Sunteți pe pagina 1din 15

INSTRUCŢIUNI

DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ


PENTRU UTILIZAREA MOTO STIVUITORULUI

Prezentele instrucţiuni cuprind măsuri de prevenire a accidentelor


de muncă şi a îmbolnăvirilor profesionale specifice activităţii
desfăşurate de către personalul desemnat să utilizeze moto stivuitorul
pe teritoriul S.C. OIL TERMINAL S.A.
Scopul prezentelor instrucţiuni este de a identifica, diminua sau
elimina pericolele de accidentare sau îmbolnăvire profesională
existente în cadrul activităţii desfăşurate de către personalul desemnat
să utilizeze moto stivuitorul, proprii celor patru componente ale
sistemului de muncă: executant - sarcină de muncă - mijloace de
producţie - mediu de muncă.
Utilizarea moto stivuitorului este permisă numai personalului
calificat corespunzător, instruit în domeniul securităţii muncii şi apt din
punct de vedere medical.
Personalul desemnat să utilizeze moto stivuitorul are obligaţia să
respecte cu stricteţe legislaţia şi normele de sănătate şi securitate în
muncă în vigoare – Legea 319/2006, Norme Metodologice de aplicare
a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii in munca nr. 319/2006. În
acest scop îşi va însuşi în permanenţă, la instructajul periodic şi la cel
de dinaintea începerii lucrului, cunoştinţele de securitatea muncii.

Prevederi generale

1. Să se prezinte la serviciu în deplină capacitate de muncă,


pentru a putea executa în bune condiţiuni sarcinile ce le revin. Se
interzice venirea la serviciu în stare de ebrietate sau sub influenţa
drogurilor.
2. Să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice ori droguri pe
teritoriul societăţii. Acest aspect constituie un real pericol de
accidentare şi se sancţionează cu desfacerea contractului de muncă.
3. Să îşi desfăşoare activitatea în aşa fel, încât să nu expună la
pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională atât persoana
proprie, cât şi pe celelalte persoane participante la procesul de muncă.
4. Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă orice
defecţiune tehnică sau altă situaţie care constituie un pericol de
accidentare sau îmbolnăvire profesională;
5. Să aducă la cunoştinţa conducătorului locului de muncă
accidentele de muncă suferite de persoana proprie şi de alte persoane
participante la procesul de muncă. Să acorde primul ajutor persoanelor
accidentate în limita posibilităţilor şi cunoştinţelor.

1
6. Să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere
a unui accident şi să informeze de îndată conducătorul locului de
muncă;
7. Să respecte regulile de acces în societate şi să nu primească
persoane străine în incinta societăţii decât în conformitate cu
dispoziţiile în vigoare;
8. Să nu fumeze sau să introducă ţigări, chibrituri,
brichete, materiale ori produse care ar putea provoca incendii
sau explozii la locurile de muncă în care fumatul sau
introducerea acestora este interzisă.
9. Să nu sustragă sau să faciliteze sustragerea de produse
petroliere, petrochimice sau chimice lichide din depozitul petrolier.
Acest aspect constituie şi pericol de accidentare şi se sancţionează cu
desfacerea contractului colectiv de muncă.
10. Să nu depoziteze produse petroliere, petrochimice sau
chimice periculoase în birouri sau vestiare.
11. Să cunoască caracteristicile fizico-chimice ale tuturor
produselor petroliere, petrochimice şi chimice lichide cu care intră în
contact, privitor la riscurile de accidentare şi îmbolnăvire profesională
legate de natura chimică a acestora (riscuri de intoxicare, efecte-
simptome, măsuri de prim ajutor, antidot, măsuri de prevenire a
incendiilor, mijloace şi substanţe de stingere, etc. )
12. Să cunoască modul de funcţionare şi utilizare a mijloacelor de
primă intervenţie (stingătoare) din instalaţii.
13. Să utilizeze echipamentul individual de protecţie (EIP) din
dotare, corespunzător scopului pentru care a fost acordat;
14. Să nu înstrăineze/împrumute şi să păstreze în bune condiţii
echipamentul individual de protecţie precum şi mijloacele de protecţie
din dotare.
15. Să nu spele echipamentul în/cu produse petroliere,
petrochimice. Denocivizarea echipamentului se va face prin spălătoria
societăţii.
16. Să nu împrumute echipamentul altei persoane până ce acesta
nu a fost spălat şi dezinfectat.
17. Să nu îşi desfăşoare activitatea cu echipamentul murdar, cu
rupturi sau cu nasturi lipsă.
18. Să utilizeze materialele igienico-sanitare din dotare, acordate
conform normativului intern, corespunzător scopului pentru care au
fost acordate.
19. Să nu servească masa decât în locuri special amenajate şi
curate.
20. Să nu se aşeze la masă cu mâinile murdare. Înainte de a servi
masa se va spăla pe mâini cu săpun şi apă din abundenţă. Spălarea
mâinilor cu produse petroliere, petrochimice, chimice lichide este
interzisă.

