Sunteți pe pagina 1din 11

Anexa 1

Formular Cerere de Finanţare

PROIECT:
PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE! GRANTURI PENTRU
ŞCOLI ÎN DIFICULTATE

CERERE DE FINANŢARE
SCOALA DE ARTE SI
Aplicant MESERII TODIRENI
JUD.BOTOSANI

Număr de înregistrare 661/20.01.2011

“Proiectul Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! este finanţat de Fundaţia Soros România,
prin programul Fondul de Urgenţă”
I. INFORMAŢII DESPRE APLICANT

1.1. Tip unitate de învăţământ (1) primar


BIFAŢI UN SINGUR RĂSPUNS  (2) primar + gimnaziu
(3) liceu / colegiu
(4) grup şcolar
(5) postliceală
x arte şi meserii
(7) altele_________________________

Adresă:Str.Principala Telefon:0231574744 Fax:0231574744


e-mail:samtodireni@yahoo.com Web-site
Localitatea: TODIRENI Judeţul:BOTOSANI
Cont Bancar RO29TREZ116500230X004350 Deschis la Trezoreria Municipiului Botosani
Total elevi înscrişi la 15 septembrie 2010: 545 elevi
Total profesori la 15 septembrie 2010: 39 profesori Nr. profesori titulari: 25
Directorul Unităţii Şcolare
Nume şi prenume:GIREADA BRANDUSA Grad profesoral: grad I
Specializarea: Fizica
Domiciliu: TODIRENI Judeţ: BOTOSANI
Localitatea:TODIRENI Telefon: 0769326509
Adresă e-mail: samtodireni@yahoo.com

1.2. Participări anterioare la alte programe/proiecte

X DA ( în acest caz, completaţi tabelul de mai jos)

NU
An Sursa de Titlul proiectului
finanţare
2006 PIR ,,INCOTRO ITI INDREPTI PASII TINERE,,
2007 PGDS ,,SCOALA IN PAPUCI DE CASA,,

II. PROIECT
2.1. Titlu proiect: ,,SCOALA DUPA SCOALA,,

2.2. Durata proiectului:


De la: 1 martie 2011 Până la:31octombrie 2011 Nr. de luni: 8 luni

“Proiectul Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! este finanţat de Fundaţia Soros România,
prin programul Fondul de Urgenţă”
2.3. Localizare: SAM TODIRENI

2.4. Costul proiectului: 15000

2.4. Coordonatorul echipei de pregătire a proiectului


Nume şi prenume: MIHAI ILEANA Grad profesoral: I
Specializarea:Inginer Textile Pielarie
Domiciliu: Str.Principala Nr.175 Judeţ: BOTOSANI
Localitatea: CERNESTI- TODIRENI Telefon: 0742275977
Adresă e-mail: mihai_ileana5@yahoo.com
Responsabilităţi şi sarcini specifice Raspunde de implementarea proiectului si de
continuarea lui

Alte cadre didactice responsabile pentru implementarea proiectului:


Cadru didactic 1
Nume şi prenume: GIREADA BRANDUSA Grad profesoral: I
Specializarea: Fizica
Domiciliu: Str. Principala Judeţ: BOTOSANI
Localitatea: TODIRENI Telefon: 0769326509
Adresă e-mail:samtodireni@yahoo.com
Responsabilităţi şi sarcini specifice: Raspunde de implementarea proiectului si de
continuarea proiectului

Alte cadre didactice responsabile pentru implementarea proiectului:


Cadru didactic 2
Nume şi prenume: SEPLECAN GABRIELA- Grad profesoral: debutant
BEATRICE -MONICA Specializarea: Limba si literatura engleza
Domiciliu: Judeţ:BOTOSANI
Localitatea: TODIRENI Telefon:
Adresă e-mail:
Responsabilităţi şi sarcini specifice: Raspunde de organizarea petrecerii timpului liber al
elevilor

Alte cadre didactice responsabile pentru implementarea proiectului:


