Sunteți pe pagina 1din 648

F I L O C A L I A

SAU CULEGERE DIN SCRIERILE SFINILOR PRINI CARE ARAT CUM SE POATE OMUL CURI, LUMINA I DESVRI

Volumul VIII

S C R I E R I CALIST CALIST I IGNATIE, CALIST

D E : CALIST I ANGELICUDE, STUDIU AL lN ORTODOXIA CLUGRI

PATRIARHUL, PRECUM

CATAFYGIOTUL CU CTEVA

I ALII ; ISTORIA TEXTE

UN UNOR

TRADUCTORULUI ROMAN,

DESPRE

ISIHASMULUI ALE

FILOCALICE

ROMNI

TRADUCERE,

INTRODUCERI

NOTE

de Pr. Prof. Dr. DUMITRU STNILOAE

EDITURA INSTITUTULUI BIBLIC I DE MISIUNE AL BISERICII ORTODOXE ROMNE BUCURETI 1979

METODA SAU CELE 100 CAPETE

ALE LUI CALIST I IGNATIE XANTHOPOL

Introducere
1. Autorii scrierii i legtura ei cu celelalte scrieri ale patriarhului Calist

Despre Ignatie, al doilea autor al acestei scrieri, nu se tie nimic afar de ceea ce spune Simeon al Tesalonicului: c era din Constantinopol, mpreun cu Calist i s-a nevoit mpre un cu acesta n viaa monahal. Despre cellalt autor, Simeon al Tesalonicului scrie n plus c a fost i patriarh al Constantinopolului. In chip deosebit au scris despre aceasta (despre rugciunea lui Iisus) n zilele noastre, n Duh, ca fiind i ei n Dumnezeu, de Dumnezeu cu vnttori, de Dumnezeu i de Hristos purttori i cu adevrat ndumnezeii, cel ntru sfini printele nostru Calist, care a fost i patriarhul de la Dumnezeu al capitalei Noua-Rom i mpreun cugettorul i nevoitorul cu el; Cuviosul Ignatie. Ei au nfiat n cartea alctuit de ei, n chip duhovnicesc i ntr-o gndire foarte nalt, n numrul plin de 100 capete, 1 deplina cunotin despre aceasta . Pe baza afirmaiei lui Simeon Tesalonicianul, c aceti au tori au scris n zilele lui, dat fiind c el a murit la 1430, ca mitropolit al Tesalonicului (n noaptea n care au ocupat turcii acest ora), s-a dedus, pe drept cuvnt, c el vorbete nu de Calist I, care a fost patriarh n Constantinopol ntre 1350 1353 i 13551363, cum presupune Nicodim Aghioritul n pre fa la aceast scriere, ci de Calist II care a fost patriarh de 2 la 1397, vreme de 7 luni .
1. mpotriva tuturor ereziilor, cap. 296, n P.G. 155, 542. 2. H a n s - G e o i g Beck, Kirche und theologische Literatur im byzantinischen Reich, 1969, p. 784 i 774; A. M. A m m a n n S. I., Die Gotteschau im palamitischen Hesychasmus, W u r z b u r g , 1938, p. 8, 13.

FILOCALIA

Despre acest Calist se tie sigur c a fost clugr n mns tirea Xanthopol din Sfntul Munte, una din mnstirile vecine cu mnstirea Pantocrator, dar tot aa de sigur e c a vieuit i n mnstirea Xanthopol din Constantinopol. Numele de Xanthopol l are din faptul c a trit n mnstirile cu acest nume i nu din faptul c s-ar fi nscut din familia Xanthopol din Constantinopol, cci n acest caz ar fi trebuit s fie dat de Simeon Tesalonicianul ca frate de snge cu Ignatie, ceea 3 ce nu se ntmpl . Mnstirea Xanthopol din Galata (Con stantinopol) era, poate, ntr-o legtur cu mnstirea Xantho 4 pol din Sfntul Munte . In anul 1431 se vorbete, n mnstirea 5 Xanthopol din Galata, de Sfinii Xanhthopoli . Ziua lui se prznuiete de ctre Biserica greac n 22 noiembrie. Sub numele lui Calist Patriarhul, n Filocalia greac mai snt inserate nc dou scrieri: una intitulat Despre rug ciune, n 14 capete, i alta la fel, cu capetele enumerate n continuare pn la 83. Ultima n-a fost publicat n prima 6 ediie a Filocaliei greceti, ci numai n a doua i a treia . A. M. Ammann recunoate ca just aceast atribuire. Filo calia greac, n ediiile a II-a i a III-a, numete scrierea din urm Capetele ce lipsesc (din prima ediie) i le numr de la capitolul 15 nainte. A. M. Ammann pune c, n ediia a II-a din Atena, capetele scrierii Despre rugciune au fost adu 7 gate n ntregime . Dar, se pare c cele 14 capete din prima scriere reprezint fragmentul unei alte scrieri a lui Calist. Cel puin aa rezult dintr-un manuscris romnesc, nr. 500, din mnstirea Vratec, scris de starea Nazaria la 1811, la ndem nul duhovnicului Iosif, cuprinznd 186 de file. In acest manu3. A. M. A m m a n n , op. cit., p. 13. A se v e d e a i V. Grumel, Note sur Callist Xanthopol, n Revue des Etudes byzantines, 1960, p. 199204. 4. Cf. , noeom.-dec., Atena, 1895, ,p. 482, nota 1. Dup A m m a n n , op. cit., p. 13. 5. G. M e r c a t i , Notizie di Procoro e Demetrio Cidone, n Studi e testi, 56, Citta del V a t i c a n o , 1931, p. 473. 6. Ediia I-a (ntr-un volum) a fost p u b l i c a t la V e n e i a 1782, a II-a (n dou volume) la A t e n a n 1893, a III-a ( n cinci volume), tot la A t e n a n t r e anii 19571963. Scrierea mai e x t i n s Despre rugciune e publi c a t in e d i i a a II-a, n vol. II, p. 412459; n ediia a -a, n vol. IV, p. 299367. 7. Op. cit., p. 14 nota 2.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

scris, numit Raiul, capetele ncep nu cu nr. 15 (ca n 8 Filocalia greac), ci cu nr. 1 i cuprinde n total 80 de capete . Tot n ms. 500 de la Vratec scrierea Raiul se numete cartea a treia a patriarhului Calist. Pe de alt parte, n mai multe manuscrise romneti din Biblioteca Academiei Repu blicii Socialiste Romnia, scrierea Metoda sau cele 100 de capete ale lui Calist i Ignatie e dat ca avnd autor numai pe patriarhul Callist, sau pe Calist Xanthopol . i iari, pe de alt parte, alte manuscrise din acea bibliotec dau sub nu 10 mele lui Calist i Ignatie Xanthopol i scrierea Raiul .
8. I a t n u m e r o t a r e a p a r a l e l din Filoc. gr. i m a n u s c r i s u l de la V ratec : Vratec Filoc. greac 15 1 1620 25 21 6 2245 730 45 al. 2 31 4655 3240 55 el. 2 41 55 al. 3 42 55 al. 4 43 55 al. 5 44 56 45 56 al. 2 46 56 al. 3 47 56 al. 4 48 5762 4954 62 (Farisee) 55 6383 5677 83 al. 2 78 83 al. 3 79 83 al. 4 80 9. Astfel, ms. 1922 c u p r i n d e a c e a s t sut sub n u m e l e lui Calist Xan thopol, f. 3 r.-107 r. M a n u s c r i s u l 1474 c u p r i n d e m a i m u l t e c a p e t e din a c e e a i sut, t o t s u b n u m e l e Sfntului Calist (f. 2 r.-23 v . ; cap. 35, 29). Apoi n t r e a g a s u t (f. 23 r.-275 r.). Snt ns n a c e a s t bibliotec i u n e l e m a n u s c r i s e n c a r e Ce/e 100 de capete s n t a t r i b u i t e lui Calist i I g n a t i e (703, 1409, 1889, 2635, 2799, 2890, 3.101, 3457, 3546). 10. M a n u s c r i s e l e 1981, 2890. In orice caz, ar fi n e c e s a r o c e r c e t a r e mai cu r g a z a t u t u r o r m a n u s c r i s e l o r c a r e c u p r i n d scrierile lui Calist (i Ignatie).

10

FILOCALIA

De aici s-ar putea deduce c scrierea Metoda, e mai mult a lui Calist; poate c Ignatie i va fi dat numai vreun ajutor la strngerea citatelor din Prinii anteriori. In felul acesta, s-ar. explica, poate, faptul c scrierea Raiul, e dat ca a treia carte a Sfntului Calist. Prima ar fi Metoda dat n unele manuscrise sub, numele lui Calist i Ignatie Xanthopol, iar a doua Cele 14 capete despre rug ciune, din care au mai putut face parte i alte capete date sub diferite nume de coninuturi n unele manuscrise din 11 Biblioteca Academiei Romne . Tot din faptul c Metoda, fiind n mod precumpnitor o scriere a lui Calist (prima carte), s-ar explica de ce aceast scriere se numete i ea, uneori, Rai, dei e dat sub nu mele lui Calist i Ignatie i dei numele de Rai se d n textul altor manuscrise numai celei de a treia scrieri, care 12 e dat ca fiind numai a lui Calist . In orice caz elucidarea acestei chestiuni cere o cercetare amnunit a manuscriselor greceti din diferite biblioteci. Din notele sublimare date pn aci se vede cit de des s-au copiat scrierile lui Calist n romnete ; i n-am dat dect o parte din manuscrisele romneti, care o cuprind i care da teaz de la sfritul secolului XVIII i nceputul secolului XIX. Mai e de remarcat c, adeseori, scrierile patriarhului Calist, inclusiv cea de sub numele lui Calist i Ignatie, se afl n ace leai manuscrise cu cele ale Sfntului Grigorie Sinaitul. Se pare c scrierile acestor doi autori, mpreun cu Scara lui Ioan Scrarul, erau cele mai citite de clugrii romni. In manuscrisul nr. 1922, din Biblioteca Academiei Romne n care dup Cele 100 de capete ale lui Calist Xanthopol (f. 3108) urmeaz opera lui Grigorie Sinaitul (f. 108r.-264 r.) cu un Cuvnt nainte al lui Vasile de la Poiana Mrului
11. Dm manuscrisele n c a r e se afl c a p e t e de ale lui Calist, se p a r e deosebite, de cele 14 i cele 80 (sau 83) Despre rugciune i de cele 100 (ale lui Calist i I g n a t i e ) ; m e n i o n m : Chip al lurii aminte i al rugciunii (Ms. A c a d . 486, 1076, 3790, 3543, 179, 4716, 3547 N e a m , 29, 39, 44, 49). A p o i : Calist P a t r i a r h u l Capete pentru viaa de obte (Bibl. A c a d . Rom. 3548, f. 278 a\-295 r . ) ; Acelai, Pentru ascultare ( B i b l . A c a d . Rom. 3548, f. 278 r . - 2 9 5 r . ) ; Calist X a n t h o p o l , Mrturisirea pcatelor (Bibl, Acad. Rom. 2519, f. r.-7 r. 2647, f. 46 r.-59 r.J. 12. Aa se n u m e t e s c r i e r e a Cele 100 c a p e t e ale lui Calist i Ignatie Xanthopol, n ms 24, 44, 73 din biblioteca mnstirii N e a m sau n ms. 2890 din Bibl. Acad. Rom.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

11

(f. 108 r.118 r.) i o parte din opera lui Petru Damaschinul (f. 265 r.283 r.), se scrie pe dosul copertei din fa : Aceast carte ce se numete Filocalie, este nvtoare pentru a minii rugciune i are multe nvturi posniceti. Manuscrisul era considerat deci ca cuprinznd n esen tot ce-i trebuie unui monah n urcuul lui duhovnicesc. Dar socotim c i motivele interne pledeaz pentru iden titatea autorului Metodei lui Calist i Ignatie cu celelalte scrieri ale patriarhului Calist. Pentru a vedea aceasta, dm mai nti pe scurt coninutul Metodei cunoscut ca a lui Calist i Ignatie Xanthopol i apoi pe al celorlalte dou scrieri ale patriarhului Calist publi cate n acest volum, cu apropierile i deosebirile dintre ele. 2. Coninutul Metodei lui Calist i Ignatie Xanthopol i legtura lui cu coninutul celorlalte dou scrieri ale lui Calist Dac toate scrierile cuprinse n Filocalia greac i aproape toate scrierile duhovniceti ale Rsritului ortodox nfieaz n sentine sau n expuneri mai continui diferitele momente, stri sau trepte ale vieii duhovniceti ntr-o form nesiste matic, Metoda lui Calist i Ignatie vrea s expun ntreg urcuul acestei viei n forma n care se mplinete de fapt. In privina aceasta, numai Scara lui Ioan Scrarul i se asea mn. Poate, aceasta i-a i servit de model. drept c, cape tele crii acesteia nu se succed totdeauna n mod riguros dup treptele urcuului duhovnicesc. Aceasta pentru c nici acest urcu nu are succesiunea strict pe care o cere ideea noastr de niruire sistematic. In via, chiar n viaa cea duhovniceasc, apar anticipat i pentru momente mai scurte stri i trepte care se vor nstpni deplin n suflet de-abia n faze mai nalte ale ei; sau n fazele mai nalte revin pentru momente mai scurte unele umbre, trepte i stri, care s-ar putea socoti de cei ce privesc lucrurile prea schematic c au fost definitiv depite. Autorii scrierii de fa in, cu o anu mit libertate, seama n expunerea lor de aceast dezvoltare nu prea simpl a vieii duhovniceti. Dar, n general, n scrie rea lor se observ cu destul claritate firul suitor al acestei viei. O alt caracteristic a acestei scrieri este c e alctuit aproape exclusiv din texte ale Prinilor mai vechi. Autorii

12

FILOCALlA

dau de la ei aproape n fiecare capitol numai cteva rnduri de introducere i cteva de ncheiere. Dar textele din fiecare capitol i din toat scrierea snt att de bine alese i aezate ntr-o nirare att de consecvent, c fiecare capitol i toate la un loc se prezint ca un ntreg bine nchegat i ntr-un sui organic. Dar, adeseori, chiar printre textele citate, snt observaii personale care scot la iveal nelesuri adnci din ele, poate pentru prima dat. Ba, cteva teme din capitolele dinspre sfrit snt expuse cu cuvinte aproape exclusiv proprii ale au torilor, punnd n lumin asemenea nelesuri suprinztor de adnci i de noi. Aa e de pild capitolul 92 despre impor tana mprtirii dese cu Trupul i Sngele Domnului. Deosebit de accentuat i de luminos e descris preschim barea firii umane prin ndumnezeirea produs de rugciunea lui Iisus, nsoit de cldura iubirii fa de El. Intimitatea ce se nfptuiete ntre firea uman i lucrarea dumnezeiasc este descris n termeni capabili s redea toat realitatea sub til a acestei uniti. A se vedea n acest sens capitolul 90 : Despre credin, ndejde i iubire, unde se spune ntre altele : Semnele schimbrii (produse de cldura iubirii lui Dumnezeu) snt c faa omului devine plin de cldur, plin de bucurie, trupul lui se nclzete, frica i sfiala se depr teaz de la el i i iese din sine... Moartea nfricotoare o socotete ca bucurie. O alt caracteristic a scrierii este c n tot acest fir suitor al vieii duhovniceti, ea las s se observe prezena perma nent i de prim rang a rugciunii lui Iisus. De aceea autorii ei reiau vorbirea despre aceast rugciune n foarte multe rnduri, la toate nivelele la care ajunge viaa duhovniceasc. Dar, ntruct, dup ei, rugciunea aceasta nu se poate svri ca o metod formal, fcnd abstracie de piedicile pe care i le opun diferitele patimi, nchipuiri i amintiri care ispitesc pe om spre plceri trupeti i-l leag de lucrurile i de mpre jurrile care le pot satisface, autorii (sau autorul) i ndreapt adeseori, dup descrierea felului n care trebuie s se fac rugciunea, ateniunea la metodele prin care omul se poate feri, se poate curai de patimi i poate dezvolta n sine virtu ile sau pornirile spre bine, care sfresc n neptimire. Pe aceasta autorii o leag strns de iubire, de ndumnezeire, de vederea luminii dumnezeieti. In general linitea pe care trebuie s o dobndeasc omul duhovnicesc este un proces dinamic, dei linitit din alt punct

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CAUST

IGNATIE

XANTHOPOL

13

de vedere, e o cretere n blndee, n smerenie, dar i n feri cirea iubirii, o tensiune continu spre Dumnezeu, supremul izvor de iubire, care nu e lipsit de momentele dramatice ale pocinei pentru pcatele cele mai subiri, pe care, cu ct omul e mai progresat duhovniceste, cu att le sesizeaz mai mult n sine, producndu-i o ascuit ntristare. i tot acest urcu sfrete n odihna n iubirea lui Dumnezeu, care nici ea nu e ncremenire, ci o lrgire necontenit a fiinei umane pentru primirea i iradierea acestei iubiri. Foarte puternic este pus n lumin, n urcuul omului duhovnicesc i n starea lui ndumnezeit, plin de fora ira dierii, lucrarea Sfntului Duh. Toat viaa cea nou, plin de vpaia iubirii lui Dumnezeu, se datoreaz Sfntului Duh. Mai rar o scriere ca aceasta n care lucrarea Duhului Sfnt s fie aa de accentuat. Desigur, aceasta nu nseamn c atenia acordat Domnu lui Iisus Hristos trece pe al doilea plan, cum crede Ammann. Pomenirea nencetat a numelui lui Iisus, cu simirea fier binte a iubirii Lui, a dulceii prezenei Lui, este puterea esen ial care conduce pe om n tot urcuul lui spre unirea cu Dumnezeu i spre desvrirea proprie. Aceast putere st la baza ntregului su efort de curire de patimi, de naintare spre neptimire, spre simirea tot mai adnc a lui Dumnezeu i spre unirea cu El n nsi persoana Domnului Iisus Hristos. Dac nu se ncurajeaz nchipuirea lui Hristos cu ranele Lui sngernde ca n mistica feminin catolic, este pentru c Hristos, Cel cu care omul duhovnicesc sporete legtura ne ncetat, este Hristos Cel nviat, Cel devenit strveziu n lu min, Cel care e simit n primul rnd ca subiect focar de iubire, slluit nluntru inimii, nu Hristos al amintirii n starea de rstignire pe cruce, Hristos care nu e, propriu-zis, real prezent, ci mai curnd, doar amintit. Hristos din scrierile duhovniceti ale Rsritului este Hristos real prezent i trans parent n inim, Hristos din care, de aceea, iradiaz puterea n toat fiina uman, dar o putere care e simit c e din El ca subiect plin de o iubire nesfrit. Reproul lui Ammann din acest punct de vedere pornete din nenelegerea spiritualitii rsritene, care nu rmne la sentimentalismul susinut mai mult de amintire i lipsit de puterea de 13 nduhovnicire a omului, care iradiaz din Hristos cel prezent .
13. A. M. A m m a n n , op. cit., p. 40.

14

FILOCALIA

Desigur aceasta st n legtur i cu alt considerare a esenei operei mntuitoare a lui Hristos : n nvtura Prin ilor. Hristos nu ne-a mntuit prin plata unei echivalene juri dice pe cruce, pentru care trebuie s-I fim mereu recunosc tori cu amintirea, privind la aceast rstignire a Lui pe cruce, cum nsui Ammann declar, ci ne mntuiete prin legtura real continu pe care o avem cu Hristos Cel nviat, desigur i pentru faptul c a primit rstignirea. i numai pentru faptul c Hristos e simit prezent n starea Lui nviat, pnevmatizat, transparent i iradiant de putere, tot urcuul duhovnicesc duce pe om spre o pnevmatizare ase mntoare cu a Lui, care pregtete deplina stare de pnev matizare i transparen n lumin a omului nduhovnicit, n viaa viitoare. Dar dac Cele 100 capete descriu mai mult nfrnrile i virtuile celui ce voiete s ajung la unirea cu Dumnezeu i la vederea Lui sufleteasc (am zice faza de curire, sau fp tuitoare), cele 14 capete Despre rugciune ce urmeaz dup ele descriu treapta mai nalt a rugciunii, iar cele 80 (sau 83) de capete ale scrierii Raiul, sau Despre rai, descriu aproape exclusiv culmea duhovniceasc a unirii cu Dumnezeu, la care a ajuns cel ce s-a strduit s tind spre ea. Cum va zice Vasile de la Poiana Mrului mai trziu, aci ea descrie rugciunea Vztoare, spre deosebire de rugciunea minii, produs al efortului omenesc. Desigur c i scrierea din urm acord un mare loc rugciunii, pentru c numai rugciunea introduce nemijlocit la unirea cu Dumnezeu, sau la vederea Lui. Dar cel mai mult ea se ocup cu vederea lui Dumnezeu, care e mai presus i de rugciune. De aceea, ea se ocup tot aa de mult, ba chiar mai mult, cu lucrarea Duhului Sfnt, cci starea de rugciune culminant i de unire suprem cu Dum nezeu e o stare n care lucrarea Duhului Sfnt a devenit oare cum exclusiv. Starea de unire cu Dumnezeu fiind, propriuzis, o stare de total iubire, autorul acord mai multe capitole descrierii iubirii de Dumnezeu. Astfel temele scrierii a treia a lui Calist se pot socoti acestea patru : rugciunea, vederea lui Dumnezeu, iubirea Lui, lucrarea Duhului Sfnt. Dar temele acestea apar ntr-o msur mai puin accen tuat nc n Cele 100 de capete ale lui Calist i Ignatie. Afirmaia c numai n Duhul Sfnt ne putem ruga lui Iisus

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

15

formeaz coninutul capitolelor 1213, 50. Despre trebuina Duhului Sfnt pentru cei ce voiesc s urce spre Dumnezeu se vorbete n capitolul 6, ba n acest capitol i n capitolul 4 se afirm chiar c toat strdania vieii adevrate, a celui cre dincios este s redescopere harul Duhului Sfnt primit la Botez, dar acoperit de patimi. Despre vederea-mai presus de minte a lui Dumnezeu se vorbete n capitolul 70, despre iubire, n capitolul 81. Amndou scrierile se resimt, prin marele rol acordat Sfn tului Duh i iubirii, de influena Sfntului Simeon Noul-Teolog. Viaa isihatilor i descoper, n aceste scrieri, faa ei de via n Duhul Sfnt. S-ar putea spune c Cele 100 de capete ale lui Calist i Ignatie se deosebesc de cea de a doua scriere nu numai prin faptul c cea dinii descrie urcuul spre Dumnezeu, pe cnd a doua descrie vrful acestui urcu, ci i prin faptul c cea dinti d o larg ntemeiere, n scrisul Prinilor duhovniceti anteriori, a strii de unire cu Dumnezeu, descris n cele 80 (sau 83) de capete ale scrierii Raiul. Dar cele dou scrieri snt preocupate de aceeai culme duhovniceasc pe care cea dinti o descrie ca int de atins, iar cea de a doua, ca int atins. nrudirea celor dou scrieri se face simit i n unii ter meni proprii i caracteristici ambelor scrieri. De exemplu, ter menul = pururea izvortor, aflat n Cele 100 ca pete (cap. 75), se afl i n cele 80 (sau 83) capete ale scrierii Raiul (cap. 22, 43). Preocuparea scrierii; Raiul de a face pe cititori s ctige simplitatea i lipsa de chip a minii (, cap. 21) e proprie i Celor 100 capete (cap. 70). De asemenea, n amndou scrierile se folosete termenul de har enipostatic (Calist i Ignatie, cap. 70 Patriarhul Calist cap. 40). Identitatea aceasta de termeni i de preocupri s-ar putea ilustra pe larg printr-o cercetare mai amnunit a celor dou scrieri. n ele se simte aceeai atmosfer de gndire i de stil. n orice caz, n scrierea Raiul (80 sau 83 capete) avem o serioas aprofundare teologic a temelor din Cele 100 de capete. Avem n ea struitoare analize ale strilor trite de contemplativ sau vztor (de ex. cap. 36). Dar avem n ea

16

FILOCALIA

i interesante aprofundri hristologice i antropologice (de ex. cap. 38). Snt descrise n cuvinte entuziaste strile iubirii de Dumnezeu i modul trecerii practice de la multele raiuni ale naturii i Scripturii la Raiunea tainic, personal, Cea Una i Suprem. Scrierea cuprinde o analiz admirabil a simirii nelegtoare i a strii produse de ea (cap. 41). Capitolul 43 ne d o cuceritoare descriere a dragostei de Dum nezeu, care e sufletul rugciunii nencetate. n capitolele 4748 avem interesante observaii cu privire la deschiderea inimii i la unirea ntre minte i inim. n capitolul 52 avem o remarcabil argumentare filozofic a credinei ca experien a lui Dumnezeu. Expresia chip enipostatic e o paralel la luminarea enipostatic din Cele 100 de capete (cap. 60). Desigur, ea se afl i la Sfntul Grigorie Palama. Dar n cele dou scrieri de fa ea capt o aplicare practic. Capitolul 57 despre cunoaterea lui Dumnezeu, despre toate virtuile legate de ea se resimte de influena Sfntului Simeon NoulTeolog. Capitolele 6573 cuprind frumoase reflexiuni despre minunea unirii lui Dumnezeu cu sufletul.

A celor dintre monahi CALIST i IGNATIE XANTHOPOL:


Metod i regul foarte amnunit, care are mrturiile sfinilor i poate fi ntrebuinat cu ajutorul lui Dumnezeu de ctre cei ce-i aleg s vieuiasc n linite i singur tate, sau despre purtarea, petrecerea i vieuirea lor i despre toate buntile ce le pricinuiete linitirea celor ce se strduiesc cu ea, cu dreapt judecat.

1. Cuvntul de fa se mparte n 100 de capete, iar introducerea e socotit ca primul capitol i se ocup cu darul i harul mai presus de fire, slluit prin Duhul 14 Sfnt n cei credincioi . Ar fi trebuit ca noi, cei ce, potrivit cuvintelor dum nezeieti, sntem nvai de Dumnezeu (1 Tes. 4, 9) i purtm nscris n inim, n chip negrit, legea cea nou (2 Cor. 3, 23), mai luminoas ca un sfenic, i sntem crmuii de Duhul cel bun i atotdrept, ca nite fii i motenitori ai lui Dumnezeu i mpreun motenitori cu Hristos (Rom. 8, 17), s vieuim asemenea ngerilor i s nu avem nevoie s fim nvai de cineva, ca s cu noatem pe Domnul. Dar deprtarea noastr de la bine
14. De fapt, cap. 1 nu se ocup cu harul. Dar t o a t s e c i u n e a nti (cap. 114) se o c u p cu h a r u l i cu modul n c a r e p o a t e fi meninut. In m a n u s c r i s e l e Bibliotecii A c a d e m i e i scrierea a c e a s t a s e n u m e t e : Mete ug i n d r e p t a r .

18

FILOCALIA

i abaterea spre ru, de la cea dinti rsrire a prului i, mpreun cu aceasta, pizma cumplitului Veliar i tira nia lui nempcat mpotriva noastr a sdit n noi por nirea s ne deprtm n chipul cel mai ru de poruncile mntuitoare i ndumnezeitoare i s ne lsm dui spre prpstiile pierztoare de suflet; iar ceea ce e i mai jalnic, (este faptul c), ne-a strnit s cugetm i s lu crm chiar mpotriva noastr. Drept urmare, potrivit cuvntului dumnezeiesc, nu este nimeni care nelege, nu este nimeni care s caute pe Dumnezeu (Ps. 13, 2). Cci, ndat ce ne-am abtut de la calea cea dreapt, ne-am fcut netrebnici (Ps. 13, 3) i, de aceea, n ntre gime trupuri (Fac. 6, 3). Iar lipsindu-ne de harul lumin tor i dumnezeiesc, avem nevoie s ne ndemnm i s 15 ne ajutm unii pe alii spre cele b u n e . 2. Cuvntul de fa s-a scris datorit ntrebrii unui frate oarecare, potrivit intei urmrite de el, dar i pen tru mplinirea unei porunci a Prinilor. Fiindc, n dorina ta de a cerceta, dup cuvntul Domnului (Ioan 5, 39), dumnezeietile i de via dt toarele Scripturi i de a fi introdus n ele fr primejdie, ai cerut adeseori i de la noi, nevrednicii, un cuvnt i o regul scris, pentru folosul tu i poate i al altora, cum zici, am judecat acum c trebuie s mplinim, cu ajutorul lui Dumnezeu, aceast dorin vrednic de laud a ta, dup ce, mai nainte, n-am voit s o facem. O mpli nim acum, prea iubitul nostru fiu duhovnicesc, prsind lenea care ne nsoete, de dragul iubirii i al folosului tu, uimii la culme de srguina ta pentru cele bune i
15. A c e a s t n t r a j u t o r a r e s p r e cele b u n e nu st n c o n t r a z i c e r e cu afirmaia de mai n a i n t e c toi ne-am fcut ri. Cci binele pe c a r e l svrim prin a c e a s t n t r a j u t o r a r e este mrginit. In afar de aceasta, omul, ajutnd pe altul, d e p e t e n o a r e c a r e m s u r n e p u t i n a de a fi bun, pe c a r e o t r i e t e cnd se n c h i d e n s i n g u r t a t e a sa.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LVI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

19

de struitoarea ta osteneal. Dar, nainte de acestea, o facem temndu-ne de pedeapsa cu care a ameninat Dum nezeu, n chip nfricotor, pe cel ce a ascuns talantul (Matei 25, 25). Pe lng cele spuse, o facem ca s mplinim porunca pe care ne-au lsat-o Prinii i nvtorii notri duhov niceti, ncredinnd cele nvate de la ei altor brbai iubitori de Dumnezeu. Deci Dumnezeu, Printele iubirii i Dttorul mbelugat al tuturor buntilor, s ne dea nou, celor zbavnici i slabi la glas, cuvnt potrivit ntru deschiderea gurii noastre (Efes. 6, 19), El care a insuflat adeseori i animalelor necuvnttoare cuvnt (Num. 22, 28), spre folosul auzitorilor. Iar ie i tuturor celor ce vor citi acestea, potrivit spusei tale, s v dea urechi s le auzii cu nelepciune i pricepere i s vieuii n chip drept, precum este plcut Lui. Cci fr de El nu putem face nimic din cele folositoare i mntuitoare, precum s-a scris (Ioan 15, 5); i de nu va zidi Domnul casa, n zadar s-ar osteni ziditorii (Ps. 126, 1). Despre aces tea, att. 3. Cunoaterea scopului premerge oricrui lucru. Iar scopul acestei lucrri este s arate care este temelia. Dac cunoaterea scopului premerge oricrui lucru, iar scopul nostru este s spunem cele ce ajut la creterea duhovniceasc, iar al tu, s vieuieti cu adevrat po trivit celor spuse, trebuie ca nainte de orice s cercetm spre ce plintate a gndirii celei dup Hristos privind, s punem apoi un nceput folositor ca temelie, ca, apoi, cu timpul, mprtindu-ne de ajutorul cel de sus, cu mbelugare, s tindem i spre un acoperi potrivit zidirii cl dite de Duhul. 4. nceputul oricrei lucrri dup Dumnezeu este s vieuim potrivit cu poruncile Mntuitorului. Iar sfritul

20

FILOCALIA

ei este s ne ntoarcem la harul desvrit al Preasfntu lui i de via nceptorului Duh, dat nou prin dumne zeiescul Botez. Deci, nceputul oricrei lucrri dup Dumnezeu, este, pe scurt, s ne grbim n tot chipul, cu toat puterea, s vieuim dup legea tuturor poruncilor ndumnezeitoare ale Mntuitorului. Iar sfritul este s ne ntoarcem, prin pzirea lor, la zestrea dat nou de sus i de la nceput din sfinita cristelni, adic la desvrita alctuire i natere duhovniceasc a noastr din nou, prin har; sau, dac i place s numeti acest dar altfel, la lepdarea vechiului Adam cu faptele i poftele lui i la mbrcarea Celui nou i duhovnicesc (Col. 3, 910), care este Dom nul Iisus Hristos 1 6 . Cci zice dumnezeiescul Pavel: Co piii mei, pe care iari v nasc n dureri, pn cnd va lua Hristos chip n voi (Gal. 4, 19) ; i : Ci n Hristos v-ai botezat, n Hristos v-ai mbrcat (Gal. 3, 27).
16. Rentoarcerea la s t a r e a n o a s t r d i n a i n t e de p c a t nu e, totui, o n t o a r c e r e la o s t a r e f i x ; n u m a i cu condiia a c e a s t a se p o a t e a c c e p t a c e e a ce s p u n e A m m a n n c nu exist o c r e t e r e obiectiv, t e o l o g i c a h a r u l u i (Op. cit., p. 25). S t a r e a a c e e a este totui s t a r e a omului nou, c a r e e tocmai prin aceasta o s t a r e vie, dinamic. s t a r e a n c a r e e ntiprit Hristos, s t a r e a n c a r e omul a luat chipul lui Hristos i de a c e e a este s t a r e a lui Hristos ca om nou, care-l reface pe om n chipul lui a d e v r a t . Dar Hristos c a r e s-a ntiprit n cel botezat se desfoar n el, ducndu-l spre m s u r a plintii Lui, la msura b r b a t u l u i desvrit. Deci, pe de o p a r t e ha rul Botezului, ca slluire a lui Hristos nu-l duce pe om dincolo de Hristos, i n sensul acesta nu-l t r e c e la alt har, d a r pe de alt p a r t e exist o c r e t e r e a omului n Hristos, dnd putina lui Hristos s se ac tualizeze tot mai mult n el. i fr ndoial c a c e a s t a c t u a l i z a r e a ha rului n om nu are n u m a i c a r a c t e r subiectiv (Ammann, op. cit.), ci, n omul ce-i s p o r e t e d e s c h i d e r e a spre Hristos p r i n virtui, h a r u l se des foar n mod obiectiv, adic se c o m u n i c l u n t r i c tot m a i mult, dei, pe de alt p a r t e , este n t r e g n el ca r e a l i t a t e n m a r e p a r t e v i r t u a l pen tru om de la Botez. A v e m aci aceeai s i t u a i e ca n cazul Revelaiei c a r e nu mai t r e c e dincolo de Hristos, dar din c a r e Duhul Sfnt comunic con tinuu puteri i lumini noi, a d i c conduce la t o t adevrul, ns n u m a i din Hristos (din al Meu va lua) i nu din afar de Hristos.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

21

5. Ce este harul i cum l putem dobndi ? i care snt cele ce-l tulbur i care cele ce-l curesc ? Dar ce este harul i cum l putem dobndi i care snt cele ce-l tulbur i care cele ce-l curesc i va arta cel ce a strlucit cu sufletul i cu limba mai mult dect tot aurul. El zice : Ce nseamn : rsfrngnd ca o oglind slava Domnului, ne prefacem n acelai chip (2 Cor. 3, 18)? Aceasta se arta, mai limpede, cnd lucrau daru rile minunilor. Dar, nici acum nu e greu, celui ce are ochi credincioi, s vad aceasta. Cci, ndat ce ne botezm, sufletul se face mai luminos ca soarele, curit fiind prin Duhul. i, nu numai c privim spre slava lui Dumnezeu, ci i primim o strlucire de la ea. Cci precum argintul aflat sub razele soarelui, trimite i el raze, nu numai din firea sa, ci i din lumina soarelui, aa i sufletul curit i ajuns mai strlucitor dect tot argintul, primete o raz din slava Duhului, pe lng slava afltoare n e l ; i anume una aa cum se cuvine de la Domnul n Duhul 17 (2 Cor. 3, 18) . i, dup puin: Dac voieti, i voi arta aceasta i mai limpede de la Apostoli. Gndete-te la Pavel, ale crui veminte svreau minuni (Fapte 19, 12), la Petru, a crui umbr avea atta putere (Fapte 5, 15). Dac acetia n-ar fi purtat chipul mpratului i dac razele lor de lumin n-ar fi fost cu neputin de
17. Sf. Ioan G u r de Aur, Omil. VII la Epist. a II-a ctre Corinteni, n P.G. 61, col. 449. F r ndoial c nu se p o a t e separa n t r e strlucirea sufletului curit i cea care vine de la Duhul Sfnt, d a c n u m a i stnd sub lumina Duhului, sufletul devine i el strlucitor. Iar s t r l u c i r e a ce-i vine sufletului de la Duhul, care-l face i pe el s strluceasc, nu-i o graie creat, c o n t r a r cu ceea ce afirm A m m a n n c autorii scrierii fac o deosebire ntre darul creat al graiei i D t t o r u l graiei (p. 23). Cum ar strluci c r e a t u l n chip dumnezeiesc, primind o lumin c r e a t ? Cum s-ar mai c u n o a t e a c e a s t lumin ce i se comunic, ca u n a ce i este proprie Domnului, Duhul ? Cum ar mai oglindi sufletul n acest caz slava Iui Hristos, care nu e c r e a t ?

22

FILOCALIA

privit, vemintele i umbrele lor n-ar fi lucrat m i n u n i . Cci chiar i numai vemintele mpratului nfricoeaz pe tlhari. Dar voieti s vezi slava aceasta strlucind i prin trup? Privind, se zice, la faa lui tefan, au vzut-o ca o fa de nger (Fapte 6, 15). Dar aceasta nu era nimic pe lng slava ce strlucea nuntru. Cci ceea ce Moise avea pe fa (Ie. 34, 30), aceea purtau acetia n suflet. Ba chiar cu mult mai mult. Cci ce avea Moise era ceva simit, pe cnd aceasta era ceva netrupesc. i precum cu lorile luminoase ca focul, nind din trupurile strluci toare, spre cele apropiate, transmit i acelora lumina lor, aa se ntmpl i cu cei credincioi. De aceea, socotesc c cei ce ptimesc aceasta, se desprind de pmnt i gndesc la cele din ceruri. Cci e bine s suspinm aici cu amar, ca nu cumva, bucurndu-ne de o att de mare cinste, s nu mai cunoatem cele zise, pentru c am p rsit aa de repede acele lucruri i ne-am mptimit de cele ale simurilor. Pentru c aceast slav negrit i nfricotoare rmne n noi o zi sau dou, apoi o stin gem, aducnd iarna lucrurilor vieii i mpiedicnd razele 19 ei prin desimea norilor . i iari zice n alt parte : Trupurile celor ce au plcut lui Dumnezeu se vor mbrca n atta slav, ct nu pot vedea ochii acetia. Oarecare semne i urme ne clare ale lor a binevoit Dumnezeu s dea n Vechiul i Noul Testament. Cci acolo faa lui Moise strlucea de atta slav c nu putea fi privit de ochii israelitenilor (Ie. 34, 30), iar n Noul Testament, faa lui Hristos str lucea cu mult mai mult dect aceea (Matei 17, 2).
18. Chipul Iui Hristos nu era p u r t a t de Apostoli i nu e p u r t a t nici de cei ce se alipesc de El n u m a i printr-o imitare de la d i s t a n a Lui, ci prin p r e z e n a Lui l u c r t o a r e n ei. vdit c aceasta nu e o graie c r e a t . 19. Sf. Ioan G u r de Aur, Ctre vduva tnr, n P.G. 48, 603. bine s ptimim aici cele aspre, ca nu c u m v a b u c u r n d u - n e de cele cereti s nu m a i fim cu grij i s c d e m n c e l e p m n t e t i .

18

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LVI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

23

Ai auzit cuvintele Duhului ? Ai neles puterea tai nei? Ai cunoscut care snt durerile naterii desvrite 20 din sfinita cristelni ce se svrete n n o i i ct de mari snt roadele i plintatea i rspltirea ? Ai cunos cut ct de mult atrn i de noi s-l mrim i s-l mico rm sau s-l facem artat i s ntunecm acest har mai 21 presus de fire, atta ct ne este cu p u t i n ? . Iar cele care-l ntunec snt furtuna lucrurilor vieii i ntuneri cul ce se nate din patimi, care npustindu-se peste noi ca o iarn, sau ca un ru vijelios i acoperind sufletul nostru, nu-l mai las nici s rsufle, sau s caute spre binele cu adevrat existent i fericit pentru care a i fost fcut, ci-l ntunec i-l neac, odat ce e luat ntreg n stpnire de frmntarea chinuitoare a vrtejului i a fumului plcerilor. Iar de cele contrare acestora, adic de cele ce se nasc din poruncile ndumnezeitoare au parte cei ce nu umbl dup trup, ci dup Duh. Umblai, zice, n Duh i nu vei mplini poftele trupului (Gal. 5, 16). Acestea snt folositoare i mntuitoare i conduc, ca o scar, spre vrful i spre cea mai nalt dintre trepte, adic spre iubire, care este Dumnezeu (1 Ioan 4, 8). 6. n sfntul Botez primim harul dumnezeiesc n dar; dar acoperindu-l pe acesta prin patimi, l curim iari 22 prin mplinirea poruncilor .
20. N a t e r e a n o a s t r din nou se svrete n acelai timp n u n t r u nostru, cci noi nu sntem omori n aa fel nct s nu se p r o d u c n acelai timp n noi i s nu simim i noi durerile acestei n a t e r i ce se p r o d u c e n noi. Cci m o a r t e a omului vechi i n a t e r e a celui nou n noi se s v r e t e i prin p a r t i c i p a r e a voinei n o a s t r e . De aceea, la Botez ni se c e r e i n o u s ne l e p d m de s a t a n a i s ne m p r e u n m cu Hristos. 21. Deci se p o a t e vorbi i de o sporire a h a r u l u i primit la Botez prin eforturile noastre, c o n t r a r cu ceea ce s p u n e A m m a n n (Op. cit., p. 25). 22. H a r u l Botezului nu se mai pierde, ci n u m a i se acoper. O d a t i n t r a t n relaie cu Hristos, omul nu mai i e s e t o t a l din ea. A m i n t i r e a ei nu o mai p o a t e terge orict ar vrea. Se p o a t e s p u n e c u r m a lui Dum nezeu nu se mai terge din el, cum de altfel nu se p o a t e terge nici u r m a

24

FILOCALIA

Noi primim, deci, n snul dumnezeiesc, adic n sfin ita cristelni, n dar, harul dumnezeiesc cu totul des vrit. Dar, dac, pe urm, prin reaua ntrebuinare a celor vremelnice i prin grija de lucrurile vieii i prin ceaa patimilor, l acoperim pe acesta, cum nu se cuvine, ne este cu putin, prin pocin i prin mplinirea po runcilor ndumnezeitoare, s primim i s dobndim iari aceast strlucire mai presus de fire i s vedem n chipul cel mai limpede artarea ei. Desigur artarea ei se des coper pe msura ostenelii fiecruia n credin. Dar nainte de toate, prin ajutorul i prin bunvoirea Dom nului nostru Iisus Hristos. Cci, zice Sfntul Marcu: Hristos, fiind Dumnezeu desvrit, a druit celor bote zai harul desvrit al Sfntului Duh. Cci, El nu pri mete adaus de la noi. Dar ni se descoper nou i ni se arat pe msura lucrrii poruncilor i ne druiete adaus la credin, pn ce vom ajunge toi la unitatea cre dinei, la msura vrstei plintii lui Hristos (Efes. 4, 13). Deci orice i-am aduce, odat renscui n El, este de la El i din El i era ascuns n El 2 3 .
oricrei a l t e p e r s o a n e cu c a r e am intrat o d a t n relaie. A c e a s t a arat c a r a c t e r u l p e r s o n a l att al lui Dumnezeu ct i al omului. O m u l nu e numai o s u b s t a n chimic, care se p o a t e transforma n ntregime prin noi asimilri de materii i nici Dumnezeu nu este o astfel de esen. Teo logia catolic c u n o a t e n u m a i p e r s i s t e n a u n u i character indelebilis n cel ce a czut dup Botez n p c a t e de m o a r t e , sau n cel apostaziat. Dar ce e a c e a s t pecete, dac nu e h a r u l nsui, sau d a c nu se afl ntr-o l e g t u r cu h a r u l ? 23. Sf. M a r c u Ascetul, Despre Botez, n P.G. 65, 1028 C ; Filoc. rom. vol. I, p. 309. Aa se m p a c p e r s i s t e n a aceluiai Hristos n noi i dina mica vieii cretine. H a r u l dat la Botez e Hristos ntreg. In a c e s t sens nu se mai d omului n cursul vieii un plus de har. Dar n t r u c t Hristos i d e s c o p e r n om, p r i n D u h u l Sfnt, tot m a i m u l t lumina i p u t e r e a Lui, are loc n el o sporire sau o c r e t e r e a luminii i puterii lui Hristos i t o t o d a t i o c r e t e r e d u h o v n i c e a s c a omului. A d u g m de la noi tot mai mult credin, dar nu un plus de har.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

25

7. Cel ce vieuiete dup Dumnezeu, trebuie s m plineasc toate poruncile. Dar cea mai mare parte a lu crrii sale trebuie s o nchine celor dinti i celor mai cuprinztoare. Precum am spus, nceputul i rdcina a toat lu crarea aceasta este vieuirea potrivit cu poruncile mntuitoare ; iar inta i roada ei este rentoarcerea la harul desvrit al Duhului, druit nou prima dat prin Botez. Acest har se afl n noi cci lui Dumnezeu nu-i pare ru de darurile Sale (Rom. 11, 29) ns harul acesta este necat de patimi, dar se poate descoperi prin lucrarea poruncilor. De aceea, se cuvine s ne silim n tot chipul s curim i s facem ct mai vdit artarea Duhului n noi prin mplinirea, dup putin, a tuturor acestor porunci. Cci fclie picioarelor mele este legea Ta i lumin crrilor mele zice fericitul David ctre Dum nezeu (Ps. 118, 105) i porunca Domnului strlucit (este cea) care lumineaz ochii (Ps. 18, 9), i ...spre toate poruncile Tale m-am ndreptat (Ps. 118, 128). Iar cel ce se odihnea pe piept (Sfntul Apostol Ioan) zice : Cel ce pzete poruncile Lui, rmne ntru El i El ntru acela (1 Ioan 3, 24), i poruncile Lui nu snt grele (1 Ioan 5, 3). Mntuitorul zice, de asemenea : Cel ce are poruncile Mele i le pzete pe ele, acela este cel ce M iubete; iar cel ce M iubete pe Mine, iubit va fi de Tatl Meu i Eu l voi iubi pe el i M voi arta lui (Ioan 14, 21), i De M iubete cineva pe Mine, va pzi cu vntul Meu i Tatl Meu l va iubi pe el i la el vom veni i Ne vom face lca la el (Ioan 14, 23), i Cel ce nu M iubete pe Mine, cuvintele Mele nu le pzete (Ioan 14, 24). Dar, mai mult dect acestora, cea mai mare parte a lucrrii sale trebuie s o nchine poruncilor celor dinti i mai cuprinztoare, oarecum maicilor celorlalte. Cci,

26

FILOCALlA

numai aa vom merge fr greal spre inta ce ne st nainte, adic vom pune nceput bun i vom ajunge la 24 sfritul dorit sau la artarea Duhului (1 Cor. 12, 7 ) . 8. nceputul a toat lucrarea de Dumnezeu iubitoare este chemarea cu credin a numelui Domnului nostru Iisus Hristos i, mpreun cu ea, vin pacea i iubirea ce rsar din ea. nceputul a toat lucrarea de Dumnezeu iubitoare este chemarea cu credin a numelui mntuitor al Dom nului nostru Iisus Hristos. Cci El nsui a zis : Fr de 25 Mine nu putei face nimic (Ioan 15, 5 ) . i mpreun cu ea este pacea cci se cuvine, zice, ca fiecare s se roage fr mnie i fr gnduri (1 Tim. 2, 8) i iu birea, cci Dumnezeu este iubire i cel ce rmne n iubire, n Dumnezeu rmne i Dumnezeu n el (1 Ioan 4, 16). Dar pacea i iubirea nu numai c fac rugciunea bine primit, ci se i nasc i rsar din rugciune ca nite 26 raze gemene i cresc i se desvresc din e a .
24. A r t a r e a Duhului n s e a m n t r a n s p a r e n a omului i a r t a r e a Du hului prin fapte de p u t e r e c a r e covresc r u t a t e a i e g o i s m u l ; e o tran s p a r e n a b u n t i i luntrice, care se a r a t ca lumin prin faa i prin t o a t v i e u i r e a omului. 25. A c e a s t a n s e a m n c prin c h e m a r e a numelui lui Iisus ni se m p r t e t e nsi p u t e r e a Lui. Cci prin c h e m a r e a numelui lui Iisus, I ne adresm cu iubire Lui nsui i El r s p u n d e acestei iubiri. 26. C h e m a r e a deas a numelui lui Iisus este n c e p u t u l i izvorul tu turor virtuilor. Dar cele dinti d i n t r e aceste virtui snt p a c e a i iubirea, desigur nu de la n c e p u t ntr-un g r a d desvrit. Ele snt n e d e s p r i t e i strns mpletite cu c h e m a r e a numelui lui Iisus, deci i cu p u t e r e a Lui. Cci c h e m a r e a acestui n u m e p r o d u c e prin ea nsi p a c e a de orice grij, de orice fric, de orice mnie, o nfrnare de la acestea i o u i t a r e de ele. Dar, in acelai timp, cine c h e a m n u m e l e lui Iisus, o face cu iubire i cu n c r e d e r e fa de El. Desigur, iubirea e i v i r t u t e a cea mai nalt, la c a r e se ajunge prin t o a t e celelalte. Dar dac n-ar fi n t o a t e , de la nceput, o o a r e c a r e iubire fa de Hristos, nu s-ar p u t e a ajunge la iu birea desvrit fa de El.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

27

9. Prin fiecare din acestea i prin toate trei mpreun ni se druiete cu mbelugare plintatea buntilor. Prin acestea, mai bine zis prin fiecare din acestea i prin toate trei mpreun, ni se druiete cu mbelugare i ne prisosete plintatea buntilor. De fapt, noi n djduim c, prin chemarea cu credin a numelui Dom nului nostru Iisus Hristos, vom primi cu siguran mila i viaa adevrat, ascunse n El (Col. 3, 3). Cci nu mele Domnului Iisus Hristos, strigat cu curie nuntru inimii, e ca un izvor dumnezeiesc nesecat din care nesc 27 cu prisosin acele bunti . Iar prin pacea care ntrece toat mintea i nu are nici-un hotar (Filip. 4, 7; Is. 9, 7), ne nvrednicim de m pcarea cu Dumnezeu i ntreolalt. n sfrit, prin iu bire, a crei slav este neasemnat i care e sfritul i plintatea Legii i a Proorocilor (Matei 22, 39) cci nsui Dumnezeu se numete iubire (1 Ioan 4, 8) ne unim n ntregime cu Dumnezeu, desfiinndu-se pcatul din noi, prin dreptatea lui Dumnezeu i prin nsuirea de fii dup har, lucrat n noi n chip minunat prin iu bire. Cci iubirea, zice, acoper mulime de pcate (1 Petru 4, 8); i: Iubirea toate le acoper, toate le crede, toate le ndjduiete, toate le rabd; iubirea nici odat nu cade (1 Cor. 13, 7, 8).
27. Hristos nu se slluiete n inima n o a s t r d a c nu I ne des chidem i noi n mod contient i voit. Iar a c e a s t a noi nu o p u t e m face dect gndindu-ne mereu la El i la tot ce n s e a m n El p e n t r u noi i pomenindu-L sau chemndu-L pe n u m e . In sensul acesta nsui n u m e l e Lui, chemat continuu, e o deschidere continu a inimii pentru Hristos cu o tot mai m a r e afeciune fa de El i deci un mijloc de a-L a v e a slluit n noi, ntr-o l u c r a r e tot mai simit. Nu n u m e l e luat n sine c u p r i n d e pe Hristos (poate n a c e a s t a consta c a r a c t e r u l greit al c u r e n t u l u i Imeaslavia de la 1913 n t r e clugrii rui din Athos), ci n u m e l e chemat cu cre din, adic alipirea n o a s t r de El nsui, prin p o m e n i r e a afectuoas a Lui. Atunci se face o legtur n t r e noi i El, ca de la p e r s o a n la per s o a n i, deci, o c o m u n i c a r e a puterii Lui c t r e noi.

28

FIL0CALIA

10. Domnul nostru Iisus Hristos n vremea patimii mntuitoare a lsat acestea ucenicilor Si ca pe nite po runci testamentare i ca pe o motenire dumnezeiasc; la fel i dup nviere. De aceea, nsui Preabunul i Preadulcele Domn al nostru Iisus Hristos a lsat acestea, ca un Printe adev rat i iubitor tuturor celor ai Si, ca pe nite porunci i mngieri testamentare, ca pe nite chezii sprijinitoare, dulci i ntritoare 2 8 sau, mai bine zis, ca pe o motenire de nerpit, druit de Dumnezeu, att cnd a ajuns la patima Sa de bunvoie pentru noi, ct i cnd s-a artat Apostolilor dup nviere; ba i cnd avea s se ntoarc la Tatl Su prin fire i la al nostru prin har. Aceasta a fcut-o, spunnd ucenicilor n preajma pa timii Sale : Tot ce vei cere n numele Meu, v voi face (Ioan 14, 13); i: Amin, amin zic vou, c toate cte le vei cere de la Tatl n numele Meu, v va da vou. Pn acum n-ai cerut nimic n numele Meu; cerei i vei primi, ca bucuria voastr s fie deplin. i: n acea zi vei cere n numele Meu (Ioan 16, 2326). i iari, dup nviere a zis : Celor ce cred, le vor urma aceste semne: n numele Meu, draci vor scoate, n limbi noi vor gri (Marcu 16, 1718) i celelalte. Lu cruri asemntoare acestora spune i ucenicul ce se odih nea pe pieptul lui Iisus : nc i multe alte semne a fcut Iisus naintea ucenicilor Si, care nu snt scrise n cartea aceasta. Iar acestea s-au scris ca s credei c Iisus este Hristos Fiul lui Dumnezeu i, creznd, via s avei ntru numele Meu (Ioan 20, 3031). Iar dumnezeiescul Pavel zice: ntru numele lui Iisus tot genunchiul s se plece (Filip. 2, 10) i cele urmtoare. Dar i n Faptele Apos28. Domnul, dndu-ne ndemnul chemrii Sale, ne-a asigurat prin a c e a s t a p a c e a i iubirea. Dar ni le-a fgduit a c e s t e a n p l u s att ca po runci ct i ca daruri n t r i t o a r e . Darul nu ne devine propriu dac nu-l lucrm.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

29

tolilor s-a scris : Atunci Petru, fiind plin de Duhul Sfnt, a grit: cunoscut s v fie vou tuturor i ntregului Israel c prin numele lui Iisus Nazarineanul, pe care voi L-ai rstignit i pe care Dumnezeu L-a ridicat din mori, acesta st naintea voastr sntos (Fapte 4, 810); iar puin mai ncolo: i nu este n nici un altul mntuirea. Cci nu este alt nume dat ntre oameni, n care trebuie s ne mntuim noi (Fapte 4, 12). i Mntuitorul a spus : Datu-Mi-s-a toat puterea n cer i pe pmnt (Matei 28, 18). Aceasta a spus-o i prin cele ce le^a zis Dumnezeu-Omul ctre Apostoli nainte de rstignirea pe cruce: Pace las vou, pacea Mea dau vou (Ioan 14, 27); i: Acestea le griesc, ca ntru Mine pace s avei (Ioan 16, 33); i: Aceasta este porunca Mea, s v iubii unii pe alii (Ioan 15, 12); i: ntru aceasta vor cunoate toi c sntei ucenicii Mei, dac vei avea iubire ntreolalt (Ioan 13, 35); i: precum M-a iubit pe Mine Tatl i Eu v-am iubit pe voi. Rmnei ntru iubirea Mea. De vei pzi poruncile Mele, vei rmne n iubirea Mea, precum Eu am pzit porun cile Tatlui Meu i rmn n iubirea Lui (Ioan 15, 911). i iari, dup scularea Sa din mori, Domnul nostru Iisus Hristos se art n diferite rnduri la ai Si, druindu-le pacea Sa i zicnd : Pace vou (Ioan 20, 19). Iar lui Petru, cruia i-a ncredinat conducerea ucenicilor, artnd c grija turmei este un fel de rsplat a iubirii 28b lui fierbini fa de Domnul Iisus H r i s t o s , i spune astfel, a treia oar: Dac M iubeti, Petre, mai mult 28c dect alii, pate oile Mele (Ioan 21, 1 5 ) .
28 b. Dac nu e o interpolare, ceea ce se spune aci, nu e un primat de jurisdicie, ci u n u l de iubire. El e ns strict p e r s o n a l al lui Petru. Sau n orice caz, cnd cel ce pstorete nu mai iubete t u r m a sa, adic credina ei, nu mai are nici conducerea, pentru c nu mai are iubirea. 28 c. A c e s t e a snt c e l e t r e i t r e p t e , r e p e t a t e la nivele tot mai nalte, pe c a r e u r c ngerii, dup Dionisie A r e o p a g i t u l (Ierarhia cereasc).

30

F1LOCALIA

11. In acestea trei snt esute toate virtuile. Iar dac ar voi s cerceteze cineva n chip limpede i cu de-amnuntul, va afla n aceast mpletitur ntreit i de nedesprit (Eccl. 4, 12), nfiat i esut ntregul vemnt nestricat i de Dumnezeu alctuit al virtuilor. Cci vieuirea dup Dumnezeu e ca un lan i ca o linie felurit aurit, avnd o virtute atrnat n chip bine ornduit de alta i pe toate bine nchegate ntre ele. Fiind multe, mplinesc un singur lucru, anume ndumnezeirea omului care vieuiete cu curie potrivit cu ele. Cci ele mbogesc ca nite legturi i inele chemarea mntuitoare a numelui prea dulce a lui Iisus Hristos, cu cre din, ba, dac voieti, i cu ndejde i cu smerenie i tot odat cu pace i cu iubire, ca pe un pom cu ntreit tul pin de Dumnezeu sdit i de via dttor, de care, cel ce se atinge la vremea potrivit i se mprtete dup cuviin, nu gust moartea, ca primul zidit, ci viaa ne29 striccioas i venic . 12. nsi druirea i venirea Sfntului Duh de la Tatl la credincioi are loc n Hristos Iisus i n sfntul Lui nume. Cu adevrat, druirea i venirea Sfntului Duh are loc n Hristos Iisus i n sfntul Lui nume, cum zice nsui Dumnezeu i iubitorul de oameni, Domnul Iisus Hristos, ctre Apostoli: V este de folos, ca s M duc Eu. C de nu M voi duce Eu, Mngietorul nu va veni la voi. Iar de M voi duce, l voi trimite pe El la voi (Ioan 16, 7); i: Cnd va veni Mngietorul, pe care Eu l voi trimite de la Tatl, Duhul Adevrului, care de la Tatl purcede
29. Biruirea morii depinde de n t r i r e a duhului n o s t r u prin c h e m a r e a n u m e l u i lui Iisus, prin p a c e a care-l ferete de frmntri i p r i n i u b i r e a ce-l u n e t e cu Dumnezeu, izvorul vieii.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

31

(Ioan 15, 26). i iari: Mngietorul, Duhul cel Sfnt, pe 30 care-L va trimite Tatl ntru numele Meu (Ioan 14, 26) . 13. In chip cuvenit ni s-a rnduit de ctre Sfinii notri Prini, mpreun cu Duhul ce slluiai n ei, s ne rugm Domnului nostru Iisus Hristos i s cerem mila Lui. De aceea, vestiii notri povuitori i dascli, mpre un cu Preasfntul Duh ce slluia n ei, preanelept ne-au nvat ca nainte de orice bun lucrare i oste neal, toi, dar mai ales cei ce voiesc s porneasc pe drumul linitirii, s se druiasc lui Dumnezeu, s se rup de lume i s se liniteasc cu dreapt judecat, s se roage Domnului i s cear fr ovial mila Lui; i
30. Duhul Sfnt vine la noi n u m a i d i n Domnul Iisus Hristos, adic prin u m a n i t a t e a Lui, d u p ce a fost ridicat prin n l a r e la Tatl, adic s-a umplut de Duhul, c u m e plin El i ca D u m n e z e u ; adic n u m a i c n d ea e copleit de Duhul, nct nu mai e v z u t cu ochii notri de a c u m . In faptul c e de t r e b u i n ca Fiul s se nale la T a t l ca s-L p o a t trimite pe Duhul, e implicat p u r c e d e r e a Duhului de la Tatl. Duhul Sfnt nu vine ns ocolind pe Hristos, cci a c e a s t a ar n s e m n a c Revelaia lui Dumnezeu i c o m u n i c a r e a lui Dumnezeu cu u m a n i t a t e a t r e c e mai d e p a r t e de la Iisus Hristos, sau c n Hristos nu ni se d Dumnezeu n n t r e g i m e ; ar nsemna c se r e v i n e iari la o r e v e l a r e a lui Dumnezeu i la o co m u n i c a r e a Lui n afara u m a n u l u i asumat n modul culminant n Hristos. Dar u m a n i t a t e a lui Hristos r m n e mijlocul c u l m i n a n t prin c a r e Dumnezeu a venit i r m n e n l e g t u r cu noi. De aceea, Duhul de la Sine nu va gri, ci din al Meu (din Hristos) va lua i va gri (Ioan 16, 14). Dar Duhul nu r e p e t cele spuse de Iisus n mod c o n c e n t r a t , ci scoate din in timitatea dumnezeiasc a lui Hristos, unit n mod suprem cu u m a n i t a t e a , deci din forma u m a n a comunicrii Lui cu noi, alte i a l t e laturi, a l t e i alte lumini i puteri, n alte i alte forme i grade. L u c r a r e a Duhului Sfnt e o l u c r a r e progresiv, innd seama de eforturile sporite ale omu lui i de mereu noile forme de n e l e g e r e ale lui. Duhul Sfnt conduce la tot a d e v r u l ( I o a n 16, 13), n mod t r e p t a t , pe m s u r a creterii n o a s t r e ca indivizi i ca u m a n i t a t e n c a p a c i t a t e a de a-l nelege. L u c r a r e a Du hului c o n d u c e n veci s p r e tot mai deplina a s e m n a r e cu Hristos a celor ce cred n El.

32

FILOCALIA

s aib, ca lucru i ca ocupaie nentrerupt, preasfntul i preadulcele Lui nume i s-l mite pe acesta nencetat n minte i pe buze i ntru el i cu el s respire, s vie uiasc, s doarm, s privegheze, s se mite, s mnnce i s bea, ntr-un cuvnt, s se srguiasc toate s le fac n acest chip. Cci, aa cum n lipsa acestuia, to tul se surp n chip nfricoat, mai bine zis, nimic nu mai avem din cele ce ne snt de folos, tot aa, avndu-l pe acesta, tot ce ne este potrivnic se deprteaz, mai bine zis, nici un bine nu ne mai lipsete i nimic nu ne este cu neputin. Aceasta ne-a fgduit-o Domnul zicnd: Cel ce rmne ntru Mine i Eu ntru el, aduce road mult; c fr de Mine nu putei face nimic (Ioan 15, 5). Deci chemnd i noi, nevrednicii, cu credin acest nume i svrind aceast lucrare nfricotoare i prea cinstit, mai presus de orice nume i lucrare (Filip. 2, 9), i ntinznd cu totul pe el pnzele cuvntului de fa, vom ncepe sa vorbim i s pim nainte. 14. Cel ce voiete s peasc fr greal pe drumul linitirii cu Domnul, trebuie s aleag, nainte de toate, mpreun cu lepdarea de toate, ascultarea desvrit. Intru numele Marelui Dumnezeu i Mntuitorului nostru Iisus Hristos care a zis: Eu snt lumina (Ioan 8, 12), viaa i adevrul, calea (Ioan 14, 6) i ua ce duce spre Dumnezeu; i: Prin Mine, de va intra cineva, se va mntui i va intra i va iei i pune va afla (Ioan 10, 7, 9), se nelege (pune) mntuitoare; ia aminte la cele ce i le spunem i la sfaturile adevrate ce i le dm. nainte de toate, alege-i, dup lepdarea deplin, po trivit cuvntului sfnt, ascultarea neprefcut i desvr it; adic caut, cu toat silina, s afli un povuitor i un dascl neamgitor. S fie neamgitor prin mrtu ria ce o are pentru cele ce le spune, n Sfintele Scripturi i s arate c e purttor de Duh, prin vieuirea care con-

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

33

sun cu cuvintele. S fie nalt la nelegere, smerit la cugetare i blnd n toate purtrile. S spun cuvintele predaniei dumnezeieti, ca un nvtor asemenea lui Hristos. Iar aflndu-l pe acesta i lipindu-te cu toat fiina de el, ca un fiu iubitor de printele adevrat, rmi ntreg n atrnare de poruncile lui, socotindu-l ca pe Hristos nsui, ca unul ce priveti la Acela i nu la om, alungnd departe de tine toat necredina i toat ndo iala ca i toat prerea de sine i plcerea voinei tale. i mergi pe urmele dasclului, cu simplitate i fr ispi tire, fcndu-i contiina ca o oglind care arat n sine cu limpezime deplin pe povuitorul, prin ascultarea desvrit i fr alegere a lui. Iar dac, vreodat, dia volul, dumanul celor bune, i seamn n cuget ceva potrivnic, sari ca din desfrnare i ca din foc la tine nsui i stai mpotriva neltorului care te ispitete, cu ne lepciune, spunnd: nu povuitul povuiete pe povuitor, ci povuitorul pe povuit; nu eu am s scot la iveal greala povuitorului, ci el are s fac aceasta cu greala mea; nu eu snt judectorul lui, ci el este judectorul meu, potrivit Scrarului 3 1 ; i cele asemenea. Cci nimic nu e mai potrivit ca aceast purtare, adic dect ascul tarea celui ce s-a hotrt s rup fr mpotrivire zapisul grealelor sale i s scrie n cartea dumnezeiasc faptele mntuitoare. Cci, dup fericitul Pavel, nsui Fiul lui Dumnezeu i Dumnezeul nostru, Domnul Iisus, fcndu-se ca noi, pentru noi i chivernisind cu mare n elepciune bunvoina printeasc, s-a artat pind pe acest drum, prin care s-a nvrednicit i ca om de buna plcere printeasc; fiindc s-a smerit pe Sine, fcndu-se asculttor pn la moarte, iar moartea, pe cruce. Pentru aceea i Dumnezeu L-a preanlat pe El i I-a druit Lui nume i celelalte (Filip. 2, 89). Dac e aa, cine va atepta cu cutezan, ca s nu spunem fr nelepciune,
31. Scara raiului IV j P.G. 88, 682 AB.

34

FILOCALIA

s se mprteasc de Domnul i Dumnezeul i Mntuitorul nostru Iisus Hristos i de cununile printeti, fr s se hotrasc s peasc pe aceeai cale cu nvtorul i Povuitorul nostru Iisus Hristos? Cci, ucenicul, dac voiete s ajung la acestea trebuie s se fac asemenea nvtorului, avndu-l ca o pecete i ca un model, i s struie cu tot sufletul s priveasc fr clintire la viaa deschiztorului de drum i la purtrile lui i s se sileasc s-i urmeze zi de zi. Cci, despre nsui Domnul nostru Iisus Hristos s-a mai scris c era supus tatlui i mamei Sale (Luca 2, 51); i nsui Mntuitorul zice: N-am venit s Mi se slujeasc, ci s slujesc (Matei 20, 28). Se gsete vreunul care voiete s vieuiasc altfel, adic dup bun plcerea i dup voia lui i fr povuitor, i, totui, socotete c aceasta este o via ndum nezeit, potrivit raiunii? Nu, nicidecum; cci acela ar umbla prin anuri. Pentru c zice Scrarul: Precum cel ce nu are povuitor se rtcete uor pe drum, aa i cel ce umbl pe o cale singuratec dup voia sa, se pierde uor, chiar dac are toat nelepciunea lumii 3 2 . De aceea, muli, ca s nu zicem toi, care nu ascult i nu umbl potrivit sfatului, seamn foarte multe cu osteneal i cu sudoare, lucrnd ca n vis, dar nu secer cu adevrat dect foarte puin. Iar unii culeg, n loc de gru, neghin, potrivindu-se, precum s-a spus, voii i unei 33 cugetri plcute lor, dect care nimic nu este mai r u . Martor al acestui fapt este Scrarul, care scrie : Toi ci ncercai s v pregtii pentru drumul mrturisirii cu
32. Scara, loc. cit. 33. Aci e p u t e r e a sobornicitii o r t o d o x e . Ea e s t r i n i de indivi dualismul p r o t e s t a n t i de d i c t a t u r a u n e i p e r s o a n e socotit infailibil, ca n catolicism. Cel ce p o v u i e t e e ascultat, p e n t r u c i-a nsuit bine i p r i n aplicare n v i a a p r o p r i e Tradiia de la n c e p u t a Bisericii, adic a n v t u r i i lui Hristos, p r e d a t prin Apostoli i urmaii lor.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

35

m i n t e a 3 4 ; toi ci voii s luai jugul lui Hristos pe ume rii votri, dar apoi v silii s punei povara voastr pe grumazul altuia; toi ci v grbii s v scriei ctigurile voastre i n locul lor voii s ajungei la libertatea voastr; toi ci voii s trecei marea aceasta i s no tai pe ea nlai i susinui de minile altora, cunoa tei c ai ncercat s pii pe un drum scurt i aspru, care are n sine o singur greal : aceasta este viaa de sine (idioritmic). Cel ce a nlturat-o pe aceasta, pentru totdeauna, a ajuns la capt n toate cele bune, duhovni ceti i plcute lui Dumnezeu nainte de a pi pe calea lor. Cci ascultarea nseamn a nu te ncrede n tine, n svrirea celor bune, pn la sfritul vieii 3 5 . De aceea, i tu, nvnd acestea cu nelegere i do rind s deprinzi partea cea bun, care nu se va lua de la tine, a linitii ce duce la cer, urmeaz legilor bine orn duite, precum i s-a artat. mbrieaz nti, cu bucurie, ascultarea; apoi, linitea. Cci precum fptuirea este ca lea spre vedere (contemplare), aa ascultarea e calea spre linite. Nu trece, cum s-a scris, hotarele pe care le-au pus prinii ti (Prov. 22, 28); i: Vai celui singur (Ecl. 4, 10). n felul acesta, punnd temelie bun, cu na intarea vremii, vei pune i acoperi strlucitor zidirii Duhului. Cci, precum, acolo, unde nceputul e ru, totul e vrednic de lepdat, tot aa, acolo, unde nceputul e bun, totul e frumos i bine ornduit, dei uneori se ntmpl i invers, dar aceasta vine din voina i hotrrea noastr.
34. Mrturisirea minii este p o m e n i r e a n e n c e t a t cu m i n t e a a nu melui Domnului Iisus Hristos. P r i n a c e a s t a m i n t e a i m r t u r i s e t e cre dina n Iisus Hristos, chiar cnd nu o face prin c u v i n t e auzite. 35. Scara IV ; P.G. 88, 680 BC. S nu te ncrezi c poi face prin t i n e nsui un lucru desvrit. T o t d e a u n a e bine s ntrebi i pe altul. i s caui s faci acest lucru din nou i mai bine.

36

FILOCALIA

15. Care snt semnele adevratei ascultri, pe care, avndu-le, cel cu adevrat asculttor, dovedete c e as culttor fr greal. Dar, fiindc aceast cale are multe i nesfrite chipuri i, de aceea, i cei ce pesc pe ea, pesc n chip felurit, trebuie s-i dm i cteva din semnele ei, pe care pzindu-le ca o regul i ca o linie dreapt, vei vieui n chip cuvenit. Dintre ele le spunem pe acestea: cel cu adevrat as culttor, se cuvine, precum ni se pare, s pzeasc nea prat aceste cinci virtui: nti, credina, adic s aib credina curat i nef arnic fa de ntistttorul su, nct s cread c vede n el pe Hristos i se supune Lui, cum zice Domnul Iisus: Cel ce v ascult pe voi, pe Mine M ascult i cel ce v nesocotete pe voi, pe Mine M nesocotete; iar cel ce M nesocotete pe Mine, nesocotete pe Cel ce M-a trimis pe Mine (Luca 10, 16). Iar Scrarul zice: i tot ce nu 36 este din credin, este pcat . n al doilea rnd, adevrul. Unul ca acesta slujete adevrului n fapt, n cuvnt i n mrturisirea sincer a gndurilor. nceputul cuvintelor sale este adevrul, precum s-a scris (Ps. 118, 160); i: Domnul caut ade vrul (Ps. 30, 25). Iar Hristos zice: Eu snt adevrul (Ioan 14, 6). El nsui s-a numit adevrul. Al treilea lucru cerut e s nu-i faci voia proprie. Cci e spre paguba celui sub ascultare s fac voia sa. El tre buie s i-o taie pe aceasta totdeauna de bun voie, adic nu silit de printele su. Al patrulea e s nu se mpotriveasc n cuvnt i s nu se certe, n general, pentru c mpotrivirea n cuvnt i cearta nu snt ale celor bine credincioi. Cci scrie Sfn tul Pavel: Iar dac cineva este iubitor de sfad, noi, acest obicei, nu-l avem, nici Bisericile lui Dumnezeu
36. Scara, loc. cit.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LVI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

37

(1 Cor. 11, 16). Dac acestea snt oprite ndeobte tuturor cretinilor, cu att mai mult monahilor, care au fgduit s se supun cu sinceritate, dup pilda Domnului. Cci mpotrivirea n cuvnt i iubirea de sfad i au ncepu tul n voia proprie, care vieuiete mpreun cu necre dina i cu mnia cugetului. Pentru c s-a spus : Clu grul mndru n cugetare se mpotrivete cu trie 3 7 . Iar contrariul acestui lucru, adic nempotrivirea n cuvnt i neiubirea de sfad vine din credin i din smerita cugetare. In al cincilea rnd, acesta trebuie s pzeasc sinceri tatea, adic s fac o mrturisire amnunit i sincer ntistttorului, cum am dat i la tundere, ca n faa n fricoatului scaun al lui Hristos, naintea lui Dumnezeu i a sfinilor ngeri, fgduind s avem ca nceput i sfr it, mpreun cu alte fgduine i ndatoriri ale noastre fa de Domnul, i mrturisirea celor ascunse ale inimii. Cci a spus i dumnezeiescul David: Am zis: vesti-voi frdelegea mea Domnului (Ps. 31, 6) .a. Dar i Scra rul zice: Ranele descoperite nu se vor face mai rele, ci se vor tmdui 3 8 . Cel ce pzete aceste cinci virtui artate, cu nelep ciune i cu tiin, s tie n chip sigur, c va dobndi fericirea drepilor ca o arvun. Cci acestea snt proprii ascultrii vrednice de laud i ca o rdcin i temelie a ei. Dar ascult care snt i ramurile i roada i acoperi ul: Din ascultare, zice iari Sfntul Ioan Scrarul, r37. Scara X X V I I I ; P.G. 88, 965 D. 38. Scara IV ; P.G. 88, 681 B. In textul grec se s p u n e : Ranele bi ruite. Descoperirea grealelor n faa altuia i prin a c e a s t a n faa lui Dumnezeu, n s e a m n o a d e v r a t biruire a lor, sau un efort al omului de a se dezlipi de ele, efort a j u t a t de p u t e r e a celuilalt, d a r m a i a l e s de a lui Dumnezeu. Ele s n t p i r o n i t e de cel ce le m r t u r i s e t e la stlpul deza probrii, ca n i t e lucruri u r t e ; nu le mai ocrotete, nu le m a i a p r ca pe nite lucruri c a r e nu snt chiar att de c o n d a m n a b i l e . un fel de pi r o n i r e a lor pe cruce.

38

FILOCALIA

sare smerenia; din smerenie, dreapta chibzuin (discer nmntul); din dreapta chibzuin, ptrunderea; din aceasta (rsare) vederea nainte, care e o nsuire a lui Dumnezeu singur i un dar cu totul deosebit i mai pre sus de oricare druit de El celor n chip fericit ndum 39 nezeii . Pe lng cele spuse, s-i fie vdit i c, dup ascultarea ce i-ai nsuit-o, i rsare i smerenia; i iari dup smerenie, i va fi druit i dreapta chibzuin i, la fel, i celelalte. Deci nevoiete-te cu toat puterea ce o ai s-i faci fr greal drumul ascultrii. Cci prin aceasta vei ajunge, n chip nendoielnic, i la cele ce ur meaz. Iar dac, naintnd pe drumul ascultrii, vei chio pta, s tii c nu vei strbate uor distana cealalt ce i st n fa, adic vieuirea cea dup Hristos, nici nu vei fi ncununat cu cununa druit biruitorilor. S-i fie ascultarea i cele ce in de ea, amintite nainte, ca o c luz, precum le este corbierilor busola spre a se pzi de rtcire. Cutnd neclintit la ea, vei putea pluti pe marele ocean al virtuilor i vei nainta spre portul ne40 nviforat al neptimirii . Iar dac va veni asupra ta vreo furtun i vreo cltinare, acestea vor fi pe msura neascultrii t a l e 4 1 . Cci, pe cel ce ascult cu adevrat, nici diavolul nsui, spun Prinii, nu-l poate vtma.
39. Scara I V ; P.G. 88, 717 (citatul nu e dat literal). 40. F i e c a r e v i r t u t e se n t i p r e t e n firea n o a s t r t r e p t a t ; sau firea n o a s t r ia forma ei d i n a m i c i plin de p u t e r e , biruind tot mai mult valul u n e i opoziii, al unei porniri egoiste spre p l c e r e . n a i n t a r e a din v i r t u t e n v i r t u t e e o l u p t continu cu a c e s t e v a l u r i c a r e voiesc s ne t r a g n ele, o lupt de c r e t e r e c o n t i n u n p u t e r e . N u m a i a a se ajunge la s t a r e a de nfrngere a t u t u r o r patimilor, a t u t u r o r valurilor lor, ca la un port al linitii. N e p t i m i r e a c o n c e n t r e a z n ea r e z u l t a t u l u n o r eforturi duse, n acest sens, p n la capt. 41. In t e x t u l grec e pe m s u r a supunerii tale. nelesul este ns a c e l a i : pe m s u r ce-i micorezi n e a s c u l t a r e a i sporeti n ascultare, valurile pornirilor egoiste ce te asalteaz, v o r fi mai mici, pentru c nu te-ai s u p u s lor.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

39

Iar ca s-i artm pe scurt i ct de mare este cinstita nlime a cinstitei ascultri, s mai amintim nc un cu vnt al unui Sfnt Printe: zice, aadar, iari prea str lucitul lumintor al vieuirii celei dup Hristos i noul Veseleil (Ie. 31, 2) al scrii cereti 4 2 : Prinii socotesc cntarea de psalmi drept armtur; rugciunea, au spus ei, e ca un zid; lacrima neprihnit, spun c este ca o baie; fericita ascultare au socotit c este ca o mrturisire fr de care nimeni din cei mptimii nu va vedea pe Domnul (Evr. 12, 14) 4 3 . Socotim c snt destule i acestea spre artarea cea mai limpede i spre lauda imitrii de neimitat (a lui Hris tos), prin ascultarea de trei ori ludat. Vom mai avea prilejul s nvm a cunoate prin cercare, de vom urca spre cele nalte i de vom cugeta mpreun care este pricina zdrobirii i morii noastre pentru c n-am fost zidii astfel la nceput , i care este iari pricina nnoirii i nemuririi noastre? Vom afla c pricina celei dinti, sau a stricciunii, este ncrederea n sine, condu cerea de sine i neascultarea lui Adam, din care s-a ns cut nesocotirea i clcarea poruncii dumnezeieti. Iar pri cina celei de a doua, adic a nestricciunii, este mpreun voirea cu Tatl i ascultarea de El, a Celui de al doilea Adam i a Dumnezeului i Mntuitorului nostru Iisus Hristos, din care s-a nscut pzirea poruncii Lui. C Eu,
42. Veseleil a fost arhitectul cortului sfnt. Ioan S c r a r u l a fost arhi tectul scrii duhovniceti ce urc la cer ca t u r n u l unei biserici. 43. Scara I V ; P.G. 88, 681 AB. Virtuile alctuiesc un a d e v r a t tem plu, sau un l o c a sfnt al lui Dumnezeu, p e n t r u c prin ele omul se c u r ete i-i face drumul spre Dumnezeu, ca prin locaul lui Dumnezeu. Iar, cum virtuile nu snt dect t r s t u r i l e chipului restabilit al omului, nsui omul devine p r i n ele un loca sfnt al lui Dumnezeu. Prin ele omul tr iete cu Dumnezeu n fiina i n lucrrile sale, adic cu p u t e r e a Lui. O m u l este, astfel, i lcaul lui Dumnezeu (1 Cor. 3, 16) i a r h i t e c t u l lui, n c o l a b o r a r e cu Dumnezeu. (Ptimaul nu v e d e pe Dumnezeu, p e n t r u c e n c ngroat i ntors spre a c e a s t s t a r e ngroat a sa, adic nu s-a fcut t r a n s p a r e n t spre Dumnezeu.

