Sunteți pe pagina 1din 10

Test CV, respirator, reproducator, digestiv

Test CV, respirator , excretor, digestiv c. centrii cardiaci au în alcătuirea lor celule
care iniţiază impulsurile de contracție;
d. centrii cardiaci au în alcătuirea lor celule
1. Volumul sistolic poate fi de: care conduc impulsurile de contracție;
a. 150ml sange; e. în inimă există patru centrii de
b. 70ml sange; automatism cardiac.
c. volumul de sânge expulzat de fiecare
ventricul într-un minut; 6. Nodulul sinoatrial:
d. 200ml sânge; a. descarcă impulsuri cu frecvenţă rapidă;
e. 75 ml sange;. b. descarcă impulsuri cu o frecvenţă de
90/min;
2. . Manifestările mecanice ale c. se manifestă în mod normal inițiind
miocardului sunt redate de: contracțiile inimii;
a. zgomotele cardiace; d. intră în acţiune numai atunci când este
b. şocul apexian; lezat nodulul atrioventricular;
c. pulsul venos; e. imprimă inimii ritmul nodal sau
d. pulsul arterial; joncțional
e. electroencefalogramă.
7. . Alegeți afirmațiile incorecte:
3. Frecvenţa cardiacă este scăzută de: a. activitatea cardiacă este condusă de
a. noradrenalină; nodulul sinoatrial;
b. nervul vag; b. inima bate în mod normal în ritm
c. tiroxină; sinusal;
d. temperatura atmosferică scăzută; c. nodulul atrioventricular imprimă ritmul
e. acetilcolină. idio-ventricular;
d. fasciculul His imprimă ritmul nodal;
4. . Automatismul cardiac se e. valvele atrioventriculare impun
caracterizează prin: deplasarea sângelui într-un singur sens,
a. este proprioprietatea țesutului nodal de a dinspre ventricule
se autoexcita ritmic; spre atrii.
b. reprezintă proprietatea inimii de a se
autostimula;
c. este influenţat de factori extrinseci; 8. Despre volumul sângelui din circulatie
d. poate fi determinat de trei centrii din se poate afirma:
interiorul inimii, a.cel pompat din atriul drept este egal cu
e. nu poate fi influențat de factori din afara cel pompat din atriul stang;
inimii. b.cu studiul circulaţiei sângelui se ocupă
hemodinamica;
5. Alegeți afirmațiile corecte : c.sangele pompat intr-un minut in marea
a. inima scoasă din organism, în anumite circulatie este egal cu cel din mica
condiții, continuă să se contracte; circulatie;
b. automatismul este generat în centrii din d.cel pompat de ventriculul stang in mica
interiorul inimii; circulatie este egal cu cel pompat de
ventriculul drept in marea circulatie;
1
Test CV, respirator, reproducator, digestiv

e.cel pompat de ventriculul stang in marea c.este retrocedata coloanei sanguine in