Cadru didactic 3
Nume şi prenume: ANITEI ROXANA-DANIELA Grad profesoral: II
Specializarea: Inginer Textile Pielarie
Domiciliu: Str. Liliacului Nr.31 Judeţ:BOTOSANI
Localitatea:BOTOSANI Telefon:0745259682
Adresă e-mail:roxananitei@yahoo.com
Responsabilităţi şi sarcini specifice: Raspunde de editarea revistei ,,Scoala dupa scoala,,

Alte cadre didactice responsabile pentru implementarea proiectului:


Cadru didactic 4

“Proiectul Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! este finanţat de Fundaţia Soros România,
prin programul Fondul de Urgenţă”
Nume şi prenume:BALAN DELIA-LARISA Grad profesoral:definitiv
Specializarea: Biologie
Domiciliu: Str.Curcubeului Nr.11,Sc.E,Ap.15 Judeţ: BOTOSANI
Localitatea:BOTOSANI Telefon:0743749202
Adresă e-mail: delialarissa@yahoo.com
Responsabilităţi şi sarcini specifice: Raspunde de efectuarea zilnica a exercitiilor de
gimnastica

III. DESCRIEREA PROIECTULUI

3.1. Descrieţi în maximum 100 de cuvinte scopul proiectului


Sprijinirea elevilor cu rezultate slabe la invatatura, cu risc de abandon scolar, ce provin din familii de rromi,elevi
cu parinti plecati in strainatate cat si a elevilor din familii cu venit minim garantat, prin colaborare in echipa astfel
incat fiecare elev sa ajunga la un stil specific si un ritm propriu de invatare,care sa-i dezvolte capacitatile si
aptitudinile personale,in conformitate cu varsta si potentialul lor.Dezvoltarea si diversificarea serviciilor alternative
de educatie prin oferta ,,Scoala dupa scoala,, ce va gazdui scolarii dupa orele de curs,in vederea petrecerii in
siguranta,util si placut a timpului liber.

3.2. Descrieţi în maximum 300 de cuvinte obiectivele specifice ale proiectului


-Furnizarea de servicii educationale specializate informale si nonformale care sa amelioreze comportamentul de
adaptare scolara;
-Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber;
-Prevenirea neglijarii copilului si a problemelor de adaptare scolara;
-Integrarea mai rapida in programul scolar prin cresterea adaptabilitatii la acest tip de mediu;
-Cresterea gradului de accesibilitate al familiiilor care doresc alternative mai bune pentru ingrijirea si educarea
copiilor;
-Realizarea unei campanii de informare si promovare a proiectului in comunitate;
-Sensibilizarea comunitatii fata de problematica nevoii copilului de a fi asistat in a-si forma deprinderi dezirabile de
petrecerea timpului liber ,de a invata,de a se comporta , de a socializa,de a accepta diversitatea;
-Schimbarea perceptiei comunitatii asupra problemelor elevilor din familii ocupate;
-Micsorarea factorilor generatori de situatii de risc;
-Optimizarea psihocomportamentala a scolarului, prin folosirea activitatilor de grup si a unor metode art-
terapeutice;
-Stimularea si dezvoltarea stimei de sine, a constiintei propriei identitati, a comunicarii interpersonale si a
relationarii;
-Asigurarea si respectarea drepturilor copilului si plasarea acestora in zona de interes constituie o
prioritate.Implementarea proiectului propus contribuie la imbunatatirea metodelor si modelelor de lucru,la ajustarea
responsabilitatilor si abordarii muncii de educare a copilului;
-Relevanta actiunilor pentru prioritatea programului.

3.3. Grupul ţintă


Nr. elevi care provin din familii cu părinţi şomeri: 7 elevi
Nr. elevi care au unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate: 18 elevi
Nr. elevi aparţinând minorităţilor naţionale: 14 elevi rromi
Nr. elevi cu cerinţe educaţionale speciale: 5 elevi

“Proiectul Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! este finanţat de Fundaţia Soros România,
prin programul Fondul de Urgenţă”
Nr. elevi din familii cu venit minim garantat: 25 elevi
Descrieţi în maximum 100 de cuvinte grupul ţintă căruia i se adresează proiectul
Grupul tinta este format din:
- 14 elevi rromi clasele I-VIII
- 18 elevi cu parinti plecati in strainatate
- 7 elevi cu parinti someri
- 5 elevi cu cerinte educationale speciale
- 25 elevi din familii cu venit minim garantat
- 10 profesori
- 2 invatatori
- 22 parinti
Alegerea grupului tinta s-a facut pe baza unor cercetari care arata ca incidenta cazurilor de comportament
neadecvat,fenomenul de abandon scolar,cazurile de esec scolar sunt mai frecvente la aceste tipuri de elevi
care sunt nesupravegheati,needucati,decat la alte categorii.