2
21. Să cunoască măsurile de prim ajutor ce trebuiesc acordate în
caz de pericol (accidente).
22. Să păstreze ordinea şi curăţenia la locul de muncă.
23. Să nu folosească drept apă potabilă apa din surse industriale
(rezervoare, hidranţi).

Prevederi specifice pentru utilizarea


motostivuitorului

24. Pentru fiecare tip de echipamente tehnice aflate în


exploatare, vor exista următoarele documente:
- instrucţiuni de utilizare şi de securitatea muncii;
- grafic de revizii, reparaţii anuale, cu indicarea termenelor scadente
prezentate în Cartea tehnică a utilajului.
25. Utilizatorul este responsabil pentru accidentele sau pericolele
apărute faţă de alte persoane sau lucrurile aparţinând acestora.
26. Moto stivuitorul va fi condus numai de catre acele persoane
care deţin autorizaţie ISCIR şi care au cunoştinţe despre modelul
respectiv şi utilizarea lui - întotdeauna se va înmâna manualul de
utilizare şi instrucţiunile pe linie de securitate şi sănătate în muncă.
27. Persoanele care folosesc utilajul trebuie să fie odihnite,
sănătoase şi în bună formă fizică.
28. După administrarea de alcool, medicamente care influenţează
capacitatea de reacţie, sau droguri nu este permisă utilizarea moto
stivuitorului.

29. Când moto stivuitorul nu este utilizat, se va asigura împotriva


accesului neautorizat.
30. Îmbrăcăminte şi echipament
Îmbrăcămintea şi echipamentul se vor purta în
conformitate cu prevederile.
Îmbrăcămintea trebuie să fie adaptată scopului şi să fie
confortabilă.
Salopeta de lucru a operatorului trebuie să fie făcută în aşa fel
încât să nu existe pericolul prinderii mânecilor şi manşetelor în moto
stivuitor. Se recomandă folosirea caschetei, ochelarilor de protecţie,
căştii de protecţie la zgomot pentru urechi, mănuşilor, măştii anti-praf
şi încălţămintei protectoare.

Se va purta încălţăminte de protecţie - cu protecţie contra


tăieturilor, talpa aderentă şi bombeu metalic.

Se va purta cască de protecţie - pentru a vă proteja de


obiectele căzătoare.

3
Se vor purta ochelari de protecţie sau mască de praf.

Se va purta căşti de protecţie a auzului (antifoane) - de


exemplu capsule de protecţie a auzului.

Se vor purta mănuşi rezistente - dacă este posibil din piele.

31. La lucrările din depozite este interzis lucrul pe timp de noapte.


!?
32. În caz de vreme nefavorabilă (ploaie, zăpadă, gheaţă, vânt)
lucrul se va desfăşura cu mare atenţie - pericol sporit de accident!
Utilizarea moto stivuitorului în alte scopuri este interzisă şi poate
duce la accidente sau defecţiuni ale utilajului. Nu se execută modificări
la moto stivuitor - şi în acest caz pot apărea accidente sau defecţiuni
ale utilajului.
Moto stivuitorul nu se lasă niciodată să funcţioneze
nesupravegheat.
33. Pauzele de lucru trebuie luate la momentele corespunzătoare
pentru a evita oboseala şi epuizarea - pericol de accident!
34. Moto stivuitorul produce gaze de ardere toxice, de îndata ce
motorul este în stare de funcţionare. Aceste gaze pot fi inodore şi
invizibile. Nu se lucrează niciodată cu moto stivuitorul în spaţii închise
sau cu ventilaţie necorespunzătoare.
35. Pentru reparaţii, întreţinere şi curăţare, întotdeauna opriţi
motorul.

