Sunteți pe pagina 1din 3

Competențe Nr.

de
specifice Unități de competențe Conținuturi ore Data Sugestii
I. Identitatea personală și 6 ore
relaționarea armonioasă
Exprimarea 1.1. Stabilirea relației dintre 1. Imaginea de sine și stima de sine. 1
identității schimbările specifice vârstei și
personale prin 2. Emoțiile, sentimentele și voința de a 1
oportunitățile formării unei
explorarea face față acestora.
imagini de sine autentice;
sinelui și 3. Factorii constructivi și distructivi ai 1
resurselor sociale 1.2. Analiza factorilor
unei relații.
pentru constructivi și distructivi în 4. Comportamentul tolerant și non- 1
relaționarea relațiile cu semenii și adulții în discriminatoriu în relații.
constructivă cu vederea prevenirii intimidărilor;
familia și ceilalți. 5. Arta comunicării reale și virtuale. 1
1.3. Modelarea unui
comportament tolerant și non 6. Prezentarea produsului 1
discriminatoriu în relațiile reale Proiect de grup: Relaționez cu ceilalți
și virtuale.
II. Asigurarea calității vieții 6 ore
Demonstrarea 2.1. Descrierea caracteristicilor 1. Sursele de informare: avantaje și 1
autonomiei demnității și comportamentului dezavantaje.
personale, în demn, demonstrate în raport cu 2. Demnitatea 1
sine și cu cei din jur;
realizarea unui
2.2. Analiza condițiilor și 3. Traiul decent 1
comportament modalităților de realizare a
orientat spre traiului decent; 4. Impactul deciziilor asupra viitorului. 1
valorificarea 2.3. Argumentarea rolului
optimă a implicării personale și a deciziei 5. Problemele comunității – probleme 1
corecte în soluționarea personale.
resurselor problemelor. 6. Prezentarea produsului 1
personale și a Dialog cu caracter prospectiv, în care
mediului de viață. doi elevi să simuleze întâlnirea lor de
peste 10 ani și să relateze despre
corectitudinea deciziilor luate.

III. Modul de viață sănătos 7 ore

Manifestarea 3.1. Descrierea schimbărilor 1. Schimbările organismului în perioada 1


comportamentulu fiziologice în perioada adolescenței.
i centrat pe adolescenței, din perspectiva de
modul de viață gen; 2.Vestimentația. 1
sănătos, prin 3.2. Analiza posibilităților de
implicarea activă prevenire a riscului pentru 3.Produse și servicii cosmetice. 1
în menținerea sănătate, prin utilizarea corectă a
4.Sexualitate și mituri. 1
sănătății proprii. produselor și serviciilor
cosmetice, vestimentației
5-6.Spune NU drogurilor și altor 2
adecvate, renunțării la droguri; substanțe periculoase.
3.3. Aprecierea riscului asociat
comportamentului sexual în 7.Prezentarea produsului 1
preadolescență, din perspectiva Plan de idei: Moda vestimentară și
posibilelor consecințe de ordin produsele cosmetice în raport cu
social și fiziologic. sănătatea adolescentului
IV. Proiectarea carierei
profesionale și dezvoltarea 7 ore
spiritului antreprenorial
Proiectarea 4.1. Autoevaluarea potențialului 1.Trasee profesionale și școlare. 1
carierei, prin individual din perspectiva
proiectării carierei școlare și 2.Temperamentul și profesia. 1
determinarea
profesionale;
traseului școlar 3.Interesele și preferințele profesionale. 1
4.2. Formularea inițiativelor
și/sau personale și/sau a activităților de 4. Istorii de succes în carieră. 1
profesional, din antreprenoriat, în baza
oportunitățile oferite de 5. Ideea mea de afaceri. 1
perspectiva
comunitatea școlară și locală;
valorificării 6. Obiective și acțiuni pentru proiectul de 1
4.3. Argumentarea deciziei
potențialului privind profesia potrivită în baza carieră.
personal și cercetării lumii profesiilor și a 7. Prezentarea produsului 1
oportunităților sistemului de atitudini și valori. Proiect de carieră. Obiective, acțiuni,
pieței muncii termeni și rezultate ale realizării
scopului final.
V. Securitatea personală 7ore

Adoptarea 5.1 Descrierea recomandărilor 1. Situațiile de risc de origine naturală. 1


comportamentulu instituțiilor publice privind
i activ, centrat acțiunile populației în situații 2. Recomandările instituțiilor publice 1
pe excepționale; privind acțiunile populației în situații
responsabilitate, 5.2 Acordarea primului ajutor în excepționale.
privind caz de traume, prin simularea 3. Siguranța în locurile publice și în 1
securitatea diverselor situații posibile; mulțime.
personală, starea 5.3Adaptarea comportamentului
de bine a sa și a în rețelele online, din 4. Primul ajutor în caz de traume și înec. 1
celor din jur. perspectiva prevenirii situațiilor
de risc. 5. Drepturile utilizatorilor la o experiență 1
on-line sigură.
6. Siguranța în utilizarea dispozitivelor 1
electrice.
7. Prezentarea produsului 1
Galeria: Securitatea personală în locuri
publice, în natură, pe rețelele on-line.

S-ar putea să vă placă și