3.4. Descrieţi în detaliu activităţile proiectului (Această fişă se va completa pentru fiecare activitate a
proiectului)
Activitatea numărul: 1
Titlul activităţii (dacă este cazul): ,,SA NE ORGANIZAM,,
Durată: 2 saptamani
Număr participanţi: 108
Responsabil (nume): MIHAI ILEANA
Beneficiari: Elevi,profesori,parinti,comunitatea locala
Mijloace: Calculator,vidioproiector,ecran
proiectie,planse,markere,creta colorata,aparat foto pentru
fotografii care vorfi folosite la expozitii si activitati de
diseminare,1 top hartie,1 toner
Bugetul alocat acestei activităţii: -consumabile 320 RON
(menţionaţi categoriile şi sumele alocate, în -mobilier (biblioteca) 2000 RON
LEI)
Modalităţi de evaluare: Diseminare,chestionar,fisa de evaluare
Descrierea activităţii (în maximum 150 de cuvinte)
La aceasta prima activitate vom avea in vedere urmatoriii pasi:
-Intocmirea documentatiilor pentru autorizari
-Obtinerea unei Sali de clasa dotata corespunzator(mobilata cu pupitre,scaune,catedra,dulapuri)
-Mediatizarea serviciilor oferite in cadrul scolii prin elaborarea si distribuirea unor materiale vizuale
atractive(pliante,afise,brosuri descriptive)
-Reuniuni cu parintii si profesorii precum si prin cooperarea mass-media
-Recrutarea si pregatirea personalului care va lucra in cadrul programului ,,Scoala dupa scoala,,
Se vor stabili criteriile de selectie si se vor intocmi fisele postului

3.4. Descrieţi în detaliu activităţile proiectului (Această fişă se va completa pentru fiecare activitate a
proiectului)

“Proiectul Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! este finanţat de Fundaţia Soros România,
prin programul Fondul de Urgenţă”
Activitatea numărul: 2
Titlul activităţii (dacă este cazul): ,,VREAU SA FIU AJUTAT,,
Durată: 8 luni
Număr participanţi: 81
Responsabil (nume): GIREADA BRANDUSA
Beneficiari: Elevi din grupul tinta
Mijloace: Calculatore,tabla interactiva,videoproiector,planse,aparat
foto,scanner,creta
Bugetul alocat acestei activităţii: Consumabile-750 ron
(menţionaţi categoriile şi sumele alocate, în
LEI)
Modalităţi de evaluare: Periodica si va fi realizata in echipe pluridisciplinara
Descrierea activităţii (în maximum 150 de cuvinte)
In cadrul tuturor orelor de la after school se vor urmari:
-Nevoia de a dezvolta si diversifica serviciile de tipul celor asigurate in cadrul programului after
school,servicii pedagogice pentru copil si familie,de ingrijire,de supraveghere,educatie;
-Evitarea monotoniei
-Integrarea copilului in programul zilnic;
-Ajutor la efectuarea temelor pentru a doua zi cat si a celor suplimentare;
-Facilitarea relatiilor interpersonale intre elevi
-Formarea conduitei de joc individual si colectiv
-Formarea deprinderilor igienice;
-Crearea unei ambiante placute propice pregatirii temelor

