNTAREA Cântare 8 XXVI,XXVII, 30.III


31.III
INSTRUMENTALĂ instrumentală XXIX, XXX 06.IV
2.2. Percuţia corporală 07.IV
diversă 04.V
05.V
Cântarea cu 11.V
acompaniament 12.V
Acompaniament
instrumental
realizat de cadrul
MM didactic/ de jucării
muzicale realizat
de copii
20. Percuția corporală
diversă
21. Cântarea cu
acompaniament
Recapitulare
Evaluare
ABILITĂȚI ȘI  Ce mă ajută să 4 XXVI,XXVII, 28.III
DP 04.IV
ATITUDINI DE învăţ-Condițiile XXIX, XXX 02.V
ÎNVĂȚARE învățării: 09.V
factori
favorizanți/
resurse
(instrumente,
persoane,
contexte)
 Uneori am
nevoie de
ajutor-
Condițiile
învățării:
factori de stres/
obstacole
(instrumente,
persoane,
contexte)
 Iată ce am
învățat !
 Sunt curat și
îngrijit-Norme
de igienă în
contexte variate
17 XXXI, XXXII, 16.V
1.1. Comunicare orală 17.V
9. Copilăria, cea mai 1.2. • Acte de vorbire – A
XXXIII 18.V
frumoasă vîrstă CLR formula o părere, o
19.V
1.3. 20.V
.
1.4. idee, o opinie 23.V
2.1. • Forme ale 24.V
25.V
2.2. discursului oral – 26.V
2.2. Povestirea unor 27.V
2.3. întâmplări trăite sau 30.V
31.V
2.4. observate 02.VI
3.1. Citire/Lectură 03.VI
3.2.
3.3. • Textul literar. Textul
3.4. nonliterar
4.1.
Scriere/Redactare
4.2.
4.3 • Scrierea funcțională
– Biletul de
mulțumire, de
informare, de
solicitare
• Scrierea cuvintelor
care conțin litera „x”
• Dictarea
• Afișul
Elemente de
construcție a
comunicării
• Exerciții de fonetică
şi vocabular
Texte suport:
• Cheile, după Tudor
Arghezi
• Întâlnire în lumea
cărților

Recapitulare
Evaluare sumativă
Activităţi de
ameliorare/dezvoltare
Starea de sănătate. 14 XXXI, XXXII, 16.V
MEM 17.V
1.6 Elemente intuitive de XXXIII 18.V
2.1 geometrie 19.V
2.2 Figuri plane. Pătratul şi 20.V
23.V
3.1 dreptunghiul 24.V
4.1 Despre igiena locuinţei 25.V
4.2 Triunghiul 26.V
27.V
Despre dieta 30.V
alimentară sănătoasă 31.V
Cerc. Semicerc 02.VI
03.VI
Despre exerciţiile
fizice
Interiorul şi exteriorul
unei figurio geometrice
Despre efectele dietei
greşite
Axa de simetrie
Despre bolile copilăriei
Corpuri geometrice
Despre joc şi ,, boala
mâinilor murdare’’
Desfăşurarea unui corp
geometric
Recapitulare
Evaluare . Ameliorare.
Dezvoltare.
Noi și lumea din jurul
nostru.
Unităţi de măsură
Măsurarea lungimii
Despre gripă
Măsurarea capacităţii
vaselor
Despre metode de
prevenţie şi tratare a
unor boli
Măsurarea masei
corpurilor
Despre vaccinare
Măsurarea timpului.
Ceasul.
Despre forţe exercitate
de magneţi
Măsurarea timpului.
Calendarul.
Utilizarea banilor
Despre corpuri şi
materiale care conduc
electricitatea
Organizarea şi
reprezentarea datelor
din mediul cunoscut
Despre unde şi vibraţii
Recapitulare
Evaluare
Ameliorare.
Dezvoltare.
În lumea fotografiei și Elemente de limbaj 6 XXXI, XXXII, 17.V
20.V
a filmului plastic: linia, punctul, XXXIII 24.V
1.1; 2.2; forma 27.V
2.3; 2.5 Fotografia 31.V
03.VI
Tehnici de lucru:
AVAP origami, pensulație,
pliere, colaj
Produse ale activității:
desen liber, compoziții,
obiecte decorative
MIȘCAREA PE Mişcare pe 5 XXXI, XXXII, 18.V
MM 19.V
MUZICĂ muzică XXXIII 25.V
2.1. 3.1.; 3.2.; 3.4 Dirijatul intuitiv 26.V
Mişcări sugerate 02.VI
de text
Pasul cadenţat/
Marşul
Mişcări sugerate
de ritm
Dansul
22. Dirijatul intuitiv
23. Mișcări sugerate de
text/de ritm. Dansul
24. Pasul cadențat.
Marșul
Recapitulare
Evaluare
IGIENA  Sunt curat și 3 XXXI, XXXII, 16.V
23.V
PERSONALĂ îngrijit-Norme XXXIII 30.V
de igienă în
context variate
 Doresc să-mi
fie bine-
Importanța
EXPLORAREA normelor de
DP MESERIILOR igienă pentru
sănătate,
învățare și
relațiile cu
ceilalți
 Vreau să
devin….La ce
folosesc
meseriile?
RECAPITULARE 6 XXXIV 06.VI
07.VI
CLR FINALĂ 08.VI
09.VI
EVALUARE FINALĂ 10.VI
1.6 Se apropie vacanța 5 XXXIV 06.VI
MEM 07.VI
4.1 mare. 08.VI
09.VI
4.2 Recapitulare finală 10.VI
Scăderea numerelor
naturale de la 100 la
1000 cu împrumut la
ordinul zecilor
Despre inflenţa
negativă a ploii şi
grindinii
Evaluare finală

Recapitulare finală Elemente de limbaj 2 XXXIV 07.VI


10.VI
Evaluare finală plastic: linia, punctul,
forma
2.2; 2.3; 2.4; Tehnici de lucru:
AVAP 2.5; 2.6 tangram, pensulație,
pliere, colaj
Produse ale activității:
desen liber, compoziții,
obiecte decorative
Cântarea vocală Recapitulare 2 08.VI
09.VI
finală
MM Evaluare finală

RECAPITULARE Iată ce am învățat! 1 XXXIV 06.VI


DP