circulatie este egal cu cel pompat de diastola;
ventriculul drept in mica circulatie; d.este o energie chimica a peretilor
arteriali;
9. Despre elasticitate se pot afirma e.este retrocedata coloanei sanguine in
urmatoarele, cu exceptia: sistola;
a.este proprietatea arterelor mari;
b.este proprietatea venelor de a se destinde 13.Datorită elasticităţii se produc
când creşte presiunea sângelui; urmatoarele, cu exceptia:
c.este proprietatea arterelor de a reveni la a.creşteri ale tensiunii arteriale în arterele
calibrul iniţial când presiunea a scăzut; cu elasticitate mare;
d.este proprietatea vaselor de a-si modifica b.transformarea ejectiei sacadate a sângelui
diametrul lumenului; din inimă în curgere continuă prin artere;
e.este proprietatea arterelor mici si c.diminuări ale tensiunii arteriale în
mijlocii; arterele cu elasticitate mică;
d.contractii ale muschilor striati din peretii
10.Unda de şoc sistolică este amortizată arteriali;
datorită: e.relaxari ale muschilor striati din peretii
a.fibrelor musculare netede cardiace; venelor;
b.elasticităţii;
c.contractilităţii; 14.Arterele mari:
d.fibrelor musculare striate; a.amortizează unda de şoc;
e.fibrelor musculare netede. b.înmagazinează o parte a energiei produsă
de unda de şoc;
11..In timpul sistolei ventriculare: c.retrocedeaza in diastola energia
a.in artere sunt pompati 75 L de sange; inmagazinata in timpul sistolei;
b.se creeaza o unda de soc; d.si pot modifica diametrul lumenului prin
c.se inmagazineaza o parte din energia relaxarea muschilor striati;
sistolica in energie chimica a peretilor e.au proprieatea de a-si contracta muschii
arteriali; striati prezenti in peretii lor;
d.energia sistolica se poate inmagazina
datorita elasticiatii; 15..Contractilitatea vaselor:
e.in artere sunt pompati 150-200 ml de a.este proprietatea vaselor de a-şi modifica
sange; marcat diametrul lumenului prin contracţia
muşchilor netezi din peretele lor;
12.Despre energia inmagazinata de b.este proprietatea vaselor de a-şi modifica
peretii arteriali se pot afirma marcat diametrul lumenului prin contracţia
urmatoarele, cu exceptia: muşchilor striaţi din peretele lor;
a.reprezinta o parte a energiei diastolei c.permite un control fin al distribuţiei
ventriculare; sângelui către diferite organe;
b.transforma curgerea sacadata a sangelui d.permite un control fin al distribuţiei
in curgere continua; sângelui către diferite tesuturi;

2
Test CV, respirator, reproducator, digestiv

e.este proprietatea vaselor de a-şi modifica b.presiunea partiala a CO2;


marcat diametrul lumenului prin relaxarea c.concentraţia locală a unor metaboliţi;
muşchilor striaţi din peretele lor; d.activitatea unor mediatori;
e.activitatea unor hormoni;
16.Arterele se caracterizează prin:
a.au tesut conjunctiv moale elastic în 20.Nu se pot afirma urmatoarele despre
tunica lor internă ; contractilitatea vaselor, cu exceptia:
b.au tesut cartilaginos moale elastic in a.permite un control fin al distribuţiei
tunica lor medie; sângelui către diferite organe;
c.au cea mai crescuta rezistenta vasculara; b.este proprietatea este proprietatea vaselor
d.au tesut conjunctiv semidur elastic in de a-şi modifica marcat diametrul
tunica lor interna; lumenului calibrul prin contracţia
e.au fibre musculare netede in peretele lor; muşchilor striaţi din tunica medie;
c.este proprietatea vaselor de a-şi modifica
17.Tonusul musculaturii netede a marcat diametrul lumenului prin contracţia
arterelor depinde de : muşchilor netezi din tunica medie;
a.activitatea nervilor cranieni; d.este este proprietatea vaselor de a-şi
b.activitatea nervilor simpatici; modifica marcat diametrul lumenului prin
c.de presiunea arteriala; contracţia muşchilor netezi din tunica
d.de activitatea unor mediatori ; interna;
e.de concentratia unor hormoni ; e.este proprietatea vaselor de a-şi modifica
marcat diametrul lumenului prin relaxarea
18.Despre contractilitatea vaselor se pot muşchilor striaţi din tunica medie;
afirma urmatoarele, cu exceptia:
a.este proprietatea vaselor de a-şi modifica
marcat diametrul lumenului prin contracţia 21..Circulaţia arterială are unele
muşchilor striati din tunica interna; caracteristici:
b.este proprietatea vaselor de a-şi modifica a.suprafaţa de secţiune scade spre periferie;
marcat diametrul lumenului prin contracţia b.viteza de curgere este invers
muşchilor striaţi din tunica medie; proporţională cu suprafaţa de secţiune;
c.este proprietatea vaselor de a-şi modifica c.suprafata de secţiune mare, viteză de
marcat diametrul lumenului prin contracţia curgere mare;
muşchilor netezi din tunica medie; d.suprafaţa de secţiune creste spre
d.permite un control fin al distribuţiei periferie;
sângelui către diferite tesuturi; e.viteza de curgere este direct
e.este este proprietatea vaselor de a-şi proportionala cu suprafata de stiune;
modifica nesemnificativ diametrul
lumenului prin relaxarea muşchilor striaţi 22..Despre circulaţia arterială se pot
din tunica medie; afirma urmatoarele, cu exceptia:
a.suprafaţa de secţiune a arborelui
19.Tonusul musculaturii netede circulator creste spre periferie;
vasculare depinde de: b.viteza de curgere este invers
a.activitatea nervilor simpatici; proporţională cu suprafaţa de sţiune;
3
Test CV, respirator, reproducator, digestiv