4
36. Nu executaţi lucrări de întreţinere şi nu păstraţi moto
stivuitorul în apropierea unei surse deschise de foc - pericol de
incendiu datorită combustibilului!
37. Verificaţi periodic etanşeitatea capacului rezervorului.
38. Evitaţi contactul direct cu pielea şi inspirarea vaporilor de
combustibil - pericol de îmbolnăvire!
39. Nu folositi ulei uzat!
În contact îndelungat şi repetat cu
pielea, uleiul uzat poate cauza cancer de
piele şi este dăunător pentru mediu!
40. Umplerea rezervorului cu
combustibil si incarcarea bateriei

5
trebuiesc efectuate in spatii special amenajate pentru aceasta sau in
spatii bine ventilate. Motorul trebuie oprit. Evitati proximitatea arcelor
de sudura, a scanteilor, a flacarilor si a tigarilor aprinse.
Nu inspirati gazul de esapament; contine monxid de carbon, gaz
toxic inodor si incolor extrem de periculos care poate provoca coma
sau chiar moartea.
Nu porniti motorul in locuri inchise si prost ventilate.
41. Moto stivuitorul trebuie condus în conformitate cu clauzele,
dispoziţiile carnetului de conducere şi cu regulile şi reglementările
legale aflate în vigoare.
42. Operatorul moto stivuitorului trebuie să urmeze o etapă de
pregătire şi să fie familiarizat cu comenzile utilajului. Operatorul
trebuie să fie la curent cu toate tehnicile de manevrare în siguranţă a
moto stivuitorului.
43. Înainte de a ataşa moto stivuitorului un echipament cârlig,
consultaţi manualul de instalare oferit de producător pentru a vă
asigura o instalare corectă.
44. Tăbliţele cu avertismente de siguranţă şi îndrumare trebuiesc
înlocuite dacă au devenit neclare, s-au învechit sau au fost pierdute.
Este foarte important ca avertismentele să fie bine lizibile.
45. Verificaţi motostivuitorul înainte de a-l pune în funcţiune. Nu îl
folosiţi dacă are nevoie de reparaţie, opriţi motorul, scoateţi cheia din
contact şi adresaţi-vă persoanelor responsabile. Doar personalul
calificat este autorizat să întreprindă reparaţii.
46. Nu îndepărtaţi cadrul din faţă sau cadrul superior de protecţie,
decât în cazul când aceasta se cere.
47. Înainte de a porni motorul aveţi grijă ca maneta de înainte/
înapoi să fie în poziţie neutră şi frâna de mână trasă. Nu porniţi motorul
decât în poziţia de condus normală.
48. Distanţaţi furcile în funcţie de lăţimea
încărcăturii.
49. Nu permiteti nimanui sa se tina sau sa
stea pe moto stivuitor cand acesta se deplaseaza
sau se ridica; pericol de accidentare.
Nu va expuneti nici o parte a corpului in
afara postului, pozitiei de condus
reglementar.
50. Nu stati sub sau pe furci. Este strict
interzisa urcarea pe moto stivuitor, este
interzis sa va tineti de furci sau de alte
accesorii. Deplasarea brusca a furcilor sau
caderea neasteptata a incarcaturii poate cauza
accidente grave si chiar moartea.
51. Aveti grija sa nu va prindeti mainile sau
orice alta parte a corpului, la catarg sau la inchiderea

6
panoului superior. Altfel riscati sa fiti strivit intre partile mobile si
partile fixe ale moto stivuitorului.