40

FILOCALIA

zice Mntuitorul, nu am grit de la Mine, ci Tatl, Cel ce M-a trimis pe Mine, Acela Mi-a dat Mie porunc ce s spun i ce s vorbesc. i tiu c porunca Lui este viaa venic. Deci, cele ce griesc Eu, precum Mi-a spus Mie Tatl, aa le griesc (Ioan 12, 4950). Precum, deci, n strmoul nostru i n cei ca el, rdcina i maica tuturor relelor este prerea de sine, aa i n Dumnezeu-Omul Iisus Hristos, i n cei ce doresc s vieuiasc dup El, nceputul, izvorul i temelia tuturor celor bune este smerenia. Aceast stare i rnduial, dup cum tim, o pzete i preanalta i sfinita ordine mai presus de noi a tuturor ngerilor celor n chipul dumnezeiesc. Ba i Biserica noas tr cea de pe pmnt. Iar cei ce se abat de la aceast rn duial i voiesc s vieuiasc n chip sucit, ca s nu spu nem obraznic, am aflat i credem c s-au rupt de la Dum nezeu i de la aezmntul luminos al Bisericii cereti i a toat lumea i au fost alungai i trimii n ntunericul i focul gheenei. Aceasta, dup cum spunem, au pti mit-o lucrtorii cei ri din jurul lui Lucifer i flecarii eretici, ru credincioi din diferite timpuri, cum arat cuvintele Scripturii dumnezeieti. Acetia au fost arun cai, cum s-a spus, n chip jalnic, din pricina voinei de a plcea lor nii i din pricina mndriei, de la slava i desftarea dumnezeiasc i din sfinita adunare. Un oarecare dintre nelepi a spus c leacurile celor contrare snt cele contrare. Fiindc, deci, pricina tuturor lucrurilor ntristtoare este neascultarea i mndria, iar a celor de bucurie este ascultarea i zdrobirea inimii, cel ce dorete s vieuiasc fr greal trebuie s petreac n supunerea fa de un printe ncercat i nesupus ne lrii care-i are puterea ntr-o ndelungat deprindere i n cunoaterea celor dumnezeieti i n viaa mpodo bit cu cununa virtuilor i s socoteasc porunca i sfatul lui ca pe cuvntul i sfatul lui Dumnezeu. Cci mntuirea, zice, este n sftuire mult (Prov. 11, 14); i:

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

41

Brbatul nesftuit e dumanul su. Iar dac s-a ntmplat unora dintre Prinii cei vestii s dobndeasc lini tea ndumnezeitoare i desvrirea cea dup Dumnezeu, chiar i fr deprinderea n ascultare, aceasta s-a ntmplat prin descoperire dumnezeiasc i foarte rar. Dar s-a scris c ceea ce se ntmpl rar nu e lege a Bisericii, pre cum cu o singur rndunic nu se face primvara. Pentru aceea, tu ncrede-te n supunerea adevrat, ca ntr-o tiin care te cluzete la linitea preafrumoas i las cele ce s-au ntmplat, prin iconomie, o singur dat, i ine seama de cele rnduite ndeobte de cuvioii Prini. In felul acesta te vei nvrednici i de cununa celor ce vie uiesc dup lege. Pentru c, ce? Se va hotr cineva s porneasc pe drumul ce i se deschide n fa, dac nu l-a cunoscut din cercare, fr un povuitor neneltor? Nu va porni cineva pe talazurile mrii, lipsit de un crmaci priceput. Pentru c nu se va apuca cineva de vreun meteug oarecare i de vreo tiin fr un nvtor nesupus rtcirii. Se va apuca atunci oare, de meteugul mete ugurilor i de tiina tiinelor i va porni pe calea ce duce la Dumnezeu i pe marea nesfrit, sau va ndrzni s nceap vieuirea monahal, care s-a asemnat cu vie uirea ngereasc, adic nevoina cu ea, i va crede siei c va ajunge la captul din urm al ei, fr un povui tor i crmaci i nvtor ncercat i adevrat? Cu ade vrat, unul ca acesta, oricine ar fi el, se amgete pe sine n chip nebunesc i a rtcit nainte de a pune un nceput, ca unul ce nu se nevoiete dup lege. Dimpotriv, cel ce ascult de rnduielile Prinilor, a ajuns la int nainte de a porni pe cale. Cci de unde putem ti din alt parte, dac luptm dup cuviin mpotriva trupului, i dac ne narmm mpotriva patimilor i a demonilor? Pentru c, precum s-a spus, patimile stau lng virtui i locuiesc

42
44

FILOCALlA

u ling u . Sau, cum vom putea s stpnim sim urile trupului i s armonizm puterile sufletului ca pe nite coarde ale unei chitare? Mai bine zis, cum vom pu tea deosebi glasurile, descoperirile, mngierile i vederile (contemplaiile) dumnezeieti? Sau vicleugurile, am girile i nlucirile drceti? i, ca s spunem pe scurt, cum ne vom nvrednici s ajungem la unirile cu Dum nezeu, la lucrrile ndumnezeitoare i la taine, fr nv tura unui nvtor adevrat i luminat? Cu adevrat nu se poate, nu se poate! Cci l vedem i pe vasul ales, pe Preafericitul Pavel, nvtorul celor negrite, gur a lui Hristos, lumin a lumii, soare deobte, nvtorul lumii cretine, vestind i tlcuind mpreun cu Apostolii Evanghelia. Iar pricina e, precum spune, ca nu cumva s alerg, sau s fi alergat n deert (Gal. 2, 2). Ba mai mult, vedem nsi nelepciunea de sine, pe nsui Dom nul nostru Iisus Hristos, spunnd despre Sine: M-am cobort din cer, nu ca s fac voia Mea, ci voia Tatlui care M-a trimis pe Mine. Iar despre Preasfntul i de via fctorul Duh spune c nu va gri de la sine, ci cte va auzi va gri (Ioan 16, 13). De dragul rnduielii, care ine la un loc att cele ce reti ct i cele pmnteti, sntem stpnii de fric, de uimire i de spaim, pentru nimicnicia i trndvirea noastr i pentru cele alese din prostie, din prerea de sine, spre o vieuire stngace, primejdioas, dup o rnduial proprie i n chip nesupus. Cci, cu adevrat, lupta aceasta e plin de fric i zeci de mii snt tlharii i nenu mrate cursele ispititorilor. Pe lng acestea, cderile nu
44. Cnd cultivm o v i r t u t e , se t r e z e t e n noi o dorin c o n t r a r ; cnd ne nfrnm de la plceri, se trezete n noi dorina dup acele pl ceri, ntruct le lsm mult timp nesatisfcute ; c n d ne smerim, se t r e zete n noi dorina de a ne a r t a c sntem cineva. N u m a i cel ce a ajuns la t r e a p t a desvrit a virtuilor, a dobndit n e p t i m i r e a , sau a desfiinat n sine total putina de trezire a dorinei dup plcerile con trare.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

43

se pot numra. De aceea, din cei muli, foarte puini snt cei ce se mntuiesc (Luca 13, 23). Acetia ns trebuie s-i fac drumul precum voiesc. Cci, precum s-a scris, focul va cerca cum este lucrul fiecruia (1 Cor. 3, 13); i: Tu vei rsplti fiecruia dup faptele lui (Ps. 61, 11). Dar nu pur i simplu dup cum voiesc ei, ci dup cum trebuie s voiasc i s vieuiasc. Dee Domnul nelegere tuturor (2 Tim. 2, 7). Deci, tu i tot cel ce voiete s vieuiasc dup Dum nezeu, cunoscnd din aceste cuvinte, ca dintr-un ciucure, toat estura aurit i duhovniceasc a fericitei ascul tri, grbete-te s afli, cum s-a artat mai nainte, un nvtor neneltor i desvrit. Iar semnul celor des vrii este, dup purttorul de Hristos Pavel, hrana tare (Evr. 5, 14). Acetia au, prin deprindere, simurile n trite ca s deosebeasc binele i rul. Cutndu-l n felul acesta, adic cu osteneal i cre din, nu te vei mai abate de la inta pus nainte. Cci, tot cel ce cere spune Dumnezeiasca Scriptur va lua i cel ce caut va afla, i, celui ce bate i se va des chide (Matei 7, 8). Acela i va descoperi pe rnd i dup rnduial, toate cele datorate i lui Dumnezeu plcute i te va cluzi spre cele iubite de Dumnezeu i nc i mai duhovniceti i nedescoperite celor muli. Aceasta, pentru c te va vedea bucurndu-te din suflet de cum ptare, de puintate i de simplitate n mncri i bu turi, de acoperiul cu care te mulumeti, de mbrc minte i mulumindu-te cu cele de folos i potrivite i trebuincioase timpului i c nu caui cele de prisos i moi, cu care se mndresc cei ce vieuiesc, n chip nenelept, n lux i strlucire i-i nfig sulia n ei i n mntuirea lor. Cci zice Marele Apostol: Avnd mncare i acope ri, vom fi ndestulai cu acestea (1 Tim. 6, 8). Dar tu doreti i vrei s nvei de la noi i n scris cele potrivite nceputului i mijlocului i sfritului vieuirii celei dup Hristos. Cu toate c ntrebarea e vrednic de

44

F1LOCALIA

laud, ne e greu s rspundem dintr-odat. Totui, cu ajutorul lui Hristos, ne vom sili s-i dm un rspuns la ntrebarea ta, zidind pe desvrita i preacinstita ascul tare, ca pe o temelie tare i neclintit, cldirea mult ves tit a ntregii case, adic linitea (isihia) ndumnezeitoare. Firete, vorbim aa, sprijinii pe cuvintele Prin ilor, grite n Duhul, ca pe nite stlpi neclintii. 16. Cel ce voiete cu adevrat s vieuiasc n linite i dup Dumnezeu trebuie s se ngrijeasc ca pe lng credin s fie plin i de fapte bune. Iar credina este n doit. i pe lng aceasta cel ce se linitete trebuie s fie panic, nemprtiat, fr griji, sau nengrijorat, tcut, linitit, mulumitor n toate, contient de neputina sa, s suporte cu brbie ncercrile, s ndjduiasc n Dumnezeu i s atepte de la El ceea ce este de folos. a) Zice Mntuitorul: Nu tot cel ce-Mi zice Doamne, Doamne, va intra ntru mpria cerurilor, ci cel ce face voia Tatlui Meu Cel din ceruri (Matei 7, 8). Deci i tu, iubite, dac iubeti, nu cu vorbe goale, linitea ndumnezeitoare care d, de pe acum celor ce o deprind cu curie, putina s primeasc artrile mpriei lui Dumnezeu ce strlucesc de departe, iar n veacul viitor mai deplin i mai desvrit ci o iubeti cu adevrat i cu lucrarea, ngrijete-te ca, pe lng credina drept mritoare, s fii plin i de fapte bune. Pe lng aceea, s fii n pace cu toi, ct te privete pe tine, nemprtiat, fr griji sau deplin nengrijorat, tcut, linitit, mulu mitor n toate, contient de neputina ta i, peste tot, ine-i ochiul neadormit i treaz fa de ispitele diferite i de multe feluri ce i se ntmpl n fiecare zi; lupt-te cu rbdare i cu ndelung rbdare cu toat furtuna i cu tot necazul ce vine asupra ta n tot felul. Despre primul i al doilea lucru, adic despre tre buina ca, pe lng dreapta credin, s te mpodobeti

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

45

cu faptele bune, s-i fie nvtor lmurit slvitul frate al Domnului, care spune : Credina fr fapte este moart, precum i faptele fr credin i: Arat-mi din faptele tale credina ta (Iacob 2, 26, 18). Iar nainte de acesta, povuitorul i nvtorul tuturor, Domnul nostru Iisus Hristos, care zice ctre ucenici: Mergnd, nvai toate popoarele, botezndu-le n numele Tatlui i al Fiului i al Sfntului Duh, nvndu-i s pzeasc toate cte v-am poruncit vou (Matei 28, 1820). Cu vnttorul de Dumnezeu zice i el: Dumnezeu cere de la tot omul care are Botezul acestea trei: credina dreapt de la suflet, cumptarea de la trup i adevrul de la limb 4 5 . b) Credina e ndoit. nsemneaz-i ns c cre dina, dup cuvintele predate de Dumnezeu, este ndoit. Una e, ndeobte, cea a tuturor cretinilor ortodoci, iar alta a unora puini care prin mplinirea tuturor porun cilor ndumnezeitoare s-au rentors la chip i asemnare i, astfel, s-au mbogit cu lumina dumnezeiasc a ha rului i i-au rzimat toat ndejdea n Domnul (Ps. 72, 27) 4 6 . i aceasta, n aa msur, o, minune ! c, dup cuvntul Domnului, ei nu mai deosebesc nimic (nu
45. Cred c e Sf. Grigorie de Nazianz. 46. m p l i n i r e a c o n t i n u a poruncilor, sau n t r i r e a n virtui, ndumnezeiete pe om, p e n t r u c ele l u n e s c cu Dumnezeu tot m a i mult, l p u n n c o m u n i c a r e tot mai p u t e r n i c cu El. C u n o s c n d p r i n t r i r e p u t e r e a lui Dumnezeu, el i p u n e t o a t n d e j d e a n D u m n e z e u . Un astfel de om a r e o v e d e r e (o simire) a h a r u l u i ca lumin. Cci h a r u l ca d e s c h i d e r e a lui Dumnezeu spre omul c a r e s-a deschis i el lui Dumnezeu, e n acelai timp lumin n c a l i t a t e a lui de manifestare a iubirii lui Dumnezeu, dat fiind c o r i c e d e s c h i d e r e a p e r s o a n e i s p r e alta se a r a t ca lumin. Cu ct b u n t a t e a ce se d e s c h i d e e mai m a r e , sau cu ct d e s c h i d e r e a nsi e mai s i n c e r i mai t o t a l , cu a t t lumina lui e i ea mai p u t e r n i c . Lu mina lui D u m n e z e u Celui a t o t b u n covrete lumina s r a c a omului, sau l u m p l e pe a c e s t a de o lumin a d n c i persistent. In felul a c e s t a fap t e l e izvorte d i n c r e d i n a fr v e d e r e , de la nceput, duc la o c r e d i n din v e d e r e . Ele se n a s c din c r e d i n i duc la o c r e d i n superioar.

46

F1L0CAL1A

mai au nici-o ndoial) n vremea rugciunii, n cererile ce le ndreapt spre Dumnezeu, ci cer cu credin i de aceea primesc ndat cele ce le snt de folos. Astfel, aceti fericii au dobndit, din faptele sincere, credina sigur, ca unii ce au aruncat de la ei toat cunotina, deosebirea, ndoiala i grija i s-au botezat (s-au scufundat) cu totul ntregi n beia dumnezeiasc a credinei, a ndejdii i a iubirii fa de Dumnezeu i s-au schimbat cu schimbarea mai nalt i fericit a dreptei Celui Preanalt, dup proo 47 rocul David (Ps. 76, 10) . Despre credina dinti, nu-i acum timpul potrivit s vorbim pe larg. Dar e foarte potrivit s vorbim despre a doua. Ea rsare i se ctig ca un fel de rod din cea din ii. Cci credina este ca o rdcin i ca un nceput al linitii ndumnezeitoare. Dac nu crezi, zice Sfntul Ioan Scrarul, cum te vei liniti? 4 8 . De aceea, zice proorocul
47. A c e t i a s-au ridicat p e s t e c u n o t i n a lucrurilor deosebite n t r e ele, p e s t e t r e c e r e a p r i n c u n o t i n de la u n u l la altul, de a c e e a i p e s t e deosebirea lor i p e s t e ndoiala pe c a r e legile lor n a t u r a l e o p o t trezi n p u t i n a mplinirii de c t r e D u m n e z e u a cererilor lor. Ei se afl n beia treaz de c a r e a vorbit Sf. Grigorie de Nisa, adic n b u c u r i a en tuziast a unirii cu D u m n e z e u Cel preaiubitor. Dac orice u n i r e prin iu bire p r i c i n u i e t e un fel de beie, ntruct se r e v a r s n cei unii o p u t e r e de v i a de la u n u l la altul, cu att mai mult u n i r e a p r i n iubire cu Dum nezeu. Ei snt scufundai cu totul n beia credinei, a ndejdii nendoiel nice i a iubirii fa de Dumnezeu, dar mai ales n beia tririi covrit o a r e a valului de via ce le v i n e din Dumnezeu. Acesta e un botez l u n t r i c n Dumnezeu, sau n D u h u l Lui cel Sfnt. Dar p e n t r u a se scu funda n Dumnezeu, t r e b u i e s se scufunde sau s se boteze n ei nii, ieind din superficialitatea s r a c a p c a t u l u i , t r i t n limitarea egois mului. N u m a i acolo se ntlnesc cu Dumnezeu. Sf. Isaac Sirul zice : Scara m p r i e i acesteia e s t e n u n t r u tu, a s c u n s n sufletul t u . Boteaz-te pe t i n e n t i n e nsui splndu-te de p c a t i v e i afla acolo t r e p t e , pe care vei p u t e a urca (op. cit., c a p . 31, p. 127). T e m a se afl i la Calist Catafygiotul. 48. Scara X X V I I ; P.G. 88, 1113. Credina t a r e d o s t a t o r n i c i e i o. linitire de grijile c a r e chinuiesc pe om. Cu att mai mult credina din e x p e r i e n a unirii cu Dumnezeu, izvor a t o a t p u t e r e a i a vieii fr tirbiri.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

47

David: Crezut-am, de aceea am grit (Ps. 115, 1). Iar Marele Apostol Pavel zice: Credina este temelia celor ndjduite, dovada lucrurilor nevzute (Evr. 11, 1) i: Dreptul din credin va fi viu (Rom. 1, 17) .a. nsui Mntuitorul zice ctre ucenicii care cereau s le mreasc credina: Dac ai avea credin ct un grunte de mu tar, ai zice smochinului acesta: Scoate-i rdcina i te sdete n mare, i v-ar asculta. i, dac ai avea credin i nu ai deosebi (nu v-ai ndoi), nu numai cu smochinul ai face aa, ci i dac ai zice muntelui acesta: Ridic-te i te arunc n mare, s-ar face. i toate cte ai cere n rugciune, creznd, ai primi (Matei 21, 22) .a., i apoi: Credina ta te-a mntuit (Matei 9, 22). Dar scrie i cuviosul Isaac: Credina e mai subire dect cunotina, dup cum i cunotina e mai subire dect cunoaterea lucrurilor ce cad sub simuri 4 9 . Cci toi sfinii, nvrednicindu-se s afle aceast stare care e iubirea de Dumnezeu, vieuiesc, din puterea credinei, n desftarea petrecerii celei mai presus de fire. Iar credin numim, nu pe aceea prin care crede cineva n deosebirea preaslvitelor i dumnezeietilor Ipostasuri i n Fiina preanalt i unic a dumnezeirii, apoi n minunata ntru pare n omenitate, n primirea firii noastre, chiar dac i aceasta e foarte nalt, ci acea credin care rsare n suflet din lumina harului, avnd mrturia minii i spri49. P e r c e p e r e a lucrurilor sensibile e proprie oricui, chiar i animale lor. Cunotina u n o r principii r a i o n a l e e mai subtil, cci implic o p u t e r e de a b s t r a g e r e de la lucrurile sensibile i de la multitudinea lor. Dar cre dina e mai subtil i dect a c e a s t cunotin, cci s u r p r i n d e indefinitul, care e forma realitii celei mai nalte, sau a persoanei. Cine p o a t e defini p e r s o a n a cuiva, nesfrit n manifestrile ei mereu noi ? Ea nu p o a t e fi cuprins n definiii e x a c t e ale cunoaterii raionale. Cu a t t mai mult, cine p o a t e defini e x p e r i e n a p r e z e n e i i lucrrii Persoanei s u p r e m e a lui Dumnezeu ? Credina e modul de sesizare a celor mai subtile realiti, fiind ea nsi cel mai subtil mod de c u n o a t e r e . Cci n u m a i credinei i se dezvluie p e r s o a n a celuilalt, c a r e nu v r e a s fie r e d u s la obiect i nu p o a t e fi r e d u s la obiect.

48

FILOCAL1A

jinind inima ca s biruiasc orice ndoial, din sigurana ndejdii, care o ferete de orice nelare. credina care nu se arat pe sine n druirea auzului urechilor, ci n ochii duhovniceti care vd tainele ascunse n suflet i bogia dumnezeiasc cea ascuns ochilor fiilor trupului i descoperit n Duhul celor ce se ospteaz la masa lui Hristos, prin umblarea n legile Lui, cum a spus El nsui: De vei pzi poruncile Mele, voi trimite vou pe Mn gietorul, Duhul adevrului, pe care lumea nu-L poate primi; i Acela v va nva pe voi tot adevrul .a. (Ioan 14, 17; 16, 13); i iari: Pn ce va veni Acela, care este desvrirea tainelor, i ne vom nvrednici n chip artat de descoperirea lor, credina liturghisete ntre Dum nezeu i sfini taine negrite. Fie ca i noi s ne nvred nicim de ele prin harul lui Hristos nsui, acum ca de o arvun, iar acolo n ipostasul (temelia) adevrului, n m 50 pria cerurilor, cu cei ce-L iubesc pe El . c) Trebuie s fii panic. Iar pentru al treilea lucru, adic pentru trebuina de a fi n pace cu toi, s-i fie ndemn lmurit cuvntul fericitului David, ca i al pur ttorului de Hristos Pavel, care strig mai rsuntor de ct o trmbi. Cel dinti zice: Pace mult este celor ce iubesc legea Ta i nu le este lor sminteal (Ps. 118, 165);
50. Isaac Sirul, - , ed. Nichifor I e r o m o n a h u l , A t e n a , 1895, c a p . 65, p. 261262. Credina a doua, mai nalt, e o v e d e r e n Duhul a bogiei b u n t i i lui Dumnezeu, v e n i t n sufletul celor ce au mplinit p o r u n c i l e Lui i, punndu-se, prin a c e a s t a , n l e g t u r de iubire cu El, i-au subiat v e d e r e a ochilor duhovniceti. Ei se h r n e s c din a c e a s t bogie ca de la o mas d u m n e z e i a s c aflat n ei nii. P r e z e n a acestei bogii n sufletul cuiva, e p r e z e n a Duhului nsui, cci El le face p r o p r i i i i n t i m e sufletului. Dar n v i a a p m n t e a s c a c e a s t b o g i e nu e n mod deplin descoperit. De a c e e a c r e d i n a are nc un rol n a c e a s t via. Ea e liturghisitorul care ne face cu p u t i n t r i r e a acestor t a i n e . mijlocitoare n t r e noi i D u m n e z e u ; e ca un ochi c a r e e n e c e s a r i to tui ca un ochi n care e prezent, p r i n reflectare i n a c e l a i timp p r i n l u c r a r e direct, lumina, p u t e r e a i b u n t a t e a ce iradiaz din Dumnezeu.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

49

i: Am fost panic cu cei ce ursc pacea (Ps. 119, 6); i: Caut pacea i o urmeaz pe ea (Ps. 33, 13). Iar al doilea zice: Urmeaz pacea cu toi i sfinenia, fr de care nimenea nu va vedea pe Domnul (Evr. 12, 14); i: De e cu putin, pe ct ine de voi, fii n pace cu toi (Rom. 12, 18). d) Trebuie s fii nemprtiat. Iar al patrulea lucru, adic trebuina de a fi nemprtiat, i-l va arta cuvio sul Isaac, care zice: Dac pofta e rodul simurilor, apoi s tac cei ce susin c pzesc pacea minii cu atenia mprtiat. i: Cu cei mprtiai s nu te nsoeti 5 1 . e) Trebuie s fii fr griji, sau nengrijorat. Iar des pre al cincilea lucru, adic despre trebuina de a fi fr griji i nengrijorat s-i fie de nvtur ceea ce spune Domnul n Evanghelie: Pentru aceea, v zic vou: nu v ngrijii n sufletul vostru ce vei mnca, nici pentru trupul vostru cu ce v vei mbrca. Oare nu e sufletul mai mult dect mncarea i trupul mai mult dect haina? Cutai la pasrile cerului, c nici nu seamn, nici nu secer, nici nu adun n jitnie. i Tatl vostru cel din ceruri le hrnete pe ele. Nu sntei voi mai mult dect ele? i cine dintre voi, ngrijindu-se, poate s adauge un cot la statura sa? Iar pentru hain, de ce v ngrijii? (Matei 6, 25-28). i puin mai ncolo: Deci nu v n grijii zicnd: ce vom mnca, sau ce vom bea, sau ce vom mbrca. Cci toate acestea le caut neamurile. tie Tatl vostru cel din ceruri c avei trebuin de toate acestea. Cutai mai nti mpria lui Dumnezeu i dreptatea Lui i acestea toate se vor aduga vou. Deci, nu v ngrijii de ziua de mine, cci ziua de mine se va ngriji de ale ei. Ajunge zilei rutatea ei (Matei 6, 3134).
51. Neidentificat.

50

FILOCALIA

Dar zice i Sfntul Isaac: De nu te-ai eliberat de griji, s nu caui lumin n sufletul t u 5 2 . Iar Scrarul zice i el: Un fir de pr tulbur ochiul i o mic grij alung linitea. Cci linitea este lepdarea gndurilor i renun area la grijile prute ndreptite. Cel ce a dobndit li nitea, nu se va mai ngriji nici de trupul su. Cci, nemincinos este Cel ce a fgduit aceasta (Evrei 10, 23) 5 3 . f) Trebuie s iubeti tcerea. Al aselea lucru, adic trebuina de a tcea, decurge din niruirea cuvntului. Dar zice cuviosul Isaac i despre aceasta: Cel ce-i n frineaz limba de la brfire, pzete inima lui de patimi; i cel ce curete inima lui de patimi, vede n tot ceasul pe Domnul 5 4 ; i: Cnd vei pune toate faptele vieui rii tale pe un taler i tcerea pe cellalt, vei afla c ea cntrete mai greu 5 5 . i: Mai presus de toate iubete tcerea, c ea te apropie de rod. Cci limba n-are putere s se apropie de el 5 6 . i: Mai nti s ne silim s tcem; apoi din tcere se nate n noi ceva care ne conduce spre tcere. Dee-i Dumnezeu s simi ceva ce se nate din tcere. De vei ncepe s vieuieti astfel, nu tiu eu ce lumin i va rsri ie din aceasta 5 7 . i iari: Tcerea
52. Op. cit., cap. 13, p. 51. Grijile umplu c u g e t a r e a total de lucrurile n e c e s a r e t r u p u l u i ; o trag la suprafa. Lucrurile i pierd t r a n s p a r e n a . A d n c u r i l e sufletului, cu t r a n s p a r e n a lor spre planul dumnezeiesc, se acoper. C u g e t a r e a nu mai e p r e o c u p a t de sensul vieii. Acest sens nu se mai p u n e n eviden, nu mai e loc i timp n suflet p e n t r u el. 53. Scara XXVII ; P.G. 88, 1109 D, 1112 A. 54. Neidentificat. 55. Op. cit., Cuv. 34, p. 149. 56. Neidentificat. 57. Op. cit., Cuv. 34, p. 149. In tcere, adncul nostru e lucrtor. Cnd vorbim e mpiedicat s lucreze. In t c e r e el se ntlnete cu Duhul dum nezeiesc, care a t r a g e cu p u t e r e privirea spre bogia i v i a a L u i ; se ntlnete cu Duhul dumnezeiesc, care e dincolo de el, i din ntlnirea aceasta se n a t e o cunotin, pe care nu o p o a t e ti dect el i cei c r o r a le-o comunic sau mai bine zis c r o r a le-o comunic nu att p r i n cu vinte, ct prin felul cum a r a t i cum se c o m p o r t . In t c e r e te ntlneti cu ceva care te d u c e iari la t c e r e . T c e r e a p r i n d e mai bine taina ce se

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

51

este taina veacului viitor. Iar cuvintele snt uneltele 58 lumii acesteia . Iar Sfntului Arsenie, aa i-a poruncit a doua oar glasul dumnezeiesc: Arsenie, fugi, taci, 59 linitete-te, i te vei mntui . g) Trebuie s te liniteti. Iar despre al aptelea lu cru, adic despre trebuina de a vieui linitit, s-i fie vrednici de crezarea spre dovedire, Marele Vasile i, ia ri, Sfntul Isaac. Cel dinti a spus: Linitea este nce 60 putul curirii sufletului . Iar cellalt: Sfritul lini 61 tirii e tcerea cu privire la toate . Cel dinti a artat prin aceste cuvinte, pe scurt, nceputul linitirii, al doi lea, sfritul ei. Iar n Vechiul Testament s-a spus: Ai pctuit? Linitete-te (Fac. 4, 7) i: Oprii-v i cu noatei c Eu snt Domnul (Ps. 45, 10). Scrarul zice i el: Lucrul premergtor al linitii este lipsa de grij n privina tuturor lucrurilor ndreptite i nendreptite. Cci cel ce se deschide celor dinti, va cdea n celelalte. Apoi, rugciunea neobosit. i, n al treilea rnd, lucrarea nefurat (neabtut) a inimii. prin fire cu neputin celui ce n-a nvat literele s citeasc crile; dar i mai
p e t r e c e n ntlnirea n o a s t r cu infinitatea ce iradiaz din Dumnezeu cel personal. Cnd ncepe limba s o exprime, p i e r d e m t r i r e a deplin a aces tei taine de-o bogie indefinit, ncepem s rupem pri din ea, c a r e t o a t e la un loc nu pot r e d a indefinitul. In tcere, eti o a r e c u m n mijlocul ei, identificat cu ea ; prin g r i r e te detaezi, te deprtezi de ea ; n cu v i n t e prinzi n u m a i fii din ea, nu mai t r i e t i ntregul i ntregul acesta nu p o a t e fi combinat din fii, p e n t r u c infinitul nu se p o a t e realiza din c o m b i n a r e a prilor limitate. Desigur nu e v o r b a de t c e r e a diplomatic, ci de t c e r e a c a r e e semnul scufundrii n infinitul dumnezeiesc prin adncul inimii. 58. Prin t c e r e ne ridicm n planul infinitului i al indefinitului, trit n mod deplin. Prin c u v i n t e e x p r i m m lucrurile distincte ale lumii acesteia i coborm n lumea a c e a s t a c o m p u s din lucruri finite ; c u v i n t e l e ne a t r a g n ngustimile lor fcute pentru lucrurile m r g i n i t e ale lumii dinafar. 59. Acta Sanctorum, Propylaeum Novembris, n Synaxarium Constantinopolitanum, Mai, 8, 3 ; col. 665. 60. Sf. Vasile, Epist. ctre Grigorie despre singurtate ; P.G. 32, 228 A. 61. Op. cit., cap. 79 ; P.G. 304.

52

FILOCALIA

cu neputin este celor ce n-au dobndit primul lucru (lipsa de griji), s le lucreze pe celelalte dou (rugciunea 62 i lucrarea inimii) cu judecat . i, iari, spune Sf. Isaac: Dorul celui ce se linitete este ateptarea nencetat a morii. Cel ce intr fr acest gnd pe calea linitirii nu poate purta cele ce trebuie 63 s le suportm i s le rbdm n tot felul . h) Trebuie s mulumeti pentru toate. Pentru al op tulea lucru, sau pentru trebuina de a mulumi pentru orice, s-i fie ie ndrumtor Sfntul Pavel, care porun cete: n toate mulumii (1 Tes. 5, 18). De asemenea, cuviosul Isaac, care zice: Mulumirea celui ce primete, stirnete pe cel ce a dat s dea daruri i mai mari dect cele dinainte. Cine nu mulumete pentru cele mai mici, va fi nerecunosctor (mincinos) i nedrept i n cele mai 64 mari . i: Ceea ce cluzete darul lui Dumnezeu spre om este inima ce se mic spre mulumire nence tat. Iar ceea ce cluzete ispita spre suflet, este gndul 65 de crtire care se mic pururea n inim . i: Gura care mulumete pururea, primete binecuvntare de la Dumnezeu; i n inima n care struie mulumire se re 66 vars harul . i) Trebuie s-i recunoti neputina ta. Al noulea lu cru este s cunoti ce mare ctig dobndete cel ce a ajuns s-i cunoasc neputina sa. Aceasta o vei afla lund
62. Scara XXVII ; P.G. 88, 1009 B. 63. Op. cit., cap. 34, p. 152. Cine s-a mpcat cu gndul c va muri, nu mai e nelinitit de nimic. Iar g n d u l morii nu-l mai sperie pe cel ce c r e d e ferm n v i a a viitoare. 64. Op. cit., cap. 30, p. 126. 65. Neidentificat. Inima c a r e m u l u m e t e lui Dumnezeu este o inim deschis Lui. De a c e e a n ea se r e v a r s alte i a l t e daruri. Cea care crt e t e e o inim nchis n sine. Ea nu v e d e d a r u r i l e p r i m i t e i de aceea nu primete n fond nimic de la Dumnezeu, sau de la alt p e r s o a n . Reducnd t o a t e la nimic, r m n e cu nimic. Ea nimicete prin critic i ceea ce primete. 66. Neindentificat.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

53

aminte la psalmul VI al profetului David, n care zice: Miluiete-m, Doamne, c neputincios snt (Ps. 6, 2). i n alt parte: Eu snt vierme i nu om, ocara oame nilor i defimarea poporului (Ps. 21, 6). Iar Sfntul Isaac zice: Fericit este omul care cunoate neputina sa, pentru c aceast cunotin i se face lui temelie i rd cin i nceput a toat buntatea. Cci cnd va afla cine este i va simi cu adevrat neputina sa, va strnge su fletul su din starea umflat i goal, care-i ntunec 67 cunotina, i-i va pune siei strjuire . i: Omul care a ajuns s cunoasc msura neputinei sale, a ajuns 68 la desvrirea smereniei . j) Trebuie s rbdm cu brbie ncercrile. Cuvn tul ce ne-a mai rmas i care mplinete numrul celor zece nfiate de noi, vorbete despre trebuina de a pur ta cu brbie i de a nfrunta cu rbdare ncercrile fe lurite i de multe chipuri ce au s i se ntmple. Ascult, deci, cele ce snt scrise despre aceasta n Sfnta Scrip tur. Cci zice purttorul de Hristos Pavel: Frailor, nu este lupta noastr mpotriva sngelui i a trupului, ci mpotriva nceptoriilor, a stpniilor, a stpnitorilor ntunericului veacului acestuia, mpotriva duhurilor ru tii ntru cele cereti (Efes. 6, 12). i: Dac sntei fr certare, de care s-au fcut prtai toi, iat c sn tei neligitimi i nu fii (Evr. 12, 8). i: Pe care-l iube te Domnul, l ceart, i bate pe tot fiul pe care-l prime te (Evrei 12, 6). Fratele Domnului zice i el: Brbatul neispitit este necercat (Iacob 1, 12). Iar Sfntul Ilie Ecdicul zice: E de trebuin fiecrui cretin, care crede drept n Dumnezeu, s nu fie cu nepsare, ci s atepte i s primeasc totdeauna ncercarea, ca atunci cnd vine s nu se mire, nici s se tulbure, ci s rabde greutatea neca zului i s neleag ce spune, psalmodiind cu prooro67. Op. cit., cap. 21, 22. 68. Neidentificat.

54

FILOCALIA

cul: Cearc-m, Doamne, i m ispitete (Ps. 25, 2). Cci n-a zis: Certarea ta m-a nimicit pe mine, ci m-a 69 ndreptat pn la sfrit (Ps. 17, 39) . Nici nu cerceta pricina ncercrilor tale, de unde vin, ci roag-te numai lui Dumnezeu s le pori cu mulu mire, cum zice Sfntul Marcu: Venind ncercarea, nu cuta de ce i prin cine a venit, ci caut s o rabzi cu 70 mulumire i fr s ii minte rul . i iari: Dac nu e uor s afli pe vreunul s plac lui Dumnezeu fr s fie ncercat, se cade s mulumim lui Dumnezeu pen 71 tru tot ce ni se ntmpl . i: Tot necazul d pe fa starea sufletului, dac acesta tinde spre cele de-a dreap ta sau spre cele de-a stnga. De aceea, orice necaz ni se ntmpl, se numete ncercare, dnd celui prta la el cunotina voilor lui ascunse 7 2 . Iar Sfntul Isaac, pe lng multe altele, spune i aces tea: ncercarea e de folos pentru tot omul. Dac e de folos lui Pavel, s tac toat gura i s se supun toat lumea lui Dumnezeu (Rom. 3, 19) 7 3 . Lupttorii snt n cercai ca s-i sporeasc puterea lor, cei ncrezui snt ncercai pentru ca din cele ce-i vatm, s nvee s se pzeasc pe ei; cei adormii snt ncercai pentru ca s fie ajutai s se trezeasc; cei deprtai de Dumnezeu snt
69. Anthologion g n o m i c u m I ; P.G. 127, 1029 A; Filoc. rom., vol. IV, p. 281. 70. Despre cei ce cred c se mintuiesc prin fapte, 198; P.G. 65, 9 6 0 A ; Filoc. rom., vol. I, p. 269. 71. Op. cit. 2 0 0 ; P.G., Ioc. cit. ;Filoc. rom. loc. cit. O r i c e n c e r c a r e ne d putina s ne ntrim duhul prin c r e d i n . Nu p o a t e deveni copilul brbat, d a c nu are prilejul s nving diferite g r e u t i . 72. O p . cit. 204 ; P.G. loc. cit. ; Filoc. rom. vol. I, p. 270. 73. Op. cit. cap. 48, p. 198. Pentru fiecare om e grea n t m p l a r e a care se o p u n e unei aplecri a voii lui. Din acest motiv a c e e a este p e n t r u el i se n u m e t e ncercare. Pentru cel cu aplecare ascuns spre l a u d a oameni lor, e n c e r c a r e c u v n t u l de osnd, sau de n e a p r e c i e r e din p a r t e a cuiva ; pentru cel ce nu are aceast aplecare, o astfel de n t m p l a r e nu-l d o a r e prea mult. De aceea fiecare n c e r c a r e e leac p e n t r u o boal ascuns, dac se suport cu b r b i e i se ctig un fel de n e p s a r e pentru ea.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

55

ncercai pentru ca s se apropie de El; cei ai lui Dum nezeu snt ncercai pentru ca s se slluiasc cu ndrznire n casa Lui. Nici un fiu nencercat nu primete bogia casei tatlui su, ca s fie ajutat de ea. De aceea, Dumnezeu ncearc, mai nti, i bate, apoi i arat da rul. Slav Stpnului care prin doftorii amare ne d bucuria sntii. Nu e om care n vremea ncercrii s nu se oboseasc. i nu este cineva cruia s nu i se par amar vremea n care e adpat cu fierea ncercrilor. Dar fr acestea nu e cu putin s se dobndeasc o sntate puternic. ns a le rbda nu st n puterea noastr (1 Cor. 10, 13). Cci de unde ar avea vasul de lut puterea s opreasc curgerea apei, dac nu l-ar ntri focul dumnezeiesc ? Dac ne supunem, rugndu-ne cu smerenie, cu dorin nentrerupt i cu rbdare, toate le vom primi n Hristos Iisus, Domnul nostru 7 4 . S-a spus, apoi, i n nelepciunea lui Sirah: Dac te apropii ca s slujeti Domnului Dumnezeului tu, pregtete-i sufletul pentru ncercare. ndrepteaz-i ini ma ta i rabd i s nu te grbeti n vremea asupririi (n. Sir. 2, 12) 7 5 .
74. Op. cit. Cuv. 48, p. 198199. R b d a r e a este din efortul nostru, dar acest efort nu ne-ar fi cu putin fr ajutorul lui Dumnezeu. Sinergia, sau c o l a b o r a r e a omului cu Dumnezeu, are un c a r a c t e r foarte subtil. Nu st pe o p a r t e efortul, pe alta ajutorul dumnezeiesc. In efortul nostru n sui se d o v e d e t e prezent ajutorul dumnezeiesc, fcnd posibil acest efort, dar acesta r m n n d totui i efort al nostru. Ne ostenim p e n t r u c primim p u t e r e a s ne ostenim, dar ne ostenim n mod real. Nu m laud cu oste neala mea, ca fiind numai a mea, dar p a r t e a m e a din ea, e c e r u t totui de Dumnezeu. 75. Cel ce v r e a s slujeasc lui Dumnezeu, p u n e n micare puterile b u n e ale fiinei sale. Dar tocmai atunci se mic i p o r n i r i l e c o n t r a r e , m p o t r i v a nfrnrii se trezesc dorinele de p l c e r e , mpotriva rbdrii, pornirea spre comoditate, etc. N u m a i s t r u i r e a n cele dinti va slbi pu t e r e a celor din urm. De aceea, cel ce primete ncercri nu t r e b u i e s se g r b e a s c s t e r m i n e r e p e d e cu ele. Pornirile rele nu se slbesc uor. Trebuie nfruntate i vetejite timp ndelungat, prin ncercri prelungite sau mereu r e p e t a t e . N u m a i aa snt slbite cu a d e v r a t .

56

FILOCALIA

1) Trebuie s ndjduim n Dumnezeu i s ateptm de la El ceea ce ne este de folos76. Arunc ancora ndej dii n Dumnezeu care poate s mntuiasc i ateapt de la El sfritul cel de folos al ncercrilor. Cci credin cios este Dumnezeu, care nu ne va lsa pe noi s fim ncercai peste puterea noastr, ci mpreun cu ncerca rea va face i sfritul (1 Cor. 10, 13). i: Necazul lu creaz rbdarea, iar rbdarea probare, iar probarea n dejde, iar ndejdea nu ruineaz (Rom. 5, 4). i: Cel ce rabd pn la sfrit, acela se va mntui (Matei 10, 22). i: ntru rbdarea voastr vei ctiga sufletele voastre (Luca 21, 19). Iar fratele Domnului griete aa: Spre toat bucuria s socotii, fraii mei, cnd c dei n multe feluri de ispite, cunoscnd c probarea cre dinei voastre lucreaz rbdare ; iar rbdarea s aib lucrul ei desvrit, ca s fii desvrii i ntregi, neavnd lips de nimic (Iacob 1, 24). i: Fericit e omul care rabd ipsita cci fcndu-se probat, va lua cununa vieii pe care a fgduit-o Domnul celor ce-L iubesc pe El (Iacob 1, 12). i: Nu snt vrednice ptimirile tim pului de acum de slava viitoare ce vi se va descoperi (Rom. 8, 18). i: Ateptnd, am ateptat pe Domnul i a luat aminte la mine i a auzit rugciunea mea i m-a ridi cat din groapa necazului i din tina noroiului i a aezat pe piatr picioarele mele i a ndreptat paii mei i a pus n gura mea cntare nou, laud Dumnezeului nostru (Ps. 39, 14). De asemenea, i Fericitul Simeon Metafrastul scrie: Sufletul legat prin lanurile dragostei de Dumnezeu socotete ca nimic ptimirea. Cci el se des fat n dureri i nflorete n ptimirea neplcut i cnd nu ptimete nimic ntristtor pentru Cel iubit, atunci socotete, mai degrab, c ptimete, i fuge de tihn ca de o pedeaps 7 7 .
76. Acest paragraf nu se n u m r deosebit. El ncheie pe cel dinainte. Cci ncercrile se r a b d prin n d e j d e . 77. Neidentificat.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

57

17. Despre frica de Dumnezeu, care este ndoit: una a celor nceptori, iar alta a celor desvrii. Nu trebuie s ne lenevim a vorbi i despre frica n doit de Dumnezeu. Dar ni se pare c, vorbind numai despre frica desvrit dup ce am ncheiat cele opt ca pete, am nesocoti ordinea. Deci trebuie s vorbim i des pre frica cea dinti, cci Sfinii Prini au aezat frica dup credin. a) Despre frica dinti, sau a nceptorilor. S tii, deci, prea iubite, c frica de Dumnezeu este ndoit, una a nceptorilor i alta a celor desvrii. Despre cea din ti s-a scris aa: nceputul nelepciunii este frica de Dumnezeu (Pilde 1, 7); i: Venii, fiilor, s m ascul tai, frica Domnului v voi nva pe voi (Ps. 33, 11); i: De frica Domnului se abate fiecare de la pcat (n. Sir. 2, 7); i: Unde e fric, acolo e i pzirea poruncilor (n. Sir. 2, 16). Iar cuviosul Isaac zice: Frica de Dum nezeu e nceputul virtuii, dar se spune c este i rodul credinei i ea se seamn n inim, cnd cugetarea se desparte de mprtierea lumii, adunnd gndurile sale cele ce umbl n mprtiere, n gndirea la viitoarea adu nare a tuturor 7 8 ; i: nceputul vieii adevrate a omu lui este frica de Dumnezeu. Dar ea nu vrea s rmn n suflet odat cu mprtierea 7 9 ; i: nelepete-te ca s pui temelie n cltoria ta frica de Dumnezeu i n
78. Op. cit., cap. 1, . 1. In t e x t : n viitoarea r e s t a u r a r e . Lumea e acum dezbinat prin pcat. Pornirile ei snt contradictorii. Mintea t r e b u i e s nu se m u t e de la un aspect al lumii la altul contrar, ci gndind la re nnoirea armoniei finale a lor s-o v a d de pe acum r e a d u n a t n Cel Unul i s lucreze p e n t r u aceast r e a d u n a r e , contemplndu-L pe Acela de pe acum n t o a t e . A c e a s t a nu e o c o n s t r u i r e de castele n aer, ci o a n c o r a r e n r e a l i t a t e a cea mai de temelie a t u t u r o r . 79. Op. cit, cap. 2, p. 3. Frica ne face s a t r n m de Dumnezeu. De a c e e a ea e c o n t r a r mprtierii minii n lucrurile lumii, privite n ele nsei, n afara legturii cu Dumnezeu, sau nu p o a t e r m n e n suflet m p r e u n cu a c e a s t m p r t i e r e .

58

FILOCALIA

puine zile te vei vedea din nou n poarta mpriei, pe un drum neocolit 8 0 . b) Despre frica a doua, cea desvrit. Iar despre frica a doua, sau cea desvrit, s-a spus aa: Fericit brbatul care se teme de Domnul; ntru poruncile Lui va voi foarte (Ps. 111, 1). i: Fericii toi cei ce se tem de Domnul, cei ce umbl n cile Lui (Ps. 127, 1). i: Temei-v de Domnul toi sfinii Lui; c nu le lipsete ceva celor ce se tem de El (Ps. 33, 19). i: Iat, aa se va binecuvnta omul care se teme de Domnul (Ps. 127, 4). i: Frica de Domnul este curat; ea rmne n veacul veacului (Ps. 18, 10). Dar scrie i Sfntul Petru Damaschinul: Semnul fri cii dinti este c urte pcatul i se mnie pe el, ca cel rnit de fiar. Iar al celei desvrite e c iubete virtu tea i se teme de schimbare. Cci nimeni nu e neschim btor i n orice lucru n viaa aceasta trebuie s ne te mem pururea de cdere 8 1 . De aceea i tu, ascultndu-le acestea cu nelegere, silete-te s ii n tine nencetat, mpreun cu toate cele spuse mai nainte, i frica cea dinti. Cci ea e cea mai sigur pzitoare a comorii tuturor faptelor bune. Dac o ai pe ea, vei avea paii ti ndreptai spre lucrarea tutu ror poruncilor Domnului nostru Iisus Hristos. Iar naintnd pe calea lor, vei dobndi i frica desvrit i curat, prin dorirea virtuilor i prin mila Bunului Dumnezeu. 18. Pentru mplinirea poruncilor i pentru credina n Domnul nostru Iisus Hristos nu trebuie s crum, cnd timpul o cere, nici chiar viaa noastr.
80. Op. cit., cap 2, p. 5. Frica, inndu-ne a t r n a i cu t o a t simirea de Dumnezeu, e d r u m u l cel mai scurt spre i n t r a r e a la El, care e o ade v r a t restabilire a firii n o a s t r e n s t a r e a n c a r e e r a m la nceput, sau n starea la c a r e p u t e a m nainta uor, adic n s t a r e a de mplinire a ome nescului a d e v r a t . 81. FILOCALIA rom. , voi. III, Cuv. 3, p. 200.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

59

Pe lng cele spuse, mai trebuie s tii i aceea c, de dragul poruncilor de via dttoare i de dragul credin ei n Domnul nostru Iisus Hristos, sntem datori, cnd timpul o cere, s dm cu bucurie pn i sufletul nostru, sau s nu ne crum nici chiar viaa noastr. Cci nsui Domnul nostru Iisus Hristos zice, n privina aceasta, c, cel ce i-a pierdut sufletul su pentru Mine i pentru Evanghelia Mea, acela se va mntui (Marcu 8, 35). Aceasta, fr ndoial, pentru c crede i nu se ndoiete, c nsui Dumnezeu-Omul Iisus Hristos, Mntuitorul, 82 este nvierea i viaa i tot ce este mntuire . Cci zice: Eu snt nvierea i viaa. Cel ce crede n Mine, chiar de va muri, va fi viu. i tot cel ce e viu i crede n Mine, nu va muri n veac (Ioan 11, 2527). i: Aa a iubit Dumnezeu lumea, c i pe Fiul Su Unul Nscut L-a dat, ca tot cel ce crede n El s nu piar, i s aib via venic (Ioan 3, 16). i: Eu am venit ca lumea via s aib i mai mult s aib (Ioan 10, 10). Deci, aa fiind, i, precum s-a zis, de cele dinapoi uitnd i spre cele dinainte tinznd (Filip. 3, 14), alear g, mpreun cu Hristos Iisus, fr ntoarcere, pe drumul tu. Dar este bine i foarte folositor s nfim mai nti metoda natural a preafericitului Nichifor despre chipul n care se poate ajunge nuntru inimii prin respiraia pe nas. o metod care ajut i la adunarea cugetrii 8 3 . n felul acesta lucrarea noastr va nainta, cu Dumnezeu, ntr-un chip cuvenit. Deci, acel dumnezeiesc brbat, pe lng multe altele, care au fost mrturiile scrise ale sfinilor, spune i aces tea:
82. Cine i d viaa p m n t e a s c p e n t r u Hristos, o d pentru nvierea sa i p e n t r u viaa venic. 83. Metoda se n u m e t e n a t u r a l , pentru c se folosete de procesul n a t u r a l al respiraiei, pentru a lega de ea i actul spiritual al ntoarcerii gndirii spre cele i n t e r i o a r e .

60

FILOCALIA

19. Metod natural despre chipul n care se poate intra nuntru inimii i iei de acolo prin respiraia pe nas; i despre nsi rugciunea practicat de noi, care este: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiete-m. Aceast metod ajut i la adunarea cu getrii. tii, frate, c suflarea pe care o avem este prilejuit de aer. i aerul l inspirm i pentru inim. Cci sufla rea aceasta este pricinuitoarea vieii i a cldurii trupu lui. Deci inima absoarbe suflarea (suflul) pentru ca s-i dea cldura ei afar prin expiraie, iar ei s-i pricinu iasc o bun temperatur. Pricinuitorul acestei lucrri, sau mai bine zis slujitorul ei, este plmnul. Acesta, fiind zidit de Dumnezeu cu o estur rar, ca nite foale, in troduce i scoate coninutul (aerul) fr greutate. Astfel inima, atrgnd aerul rcoros i alungnd pe cel cald, pstreaz netulburat rnduiala pentru care a fost zidit spre susinerea organismului vital. Deci tu, eznd n chilia linitit i adunndu-i min tea, introdu-o pe unde intr suflarea n inim i silete-o s coboare cu suflarea n inim. Iar intrnd acolo, min tea, dup ce se unete cu sufletul, se umple de plcere i de bucurie nespus. Aadar, obinuiete-i, frate, mintea ca s nu mai ias de acolo repede. Cci, la nceput st cu greu acolo din pricina nchiderii i strmtorrii. Dar, dup ce s-a obi nuit, nu-i mai plac umblrile pe afar. Cci, mpria cerurilor este nuntru nostru (Luca 17, 21). Celui ce o privete acolo i o caut prin rugciunea curat, cele de afar i se par triste i urte. i, trebuie s afli i aceasta c, ajungnd tu acolo, nu trebuie s taci i s o lai s stea n nelucrare, ci d-i ru gciunea: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiete-m, ca lucrare i gndire nencetat i nicio-

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

61

dat s nu se opreasc din aceasta. Cci, aceasta, innd mintea nertcit, o face cu neputin de prins i de atins de atacurile dumanului i o ridic la iubirea i la 84 dorul de Dumnezeu . Acestea le spune acest fericit Printe, avnd ca scop de cpetenie ca, prin folosirea acestei metode naturale, mintea s se ntoarc din rtcirea i robia ei obinuit, spre luare aminte i, prin luarea aminte, s se nsoeasc din nou cu sine nsi i aa s se uneasc cu rugciunea, iar apoi s coboare n inim cu ea, adic cu rugciunea, i s rmn pururea n ea. Aceasta a spus-o i un oare care alt brbat dintre cei nelepii de Dumnezeu, lmu rind metoda nfiat mai nainte, ca unul ce a cunoscut 85 prin cercare aceast sfinit lucrare . 20. Despre metoda natural prin inspiraia pe nri i despre chemarea, odat cu ea, a Domnului Iisus Hristos. Trebuie s facem vdit celui iubitor de nvtur i aceea c, dac vom obinui mintea noastr s coboare n inim, odat cu intrarea aerului, vom afla cu siguran c mintea nu ncepe s coboare nainte de a fi renunat la orice gnd i de a se fi fcut unitar i de a se fi golit, nemaifiind stpnit de nici-o amintire, dect de chema rea numelui Domnului nostru Iisus Hristos. Iar ieind de acolo i ndreptndu-se spre cele de afar, sau spre amin84. Ceea ce a p a r e n ghilimele este din Metoda lui Nichifor din s i n g u r t a t e ( F i l o c a l i a gr. ed. III, voi. IV, p. 2728 i Filoc. rom. voi. VII). 85. Se p a r e c se face aluzie la Grigorie Sinaitul, care a cerut ca res piraia s nu se fac p r e a grbit, p e n t r u ca i c u g e t a r e a sau p o m e n i r e a lui Hristos s r m n mai mult n u n t r u , s fie mai adncit cu mintea n nelesul pe care-l r e p r e z i n t Hristos (Filoc. gr. ed. III, voi. IV, p. 7172. Vezi i Filoc. rom. voi. VII). M e t o d a a r e ca scop ca omul s devin con tient la culme de sine nsui i prin aceasta de Dumnezeu. G n d i r e a la Hristos n t r e t e contiina de sine i contiina de sine n t r e t e simirea prezenei lui Hristos.

62

FILOCALIA

tirile de multe feluri, se mparte (se rvete) chiar fr 86 s vrea . 21. Dar i dumnezeiescul Gur de Aur i alii dintre Sfinii Prini de odinioar rnduiesc s ne rugm n 87 Hristos Iisus, Domnul nostru i n luntrul inimii . Iar ei spun c aceast rugciune e: Doamne Iisuse Hris toase, Fiul lui Dumnezeu, miluiete-m. Dar spune i Marele Gur de Aur: V rog pe voi, frailor, s nu clcai i s nu nesocotii niciodat cano 88 nul rugciunii . Iar puin mai ncolo: Monahul tre buie s spun nencetat, fie c mnnc, fie c merge pe
86. Inc filosofia g r e a c v e c h e afirmase c mintea ia chipul coninu tului ei : dac acesta e felurit, se m p a r t e i ea, sau l u c r a r e a ei, iar dac coninutul ei este unul, se unific i ea. Dar n u m a i cnd c o n i n u t u l unic nu e mrginit, mintea p o a t e strui n el. Altfel va c u t a s n t r e g e a s c coninutul mrginit pe care-l cuget cu altele, srind m e r e u de la un gnd la altul. i n u m a i mintea c a r e s-a ridicat la un coninut infinit, ntruct s-a ridicat din p r e o c u p a r e a de cele din afar i din l u c r r i l e ei referitoare la ele, s-a ntors spre ea nsi ca subiect indefinit al lucrrilor ndrep t a t e spre ele. De aceea, Dumnezeu cel infinit e c o n t e m p l a t de mintea revenit la ea nsi ; mintea ce se experiaz pe sine, e x p e r i a z pe Dum nezeu i viceversa. (Tema aceasta e d e z v o l t a t mult de Calist Catafygiotul). 87. A experia pe Dumnezeu n s e a m n a-L experia n s t a r e de rug ciune, cci n acea s t a r e sntem n c o m u n i c a r e direct cu El i simim p u t e r n i c c de la El avem toate. Dar p e n t r u noi Dumnezeu se face acce sibil n Hristos. Cnd mintea se a d u n din toate, se a d u n n Hristos i se r o a g n El. Dar i n u n t r u inimii. Cci inima este, din alt p u n c t de vedere, adncul indefinit al minii, descoperit n s t a r e a ei emoional, sau este o alt l a t u r a ei, prin care se deschide c t r e Dumnezeu. un adnc care nu se nchide n el, ci se deschide n Dumnezeu, sau n Hristos. C n d se nchide, se a c o p e r nsi inima. O m u l d e v i n e fr inim. Hristos aflat n inima deschis i descoperit, prin a d u n a r e a minii din mprtiere, e una cu m p r i a cerurilor. De aceea n Metoda lui Nichifor se s p u n e c mintea adunndu-se n inim, afl acolo m p r i a cerurilor, n c a r e nu se mai s a t u r s rmn. 88. Epist. ctre monahi, tic) ; P.G. 60, 752753. plin de tot folosul i privegherea (neauten

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

63

drum, fie c face altceva: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiete-m. i apoi: Ca numele Dom nului Iisus, cobornd n adncul inimii, s umileasc pe balaurul care stpnete peste ntinderile ei, iar sufletul s-l mntuiasc i s-l fac viu. Deci, struie ntru nu mele Domnului Iisus, ca inima s primeasc (s cuprind) pe Domnul i Domnul s cuprind inima i cei doi s fie una. i iari zice : Nu desprii inima voastr de Dumnezeu i struii i pzii-o pe ea totdeauna cu pome nirea Domnului nostru Iisus Hristos pn ce se va sdi numele Domnului n inim i aceasta nu va mai gndi la 89 nimic altceva dect s se preamreasc Hristos n voi . 22. Iari despre respiraia pe nas, mpreun cu luarea aminte la pomenirea lui Iisus nuntru inimii. Sfntul Ioan Scrarul scrie i el: S se lipeasc po menirea lui Iisus de suflarea ta i atunci vei cunoate 90 folosul linitii . Iar Sfntul Isihie zice: De voieti, aadar, s acoperi cu ruine gndurile i s te liniteti cu
89. N u m a i cu n u m e l e Domnului Iisus p o a t e fi inima pzit. Altfel pune s t p n i r e pe ea balaurul, strnind n ea iubiri mai puin c u r a t e : iubirea de sine, iubirea de plceri, c a r e o nchid propriu-zis ntr-un orizont mr ginit, n t u n e c n d - o i pasionnd-o n mod inferior. nghiind n ea pe Domnul Iisus i Domnul Iisus nghiind-o pe ea, ei i devine propriu ori zontul infinitii i al iubirii c u r a t e , de a d e v r a t depire, aflat n Hris tos, sau lumina Lui nesfrit. Ea nu mai e p r e o c u p a t de ea nsi n mod e g o i s t ; ea i mbrieaz pe toi i pe t o a t e . Prin n u m e l e lui Iisus ea intr n ntinderile de lumin i de iubire din interiorul lui Iisus, intr n atmosfera Lui. Cci a rosti n u m e l e lui Iisus n s e a m n a gndi la El cu emoie i aceasta n s e a m n a intra n l e g t u r vie cu El. N u m e l e lui Iisus p r i n d e rdcini d t t o a r e de rod nu ntr-o inim static, ci ntr-o simire umed ce c r e t e i ea continuu i e p u r u r e a vie i cald n iubirea ei fa de Iisus. Inima n acest neles nu mai p o a t e fi c u g e t a t fr n u m e l e lui Iisus, fr gndirea la El i fr iubirea Lui care o ine n a c e a s t mi care, aa cum nu p o a t e fi c u g e t a t o grdin fr pomi sau fr o plan taie. 90. Scara XXVII ; P.G. 88, 1112 C.

64

FILOCALIA

bucurie i s pstrezi cu uurin trezvia n inim, rug ciunea lui Iisus s se lipeasc de rsuflarea ta i vei ve 91 dea cum se mplinete aceasta n puine zile . 23. Cel ce voiete s vegheze cu mintea, i mai ales nceptorul, trebuie s se aeze, n vremea rugciunii, ntr-o chilie linitit i neluminat, pentru a-i aduna, astfel, n chip natural, mintea i cugetarea din revrsare. De aceea, pe lng cele artate mai sus, i rnduite de Sfinii i marii Prini, potrivit mrturiilor nfiate de noi, despre rsuflarea prin nri i despre trebuina de a ne ruga i de a cugeta i veghea n luntrul inimii, n Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, i n 92 sfntul i mntuitorul Lui n u m e i de a cere de la El mila, mai e de adugat i aceea c, cel ce se srguiete s vegheze cu mintea n inim, i mai ales nceptorul, trebuie s ad totdeauna, dar mai cu seam n vremea rnduit pentru rugciune, ntr-un col linitit i nelu minat, precum nva i poruncesc dumnezeietii Prini i dascli care au avut experiena acestei preafericite lucrri. Deoarece, privirea i vederea ochilor se mpr tie n chip natural spre cele privite i vzute i prin aceasta pricinuiesc mprirea cugetrii, ba o i sfrtec 93 i o fac de multe feluri , prin nchiderea ei, cum s-a
91. Despre cumptare i virtute II, 80 ; P.G. 93, 1537 . ; Filoc. rom. vol. IV, p. 88. Se r e c o m a n d legarea pomenirii numelui lui Iisus de rit micitatea n e n t r e r u p t a rsuflrii, p e n t r u a se obinui s c a p e t e i ea aceast ritmicitate n e n t r e r u p t . Nu e nimic bizar n a c e a s t l e g a r e a vieii sufleteti i duhovniceti de trup. A c e a s t a e o lege a fiinei ome neti. 92. Dac r u g n d u - n e n inima n c a r e este Hristos, ne rugm nun trul lui Hristos nsui, e vdit c ne r u g m i n n u m e l e Lui, prin a crui p o m e n i r e i gndire noi ne i n t r o d u c e m i ne m e n i n e m n Hristos. In sen sul acesta nsui n u m e l e lui Hristos, c h e m a t de noi, p u n n d u - n e n leg tur cu Hristos, e mntuitor. 93. Produce n ea contraziceri, sfrtecnd-o i fcnd-o s se lupte cu ea nsi i anulnd p u t e r e a ei de a ajunge la v r e u n s e n s unitar,

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

65

spus, ntr-o cmar linitit i ntunecoas, nsi mpr tierea i nestatornicia, pricinuite de vedere i privire, nceteaz i, astfel, mintea, vrnd nevrnd, se linitete i se adun. Cci zice Marele Vasile: Mintea nempr tiat spre cele din afar i nerevrsat prin simuri spre lume, urc din nou spre ea nsi 9 4 . 24. Minii i se druiete statornicia nainte de toate prin Domnul nostru Iisus Hristos i prin chemarea cu credin n inim a sfntului Su nume. Dar la aceasta ajut i metoda natural a inspirrii aerului n inim i ederea ntr-un loc linitit i neluminat i cele asemenea. Dar nainte de acestea, mai bine zis nainte de toate, n aceast lupt mintea e ajutat de dumnezeiescul har, venit n suflet prin chemarea curat i nemprtiat i de un singur g n d 9 5 a Domnului nostru Iisus Hristos n inim; deci nu de simpla metod natural prelungit, de inspiraia pe nri, sau de ederea ntr-un loc linitit i ntunecos. Acestea n-au fost statornicite de Sfinii P rini pentru altceva dect ca nite mijloace ajuttoare pentru adunarea minii n ea nsi, prin ntoarcerea din mprtierea ei obinuit i prin luarea aminte. ceea ce am spus i mai nainte. Dar prin ele mintea ctig i puterea de a se ruga nencetat i curat i fr mprc a r e s o m u l u m e a s c i s d e a omului p u t i n a s-i n c h i n e v i a a unei slujiri u n i t a r e s u p e r i o a r e . 94. Scrisoare ctre Grigorie despre singurtate ; PG 32, 228 A. 95. Studiul cel mai r e c e n t a s u p r a Rugciunii monologiste e s t e al lui L. Regnault, La priere continuelle monologgiste dans la litterature apophtegmatique, n Irenikon, 1974, nr. 4, p. 462494. A u t o r u l s p u n e c t e r m e n u l a fost folosit prima d a t de Ioan S c r a r u l (PG 88, 889 D), ca atribut p e n t r u Rugciunea lui Iisus (Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiete-m), pentru c ea exclude, evident, multi plicitatea cuvintelor, dar mai ales multiplicitatea i v a r i e t a t e a gndurilor, n special a c e e a c a r e c o m p o r t n mod n e c e s a r contrazicerea (p. 469).

66
96

FILOCAUA

t i e r e . Cci, cum zice Sfntul Nil, luarea aminte, cutnd rugciune, va afla rugciune. Pentru c rugciunea urmeaz lurii aminte, mcar c e altceva. De aceea, 97 trebuie s ne strduim spre ea . Dar, despre acestea, att. Iar tu, fiule, de voieti s ai via i de doreti s vezi zile bune (Ps. 33, 12), i s trieti n trup ca i cum ai fi fr trup, vieuiete dup canonul i regula aceasta. 25. Cum trebuie s-i petreac cel ce se linitete rs timpul de seara pn la Utrenie (privegherea de la miezul nopii). i nceputul nvturii pe larg. Dup ce apune soarele, chemnd pe Preabunul i Atot puternicul Domnul Iisus Hristos n ajutor, aaz-te pe un scunel n chilia linitit i neluminat. i adunndu-i mintea din umblarea i rtcirea ei pe afar i mpingnd-o uor nuntru inimii, prin inspirarea aerului pe nas, umple-o cu gndurile de rugciune sau cu: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiete-m, adic introdu nuntru, oarecum unite ou respiraia, i cuvintele rugciunii. Cci zice Sfntul Isihie: Unete
96. Autorii scrierii de fa fac o d e o s e b i r e n t r e a d u n a r e a minii n ea nsi i a d u c e r e a h a r u l u i n inim. Ultimul lucru e ajutat de che m a r e a n e n c e t a t a n u m e l u i lui Iisus. N u m a i cel dinti lucru, adic ceea ce d omul, e ajutat de o r e s p i r a r e r e g u l a t i de e d e r e a n t r - u n loc n t u n e c o s . D a r prin a d u n a r e a n sine, m i n t e a c a p t p u t e r e a de a se ru ga n e n c e t a t . n c t v e n i r e a h a r u l u i e n u m a i r e z u l t a t u l indirect al respi raiei r e g u l a t e i al ederii ntr-un loc n t u n e c o s . A v e m aci c e v a cu t o t u l deosebit de m e t o d e l e yoghiste, c a r e au un c a r a c t e r p u r n a t u r a l i nu u r m r e s c intensificarea relaiei credinciosului cu p e r s o a n a lui Iisus Hristos. Rugtorul credincios p r i n interiorizare se u m p l e de d r a g o s t e a lui Hristos, nu se c o n c e n t r e a z simplu n e s e n a sa proprie, c a r e p n la u r m face p a r t e din e s e n a i m p e r s o n a l a totului. 97. D i n scrierea Despre rugciune, a t r i b u i t n PG 79, 11651200, lui Nil S i n a i t u l (vezi Filoc. rom. vol. I, p. 92). R u g c i u n e a e a l t c e v a de ct l u a r e a a m i n t e (sau c o n c e n t r a r e a minii), cci ultima e a omului, pe cnd prima e a harului, d a c e r u g c i u n e n e m p r t i a t .

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

67

trezvia i numele lui Iisus cu respiraia, ca i cu gndul nencetat la moarte i cu smerenia. Cci amndou snt 98 de folos . In felul acesta, s ai, mpreun cu rugciunea i cu celelalte ce i le-am spus, i gndul la judecata i la rspltirea faptelor bune i rele; i s te socoteti din tot sufletul mai pctos dect toi oamenii i mai nelegiuit 99 dect dracii nii i c vei avea s fii pedepsit venic . Dac gndul la cele artate va produce n tine frngere de inim i plns cu lacrimi, struie n el pn ce acestea vor trece de la sine. Iar dac nu te-ai nvrednicit nc de darul lacrimilor, nevoiete-te i roag-te cu cuget smerit ca s le agoniseti pe acestea. Cci prin acestea ne curim de patimi i de ntinciuni i ne facem prtai 100 de strile cele bune i izbvitoare . De aceea, zice Sfntul Ioan Scrarul: Precum focul topete trestia, aa lacrima curat cur toat ntinciunea vzut i nev 101 zut . Iar alt Sfnt Printe zice : Cel ce voiete s se desfac de ruti, cu plngere se desface; i cel ce voie te s agoniseasc virtui, cu plngere le agonisete. i,
98. Despre cumptare voi. IV, p. 8999. i virtute II, 8 7 ; PG 93, 1540 D. Filoc. rom.

99. P o m e n i r e a n u m e l u i lui Iisus t r e b u i e s fie nu n u m a i o r e p e t a r e formal a numelui, ci s fie nsoit de g n d u l plin de simire la m o a r t e , la j u d e c a t a de d u p m o a r t e i la p c a t e l e c o n c r e t e p e n t r u c a r e cel ce se r o a g va a v e a s dea s o c o t e a l la a c e a j u d e c a t . A c e a s t a face ca po m e n i r e a n u m e l u i lui Iisus s o u n e a s c cu c e r e r e a milei Lui. R u g c i u n e a lui Iisus nu e, prin u r m a r e , n u m a i o t e h n i c formal, ci p e r s i s t e n a unei stri de profund emoie, c a r e m e r g e p n la lacrimi. o s t a r e existen ial, plin de c u t r e m u r , a ntregii fiine. 100. Lacrimile au fost socotite de P r i n i un d a r al lui Dumnezeu. Cci ele nu vin n u m a i p r i n voia n o a s t r , dei g n d u l la m o a r t e i la ju d e c a t p r e g t e t e v e n i r e a a c e s t u i dar. Cci te poi gndi la m o a r t e cu r e s e m n a r e , cu n c r u n t a r e , dar fr lacrimi. Ele snt semnul ultimului grad de s m e r e n i e i de pocin. De a c e e a ele implic c r e d i n a n Dumnezeu i snt un mijloc de c u r i r e i de v i a n o u , d i n frica de D u m n e z e u i din d r a g o s t e a p e n t r u El. 101. Scara VII; PG 88, 808 B.

68

FILOCALIA

dac n-ai frngere de inim, cunoate c ai slav deart. 102 Pentru c aceasta nu las sufletul s se umileasc . Iar dac nu vin lacrimile, scufund-te n aceste gnduri cu rugciunea, un ceas; apoi ridicindu-te, rostete cu luare aminte Pavecernia cea Mic i, iari eznd, ine rugciunea cu toat puterea, n chip curat i fr mprtiere, adic fr griji i fr vreun gnd sau vreo, nchipuire oarecare, ci cu mult trezvie, o jumtate de 103 ceas, precum s-a spus . In afar de rsuflare i de hran, fii, n rugciune, strin de toate, dac voieti s fii numai cu mintea. Apoi, nsemnndu-te cu semnul cin stitei i de via fctoarei cruci, i nsemnnd de aseme nea i patul, aeaz-te pe el i te gndete la buntile viitoare, sau la pedepse, la firea trectoare i neltoare a celor vremelnice, la cea fr de veste i obteasc dato rie, adic la moarte, la nfricoata dare de seam de dup sfrit i nainte de sfrit, amintindu-i de grealele tale din toat vremea pe scurt i cernd cu cldur iertarea lor, apoi, cercetndu-te cu de-amnuntul, cum i-ai petre cut ziua care a trecut. Apoi ntinzndu-te i spunnd ru gciunea, potrivit celui ce a spus: Pomenirea lui Iisus s se culce cu tine, dormi 5 sau 6 ore. Mai bine zis dormi 104 dup ct e de lung noaptea . 26. Cum trebuie s faci Utrenia i cum s petreci timpul pn dimineaa. Trezindu-te i ludnd pe Dumnezeu i chemndu-L iari n ajutor, ncepe nti primul lucru, adic s te rogi n inim fr mprtiere i n chip curat pn la un
102. Apophtegmata Patrum (Pateric); P.G. 65, 333 A. 103. D e s p r e t r e c e r e a de la r u g c i u n e a Iui Iisus fcut eznd, la c n t a r e a fcut n picioare, a vorbit n a i n t e de autorii scrierii de fa, Grigorie Sinaitul (Cum trebuie alungate gndurile, n Filocalia greac ed. III, voi. IV, p. 81 ; Filoc. rom. voi. VII). 104. Iarna, cnd n s e r e a z mai c u r n d (la ora timpul de somn p n la miezul nopii e mai lung. 4,30 apune soarele),

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

69

ceas. Cci n acest timp mintea se afl n starea cea mai linitit i mai netulburat. De aceea, ni s-a poruncit s jertfim lui Dumnezeu cele nti nscute i cele mai alese ale noastre (Deuteronom 12, 6), adic s-I nlm n chip neclintit cel dinti gnd, prin rugciunea curat ctre Domnul nostru Iisus Hristos. Cci zice Sfntul Nil: Ru gciune svrete acela care aduce tot gndul lui cel din 105 ti lui Dumnezeu . Dup aceea cnt Miezonoptica. Iar dac nu te-ai ntrit nc pentru o linitire mai desvrit i, de aceea, nc nu poi, cum am spus, s fii rpit (n rugciune), sau dac nu o poi aceasta pentru vreo alt pricin, cum se ntmpl celor ce snt nc nceptori n aceast lucrare, sau mai rar, i celor nain tai, dar nc neajuni la desvrire (cci cei desvrii toate le pot n Hristos care-i ntrete pe ei Filip. 4, 13), ridicndu-te din somn i inndu-te cu toat pu terea treaz, cnt mai nti Miezonoptica cu toat luarea aminte i ptrunderea. Apoi, eznd, roag-te, n chip curat i nemprtiat, n inim, cum s-a artat, o or; mai bine zis, atta ct i va de putere Dttorul Bunt ilor. Cci zice Scrarul: Noaptea d timpul cel mai lung lurii aminte, iar cel mai scurt cntrii. Iar ziua, 106 pregtete-te dup puterea t a . Iar dac, nevoindu-te i n acest chip, eti stpnit nc de moleal i de lene, i mintea i este tulburat de vreo ntmplare oarecare, ridic-te, trezete-te pe ct poi, struind n rugciune. Apoi aezndu-te, silete-te s te rogi, precum s-a scris nainte, avnd grij, ntotdeau na, s vorbeti prin rugciunea curat lui Dumnezeu Cel curat. Apoi ridicndu-te, spune cu nelegere cei ase psalmi, pe al 50-lea i canonul, precum voieti. Apoi e znd i priveghind, roag-te cu curie o jumtate de
105. E v a g r i e Ponticul, D e s p r e rugciune, 126; Filoc. rom. voi. I, p. 90. Vezi i M a r c u A s c e t u l , Despre Botez; Filoc. rom. voi. I, p. 283. 106. Scara X X V I I ; PG 88, 1116 C.

70
107

FILOCALIA

o r . i iari ridicndu-te, cnt Laudele, Doxologia obinuit, Ceasul nti i f apoi apolisul. Cele spuse prin buzele tale s rsune atta ct s fie auzite numai de urechile tale, odat ce ni s-a poruncit s adu cem lui Dumnezeu i rodurile buzelor noastre (Evr. 13, 15). S mulumeti din tot sufletul i din tot cugetul Iubitorului de oameni, Purttorului de grij i Preaneleptului nostru Dumnezeu, Celui ce dup a Lui mil ne sfrit ne-a nvrednicit pe noi s strbatem linitit marea nopii care a trecut i s vedem postata luminoas a zilei de fa; i s-L rogi tot aa de fierbinte s ne ajute s strbatem nenviforai furtuna ntunecat i slbatic a demonilor i a patimilor i s ne miluiasc pe noi. 27. Cum seara. trebuie s petrecem de dimineaa pn

Iar de dimineaa pn la prnz petrece n rugciunea curat i nemprtiat a inimii, druindu-te ntreg lui Dumnezeu ntreg, atta ct i st n putere, ca rugndu-te Lui cu inim nfrnt s-i ajute ie, celui neputincios i trndav i lipsit de voin. Citete n picioare ceea ce i s-a rnduit din Psaltire, din Apostol i din Sfnta Evan ghelie. F i rugciunile ctre Domnul nostru Iisus Hris tos i cele ctre Prea Sfnta Nsctoare de Dumnezeu. eznd, apoi, f i celelalte citiri din dumnezeietile Scripturi. Dup acestea cnt cu nelegere Ceasurile obinuite, alctuite cu mult nelepciune de ctre Prin ii Bisericii, struind n ferirea sufletului de nelucrare, care este nvtoarea a toat rutatea. Deprteaz,
107. o U t r e n i e n t r e r u p t din loc n loc de a d u n a r e a minii i de r u g c i u n e a lui Iisus. P o a t e c i de a c e e a se n u m e t e U t r e n i a i Prive ghere, avnd s fie m e r e u n t r e r u p t de r s t i m p u r i n c h i n a t e lurii a m i n t e . U t r e n i a o fcea isihastul n chilie, d u p miezul nopii, d a t fiind d e p r t a r e a chiliei lui de biseric.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

71

odat cu patimile, i prilejurile lor, chiar dac unele par mici i nevtmtoare. 28. Despre ferirea de nelucrare i despre trebuina ca cel ce se linitete s pzeasc toat predania biseri ceasc. Zice Sfntul Isaac: Pzii-v, iubiilor, de nelucrare, fiindc n ea se ascunde moartea sigur. Cci fr ea nu e cu putin s se cad n minile celor ce se str duiesc s robeasc pe monah. Nu pentru psalmi ne va judeca Dumnezeu n ziua aceea, nici pentru pregetarea n rugciune. Ci pentru c prsirea acestora d putin de intrare demonilor. Iar cnd vor gsi loc i vor intra i vor nchide uile ochilor notri 1 0 8 , ne vor coplei cu tira nia i necuria lor; cci ei stpnesc, dup hotrrea dum nezeiasc, pe slujitorii lor, cu cea mai cumplit rzbunare. i aa ajungem robi lor, datorit nesocotirii lucrurilor mici, de care ni se cere s ne ngrijim pentru Hristos, cum s-a scris de ctre cei prea nelepi: Cel ce nu su pune voia sa voii lui Hristos, va fi supus vrjmaului su. Deci, aceste lucruri, care se par mici 1 0 9 , s le soco teti ca nite ziduri fa de cei ce ne iau pe noi n robie. De aceea, cu nelepciune s-a rnduit de ctre cei ce in rnduiala Bisericii, s se mplineasc acestea nuntru chiliei, pentru pzirea vieii noastre n duhul descoperi rii (revelaiei). Pentru aceea, pe nedrept e socotit mic nesocotirea lor de ctre cei nenelepi, care nu se gndesc la paguba pricinuit de aceasta. Snt oameni care i fac
108. Vor n c h i d e uile ochilor sufleteti ca s nu v a d cele bune, s nu v a d pe D u m n e z e u n inim ; v o r n c h i d e pe om n el nsui i n plcerile lui, fcndu-l orb fa de c e e a ce e dincolo de a c e a s t ngustime. 109. Citirea psalmilor i rostirea r u g c i u n i l o r snt socotite de unii lu cruri mici, declarnd c i m p o r t a n t este u n i r e a cu Dumnezeu i des vrirea prin ea. Dar a c e s t e lucruri mici prilejuiesc pe cele mari, p e n t r u c n lipsa lor p u t e m fi luai n s t p n i r e de demoni.

72

FILOCALIA

i nceputul i continuarea drumului ntr-o libertate nenfrnat, care este maica patimilor. De aceea, e mai bine s ne silim s nu nesocotim cele mici, dect s dm loc pcatului prin lrgimea ce ne-o dm. Cci sfritul acestei 110 liberti necuvenite este o robie cumplit . i iari: O, ce dulci snt prilejurile patimilor ! Une ori poate cineva s taie patimile i se linitete prin nde prtarea lor i se bucur de ncetarea lor. Dar pricinile lor nu le poate ndeprta. De aceea, sntem ispitii chiar fr s vrem. i ne ntristm de patimi, dar ne place s rmn n noi pricinile lor. Nu dorim patimile, dar pri 111 mim cu plcere prilejurile care le pricinuiesc n n o i . De aceea, cele din urm se fac pricini ale celor dinti prin lucrarea lor. Cci, cel ce iubete prilejurile patimilor se supune i se face rob, fr s vrea, patimilor. Cel ce urte pcatele sale, se oprete de la ele i cel ce le mrturi sete va dobndi iertare. Dar e cu neputin cuiva s prseasc deprinderea pcatului nainte de a fi dobndit dumnia fa de el, i de a obine iertare nainte de mrturisirea pcatelor. Cci cea dinti (dumnia fa de pcat) este pricina adevratei smerenii, iar cea de a doua (mrturisirea) este pricina strpungerii ce se nate n inim, din ruine 1 1 2 .
110. Op. cit., Cuv. 42, p. 174175. Libertatea ce o d patima e apa r e n t ; ea se d o v e d e t e n s c u r t v r e m e cumplit robie. Beia, desfrn a r e a , lenea, se p r e z i n t la n c e p u t ca manifestri de libertate. Dar curnd, crescnd p u t e r e a lor, ele se d o v e d e s c montri care ne nlnuiesc i ne duc la slujirea lor fr s ne p u t e m o p u n e . 111. Ne n t r i s t m cnd patimile ne-au robit, dar ne p l a c e s g u s t m la nceput p u i n din ele. Socotim c aceste gustri nu ne v o r d u c e la patimi. A d i c ne b u c u r m de prilejurile patimilor. Dar a c e a s t a n s e a m n c i pricinile patimilor r m n n noi i le iubim. Rmn ca nite rd cini, c a r e n d a t ce snt p u i n u d a t e , nverzesc cu repeziciune. De a c e e a efortul de mortificare al lor sau de p z i r e de ele t r e b u i e s c o n t i n u e t o a t viaa. 112. O p . cit., Cuv. 55, p. 218. M r t u r i s i r e a p c a t e l o r e pe de o p a r t e o biruire a ruinii p e n t r u ele, pe de alta o a d n c i r e a s e n t i m e n t u l u i de

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CAL/ST

IGNAT/E

XANTHOPOL

73

i iari: Nu este alt pcat neiertat dect cel pentru care nu se face pocin 1 1 3 . Dar despre acestea, ajunge. Iar tu, dup cntarea Ceasurilor amintite, mnnc, innd i n timpul mncrii rugciunea, ca fcnd aa, s ajungi, prin puterea harului, la deprinderea de a te ruga nencetat 1 1 4 . Dar cuvntul despre hrana care susine trupul, prin nelep ciunea negrit a Fctorului, s mai fie ateptat puin. S dm rnd mai nti cuvntului despre hrana care sus ine i d via sufletului. Aceasta este, potrivit Sfini lor, sfinita i ndumnezeitoarea rugciune. i e foarte cuvenit s facem aa, deoarece i sufletul e mai de pre dect trupul. 29. Tot despre rugciune i despre trebuina de a ne ruga totdeauna. Precum trupul acesta al nostru, n lipsa sufletului e mort i ru mirositor, la fel i sufletul, care nu se mic
ruine, fapt care p r o d u c e s t r p u n g e r e a sau zdrobirea inimii. Cci mr turisirea nu e o biruire a ruinii p r i n nesimire, ci p r i n scrba de p c a t i prin t e a m a de p e d e a p s a v e n i c p e n t r u el. In m r t u r i s i r e a r e loc o ruine c u l m i n a n t p e n t r u p c a t i b r b i a c a r e o biruiete. b r b i a ostaului n toiul luptei, s u p e r i o a r celei d i n a i n t e de lupt. D u h o v n i c u l ajut la a m n d o u . N u m a i a a m r t u r i s i r e a e un e v e n i m e n t d u h o v n i c e s c de a d n c z g u d u i r e i un n c e p u t de v i a nou. Altfel devine un act nesimit, formal, c a r e nu rscolete fiina i nu ajut la nnoirea vieii. Cu a c e a s t s t r p u n g e r e de inim s-au pocit i cei ce au devenit cre tini n ziua Cincizecimii (Fapte 2,37-38). 113. Op. cit., Cuv. 30, p . 121. 114. P o a t e c fapte b u n e singulare se pot svri i n u m a i prin efor tul omului. D a r d e p r i n d e r e a de a le svri, prin s t r u i r e a n e n c e t a t n ele, i de a nu a l t e r n a faptele b u n e cu cele rele, nu o p o a t e dobndi cineva dect cu ajutorul h a r u l u i . Altfel p o a t e face din cnd n cnd cte un bine, din plictiseala monotoniei pe c a r e o produc faptele rele. De aceea i p a g i n i i fac u n e o r i b i n e ; dar nu pot face n u m a i bine. Deprind e p e r e a , c t i g a t prin struin, implic o p u t e r e deosebit a duhului omului, p u t e r e mai presus de fire. i mai ales d e p r i n d e r e a rugciunii nencetate.

74

FILOCALIA

prin rugciune este mort i nenorocit i ru mirositor. Cci trebuie s socotim lipsirea lui de rugciune mai amar dect orice moarte, cum bine ne nv marele Daniil proorocul, care voia mai bine s moar dect s fie lipsit, fie i mcar o clip, de rugciune (Dan. 6, 10 urm.; 10). La fel ne nva dumnezeiescul Gur de Aur: Tot cel ce se roag, vorbete cu Dumnezeu. i cine nu tie ce mare lucru este ca, om fiind, s stai de vorb cu Dumnezeu ? Dar nimenea nu poate s nfieze aceast cinste prin cuvnt. Cci aceast cinste ntrece chiar i mreia nge rilor 1 1 5 . i iari: Rugciunea e o lucrare comun a n gerilor i a oamenilor i, n privina rugciunii, nimic nu desparte o fire de alta. Ea te desparte de animale, ea te unete cu ngerii. Prin ea se ridic cineva repede la petre cerea, la viaa i traiul acelora, la cinstea, la nobleea, la nelepciunea i nelegerea lor, silindu-se s-i petreac toat viaa n rugciuni i n slujirea (nchinarea) adus 116 lui Dumnezeu . i iari: Cnd vede diavolul sufle tul ngrdit n virtui, nu ndrznete s se apropie, temndu-se de tria i de puterea pe care i-o dau rugciu nile, hrnind sufletul mai bine dect hrnesc mncrile 117 trupul . i iari: Rugciunile snt nervii sufletului. Cci precum trupul e susinut laolalt prin nervi i prin ei se mic n chip unitar, persist i i menine tria, iar dac i taie cineva pe acetia, desface toat armonia trupului, tot aa sufletele se armonizeaz i se susin lao lalt prin rugciuni, i prin ele strbat cu uurin dru115. Sf. I o a n G u r de Aur, Despre rugciune, I I ; PG 50, 779. 116. Ibid. col. 779780. 117. Ibid. col. 780. R u g c i u n e a h r n e t e sufletul, p e n t r u c a d u c e p u t e r e a lui D u m n e z e u n el, p e n t r u c prin dialogul cu D u m n e z e u i se comunic sufletului p u t e r e a i v i a a Lui. D a c ar fi o simpl l u c r a r e a omului, ea n-ar p u t e a h r n i sufletul cu c e v a ce nu e n el nsui. In g e n e r a l omul nu se p o a t e nnoi prin el nsui. C c i d a c fiina lui e rea, de u n d e s scoat din ea o p u t e r e prin c a r e s biruiasc a c e a s t sl biciune ?

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

75

mul evlaviei . Deci, dac te lipseti de rugciune, faci ceva ca i cnd ai scoate petele din ap. Precum apa e viaa aceluia, aa i este ie rugciunea. Precum acela triete prin ap, aa noi putem s ne nlm la ceruri 119 i s ajungem aproape de Dumnezeu, prin rugciune . i iari: Rugciunea i cererea fac pe oameni bise rici ale lui Dumnezeu; i, precum aurul i pietrele scum pe i marmora fac casele mprailor, aa rugciunea face pe oameni biserici ale lui Hristos. Ce laud mai mare s-ar putea aduce rugciunii, dect c zidete biserici lui Dum nezeu? i Acela pe care nu-L ncap cerurile, intr n su 120 fletul viu prin rugciuni . i iari: Ar putea vedea cineva puterea rugciunii Sfinilor i n aceea c Pavel care alerga prin toat lumea ca un naripat, locuia n nchisori, suferea biciuiri, purta lanuri, tria plin de snge i n primejdii, scula mori, vindeca boale, nu se bizuia pe nici una din acestea n mntuirea oamenilor, ci-i mprejmuia sufletul cu rugciuni; i, dup ce svrea aceste semne i nvia mori, alerga la rugciune, ca un atlet spre cununa din stadion. Cci rugciunea pricinuiete i nvierea morilor i toate celelalte. Pentru c pu terea ce o are asupra pomilor apa, aceea o au asupra vie 121 ii rugciunile Sfinilor .
118. Un medic g e r m a n mi-a d e c l a r a t c a s t e n i a n e r v o a s , att de rs pndit n zilele n o a s t r e , i are leacul i n cruce, adic n n e l e g e r e a rostului superior al g r e u t i l o r vieii i n r b d a r e a lor folositoare pen tru c r e t e r e a d u h o v n i c e a s c a omului. In orice caz r u g c i u n e a , n t r i n d cu p u t e r e d u m n e z e i a s c sufletul, a d u c e n t r i r e i n e r v i l o r t r u p u l u i . Ea a d u c e linite i, prin a c e a s t a , p o t o l e t e agitaia c a r e se p r e l u n g e t e i n nervi. 119. Op. cit., col. 781. 120. Op. cit., col. 783. R u g c i u n e a face pe om biseric a lui D u m n e zeu, d a r i preot al Lui. Cci i H r i s t o s nsui se afl n sufletul c a r e se r o a g m p r e u n cu Sfntul Duh, care se r o a g cu suspine n e g r i t e n noi, sau se n t i p r e t e n eul nostru n r u g c i u n e . P e n t r u c biserica nu e n u m a i locul u n d e se r o a g omul, ci i locul u n d e se afl Hristos. 121. O p . cit., loc. cit. R u g c i u n e a e m a i t a r e ca t o a t e . Pentru c n ea e Dumnezeu, sau n ea omul e plin de D u m n e z e u .