3.4. Descrieţi în detaliu activităţile proiectului (Această fişă se va completa pentru fiecare activitate a
proiectului)
Activitatea numărul: 3
Titlul activităţii (dacă este cazul): „REPORTER PENTRU O ZI”
Durată: Pe tot parcursul derularii proiectului
Număr participanţi: Toti elevii din grupul tinta dupa un grafic stabilit
Responsabil (nume): ANITEI ROXANA
Beneficiari: Grupul tinta, parintii, comunitatea locala
Mijloace: Calculator, imprimanta, aparat foto,reportofon
Bugetul alocat acestei activităţii: Consumabile-500 ron
(menţionaţi categoriile şi sumele alocate, în Reportofon-600 ron
LEI)
Modalităţi de evaluare: Editarea lunara a revistei „scoala dupa scoala”
Descrierea activităţii (în maximum 150 de cuvinte):
In fiecare zi a programului „after school” un elev din grupul tinta va lua interviuri elevilor participanti la
program, parintilor, cadrelor didactice, comunitatii locale, interviuri ce se vor concretiza in materiale pentru
revista. Se vor face si fotografii care de asemeni se vor publica in revista.

3.4. Descrieţi în detaliu activităţile proiectului (Această fişă se va completa pentru fiecare activitate a
proiectului)
Activitatea numărul: 4

“Proiectul Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! este finanţat de Fundaţia Soros România,
prin programul Fondul de Urgenţă”
Titlul activităţii (dacă este cazul): ,,NATURA, ISTORIE, ARTA SI EDUCATIE”
Durată: 1 zi
Număr participanţi: Elevii din grupul tinta care au obtinut rezultate foarte bune la
invatatura, discipline si frecventa
Responsabil (nume): SEPLECAN GABRIELA BEATRICE MONICA
Beneficiari: Elevii din cadrul proiectului ”Scoala dupa scoala”
Mijloace: Autocar, masa gratuita pentru o zi aferenta elevilor
Bugetul alocat acestei activităţii: Pachet excursie
(menţionaţi categoriile şi sumele alocate, în 1200 ron
LEI)
Modalităţi de evaluare: Editarea unui jurnal de calatorie care va fi publicat in revista
Descrierea activităţii (în maximum 150 de cuvinte):
In luna iunie, pe data de 20, un grup format din elevii din cadrul proiectului „Scoala dupa scoala”, elevi care au
obtinut rezultate foarte bune la invatatura, disciplina si frecventa de 100% vor merge intr-o excursie la Iasi,
ocazie cu care vor vizita urmatoarele puncte turistice legate de natura, istorie si arta : Palatul culturii, „Muzeul
de Stiinte ale Naturii”, Mitropolia Moldovei, Gradina Botanica, Bojdeuca lui Creanga.
Aceasta activitate se doreste o activitate compensatorie si recompensatorie pentru elevii participanti la proiect.
Aceasta activitate este o activitate recreativa de socializare, de petrecere a timpului liber.

3.4. Descrieţi în detaliu activităţile proiectului (Această fişă se va completa pentru fiecare activitate a
proiectului)
Activitatea numărul: 5
Titlul activităţii (dacă este cazul): ,,DEZVOLTAREA SANATOASA SI ARMONIOASA
PRIN PRACTICAREA SPORTULUI LA AFTER
SCHOOL”
Durată: ½ h in fiecare zi a programului after school
Număr participanţi: Toti copiii din proiect impreuna cu cadrele didactice
Responsabil (nume): BALAN DELIA, TAPU IONUT
Beneficiari: Elevii si toate persoanele implicate in poiect
Mijloace: Un teren pentru sport, mingi, aparatura pentru gimnastica
Bugetul alocat acestei activităţii: Lucrari de amenajare a unui teren sportiv cu gazon artificial
(menţionaţi categoriile şi sumele alocate, în -9000 ron
LEI)
Modalităţi de evaluare: Dupa opt luni de derulare a proiectului ne dorim cat mai
multi elevi cu o dezvoltare sanatoasa si armonioasa, elevi cu
o greutate corporala ideala varstei
Descrierea activităţii (în maximum 150 de cuvinte)

Zilnic, ½ h pe parcursul programului de after school, se vor executa exercitii pentru dezvoltarea motricitatii
generale prin mers si alergare si practicare de exercitii libere de gimnastica pe o perioada de cinci luni.
Urmatoarele trei luni vor fi dedicate pentru formarea si antrenarea unei echipe de majorete a scolii. De doua ori
pe luna se vor organiza jocuri individuale si colective, ocazie cu care se va urmari formarea conduitei de joc,
lucrul in echipa, cultivarea fairplay-ului in joc, recunoasterea echipei castigatoare etc.