52. Înclinaţi catargul complet pentru a transporta o încărcătură,


nu înclinaţi niciodată catrgul în faţă. Nu ridicaţi o încărcătură decât
pentru a o transporta (nu pentru a elibera un loc).
53. Aveţi grijă ca drumul să fie liber şi nimeni să nu fie în aria de
lucru. Atenţie la obstacole, mai ales la înălţimea spaţiilor, uşilor. Dacă
vizibilitatea este scăzută dublaţi atenţia. Daţi prioritate pietonilor.
54. Masuri de urmat cand doriti sa urcati
moto stivuitorul pe remorci sau in camioane.
Asigurati-va ca remorca sau camionul este blocat
pe pozitia de oprit.
Rampa folosita pentru traversare trebuie sa fie
capabila sa sustina greutatea moto stivuitorului si
greutatea incarcaturii, cat si presiunile datorate
zdruncinarilor.
Rampa trebuie bine fixata pentru a nu se deplasa. Fiti foarte atent cand
coborati sau urcati pe o remorca sau intr-un camion.
55. Dupa ce moto stivuitorul este ridicat,
verificati daca cablurile ating protectia
superioara. Asigurati-va ca dispozitivul de
ridicare – cablurile sunt suficient de rezistente
pentru a ridica moto stivuitorul care este
foarte greu. Nu ridicati moto stivuitorul de
cadrul cabinei – protectiei superioare. Nu
treceti pe sub moto stivuitor in timpul ridicarii
lui.
56. Înclinaţi catargul fără încărcătură la maxim. Verificaţi unghiul
de apropiere, de depărtare, unghiul pantei pentru a vă asigura ca
dedesubtul moto stivuitorului nu va atinge suprafaţa înclinată sau solul.
În cazul utilizării unei rampe verificaţi dacă aceasta poate susţine
greutatea moto stivuitorului. Executaţi cu grijă o urcare şi o coborâre a
moto stivuitorului pe rampa. Inainte de a urca moto stivuitorul pe o
platformă de transport nu uitaţi să fixaţi cablul de tracţiune. Nu urcaţi
în moto stivuitor în timpul urcării lui pe platformă. Fixaţi foarte bine
moto stivuitorul pe platformă folosind punctele speciale de ancorare.
Ridicaţi întotdeauna moto stivuitorul doar de punctele speciale de
ridicare. Opriţi motorul şi scoateţi cheia din contact.

7
57. Încărcătura nu trebuie să depăşească înălţimea cadrului
superior de protecţie al stivuitorului. Încărcăturile prea înalte devin
periculoase pentru siguranţa operatorului. Marfa de orice dimensiune,
manipulată cu stivuitorul, va fi asigurată, în timpul transportului, cu
lanţuri, corzi sau alte sisteme de siguranţă.

58. Nu supraîncărcaţi moto stivuitorul.


Verificaţi capacitatea maximă de încărcare şi poziţia
încărcăturii (centrată). Când încărcaţi, apucaţi
întotdeauna de centrul de greutate al încărcăturii
pentru a evita dezechilibrul.

59. Evitaţi pornirile în viteză, opririle bruşte


şi virajele violente. Încetiniţi în curbe sau pe sol
denivelat sau alunecos unde există pericolul
derapării şi răsturnării.

60. Fiţi foarte atenţi în pantă. Mergeţi încet,


cu grijă şi nu luaţi brusc virajele.

61. Fiţi atenţi cănd vă deplasaţi pe o pantă. Cînd transportaţi o


încărcătură în pantă, urcaţi cu faţa şi coborâţi cu spatele. Mergeţi încet
şi cu grijă. În cazul deplasării, fără încărcătură, pe o pantă, urcaţi cu
spatele şi coborâţi cu faţa.

62. La coborârea în pantă folosiţi pedala de


frână împreună cu frâna de motor pentru a obţine
eficacitate maximă.
63. Nu traversaţi şi nu întoarceţi niciodată pe
o suprafţă în pantă. Moto stivuitorul riscă să-şi
piardă echilibrul, deoarece în pantă centrul de greutate se mută spre
cel mai de jos punct.
64. Pe suprafeţele înclinate, orientaţi încărcătura, întotdeauna,
spre partea cea mai înaltă a suprafeţei.
65. Nu transportaţi o încărcătură instabilă sau incorect asigurată.
Dacă încărcătura ce trebuie transportată este prea lungă, prea lată sau
8
prea înaltă, aveţi mai multă grijă la asigurarea ei şi la drumul de
parcurs.
66. În apropierea curbelor strâmte sau dacă vizibilitatea este
redusă folosiţi claxonul de avertizare.
67. Fiţi atenţi când moto stivuitorul ridică o încărcătură pentru a
nu face o manevră greşită care să-l răstoarne. Observaţi cu atenţie
toate avertizările şi indicaţiile pentru a vă asigura o utilizare în
siguranţă şi pentru a proteja personalul de răniri şi accidente.
68. Dacă moto stivuitorul este dotat cu centura de siguranţă nu
uitaţi să o folosiţi, verificaţi dacă panoul superior este bine închis.