118

76

FILOCALIA

Si iarsi: Rugciunea e prilejul mntuirii, pricinuitoarea nemuririi, zidul nesurpat al Bisericii, adpostul nejefuit, nfricotor demonilor, mntuitor nou, binecre122 dinciosilor . Si: toate bogiile urmeaz unei mprtese care intra intr-o cetate, aa toate virtutile intr impreun cu rugciunea care intra intr-un su123 flet . Apoi iari: c este temelia pentru cas, aceea este rugciunea pentru suflet. Trebuie s fixm i n t i i pe aceasta ca baza si ca rdcina in suflet si apoi s zidim cu sirguint pe ea, cumptarea si grija de s 124 raci si toate legile lui H r i s t o s . Rugciunea sirguincioas este lumina mintii si a sufletului, lumina nestins 125 si neincetat . De aceea, cel viclean arunc zeci de mii de grmezi de gnduri nvlmite in mintile noastre. Si cele ce niciodat nu le-am gndit, acestea le adun in 126 vremea rugciunii si le vars in sufletul n o s t r u . 127 arm este rugciunea, mare asigurare .
122. Op. cit., col. 784. 123. O p . cit., col. 786. 124. O p . cit., loc. cit. R u g c i u n e a e fundament al sufletului, p e n t r u ca In ea e Hristos, ipostasul firii omeneti in general, deci si al firii noas tre. O r i z o n t a l i t a t e a slujirii o a m e n i l o r c r e s t e din v e r t i c a l i t a t e a unirii cu Hristos, sau din a d i n c i m e a c a r e prin noi ajunge mai d e p a r t e de noi, in Dumnezeu. Din acel izvor de a d i n c i m e infinite ies p u t e r i l e slujirii oame nilor, aa cum c a r e a d a p cmpiile iese din a d n c u l pmntului. 125. R u g c i u n e a r s a r e din e v i d e n t a si simirea p r e z e n e i lui Dum nezeu si n t r e t e a c e a s t e v i d e n t a si simire. Iar D u m n e z e u da un sens t u t u r o r . Prin El p e n t r u c e t r i m : p e n t r u desvirisirea n o a s t r din El prin i u b i r e a fata de toti oamenii, v z u t i si ei, ca si noi, in l u m i n a valorii e t e r n e a fiecrui om, lumin pe c a r e ne-a a r t a t - o Fiul lui Dum nezeu, fcndu-se om p e n t r u vecii vecilor. 126. O p . cit., lac. cit. Cu c i t v o i m sa strngem m i n t e a mai mult intr-un singur gnd esenial al rugciunii, cu att p o r n i r e a ei c o n t r a r a n c e a r c s se m p o t r i v e a s c , imprstiindu-se in tot felul de gnduri m r u n t e . Iar cel ru stimuleaz in aceasta. t o t ce se p e t r e c e in noi, nu p r o v i n e n u m a i din noi, ci si din nruriri mai p u t e r n i c e dect noi. 127. O p . cit., loc cit.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

77

Iar de Dumnezeu cuvnttorul (Teologul) zice: S-i fie pomenirea lui Dumnezeu mai nentrerupt dect res 128 piraia . i iari: Cuget la Dumnezeu mai nentre 129 rupt dect respiri . Sfntul Isaac zice, la rndul su: Fr rugciunea ne ncetat nu te poi apropia de Dumnezeu 1 3 0 . i: A da minii, dup osteneala rugciunii, o alt grij, nseamn 131 a pricinui mprtierea cugetrii . i: Orice rug ciune, n care trupul nu se obosete i inima nu se ntris teaz, trebuie socotit un ft lepdat pentru c acea ru 132 gciune e fr suflet . Iar Sfntul Ioan Scrarul zice: Rugciunea este, dup fiina ei, apropierea i unirea omului cu Dumnezeu; iar dup lucrare, rugciunea este putere susintoare a lumii, mpcare cu Dumnezeu, maica lacrimilor i totodat fiica lor, ispirea pcatelor, punte mpotriva ispitelor, peretele din mijloc mpotriva necazurilor, zdrobirea rzboaielor, lucrarea ngerilor, hrana tuturor cetelor netrupeti, veselia viitoare, lucra rea fr margini, izvorul virtuilor, pricinuitoarea daru rilor (harismelor), propirea nevzut, hrana sufletului, luminarea minii, securea care taie dezndejdea, dovedi rea ndejdii, scpare de ntristare, bogia monahilor, comoara sihastrilor, micorarea mniei, oglinda naint rii, artarea msurilor, darea pe fa a strii ajunse, des coperirea celor viitoare, semnul mririi. Rugciunea este judectoare celui ce se roag, judecata i scaunul de ju decat a lui Hristos nainte de scaunul judecii viitoa128. Sf. Grigorie de Nazianz, Cuv. XXVII, 4; PG 39, col. 16 B. 129. Idem, loc. cit. 130. Neidentificat. 131. Neidentificat. 132. Neidentificat. Tema a c e a s t a a fost d e z v o l t a t de Sf. Grigorie P a l a m a mpotriva lui V a r l a a m , n Cuv. II din T r i a d a I i II p e n t r u isihati (vezi Filoc. rom. vol. VII). F a de V a r l a a m c a r e s p u n e a c omul t r e b u i e s fie comod, ca s p o a t m e d i t a nestingherit, Sf. Grigorie Pa lama s p u n e a c numai t r u p u l c a r e simte n e p u t i n a , strig cu t o a t pu t e r e a c t r e Dumnezeu.

78
133

FILOCALIA

r e . i iari: Rugciunea nu e nimic altceva dect 134 nstrinarea de lumea vzut i nevzut . Iar Sfntul Nil zice: De voieti s te rogi, leapd-te 135 de toate, ca s moteneti totul . i iari: Rugciu 136 nea este urcuul minii la Dumnezeu . i iari: Ru 137 gciunea este vorbirea minii cu Dumnezeu . i apoi: Precum pinea este hran trupului i virtutea sufletu 138 lui, aa e rugciunea duhovniceasc hrana minii . Att despre acestea. Dar e timpul potrivit acum s vorbim pe scurt i despre hrana trupeasc, adic despre greutatea, cantitatea i calitatea ei. 30. Despre hrana trupeasc; cum trebuie s se hr neasc cel ce se linitete. S-a scris: Fiul omului, mnnc cu cntarul pinea ta i bea cu msur apa ta (Iez. 4, 1011), n aa fel ca
133. Scara X X V I I I ; PG 88, 1129 A-B. F i e c a r e din a c e s t e c a r a c t e r i zri ar descoperi, d a c ar fi explicat, n s e m n a t e stri i t r e p t e duhov niceti de m a r e subirime. In r u g c i u n e se a r a t i se t r i e s c cele viitoa re. Ea d e s c h i d e orizontul nesfritelor p e r s p e c t i v e de v i a ; ea face str vezii m s u r i l e la c a r e ajunge un om ; ea e j u d e c a t a ce i-o face cel ce se roag, n faa lui D u m n e z e u , p e n t r u c n ea se a r a t i H r i s t o s e znd pe s c a u n u l de j u d e c a t . Ea e t r i r e a a n t i c i p a t a vieii v i i t o a r e . 134. Scara X X V I I I ; PG 88, 1133 C. n s t r i n a r e a de l e g t u r a ispi t i t o a r e cu l u m e a i de p u t e r i l e n e v z u t e ale n t u n e r i c u l u i , n d e m n t o a r e la r u . 135. E v a g r i e Ponticul, Despre rugciune, 37; PG 79; 1176 A. Filoc. rom. vol. I p. 79. N u m a i c n d eti liber de t o a t e , eti s t p n p e s t e t o a t e , adic le ai pe t o a t e p r i n iubire i p r i n n e l e g e r e . D a r mai ales le ai n D u m n e z e u n c a r e snt t o a t e . Le ai n Dumnezeu, fiind unit cu El prin r u g c i u n e . O r i c e lucru de c a r e ne l e g m cu p a s i u n e , ne n g u s t e a z ve d e r e a i p u t e r e a de m b r i a r e a t u t u r o r . A c e a s t n g u s t a r e p r o d u c e i ideile definite, c u n o s c u t e teoretic ; chiar ideile u n e i c u n o t i n e t e o r e t i c e d e s p r e D u m n e z e u i d e s p r e cele p r i v i t o a r e la m n t u i r e . U n d e nu e rug ciune e, de aceea, m p o t r i v i r e n idei i d e z b i n a r e . 136. Idem, op. cit. 36; PG cit. 1173 D. Filoc. rom. voi. I, p. 79. 137. Idem, op. cit., 3; PG cit., col. 1168 C. Filoc. rom. voi. I, p. 75. 138. Idem, op. cit., 101 ; PG cit., c o l 1189 B. Filoc. rom. voi. I, p. 87.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

79

cel ce se nevoiete dup Dumnezeu s poat tri din acestea. Cci: dac nu dai, cum s-a zis, snge, nu vei lua D u h 1 3 9 . Dar zice i marele Pavel: Imi asupresc trupul meu i l robesc pe el, ca nu cumva altora binevestind, s m fac eu nsumi necercat (1 Cor. 9, 27). La fel, profetul David: Genunchii mei s-au slbit de post i trupul meu s-a schimbat din pricina untului de lemn (Ps. 108, 23). Dar i de Dumnezeu Cuvnttorul (Teolo gul) zice: Prin nimic nu se slujete Dumnezeu att de mult ca prin neplcuta ptimire; i lacrimile pun n mi care iubirea Lui de oameni 1 4 0 . i Sfntul Isaac zice: Precum o mam se ngrijete de copil, aa se ngrijete Hristos de un trup care sufer i e totdeauna aproape de un astfel de t r u p 1 4 1 . i iari: In stomacul plin nu se afl cunotina tainelor lui Dumnezeu 1 4 2 . i: Precum cei ce seamn cu lacrimi vor secera snopii veseliei (Ps. 125, 6), aa ptimirii neplcute i urmeaz bucuria 1 4 3 . i: Fericit cel ce se oprete de la toat dulcea ptimire, care-l desparte de Cel ce 1-a zidit 1 4 4 . i iari: De
139. Avva Dorotei, nvturi, cap. 10; PG 88, 1724 D. Pateric, Longin 5 ; PG 65, 277 D. 140. Sf. Grigorie de Nazianz, Cuv. XXIV, Pentru cinstirea Sfntului Ciprian XI; PG 35, 1182 B. D u m n e z e u se cinstete p r i n r b d a r e a greut ilor, p e n t r u c cel ce face a c e a s t a a r a t p r i n c r e d i n a sa c mai p r e s u s de t o a t e ale lumii e Dumnezeu. 141. Op. cit., Cuv. 56, p. 223 : Precum un t a t se ngrijete de un copil, aa i Hristos se ngrijete de un t r u p c a r e sufer p e n t r u El i e s t e a p r o a p e d e t r u p u l Lui t o t d e a u n a . T r u p u l c e l u i c e sufer p e n t r u Hristos, e t r u p u l lui Hristos nsui. 142. Op. cit. Cuv cit., p. 223 : In trupul iubitor de p l c e r i nu locu iete c u n o t i n a lui Dumnezeu. 143. Neidentificat. 144. Neidentificat. Prinii o p u n reaua ptimire (.), sau p t i m i r e a d u r e r o a s , dulcii ptimiri, s a u p a s i u n i l o r d e p l c e r e . C r u c e a este o rea ptimire. Ea face strveziu pe Dumnezeu p e n t r u c l dezli p e t e pe om de cele ale lumii. D u l c e a p t i m i r e l d e s p a r t e de D u m n e zeu, p e n t r u c l leag de lume, prin p l c e r i l e ce le ofer a c e a s t a tru pului.

80

FILOCALIA

multe ori, fiind ispitit prin cele de-a dreapta i prin cele de-a stinga 1 4 5 i probndu-m pe mine nsumi adeseori n aceste dou chipuri i primind rni nenumrate de la vrjmaul, dar nvrednicindu-m i de mari ajutoare n ascuns, mi-am ctigat mie experien din ndelungatul timp al anilor i, din cercarea i harul lui Dumnezeu, am nvat acestea: c temelia tuturor buntilor i slobo zirea sufletului din robia vrjmaului i calea care duce la lumin i la via const n aceste dou moduri: n a te aduna pe tine ntr-un singur loc i a posti totdeauna, adic a te canoni (disciplina) pe tine prin nfrnarea sto macului n chip nelept i cuminte, prin edere nemi cat i prin nencetata gndire la Dumnezeu. Cci din aceasta vine supunerea simurilor, din aceasta vegherea; prin aceasta se mblnzesc patimile ce se mic n trup; din aceasta, blndeea gndurilor; din aceasta, micrile luminoase ale cugetrii; din aceasta, srguina pentru dumnezeietile fapte ale virtuii; din aceasta, nelesurile nalte i subiri; din aceasta, lacrimile fr msur ce se nasc n tot timpul i amintirea morii; din aceasta, ne lepciunea curat, strin cu desvrire de orice nlucire care ispitete cugetarea; din aceasta, ptrunderea i as cuimea cunotinei celor de departe; din aceasta, ne lesurile tainice mai adnci, pe care nelegerea le vede cuprinse n cuvintele dumnezeieti, micrile mai lun trice ce se nasc n suflet i felurimea i deosebirea duhu rilor deosebite de puterile Sfinilor i vederile adev rate care snt strine de nlucirile dearte; din aceasta, frica de cile i crrile din oceanul cugetrii 1 4 6 ; din
145. O m u l p o a t e fi ispitit prin cele lumeti i p r i n cele rele, dar i prin virtuile d o b n d i t e care-l p o t face s se mndreasc ; la fel i prin plceri i prin dureri, care-l pot face crtitor. 146. C u g e t a r e a p o a t e d u c e pe om pe n e n u m r a t e ci, la n e n u m r a t e p r e r i i hotrri, u n e l e m n t u i t o a r e , altele p i e r z t o a r e . un o c e a n nesfrit de posibiliti d a t e omului spre alegere. Dar prin frica de pierde r e a sufletului se pot evita c r r i l e c a r e duc la naufragiu n a d n c u l ocea-

CELE 100

DE

CAPETE ALE LUI

CALIST $1

IGNATIE

XANTHOPOL

81

aceasta, flacra rvnei care biruiete toat primejdia i strbate prin toat frica; din aceasta, cldura care dis preuiete toat pofta i o nimicete pe aceasta din cu get 1 4 7 i produce uitarea oricrei amintiri a celor trec toare mpreun cu a altora. i ca s spunem pe scurt, din aceasta vine libertatea omului adevrat 1 4 8 i bucuria sufletului i nvierea i odihna cu Hristos n mpria cerurilor 1 4 9 . Iar dac cineva va nesocoti aceste dou (adunarea n tr-un loc i postirea nencetat), s tie c va fi pgubit nu numai de toate cele dinainte, ci va zdruncina i temelia tuturor virtuilor prin dispreuirea acestor dou virtui. i, precum acestea snt n suflet nceputul i captul lu crrii dumnezeieti i ua i calea spre Hristos, de le va ine pe ele i va rmne n ele, aa i de va iei i va sri din ele, va ajunge n cele dou potrivnice lor, adic va umbla din loc n loc cu trupul i se va lcomi n chip necuvenit, i cele asemenea 1 5 0 . i n alt loc: Cei ce snt la nceput trndavi i mole ii se sperie i se tulbur nu numai de nevoinele aces tea i de altele asemenea, ci i de sunetul frunzelor pomi lor i snt dobori chiar i de cea mai mic slbiciune i se ntorc la cele dinapoi. Iar cei adevrai i cercai nu mnnc s se sature nici legume verzi i, hrnindu-se cu rdcini de plante uscate, nu voiesc s guste ceva nainte de ceasul rnduit chiar dac trebuie s stea, din pricina
nului. Corbierii i crmacii de brci tiu c n v r e m e de furtun trebuie a l e a s n u m a i o anumit cale, ca s nu fie nghiii de valuri. 147. C l d u r a e n t u z i a s m u l u i c u r a t pentru cele b u n e copleete i ni micete c l d u r a i n t e r i o a r a poftei trupeti, sau a mniei, sau a am biiei. 148. Libertatea a d e v r a t e libertatea de patimi. Ea este nsuirea omului a d e v r a t i t a r e . P n ce omul mai e robit u n o r patimi inferioare, el are n c ceva din animalul c a r e se mic sub p u t e r e a instinctelor. 149. Odihna de m u n c i r e a patimilor i a grijilor. Ea e u n i t cu li bertatea. 150. Sf. Isaac Sirul, Op. cil., Cuv. 26, p. 109110.

82

FILOCALIA

slbiciunii i a neputinei, culcai pe jos, cu ochii mp ienjenii de marea sleire a trupului. Ba chiar dac s-ar apropia prin acestea n chip necesar de ieirea din trup, nici atunci nu se las s fie biruii i s cad, datorit voinei lor ntrite. Cci voiesc i doresc s-i sileasc fi 151 rea lor pentru dragostea lui Dumnezeu . i se hotresc mai bine s se osteneasc pentru virtute dect s pstreze viaa vremelnic i toat odihna ce-o poate da ea. Iar cnd vin asupra lor ispitele, mai degrab se bucur c se desvresc n ele, sau se fac desvrii. i nici n durerile chinuitoare ce trebuie s le rabde n ele, nu ovie n dragostea de Dumnezeu, ci pn nceteaz din via snt stpnii de dorul s rabde cu brbie ispitele 152 i nu se dau napoi, pentru c n ele se fac desvrii . Urmnd, aadar, i noi acestora i ascultnd de cel ce poruncete: Umbl pe calea mprteasc i nu te abate la dreapta sau la stnga (Prov. 4, 27), i dm ie i un chip i o regul a cii de mijloc. Ea se nfieaz precum urmeaz. 31. Cum trebuie s se hrneasc cel ce se nevoiete, lunea, miercurea i vinerea. In aceste trei zile ale sptmnii, adic luni, miercuri 153 i vineri postete pn la ceasul al noulea , adic mnnc o dat pe zi, mprtindu-te de ase uncii de
151. Crucea e p e n t r u ei n u m a i un prilej de a face d o v a d a triei su fleteti a d u h u l u i lor. Prin a c e a s t t r i e , n c a r e e p r e z e n t i p u t e r e a lui Dumnezeu, ei trec la v i a i apoi la sfritul lumii i la n v i e r e . Nici a p r o p i e r e a morii nu slbete d r a g o s t e a lor de Hristos (Rom. 8, 35; Evr. 11,33), deci credina n El, ca s calce voia Lui. C o n t i i n a legturii cu Hristos e mai t a r e dect frica i durerea morii. 152. Idem, Op. cit., Cuv. 54, ,p. 217. Crucea are p u t e r e d e s v r i t o a r e ; nu e n u m a i un mijloc de satisfacere j u r i d i c a lui Hristos, p e n t r u jig nirea ce I s-a adus, sau de ispire. 153. O r a 3 d u p amiaz.

CELE

100

DE

CAPETE ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

83

pine . Ia i din mncri uscate ct ai nevoie, dar cu cumptare. Ap, dac voieti, pn la 3 sau 4 pahare. Urmeaz canonul 69 apostolic care rnduiete: Dac vreun episcop, sau presbiter, sau diacon, sau cite, sau cntre nu postete n sfnta Patruzecime (Presimi) a Patilor, sau miercurea i vinerea, s se cateriseasc, n afar de cazul c ar fi mpiedicat de boala trupeasc. Iar de e mirean, s se excomunice (s se afuriseasc). Iar pentru luni s-a rnduit dup aceea de Sfinii Prini. 32. Cum trebuie s se hrneasc marea i joia. In aceste dou zile, adic marea i joia, mnnc de dou ori pe zi. La prnz, ia ase uncii de pine, ceva fiert i ceva din mncrile uscate, cu cumptare. Ia i vin ames tecat cu ap pn la 3 sau 4 pahare, dac ai nevoie. Iar seara, ia trei uncii de pine i ceva din mncrile uscate, sau niscai fructe i vin amestecat cu ap un pahar, sau cel mult dou, dac ai sete mare. Cci foarte mult ajut setea i lacrimilor, dac e nsoit de priveghere, cum zice Sfn tul Ioan Scrarul: Setea i privegherea au zdrobit inima; 155 iar din inim zdrobit au nit lacrimile . Iar Sfntul Isaac zice: nseteaz pentru Dumnezeu, ca s te umpli 156 de dragostea Lui . Iar dac n aceste dou zile alegi, mai bine, o singur mncare, foarte bine faci. Pentru c ntiul izvor i maica i rdcina i temelia tuturor buntilor (virtuilor), este postul i nfrnarea. Cci zice i u n u l din cei din afar: Alege viaa cea mai bun. Iar obinuina o va face dulce. Dar i Marele Vasile zice: Unde e hotrrea voinei, nimic n-o mpiedic. Iar un altul dintre purt154. O u n c i e e s t e egal cu 27 grame, conform art. Uncia n Dictionnaire des antiquites, ediiile IXX, Paris. 155. Scara IV ; PG 88, 796 B. 156. Neidentificat.

154

84

FILOCALIA

torii de Dumnezeu zice: nceputul rodirii e floarea; i 157 nceputul fptuirii (spre desvrire) e nfrnarea . Dar toate acestea i cele asemenea acestora vor prea unora grele, ba poate i cu neputin. ns cel ce ine seama de rodirea ce se ivete din acestea i are n vedere ce strlucire obinuiesc s pricinuiasc acestea, le va so coti uoare i, cu ajutorul Domnului nostru Iisus Hristos i prin struina proprie, dup putere, le va vesti ca uoare i prin cuvinte i prin fapte i le va pecetlui pute rea prin acestea. Cci zice Sfntul Isaac: Pinea puin de la o mas curat cur sufletul celui ce o mnnc 158 liber de toat patima . i: Ia-i doctoria vieii de la masa celor ce postesc i privegheaz i se ostenesc n Domnul i trezete sufletul tu din moarte. Cci Cel iubit se odihnete n mijlocul lor, sfinind mncrile, i preface amarul neplcut din ele n dulceaa Sa negrit. Sluji torii duhovniceti i cereti ai Lui i umbresc pe ei i 159 sfintele lor mncri . i: Mireasma celui ce postete e atotdulce i ntlnirea cu el veselete inimile celor ce au darul deosebirii; i vieuirea celui nfrnat este plcut 160 lui Dumnezeu . 33. Cum trebuie s se hrneasc smbta; i despre priveghere; i ce trebuie s se mnnce n acest timp. n fiecare smbt, afar de Smbta cea Mare, tre buie s mnnci, precum s-a rnduit pentru marea i joia prin hotrrea sfintelor canoane, pentru c trebuie s priveghezi n noaptea spre duminicile anului, afar de sptmna brnzei i afar de cazul c nu trebuie s faci
157. Sf. Nil, Cuvnt ctre Eulogie, ce li se mpotrivesc ; PG 79, 1145. Despre patimi i despre virtuile

158. Op. cit., cap. 43, p. 181. 159. Loc. cit. ngerii iubesc pe cei ce m n n c cu nfrnare mnc rile lor, cci i umplu cu simirea lor c u r a t . Dar ei snt de fa, p e n t r u c D o m n u l nsui e de fa. 160. Op. cit. cap. 43, p. 181.

CELE

100

DE

CAPETE ALE

LUI

CALIST

I IGNATIE

XANTHOPOL

85

priveghere peste sptmn pentru marile srbtori dom neti sau ale sfinilor celor mai mari. Cci n cazul acesta, fcnd privegherea aceea, o lai pe cea spre duminic. Totui, fie c-i aa, fie altfel, mnnc, smbetele, de dou ori. Cci e de folos s te forezi n svrirea privegherii de noapte. De aceea i dup privegherea ce trebuie s o faci pentru o srbtoare domneasc ce cade n mijlocul sptmnii, e de foarte mare folos s o faci i pe cea spre duminic, cci mare ctig i va urma din aceasta foarte curnd. Mai bine zis i va rsri, cum s-a zis, lumina de diminea i vemintele tale se vor umple repede de strlucire (Is. 63, 8). Cci zice i Sfntul Isaac: nce putul fiecrei lupte cu pcatul i cu pofta este osteneala privegherii i a postului, dar mai ales pentru cei ce lupt cu pcatul din luntrul lor. Din acestea se vede semnul urii mpotriva pcatului i a poftei la cei ce poart cu ele rzboiul acesta nevzut. Cci aproape toate atacurile patimilor ncep s se micoreze prin post. Iar dup post, mare ajutor n aceast lupt aduce privegherea. Cel ce n toat viaa lui iubete nsoirea cu aceast pereche, se face prietenul cumptrii. Dimpotriv, mngierea sto macului e nceputul tuturor relelor, iar moleeala som nului e cea care aprinde pofta trupului. Astfel, calea Domnului cea sfnt i temelia a toat virtutea este pos tul i privegherea i trezvia, n slujirea lui Dumne zeu 1 6 1 . i iari: n sufletul ce scnteiaz de pomenirea deas a lui Dumnezeu i de privegherea neadormit, noaptea i ziua, Domnul cldete spre ntrirea acelui suflet norul ce-l umbrete ziua i lumina focului ca s-i lumineze noaptea (cf. Ie. 13, 2122); i din luntrul n tunericului va strluci l u m i n a 1 6 1 b . i iari: Alege-i
161. Op. cit. cap. 85, p. 334. 161 b. Op. cit., cap. 56, p. 222. Pomenirile lui tea scntei luminoase ale contiinei de sine n l u m i n e a z sufletul. In t i m p u l acesta d i n u n t r u lumina lui D u m n e z e u , cum s t r l u c e a lui Moise pe D u m n e z e u snt tot atfaa lui Dumnezeu c a r e ntunericului strlucete Sinai.

86

FILOCALIA

ie, ca lucrare plin de desftare, privegherea nencetat n timpul nopilor, prin care au dezbrcat toi Prinii pe omul cel vechi i s-au nvrednicit de nnoirea minii. n acele ceasuri, sufletul simte viaa cea fr de moarte; i n simirea aceasta dezbrac ntunericul patimilor i pri mete Duhul cel Sfnt 1 6 2 . i iari: ine lucrarea pri vegherii, ca s afli mngierea n sufletul t u 1 6 3 ; i: S nu socoteti, omule, c n toat vieuirea monahilor este vreo lucrare mai mare ca privegherea de noapte 1 6 4 ; i: Pe monahul ce struie n privegherea unit cu discernmntul (cu deosebirea, sau cu dreapta chibzuire) a minii, s nu-l priveti ca pe un purttor de trup. Cci aceasta este cu adevrat lucrare a cetei ngereti 1 6 5 ; i iari: Sufletul ce se ostenete n lucrarea aceasta neleapt a privegherii, va avea ochi de heruvimi, prin aceea c-i aintit i privete la o vedere cereasc 1 6 6 .
162. Op. cit., Ep. III, p. 364. P r i n p r i v e g h e r e e d e z b r c a t omul cel vechi, cci n ea el se c e r c e t e a z n t o a t e cutele sufletului i se scrbete de c e e a ce e r u n ele. In c u r s u l ei, lepdnd n t u n e r i c u l patimilor, p t r u n d e n a d n c u l lui c u r a t i n el ntlnete pe Dumnezeu, v i a a cea nou. P e n t r u c a c e a s t c e r c e t a r e p r o d u c e i o ascuit simire a ure niei patimilor i o a d n c d o r i n d u p v i a a cea curat, pe care descoperind-o, sau restabilind-o, se umple de iubirea lui Dumnezeu. Iar n a c e a s t iubire e m o i o n a n t simte c e l u c r t o r D u h u l Sfnt. In ntuneri cul nopii cel c e p r i v e g h e a z s e d e z b r a c d e n t u n e r i c u l patimilor, legat de lucrurile v z u t e ale lumii i de alipirea p t i m a i d e c i oarb, de ele, i se u m p l e de lumina lui D u m n e z e u c a r e i a p a r e cnd nu se mai oprete la lumea sensibil. 163. P r i v e g h e r e a nu e o s t a r e nemicat, ci o lucrare, un sondaj care p t r u n d e tot mai adnc n suflet i n acelai timp l dezbrac de patimi i d e s c o p e r n a d n c u l n c a r e se ntlnete cu Dumnezeu, mngierea, pe c a r e i-o p r o d u c e El. 164. Op. cit. Cuv. 29, p. 122. 165. Op. cit. C u v . 29, p. 123. De fapt cel ce p r i v e g h e a z n o a p t e a p t r u n d e cu c u g e t a r e a i cu n e l e g e r e a , linitit de orice alte griji, lumea de dincolo de cea sensibil, u n d e simte pe Dumnezeu, a s e m e n e a nge rilor. 166. L o c . cit.

CELE 100 DE CAPETE ALE

LUI

CALIST I IGNATIE

XANTHOPOL

87

Dar aceste privegheri s le faci n rugciuni, n cntare i citire, cu curie i fr mprtiere i cu frngere de inim, singur sau cu o obte iubit i de aceeai vieui 167 r e . Iar dup fiecare priveghere d-i i o mic mn giere pentru osteneala de pe urma privegherii, mncnd i bnd ceva. Adic mnnc trei uncii de pine, adugnd ceva mncare uscat ct i este de ajuns. Bea i trei pa hare de vin cu ap. Ia seama, ns, ca nu cumva n ziua n care posteti pn la ceasul al noulea, avnd priveghe re, s lai postul din pricina privegherii. Trebuie i pe aceasta s o faci, dar nici pe acela s nu-l lai (Matei 23, 23). Cci s-a rnduit ca mngierea s o faci dup ce s-a sfrit privegherea. 34. Cum trebuie s mnnci duminicile. i despre alte cteva lucruri. Pe lng acestea, i despre osteneal i smerenie. La fel, s mnnci i n toate duminicile de dou ori pe zi, ca i smbetele. Aceast rnduial s o ii fr aba tere, afar de caz de boal. Tot aa s faci i n zilele n gduite i dezlegate de Sfinii Prini de pe urma unui lung obicei i a unor pricini mai noi, dumnezeieti sau nu. n acestea nici nu mncm numai o singur dat, nici nu mncm mncri uscate. Ci ne nfruptm din toate cele de folos i neptate, i din legume, dar cu nfrnare i n cantitatea rnduit. Cci totdeauna cel mai bun lu cru este s ne nfrnm n toate. Dar n cazurile de boa l, ne putem mprti, cum am spus, fr s ne ruinm, din toate cele folositoare i legiuite, care susin trupul.
167. P r i v e g h e r e a nu e o simpl c e r c e t a r e teoretic, ci o a d n c i r e n fiina p r o p r i e i n n e l e s u r i l e celor c n t a t e i citite ca n faa lui Dum nezeu, n duhul rugciunii i cu inima zdrobit de s m e r e n i e i de con tiina p c t o e n i e i . Numai aa p r i v e g h e r e a nnoiete continuu pe om, dezbrcndu-l de omul vechi. N u m a i aa ea e simire i i n t u i r e a p r e zenei lui D u m n e z e u .

88

FILOCALIA

Cci Sfinii Prini au nvat c trebuie s fim ucig tori de patimi, nu ucigtori de t r u p 1 6 8 . De asemenea, se cuvine s guti cte puin din toate cte s-au rnduit, adic din toate cte s-au ngduit prin fgduin spre a slvi pe Dumnezeu i a-I mulumi i pentru a nu ne trufi 1 6 9 . Dar ferete-te i de adunarea celor de prisos. Cci puintatea lucrurilor, cum spune Sfntul Isaac, nva pe om, fr s vrea, nfrnarea. De oarece cnd le avem din belug i le putem folosi ct vrem, nu ne putem stpni 1 7 0 . S nu iubeti odihna trupului. Cci, tot dup Cuviosul Isaac, sufletul care iubete pe Dumnezeu i-a ctigat odihna n Dumnezeu 171 . Alege mai curnd smerenia prin osteneal i ptimire. Cci osteneala i smerenia dobndesc pe Dumnezeu, cum scrie unul dintre sfini i 7 2 .
168. o formulare c o n c e n t r a t a ceea ce t r e b u i e s se u r m r e a s c i s se evite prin post. Cretinismul nu e m p o t r i v a t r u p u l u i zidit de D u m n e z e u i destinat nvierii i vieii venice, ci m p o t r i v a patimilor care-l umplu de d e z o r d i n e i a p e t r e c e r i i sufletului i a t r u p u l u i ntr-o existen lipsit de v i a a d e v r a t i de lumin. Postul e tocmai n fa v o a r e a trupului, nu n d e f a v o a r e a lui. 169. T o a t e snt d a t e de D u m n e z e u i, gustndu-le, l slvim i Ii mul umim p e n t r u m i n u n a t a lor potrivire, i din acest p u n c t de v e d e r e , cu viaa n o a s t r . Dar d a c ne scufundm p r e a mult n p l c e r e a p r o d u s de ele, uitm de D u m n e z e u . T r e b u i e s inem m e r e u c u m p n a (dialectic) n t r e g u s t a r e a lor i d e t a a r e a de ele. N u m a i aa l slvim pe Dumnezeu i i mulumim p e n t r u ele i l socotim mai presus de ele. Nu t r e b u i e s ne p l e c m p r e a mult nici ntr-o p a r t e , nici n a l t a ; nu t r e b u i e nici s ne scufundm n ele, nici s le dispreuim, uitnd de condiia n o a s t r c a r e a r e n e v o i e de ele, i de m u l u m i r e a ce t r e b u i e s-o a d u c e m lui Dum nezeu c a inut s e a m a de a c e a s t condiie smerit a noastr, p e n t r u ca prin ele s ne p u t e m ridica la El. 170. Neaflat. 171. O p . cit. Cuv. 23, p. 90. Un alt p a r a d o x : nu prin odihna trupului se ctig odihna sufletului n Dumnezeu, ci prin d u r e r i l e i nfrnrile trupului. Cci n a c e s t e cazuri i c a u t sufletul reazim n Dumnezeu. Prin c r u c e se ajunge la nviere. 172. Neaflat.

CELE 100

DE

CAPETE ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

89

35. Cum trebuie s ne hrnim i s vieuim n timpul Sfintelor Presimi i mai ales n Patruzecimea cea Mare. Despre hrana i vieuirea din Sfintele Presimi soco tim de prisos s-i vorbim n amnunte i n chip deo sebit. Cci aa cum i s-a rnduit mai nainte s petreci n zilele n care posteti pn la ceasul al noulea, aa se cade s se fac i n Sfintele Presimi, afar de smbete i duminici. Mai bine zis, dac e cu putin, cu i mai mult grij, cu i mai mult trezvie, cu deosebire n Sfnta i Marea Patruzecime. Cci ea e zeciuiala ntregu lui an i pricinuitoarea cununii nevoinelor celor ce biruiesc n Hristos, prin ziua purttoare de lumin a dum nezeietii nvieri a Domnului. 36. Despre dreapta chibzuire n deosebi, i c lucra rea msurat nu tinde spre slav; despre supunere. Dar i acestea i cele apropiate acestora trebuie s le mplineti cu o dreapt chibzuire amnunit, pentru ar monia i starea panic a fiinei noastre ndoite. Cu n elepciune, zice, se zidete casa, i cu nelegere se ispr vete ; cu simire se umplu cmrile de toat bogia scump i bun (Pilde 24, 34). Dar, scrie i dumneze iescul Talasie: Nebogia i strmtorarea nsoite de dreapta chibzuire a raiunii, snt o cale mprteasc. De aceea, asprimea lipsit de dreapta chibzuire sau fr judecat e nefolositoare, ca i ngduirea tuturor gree 173 lilor nesocotite, fie ntr-o parte, fie n alta, contrar . Iar Cuviosul Isaac zice: Odihnei trupului i urmeaz ieirea din linitire i tulburarea gndurilor; i lucrrii nemsurate i urmeaz trndvia; iar trndviei, ieirea din linitire. Dar aceast ieire se deosebete de cea din ti. Ieirii dinti din odihn i urmeaz rzboiul poftelor trupului; celei de a doua, din trndvie, prsirea locului
173. Neaflat.

90

FILOCALIA

de linitire i mutarea din loc n loc. Iar lucrarea cu oste neal, ce ine msura, nu caut slav. Micorarea ei n mulete plcerea, iar lipsa de msur, ieirea gnduri174 lor . Iar Sfntul Maxim zice: S nu-i ndrepi toat lua rea aminte spre trup, ci hotrte-i o nevoin dup pu tere i ntoarce toat mintea spre cele dinuntru. Cci nevoina trupeasc la puin folosete, iar binecredincio175 ia la toate (1 Tim. 4, 8 ) . Iar dac talerul trupului atrage i stpnete i ngre uneaz talerul sufletului, aplecndu-l spre micri nere gulate i strictoare de suflet cci trupul poftete mpotriva Duhului i Duhul mpotriva trupului (Gal. 5, 17) tu,frnnd trupul cu frul nfrnrii, mortific-l, pn ce, chiar fr s vrea, se face uor de purtat, se su pune la ceea ce este mai bun. Amintete-i de marele Pavel care zice: Pe ct se stric omul nostru cel din afar, pe atta se nnoiete cel dinuntru zi de zi (2 Cor. 4, 16), dar i de Sfntul Isaac: D-te pe tine s mori ntru nevoin i nu tri cu nepsare; cci nu numai cei ce au primit moartea pentru credina n Hristos snt mu cenici, ci i cei ce mor pentru pzirea poruncilor Lui 1 7 6 . i tot acesta zice: Mai bun ne este moartea n lupt 177 (cu pcatul), dect s trim n greale . i iari: na inte de toate, f toate cu sfatul i cu ntrebarea Prin telui tu duhovnicesc n Domnul. Cci, astfel, cu harul
174. Op cit. Cuv. 55, p. 220. Dreapta chibzuin, care nu e x a g e r e a z nici ntr-o n e v o i n chinuitoare, nici n tot felul de concesii, e mpreu n a t cu modestia. Ea nu v r e a s se fac a r t a t i slvit prin asprime, dar nu a t r a g e a t e n i a nici prin p o g o r m i n t e . Ea nu v r e a s ias la v e d e r e . i n g e n e r a l ea nu ngduie g n d u r i l o r s ias din s t r n s o a r e a n c a r e snt inute. Ieirea dinti a gndurilor de pe u r m a odihnei trupu lui, duce la c u r v i e ; p r i n ele omul i c a u t prilejul de desfrnare. Ieirea a doua, din moleeal, plictiseal, trndvie, t r a g e pe om la v a g a b o n d a j . 175. Capete despre dragoste IV, 63 ; Filoc. rom. voi. II, p. 109. 176. Op. cit. Cuv. 44, p. 184. 177. Op. cit. Cuv. 6, p. 32.

CELE 100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

91

lui Hristos, i vor prea uor de purtat i ca pe un drum neted i cele grele i potrivnice 1 7 8 . 37. Cum trebuie s strbat cel ce se nevoiete rs timpul de dup amiaz pn la apusul soarelui. i c tre buie s credem c mprirea darurilor dumnezeieti ni s-a dat dup osteneala i msura lucrrii noastre. Dup ce te-ai ntrit cum se cuvine nevoitorului, po trivit dumnezeiescului Pavel, care poruncete c nevoi torul de la toate s se nfrneze (1 Cor. 9, 25), citete, eznd, mai mult din scrierile despre trezvie ale Prini lor, ct poi. Pe urm culc-te un ceas, dac zilele snt mari. Apoi sculndu-te, f puin lucru cu minile, innd i rugciunea. Dup acestea roag-te, cum s-a artat na inte. Citete, mediteaz i te silete s te smereti, ca s te socoteti mai prejos de toi oamenii. Cci s-a spus c cel ce se nal se va smeri, iar cel ce se smerete se va nla (Luca 19, 11); i: cel ce socotete c st, s ia aminte s nu cad (1 Cor. 10, 12); i: Domnul celor mndri le st mpotriv, iar celor smerii le d har (Iacob 4, 6); i: nceputul trufiei omului st n a nu ve dea pe Domnul (n. Sir. 10, 12); i: Cei mndri au cl cat legea foarte (Ps. 118, 51); i: Nu cele nalte cugetnd, ci lsndu-v dui cu cei smerii (Rom. 12, 16). Dar i Sfntul Ioan Gur de Aur spune: Acesta este cel ce se cunoate pe sine cel mai bine, care nu se soco tete pe sine nimic. Cci nimic nu-i att de plcut lui Dumnezeu ca a se socoti cineva pe sine cu cei din u r m 1 7 9 . Iar Sfntul Isaac zice: Tainele se descoper celor smerii la cuget 1 8 0 . i: Unde odrslete smerenia,
178. Neaflat. 179. Sf. Ioan Gur de Aur, vezi la Sf. M a x i m Mrturisitorul, Loci communes n P.G. 91, col. 245 G. Cine se umfl pe sine nu se v e d e nici pe sine, nici pe Dumnezeu. 180. Isaac Sirul, Op. cit., c a p . 23, p. 142.

92
181

FILOCALIA

acolo izvorte slava lui Dumnezeu . i: Prerea de 182 sine premerge certrii . Sfntul Varsanufie zice i el: Dac voieti s te mntuieti cu adevrat, ascult cu fapta. Ridic picioarele tale de la pmnt i nal mintea ta la cer. i acolo s fie cugetarea ta noaptea i ziua. i dispreuiete-te cu toat puterea pe care o ai. Silete-te s te socoteti pe tine mai prejos de orice om. Aceasta este calea cea adevrat i alta nu este celui ce voiete s se mntuiasc, n Hristos, Cel ce-l ntrete pe el (Fil. 4, 13). Cel ce voiete aceasta, s alerge ca s o ia (1 Cor. 9, 24). Mrturisesc aceasta naintea lui Dumne zeu Celui Viu (1 Tim. 5, 21), care voiete s druiasc 183 viaa venic fiecruia care voiete . Iar Scrarul zice: N-am postit, n-am privegheat, nu m-am culcat pe jos, dar m-am smerit i aceasta m-a mntuit n scurt vreme, urmrind aceasta nainte de orice altceva: s nu fiu luat 184 n seam . i iari zice Sfntul Varsanufie: Dac n-ai grij de nimic, te apropii de cetate; i de nu eti luat n seam de oameni, vei locui n cetate. i de vei fi mort 185 pentru orice om, vei moteni cetatea i comorile ei . i: De voieti s te mntuieti, ine s nu fii bgat n 186 seam i alearg spre ce-i st n fa . Iar dup cu viosul Ioan, ucenicul acestui Sfnt, a cuta s fii nebgat n seam, nseamn a nu te socoti deopotriv cu nimeni i a nu spune de vreo fapt bun: C i eu am fcut-o. Apoi eznd iari, roag-te n chip curat i nem prtiat pn ce vine seara. i apoi cnt vecernia obinui t i f apolisul, creznd din inim curat c dup oste neala i durerea noastr pentru virtute i dup msura
181. Idem, O p . cit., cap. 5, p. 41. 182. Op. cit. cap. 75, p. 419. , ed. de Nicodim Aghioritul, Veneia, 1816, 183. p. 221. Rsp. 447. 184. Scara XXXI ; PG 88, 992 D l . 185. Varsanufie, Op. cit. p. 70 i 19. Rsp. 38. 186. Idem, Op. cit. p. 149. Rsp. 269.

CELE

100

DE

CAPETE ALE

LUI

CALIST l

IGNATIE

XANTHOPOL

93

lucrrii noastre, vom fi rspltii de Dumnezeu cu cunu na darurilor i cu artarea nevoinelor i cu mngierea Sa, cum zice dumnezeiescul psalmist: Dup mulimea durerilor mele, n inima mea, mngierile Tale au veselit sufletul meu (Ps. 114, 6). Cci zice Mntuitorul: Venii la Mine toi cei ostenii i mpovrai, i Eu v voi odihni pe voi (Matei 11, 28). Iar marele Pavel zice i el: De ptimim mpreun cu Hristos, ne vom i slvi mpreun. Cci socotesc c nu snt vrednice ptimirile veacului de acum de slava ce ni se va descoperi (Rom. 8, 1718). Cci zice i neleptul n cele dumnezeieti Maxim: Pre cum se spune, deosebirea mpririi buntilor dumne zeieti are drept pricin msura credinei fiecruia. Cci precum credem, avem i ntrirea pornirii spre fapte. Iar cel ce lucreaz, pe msura faptelor lui i arat credina i primete msura harului, precum a crezut. Iar cel ce nu lucreaz, pe msura nelucrrii i arat m sura necredinei i, dup msura necredinei, se lipsete de har. Deci ru face cel pizma, c pizmuiete pe cei ce svresc fapte bune. Cci de el atrn i nu de altul hotrrea s cread i s lucreze, i pe msura credinei s 187 primeasc harul care i vine . S cerem, deci, din suflet s ni se druiasc s petre cem cealalt vreme a vieii noastre i s ajungem sfri tul ei n chip cretinesc, fr durere, nenfruntat, cu pace i, pe lng acestea, s ni se dea rspuns bun cnd vom sta n faa scaunului nfricotor de judecat al Dom nului i Dumnezeului i Mntuitorului nostru Iisus Hristos. 38. Mai mare dect lucrarea este rugciunea curat. Pe lng cele artate, s tii i aceasta, frate, c toat metoda i tot ndreptarul, i, de voieti, i felurimea fap187. Sf. M a x i m Mrturisitorul, Cinci 1271 CD. sute capete, suta III, 35; PG 90,

94

FILOCALIA

telor s-au stabilit i rnduit pentru c nu putem s ne rugm n inim n chip curat i nemprtiat. Cci, dup mplinirea acestora, cu bunvoirea i harul Domnului nostru Iisus Hristos, lsnd toate, ne unim mai presus de cuvnt n chip nemijlocit, cu Cel Unul i unitar i unificator, cum s-a spus de ctre vestitul cuvnttor de Dumnezeu: Dumnezeu se unete cu dumnezei i se face cunoscut de ei; iar aceasta este iluminarea din ipostas a Duhului Sfnt n inim 1 8 8 . Ea se nate, cum s-a spus, din amintita rugciune curat i nemprtiat n inim188 b. Acest lucru se ntmpl rar i numai unul dintr-o mie se nvrednicete, prin harul lui Hristos, s nainteze pn la aceast stare. Iar s pluteasc peste ea i s se nvred niceasc de rugciunea curat i s ajung la descoperi rea tainelor veacului viitor, se nvrednicesc foarte puini care se aleg din generaie n generaie, prin bunvoina lui Hristos. Cci spune Sfntul Isaac: Precum din zeci de mii de oameni, abia se afl unul care a mplinit puin poruncile i cele legiuite i a ajuns la curia sufletului, aa abia unul dintr-o mie s-a nvrednicit s ajung cu mult pzire de sine la rugciunea curat i s sparg acest hotar i s intre la aceast tain. Pentru c cei muli nu s-au nvrednicit nicidecum de rugciunea cura t, ci numai puini. Dar la taina aceea de dup ea i de dincolo de ea, abia ajunge unul, din generaie n gene raie, prin harul lui Hristos 1 8 9 . i puin mai departe
188. Sf. Grigorie de Nazianz, Cuv. 34, 13 ; PG 36, 253 . e o iluminare care izvorte d i n n s u i ipostasul Duhului Sfnt slluit n inim. Ea e simit ca lumin a Persoanei Lui, sau l lumineaz pe El ca P e r s o a n intrat n r e l a i e cu omul ca p e r s o a n . 188 b. Dar Duhul Sfnt e subiectul rugciunii n o a s t r e m p r e u n cu noi. De aceea, iluminarea Duhului se n a t e din r u g c i u n e a c u r a t n ini m, n adncul t r a n s p a r e n t al fiinei noastre, ce vibreaz de c o m u n i c a r e a ce are loc n t r e el i Duhul Sfnt. 189. Op. cit., Cuv. 32, p. 135136.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

95

zice : Iar dac abia cte unul se roag cu curie, ce s zicem despre rugciunea duhovniceasc? Toat rug ciunea duhovniceasc, tot dup el, s-a eliberat de mi care. i cea care se schimb, e sub cea duhovni ceasc 1 9 0 . De aceea, i tu, dac voieti s te nvredniceti de acest fel de tain, cu fapta i cu lucrul, sau cu cercarea nsi n Hristos Iisus, silete-te n toat vremea i n tot ceasul i n toat lucrarea s ajungi s te rogi n inim n chip curat i nemprtiat; ca, astfel, s naintezi ca de la pruncul ce se alpteaz la brbatul desvrit, la msu ra vrstei plintii lui Hristos (Efes. 4, 13) i s te m prteti, mpreun cu economul credincios i nelept (Luca 12, 42), de fericire, de laud i de rspltire, ca unul ce ai chivernisit cu judecat raiunile (cuvintele) tale, vieuind cu judecat 1 9 1 . De aceea, s nu te clatini n veac, precum scrie despre aceasta Sfntul Filimon: Fiule, dac Dumnezeu te va nvrednici, fie noaptea, fie ziua, s te rogi cu mintea n chip curat i nemprtiat, s nu ii la vreo regul a ta; ci tinde cu toat puterea ta s rmi alipit de Dumnezeu i El va lumina inima ta cu privire la lucrarea duhovniceasc 1 9 2 . Iar unul dintre brbaii nelepii de Dumnezeu zice: De voieti s liturghiseti n trup ca unul fr trup, agonisete-i n ascuns rugciunea nencetat n inima ta
190. Op. cit., Cuv. 32, p. 136. R u g c i u n e a c u r a t de gnduri nc nu e r u g c i u n e a d u h o v n i c e a s c , sau cu desvrire n Duhul. C c i n ru g c i u n e a c u r a t omul p o a t e n a i n t a nc spre a fi i mai mult n Dum nezeu. Dar n r u g c i u n e a d u h o v n i c e a s c a ajuns la nemicare, sau la odihna total n Dumnezeu ; cci s-a unit n chip desvrit cu Dumne zeu, n e m a i a v i n d u n d e nainta, o d a t ce Dumnezeu este n e m r g i n i t n b o g i a vieii Lui. Ea nu se mai schimb, nu se mai n t r e r u p e . nemi c a r e a ca stabilitate n r u g c i u n e . 191. A chivernisi cu j u d e c a t raiunile prin c a r e se actualizeaz ra i u n e a cea u n a a fiinei noastre, n s e a m n a actualiza deplin u n i t a t e a i t o a t e p u t e r i l e ei, u n i n d u - n e cu Cel Unul. 192. Filoc. rom. voi. IV, p. 170.

96

FILOCALIA

i sufletul tu se va face nc nainte de moarte ca un nger. Lucruri asemntoare acestora scrie i Sfntul Isaac. Cci, ntrebat fiind de cineva, care este vrful tu turor ostenelilor n aceast lucrare, adic n cea a lini tii, ca ajungnd cineva acolo s afle c a ajuns la desvrirea vieuirii, el a rspuns aa: Cnd se va nvrednici de struirea n rugciune. Cci cnd va ajunge la aceasta, a ajuns la vrful tuturor virtuilor. i de atunci s-a fcut loca al Sfntului Duh. Cci dac n-a primit cineva n chip sigur harul Mngietorului, nu poate svri aceast rugciune fr sforare i fr ntrerupere. Cci Duhul, zice, cnd se slluiete n vreun om, acela nu mai nce teaz din rugciune pentru c Duhul nsui se roag pu rurea. Atunci, nici cnd doarme, nici cnd vegheaz, ru gciunea lui nu se ntrerupe din suflet. Ci fie de mnnc, fie de bea, fie de doarme i orice ar face, ba chiar i n somnul adnc, bunele miresme i respiraiile rugciunii se mic n inima lui fr osteneal. Atunci nu se mai desparte de rugciune. i n toate orele lui, chiar dac ea nceteaz n afar, liturghisete n el n chip ascuns. Cci tcerea celor curai e rugciune, zice unul dintre purttorii de Hristos 193 . Fiindc gndurile lor snt mi cri dumnezeieti. Iar micrile inimii i cugetrii curate snt glasuri blnde, prin care cnt n chip ascuns Celui ascuns 1 9 4 . i muli alii dintre purttorii de Dumnezeu, nvai de har prin cercarea nsi, au spus multe asemenea lu cruri minunate.
193. Aphratis Sapientis Persae demonstrationes, ed. R. Graffin, Pa ris, 1894, p. 134. Dem. 4, despre rugciune. 194. Op. cit., cap. 85, p. 347. U n d e e D u h u l Sfnt e r u g c i u n e nen c e t a t i t o a t e micrile inimii s n t dumnezeieti, avnd pe Duhul Sfnt ca subiect ntiprit n subiectul omului.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST I IGNATIE

XANTHOPOL

97

39. Despre numrul mtniilor dintr-o zi i-o noapte. Iar despre numrul mtniilor, tim c dumnezeietii notri Prini au rnduit trei sute. Attea trebuie s facem n fiecare zi i noapte n cinci zile ale sptmnii. Cci smbta i duminica, ca i n alte zile rnduite prin obi cei, ba i n unele sptmni, ni s-a poruncit s ne oprim de la acestea, pentru anumite raiuni tainice i negrite. Dar snt unii care trec peste acest numr. Iar alii le mpuineaz. Fiecare dup cum i este puterea sau voina. Deci f i tu dup putere. Dar fericit cu adevrat, i aceas ta n chip nmulit, este cel ce se foreaz pe sine n toate cele privitoare la Dumnezeu. Cci mpria cerurilor se ia cu sila i cei ce o silesc, o rpesc (Matei 11, 12). 40. Nu numai dup lupta i msura lucrrii noastre se face mprirea celor dumnezeieti, precum s-a zis nainte, ci i dup deprinderea, destoinicia, credina i dispoziia noastr fireasc. de tiut i aceasta, c nu numai dup lupta i m sura lucrrii noastre ni se face mprirea darurilor, pre cum s-a zis nainte, ci i dup deprinderea vieuirii i dup destoinicia, ba i dup credina noastr n cele ce ne stau n fa i dup dispoziia noastr fireasc ce ne este sdit n fire. Cci, zice Sfntul Maxim: Mintea e orga nul nelepciunii; raiunea este organul cunoaterii; n credinarea amndorura e organul credinei ntiprit n amndou; iar iubirea fireasc de oameni e organul harismei vindecrilor. Cci tot darul dumnezeiesc are n noi un organ natural, capabil de el, ca putere, ca deprindere sau ca dispoziie. De pild, cel ce i-a curit mintea de toate nchipuirile sensibile, primete nelepciunea; cel ce i-a fcut raiunea stpn peste patimile legate de fire, adic peste mnie i poft, primete cunotina; cel ce are n minte i n raiune ncredinarea neclintit despre Dumnezeu, primete credina care toate le poate (Marcu

98

FILOCALIA

9, 23); iar cel ce a dobndit iubirea de oameni, dup desfiinarea desvrit a iubirii de sine, primete daru 195 rile vindecrilor . Acestea aa snt. Dar ia seama s nu cunoasc nimeni lucrul tu, afar de ntistttorul i povuitorul tu. i roag-te i pen tru noi nevrednicii, care grim despre bine, dar nu-l fa cem, ca s ne nvrednicim s facem mai nti cele ce plac lui Dumnezeu, ca apoi s vorbim despre ele i altora i s-i ndemnm s le fac.Cci cel ce a fcut i a nv at, dup dumnezeiescul cuvnt, acela mare se va chema (Matei 5, 19). Iar pe tine, Domnul Atotiitorul i Atotndurtorul s te ntreasc i s te cluzeasc, s asculi acestea cu n elegere i s le faci cu toat dorirea. Cci nu auzitorii legii snt drepi la Dumnezeu, dup cum spune Sfntul Pavel, ci mplinitorii ei (Rom. 2, 13). i s te conduc pe tine la tot lucrul bun i mntuitor i s te cluzeasc spre sfinita lucrare nelegtoare n Duh, ce ne st n fa, prin rugciunile sfinilor. Amin. Dar fiindc am vorbit puin mai nainte i despre dreapta chibzuire lucrtoare, e vremea potrivit acum s grim pe scurt, dup puterea noastr, i despre dreapta chibzuire ndeobte i a tot desvrit. Cci aceasta, dup Prinii cei vestii, e mai mare ca toate virtuile. 41. Despre dreapta chibzuire ndeobte i atotdesvrit. Cine este cel ce vieuiete contrar firii i trupe te, cine este cel ce vieuiete dup fire i n chip sufle tesc, i cine este cel ce petrece mai presus de fire i duhovnicete. Cel ce petrece i vieuiete contrar firii i trupete, i-a pierdut n ntregime puterea sa de deosebire (dreap ta chibzuire). Iar cel ce se nfrneaz de la cele rele i a nceput s fac binele cum s-a scris: Ocolete rul
195. Cinci sute capete, III, 33; PG 90, 1273 BC.

CELE 100

DE

CAPETE ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

99

i f binele (Ps. 33, 13) acela, ca unul ce e nceptor i-i d urechea nvturii, vine la puin simire a drep tei chibzuiri, att ct poate un nceptor. Iar cel ce vie uiete dup fire i sufletete, ca unul ce lucreaz cu n elegere i judecat, pentru care motiv se socotete a fi la mijloc, privete la msura sa i deosebete cele privi toare la el i la cele ale celor asemenea lui. In sfrit cel ce vieuiete mai presus de fire i duhovnicete, acela, ca unul ce a trecut hotarele potrivite celui nceptor i celui de la mijloc i, cu harul lui Hristos, a naintat spre cel 196 desvrit, sau spre iluminarea cea din ipostas i spre discernmntul atotdesvrit, vede i sinea sa n chipul 197 cel mai limpede . El vede i deosebete totodat foarte clar pe toi, dar el nu e vzut i deosebit de nici unul, dei, pe de alt parte, se face vzut i deosebit i asemnat, ca unul ce e i se numete om duhovnicesc, ns nu pe hr198 a tie i cu cerneal, ci prin lucrare i h a r . Cci zice dumnezeiescul Apostol: Cel duhovnicesc pe toi i jude c, dar el nu e judecat de nimeni (1 Cor. 2, 15). 42. Iari despre deosebire (discernmnt), prin pilduire. Dintre acetia, cel dinti se aseamn celui ce umbl n noaptea adnc, trist i ntunecoas. De aceea, rt cind n ntunericul n care nu se poate rzima pe nimic, nu numai c nu se vede i nu se deosebete pe sine, dar nu vede nici unde merge i pe unde umbl, cum zice Mntuitorul: Cel ce umbl n ntuneric nu tie unde merge (Ioan 12, 35). Cel de al doilea se aseamn celui
196. o i l u m i n a r e c a r e p o r n e t e din i p o s t a s u l lui Hristos sau al Du hului Sfnt, deci nu a r e un c a r a c t e r subiectiv, psihologic, iluzionar, sau de simpl n e l e g e r e . 197. In i l u m i n a r e a ce o t r i e t e , i v e d e n primul r n d sinea sa, sau t r i e t e cu c e a mai a s c u i t contiin sinea proprie. 198a. Se face v z u t i deosebit de alii p r i n faptele lui, dei nici h a r u l din el, nici el nu e neles, nu e intuit n intimitatea lui.

100

FILOCALIA

ce umbl n noapte strvezie, luminat de stele; de aceea, luminat puin de razele stelelor, nainteaz pe ncetul, lovindu-i picioarele adeseori de pietre, datorit nedeosebirii, i suferind cderi. Acesta se vede i se deosebete pe sine puin, ca n umbr, precum s-a scris: Deteapt-te cela ce dormi i te scoal din mori i te va lumina Hristos (Efes. 5, 14). Al treilea se aseamn cu cel ce umbl n noapte cu lun plin i luminoas; de aceea, ndrumat de scnteie rile lunii, cltorete n chip mai nertcit i merge spre cele din fa; el se vede pe sine ca n oglind i deosebe te i pe cei ce cltoresc mpreun cu el, precum s-a zis: Bine facei, lund aminte la lege, ca la un sfenic ce lumineaz n loc ntunecos, pn ce se va lumina de ziu i luceafrul va rsri n inimile voastre (2 Petru 1, 19). In sfrit, cel din urm se aseamn celui ce umbl n amiaza statornic i preacurat, luminat de razele ne mpuinate ale soarelui. Cci el se vede i se deosebete n chip curat i pe sine n lumina soarelui, dar deosebete i pe cei muli, mai bine zis pe toi, dup dumnezeiescul Apostol (1 Cor. 2, 1 5 ) 1 9 8 b , ba i toate cele ce-l ntmpin n orice fel i oriunde, umblnd i el fr rtcire i cl uzind fr greal i pe cei ce-i urmeaz lui, spre lumina adevrat i spre via i spre adevr. Despre acetia s-a i scris: Voi sntei lumina lumii (Matei 5, 14). Cci zice i atotdumnezeiescul Pavel: Dumnezeu Cel ce a zis s lumineze lumina din ntuneric, a luminat n inimile noastre, spre luminarea cunotinei slavei lui Dumnezeu n faa lui Iisus Hristos (2 Cor. 4, 6). Dar i fericitul David zice: nsemnatu-s-a peste noi lumina feei Tale, Doamne (Ps. 4, 6); i: ntru lumina Ta vom vedea lu min (Ps. 35, 9). Iar Domnul zice: Eu snt lumina
198b. N u m a i n lumina lui Hristos omul desvrit se v e d e pe sine cum este i cum ar trebui s fie. Ba i pe alii.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

101

lumii, cel ce urmeaz Mie nu va umbla n ntuneric, ci va avea lumina vieii (Ioan 8, 12). 43. Despre mutrile i schimbrile ce se ivesc n fie care i despre slava covritoare ce urmeaz smereniei. Voim s tii i aceea c cei ce au ajuns la desvrire 198c prin curire i luminare , pe ct e cu putin cci nu e desvrire desvrit n veacul acesta nedesvrit, ci mai degrab desvrire nedesvrit nu au nici ei totdeauna cu ei starea neschimbat. Aceasta, din pri cina slbiciunii i a prerii de sine ce trage uneori pe orice om n jos. De aceea sufer i ei schimbri i furri, spre probarea lor. Dar primesc iari ajutorri i mai mari. Iar ceea ce e contrar acestora, Prinii spun c e 199 partea lupilor . Neschimbarea e pstrat pentru veacul viitor. Iar n cel de fa, cnd e vreme de curie, de pace i de mngiere dumnezeiasc, cnd de tulburare, de n vlmeal, de tristee. i aceasta pe msura vieuirii i naintrii fiecruia i dup judecile pe care le tie sin gur Domnul. Iar aceasta se ntmpl pentru ca s se arate, prin acestea, slbiciunea noastr. Cci fericit este, zice, cel ce cunoate neputina sa (Cf. Iov 37, 7), ca s nu ne ncredem n noi nine, cum zice Pavel, ci n Cel ce nvie morii (2 Cor. 1, 9). i aa s alergm nencetat spre Dumnezeu ntru smerenie i pocin i mrturisire. Cci zice Sfntul Isaac: Cte una, cte una, calc unii poruncile; dar tmduiesc sufletele lor prin pocin i harul i primete. Cci tot sufletul raional este strbtut de o schimbare nencetat i schimbrile strbat prin tot
198c. Snt cele trei t r e p t e ale u r c u u l u i ngeresc i a n u m e la Dionisie A r e o p a g i t u l : c u r e n i a , i l u m i n a r e a i desvrirea. 199. Se p i e r d e ca i cnd ar fi m n c a t - o lupii (Conf. Ps. 62, 11). Comp. Bpist. lui Filoxen de M a b o u g (f 523) c t r e P a t r i t i u s , la J. H a u s h e r r , Contemplaion ei sainfeie, n Revue d'Ascetique et de Mystique, X I V (1933), p. 195.

102

FILOCALIA

omul, n toate zilele lui; i cel ce are darul desvririi poate nelege aceasta din multe. Dar ncercrile ce i se ntmpl lui n fiecare zi pot s-l nelepeasc foarte mult, dac vegheaz, dac se observ pe sine cu mintea i cunoate schimbarea n blndee i ngduin, pe care o primete cugetarea lui n fiecare zi i cum din pacea aceasta se ntoarce deodat spre tulburare, chiar cnd nu e nici-o pricin; i cum ajunge n mare i negrit pri mejdie 2 0 0 a . Acesta este lucrul despre care a scris n chip vdit i fericitul Macarie cu mult purtare de grij i srguin, ca s le fie spre aducere aminte i nvtur frailor: Ei s nu se ncline n timpul schimbrii ce le vine din cauza mpotrivirilor, spre dezndejde. Cci, celor ce se afl in starea curiei, pururea li se ntmpl c deri, cum se ivesc n aer valuri de rcoare, chiar fr a fi ei cu negrij i n nenfrnare. Ba mai mult, chiar cnd umbl dup rnduial, li se ntmpl cderi, care se m potrivesc intei voii l o r 2 0 0 b . Iar ceva mai departe zice: Deci, ce zice ? C se n tmpl schimbri n fiecare, ca i n aer. nelegi ce vrea s spun prin cuvntul n fiecare ? C i firea e una. Deci, ca s nu socoteti c a vorbit numai despre cei nedesvrii i mai de jos, iar cei desvrii snt liberi de schimbare i rmn statornici i neclintii n aceeai sta re, fr gnduri ptimae precum zic euhiii, de aceea a spus: n fiecare. Cum aceasta, Macarie? Tu zici: Acum domnete rcoare i dup puin e ari, sau poate acum e grindin i dup puin e vreme bun. i aa se ntmpl spre ntrirea noastr i n noi: acum
200a. Op. cit., cap. 49, p. 199200. 200 b. Isaac a luat-o din M a c a r i e , cf. Assemani, Biblioteca Orientalis, tom. I, Roma, 1719, p. 453. S-a afirmat de muli teologi occidentali c scrierile lui M a c a r i e snt ale unui euhit. Iat c Sf. Isaac c o n s i d e r c ideea lui M a c a r i e d u p c a r e omul d u h o v n i c e s c desvrit se p o a t e schimba, e s t e opus euhitilor.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

103

e rzboi i acum e ajutorul harului. Un timp, sufletul se gsete n iarn i asupra lui se ridic valuri aspre i iari vine o schimbare, cci harul cerceteaz i umple inima de bucuria i de pacea cea de la Dumnezeu i de gnduri nelepte i panice. Aceste gnduri ne lepte le arat aci, dndu-ne s nelegem c cele dinainte au fost dobitoceti i necurate. i el (Macarie) ndeamn zicnd: Dac, deci, dup aceste gnduri nelepte i blnde urmez vreo ispit, s nu ne ntristm i s nu dezndjduim. i n ceasul odihnei n har, iari s nu ne mndrim, ci n vremea bucuriei s ateptm necazul. i continund, zice: Cunoate c toi sfinii au fost n aceast stare. Ct vreme sntem n lumea aceasta, ni se ascunde belugul harului cnd vin aceste ispite. Cci n toat ziua i n tot ceasul se cere de la noi dovedirea iubirii noastre fa de Dumnezeu n lupta cu ispitele. i aa se ine drumul nostru drept. Iar cel ce voiete s se abat de la aceasta, sau s se schimbe s-a fcut partea lupilor. O, minunat (este acest) cuvnt al sfntului! Cum a ntrit printr-un mic cuvnt ndemnul lui i l-a artat plin de neles i a scos cu desvrire ndoiala din cuge tul celui ce-l citete. Iar acela, zice (Macarie), care se abate de la acestea i se face partea lupilor, nu voiete s umble pe cale. El i-a pus n gndul lui aceasta i vo iete s umble pe o crare proprie, neclcat de Prini. i, dup puin, zice: Smerenia aduce, chiar fr fapte, iertarea multor greeli, dar faptele fr smerenie snt, dimpotriv, nefolositoare. i apoi zice iari: Pe ct e de trebuin sarea pentru bucate, pe atta smere nia pentru orice virtute. i ea poate s zdrobeasc tria multor pcate. De aceea, e nevoie s ne ntris tm nencetat n cuget ntru smerenie i cu ntris tarea cunoaterii de sine (a discernmntului). Iar cnd o ctigm, ne face fii ai lui Dumnezeu i ne nfi-

104
201

FILOCALIA

eaz lui Dumnezeu chiar i fr fapte . Pentru c, fr ea, toate faptele noastre i toate virtuile i lucr rile snt dearte. Cci Dumnezeu voiete schimbarea cu getrii. i: n cugetare trebuie s ne mbuntim. Ea singur, fr nici-un alt ajutor, ajunge s ne nfieze naintea lui Dumnezeu i s griasc pentru noi. Smere nia e mai mult dect toate. i mai spune: Zis-a oareca re dintre Sfini: Cnd i va veni gndul mndriei spunndu-i: amintete-i de virtuile tale, tu rspunde-i: Btrne, vezi-i nelegiuirea ta. 44. Despre pocin, curie i desvrire. Strbaterea ntregului drum (al mntuirii) const n acestea trei: n pocin, n curie i n desvrire. i ce este curia pe scurt ? O inim miloas pentru 202 toat firea zidit . Dar ce este desvrirea? Adncul smereniei, care e prsirea tuturor celor vzute i nevzute, cele vzute fiind toate cele supuse simurilor, iar cele nevzute, cele cunoscute cu mintea. Ea const n a fi n afar de grija 203 pentru ele .
201. S-ar p r e a c in aceasta se afirm o poziie o a r e c u m a p r o p i a t de n v t u r a p r o t e s t a n t sola fide. Sola humilitate e totui deose bit, de sola fide, cci n ea sntem ntregi aintii spre Dumnezeu, dar nu neglijm nici efortul nostru. Facem fapte, dar nu privim la ele, ci la p c a t e l e sau n e d e s v r i r i l e n o a s t r e . 202. Definiia aceasta a curiei inimii ne a r a t c inima n e c u r a t e s t e inima nemiloas, deci egoist. Ea implic c o n s i d e r a r e a p c a t e l o r ca forme ale egoismului, ale rigiditii, ale osificrii, ale duritii, ale m pietririi, ale rcelii, ale nchiderii fa de toi i de toate, deci i fa de Dumnezeu, care le-a fcut pe t o a t e . De a c e e a p c a t u l este m o a r t e a sufletului. 203. A d n c u l smereniei. S m e r e n i a nu d u c e ntr-un gol, ci ntr-un adnc fr sfrit. Prin a d n c u l ei ajunge n Dumnezeu. A c e a s t a echiva leaz cu p r s i r e a t u t u r o r ; inclusiv a propriei p e r s o a n e p e n t r u a gsi pe Dumnezeu. Dar a c e a s t a nu n sensul de r u p e r e a firii n o a s t r e din l e g t u r a cu ele i de ieire a omului din orice simire de sine. Ba nici m c a r n

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

105

i iari, pocina este o moarte ndoit i de bun voie fa de toate. Iar inima miloas este arderea inimii pentru toat zidirea, pentru oameni i psri i animale 204 i demoni, i pentru toat fptura . i iari: Pn ce sntem n lume i trim n trup, chiar dac ne-am nla pn la nlimea cerului, nu putem s fim fr fapte, fr osteneal i ntr-o lips total de griji. Aceasta este desvrirea, crede-m. Iar ceeea ce e mai mult dect aceasta, este o nchipuire necugetat 2 0 5 . Sfntul Maxim zice i el: Iubirea de nelepciune, n duhul virtuii, poate pricinui neptimirea gndirii, dar nu neptimirea firii. Prin ea, adic prin neptimirea gndirii, vine n minte harul unei plceri dumnezeieti 2 0 6 . i iari: Cel ce a fcut experiena ntristrii i plcerii s-ar putea numi om cercat, ca unul ce a cunoscut, prin cercare, strile plcute i neplcute ale trupului; des vrit este, ns, numai cel ce a biruit cu puterea raiu nii plcerea i durerea trupului; n sfrit, om ntreg este
sensul de n e p s a r e fa de ele, cci a c e a s t a ar contrazice mila fa de ele, c e r u t mai n a i n t e . Ci n sensul de p r s i r e a alipirii egoiste la lume i la propria p e r s o a n . Cel ce a r e mil de toate, nu se ngrijete de ele pentru t r e b u i n e l e sale, ci p e n t r u m n t u i r e a i transfigurarea lor n Dum nezeu. In Dumnezeu ne scufundm prin a d n c u l nostru i prin a d n c u l tuturor. In t o a t e t r e b u i e s v e d e m pe Dumnezeu, ca s u p o r t u l lor nesfrit de adnc. T o a t e snt prin Dumnezeu i se desvresc p r i n El i fr Dumnezeu n-ar fi nimic. In acest a d n c ajungem prin adncul sme reniei. 204. De la n c e p u t u l acestui capitol p n aci e citat din Sf. Isaac Sirul, Op. cit., Cuv. 81, p. 306. 205. Op. cit., Cuv. 50, p. 208209. Gndirea a d e v r a t este existen ial ; ea c r e t e din e x p e r i e n a vieii t r i t e . nchipuirile u n e i gndiri ab stracte, care nu t l m c e t e a c e a s t e x p e r i e n a n c o r a t n realitate, nu snt p r o d u s e l e unei gndiri a d e v r a t e . 206. Sf. M a x i m M r t u r i s i t o r u l , Cinci sute capete III, 9 6 ; P.G. 90, 1301 C. Avem a c i aceeai d e o s e b i r e n t r e b u c u r i a gndirii c a r e p o a t e fi c u r a t i n t r e s t a r e a p r o d u s n t o a t fiina n o a s t r prin fapte, prin vie uire, c a r e nu e niciodat liber de griji, de oboseli, de ispite. Dar n u m a i prin aceasta se ajunge la c u r i r e a cea s t a t o r n i c a firii.

106

F1LOCALIA

cel ce a pstrat, prin nzuina statornic spre Dumnezeu, neschimbate deprinderile dobndite prin fptuire i con 207 templare (vedere) . Pentru aceasta s-a i socotit c deosebirea (discernmntul) e mai mare dect toate virtuile. Cci cei n care se ivete aceasta, prin bunvoina lui Dumnezeu, ilumi nai de lumina dumnezeiasc, pot s deosebeasc, n chip limpede, lucrurile dumnezeieti i cele omeneti i vede 208 rile tainice i ascunse . Dar e momentul ca n cele urmtoare s-i nfim, pe ct se poate, dup rnduial, puin mai limpede, nce putul sfiniei i ndumnezeitoarei lucrri a linitirii, anunat mai nainte. Dumnezeu s ne cluzeasc i n cele ce le vom spune. 45. Despre cele cinci lucrri ale linitirii dinti i oare cum introductoare a nceptorilor; sau despre rugciu ne, cntare, meditaie i lucrul minilor. Cel ce ncepe a se liniti trebuie s petreac ziua i noaptea n cinci lucrri, prin care slujete lui Dumnezeu. nti n rugciunea de pomenire a Domnului Iisus Hris tos, introdus, cum s-a spus, prin respiraia pe nas, n chip linitit n inim i iari scoas afar, cu buzele n chise, fr ,nici-un alt gnd sau nchipuire; ea se svr ete odat cu nfrnarea cuprinztoare, adic de la pofta stomacului, de la somn i de la lucrrile celorlalte sim uri, nuntru chiliei, n smerenie sincer.
207. Sf. M a x i m Mart., Cinci sute capete III, 9 6 ; P.G. 90, 1301 C. Aci se face distincie n t r e omul desvrit i omul ntreg. Ultimul e cel sta tornicit n desvrire. 208. Cel ce a dobndit t o a t e virtuile, i-a subiat firea, sau ochiul ei sufletesc n aa m s u r c distinge n chip limpede cele dumnezeieti i cele omeneti, adic tot ce e tainic i a s c u n s p e n t r u alii. El a ctigat o aa zis clar-vedere, o p u t e r e de identificare a specificului fiecrei per soane, a strii ei dintr-un m o m e n t sau altul, a p r e z e n e i realitilor dum nezeieti n oameni i n lucruri.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

107

Apoi, n cntare i n citiri din Psaltire, din Apostoli i din Sfintele Evanghelii, din scrierile de Dumnezeu pur ttorilor i Sfinilor Prini i din capetele despre rug ciune i despre trezvie, dar i din celelalte cuvinte dumne zeieti ale Duhului. Dup acestea, s treac la amintirea pcatelor, nsoit de durerea inimii i n gndirea la judecata lui Dumnezeu, sau la moarte, sau la chinuri, sau la bucuriile ce ne ateapt, nsoite nencetat de lucrul minilor, pentru nfrnarea trndviei. i iari, s se n toarc la rugciune, chiar dac aceasta cere oarecare sil, pn ce mintea se va obinui s scape uor de mprtiere prin ocuparea deplin cu Domnul nostru Iisus Hristos, prin pomenirea nentrerupt a Lui, prin ndreptarea spre cmara dinuntru, sau spre locul ascuns al inimii i prin nrdcinarea nencetat n ea. Cci, scrie i Sfntul Isaac: Srguiete-te s intri n cmara din luntrul tu i vei vedea cmara cereasc. Pentru c aceasta i aceea una snt. i prin aceeai intrare le vezi pe amndou 2 0 9 . Iar Sfntul Maxim zice: Inima crmuiete tot organismul i cnd harul ia n stpnire ntinderile inimii, mprtete peste toate gndurile i mdularele. Cci acolo este min tea i gndurile sufletului. Deci, acolo trebuie de privit dac i-a nscris harul Prea Sfntului Duh legile Sale. Acolo, unde ? n organul conductor, n tronul harului, unde se afl mintea i toate gndurile sufletului, adic n inim 2 1 0 .
209. Op. cit., cap. 30, p. 127. A d n c u l nostru e att de deschis nesfritului dumnezeiesc, nct nu poi observa nici-o grani n t r e el i a c e l nesfrit. Dar n acel nesfrit snt t r e p t e nesfrite. Sf. Isaac c o n t i n u : Scara m p r i e i aceleia este n u n t r u tu, ascuns n sufletul t u ; boteaz-te (scufund-te) n t i n e nsui, ieind din p c a t (din n g u s t a r e a rigid a egoismului i a superficialitii) i vei afla acolo t r e p t e pe c a r e le vei p u t e a urca. 210. U n d e v a n Rspunsuri ctre Talasie din Filoc. rom., Sf. M a x i m s u s i n e aci opinia c m i n t e a se afl n inim s a u s t p n e t e asupra ei. Inima r e p r e z i n t sensibilitatea n e l e g t o a r e n o a s t r e fiine. Ea e deschis spre infinitatea lui Dumnezeu i voi. III, c inima a ntregii sesizeaz

108

FILOCALIA

46. De unde trebuie s nceap cei ce voiesc s se li niteasc potrivit raiunii; i care este nceputul, crete rea, naintarea i desvrirea acestei lucrri. Aceasta e lucrarea prim i oarecum introductoare a vechilor monahi care se hotrsc s se liniteasc potrivit rugciunii. Ei trebuie s nceap de la frica de Dumne zeu i de la mplinirea dup putere a tuturor poruncilor ndumnezeitoare, de la negrija de toate lucrurile cu rost i fr rost i, nainte de toate, de la credin i de la deprtarea deplin de la cele potrivnice, de la nzuina curat, precum s-a spus, spre Cel ce este cu adevrat; s creasc prin credina care nu e ruinat i s nainteze la msura vrstei plintii lui Hristos (Efes. 4, 13), prin dragostea ntreag dumnezeiasc, fierbinte i des vrit, nscut din rugciunea curat i nemprtiat n inim, prin rugciunea duhovniceasc nemicat i ne clintit i prin ieirea (extazul), singur i nemijlocit, izvort din desvrita iubire, spre Cel Unul, prin rpi rea i unirea cu Cel dorit la culme 2 1 1 . Aceasta este naina d n c u l specific al fiecrei p e r s o a n e omeneti. N u m a i prin a c t i v a r e a inimii omul ajunge la d i s c e r n m n t u l prin c a r e se c u n o a t e profund pe sine, pe Dumnezeu i pe alii. Cci a c e s t d i s c e r n m n t e i el o v e d e r e a infinitii lui D u m n e z e u i a indefinitului p r o p r i u i al altora n D u m n e z e u . ntin derea inimii actualizeaz indefinitul ei n Dumnezeu. El e a c t i v a t n u m a i prin har, prin s t r b a t e r e a lui D u m n e z e u cu infinitatea Sa n inim. De a c e e a omul d u h o v n i c e s c se silete s-i r e a d u c mintea n inim din m p r t i e r e a ei nefireasc n cele din afar i mrginite. Desigur cele din afar pot fi privite i de m i n t e a afltoare n inim. Dar a t u n c i mintea le v e d e nu n u m a i n suprafaa lor i n simpla lor c a p a c i t a t e de satisfacere a t r e b u i n e l o r trupeti, ci ele i d e v i n simboale t r a n s p a r e n t e p e n t r u su portul lor ultim i infinit, c a r e e Dumnezeu. 211. In faza p r o g r e s a t , sau a creterii duhovniceti, omul a ajuns la alt credin, la cea c a r e nu se mai ruineaz, i ajunge la m s u r a pli ntii lui Hristos, la d r a g o s t e a deplin fa de El. Cci a c e a s t a nfptu iete i u n i r e a desvrit cu El. A c e a s t d r a g o s t e se n a t e din cele dou t r e p t e a l e rugciunii n inim : r u g c i u n e a c u r a t c a r e mai n a i n t e a z nc i r u g c i u n e a d u h o v n i c e a s c , c a r e n s e a m n u n i r e a deplin cu Hristos i nu mai are u n d e nainta. A c e a s t r u g c i u n e i d r a g o s t e p r o d u c extazul

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

109

tarea i ntinderea nertcit prin fptuire spre vedere (contemplare). Pe aceasta ptimind-o dumnezeiescul pro oroc David i schimbndu-se cu acea fericit schimbare (Ps. 76, 10), a strigat cu trie: Eu am spus ntru uimirea (ieirea) mea (ntru extazul meu): tot omul este mincinos (Ps. 115, 2). Iar un altul dintre cei mari din Vechiul Tes tament a spus: Cele ce ochiul nu le-a vzut i urechea nu le-a auzit i la inima omului nu s-au suit, pe acelea le-a gtit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El (Is. 6, 4; 1 Cor. 2, 9). Iar marele Pavel, ncheind acestea, adau g: Dar nou ni le-a descoperit prin Duhul Su; cci Duhul toate le cerceteaz, pn i adncurile lui Dumne zeu (1 Cor. 2, 10). 47. Despre regula linitirii celor nceptori. Drept aceea, datoria nceptorilor este, precum am spus, s nu ias mereu din chilia lor i s se fereasc de ntlnirea i vederea tuturor, afar de cazul unei mari trebuine; dar i atunci, cu luare aminte, cu toate msu rile de asigurare i foarte rar. Cci zice dumnezeiescul Isaac: Cu privire la orice lucru s struie n a ine amintirea gndului la Dumnezeu, c mai mare este aju 212 torul ce-i vine din pzire, dect ajutorul din fapte . Cci, nu numai nceptorilor, ci i celor ce au naintat, acestea le pricinuiesc mprtiere i revrsare n afar. Aceasta o spune iari dumnezeiescul Isaac: Odihna vatm numai pe cei tineri, dar mprtierea i pe tineri 213 i pe btrni . i: Linitea face moarte simurile din
i rpirea, e x t a z u l ca act al omului de u i t a r e de sine, r p i r e a ca act al lui Hristos, prin c a r e omul e a t r a s cu t o t u l din p r e o c u p a r e a de sine. A c u m omul nu mai tie dect pe Hristos. Dar el se t r i e t e pe sine n b u c u r i a n e m r g i n i t ce o are de Hristos. Extazul acesta e singurul c a r e l m u t pe om nemijlocit n Hristos. O r i c a r e altul l d u c e ntr-o u i t a r e inferioar de sine. 212. Neaflat. 213. Op. cit., Cuv. 60, p. 243.

110

FILOCALIA

afar i trezete micrile dinuntru. Iar petrecerea n cele din afar pricinuiete cele dimpotriv, adic trezete 214 simurile din afar i face moarte micrile dinuntru . Spunnd aceasta, el arat lucrarea i calea spre linitire prin lucrarea cea bun. Iar Scrarul arat pe cel ce lu creaz i nainteaz bine pe crarea aceasta, scriind ur mtoarele: Se linitete acela care se strduiete s-i nchid partea netrupeasc n casa trupeasc, lucru cu 215 adevrat m i n u n a t . i: S-a linitit acela care a spus: 216 Eu dorm i inima mea vegheaz (Cnt. Cnt. 5, 2 ) . nchide trupului ua chiliei i gririi ua limbii i duhu 217 rilor poarta dinuntru . 48. Despre rugciunea curat prin luarea aminte i trezvie; i despre lucrarea ei. Rugciunea ce se svrete, cum s-a zis, nuntru ini mii, nsoit de luarea aminte i trezvie, fr nici-un alt gnd, deci i fr nici-o nlucire, face mintea prin cuvin tele: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, s se ntind n ntregime spre nsui Domnul Iisus Hristos,
214. Op. cit., Cuv. 85, p. 339. Deci linitea (isihia) nu n s e a m n i o mortificare a micrilor d i n u n t r u . Dimpotriv, de-abia ea le trezete la o activitate deplin. Ea n a t e d i s c e r n m n t u l , iubirea nfocat de Dumne zeu, mila de tot i de t o a t e , b u c u r i a de u n i r e a cu Dumnezeu, vederea celor ce ochiul nu le-a v z u t i u r e c h e a nu le-a auzit, etc. 215. Scara X X V I I ; P.G. 88, 1097 B. 216. V e g h e a e i ea o m i c a r e ; e n c o r d a r e , e privirea a t e n t i plin de bucurie la b u n t i l e m i n u n a t e ce se d e s c o p e r celui ce s-a linitit din p a r t e a celor din afar. Cel ce se c o n c e n t r e a z la ceva interior, uit de cele din afar. Ba uit pn i de t r u p u l lui. El p a r e c d o a r m e . 217. Scara X X V I I ; P.G. 88, 1100 A. Dar m i c a r e a d i n u n t r u t r e b u i e i ea s u p r a v e g h e a t . Nu n u m a i uile spre cele d i n afar t r e b u i e nchise, ci i spre cele rele care p o t a p r e a din obinuinele cu pcatul, sau din nrurirea duhurilor rele. A c e s t e a pot i ele s in sufletul ntr-un orizont nchis, sau legat, prin a m i n t i r e , de cele din afar. T r e b u i e inut deschis n u m a i p o a r t a spre nesfritul dumnezeiesc, spre iubirea c u r a t de Dum nezeu i de o a m e n i .