c.suprafata de secţiune mare, viteză de 27..Pompa musculară:


curgere mare; a.în timpul contracţiilor musculare venele
d.suprafaţa de secţiune a arborelui profunde se încarcă cu sânge;
circulator scade spre periferie; b.între două contracţii, venele aspiră
e.viteza de curgere este direct sângele din venele superficiale;
proportionala cu suprafata de stiune; c.se opune întoarcerii venoase;
d.în timpul contracţiilor musculare venele
23..Circulatia sangelui prin artere se profunde se golesc de sânge;
apreciaza prin masurarea : e.refluxul sanguin e favorizat de prezenta
a.volumului curent : valvulelor;
b.debitului sanguin ;
c.volumului rezidual ; 28.Despre masajul pulsatil se pot afirma
d.presiunii arteriale ; urmatoarele, cu exceptia:
e.rezistenta la curgere a sangelui ; a.are efect negativ asupra întoarcerii
venoase;
b.este efectuat de artere situate in acelasi
24..Tonusul musculaturii netede a pachet vascular;
arterelor depinde de, cu exceptia: c.este efectuat de vene asupra arterelor
a.activitatea nervilor cranieni; omonime;
b.concentratia locala a unor metaboliti; d.este efectuat de artere asupra venelor
c.de presiunea partiala a O2; omonime;
d.de activitatea unor mediatori ; e.se exercită şi asupra venelor aflate la
e.de presiunea aretriala ; distanţă;

25..Circulatia sangelui prin artere nu se 29.Gravitaţia are efect pozitiv asupra


poate aprecia prin masurarea : întoarcerii venoase în venele:
a.diastolei atriale ; a.jugulară internă;
b.debitului sanguin; b.cavă inferioara;
c.volumului rezidual; c.brahiocefalică stângă;
d.sistolei ventriculare; d.femurala dreapta;
e.presiuni arteriale ; e.cava superioara;

26.Presa abdominală:
a.reprezintă presiunea pozitivă din 30.Ramurile viscerale ale aortei
cavitatea abdominală; abdominale sunt arterele:
b.împinge sângele spre inimă; a. renală;
c.în expiratie efectul de presă este b. testiculară;
accentuat; c. ovariană;
d.efectul de presa este accentuat de d. trunchiul celiac;
coborarea diafragmului; e. hepatică dreaptă.
e.reprezinta presiunea pozitiva din
cavitatea toracica; 31. Ramurile terminale ale aortei sunt
arterele:
a. iliacă comună dreaptă;
4
Test CV, respirator, reproducator, digestiv

b. iliacă comună stângă; e. urina finală.