69.
NU

ÎNCERCAŢI SĂ SĂRIŢI dacă moto stivuitorul este în curs de cădere;


căderea este mai rapidă decât puteţi dumneavoastră să săriţi. Este de
preferat să vă ţineţi de volan cu ambele mâini pentru a nu fi aruncat
afară din cabină.

70. Efectuaţi inspecţiile zilnice.


Pentru ca moto stivuitorul sa fie mereu in perfecta stare de
functionare si sa fie folosit in siguranta, nu neglijati verificarile
zilnice.

- Verificati nivelul uleiului de motor.


- Verificati nivelul lichidului de racire si vedeti daca nu exista
scurgeri ale circuitului de racire.
- Verificati nivelul lichidului electrolitic din baterie
- Verificati nivelul lichidului de frana si cautati daca exista
scurgeri.
- Verificati jocul volanului.
- Verificati nivelul uleiului din cutia de viteze automata si
cautati daca exista scurgeri.

9
- Verificati nivelul uleiului hidraulic si cautati daca exista
scurgeri.
- Verificati starea conductelor si furtunelor, racordurilor daca
exista scurgeri.
- Verificati racordurile si cautati daca exista pierderi de gaz (la
modelele pe gaz lichid).
- Verificati separatorul de apa al filtrului de combustibil. Daca
este necesar scoateti apa.
- Verificati depozitarile de gudron in vaporizator. Curatati-l
daca este necesar (la modelele pe gaz lichid).
- Verificati presiunea pneurilor si suruburile de fixare a rotilor.
Curatati pneurile. Verificati miscarea rotilor si vedeti daca
jantele sunt indoite.
- Verificati daca functioneaza claxonul, farurile si toti martorii
de la bord.
- Verificati functionarea supapei de comanda a circuitului
hidraulic.
- Verificati functionarea catargului:
- Ridicarea si coborarea lina
- Rotatia regulata
- Uzura si blocarea lanturilor
- Centrarea si blocarea suportului de ridicare a
furcilor
- Verificati functionarea sistemului de siguranta la pornire.
- Verificati functionarea pedalei de frana.
- Verificati functionarea franei de mana.
- Verificati pozitionarea si functionarea aparatorilor si a
protectiei superioare.
- Verificati blocarea furcilor.
- Verificati gradul de uzura al furcilor, daca au crapaturi, fisuri.
- Verificati daca masca radiatorului este murdara, blocata.
- Daca masca este blocata sau murdara, racirea nu se mai
efectueaza bine. Curatati radiatorul si aveti grija sa nu
strambati grilele.

71. Piesele şi materialele folosite ca de exemplu: ulei de


motor, lichidul de răcire, bateria, vopseluri, lichidul electrolit al
bateriei; vor fi deversate conform regulilor şi regulamentelor
cu privire la folosirea materialelor ne-degradabile şi la
protecţia mediului, în vigoare.