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

111

pomenit n chip nematerial i negrit; iar prin cuvntul: miluiete-m, o face s se ntoarc i s se mite spre ea nsi, nesuportnd s nu se roage pentru sine. naintnd prin cercare, n chip unitar, spre iubire, se ntinde cu totul spre nsui Domnul Iisus Hristos, dup ce a c218 tigat ncredinarea limpede despre lucrul de-al doilea . 49. Dumnezeietii Prini ne-au predat s spunem rugciunea n chipuri felurite. i care este rugciunea ? Dumnezeietii Prini nu ne-au predat toi, totdeau na, rugciunea ntreag. Ci, unul ntreag, altul, jum tate, al treilea, o parte, i altul altfel, poate dup pute rea i starea celui ce se roag. Dumnezeiescul Gur de Aur ne-o pred ntreag, zicnd: V ndemn, frailor, s nu clcai, sau s nu nesocotii niciodat canonul rug ciunii. Cci am auzit cndva pe Prini zicnd: Ce fel de clugr este acela care nesocotete sau calc canonul? Ci, fie c mnnc, fie c bea, fie c ade, fie c slujete, fie c e n cltorie, fie c face altceva, e dator s zic: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluietem, ca pomenirea aceasta a numelui Domnului nostru Iisus Hristos s ntrte pe vrjmaul spre rzboi. Cci toate poate s le afle sufletul care se silete, prin amin tire, fie rele, fie bune. Mai nti poate s vad nuntru inimii lui rul i apoi cele bune. Cci amintirea poate s 219 mite pe balaur i tot amintirea poate s-l umileasc . Amintirea poate s dea pe fa pcatul care locuiete n noi (Rom. 7, 16) i amintirea poate s-l mistuie i s
218. O m u l a t r e b u i t s se c o n v i n g nti despre t r e b u i n a de a fi mi luit, ca s se n t i n d apoi spre Hristos prin p o m e n i r e a Lui i p r i n c e r e r e a milei Lui. Dar apoi i simirea iubirii lui Hristos l face s c e a r mila Lui p e n t r u p c a t e l e sale. El se mic de la o simire la alta, adic de la sim irea lui Hristos la simirea p c t o e n i e i sale i invers, ca ntr-un cerc. 219. A m i n t i r e a este astfel nu n u m a i un act subiectiv, ci i o ntlnire cu un alt subiect nevzut, a a cum orice sim i gnd ne prilejuiete ntlnirea cu o r e a l i t a t e obiectiv c o r e s p u n z t o a r e .

112

FIL0CALIA

mite toat puterea dumanului din inim. Amintirea poate s biruiasc pcatul i s-l dezrdcineze n parte. Cci numele Domnului Iisus Hristos, cobornd n adncul inimii 2 2 0 , smerete pe balaurul care stpnete pe ntin derile ei, iar sufletul l mntuiete i l face viu. Struie, deci, nencetat, ntru numele Domnului Iisus, ca inima s nghit pe Domnul i Domnul s nghit inima i cele dou s se fac una. Dar acest lucru nu este pentru o zi sau dou, ci pentru un timp ndelungat. Cci, e nevoie de mult lupt i de mult vreme ca dumanul s fie scos i pentru ca s se slluiasc Hristos 2 2 1 . i iari: Trebuie s te ntreti i s-i struneti mintea i s o frnezi i s pedepseti tot gndul i toat lucrarea celui viclean prin chemarea Domnului nostru Iisus Hristos 2 2 2 . i: Unde st trupul, acolo s fie i mintea, ca nimic altceva s nu se afle la mijloc ntre Dumnezeu i inim ca perete despritor, sau ca zid care s ntunece mintea i s o despart de Dumnezeu. Iar dac ceva rpete mintea, nu trebuie s zboveasc n gnduri, ca nu cumva consimirea cu gndurile s i se socoteasc drept fapt naintea Domnului n ziua jude cii, cnd Dumnezeu va judeca cele ascunse ale oameni lor (Rom. 2, 16). Oprii-v, deci, de la toate i struii n Domnul Dumnezeul vostru, pn se va ndura de voi (Ps. 122, 3). i nu cerei nimic altceva de la Domnul Sla vei, dect numai mila. Iar cernd mila, cerei-o cu
220. Amintirea sau p o m e n i r e a Domnului Iisus Hristos ne prilejuiete ntlnirea cu El i l a d u c e pe El n inim. 221. Sf. Ioan G u r de Aur, Epistola ctre monahi ( n e a u t e n t i c ) ; P.G. 60, 752753. Amintirea sau p o m e n i r e a e o for care p r o d u c e o s t a r e nou n fiina n o a s t r , sau n inim. Ea a d u c e p c a t u l cnd se g n d e t e la el cu plcere, i creeaz d e p r i n d e r e a patimii ; sau l d e z r d c i n e a z cnd e p o m e n i t des n u m e l e lui Hristos, ntiprind p u t e r e a Lui n inim. 222. Idem, Op. cit., col. 751. Dac amintirea p c a t u l u i v i n e cu uu rin, de la sine, p o m e n i r e a lui Hristos cere efort, cere o nfrnare a minii de la amintirea p c a t u l u i . Cci prin a c e a s t p o m e n i r e ea lupt mpotriva amintirii p c a t u l u i i alung orice alt gnd.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

113

inim smerit i ndurerat i strigai de dimineaa pn seara, iar dac se poate i toat noaptea: Doamne Iisuse Hristoase, miluiete-m. i forai mintea voas tr la lucrul acesta pn la moarte 2 2 3 . Cci lucrul acesta are nevoie de mult forare, pentru c strmt e poarta i plin de necazuri calea ce duce la via (Ma tei 7, 14) i cei ce o foreaz intr n ea. Cci mpr ia cerurilor este a celor ce o iau cu sila (Matei 11, 12). V ndemn, deci, s nu desprii inimile voastre cu Dum nezeu, ci struii i pzii-le pe ele totdeauna cu pome nirea Domnului Iisus Hristos, pn ce se va sdi numele
223. A d i c m i n t e a s nu umble, n v r e m e ce t r u p u l st. Trupul e mai g r e o i ; e l st a d e s e o r i n t r - u n loc, cit v r e m e mintea v a g a b o n d e a z n e ncetat. S n v e e i m i n t e a de la t r u p , s stea u n e o r i n e m i c a t . Dar, de sigur, ea t r e b u i e s stea n g n d u l la Dumnezeu. Dac u m b l prin tot felul de gnduri, a c e s t e a se i n t e r p u n n t r e m i n t e i Dumnezeu. Dar c u v i n t e l e unde st t r u p u l , a c o l o s fie i mintea, m a i au i alt neles : s nu stea t r u p u l v r e o d a t u i t a t de m i n t e ; ci contiina s ia seama la fiecare situa ie n c a r e se afl t r u p u l . Cci n u m a i prin c o n t i i n v i a a omului e l e g a t de Dumnezeu. La r n d u l ei contiina este t r e a z n u m a i atunci cnd ea e legat de Dumnezeu. Cnd a c e a s t l e g t u r nu mai funcioneaz, ntre ini ma nsi i D u m n e z e u s-a i n t e r p u s v r e u n g n d c a r e o s e p a r de Dum nezeu, ca un zid despritor, c a r e n t u n e c mintea. Cnd un astfel de gnd r p e t e mintea, a c e a s t a s se ntmple n u m a i p e n t r u o clip, cci zbo v i r e a n el e o consimire c a r e va fi socotit la j u d e c a t a din u r m ca fapt. S e tie c omul n a i n t e a z spre p c a t p r i n p a t r u t r e p t e : a t a c u l (apariia u n u i gnd ispititor n minte), c o n v o r b i r e a cu el, consimirea i fapta. m p o t r i v a t u t u r o r a c e s t o r t r e p t e t r e b u i e s se l u p t e cu p o m e n i r e a n u m e l u i lui Iisus. Ea i n e contiina p e r m a n e n t t r e a z . In sfrit, mintea se ferete de gnduri i p r i n faptul c nu se g n d e t e la m u l t e lucruri, ca s le c e a r de la Dumnezeu p r i n r u g c i u n e , ci cere numai mila Lui. de A c e a s t a nu e a t t a un gnd precis, mrginit, ci o s t a r e existenial

suflet. Cnd se cer lucruri precise, mintea se p o a t e ngusta d u p ele. Cernd mila, c e r e t o t u l , n mod n e h o t r n i c i t , nu n mod precizat. Deci se mplinete i p r i n a c e a s t a c e r i n a ca m i n t e a s i a s din n g u s t r i l e ce i le p r o d u c g n d u r i l e definite, cnd v r e a s fac e x p e r i e n a lui Dumnezeu cel nesfrit.

114

FILOCALIA

Domnului nuntru inimii i nu va mai cugeta la nimic 224 altceva, ca s se mreasc Hristos n voi . Dar nainte de acesta, a zis i marele Pavel despre Domnul Iisus, scriind: De vei mrturisi cu gura ta pe Domnul Iisus i vei crede cu inima ta c Dumnezeu L-a ridicat pe El din mori, te vei mntui. Cci cu inima se crede spre dreptate, iar cu gura se mrturisete spre mntuire (Rom. 10, 910). i iari: Nimeni nu zice Domnul Iisus dect numai n Duhul Sfnt (1 Cor. 12, 3). A adugat: n Duhul Sfnt, adic atunci cnd inima primete lucrarea Duhului Sfnt, prin care se i roag. Iar aceasta este a celor ce au naintat i s-au mbogit cu, Hristos, care locuiete n chip vdit n ei. Lucruri asemntoare spune i Sfntul Diadoh: Cnd i nchidem minii toate ieirile cu pomenirea lui Dum nezeu, ea cere o ocupaie care s dea de lucru hrniciei ei. Trebuie s-i dm, deci, rugciunea: Doamne Iisuse... prin care i poate mplini n chip deplin scopul. Cci nimeni, zice, nu spune Domnul Iisus dect numai n Duhul Sfnt (1 Cor. 12, 3). Dar acest cuvnt trebuie s-l cugete nencetat aa de strns n cmrile sale, nct s nu se abat nicidecum la niscai nchipuiri. Cci toi cei ce vor cugeta nencetat la acest slvit i mult iubit nume n adncul inimii, vor putea s vad cndva i lumina minii, pentru c dac e inut cu toat grija de ctre cu getare, el arde toat pata de pe faa sufletului, printr-o simire puternic. Cci Dumnezeul nostru este foc mis tuitor (Evrei 12, 29). Ca urmare, Domnul atrage sufletul la iubirea puter nic a slavei Sale. Cci, zbovind numele acela slvit i
224. Idem, op. cii., col. 751752. D a c la n c e p u t se c e r e o forare a minii, ca s p o m e n e a s c ct mai d e s pe Iisus i s nu se lase furat de alte gnduri, care s se aeze ca un zid n t r e ea i Dumnezeu, cu vre mea a c e a s t p o m e n i r e , d e c i l e g t u r a nemijlocit a minii cu Dumnezeu, sau trezvia contiinei d e v i n e o s t a r e p e r m a n e n t , c a r e nu mai c e r e o forare att de grea.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

115

prea iubit, prin pomenirea lui de ctre mine, n cldura inimii, sdete n ea, fr ndoial, deprinderea de a iubi buntatea Lui, nemaifiind nimic care s o mpiedice. Acesta este mrgritarul cel de mult pre (Matei 13, 46), pe care-l poate agonisi cineva vnznd toat averea sa, ca 225 s aib o bucurie negrit de aflarea lui . Iar Sfntul Isihie nfieaz pe Hristos, scriind ast fel: Cnd sufletul va fi zburat prin moarte n vzduh, avnd cu sine i pentru sine, n porile cereti, pe Iisus, nu se va mai teme nici acolo de vrjmaii si, ci va gri i atunci din pori ctre ei cu ndrzneal ca i acum. Numai s nu slbeasc pn la ieirea lui, ci s strige ctre Hristos Iisus ziua i noaptea. i El va face izbvirea lui degrab, dup fgduina Lui nemincinoas i dum nezeiasc, pe care a dat-o, vorbind despre judectorul nedrept (Luca 18, 18): Zic vou c o va face i n viaa 226 de acum i dup ieirea lui din trup .
225. Diadoh al Foticeii, Cuvnt ascetic n 100 capete, c a p . 59. u n a din c e l e mai v e c h i m r t u r i i despre r u g c i u n e a lui Iisus. A v e m aici i o e x p l i c a r e a luminii minii c a r e se a r a t p r i n c u g e t a r e a n e n c e t a t la nu m e l e lui Iisus. A c e a s t p o m e n i r e s p o r e t e c l d u r a iubirii de Hristos. i nsi a c e a s t iubire, ca iubire de c e e a ce e s t e b u n cu a d e v r a t , face inima l u m i n o a s i c a p a b i l s iradieze lumin. A a cum p r e o c u p a r e a egoist de sine p r o d u c e n suflet n t u n e r i c , p e n t r u c p r o d u c e o n c h i d e r e a lui, aa i u b i r e a de D u m n e z e u , ca izvor p e r s o n a l al binelui, i de alii, se a r a t ca lumin. 226. Scurt cuvnt despre trezvie i virtute II, 4 7 ; P.G. 93, 14801544; Filoc. rom., vol. IV, p. 78. Att n v i a a aceasta, ct i dup m o a r t e , su fletul ca s a j u n g la Iisus t r e b u i e s fi t r e c u t p r i n ispitele a d u s e de d e moni i s le biruiasc. De aci s-a n s c u t i m a g i n e a de vzduh ca p l a n spiritual c a r e se afl la mijloc n t r e v i a a p m n t e a s c i cer, c a r e ne mpiedic u r c u u l cu m i n t e a s p r e Dumnezeu. I m a g i n e a a c e a s t a a folosit-o nti Sf. A p . P a v e l (Efes. 6, 12). De aci s-a n s c u t i i m a g i n e a scrii, ale crei t r e p t e r e p r e z i n t diferite p a t i m i c a r e t r e b u i e biruite, ca tot a t t e a piedici s p r e Hristos. La Iisus a j u n g e m cnd am ajuns la c u r i a de t o a t e patimile. Iisus e s t e t r a n s c e n d e n t vieii n patimi. T r e b u i e s t r a n s c e n d e m patimile ca s a j u n g e m la c u r i e i p r i n a c e a s t a la Hristos.

116

FIL0CALIA

Iar Sfntul Ioan Scrarul vorbete tot numai de Iisus cnd scrie: Biciuiete pe vrjma cu numele lui Iisus. 227 Cci nu este arm mai tare n cer i pe pmnt . i nimic nu mai adaug. i iari zice: Rsuflarea ta s se lipeasc de pomenirea lui Iisus i atunci vei cunoate 228 folosul inimii . 50. Dar nu numai la Sfinii Prini amintii se gsesc tainic cuvintele sfinitei i ndumnezeitoarei rug ciuni n Duh, ci i la nii corifeii Apostolilor Petru, Pavel i Ioan. Nu numai la amintiii de Dumnezeu purttori Prini i la urmaii lor poate afla cineva pomenite tainic aceste cuvinte ale sfinitei rugciuni, ci, nainte de ei, i la n ii Apostolii dinti i corifei, adic la Petru, Pavel i Ioan. Unul zice, cum am spus mai nainte: Nimeni nu poate spune Domnul Iisus dect numai n Duhul Sfnt (1 Cor. 12, 3). Iar altul: Harul i adevrul s-au fcut prin Iisus Hristos (Ioan 1, 17); i: Tot duhul care mr turisete pe Iisus Hristos venit n trup, de la Dumnezeu este (1 Ioan, 4, 2). Iar fruntaul ucenicilor lui Hristos, la ntrebarea Mntuitorului i nvtorului, adresat Apos tolilor: Cine spun oamenii c snt Eu?, a rspuns, dnd preafericita mrturisire: Tu eti Hristos, Fiul lui Dum nezeu celui viu (Matei 16, 16). De aceea, i strluciii notri nvtori, care le-au urmat, mai ales cei ce au pit pe calea vieii necstorite, pustniceti i linitite, au socotit aceste cuvinte, vestite mai nainte, ici i colo, de cei trei stlpi ai sfintei Biserici, date de aceia ca cuvin te dumnezeieti, pe temeiul descoperirii n Duhul Sfnt i mrturisite de cei trei ucenici att de vrednici de cre zare, drept stlp al rugciunii i au predat celor de dup ei s o in pe aceasta i s o pzeasc n acelai fel. Pen227. Scara X X I ; P.G. 88, 945. 228. Scara X X I ; P.G. 88, 1112 C.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

117

tru c prin trei martori va sta tot cuvntul (Matei 18,19). Aceti gnditori cereti le-au unit i le-au articulat ntr-un chip desvrit ntr-un ntreg, prin Duhul Sfnt ce slluia n ei. De fapt privete rnduiala i legtura lor cu totul deosebit, avnd n ea ntiprit nelepciunea de sus. Cci unul zice: Domnul Iisus, altul: Iisus Hris tos, iar al treilea: Hristos, Fiul lui Dumnezeu. n felul acesta unul urmeaz celuilalt i toi trei se leag nemijlocit unul de altul prin conglsuirea i legtura aces tor cuvinte ndumnezeitoare. Cci, poi vedea cuvntul fiecruia legndu-se de sfritul cuvntului celuilalt, pe care-l are ca nceput, i astfel naintnd pn la al treilea. Acelai lucru l vezi privind la adaosul privitor la Duhul. Cci fericitul Pavel spune c nimeni nu poate zice Domnul Iisus dect numai n Duhul Sfnt, iar acesta, sau Duhul Sfnt, stnd la sfrit, e folosit de Ioan cel cu glas de tunet, ca nceput, zicnd: Duhul care mr turisete pe Iisus Hristos venit n trup, este din Dum nezeu (1 Ioan 4, 2). Iar acestea le-au pus la rnd nu de la ei nii, ci mi cai de mna Preasfntului Duh. Cci mrturisirea dum nezeiescului Petru s-a fcut prin descoperire n Duhul Sfnt. Pentru c toate, zice, le lucreaz unul i acelai Duh, mprind deosebit ficruia precum voiete (1 Cor. 12, 11). i, astfel, frnghia ntreit i de nedesfcut (Eccl. 4, 20) a rugciunii ndumnezeitoare, urzit, esut i mpletit cu mare nelepciune i pricepere, trece i la cei din timpul nostru, fiind pstrat n acelai fel. Dumnezeietii Prini de dup aceea au legat cuvntul miluiete-m de aceste cuvinte izbvitoare ale rugciunii, adic de Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, mai ales pentru cei mai prunci, sau nceptori i nedesvrii n virtute. Cci cei naintai i desvrii n Hristos se n destuleaz cu rostirea i gndirea fiecruia din aceste cuvinte, adic cu Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui

118

FILOCALIA

Dumnezeu ba, uneori i numai cu numele Iisus, pe care i-l ntipresc nuntru i-l mbrieaz cu lucrarea ntreag a rugciunii, umplndu-se, prin el, de o plcere i de o bucurie negrit, care covrete toat mintea, toat vederea i tot auzul. i astfel de trei ori fericiii, ajungnd n afar de trup i de lume, i nchid simurile prin darul i harul dumnezeiesc i, cucerii de iubire ca de o beie fericit, se curesc, se lumineaz i se des vresc 2 2 9 , ca unii ce oglindesc, de acum, n chip nen eles, ca o arvun, harul mai presus de fire, fr nceput i necreat al dumnezeirii mai presus de fiin 2 3 0 . Ei se ndestuleaz cu singur pomenirea i cugetarea fiecruia din numirile artate ale Cuvntului DumnezeuOm i prin ea snt nvrednicii s fie ridicai la rpiri, la cunotine i descoperiri negrite n D u h 2 3 1 . Asigurarea
229. S n t de r e m a r c a t aci d o u lucruri. nti c r u g c i u n e a lui Iisus p o a t e a v e a forme diferite. P e n t r u cei n a i n t a i ajunge i o r e p e t a r e n e n c e t a t a n u m e l u i lui Iisus, fie c h i a r n u m a i cu gndul. Al doilea, c acest n u m e singur, r e p e t a t c u simirea d r a g o s t e i , p o a t e u m p l e p e cel ce-l r e p e t de o p l c e r e i de o b u c u r i e n e g r i t mai p r e s u s de minte, care-l face s se simt afar de t r u p , de auzire i de v e d e r e . Simurile lor snt co pleite de simirea l u n t r i c p r o d u s de har. Iubirea de H r i s t o s care-i cu c e r e t e e ca o beie (Sf. G r i g o r i e de Nisa), c a r e i c u r e t e de orice p a t i m p e n t r u a l t c e v a afar de Hristos, i l u m i n e a z p r i n contiina p r e zenei lui Hristos i-i d e s v r e t e , fcndu-i s nu simt a l t c e v a d e c t iu birea c u r a t de Hristos i de o a m e n i . R e p e t a r e a n e n c e t a t a n u m e l u i lui H r i s t o s e socotit astfel ,prin i u b i r e a de H r i s t o s ce o produce, fora t r e cerii p r i n cele t r e i e t a p e p r i n c i p a l e ale u r c u u l u i d u h o v n i c e s c , prin c a r e u r c c h i a r i c e t e l e ngereti, d u p Dionisie A r e o p a g i t u l (curire, ilumi n a r e , desvrire). R e p e t a r e a n u m e l u i lui Iisus e u n i t cu un dinamism a s c e n d e n t n e c o n t e n i t a l sufletului. 230. C o n s t a t m aici influena sigur a d o c t r i n e i h a r u l u i n e c r e a t a Sf. Grigorie Palama, o d a t cu cea a lui Dionisie A r e o p a g i t u l . 231. F i e c a r e din numirile lui Iisus d e s c h i d e orizonturi s u p e r i o a r e i c u p r i n d e c o n i n u t u r i din c a r e sufletul se p o a t e n l a la nesfrit. In fie c a r e e o p u t e r e de r p i r e la c u n o t i n e i descoperiri c a r e nu vin de la om i de la firea c r e a t . F i e c a r e e o p o a r t p e n t r u alt i alt r e v e l a i e a s c u n s n Iisus, p o a r t pe c a r e o deschide D u h u l Sfnt p r i n iubirea ce o trezete El n suflet.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

119

clar i ncredinarea nendoielnic a acestora ne-a dat-o in chip luminos preadulcele i iubitorul de suflet, Dom nul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ale crui cuvinte snt f a p t e 2 3 2 i ale crui spuse snt, dup El n sui, Duh i via (Ioan 6, 63) 2 3 3 , cnd a zis : Fr de Mine nu putei face nimic (Ioan 15, 5) i: De vei cere ceva n numele Meu, v voi face (Ioan 14, 14) i cele urmtoare, dup cum ne-au fost predate mai nainte. 51. nceptorii pot, i ei, s se roage uneori cu toate cuvintele rugciunii, alteori cu o parte a ei, dar nencetat i nuntru inimii i s nu schimbe mereu cuvintele. Este ngduit i nceptorilor s se roage uneori cu toate cuvintele rugciunii, alteori cu o parte a ei, dar nuntru inimii i nencetat. Cci dup Sfntul Diadoh: Cel ce petrece pururea n inima sa, iese fr ndoial din cele frumoase ale vieii. Cci umblnd n Duh, nu poate ti de poftele trupului (Gal. 5, 16). Pentru c unul ca acesta, fcndu-i plimbrile n cetatea ntrit a vir tuilor, are virtuile nsei ca pzitori la porile vieuirii sale curate. De aceea, uneltirile dracilor mpotriva lui rmn fr efect 2 3 4 . Dar scrie i Sfntul Isaac: Cel ce cerceteaz sufletul su n tot ceasul, se bucur n inima
232. Cuvintele Lui snt fapte, p e n t r u c p r o d u c efecte n suflete i n fiina o m u l u i credincios. Dar e l e au p r o d u s i l u m e a . Chiar c u v i n t e l e o m u lui, rostite c u p u t e r e i c o n v i n g e r e , s n t fapte, p e n t r u c p r o d u c s t r i noi n cei ce le primesc. 233. C u v i n t e l e lui Hristos snt fapte, p e n t r u c au n ele p u t e r i care produc stri noi n suflete i, p r i n suflete, n t r u p u r i i n cele din afar. C u v i n t e l e Lui s n t fapte, p e n t r u c d i n ele iradiaz Duh i via, D u h u l i v i a a Lui. F i e c a r e comunic p r i n c u v i n t e c e v a din el nsui, c o m u n i c p u t e r e i d u h pe m s u r a p u t e r i i i d u h u l u i l u i i a v o i n e i de p r i m i r e d i n p a r t e a auzitorilor. A c e a s t a n e ajut s n e l e g e m c u m t o a t e a u fost f c u t e la n c e p u t prin c u v n t u l lui D u m n e z e u i cum lucrurile snt chipurile cuvintelor Lui. 234. Cuvnt ascetic 5 7 ; P.G. 65, 11671212; Filoc. rom., voi. I, p. 356.

120

FILOCALIA

lui de descoperiri. i cel ce-i adun vederea (contem plarea) lui nuntru, vede n sine strlucirea Duhului. Cel ce dispreuiete orice nlare, vede pe Stpnul su 235 nuntru inimii sale . De aceea nu se cuvine a schimba mereu cuvintele rugciunii, ca nu cumva, prin schimbarea i mutarea lor continu, mintea s se obinuiasc cu nestatornicia i cu abaterile i s se fac uor de furat i fr roade, ca pomii mereu mutai i sdii n alt parte. 52. Rodul rugciunii nuntru inimii are nevoie de timp ndelungat, de lupt i de silire. i, simplu grind, tot binele se dobndete cu mult osteneal i dup timp ndelungat. Rugciunea nencetat nuntru inimii i cele de din colo de ea (mai presus de ea) nu se agonisesc n chip simplu i la ntmplare i prin osteneal puin i scurt, chiar dac se ntmpl unora, cu totul rar, i aceasta, prin vreo iconomie negrit. Ci are nevoie, pentru dobndire, de timp ndelungat, de osteneal i nevoin trupeasc i sufleteasc i de forare mult i ntins. Cci potrivit prii ce ni s-a dat din darul i harul, de care ndjduim s ne mprtim, trebuie s contribuim pe msura puterii noastre, i noi cu nevoinele noastre la dobndirea ei i s strbatem timpurile trebuitoare pentru aceasta. Iar scopul ei este, dup Sfinii nvtori,
235. Op. cit., Cuv. 43, p. 176. Cine se obinuiete s se c e r c e t e z e m e r e u ajunge n mod sigur la descoperiri de t a i n e t o t mai subiri n c u t e l e su fletului su i prin ele la v e d e r e a luminii Duhului. Cci sufletul e v z u t tot mai mult ca n e s t n d de sine, i avnd tot ce se mic n el c u r a t de la D u m n e z e u . Cine p r i v e t e n u m a i la cele din afar se n a l pe sine. El nu p o a t e v e d e a pe S t p n u l t u t u r o r . Se c r e d e pe sine s t p n al lor. Cine p r i v e t e n sine, nu se mai n a l i de a c e e a v e d e pe S t p n u l t u t u r o r . Nu se mai nal p e n t r u c i d s e a m a ct de p u i n se p o a t e stpni i c u p r i n d e pe sine nsui n micarea c o m p l e x a vieii sale indefinite.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

121

s scoatem pe vrjma din ntinderile inimii 2 3 6 i s slluim n ea, n chip vdit, pe Hristos. Cci spune Sfn tul Isaac: Cel ce voiete s vad pe Domnul, se silete s-i curee inima prin pomenirea nencetat a lui Dum nezeu. i aa, n lumina nelegerii Lui, va vedea n tot ceasul pe Domnul 2 3 7 . Iar Sfntul Varsanufie zice: Dac lucrarea dinuntru nu va ajuta, mpreun cu Dumnezeu, omului, n zadar se ostenete spre cele dinafar. Cci, lucrarea dinuntru, fcut cu osteneala inimii, aduce curie; iar curia, adevrata linitire a inimii 2 3 8 ; iar linitirea, smerenia; iar smerenia face pe om locuina lui Dumnezeu; iar din locuina aceasta snt alungai demonii, odat cu patimile. i omul se face, astfel, biserica lui Dumnezeu plin de sfinenie, plin de curie i de har. Fericit e, deci, acela care vede pe Domnul n cele dinuntru ale inimii i-i
236. A c e s t a e scopul rostirii n e n c e t a t e a numelui lui Iisus cu cuge t a r e a n d r e p t a t spre i n i m : s s c o a t e m p e v r j m a u l oare s t p n e t e p e s t e n t i n d e r i l e ei i s facem s t p n pe Hristos. Propriu-zis, dup Sf. M a r c u A s c e t u l i Diadoh, Hristos se afl n i n i m n c e p n d de la Botez. D a r mai mult potenial. V r j m a u l i n t i n d e prin ispitele din afar influenele lui. Prin p o m e n i r e a ct mai d e a s a n u m e l u i lui Iisus, facem a c t u a l n inim p r e z e n a Lui v i r t u a l . 237. Op. cit., Cuv. 43, p. 177. Nu se p o a t e despri n t r e lumina min tii i lumina lui Hristos v z u t n ea. Cci lumina minii nu e dect lumina nelegerii i nelegerea a d e v r a t e p r o i e c t a t spre D u m n e zeu, c a r e e izvorul a tot ce p o a t e fi neles. nelegerea a r e t o t d e a u n a un obiect. i obiectul s u p r e m al nelegerii, sau izvorul oricrui c o n i n u t al nelegerii e Dumnezeu, P e r s o a n a de nesfrit iubire i gndire, mai p r e s u s de gndire. Acest izvor nu se face evident p n ce c u g e t a r e a e n d r e p t a t spre obiecte finite. Pn atunci nu s-a ivit n noi lumina ade v r a t a nelegerii, n c a r e se n e l e g t o a t e . 238. de r e m a r c a t a c e a s t d e r i v a r e a linitirii din c u r i a inimii. Nu mai patimile frmnt i sfie inima omului. De a c e e a n u m a i u n d e e Dumnezeu, e linite. N u m a i din p u t e r e a Lui se elibereaz omul de frm n t r i l e p e n t r u lucrurile t r e c t o a r e , din t r e c e r e a p a s i o n a t de la u n u l la altul, sau din grija p a s i o n a t de a avea pe u n u l sau pe altul.

122

FILOCALIA

vars cererea sa, nsoit de plns, naintea buntii 239 Lui . Iar cuviosul Ion Carpatiul spune i el: E nevoie de mult nevoin i de timp ndelungat n rugciuni, ca s aflm, n starea netulburat a nelegerii, alt cer al inimii, n care locuiete Hristos, cum zice Apostolul: Oare nu tii c Iisus Hristos locuiete ntru voi? Afar, doar, 240 dac nu cumva sntei necercai (2 Cor. 13, 5) . Dar i marele Gur de Aur zice : Rmi nencetat cu numele Domnului Iisus, ca s nghit inima pe Domnul i Domnul inima i s fie cele dou, una. Dar lucrul acesta nu este pentru o zi sau dou, ci pentru un timp ndelungat. Cci e nevoie de mult lupt i vreme ca s 241 fie scos vrjmaul i s se slluiasc Hristos . Dar att despre acestea i s ne ntoarcem la cele ce ne stau nainte. 53. Despre rugciunea inimii care nu e curat; i cum ajunge cineva la rugciunea curat i nemprtiat. Prin struirea n regula amintit a rugciunii curate i nemprtiate a inimii, chiar dac, poate, ea nu e nc curat i nemprtiat, din pricina piedicilor ce i le pun strile de mai nainte i gndurile, cel ce se nevoiete ajunge la deprinderea de a se ruga n chip nesilit, ne mprtiat, curat i adevrat. Adic, ajunge la deprin derea ca mintea lui s struie n inim i s nu o intro duc cu forare, sau fr luare aminte prin respiraie i iari s sar de acolo. Ci s struie pururea n ea i s se roage astfel nencetat. Cci, zice Sfntul Isihie: Cel ce nu are rugciunea curat de gnduri, nu are arm n rzboi. Iar rugciune numesc pe aceea care se lucreaz nencetat n adncurile inimii, ca prin chemarea lui Iisus
239. Varsanufie, O p . cit., Rspuns 23, p. 113. 240. Neaflat. 241. Epistola ctre monahi; P.G. 60, 753.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

123

Hristos, vrjmaul ce ne rzboiete n chip ascuns s fie biciuit i ars 2 4 2 . i iari: Fericit este acela care s-a lipit cu cugetarea de rugciunea lui Iisus i-L strig pe El nencetat n inim, cum s-a unit aerul cu trupurile noastre, sau flacra cu ceara 2 4 3 . i iari: Strbtnd soarele deasupra pmntului se face ziu, iar numele sfnt i preacinstit al Domnului Iisus strlucind nencetat n cugetare, va nate nenumrate nelesuri ce lumineaz asemenea soarelui 2 4 4 . 54. Despre rugciunea nemprtiat i curat a ini mii i despre cldura ce se nate din ea. Rugciunea curat i nemprtiat a inimii este, pre cum s-a spus, aceea din care se nate o oarecare cldur n inim, potrivit cu ceea ce s-a scris : nfierbintatu-s-a inima mea nuntru meu i n cugetarea mea se va aprinde foc (Ps. 38, 4). focul pe care Iisus Hristos a venit s-l arunce pe pmnturile inimii noastre care mai nainte erau purttoare de mrcinii patimilor, iar acum snt, prin har, purttoare de Duh, cum a zis Domnul nostru Iisus Hristos : Foc am venit s arunc pe pmnt i ct a fi voit s se fi aprins (Luca 12, 49). Aceasta a fcut odinioar i cu Cleopa i nsoitorul lui, cnd i-a n242. Despre cumptare i virtute I, 21 ; P.G. 93, 1487 A; Filoc. rom., voi. IV, p. 46. C h e m a r e a cu d r a g o s t e fierbinte a lui Iisus d e s p a r t e sufletul de l u c r a r e a v r j m a u l u i i-l a r d e pe acesta. 243. Op. cit., II, 9 4 ; P.G. 93, 1541 C; Filoc. rom., voi. IV, p. 91. Cuge t a r e a nu mai a r e a l t c o n i n u t dect r u g c i u n e a lui Iisus. Dar a c e a s t a nu n s e a m n o n g u s t a r e a cugetrii, ci o a d n c i r e i o lrgire a ei n ocea nul nesfrit de nelesuri, de lumini ale lui D u m n e z e u p t r u n s n uma n i t a t e a lui H r i s t o s i prin ea n g n d i r e a i v i a a n o a s t r . Pe calea aces tei rugciuni a j u n g e m s n e l e g e m care este lrgimea i lungimea i adncimea i nlimea, iubirii lui Hristos, cea mai presus de cuno tin, ca s ne u m p l e m de t o a t b u n t a t e a lui Dumnezeu (Efes. 3, 1819). 244. Loc. cit. n e l e s u r i l e n e n u m r a t e ce u m p l u c u g e t a r e a , fiind nele suri ce r s a r din Hristos Dumnezeu-Omul, snt l u m i n o a s e ca i El, repre zint o lumin u n i t a r a d e v r a t din lumina nesfrit.

124

FILOCALIA

clzit i i-a nflcrat s strige, ieii din ei (n extaz), unul ctre a l t u l : Oare nu era inima noastr arznd n noi pe cale? (Luca 24, 32). Dar zice i Ioan cel minunat din Damasc, ntr-un tro par din cele alctuite de el, ctre Preacurata Nsctoare de Dumnezeu: Focul din inim m mpinge spre cntarea dragostei feciorelnice. Iar Sfntul Isaac scrie: Din lucrarea plin de putere se nate cldura nemsurat, care se aprinde n inim din gndurile fierbini ce se mic n cugetare. Aceast lucrare i paz subiaz min tea cu cldura lor i-i d vedere 2 4 5 . Iar ceva mai departe zice: i din cldura aceasta, rsrit n inim din harul 246 vederii, se nate curgerea lacrimilor . i dup puin: i din lacrimile nencetate sufletul primete pacea gn durilor. Iar din pacea gndurilor, el se nal la curia minii. Iar prin curia minii omul vine la vederea tai 247 nelor lui Dumnezeu . i iari: Dup acestea ajunge
245. Op. cit., C u v . 9, p. 61. L u c r a r e a chemrii n e n c e t a t e a lui Iisus i n c o r d a r e a meninerii ei a r e n ea o cldur, cci e n t r e i n u t de dra gostea fa de El. C l d u r a acestei iubiri subiaz c u g e t a r e a , cci o ine n d r e p t a t spre Cel a t o t s u b i r e n c o m p a r a i e cu lucrurile i cu micrile ngroate ale lumii i ale trupului. Subirimea plin de d r a g o s t e fierbinte a minii fa de Cel a t o t s u b i r e o face p t r u n z t o a r e , deci c a p a b i l de ve deri, sau de intuiii subiri. A c e s t e v e d e r i la rndul lor nasc c l d u r cu rat, sau gnduri fierbini, zice n c o n t i n u a r e Sf. Isaac Sirul. 246. Op. cit., loc. cit. C l d u r a a c e a s t a , u n a cu simirea fierbinte a dra gostei c u r a t e , se face izvor de lacrimi. T r e b u i e s r e m a r c m p o e z i a plin de n a l t c a l i t a t e pe care o inspir Sf. Prini acestor triri ale dragostei c u r a t e de Dumnezeu. 247. Op. cit., loc. cit. U n d e snt lacrimi, e pace dinspre p a r t e a gndu rilor ce ne rzboiesc, cci nu mai e n c r u n t a r e . Dar e i pacea u n o r gn duri de iubirea c u r a t , subire i fierbinte, sau total, fa de Dumnezeu. Cci p a c e a e acolo u n d e e iubire i prin u r m a r e deplin n c r e d e r e n Cel iubit. Dar tot acolo e i n d u i o a r e a ce se r e v a r s n lacrimi. Iar u n d e e pace i lacrimi, a c o l o e i curia inimii. Cci nici un gnd a s c u n s nu o ntineaz fa de Cel iubit. Acolo e sinceritate i t r a n s p a r e n deplin. In a c e a s t curie, t r a n s c e n d e n t minii nchise n g n d u r i l e l e g a t e de lume, sau dincolo de acest plan, mintea v e d e t a i n e l e lui Dumnezeu, ale Celui atotsubire.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

125

mintea s vad descoperiri i semne, cum a vzut Iezechiel proorocul 2 4 8 . i iari: Lacrimile i lovirea capu lui n vremea rugciunii i cltinarea lui din pricina cl durii, trezesc cldura dulceii lor nuntru inimii. i dup ieirea din sine (dup extaz) cea de laud, inima zboar spre Dumnezeu i strig: nsetat-a sufletul meu de Tine, Dumnezeule, Cel tare, Cel viu. Cnd voi veni i m voi arta feei Tale, Doamne? i cele urmtoare (Ps. 41, 3) 2 4 9 . Iar Scrarul zice: Focul, slluind n inim, a nviat rugciunea. Iar dup ce aceasta s-a nlat la cer, s-a fcut coborrea focului n foiorul de sus al sufletului 2 5 0 . i iari: Cine este, aadar, monahul credincios i n elept care a pzit cldura sa nestins? i care nu a n cetat, pn la ieirea sa, s adauge n fiecare zi foc la foc, cldur la cldur, dor la dor i srguin la srguin? 2 5 1 . Iar Sfntul Ilie Ecdicul zice: Cnd sufletul, odihnindu-se de toate cele din afar, se va uni cu rugciunea, aceasta nvluind sufletul l face ntreg arztor, dup cum focul face fierul. Sufletul este acelai, dar nu mai poate fi atins de atingerile din afar, cum nu poate fi nici fie248. Op. cit., p. cit. 249. O p . cit., Cuv. 13, p . 51. 250. Scara XXVIII ; P.G. 88, 1137 A. N u m a i focul Duhului a nviat t r u p u l Domnului i L-a nlat la cer, ca apoi din acelai trup s p o g o a r e p e s t e Apostoli, dnd n a t e r e Bisericii, a d u n r i i n Hristos i n Duhul Lui a celor ce c r e d n El. N u m a i focul Duhului nvie r u g c i u n e a sau nvie sufletul prin r u g c i u n e i n a l r u g c i u n e a sau sufletul n s t a r e de rug c i u n e la cer, sau la Dumnezeu, ca apoi s c o b o a r e iari de i mai sus n sufletul ridicat n foiorul de sus, fcndu-l i mai aprins la r u g c i u n e i comunicndu-Se d i n r u g c i u n e a u n u i a celorlali. R u g c i u n e a nu se p r o d u c e fr Duhul Sfnt i Duhul Sfnt nu c o b o a r la suflet i nu n a l sufletul dect prin r u g c i u n e . R u g c i u n e a e forma de nviere i de n l a r e a su fletului prin Duhul. Ea e forma de l u c r a r e a Duhului n suflet. Cci prin ea se u n e t e sufletul cu D u m n e z e u i a c e a s t a v i n e din l u c r a r e a Duhului Sfnt, c a r e se face p u n t e v i e n t r e suflet i D u m n e z e u , fcnd pe om t r a n sparent. 251. Scara X X V I I ; P.G. 88, 1137 A.

126

FILOCALIA

rul arztor 2 5 2 . i iari: Fericit este cel ce s-a nvred nicit s se arate n viaa aceasta astfel i statura sa, de lut fiind prin fire, i-o vede arztoare, datorit harului 2 5 3 . 55. Dar i cldura are pricini felurite, ns cea mai de cpetenie este cea care se nate din rugciunea curat. Cunoate c i o asemenea cldur i are pricina i existena n noi n multe i felurite chipuri. Acest lucru e vzut din cuvintele spuse de sfini. Cci, ne e greu s spunem c i din cercarea noastr. Iar cea mai de cpe tenie este cldura care se nate din rugciunea curat a inimii. Aceasta nainteaz i crete nencetat, mpreun cu rugciunea i se odihnete (sfrete) ntr-o lumin ipostas, adic face, dup Prini, pe un astfel de om lu minat n nelesul de ipostasiat n ea 2 5 4 .
252. Culegere 105; P.G. 127, 1148 A. Filoc. rom., voi. IV, p. 296. Cl d u r a dragostei lui de Dumnezeu e aa de m a r e c nici-un gnd i nici-o senzaie din afar nu-l mai atinge, nu-l mai intereseaz. El d e v i n e de neatins, intangibil. 253. P.G. c i t . ; Filoc. rom., voi. IV, p. 254. C l d u r a celui ce se r o a g n e n c e t a t nu e n u m a i o simire subiectiv, ci o s t a r e n o u a fiinei, de v e n i t a r z t o a r e prin har. Ea se v e d e a r z n d p r i n h a r u l din ea. A r d e p catele din ea, t r a n s m i t e c l d u r a ei a l t o r a . Minile n l a t e la r u g c i u n e se vd, n vieile sfinilor, ca nite flcri. un foc n t o a t fiina, c a r e se face simit i ntr-un fel a r t a t . Dar e un foc al entuziasmului curat, nu al patimii ruinoase. un foc al Duhului c a r e face t r a n s p a r e n t t r u p u l . 254. Lumina ipostasiat este lumina c a r e a r e ca ipostas pe Hristos, n sensul c n ipostasul Lui i a r e temelia i izvorul, deci n sensul c n ea se manifest ipostasul s a u p e r s o a n a Lui, strbtndu-l pe o m u l c a r e a naintat prin p o m e n i r e a n e n c e t a t i c u r a t de orice alt gnd al n u m e l u i lui Iisus p n la u n i r e a deplin cu Hristos. P r i n a c e a s t a omul s-a unit a t t de mult cu Hristos, c lumina lui Hristos a d e v e n i t i lumina omului res pectiv, cci nsui Hristos ca ipostas s-a fcut cu lumina Lui ipostas fun d a m e n t a l al omului unit deplin cu El. C l d u r a sfrete n lumin. P n nu ajunge acolo, sufletul nainteaz. Acolo se o d i h n e t e in lumina lui Hris tos, ca n iubirea Lui deplin comunicat. Cci n ea a r e t o t u l . Se odih n e t e ca ntr- s r b t o a r e . De cldur au mai scris i a l i Prini duhov niceti, dar nici u n u l n-a n c a d r a t - o ntr-o d e z v o l t a r e a vieii d u h o v n i -

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

127

56. Care este efectul nemijlocit al cldurii inimii ? Aceast cldur topete n chip nemijlocit tot ce m piedic rugciunea cea dinti s se fac rugciune des vrit curat. Pentru c foc este Dumnezeul nostru; i anume foc ce mistuiete (Evrei 12, 29) rutatea dracilor i a patimilor noastre 2 5 5 . Cci, spune Sfntul Diadoh: Cnd inima primete cu o oarecare durere fier binte sgetturile dracilor, nct celui rzboit i pare c primete sgeile nsei sufletul urte cu amar pati mile, ca unul ce se afl la nceputul curirii. Cci, dac nu s-ar ndurera mult de neruinarea pcatului, n-ar pu tea s se bucure mbelugat de buntatea dreptii. Deci cel ce voiete s-i curee inima sa, s-o nfierbnte con tinuu cu pomenirea lui Iisus Hristos, avnd-o numai pe aceasta ca cugetare i ca lucrare nencetat 2 5 6 . Cci cei ce voiesc s lepede putreziciunea lor, nu se cade ca uneori s se roage, iar alteori nu, ci pururea s petreac n rugceti ca autorii scrierii de fa i ale celor u r m t o a r e . Se v e d e i de aici c a c e t i autori, dei se bazeaz n a c e a s t scriere n u m a i pe c i t a t e strine, le o r g a n i z e a z ntr-o viziune proprie, u n i t a r . Mai e de r e m a r c a t c dei despre c l d u r a mai vorbit i Sf. Grigorie Sinaitul (dar nu a a de in sistent), autorii scrierii de fa nu-l m e n i o n e a z nici n a c e a s t c h e s t i u n e ca n nici o a l t a . Se v e d e c n-au fost ucenicii direci ai lui. Ei snt dup Palama. 255. Focul dragostei de Dumnezeu, a p r i n s n noi de Duhul, mistuie orice p l c e r e i p a t i m t r u p e a s c sau lumeasc, orice ispit trezit n noi d e demoni fa d e lucrurile mrginite, c a r e n e n s t r i n e a z d e Dumnezeu, fcndu-le s p l e a s c n micimea lor, fa de m a r e a frumusee a lui Dum nezeu. 256. Deci rostul principal al rugciunii n e n c e t a t e este nclzirea ini mii prin d r a g o s t e a lui Hristos, p n cnd a c e a s t c l d u r sfrete n lu min, adic n vederea sau simirea prezenei lui Hristos, izvorul luminii, sau al sensului personalist a t o t c u p r i n z t o r i viu al existenei, c a r e n acelai timp ne i susine p e n t r u veci ca p e r s o a n e . Cnd r u g c i u n e a n e n c e t a t nu-i ajunge acest rost, ci devine un formalism m o n o t o n , nu i-a ndeplinit n g e n e r a l rostul ei. Dar ca s-i n d e p l i n e a s c acest rost, ea t r e b u i e s fie fcut cu tot mai mult l u a r e a m i n t e i cu d r a g o s t e de Hristos.

128

FILOCALIA

ciune, cu pzirea minii, chiar dac s-ar afla undeva n afara locaurilor de rugciune 2 5 7 . Cci, precum cel ce voiete s curee aurul, dac las s nceteze focul din cuptor chiar i numai pentru scurt vreme, face iari s se aeze zgura pe aurul curit, tot aa i cel ce uneori pomenete pe Dumnezeu alteori nu, ceea ce pare s fi ctigat prin rugciune, pierde prin n treruperea ei. propriu brbatului iubitor de virtute s topeasc, prin pomenirea lui Dumnezeu, coaja pmnteasc de pe inim, ca astfel topindu-se pe ncet rul prin focul pomenirii Celui Bun, sufletul s se ntoarc cu de svrire la fericirea lui fireasc cu i mai mult slav 2 5 8 . i, astfel, mintea, struind nempiedicat n inim, se roag n chip curat i fr rtcire, dup sfntul care zice: Rugciunea este adevrat i nertcitoare atunci cnd mintea pzete inima n vreme ce se roag 2 5 9 . Iar
257. P u t r e z i c i u n e a e o m o l e e a l c a r e duce la d e s c o m p u n e r e a n c a r e subiectul nu mai ine n frn t o a t e p u t e r i l e i t e n d i n e l e sale, n d r e p t n du-le spre Hristos. Ea p o a t e fi biruit n u m a i p r i n pzirea minii ca s nu fie furat de orice fel de a l t e gnduri. Acesta e un m a r e eroism in terior, o m a r e i vie t e n s i u n e . 258. O p . cit., cap. 9 7 ; Filoc. rom., voi. 1, p. 386387. Rul aezat pe inim, sau pe a d n c u l viu, t r a n s p a r e n t i o r i e n t a t spre p e r s o a n a infinit al subiectului nostru, e o c o a j p m n t e a s c , alipit vscos de p l c e r i l e p r o d u s e t r u p u l u i de suprafaa v z u t a lumii. Binele sau Cel bun, cci binele a r e un subiect inepuizabil n g e n e r o z i t a t e a Lui, r e d subiectului nostru, sau inimii, l i b e r t a t e a i a v n t u l u n e i n a i n t r i n a c e e a i iubire c u r a t pe c a r e i-o c o m u n i c Subiectul suprem. I a r s t a r e a a c e a s t a liber i mobil e s t a r e a fireasc a subiectului. P o m e n i r e a Celui bun nu se p o a t e face dect n c l d u r a iubirii. 259. Citatul e din Metoda sfinitei rugciuni i ateniuni, d a t n Filocalie sub n u m e l e Sfntului Simeon N o u l Teolog (Filoc. greac, tom. V, 1963, p. 85 ; J. H a u s h e r r , La methode d'Oraison hesYchaste, n : Orientalia Christiana, 1927, I X , 2, p. 363 urm.). Dar autorii scrierii de fa nu men ioneaz n u m e l e lui Simeon ca a u t o r al metodei. D a c ar fi fost a lui, autorii scrierii ar fi m e n i o n a t a c e a s t a , d a t fiind m a r e a p e r s o n a l i t a t e a lui. A se v e d e a d e s p r e t e m a a c e a s t a : Pr. D. Stniloae, Viaa i nvtura Sf. Grigorie Palama, Sibiu, 1938, p. 42 u r m .

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

129

Sfntul Isihie scrie: Monah adevrat este acela care p zete trezvia; i cel ce vegheaz cu adevrat, este monah 260 n inim . 57. Despre dorul i dragostea ce se nasc din cldur, luare aminte i rugciune. Dintr-o astfel de cldur i din rugciunea fcut cu luare aminte, sau din rugciunea curat, se nate n ini m dorul i dragostea dumnezeiasc i iubirea fa de nu mele pomenit al Domnului nostru Iisus Hristos. Cci s-a scris: Fecioarele m-au iubit pe Mine, m-au atras pe Mine (Cnt. Cnt. 1, 34). i : Rnit de dragoste snt eu (Cnt. Cnt. 2, 5 ) 2 6 1 . Dar spune i Sfntul Maxim : Toate virtuile ajut minii s ctige dragostea dumne zeiasc, dar, mai mult dect toate, rugciunea curat. Cci prin ea, zburnd spre Dumnezeu, iese din toate 2 6 2 . 58. Despre lacrimile din inim; i, n continuare, des pre dumnezeiescul dor i despre dragoste. Dintr-o astfel de inim curg foarte multe lacrimi, care cur i ngra pe cel ce s-a mbogit cu ele, dar nu-l seac i nu-l usuc. Lucrul din urm vine din frica de Dumnezeu, iar cel dinti din dragostea dumne zeiasc, din dorul i dragostea puternic i nestpnit fa de Iisus Hristos cel pomenit. Cci, fiind cuprins de entuziasm, inima strig: Fermecatu-m-ai cu dorul Tu, Hristoase, i m-ai schimbat cu dragostea Ta dumneze iasc. i: ntreg eti, Mntuitorule, dulcea i ntreg, dorirea mea; ntreg, Cel de care nu m satur; ntreg eti frumusee negrit. Dar strig i cu Pavel, vestitorul lui
260. Op. cit., I I , 57 P . G . 93, 1529 D; Filoc. rom., voi. I V , p. 81. 261. O s p u n e a c e a s t a sufletul (n g r e c e t e feminin). F e c i o a r e l e snt sufletele. 262. Capete despre dragoste I, 11 ; P . G . 90, 964 A. Filoc. rom., I I , p. 39.

130

FILOCALIA

Hristos: Dragostea lui Dumnezeu ne strnge pe noi (2 Cor. 5, 14). i : Cine ne va despri pe noi de dra gostea lui Hristos ? Oare necazul, sau strmtoarea, sau prigoana, sau goltatea, sau primejdia, sau sabia ?(Rom. 8, 35). i iari: Snt ncredinat c nici moartea, nici viaa, nici ngerii, nici nceptoriile, nici stpniile, nici puterile, nici cele de acum, nici cele viitoare, nici nl imea, nici adncimea, nici vreo alt zidire nu ne va putea despri pe noi de dragostea lui Dumnezeu cea ntru Hristos Iisus, Domnul nostru (Rom. 8, 3839). 59. Sftuire de a nu cuta cele peste msur; i n vtur mai departe despre pomenirea nencetat n inim a Domnului nostru Iisus Hristos. Bine este s se nvredniceasc cineva de acestea i de toate cele de dup ele. Dar despre acestea nu e timpul potrivit s vorbim acum. Cci nu cuta, zice, nainte de timp cele ce snt ale unui anumit timp; i: Binele nu e bine, cnd nu se face bine. Iar dup Sfntul Marcu: Nu e de folos s cunoatem nainte de lucrarea celor 263 dinti, cele de pe urm . Cci, cunotina ngmf, pentru lipsa faptelor; iar iubirea zidete, pentru c toa te le rabd (1 Cor. 8, 1). Dar ca s se nvredniceasc de ele, omul trebuie s se srguiasc i s se nevoiasc me reu, s in mereu, precum s-a spus, pomenirea Domnu lui Iisus Hristos n adncul inimii lui i s nu o lase afar i la suprafa. Cci despre aceasta spune i fericitul Marcu nsui: De nu se va deschide, prin ndejdea deobte i nelegtoare, ncperea cea mai dinuntru, mai ascuns i mai sincer a inimii noastre, nu vom putea cunoate sigur pe Cel ce locuiete n ea i nu putem ti 264 de s-au primit jertfele noastre de gnduri, sau n u .
263. Despre legea duhovniceasc I, 8 4 ; P.G. 65, 927 ; Filoc. rom., voi. I, p. 237. 264. Despre Botez ; P.G. 65, 9851028 ; Filoc. rom., voi. I, p. 283.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

SI

IGNATIE

XANTHOPOL

131

60. Despre rvna fierbinte i despre artarea dumnenezeiasc n noi i despre luminarea cea din ipostas a 265 harului . Fcnd cineva aa, va scpa uor nu numai de faptele rele, ci i de gndurile ptimae i de nlucirile necuve nite, precum s-a scris: Umblai cu Duhul i pofta tru pului nu o vei mplini (Gal. 5, 16). Mai mult, acesta va iei din tot gndul i din toat nlucirea (nchi puirea), arznd i alungnd, prin rvna lui fierbinte pentru virtute, toat reaua fptuire ce se lucra mai na inte n sine prin simurile i prin mintea sa, mpreun cu dracii care o susineau i ntipreau n el rutatea. Cci, spune Sfntul Isaac: nfricoat este dracilor i iubit de Dumnezeu i de ngerii Lui cel ce dezrdcineaz cu rv n fierbinte mrcinii ce odrslesc din lucrarea vrjma 266 ului n el . El va ajunge la treapta naintat de a avea n sine ncredinarea (simirea sigur i deplin) iu birii lui Dumnezeu fa de el i a artrii i slluirii 267 luminrii ipostasiate i preadumnezeieti a harului . Iar dac voieti, poi s spui c prin aceasta el revine n chip strlucitor la nobleea i la nvierea duhovni265. o i l u m i n a r e ce vine inimii din nsui ipostasul D u h u l u i ; nu e din ea, nu e subiectiv. Lumina a c e a s t a implic o r e l a i e cu p e r s o a n a Sfntului D u h . 266. Op. cit., Cuv. 43, p. 177. Cldura rvnei p e n t r u bine, p e n t r u c e e a ce i place lui D u m n e z e u este a c e e a c a r e a r d e mrcinii patimilor ce n e a p v i a a sufleteasc a omului, cu regrete, cu remucrile, cu nemul umirile p r o d u s e de ele. 267. Se ivete n el o i l u m i n a r e ipostasiat prin h a r n p e r s o a n a lui, dar care-i are izvorul n a t u r a l , sau este ipostasiat originar n Iisus Hris tos, C u v n t u l lui Dumnezeu cel n t r u p a t . Autorii scrierii de fa identific a c e a s t i l u m i n a r e cu h a r u l lui Hristos, d e v e n i t simit i intuit. Se resimte in aceasta influena Sf. Simeon N o u l Teolog i a Sf. Grigorie P a l a m a . Dac h a r u l este iubirea lui H r i s t o s fa de cel ce-L p o m e n e t e continuu, se nelege c a c e a s t d e c h i d e r e a lui Hristos, ca orice d e s c h i d e r e i u b i t o a r e a persoanei, se a r a t ca lumin, p e n t r u c p e r s o a n a este lumin, sau iu bire.

132

FILOCALIA

ceasc lucrat n noi de sus, prin harul Botezului . Dar zice iari Sfntul Isaac: Aceasta este Ierusalimul i m pria lui Dumnezeu, ascuns n noi (Luca 17, 21), dup cuvntul Domnului; acest loc este norul slavei lui Dumnezeu, n care nu vor intra dect singuri cei curai 269 cu inima, ca s vad faa Stpnului lor (Matei 5, 8). Numai s nu caute acela, el nsui, artarea lui Dumne zeu, ca s nu primeasc pe cel ce este de fapt ntuneric, 270 dar se preface n lumin (2 Cor. 11, 14) . 61. Despre potrivnic. lucrarea dumnezeiasc i despre cea

268

268. L u m i n a r e a ce se p r o d u c e n noi nu este numai a harului, ci i a noastr. Lumina harului, sau a iubirii lui Hristos, ntlnind sau p r o d u c n d iubirea sau deschiderea luminoas a n o a s t r , ce se nfptuiete sub lu c r a r e a lui, devine cu l u m i n a r e a n o a s t r o s i n g u r l u m i n a r e (iluminare). Lumina h a r u l u i s-a slluit n noi de la Botez. Prin r v n a fierbinte a po menirii i u b i t o a r e n e n c e t a t e a lui Hristos din p a r t e a n o a s t r , a c e a s t lu min d e v i n e actual. 269. M a r c u Ascetul, Despre cei ce cred c se pot ndrepti prin fapte, 2 8 ; P.G. 65, 936 A; Filoc. rom., v o i . I, p. 251. 270. S nu foreze omul a r t a r e a lui Dumnezeu, cci n acest caz, pierznd simirea p r e z e n e i lui Hristos de la Sine, i p r o d u c e o n l u c i r e a luminii lui Dumnezeu, c a r e n r e a l i t a t e e n t u n e r i c u l demonilor. El s u r m r e a s c n u m a i c u r i r e a sa de orice patim i de orice gnd i s-i s p o r e a s c iubirea de Hristos, prin p o m e n i r e a lui n e n c e t a t . I l u m i n a r e a va v e n i de la sine, de la Hristos. o o r i e n t a r e d u h o v n i c e a s c cu t o t u l deo sebit de c e a a misticii feminine occidentale, oare foreaz o a r t a r e a lui Hristos p u r t t o r de rni. Dar nu se p o a t e s p u n e c v i a a duhovniceasc, aa cum e descris de a u t o r i i scrierii noastre, e lipsit de iubirea lui Hristos, de c o m u n i u n e a cu El, cum zice A. M. A m m a n n , op. cit., p. 40. Nu socotim c o astfel de c o m u n i u n e d e c u r g e n u m a i din c o n c e p i a juridic a satisfaciei a d u s de Hristos lui Dumnezeu p r i n jertfa Lui pe cruce. Dim potriv, n u m a i o n v t u r despre m n t u i r e ca n d u m n e z e i r e a omului valorific real c o m u n i u n e a lui Hristos cu acesta. Cci mistica feminin occidental nu t r a g e nici o concluzie p r a c t i c din c o m u n i u n e a sentimen t a l cu Hristos, o d a t ce nu ne-a dat a l t c e v a p r i n jertfa Lui dect scparea de o vin. C o m u n i u n e a r m n e o c h e s t i u n e s e n t i m e n t a l de suprafa, fr nici-un efect a s u p r a omului.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

133

Iar cnd mintea lui, fr s caute, vede o lumin, s nu o primeasc, dar nici s nu o nlture. Cci zice Sfn tul Marcu: Este o lucrare a harului necunoscut prun cului; i este alta, a rutii, care se aseamn adevru lui. Dar bine este s nu primeasc acestea, de teama n elciunii; dar nici s le anatematizeze, gndindu-se cu team c ar putea fi adevrate; ci totdeauna s alerge la Dumnezeu cu ndejde, cci El cunoate folosul amndorura. Dar s fie ntrebat cel ce are har i puterea de la 271 Dumnezeu s nvee i s deosebeasc . 62. Despre nvtorul luminat i neneltor.

Iar dac afl pe cel ce-l poate nva nu precum a cu noscut numai din dumnezeiasca Scriptur, ci precum a 272 ptimit n chip fericit dumnezeiasca iluminare , s mulumeasc lui Dumnezeu. Iar de nu, e mai bine s nu o primeasc, ci s alerge la Dumnezeu cu smerenie, socotindu-se pe sine, cu toat sinceritatea inimii, nevred nic i declarndu-se mai prejos de o astfel de vrednicie i vedere. Iar aceasta i altele ca acestea cte s-au spus i se vor mai spune, le-am nvat cu harul lui Hristos,
271. Omul nu v e d e slava lui Dumnezeu n mod cu t o t u l nemijlocit, ci t o t d e a u n a prin fptura d e v e n i t t r a n s p a r e n t ca un n o r prin c a r e se v e d e lumina soarelui. Chiar t r u p u l lui Hristos e s t e un astfel de nor, t r a n s p a r e n t n g r a d u l cel mai nalt (Matei 17, 5). Altfel omul n-ar p u t e a suporta v e d e r e a slavei lui Dumnezeu. Prin a c e a s t a devine i fptura fru moas, actualizndu-i b o g a t e l e ei culori, sau c o m p l e x e l e virtualiti, t o a t e p u r t t o a r e de l u m i n f e r m e c t o a r e . Cci Ierusalimul nu e m o n o c r o m a t i c i deci m o n o t o n i lipsit de v a r i e t a t e (Apoc. cap. 21): 272. lumina pe c a r e o vedeau cei ce a j u n g e a u la practica nen cetat a rugciunii lui Iisus n inim. Ea e ptimit p e n t r u c nu e p r o d u s de om, ci primit de la Dumnezeu. C u n o t i n a lui Dumnezeu din Sf. Scriptur nu e respins, dar i l u m i n a r e a d u m n e z e i a s c e deosebit de ea. Dar n a i n t e de a se h o t r s p r i m e a s c acea lumin ca a d e v r a t , sau s o resping, e bine s n t r e b e pe u n u l c a r e a ptimit-o i el. Altfel e mai bine s nu o p r i m e a s c , ca s nu fie nelat de o fals lumin.

134

FILOCALIA

din gurile nemincinoase care au grit micate de Duhul Sfnt, ca i din de Dumnezeu insuflatele Scripturi i din tr-o oarecare cercare. 63. Despre luminarea adevrat i despre cea minci noas, sau despre lumina dumnezeiasc i despre cea diavoleasc. De fapt, vestiii notri Prini ne arat n unele din scrierile lor semnele luminrii neamgitoare i a celei mincinoase. Aa a fcut i de trei ori fericitul Pavel din 273 Latro , spunnd ctre ucenicul su care l-a ntrebat despre aceasta: Lumina puterii vrjmae este n chipul focului i scoate fum i-i asemenea focului supus simu rilor; iar cnd o vede sufletul cumptat i curit, e dez gustat i scrbit de ea. Iar lumina bun a Celui bun este foarte plcut i curat i cnd se arat sfinete i umple sufletul de bucurie i de senintate i-l face blnd i de oameni iubitor. Iar alii spun la fel. Dar, precum eu am auzit cele spuse nainte prin viu grai, aa vei auzi i tu despre acestea la vremea potrivit. Cci acum nu e vre mea. 64. Despre nchipuirea necuviincioas i despre nchi puirea cuviincioas i despre cum trebuie s ne purtm fa de ele. Deoarece, puin mai nainte, am pomenit despre nchi puire i despre nchipuirea necuviincioas, socotim c e de cel mai mare folos s vorbim pe scurt i despre ea, mai bine zis, pe ct e cu putin, despre toat nchipuirea. Cci aceast micare blestemat se opune foarte mult rugciunii curate a inimii i lucrrii unitare i nenel273. Vezi n o t a 10 la Metoda lui Nichifor din singurtate, n Filocalia rom., voi. VII, u n d e se v o r b e t e de P a v e l din Latro. Vezi i Viata lui Pa vel cel tnr din Latro, cap. 38, n : Analecta Bollandiana, voi. II, (1892), p. 153.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LVI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

135

toare a minii. De aceea, i dumnezeietii Prini vorbesc de multe ori despre ea i mpotriva ei. Sfinii de mai na inte au socotit-o asemenea miticului Dedal ca o nchi puire cu multe chipuri i cu multe capete asemntoare hidrei, ca pe un pod al demonilor. Cci blestemaii uci gai, strbtnd i trecnd prin ea, intr n comunicare cu sufletul i se amestec cu el, fcndu-l un fel de stup de viespi i o peter de gnduri sterpe i ptimae. O astfel de nchipuire trebuie respins cu totul 2 7 4 . Iar cnd nu voieti, de dragul pocinei i al plnsului mpreunat cu zdrobirea inimii i cu smerita cugetare, iar nainte de aceasta i de dragul ptrunderii i vederii fpturilor, ba i din voina de a compara nchipuirea necuviincioas cu cea cuviincioas i de a o opune pe cea din urm celei dinti, s o apropii pe cea din urm de cea dinti i s o loveti pe cea dinti prin cea din urm i astfel s o alungi cu putere pe cea necuviincioas i neruinat ca pe o la, dobndind biruin asupra ei. Fcnd astfel, nu numai c nu-i va fi pricin de pagub, ci i va fi mai degrab
274. In m a n u s c r i s e l e vechi r o m n e t i c u v n t u l grec fantezie se tra ducea t o t d e a u n a cu nlucire. Noi azi deosebim n t r e nlucire i n chipuire. P r i m a a r e mai mult sens de h a l u c i n a i e b o l n a v . Dar d e o s e b i r e a d i n t r e a c e s t e d o u nelesuri nu e t o t d e a u n a deplin. In orice caz p r i n nchipuirea pe c a r e o resping a u t o r i i notri nu se nelege o simpl idee sau intuiie nou, ci i m a g i n a r e a u n e i situaii c o n c r e t e . Ele pot fi rele cnd au n ele c e v a ispititor. Dar nu t o t d e a u n a snt rele. Cci nu t o t d e a u n a au c e v a ispititor n ele. Dar n g e n e r a l c e l ce v r e a s se c o n c e n t r e z e n rugciune, t r e b u i e s se fereasc cu t o t u l de orice nchipuiri. Cci ele a t r a g sufletul la suprafa i-l fac s t r e a c de la o nchipuire la alta. Ele snt socotite de autorii notri ca p u n i a l e diavolului, prin c a r e el nsui i n t r n suflet i-l face pe acesta s ias din c o n c e n t r a r e a n g n d i r e a sim pl a lui Dumnezeu cel n e m p r i t i n e h o t r n i c i t . Dac g n d i r e a p r e s u p u n e t o t d e a u n a un subiect c a r e gndete, aa i gndirea al crei subiect nu p r e m s fim noi nine, a r e ca subiect mai adnc n noi, sau n l e g t u r cu noi, un d u h ru, sau un demon. El v r e a chiar prin nchipuirile p r u t e b u n e s ne rup de la r u g c i u n e . De aceea t r e b u i e respinse i ele n v r e mea rugciunii. Dar autorii notri fac n cele ce u r m e a z o e x c e p i e cu nchipuirile bune, pentru m o t i v e l e pe c a r e le nir.

136

F1LOCALIA

pricin de ctig, ca unul care i-ai condus cele ce te pri vesc cu judecat, fr greal, ca unul care ai nimicit n chipuirea necuviincioas prin cea cuviincioas i ai rnit de moarte i ucis pe vrjmaii ti cu armele lor, ca odi 275 nioar dumnezeiescul David pe Goliat (1 mp. 17, 51) . 65. Dar nu numai nchipuirea necuviincioas, ci i cea cuviincioas e respins de sfini n rugciunea curat i n lucrarea simpl i unitar a minii. Dar aceasta este o lupt a celor ce snt nc prunci, 276 sau nceptori . Cci cei ce au naintat cu timpul, res ping i alung n ntregime nchipuirea necuviincioas mpreun cu cea cuviincioas, prefcnd-o i topind-o n cenu, ca ceara ce se topete de faa focului (Ps. 67, 2), prin rugciunea curat i prin golirea i dezbrcarea min ii de toate chipurile, datorit predrii ei n stare sim pl lui Dumnezeu, sau, dac voieti, datorit primirii Lui i unirii simple i fr chip cu El. Cci zice Sfntul Isi hie: Tot gndul este nchipuirea n minte a unui lucru 277 oarecare supus simurilor . Pentru c asirianul (dia volul), fiind el nsui minte, nu ne poate nela altfel de ct folosindu-se de lucrurile sensibile i obinuite
275. o r e m a r c a b i l d o v e d i r e a valorii nchipuirilor b u n e p e n t r u ni micirea celor rele, p e n t r u cei ce nu au ajuns ns la t r e a p t a rugciunii n e n c e t a t e de un s i n g u r gnd. De ele se folosesc ns i cei desvrii p e n t r u a comunica e x p e r i e n e l e lor fr c h i p celor nedesvrii. Ba chiar Proorocii se folosesc de ele p e n t r u a m p r t i revelaiile lor altora. De a c e e a r e v e l a i a se folosete i de imagini i Sf. Scriptur i cultul snt p l i n e d e imagini. 276. vorba de combaterea nchipuirilor necuviincioase prin cele cuviincioase, descrise n cap. de mai n a i n t e . 277. Este cu n e p u t i n ca mintea s g n d e a s c la un lucru supus sim urilor, fr s aib un o a r e c a r e chip al lui. Dar Dumnezeu e mai p r e s u s de orice chip, deci de facultatea c a r e a d u n n sine chipurile lucrurilor, sau p r o d u c e altele dup a s e m n a r e a lor (facultate imaginativ).

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

137

nou . Iar Sfntul Diadoh zice: Deoarece tot gndul intr n inim prin nchipuirea (imaginarea) vreunor lu cruri supuse simurilor, lumina fericit a dumnezeirii i va strluci atunci cnd se va odihni de toate i va prsi orice form ce-i vine din acestea. Cci strlucirea ace leia se arat minii curate cnd se va goli de toate, gn 279 durile . Dar i Marele Vasile zice: Precum Domnul nu lo cuiete n temple fcute de mn (Fapte 7, 48), tot aa nici n forme i plsmuiri gndite. Acestea au fost aezate ca nite ziduri n jurul sufletului ntinat, care nu poate s priveasc n chip curat spre adevr, ci este nc sub st280 pnirea oglinzii i a ghiciturii (1 Cor. 13, 12) . Iar dum nezeiescul Evagrie zice: Dumnezeu se zice c locuiete acolo unde e cunoscut. De aceea, mintea curat se nu mete i tron al lui Dumnezeu. Drept aceea, Dumnezeu nu-i va arta nelesul n nelesurile care se ntipresc n minte ca nite chipuri, ci n nelesurile care nu se n tipresc n ea ca nite chipuri. De aceea, cel ce se roag trebuie s se despart cu totul de nelesurile care se
278. Despre trezvie i virtute II, 78 ; P.G. 93, 1537 C ; Filoc. rom., voi. IV, p. 87. Asirianul, sau v r j m a u l c a r e a s e d i a z sufletul nostru, dei e minte, nu p o a t e p t r u n d e n sufletul nostru dect prin chipurile lucru rilor sensibile, and simurile n o a s t r e spre p l c e r e a alipirii de ele. Simbolul e l u a t de la m p r e s u r a r e a Ierusalimului de c t r e asirieni n v r e m e a regelui Ezechia. 279. Nu Diadoh, ci tot Isihie, O p . cit., I, 8 7 ; P.G. 93, 1508 A-B ; Filoc. rom., voi. IV, p. 63. Trebuie ca mintea s se goleasc de t o a t e gndurile mrginite, p e n t r u ca s se u n e a s c cu Cel nemrginit. 280. Sufletul ntinat, ca suflet intuit cu o o a r e c a r e p l c e r e de chi purile lucrurilor, n-a ajuns nc la t r a n s p a r e n a lui fireasc p e n t r u Dum nezeu, Spiritul t o t a l n e m a t e r i a l . I n t r e el i Dumnezeu stau nc lucrurile ca oglinzi i ghicituri, sau a s e m n r i a p r o x i m a t i v e ; nu s-a descoperit nc pe sine nsui ca oglind deplin strvezie i deci deplin a d e c v a t p e n t r u Dumnezeu, adic nu i-a descoperit nc deplin spiritualitatea lui c u r a t . Nu i-a descoperit inc indefinitul lui, n c a r e se simte infinitul d u m n e zeirii.

278

138

FILOCALIA

ntipresc n minte ca nite chipuri. i altfel se va nti pri mintea vznd (contemplnd) o minte i altfel vznd raiunea ei. De aci aflm c cunotina duhovniceasc desface mintea de nelesurile care se ntipresc n ea ca nite chipuri. Iar ea, deprinzndu-se s fie liber de chi puri (fr form), se nfieaz astfel lui Dumnezeu 2 8 1 . La rndul su, Sfntul Maxim spune n Scoliile la Marele Dionisie: Altceva este nchipuirea i altceva n elegerea, sau nelesul. Cci din alte puteri se ivesc aces tea i se deosebesc prin calitatea micrii. nelegerea este lucrare i facere; nchipuirea este ptimire i imaginare ce vestete vreun lucru supus simurilor sau ceva asem ntor cu un lucru supus simurilor 2 8 2 . Simurile primesc lucrurile ntr-o form amestecat. Iar mintea percepe lucrurile n alt mod i nu ca simurile. De latura tru peasc sau duhovniceasc 2 8 3 ine, precum am spus na281. Din N i l Sinaitul, Despre gndurile rele ; P.G. 79, c o l . 1228. Dar ea este probabil a lui Evagrie. Ea este t r a d u s n Filoc. rom., voi. I, p. 4870. Dar n-am aflat locul n forma e x a c t din t e x t . I d e e a este c min t e a p r i m e t e de la orice gnd o form mrginit, conform gndului respec tiv. o idee din filosofia g r e a c v e c h e . Deci ca s aib simirea lui Dum n e z e u cel nemrginit, m i n t e a t r e b u i e s se elibereze ea nsi de mrgi nirea ce i-o d a u chipurile lucrurilor mrginite. N u m a i aa se p o a t e nfia lui Dumnezeu disponibil p e n t r u ca El s se n t i p r e a s c n ea. Sf. Gri gorie de N i s a a n u m i t orice n e l e s idol, n t r u c t p r i n c a r a c t e r u l lui mrginit nu d lui Dumnezeu p u t i n a s se n t i p r e a s c n m i n t e cu ne mrginirea Lui. A v e d e a ns o minte n s e a m n a v e d e a un subiect nehotrnicit, deosebit de orice neles, c a r e e t o t d e a u n a mrginit. Altceva e mintea, subiectul, i a l t c e v a o idee definit a minii ca subiect. Cu notina duhovniceasc e c u n o t i n a c a r e i n t r n l e g t u r cu D u m n e z e u ca P e r s o a n n m o d d i r e c t p r i n D u h u l Lui. D u m n e z e u se n t i p r e t e i El n minte, dar nu prin nelesuri mrginite, nu prin idei, sau raiuni, ci ca p r e z e n infinit. El imprim minii simirea adncimii i iubirii Lui ne mrginite. 282. In l u c r a r e m i n t e a este l i b e r ; n nchipuire s u p o r t c e v a n mod neliber, p r i n simuri. 283. Duhovniceasc n s e a m n aci via, derivnd de la v i t a l ; deci n u s e d e o s e b e t e d e t r u p u l viu.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

139

inte, micarea ptimitoare i formatoare 2 8 4 . Iar de suflet i de minte ine lucrarea deosebitoare i cea de perce pere, sau de nelegere. Acestei lucrri de percepere i este supus i imaginaia (lucrarea nchipuirii) 2 8 5 . La rndul ei, lucrarea imaginaiei are trei submpriri: cea dinti este cea care d percepiilor icoane cores punztoare lucrurilor percepute prin simuri; a doua e cea care d celor ce rmn de pe urma percepiilor chi puri ce nu se reazim pe icoanele ce se bazeaz pe ceva r e a l ; aceasta e numit imaginaie n neles propriu ; a treia este cea prin care ia form toat plcerea fa de ceea ce pare bun, sau tristeea fa de ceea ce pare ru 2 8 6 . Deci nici o nchipuire nu se ndreapt, precum s-a zis, spre Dumnezeu. Cci El este n mod simplu mai presus 287 de orice neles . i iari spune Marele Vasile: Mintea care nu se m prtie spre cele de afar, nici nu se revars prin simuri spre lume, se urc iari spre ea nsi, iar prin ea n284. o m i c a r e in c a r e nu e nimic activ, c c i simurile p e r c e p lumea de afar fr un efort. Lumea aceasta, d n d un c o n i n u t simurilor, le d i o form. Dar i simurile d a u lumii o form, d e o c a m d a t nu p r e a definit. 285. I m a g i n a i a s a u l u c r a r e a f o r m a t o a r e de chipuri a nelegerii e altfel dect l u c r a r e a simurilor, p e n t r u c p r i n ea fiecare lucru i n t i p r e t e n m o d distinct c h i p u l lui n m i n t e , p e c n d n simuri lucrurile s e ntipresc n c n m o d o a r e c u m amestecat. 286. nti are loc formarea n m i n t e a chipurilor l u c r u r i l o r p e r c e p u t e in m o m e n t u l r e s p e c t i v ; apoi i m a g i n a r e a l o r a p r o x i m a t i v sau asem n t o a r e ulterioar. Dar o r i c e c h i p a l lucrurilor p r e z e n t e , sau t r e c u t e , sau i m a g i n a t e p r o d u c e o p l c e r e , s a u o n t r i s t a r e ; deci nu are un c a r a c ter pur teoretic, ci u n u l afectiv, p e n t r u c t r e z e t e o a t r a c i e s a u o r e p u l sie fa de l u c r u r i l e sesizate sau i m a g i n a t e . Deci nu n u m a i c h i p u r i l e ca a t a r e scot m i n t e a din c o n c e n t r a r e a ei n rugciune, ci i afeciunile de p l c e r e s a u de n t r i s t a r e p r o v o c a t e de ele. Prin aceste afeciuni sufletul se alipete, s a u se p r e o c u p n orice caz n t r - u n grad i mai m a r e , i mai t o t a l de lucrurile c r e a t e , angajndu-i p u t e r i l e n ele i ne mai dndu-le p u t i n a s se o d i h n e a s c n Dumnezeu. 287. Scolii la : Despre numirile dumnezeieti, V; P.G. 4, 201 A-C.

140

F1LOCALIA

sai urc la nelegerea lui Dumnezeu. Iar nconjurat de 288 lumina frumuseii aceleia, uit i de firea nsi . Acestea tiindu-le, deci, i tu, srguiete-te tot timpul s te rogi, cu ajutorul lui Dumnezeu, n ntregime, liber de nchipuiri, liber de ntipriri, cu mintea ntreag cu rat i cu sufletul curat. Cci spune i Sfntul Maxim: 66. Despre mintea, sufletul i inima celor Curai i desvrii. a) Despre mintea curat. Minte curat este aceea care s-a desprit de netiin i e luminat de lumina 289 dumnezeiasc . b) Despre sufletul curat. Suflet curat este acela care s-a eliberat de patimi i se bucur nencetat de iubirea 290 dumnezeiasc . c) Despre inima curat. Inim curat este aceea care i-a nfiat amintirea sa lui Dumnezeu cu totul fr chip i fr form i gata s se lase nscris numai de n288. Sf. Vasile, Ep. II, 2, Ctre Grigorie; P.G. 32, 2 2 8 A . 289. Sf. M a x i m Mrt., Capete despre dragoste I, 3 3 ; P.G. 90, 968 A. Filoc. rom., viol. II, p. 41. Ideea c n e t i i n a e s t e i ea o n e c u r i e , de c a r e m i n t e a t r e b u i e s se c u r e e o ntilnim n a i n t e de el la Dionisie Areopa gitul, d u p c a r e ngerii se c u r n tot urcuul lor de a l t e i alte g r a d e de netiin, adic ajung la alt i alt sesizare a nemrginirii lui Dum nezeu i a dragostei de El, c a r e e m a i m i c p n ce intuiesc mai p u i n deplin n e h o t r n i c i a lui Dumnezeu. La fel, la Dionisie, d u p fiecare t r e a p t de purificare de n e t i i n u r m e a z , n u r c u u l ngerilor, o alt t r e a p t de iluminare. Sensul de n e c u r i e al netiinei a r a t c ea e o n e d e p l i n p t r u n d e r e a lor de c t r e Dumnezeu, o n e d e p l i n t r a n s p a r e n p e n t r u E l ; o n e d e p l i n ridicare p e s t e p l a n u r i l e m r g i n i t e ale creaiunii. 290. Sf. M a x i m Mrt., Capete despre dragoste I, 3 4 ; I b i d . ; Filoc. rom. ibid. D a c m i n t e a t r e b u i e s se elibereze de n e t i i n i s se u m p l e de lumin, sufletul trebuie s se elibereze de p a t i m i i s se u m p l e de pa s i u n e a (ptimire, d a r i ndrgire) iubirii dumnezeieti. M i n t e a e o r g a n al vederii, al c u n o a t e r i i ; sufletul e organ al atarii vii, n e c u r a t e (pa timi), sau c u r a t e (iubire) de altceva.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

141

tipririle Lui, prin care obinuiete s se fac El ar tat 2 9 1 . Urmnd acestora trebuie s se mai adauge urmtoa rele: d) Despre mintea desvrit. Minte desvrit este aceea, care prin credin adevrat a cunoscut pe Cel mai presus de cunoatere i a privit cele generale ale fp turilor i a primit de la Dumnezeu cunotina cuprinz toare a Proniei i a Judecii; se nelege atta ct poate un om 2 9 2 . e) Despre sufletul desvrit. Suflet desvrit este acela, a crui putere pasional nclin n ntregime spre Dumnezeu 2 9 3 . f) Despre inima desvrit. Inim desvrit se numete, poate, aceea care nu mai are nici-o micare na291. Sf. Maximi Mrt., C a p e t e gnostice II, 8 2 ; P.G. 90, 1 1 8 4 A ; Filoc. rom. voi. II, p. 199200. A se v e d e a t o t acolo i n o t a 4. Dac m i n t e a c u n o a t e p e D u m n e z e u p r i n t r a n s p a r e n a e i s t r b t u t d e lumina d u m n e zeiasc, i a r sufletul e aprins de focul dragostei de Dumnezeu, inima se a t a e a z lui Dumnezeu, umplndu-i amintirea n u m a i de El, p r i n p o m e nire n e n c e t a t . Prin a c e a s t a se nscriu n ea t r s t u r i l e lui D u m n e z e u : infinitatea, venicia, b u n t a t e a . Prin ea se a r a t n u m a i Dumnezeu fa de toi. 292. Sf. M a x i m Mrt., C a p e t e d e s p r e dragoste III, 9 9 ; P.G. 90, 1048 A; Filoc. rom., voi. II, p. 98. Nu e v o r b a de o c u n o a t e r e t e o r e t i c a universaliilor n s e n s u l raional, scolastic, ci de o i n t u i r e a Providen ei lui Dumnezeu c a r e le s u s i n e i le c o n d u c e pe t o a t e i a J u d e c i i Lui, c a r e le c o n d u c e pe t o a t e , adeseori s u p u n n d u - l e u n o r p e d e p s e , greu ti, ca s biruiasc n e l e p c a t e l e p r i n p o c i n i eforturi d e o s e b i t e i astfel s le n t r e a s c n d r a g o s t e a de Dumnezeu i de b u n t a t e a Lui. Un astfel de suflet c u n o a t e cile lui D u m n e z e u c a r e multora p a r nen elese. P e n t r u a c e a s t a t r e b u i e ca m i n t e a s fi dobndit o n e l e g e r e p r i n experien. 293. Sf. M a x i m Mrt., O p . cit., III, 9 8 ; P.G. c i t . ; Filoc. rom. cit. 97. Sufletul e v z u t iari ca l a t u r a dinamic i afectuoas a fiinei u m a n e . Nu p o a t e fi d e s v r i t sufletul c a r e nu simte n t r e g d r a g o s t e a lui Dum nezeu i nu se s i m t e p t r u n s n t r e g de e a . n d r e p t a r e a pasiunii lui n chip absolut spre obiecte n e a b s o l u t e , i a d u c e dezamgiri continui.