c. sacrată laterală;
d. mezenterică superioară; 36.. Urina finală se caracterizează prin:
e. mezenterică inferioară.
a. este rezultatul procesului de reabsorbţie
tubulară;
32.. Transfuzia de sânge Rh+ la persoane b. este rezultatul procesului de secreţie
Rh-, determină: tubulară;
a. aparatul imunitar al gazdei reacţionează c. este transportată prin uretere în vezica
faţă de aglutinogenul Rh ca şi faţă de urinară;
oricare d. conţine glucoză;
aglutinogen; e. nu conține substanțe organice și
b. sunt activate trombocitele; anorganice.
c. producerea de anticorpi anti Rh;
d. sunt activate eritrocitele; 37.. La nivelul nefronului, filtratul
e. sunt activate limfocitele. glomerular:
a. se formează la nivelul glomerulului
33.. Anticorpii anti Rh; renal;
a. nu distrug hematiile; b. traversează diferitele porțiuni ale tubilor;
b. reacţionează cu antigenul Rh de pe c. suferă procese selective de reabsobție,
suprafaţa hematiilor; d. suferă procese selective de secreție,
c. distrug leucocitele; e. reprezintă urina finală.
d. produc hemoliza;
e. produc termoliza. 38.. La nivelul nefronului, reabsorbţia
tubulară:
a. reprezintă recuperarea substanţelor utile
34.Ganglionii limfatici se caracterizează organismului din filtratul glomerular;
prin: b. se realizează de către celulele tubilor
a.sunt situaţi pe traiectul vaselor limfatice; uriniferi ai nefronului;
b.prin ei trece în mod obligatoriu limfa; c. se realizează prin procese pasive de
c.sunt asemănători ganglionilor nervoşi; difuziune și osmoză;
d.sunt formatiuni piramidale; d. se realizează prin procese active, cu
e.formeaza antigene; consum de energie;
e. are loc numai în prezența unor hormoni,
ADH și aldosteron.
35.. Filtratul glomerular reprezintă:

a. o plasmă care nu conţine proteine în 39..Celulele tubilor uriniferi :


cantități semnificative; a.sunt adaptate fizic pentru a realiza
b. lichidul care filtrează la capătul venos al reabsorbtia tubulara;
venei porte; b.prezinta la polul apical numerosi
c. o plasmă ce conţine un număr mediu de microvilli;
hematii;
d. urina primară;
5
Test CV, respirator, reproducator, digestiv

c.prezinta numeroase mitocondrii care a. este procesul de golire a vezicii urinare;


fabrica ADN necesar procesului de b. are loc când tensiunea intraparietală
absorbtie; atinge o valoare prag;
d.membranele lor contin biochimic pompe c. este controlată de centrii din măduva
metabolice pentru transportul activ; spinării;
e.sunt adaptate morfologic pentru d. este un proces involuntar;
reabsorbtia tubulara; e. poate fi controlată de centrii nervoși
superiori.
40..Despre transportul pasiv se pot afirma
urmatoarele, cu exceptia: 44.Următoarele afirmații referitoare la
a.se face pe baza unor legi chimice ale sindromul nefritic sunt false, cu
difuziunii in gradient electric; exceptia:
b.se face pe baza unor legi chimice ale a.tratamentul se poate realiza prin dializa:
osmozei b.se manifesta prin hipertensiune,
c.se face pe baza unor legi fizice ale hematurie;
difuziunii in gradient chimic; c.este reprezentat de glomerulonefrita;
d.se face pe baza diferentelor de presiuni d.se manifesta prin insuficienta renala si
hidrostatice; edeme;
e.se face pe baza unor legi chimice ale e.este stadiul final a numeroase boli renale;
difuziunii in gradient electrochimic;
45..Despre insuficienta renala nu se pot
41.La nivel renal, potasiul suferă afirma urmatoarele, cu exceptia:
următoarele procese: a.poate fi acuta sau cronica;
a. filtrare b.apare datorita prezentei bacteriilor in
b. reabsorbție prin transport activ vezica urinara;
c. reabsorbție prin transport pasiv c.reprezinta stadiul evolutiv final al bolilor
d. secreție activă renale;
e. secreție pasivă d.tratamentul se face prin pomparea
sangelui intr-un circuit interior
42.. Următoarele afirmaţii sunt organismului;
adevărate: e.insuficienta renala cronica se instaleaza
a. filtratul glomerular este o plasma care nu progresiv si este ireversibila;
contine protein in cantitati semnificative;
b. unitatea morfofunţională a rinichiului
este nefronul 46..Scăderea capacităţii hemoglobinei de
c. presiunea din capsula Bowman a lega oxigenul este determinata de:
favorizează filtrarea a.variatiile presiunii partiale a O2
d. presiunea proteinelor din capsula plasmatic;
Bowman se opune filtrării b.scăderea temperaturii
e. un nefron este constituit din corpusculul c.scăderea pH-ului plasmatic
Malpighi şi tubul urinifer d.creşterea pH-ului plasmatic
e.creşterea temperaturii
43.. Micţiunea:
47.62.Dintre forţele de recul care stau la
6
Test CV, respirator, reproducator, digestiv