72. Operatorul Moto stivuitorului este obligat, la intrarea în


serviciu, să controleze starea tehnică a utilajului, să verifice dacă
sistemul hidraulic este corespunzător, făcând probe de ridicare-
coborâre a unei sarcini, în funcţie de capacitatea maşinii, precum şi de
mişcarea înainte-înapoi a cadrului.
10
73. Utilajele cu stare tehnică necorespunzătoare sau la al căror
cadru de ridicare a sarcinii se constată defecţiuni, nu se vor introduce
în exploatare.
74. Conducătorul de utilaj va verifica atent dacă furcile (ghearele)
sunt bine fixate şi asigurate la cadru, precum şi dacă sunt fisurate.
75. Toate stivuitoarele, indiferent de tip şi capacitate, vor fi
prevăzute cu lanţ de asigurare a mărfii pe timpul transportului.
76. Conducătorul de stivuitor va verifica, înainte de plecare la
lucru, dacă nu sunt pietre sau alte corpuri tari între cauciucuri.
Scoaterea acestora nu se va face prin lovire cu ciocanul sau cu levierul,
ci prin demontarea roţii laterale.
77. Conducătorilor de stivuitoare le este interzis să transporte
persoane pe scări, pe părţile laterale ale cabinei, pe lest, pe furci sau
pe paletele goale sau încărcate.
78. Conducătorului de stivuitor îi este interzis să părăsească
parcul dacă nu are asupra sa permisul (autorizaţia de conducere) şi
foaia de lucru.
79. Pornirea stivuitoarelor, care au instalaţia automată defctă,
prin împingerea cu furcile de către alt stivuitor, este interzisă.
80. Pe timp friguros, conducătorii de stivuitoare se vor asigura cu
huse pentru radiatorul motorului, precum şi cu lanţuri antiderapante.
81. Presiunea aerului în cauciucuri va fi verificate şi stabilită în
funcţie de condiţiile atmosferice, de starea drumurilor şi a platformelor
pe care urmează să lucreze utilajul.
82. Dacă utilajul nu are cabină sau apărătoare de protecţie şi
urmează a fi folosit în zone în care lucrează şi instalaţii de ridicat
(macarale), conducătorul lui va purta, în mod obligatoriu, cască de
protecţie.
83. Se interzic plecarea din parc şi exploatarea stivuitoarelor în
cazurile în care:
- Au scurgeri de carburanţi şi lubrifianţi la îmbinări;
- Sunt cârpe sau alte materiale inflamabile în apropierea
tobei de eşapare a gazelor;
- Lipsesc buşoanele la rezervoarele de benzină, motorină,
ulei, lichid de frână sau la radiatorul de răcire;
- Cadrul de ridicare a sarcinii prezintă fisuri, are role
sparte sau uzate, iar lanţul cilindrului de înclinare are
benzile nereglate;
- Instalaţia electrică este defectă sau necorespunzător
izolată.
84. În timpul descărcării sau încărcării mărfurilor pe ghearele
stivuitorului, când marfa nu este asigurată cu lanţul, cadrul telescopic
va fi ţinut în poziţie de înclinare spre spate şi ridicat la 300 mm faţă de
sol.
85. Conducătorului de stivuitor îi este interzis să angajeze discuţii
în timp ce manipulează utilajul.
11
86. Sarcina va fi aşezată uniform pe ghearele utilajului sau pe
paleta aflată pe ele, conform tăbliţelor indicatoare. Sunt interzise
ridicarea şi transportarea sarcinilor al căror centru de greutate se află
în afara furcii.
87. Distanţa dintre ghearele stivuitorului va fi egală la aceeaşi
depărtare de centrul utilajului (tubul telescopic), asigurându-se o
siguranţă deplină a mărfurilor transportate.
88. Încărcăturile făcute din lăzi, butoaie, cutii etc. se vor aranja
astfel încât să nu se mişte pe platformă în timpul transportului; în
spaţiile goale se vor introduce pene de lemn, sarcina asigurându-se
apoi cu lanţul.
89. Ridicarea sarcinii se va face cu cadrul telescopic în poziţie
verticală sau înclinat pe spate.
90. Mărfurile cu greutate mică şi volum redus vor fi manipulate şi
transportate numai pe palete. Mărfurile cu greutate şi volum mari
(legături laminate, lăzi, vitrine, alte lăzi voluminoase etc.) vor fi
transportate direct pe ghearele utilajului, luându-se măsuri de
interzicere a staţionării şi circulaţiei persoanelor în raza de manevră a
stivuitorului. În toate cazurile, se interzice sprijinirea mărfurilor de
către muncitori în timpul transportului cu stivuitorul.