142

FILOCALIA

tural de nici un fel spre nimic i n care, venind Dum nezeu, i nscrie, pentru simplitatea ei desvrit, ca n 294 tr-o tbli bine netezit, legile Lui . g) Iari despre mintea curat. Numai Sfntul Duh 295 poate curi mintea, dup Sfntul Diadoh . De ase menea numai Duhul Sfnt poate face mintea statornic, 296 dup Sfntul Ioan Scrarul . Iar Sfntul Nil zice: Dac ar voi cineva s vad starea minii, s se goleasc pe sine de toate nelesurile i atunci o va vedea asemntoare 297 safirului sau culorii cereti . i iari: Starea minii este nlime inteligibil (gndit), asemntoare culorii cereti, peste care, n vremea rugciunii, se arat lumina 298 Sfintei Treimi . Iar Sfntul Isaac Sirul zice: Cnd
294. Sf. M a x i m Mrt., Capete gnostice II, 81 ; P.G. 90, 1184 A; Filoc. rom. voi. II, p. 199. M i c a r e a n a t u r a l e m i c a r e a s p r e fpturi, s a u mi c a r e a n s c u t d i n p o r n i r e a p u r n a t u r a l a inimii. In inima d e s v r i t s-a imprimat micarea Duhului Sfnt, s a u (micarea legilor lui Dumnezeu, ale legilor unirii cu El n iubire, nscrise de El, ca nite fore c a r e d u c inima spre El. M i c a r e a a c e a s t a nu e c o n t r a r micrii n a t u r a l e a inimii, ci e o restabilire i n t r i r e a ei. Inima n e t e z i t ca o tbli p e n t r u nscrierea legilor lui D u m n e z e u n ea, e inima c u r a t , inima e l i b e r a t de n v r t o a r e i de alipire la c e l e m r g i n i t e , e inima d e v e n i t m o a l e , d e s c h i s p e n t r u Cel n e h o t r n i c i t i p e n t r u t o a t e n E l ; e inima c a p a b i l de zborul uor spre nlimile lui Dumnezeu. inima c a r e se d e s c h i d e lui Dumnezeu, cum se d e s c h i d e o floare p e n t r u a se fecunda n v e d e r e a r o d u l u i ; e inima c a r e se d e s c h i d e dovezilor iubirii a l t u i a i n ultima analiz dove zilor s u b i e c t u l u i s u p r e m e i iubiri. 295. Sf. Diadoh, Capete despre desvrirea duhovniceasc 38: Filoc. rom., voi. I, p. 344. D a c c u r i a inimii este t r a n s p a r e n a ei p e n t r u Dum nezeu, t r e b u i e ca D u m n e z e u nsui s i n t r e n r e l a i e cu inima p e n t r u a se v e d e a pe ea. Apoi n u m a i D u h u l e aa de p u t e r n i c prin relaia per sonal n c a r e ne p u n e cu P e r s o a n a s u p r e m , ca m i n t e a s nu mai fie a t r a s de nici-un obiect. 296. Scara, loc. cit. A d i c o p o a t e face s nu t r e a c de la un gnd la altul. Cci D u h u l deschide o c e a n u l vieii lui D u m n e z e u . 297. Locul e d i n Evagrie, Capete gnostice; la W. F r a k e n b e r g , Evagrius Ponticus, p. 427. 298. M i n t e a e vrful c e l m a i nalt al fiinei o m e n e t i . P e s t e ea l u c e t e n v r e m e a rugciunii l u m i n a Sfintei Treimi, c c i a c e a s t a e o l u m i n a r e a dra-

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

143

mintea se dezbrac de omul cel vechi i se mbrac n cel nou al harului (Col. 3, 9), va vedea curia sa asem ntoare culorii cereti; ea a fost numit de btrnii fii lor lui Israel loc al lui Dumnezeu, cnd El s-a artat lor n munte (Ie. 24, 10) 2 9 9 . Fcnd, deci, precum s-a spus mai nainte, adic rugndu-te curat i fr nchipuiri i ntipriri, vei pi pe urmele sfinilor. Iar de nu, vei avea n locul linitii, n lucirile, i n loc de struguri, vei culege mrcini. Dar s nu-i fie ie aceasta. 67. Cum se fcea ntiprirea proorocilor. Dac unii socotesc c vederile, chipurile i descope ririle proorocilor au luat natere prin nchipuire i prin desfurare natural, acetia s tie c snt dui departe de la inta dreapt i de la adevr. Cci, proorocii i n vtorii de acum ai celor sfinte au vzut i au prins cele ce le-au vzut i le-au prins, n chipuri, nu dup vreo rnduial i desfurare natural, ci mintea fiindu-le ntiprit dumnezeiete i mai presus de fire printr-o putere negrit i prin harul Sfntului Duh. Cci zice Marele Vasile: Cei ce au mintea nemprtiat i curat primesc n ea ntipriri printr-o oarecare putere negrit i aud n ei rsunnd oarecum cuvntul lui Dum nezeu 3 0 0 . i iari: Proorocii vedeau prin ntiprirea
gostei reciproce d i n t r e p e r s o a n e l e d u m n e z e i e t i c o m u n i c a t i celui ce se roag, aprins i el de iubirea Sfintei Treimi i de lumina Ei, c a r e d e s c o p e r tot sensul existenei. . 299. Dup A m m a n n , la Isaac Sirul, Op. cit., Cuv. 32. Dar nu l-am aflat. Curia e t r a n s p a r e n , s i n c e r i t a t e i d e s c h i d e r e deplin. Prin c u r ie inima se face loc al l u i Dumnezeu, cci nici un gnd nu se i n t e r p u n e atunci n t r e inim i D u m n e z e u . 300. C o m e n t a r la Isaia Proorocul, c a p . 6, v e r s 8; PG 30, 440. Chipu rile v z u t e d e Prooroci n u s n t c e l e c e c a d sub simuri, deci nici mrgi nite. Snt a s e m e n e a u n o r stri, n c a r e se p r e l u n g e s c s t r i l e interlocuto rului. A a cum s t r i l e u n u i i n t e r l o c u t o r se ntipresc n cel ce-l ascult

144

FILOCALIA

ce se svrea n mintea lor. Iar Grigorie de Dumnezeu Cuvnttorul zice: Acesta, adic Duhul Sfnt, lucra mai nti n puterile ngereti i cereti. i puin mai de parte: Apoi n Prini i n Prooroci, dintre care unii nchipuiau pe Dumnezeu sau l cunoteau, iar alii cu noteau de mai nainte viitorul, ntiprindu-li-se de Du hul i aflndu-se cu cele viitoare ca cu cele de fa 3 0 1 . 68. Iari despre ntipriri i despre felurite vederi. Dac unii se ndoiesc de acestea, primind nchipuirile i multele i feluritele vederi, ei ni se mpotrivesc, soco tind c urmeaz sfinilor. Astfel, susin c Cuvnttorul de Dumnezeu zice c Dumnezeu se face cunoscut minii ca prin nite umbre, nu din El nsui, ci din cele din jurul Lui, nchipuirea adunnd, din fiecare, o alt trs tur i alctuind, astfel, un fel de unic chip al adevru lui .a.m.d. Iar despre dumnezeiescul Maxim susin c socotete c mintea nu se poate face neptima numai prin fptuire, dac nu trec prin ea multe i felurite ve deri 3 0 2 . La fel susin c i ali sfini spun lucruri asem ntoare.
cu ncredere, s a u n cel ce se afl n r e l a i e i u b i t o a r e cu el, a a se ntipresc s t r i l e p u t e r n i c e , de m a r e for c o m u n i c a t i v ale lui Dum nezeu n c e i ce se deschid Lui. 301. Sf. Grigorie de Nazianz, Cuv. 28, c a p . 6; P.G. 3, 3 2 C - 3 3 A . 302. Sf. M a x i m Mrt., Capita alia, 142; P.G. 90, 1433 B-C. Snt vizai cei ce nu r e c u n o s c o ntlnire nemijlocit a minii cu D u m n e z e u c e l Unul prin p r s i r e a gndurilor multiple, ci n u m a i o c u n o a t e r e de la d i s t a n a lui D u m n e z e u p r i n c o m b i n a r e a diferitelor idei d e s p r e nsuirile Lui d e d u s e din c r e a i u n e . A c e t i a n u a c c e p t n v t u r a P r i n i l o r c p e n t r u c u n o a t e r e a a c e a s t a nemijlocit a lui D u m n e z e u e n e c e s a r e t a p a lucr t o a r e sau fptuitoare, sau c u r i a sufletului p r i n mplinirea poruncilor, sau d e s v r i r e a sufletului p r i n a c e a s t l u c r a r e . Ei socotesc c cunoa t e r e a lui D u m n e z e u e o c h e s t i e de c o r e c t folosire a raiunii. v i z a t aci scolastica, cu c a r e s-a ciocnit Sf. Grigorie Palama n p e r s o a n a lui V a r l a a m . C u n o a t e r e a lui Dumnezeu nu o d o b n d e t e o r a i u n e g e n e r a l , abstract, ci o p e r s o a n c o n c r e t n m s u r a n c a r e s-a c u r i t de p c a t e ,

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

145

Unii ca acetia s tie c aceste cuvinte au fost spuse de acei Prini nu despre lucrarea i harul cunoaterii i vederii primite de la Dumnezeu, care unesc pe om cu Dumnezeu prin experiena nsi, ci despre lucrarea por nit de la om, adic din nelepciunea lui, pricinuind o vedere culeas din asemnarea i armonia lucrurilor. Aceast vedere strbate n chip ntunecos la o oarecare nelegere despre Dumnezeu. Aceasta poate fi dobndit i neleas de muli, ba chiar de toi, cum tie limpede cel ce a cercetat cu pricepere acest fel de spuse ale sfin ilor. Cci s-a scris: Din mrimea i frumuseea fptu rilor se cunoate, prin asemnare, Fctorul (nelep. 13, 15). Dar nici ea nu se nate din mult meteugit i deart nvtur din afar a lumii. Cci aceasta, ca o slujnic necuviincioas, umflat de nfumurarea sofistic i demonstrativ, cu pretenii de atottiin, ce nu voiete s in seama de credina evanghelic, de smerenia i de consimirea cu adevrul, a fost alungat departe de prid vorul locaului sfnt. Dar cuvntul nostru e nchinat iluminrii desvrite, 303 pornit din ipostas (enipostasiate) . Cci prin aceasta fruntaii Apostolilor, care s-au suit pe muntele Taborului cu Iisus, au ptimit, prefcndu-se n chip negrit,
s-a smerit, s-a fcut iubitoare. De a c e e a ea nici nu se p o a t e c o m u n i c a deplin, ci t r e b u i e d o b n d i t de fiecare prin e x p e r i e n a p r o p r i e . Totui autorii scrierii admit i o c u n o a t e r e a lui D u m n e z e u p r i n iniiativa u m a n, n a i n t e de o astfel de c u r i r e , dar o c o n s i d e r inferioar celei obi nuite p r i n h a r u l lui Dumnezeu, deci p r i n iniiativa lui Dumnezeu de a se comunica celor c u r i i l a inim, n c a r e s e slluiete. 303. Autorii notri cunosc, deci, pe l n g i l u m i n a r e a v e n i t nemijlo cit de la Dumnezeu, i pe c e a ctigat p r i n c u g e t a r e d e d u c t i v din fp turi, adic pe l n g c e a tainic-apofatic i pe cea raional-catafatic. In cea din u r m privirea c h i p u r i l o r lucrurilor i are i m p o r t a n a ei pozitiv, spre d e o s e b i r e de c e a dinti, n c a r e m i n t e a t r e b u i e s se ridice p e s t e orice c h i p u r i . Lumina a c e e a este n u m i t enipostasiat, p e n t r u c i a r e izvorul n ipostasul lui Hristos. lumina ce v i n e din P e r s o a n a Lui, nu-i o nchipuire subiectiv.

146

FILOCALIA

prefacerea cea bun i cu adevrat fericit (Ps. 76, 10), i s-au nvrednicit s priveasc mpria i dumnezeirea cea nevzut, chiar i cu ochii simitori, ridicai la o sta re mai dumnezeiasc i fcui duhovniceti prin dreapta Preasfntului Duh (Matei 17, 1 i 5 ) 3 0 4 . Cci pe ct snt de departe rsriturile de apusuri (Ps. 102, 12) i cerul de pmnt, i pe ct e mai presus sufletul de trup, pe att e mai presus lucrarea cea primit i harul, de cea 305 svrit prin fire . Cci, cea svrit prin fire, cum am spus, are putina s nainteze de la cele din afar i de la micarea bine ornduit a celor ce exist (de la fpturi), de la ordinea i legtura lor, prin nchipuirile nscute din toate, spre un chip oarecare al adevrului i aa s se ntind spre Dumnezeu prin credin. Iar cea primit se ivete nemijlocit de la Dumnezeu nsui, sau din ipostasul Lui, ca o prezen real nuntrul inimii, dar uneori i
304. T o t u l e luat de la Sf. Grigorie P a l a m a , c a r e afirma c chiar prin ochii sensibili fruntaii Apostolilor au vzut lumina d u m n e z e i a s c c e a n e v z u t , cci p r i n l u c r a r e a Duhului dumnezeiesc n ei ochii au p u t u t v e d e a c e l e dumnezeieti. De altfel p u t i n a ca ochiul sensibil s v a d stri i intenii sufleteti ale altui om e d a t n mod n a t u r a l ochiului sensibil. A c e a s t a p e n t r u c n m o d tainic nsi m i n t e a s a u n e l e g e r e a p r i v e t e prin ochii sensibili. Sf. Grigorie P a l a m a zice : Rspund (adversarii no tri) : d a c s-ar fi ntmplat s fie prezent pe m u n t e v r e u n animal necuvnttor, ar fi simit acel animal lumina a c e e a mai s t r l u c i t o a r e ca soa r e l e ?... D a c deci a fost v z u t de ochii sensibili omeneti, desigur c acei ochi au vzut-o p r i n ceea ce i d e o s e b e t e de privirile n e c u v n t t o a relor. O r , ce p o a t e fi a c e a s t a d e c t c p r i n privirile omeneti, p r i v e a min tea (Cuv. III, T r i a d a III ; l a : Pr. D. Stniloae, Viaa i nvtura Sf. Grigorie Palama, Sibiu, 1938, p. 38). Prefacerea, de c a r e se v o r b e t e aci p o a t e s nsemne i o ieire a Apostolilor din ei, sau o uitare de ei nii, c a r e e o d e p i r e s p i r i t u a l a strii de c r e a t u r , d a r fr s o anuleze, ci p o t e n n d - o i artndu-i a d e v r a t a ei mplinire. 305. Dac exist o g r a d a i e n cele c r e a t e i totui cele s u p e r i o a r e nu le a n u l e a z pe cele inferioare, ci le a r a t a d e v r a t u l rost i le ajut s i-l mplineasc, cu att mai m u l t exist o s u p e r i o r i t a t e a lucrrii dum nezeieti fa de l u c r a r e a spiritual a c r e a t u r i i celei m a i n a l t e , care ajut pe cea din u r m s-i mplineasc a d e v r a t u l ei rost.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

147

din afar, i transmite n chip vzut i mai presus de n elegere i trupului din iluminarea i din lumina atotdumnezeiasc. Cci inima ptimete, dup preaneleptul Maxim, n chip mai presus de fire, nu produce ea nsi ndumnezeirea nefcut 3 0 6 . Cci zice acest sfnt: Numesc ndumnezeire nefcut, iluminarea dumnezeirii ntr-un mod enipostasiat (pro venit din ipostas) 3 0 7 , iluminare care nu e fcut, ci se arat n mod neneles n cei vrednici 3 0 8 . Lucruri ase mntoare spune i Marele Dionisie: Trebuie s tim c mintea noastr are, pe de o parte, puterea de a ne lege, prin care vede cele gndite (inteligibile), pe de alt parte, are unirea care ntrece firea minii, prin care se unete cu cele de dincolo de ea 3 0 9 .
306. n d u m n e z e i r e a nu e p r o d u s de inim, p e n t r u c d u m n e z e i r e a nu e fcut n general, ci e din veci, deci nefcut. Dar a c e a s t a nu n s e a m n c inima nu t r e b u i e s se p r e g t e a s c , prin c u r i r e a ei de patimi, sau de n g u s t a r e a egoist, sau c nu t r e b u i e s se deschid i p r i n efortul ei, ndumnezeirii, ca l u c r a r e a lui Dumnezeu. n s i ptimirea n d u m n e zeirii e s t e un fel de participare, de deschidere, de lrgire, un fel de efort de n e l e g e r e a strii i calitii ce i se druiete, dei e druit, nu pro dus de om. 307. n d u m n e z e i r e a e o lumin, dar o lumin t r a n s f o r m a t o a r e , i nu p r o d u s de efortul omenesc, ci o iluminare a ntregii fiine u m a n e din ipostasul dumnezeiesc, c a r e face i ipostasul u m a n iluminat i capabil s iradieze lumina ipostasului dumnezeiesc ; sau e o c o m u n i u n e n lumin a ambelor p e r s o a n e , o lumin i n t e r p e r s o n a l i ca a t a r e o b u c u r i e i o lu min n t r e ele, fr s se p o a t distinge frontiera n t r e b u c u r i a i iubirea uneia i a celeilalte. Dar ea i are originea n ipostasul dumnezeiesc, ca ultimul izvor plin de iniiativ al ei, ca ultimul izvor p e r s o n a l al iubirii i al existenei, c a r e iradiaz ca lumin. 308. Quaest. ad Thalasium 61 ; n P.G. 90, 644 D. 309. Neidentificat. M i n t e a cuget i nelege, dar nu se c u g e t i nu se n e l e g e n u m a i pe sine, ci i c e l e l a l t e r e a l i t i . Ca a t a r e ea are ten dina i p u t e r e a de a le a t i n g e pe acelea n o a r e c a r e fel, de a se uni cu ele, fr s se confunde cu ele. n special mintea, ca expresie c u n o s c t o a r e a subiectului, tinde spre a l t e subiecte i se u n e t e cu ele ; n ultim ana liz tinde spre Dumnezeul cel p e r s o n a l ca ultimul izvor al existenei i

148

FILOCALIA

Iar Sfntul Isaac zice: Am dobndit doi ochi sufle teti, cum zic Prinii; i nu avem aceeai trebuin de fiecare. Cci cu un ochi vedem cele ascunse n fpturi, adic puterea lui Dumnezeu i nelepciunea Lui i pro nia Lui cu privire la noi, iar cu cellalt ochi privim sla va firii Lui celei sfinte, cnd binevoiete Dumnezeu s ne introduc n tainele cele duhovniceti 3 1 0 . Dumnezeies cul Diadoh zice i e l : Ale aceluiai Duh Sfnt snt harismele nelepciunii i ale cunotinei, ca i toate harismele (darurile) dumnezeieti. Dar fiecare din ele are o lu crare deosebit. De aceea, unuia i s-a dat nelepciunea, altuia cunotina prin acelai Duh, cum mrturisete Apostolul (1 Cor. 12, 8). Cci cunotina unete pe om prin experiena nsi cu Dumnezeu, nemicnd sufletul spre raiunile lucrurilor. De aceea, unii dintre cei ce au ales filosofia (nelepciune) vieii singuratice, snt lumi nai de ea ntru simire, dar la raiunile dumnezeieti nu ajung 3 1 1 . Iar nelepciunea, dac se d cuiva, mpreun cu cea dinti, ntru fric, lucru care se ntmpl rar, face artate nsei lucrrile cunotinei, deoarece cunotina obinu iete s lumineze, prin lucrare, iar cea de a doua, prin cuvnt. Cunotina o aduce rugciunea i multa linite ntru desvrita lips de griji, iar nelepciunea o aduce cercetarea cuvintelor lui Dumnezeu, lipsit de slava de
al i u b i r i i ; t i n d e a se uni cu El. Propriu-zis spre El tinde n modul cel mai esenial i spre celelalte t i n d e n u m a i pentru c tinde spre El, gsind i n ele o a r e c a r e iubire, spre al crei g r a d absolut t i n d e de fapt. 310. Op. cit., Cuv. 72, p. 281. 311. C u n o t i n a aci are a l t neles dect cel modern. Ea e c u n o t i n a prin e x p e r i e n a lui Dumnezeu nsui, nu a raiunilor sau a sensurilor lucrurilor. Oamenii duhovniceti nu cunosc pe Dumnezeu n chip mijlocit prin r a i u n i l e lucrurilor, ci nemijlocit prin u n i r e a cu El, sau p r i n expe riena Lui. De a c e e a nici nu se intereseaz de cea de a doua, care e raio nal, sau g e n e r a l i de la d i s t a n i ca a t a r e mult d e p i t de ei.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

149

art, i n primul rnd harul druitorului Dumnezeu 3 1 2 . La acestea, Sfntul Maxim adaug n Scolii: Fntna lui Iacob este Scriptura, apa este cunotina din Scrip tur, adncul este nelegerea greu de ptruns a tainelor Scripturii. Scoaterea apei cu gleata este aflarea cuvn tului lui Dumnezeu prin nvarea literelor. Aceast g leat, nu o avea Domnul (Ioan 4, 6, 11). Cci, fiind nsui Cuvntul, nu da credincioilor cunotina cea din nv tur i studiu, ci druia celor vrednici nelepciunea cea venic i nencetat din harul cel venic. Pentru c, gleata ridic nvtura, lund o foarte mic parte i lsnd ntregul necuprins de nici-un cuvnt. Iar cuno tina prin har are ntreaga nelepciune ct e cu putin oamenilor, fr studiu, odrslind n chip felurit dup tre buinele lor 3 1 3 . i iari spune Sfntul Diadoh: Mintea noastr e de multe ori greu de inut n rugciune din cauza marii ngustimi i strmtorri a lucrrii rugciunii. Dar cu312. Diadoh, op. cit., cap. 9 ; Filoc. rom., I, p. 337. Dac mai n a i n t e s-a fcut deosebirea ntre cunotina nemijlocit a lui Dumnezeu i c e a r a i o n a l prin raiunile lucrurilor, a c u m se face deosebirea n t r e c u n o tina nemijlocit a lui Dumnezeu i n e l e p c i u n e a c a r e c e r c e t e a z i ex p u n e p r i n c u v i n t e l u c r r i l e ce se produc n c a d r u l cunotinei nemijlocite. Astfel cunotina nemijlocit e o l u c r a r e tainic a lui Dumnezeu n suflet, dar l u c r a r e a aceasta e tlcuit prin c u v i n t e de nelepciune. De a c e e a nelepciunea e i c e r c e t a r e a cuvintelor Revelaiunii, c a r e e x p u n cuno tina nemijlocit a lui Dumnezeu. In c o n t i n u a r e se s p u n e c Cuvntul lui Dumnezeu avea n e l e p c i u n e a prin care se tlcuia pe Sine, de la Sine n sui, nu prin studiu. N u m a i cel ce nu se b u c u r el nsui de ntlnirea cu Dumnezeu, are n e v o i e de studiul cuvintelor celui ce se m p r t e t e de a c e a s t ntlnire p e n t r u a le tlcui. 313. Sf. M a x i m Mrt., Cele cinci capete II, 29 ; P.G. 90, 1231 AB. Pe c n d cunotina prin studiu ia dintr-un ntreg c n d o p a r t e , cnd alta i niciodat nu intuiete t a i n a specific a ntregului i nici chiar p r i l e nu le c u n o a t e n l e g t u r a lor vie, intuiia c a r e e un d a r al h a r u l u i , s u r p r i n d e n t r e g u l n t a i n a lui specific, pe c a r e nu o pot r e d a niciodat cuvintele, orict de multe s-ar folosi.

150

FILOCALIA

vntrii de Dumnezeu (telogiei) ea se pred cu bucurie 3 1 4 , din pricina lrgimii i libertii contemplrilor dumne zeieti desprinse de experiena. Deci, ca s nu-i dm drumul s spun multe i s nu-i ngduim s zboare cu bucurie peste msur, s o ocupm ct se poate de mult cu rugciunea, cu cntarea i cu citirea Sfintelor Scrip turi, netrecnd cu vederea nici tlcuirea brbailor n vai n ale cuvintelor. Fcnd aceasta, nu o vom lsa s amestece cuvintele ei n cuvintele harului, nici nu-i vom ngdui s fie furat de slava deart, ca una ce s-ar umple de bucurie de mult vorbrie, ci o vom pzi n vremea vederii (contemplrii) n afar de orice nchipuire i-i vom face prin aceasta aproape toate cugetrile nso ite de lacrimi 3 1 5 . Cci odihnindu-se n timpurile de lini tire i ndulcindu-se mai ales de dulceaa rugciunii, nu numai c se va elibera de neajunsurile mai sus pome nite, ci se va nnoi tot mai mult ca s se predea cu age rime i fr osteneal vederilor (contemplaiilor) dum nezeieti, naintnd totodat n cunotina deosebirii (discernmntului) cu mult smerenie. Dar trebuie s tim c este i o rugciune mai presus de toat lrgimea. Aceasta e, ns, proprie numai acelora care s-au umplut ntru toat simirea i ncredinarea de sfntul h a r 3 1 6 .
314. De aceea, teologia r a i o n a l i s t s c o l a s t i c prefer speculaia rug ciunii. Teologia aceasta e v a r i e t a t e i n e s t a t o r n i c i e n gndire i m i c a r e liber i arbitrar. Rugciunea e s t r u i r e a c t r e faa lui Dumnezeu. i n u m a i cel ce a r e p u t e r e s se a d n c e a s c n e x p e r i e n a infinitii Lui se simte bine, neplictisit. 315.Teologia raionalist-scolastic e teoria omului c a r e se consider de s i n e ; r u g c i u n e a e t r i r e a micimii i p c t o e n i e i s a l e n faa lui Dum nezeu. De a c e e a ea nu e teoretic, ci existenial. Aa e teologia de tip patristic, c a r e se bazeaz pe e x p e r i e n a lui Dumnezeu n r u g c i u n e . 316. Op. cit., c a p . 6 8 ; Filoc. rom. I, 364. R u g c i u n e a e mai p r e s u s de teologie, ca gndire i vorbire despre Dumnezeu. Cci r u g c i u n e a trebuie s se m e n i n n c o n t i i n a strns a prezenei n faa lui Dumnezeu, pe cnd g n d i r e a d e s p r e Dumnezeu i v o r b i r e a d e s p r e El, l u n e c subiectiv din faa lui Dumnezeu, din contiina prezenei n faa L u i ; ea se mic liber,

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

151

Ai auzit ? Exist, zice, o rugciune mai presus de orice lrgime, care e proprie numai acelora care s-au umplut ntru toat simirea i ncredinarea, adic nuntru ini mii, n chip mai presus de fire, de iluminarea atotdumnezeiasc ce iradiaz din ipostas 3 1 7 . Pe aceasta o numete i Sfntul Isaac amintire nepecetluit, sau fr form, fr chip i simpl 3 1 8 . Iar alii dintre Sfinii Prini o numesc altfel. 69. Despre cele cinci puteri ale sufletului. De asemenea, despre nchipuirile proprii ale sufletului i ale minii, i despre trebuina ca s ne ferim cu totul de nchipuire,
s c p n d din c o n t i i n a c st n faa Iui D u m n e z e u ca Subiect i din con vorbirea cu El i socotindu-L ca obiect, fa de care se c o m p o r t liber. Dar strmtimea rugciunii e mai presus de lrgimea gndirii teologice, e o mai a c c e n t u a t t r i r e n d e n s i t a t e a nesfrit a p r e z e n e i lui Dumnezeu. Ea t r i e t e pe Dumnezeu n e a s e m n a t mai intens i mai adnc, p e n t r u c l t r i e t e ca Subiect r e v e n d i c a t o r , iubitor, v e n i c nou n manifestrile pu terii i iubirii L u i ; nu-L r e d u c e la nite legi p e r m a n e n t e ale u n u i obiect, c a r e devine i el absent p e n t r u contiina gndirii teologice. In r u g c i u n e D u m n e z e u e simit, a d i c experiat, atins de n t r e a g a fiin, ca p r i n t r - u n sim, n i n t e n s i t a t e a p r e z e n e i Lui, nu gndit ca r e a l i t a t e nee x p e r i a t . In r u g c i u n e o m u l e x p e r i a z i r a d i e r e a h a r u l u i s a u a energiei lui Dumnezeu asupra sa. D a r autorii scrierii nu s n t mpotriva c o n t e m p l r i i teologice. Ins e a t r e b u i e s v i n d u p m u l t r u g c i u n e . N u m a i a t u n c i nelesurile dumnezeieti v o r fi adnci i vii i se vor baza pe t r i r e a din r u g c i u n e i v o r fi nsoite i de d i s c e r n m n t u l , prin c a r e o m u l va deosebi pe c e l e b a z a t e pe r e a l i t a t e a u n e i e x p e r i e n e i nu pe simpla c o n s t r u i r e speculativ, desfcut d e e x p e r i e n a c o n t a c t u l u i c u D u m n e z e u . 317. o lumin care iradiaz d i n ipostasul, sau din P e r s o a n a lui Hristos, n ipostasul sau n p e r s o a n a celui ce se roag. Nu e o n lucire, sau un p r o d u s subiectiv i inconsistent al celui ce se roag. lumina P e r s o a n e i dumnezeieti, primit d e p e r s o a n a u m a n n c o m u n i c a r e a i u b i t o a r e d i n t r e e l e ; e lumina P e r s o a n e i s u p r e m e , a ipostasului, sau a izvorului p e r s o n a l ultim al ei. 318. Neaflat. Rugciunea e a m i n t i r e sau p o m e n i r e n e n c e t a t a lui D u m n e z e u . simirea n e n t r e r u p t a prezenei Lui, dar nu v e d e r e a unui chip al Lui, cci chipul a r e c a r a c t e r mrginit. i acesta nu c o r e s p u n d e lui Dumnezeu.

152

FILOCALIA

de figuri, de ntipriri i de forme n rugciunea curat i n lucrarea simpl i unitar a minii. Dar, precum s-a artat, nchipuirile vin nu numai de la demoni, ci i sufletul nsui are de la sine n chip na tural pornirea spre nchipuire, prin cele cinci puteri cu care este nzestrat. Acestea snt: mintea, nelegerea 3 1 9 , prerea, imaginaia i simirea, aa precum i trupul are cinci simuri: vederea, mirosul, auzul, gustul i pipi tul 3 1 9 b . Deci, una dintre puterile sufletului este, precum am spus, imaginaia (nchipuirea), prin care sufletul i face nchipuiri. De aceea, cei ce voiesc s-i crmuiasc i s-i lmureasc bine cele ale sufletului, trebuie s se srguiasc s naripeze i s nale n ntregime spre Dum nezeu mai ales puterile care l unesc pe el cu Dumnezeu n veacul de fa; iar pe celelalte s le ngrijeasc, s le foloseasc i s le lucreze 3 2 0 . Trebuie s cercetm, deci, ce ne spun Prinii despre acestea i s reinem ceea ce se cuvine. Deci spune Sfntul Maxim: Deoarece sufletul este, prin sine, adic prin fiina sa, raional i nelegtor, el
319. M i n t e a e p u t e r e a c u n o a t e r i i intuitive a ntregului, c o r e s p u n z n d cu v a s u l trupului, pe c n d n e l e g e r e a e c u n o a t e r e a legturilor dintre a s p e c t e l e lucrurilor privite pe rnd, aa c u m mirosul distinge calitile d u p miresmele lor. 319 b. de r e m a r c a t c simirea sufletului e socotit o p a r a l e l la simul pipitului t r u p u l u i . Cci aa cum p r i n pipit t r u p u l ia c o n t a c t cu cele sensibile, tot aa mintea vine n a t i n g e r e cu D u m n e z e u printr-o simire a ei. aa zisa simire n e l e g t o a r e , sau simirea minii. 320. I m a g i n a i a leag n g e n e r a l sufletul de lumea sensibil, con struind chipurile d u p a s e m n a r e a lor. De a c e e a de ea nu t r e b u i e s fac uz sufletul cnd se g n d e t e la Dumnezeu. Cci ea mpiedic sufletul s se nale la Dumnezeu, sau c o n s t r u i e t e d e s p r e D u m n e z e u nluciri n e c o r e s p u n z t o a r e . Simboalele aplicate l a D u m n e z e u t r e b u i e e l i b e r a t e d e c e e a c e au m a t e r i a l . Totui o a n u m i t n t i p r i r e a lui Dumnezeu se p r o d u c e n suflet. In acest sens e folosit i c a p a c i t a t e a i m a g i n a t i v a sufletului (na t u r a lui imprimabil).

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

153

este, desigur, i de sine stttor 3 2 1 . Iar dac e de sine stttor, va lucra prin fire pentru sine i de sine i m preun cu trupul, nelegnd i raionnd prin sine i nencetnd niciodat s lucreze cu puterile sale neleg toare, care i aparin n chip natural. Cci cele ce-i apar in prin fire unei uniti existente n oarecare fel, nu-i pot fi luate atta timp ct ea exist i subsist. Deci su fletul, existnd i subzistnd pururea de cnd a fost fcut pentru Dumnezeu care l-a creat pe el astfel, nelege, raioneaz i cunoate pururea, att de sine ct i mpre un cu trupul pentru sine i pentru firea sa. Deci, nu se va afla vreo cauz care s poat despri sufletul de cele ce-i aparin lui in chip natural i nu pentru trup, dup desfacerea acestuia 3 2 2 . Deci, deoarece cunoatem i simim, dup cum am fost nvai de sfini, c mintea i nelegerea se mic i lucreaz i n veacul de acum i n cel viitor n jurul lui Dumnezeu 3 2 3 , iar pe celelalte puteri le cunoatem ca proprii sufletului numai in veacul de fa, trebuie ca sufletul, ca un crmaci iscusit i ca unul ce are n chip natural stpnirea peste acestea, s vrea s le in pe acestea n lucrare nu numai n timpul de fa, ci s se srguiasc s ntind i n viitor mai ales mintea i ne legerea n ntregime spre Dumnezeu i, de aceea, cu El s le uneasc i n vremea rugciunii curate i a lucrrii nelegtoare, unitare i simple. Iar de nchipuire i de celelalte puteri s desfac mintea cu t o t u l 3 2 4 . Cci dup
321. Sufletul e :, sau de sine stttor, adic nu e o pu t e r e sau o c a l i t a t e a unei s u b s t a n e . De a c e e a el e baza ipostasului u m a n . El e baza t u t u r o r puterilor i calitilor omului i chiar b a z a t r u p u l u i . 322. Sf. M a x i m Mrt., Epist. VII; P.G. 91, 432 D, 439 A. 323. Se mic i lucreaz p r e o c u p a t n u l t i m analiz de Dumnezeu. 324. Din faptul c sufletul va a v e a mintea i n e l e g e r e a active i n v i a a viitoare, d e o a r e c e ele snt n d r e p t a t e n e s e n spre Dumnezeu, ca s p r e ultima r e a l i t a t e pe c a r e v r e a s-o n e l e a g n scopul nelegerii tu turor, autorii scrierii d e d u c c i n r u g c i u n e a din v e a c u l de acum,

154

FIL0CALIA

Sfntul Nil: Starea de rugciune este o deprindere ne ptima, care rpete, prin dragostea cea mai nfocat, spre nlimea gndit mintea iubitoare de nelepciune 325 i duhovniceasc . Lucrnd astfel, sufletul i va pzi vrednicia cuvenit lui i cinstit. 70. Tot despre minte. La fel, trebuie i mintea nsi s se pstreze i s se pzeasc pe sine neprta i desprit de nchipuire, ca una ce e fiin nemprit, simpl, de sine stttoare, 326 curat i luminoas . Cci ea are de la sine o putere natural spre aceasta i ca s se ntoarc, s se adune i s se mite spre sine, nereinut de nimic altceva. Aceasta 327 este starea minii, care vine din harul dumnezeiesc . Cci zice Scrarul: A fixa mintea e propriu numai Sfn 328 tului Duh . Cci dei, ca putere a sufletului, ea e micat i stpnit oarecum i de acesta, dar ea este i
c a r e e n d r e p t a t spre Dumnezeu, sufletul t r e b u i e s in active mai ales mintea i n e l e g e r e a , iar de imaginaie, c a r e l u c r e a z cu chipurile lumii v z u t e i in sufletul legat de aceasta, mintea t r e b u i e s se d e s p a r t . 325. Evagrie Ponticul, Despre rugciune ; Filoc. rom. I, p. 80. Nil Si n a i t u l ; PG 79, 1177. 326. nchipuirile, sau produsele imaginaiei i n g e n e r a l orice fel de chipuri, mpart mintea, sau atenia ei i o fac s t r e a c dintr-o s t a r e n a l t a ; mai mult, a c e s t e c h i p u r i nu n u m a i o mpart i o mrginesc, ci o i c o b o a r de la s t a r e a l u m i n o a s n e h o t r n i c i t n c a r e se afl prin fire, um brind-o s a u n t u n e c n d - o d u p s e n t i m e n t e l e ce i le inspir chipurile. 327. M i n t e a nu e r e i n u t de nimic n n t o a r c e r e a ei spre sine, cnd n sine c a u t i ntlnete pe Dumnezeu, care e d e a s u p r a t u t u r o r , i care le c u p r i n d e v i r t u a l pe t o a t e . Dac n-ar ntlni n sine nimic a l t c e v a dect pe sine, n-ar p u t e a s se desfac de t o a t e , cci m i n t e a e fcut prin fire s t i n d spre c e v a , s se d e p e a s c pe sine, s fie ntr-o c o n t i n u ieire din sine, fie spre cele din lume, fie spre Dumnezeu, Cel transcen dent. Spre Dumnezeu o a t r a g e ca un m a g n e t h a r u l Lui, sau e fluviul Lui de iubire. Deci m i n t e a e ajutat de h a r chiar n n t o a r c e r e a ei s p r e sine. 328. N u m a i Duhul p o a t e opri mintea din rtcirile ei. Cci El e Dum nezeu cel ce vine n suflet cu o p u t e r e c o v r i t o a r e i deschide minii ori zontul lui Dumnezeu cel nesfrit.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CAL IST I

IGNATIE

XANTHOPOL

155

se numete i ochiul sufletului i are, precum am spus, o anumit putere natural proprie, simpl i neatrnat 3 2 9 . De aceea, i cnd se simte stnd dup fire n atrnare de suflet i de puterile lui, este minte n poten. De aci vine i numirea de om sufletesc (1 Cor. 2, 14) 3 3 0 . Dar cnd i reia vrednicia sa natural, simpl i esenial i strlucirea nemprit i neatrnat i stpnirea de sine, sau se elibereaz de alipirile i micrile trupeti i sufle teti naturale i se nvrednicete, ca din minte n poten s devin minte n lucrare, sau nainteaz la starea de om mai presus de fire i duhovnicesc, atunci se ntoarce statornic la sine n chip neabtut i prin sine urc nere inut de nici-o legtur, n ntregime i desvrit la n elegerea lui Dumnezeu cea fr form i fr chip i simpl 3 3 1 . Cci zice Marele Vasile: Mintea nempr tiat spre cele de afar i nerevrsat prin simuri spre
329. M i n t e a e o p u t e r e a sufletului. Dar fiind ochiul sufletului, ea e pe de o p a r t e micat de suflet, pe de alta nu se p o a t e s nu se mite, adic s nu se afle n exerciiul a c t u l u i de v e d e r e . 330. Chiar cnd mintea e a t a a t n u m a i de simurile legate de lume i nu le umple pe acestea de d r a g o s t e a de Dumnezeu, ea r m n e totui minte, d a r ca una ce e copleit de simurile psihice l e g a t e de trup, nu e a c t u a l i z a t ca m i n t e . De a c e e a un astfel de om se n u m e t e om sufletesc. 331. Pe de o p a r t e a c e a s t s t a r e de m i n t e n l u c r a r e este s t a r e a na t u r a l a ei, pe de alta ea este o s t a r e mai p r e s u s de fire. o b a l a n s a r e pe c a r e o aflm m e r e u la Sf. Prini. Ea e o s t a r e mai presus de fire, ntruct nfptuirea ei se mplinete n u m a i prin i n t r a r e a n a m b i a n a sim plitii nesfrite a lui Dumnezeu, c a r e r e d i minii simplitatea ei, des chis nesfririi dumnezeieti, fiind u m p l u t de aceasta. n t r u c t fiina ei simpl se a c t u a l i z e a z funcional n ntlnirea cu D u m n e z e u c e l mai p r e s u s de fire, s t a r e a a c e a s t a a minii e pe de o p a r t e n a t u r a l , pe de alta mai presus de fire. La fel, micrile trupeti i sufleteti, c n d covresc m i n t e a snt funcional n a t u r a l e , dar pe de alt p a r t e ele i regsesc fiina lor a d e v r a t , sau n a t u r a l , cnd snt covrite de minte i prin m i n t e de energiile dumnezeieti. Cci de-abia atunci i d e s c o p e r rostul p e n t r u c a r e au fost fcute, de medii de i r a d i e r e a Duhului d u m n e z e i e s c . T o a t gndirea a c e a s t a despre minte este t r i b u t a r filosofiei greceti, dar ea d e v i n e c r e t i n cnd m i n t e a unificat, simpl, e n e l e a s ca subiect inde finit i unitar, deschis Subiectului d u m n e z e i e s c u n i t a r i infinit.

156

FILOCALIA

lume se ntoarce la sine, iar prin sine urc la nelegerea lui Dumnezeu, i nconjurat i inundat de frumuseea luminii Aceluia, uit chiar i de sine nsi 3 3 2 . i, ast fel, mintea i redobndete i-i pstreaz starea sa cea dup chipul i dup asemnarea, ca una ce e minte i prin sine se unete i intr n convieuire, n chip ne legtor, cu mintea dumnezeiasc, adic cu Dumnezeu 3 3 3 . Iar aceasta e lucrarea, sau micarea n cerc, adic suirea din nou a minii la ea i micarea de ntoarcere spre ea i spre unirea cu ea i prin ea cu Dumnezeu, micare care singur este cu adevrat nertcitoare i fr greal, ca una ce e liber de orice relaie. o unire nemijlocit i mai presus de nelegere i o vedere mai presus de vedere 3 3 4 .
332. Lumina Iui Dumnezeu c a r e scald mintea i o i n u n d este totod a t frumuseea Lui, sau frumuseea Lui e lumin. Dar cine p o a t e descrie taina frumuseii ca lumin sau invers ? Lumina d e s c o p e r adncurile r e a l e i adncurile bogate, a r m o n i o a s e i iubitoare, snt frumoase. 333. M i n t e a r e d o b n d e t e chipul i asemnarea Lui ntruct se u n e t e cu m o d e l u l , ntruct d e v i n e n e l e g e r e simpl i nesfrit a Celui ce e n e l e g e r e i r e a l i t a t e a nesfrit inteligibil i simpl, o r i g i n a r . 334. Micarea n v r t i t o a r e i s u i t o a r e a minii spre ea nsi, i prin ea spre Dumnezeu, i prin aceasta u n i r e a ei tot mai strns cu ea i cu Dumnezeu a r e ca model nvrtirea s u i t o a r e a t r e p t e l o r ngereti n jurul lui Dumnezeu, descris de Dionisie Areopagitul. Cel ce se n t o a r c e spre sine, se n t o a r c e spre Dumnezeu i viceversa. In nesfrirea acestei mi cri c i r c u l a r e s u i t o a r e a minii n j u r u l ei i a lui Dumnezeu i n u n i r e a tot mai strns cu ea nsi i cu Dumnezeu, se a r a t din nou c mintea e fcut dup chipul lui Dumnezeu, avnd n u n i r e a ei cu D u m n e z e u o l u c r a r e nesfrit pe c a r e niciodat nu i s p r v e t e s o neleag, ntruct niciodat nu termin s se u n e a s c i mai mult cu sine nsi i cu Dumnezeu. O m u l i r m n e e t e r n un abis apofatic, p e n t r u c se afund i se m b o g e t e fr sfrit n abisul apofatic al lui Dumnezeu. Dar acesta e un abis magnetic, c a r e a t r a g e m i n t e a la o n e l e g e r e m e r e u mai sporit. Dar nelegnd i v z n d c a r a c t e r u l nesfrit al acestui mister, n e l e g e r e a ei este t o t o d a t mai presus de n e l e g e r e i v e d e r e a ei mai p r e s u s de v e d e r e . Apoi nu t r e b u i e uitat c m i n t e a , adunndu-se t o t mai adnc n sine, se a d u n n mintea lui Hristos, c a r e dei e omeneasc, e a ipostasului dumnezeiesc, Cel ce g n d e t e t o t mai mult infinitul Su dum nezeiesc p r i n ea.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

157

Cci spune Marele Dionisie : Micarea sufletului este n cerc. Ea e intrarea n sine nsi de la cele din afar i nfurarea unitar a puterilor lui nelegtoare, ca n tr-un cerc oarecare, druind sufletului nertcirea i ntorcndu-l de la cele multe din afar i adunndu-l nti n el nsui, apoi, devenit unitar, unindu-l cu puterile lui unite n chip unitar. i, aa ea conduce sufletul spre Cel frumos i bun i mai presus de toate existent, spre Cel Unul i Acelai fr nceput i fr sfrit. Sufletul se mic n chip de spiral, ntruct e luminat de cunotin ele dumnezeieti potrivit cu el nsui, nu nelegtor i unitar, ci raional i n chip desfurat i ca prin nite lucrri amestecate i care trec de la unele la altele 3 3 5 . Dar, are i o micare n linie dreapt, cnd nu intr n sine i nu se mic ntr-o nelegere unitar cci aceasta e, cum am zis, micarea n cerc ci, ndreptndu-se spre cele din jurul lui i de la cele din afar, ca de la nite simboale felurite i nmulite, urc spre vederi simple i unificate 3 3 6 . Iar Sfntul Maxim zice: Mintea, dobndind unirea nemijlocit cu Dumnezeu, i odihnete cu totul puterea
335. Micarea sufletului e n spiral, cci suie m e r e u n jurul su i al lui Dumnezeu, n e i n t u i n d dintr-odat t o a t esena sa i a lui Dumnezeu, ci naintnd n chip raional i desfurat, dar i p r i n e x p e r i e n tot mai sporit, n c u n o t i n a de sine i de Dumnezeu, p r i n n d r e p t a r e a spre rea litile c r e a t e i prin u r c a r e a de la n e l e s u r i l e lor m a i de jos la cele m e r e u mai n a l t e i p r i n n t o a r c e r e a de la a c e s t e a s p r e s i n e i spre Dum nezeu, apropiindu-se tot mai mult de sine ca cel ce le c u n o a t e i spre Dumnezeu ca Cel ce e C r e a t o r u l i susintorul lor. 336. Despre numirile dumnezeieti, c a p . IV, 9 ; PG 3, 705 A B . Mi carea sufletului n linie d r e a p t se combin cu cea n cerc, fcnd p a r t e din ea. Cci nti c u n o a t e pe c e l e din afar, ca de la ele sufletul s se ntoarc spre sine, cel ce le c u n o a t e i spre Dumnezeu, C r e a t o r u l lor, des coperit prin sine nsui, mbogit prin c u n o a t e r e a lucrurilor. Toat a c e a s t c u n o a t e r e i u n i r e p o a t e fi i discursiv i intuitiv n acelai timp. Dar de la un m o m e n t dat a c e a s t c u n o a t e r e d e v i n e p u r intuitiv, sau prin experien, cum s p u n e a Sf. Maxim n c o n t i n u a r e .

158

FILOCALIA

natural de a nelege i de a fi neleas. Iar cnd desface aceast unire prin nelegerea ce distinge cele de dup Dumnezeu 3 3 7 , taie unirea cea mai presus de unire, prin care, pn ce este unit cu Dumnezeu, aflndu-se mai presus de fire i ajuns la Dumnezeu prin mprtire, mut legea firii sale ca pe un munte nemicat 3 3 8 . i iari: Mintea curat prin unirea n jurul cauzei, a dobndit o relaie mai presus de fire, prin care, dnd odihn micrii, i relaiei ei naturale mult felurite fa de cele de dup cauz, odat ajuns la sfritul negrit, struie n chip necunoscut numai n tcerea preafericit mai presus de nelegere, pe care nu o poate arta nicidecum cuvntul sau nelegerea, ci numai experiena prin m prtire a celor ce s-au nvrednicit de trirea lor mai presus de nelegere. Iar semnul bine cunoscut i pentru toi vdit al acesteia, este nesimirea i deslipirea total a dispoziiei sufletului fa de veacul acesta 3 3 9 .
337. Atunci m i n t e a intr ntr-o l u c r a r e discursiv, n l u a r e a n con siderare a unor idei p a r i a l e n mod s u c c e s i v ; ea iese din u n i r e a cu Subiectul d u m n e z e i e s c ca Unul i nesfrit. A t u n c i m i n t e a se m u t din micarea de la un lucru la altul, care e micarea ei o a r e c u m exclusiv, spre o micare n t i p r i t ei de D u m n e z e u mai presus de fire. 338. Sf. M a x i m Mrt., Quaest. ad Thalasium 33, scolia 3; P.G. 90, 376 B. o foarte i n t e r e s a n t explicare a c u v n t u l u i M n t u i t o r u l u i : De vei avea c r e d i n ct un g r u n t e de mutar, vei s p u n e muntelui acestuia, ridic-te i te a r u n c n mare, i va fi vou. 339. Neaflat. A c e a s t a d u n a r e a minii n s i n e i n D u m n e z e u cel ne sfrit nu e o s t a r e teoretic, ci o s t a r e plin de afeciune fa de D u m n e z e u i o lips total de interes i de afeciune fa de cele ale lumii aces teia. Dumnezeu, ca izvorul iubirii nesfrite fa de om, p r o v o a c n acesta o iubire fa de El, c a r e c o p l e e t e t o a t e . o s t a r e de n e g r i t i de a c e e a cel ce o experiaz, prefer s o t r i a s c n t c e r e . Iar c n d n c e p e s o descrie, e x u l t n c u v i n t e a l e poeziei liturgice care ridic b u n t i l e t r i t e peste orice mrginire. o s t a r e mai p r e s u s de cuvntul c a r e exprim t r e c e r e a de la un neles la altul, de la un lucru distinct la altul. c o n t e m p l a r e a ntregului nesfrit al subiectului, n special al Subiectului dumnezeiesc.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

159

Dar dac mintea nu are conlucrarea sufletului spre aceasta, adic spre micarea ei nencetat spre Dumne zeu, nu mplinete i nu lucreaz nici de la sine lucrul su propriu, sau revenirea la sine nsi i urcuul nereinut de nimic spre nelegerea lui Dumnezeu 3 4 0 . In acest caz, mintea, neputndu-i da rodul prin mpreun lu crarea amndorura (minte i suflet n.n.), ci unindu-se cu nchipuirea (cu imaginaia), cade ntr-o lucrare multifelurit i se deprteaz de Dumnezeu 3 4 1 .
340. nelegerea lui Dumnezeu t r e b u i e socotit n acest cap. ca nelegerea lui Dumnezeu prin experien, sau prin c e r c a r e . De altfel mintea fiind prin sine nelegere, iar Dumnezeu, de a s e m e n e a, r e a l i t a t e a n care t o t u l e d a t spre a fi tot mai mult neles, s a u ca o rezerv ne sfrit de inteligibilitate, i n c a r e deci nimic nu e p r i n fiin ininteli gibil, sau n t u n e r i c opus luminii ( c u m e de ex. patima), n t r e e x p e r i e n a i n e l e g e r e a Lui de c t r e minte exist o a n u m i t coinciden. Pe lng a c e e a Dumnezeu nu e s t e n u m a i o r e a l i t a t e c a r e se las neleas, ci i una c a r e nelege ca nesfrit mai mult dect nelege omul i ca a t a r e sus ine n e l e g e r e a acestuia. Dar subiectul nelegtor, fiind la b a z a a ceea ce n e l e g e el i a c e e a ce l a s s fie neles, nu p o a t e fi neles n i c i o d a t deplin. In mod special n cazul r a p o r t u l u i n t r e minte i Dumnezeu, ne legerea Lui de c t r e m i n t e nu e o n e l e g e r e ca a c e e a pe c a r e o are mintea de la d i s t a n i n c a r e e m u l t nchipuire subiectiv, ntruct e s c p a t de s u b p r e s i u n e a realitii i m e d i a t e a c e e a ce se cuget. Dar d a c sufletul nu ajut mintea n a c e a s t micare spre n e l e g e r e a lui Dum nezeu, ci o t r a g e n jos, spre a sluji micrilor lui spre l u m e i poftelor trupului, mintea nu p o a t e p u n e n l u c r a r e t e n d i n a ei p r o p r i e de a cu n o a t e prin nelegere, sau p r i n e x p e r i e n c u r a t pe Dumnezeu. 341. In filosofia din t i m p u l mai nou, c a r e const ntr-o analiz a cu vintelor, imaginile snt socotite ca r e p r e z e n t n d o n e p u t i n de a sur p r i n d e i e x p r i m a r e a l i t a t e a , ca nite generalizri simpliste, afltoare mult sub r e a l i t a t e . Prinii o tiau de mult aceasta, cnd socoteau imaginile, nluciri, sau cnd d e c l a r a u c ngerii n-au imaginaie, p e n t r u c cunosc nemijlocit pe Dumnezeu, c a r e e cu mult mai bogat dect orice p u t e r e a imaginaiei de a-L nchipui. Filosoful r o m n Lucian Blaga e o a r e c u m n spiritul acestor filosofi cnd s p u n e c t o a t c r e a i a spiritual u m a n in v e n t e a z o fals realitate, d a t o r i t cenzurii t r a n s c e n d e n t e a M a r e l u i Ano nim, care se teme s fie cunoscut de o a m e n i p e n t r u a nu fi r s t u r n a t de pe s c a u n u l lui de stpn. Ideea c t o a t creaia u m a n p r o d u c e o r e a l i t a t e iluzorie, e greit, c u m i d e d u c e r e a acestui c a r a c t e r al ei dintr-o fric a

160

FILOCALIA

71. Iari despre rugciunea curat. De aceea, spune Sfntul Nil: Lupt-te s ii mintea ta n vremea rugciunii surd i mut i aa vei putea 342 s te rogi . i iari: Eu voi spune gndul meu, pe care l-am spus i celor mai tineri: Fericit este mintea care n vremea rugciunii a dobndit o desvrit lips 343 de form . Iar Sfntul Filotei zice: Rar se pot afla cei ce se linitesc cu cugetarea. Aceasta e propriu numai acelora care reuesc s aib, prin aceasta, pururea, n ei 344 bucuria i mngierea dumnezeiasc . Sfntul Vasile spune i el: Rugciunea curat este aceea care face limpede nelegerea lui Dumnezeu n su flet. Iar aceasta este slluirea lui Dumnezeu, ceea ce nseamn a avea, prin pomenire, pe Dumnezeu nrd cinat n tine. Lucrul acesta se ntmpl cnd pomenirea nencetat a Lui nu e ntrerupt prin grijile pmnteti i mintea nu e tulburat de patimi neateptate, ci iubiMarelui A n o n i m de a fi cunoscut. Multe din creaiile u m a n e p r i n d ceva din r e a l i t a t e a inferioar c r e a t , s a u nchipuie o r e a l i t a t e c r e a t , o a r e c u m s c h i m b a t u n e o r i n ru, dar totui folosesc c r e a i a d a t de D u m n e z e u. O m u l nu p o a t e crea nimic din nimic. Apoi u n e l e chipuri ale c r e a i e i pot d e v e n i t r a n s p a r e n t e p e n t r u D u m n e z e u i p e n t r u nelesurile dumnezeieti. Dar sesizarea Lui d i r e c t e s u p e r i o a r ntregii creaii, n c a r e se folosete n u m a i p u t e r e a n a t u r a l a nelegerii u m a n e . 342. Evagrie, Despre rugciune 11 ; Filoc. rom. I, p. 76 ; N i l Sinaitul, De oratione, 11 ; PG 79, 1169 C. bine s fie i n u t s u r d la s u n e t e l e c r e a t u r i l o r i m u t p e n t r u e x p r i m a r e a lui Dumnezeu prin c h i p u r i l e l u a t e de la c r e a t u r i l e mrginite, p e n t r u a se simi intens n faa lui Dumnezeu i a se ruga cu a d e v r a t . 343. Op. cit. 117; Filoc. rom. I, p. 8 8 ; PG cit., 1193 B. F o r m a d o mrginire minii d u p c e e a ce c u n o a t e . M i n t e a c a r e ia o form d i lui D u m n e z e u o form, dar a c e a s t a nu mai e Dumnezeu. 344. Capete despre trezvie 31 ; Filoc. rom. I, p. 100. Bucuria i mn gierea d u m n e z e i a s c i face pe a c e i a s nu mai u m b l e cu mintea de la un lucru la altul, c a r e t o a t e snt inferioare.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

SI

IGNATIE

XANTHOPOL

161

torul de Dumnezeu, ferindu-se de toate, se refugiaz n 345 Dumnezeu i rmne adpostit n El . 72. Altceva este neptimirea minii i altceva rug ciunea adevrat care e mai mare. Trebuie s tim, deci, c, dup Sfntul Maxim, mintea nu poate s se fac neptima numai prin fapte, dac nu se face prta de multe i felurite vederi (contem 346 plaii) . Dar, dup dumnezeiescul Nil, se ntmpl i aceea c, chiar ajuns neptima, mintea poate s nu se roage cu adevrat, ci s petreac n felurime de gnduri i s se afle departe de Dumnezeu. Cci zice acest P rinte despre aceast stare: Chiar dac mintea se afl deasupra vederii trupeti, nc n-a vzut desvrit locul lui Dumnezeu. Cci se poate afla n cunotina nelesu 347 rilor i s se potriveasc cu felurimea ei . i iari: Nu tot cel ce a dobndit neptimirea, se i roag cu ade vrat. Cci se poate afla n nelesuri simple i poate fi mprtiat n istoriile lor i s fie departe de Dumne 348 zeu . i iari: Chiar cnd mintea zbovete n ne345. P r i n i i filocalici unesc strns r u g c i u n e a c u r a t cu simirea, sau cu n e l e g e r e a c l a r i i n t e n s a lui Dumnezeu. Iar a c e a s t a e le g a t de p o m e n i r e a n e n c e t a t a Lui, de neslbirea simirii Lui n e n c e t a t e i cu t o a t fiina, s c p a t de n d r e p t a r e a gndirii i vzului spre alte lucruri. 346. Capita alia 4 2 ; P.G. 90, 1412 C. 347. Evagrie, Despre rugciune 5 7 ; Filoc. rom. I, p. 81 ; Nil Sinaitul P.G. 79, 1180 A. P u t e m s p e t r e c e m chiar n c u g e t r i d e s p r e D u m n e z e u i s nu fim n r u g c i u n e . Cci n acest caz Il facem pe D u m n e z e u obiect al gndirii i nu trim i n t e n s i t a t e a p r e z e n e i Lui ca un Tu direct, c r u i a ne adresm, cerndu-I mila, sau adresndu-I m u l u m i r e i laud. Prin a c e a s t a nu v e d e m locul lui Dumnezeu, nu v e d e m locul ocupat de El, sau relaia Lui nemijlocit cu noi. O a r e c u m Dumnezeu nu-i atunci pen tru noi nicieri. Nu localizm n mod spiritual p r e z e n a Lui n faa noastr. 348. Evagrie, Despre r u g c i u n e , 55 , Filoc. rom. I, p. 8 1 ; N i l Sinaitul P.G. 79, 1177B. 11 Filocalia

162

FIL0CALIA

leurile simple ale lucrurilor, nc n-a atins i locul rug ciunii. Cci poate s se afle n vederea lucrurilor i s se ocupe cu raiunile lor. Iar acestea, dei snt raiuni sim ple, ntruct exprim vederi ale lucrurilor, se ntipresc n minte i o duc departe de Dumnezeu 3 4 9 . Dar zice i Scrarul: Cei a cror minte a nvat s se roage cu adevrat, acetia se afl n chip propriu na intea Domnului i griesc naintea Lui, ca cei ce griesc la urechea mpratului 3 5 0 . Din acestea i din cele asemenea, poi cunoate n chip exact deosebirea celor dou stri i neasemnarea ce rezult din compararea lor, adic deosebirea dintre starea pe care o avem prin primire i cea pe care o avem prin lucrarea noastr. Rodul celei dinti snt cercetrile i mul tele i feluritele nelegeri (explicri); lucrarea celei de a doua este rugciunea adevrat. Pe lng aceasta, vedem c altceva este neptimirea minii i altceva rugciunea adevrat. Cel ce are rugciune adevrat, a dobndit,
349. Op. cit., c a p . 5 6 ; Filoc. rom., ibid. M i n t e a p o a t e fi o c u p a t i cu diferite n e l e s u r i c u r a t e ale lucrurilor. Ea e o c u p a t atunci i de nu m e l e lucrurilor. Dar i a c e a s t p r e o c u p a r e o duce d e p a r t e de Dumnezeu, chiar d a c ajunge s d e s p a r t de r a i u n i l e sau de c u v i n t e l e lucrurilor, nelesurile lor p t i m a e , adic le v e d e n chip simplu, sau neptima. (Sf. M a x i m Mrt., Capete despre dragoste III, 6 8 ; Filoc. rom. II, p. 91). D e v e n i t astfel n e p t i m a , t o t nu se afl nc numaidect n s t a r e de r u g c i u n e i deci n-a ajuns n locul lui Dumnezeu. Dar cine n-a o b s e r v a t c oamenii ptimai, perveri, au legat in mod statornic n cele mai m u l t e din cuvintele lor nelesuri p t i m a e ? C u v i n t e l e au d e v e n i t pen tru ei cu dou nelesuri n s e n s u l r u al cuvntului. P r i n aceasta au i limitat posibilitile de d e s c o p e r i r e a nesfritelor n e l e s u r i c u p r i n s e n c u v i n t e . 350. Scara XXVII; P.G. 88, 1100. R u g c i u n e a e relaia d i r e c t n t r e cel ce se r o a g i Dumnezeu, ca n t r e eu i Tu. In ea e d a t a p r o p i e r e a m a x i m n t r e om i Dumnezeu, ca n t r e d o u p e r s o a n e care se afl n convorbire. Cel ce se r o a g Il simte pe D u m n e z e u ascultndu-i c e r e r e a ca s-i d e a ceea ce Ii c e r e . Dar Il simte pe D u m n e z e u i cerndu-i la rn dul Lui a n u m i t e fapte, anumite atitudini, sau judecndu-l p e n t r u a n u m i t e fapte i atitudini n e c u v e n i t e .

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

163

dup Sfini, numaidect i mintea neptima. Dar cel ce are mintea neptima, nu a putut dobndi numaidect i rugciunea adevrat. Acestea aa snt. Dar s ntoarcem cuvntul la cele ce urmeaz. ntruct nu numai cele spuse nainte, ci i amintirea celor bune i contrare obinuiete s se ntipreasc n minte mpreun i s o duc la lucrarea nchipuirii, tre buie s vorbim puin i despre aceasta. 73. Iari despre nchipuirile i ntipririle minii i despre semnele amgirii i ale adevrului. Care snt sem nele amgirii? Cnd te liniteti i voieti s fii singur cu Dumnezeu singur, s nu primeti niciodat orice ai vedea, fie c e sensibil, fie c e inteligibil (cunoscut cu mintea), fie din untru, fie din afar, fie c s-ar da drept chip al lui Hris tos, fie al unui nger, fie figur de sfnt, fie chip de lumin ce se nlucete n minte, ci rmi nencreztor i greoi in primirea acestei artri, chiar dac e bun, nainte de n trebarea celor cercai. Cci aceasta e de cel mai mare folos i lucrul cel mai iubit i mai primit de Dumnezeu. ine-i mintea pururea necolorat, nentiprit, fr chip, fr form, fr calitate, fr cantitate 3 5 1 . Fii cu luare aminte numai la cuvintele rugciunii i le cerce teaz i le cuget nuntrul micrii inimii, dup Scrarul care zice: nceputul rugciunii const n alungarea gn durilor de momeal nc de la nceputurile lor printr-un singur gnd; mijlocul ei n a fi cugetarea numai in cele
351. Lucrurile c o l o r a t e p r o i e c t e a z culori n minte, cele cu o form, i proiecteaz forma, cele cu caliti (dulci, moi) i p r o i e c t e a z cali t a t e a , cele grele sau uoare, g r e u t a t e a , sau u u r t a t e a lor. T o a t e defi nesc mintea n funcie de ele, sau o mrginesc, ne mai lsndu-i p u t i n a s sesizeze cu indefinitul ei infinitatea lui Dumnezeu.

164

FIL0CALIA

spuse; iar sfritul ei, rpirea minii la Domnul . Iar Sfntul Nil zice: Rugciunea cea mai nalt a celor de svrii este o oarecare rpire a minii i un extaz (ieire) deplin din simire. n vremea aceasta Duhul se roag cu suspine negrite (Rom. 8, 26) lui Dumnezeu, care vede starea inimii desfurat ca o carte scris ce-i arat voia ei prin cuvinte fr sunet. Aa a fost rpit Pavel pn la al treilea cer, netiind de era n trup sau n afar de trup (2 Cor. 12, 2). Aa urcnd Petru la darul rug ciunii, a primit vederea pnzturii (Fapte 10, 1116). A doua rugciune, dup cea dinti, const n a spune cuvintele, mintea urmrindu-le cu strpungerea inimii i tiind cui nal cererea. Iar dac rugciunea e ntre rupt i amestecat cu griji trupeti, ea s-a deprtat de 353 la starea celui ce se roag . Rmi deci n acestea i nu primi celelalte, pn ce ajungi la pacea din partea patimilor i pn ce poi s 354 ntrebi, precum s-a spus, pe cei cercai . Acestea i cele asemenea acestora, pe care le-am spus pn acum, snt pe scurt semnele amgirii. Dar ia seama care snt i semnele adevrului. Sem nele adevrului i ale bunului i de via fctorului Duh snt iubirea, bucuria, pacea, ndelunga rbdare, blnde352. Scara XVIII, P.G. 88, 1132D. Prin singurul gnd la Iisus Hristos (), sau prin singurul cuvnt al n u m e l u i Lui, m i n t e a se p o a t e a p r i n d e de d r a g o s t e a lui Hristos, n c t s fie r p i t cu totul la El, uitnd de sine. 353. Nil Sinaitul, D e s p r e srcia de bun voie, ctre Magnus, c a p . 2728 ; P.G. 79, 1004 C. Extazul din simire este ieirea din p l a n u l sen sibil c u n o s c u t cu simurile. Dar e i o ieire din orice fel de nelesuri. A c e a s t a e r u g c i u n e a cea mai nalt. Cea de mai jos de ea e nsoit de o gndire la nelesul cuvintelor rugciunii, desigur o gndire plin de emoie, existenial. Dar e de un grad mai nalt r u g c i u n e a n c a r e sufletul nu se mai g n d e t e la faptele i la nsuirile lui Dumnezeu ex p r i m a t e prin r u g c i u n e , ci la El nsui. 354. Adic nu primi chipuri p n ce nu ajungi la n e p t i m i r e i p n ce nu ntrebi pe cei ncercai.

352

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

165

ea, buntatea, credina, nfrnarea i cele urmtoare, cum zice dumnezeiescul Apostol, care le numete pe acestea roadele dumnezeiescului Duh (Gal. 5, 22). Dar el zice iari: Ca fiii luminii s umblai. Cci roada Du hului este ntru toat buntatea i dreptatea i adevrul (Efes. 5, 8, 9). Dimpotriv, a nelciunii, e tot ce e con trar. Dar zice i oarecare dintre nelepiii de Dumne zeu, ntrebat de cineva: n ce privete crarea nenel toare a mntuirii, precum am spus, multe snt, iubitule, cile ce duc la via i multe la moarte; i, continund, zice: Ai o cale ce duce la via n pzirea poruncilor lui Hristos. n aceste porunci vei afla toat felurimea virtu ilor, dar cu deosebire aceste trei: smerenia, iubirea i mila. Fr acestea nimenea nu va vedea pe Domnul (Evr. 12, 14). i, dup puin: Armele de nebiruit mpo triva diavolului, pe care Sfnta Treime ni le-a druit nou snt acestea trei: adic smerenia, iubirea i mila, la care nici nu poate mcar privi toat tabra dracilor. Cci nu exist la ei urm de smerenie. Pentru c din pricina mndriei au fost nchii n ntuneric (s-au ntunecat) (Iuda 6) i li s-a gtit lor focul venic (Matei 25, 41). Unde este apoi la acetia umbra de dragoste sau de mil, odat ce au jurat neamului omenesc dumnie nempcat i nu nceteaz s-l rzboiasc pururea? S ne mbrcm, deci, n aceste haine. Cci cel ce le poart pe acestea nu poate fi prins de vrjmai 3 5 5 .
355. T o a t e cele trei v i r t u i : smerenia, iubirea, mila snt n fond vir tui de zidire ale comuniunii n t r e o a m e n i i de u n i r e cu Dumnezeu, sau virtui unificatoare. Smerenia implic respect pentru alii i las loc lor i Celui ce v r e a s-i in pe toi n u n i t a t e a iubirii cu Sine i n t r e ei. Iubirea e p o r n i r e pozitiv de m b r i a r e a Lui i a celorlali. Iar mila ridic exterior i interior pe cel czut la nivelul celui milos. Demonii, prin mndria, u r a i n e n d u r a r e a lor, nu voiesc s tie d e c t de ei. Ei nu recunosc m r e a a r e a l i t a t e de tain a lui D u m n e z e u i a celorlali. Iar prin aceasta snt nchii n n t u n e r i c . Triesc n fantasmagoria c ei snt n s r c i a de r e a l i t a t e r e d u s la ei nii, singuri existeni. Iar cei po-

166

FIL0CALIA

i mai ncolo zice: Aceast frnghie ntreit, pe care a esut-o i a mpletit-o Sfnta Treime, vedem c e i una i ntreit 3 5 6 . ntreit prin uniri, iar de voieti i prin ipostasuri; dar e una prin putere i lucrare i prin apro pierea de Dumnezeu, prin consimirea cu El i prin fami liaritatea cu El. Despre ele a spus Stpnul: Jugul Meu este blnd i sarcina Mea uoar (Matei 11, 30); iar uce nicul iubit a spus c poruncile Lui nu snt grele (1 Ioan 5, 3). i iari zice: De aceea, sufletul unit cu Dum nezeu prin curia vieii i prin paza poruncilor i acestor trei arme, care snt nsui Dumnezeu, a mbrcat pe Dum nezeu nsui i s-a fcut Dumnezeu prin lucrare sau prin 357 smerenie, mil i dragoste . Cci, trecnd peste doimea material i ridicndu-se peste culmea legii (Rom. 13, 10), adic peste iubire, s-a unit cu Treimea de via ncep toare, ntlnind-o n chip nemijlocit i primind prin lu min lumina i bucurndu-se de o bucurie neurmat de altceva i venic 3 5 8 .
sedai de ei ajung s considere t o a t r e a l i t a t e a ca iremediabil destr mat, absurd, fantasmagoric. Cci cel ce nu v e d e taina altora, nu o v e d e nici pe a sa. T o t u l se golete de adncime, t o t u l devine fr sens, absurd. 356. N u m a i Sfnta T r e i m e a p u t u t mpleti iubirea cu mila i cu sme renia, p e n t r u c n u m a i n ea e i iubirea suprem, a r t a t att n uni t a t e a de fiin ct i n t r e i m e a de p e r s o a n e . 357. Cele trei virtui i au izvorul n Sfnta Treime, mai bine zis n smerenia, iubirea i mila fa de oameni, c a r e din Sfnta T r e i m e s-au v r s a t n Hristos-Omul i prin El n toi cei ce se deschid Lui. In Dum nezeu nsui, ca iubire, e implicat v i r t u a l i t a t e a coborrii, a r t a t in c o b o r r e a (chenoza) lui Hristos. C i n e nu se p o a t e cobor, nu iubete. Acela de fapt nu se nal. Un D u m n e z e u c a r e nu s-ar p u t e a cobor, n-ar mai fi D u m n e z e u personal. C e l e trei nsuiri snt att de m i n u n a t e c fac pe omul c a r e le p r i m e t e d u m n e z e u d u p l u c r a r e . G e n e r o z i t a t e a lor i are izvorul n p u t e r e a nesfrit de v i a i de iubire a lui Dumnezeu i snt semnul unirii celui ce le are cu Dumnezeu, ca izvor al lor. 358. I d e e a d e s p r e d e p i r e a dualitii M r t u r i s i t o r u l (Ambigua ; P.G. 91). m a t e r i a l e e de la Sf. M a x i m

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

167

Dar ajunge despre acestea. S-a cuvenit s amintim n oarecare msur despre semnele i roadele amgirii i ale adevrului, ca i din ele sau din roadele lor, s cunoa tem pe cei lucrtori, din al cror duh snt. Trebuie s vorbim, acum, i despre cele dou mngieri, despre cea dumnezeiasc i adevrat a harului i despre cea pre fcut i contrar, folosindu-ne de cuvintele Prinilor. Zice, deci, despre aceasta Sfntul Diadoh: 74. Despre mngierea dumnezeiasc i cea prefcut. Cnd mintea noastr ncepe s simt mngierea Sfn tului Duh, atunci i satana mngie sufletul printr-o sim ire prut dulce, n timpul linitirilor de noapte, cnd cineva e prins de picoteala unui somn ct de subire. Dac, ns, mintea se va afla innd n amintire cu mare cldur numele sfnt al Domnului Iisus i se va folosi de acest sfnt i slvit nume ca de o arm mpotriva nelciunii, vicleanul amgitor se retrage, dar se pregtete de un rzboi ntemeiat mpotriva sufletului. Prin aceasta min tea, cunoscnd ntocmai nelciunea vicleanului, nain teaz i mai mult n experiena deosebirii (a discemmn359 tului) . i iari: Mngierea cea bun se ivete n starea de veghe a trupului sau i cnd e pe cale s fie prins de somn, dac cineva, prin pomenirea fierbinte a lui Dumnezeu, s-a lipit de El cu iubirea sa. Dar cea am gitoare vine, cum am spus, cnd nevoitorul cade ntr-o picoteal subire, aflndu-se numai pe jumtate n pome 360 nirea lui Dumnezeu . Cea dinti, ca una ce e de la Dumnezeu, voiete s atrag n chip vdit sufletele ne359. Op. cit. c a p . 31 ; Filoc. rom. I, p. 346. 360. mai bine s a d o a r m cineva greu cu p o m e n i r e a fierbinte a lui Dumnezeu, dect s p i c o t e a s c n p o m e n i r e a n t r e r u p t a Lui. Sta rea aceasta de c o m a r e o s t a r e mai e x p u s falselor mngieri ale sata nei. Cci n ea simurile ies de sub controlul minii i nu i-au oprit cu t o t u l activitatea, ca n somnul adnc.

168

FILOCALIA

voitorilor pentru evlavia lor prin multa revrsare a su fletului spre iubire. A doua, care obinuiete s loveasc sufletul cu vntul nelciunii, ncearc s fure, prin som nul trupului, experiena simirii minii sntoase, mai ales cnd se lenevete n pomenirea lui Dumnezeu. Dac, deci, mintea se va afla, cum am spus, n pomenirea sta tornic a Domnului Iisus Hristos, alung adierea aceea de dulcea prut a vrjmaului i pornete cu bucurie la rzboiul mpotriva lui, avnd ca a doua arm destoi nic, pe lng har, cele de laud ale experienei 3 6 1 . i iari: Dac sufletul se aprinde, printr-o micare nendoielnic i lipsit de nluciri, de dragostea lui Dum nezeu, atrgnd, oarecum, i trupul n adncul acelei iu biri negrite, fie c acesta vegheaz, fie c e cuprins de somn, n vreme ce se afl sub lucrarea sfntului har, su fletul necugetnd atunci la nimic altceva dect numai la aceea spre care e micat, trebuie s tie c lucrarea e a Sfntului D u h 3 6 2 . Cci, ndulcindu-se sufletul ntreg de acea dulcea negrit, nu mai poate cugeta la nimic, deoarece atunci se veselete de o bucurie neobosit 3 6 3 . Dar dac mintea e atins de o ndoial oarecare sau de vreun gnd ntinat, n vremea ct se afl sub aceast lucrare, chiar dac se folosete de sfntul nume spre ap rarea de ru i nu, mai curnd, spre iubirea de Dumne zeu singur, trebuie s neleag c acea mngiere cu chip
361. Op. cit., c a p . 3 2 ; Filoc. rom. I, p. 346. 362. D a c t r u p u l v e g h e a z deplin n timp ce sufletul p o m e n e t e ne n c e t a t n u m e l e lui Iisus, sau c a d e n somn adnc, n v r e m e ce sufletul p o m e n e t e acest n u m e , s se tie c se afl i el sub l u c r a r e a D u h u l u i i e atras i el n adncul iubirii Iui Dumnezeu, nefiind t u l b u r a t de nici-o ispit. 363. Dulceaa comuniunii cu D u m n e z e u este aa de mare, aa de ne sfrit, c nu mai las sufletul s se g n d e a s c la nimic altceva. Totui aceasta nu n s e a m n o d u l c e a lipsit de scufundarea ntr-un sens ne sfrit i n b u c u r i a de el, sau ntr-o lumin a t o t c u p r i n z t o a r e , n c a r e t o a t e snt nelese.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

169

de bucurie este de la amgitorul. Iar acea bucurie este cu totul lipsit de linite i de rnduial, deoarece vrj maul voiete s fac sufletul s desfrneze. Cci cnd vede mintea c se mndrete cu experiena simirii ei, atrage sufletul, cum am zis, cu unele mngieri prute bune, pentru ca nvluindu-l n moleala aceea i ntr-o dulcea mustoas, s-i rmn necunoscut amestecarea viclean. Din aceasta vom cunoate Duhul adevrului i duhul nelciunii (1 Ioan 4, 6). Desigur, e cu ne putin s guste cineva cu simirea buntatea dumneze iasc, sau s cunoasc n chip simit ispita i amrciunea dracilor, dac nu e ncredinat c harul s-a slluit n adncul minii, iar duhurile cele viclene se in n jurul mdularelor inimii. Dar, acest lucru, dracii nu voiesc niciodat s fie crezut de oameni, ca nu cumva, mintea tiind-o aceasta n chip sigur, s foloseasc mpotriva lor arma pomenirii lui Dumnezeu 3 6 4 . Ai acum i despre aceasta destule i ele i pot ajunge. Cci dincolo de Cadix nu se poate trece 3 6 5 . i: Dac ai aflat miere, mnnc puin, pentru ca nu cumva, sturndu-te, s o veri (Pilde 25, 16). 75. Despre bucuria dumnezeiasc cea izvortoare din inim. E, ns, mai potrivit i mai propriu s se spun: Cine va putea descrie dulceaa mierii celor ce n-au gustat-o? Dar, neasemnat mai mult se poate spune aceasta despre
364. Op. cil. cap. 33 ; Filoc. rom. I, p. 347. P r i m a condiie p e n t r u expe riena h a r u l u i i a ispitelor d e m o n i c e este credina. Cine nu crede, are simirea cu totul tocit fa de a c e s t e realiti. Cci b u c u r i a simirii ha rului v i n e din c h e m a r e a n u m e l u i lui Iisus, b a z a t pe c r e d i n ; i tot din c r e d i n i d seama c strile de dezordine snt n p a r t e n fiina sa i n p a r t e din lucrrile unor ageni contieni de dincolo do om. 365. Era un p r o v e r b la cei vechi. Conf. W. Pappe, W o r t e r b u c h der griechisohen Eigennaummen, Braunschweig, 16631670, p. 2 5 5 : G a d e i r a .

170

FILOCALIA

bucuria dumnezeiasc i despre bucuria mai presus de fire i de via izvortoare, care nete ca o ap pururea slttoare din rugciunea curat i adevrat a inimii. Cci, zice D u m n e z e u - O m u l Iisus: Cel ce va bea din apa, pe care Eu o voi da lui, nu va nseta n veac. Cci apa pe care Eu o voi da lui, se va face n el izvor de ap slt toare, spre viaa venic (Ioan 4, 14). i iari: De n seteaz cineva, s vin la Mine i s bea. Cel ce crede n Mine, ruri de ap vie vor curge din inima lui. Iar aceasta a spus-o zice ucenicul iubit despre Duhul pe care l vor primi cei ce vor crede n El (Ioan 7, 39). Marele Pavel zice i el: A trimis Dumnezeu pe Duhul Fiului Su n inimile noastre, care strig: Avva, Printe (Gal. 4, 6). 76. Aceast bucurie duhovniceasc are multe nele suri i totui este fr nume. Aceast bucurie duhovniceasc i de via izvortoare a fost numit mai nainte i iluminare enipostatic (por nit din ipostas) i ntuneric supraluminos, i frumusee de nedescris, i cel mai nalt bun dintre cele dorite, ve dere i artare dumnezeiasc i ndumnezeire; ea rmne negrit i dup ce a fost exprimat n oarecare fel, ne cunoscut i dup ce a fost cunoscut i neneleas i dup ce a fost neleas 3 6 6 . Cci zice Marele Dionisie: Noi ne rugm s ajungem n acest ntuneric supralu minos i s vedem i s cunoatem prin nevedere i necu366. Iluminare enipostatic, p e n t r u c i a r e izvorul n ipostasul lui Hristos, nu-i o apariie inconsistent ; e lumina iubirii Lui, a deschi derii Lui fa de om. n t u n e r i c supraluminos, p e n t r u c din pricina intensitii, l u m i n a d u m n e z e i a s c nu p o a t e fi v z u t s a u n e l e a s de ochii notri sufleteti, adic din pricina nesfririi ei, iubirea lui Dum nezeu nu p o a t e fi definit. Dar ntr-un fel insuficient e totui cunoscut, neleas i exprimabil. De a c e e a e totui lumin. i e l u m i n p e n t r u c ne simim bine n ea i umple de neles e x i s t e n a n o a s t r i a tu turor.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

171

noatere pe Cel mai presus de vedere i de cunoatere, chiar prin a nu vedea i a nu cunoate 3 6 7 . Cci aceasta este a vedea i a cunoate cu adevrat i a luda n chip mai presus de fiin pe Cel ce e mai presus de fiin, prin nlturarea tuturor celor ce snt 3 6 8 . i iari: ntune ricul dumnezeiesc este lumina dumnezeiasc, n care se spune c locuiete Dumnezeu i care este nevzut din pricina strlucirii mai presus de toate i neapropiate, pentru covritoarea revrsare de lumin mai presus de fiin. In aceasta ajunge tot cel ce s-a nvrednicit s cu noasc cu adevrat pe Dumnezeu chiar prin a nu-L ve dea, nici a-L cunoate, odat ridicat mai presus de vedere i de cunoatere, cunoscnd tocmai aceasta, c este dincolo de toate cele cunoscute cu simurile i cu min tea 3 6 9 . Iar Marele Vasile zice: Razele frumuseii dumneze ieti snt cu desvrire negrite i nepovestite. Nu le poate nfia vreun cuvnt, nu le poate primi vreo ureche. Fie c ai vorbi de razele luceafrului, fie de strlucirea lunii, fie de lumina soarelui, toate snt neputincioase s se asemene cu slava aceea i snt cu mult mai prejos fa de lumina dumnezeiasc, dect noaptea adnc i fr lun fa de amiaza cea mai curat. Aceast frumusee nu poate fi vzut de ochii trupeti. Ea poate fi cugetat nu367. Pe de o p a r t e prin c u n o a t e r e a , v e d e r e a i e x p r i m a r e a noastr, n e c u n o s c u t u l , n e v z u t u l , inexprimabilul se face t r a n s p a r e n t i cunoscut i e x p r i m a t ; pe de alta, c h i a r prin n e c u n o a t e r e , n e v e d e r e i tcere, ne d m seama c c u n o a t e m i v e d e m i facem i pe alii s simt i s cu n o a s c pe Cel n e c u n o s c u t , n e v z u t i inexprimabil. o v e d e r e a nev zutului prin n e v e d e r e , dar i o t r a n s p a r e n a Lui prin v e d e r e . 368. Despre teologia mistic, c a p . I I ; P.G. 3, 1025. 369. Epist. V ; P.G. 3, 1073. Chiar cel ce c u n o a t e pe Dumnezeu e mai presus de orice c u n o a t e r e i v e d e r e , i s-a ridicat la o t r e a p t mai pre sus de c u n o a t e r e i v e d e r e , p e n t r u c a i n t r a t ntr-o r e l a i e cu Dum nezeu, care este mai presus de c u n o a t e r e i v e d e r e . A c e a s t a nu e numai o teologie i n t e l e c t u a l prin n e g a i a atributelor pozitive, ci o u m p l e r e de p u t e r e a lui Dumnezeu cel mai presus de c u n o a t e r e i de v e d e r e .