baza realizării expiraţiei fac parte: primeşte O2 permanent;


a.tensiunea superficiala a tesutului pleural; d.aerul atmosferic este uscat înainte de a
b.forţele elastice ale ţesutului pulmonar; ajunge la alveole;
c.tensiunea superficiala a surfactantului ce e.aerul atmosferic este umezit înainte de a
căptuşeşte la interior pereţii alveolelor ajunge la alveole;
pulmonare;
d.forţa de tensiune superficiala; 51..Respiraţia prezintă:
e.forţele elastice ale foitelor pleurale; a.ventilaţia pulmonară;
b.difuzia O2 şi CO2 între surfactant şi
48..Despre coeficientul de utilizare a sânge;
oxigenului sunt adevărate c.transportul O2 şi CO2 prin sânge;
următoarele afirmaţii: d.ventilatia pleurala;
a.nu variaza cu efortul fizic; e.reglarea ventilaţiei;
b.in stare de repaus este de 7 ml de O2
/100ml de sange; 52..După ce traversează membrana
c.in timpul efortului fizic scade; respiratorie, moleculele de oxigen:
d.in repaus este mai mic decât in timpul a.se dizolvă în plasmă;
efortului fizic; b.formează bicarbonaţi;
e.in timpul efortului fizic poate ajunge c.difuzează în eritrocite;
pana la 12%; d.se combina cu ionii de Na+;
e.se supun fenomenului Hamburger.

49..Despre coeficientul de utilizare a


oxigenului sunt false următoarele 53. Când defecaţia se poate produce:
afirmaţii, cu exceptia:
a.variaza cu efortul fizic; 1. sfincterul anal extern se contractă;
b.in stare de repaus este de 7 l de O2 2. sfincterul anal extern se relaxează;
/100ml de sange; 3. rectul se contractă;
c.hemoglobina redusa da culoarea rosie- 4. materiile fecale sunt reţinute în rect;
violacee a sangelui,datorita legarii ei cu O2; 5. sfincterul anal intern se relaxeaza;
d.in repaus este mai mic decât in timpul
efortului fizic;
e.in timpul efortului fizic poate ajunge 54..Absorbtia proteinelor:
pana la 12%; a. se face sub forma de glicerol;
b. se face sub forma de aminoacizi;
c. se face se face sub forma de
50..Cauzele diferenţelor de concentraţie oligopeptide
între aerul alveolar şi aerul d. cu ajutorul unor sisteme Na-
atmosferic sunt: dependente;
a.aerul atmosferic e înlocuit doar parţial cu e. este absorbita toata cantitatea din
aerul alveolar; intestin
b.aerul alveolar e înlocuit doar parţial cu
aerul atmosferic;
c.din aerul alveolar este extras CO2 şi 55. Tubul digestiv cuprinde:
7
Test CV, respirator, reproducator, digestiv

a. organe la nivelul cărora se realizează d. vilozitati intestinale;


digestia alimentelor; e. benzi musculare;
b. organe la nivelul cărora se realizează
eliminarea resturilor absorbite;
c. organe la nivelul cărora se realizează 60. Stratul muscular al colonului:
absorbţia nutrimentelor;
d. organe la nivelul cărora se realizează a. este format din fibre musculare striate;
miscarea diferitelor segmente ale b. este format din fibre musculare netede;
corpului; c. este format din fibre intrafusale;
e. organe la nivelul cărora se realizează d. formeaza tenii;
eliminarea resturilor neabsorbite; e. formeaza benzi musculare.