91. Înainte de ridicarea sau coborârea sarcinii, stivuitorul va fi
asigurat cu frâna de mână.
92. Este interzisă manipularea mărfii de către muncitori când
sarcina este suspendată pe gheare.
93. Este interzisă staţionarea stivuitorului cu sarcina ridicată pe
gheare la peste 400 mmm de la sol.
94. Conducătorilor de stivuitoare le este interzisă staţionarea în
raza de acţiune a instalaţiilor de ridicat sau braţul macaralelor.
95. Le este interzis conducătorilor de stivuitoare transportul cu
faţa a mărfurilor care le împiedică vizibilitatea. În aceste cazuri, se va
deplasa cu spatele înainte, dar numai dirijat de un muncitor, urmărit de
şeful de echipă sau înlocuitorul acestuia. În aceste cazuri, distanţa de
transport nu va depăşi 50 m.
96. Este interzisă transportarea a două palete cu marfă
suprapuse. În cazuri speciale (la manipularea şi transport saci cu
ciment) se pot lua şi transporta două palete suprapuse, fără a se
depăşi capacitatea stivuitorului, paletelor şi instalaţiiilor de ridicat,
folosindu-se un om pentru dirijare.
97. Lucrul cu stivuitorul pe liniile c.f. se va face numai după ce, în
prealabil, s-a luat legătura cu şeful sectorului de exploatare portuară,
care va stabili cu organele C.F.R. măsurile de siguranţă referitoare la
introducerea sau scoaterea de vagoane în zona respectivă.
98. Trecerea cu stivuitoarelor peste liniile de cale ferată este
permisă numai pe la pasajele amenajate. Când acestea sunt nepăzite,
conducătorul stivuitorului va lua măsurile de siguranţă ce se impun:
„Opreşte, asigură-te şi porneşte”.
12
99. Transportul carburanţilor cu stivuitorul este permis numai în
butoaie metalice. Este interzisă transportarea lichidelor inflamabile,
indiferent de cantităţi, în vase ca: damigene, găleţi sau alte vase
descoperite.
100. Transportul cu stivuitorul al substanţelor toxice, caustice,
explozive etc., nu se va efectua decât dacă acestea sunt ambalate şi în
conformitate cu instrucţiunile pentru transportul acestor mărfuri, pe
care stivuitoriştii sunt obligaţi să le cunoască şi să le cunoască şi să le
respecte.
101. Transportul tuburilor conţinând gaze comprimate (oxigen,
acetilenă, hidrogen) se va face numai în poziţie orizontală, cu ventilul
în direcţia opusă cabinei conducătorului şi protejate cu capacele
respective. Tuburile vor fi asigurate împotriva deplasării şi lovirii între
ele.
102. Stivuitoarele care transportă încărcături uşor inflamabile şi
alte produse explozive trebuie să îndeplinească următoarele condiţii
suplimentare:
- Eşapamentul să fie montat în partea din spate şi să fie
prevăzut cu parascântei şi apărătoare metalică;
- Stivuitorul să fie prevăzut cu mijloace corespunzătoare
de stingere a incendiilor, în funcţie de încărcătura
transportată. În acest sens, se va cere sprijinul formaţiei
p.s.i.
103. Deplasarea stivuitoarelor, cu sau fără sarcină, este admisă
numai cu cadrul în poziţie de transport şi cu ghearele (furcile) ridicate
deasupra solului la 300-400 mm.
104. Este interzis să se transporte stivuitoarele de capacitate
mică pe furcile stivuitoarelor cu capacitate mare de ridicare.
105. Este interzis să se ridice şi să se transporte mărfuri numai pe
vârful ghearelor.
106. Manevra în zona de lucru se va face cu viteză redusă şi cu
multă atenţie numai după ce conducătorul utilajului s-a asigurat că nu
sunt persoane în apropiere.
107. Conducătorii de utilaj vor refuza ridicarea şi transportul unei
sarcini dacă aceasta este sprijinită de oameni şi nu asigurată cu lanţ.
108. Este interzis să se ridice şi să se transporte sarcini care, deşi
au o greutate mai mică decât capacitatea stivuitorului, prin volumul lor
nu au suficientă stabilitate pe gheare.
109. Se interzice cu desăvârşire sporirea contragreutăţilor cu
scopul de a ridica şi transporta sarcini a căror greutate depăşeşte
capacitatea stivuitorului.
110. În cazul în care un stivuitor se defectează pe linia ferată,
conducătorul lui va înştiinţa imediat pe şeful de echipă sau operatorul
de dană şi, împreună, vor lua măsuri de scoatere din gabaritul
acesteia, chiar dacă nu sunt anunţate manevre de vagoane.