172

FILOCALIA

mai de suflet i de minte. i dac a luminat pe vreunii dintre sfini, boldul dorului a lsat n ei o sete nempli nit. Reinui n aceast via, ei ziceau : Vai mie c nstrinarea mea s-a prelungit (Ps. 119, 5); i: nsetat-a sufletul meu ctre Dumnezeu cel tare, cel viu; cnd voi veni i m voi arta feei Dumnezeului meu? (Ps. 41, 2); i: E cu mult mai bine s m desfac i s fiu cu Hristos (Filip. 1, 23); i: Acum slobozete pe robul Tu, Stpne, dup cuvntul Tu, n pace (Luca 2, 29). Ei socoteau viaa de aici o nchisoare. i pentru c nu se putea stura de vederea frumuseii dumnezeieti, doreau ca vederea strlucirii Domnului s li se ntind n toat viaa ve nic 3 7 0 . Iar Cuvnttorul de Dumnezeu zice: Unde e fric, e paza poruncii; unde e paza poruncii, e curirea trupului de norul aezat peste suflet, care nu-l las s vad curat raza dumnezeiasc; unde e curirea, e iluminarea; iar iluminarea e mplinirea dorului celor ce se doresc dup cele mai mari, sau dup Cel mai mare, sau mai presus de tot ce e m a r e 3 7 1 . Dumnezeiescul Grigorie al Nisei zice i el: De vei spla, prin ngrijirea de viaa ta, ntinciunea aezat peste inima ta, i va rsri ie frumuseea dumnezeiasc, cum se ntmpl cu fierul. Cci cnd se va curi pe tocil rugina de pe el, cel ce era puin mai nainte negru, va scnteia n soare plin de strlucire i va rspndi raze. Aa i omul dinuntru, pe care Domnul l numete inim: cnd va fi curit de rugina ntinciunii i chipul lui ros de cel viclean va nflori din nou, acesta va redobndi iari asemnarea cu modelul i se va face bun. Cci cine urmeaz Celui bun, se face i el bun ase menea Aceluia 3 7 2 .
370. Rsp. la 371. 372. Sf. Vasile cel M a r e , Regulae fusius tratatae (Regule ntreb. II; P.G. 31, 909. Sf. Grigorie de Nazianz, Cuv. 39 ; P.G. 36, 344 A. Neaflat. pe larg).

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LVI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

173

Iar Sfntul Nil zice: Fericit cel ce a dobndit netiina 373 nedesprit de rugciune . Scrarul zice i el: Adn cul (abisul) plnsului a vzut mngierea; iar curia ini mii a primit iluminarea. Iluminarea este o lucrare ne grit, vzut n chip nevzut i neleas n chip necu noscut 3 7 4 . De aceea, de trei ori fericii snt cei ce, asemenea Mariei de odinioar (Luca 10, 42), i-au ales partea i vieuirea cea bun, pe cea duhovniceasc ce nu se va lua de la ei, i s-au nvrednicit de buna motenire a asemnrii cu Dumnezeu, ca cuprini de bucurie mare i extatic, s ias din ei mpreun cu dumnezeiescul Pavel i s strige plini de entuziasm: Buntatea i iu birea de oameni a Mntuitorului nostru Dumnezeu s-a artat nou, nu din faptele cele ntru dreptate, pe care le-am svrit noi, ci dup mila Sa cu care ne-a mntuit pe noi, prin baia naterii din nou i prin nnoirea Duhu lui Sfnt pe care L-a vrsat peste noi cu mbelugare prin Iisus Hristos Mntuitorul nostru 3 7 5 . ndreptii, astfel, prin harul Lui, s ne facem motenitori, prin ndejde, ai vieii venice (Tit 3, 45). i iari: Cel ce ne-a uns i ne-a pecetluit pe noi i a dat arvuna Duhului n ini mile noastre (2 Cor. 1, 22); i: Avem aceast comoar n vase de lut, pentru ca covrirea puterii s fie a lui Dumnezeu i nu din noi (2 Cor. 4, 7).
373. Cf. J. H a u s h e r r , Ignorance intime, n Orientalia Christiana Pe riodica II (1936), p. 315-362. Netiina a c e a s t a n s e a m n u i t a r e a de t o a t e cele ce nu snt Dumnezeu ; sau c u n o a t e r e a fr chip a lui Dum nezeu, mai p r e s u s de orice c u n o t i n . Ea nu se o p u n e iluminrii, pe c a r e o l a u d Sf. Vasile i Sf. Grigorie de Nazianz. Cci i l u m i n a r e a este p r e z e n a i lucrarea ntunericului supraluminos. 374. Scara VII; P.G. 88, 813 B. Abisul plnsului e un plns care nu e inut n t r e margini, cu c a r e nu se j o a c cel ce plnge, din care acela crede c nu se va p u t e a opri i la a c r u i m a r g i n e c r e d e c nu va p u t e a ajunge. 375. Nu din fapte fr h a r ne n d r e p t m , ci prin harul, t r e b u i e s r o d e a s c n faptele n o a s t r e , cu c o n l u c r a r e a n o a s t r . care ns

174

FILOCALIA

Aceia aa au vieuit, iar nou s ne fie a ne bucura ca ei, mcar n parte, prin rugciunile lor, ascultate de Dumnezeu, de mila i de harul Lui. 77. Cel ce voiete s se liniteasc cum se cuvine, mai trebuie s fie neaprat blnd cu inima. vremea, acum, fiule, s afli i aceasta naintea altora i dup altele c, precum cel ce voiete s nvee s trag bine cu arcul, nu ntinde arcul fr semn, aa cel ce voiete s nvee s se liniteasc, trebuie s aib ca semn, s fie pururea blnd cu inima. Cci zice Sfntul Isidor : Nu ajunge s te nevoieti pentru virtute, ci trebuie s fii i cu msur n nevoin. Pentru c, dac, strduindu-ne n lupta pentru virtute, o purtm cu o inim tul burat, aceasta nu e nimic altceva dect a voi s dobndim mntuirea, dar a nu voi s facem cele ce ajut la mntuire 3 7 6 . Dar nc nainte Proorocul David a spus: Cluzi-va pe cei blnzi ntru judecat; nva-va pe cei blnzi cile Sale (Ps. 24, 9); iar Sirah zice: Celor blnzi li se descoper tainele (22, 7). n sfrit Preadulcele Iisus zice: nvai de la Mine c snt blnd i smerit cu inima i vei afla odihn sufletelor voastre (Matei 11, 29). i: Spre cine voi cuta, dac nu spre cel blnd i linitit i care tremur de cuvintele Mele? (Is. 66, 2). i: Fericii cei blnzi, c aceia vor moteni pmntul (Matei 5, 5), adic inima, care face ca o smn s rodeasc din har n treizeci, aizeci i o sut (Marcu 4, 20), dup cum este n ceata nceptorilor, sau a celor din mijloc, sau a celor desvrii. Unul ca acesta nu tulbur sau nu se tulbur pentru nimic, dect pentru cuvntul evlaviei. 78. Cum dobndim blndeea, i despre cele trei pu teri ale sufletului: iuimea (mnia), pofta i cugetarea.
376. Neaflat.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

175

Blndeea o poi dobndi uor, dac i ntorci sufletul de la toate i l miti spre iubire i taci ct mai mult, hrnindu-te cu msur i rugndu-te pururea, cum s-a spus de ctre Sfinii Prini: Frneaz iuimea sufletului cu iubirea, vestejete pofta lui cu nfrnarea i naripeaz cugetarea lui cu rugciunea; i lumina minii nu se va 377 ntuneca niciodat . i: Frnarea iuimii se face prin tcerea la vremea cuvenit; frnarea poftei neraionale, prin hrana cu msur; frnarea gndurilor fr rnduial, 378 prin rugciunea ntr-un singur gnd . i iari: Trei snt virtuile care aduc minii lumin totdeauna : a nu vedea rutatea vreunui om, a rbda netulburat cele ce vin asupra noastr, i a face bine celor ce ne fac ru. Aceste trei virtui nasc alte trei mai mari dect ele; ast fel, a nu vedea rutatea vreunui om, nate iubirea; a rbda fr tulburare cele ce vin asupra noastr, nate blndeea; iar a face bine celor ce ne fac ru, ne agoni sete pacea. i iari: Trei snt strile morale mai gene rale ale monahilor: cea dinti const n a nu pctui cu lucrarea, a doua, n a nu lsa s zboveasc n suflet gn durile ptimae, i a treia, n a privi cu mintea fr pa 379 tim chipurile femeilor i a celor ce ne supr . 79. Trebuie s te pocieti repede de toate abaterile ce i se ntmpl i astfel s te ntreti n chip nelept pentru viitor. Iar dac i s-ar ntmpla s te tulburi, sau s aluneci ntr-o cdere i s te abai de la ceea ce se cuvine, trebuie s te mpaci repede cu cel ce te-a suprat sau i cu cel suprat de tine i s te pocieti din suflet i s plngi i s veri lacrimi i s te mustri pe tine nsui. i aa, s
377. Sf. M a x i m Mrt., Capete despre dragoste, IV, 4 4 ; P.G. 90, 1057 ; Filoc. rom. II, p. 105. 378. Neaflat. 379. Acelai, op. cit., II, 87 ; P.G. 90, 1033 A ; Filoc. rom., II, p. 74.

176

FILOCALIA

agoniseti luarea aminte pentru viitor i s te ntreti cu nelepciune precum nva Domnul Iisus: De aduci darul tu la altar i acolo i aduci aminte c fratele tu are ceva mpotriva ta, las acolo darul tu naintea alta rului i mergi i te mpac mai nti cu fratele tu i apoi venind adu darul tu (Matei 5, 2324). Dar i Aposto lul Pavel zice: Toat amrciunea i iuimea i mnia i strigarea, mpreun cu toat rutatea, s nceteze ntre voi. Facei-v unii altora buni, ndurtori, druindu-v unii altora precum i Dumnezeu n Hristos s-a druit nou (Efes. 4, 3132). i: Mniai-v i nu pctuii; soarele s nu apun peste mnia voastr (Efes. 4, 25); i: Nu v facei voi niv dreptate, iubiilor, ci lsai loc mniei lui Dumnezeu (Rom. 12, 19); i: Nu te lsa biruit de ru, ci biruiete rul cu binele (Rom. 12, 21). Iar acestea s-au spus despre mpcarea unora cu alii. 80. Despre alunecare i pocin. Despre alunecare, Sfntul Isaac zice: S nu ne ntris tm cnd alunecm n greal, ci cnd struim n ea. Cci alunecarea se ntmpl uneori chiar i celor desvrii. Dar struirea n ea este moarte deplin. ntristarea cu care ne ntristm pentru alunecrile noastre ni se soco tete n locul unei lucrri curate din har. Dar cel ce alu nec a doua oar n ndejdea c se va poci, se poart cu Dumnezeu cu viclenie. Acestuia i vine moartea pe netiute i nu apuc timpul n care i pune ndejdea s 380 mplineasc faptele virtuii . i iari: Trebuie s
380. Op. cit. Cuv. 60, p. 243244. F i e c a r e clip t r e b u i e l u a t n serios ca i cnd ar p u t e a fi ultima. Nu t r e b u i e s p c t u i m cu voia, n n d e j d e a c v o m a v e a timp n viitor p e n t r u p o c i n . Nu noi dispunem de timpul viitor, ci Dumnezeu. De a c e e a nu t r e b u i e s c u t m s d i s p u n e m de timpul de fa lucrnd mpotriva lui Dumnezeu, n n d e j d e a c ne va da alte clipe n care v o m lucra pentru El i-L v o m mbuna. Dac ne-a dat clipa

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

177

cunoatem n tot ceasul c n cele douzeci i patru de ore ale nopii i ale zilei, avem nevoie de pocin. Iar nelesul numelui de pocin, precum am cunoscut din adevratul chip al lucrurilor, este acesta: ea e cerere n tins n tot ceasul, rugciune plin de zdrobire pentru iertarea celor trecute, care s ne apropie de Dumnezeu; i ntristare care s ne pzeasc n cele viitoare 3 8 1 . i iari: Pocina s-a dat oamenilor ca har dup har. Cci pocina este a doua natere din nou din Dumnezeu i dup arvuna primit din credin primim darul (harisma) Lui prin pocin 3 8 2 . Pocina e ua milei, ce se des chide celor ce o caut pe ea. Prin ua aceasta intrm la mila dumnezeiasc i fr aceast intrare nu vom afla
de fa, n s e a m n c ne-a dat condiia p e n t r u a ne declara pentru sau c o n t r a Lui. K i r k e g a a r d a evideniat i m p o r t a n a clipei p r e z e n t e p e n t r u a ne d e c i d e pentru mntuire, d a r cu a r g u m e n t u l c cine se obinuiete s a m n e decizia p e n t r u bine o va tot a m i n a (Der Augenblick). Dar impor t a n a clipei de fa e legat mai ales de faptul c e singura clip d a t n o u n mod sigur de Dumnezeu. Deci n fiecare clip p r e z e n t t r e b u i e s facem binele, p e n t r u c fiecare e singura clip pe c a r e o mai avem n mod sigur ca dar al lui Dumnezeu. Dac Dumnezeu ne d un ir nde l u n g a t de clipe, ni-l d n felul acesta, adic ca un ir de clipe din c a r e fiecare p a r e ultima, sau p o a t e s fie ultima, p e n t r u c ne ofer n t r e g u l timp ca un prilej de d e c l a r a r e a n o a s t r p e n t r u Dumnezeu sau c o n t r a Lui, fcnd din ea un prilej de a mplini sau nu voia Lui, de a veni sau nu n a p r o p i e r e de El, de a c r e t e sau nu n a s e m n a r e cu El. A c e a s t a e ideea mai profund a Sf. Isaac. 381. Op. cit., Cuv. 50, p. 205. 382. Intr-o p o c i n s t r u i t o a r e de fiecare clip se a r a t rodul m plinit al h a r u l u i primit n Botez, r s p u n s u l nostru la acest dar. Ea e o a d e v r a t h a r i s m ce crete din h a r prin c o n l u c r a r e a n o a s t r cu el. Po cina e rodul p e r p e t u a t i continuu adncit al h a r u l u i Botezului. Biserica ine i din acest motiv la Taina Pocinei ca la u n a ce ne d h a r u l creterii continui n Hristos, ca un ajutor m e r e u nou n a c e a s t cre tere, sau ne c o n d u c e pe d r u m u l desvririi. Protestantismul, netiind de a c e a s t v i a n o u n c r e t e r e n Hristos, e firesc s fi respins aceast Tain.

178
383

FILOCALIA

mil . Pentru c toi au pctuit, dup dumnezeiasca Scriptur, ndreptndu-se n dar prin harul Lui (Rom. 3, 24). Pocina este harul al doilea i el se nate n inim din credin i din fric. Iar frica este toiagul printesc, care ne cluzete pe noi pn ce vom ajunge la raiul duhovnicesc. i cnd vom ajunge acolo, ne las i se de prteaz. Cci raiul este iubirea lui Dumnezeu, n care 384 se afl dulceaa tuturor fericirilor . i iari: Pre cum nu e cu putin a trece marea cea mare fr o co rabie sau o luntre, aa nu poate strbate cineva spre iubire fr fric. Marea acoperit de aburi srai, aezat ntre noi i raiul gndit cu mintea, o putem trece cu cora bia pocinei, care are ca vslai frica. Dac vslaii acetia ai fricii nu crmuiesc corabia pocinei, prin care strbate marea lumii acesteia spre Dumnezeu, ne scu 385 fundm n marea acoperit cu aburi srai . 81. Iari despre pocin, fric, iubire, plns, lacrimi i mustrarea de sine. Pocina este corabia, frica e crmaciul ei, iubirea e limanul dumnezeiesc. Frica ne aeaz deci n corabia po cinei i ne trece peste marea vieii acoperit cu aburi srai spre limanul dumnezeiesc, care este iubirea, cluzindu-ne spre Cel spre care strbat toi cei ce se oste nesc i snt mpovrai (Matei 11, 28), prin pocin. Cci cnd ajungem la iubire, am ajuns la Dumnezeu i drumul
383. De-abia p r i n p o c i n ne nsuim activ i adnc l u c r a r e a h a r u lui, d e v e n i m contieni, ntr-o simire d u r e r o a s , de p c t o e n i a noas t r pe c a r e D u m n e z e u ne-a iertat-o i ne-o i a r t continuu, simim t r e b u i n a milei Lui fa de noi i v e n i r e a ei la noi. 384. Op. cit., Cuv. 72, p. 282. Toiagul d u m n e z e i e s c al fricii i al poc inei ce odrslete d i n ea ne c o n d u c e p n la r a i u l iubirii sau al comu niunii depline cu D u m n e z e u . Acolo nu mai e folosit. Cci am ajuns n b r a e l e lui Dumnezeu, u n d e nu mai t r i m dect iubirea Lui. 385. Op. cit., Cuv. 72, p. 283.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

179

nostru s-a sfrit i am strbtut la ostrovul care e din colo de lume, unde e Tatl i Fiul i Sfntul Duh 3 8 6 . Iar despre plnsul cel dup Dumnezeu zice Mntuitorul: Fericii cei ce plng, c aceia se vor mngia (Matei 5, 4). i despre lacrimi, acelai cuvios Isaac scrie: Lacri mile ce nsoesc rugciunea snt semnul milei lui Dum nezeu, de care s-a nvrednicit sufletul n pocin 3 8 7 i ale faptului c a fost primit i a nceput s intre prin la crimi n cmpul curiei. Cci de nu se vor deprta gn durile de la cele trectoare i nu vor arunca de la ele ndejdea n lume i nu se va mica n ele dispreuirea de sine i nu vor ncepe s pregteasc merindea cea bun pentru ieirea sufletului i nu vor ncepe s se mite n suflet gndurile la cele ce snt acolo, ochii nu vor putea s lcrimeze. Cci lacrimile izvorsc din cugetarea curat i nemprtiat, din meditarea ndelungat, nencetat i neabtut i din amintirea oricrui pcat subire ce s-a ivit n minte i ntristeaz inima cu amintirea lui. Din acestea se nmulesc lacrimile i sporesc tot mai mult 3 8 8 .
386. Sf. Isaac Sirul, Op. cit., Cuv. 72, p. 283. N u m a i iubirea nesfrit a lui Dumnezeu ne o d i h n e t e . 387. Lacrimile snt semnul p o c i n e i adnci a omului, dar i al mngierii ce o simte c Dumnezeu se milostivete de p o c i n a lui i-l iart. In g e n e r a l o m u l nu p o a t e p l n g e de la sine, d e c t de c i u d a nesocotirilor, a jignirilor, din cauza nenorocirilor, sau a unor m p r e j u r r i favorabile, deci din m o t i v e de egoism. Dar plnsul mngietor se n a t e n el d i n mila sincer a altuia p e n t r u e l ; cu att mai mult din mila lui Dumnezeu. 388. Op. cit., Cuv. 33, p. 145. In s t a r e a de p o c i n p r e l u n g i t a su fletului se ivete n minte a m i n t i r e a celor mai subiri p c a t e i a gn d u r i l o r de p c a t e , la c a r e a l t d a t nu ne-am gndit. Pnza ce se aeaz p e s t e contiina n o a s t r s u m a r de fiecare zi i p e s t e t r e c u t u l nostru adu n a t n noi i inut ntr-o s t a r e de incontien, d e v i n e tot mai transpa r e n t i v e d e m tot mai clar n a c e a s t c m a r t o a t e firele de m u r d r i e ce s-au a d u n a t . Pe lng aceasta, chiar n v r e m e a pocinei pot a p r e a n noi gnduri subiri de p c a t : de mndrie, de m u l u m i r e c ne pocim, de inere la ceva din lume, de slbire a gndului la Dumnezeu. Pocina este astfel o lupt prin c a r e surprindem cele mai mici a m n u n t e i m p u r e

180

FILOCALIA

Iar Scrarul zice: Precum focul topete trestia, aa lacrima curete toat pata vzut i gndit 3 8 9 . i iari: S ne strduim pentru lacrimile curate i neviclene, gndind la desfacerea (moartea) noastr. Cci nu este n acestea nelare, sau prere de sine, ci mai de grab curire i naintare n iubirea de Dumnezeu i splare de pcate i neptimire 3 9 0 . i iari: Nu crede izvoarelor tale nainte de curirea desvrit. Cci nu are credin vinul trecut de curnd din teascuri n bu toaie 3 9 1 . i iari: Lacrimile din frica (de Dumnezeu), au n ele nsei paza lor (de pcat). Dar cele ale iubirii, nainte de iubirea desvrit, poate snt uor de furat din unii, dac focul pomenirii nencetate (a lui Dum nezeu) nu arde puternic n inim n vremea lucrrii lor. i e lucru de mirare, cum lacrima cea mai smerit e cea mai sigur la vremea ei 3 9 2 . i iari: Lacrima pentru ieire (moarte) nate frica; iar cnd frica nate lipsa de fric, se arat bucuria; iar cnd bucuria ajunge necu prins, rsare floarea cuvioasei iubiri 3 9 3 .
din noi, p u t e r e a cea mai m a r e de introspectiune, p e n t r u c e susinut de emoia fricii de j u d e c a t a lui D u m n e z e u i a iubirii de Dumnezeu. 389. Scara VII ; P.G. 88, 808. 390. Op. cit., loc. cit. 391. Op. cit, loc. cit. In lacrimile celui n e d e p l i n c u r i t de patimi se a m e s t e c i m o t i v e i m p u r e : ciud, prefctorie .a. N u m a i din sufletul curat curg lacrimi c u r a t e . 392. Scara VII; P.G. 88, 816. Lacrimile din frica de Dumnezeu nu snt att de v r e d n i c e de laud, ca cele din iubirea fa de El. Dar cele din u r m pot fi furate mai uor dect cele dinti, p n cnd iubirea nu e de svrit. In acest sens, lacrimile mai p u i n v r e d n i c e de laud, din fric, snt mai sigure dect cele mai v r e d n i c e de l a u d ale iubirii. Iubirea e un lucru nalt i de aceea nu p o a t e fi d o b n d i t att de r e p e d e n deplin t a t e a ei. S nu ne socotim de a c e e a ajuni la s t a r e a de iubire prea re pede, ci s ne socotim mai d e g r a b ct mai mult n starea celor ce au motive de fric din pricina n e c u r a i r i i depline de p c a t e . 393. Neaflat. Frica de Dumnezeu ine p n ajungem la iubirea Lui. Aceasta, o d a t d o b n d i t scoate afar frica. Dar aci se s p u n e concen trat c frica duce la bucuria unirii cu Dumnezeu, n care nu mai este

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

181

Iar despre mustrarea (sau ocrrea) de sine, zice ma rele Antonie: Aceasta este marea lucrare a omului, s in greala sa deasupra sa naintea lui Dumnezeu i s atepte ispita pn la rsuflarea din urm 3 9 4 . Iar alt sfnt Printe, ntrebat: Ce ai aflat, Printe, mai de pre pe calea ta?, a rspuns zicnd: S te ocrti pe tine nsui n toate. Acest lucru ludndu-l i cel ce a ntre bat, a zis: Alt cale afar de aceasta nu este 3 9 5 . Iar Avva Pimen a zis: Toate virtuile au intrat n lumea aceasta cu suspin. Scoate o virtute i fr ea cu greu va sta omul. i l-au ntrebat pe el: Care este aceasta? i zise: Ca omul s se ocrasc pururea pe sine nsui 3 9 6 . i zise iari: Cel ce se ocrte pe sine, orice i s-ar n tmpla, fie pagub, fie necinstire, fie orice necaz, se soco tete de mai nainte vrednic de ea i niciodat nu se tul bur 3 9 7 .
f r i c ; iar din bucuria unirii cu Dumnezeu, se n a t e iubirea. Cci orice unire produce, prin bucuria ei, iubirea. Desigur, se ntmpl i inversul. Unirea i iubirea nu se pot s e p a r a uor. 394. Apophtegmata Senum (Pateric); d e s p r e A v v a A n t o n i e 4; P.G. 65, 7 7 A . A ine greala pe umerii si n faa lui Dumnezeu, este a o mr turisi continuu i a nu nceta niciodat a se poci p e n t r u ea. c o n t r a r la ceea ce a fcut Adam, c u t n d s se a s c u n d i s p u n vina pentru greala sa, pe Eva. De greal nu scap omul prin sine, ascunzndu-i-o, ci a t r g n d mila lui Dumnezeu asupra sa, prin m r t u r i s i r e a p c a t u l u i . As c u n d e r e a e un vicleug, deci un adaos de p c a t . i ea de fapt nu r e u e t e s a s c u n d p c a t u l , ci l face i mai t r a n s p a r e n t prin viclenie. 395. Un x a n d r i a , n vturi ale stantinopol, a v v din m u n t e l e Nitriei c t r e Arhiepiscopul Teofil din Ale : Pavel Evergetinos : Adunare de cuvinte dumnezeieti i n Sfinilor i de Dumnezeu purttorilor Prini (grecete). Con 1861, p. 161.

396. Apophtegmata (Pateric): despre Avva Pimen, 134; P.G. cit., col. 536 A. Cnd fiecare om se l a u d n faa altuia, greu mai pot sta u n u l lng altul. Nu mai n c a p e lumea de ei, adic nu mai n c a p e nici u n u l lng cellalt. Poate n c o n t a c t u l cu monahii s-a nscut un h u m o r al ba gatelizrii faptelor proprii, foarte a g r e a t de poporul nostru. 397. Op. cit., A v v a Pimen 95 ; P.G. 65, col. 345. Iat un mijloc de ps t r a r e a linitii proprii.

182

FILOCALIA

82. Despre luarea aminte i despre paza neleapt. La fel despre luarea aminte i despre paza de sine scrie dumnezeiescul Pavel: Vedei, cum s umblai cu grij, nu ca nite nenelepi, ci ca nite nelepi, rscumprnd vremea, c zilele snt rele (Efes. 5, 16). Iar Sfntul Isaac scrie: O, nelepciune, ct de minunat eti i cum vezi de mai nainte toate, de departe! Fericit cel ce te-a aflat pe tine. Acela s-a eliberat de nepsarea tine reii. Dac cineva cumpr cu un pre, sau cu o grij mic doftoria de patimi mari, bine face. Cci aceasta este adevrata filosofie (iubirea de nelepciune), ca cineva, i n cele prea mici i mici ce se fac de ctre el, s vegheze pururea. Acela i-adun siei odihne mari, i nu adoar me, ca s nu i se ntmple ceva protivnic, ci taie pricinile dinainte de vreme. El sufer pentru lucrurile mici o durere mic, nlturnd prin ea pe cea mare i lundu-i nainte. De aceea, zice neleptul: F-te veghetor i treaz pentru viaa ta. Cci somnul cugetrii este o rude 398 nie i un chip al morii adevrate . Mai zice i Vasile, Cuvnttorul de cele sfinte: Celui ce e greoi n cele mici 399 ale lui, nu-i crede c va fi cum se cuvine n cele mari . 83. Cel ce se linitete trebuie s se srguiasc n toate cele spuse; dar nainte de toate s fie linitit i blnd i s se srguiasc n chip curat s cheme pe Domnul Iisus Hristos nuntru inimii. Pentru toate acestea, srguiete-te n toate cele spuse. Dar nainte de toate, ca s chemi cu linite i cu blndee i cu contiin curat pe Domnul Iisus Hristos ntru
398. Tot t e x t u l din Sf. Isaac scoate n relief nsuirea nelepciunii de a fi o a s i g u r a r e a u n u i bun v i i t o r i de a a v e a n felul acesta un c a r a c t e r profetic. Omul nelept tie viitorul semenului bun i ru, cum nu tie cel n e n e l e p t , c a r e se mic spre viitor ca un orb. 399. Morali'Q, Reg. VIII, cap. 2 ; P.G. 31, 713 C.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

183

adncul inimii, aa cum am spus. Prin aceasta vei avea, naintnd pe cale, harul dumnezeiesc odihnind n sufletul tu. Cci zice Scrarul: Nimenea s nu cuteze s vad vreodat urm de linite, pn ce e tulburat de mnie, de prerea de sine, de prefctorie i de inerea minte a rului; dac nu ctig ieirea din acestea. Iar dac cine va e curat de acestea, acela va cunoate i singur ceea 400 ce este de folos. Ba socotesc c nici acesta . De fapt, n acest caz, vei avea nu numai harul odihnindu-se n sufletul tu, ci i sufletul odihnindu-se n chip desvrit din partea demonilor i al patimilor ce te tul burau nainte. Cci chiar dac l tulbur iari, dar nu mai lucreaz n el, pentru c sufletul nu mai e alipit de ei, nici nu mai dorete plcere de la ei (sau de la ele). 84. Despre dragostea cea bun i care scoate pe om din sine (extatic) i despre frumuseea dumnezeiasc. Cci tot dorul unuia ca acesta i dragostea lui din inim i care-l scoate din sine i toat simirea lui caut spre frumuseea covritoare i preafericit, pe care P rinii au numit-o i vrful tuturor celor dorite. De fapt, spune Marele Vasile: Cnd dragostea credinei cuprinde sufletul, tot chipul rzboaielor i apare vrednic de rs i toi cei ce l hruiesc din pricina Celui dorit, mai mult l veselesc dect l lovesc. i iari: Ce e mai minunat dect frumuseea dumnezeiasc? Ce gnd e mai plcut dect cel despre mreia lui Dumnezeu? Ce dor al sufle tului e att de puternic i de greu de purtat ca cel ce vine de la Dumnezeu n sufletul care s-a curit de toat ru tatea i care spune ntru o adevrat simire: Rnit de 401 dragoste snt eu? (Cnt. Cnt. 2, 5 ) .
400. Scara XXVII; P.G. 88, 1108. 401. Sf. Vasile, Regule pe larg, 2; P.G. 31, 909.

184

FILOCALIA

85. Despre ispit i despre retragerea lui Dumnezeu pentru ndreptare i despre prsirea din partea Lui prin ntoarcerea de la om. Ispita e, fie din ngduina sau din retragerea lui Dum nezeu pentru ndreptarea noastr, fie din prsirea din partea lui Dumnezeu care se ntoarce de la cineva. Pen tru ce? Ca mintea s nu se mndreasc pentru binele ce l-a aflat. Ci, rzboit i certat, s sporeasc pururea n smerenie. Cci aceasta e singura prin care nu numai biruiete pe cei ce o rzboiesc pe ea cu mndrie, ci se i nvrednicete de daruri necontenit mai mari, naintnd pe ct e cu putin firii omeneti, mcar c e legat cu lan uri de nedesfcut i apsat de povara trupului, spre desvrirea i neptimirea cea dup Hristos. Cci zice Sfntul Diadoh: Domnul nsui zice c satana a czut ca un fulger din ceruri (Luca 10, 18), ca s nu priveasc 402 cel cu chip urt (desfigurat) , la locaurile sfinilor n geri. Cum, deci, cel ce nu se nvrednicete de prtie cu slujitorii cei buni, poate avea ca loca comun cu Dum 403 nezeu mintea omeneasc? . Ei vor zice c aceasta se ntmpl prin ngduirea (retragerea) dumnezeiasc. i mai mult nimic nu vor zice. Dar retragerea pentru n dreptare nu lipsete nicidecum sufletul de lumina dum nezeiasc, ci, de multe ori, cum am mai spus, harul nu mai i ascunde minii, prezena lui, ca s mping sufle tul, prin amrciunea pricinuit de demoni, s cear cu
402 - cel fr chip, cel desfigurat, cel cu chip urt. Nici s a t a n a ca c r e a t u r nu p o a t e l e p d a chipul ce i s-a dat de Dumnezeu, dar acest chip e strmbat, e desfigurat, e urit d i n u n t r u . Nimic nu e mai urt dect un chip desfigurat, c a r e p o a r t n el t r s t u r i l e vicleniei, sau ale multor a l t o r feluri de p c a t e . Cci acest chip desfigurat a r a t n acelai timp c u m t r e b u i a s fie cel desfigurat i ce a ajuns p r i n r u t a t e . ceva n s p i m n t t o r i t o t o d a t demn de mil n el. S a t a n a a r m a s spirit n e l e g t o r i nzestrat cu r a i u n e . Dar ce p e r v e r s e inteligena lui i ce sucit r a i u n e a l u i ! 403. A c e a s t a era o n v t u r a Masalianilor.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

185

toat frica i cu mult smerenie ajutorul de la Dumnezeu, cunoscnd pe ncetul rutatea dumanului su 4 0 4 . aa cum o mam deprteaz puin de la piept pruncul ei care nu respect rnduielile alptatului, pentru ca speriat de feele strine sau amenintoare ale unor oameni sau animale din jur, s se ntoarc cu mult fric i cu lacrimi la snul mamei. Iar retragerea lui Dumnezeu din motiv de ntoarcere de la om, pred, oarecum, legat demonilor sufletul care nu voiete s-L aib pe Dumnezeu. Dar noi nu sntem fiii respingerii (Evr. 10, 39), s ne fereasc Dumnezeu, ci credem c sntem prunci adevrai ai ha rului lui Dumnezeu, alptai prin mici retrageri i dese mngieri de la El 4 0 5 , pentru ca, prin buntatea lui Dum nezeu, s ajungem la brbatul desvrit, la msura vrstei lui Hristos (Efes. 4, 13) 4 0 6 . i iari: Retragerea spre ndreptare aduce ntris tare mult i smerenie i o dezndejde msurat sufle404. In v r e m e ce unii nu tiu dect de r e t r a g e r e a p u r i simplu a lui Dumnezeu, d u p ei p r e z e n a lui Dumnezeu t r e b u i n d s fie i simit, Diadoh c u n o a t e o r e t r a g e r e a lui Dumnezeu c a r e e n u m a i o ascun d e r e a Lui, c a r e face p r e z e n a Lui d o a r nesimit, dar nu t o t a l ieit din suflet. Dumnezeu c o n t i n u s lucreze n acest caz n suflet, dar fr s fie simit direct, ci n fapte. Autorii scrierii de fa i nsuesc aceas t idee. Ea e proprie i lui M a r c u Ascetul, c a r e s p u n e c Hristos e pre zent n chip nesimit n om n c e p n d de la Botez, dar devine simit prin fapte. Dar i d u p ei, ca i d u p Diadoh, M a r c u Ascetul, Sf. Simeon N o u l Teolog, s t a r e a n o r m a l i nzuit e aceea cnd p r e z e n a nsi a lui Dumnezeu e simit nemijlocit. A s c u n d e r e a sau i n t r a r e a ntr-o p r e zen nesimit de om e o s t a r e excepional, un fel de p e d e a p s peda gogic p e n t r u om. Teologii catolici, n c e p n d cu H a u s h e r r , consider c a c e a s t p r e z e n nesimit a lui Dumnezeu n suflet e cea n a t u r a l i r e p r o a z lui Diadoh, lui M a r c u Ascetul i mai ales lui Simeon N o u l Teolog un fel de semimasalianism. Aici st n e n e l e g e r e a teologiei ca tolice pentru spiritualitatea ortodox. 405. H a r u l cu o mam. n grecete e de genul feminin,
;

deci p o a t e fi

asemnat

406. Diadoh, Op. cit., cap. 86

Filoc. rom. I, p. 377.

186

FILOCALIA

tului, ca partea lui iubitoare de slav i de dorina de a se impune altora s vin, dup cuviin, la smerenie. Ea aduce, deci, ndat, inimii frica lui Dumnezeu i lacrimi 407 de mrturisire i dorin de mult tcere prea bun . Iar retragerea pricinuit de ntoarcerea lui Dumnezeu (de la suflet), ngduie ca sufletul s se umple de dezndejde, de necredin, de mnie i de ngmfare. Trebuie s avem deci experiena ambelor retrageri (ale lui Dumnezeu) i s ne apropiem de Dumnezeu potrivit cu felul fiecreia. In cazul celei dinti sntem datori s aducem mulumire lui Dumnezeu ca Celui ce a pedepsit mndria cunotinei noastre cu retragerea spre mngiere, pentru ca s ne n vee, ca un Printe bun, deosebirea ntre virtute i pcat. In cazul celei de a doua, trebuie s-I aducem mrturi sirea nencetat a pcatelor i lacrimi nelipsite i o retra gere i mai mare de la cele rele pentru ca, astfel, prin sporirea ostenelilor, s putem ndupleca pe Dumnezeu s caute, ca mai nainte, la inimile noastre. Dar trebuie tiut c, atunci cnd ncepe lupta ntre suflet i satana ntr-o ciocnire esenial, din ngduina (lui Dumnezeu), spre ndreptare, harul se ascunde, cum am spus mai nainte, dar ajut n chip netiut sufletul, ca
407. A c e s t e a snt r o a d e l e ascunderii prezenei lui pozitive ale fr retragerii plecarea pedagogice, din suflet. sau ale nu Dumnezeu, Unde

snt a c e s t e roade, Dumnezeu a p r s i t sufletul p e n t r u c acesta s-a n tors de la El. M n t u i r e a nu e adus de un Dumnezeu prezent, d a r nelu c r t o r ; nu e adus n chip magic, fr ca El s-i a r a t e p u t e r e a trans formatoare asupra omului n faptele i simirile lui de om n o u . Astfel r e t r a g e r e a pedagogic a lui Dumnezeu e numai ntr-un anumit sens re tragere, n alt sens, Dumnezeu r m n e prezent i chiar lucrtor, dar lu c r a r e a Lui se a r a t n altfel de r o a d e : n frica de osnd, n ntristarea p e n t r u p c a t e , n pocin. Dumnezeu se v e d e prin ele ca un factor as cuns, dar eficient. Sufletul l simte pe de o p a r t e prezent, pe de alta re tras, din n e m u l u m i r e pentru p c a t e l e lui i conducndu-l prin aceste alte stri i simiri spre mntuire.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

187

s arate vrjmailor lui c biruina e numai a sufletu lui 4 0 8 . Iar Sfntul Isaac Sirul zice: Nu e cu putin omului s se nelepeasc fr ispitele din ngduin (prin ngduirea lor de ctre Dumnezeu) n rzboaiele duhovni ceti i s cunoasc pe Purttorul lui de grij, s simt pe Dumnezeu i s se ntreasc n credina n El n chip ascuns, dect prin puterea experienei pe care a primit-o. Cci, cnd harul vede c a nceput n cugetarea lui puin prerea de sine i a nceput s gndeasc lucru mare des pre sine, ndat ngduie s se ntreasc ispitele mpo triva lui, pn ce va cunoate omul slbiciunea sa i va alerga la Dumnezeu i se va prinde de El ntru smere nie. Prin acestea ajunge omul la msura brbatului de svrit (Efes. 4, 13) 4 0 9 , prin credin i ndejde n Fiul lui Dumnezeu, i se nal la iubire. Cci iubirea lui Dum408. Diadoh, op. cit., cap. 87 ; Filoc. rom. 1, p. 378. d a t aci un nou motiv al ascunderii h a r u l u i : n d a t ce n c e p e v r j m a u l lupta mpotriva sufletului, h a r u l se ascunde, ca s a r a t e aceluia c biruina a s u p r a lui va fi n u m a i a sufletului. Cci d a c a c e a s t a s c u n d e r e ncurajeaz pe vrj ma s-i n t e e a s c atacurile, e x p e r i e n a acestei r e t r a g e r i face i su fletul s-i n t r e a s c rezistena i s-i s p o r e a s c n acelai timp cere rea de ajutor c t r e Dumnezeu. Astfel, de fapt, biruina se obine n mod mai a c c e n t u a t de c t r e suflet, dect atunci cnd h a r u l lui Dumnezeu lu c r e a z n chip descoperit. Prin a c e a s t a v r j m a u l v e d e c nu e uor de dobort un suflet i c a p t un respect fa de el i o t e a m de a-l mai a t a c a att de uor i de n c r e z t o r n biruina sa. Sufletul nsui a r e n felul acesta un prilej de a se ntri, iar pe de alt p a r t e , prilejul de a c u n o a t e ct de a m e n i n a t e fr ajutorul lui Dumnezeu. De a c e e a oa menii duhovniceti primesc cu b u c u r i e i ispitele i-i m u l u m e s c lui Dum nezeu p e n t r u ele. Dumnezeu v o i e t e pe de o p a r t e s aib suflete eroice i v r e a s d o v e d e a s c s a t a n e i t r i a sufletului o m e n e s c , pe de alta voiete ca ele s se lege i mai mult de Dumnezeu, i s-i n s u e a s c i prin a c e a s t simire d r a m a t i c ajutorul ce li-l d Dumnezeu. aci o dialectic strns i subire, ca n t o a t e strile spirituale o m e n e t i . 409. n a i n t a r e a la m s u r a vrstei d u h o v n i c e t i a lui Hristos, nu se face pe un d r u m neted, ntr-o c o n t i n u s e n i n t a t e i bucurie, ci prin grele i d r a m a t i c e lupte i peripeii.

188

FILOCALIA

nezeu fa de om se face cunoscut ca minunat cnd se arat n mijlocul mprejurrilor care-i ntrerup ndej 410 dea . Atunci i arat Dumnezeu puterea Lui, n izb virea ce i-o d omului de la El. Cci niciodat nu cunoate omul puterea lui Dumnezeu cnd se afl n odihn 411 i-i la largul su . i niciodat nu i-a artat Dumnezeu lucrarea Lui n chip simit, dect n ara linitii i n pus tiu i n locuri lipsite de ntlniri i de tulburarea prici 412 nuit de mpreuna vieuire cu oamenii . 86. Despre neptimire i despre ce este neptimirea omeneasc. Pe lng acestea, trebuie s adugm aci i un cuvnt deosebit despre neptimire i despre desvrire; i apoi s punem, peste puin, capt acestei scrieri.
410. Atunci iubeti cel mai mult pe cineva, cnd te-a scos dintr-o m a r e primejdie. 411. Numai n situaii n care omul nu mai are n d e j d e la nimic, n aa zisele situaii de limit (Grenzsituationen, cum le spune filoso ful Karl Jaspers), dar totui nu r e n u n cu t o t u l la n d e j d e a ntr-o mi n u n e a lui Dumnezeu, dac a c e a s t m i n u n e se p r o d u c e , Dumnezeu i a r a t omului limpede p u t e r e a Lui. Astfel omul o p o a t e confunda cu vreo p u t e r e a naturii, destoiniciei omeneti. Cnd eti s n t o s nu simi att de uor darul lui Dumnezeu, ca atunci cnd, bolnav fiind, recapei sn t a t e a dup ce a p r o a p e c nu mai ndjduiai aceasta. 412. Op. cit-, cuv. 19, p. 73. Marile minuni sau a r t r i ale puterii mai presus de fire a lui Dumnezeu se a r a t n locurile u n d e se linitesc si hastrii. Dar exist i o ar i n t e r i o a r a linitii, pe care o gsesc unii credincioi mai ales n clipele situaiilor de limit, cnd i p u n ultima n d e j d e n Dumnezeu. Atunci ei s-au desprit spiritual de toi i de toate, cci i-a vzut i le-a v z u t fr p u t e r e . A t u n c i nu se mai tiu dect fa n fa cu Dumnezeu, ntr-o stare, care, dei e de m a r e t e n siune, e n acelai timp de m a r e linite, cci nimic nu-i mai intereseaz, nimic nu-i mai tulbur. Atunci omul e n t r e g n u m a i n d e j d e n d r e p t a t spre Dumnezeu i se las cu totul n voia Lui. i chiar dac nu s-ar p r o d u c e m i n u n e a pe c a r e o cere, el se las totui n s e a m a lui D u m n e zeu. Fac D u m n e z e u ce va v r e a ! O r i c e va fi, simt c aceea va fi voia Lui.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

189

Despre acestea zice Marele Vasile: Cel ce s-a fcut iubitor al lui Dumnezeu i dorete s aib, fie ct de pu in, neptimirea Lui i poftete s guste din sfinenia Lui duhovniceasc, din linitea, din netulburarea i blnde ea Lui i din veselia i bucuria ce se nasc din acestea, s se strduiasc s-i deprteze gndurile de la toat pa tima material care-i tulbur sufletul; s priveasc cu ochii curat, neumbrit, la cele dumnezeieti i s se fac loca nesturat al luminii de acolo 4 1 3 . Deprinzndu-i sufletul cu o astfel de stare, se face, pe msura asem nrii dobndite, familiar lui Dumnezeu, iubitor i atotdoritor al Lui i, ca unul ce a purtat o lupt mare i grea i a ieit din amestecarea cu materia, poate vorbi cu Dumnezeu cu o cugetare curat i desprit de orice amestec cu patimile trupeti 4 1 4 . Att, despre neptimire. Iar despre ce este neptimirea omeneasc, Sfntul Isaac scrie aa: Neptimirea nu nseamn a nu mai sim i patimile, ci a nu le mai primi. Cci din multe i felurite virtui, pe care le-au dobndit unii, artate i ascunse, au slbit patimile n ei i ele nu mai pot s se rscoale uor mpotriva sufletului 4 1 5 . i cugetarea nu mai are nevoie
413. O m u l ca loca a lui Dumnezeu, e n acelai timp subiect dornic s c u p r i n d ct mai mult din Dumnezeu. Deci e un loca n e s t u r a t de Dumnezeu. 414. Neaflat. Starea de n e p t i m i r e a omului, t r s t u r proprie sfinilor i att de l u d a t n cntrile bisericeti n c h i n a t e lor, s-ar p u t e a numi cu un n u m e mai neles azi i mai potrivit oamenilor c a r e nu pot ajunge la ea dect eliberndu-se de patimi, mai d e g r a b desptimire. Ea nu e o s t a r e n e u t r , ci o m a r e p u t e r e de c u r i e i de iubire, o m a r e libertate de t o a t e pornirile inferioare i egoiste. De a c e e a de a c e a s t s t a r e ine i p u t e r e a vederii lui Dumnezeu, a simirii intense a prezenei Lui. 415. Voina e factorul de a c c e p t a r e a patimilor, factorul c a r e le face p e r s o n a l e . Pn nu snt a c c e p t a t e de voin, ele se pot mica n p e r s o a n , sau n jurul interior c a r e n c o n j o a r nucleul persoanei, dar nu au de venit ale p e r s o a n e i . Dar nu e bine a le lsa s z b o v e a s c p r e a mult nici n p e r s o a n , la ua voinei. Cci ua p o a t e ceda cnd e forat prea mult. m p o t r i v a lor t r e b u i e n t r i t e virtuile, ca nite ostai c a r e ies la respingerea patimilor.

190

FILOCALIA

s ia totdeauna aminte la ele, pentru c tot timpul este plin de nelesurile ei (dumnezeieti) din cercetarea i ocuparea cu cele mai bune moduri de purtare, care se mic n minte prin luarea aminte la ele. Dar cnd pa timile ncep s se mite i s se tulbure, cugetarea e r pit deodat de vecintatea lor, bgnd de seam ceva ce a aprut n minte. Deci patimile rmn n ea nelucr toare. Aa a spus Fericitul Marcu: Mintea mplinind, prin harul lui Dumnezeu, faptele virtuilor i apropiindu-se de cunotin, puin mai simte din partea rului i a pornirii neraionale din suflet 4 1 6 . Cci cunotina ei o rpete la nlime i o nstrineaz de toate cele din lume. Astfel, pentru limpezimea, subirimea, sprintenea la nlrii i ascuimea minii i pentru nevoina lor, mintea acestora se curete i mai mult i se dovedete strvezie pentru lumin, pentru faptul c trupul lor s-a uscat prin ocuparea cu linitea i cu ndelungata petre 417 cere n e a . Pentru aceasta, vederea afltoare n ei pune
416. Dup A m m a n n , op. cit., p. 143, nota 1, ar fi v o r b a nu de M a r c u , ci de Evagrie. A m m a n n citeaz pe A. J. W e n s i n k , M y s t i c t r e a t i s e s by Isaak of Ninive, A m s t e r d a m , 1923, p. 345. Se descrie n c i t a t u l din Isaac un p r o c e s foarte fin din minte. C u g e t a r e a ca funcie a minii nu c u g e t la patimi p n ce acestea nu se mic cu t u l b u r a r e n suflet. C n d aces t e a se t u l b u r n suflet, a t e n i a cugetrii este a t r a s de ele sau de chipul ispititor, pe c a r e ele l-au p r o i e c t a t n minte. Atunci mintea, c a r e se ocu pa n c de mai n a i n t e cu c u g e t r i c u r a t e , se scufund i mai mult n a c e s t e a i patimile r m n fr p u t e r e de n r u r i r e a s u p r a ei. Cci cuge trile acelea snt att de n a l t e i de frumoase, c o fac n e s i m i t o a r e fa de t o a t e ispitele ce i le ofer patimile. 417. Exist o strns l e g t u r n t r e t r a n s p a r e n a minii p e n t r u lumi na de sus i ntre t r a n s p a r e n a trupului, d o b n d i t p r i n nfrnare, prin l e p d a r e a grosimii i grsimii. Trupul u u r e a z t r a n s p a r e n a duhului nu n u m a i spre cei d i n afar, ci i spre c e l e dumnezeieti. Printr-un trup subire, sufletul iradiaz uor i spre cei din afar, dar se face deschis i nelesurilor nalte, d u m n e z e i e t i ; sau prin t r a n s p a r e n a lui se simte mai uor Dumnezeu. C c i grosimea st grea i o p a c p e s t e minte i n relaia ei cu cei de afar i cu Dumnezeu. n g r e u n e a z n e l e g e r e a i

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

191

stpnire uor i repede pe fiecare i-i cluzete spre lu crurile minunate legate de ea. i prin aceasta, mult se vor mbogi n vederile lor i cugetarea lor niciodat nu va fi lipsit de coninutul cunoaterii; i nu vor fi nicio dat n afar de acelea pe care roada Duhului le sdete n ei. Iar prin obinuina de muli ani se vor terge din inima lor amintirile care mic patimile n sufletul lor i tria stpnirii diavolului. Cci atunci cnd sufletul nu se trguiete cu patimile i nu se nsoete cu gndurile ce pornesc din ele, pentru c este stpnit nencetat de alt preocupare, tria unghiilor patimilor nu se poate prinde 418 de simirea lui n cei duhovniceti . Iar Sfntul Diadoh zice: Neptimirea este nu a nu fi rzboii de demoni, cci pentru aceasta ar trebui, dup Apostol, s ieim din lume (1 Cor. 5, 10), ci, fiind rz boii de ei, s rmnem nebiruii. Cci rzboinicii purt tori de platoe, dei snt inta sgeilor vrjmailor i aud zgomotul sgeilor primite, ba i vd aproape toate sge ile trimise mpotriva lor, nu snt rnii, datorit triei vemintelor osteti; cci, fiind aprai de platoe, cu toate c snt rzboii, rmn nebiruii. Iar noi, prin toat armtura luminii i prin coiful mntuirii, narmai cu toate virtuile, nfrngem cetele ntunecate ale demoni lor (Efes. 6, 11, 17). Cci curia vine nu numai din nesvrirea celor rele, ci i din biruirea deplin a celor rele prin mplinirea celor bune 4 1 9 . Iar Sfntul Maxim cunoate o mptrit neptimire, zicnd: Prima neptimire numesc micarea spre un pcat al trupului, nemplinit cu lucrarea; a doua nepti mire numesc respingerea desvrit a gndurilor pti mae din suflet, prin care se vestejete micarea patimic o m u n i c a r e a n a m n d o u direciile. De altfel o minte care nu e strvezie p e n t r u cele dumnezeieti, nu are de comunicat un coninut duhovnicesc experiat nici celor de afar. 418. Sf. Isaac Sirul, op. cit., cuv. 81, p. 210. 419. Sf. Diadoh op. cit., c a p . 95 ; Filoc. rom. I, p. 387.

192

FILOCALIA

lor din prima neptimire; a treia neptimire numesc de svrita nemicare a poftei spre patimi, datorit creia se produce i a doua neptimire, constatatoare din cur ia gndurilor; a patra neptimire numesc desvrit le pdare a tuturor nchipuirilor sensibile din cugetare, din care i ia natere a treia, prin faptul c nu are nchipu irile celor sensibile ca pricini care s produc n ea chi purile patimilor 4 2 0 . i iari: Neptimirea este starea panic a sufletului, datorit creia e greu de micat spre pcat 4 2 1 . 87. Iari despre neptimire i desvrire. Iar Sfntul Efrem vorbete astfel despre neptimire i desvrire: Cei neptimitori (desptimii), ntinzndu-se peste ei fr s se sature, urmresc desvrirea fr sfrit. Pentru c buntile venice nu au sfrit 4 2 2 . i
420. Sf. Maxim Mrt., Cele cinci sute de capete, III, 36 ; P.G. 90, 968 A. N e p t i m i r e a desvrit, sau a patra, este lipsa chipurilor sensibile din c u g e t a r e . Lipsind acestea, pofta de care se elibereaz n e p t i m i r e a a treia, nu are p u t i n a s dea chipuri patimilor spre c a r e s-ar p u t e a mica. Nemicndu-se pofta spre astfel de chipuri, lipsesc i gndurile p t i m a e din a doua n e p t i m i r e . Iar lipsind aceste g n d u r i nu se nfptuiete nici p c a t u l cu fapta, ceea ce constituie prima n e p t i m i r e . In definitiv i ne ptimirea se reduce, n cea mai ultim esen a ei, la golirea minii de chipurile sensibile, ca i c u n o a t e r e a cea mai nalt, d i r e c t a lui Dum nezeu cel lipsit de margini. Astfel n e p t i m i r e a i c u n o a t e r e a nemijlocit a lui Dumnezeu coincid. Dar exist i o n e p t i m i r e care p r i v e t e la lu cruri, la oameni i la chipurile lor fr poft, fr patim. Dar ea e mai fragil, mai nesigur, ea e n e p t i m i r e a a treia, deci a doua dup cea mai nalt. De aci u r m e a z i c o n t r a r u l : patimile ncep de la simuri, ca s urce prin chipuri pn la minte, de u n d e c o b o a r la fapte prin trup ca patimi formate. 421. Acelai, Capete despre dragoste, I, 3 6 ; P.G. 90, 968 A; Filoc. rom. I, p. 42. 422. Neaflat. N e p t i m i r e a e definit aci n neles pozitiv, ca desvr ire. Iar ca a t a r e e s o c o t i t ca n e a v n d sfrit, c u m nu are nici desvrirea. Pentru c ea e mbogirea n t o a t e b u n t i l e , care nu au sfrit. Ca a t a r e neptimirea nu e indiferen fa de alii, ci o b u n t a t e curat.

CELE 100 DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

iari: Ea este desvrit ct privete msura puterii omeneti, dar e fr sfrit (nedesvrit), ca una ce se ridic pururea peste sine nsi prin adausurile neconte nite ce se nal nencetat prin suiurile spre Dumne 423 zeu . La fel, spune Sfntul Nil despre desvrire: Trebuie s nelegem dou desvriri: una vremelnic i una ve nic. Despre cea din urm scrie Apostolul: Iar cnd va veni desvritul, va nceta ceea ce e din parte (1 Cor. 13, 10). Cuvntul: Cnd va veni desvritul nseamn c aici (pe pmnt) nu putem cuprinde desvrirea dum 424 nezeiasc . i iari: Dou desvriri cunoate Sfn tul Pavel i tie pe acelai om desvrit i nedesvrit. Pentru viaa de fa l numete desvrit, iar fa de cel cu adevrat desvrit, nedesvrit. De aceea, zice: Nu pentru c am luat, m-am i desvrit (Filip. 3, 12). i dup puin: Ci sntem deci desvrii, aceasta s o 425 cugetm (Filip. 3, 15) .
N u m a i p t i m a u l c a u t ale sale, sau sufer p e n t r u c alii nu-i ofer destule mijloace, s a u nu i se ofer ei nii ca mijloace suficiente p e n t r u plcerile sale. Desptimitul nu e nici el indiferent fa de alii, ci sufer n raport cu ei, d a r nu p e n t r u c nu-i ofer mijloace suficiente p e n t r u plceri, ci p e n t r u c ei nii sufer. P t i m a u l a r e c o m u n cu ceilali oameni c sufer n c u t a r e a m e r e u nesatisfcut a plcerilor ca i aceia, dar ntr-o d e s p r i r e i n e p s a r e de ei. N a p t i m i t o r u l sufer p e n t r u su ferina altora, nu p e n t r u sine. El e n a d e v r a t c o m u n i u n e , n a d e v r a t p r t i e la suferina lor. Cel eliberat de patimile de plcere, sufer de ptimirea c u r a t , d u r e r o a s , neegoist, p e n t r u alii. In a c e a s t p r i v i n s u p r e m u l model ne este Hristos. Dar ntruct suferina p e n t r u alii n ceteaz cnd aceia nu mai sufer, ns iubirea din c a r e izvorte ea nu are capt, d e s v r i r e a legat cu d e s p t i m i r e a nu a r e nici ea capt. Dum nezeu i semenii pot fi iubii venic, tot mai mult. Iubirea din cei desptimii p o a t e crete venic pentru c se h r n e t e din iubirea lui Dum nezeu, c a r e e nesecat i fr margini. 423. Neaflat. 424. Neaflat. 425. Neaflat.

194

FILOCALIA

88. Despre nclinarea spre patim, plcerea de pati m, primirea patimii i neptimirea. Dar spune i Sfntul Ilie Ecdicul: nclinarea spre patim e materia rea a trupului; plcerea de patim e materia rea a sufletului; primirea patimii este materia rea a minii. Organul celei dinti e pipitul; organul ce leilalte snt celelalte simuri; iar a celei din urm, dis 426 poziia contrar . i iari: Cel ce are plcerea de patim este aproape de cel ce nclin spre patim; iar cel ce primete patima e aproape de cel ce are plcere de patim. Dar e departe de amndoi cel neptimitor (des427 ptimit, neptima) . 89. Cine este cel ce nclin spre patim, cel ce are plcere de patim, cel ce primete patima i neptimitorul (neptimaul, nemptimitul)? Despre tmduirea pri melor i pricinuirea celei din urm. mptimit este cel ce are pornirea spre pcat mai tare ca raiunea, chiar dac nu pctuiete deocamdat. Plcerea de patim o are cel ce are lucrarea pcatului
426. Culegere de s e n t i n e , 7 1 ; P.G. 127, 1142; Filoc. rom. IV, p. 291. T r u p u l nclin spre patim. A c e a s t a e un c o n i n u t al micrii lui. Incli n a r e a a c e a s t a l m n spre p i p i t u l celor dorite. Sufletul a r e p l c e r e de patim. A c e a s t a e c o n i n u t u l micrilor lui p n ce nu e liber de patimi. P o r n i r e a spre patim a luat p r i n suflet un c a r a c t e r mai contient. Sufletul t i n d e s p r e mplinirea p l c e r i i p t i m a e p r i n alte simuri mai c o n t i e n t e (vz, auz e t c ) . M i n t e a e c e a c a r e se h o t r t e s a c c e p t e patima. i o face a c e a s t a cu o a n u m i t libertate. O r g a n u l p r i n c a r e lucreaz ea este o dispoziie c o n t r a r binelui sau lui Dumnezeu. Snt descrise aci trei faze n d e z v o l t a r e a patimilor. 427. Ilie Ecdicul, op. cit., c a p . 7 2 ; P.G. cit. col. c i t . ; Filoc, rom. IV, p. cit. A c e a s t c u l e g e r e e a t r i b u i t i Sf. M a x i m Mrt., Capita alia ; P.G. 90, 1416 C. Vezi M. Th. Disdier, Elie l'Ecdicos et Ies atribuek a St. Maxime le Coniesseur et Jean le Carpathos, n : Echos d'Orient 31 (1922), p. 1744.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

195
428

mai slab dect raiunea, chiar dac o sufer n afar . Primitor de patim este cel care e mai mult liber dect rob mijloacelor (pcatului). Iar neptima e cel ce nu 429 primete nimic din felurimea acestora . La fel, despre tmduirea celor dinti zice acestea: nclinarea spre patim se nltur din suflet prin post i rugciune; plcerea de patim, prin priveghere i t cere; primirea patimii se nltur prin linitire i luare aminte. Iar neptimirea se nate din pomenirea lui Dum nezeu 4 3 0 . 90. Despre credin, ndejde i dragoste. Dar nceputul, mijlocul i sfritul, iar, de voieti s spui, i druitoarele i cluzitoarele tuturor buntilor (virtuilor) snt credina, ndejdea i dragostea, aceast ntreit frnghie esut de Dumnezeu; i mai mult dect toate dragostea, pentru c Dumnezeu este iubire (1 Ioan 4, 8). De aceea, nu e drept s nu mplinim lipsa lu crrii de fa i prin aceasta. Mai bine zis, dup Sfntul Isaac Sirul, desvrirea multor roade ale Duhului o pri mete cineva atunci cnd se nvrednicete de iubirea de428. Textul grec al Filocaliei s p u n e : n afar. Dar la m a r g i n e se observ : p o a t e n u n t r u . 429. Ilie Ecdicul, op. cit., c a p . 73 ; P.G. cit., col. c i t . ; P.G. 90, col. c i t . ; Filoc. rom. IV, p. cit. Nu c u n o a t e deosebirea n t r e aceste g r a d e de mptimire, p e n t r u c nu se afl ntr-unul din ele, deosebit de celelalte. 430. Op. cit., cap. 7 4 ; foc. cit.; M a x i m Mrt., op. cit.; P.G. cit, loc. cit. ; Filoc. rom. IV, p. cit. Imptimirea t r u p u l u i se v i n d e c prin virtuile principale ale t r u p u l u i ; nfrnarea i r u g c i u n e a , ca act de v o i n exer citat a s u p r a trupului i ca act de c h e m a r e a lui Dumnezeu, c a r e o p r e t e i trupul de la fapte p t i m a e ; p l c e r e a de patimi, p r i n p r i v e g h e r e i tcere, ca acte de v o i n e x e r c i t a t e a s u p r a s u f l e t u l u i ; primirea patimii, prin linitire i l u a r e aminte, ca acte de v o i n e x e r c i t a t e asupra cugetrii. N e m p t i m i r e a se n a t e din p o m e n i r e a lui Dumnezeu, care d minii un coninut fr chip i o ine a t r n a t de frumuseea Lui i de nelesul Lui nesfrit.

196

FILOCALIA

svrit 4 3 1 . De fapt, scrie Sfntul Ioan Scrarul: Dup toate cele spuse nainte, rmn acestea trei: legtura care strnge i ine toate: credina, ndejdea, dragostea. Iar mai mare dect toate este dragostea (1 Cor. 13, 13). Cci Dumnezeu este iubire (1 Ioan 4, 8). De aceea, eu vd pe prima ca raz, pe a doua ca lumin, iar pe a treia ca cerc. Dar toate snt o unic lumin i strlucire. Cci cea dinti toate le poate face i zidi; a doua mbrieaz mila lui Dumnezeu i nu ne face de ruine 4 3 2 . Iar cea de a treia niciodat nu cade, nici nu nceteaz de a vedea (de a contempla), nici nu las pe cel hrnit de ea s se liniteasc de nebunia ei 4 3 3 . i iari: Cuvntul despre iubire este cunoscut nge rilor; i lor, pe temeiul lucrrii iluminrii, Dumnezeu le este iubire (1 Ioan 4, 8). Dar cel ce voiete s defi neasc acest cuvnt, e ca un orb care numr nisipul mrii. Iubirea, dup calitate, este asemnarea cu Dum431. Sf. I s a a c Sirul, op. cit., Cuv. 85, p. 384. Desvrirea c o n s t n iubire. Ba e c e a mai n a l t dintre virtui. i n t r u c t la ea se ajunge deobicei t r e c n d prin t o a t e virtuile, ea e i o culminaie a fiecrei virtui, dar n a r m o n i e cu t o a t e celelalte. Nu p o a t e avea cineva iubire desvrit, d a c e un lacom, un ngmfat, un lene, un om fr r b d a r e i fr s m e r e n i e . T o a t e virtuile duse la culme in sintez, n s e a m n iubire, sau snt nsufleite de iubire. 432. P r i n c r e d i n p u t e m t o a t e ; ea e trie n lucrare. Prin ndejde m b r i m cu v e d e r e a t o a t mila nesfrit a lui Dumnezeu, cu t o a t e p u t e r i l e e i ; n d e j d e a n i c i o d a t nu ne face de r u i n e n faa altora, p e n t r u c am avut-o ; cci chiar dac nu ni se mplinete c e v a ce am ndjduit, ni se mplinete a l t c e v a ; dac nu ni s-a mplinit ceva azi, ndjduim c ni se va mplini m i n e ; i p n la u r m ni se mplinesc t o a t e n viaa v e n i c ; atunci vom fi vzui sigur c n-am r m a s de ruine. 433. Scara X X X ; P.G. 88, 11531156. Iubirea nu isprvete niciodat de a se adnci p r i v i n d n taina indefinit a s e m e n u l u i pe care-1 iubete, sau n t a i n a infinit a lui Dumnezeu. Cel ce iubete pe cineva, uitnd de toa te i t r e c n d peste t o a t e , p a r e nebun celorlali. Dar el a gsit n acela comoara de pre nesfrit, pe c a r e ceilali n-o vd. Au fost i snt atia nebuni p e n t r u Hristos, n s t a r e s jertfeasc t o a t e pentru El p n i viaa p m n t e a s c , din s i g u r a n c o vor dobndi pe planul veniciei (Matei 10, 39). Cel iubit e mai de p r e d e c t nsi sinea proprie.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

197

nezeu, pe ct e cu putin muritorilor; dup lucrare, este o beie a sufletului 4 3 4 ; iar dup nsuire, este izvorul cre dinei, adncul fr fund (abisul) al ndelungei rbdri, marea smereniei. Iubirea este, n chip principal, lep darea a toat gndirea protivnic 4 3 5 , dac iubirea nu so cotete rul (1 Cor. 13, 5). Iubirea, neptimirea i nfie rea se deosebesc numai dup numiri. Precum lumina i focul i flacra snt adunate ntr-o singur lucrare, aa gndete i despre acestea 4 3 6 . Iar Sfntul Diadoh spune: Socotete, frate, c fie crei vederi duhovniceti i premerge credina, ndej dea i dragostea, dar mai mult dragostea. Cci cele din ti nva s se dispreuiasc toate bunurile vzute. Dar iubirea unete sufletul nsui cu virtuile lui Dumnezeu, adulmecnd printr-o simire a minii pe nevzutul Dum nezeu 4 3 7 . i iari: Alta este dragostea natural a su fletului i alta cea care se adaug ei de la Sfntul Duh. Cea dinti se mic din voina noastr, pe msur, cnd voim. De aceea, e i rpit uor de duhurile cele rele, cnd nu o inem cu trie cu voina noastr. Cea de a doua, aprinde att de mult sufletul spre dragostea lui Dumne zeu, nct toate prile sufletului nostru se lipesc de ne grita buntate a dorului de Dumnezeu, ntr-o nesfrit
434. Precum iubirea p o a t e fi socotit nebunie, aa p o a t e fi socotit i beie. Prin beie se p u n e n relief mai mult entuziasmul ei. Ba v e d e pe cel iubit att de frumos, c t o a t e c e l e l a l t e snt nimic fa de acela. aa cum v e d e cel beat r e a l i t a t e a altfel dect ceilali. Dar ea e beie treaz (Sf. Grigorie de Nisa), p e n t r u c cel ce iubete e singurul care vede pe cel iubit aa cum este de f a p t ; i l p o a t e face s fie aa. 435. Cel ce iubete nu gndete nimic p r o t i v n i c celui iubit. De a c e e a p o a t e fi deplin sincer fa de el, sau cu inima c u r a t . 436. Scara X X X ; P.G. 88, 1156. V e d e m aci afirmat ideea c nepti mirea nu e o s t a r e pasiv, ci o stare de nfocare a iubirii, c o n t r a r nfocrii egoiste a ptimaului. N e p t i m a u l iubete pe Dumnezeu ca un fiu, ca u n u l care, fr s fie fiu prin n a t u r , a fost nfiat p r i n dragoste, deci avnd un motiv cu att mai m a r e s-L i u b e a s c pe Dumnezeu. 437. Op. cit., cap. 1 ; Filoc. rom. I, p. 335.

198

FILOCALIA

simplitate a simirii 4 3 8 . Mintea ajuns atunci ca una care a zmislit din lumina duhovniceasc a harului, s-a fcut izvor de iubire i de bucurie 4 3 9 . Sfntul Isaac spune la rndul su: Iubirea ce se ivete din niscai lucruri e ca o candel mic, hrnit de untde lemn i astfel e i lumina ei; sau ca un pru care se hr nete din ploaie i a crui curgere se oprete cnd coni nutul care-l susine lipsete. Dar iubirea care are drept pricin pe Dumnezeu, este ca un izvor a crui curgere niciodat nu se ntrerupe. Cci Dumnezeu singur este iz vorul ei i coninutul ei nesecat 4 4 0 . i ntrebat fiind : Cnd se ajunge la desvrirea multelor roade ale Duhu lui ?, a rspuns: Cnd se nvrednicete cineva de des vrita iubire a lui Dumnezeu. i ntrebat iari: De unde cunoate cineva c a ajuns la aceasta?, a spus: Cnd se mic pomenirea lui Dumnezeu n cugetarea lui, ndat inima lui se mic n iubirea Lui i din ochii
438. N u m a i simplitatea este nesfrit, p e n t r u c c u p r i n d e n ea totul n m o d c o n c e n t r a t . Simplitatea simirii e c e a mai i n t e n s simire, p e n t r u c nu se m p a r t e n simiri difereniate i micorate. T o a t e p r i l e sufletu lui snt s t r b t u t e de o s i n g u r simire, dar de trie nesfrit, a dorului d u p frumuseea lui Dumnezeu. Simplitatea e c o n c e n t r a r e a ntr-o u n i t a t e a t u t u r o r puterilor i simurilor sufletului, c a r e au, p r i n Dumnezeu, o adncime i o b o g i e nesfrit. 439. Op. cit., cap. 3 4 ; Filoc. rom. I, p. 348. C a p a c i t a t e a de unire intim i de c o l a b o r a r e d i n t r e m i n t e i har, sau dintre subiectul nostru i Subiec tul d u m n e z e i e s c e att de m a r e , c e c o m p a r a t cu u n i r e a n care Subiectul dumnezeiesc, semnnd n subiectul nostru h a r u l Su, l p u n e pe acesta ntr-o s t a r e de sarcin, a c e a s t a dezvoltnd cu p u t e r i l e lui, p u s e in micare, s m n a harului n r o a d e de iubire i de bucurie. Subiectul omenesc nu p r i m e t e p a s i v h a r u l dumnezeiesc, ci-l dezvolt, p r e c u m h a r u l face roditor subiectul o m e n e s c . 440. Op. cit., Cuv. 33, p. 143. Iubirea n o a s t r n a t u r a l se n a t e d i n niscai fapte pe c a r e ni le-a fcut cineva, sau din niscai legturi n a t u r a l e . Ea obosete mai curnd sau mai trziu i slbete mai mult sau mai p u i n . Iubirea lui Dumnezeu fa de noi nu slbete, p e n t r u c El nu a r e nici un i n t e r e s pe c a r e I-l slujim. De a c e e a ine venic tot att de intens i susine i iubirea n o a s t r fa de El, p u r u r e a neobosit i nedezamgit.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

199

lui pornesc lacrimi cu mbelugare. Cci iubirea are obi ceiul s izvorasc lacrimi cnd i amintete de cei iubii. Astfel fiind, niciodat nu nceteaz din lacrimi, pentru c nu-i lipsete niciodat coninutul care s-l aduc pe el la pomenirea lui Dumnezeu. Aa nct i n somnul lui se afl n convorbire cu Dumnezeu. Cci este un obicei al iubirii s fac unele ca acestea. i aceasta este desvr irea oamenilor n aceast via a lor 4 4 1 . i a spus iari: Iubirea lui Dumnezeu este cluz prin fire i cnd vine n cineva fr msur, face acel suflet s ias din sine (extatic). De aceea, inima celui ce o simte pe ea nu poate s o ncap i s rmn cum este, ci, dup msura calitii i a iubirii venite n el, vede n el o schimbare neobinuit. i semnele ei simite snt acestea: faa celui ce o are se face ca focul i-i plin de bucurie i trupul lui se nclzete; frica i sfiala se de prteaz de la el i se face ca un ieit din sine (extatic); i puterea care adun mintea lui n ea nsi pleac de la el i se face ca un ieit din m i n t e 4 4 2 ; moartea cea mai
441. Sf. Isaac Sirul, op. cit., Cuv. 85, p. 348. D e s v r i r e a omului c o n s t astfel n iubirea fa de Dumnezeu. Iubirea este a inimii i ea se a r a t n lacrimi, cnd este o simire puternic, nu o c o n v i n g e r e t e o r e t i c . Dar inima se a p r i n d e de iubire i se t o p e t e n lacrimi, cnd n c u g e t a r e se mic p o m e n i r e a lui Dumnezeu. Deci inima nu l u c r e a z fr c u g e t a r e . Se ne lege c n u m e l e lui D u m n e z e u p o m e n i t m e r e u n c u g e t a r e nduioeaz inima la iubire p n la lacrimi. Deci nici c u g e t a r e a la Dumnezeu nu-i o c u g e t a r e p u r teoretic. Din t o a t e rezult c D u m n e z e u cel p o m e n i t n e n c e t a t , e po menit astfel p e n t r u c e iubit ca P e r s o a n iubitoare, cci o p e r s o a n t r e z e t e n alta iubirea p r i n iubirea sa. 442. T a i n i c a l e g t u r d i n t r e suflet i t r u p se a r a t i n c l d u r a ce c u p r i n d e t r u p u l celui cucerit de o m a r e iubire. El e s t e ca un ieit din sine, ca u n u l ce a u i t a t de s i n e ; t o a t a t e n i a lui e p l e c a t la cel iubit. ca un ieit din mini, dar nu n sens ru, ca s calce b u n e l e rnduieli ale societii, ci n s e n s u l bun, fiind n s t a r e s r e n u n e la tot ce c a u t omul cuminte n sensul egoist al cuvntului. n s t a r e s-i d e a v i a a p e n t r u Cel iubit. Acum nu m a i t r i e s c eu, ci Hristos t r i e t e n mine (Gal. 3, 20). El t r i e t e p e n t r u a l t eu, nu p e n t r u al su. Eul lui Hristos a devenit eul su. D a c n omul natural eul ca subiect este identic

200

FILOCALIA

nfricotoare o socotete ca o bucurie; i niciodat ve derea minii lui nu ptimete vreo ntrerupere din ne legerea celor cereti; i, celui absent, i vorbete ca fiind 443 de fa, nefiind vzut de cineva . Cunoaterea i vede rea lui natural a disprut i nu simte n chip sensibil micarea sa, care se mic ntre lucruri; chiar dac face ceva, nu simte ceea ce face, ca unul ce are mintea ocu pat cu vederea unor lucruri care nu snt de fa. i cu getarea lui se ocup pururea cu Cellalt 4 4 4 . De aceast beie duhovniceasc au fost plini odinioar Apostolii i mucenicii: cei dinti au strbtut (stpnii de ea) toat lumea, ostenind i fiind batjocorii (1 Tim. 4, 10) ; cei din urm, suportnd tierea mdularelor, i-au vrsat sngele lor ca apa; i suferind chinurile cele mai cum plite, nu s-au descurajat, ci le-au rbdat cu brbie. i, fiind nelepi, au fost socotii ca nite lipsii de minte (2 Cor. 11, 38). Iar alii au rtcit prin pustie i prin
cu obiectul grijii sale, in omul umplut de iubirea de sus eul ca subiect rmne, dar eul ca obiect al iubirii sale este altul, este cel iubit de eul lui Hristos. n acelai t i m p se m e n i n e ca eu i u b i t o r ; n el nu e o redup l i c a r e egoist, ci o doime r e a l : eu ca subiect i tu ca cel pentru c a r e snt eu. A c e a s t a e ieirea din sine, ieirea din m i n t e a p e n t r u sine, ridi c a r e a la mintea p e n t r u altul. Cel ce iubete nu mai a r e fric s r e n u n e la sine i nici ruine s se c o m p o r t e n felul acesta, socotit de alii n e b u n i e . Dar n faptul c eul ca subiect r m n e , se a r a t c totui iubirea cea mai t o t a l nu n s e a m n confundare cu altul n impersonal, ci unitate bipersonal. Tu ai d e v e n i t dominant ns n m i n e p r i n voia propriului eu, instalndu-te n interiorul p r o p r i u l u i eu cu un rol major, dar mrind uria p u t e r i l e eului m e u c a r e te-a primit. 443. Ii v o r b e t e iubitului absent ca celui prezent, p e n t r u c l are n sine, i iubitul a b s e n t i v o r b e t e ca u n u l ce e prezent. Spaiul a disprut p e n t r u cei ce se i u b e s c ; a d e v e n i t o simpl a p a r e n . Ceilali v d spaiul. El nu-l v e d e . In a c e a s t a st nebunia celui ce iubete. 444. C u n o a t e r e a i v e d e r e a celor din jur, micarea lui n t r e ele se s v r e t e fr s fie contient de ele, a t e n i a Lui fiind aintit cu totul la cel iubit, dar n e v z u t p e n t r u v e d e r e a n a t u r a l . Poetul Cobuc zice de mama, p r e o c u p a t de fiul ei a b s e n t : Scapi fusul jos, nimic nu zici... i fetele se mir. Adormi cu mine n gnd, ca s visezi ca mine.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

201

muni i prin peteri i prin vgunile pmntului (Evr. 11, 38), fr aezare, ei care erau cei mai aezai 4 4 5 . La aceast nebunie nvrednicete-ne i pe noi, Doamne, s ajungem. 91. Despre Sfnta mprtanie i despre mrimea buntilor pe care ni le pricinuiete mprtirea i cu minecarea (cuminectura) continu, cu contiina curat. Dar, nimic nu ne ajut i nu contribuie aa de mult la curirea sufletului i la luminarea minii i la sfini rea trupului i la prefacerea amndorura spre o stare mai dumnezeiasc i la nemurire, ba i la biruirea patimilor i a demonilor, sau, mai potrivit spus, la unirea cu Dum nezeu cea mai presus de fire, ca mprtirea i cumine carea (cuminectura) continu, cu inim i simire curat, pe ct e cu putin omului, cu preacuratele i nemuritoa rele i de via fctoarele Taine, cu nsui cinstitul Trup i Snge al Domnului i Dumnezeului i Mntuitorului nostru Iisus. Pentru aceasta, e ct se poate de trebuitor s vorbim i despre acestea n chip deosebit, n aceast scriere, i apoi s dm sfrit cuvntului. Iar acest lucru e vdit nu numai din cele ce au spus Sfinii Prini, ci, cu mult mai mult, din cuvintele Vieii nsei i ale nsui Adevrului. Cci zice: Eu snt pinea vieii (Ioan 6, 48). i aceasta este pinea care se pogoar din cer, ca cel ce mnnc din ea s nu moar. Eu snt pinea cea vie, care s-a pogort din cer. De va mnca cineva din pinea aceas ta, viu va fi n veac. i pinea pe care Eu voi da, trupul Meu este, pe care Eu l voi da pentru viaa lumii (Ioan 6, 5052). i: De nu vei mnca trupul Fiului Omului i nu vei bea sngele Lui, nu vei avea via ntru voi. Cel ce mnnc trupul Meu i bea sngele Meu, are via venic (Ioan 6, 5354). i iari: Cci trupul Meu
445. Sf. Isaac Sirul, op. cit., Cuv. 24, p. 104105.

202

FILOCALIA

este mncare adevrat i sngele Meu este butur ade vrat. Cel ce mnnc trupul Meu i bea sngele Meu, rmne ntru Mine i Eu ntru el. Precum M-a trimis pe Mine Tatl Cel viu i Eu snt viu prin Tatl; i cel ce M mnnc pe Mine, acela va fi viu prin Mine. Aceasta este pinea care s-a cobort din cer i cel ce m nnc pinea aceasta a Mea, viu va fi n veac (Ioan 6, 53, 58). Iar purttorul de Hristos Pavel zice acestea: Frai lor, eu am primit de la Domnul, ceea ce v-am predat i vou, c Domnul Iisus n noaptea n care a fost vndut, a luat pinea i binecuvntnd-o, a frnt-o i a zis: Luai, mncai, acesta este trupul Meu care pentru voi se frnge; aceasta s-o facei ntru pomenirea Mea. Asemenea i paharul, dup cin, zicnd: Acest pahar este legmn tul cel nou, ntru sngele Meu. Aceasta s-o facei, ori de cte ori vei bea, ntru pomenirea Mea. Cci de cte ori vei mnca pinea aceasta i vei bea paharul acesta moar tea Domnului vestii pn ce va veni. Deci oricine va mnca pinea aceasta i va bea paharul Domnului cu ne vrednicie, vinovat va fi trupului i sngelui Domnului. S se cerceteze, aadar, omul pe sine nsui i aa s mnnce din pinea aceasta i s bea din paharul acesta. Cci cel ce mnnc i bea cu nevrednicie, judecat siei mnnc i bea, nedeosebind trupul Domnului. Pentru aceea, ntre voi muli snt neputincioi i bolnavi i muli mor. Cci dac ne-am cerceta pe noi, nu am fi judecai. Iar fiind judecai de Domnul, sntem ndreptai, ca s nu fim osndii cu lumea (1 Cor. 11, 2333). 92. de trebuin s cunoatem minunea Sfintelor Taine i ce este ea, pentru ce s-a dat i care este folosul ei. Cci scrie i Gur de Aur c e de trebuin s nv m ce este minunea Tainelor i pentru ce s-a dat i care e folosul acesteia. Sntem un trup (Rom. 12, 5) i mdu-

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

203

lare ale trupului Domnului nostru Iisus Hristos i din oasele Lui (Efes. 5, 30). Iar cei care au aflat aceasta, s urmeze celor spuse. Deci pentru ca aceasta s nu se n fptuiasc numai prin iubire, ci i cu lucrul nsui, s ne unim prin mncare cu acel trup pe care ni 1-a druit, voind s ne arate dorul ce-l are ctre noi 4 4 6 . Pentru aceasta s-a unit pe Sine cu noi i ne-a dat trupul Su nou, ca s ne facem un trup unit cu Capul. Acest lucru este propriu celor ce se iubesc cu trie. Acest lucru l-a dat de neles Iov, vorbind despre casnicii lui, care-L iubeau n chip covritor, nct ziceau, artndu-i iubi rea lor: Cine ne va da putina s ne sturm de carnea Lui? (Iov 31, 31). De aceea, i Hristos a fcut acest lucru, ridicndu-ne la o prietenie i mai mare i artndu-ne dorul Lui ctre noi, cci nu se d pe Sine celor ce-L do resc, numai ca s-L vad, ci i ca s-L ating, s-L mnnce i s se sdeasc n trupul Lui i s se uneasc cu El i s-i sature ntreg dorul 4 4 7 . i iari: Cei ce se mprtesc de preasfntul Trup i de cinstitul Snge, stau ntre ngeri i Arhangheli i ntre Puterile de sus i snt mbrcai n nsui vestmntul mprtesc al lui Hristos, avnd armele duhovniceti. Ba, cu aceasta, nc n-am spus nimic: cci L-au mbrcat pe mpratul nsui. Dar pe ct este de mare i de nfrico toare i de minunat Taina, tot pe atta trebuie s te apropii cu curie, dac vrei s te apropii de mntuire. Cci dac te apropii cu o contiin rea, te apropii de osnd i de pedeaps. Cci, cel ce mnnc i bea cu ne vrednicie Trupul i Sngele Domnului, judecat siei m nnc i bea (1 Cor. 11, 27). C dac cei ce-i pteaz por446. Nu n u m a i p r i n iubire ca simire se susine c o m u n i u n e a n Bise ric, orict ar a c c e n t u a unii aceasta, ci i printr-o p u t e r e obiectiv, on tologic, d u m n e z e i a s c , ce ne v i n e p r i n t r u p u l lui Hristos. Prin a c e a s t a n e p r i n d e chiar i t r u p u r i l e n a c e a s t u n i r e . 447. Sf. Ioan G u r de Aur, Omilia 46 la Ioan, 2, spre 260. sfrit ; P.G. 59,

204

FILOCALIA

fira mprteasc, snt pedepsii la fel cu cei ce o rup, nu e deloc necuvenit ca i cei ce primesc Trupul cu cuget ne curat s sufere aceeai pedeaps cu cei ce L-au rupt prin piroane. Privete ce nfricotoare pedeaps a artat Pavel zicnd: Cel ce clca legea lui Moise murea pe te meiul a doi sau trei martori. Socotii cu ct se va nvred nici de o pedeaps mai mare, cel ce a nesocotit pe Fiul lui Dumnezeu i a socotit ca un lucru de rnd Sngele Noului Legmnt, prin care acesta a fost sfinit? (Evr. 10, 29) 4 4 8 . Sau: Ci, deci, ne mprtim de trupul acesta, ci gustm din snge, se nelege c gustm din Acela ce ade sus, care e nchinat de ngeri, de Cel apropiat de puterea fr margini. O, cte drumuri duc spre mntuirea noastr! Ne-a fcut pe noi trupul Su. Ne-a dat nou trupul Su. i nimic din acestea nu ne deprteaz de la rele. O, ce nepsare, o, ce nesimire! 4 4 9 . i iari: Un preot minunat mi-a istorisit c a fost nvrednicit s vad i s aud aceasta: c pe cei ce vor pleca de aici, mprtii de Taine cu contiina curat, cnd vor muri, ngerii i vor duce de aici n suit, pentru Cel cu care s-au mprtit 4 5 0 . Iar dumnezeiescul Ioan Damaschin zice: Deoarece sntem ndoii i compui, trebuie ca i naterea noastr s fie ndoit; la fel i haina ndoit. Naterea ni s-a dat prin ap i prin Duh. Iar m n c a r e a este nsi pinea vie ii, Domnul nostru Iisus Hristos, Cel ce s-a pogort din cer. Precum la Botez, deoarece oamenii obinuiesc s se spele cu ap i s se ung cu untdelemn, a unit cu untdelemnul i cu apa harul Duhului i l-a fcut pe el baia naterii din nou, la fel, deoarece avem obiceiul s mncm pine i s bem ap i vin, a unit cu ele dumne zeirea Sa i le-a fcut pe ele Trupul i Sngele Su, ca
448. Acelai, Omil. cit. la Ioan, 4 ; P.G. 59, 2 6 2 . 449. Acelai, Omilia 3, caip. 1 ; P J G . 6 2 , col. 2 7 . 450. Acelai, Despre preoie, c a r t e a VI, 4 ; P.G. 48, 681.

