Sunteți pe pagina 1din 1

Studiu de caz

Edemul pulmonar acut Silvia Mancaş


Bărbat, 56 ani, fumător, cunoscut cu hipercolesterolemie netra- - Galop de sumaţie
tată şi IMC = 32 kg/m2. - Hepatomegalie cu reflux hepato-jugular
Solicită serviciul de urgenţă pentru: ortopnee instalată brutal, Bilanţ biologic: funcţie renală conservată; troponina I crescută
nocturn. La internare: polipneic cu cianoză periorală; raluri sub- la 5 ng/ml.
crepitante bazal, bilateral; frecvenţă cardiacă regulată şi rapidă (8) Care este diagnosticul actual? Argumentaţi.
(105 bătăi/min); TA = 150/90 mmHg. (9) Ce recomandaţi pentru a trata retenţia hidro-salină?
Întrebări (10) Vă sugerează tabloul clinic o posibilă etiologie?
(1) Formulaţi diagnosticul probabil. Argumentaţi. Care? Cum o confirmaţi?
(2) Care sunt verigile fiziopatologice ale acestui episod? De ce?
(3) Ce măsuri veţi lua în faza de prespital? Răspunsuri
La prezentarea în UPU (1) Edem pulmonar acut cardiogen: dispnee acută şi nocturnă;
- stare clinică ameliorată ortopnee; semne de hipoxie; tahicardie; raluri subcrepitante bila-
- bilanţ biologic normal: creatinină sanguină, ionograma teral.
sanguină, troponina I, CPK (2) Verigile fiziopatologice prezente sunt: insuficienţă cardiacă
- ECG: ritm sinusal, 85 bătăi/min, complexe QRS subţiri stângă acută; stază în atriul stâng – venele pulmonare – capilarul
- ECO cardiac: dilatare de VS şi AS; FEVS = 30%; insufi- pulmonar; creşterea presiunii în capilarul pulmonar; transudarea
cienţă mitrală gradul II. plasmatică spre alveole (EPA).
Coronarografia efectuată după câteva zile: (3) Măsuri prespital: diuretic de ansă (iv); Nitroglicerină sublin-
- leziuni severe, peste 70% la nivelul arterei descendente gual; decizie de internare!
anterioare şi al arterei coronare drepte. (4) Origine ischemică
(4) Care este cauza cea mai probabilă a EPA? (5) IECA/Beta-blocante/Statine/Aspirina
(5) Precizaţi clasele medicamentoase care reduc mortalitatea (6) Indicaţia de revascularizare miocardică: angioplastie sau
dacă sunt folosite pe termen lung, pentru condiţia etiologică pontaj coronarian
mai sus sugerată. (7) Ecocardiografie sub Dobutamină; Scintigrafie miocardică;
(6) Ce alte preparate ar putea ameliora performanţa cardiacă RMN cardiac. Aceste explorări permit detecţia zonelor de miocard
şi prognosticul acestui caz? noncontractil, dar viabil! Deci, un miocard cu potenţial de recupe-
(7) Ce explorări ar permite selecţia pentru revascularizare? rare funcţională postrevascularizare.
Argumentaţi de ce. (8) Insuficienţă cardiacă congestivă cronică: dispnee, edeme,
Bolnavul se reinternează după 3 ani tahicardie, galop VS, hepatomegalie, reflux hepato-jugular
Cu o săptămână înaintea internării prezintă mai multe episoa- (9) Diuretic de ansă (sub supravegherea diurezei şi a funcţiei
de tipice de durere retrosternală. Asociat prezintă dispnee de efort, renale!)
apoi şi de repaus. Examenul obiectiv reţine: (10) Sindrom coronarian acut:
- FC = 100 bătăi/min, regulată - dureri anginoase
- TA = 120/80 mmHg - troponina I crescută
- Edeme declive - coronarografie de control!

Edemul pulmonar acut