61..Urmatoarele afirmatiii despre colon


56.. Ultimele segmente al tubului digestiv sunt adevarate, cu exceptia:
sunt reprezentate de către: a. este formată din epiteliu cilindric
a. colonul sigmoid. unistratificat;
b. intestinul subţire; b. este formată din epiteliu pluristratificat
c. cecul; cilindric;
d. duoden; c. prezinta fibre musculare netede;
e. rectul; d. prezintă flexura duodeno-jejunala;
57.. Intestinul gros: e. poate prezenta vilozitati intestinale;

a. este subîmpărţit în cec, colon, rect;


b. continua ileonul de la valvula ileo- 62.. Rectul:
cecala; a. continuă colonul;
c. se continua cu ansele ileonului; b. prezintă trei segmente;
d. prezinta apendicele epiploice; c. se termină la nivelul orificiului anal;
e. prezinta apendicele adipoase. d. prezintă valvula ileocecală.
e. prezinta muschi oblic;

58. Printre segmentele colonului se


numără: 63.. Sfincterul intern al anusului este
a. cecul; format din:
b. colonul transvers; a. fibre musculare striate;
c. rectul; b. fibre musculare netede;
d. colonul sigmoid. c. fibre longitudinale;
e. colon ascendent; d. fibre circulare;
e. este sub control vegetativ;

59. Colonul prezinta:


64. Canalul hepatic comun:
a. apendicele xifoid; a.se uneste cu canalul cistic;
b. doua portiuni;
c. haustre; b.se uneste cu canalul hepatic stang;

8
Test CV, respirator, reproducator, digestiv

c.se formeaza din unirea a doua canale c. lipaze;


hepatice; d. hormoni;
e. nucleaze;
d.formeaza canalul hepatic drept;

e.se uneste cu canalul coledoc; 69.86. Enzimele pancreatice participă la


digestia:
a. acizilor nucleici;
65.. Canalul coledoc: b. lipidelor;
a.se continua cu canalul hepatic drept; c. mucinei;
d. substanţelor minerale.
b.se formeaza din canalul cistic si canalul e. proteinelor;
hepatic comun;

c.se deschide in jejun; 70.. În secreţia pancreatică exocrină se


găsesc:
d. se deschide in duoden; a. Na+ in concentratie mult mai mare decat
in plasma;
e. se uneste cu canalul principal Wirsung b. hormoni;
c. fosfolipaza;
d.HCO3- in cantitate egala cu cea din
66.. Vezica biliara: plasma;
a.este situata inferior de ficat; e.K + in concentratie mult mai mare decat
in plasma;
b.se continua cu canalul coledoc;
71.. Nu sunt adevarate urmatoarele
c.se continua cu canalul cistic; despre sucul pancreatic:
a.este secretat de catre celulele ductale;
d.este situata superior de ficat; b.se secreta zilnic in cantitate de 800-
1500ml;
e.comunica cu canalul hepatic drept; c.contine o cantitate foarte mica de HCO3-
67.Celulele pancreatice sunt: d.neutralizeaza aciditatea gastrica;
e.regeaza pH-ul in intestinul inferior.
a. motorii;
b. endocrine; 72..Sucul pacreatic este compus din:
c. exocrine; a.electroliti;
d. senzoriale; b.lizozim;
e.ductale; c.colesterol-lipaza;
d.tripsina;
e.vitamina B12;
68.. Celulele pancreatice exocrine
secretă: 73.. Enzimele pancreatice sunt:
a.proteaze
a. amilaza salivara;
b.amilaze
9
Test CV, respirator, reproducator, digestiv

b. lipaza gastrica;
c. chimotripsina;
d. tripsina;
e. activatorul tripsinei;

74. α-Amilaza pancreatică:

a. hidrolizează lipidele;
b. hidrolizează amidonul;
c. hidrolizează celuloza;
d. în urma hidrolizei rezultă
monozaharide;
e. hidrolizeaza glicogenul;

75.. α-Amilaza pancreatică:

a. se secreta in forma ei activa;


b. se secreta in forma inactiva;
c. hidrolizează celuloza;
d. în urma actiunii ei rezultă dizaharide;
e. hidrolizeaza alte glucide;

10

S-ar putea să vă placă și