CELE 100

DE

CATETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

205

prin cele obinuite i dup fire, s ajungem n cele mai presus de fire 4 5 1 . Trupul Lui este cu adevrat unit cu dumnezeirea, dar neleg trupul cel din Sfnta Fecioar, nu un trup cobort din ceruri, iar pinea i vinul se prefac n nsui Trupul i n nsui Sngele lui Dumnezeu. Dar, de caui s afli modul cum se face aceasta, i ajunge s auzi c aceasta se face prin Duhul Sfnt, tot aa cum Cuvntul a dat fiin trupului Su n Sine din Sfnta Nsctoare de Dumnezeu prin Duhul Sfnt; mai mult nimic nu cu noatem, dect c Cuvntul lui Dumnezeu este adevrat i lucrtor i atotputernic, iar modul de neptruns. Celor ce se mprtesc cu vrednicie, acesta se face, deci, spre iertarea pcatelor i spre via venic i spre pzi rea sufletului i a trupului; iar celor ce se mprtesc cu nevrednicie, spre osnd i pedeaps, ca i moartea Dom nului. i pinea i vinul nu snt chip al Trupului i al Sngelui lui Hristos, s nu fie, ci nsui Trupul lui Hristos Cel ndumnezeit i nsui Sngele Lui. Cci Trupul Meu, zice, este adevrat mncare i Sngele Meu este adev rat butur (Ioan 6, 55). Cci este Trupul i Sngele lui Hristos, care intr n alctuirea (n constituia) sufle tului i trupului nostru, netopindu-se, nestricndu-se, netrecnd n ceea ce dm afar, ci rmnnd n fiina noas tr, ca pricin a pstrrii noastre, ca mijloc de curire a toat ntinciunea 4 5 2 . Chiar dac aurul s-a ptat, l
451. Sf. Ioan Damaschin, De Ude Orthodoxa, Libr. IV, cap. XII, P.G. 94, 11171148. Celelalte citate t o t de acolo. 452. Trupul lui Hristos, pe care-L primim n Sf. m p r t a n i e nu e alt trup dect c e l primit de Fiul lui Dumnezeu din Sfnta Fecioar, dar ndumnezeit prin nviere i n l a r e , ca s fie n noi aluat spre ndumnezeire i spre n v i e r e i n l a r e . De aceea e i trup pnevmatizat, nev zut, copleit de Duhul Sfnt, dei t r u p real, ca s fie i n noi izvorul Duhului deplin i s ne p n e v m a t i z e z e i pe noi tot mai mult, pentru a birui treptat legile firii, a t r n a r e a spre cele de jos, procesul de stricciune i de moarte definitiv. Cci t r u p u l lui Hristos nu mai e supus proce sului de d e s c o m p u n e r e , datorit Duhului Sfnt c a r e se afl n el. De aceea n Sfini osemintele rmn n e d e s c o m p u s e i de aceea vom nvia i noi,

FILOCALIA

curete prin arderea judecii, ca s nu fim osndii n veacul viitor mpreun cu lumea (1 Cor. 11, 52) 4 5 3 . Curindu-ne prin aceasta, ne unim cu Trupul lui Hris tos i cu Duhul Lui i ne facem Trupul lui Hristos. Aceas ta este pinea, care e prga pinii cereti, a pinii spre fiin (Matei 6, 11). Cci pinea spre fiin arat fie pe cea viitoare, adic a veacului viitor, fie pe cea primit spre pstrarea fiinei noastre 4 5 4 . Trupul Domnului este
cci Hristos cel nviat r m n e cu D u h u l Su n sufletul nostru, cu p u t e r e a Lui de n e s t r i c c i u n e care-i va da acestuia p u t e r e a s-i nvie trupul. O r t o d o x i a a p s t r a t nelesul mntuirii ca efect ntins i asupra trupului i cosmosului, afirmnd c m n t u i r e a deplin e s t e e l i b e r a r e a trupului de stricciune i de m o a r t e prin nviere, d a t o r i t umplerii lui de Duhul Sfnt. T o a t imnografia Bisericii v o r b e t e de aceasta. Cci aa c u m sufletul nostru este n trupul nostru, a a e, n o a r e c a r e fel, i t r u p u l nostru, prin rdcinile raionalitii i sensibilitii lui, n sufletul nostru. Dar atunci cu att mai mult i Hristos cel nviat, adic cu trupul nesfrit subiat i nduhovnicit, e n o a r e c a r e fel n sufletul nostru chiar d u p m o a r t e a n o a s t r , d a c l-am primit des n noi n cursul vieii pmnteti i am t r i t n El prin voina, prin gndirea i prin faptele noastre, c a r e au lucrat la n d u h o v n i c i r e a trupului nostru. Prin m n c a r e a t r u p u l u i lui Hristos, pnevmatizat i subiat, am h r n i t c h i a r sufletul nostru, ntrind prin n d u h o v n i c i r e rdcinile r a i o n a l e i sensibile ale trupului nostru n El. P r i n m n c a r e am asimilat n o a r e c a r e fel trupul lui Hristos nsui su fletului nostru, sau viceversa. Desprirea n t r e suflet i t r u p nu e att de total, cum ne nchipuim. Cu att m a i mult e v a l a b i l a c e a s t a c n d su fletul i t r u p u l nostru snt n Hristos, n c a r e osmoza n t r e suflet i t r u p i deci i n t r e dumnezeire i compusul u m a n a a t i n s t r e a p t a culminant. 453. Trupul pnevmatizat, nviat, i deci curat al Domnului, asimilat n sufletul i n t r u p u l nostru, le duce pe acestea spre c u r i e , de m u l t e ori prin p t i m i r e a crucii, pe c a r e ne-o n t i p r e t e i n o u din Sine, actualiznd-o n noi. De a c e e a trupul lui Hristos l u c r e a z n noi i printr-o ju decat, adic p r i n ncercri, p e n t r u ca s u p o r t n d u - l e cu p u t e r e a cu c a r e a suportat Hristos crucea Sa, s ne c u r i m i s nu fim osndii la sfrit m p r e u n cu lumea, a d i c cu cei ce nu vor fi gsii la j u d e c a t a din u r m curii. N u m a i n m s u r a n care ne c u r m astfel, ne u n i m intim cu Hristos ntr-un trup, d e v e n i i c u r a i ca i El. 454. Trupul nviat al lui Hristos este pinea c a r e va h r n i cu p u t e r e a sa n e t r e c t o a r e sufletul nostru i n el rdcinile r a i o n a l e i sensibile ale t r u p u l u i nostru, d u c n d u - l spre n v i e r e . Hristos este ipostasul, sau temelia ultim i vie a ipostasurilor noastre, c a r e cred n El.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

207

Duh de via fctor, pentru c s-a zmislit din Duhul de via fctor. Cci ceea ce se nate din Duh, Duh este (Ioan 3, 6). Iar aceasta o spun nu ca s desfiinez firea trupului, ci voind s art c e de via fctor i dumne 455 zeiesc . Acestea se numesc chipuri (antitipuri) ale celor viitoare, nu ca unele ce nu snt cu adevrat Trupul i Sngele lui Hristos, ci c acum ne mprtim prin ele de dumnezeirea lui Hristos, iar atunci numai nelegtor, 456 prin vedere . Iar dumnezeiescul Macarie zice: Precum vinul se amestec n toate mdularele celui ce bea i se preface n el i el n vin, aa cel ce bea Sngele lui Hristos, se adap cu Duhul dumnezeiesc i acesta se amestec n suflet n chip desvrit i sufletul n el. i astfel sfinit, sufletul se face vrednic de Domnul. Cci toi, zice, ne-am adpat din acelai Duh (1 Cor. 12, 13). Iar prin Euharistia pi nii, cei ce se mprtesc cu vrednicie, se nvrednicesc s se fac prtai de Duhul Sfnt i aa sufletele vrednice
455. T r u p u l lui Hristos e att de p n e v m a t i z a t , att de copleit de Du hul, att de subiat prin Duhul i de iradiant al Duhului p r i n toi porii lui, c se p o a t e numi i de v i a fctor. El este aceasta nc p r i n faptul cu totul deosebit c e zmislit din D u h u l Sfnt, a c r u i p u t e r e s-a unit cu cea a Fecioarei Maria. Duhul Sfnt a ntrit p u t e r e a de zmislire i de al c t u i r e a unui nou om, a Fecioarei M a i c att de mult, c el n-a mai avut nevoie de s m n b r b t e a s c . Trupul Hui Hristos p o a r t astfel n el de la nceput p u t e r e a constitutiv a Duhului Sfnt. De a c e e a e de via fctor. 456. Atunci trupul nostru, n e m a i a v n d n e v o i e s m n n c e , nu va mai mnca nici t r u p u l Domnului p r i n chipul pinii, ca s ne m p r t i m de dum nezeirea lui Hristos. A t u n c i n chip nesensibil ne va i n u n d a d u m n e z e i r e a prin t r u p u l lui Hristos t o t a l t r a n s p a r e n t , total copleit de ea. A c e a s t a n noi, va fi ca o m p r t i r e prin absorbire, prin t r i r e intim a Lui

dar t r i r e a a c e a s t a va fi o nelegere, sau o v e d e r e mai p r e s u s de nele g e r e i de v e d e r e . a a cum cei ce se iubesc n lumea a c e a s t a n mod superior, comunic p r i n c o n t e m p l a r e , prin n e l e g e r e . C o m u n i c a r e a e ne legere tainic, n e l e g e r e a tainic e c o m u n i c a r e .

FILOCALIA

pot s vieuiasc n veci 4 5 7 . i precum viaa trupului nu e de la trup, ci din afar de el, adic din pmnt, aa i sufletul a fost nvrednicit de Dumnezeu s aib mncare, butur, vemnt, care snt viaa adevrat a sufletului, nu din firea sa, ci din dumnezeirea Lui, adic din Duhul Su 4 5 8 . Cci sufletul are firea dumnezeiasc spre pinea
457. Ceea ce primim prin Sf. m p r t a n i e n m o d deosebit este Duhul dumnezeiesc, ca Dumnezeu Cel ce n t r e t e sufletul omului n biruirea proceselor nelibere ale n a t u r i i i unific fptura cu Dumnezeu. l primim n primul rnd n suflet i din suflet t r e c e n trup. Cci n suflet snt rdcinile r a i o n a l e i sensibile ale trupului. Sufletul nostru devine pnevmatic, se n t r e t e n c e e a ce are superior naturii i p o a t e pnevmatiza i trupul, sau rdcinile lui aflate n suflet. Sufletul d o b n d e t e astfel o pu tere n e a s e m n a t mai m a r e de nduhovnicire, de subiere a trupului. Unirea ntre suflet i t r u p d e v i n e tot mai mare, mai adnc, n trupul lui Hristos, pe c a r e D u h u l dumnezeiesc L-a p n e v m a t i z a t , L-a subiat, L-a ndumnezeit, L-a transfigurat deplin. Dac, dup Sf. M a x i m Mrturisitorul, n Sfini d u a l i t a t e a e depit (dualitatea funcional, nu cea de substan, se n elege), cu a t t mai mult n Hristos. i prin m p r t i r e a de El se ncepe depirea ei i n cei ce se m p r t e s c des i cu contiina c u r a t . Prin aceasta sufletul, a d u s n unirea cu Dumnezeu, va p u t e a tri n veci, i va da n p a r t e i trupului trie s copleeasc p r o c e s e l e n a t u r a l e nc n lumea aceasta, iar p r i n n t r i r e a rdcinilor lui r a i o n a l e i sensibile n suflet, va p u t e a ca sufletul s nvie trupul la o v i a n e s u p u s descom punerii, la sfritul lumii. 458. Aceasta n s e a m n c sufletul celui ce se m p r t e t e cu trupul Domnului, se m p r t e t e prin trup propriu-zis cu d u m n e z e i r e a Lui. Dar pe de alt parte, trupul lui Hristos e att de intim s t r b t u t de Duhul Sfnt, sau de dumnezeirea lui Hristos, c nu se p o a t e s p u n e c numai el h r n e t e t r u p u l omenesc. De altfel Duhul Sfnt ca foc personal al iubirii treimice face din t r u p u l Domnului un complex organic de energii prin c a r e se manifest a c e a s t cldur a iubirii, nct prin aceasta el nsui a devenit numai foc al iubirii. Apoi n cazul c t r u p u l Domnului ar r mne numai n trupul omului, trupul n e s t r i c c i o s al Domnului ar trebui s susin n mod direct trupul omului n nestricciune, ceea ce nu se ntmpl. Pe de alt p a r t e , viaa t r u p u l u i nu se susine numai din pmnt, ci i din suflet. Deci i viaa ndumnezeit a lui, ntr-un grad limitat pe pmnt i deplin n cer, se susine i prin sufletul ndumnezeit. Dar ca sufletul s p o a t s u s i n e t r u p u l cu v i a a lui, t r e b u i e s aib ntr-un anumit fel rdcinile trupului n sine, deci el primete ntr-un fel i tru pul Domnului, sau rdcinile Lui ndumnezeite n sine.

CELE 100 DE CAPETE ALE LUI

CALIST

SI

IGNATIE

XANTHOPOL

209

vieii, adic pe Cel ce a zis: Eu snt pinea vieii (Ioan 6, 48) i apa vie spre vinul care veselete (Ps. 103, 15) i ca untuldelemn al bucuriei (Ps. 44, 8 ) 4 5 9 . Sfntul Isidor zice i el: mprtirea de Dumnezeu i de Taine s-a numit cuminecare (communicatio = cumi nectur), pentru c ne druiete unirea cu Hristos i ne face s avem comun cu El mpria Lui 4 6 0 . Iar Sfntul Nil zice: Este cu neputin s se mntuiasc credinciosul i s primeasc iertarea pcatelor i s dobndeasc m pria cerurilor, dac nu se mprtete cu fric, cu credin i cu dragoste de tainicul i neprihnitul Trup i Snge al lui Hristos 4 6 1 . La fel scrie i Marele Vasile n scrisoarea ctre Patricia Cezareea, limpede, c e bine i de folos s se cuminece (s comunice) i s se mprt easc cineva n fiecare zi cu sfntul Trup i sfntul Snge al lui Hristos. Cci El nsui a zis: Cel ce mnnc tru pul Meu i bea sngele Meu, rmne ntru Mine i Eu ntru el i are via venic (Ioan 6, 56). i cine se n doiete c a se mprti cineva continuu de via, nu e nimic altceva dect a vieui n chip nmulit ? Noi ne cuminecm (comunicm) de patru ori n fiecare sptmn: duminica, miercurea, vinerea i smbta, i n ce lelalte zile, dac are loc pomenirea vreunui Sfnt 4 6 2 . n aceste zile socotesc c Sfntul i liturghisea. Cci nu putea n fiecare zi, stingherit fiind de attea griji. De aceea,
459. Neaflat In Sf. M a c a r i e . 460. Isidor Pelusiotul, Epistole, c a r t e a I, 2 2 8 ; PG 78, 325 A. 461. Sf. Nil, Epistole, c a r t e a III, 2 8 0 ; PG 79, 521 D. 462. Sf. Vasile, Epistolarum classis, II, 9 3 ; P.G. 32, 484. I d e e a c prin m p r t i r e a deas, omul p o a t e nmuli v i a a sa n Dumnezeu, e preioas. De fiecare d a t omul t r i e t e cu sufletul ntr-un efort de n t r i r e a le gturii sale cu Hristos din alt latur, ntr-un efort de a sfini prin aceasta o a l t l a t u r a legturii sale cu trupul, a legturii sale cu semenii, ntr-un efort de a nfptui prin fapte deosebite, c e r u t e de a l t e i a l t e mprejurri, o alt i alt v i r t u t e . D a c a c e a s t a e p r e o c u p a r e a g e n e r a l a vieii lui, comunicarea cu trupul Domnului i cu p u t e r e a Lui il va susine de fiecare d a t n acest alt efort.

210

FILOCALIA

zice i Sfntul Apolo, c monahul trebuie s se cuminece, de e cu putin, n fiecare zi cu Tainele lui Hristos. Cci cel ce se deprteaz pe sine de acestea, se deprteaz de Dumnezeu. Iar cel ce-o face aceasta con tinuu, continuu se mbrac cu trupul Domnului 4 6 3 . Cci nsui glasul mntuitor zice: Cel ce mnnc trupul Meu i bea sngele Meu, rmne ntru Mine i Eu ntre el (Ioan 6, 56). Deci aceasta le este de folos monahilor, care fac nencetat pomenirea patimii mntuitoare 4 6 4 . Drept aceea, se cade ca el s fie gata n fiecare zi i s se preg teasc pe sine n aa fel, ca s fie vrednic n fiecare zi, totdeauna, pentru primirea Sfintelor Taine. Cci aa ne mprtim i de iertarea pcatelor 4 6 5 .
463. A se m b r c a cu Hristos n s e a m n a se mbrca cu p u t e r e . Ima ginea e l u a t de la m b r c a r e a cu niscai arme ; cci Hristos e ca o arm, sau ca o a r m t u r . Dar se nelege c pe Hristos l m b r c m cnd l pri mim n noi ; cci nu i se c o m u n i c p u t e r e a cuiva, dac nu i se face o a r e c u m interioar. Dar aceiai lucru n s e a m n a te mprti cu t r u p u l lui Hristos : n s e a m n a te m b r c a cu p u t e r e a Lui. Ideea e c t r u p u l lui Hristos cu care ne mprtim, s a u cu c a r e ne mbrcm, nu e c e v a c a r e r m n e n noi, s a u lipit de noi, ca un lucru pasiv, ci ca un izvor de p u t e r e , de care ne folosim ntruct noi nine ne nsuim activ a c e a s t p u t e r e . Dar ca s fim m e r e u inui n s t a r e de putere, t r e b u i e s fim n c o m u n i c a r e c o n t i n u c u H r i s t o s ; s s t m m e r e u n c o m u n i c a r e c u Soarele puterii duhovniceti. 464. Se r e m a r c l e g t u r a fireasc n t r e p o m e n i r e a n e n c e t a t a lui Hristos, deci i a patimii Lui, prin rugciune, i ntre m p r t i r e a con tinu cu trupul Lui rstignit i biruitor, al morii p r i n c r u c e . C o m u n i c a r e a c o n t i n u cu t r u p u l Domnului n t r e i n e p o m e n i r e a c o n t i n u a Lui, cci ea e o p o m e n i r e cu lucrul, cu fapta, nu n u m a i cu c u v n t u l . La rndul ei, pomenirea n e n c e t a t a Domnului cu cuvntul, ca c o m u n i c a r e a Lui cu mintea, cu duhul, cu inima noastr, se cere dup o c o m u n i c a r e deplin cu Hristos prin m p r t i r e a de t r u p u l Lui. 465. Historia Lausiaca Palladii, c a p . 7 2 ; vita Abbatis Apollo ; PG 73, 1161. m p r t i r e a d e a s cu t r u p u l Domnului, ca c o m u n i c a r e a puterii Lui c t r e noi, ca c o m u n i c a r e a Duhului Lui n sufletul i voina noastr, nu t r e b u i e s fie deci o p r i m i r e magic a Lui, ca lucrnd prin El nsui fr noi. Factorul activ u m a n c o m u n i c cu factorul activ care e Hristos, p e n tru a deveni i mai activ. De aceea t r e b u i e o p r e g t i r e n acest sens

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LVI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

211

Dar zice i Sfntul Ioan Scrarul: Dac un trup atingndu-se de un alt trup, se schimb n puterea lui de lu crare, cum nu se va schimba cel ce s-atinge de trupul Domnului cu mini nevinovate? Cci s-a scris i n Gherontie (Pateric): Ioan de Bostra, brbat sfnt i avnd pu tere asupra duhurilor necurate, a ntrebat pe draci, care locuiau n nite fetie furioase i chinuite de ei cu rutate, zicnd: De care lucruri v temei la cretini ?. Acetia au rspuns: Avei cu adevrat trei lucruri mari: unul pe care-l putei atrna de grumazul vostru; unul cu care v splai n Biseric; i unul pe care-l mncai n adunare. Intrebndu-i iari: Din acestea trei, de care v temei mai mult ?, au rspuns: Dac ai pzi bine aceea cu ce v mprtii, n-ar putea nimeni din noi s fac ru vreunui cretin. Deci lucrurile de care se tem rufc torii mai mult dect de toate, snt crucea, Botezul i 466 Cuminectura . 93. Sfritul tuturor temelor nfiate pe larg i n demn ctre cel ce a ntrebat despre ele. Iat, preaiubite fiule, c am ajuns cu Dumnezeu la sfritul cererilor tale. Dac rspunsul e dup voina i scopul tu, nu tim sigur. Dar e dup puterea noastr. i ceea ce e dup putere, e plcut i lui Dumnezeu. Grijete numai, ca iubirea ta de nvtur i osteneala ta s nu se opreasc la aceasta, ci s te ari iubitor de nv tur i srguitor i cu fapta. Cci zice i fratele Domnudin p a r t e a omului. Cine se m p r t e t e cu nevrednicie, j u d e c a t siei m n n c , n e d e o s e b i n d t r u p u l Domnului (1 Cor. 11, 29), i de aceea neconlucrnd cu El. De a c e e a mai b u n e o m p r t i r e mai r a r , dar bine p r e gtit, p r i m i t cu m a r e c o n c e n t r a r e de p u t e r e i cu h o t r r e de a conlucra cu p u t e r e a din t r u p u l Domnului, dect o m p r t i r e ntr-o s t a r e lax n e p s t o a r e a p u t e r i l o r proprii. 466. W. Bousset, Apophtegmata, Tuibingen, 1923, p. 16.

212

FILOCALIA

lui cel vestit: Fraii mei iubii, facei-v mplinitori ai cuvntului i nu numai auzitori, nelndu-v pe voi. C de este cineva auzitor al legii i nu mplinitor, s-a ase mnat brbatului care privete faa fpturii sale n oglin d. C s-a privit pe sine i a plecat i a uitat cum era. Dar cel ce privete n legea desvrit a libertii i struie n ea, acela nu s-a fcut numai auzitor care uit, ci mplinitor cu fapta; acela va fi fericit n lucrarea lui (Iacob 1, 2226). 94. Cum trebuie ascultate i nelese cuvintele duhov niceti ale Prinilor. Dar nainte de toate, s nelegi i s auzi n chip credincios i cu cuvenita evlavie rnduielile dumnezeieti i duhovniceti ale Prinilor. C zice Sfntul Macarie: Neatinse rmn cele duhovniceti de cei necercai. Dar sufletul sfnt i credincios se mprtete cu nelegere de Duhul Sfnt. i comorile cereti ale Duhului i se fac artate numai celui ce le primete cu cercare. Celui ce nu le-a cercat nu-i este cu putin nici mcar s le nelea 467 g . Deci ascult cu evlavie despre ele pn ce i se va da i ie, celui ce crezi, s te nvredniceti de dobndirea lor. Atunci vei cunoate prin nsi experiena ochilor sufletului de ce mari bunti i taine se pot mprti sufletele cretinilor nc de aici. Fcnd astfel, vei culege repede i roada i folosul celor scrise i auzite; i de la aflarea i mplinirea lor cu fapta vei nainta la putina s ndemni i s cluzeti prin cercarea nsi i pe ali muli, spre cele dumnezeieti i necunoscute. Fie ca aceasta s i se hrzeasc i ie, celui sprijinit i ndem nat de mna prea puternic a Domnului Iisus Hristos.
467. B u n t i l e Duhului Sfnt nu se p o t c u n o a t e dect prin expe rien. N u m a i cel ce are e x p e r i e n a lor, a r e i n e l e g e r e a lor. Cci e x p e riena lor e mai p r e s u s de orice c u g e t a r e teoretic.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

213

Iar fiindc sturarea de cuvnt e neplcut auzului, ca i prea multa hran dat trupurilor, i cel mai bun lucru e msura, se cade ca i noi, ferindu-ne de s t u r a r e , i alegnd msura, ca cea mai bun, s mai zbovim puin n cuvntul nostru i, nfind un fel de rezumat al scri erii de fa, s aruncm apoi ancora acestui cuvnt. 95. Recapitulare a felului n care trebuie s ne rugm i a nvturii despre luminarea adevrat i despre puterea dumnezeiasc. Spun Prinii: Cei ce voiesc s fie trezi cu cugeta rea, s se srguiasc s se roage pururea, n chip curat i nemprtiat, nuntrul inimii, prin tragerea aerului pe nas, lund aminte i cugetnd numai la cuvintele rug ciunii, adic la: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dum nezeu, miluiete-m; aceasta, pn la vremea luminrii minii in inim. Cci zice Sfntul Diadoh: Ci cuget nencetat la preaslvitul i mult doritul nume al Domnu lui Iisus n adncul inimii, pot s vad odat i lumina 468 minii . Intmplndu-se aceasta cu bunvoina lui Dumnezeu, de atunci, cellalt drum al vieuirii noastre dup Dumnezeu l svrim n chip neneltor i nempiedicat, umblnd n lumin, mai bine zis fiind fii ai lu minii, cum zice Dttorul de lumin Iisus: Pn avei lumina, credei n lumin, ca s v facei fiii luminii (Ioan 12, 36); i: Eu snt lumina lumii, cel ce urmeaz Mie nu va umbla n ntuneric, ci va avea lumina vieii (Ioan 8, 12). Iar David strig ctre Domnul acestea: Intru lumina Ta vom vedea lumin (Ps. 35, 9). Dar i Sfntul Pavel zice: Dumnezeu, care a zis s lumineze lumin din ntuneric, pe care a luminat-o n inimile noastre (2 Cor. 4, 6).
468. Op. cit., c a p . 5 9 ; Filoc. rom. I, p. 357.

214

FILOCALIA

De fapt, prin aceasta, ca printr-un sfenic nestins i atotluminos, cei cu adevrat credincioi snt cluzii i privesc spre cele de dincolo de simuri i li se deschide ca unora ce snt curai cu inima (Matei 5, 8) poarta ce reasc a toat vieuirea i starea nalt, deopotriv cu a ngerilor. i aa le rsare acestora iari, ca dintr-un disc al soarelui, putina s judece, s deosebeasc, s strva d, s vad nainte i cele asemenea acestora. i simplu grind, prin aceasta le rsare acestora toat artarea i descoperirea tainelor neartate i se umplu de puterea dumnezeiasc i mai presus de fire n Duh. Iar prin aceast putere mai presus de fire i lutul lor se uureaz, sau mai bine zis povara trupului li se subiaz i plute te, nlndu-se. Prin aceast putere lumintoare n Sfntul Duh, i unii dintre Sfinii Prini, nc fiind n trup, au trecut ca nite fiine nemateriale i netrupeti, cu picioarele neu date ruri neumblate i mri strbtute de corbii, au fcut drumuri lungi de zile multe ntr-o clip i au svrit i alte lucruri minunate n cer, pe pmnt, n soare, n mare, n pustiuri, n ceti, n tot locul i ara, n fiare slbatice i n trtoare i, simplu, n toat zidirea i n toate stihiile, i prin toate s-au slvit. i, stnd la rug ciune, trupurile lor curate i cinstite se ridicau de pe pmnt ca naripate, dezbrcate de grosimea i greutatea trupeasc, topite de focul dumnezeiesc i nematerial al 469 harului . Sub lucrarea acestuia ei se nal cu uurin, o, minune, preschimbai i replsmuii ntr-o stare mai dumnezeiasc, prin mna ndumnezeitoare a puterii i a
469. P e s t e tot t r e b u i e s se n e l e a g c e v o r b a de focul iubirii i de legtura tainic sau de influena pe c a r e simirile sufletului o au a s u p r a trupului. Trupul devine u o r cnd sufletul e c u r a t i t r a n s p a r e n t , prin lipsa de patimi i p r i n iubirea c a r e nu are ce s ascund.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LVI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

215

harului, slluite n ei. i, dup sfritul lor, trupurile preacinstite ale unora din ei rmn nedesfcute, adeve rind n chip vdit harul i puterea slluite n ei i n toi cei tari n credin. Iar dup nvierea obteasc i a toat lumea, crescndu-le oarecum aripi din nsi pute rea Duhului afltoare n ei, se vor rpi n nori ntru n tmpinarea Domnului n vzduh, cum zice cunosctorul celor negrite, dumnezeiescul Pavel; i aa totdeauna cu Domnul vor fi (1 Tes. 4, 17). Pe lng acestea i gritorul n Duh David cnt: Doamne, ntru lumina Ta vor pur cede i ntru numele Tu se vor veseli toat ziua, adic venic, i ntru dreptatea Ta se vor nla, c lauda pu terii lor Tu eti. i ntru b u n v o i r e a Ta se va nla cor nul lor (Ps. 88, 1618). i iari: Cei tari ai lui Dum nezeu s-au ridicat foarte de pe pmnt (Ps. 46, 9). Iar mult gritorul de cele mari Isaia zice: Celor ce ateapt pe Domnul, le vor crete aripi; schimbase-va puterea lor (Is. 40, 31). Dar i Sfntul Macarie zice: Tot sufletul care s-a n vrednicit s mbrace n chip desvrit pe Hristos, n putere i ncredinare, nc de aici, prin credin i prin strduina n toate virtuile, i care s-a unit cu lumina cereasc a chipului nestriccios 4 7 0 , se nvrednicete s primeasc totdeauna cunotina tainelor cereti n ipos t a s 4 7 1 . Iar n ziua nvierii, ajuns n nsui chipul ceresc
470. In lumina ce iradiaz din Hristos e implicat n e s t r i c c i u n e a trupului L u i ; sau invers, n n e s t r i c c i u n e a Lui e implicat lumina ce ira diaz din El. Trupul o m e n e s c n Hristos, mai ales d u p nviere, e reve nit p r i n Duhul Sfnt la o s t a r e de energie s a u de c o m p l e x organic de energii incoruptibil i de a c e e a luminos. In trupul astfel pnevmatizat, sufletul se afl i el la nivelul s u p r e m pe verticala contiinei, a simirii c u r a t e i iubitoare, c a r e e o energie ce nu p o a t e slbi, deci nu se p o a t e c o r u p e . I a r iubirea lui iradiaz ca lumin n e t r e c t o a r e . 471. P r i m e t e lumina nu ca plutind s u s p e n d a t , sau ca p r o d u s ima ginar al subiectului propriu, ci ca izvorind din ipostasul, sau din Per-

216

FILOCAL1A

al slavei, trupul mpreun slvit eu sufletul i rpit de Duhul ntru ntmpinarea Domnului n vzduh (1 Tes. 4, 17), i nvrednicit s se fac de un chip cu trupul sla vei Lui, va mpri n veci mpreun cu sufletul i cu trupul Domnului 4 7 2 . 96. Alt recapitulare.

Obria i maica acestor nsuiri noi i mai presus de cuvnt este mai nainte pomenita linite, nsoit de lua rea aminte i de rugciune ntru toat negrija. Acestea au ca o vatr de temelie i ca o pavz de nebiruit, m plinirea dup putere a tuturor poruncilor ndumnezei toare. Iar din negrij, din linite, din luare aminte i din rugciune se nate n inim micarea plin de cldur care arde patimile i pe demoni i curete inima ca n tr-un cuptor. i din aceasta dorul i dragostea nesturat de Domnul Iisus Hristos. Iar din acestea dulcea curgere a lacrimilor din inim, ca dintr-un izvor, care ca un esop cur sufletul i trupul, prin pocin, prin iubire, muls o a n a lui Hristos, c a r e ca f u n d a m e n t c r e a t o r i s u s i n t o r a t o a t fiina, a t o a t e n e r g i a i a t o a t iubirea, i r a d i a z lumina. De a c e e a l u m i n a pe c a r e o primete omul n l e g t u r n e n c e t a t de r u g c i u n e cu Hristos, e o lumin de s u p r e m c o n s i s t e n spiritual, e lumina ce i z v o r t e din fundamentul ei ultim, din P e r s o a n a s u p r e m sau d i n T r e i m e a de P e r s o a n e s u p r e m e i c r e a t o a r e , c a r e nu p o a t e fi d e c t izvor de lumin, p e n t r u c e izvor de iubire. 472. Neaflat n M a c a r i e . I n ziua nvierii n u n u m a i sufletul s e v a u m p l e de lumina slavei modelului Su, a sufletului lui Hristos, ci i t r u p u l se va face m p r e u n slvit cu sufletul, adic u m p l u t de t o a t slava sufletului n d u m n e z e i t al lui Hristos i al su propriu. Cci a ajuns i t r u p u l celui c r e d i n c i o s in nsui m o d e l u l s u slvit, adic n t r u p u l lui Hristos i m p r e u n cu el scldat n sufletul ndumnezeit al lui Hristos. El va fi m p r e u n c h i p cu t r u p u l lui Hristos d e v e n i t m p r e u n cu sufletul c h i p desvrit al ipostasului d u m n e z e i e s c al lui Hristos. Ca a t a r e va m p r a i m p r e u n cu Hristos, t r u p i suflet, in u n i t a t e cu Hristos ca t r u p i suflet, in u n i t a t e a lor, desvrit de p u t e r e a n d u m n e z e i t o a r e a Duhului.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

217

tumire i mrturisire, umplndu-le de ele. Din acestea se nate senintatea i pacea gndurilor, care n-are margine, ca una ce ntrece toat mintea (Filip. 4, 7). Iar din acestea lumina strlucitoare ca zpada. i, la sfrit, nepti mirea i nvierea sufletului nainte de cea a trupului 4 7 3 . i alctuirea nou a chipului i rentoarcerea omului la chipul i asemnarea sa, prin fptuire i vedere, potrivit acestora, prin credin, ndejde i dragoste; i odat cu aceasta, ntinderea ntreag a lui spre Dumnezeu, unirea nemijlocit cu El, ieirea din sine, oprirea i odihna, n timpul de fa, ca n oglind i n g h i c i t u r (1 Cor. 13, 12) i n arvun, iar n cel viitor mprtirea n chip des vrit i bucuria n veci de vederea lui Dumnezeu fa ctre fa (1 Cor. 13, 12) 4 7 4 .
473. Din n i r a r e a a c e s t o r stri c e s e n a s c u n a d i n alta, n c e p n d d e la linite, l u a r e a m i n t e i r u g c i u n e , se v e d e c linitea nu e o n e m i c a r e a sufletului, ci o d e o s e b i t p u t e r e de c o n c e n t r a r e i d e , c r e a r e a u n u i ir n t r e g d e m a r i t e n s i u n i d u h o v n i c e t i , d e p o c i n , d e c u r i r e d e patimi, de iubire. N e p t i m i r e a , sau d e s p t i m i r e a nsi, c a r e e la vrful lor, e u n i t cu n v i e r e a sufletului, c a r e e o u m p l e r e a lui de v i a a cu totul n o u din p l i n t a t e a D u h u l u i Sfnt. N u m a i din a c e a s t for a unei viei totali noi n suflet, va r e z u l t a i n v i e r e a trupului, n t r u c t n acest suflet nviat au fost s c o a s e din d e z o r d i n e , r e f c u t e i n v i a t e , nsei r d cinile r a i o n a l e l sensibile a l e trupului . Efortul de desptimire, m p r e u n a t c u r u g c i u n e a lui Iisus, a r a t c a c e a s t r u g c i u n e n u are n e v o i e n u m a i de o m e t o d formal, c u m se i n t e r p r e t e a z a d e s e o r i n A p u s (Methode de la p r i e r e du coeur), u n d e s-a p i e r d u t n e l e g e r e a p e n t r u rostul desptimirii. Pe de a l t p a r t e , i n t r o d u c e r e a minii n inim p r i n p o m e n i r e a n e n c e t a t a lui Iisus, are rostul de a reunifica r d c i n i l e r a i o n a l e ale t r u p u l u i afltoare n m i n t e cu c e l e sensibile a f l t o a r e n inim, adic a s c o a t e r a i u n i l e fiinei u m a n e din sfierea lor n r a i o n a l i t a t e a a b s t r a c t i in sensibilitate d e z o r d o n a t l p r i n a c e a s t a a le face s se reunifice c u m o d e l e l e l o r d i n Logosul dumnezeiesc, s d e v i n c u a d e v r a t lumi n o a s e i i u b i t o a r e , c u m au d e v e n i t c e l e ale sufletului i trupului lui Hristos, n ipostasul C u v n t u l u i . 474. Dei p n la u r m a c e a s t m i c a r e s u i t o a r e spre Dumnezeu , c a r e c r e t e pe m s u r ce o m u l d e v i n e t o t mai mult d u p m o d e l u l su dumnezeiesc, sfrete n ieirea t o t a l din sine la D u m n e z e u i la odihna

218

FILOCALIA

97. Aceasta este vieuirea dup Dumnezeu cea nen eltoare i adevrat, predat de Prini: linitirea din ascultare, care a fost numit, cu dreptate, de sfini, i viaa cea ascuns n Hristos (Col. 3, 3). Aceasta e calea i vieuirea nelegtoare, cea dup Dumnezeu, i sfinita lucrare a celor cu adevrat cre tini; aceasta e viaa adevrat, neneltoare i neptat i n chip vdit ascuns n Hristos (Col. 3, 3). Pe aceasta a deschis-o i a nvat-o Dumnezeu-Omul i Preadulcele Iisus, au strbtut-o dumnezeietii Apostoli, au urmat-o cei de dup ei, urmndu-le cum se cuvine acelo ra, vestiii cluzitori ai notri, cei care au luminat ca lumintori n lume (Filip. 2, 15) de la nsui nceputul celei dinti veniri a lui Hristos pe pmnt i pn azi, prin razele cuvintelor rspnditoare de via i prin faptele lor minunate; cei ce au predat i celor din vremea noastr i unii altora aceast bun smn (Matei 13, 24), sfin itul aluat (Matei 13, 33), prga cea sfnta (Rom. 11, 16), vistieria cea nejefuit (1 Tim. 6, 20), harul, puterea cea de sus (Luca 24, 49) mrgritarul cel de mult pre (Matei 13, 46), motenirea printeasc cea dumnezeiasc, comoa ra de mult pre ascuns n arin (Matei 13, 44), arvuna Duhului (2 Cor. 1, 22), semnul mprtesc, apa cea vie
de t o a t e cele t r e c t o a r e ale lumii, ea nu e totui o nesfrit de intens i p l e n a r bucurie a comunicrii ncremenire, ci o fa c t r e fa cu

Dumnezeu, P e r s o a n a sau c o m u n i u n e a de P e r s o a n e infinite. odihna iubirii sau odihna n iubirea fr lipsuri, fr goluri, fr scderi, fr oboseli i plictiseli, odihn c a r e e t o t o d a t sorbire nesfrit a mntuirii de bucurie i de fericire. A c e a s t a e ultima p e r s p e c t i v n sens cretin. Mi

c a r e a spre ea n c e p e de aici, prin linite i rugciune, ca forme ale ten siunii spre Dumnezeu, P a r t e n e r u l i izvorul iubirii nesfrite. P r e c u m se vede, acest capitol e o frumoas r e c a p i t u l a r e o r i g i n a l a ntregului drum al u r c u u l u i d u h o v n i c e s c al c e l o r ce se linitesc, ntocmit pe t e m e i u l capitolelor a n t e r i o a r e c o m p u s e n m a r e p a r t e d i n t e x t e de ale Prinilor.

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LUI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

219

i slttoare (Ioan 4, 14), focul dumnezeiesc, sarea cea de cinste, harisma, pecetea, lumina i cele asemenea aces tora. Aceast motenire va fi predat i n viitor n chip tainic din neam n neam, pn la a doua venire a lui Hris 475 tos pe pmnt . Cci nemincinos este Cel ce a fg duit: i iat Eu cu voi snt n toate zilele pn la sfr itul veacului. Amin (Matei 28, 20). 98. Chiar dac snt i alte ci mntuitoare, dar aceas ta este cea de cpetenie i mprteasc, care duce la via. Snt i alte ci i vieuiri, ba de voieti i lucrri bune, care conduc spre mntuire i odihnesc pe cel ce le str bate. Snt i acelea care ndeamn i conduc la slujire, sau la neprimirea plii. Potrivit cu ele, Mntuitorul a 476 spus c snt i multe lcauri la Tatl Su (Ioan 14, 2) . 477 Dar aceasta este cea mprteasc i de cpetenie, ca una ce nnoiete spre nfiere pe cel din pmnt i cenu (Fac. 18, 27) i preschimb n chip minunat n dumne 478 zeu pe omul ce o urmeaz, precum se cuvine . Cci
475. Pe lng p r e d a n i a nvturii, a rnduielilor de v i a cretin obteasc, i a Tainelor Bisericii, se c o n t i n u i p r e d a n i a vieuirii mai n a l t e i a meteugului rugciunii n e n c e t a t e . Dar aceasta nu se face n mod public, ci n chip tainic i practic de la P r i n t e d u h o v n i c e s c la uce nic duhovnicesc. C h i a r d a c descrierea acestei viei se face n scrieri pe c a r e le pot citi muli, d e p r i n d e r e a ei se face n mod viu, practic i n multe privine n e c u n o s c u t celor muli, de la Prinii duhovniceti la u c e nicii lor. 476. Autorii amintesc deci n t r e alte ci posibile ale mntuirii i slu j i r e a d e z i n t e r e s a t a semenilor, n societate, n afar de c e a a strduinei de c u r i r e de patimi i de r u g c i u n e n e n c e t a t . 477. Of. J. Pascher, . Der Konigsweg zur W i e d e r g e b u r t und V e r g o t t u n g bei Philon v o n A l e x a n d r i e n , n : Studien zur Geschichte und Kultur des A l t e r t u m s X V I I I , Heft 34, Paderborn, 1931. 478. In c h i p minunat, aa t r a d u c e a u btrnii grecescul n chip p a r a d o x a l . O m u l e fcut n c h i p p a r a d o x a l d u m n e z e u n Duh, p e n t r u c dei a devenit dumnezeu, el rmne totui d u p fiin om. P a r a d o x u l

220

FILOCALIA

spune Marele Vasile: Duhul Sfnt, venind n sufle tul omului, i-a dat via, i-a dat nemurire, a ridicat pe 479 cel ce zcea . Iar cel micat ntr-o micare venic de 480 481 Duhul Sfnt , s-a fcut o vietate sfnta . Omul are,
e u n i r e a a d o u lucruri, sau stri, sau a s p e c t e c o n t r a r e . Duhul face pe om dumnezeu, fr s-i anuleze u m a n i t a t e a . o u m a n i t a t e cu lucrri dumnezeieti. O m u l este i se simte d u m n e z e u , sau e simit , dumnezeu, d a r este i s e simte n t r - u n m o d c a r e nu-l r u p e d e l e g t u r a c u o a m e n i i ; sau e simit dumnezeu de c t r e ceilali, d a r p e n t r u c n-a ieit din leg t u r a cu ei. P a r a d o x u l trit p r a c t i c e o t e m c a r e ar merita o descriere mai dezvoltat. Dar omul e fcut dumnezeu p r i n i n Duhul dumnezeiesc fr a laturii nceta s fie om, lui aa cum animalul e fcut om, fr anularea n animalice, p r i n sufletul c o n t i e n t . Totui D u h u l nu i n t r

constituia omului, cum i n t r sufletul n constituia lui. D u h u l e t r a n s c e n d e n t omului i totui ntreg omul e ridicat n planul Duhului, ridicat din p l a n u l vieii n a t u r a l e . D a r omul e c h i a r n p l a n u l n a t u r a l o fiin p r i n e x c e l e n p a r a d o x a l , sau m i n u n a t . Gura omului v o r b e t e c u v i n t e pline de sens, c u m nu v o r b e t e gura animalului, dar fiziologic gura lui r m n e gur animalic, c a r e nghite m n c a r e i scoate s u n e t e . Dac omul e prin e x c e l e n o fiin p a r a d o x a l , de ce nu s-ar realiza n el p n la c a p t p a r a d o x u l d u p c a r e aspir ? De ce n-ar deveni om sau animal cuvinttor ndumnezeit ? O m u l ndumnezeit d o v e d e t e funciuni noi p e n t r u t o a t e m d u l a r e l e sale, c a r e nu rezult din n a t u r a omului. i totui subiectul acestor funciuni r m n e omul i le simte a r m a s c h i a r i Hristos nsui. 479. Neaflat. 480. V i a a v e n i c e pe de o p a r t e o odihn venic, p e n t r u c e o r m n e r e n acelai Dumnezeu nesfrit i nu o t r e c e r e de la un nivel mrginit la a l t u l ; pe de alta e o micare venic, p e n t r u c niciodat nu se ajunge la m a r g i n e a lui Dumnezeu, la sturarea de iubirea Lui n e sfrit. respins aici p l a t o n i s m u l i origenismul, cu t e o r i a cderilor s u c cesive din p l e r o m a de sus, d a t o r i t plictiselii. 481. . T r a d u c e r e a e x a c t ar f i : d e v e n i t animal sfnt. Dar p r i n a c e a s t a s-ar confunda templele p g n e (de ex. vaca sfnt omul cu animalele sfinte de la a hinduilor). In afar de aceea, ntructva n c a l i t a t e a lui de om i ca a t a r e r m n e ntr-o l e g t u r de fiin cu ceilali oameni, cum

nu animalul simplu a d e v e n i t n cretinism sfnt i ndumnezeit, ci animalul c u v n t t o r , contient, r a i o n a l , liber, deci omul. N u m a i omul ii poate nsui contient sfinenia, ndumnezeirea. N u m a i p r i n om se

CELE 100 DE CAPETE

ALE

LVI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

221

odat ce Duhul s-a slluit n el, vrednicie de prooroc, de apostol, de nger, dei e pmnt i cenu 4 8 2 . 99. Aceast vieuire are multe nelesuri, din pricina nlimii ei. De aceea, dumnezeietii Prini laud i slvesc aceas t vieuire cu multe i felurite numiri. Au numit-o cu notin, fptuire de laud i vedere bun a intei, rug 483 ciune deasupra oricrei lrgimi , trezvia minii, lucrare nelegtoare, lucrul veacului viitor, petrecere ngereas c, vieuire cereasc, purtare dumnezeiasc, ara celor vii, vedere tainic, osp duhovnicesc, rai ndumnezeit, cer, mpria cereasc, mpria lui Dumnezeu, ntuneric supraluminos, via ascuns n Hristos (Col. 3, 6), vedere a lui Dumnezeu i ndumnezeire, ceea ce e cu totul mai presus de fire i cele asemenea acestora. Acestor dumnezeieti Prini urmnd i noi, cei ce con vieuim cu tina i cu lutul, cu gndurile, cu cuvintele i cu faptele rele i necurate, ne-am strduit s m plinim, iubite, cererea ta cu srguin. Ba, precum ai cerut, nu ne-am ngreunat s spunem chiar i cele peste msura noastr, datorit, precum am spus i n introdu cere, dragostei tale i poruncii Prinilor. Dar povuitop o a t e manifesta D u m n e z e u vorbind, gndind. De a c e e a s-ar p u t e a zice cel mult animal c u v n t t o r sfnt sau ndumnezeit. De a c e e a i Fiul lui Dum nezeu a luat firea o m e n e a s c , sau firea animal c u v n t t o a r e , nu firea a n i m a l simpl. De aceea t r a d u c e m aci expresia g r e a c animal sfnt cu expresia vietate sfnt. 482. Neaflat la Sf. Vasile cel M a r e . P a r a d o x u l e descris mai d e p a r t e . Prin D u h u l slluit n sine, omul p o a t e dobndi c a l i t a t e a de Prooroc n a i n t e v z t o r , de n g e r v e s t i t o r al voilor dumnezeieti, d e i e p m n t i c e n u . 483. S-ar p u t e a nelege : r u g c i u n e care cuprinde totul. Dar i rug c i u n e c a r e p r s e t e m p r t i e r e a i se ngusteaz la singurul n u m e al lui Iisus, d a r p e n t r u c acest n u m e c u p r i n d e totul.

222

FILOCALIA

rul acestei vieuiri ntocmai cu a ngerilor este Cuvntul i Fiul lui Dumnezeu, prin iconomia i ntruparea Sa, ca i bunvoirea Tatlui celui fr de nceput i mpreun lucrarea Sfntului Duh. 100.Invtur moral. Cu ajutorul i cu harul lui Dumnezeu, trebuie s ne strduim i s ne nevoim i noi, dup putere, ca s ne nvrednicim de pe acum, ca de o arvun, de aceste daruri prea mari i mai presus de fire, pentru ca nu cumva, din pricina trndviei, s ne lipsim, vai, de ele; ceea ce dorim s nu fie. Stndu-ne, aadar, iubiilor, attea i astfel de bun ti nainte, nu numai ca ndejdi i ca fgduine, ci n adevr i n fiin, nc de aici, s ne srguim, s ne gr bim, s alergm pn ce avem timp s ne nevoim, ca i noi s ne nvrednicim de ele, printr-o mic i vremelnic struin, dar cel mai mult prin darul i harul lui Dum nezeu. Cci nu snt vrednice ptimirile vremii de acum de slava ce are s ni se descopere nou (Rom. 8, 18), cum spune Pavel, propovduitorul lui Dumnezeu. Mai bine zis, dac ne srguim, le vom afla, dup el, nc de acum ca o prg i ca o arvun (Rom. 8, 23). Cci dac cei chemai dintr-o stare de jos la nrudiri i prtaii m prteti, fac toate prin fapte, cuvinte i gnduri, ca s le dobndeasc, i nu numai c nu mai pun adeseori nici un pre nici chiar pe viaa lor, pentru astfel de slav i cinste, mcar c e curgtoare i vremelnic, ba uneori i duce i la o total pieire i nu la vreun folos, cum nu s-ar cuveni ca noi s lucrm i s ne strduim pentru prtia i nunta i unirea la care sntem chemai cu Dumnezeu, mpratul i Fctorul tuturor mprailor

CELE

100

DE

CAPETE

ALE

LVI

CALIST

IGNATIE

XANTHOPOL

223

care, singur, e nestriccios i rmne pururea i druiete cinste i slav strlucit i statornic celor ce snt ai Lui? i nu numai atta, ci am primit i puterea s ne facem fii ai lui Dumnezeu. C tuturor, zice, ci L-au primit pe El, le-a dat putere s se fac fii ai lui Dumnezeu, celor ce cred n numele Lui (Ioan 1, 12). Le d puterea. Nu ne atrage silnic i nu ne silete mpotriva voii noastre. Cci puterea narmeaz pe cei inui n tiranie de cel ce-i tiranizeaz, ca s vindece rul cu ru. Dar pe noi ne cinstete cu vechea vrednicie a stpnirii de sine, ca s fie binele svrit ntru totul cu bunvoirea i harul Su, dar s ni se socoteasc drept isprav a strduinei i srguinei noastre. i Acela, mcar c e Dumnezeu i Stpn, a fcut totul din partea Lui, cci pe toi ne-a fcut la fel i de asemenea pentru toi a murit, ca pe toi s-i mntuiasc deopotriv. Dar ne-a rmas nou s ne apropiem, s cre dem, s ne nsuim ceea ce ne-a dat, s slujim cu fric, cu srguin i cu iubire Iubitorului de oameni i purt torului de grij Stpn, care ne-a iubit pe noi aa de mult, nct i moarte a voit s sufere de bunvoie pentru noi, i nc moarte de ocar. Iar aceasta, ca s ne izbveasc pe noi de tirania diavolului i vrjmaului atotru i s ne mpace cu Tatl i Dumnezeu i s ne fac motenitori ai lui Dumnezeu i mpreun motenitori ai Lui, lucrul cel mai minunat i mai fericit. Drept aceea, s nu ne nstrinm pe noi printr-o mic i scurt trndvie i negrij i prin vreo mincinoas plcere de orice fel, de att de mari i de multe bunti, rspltiri i bucurii. Ci s facem i s nfptuim toate i, de trebuie, s nu crum nici nsi viaa pentru El, cum a fcut El pentru noi, dei e Dumnezeu, ca astfel s ne nvrednicim i de darurile de aici i de toate darurile i

224

FILOCALIA

cununile. Pe care fie s le dobndim noi toi, prin bunvoirea i harul Lui, al preabunului, milostivului i Dom nului i Dumnezeului i Mntuitorului nostru Iisus Hris tos, care s-a smerit pe Sine atta pentru noi i rspltete celor ce se smeresc, de pe acum, n chip lucrtor i bogat cu harul Lui mai presus de fire i ndumnezeitor. C Lui I se cuvine toat slava, cinstea i nchinciunea, mpre un cu Cel fr de nceput al Su Printe i cu mpreun venicul i Preasfntul i de via fctorul Su Duh, acum i pururea i n veacurile nesfrite ale veacurilor. Amin.

SCRIERILE LUI

CALIST PATRIARHUL

Ale preafericitului Calist Patriarhul Capete despre rugaciune


1. De voieti s afli adevrul, urmeaz pilda cntre ului la chitar. Cci acela i-apleac capul n jos i, aintindu-i auzul la cntare, mic pana cu mna. i ndat, coardele lovindu-se ntre ele, chitara scoate cntarea, iar cntreul salt de dulceaa cntrii. 2. S-i fie, iubitorule de osteneal i lucrtorule al viei, limpede pilda i s nu te ndoieti. Cci lund aminte, ca un cntre la chitar, la adncul inimii, vei vedea cu uurin ceea ce caui, pentru c sufletul rpit de iubire la culme, nu se mai poate ntoarce la cele dinapoi. C s-a lipit, zice proorocul David, sufletul meu de urma Ta (Ps. 62, 8). 3. nelege, iubitule, prin chitar inima ; prin coarde 484 simirile , prin pan mintea, care mic cu pricepere desvrit simirea prin pomenirea lui Dumnezeu. Din aceast micare se ivete n suflet o plcere negrit,
484. Simirile inimii, nu c e l e trupeti. de r e m a r c a t a c e a s t asem n a r e a rugciunii lui Iisus cu o c n t a r e . R u g c i u n e a e o c n t a r e i de a c e e a p r o d u c e o bucurie, cci ea nu e n u m a i r e p e t a r e a n u m e l u i lui Iisus, ci o scufundare n t o a t l u m e a nesfrit de nelesuri, de iubire i de dulcea, c u p r i n s n El. Ea e o m i c a r e n a c e a s t lume de armonii i de a c e e a e m e r e u nou. Inima v i b r e a z de a c e a s t gust n u a n e l e ei. a r m o n i e i mintea

228

FILOCALIA

iar mintea curat face s se ieti 4 8 5 .

arate razele

dumneze

4. De nu vom nchide simurile trupului, nu va iz vor n noi apa slttoare pe care a fgduit-o Domnul samarinencii. C cernd aceea apa simit, a aflat n untru ei apa slttoare a vieii (Ioan 4, 14). Pentru c, precum pmntul are prin fire apa i n acelai timp aceasta curge din el, la fel i pmntul inimii are prin fire aceast ap slttoare i izvortoare. Ea e ca lumina printeasc, pe care Adam a pierdut-o prin neascul tare 4 8 6 . 5. Precum izvorte apa dintr-un izvor nesecat, aa izvorte i apa vie i slttoare din suflet. Aceasta fiind slluit i n sufletul lui Ignatie, l-a fcut s zic :
485. M i n t e a nsi se lumineaz de p l c e r e a ce se i v e t e n inim, cu c n t r e u l la lumin: Asta e cci p l c e r e a e plin de un sens. Aa se ntmpl i chitar. Bucuria cntrii se reflect n ochii lui ca o

ceea ce am c u t a t ! Lumina minii i simirea s-au unificat, cum s-au reunificat m i n t e a i inima. Nu exist lumin a d e v r a t fr bucurie, pre cum nu exist p l c e r e s u p e r i o a r fr lumin. P l c e r e a oarb e o p l c e r e inferioar, nedeplin. 486. Aici b u c u r i a luntric, u n i t cu lumina, e simbolizat cu o ap s l t t o a r e , deci vie, n e s t t u t , m e r e u n o u . Ea e att de u n i t cu lumina, c e n u m i t ea nsi lumin. Cci v i a a a c e a s t a l u n t r i c e d e s c h i d e r e spre sensul s u p r e m al existenei. In ea nsi e sensul s u p r e m al exis tenei. Ea nete din inim nu n u m a i p e n t r u c e u n i t cu mintea, sau cu n e l e g e r e a , ci i p e n t r u c inima c u r a t deschis spre sens, e des chis s p r e sensul i s p r e v i a a d u m n e z e i a s c nesfrit. I n i m a a devenit prin c u r i a ei strvezie ; aa cum e deschis cu s i n c e r i t a t e spre oameni, e deschis i spre Dumnezeu, s u p r e m a P e r s o a n iubitoare. P e n t r u aceasta e ns de t r e b u i n ca omul s nu fie p r e a alipit prin simuri de lucrurile din afar, prea c a p t a t de p l c e r i l e i i n t e r e s e l e trupeti pe c a r e d o r e t e s le satisfac prin ele. Ochiul nchis spre cele dinafar, se deschide spre cele nesfrite, c a r e vin n valuri n raza nelegerii.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

229

Nu este n mine foc iubitor de materie, ci ap lucr 487 toare i gritoare . 6. Asemnatu-s-a trezvia fericit i de trei ori lu dat, mai bine zis nelegtoare a sufletului, cu apa ce salt i izvorte din adncul fr fund al inimii 4 8 8 . i, pe de o parte, apa ce nete din izvor, umple izvorul nsui ; pe de alta, apa ce salt de acolo din inim i care, aa zicnd, micndu-se, e pururea micat prin Duhul, umple ntreg omul dinuntru de roua dumne 489 zeiasc i de Duh, iar pe cel dinafar l face arztor .
487. Ap g r i t o a r e se n u m e t e aa fie p e n t r u c fcea pe Sf. Ignatie Teoforul s v o r b e a s c , fie p e n t r u c era nsui Duhul Sfnt c a r e gria. Ea salt cum salt n e l e g e r e a de la alte i alte cuvinte, d o v e d i n d v i a a n e n t r e r u p t i totui m e r e u n o u . 488. n s i trezvia sau v e g h e a la c e l e d i n u n t r u este o ap izvor t o a r e din adncul inimii, scufundat n abisul nesfrit al Iui Dumnezeu. Cci v e g h e a a c e a s t a e activ, este un scafandru n o c e a n u l tot mai adinc. Fiind ea nsi vie, e ea nsi m e r e u n o u , h r n i t o a r e cu alte i alte nelegeri pe c a r e le p r i m e t e din Dumnezeu. greu s despari a c e a s t v e g h e de c o n i n u t u l ei m e r e u nou. I n t r - u n fel e ea nsi n t r e i n u t de a d n c u l inimii, s u s i n u t de el. 489. A p a a c e a s t a a vieii i a luminii, sau a bucuriei i a nelegerii, pe de o p a r t e e m i c a t de D u h u l Sfnt, deci de dincolo de o m ; pe de alta se mic ea nsi, fiind m i c a t de Duhul, adic omul simte c se mic el nsui n p l a n u l nelegerii i al bucuriei. Libertatea Duhului nu stnjenete l i b e r t a t e a omului, ci o s p o r e t e . Subiectul dumnezeiesc se n t l n e t e cu subiectul o m e n e s c i-l face ca el nsui s p r i m e a s c mi c a r e a i s i-o nsueasc. A p a a c e a s t a i u m p l e inima, ca pe un izvor din c a r e sau prin c a r e i z v o r t e ; d a r u m p l e i t o a t e facultile i sim irile l u n t r i c e ale omului, iar pe omul din afar l u m p l e de c l d u r n t o a t e c o m u n i c r i l e lui. nfiat n a c e s t e c a p e t e o viziune abisal i liber a inimii, sau a omului. Omul e subiect de posibiliti nesfrite, p e n t r u c i are r d c i n i l e n Dumnezeu, p e n t r u c e deschis Subiectului nesfrit d u m n e z e i e s c . Dumnezeu, nesfrit n v i a a i n nelesurile Lui, p o a t e comunica omului m e r e u c e v a nou din ele, iar omul i le p o a t e nsui, experiindu-se pe sine ca subiect nesfrit n aceste posibiliti ce-i vin din l e g t u r a cu Dumnezeu, d a r i le n s u e t e el nsui, n mod liber. O m u l se p o a t e ruga n e n c e t a t , p e n t r u c n r u g c i u n e a sa e deschis vederii lui Dumnezeu cel nesfrit. T e r m e n i ca (arztor cu trupul),

230

FILOCALIA

7. Mintea care s-a curit de cele din afar i i-a supus simurile n ntregime, prin virtutea cu fapta, r mne nemicat ca i osia cerului, privind spre adncul inimii, ca spre centru 4 9 0 ; i stpnindu-i capul privete acolo, avnd ca nite sonde razele nelegerii, care scot de acolo nelesurile dumnezeieti i supun toate sim urile trupului. 8. Nimeni din cei neintrodui, sau care au nevoie de lapte (1 Cor. 3, 2), s nu se ating de astfel de lucruri oprite, pn n-a venit timpul. Pe unii ca acetia, care au cutat nainte de vreme cele proprii unui anumit timp, i s-au srguit s intre ntr-un prut liman al neptimirii cum nu se cuvine, Sfinii Prini i-au socotit c fac un lucru nebunesc i nimic mai mult. Cci e cu neputin s citeasc o scrisoare cel ce nu cunoate n c literele. 9. Ceea ce se mic, de pe urma nevoinei, de ctre Duhul dumnezeiesc, n suflet, face inima senin i stri (pururea nitor, p u r u r e a nete), a c c e n t u l p u s pe Duhul, etc., a r a t c a u t o r u l a c e s t o r c a p e t e , ca i al scrierii m a l largi Despre rug ciune c a r e u r m e a z , d a c nu e i d e n t i c cu u n u l din c e i doi Xanthopoli, c a r e au scris Cele o s u t de capete, n oare snt la fel p r e z e n i aceti t e r m e n i i viziunea despre r o l u l p r e p o n d e r e n t al Duhului i al c a r a c t e rului abisal al inimii, a c u n o s c u t scrierea a c e e a s a u i n v e r s , aceia au cunoscut-o p e a c e a s t a . 490. M i n t e a care s-a curit de impresiile din afar i i-a fcut sim urile supuse, obinuindu-le s slujeasc n u m a i virtuilor deprinse p r i n fapte s t a t o r n i c e (nfrnare, r b d a r e , h r n i c i e p e n t r u slujirea i u b i t o a r e a altora, s m e r e n i e , e t c ) , i-a deschis p r i v i r e a spre a d n c u l inimii c a r e se a d n c e t e n a d n c u l nesfrit al lui D u m n e z e u i izvorte m e r e u ne lesuri nsoite de b u c u r i e din nesfritul d u m n e z e i e s c strveziu prin el. De a c e e a nu se mai m i c din a c e a s t privire, ci r m n e n e m i c a t n micrile sale ca a x a cerului n t r e atri, sau ca un spaiu i n t e r p l a n e t a r r m a s acelai n t r e p l a n e t e . Dar mintea r m n e n e m i c a t n u m a i p e n t r u c p r i v e t e in acelai adnc. Dar n altfel se afund tot mai mult n p r i v i r e a lui.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

231

g : Avva, Printe (Gal. 4, 6 ) . Aceasta e fr chip i fr form, dar nou ne d un chip prin strlucirea luminii dumnezeieti, i o form cuvenit, odat cu 492 aprinderea Duhului dumnezeiesc . 10. Mintea care s-a curit prin trezvie, uor se n tunec, dac nu se desface cu totul de ocuparea cu cele 493 din afar prin pomenirea continu a lui Iisus . Iar cel 494 ce a unit fptuirea cu contemplarea (cu gndirea la Dumnezeu), prin pzirea minii, nu e abtut de zgo mote ; nu se clatin (de tulburri, avnd sau neavnd vreun neles). Cci sufletul rnit de dragostea lui 495 Hristos, urmeaz Acestuia ca unui frior . 11. Se poate ntmpla c cei ce petrec n lume pot opri patimile i sriturile de la una la alta, sau se pot opri din gndirea la ele dup cuvntul : Oprii-v i
491. Starea de linite, sau de s i m i r e a lui Dumnezeu, v i n e dup n e voine n d e l u n g a t e ale omului, d a r din D u h u l Sfnt. Nici n e v o i n e l e sin gure, nici Duhul Sfnt singur nu o p r o d u c . C e o s i m i r e a d e v r a t a lui D u m n e z e u i c e de la Duhul, se a r a t n faptul c omul simte tre buina s s t r i g e : Avva, P r i n t e ! . 492. L u c r a r e a ce se m i c n suflet de la D u h u l Sfnt e fr form, cci tot ce e dumnezeiesc e m a i p r e s u s de form. Dar d fiinei n o a s t r e o form, adic o face bun, linitit, b u c u r o a s , o u m p l e de iubire filial, etc. Cnd l u c r a r e a d u m n e z e i a s c atinge o fptur, i d acesteia o form, desigur o form spiritual, d a c a r e n ea spirit sau suflet. 493. T r e z v i a c u r m i n t e a de t o a t e c h i p u r i l e celor din afar, p e n t r u c ea c o n s t propriu-zis n a t e n i a exclusiv la Iisus, sau la D u m n e z e u . Dar deplin se c u r n u m a i d a c n c e t e a z cu totul de a se mai ocupa cu p l c e r e cu chipurile celor din afar, ocupndu-se c o n t i n u u cu p o m e nirea lui Iisus. 494. M i n t e a nu p o a t e fi i n u t n p o m e n i r e a lui Iisus n u m a i prin efort i n t e l e c t u a l , ci t r e b u i e pus n acord cu acesta efortul p r a c t i c de a nu mai c u t a p c a t e l e p r i n plceri, ci de a p s t r a c u r i a minii p r i n fapte bune, c u r a t e . 495. Sufletul e m i r e a s a din C n t a r e a Cntrilor. Friorul e mirele de acolo ce b a t e la u (Cnt. Cnt. 5, 3).

491

232

FILOCALIA

cunoatei (Ps. 45, 10). Dar e cu neputin s le tear g sau s le desfiineze. Viaa pustniceasc le poate n s dezrdcina cu totul. 12. Dintre apele slttoare, una are o micare mai iute ; alta, linitit i mai zbavnic. Cea dinti nu poa te fi tulburat cu uurin, pentru repeziciunea mic rii. Dac e tulburat pentru puin timp, uor se cur iari, avnd o astfel de micare. Dar curgerea ncetinindu-se, apa se face foarte mic, i nu numai c se i tulbur uor, dar aproape c rmne nemicat. Ea are nevoie atunci de o curire din nou, ca s zicem aa, de o nou punere n micare 4 9 6 . 13. De cei nceptori, sau afltori pe treapta moral, sau fptuitoare, demonul se apropie prin zgomote near ticulate sau i articulate. Celor de pe treapta vederii (contemplrii) le nfirip formele unor nluciri, nct li se pare c se coloreaz aerul, ca lumin ; alteori li le n fieaz pe acestea i ca foc, ca printr-o fgduin protivnic s amgeasc pe ostaul lui Hristos. 14. De voieti s afli cum trebuie s te rogi, privete la sfritul lurii aminte i al rugciunii i nu vei rtci.
496. A p a s l t t o a r e din inim, sau din D u h u l Sfnt p r i n inim, e viaa de bucurie i de n e l e g e r e m e r e u n o u din o c e a n u l nesfrit al vieii dumnezeieti. Aceasta, dei implic o statornicire a privirii minii n inim i prin t r a n s p a r e n a ei n Dumnezeu, e totui m i c t o a r e prin n a i n t a r e a la noi i noi nelesuri i bucurii n o c e a n u l dumnezeiesc i n c o m u n i u n e a cu P e r s o a n a p u r t t o a r e a Lui. Cnd micarea aceasta e plin de a t e n i e vie, cnd v a l u r i noi de nelesuri se r e v a r s n minte, ea nu p o a t e fi t u l b u r a t de chipurile v e n i t e din afar i din ispitele c a r e o c h e a m spre plcerile ce-i pot fi oferite de ele. Dar cnd a c e a s t micare a minii n noile nelesuri i bucurii ce-i vin prin inim, lncezete, ea p o a t e fi t u l b u r a t uor de chipurile din afar i oprit cu totul.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

233

Cci acest sfrit este, iubitule, strpungerea continu, zdrobirea inimii, iubirea fa de aproapele. Iar contra rul este, n chip vdit, gndul poftei, oapta brfelii, ura fa de aproapele i toate cele asemenea acestora 4 9 7 .

Ale Sfntului Calist Patriarhul Capete care au lipsit 498


15. Raiul de care se vorbete este chipul omului. Precum cele artate snt chipuri ale celor neartate ale omului, aa i raiul preafrumos sdit de Dumnezeu cu nelepciune la rsrit n Eden (Fac. 2, 8), este chip al omului dinuntru. Acesta are ca pmnt inima sa, ca pomi pe care are s-i sdeasc cu voia, mintea lui zi dit dup chipul lui Dumnezeu, vederile i nelesurile dumnezeieti cu privire la Dumnezeu i lucrrile vred nice de Dumnezeu, care snt multe i felurite i au i o nfiare felurit i o mireasm duhovniceasc, ba voi aduga c dau i o hran, o desftare i o plcere. Ast fel, inima hrnete Edenul acesta n chip firesc i are n sine spre plcere i bucurie vdit cele dumnezeieti.
497. Orict s-ar p r e a c omul d u h o v n i c e s c e cel ce se a d n c e t e n inima sa i n v e d e r e a lui Dumnezeu prin ea, cu ocolirea celor din afar, semnul a d e v r a t e i viei duhovniceti se vede, pe de o p a r t e n zdrobirea inimii p e n t r u poftele e g o i s t e satisfcute i p e n t r u relele fcute, iar pe de alt p a r t e n i u b i r e a fa de a p r o a p e l e . Propriu-zis nu ieirea din l e g t u r a cu c e l e din afar e c e r u t , ci c u r e n i a , b u n t a t e a pus n le g t u r i l e cu o a m e n i i . 498. Snt c a p e t e l e d e s p r e de la Veneia, cum se s p u n e aceluiai Calist P a t r i a r h u l , ca t i n u a r e . Textul din Filocalia destul de alterat din p u n c t pasaje. r u g c i u n e c a r e lipsesc n ed. I a Filocaliei pe c o p e r t a vol. IV, ed. III. Dar ele snt ale i cele a n t e r i o a r e , fiind n u m e r o t a t e n con g r e a c , d u p c a r e am fcut t r a d u c e r e a , e de v e d e r e g r a m a t i c a l i sintactic n m u l t e

234

FILOCALIA

Edenul vzut e sdit la rsritul soarelui vzut, pentru c soarele vzut e chipul soarelui cugetat. Deci, inima e sdit spre luminile cunotinei soarelui cugetat. Cci inima, dup Prini, lipsit de lumina cunotinei, nu poate produce nelesuri i gnduri dumnezeieti i lu crri vrednice de Dumnezeu i nu se poate umple de plin de vederi dumnezeieti mai simple i mai desvrite, ca s fie un rai nou i mai presus de lume 499 . Dar nici fr ape nu e rai i nu poate produce pomi frumos mpodobii i roditori, precum se cuvine. De aceea, n raiul din Eden se vede nind, din mij locul lui, un izvor care se mparte precum se scrie n patru nceputuri (de ruri) i adap faa pmntului (Fac. 2, 6), iar n om, ca izvor de ap vie se afl mi carea de via fctoare a Sfntului Duh, despre care Domnul a zis : Apa pe care Eu voi da-o lui, se va face lui izvor de ap (Ioan 4, 14) vie n inim, nind n
499. Inima omului, ca Eden luntric, e s d i t s p r e r s r i t u l soarelui, sau al mintii, c a r e o lumineaz i-i d p u t e r e s r o d e a s c . Dar acest s o a r e spiritual o m e n e s c i p r i m e t e lumina de la cel dumnezeiesc. A c e s t a e izvorul a t o a t lumina. De acolo r s a r e lumina minii o m e n e t i . Soa rele dumnezeiesc e v z u t nti de mintea omului, sau se reflect n ea i din ea se rsfringe a s u p r a inimii o m u l u i . N u m a i de a c e e a se p o a t e numi i mintea omului s o a r e l e spiritual din om, ca c h i p i oglind a Soarelui dumnezeiesc. Dar m i n t e a n s t a r e a ei n a t u r a l nu e d e s p r i t de inim. De a c e e a nici de S o a r e l e dumnezeiesc. Acesta, p r e c u m p r i n minte i c o m u n i c lumina, prin inim i c o m u n i c c l d u r a iubirii. i precum mintea c o m u n i c inimii lumina primit d e l a S o a r e l e dumnezeiesc, aa inima c o m u n i c minii i u b i r e a p r i m i t de la acelai Soare. De a c e e a numai amndou, ca doi ochi mbinai, prind v i a a dumnezeiasc, d a t fiind c l u m i n a a d e v r a t e i iubire i i u b i r e a a d e v r a t e i lumin. aa cum n lumea a c e a s t a s o a r e l e v z u t i p m n t u l n u m a i m p r e u n ajung la r o d i r e . Propriu-zis rodul iese din p m n t , dar n u m a i sub l u m i n a soarelui, iar soarele, d a c nu l u m i n e a z un pmnt, nu-i mplinete rostul de a pricinui r o d i r e a acestuia. Inima n e l u m i n a t r o d e t e n u m a i porniri de p r o a s t c a l i t a t e , iar lumina minii d a c nu ntlnete o inim iubitoare, r m n e arid, abstract, fr efect b u n n v i a a o m e n e a s c . Tot acest capitol e s t e nchinat dealtfel puterii de v i a fctoare a Duhului Sfnt, c a r e nvioreaz ca o a p pmntul inimii.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

235

chip minunat ca dintr-un Eden i mprindu-se n n elepciune, cumptare, dreptate i brbie, ca cele pa tru nceputuri, din care se nate toat virtutea n chip 500 dumnezeiesc . De aceea s-a i spus n continuare c prin acest ru se adap toat faa pmntului, sau a ini mii, cu lucrarea spre creterea, spre odrslirea i spre pro ducerea rodurilor alese ale virtuilor dumnezeieti. Minunat, dulce i fericit lucru este a nelege i cele ce snt cuprinse n izvorul care nchipuie micarea i lucrarea Duhului viu, care nea, precum s-a spus, n chip mai presus de fire din mijlocul inimii. Izvorul nu este din firea pomilor sau a pmntului. Pentru c, n acest caz, el nu ar fi ajuns s adape toi pomii att de numeroi i s-i ngroae i s-i creasc nu puin; cci el era unul, iar pomii erau muli i att de deosebii ntre ei, c unii dintre ei aveau nsuiri protivnice, unii fiind mai uscai, alii mai umezi, unii mai fierbini, alii mai rcoroi. Spre toi acetia, att de deosebii ntre ei, se mic, precum am spus, acel izvor unic i de un singur
500. Aci se s p u n e mai direct c aa c u m m i n t e a i primete lumina de la Soarele d u m n e z e i e s c (de la Logos), aa inima i p r i m e t e p u t e r e a de rodire a celor bune, sau apa de la D u h u l Sfnt. Rul apei c a r e face inima r o d i t o a r e se s p u n e c nete din nsi inima omului (din pmn tul Edenului), d a r tot aa de clar se spume c el e rul Duhului Sfnt. El e n fond rul iubirii, cci v i r t u t e a c a r e o p r o d u c e p r i n cele p a t r u b r a e ale apei c u l m i n e a z n iubire. I u b i r e a a c e a s t a n m e r s spre actuali zare lucreaz prin cuminenie, c u m p t a r e , d r e p t a t e i b r b i e . Se afirm limpede aci c virtuile snt r o a d e l e D u h u l u i Sfnt, sau ale conlucrrii Duhului Sfnt cu s t r d u i n e l e n o a s t r e . i nu se p o a t e o mai a c c e n t u a t afirmare a m p r e u n e i lucrri dintre firea o m e n e a s c i p u t e r e a dumne zeiasc n g e n e r a l . Firea n o a s t r nu e d e p l i n fr a l i m e n t a r e a ei din p a r t e a lui Dumnezeu cu lumin i cu iubire, prin m i n t e i p r i n inim. Dar mintea i inima au i ele rolul lor n a c t i v a r e a luminii i iubirii de la Dumnezeu. Lumina i iubirea d e v i n ale omului p r i n primirea lor de c t r e minte i i n i m ; ele se fac omeneti p r i n faptul c se c o m u n i c omului, p r i n m i n t e a i inima lui. Omul e n t r - a d e v r o fiin creatn e c r e a t , te-andric, p a r a d o x a l , m i n u n a t . Edenul e inut n frumuseea i rodnicia lui de Soarele dumnezeiesc i de p l o a i a c e r e a s c .

236

FILOCALIA

fel, lucrnd ct se poate de mult mpreun cu toi. Iar mprindu-se n patru nceputuri, pricinuiete n fie care om cele ce in de el. Nu este propriu firii noastre, fie c s-ar gndi cineva la virtui, fie la cunotin i la nelegerea (vederea) ce ine de ea, nici inimii noastre, iluminarea dumneze iasc mai presus de fire i micarea i lucrarea Celui de via fctor. Ci aceasta s-a druit dup har credin cioilor, dar nete continuu din luntrul inimii, fiind n mod minunat un singur izvor, dar mprit n chip vdit n patru nceputuri, sau virtui egale, cum am spus mai nainte ; i acestora i tuturor celor ce urmea z din ele le ajut ct mai mult apa cea una. Cci ntruct e Duh, conlucreaz cu nelepciunea; n truct e cunotin, ajut celui ce se mprtete de dreptate ; se numete iari cumptare i putere, ca Unul ce este acestea i se arat de departe astfel i se face mpreun lucrtor spre cumptare i brbie. Iar Sfntul Pavel i proorocul Isaia snt martori foarte tari despre Duhul ca mpreun lucrtor spre iubire i nelepciune. Cel dinti spune de-a dreptul c iubirea lui Dumnezeu s-a vrsat n inimile noastre prin Duhul Sfnt dat nou (Rom. 5, 5). Iar Isaia numr ntre cele apte lucrri ale Duhului, duhul nelepciunii (Isaia 11,2). Dar Duhul e nu numai mpreun lucrtor cu iubi rea, ci se face i duh al rvnei, ce pare ntr-un mod oa recare opus iubirii. Cci iubirea acoper, cum s-a spus, mulime de pcate (1 Petru 4, 8). Dar rvna ajunge i la mustrri i uneori i la ucideri. Iar aceasta ar putea-o spune i marele prooroc Ilie, prieten al lui Dumnezeu, care a trecut prin sabie pe atia preoi ai ruinii (3 Imp. 18, 48); i mai nainte, Fineas, care a spintecat pe Madianita mpreun cu israelitul (Num. 25, 8) ; iar nainte de acetia, nsui Marele Moise, dttor al legii vechi,

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

237

care adeseori din rvn a predat morii pe muli i nc chiar pe unii dintre brbaii din neamul su. Intre cele ce snt de fptuit lucrul cel mai nsemnat este cunotina, iar n cele de contemplat, netiina cea 501 mai presus de minte . Iar acestea, fr Duhul adev rului i fr Duhul cunotinei n suflet, nu se pot s 502 vri i dobndi cum se cuvine . Att bucuria inimii, ct i ntristarea opus bucuriei 503 snt n mod vdit roade ale D u h u l u i . Cci auzi Scrip tura zicnd c roada Duhului este bucuria (Gal. 5, 22) ; dar i c Dumnezeu d unora duh de cin plin de strpungere (Rom. 11, 8). i, ca s spun pe scurt,
501. Nu poi face nici-o fapt cum t r e b u i e fr cunotin. Dar nu cunoti nimic cum trebuie, fr s-i dai s e a m a de taina care persist n tot ce cunoti. Nu poi c u n o a t e o p e r s o a n n c e e a ce are ea propriu, fr s intuieti n ea ceea ce nu se p o a t e defini. Nu poi s-i dai seama de ceea ce este Dumnezeu, dac nu simi taina Lui mai p r e s u s de t o a t e definiiile n c a r e te sileti s-L prinzi. N e t i i n a a c e a s t a e mai p r e s u s de tot ce cunoti, e mai presus de m i n t e . Deci nu exist fptuire oarb i nici cunotin a d e v r a t lipsit de tain, de netiin mai presus de c u n o a t e r e . Astfel nu se p o a t e face o d e s p r i r e clar n t r e fptuire i cunotin, dar nici ntre cunotin i n e c u n o t i n . Chiar prin n e c u n o tin se c u n o a t e ceva. C u n o t i n a m p r e u n a t cu r e c u n o a t e r e a tainei, mbogit prin sesizarea tainei, nsoit de respectul tainei, e la baza oricrei fptuiri d r e p t e . 502. Nu poi avea cunotina mbinat cu netiina superioar, adic intuirea a d e v r a t a realitii, fr Duhul adevrului, c a r e e n acelai timp Duhul c u n o t i n e i i al tainei, sau al netiinei mai p r e s u s de cuno tin i p r e z e n t n cunotin. N u m a i D u h u l te ajut s cunoti ceea ce poi deveni i deci s i f p t u i e t i n acest scop ; dar tot n u m a i El face s i se deschid sufletul p e n t r u ceea ce e mai presus de cunotina ce se p o a t e exprima. i mai ales n i n t u i r e a a ceea ce nu p u t e m defini, ne dm s e a m a c cunotina a d e v r u l u i ntreg nu e de la noi, nu e din efortul nostru. 503. In sentina a n t e r i o a r i n aceasta, ca i n u n e l e u r m t o a r e , autorul se folosete de paradox, sau de t r s t u r i opuse, n caracterizarea Duhului. De fapt realitile spirituale omeneti, ns mai ales cele pro duse de Duhul, sau viaa d u m n e z e i a s c nsi nu se pot c u p r i n d e n formule unilaterale. Ele snt att de b o g a t e i de complexe, c t r e b u i e s ne folosim de termeni contradictorii p e n t r u a le r e d a n o a r e c a r e grad.

FILOCALIA

dup Sfinii Prini, atta putere are Sfntul i de via fctorul Duh, c El conlucreaz i la cele ale virtuii, dar i la dispoziiile vzute opuse ntre ele, cum am zis c Scriptura Il numete pe El i foc i ap, care snt cu totul opuse ntre ele. Il numete astfel pentru ajutorul dat de Duhul la toate buntile i frumuseile din suflet i pentru lu crarea Lui de via fctoare i ntritoare n toate aces tea. Pentru aceasta i numete Scriptura acest izvor cnd la singular cnd la plural. Mntuitorul i-a zis i El att izvor ct i ruri. De aceea, se i mparte nceputul (de 504 ruri) i nainteaz n toate virtuile . i, ntregul se face ca un suflet de fire nou al sufletului, care se m prtete de El. Cci i d acestuia o via mai presus de fire i l mic spre toate cele ce trebuie fcute i spre cele ce se petrec i l desvrete precum se cu vine. Eu presupun c i piatra care a fost lovit de to iagul legiuitorului Moise i a izvort mai presus de fire ruri de ap (Ie. 17, 6), este inima mpietrit din pricina nvrtorii. Din aceasta, cnd Dumnezeu o lovete, r nind-o i strpungnd-o, n loc de toiag cu cuvinte, pu terea Duhului scoate, micnd-o n chip fericit, praie de via fctoare, ajutnd-o astfel spre toate faptele mari i potrivite, fcnd vii, am putea zice, o singur ap dup fire pe cei muli i nesfrii care se mpr tesc de ea. Minunat cu adevrat este aceast pia 505 tr, care fiind purtat de o singur cru , a rspndit, izvornd din ea, ap ct au putut s poarte milioanele i nenumratele crue. De unde are ea aceast putere att de mare i n ce pmnt umed se aeaz, ca 506 s o poarte ?
504. ramific 505. 506. Hristos, Cele p a t r u virtui n a i n t e a z sau cresc i n alte virtui, n t o a t e virtuile. Sfntul Duh se r e v a r s n suflet i l face n u m i t aa inima p u r t a t de un singur dar i de t r u p u r i l e attor o a m e n i c a r e au n acelai timp se

din nvrtosat, viu. trup, de trupul lui rspndit din inima

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

239

i cu mult mai minunat lucru este pentru cei ce gndesc, cum vasul inimii att de mic, purtat ntr-un trup i el att de mic, rspndete, nind nencetat, atta ne sfrit de ap, milioanelor de duhuri i nesfritelor tru puri, ca s vieuiasc? De unde-i este inimii aceast ap i nc aa de mult, c ntrece orice numr ? Duhul cu adevrat, cum a spus nsui Adevrul, unde voiete acolo sufl i glasul Lui l auzi, dar nu tii de unde vine i unde merge (Ioan 3, 8). De fapt, el sufl pururea 5 0 7 . Dac, deci, ne-am nvrednicit de atta cinste de la Dumnezeu, ca s avem putina s sdim n noi, imitnd pe Dumnezeu, raiul dumnezeiesc, necunoscut cu simu rile din afar, dar cunoscut cu mintea, rai mai presus cu mult dect cel dinainte, potrivit celor spuse, i care ne d o mare fericire i e mai presus de orice nelegere a celui ce n-a ptimit aceast sfinit vrednicie, s ne druim cu evlavie i cu dreapt credin de la nceput linitirii, prin porunci, i prin aceasta lui Hristos, Dum nezeu cel n Treime. Iar rmnnd astfel, cu vederea care adun cugetrile i nelesurile mai nainte spuse, ba i nvturile despre Dumnezeu, i le sdete pe aceslor apa Duhului Sfnt, sau a p a c r e d i n e i . A c e a s t a e T r a d i i a vie : inimile p u r t t o a r e i r s p n d i t o a r e ale apei Sfntului Duh. Nu p r i n c r i s-a inut T r a d i i a vie, ci p r i n inimi. Crile au fost m r t u r i e acestei l u c r r i de t r a n s m i t e r e vie. A c e a s t a e c o n t r i b u i a factorului u m a n la p s t r a r e a i t r a n s m i t e r e a Tradiiei vii. Inima e n v i o r a t prin a p a Duhului, d a r ca s p o a t fi n v i o r a t t r e b u i e s a i b i ea o c a p a c i t a t e p e n t r u a c e a s t a . T r e buie s fie c a p a b i l de simire, de d r u i r e n iubire c t r e Dumnezeu i c t r e semeni. 507. A c e a s t a asigur d i n u i r e a Bisericii p n la sfritul l u m i i : fap tul c Duhul sufl p u r u r e a . El nu p o a t e s nu sufle. nsui n c e p u t u l suflrii Lui de la nceputul lumii i n mod r e n n o i t i deplin din Hristos, e o suflare p e n t r u de-a p u r u r i . El are n Sine fora suflrii n e n c e t a t e . Acestei suflri n e n c e t a t e i de-a p u r u r i i c o r e s p u n d e succesiunea nen c e t a t de inimi c a r e se cer d u p a c e a s t suflare i ap a Duhului, ca s-i n t r e a s c n z u i n e l e n a t u r a l e de iubire de semeni, i d u p izvorul iubirii, care e Dumnezeu.

