Sunteți pe pagina 1din 17

Proiect realizat de elevii clasei 10 B.

, Grupul Şcolar
Industrial Sărmăşag.
Prof. Varga Éva
Rezumatul unităţii de învăţare
— Aceasta unitate de invatare conţine comportarea
rezistorului, bobinei si condensatorului în curent
alternativ, circuite RLC-serie, circiute RLC-paralel,
rezonanta curenţilor si tensiunilor, şi puterea
curentului alternativ.
— Elevii vor vizualiza prin osciloscop variaţia tensiuni şi
intensităţi curentului alternativ cu timpul în diferite
circuite de curent alternativ. Ei să familiarizeze cu
noţiunea de rezonanţă. La sfârşitul unităţii de învăţare
elevii vor fi capabil să rezolve probleme simple cu
reprezentarea fazorială şi cu metoda analitică.
Lecţia 1: Comportarea rezistorului bobinei şi a
condensatorului în curent alternativ

1. Rezistorul în curent — Rezistorul în curent alternativ


alternativ:
este caracterizat,la fel ca şi în
curent continu,prin rezistenţa
electrică, definită cu ajutorul
valorilor instantanee ale
tensiuni aplicate şi ale
intensităţi curentului care îl
parcurge:
u
R=
i

— unde:i=Imsin(ωt+φ0)
— u=Umsin(ωt+φ0)
— Intre valoarea maximă (sau efective) a curentului si
valoarea maximă a tensiunii există relatia :
Um
Im =
R

U
I=
R
Tensiunea şi intensitatea curentului au aceeaşi fază.
Reprezentare grafică
2
curent
tensiune
1
u[V]

0
i[A]

-1

-2
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2
t[s]
2. Bobina în curent alternativ
— care este rolul bobinei în circuite de curent continuu?
— cum se realizează o bobină?
— care este mărimea fizică cu care se caracterizează
bobina?
— cum este definită (formula)?
— ce unitate de măsură are?
— Dacă intensitatea curentului electric, ce parcurge o
bobina, este variabil în timp, atunci şi câmpul
magnetic produs de bobina este variabil în timp.
— care este fenomenul care se produce în bobină?
Bobina în curent alternativ
— Scrieti formula intensităţii instantanee a curentului ce
parcurge bobina!
— valoarea instantanee a tensiunii la bornele bobinei
este
— se poate demonstra ca
Um=LωIm ; si
φu=φi+900
— care este rolul bobinei in curent alternativ ?
— reprezentarea grafica
— Mărimea fizică ce exprimă opoziţia manifestată de o bobina datorată inducţiei
electromagnetice
— faţa de trecerea curentului electric se numeşte reactanţă inductivă şi este
definită prin relaţia X = L
U
I

— XL=reactantă inductivă
— U=tensiunea efectivă aplicatăbobinei
— I=intensitatea efectivă ce parcurge bobina
— Ecuaţia unităţii de măsura pentru reactanţă este ..... ;
— Relaţia între reactanţă inductivă şi frecvenţă curentului alternativ este..............
— In realitate, o bobina nu are doar inductanţa, ci ăi rezistenţa - de ce ?
— bobina este ideală - dacă se neglijează rezistenţa sîrmei
— bobina este reală, dacă se ţine cont de rezistenţa sârmei
— bobina ideală este un model fizic
— Se poate demonstra, că efectul existenţei celor două caracteristici (rezistenţă
şi reactanţă) în acelaşi element de circuit este echivalent cu efectul a două
elemente de circuit conectat în serie.
Probleme

— construiţi schema echivalentă a unei bobine reale


— Deduceţi relaţia dintre valoarea maximă (şi efectivă)
ale intensităţii şi tensiunii!
— Scrieţi formula defazajului între intensitate şi
tensiune!
— Circuitul serie format dintr-o bobină ideală şi un
rezistor manifestă o opoziţie faţă de trecerea
curentului. Mărimea fizică ce este măsura acestei
proprietăţi este numită impedanţă şi este definită prin
relaţia.
Z=U/I.
— Z – impedanţa circuitului
— U – tensiune efectivă aplicată circuitului
— I – intensitatea efectivă ce parcurge circuitul
Probleme
— Scrieţi ecuaţia unităţii de măsură pentru impedanţă!
— Care este expresia impedanţei pentru circuitul RL-
serie?
— Diagrama fazorială pentru circuitul RL-serie este:

UL
U

f 90°
UR I
3.Condensatorul în curent
alternativ
— Din ce este alcătuit un condensator electric?
— Care este mărimea fizică care caracterizează
condensatorul?
— Ce unitate de măsură are?
— Cum se calculează capacitatea unui condensator plan?
— Desenaţi circuitul de curent alternativ care conţine un
condensator electric.
— Care este intensitatea curentului ce parcurge
condensatorul?
— Care este formula tensiunii la bornele condensatorului?
— Se poate demnstra că:
Um=Im/Cώ
φ0u= φ0i- 90
— Care este rolul condensatorului în curent alternativ?
— Desenaşi diagrama fazorială pentru un condensator!
— Mărimea fizică, ce constituie o măsură a opoziţiei
condensatorului la trecerea curentlui electric se numeşte
reactanţă capacitivă şi este definită prin relaţia:
— Xc= U/I
— Scrieţi ecuaţia unităţii de măsură pentru reactanţă capacitivă!
— Care este relaţia dintre reactanţa inductivă şi frecvanţa
curentului alternativ?
Lecţia 2: Circuite RLC-serie în
curent alternativ

— Experiment de laborator
Lecţia 3: Circuitul RLC-paralel
— Experiment de laborator
Lecţia 4: Rezonanţa circuitului RLC
— Rezonanţa circuitului RLC-serie (rezonanţă de
tensiune)
— Rezonanţa circuitul RLC-paralel (rezonanţă de
curent)
Lecţia 5:
— Discutarea referatelor
— Întocmirea schiţei de recapitulare
— Rezolvarea testului final