13
111. Când se manevrează utilajul pe teren umed, alunecos, se va
lucra cu viteză redusă şi cu multă atenţie.
112. În antrepozite-magazii vor fi folosite numai stivuitoare a
căror capacitate şi gabarit permit pătrunderea şi manevrarea lor în
spaţii mici şi numai dacă acestea sunt special pregătite pentru lucrul în
interior şi nu pot deveni sursă de incendiu.
113. Depăşirea altor utilaje se va face numai când este absolută
nevoie şi numai după asigurarea că ea nu prezintă pericol pentru
circulaţie.
114. În timpul deplasării, conducătorul de stivuitor va păstra faţă
de utilajul din faţă o distanţă care să-i permită, în cazul că acesta
opreşte sau virează la stânga sau la dreapta, evitarea unei ciocniri.
115. Este interzis să se conducă utilajul cu o singură mână.
116. Când este necesar să se efectueze remedierea unor
defecţiuni la electrocar, în prealabil se va scoate priza de la
acumulatoare.
117. Manevrele de stivuire sau coborâre a sarcinilor cu utilizarea
înclinaţiei cadrului se vor face respectându-se următoarele:
- Se ia marfa de la sol şi se ridică până la 15cm.
- Se înclină cadrul la maximum înapoi.
- Se aduce utilajul înainte, la locul prevăzut pentru
stivuire.
- Se ridică sarcina la înălţimea necesară, utilajul fiind
oprit şi asigurat cu frâna de mână.
- Se înaintează apoi încet cu utilajul până când sarcina se
găseşte deasupra locului de stivuire.
- Se frânează utilajul.
- Furcile (ghearele) se aduc în poziţie orizontală.
- Se depune încet şi cu atenţie sarcina pe locul de
stivuire.
- Se degajează furcile prin coborâre lor uşoară (la nevoie,
se înclină cadrul spre înainte).
118. La luarea sarcinilor din stivă se va proceda astfel:
- Se ia sarcina cu cadrul vertical (la nevoie, cu cadrul
puţin înclinat spre înainte);
- Se ridică sarcina;
- Se înclină cadrul spre înapoi;
- Utilajul este deplasat spre înapoi cât este necesar, după
care sarcina este lăsată la 15 cm de la sol şi se
transportă la locul indicat pentru depozitare sau
încărcare.
119. La manipularea mărfurilor ambalate în saci, lăzi, butoaie,
cartoane, bidoane, etc., de diferite dimensiuni, forme şi greutăţi, se vor
folosi scule şi dispozitive speciale pentru fiecare fel de marfă sau
ambalaj în parte.

14
120. Se vor utiliza, pentru manipularea şi depozitarea acestor
mărfuri, palete, slinguri, baloturi, containere etc., pentru evitarea
manipulărilor suplimentare şi uşurarea depozitării.
121. Manevrarea paletelor goale se va face numai mecanizat şi
nu prin răsturnare.
122. Stivele de palete goale se vor face corect, cu o bună
stabilitate. La uşa vagonului, stiva nu va fi mai înaltă decât platforma
vagonului.
123. Manevrarea paletelor goale se va face numai la comandă şi
cu avertizarea persoanelor din apropiere.
124. La manipularea mărfurilor ambalate în lăzi şi cartoane se va
avea în vedere ca paletarea să se facă cu acelaşi tip de lăzi sau
cartoane.
125. NU este permisă paletizarea mărfurilor ale căror ambalaje
sunt tipuri şi dimensiuni diferite.
126. Pe palete, lăzile şi cartoanele nu vor depăşi suprafaţa
acestora, iar aşezarea lor se va face întreţesut.
127. Fiecare conducător de stivuitor este obligat, înaintea
începerii lucrului, să participe la instructajul de securitatea muncii făcut
de şeful de echipă şi să semneze foaia de lucru pentru aceasta.

15

S-ar putea să vă placă și