3.4. Descrieţi în detaliu activităţile proiectului (Această fişă se va completa pentru fiecare activitate a
proiectului)

“Proiectul Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! este finanţat de Fundaţia Soros România,
prin programul Fondul de Urgenţă”
Activitatea numărul: 6
Titlul activităţii (dacă este cazul): ,,CE NE-AM PROPUS SI CE AM REALIZAT,,
Durată: 2 ore
Număr participanţi: Toti elevii grupului tinta,cadre didactice,parinti,autoritati
locale,presa
Responsabil (nume): MIHAI ILEANA si GIREADA BRANDUSA
Beneficiari: Elevi, parinti,comunitatea locala
Mijloace: aparat foto,imprimanta,scanner,hartie
xerox,videoproiector,ecran proiectie
Bugetul alocat acestei activităţii: Materiale consumabile -630 ron
(menţionaţi categoriile şi sumele alocate, în 3 topuri hartie xerox
LEI) 3 bax. placi poliester
hartie fotografica
Modalităţi de evaluare: Chestionar aplicat elevilor,parintilor,profesorilor
Portofoliu
Descrierea activităţii (în maximum 150 de cuvinte)
In luna a 8-a de derulare a proiectului vom trage concluziile asupra lucrurilor pe care le-am propus sa le
realizam si care a fost castigul scolii,elevilor din grupul tinta,al parintilor,comunitatii locale.
Daca toate obiectivele au fost indeplinite vom stabili modalitatea ca acest proiect sa continue, totul in folosul
copiilor care au nevoie de ajutor de specializare din toate punctele de vedere. Vom face cunoscuta activitatea
nostra tuturor scolilor vecine in cadrul actiunii scolii „Ziua portilor deschise” in vederea indicarii prestigiului
scolii noastre cat si a dascalilor care slujesc la Scoala de Arte si Meserii Todireni, judetul Botosani.
3.5. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului (maximum 300 de cuvinte)
- Activitatile de educare informala si nonformala sa amelioreze comportamentul de adaptare scolara.
- Crearea unei motivatii optime pentru activitatea scolara.
- Prevenirea comportamentului de esec si abandon scolar.
- Reducerea numarului de elevi corigenti cu 25%.
- Amenajarea unor sali in care elevii vor lucra in gurpuri sub indrumarea cadrelor didactice pentru
imbunatatirea situatiei scolare.
- Realizarea revistei „Scoala dupa scoala”.
- Elaborarea de materiale informative despre proiect si activitatile sale (100 de brosuri a cate 10
pagini).
- Popularizarea actiunilor realizate in scoala prin afise, pliante, articole in presa locala, expozitie de
desene cu tema „Scoala din satul meu”
- Dezvoltarea unei puternice retele de parteneriate cu ajutorul careiaaceste obiective sa fie realizate
cu multe generatii de elevi.

3.6. Prezentaţi modalitatea de monitorizare şi de evaluare internă a rezultatelor proiectului (maxim 300
de cuvinte)
Pentru a asigura succesul implementarii proiectului echipa proiectului va monitoriza:
- Desfasurarea activitatilor prevazute in proiect.
- Modul in care sunt indeplinite responsabilitatile.
- Modul in care sunt folosite resursele prevazute in proiect.
Pentru a evalua rezultatele care au fost obtinute in cursul implementarii proiectului in raport cu obiectivele
propuse vom efectua:

“Proiectul Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! este finanţat de Fundaţia Soros România,
prin programul Fondul de Urgenţă”
- Intalniri si sedinte de lucru lunare, pentru informare, feedback, actualizare.
- Sedinte de lucrudupa fiecare termen de finalizare a unei actiuni incluse.

