Sunteți pe pagina 1din 1

DOAMNĂ INSPECTOR ȘCOLAR GENERAL

Subsemnatul(a)_________________________________________________________,

încadrat (ă) la ___________________________________________________________,

sector _____, București, pe catedra de __________________________________________,

vă rog sa-mi aprobați retragerea de la Examenul de acordare a gradului didactic ______,

seria ____________, de la inspectia curentă/specială ______________, la specialitatea

__________________________________________________.

Solicit retragerea din motive____________________________________________________.

Data Numele și prenumele

____________________________________

Semnătura

______________

S-ar putea să vă placă și