3.7. Descrieţi impactul estimat al implementării proiectului asupra grupului ţintă şi beneficiarilor (elevi,
cadre didactice, autorităţi locale, comunitatea locală etc.), asupra partenerilor (maximum 300 de cuvinte)
Implementarea proiectului „Scoala dupa scoala” in scoala si comunitati va avea impact asupra:
- Grupurile tinta prin cresterea motivatiei fata de scoala si prin generarea unor schimbari specifice in
comportamentul elevilor.
- Acest serviciu oferit si integrat modern si competitiv va duce la cresterea valorii actului
educational.
- Derularea proiectului va facilita integrarea scolii in comunitate si medierea relatiei parinti-scoala in
cazul familiilor prea ocupate, dezinteresate, plecate in strainatate pentru educarea copiilor lor.
- Prevenirea comportamentului de esec si abandon scolar.

3.8. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea după încheierea proiectului. Oferiţi detalii despre activităţile
de diseminare/mediatizare ale proiectului (în maximum 300 de cuvinte).
Asigurarea continuitatii proiectului se va face prin:
- Intocmirea unui orar de functionare a acestui program, minim 2 ore/zi, dupa terminarea cursurilor,
cu cadrele didactice carea vor dori sa lucreze benevol la asemenea activitati urmand ca in viitor sa-i
motivam pe aceste cadre si financiar din surse extrabugetare.
- Incurajarea elevilor si a cadrelor didactice care au participat la proiect sa continue sa lucreze
impreuna pentru desfasurarea altor activitati si atragere de parteneri.
In ceea ce priveste activitatile de promovare/mediatizare si de diseminare pe care intentionam sa le realizam si
dupa incheierea proiectului mentionam:
- Expozitii de desne „Scoala din satul meu,,.
- Publicare de articole in presa locala.
- Prezentarea rezultatelor in sedintele cu parintii, in sedintele Consiliului Local Todireni.
- Organizare de noi concursuri pe diferite teme.
- Participari la diferite concursuri sportive insotie de „Echipa de majorete” a after school-ului.
- Prezentarea proiectului in cadrul actiunii „Ziua portilor deschise”, in cadrul sedintelor de cerc cu
directorii.

“Proiectul Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! este finanţat de Fundaţia Soros România,
prin programul Fondul de Urgenţă”
IV. PLANUL DE ACŢIUNE

Activitate Luna

1 2 3 4 5 6 7 8
Activitatea 1
,,Sa ne organizam,,
Activitatea 2
,,Vreau sa fiu ajutat,,
..Activitatea3
,,Reporter pentru o zi,,

Activitatea 4
,,Natura ,istorie,arta si educatiei,,

Activitatea 5
,,Dezvoltarea sanatoasa si
armonioasa prin practicarea
sportului la After School,,

Activitatea 6
,,Ce ne-am propus si ce am
realizat,,

V. BUGETUL PROIECTULUI

5.1. Bugetul centralizat al proiectului

Nr. Cheltuieli Unitate Număr de Costur Total


Crt. unităţi i (în sumă
lei) LEI
1. Consumabile lună 8 275 2200
2. Mobilier lună 1 2000 2000
3. Reportofon luna 1 600 600
4. Lucrari de amenajare teren multisport luna 1 9000 9000
5. Pachet excursie luna 1 1200 1200
15000
TOTAL BUGET PROIECT

5.2. Bugetul pe activităţi al proiectului

10

“Proiectul Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! este finanţat de Fundaţia Soros România,
prin programul Fondul de Urgenţă”
Nr. Activitate Cheltuieli Unitate Număr Costuri Total
Crt. de (în lei) sumă LEI
unităţi
1. ,,Sa ne Consumabile lună 1 320 320
organizam,, Mobilier luna 1 2000 2000
2 ,,Vreau sa fiu ajutat, Consumabile lună 7 107.14 750

3 ,,Reporter pentru o zi,, Consumabile luna 7 71.43 500


Reportofon luna 7 85.71 600
4 ,,Natura,istorie,arta si Pachet excursie luna 1 1200 1200
educatie,,

5 ,,Dezvoltarea sanatoasa Lucrari de amenajare luna 1 9000 9000


si armonioasa prin teren multisport
practicarea sportului la
After School
6 ,,Ce ne-am propus si ce Consumabile luna 1 630 630
am realizat,,
TOTAL BUGET PROIECT 15000

11

“Proiectul Parteneriat pentru educaţie! Granturi pentru şcoli în dificultate! este finanţat de Fundaţia Soros România,
prin programul Fondul de Urgenţă”