240

FILOCALIA

tea n inim ca n Dumnezeu, s-L nduplecm prin ru gciunea cuvenit s lase Duhul Lui, cu tot ce este n El, n noi i s izvorasc n noi nelesuri dumnezeieti i mai presus de lume, crora le poi spune i ruri. Cci cel ce crede n Mine, zice, precum a spus Scriptura, ruri de ap vie vor curge din inima lui. Iar aceasta a spus-o, zice ucenicul iubit, despre Duhul pe care aveau s-L primeasc cei ce vor crede n El (Ioan 7, 38). A Lui fie slava n vecii vecilor, Dttorului celor mai pre sus de minte. 16. Despre darul Duhului Sfnt.

Privete darurile lui Dumnezeu, care nu se ciete de ele, i harurile Celui necuprins, i te bucur de minunea cea fcut cu cel ce s-a mpotrivit lui Dumnezeu. So cotete cele ce le face Dumnezeu n Adam cel nti zi dit i cele mai nalte ce le face pe urm n noi. Sufl n Adam ca suflare de via, harul Duhului de via f ctor i aa s-a fcut Adam om desvrit ; cci s-a f cut spre suflet viu (Fac. 2,7) i nu spre suflet simplu. Cci nu e suflet al omului Duhul lui Dumnezeu, ci spre suflet care viaz duhovnicete. Pentru c Duhul Sfnt al lui Dumnezeu se face cu adevrat suflet sufletului, care vieuiete cum trebuie s vieuiasc sufletul cuvnttor (raional) i de chip dumnezeiesc. Dar nermnnd Duhul lui Dumnezeu mpreun cu sufletul, sau din nefericire deprtndu-se, s-a pierdut i chipul dumnezeiesc al vieii, demn de sufletul raional i s-a introdus din nenorocire cel al dobitocului sau al fiarei. Cci fr Dumnezeu nu putem face nimic din cele cuvenite, deci, fr a fi n Duh i n Hristos, cum a spus Hristos (Ioan 15, 5). De aceea, s-a fcut Adam om fr lipsuri, adic ntreg, ntruct nu s-a fcut simplu spre (cu) suflet, ci spre suflet viu, cnd a suflat Dumnezeu

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

241

n el suflare, ca s fie via n sufletele cuvn ttoare 5 0 8 . Drept aceea, aceast suflare a lui Dumnezeu, suflat, cum s-a zis, n Adam, pn ce a fost n el, nu puin slav i strlucire de chip dumnezeiesc pricinuia celui prta de ea. Ca urmare, el se purta fa de lucruri cu putere strvztoare i prooroceasc i era mpreun creator cu Dumnezeu 5 0 9 , sau un al doilea dumnezeu dup har. Iar prin aceasta i fcea plcere i lui Dum508. D u h u l Sfnt nu se face nsui sufletul omului. In acest caz omul ar fi u n a cu D u m n e z e u n n e l e s p a n t e i s t i p c a t e l e svrite de om ar fi ale lui D u m n e z e u nsui, s a u nu s-ar mai p u t e a face o deosebire n t r e bine i ru. Dar fr o p r e z e n i o l u c r a r e a Duhului dumnezeiesc n sufletul omenesc, a c e s t a n-ar p u t e a d u c e o v i a conform cu r a i u n e a lui. Cci omul are n sufletul lui o r a i u n e i o libertate, dar ele nu pot funciona n m o d u l deplin cerut de ele, dect n u n i r e cu Dumnezeu, dect a d p n d u - s e din apa v i e a Duhului dumnezeiesc. ceva analog cu faptul c omul are plmni, sau ochi, dar fr aerul pe c a r e plmnii t r e b u i e s-l respire, fr lumina pe care ochii trebuie s o vad, nici plmnii, nici ochii n-ar p u t e a p u n e n l u c r a r e c u m trebuie, c a p a c i t a t e a lor. O m u l e fcut p e n t r u o v i a de c o m u n i u n e nu n u m a i cu s e m e n u l su, ci i cu D u m n e z e u . El e o floare, d a r floarea a r e n e v o i e de s o a r e i de ploaie ca s c r e a s c i s-i p u n n v a l o a r e t o a t frumuseea i rodnicia v i r t u a l a ei. O m u l e o fiin c u v n t t o a r e virtual, dar t r e b u i e s aib cu cine vorbi ca s p u n n v a l o a r e a c e a s t c a p a c i t a t e . i vor birea lui cea mai serioas e c e a pe c a r e o are cu Dumnezeu, deci i gndirea, sau r a i u n e a sa n funciunea ei cea mai s e r i o a s . De a c e e a sufletul r a i o n a l sau cuvnttor al omului d e v i n e cu a d e v r a t viu, sau se p u n e n l u c r a r e n u m a i prin suflarea Duhului n el. De a c e e a s-a suflat n om l u c r a r e a Duhului n v e d e r e a sufletului viu. N u m a i astfel omul a p u t u t realiza cu a d e v r a t t o a t e p o t e n t e l e lui m i n u n a t e . 509. Pn ce A d a m a p s t r a t n el suflarea Duhului, suflare de via d t t o a r e t u t u r o r p o t e n t e l o r lui, el se mica n t r e lucruri cu o m a r e p u t e r e de p t r u n d e r e , vznd dincolo de suprafaa lor organizatoric raiunile lor n D u m n e z e u i pe D u m n e z e u nsui. De a s e m e n e a el avea p u t e r e a de a p r e v e d e a cum se vor desfura lucrurile, p e n t r u c tia c se vor desfura conform cu m a r e a lui for de a le transfigura, de a le face strvezii n frumuseea r e v e l a t o a r e a adncimii lor nesfrite, tainice i mult g r i t o a r e , n Dumnezeu. De a s e m e n e a tia cum se vor dezvolta relaiile ntre oameni : pline de b u n v o i n , de delicatee, de iubire, de

242

FILOCALIA

nezeu, Fctorului mai presus de nelepciune al tutu ror, cu vederile i proorociile prea strlucite ale l u i 5 1 0 . Dar, pentru c i-a plecat genunchiul i a czut, prin greal, sub neascultarea cea atotrea, Sfntul Duh Cel de via fctor deprtndu-se, iar el nemainelegnd s pzeasc mrimea unei vrednicii aa de mari, s-a apro piat cu adevrat de dobitoacele nenelegtoare i s-a fcut asemenea lor (Ps. 48, 12). Astfel s-a deprtat n chip incontient i jalnic de scopul dumnezeiesc, consim ind cu ntunericul prea nfricotor i nemaiavnd, din pricina golirii vdite, nimic din darul mai presus de fire al acelei suflri insuflate lui de Dumnezeu. Dar cnd a venit vremea ndurrilor lui Dumnezeu, Acesta a trimis pe Cuvntul Su, ca s ne tmduiasc pe noi de stricciunile noastre (Ps. 106, 20). Iar Cuvn tul poart pe Duhul unit prin fire cu El, care luminea z i face vdit dumnezeirea Cuvntului 5 1 1 , sau, dac
c o m u n i c a t i v i t a t e m e r e u nou. A v e a p u t e r e prooroceasc, p e n t r u c era m p r e u n c r e a t o r cu Dumnezeu al formelor lucrurilor, ascunse n adncurile lor. 510. Lui Dumnezeu i p l a c e s fie c u n o s c u t de alt minte, fie ea chiar creat, n n e l e p c i u n e a i p u t e r e a Lui a r t a t n creaturi, d a r deschis prin c r e a t u r i n adncimile ei nesfrite i n r e v e l r i m e r e u noi. Ii p l a c e , ca cineva s p r e v a d m p r e u n cu El b u n t i l e ce le va descoperi n e n c e t a t , aa cum u n u i t a t i p l a c e ca copilul lui s tie c el i va face n viitor m e r e u a l t e i alte d a r u r i i p r i n a c e a s t a s-i m p r o s p t e z e i s p o r e a s c m e r e u iubirea fa de el. 511. D u h u l lumineaz i face v d i t d u m n e z e i r e a C u v n t u l u i n mod continuu, p n la sfritul lumii, pe m s u r a creterii n e l e g e r i i omeneti i a apariiei a noi i noi mprejurri, c a r e i cer explicarea, n dezvol t a r e a istoric a omenirii. Astfel, pe de o p a r t e Revelaia s-a ncheiat n Hristos, cci tot nesfritul d u m n e z e i e s c ne e dat n El, n forma u m a n . Pe de alt parte, acest nesfrit e scos la i v e a l de D u h u l Sfnt in m o d c o n t i n u u i succesiv. Duhul nu ne face cunoscut ceva ce nu e dat n Hristos, nu ne d u c e la o R e v e l a i e care nu e d a t n Hristos. D o m n u l a spus : El dintr-al M e u va lua i va vesti vou (Ioan 16, 14). Revelaia s-a ncheiat n Hristos, dar c o n i n u t u l ei se s c o a t e la iveal, se expliciteaz, se nsuete n e n c e t a t de c t r e oameni, dar nu n u m a i prin oameni,

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

243

dorete cineva s spun altfel, puterea Lui, despre care s-a spus prin proorocul David n mrturisirea lui ctre Dumnezeu, c e pentru toat omenirea : Trimis-ai lu mina Ta i adevrul Tu, acestea m vor cluzi pe mine la muntele cel sfnt al Tu, la cunotina unitar i prea nalt a Ta i la slaurile (Ps. 42, 3) i vederile slavei Tale. La acestea fiind cluzit mintea purttoare de Dumnezeu i urcnd i slluindu-se n acestea, ajunge mai presus de cele vzute, apropiindu-se n oarecare fel de Dumnezeu Cel Preanalt. Odat ce a venit, deci, Cu vntul adevrat al lui Dumnezeu, purtnd n El prin fire, n calitate de Cuvnt Sfnt al lui Dumnezeu, pe Duhul Sfnt, le este dat, ca urmare, tuturor care au pri mit prin credin Sfntul Cuvnt al lui Dumnezeu s pri measc ndat i pe Sfntul Duh, care se afl n chip nendoielnic de-a pururea mpreun cu Cuvntul ; le este dat nu numai prin suflare n fa, cum l-a primit mai nainte Adam de la Dumnezeu Tatl i mai pe urm ucenicii lui Hristos prin suflarea lui Hristos (Ioan 20, 22), ci, deodat, n chip nevzut, ca o suflare (Fapte 2, 2) a Duhului ce sufl n chip vdit harul Duhului. Ca atare, cei ce se mprtesc de El, vd, n chip nelegtor, Duhul nind din ei pururea, asemenea unui izvor, i luminndu-i. Prin aceasta le d s vad cu mintea, n chip minunat, cele date lor prin naterea din nou i li
ci i p r i n l u c r a r e a d u m n e z e i a s c a D u h u l u i Sfnt. A c e a s t c l u z i r e prin Duhul c o n d u c e p e d e alt p a r t e o m e n i r e a s p r e s t a t u r a b r b a t u l u i des vrit, c a r e este Hristos, nu dincolo de El. Hristos e muntele s p r e c a r e c l u z e t e D u h u l Sfnt pe o a m e n i . o cluzire s p r e d e p l i n a slluire a lor n u n t r u l lui Hristos, n c o m o r i l e de cunotin, de b u n t a t e , n c m r i l e nesfrit de b o g a t e ale m p r i e i Sale, pline de El. A c e s t a e dinamismul Revelaiei. i aa t r e b u i e n e l e a s i Tradiia. Nimic din c e e a ce e dat n Scriptur i n definiiile Bisericii, r m a s e fidele Aposto lilor, nu se schimb, d a r se a d n c e t e , se s c o a t e la iveal, se asimileaz tot mai mult din b o g i a ei nesfrit c u p r i n s n Scriptur i chiar n a c e l e definiii. Pe de alt p a r t e t o a t p u t e r e a Duhului e din Hristos pen tru t o a t e g e n e r a i i l e de oameni.

244

FILOCALIA

se fac cu putin de cunoscut i de nsuit cele ale sla vei dumnezeieti 5 1 2 . i prin mprtirea mai presus de fire de Duhul, prin har, mintea se face n ntregime v ztoare, n chip tainic, a unor mari bunti. i, naintnd prin statornicul ajutor al harului, ajunge la strvederi i mai nainte cunoateri prin luminarea Duhului i urc astfel n planul lui Dumnezeu, vznd unirea ipostatic mai presus de minte a firii dumnezeieti n fptuit cu firea omului i revrsarea Duhului peste toa te 5 1 3 . o unire i o revrsare pe care nu a vzut-o ast fel Adam, cci nc nu ajunsese prta firii dumneze ieti i cu adevrat dumnezeu prin lucrare. 1718. Despre lucrarea dumnezeiasc i cea ome neasc i despre pace. S privim, dup puterea noastr, deosebirea ntre lu crarea Duhului Sfnt i cele ce in de ea i ntre lucra rea natural a noastr i cele ce aparin ei. Vom vedea
512. D u h u l li se d celor ce cred n Hristos o d a t cu h a r u l Botezului. Dar d u p ce se slluiete n ei prin h a r obiectiv cu t o a t bogia Lui de slav i de b u n t i , D u h u l i face s v a d a c e s t e a t r e p t a t i s i le n s u e a s c subiectiv. I n t r m p r i n D u h u l ntr-un dialog de fapte i ne lesuri cu Hristos, cum se afl Duhul ntr-un dialog din veci cu Fiul, sau Fiul p r i n D u h u l ntr-un dialog v e n i c cu T a t l . 513. C r e d e m c nu e v o r b a de u n i r e a ipostasului firii dumnezeieti cu firea omeneasc, nfptuit n Hristos, ci de unirea firii dumnezeieti i p o s t a s i a t n P e r s o a n e l e dumnezeieti, cu firea o m e n e a s c ipostasiat n p e r s o a n e l e omeneti, adic de u n i r e a ipostasurilor sau P e r s o a n e l o r dum nezeieti cu ipostasurile sau p e r s o a n e l e omeneti. In a c e a s t u n i r e per sist n existen i ipostasul sau ipostasurile omeneti, cum nu se n tmpl n Hristos, u n d e locul ipostasului o m e n e s c l ia ipostasul Cuvn tului. o unire n t r e P e r s o a n a d u m n e z e i a s c , sau n t r e P e r s o a n e l e dum nezeieti i cele omeneti, ajunse i ele la o u n i r e n t r e ele a p r o a p e ase m e n e a unirii n t r e P e r s o a n e l e treimice. o unire maxim, d a r n c a r e nu se p i e r d e nici-o p e r s o a n o m e n e a s c . A c e a s t unire se nfptuiete prin deplina r e v r s a r e a Duhului p e s t e toate. Cci p n nu se u n e t e omul cu t o a t e prin Duhul, nu se p o a t e uni nici cu Dumnezeu deplin, rmnnd n el i un sentiment al despririi.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

245

ndat c nu e cu putin ca noi s fim n pace numai prin lucrarea noastr natural. Cci pacea este roada adevrat a Duhului, ca i iubirea i bucuria adevra t ; este roada adevrat a Lui, pentru ca cei prtai de El s se poarte cu ndelung rbdare i cu blndee i s fie n ntregime plini de buntate i s fac parte i celor apropiai din bogia Lui. Nici-o lucrare natural a noastr nu e desprit, de la sine, de vreo pornire sufleteasc, fiind micarea vreu nei pri a iuimii. Dar nici fr voin nu se mic vreo lucrare a noastr. Iar voina n cel fptuitor atrn de poft, precum n cel vztor (contemplativ) de dorin. De aceea n nici-o lucrare natural a noastr nu pot fi stinse pofta i mnia, dac vrea s se mplineasc precum se cuvine. Lucrarea mai presus de fire a Sfntului Duh n ini m nu-i are ns naterea nicieri n fire, ci este o ar tare neneleas n cei miluii de El. De aceea, ea se mic, sau, ca s spun altfel, se aprinde, n chip vdit, fr s vrem. Pentru aceasta nu are nevoie de nimic din ale noastre, cte snt de trebuin pentru lucrare, fie c ai numi-o luminare, fie artare a Duhului. Ea are nevoie numai ca cel prta de ea s o priveasc fr tulburare n inima sa i s se desfteze mai presus de fire. De aceea, lucrarea dumnezeiasc, neavnd nevoie deloc nici de voin, nici de vreo pornire natural spre a se pune n micare, e vdit c pofta i mnia rmn nelucrtoare i nemicate n ea. i, ca s spunem pe scurt, partea pasional a sufletului (mnia i pofta) zace aruncat i nelucrtoare, lucrnd din inim n chip mai presus de fire numai suflarea Duhului de via fctor. Iar mintea se bucur i e vie. De aceea, privete spre Dumnezeu n pace i senintate i cu toat neptimirea

246
514

FILOCALIA

i cu tot sufletul, aa cum se cuvine . In aceast stare sufletul se afl ntr-o legtur iubitoare cu Dum nezeu, avnd ca izvor al luminrii i al ntinderii spre El pe Duhul, de care se mprtete n chip fericit din Dumnezeu. i astfel, privete spre Dumne zeu, deoarece a ajuns la cunotina negritei i mai pre sus de lumin frumusei dumnezeieti i iubete pe Dumnezeu Cel mai presus de frumusee i se bucur ct nu se poate spune, c cunoate pe Tatl i moteni rea Domnului Cel att de nesfrit, de nehotrnicit i de necuprins, iar acum i pe Domnul nsui pentru ne grita mil dumnezeiasc. Ca urmare, ncearc o pace minunat, vzndu-se pe sine, datorit harului, nelipsit n nici-un fel de binele cel mai nalt i mai presus de minte. Iar iuimea (mnia), potrivit celor spuse, nelucrnd, datorit lucrrii Mngietorului ce se mic de sine, ndelunga rbdare, blndeea, mpreun cu cea mai mare buntate snt n strile ce cluzesc, potrivit cu ele, purtarea sufletului, dat fiind c ele snt roadele Sfntului Duh (Gal. 5, 22), care se mprtete celor
514. o analiz i concluzie d e m n de r e m a r c a t a cauzelor i efec telor lucrrii o m e n e t i i ale celei dumnezeieti. Cnd se mic n noi o l u c r a r e b u n fr o poft inferioar i fr mnie, e s e m n c e de la Dumnezeu, sau de la Duhul Sfnt. i a t u n c i a v e m o b u c u r i e c u r a t de ea. Prin a c e a s t b u c u r i e ne-o nsuim, dar c o n s t a t m totui c nu e de la noi. Iar bucuria e a minii. Ea simte i v i a a cea n o u a r t a t n suflet. P a r t e a p a s i o n a l a sufletului, sau i u i m e a (mnia) i pofta, se afl ntr-o s t a r e de n e l u c r a r e . De aici p a c e a cu c a r e m i n t e a c o n t e m p l pe D u m n e z e u i se b u c u r de l u c r a r e a Duhului din suflet, c a r e a dus la n e l u c r a r e , sau la n e p t i m i r e , p a r t e a lui p a s i o n a l . N e p t i m i r e a este astfel o s t a r e de p a c e , n e p a s i o n a l , c a r e d p u t i n a minii s c o n t e m p l e n e t u l b u r a t p e Dumnezeu, sau c h i a r i t a i n a semenilor si i a lucrurilor, t a i n ascuns tot n D u m n e z e u . D a c n scrierile d u h o v n i c e t i a n t e r i o a r e se afirma simplu n e c e s i t a t e a c u r i r i i de patimi i a dobndirii neptimirii, p e n t r u ca m i n t e a s p o a t c o n t e m p l a pe Dumnezeu, aci se explic t r e b u i n a ca nsei puterile p a s i o n a l e ale sufletului s d e v i n n e l u c r t o a r e n acest scop, i m o d u l c u m se p o a t e ajunge la aceasta.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

247

miluii 5 1 5 . Dimpotriv, duhul rtcirii i al minciunii, dei pare s se mite n suflet fr voina i pornirea celui prta la el, nu face nici partea pasional s se lini teasc, ci o mic i mai mult, i nu pune n lucrare nici iubirea fa de Dumnezeu, sau bucuria, sau pacea. Cci minciuna e fr rnduial i schimbcioas i cu totul strin de pacea i de senintatea cea dup Dum nezeu. Minunat eti Doamne, lumin lin a pcii minunate, supraodihnitoare, iubit, minunat prin fire, care bucuri pe cei muli, strlucitoare la culme. M minu nez, Atotputernice, Stpne Sfinte, c cel de care te-ai atins prin atingeri negrite, pentru nesfrita Ta bun tate, mai triete siei i nu ie (2 Cor. 5, 15), Celui mai presus de fiin, vieii de via fctoare i izvorului tuturor buntilor i frumuseilor. Cci dac femeia aceea, numai pentru c s-a atins de Tine, ba nici de Tine, ci numai de vemntul Tu, Mntuitorule, mai bine zis nici mcar de vemntul Tu, ci numai de ciucurele lui, i nc pe ascuns, totui s-a slobozit ndat de o via att de bolnav (Matei 9, 2122) i a primit n chip minunat o via sntoas, ce poate s se ntmple, mprate, aceluia, i ce via poate primi acela de care Tu, Mntuitorule, te atingi, din buntate i n chip v dit, prin atingeri dumnezeieti negrite, ca s mpli neti n chip minunat mila Ta cu el? tim c, atingndu-Te cu mna de soacra lui Petru, s-a stins fierbin eala ei i, dobndind sntate deplin, ndat s-a sculat i slujea ie plin de uimire (Marcu 1, 3031) i bucu rie. Dar atingerea aceea s-a ntmplat femeii o singur dat i de din afar, cci s-a fcut cu mna. Dac deci aceea, pentru ceea ce s-a spus, a dobndit o sntate
515. Blndeea, b u n t a t e a , p a c e a se slluiesc n suflet d a t o r i t fap t u l u i c i u i m e a lui e p u s n n e l u c r a r e . Ele snt deci n mod p r e c u m p n i t o r r o a d e l e Duhului Sfnt,

248

FIL0CALIA

att de deplin, ce ar trebui s se petreac cu cei de care Te-ai atins nu o dat, ci mereu, noaptea i ziua, i aceasta nu din afar, ci n cmara inimii cea mai dinuntru, cu cea mai mare iubire de suflet i ntrindu-i pe ei n chip vdit n cele ce li se ntmpl i mngindu-i n cele ce au nevoie i fcndu-le zeci de mii de bunti? Cum, deci, Preanalte, unii ca acetia vor tri lorui i nu mai degrab n ntregime ie, aa cum se cuvine? Mai bine zis, cum, chiar vieuind numai ie, nu s-ar socoti pe ei nenorocii i nu i-ar pleca capetele smerii n faa celor ce i-ar vedea c nceteaz mcar pentru scurt timp s-i arate recunotina pentru un astfel de minu nat ajutor dat lor prin harul Tu? Slav ie, cu ade vrat Preaslvite, Cel ce slveti pe cei smerii cu cu getul, i-i faci att de slvii, pentru c, ndatorndu-i cu multe i nesfrite bunti prin darurile cele ne grite, i-ai fcut i mai smerii cu cugetul. Pentru c, dndu-le harul, Te afli nrdcinat n chip minunat n inima lor, ca a unora ce au fost slvii. C Tu nsui ai spus limpede, nelepciunea lui Dumnezeu, n Solomon: Am prins rdcini n popor slvit, mai mult de ct tot ce se poate nchipui. Pentru aceea, M-am nlat ca un cedru din Liban (n. Sirah 24, 14) n inim, ridicndu-m peste cele de jos, adic pmnteti, la nlime, sau pe muntele dumnezeiesc, ajungnd la nlimea nelesurilor dumnezeieti. i mai zice : Ca un terebint am ntins ramurile mele, se nelege n cei ce am prins rdcini prin harul D u h u l u i 5 1 6 .
516. Precum se p o a t e s p u n e c Dumnezeu a prins r d c i n n cei ce-L iubesc, aa se p o a t e s p u n e c i ei au p r i n s r d c i n i n D u m n e z e u . Ba se p o a t e s p u n e a c e a s t a chiar mai mult. Cci D u m n e z e u i h r n e t e pe ei cu v i a t a d e v r a t . Prinznd rdcini n infinitatea lui Dumnezeu, sau tot mai adnc n infinitatea Lui, cresc ei nii la infinit n nele gerea, n v i a a lor, n r o d u r i l e ce le aduc. Dar i Dumnezeu, prinznd r d c i n i n ei, i a r a t n ei tot mai m u l t din infinitatea vieii Lui i din r o d i r e a Lui n ei. C h i a r n r d c i n a r e a lui Dumnezeu c e l nesfrit n

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

249

i ramurile mele snt ramuri ale slavei i ale harului (n. Sir. 24, 19). Spus-am tot adevrul, nsui Adevrule, adevrurile de la Sine-i, Doamne. Pentru aceasta sufletul curat i ales ie, ca o mireas 5 1 7 , a dorit foarte s ad cu curie sub umbra Ta. i ndat a i ajuns sub umbr. Arat-i rodul Tu care o ndulcete cu bo gie, nu n chip simplu, ci n gtlejul ei. Cci nu ajung toi n chip simplu i deodat la dul ceaa lui Dumnezeu cu simirea lor. Departe de aa ceva. C atunci cnd zice mandragora a mprtiat mireasm de aromate i ca o smirn aleas a rspndit bunul miros (Cnt. Cnt. 7, 13), nu o face aceasta pen tru toi. i aceasta o va arta Sfntul Pavel zicnd c unora Unul i Acelai s-a fcut mireasm a vieii spre via, iar altora miros de moarte spre moarte (2 Cor. 2, 16). La fel i dulceaa dumnezeiasc, iar de vrei s zici, i slava lui Dumnezeu vzut odat cu aceasta, nu se las prins de toi, ci numai de unii pen tru simirile lor nelegtoare 5 1 8 . Acetia snt cei ce se
om, crend o c o m u n i c a r e i n t i m n t r e El i om, face ca n concret omul s nu mai t r i a s c n u n t r u l u n o r margini, ci n nesfrirea dumnezeiasc, participnd la ea. In ambele formulri se a r a t v a l o a r e a nesfrit ce o a c o r d D u m n e z e u omului, p e r s p e c t i v a venicei creteri a acestuia n Dumnezeu, fr a n c e t a s rmn totui om prin n a t u r a lui i prin cu l o a r e a ce o d c o n i n u t u l u i primit din D u m n e z e u . n r d c i n a r e a a c e a s t a reciproc i-a a t i n s s u p r e m a adncime i s-a fcut p e n t r u veci n Iisus Hristos. 517. Reamintim c sufletul e n l i m b a g r e a c de genul feminin (). 518. Am mai spus a c e a s t a : t e r m e n u l de simire n e l e g t o a r e sau de simire a minii, att de mult folosit de Sf. Prini n s e a m n n e legere i experien, n acelai timp, sau t r i r e n a m b i a n a u n e i p r e z e n e spirituale i aflarea unui sens al ei. n e l e g i o p e r s o a n cnd trieti n a m b i a n a ei, c n d i d e v i n e i n t e r i o a r i-i devii interior. ca o pipire spiritual a vieii spirituale a celuilalt, a strilor, a inteniilor, a speci ficului lui sufletesc, c o n c o m i t e n t cu o nelegere a lui. Unii au a c e a s t simire n e l e g t o a r e mai mult, alii m a i puin, alii a p r o a p e de loc. Cei din u r m fac impresia u n o r orbi spirituali, a s e m e n e a u n o r a c a r e snt lipsii de simul gustului, al mirosului, al auzului. Ei fac impresia u n o r

250

FILOCALIA

nevoiesc cu linitea i care prin mprtirea vdit de bunvoina dumnezeiasc, au dobndit Duhul de via fctor i lumintor 5 1 9 . i, n deobte, ea se face simit, pe ct e cu putin celor curai cu inima 5 2 0 . De mult cinste s-ar nvrednici viaa zgomotoas, necurat i n chip vdit neprta de Duhul, dac ar primi i ea slava lui Dumnezeu i mireasma i dulceaa Lui ntru simirea sufletului. Dar nu se n tmpl aceasta, nu se ntmpl! Pentru aceasta se cere fuga de lume, nsingurarea ce-i urmeaz, linitirea, via a n retragere, purtarea virtuoas, trezvia, rugciunea cu luare aminte i toate cte aparin celor ce se poc iesc n chip desvrit. Acestea se cer, pentru ca s dea loc n suflet buntii nemrginite a dragostei dumne zeieti i ca aceasta s se aplece, potrivit nsi dorinei ei, cu iubire de oameni, i Dumnezeu s se slluiasc n sufletul ce-L caut cu osteneal i s se fac, din mila Sa minunat, un duh cu sufletul, nrdcinndu-se n adncul inimii i de acolo s lumineze n chip minu nat ; i s creasc ca un arbore i s se ridice la nli me i s se lrgeasc n ramuri ale minii i s dea roade duhovniceti ca: iubirea, bucuria, pacea, nde lunga rbdare, buntatea, blndeea (Gal. 5, 22) i alte zeci de mii de bunti, hrnind cu acestea pe cel pr ta de El. Dac judeci cum trebuie cele ce se petrec i
spirite tocite, tmpite. De obicei cei ce au simirea n e l e g t o a r e ascu it p e n t r u semeni, o au i p e n t r u p r e z e n a tainic a lui Dumnezeu . 519. Chiar a c e a s t simire n e l e g t o a r e a prezenei tainice i spi rituale a lui D u m n e z e u i a semenilor are c a r a c t e r u l u n e i iluminri. o iluminar e p r o d u s de Duhul Sfnt, c n d e v o r b a de simirea neleg toare a lui Dumnezeu . 520. Curenia inimii e o sensibilitate deosebit de d e l i c a t i de fin a omului, eliberat de pornirile egoiste inferioare. Ea e p r o p r i e celor c a r e nu au m i n t e a u m p l u t de tot felul de chipuri ale obiectelo r i de afeciunea fa de ele, sau de i n t e r e s e trupeti i lumeti p e n t r u ele, sau chiar p e n t r u p e r s o a n e l e a l t o r a privite ca i n s t r u m e n t e de satisfacere a plcerilor i i n t e r e s e l o r lor egoiste.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

251

vei nchipui ct simire a slavei, a bunei miresme i a dulceii va intra n suflet din roade nc necunoscute ale Duhului de via fctor i lumintor. Pentru aceasta cu adevrat fericii snt cei curai cu inima din cunoaterea virtuilor, c aceia vor vedea pe Dumnezeu (Matei 5, 8), n viaa viitoare mai deplin i mai vdit, iar acum ca ntr-o arvun (Efes. 1, 14), dup Scripturi, dup care nu numai vd i vor vedea, ci vor i tri, n chip potrivit, cele mai presus de fire i le ptimesc din parte i se bucur nc de acum de ele n Hristos. 19. Despre viaa contemplativ (vztoare); i care snt cele de care are nevoie numaidect vztorul; i des pre aceea c rugciunea este a prii vztoare; i c vederea (contemplarea) este socotit de Prini n loc de rugciune. Viaa contemplativ (vztoare) este mpreun vie uitoare i prieten nencetat a sfinitei rugciuni. Iar amndou snt odraslele cele mai pline de har i ndum nezeitoare ale sufletului. Pentru aceea snt fapte cu totul nedesprite ale sufletului purtat de Dumnezeu i lu crat de Dumnezeu dup rnduial. Din pricina celor spuse, vederea i rugciunea snt att de unite ntre ele, nct Prinii spun n chip unitar de amndou c snt fapt i contemplare (vedere) a minii. Cci spune Sfntul Isaac: Fapta minii, n lucrarea ei subire, st n ocu paia cu Dumnezeu i n struina n rugciune i n cele ce-i urmeaz. Ea se svrete n partea poftitoare 521 (a sufletului) i se numete vedere (contemplare) .
521. Neaflat. V e d e r e a spiritual ( c o n t e m p l a r e a ) o nfptuiete mintea tot prin p a r t e a poftitoare a sufletului, ca i v e d e r e a sensibil, p e n t r u c n v e d e r e e un dor de a v e d e a , de a c u n o a t e . Desigur ns c n v e d e r e a spiritual, pofta sufletului e r i d i c a t la un nivel spiritual, nct se p o a t e spune, pe de alt parte, c pofta, n e l e a s ca poft inferioar, a ncetat. Pofta se extinde pe t o a t e n i v e l e l e fiinei u m a n e , de la nivelul trupesc la cel spiritual.

252

FILOCALIA

Avem aci un semn al unitii, mai mult dect al uni rii amndorura, adic al rugciunii i al vederii (con 522 templaiei) . Pentru aceea i adaug acelai c vede rea (contemplaia) curete lucrarea iubirii sufletului, care este o dorire fireasc ce limpezete partea nele gtoare a sufletului. vorba de o lucrare a prii con templative (vztoare) a sufletului, adic de rugciune 523 i de vedere (contemplare) . De aceea spune i Sfntul Maxim: Mintea nu poate fi curit fr convorbirea 524 cu Dumnezeu i fr vederea (contemplarea) Lui . i iari: Retragerea i vederea (contemplarea) i ru gciunea micoreaz pofta i pricinuiesc chiar ncetarea 525 ei ; i partea cugettoare a sufletului e pus iari n micare binecuvintat, ndreptndu-se spre Dumnezeu
522. I n t r e r u g c i u n e i v e d e r e (contemplare) nu e numai o unire ca n t r e dou lucrri, ci o u n i t a t e , rin faptul c au d e v e n i t o singur lu crare. Sufletul cnd se roag intens lui Dumnezeu, Il vede (contempl), i invers, cnd l vede adevrat (contempl), curete se r o a g n e m p r t i a t . Nu p o a t e mintea, ca s poat cunoate cu face u n a fr alta. 523. Iubirea a d e v r a t pe Dumnezeu. U n d e nu e iubire, e egoism. i egoismul nu per a lui

mite c u n o a t e r e a i n e l e g e r e a a d e v r a t a celuilalt i deci nici

Dumnezeu. Dar, la rndul ei, v e d e r e a (contemplarea) lui D u m n e z e u cu r e t e d o r i n a n a t u r i i omeneti de a-L iubi. A v e m deci o r d i n e a a c e a s t a : a) c o n t e m p l a r e a u n i t cu rugciunea, ntreinut de p o f t ; b) iubirea a-L c u r i t prin c o n t e m p l a r e i r u g c i u n e i c) c a p a c i t a t e a minii de c u n o a t e pe Dumnezeu, c u r i t de iubire.

Dar c o n t e m p l a r e a unit cu

r u g c i u n e a , dei snt n t r e i n u t e de poft, in totui de p a r t e a contem plativ ( v z t o a r e , c u n o s c t o a r e ) a sufletului. 524. Neidentificat. Contemplarea este totodat convorbire, ntruct mai nti este i r u g c i u n e . In c o n v o r b i r e nu v o r b e t e n u m a i omul, ci

v o r b e t e Dumnezeu. O m u l a u d e i se simte obligat s r s p u n d ; mai nti se simte obligat s n c e a p a r s p u n d e , trecnd la r u g c i u n e . In a c e a s t auzire se c o n t e m p l p r e z e n a lui Dumnezeu i voia Lui. A c e a s t a c u r mintea de p o r n i r e a p c t o a s de a se nchide n ea nsi. 525. v o r b a de alt poft, de cea t r u p e a s c .

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

253

prin vedere duhovniceasc i prin rugciune 5 2 6 . i iari: ntraripeaz-i cugetarea prin citire, prin ve dere (contemplare) i prin rugciune. Astfel, vederea (contemplarea) e n toate o nsoi toare de mare trebuin a rugciunii. i amndou snt o lucrare ce ine de partea nelegtoare, sau mai bine zis cugettoare (a sufletului) i snt de nedesprit, cnd mintea e condus n chip sntos. Ele se ajut una pe alta, cnd cugetarea e sntoas i struie n linite, cu pricepere cunosctoare 5 2 7 . De aceea Prinii au numit mintea care se roag fr lucrarea vederii (contempl rii) pasre nenaripat, ca una ce nu e n stare s se nale spre Dumnezeu cu simirile minii puse n mi care i s se despart cu totul de cele pmnteti i s se apropie de cele cereti cu toat vigoarea sufletu lui 5 2 8 . Dup Sfntul Maxim, vederea (contemplarea) curete mintea, iar starea de rugciune o nfieaz goal (golit) lui Dumnezeu 5 2 9 . vdit ns c aceasta
526. C o n t e m p l a r e a i r u g c i u n e a p u n m i n t e a n m i c a r e a c u v e n i t ei, prin c a r e p o a t e c u n o a t e pe Dumnezeu, dezlegind-o de pofta inferioar c a r e o mpiedic de la a c e a s t m i c a r e fireasc a ei. 527. Vederea ( c o n t e m p l a r e a ) sau contiina prezenei lui D u m n e z e u i a legturii cu El p r i n r u g c i u n e , e concrescut cu mintea sau cu c u g e t a r e a s n t o a s , s a u viguroas, ce s t r u i e n linite i o a p r cu p r i c e p e r e . N u m a i c n d e t u l b u r a t de tot felul de griji i ispite lumeti, mintea, slbind i u i t n d de sine n sensul r u al cuvntullui, nu mai a r e limpede contiina prezenei lui D u m n e z e u i nici p u t e r e a s s t r u i e n l e g t u r a cu El p r i n r u g c i u n e . De a c e e a efortul spre r u g c i u n e i s p r e limpezimea contiinei p r e z e n e i lui D u m n e z e u e i m e t o d a cea mai b u n de n s n t o i r e a minii, de refacere a capacitii de a c u n o a t e pe Dum nezeu ca r e a l i t a t e esenial, p r i n s t r u i r e a linitit n c o n t e m p l a r e a Lui. 528. Firea minii e s fie nu n micare c o n t i n u pur i simplu, ci n m i c a r e d e n l a r e , a s e m e n e a unei p s r i n a r i p a t e , n u unei v i e u i t o a r e ce se t r t e pe pmnt. N u m a i atunci e fericit i i n t r n orizonturile largi, d u p care se d o r e t e . 529. Acelai lucru l s p u n e Sf. M a x i m d u p neles n Cap. despre dragoste III, 97, u n d e zice c m i n t e a ia c h i p u r i l e lucrurilor, dar ajungnd n Dumnezeu d e v i n e fr form, adic i r e g s e t e s t a r e a ei dezmr-

254

FILOCALIA

o face rugciunea prin vederea (contemplarea) min 530 i i , pe care nu ar avea-o, ns, mintea dac nu s-ar ntinde spre vederea lui Dumnezeu pe ct este cu pu 531 tin . Curia minii se arat, zice, n descoperirea tai 532 nelor . Apoi, curia minii este desvrirea petre cerii n vederea (n contemplarea) cereasc, care se mic n afara simurilor prin puterea duhovniceasc 533 a lumii de sus, a minunilor fr numr . De aceea, vztorul se roag ntr-un chip nalt, avnd nelegerea 534 curit prin tiina contemplaiei . Cci datorit acestei craii, el vede pe Dumnezeu, pe ct e cu putin, i ajunge cu adevrat fericit, rugndu-se.
ginit (Filoc. rom. II, p. 97). Iar n cap. gnostice I, 83, s p u n e c m i n t e a n u s e p o a t e a p r o p i a d e D u m n e z e u d e c t golit d e t o a t e chipurile refe r i t o a r e la El (Filoc. rom. II, p. 158). D e s p r e v i g o a r e a ce o d minii rug c i u n e a v o r b e t e Sf. M a x i m n Cap. despre dragoste II, 52 (Filoc. rom. II, p. 66). Iar d e s p r e zborul minii s p r e Dumnezeu, n a r i p a t de d r a g o s t e a fa de El, c a r e o elibereaz de t o a t e l e g t u r i l e cu lucrurile, v o r b e t e n Cap. despre dragoste I, 10 (Filoc. rom. II, p. 38). n m u l t e c a p e t e a r a t c p r i n c u r i a minii, n e l e g e c u r i a ei de l e g t u r i l e p t i m a e cu lu crurile ( d e ex. C a p . d e s p r e d r a g o s t e I, 1 4 ; Filoc. rom. I I , p. 39). 530. N u m a i p e n t r u c n r u g c i u n e se t r i e t e vederea lui Dum nezeu, r u g c i u n e a p o a t e goli m i n t e a d e t o a t e c h i p u r i l e lucrurilor. 531. In r u g c i u n e e v e d e r e . Dar numai d a c m i n t e a , la r n d u l ei, se ntinde s p r e v e d e r e a lui Dumnezeu, r u g c i u n e a p o a t e a v e a a c e a s t v e d e r e . 532. T a i n a tainelor, t a i n a c a r e c u p r i n d e t o a t e t a i n e l e , e Dumnezeu. M i n t e a c u r i t , golit de chipurile c a r e o mrginesc, r e c p t n d u - i dezmrginirea, t r i e t e n D u m n e z e u cel n e m r g i n i t i n a i n t e a z n El fr sfrit. 533. P u t e r e a lumii de sus e p u t e r e a Duhului Sfnt. De a c e e a n u m a i p r i n p u t e r e a Duhului, p r i m i t de sus, se mic mintea, n c o n t e m p l a r e a ei, n lumea acestei puteri, svrindu-se cu ea minuni f r n u m r , a cror experien o triete. 534. tiina c o n t e m p l a i e i este o tiin practic, d o b n d i t p r i n de p r i n d e r e i experien. In ea v z t o r u l i-a curit nelegerea, i de a c e e a r u g c i u n e a lui este n a l t .

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

255

20. Despre: Duh este Dumnezeu i cei ce se nchin Lui se cade s se nchine n Duh i adevr (Ioan 4, 24). Duh este Dumnezeu, zice, i cei ce se nchin Lui se cade s se nchine n Duh i adevr (Ioan 4, 24). A vorbit de nchintori la plural i nu de nchintor la sin gular. Iar aceasta e ct se poate de potrivit, odat ce voiete ca toi s se mntuiasc i la cunotina adev rului s vin (1 Tim. 2, 4). i de fapt aceasta o voiete Mntuitorul, care a pregtit diferite locauri (Ioan 14, 2) spre bucuria celor ce se vor ndrepti. Aceasta o voiete ngerul marelui sfat, Cel ce din prisosina iubirii Sale de oameni ntinde minile susintoare nelepilor, nenelepilor, celor slbui la grai i tocii la nelegere; Cel ce le d tuturor oamenilor ajutorul mntuitor, care lucreaz n chip mprit i n multe feluri, dup nsu irea i voina fiecruia, ba a aduga, dup puterea i dup nvtura celui ce se las cluzit spre Dumne zeu i s-a hotrt, potrivit celor spuse, s se nchine lui Dumnezeu. Cci se ntmpl uneori c cineva, chiar dac are o fire bun, fiind lipsit de un nvtor, nu iz butete s ajung la inta desvrit voit de Dumne zeu, iar alii, dimpotriv, dei au un nvtor ncercat n cele dumnezeieti i duhovniceti, snt mpiedicai de slbiciunea firii lor s urce spre desvrire. Dar i unii i alii, i toi la un loc, pot, dac voiesc, s se nchine n Duh i adevr lui Dumnezeu, fiecare dup ceata n care e rnduit, sau dup puterea, sau dup darul ce-l are de la Dumnezeul tuturor. De pild, cel nenzestrat, dac umbl potrivit poruncilor i credinei, urmnd cu smerenie celor ncercai, e vdit c se nchin cu ade vrat lui Dumnezeu n Duh i adevr. Pentru c Duhul este n credina care vorbete cu limpezime despre lu crurile dumnezeieti i nevzute. Cci zice: Cuvintele

256

FILOCALIA

pe care Eu le spun vou snt Duh i via (Ioan 6, 63) 5 3 5 . i nu cred c e cineva att de tocit la nelegere, nct s vrea s deosebeasc poruncile minunate i ndumnezei toare ale Adevrului prin sine, n oarecare fel, de adevr 5 3 6 . Astfel cel ce urmeaz, precum s-a spus, credinei, se nchin n adevr i n Duh lui Dumnezeu, care l nva pe el cele ale credinei. i de aceea el poate fi numit fptuitor i vztor 5 3 7 . Iar cel ce se ocup cu cunotina fpturilor i a Sfintei Scripturi i de la aces tea e ridicat, dup cuviin, ca de la ceea ce e vzut i grit, la Dumnezeu, cum e ridicat cineva de la trup la cele ale nelegerii, e vdit c e urcat la Duh i prin aceasta nemijlocit la ceea ce e mai presus de minte, adic la Dumnezeu, Adevrul mai presus de orice ade vr, i se nchin n chipul cel mai limpede n Duh i adevr lui Dumnezeu 5 3 8 . La fel cei ce cnt i cei ce se roag, dac pricep nelesul cuvintelor cntate i struiesc n el, pe ct e cu putin, se nchin lui Dumne zeu n Duh i adevr. Cci sfinitele cuvinte ale psal milor i ale rugciunilor snt n chip vdit Duh i adevr 5 3 9 . Dar i cel ce s-a adunat n sine, prin mpr535. D u h u l e n c r e d i n a g r i t o a r e d e s p r e Dumnezeu. Cci c r e d i n a e de la Duhul i Duhul g r i e t e p r i n ea omului. 536. A d e v r u l nu e d e o s e b i t de Cel ce e a d e v r u l prin Sine, de Subiectul s u p r e m a l a d e v r u l u i . U n a d e v r c a r e a r sta d e sine, n e g n d i t de un Subiect personal, din care i r a d i a z tot a d e v r u l , nu p o a t e fi cu getat. Nici cel mai simplu om nu p o a t e s-i nchipuie aa ceva. Iar vznd n a d e v r pe Subiectul a d e v r u l u i , el se n c h i n lui Dumnezeu n a d e v r , s a u ca Celui ce este izvorul a d e v r u l u i . 537. Snt cele d o u e t a p e principale ale urcuului d u h o v n i c e s c . 538. Cine u r c de la c u n o a t e r e a n a t u r a l la c e a mai presus de fire, u r c la p l a n u l Duhului. Dar acolo e i Adevrul deplin. 539. n e l e s u l c u v i n t e l o r psalmilor i rugciunilor e duh i adevr, dar d e v i n e astfel n cel ce le r o s t e t e cnd le asimileaz fiinei sale, cnd i le face n mod intim ale sale. Atunci el e n a d e v r i n Duh, cci prin ele nu numai c s p u n e a d e v r u l , ci face c u n o s c u t i p u t e r e a

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

257

tirea vdit de Duhul i prin nrurirea Lui, i cu get pe Dumnezeu n lumina cunotinei n chip unitar i fr vedere, se nchin, de asemenea, lui Dumnezeu 541 n Duh i adevr ntr-un mod mai n a l t . i iari, pe lng acestea, cel ce oglindete n sine lumina slavei iconomiei lui Hristos, pe ct e cu putin, i revrsarea urmtoare a Duhului lucrtor i mngietor, la cei cre dincioi, pornit de la Tatl prin Fiul, se nchin i el cu adevrat n adevr i n Duh lui Dumnezeu, n Hris tos Iisus. 21. Despre rugciune.

540

Cel ce nva pe om cunotin, Dumnezeu este (Ps. 93, 10), precum s-a scris. Dar cum l nva? Dndu-i rugciune ntr-o adiere sfnt a Duhului ce sufl 542 pururea n cel ce se roag . Cu adevrat, aceast
de v i a care l-a u m p l u t pe el (pe Duhul). I n t r e a d e v r i Duh nu e des prire, p e n t r u c a d e v r u l e viu, ca unul ce iradiaz din Dumnezeu cel viu. O r i c e p e r s o a n e adevr, d a r e adevr, p e n t r u c e vie. A c e a s t a e valabil infinit mai mult i p r i n e x c e l e n p e n t r u P e r s o a n a dumnezeiasc, sau p e n t r u P e r s o a n e l e Sfintei Treimi unite d u p fiin. 540. N u m a i prin D u h u l se p o a t e a d u n a cineva n sine. O a r e c u m omul nsui i este t r a n s c e n d e n t siei, s a u mai presus de n a t u r , cunoscndu-se numai n r e l a i e cu Dumnezeu, t r a n s c e n d e n a suprem. 5 4 1 . I n privirea fpturilor, n c i t i r e a Scripturilor, n c u g e t a r e a ne lesurilor cuvintelor rugciunilor, m i n t e a se desfoar i se ridic la Dumnezeu, t r e c n d p e rnd d e l a u n a sau alta, d i n p u t e r i l e i d a r u r i l e Lui. Dar cnd m i n t e a se a d u n din t o a t e acestea (se nfoar), c u g e t la Dumnezeu ca la u n i t a t e a nesfrit. T o a t e c o n i n u t u r i l e vieii Lui snt c o n t e m p l a t e d e o d a t n u n i t a t e a lor. M i n t e a se simte a t u n c i scufundat n mod superior n a d e v r u l Treimii p e r s o n a l e i n Duhul, sau n pu terea ei ce se comunic omului. 542. Cunotina e s t e pricinuit de rugciune, cci r u g c i u n e a nsi este o adiere suflat de D u h u l Sfnt n suflet. Deci cunotina este con tactul nemijlocit cu Dumnezeu, care se face prezent n fiina omului prin suflare. In r u g c i u n e se face cunoscut Dumnezeu, n t r u c t p r o d u c e n suflet, prin p r e z e n a Lui, nevoia s I se adreseze. Dumnezeu se face pre zent n suflet ca p a r t e n e r de dialog.

258

FILOCALIA

sfinit rugciune, fiind un dar mare al harului suprabun, se face nvtoare celui ce a agonisit-o, slujind 543 n chip limpede ca un fel de oglind feei sufletului . n aceast oglind mintea i vede limpede abaterile, rtcirile, robirile, trndviile i nelrile; dar nu numai acestea, ci i vzduhul curiei, lumina ntins a vederii (contemplaiei), duhul nlrii dumnezeieti i ndum nezeitoare spre Dumnezeu i flacra de foc ntreinut de iubirea de Dumnezeu, simplitatea i libertatea de chipuri a nelegerii, tcerea cu privire la toate cele ce urmeaz de aci i uimirea plin de mult bucurie. Vor bind n general, mintea i cunoate n rugciune, fr greeal, simirile i nzuinele ei sufleteti, aa cum snt, i descoper n chip limpede cele dinti pricini ale nceputurilor micrilor lor; i pe unele le tmduiete, de altele se alipete, att ct poate, dup cum snt vred nice de ngrijire, sau de tmduire. Astfel ajunge la vieuirea priceput a monahilor, n truct nu nva numai din nevoia de a se folosi, cum trebuie, de minte i de raiune, de nelegere i de sim ire, ci i ca s dea mniei i poftei cele cuvenite. i n general va ti s nfptuiasc bine i frumos armonia ngrijit i bine ntocmit a puterilor sufleteti cu o pri cepere nedobndit, nvnd s le fac s rsune n chip vdit ca o cntare duhovniceasc mai dulce ca ori care alta n fptuire i n lucrarea vederii (contempla543. R u g c i u n e a d c u n o t i n sufletului despre el nsui, prin fap tul c se face oglind n c a r e el nsui se p r i v e t e . Dar r u g c i u n e a se face oglind sufletului, prin faptul c i-o ine n fa Dumnezeu, sau h a r u l Duhului. Sufletul singur nu i-o p o a t e ine. Rugciunea, ca i oglinda, are un suport obiectiv. De a c e e a sufletul, vzndu-se pe sine n r u g c i u n e , are t o t o d a t contiina c e inut n l e g t u r cu Dumnezeu. Sufletul se c u n o a t e ns n r u g c i u n e cu t o a t e strile i p o r n i r i l e lui b u n e i rele. Dar v e d e n a c e l a i timp i simplitatea lui fr chip, dac s-a ridicat la c u r i a de t o a t e l e g t u r i l e cu lucrurile. Absorbirea n ve d e r e a acestei t a i n e n e g r i t e a sale, p r o d u c e n el o t c e r e d e s p r e toate, o t c e r e d e s p r e el nsui i o c o p l e i t o a r e uimire.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

259

iei) 5 4 4 . Pentru aceea, pacea iubit a lui Dumnezeu se slluiete mpreun cu bucuria plin de har i cu o sfnt iubire n cel ce s-a deprins tainic n adevrata rugciune i s-a mpodobit ntreg cu roadele Duhului. Drept urmare, cel ce a judecat c trebuie s se roage nencetat (1 Tes. 5, 17), cu toat srguina, i n tot chi pul, cum zice Apostolul, i se strduiete ct se poate de mult cu aceast lucrare, va fi pus n rndul ucenicilor lui Hristos. Cci urmnd nvturilor lor despre sfin ita rugciune, s-a fcut fiu al harului n Hristos. 22. Cte lucrri are rugciunea i de ct cinste e vrednic. Dac sfinita rugciune duhovniceasc ar fi numai nvtoarea i arttoarea datoriilor ce in de virtute, i de cte laude n-ar fi vrednic! Dar acum c nu e nu mai nvtoare i arttoare, ci i mngierea ndemntoare spre tot ce e bun, nu e ea mai presus de toate sfintele laude? Dar fiindc att nvtura ct i mng ierea ndemntoare rmn fr rodul cuvenit din pricina slbiciunii celui nvat i ndemnat, de aceea e nevoie de o putere pe msura lor, cutnd vei afla deodat c rugciunea d sufletului i puterea Duhului spre lu crare. Aa e de mare puterea rugciunii celor virtuoi. i pe drept cuvnt. Cci rugciunea insuflat i, ca s
5 4 4 . o pricepere, sau o n e l e g e r e care i v i n e omului duhovnicesc ca un dar de sus de a nu lsa o p u t e r e a sufletului s t r e a c m s u r a n l u c r a r e a ei, ci de a le ine pe t o a t e ntr-un echilibru armonios. Armo nia a c e a s t a se simte ca o m e l o d i e mai dulce ca o r i c a r e alta, att n fapte ct i n gndire. O m u l nu va s c o a t e tonuri stridente n c o m p o r t a r e a lui i nici n v i a a lui spiritual, a c c e n t u n d p r e a mult r a i u n e a fa de sim ire, sau un sentimentalism lipsit de m s u r i de gndire. De d u l c e a a a c e a s t a se v o r b e t e i n cap. 74 din Centuria lui Calist i Ignatie, cum se v o r b e t e i de b u c u r i a i de iubirea c a r e o nsoesc. A c e a s t a ne face din nou s socotim c acelai Calist, c a r e e a u t o r u l scrierii de fa, e i u n u l din autorii Centuriei.

260

FILOCALIA

zic aa, vie i micat n chip vdit printr-o nencetat izvorre din inim, avnd aceast nsuire prin mpr tirea i lucrarea Duhului de via fctor, are, drept urmare, ca foarte necesare, aceste trei lucrri: nv tura celor cuvenite celor credincioi, ndemnul mngietor spre nevoinele pentru cele ce trebuie mplinite, i nainte de ele puterea spre uurarea celor grele de mplinit. De aceea, Domnul nostru i Dttorul Duhu lui a spus: Vei lua putere cnd va veni Sfntul Duh peste voi (Fapte 1, 8). Iar aceast putere o numete iari limpede Mngietor i nvtor, zicnd: Mn gietorul, Duhul cel Sfnt, pe care-L va trimite Tatl ntru numele Meu, Acela v va nva pe voi toate i v va aduce aminte cele ce v-am spus vou (Ioan 14, 26). Iar c prin rugciune se d fiecruia artarea Duhului spre folos, o arat limpede nvtura Sfntului Pavel, care adaug c unuia i se d duhul nelepciunii, altuia, al cunotinei i iari altuia, al vindecrilor (1 Cor. 12, 89) i celorlali celelalte, de care Apostolul a amintit. Iar acestea le lucreaz unul i acelai Duh, mprind fiecruia ndeosebi, precum voiete, (1 Cor. 12, 11). Iar cel ce s-a fcut prta n orice fel de darul Du hului, primete pe urm n chip necesar cele trei lu crri, adic puterea mai presus de fire, nvtura mai presus de lume i mngierea dumnezeiasc, s-a artat din sfintele cuvinte ale Domnului pe care le-am amin tit. De altfel i cnd zice Domnul: Fr de Mine nu putei face nimic (Ioan 15, 5), arat nendoielnic c pentru tot ce trebuie svrit e numaidect de trebuin puterea dumnezeiasc. Dar i cnd zice: S nu numii pe nimenea nvtor pe pmnt, cci Unul este nv torul i Cluzitorul vostru, Hristos (Matei 23, 10), arat limpede c omul are nevoie de nvtura dum nezeiasc spre cele ce trebuie i spre cele ce se fac dup voia lui Dumnezeu. i cnd ntrete zicnd: Eu voi

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

261

ruga pe Tatl i alt Mngietor v va trimite vou Du hul Adevrului, ca s rmn cu voi n veac (Ioan 14, 16), gndete-te la mngierea cea atottrebuincioas i nedesprit de har. Deci s-a artat mprirea darurilor, care deosebete n oarecare fel pe unul de altul. Cci altceva este ne lepciunea i altceva cunotina, dup felul lor. i proorocia nu e acelai lucru cu cele spuse nainte. i, altceva snt darurile vindecrii. i spunnd pe scurt, fiecare dar al Duhului se deosebete de fiecare, pe care le-a nirat Apostolul (1 Cor. 12, 89). Dar fiecare har e mpodobit cu cele trei lucrri ale Duhului de via fctor. Cci cum ar fi mintea cea creat i legat de trup, prta la bunurile ei i la vir tute, dac n-ar avea o putere de mprtire mai pre sus de ceruri 5 4 5 , cnd nici ngerii nu pot aceasta de la ei? i cum va fi n stare de mprtirea de cele mai presus de ceruri, fr cluzirea tainic a Duhului? vdit c va amei pn s ajung la o aa de mare nl ime a drniciei dumnezeieti i a triei neobosite a vir tuii, dac n-ar primi sfinita mngiere ndemntoare a Celui bun. Deci ce trebuie s cugetm despre rugciunea svrit cu nrurirea Duhului, care e pricinuitoarea a tot darul duhovnicesc dat sufletului, aducnd cu ea puterea nvturii i mngierea Sfntului Duh? De ce laude nu e mai mult dect vrednic o astfel de rugciune i ct de mult nu trebuie cinstit de cei ce au dobndit-o prin har i cutat de cei lipsii nc de ea, odat ce ea leag cu
545. N a t u r a nu e nchis n ea nsi. Cu att mai puin mintea, ca p a r t e a cea mai n a l t a sufletului omenesc. Ea nu-si dezvolt bunurile ei, dect mprtindu-se de l u c r a r e a Duhului. Dar a c e a s t a n s e a m n c are n ea nsi p u t e r e a de a se mprti de l u c r a r e a aceea.

262

FILOCALIA

legturi sfinite mintea cu Dumnezeu, n Hristos Iisus, 546 Fiul lui Dumnezeu cu adevrat? . 23. Despre rugciune.

Dup ce mintea a dobndit cu ajutorul harului o n elegere vdit a lui Dumnezeu, prin cugetarea la cele din jurul lui Dumnezeu i prin insuflarea Duhului de via fctor, s se cerceteze pe sine i neputina sa i s vad ct e de departe de ceea ce trebuie s fie, prin negrija i uitarea datoriilor i prin netiina celor cuve nite. i aa, mplinind lucrarea cea dreapt i adevrat a ocrrii de sine i a cugetului smerit, s se apropie de Dumnezeu prin rugciune, smerit cugetare, dar i cu ncrederea i cu ndejdea n iubirea mai presus de n elegere a lui Dumnezeu fa de om, din buntate ne grit. Cci sfinitul Pavel ne nva s ne apropiem de tronul harului cu ndrzneal, ncrezndu-ne n aceast iubire covritoare (Evr. 4, 16). Cci nu obinuiete Dumnezeu s fac ca noi cele ale noastre, ci dup mila Lui cea nemrginit. Drept aceea, s nu privim la noi n vremea rugciunii, ci spre puterea neamintitoare de ru i atotmilostiv a Preabunului nostru Dumnezeu i Tat, ca astfel s avem i noi cu uurin dragostea 547 Lui cu adevrat mntuitoare . 24. Tlcuire la cuvntul lui Dumnezeu ctre Avraam: Iei din pmntul tu. i despre vedere (contemplare).
546. . Legturile cu c a r e r u g c i u n e a leag m i n t e a de Hristos, snt relaii afectuoase, pline de simire. Ele nu snt trimise nu mai de sus ca nite a n c o r e n solul sufletului, ci a p a r i de jos, din suflet ca nite actualizri ale p o t e n t e l o r sale, dar t o t d e a u n a cu ajutorul trimis de sus, ca nite r s p u n s u r i la c h e m r i l e de sus. 547. D r a g o s t e a de D u m n e z e u se slluiete n noi cnd privim la d r a g o s t e a Lui cea pentru noi, sau o simim pe a c e a s t a lucrnd n noi. Privirea cu n c r e d e r e la nsuirea cuiva i deschide sufletul p e n t r u pri mirea acelei nsuiri d i n el.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

263

Zis-a Dumnezeu lui Avraam, adic omului strbt tor 5 4 8 : Iei din pmntul tu i din rudenia ta i din casa tatlui tu i vino n pmntul pe care i-l voi ar ta, pmnt din care curge lapte i miere (Fac. 12, 1). Dar zice i acum, ntr-un neles mai nalt, minii care s-a fcut trectoare i a strbtut de la cele ce se cu nosc cu simurile, la cele ce se gndesc cu mintea: Iei din simirea ta i deci i din cele supuse simurilor i, simplu vorbind, din toat lumea vzut i vino n p mntul pe care i-l voi arta. Aceasta se aseamn cu ceea ce s-a spus de Domnul : Vinde-i averile tale i le d sracilor i ia crucea ta, adic rstignete-te fa de simire i fa de cele supuse simurilor i fa de toat lumea, i venind urmeaz-Mi Mie (Marcu 10, 21), care M voi sui la Tatl; desigur nu fr Duhul povuitor. Acolo se spune : A zis Dumnezeu ctre Avraam, adic a zis Tatl prin Cuvntul, sau prin Fiul. i continund, a zis : i vino n pmntul pe care i-l voi arta. Dar artarea se face prin deget. Iar degetul lui Dumnezeu s-a spus c e Duhul lui Dumnezeu, dup cu vntul: Iar dac Eu, cu degetul lui Dumnezeu scot dracii (Luca 11, 20). Iar aceasta o tilcuiete altdat spunnd: Prin Duhul lui Dumnezeu (Matei 12, 28). Aa au spus i nelepii egiptenilor: Aceasta este de getul lui Dumnezeu (Ie. 8, 19), numind aa lucrarea 549 Duhului . n pmntul pe care i-1 voi arta. ca i cnd ar zice: n pmntul, n care te voi cluzi prin Cuvntul i prin Duhul. n pmntul n care curge lapte i miere; adic la nelegerea lui Dumnezeu n548. O m u l e o fiin s t r b t t o a r e (), p e n t r u c nu p o a t e r m n e la cele vzute, ci s t r b a t e cu g n d i r e a la o lume c u g e t a t i de acolo p n la Dumnezeu. 549. Degetul e simbolul lucrrii a r t t o a r e . Prin Duhul Sfnt ne a r a t Dumnezeu calea pe care t r e b u i e s mergem. D u h u l este inspiratorul nos tru dumnezeiesc. El a a r t a t Proorocilor viitorul.

264

FILOCALIA

sui i la cunoaterea a ceea ce este El 55. La aceast cu noatere, la care trebuie s ajung mintea, nu poate ajunge altfel, dect cluzit i luminat prin ilumina rea Duhului de via fctor, care vine la artare prin Fiul. Iubitorul de oameni Dumnezeu atrage mintea obinuit, ca s strbat mai sus de nrurirea fiinelor gndite create (ngerii), ca pe un alt Avraam de la cele supuse simurilor la cele cugetate i dincolo de ele, unde este privirea i contemplarea unitar a dumnezeirii n trei ipostasuri. De aceea, foarte potrivit s-a artat c face aceasta prin ntreita putere i lucrare a unicului izvor dumnezeiesc 5 5 1 . Cci nsui Dumnezeu i Tatl este, n nelesul prin cipal, pmntul fgduinei, pe care avem fgduina c-l vor moteni cei blnzi (Matei 5, 5) i cei drepi la inim, care se vor sili prin Duhul s se fac motenitori ai Lui. El este pmntul din care curge lapte i miere, luminile de diminea, razele gemene, viaa i desfta rea i curia a toat lumea. Miere poate fi numit Cel nscut din Tatl, Cel ce este Fiul lui nedesprit, prin ntruparea Lui ca ntr-un fagure de miere, din care se ndulcete i se veselete, cum ar zice cineva, tot ce este omenesc, cu nvturile i cu harurile mai presus de fire i cu alte zeci de mii de bunti i frumusei 5 5 2 .
550. Dumnezeu este i pmntul pe care-l v o r moteni cei blnzi. P m n t u l e d a t aci ca simbol a c e e a ce e u l t i m a t e m e l i e a t u t u r o r celor ce se cldesc i cresc pe el, al ultimului izvor al t u t u r o r buntilor. A c e s t a e Dumnezeu, ca ipostasul, s a u s u p o r t u l ultim a t o t ce exist. 551. D e o a r e c e mintea e a t r a s nu n u m a i la c o n t e m p l a r e a u n u i Dum nezeu n general, ci a u n u i Dumnezeu ntreit n ipostasuri, ea e a t r a s de m p r e u n l u c r a r e a t u t u r o r celor trei ipostasuri. M i n t e a sesizeaz pe a c e a culme, dar i pe tot d r u m u l spre ea, un D u m n e z e u al iubirii, deci un Dumnezeu tripersonal. Cci n-ar p u t e a fi o iubire etern, d a c n-ar exista dect o P e r s o a n dumnezeiasc, s a u cu att m a i puin, d a c n-ar exista d e c t o e s e n i m p e r s o n a l . 552. Fiul lui Dumnezeu a fcut dulce ca mierea u m a n i t a t e a n care s-a n t r u p a t , voind s n d u l c e a s c pe toi oamenii n relaiile lor cu ea

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

265

Lapte e Duhul Sfnt, Cel unitar, care nu e nscut, ci purces i alb ca lumina, Cel ce cu hrana Lui crete spre Dumnezeu fiinele cuvnttoare, ajunse asemenea prun cilor, care vor intra n mpria cerurilor, cum a zis Domnul. Aadar, pmntul i laptele i mierea ce curg din el trebuie vzute dup nelesul cuvenit al lor, ca Tatl i Fiul i Duhul Sfnt 5 5 3 . n acest pmnt e mutat cu totul mintea, ajuns, potrivit celor spuse, strbttoare, prin cluzirea i puterea i lucrarea dumnezeirii, celei n trei ipostasuri. Cci precum, dup Pavel, nimenea nu poate zice Domnul Iisus, dect numai n Duhul Sfnt (1 Cor. 12, 3), aa nimenea nu ar putea aduna puterea de nelegere i de vedere a sufletului su spre slava i m reia unitar a unitii treimice, dect prin puterea, lu crarea i harul Treimii, odat cu lepdarea celor simite prin simuri i a celor gndite (vzute cu gndirea, sau contemplate) n Scripturi i n cele supuse simuri lor 5 5 4 , i prin retragerea din toate cele ce se pot m sura.
i n t r e ei nii. La a c e a s t d u l c e a au ajuns Sfinii. Duhul Sfnt e i El d u l c e ca m i e r e a , cum a r a t d u l c e a a pe c a r e o ctig cei ce vieuiesc n E l ; i alb, p e n t r u n e v i n o v i a Lui, pe care o m p r t e t e i celor ce cred n Hristos din t o a t inima. Acetia s-au fcut ca pruncii prin nevi n o v i a lor. i n u m a i fcndu-se astfel, v o r p u t e a i n t r a n m p r i a cerurilor. Acolo nu p u t e m intra dect cu simire de prunci, d a c sntem fii ai Celui vechi de zile. 553. Am spus la nota 550 c pmntul este Dumnezeu, ca suportul i izvorul ntregii existene. Dar n neles mai deosebit el este Tatl, ipos tasul din c a r e p r o v i n celelalte dou ipostasuri. 554. Se v o r b e t e aici de teologia negativ. Nu n u m a i cele sensibile, ci i cele gndite pe baza Scripturii i a celor sensibile t r e b u i e prsite, pentru a ne ridica la nelegerea u n i t a r a lui Dumnezeu n Treime. Dar autorul nu n e l e g e c teologia n e g a t i v ar p u t e a ridica mintea la Dum nezeu ca simpl o p e r a i e i n t e l e c t u a l de n e g a r e a celor cunoscute, ci

266

FILOCALIA

Cci n lumina Ta, a lui Dumnezeu, adic n ilu minarea unitar a Ta, vom vedea lumina (Ps. 35, 9), sau pe Tine, pe Cel ce luminezi inimile noastre i min tea noastr. i, numai privind ale Tale, am putea cu noate ale Tale, ca s nu se poat luda cu sine nici-un trup .(1 Cor. 1, 29). Pentru aceasta, aa cum Avram, care nseamn strbttor, pentru c a ieit cel dinti, cnd a auzit, i a lsat toate, precum i s-a poruncit, i s-a mutat n pmntul n care curge miere i lapte; a primit numele schimbat de Avraam sau de tat al mul tor neamuri, tot aa i mintea, care, dup chipul lui, prin puterea i lucrarea dumnezeirii ntreit ipostatice, iese din cele supuse simurilor i din simirea lumii i se mut la lumina, adic la contemplarea i privirea unitar a Treimii dumnezeieti, e vrednic s fie numit strbttoare i se face nsctoare i purceztoare a unor mari i multe nelegeri negrite i tainice, ca a unor popoare, dat fiind c i se descoper i se nasc din ea lucruri minunate, de care se bucur i se veselete ca un tat de copii i petrece n pacea cea ntru Hristos. 25. Despre smerenie i vederea sufleteasc (contem plare). Minunate snt lucrurile Tale, Doamne, i s-a uimit sufletul meu, cunoscndu-le foarte. Pricina nlrii cu mintea se face prilej puternic de smerenie i ceea ce nal sufletul la nesfrit, aceea l smerete n chip covritor. Smerenia e nceput al vederii i vederea de svrirea smereniei. De-ar cunoate cineva nelepciu nea lumii ntregi, fr smerenie e cu neputin s dobndeasc vederea care nal. O numesc vederea care
s o c o t e t e c ea numai u n i t cu p u t e r e a i cu harul lui Dumnezeu p o a t e ridica mintea la D u m n e z e u . Deci u n e t e cu teologia n e g a t i v o expe r i e n tainic pozitiv a lui Dumnezeu.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

267

nal, cci vederea (contemplarea) pe care o aveau eli nii, nu nal. Dar nici fr vederea care nal nu se poate omul smeri i nu va ncovoia grumazul ca pe un cerc (Is. 58, 5). O, nelepciune negrit a Celui ce ne-a zidit pe noi astfel! Cine ar fi cunoscut vreodat aceasta, nainte de a vedea cea mai nalt nlare din smere nie, dup covritoarea smerire din cele preanalte? Dar ar putea zice cineva i despre mintea ndumne zeit c cel ce s-a cobort, acela este i cel ce s-a nl at; i la aceasta s-ar putea aduga, c cel ce s-a nl at, acela este i cel ce s-a cobort (Efes. 4, 10). Cci cnd mintea ajunge s se veseleasc prin har ntru sme renie de cele preanalte i s se bucure de cele mai presus de cuvnt, ca de ale sale, atunci se coboar mai 555 a jos dect toi ntru smerenie . David spune: Doamne, nu s-ar fi nlat inima mea, nici nu s-ar fi ridicat ochii mei, nici n-a fi umblat ntru cele mari, nici n cele minunate mai presus de mine, dac nu m-a fi sme rit cu cugetul (Ps. 130, 12). Dar mintea ar putea spune, pe lng aceasta, nu fr dreptate, i dimpotriv: Doamne, nu m-a fi smerit, nici nu m-a fi deplns, nici nu m-a fi numit pmnt i cenu, dac nu s-ar fi nlat inima mea i nu s-ar fi ridicat ochii mei i n-a
555 a. A v e m aci un m a r e p a r a d o x : s m e r e n i a e n l a r e i nlarea, s m e r e n i e . In s m e r e n i e omul se b u c u r de n l i m e i nlimea a d e v r a t nu e c u n o s c u t dect n smerenie. Deosebirile n t r e acestea dou se anu leaz c n d snt a d e v r a t e . Trieti n s m e r e n i a fr sfrit, n l a r e a fr sfrit i invers. Cine se scufund n smerenie, se scufund n ex p e r i e n a celei mai eseniale r e a l i t i , deci a celei mai n a l t e . n l a r e a lipsit de s m e r e n i e e o umflare lipsit de c o n i n u t ul r e a l i t i i ; e un balon de s p u n . Tot ce atinge cel ce c o b o a r de la nlime din iubire, u m p l e de nlimea sa. Fiul lui Dumnezeu, fcndu-se om, a fcut pe om d u m n e z e u . Sau n smerenie se v e d e r e a l i t a t e a n toat m r e i a i den sitatea ei. Diavolul nu e smerit, p e n t r u c nu v e d e m r e i a atotstrlucitoare a lui Dumnezeu, mreia realitii a d e v r a t e . Lipsa de smerenie e p r i c i n u i t de o jalnic superficialitate, sau a d u c e cu ea superficialitatea. De aceea aduce i o plictisitoare m o n o t o n i e .

268

FILOCALIA

fi umblat ntru cele mine. O, minunate n inima mea cnd mintea, care a fost Ta! 5 5 5 b .

mari i minunate, mai presus de Fctorule i mprate! Uimire pui cunosc lucrul nelepciunii Tale, zidit neleapt de ctre pronia

26. Despre aceleai. La nceput, mintea care se ntoarce prin har la Dum nezeu, e stpnit de o stare de descurajare. De aceea, omul n care se afl aceast minte se tnguiete jelind i plnge cu durere, zdrobindu-i pe ct poate inima i curind zi de zi mptimirea ei i smerindu-se, dup cuviin, cu toat ntristarea. Dobndind astfel prin ha rul lui Hristos curia cuvenit, prin linitire, i strbtnd cu nelegere la cele ale nelegerii i ajungnd la Dumnezeu i nlndu-se la slava Lui i privind-o cu ncordare, e cuprins de a doua descurajare a ne legerii, dup cea dinti, cu mult mai mare, mai fr ieire i mai nencetat. Prin aceasta dobndete o sme renie att de ntrit i de vdit nct, dac ar putea, ar ferici pe toi oamenii, iar pe sine se vede mai ru dect pe oricare; se vede cu o simire a sufletului n adevr mai ru dect ceea ce nu exist nicidecum. Cci ceea ce nu e, nu poate pctui, iar pe sine se vede pctuind pururea. Dar, vzndu-se astfel i smerindu-se, potrivit cu aceast simire, totui se bucur mult i se veselete, dar nu de sine cci cum ar face aceasta, odat ce se so cotete pctuind nencetat ci de Dumnezeu Cel n555 b. Cel mai m i n u n a t lucru fcut de Dumnezeu este mintea ome n e a s c . M i n u n a t este lumea cu r a i o n a l i t a t e a ei obiectiv i cu leg tura ce le u n e t e pe t o a t e n mod obiectiv. Dar n e a s e m n a t mai m i n u n a t este mintea c a r e e singur capabil s d e v i n c o n t i e n t de a c e a s t r a i o n a l i t a t e i s le a d u n e pe t o a t e n c u g e t a r e a sa ; ba s t r e a c mai sus i de lume, la o Minte a s e m n t o a r e cu ea, dar n e a s e m n a t mai nalt i mai p u t e r n i c .

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

269

durtor, care e mai aproape de el dect rsuflarea sa, sau, ca s vorbesc mai lmurit, care scoate din inima lui ruri de lumin cereasc i praie nesecate de minuni ale Duhului, pe care le revars n el i-i umplu mintea de lumin, i-i spune simplu: Snt cu tine (Ier. 1, 8) 5 5 6 . Drept aceea, Dumnezeu i descoper acestuia, ca unui prieten, taine, n chip lmurit, i-l umple de bucurie. Iar acestuia i vine s zic cuvintele lui David: Nu dup frdelegile noastre ne-a fcut nou, nici dup pcatele noastre ne-a rspltit nou i cele urmtoare (Ps. 102, 10); i dup Pavel: Prin har sntem mntuii (Efes. 4, 13), mcar c mplinete toate poruncile dum nezeieti, pe ct este cu putin, i urte toat calea nedreapt i se silete pe ct poate s nu lase nimic din cele ce ajut la mntuire. Dar cel ce se cunoate vznd n sine aceast bun simire i ptimind-o, nc nu a ajuns la o vedere adevrat, nc nu vars lacrimi ne ncetate, nc nu a vzut unitatea credinei i nu a dobndit cunotina adevrului (1 Tim. 2, 4 ) 5 5 7 . Nu vede cu adevrat slava dumnezeiasc, nici marginea lucru rilor omeneti. i, ca s spun pe scurt, nu a ajuns la tiina raiunilor dumnezeieti i omeneti n lucruri 5 5 8 .
556. Cnd e e x p e r i a t m r e i a i m a r e a mil a lui Dumnezeu, nu se p o a t e ca sufletul s nu-i simt s m e r e n i a . S a u smerenia nu se p o a t e n a t e n el d e c t d i n e x p e r i e n a m r e i e i i marii b u n t i a lui Dum nezeu. De a c e e a s m e r e n i a proprie i m r e i a lui D u m n e z e u s n t t r i t e m p r e u n . i drept u r m a r e i d e s c u r a j a r e a de p r o p r i a micime i fericirea de a p r o p i e r e a i de mila lui D u m n e z e u . Cu ct e simit D u m n e z e u mai a p r o a p e , cu att s m e r e n i a e mai m a r e . In adncimile n e m s u r a t e ale smereniei, D u m n e z e u e simit m a i a p r o a p e ca rsuflarea p r o p r i e . El nsui e simit ca respirnd p r i n om n adieri de lumin i de via. 557. V e d e r e a sufleteasc (contemplaia) nu e deci o simpl v e d e r e , ci t r i r e a prezenei i lucrrii d u m n e z e i e t i n p r o p r i a fiin, ca izvor de bucurie, de lumin, de n e l e g e r e a t a i n e l o r nalte, ca p r i c i n u i t o a r e de lacrimi de n d u i o a r e . 558. In n e l e g e r e a lucrurilor, n fapte nu s n t n u m a i raiuni d u m nezeieti, ci i omeneti. Desigur, la baza lor snt raiuni d u m n e z e i e t i .

270

FILOCALIA

27. Despre vedere (contemplare). Zidirea mrturisete prin nelesurile ei i Scriptura prin cele duhovniceti ale ei, slava, mpria, nelep ciunea, puterea i, vorbind n deobte, mreia lui Dum nezeu. Dar ct i ce mrturisete din fiecare din aces tea ? Foarte puin, ca o pictur dintr-un ocean. C nu privindu-se pe sine n puterea Sa absolut (dezlegat de toate) i, ca s spun aa, micnd toat puterea, sau ne lepciunea, sau slava i mreia Sa, a fcut Dumnezeu toate cte le-a fcut, mcar c nou ni se arat acestea mari 559 i slvite i pline de nelepciune i de putere . De parte de aa ceva. Fiindc n-a fcut lumea din vreo tre buin a Sa, ci din prisosina buntii Sale, potrivit cu folosul celor pentru care avea s o fac. El a cunoscut ce e omului de folos i cunoscnd aceasta a purces cu mult grij i cu msur, fcnd ceea ce i ddea omu lui putina s locuiasc, s triasc i s vieuiasc, deci 56 privind la nevoile lui i la o bucurie pe msura lui . i
O m u l lucreaz cu m a t e r i a l u l lui D u m n e z e u . Dar p u n e i raiunile (jude cile, cunotinele) sale n n e l e g e r e a lucrurilor i n folosirea lor. O m u l r s p u n d e raiunilor lui D u m n e z e u cu r a i u n i l e sale, c r e s c u t e din acelea, conformndu-se cu ele u n e o r i mai mult, alteori mai puin, alteori deloc. Dar i n cazul din u r m , el a r e n faa sa d a t e l e lui D u m n e z e u . Cel ajuns la v e d e r e a sufleteasc a d e v r a t , v e d e ns n chip contient raiunile dumnezeieti ale l u c r u r i l o r i p u n e n l u c r a r e r a i u n i l e d r e p t e , n a t u r a l e , ale raiunii sale, ca r s p u n s u r i c o r e s p u n z t o a r e , simetrice, la raiunile dumnezeieti. El nu s u c e t e raiunile s a l e i nu le a c o p e r pe cele d u m n e z e i e t i . 559. Nu n u m a i c noi nu sntem n s t a r e s c u n o a t e m t o a t p u t e r e a i n e l e p c i u n e a lui Dumnezeu, aflat obiectiv n lume, d a r nici Dum nezeu n-a p u s n p u t e r e a i o r d i n e a ei t o a t p u t e r e a i n e l e p c i u n e a Sa. Lumea nu e d e s f u r a r e a v z u t , accesibil, a t o t ce se afl n Dum nezeu n mod n e v z u t , inaccesibil, cum spun a t t e a filosofii mai mult sau mai p u i n panteiste, inclusiv Serghie Bulgakov. Dumnezeu ar fi p u t u t c r e a i alte lumi, nesfrite la numr, dac ar fi voit, cum a spus i Sf. Ioan Damaschin. 560. D u m n e z e u a fcut o lume pe m s u r a omului. O m u l a fost cri teriul a d o p t a t de Dumnezeu p e n t r u lumea pe c a r e a creat-o. Dar omul

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

271

El a plsmuit pe Adam, privind la cei m u l i 5 6 1 a . Astfel, se poate vedea c nici pmntul nu le lipsete, nici oa menilor ce-l locuiesc nu le lipsete ceva. Pmntul a fost fcut pe msura celor de jos, iar cerul i soarele i aerul i marea s-au fcut pe msura pmntului. Dar i fiecare din acestea i are msura sa dup msura ce lorlalte, de la Dumnezeu, care le cunoate pe toate na inte de toate i le-a adus la fiin pe toate, dup o rnduial i putere msurat, spre o armonie ntre ele. Cci dac Fctorul n-ar fi nceput creaia celor ce snt, potrivit cu trebuina lor, ci numai spre artarea puterii, nelepciunii, slavei i mreiei Lui, poate ai fi vzut mai degrab zeci de mii de lumi n loc de una singur. Mai bine zis n-ai fi vzut nici lumi, ca cea v zut acum, ci unele strine, mai presus de fire i de nelegere, a cror felurime de nelepciuni i frumu sei, a cror slav i strlucire n-ar fi putut-o suporta sufletul uor, ci ar fi ieit din trup de spaim. Dumnezeu a voit un singur lucru : s fac pe om mprat al celor pmnteti i ca un alt dumnezeu al celor ale lui Dumnezeu. i, potrivit cu aceasta, a adus la fiin lumea aceasta spre folosul uor i nemijlocit al acestuia. Cci spune i oarecare dintre prooroci : Cel ce a fcut pmntul ca pe nimic i l-a ntrit pe nimic
este o astfel de fiin, c pornind de la v i e u i r e a n a c e a s t lume aco m o d a t lui, p o a t e c r e t e la nesfrit n c o m u n i u n e a cu Dumnezeu, n n d u m n e z e i r e a d u p har. Dumnezeu a ales o m s u r : m s u r a omului. Dar pe om l-a fcut pe m s u r a Sa, capabil s-i n s u e a s c la nesfrit con inutul dumnezeirii Sale. Ar fi fost posibil ca D u m n e z e u s a l e a g i alte msuri, t o a t e infinit inferioare infinitii Lui. Dar pe de alt p a r t e , t o a t e fiinele ce le-ar fi p u t u t alege potrivit altor msuri, ar fi trebuit s aib c a p a c i t a t e a s nainteze n aceeai infinitate a Sa, c c i a l t u n d e v a nu p u t e a u s nainteze. 561 a. Dumnezeu n-a fcut l u m e a p e n t r u un s i n g u r om, ci p e n t r u muli. Pentru c o m u n i u n e a n t r e muli. A c t o r a ? N u m a i El tie d e o c a m d a t . La sfrit v o m ti i noi.

272

FILOCALIA

(Is. 40, 23 ; Iov 26, 7) ; sau altul : Cel ce ntinde cerul ca pe o piele peste cele mai de sus (Ps. 103, 3). Apoi, dac numai privind la pmnt, acesta e cuprins de cu tremur, ct de mare trebuie s fie bogia puterii Lui ? De aceea, le-a adus la fiin pe toate cele vzute numai cu cuvntul. Iar cele mai slvite i mai bune snt ps trate pentru veci. Ca s le poat privi sufletul pe ace lea, se topete trupul prin moarte n mormnt ca ntr-un cuptor i se face om nou 5 6 1 b pentru noi bunti, des ftri i vederi noi. Cele vzute acum snt ca o umbr oarecare i, cum ar spune cineva, ca un vis lung. Dac ar vrea cineva s se ncredineze de aceasta, s priveas c, dac are putere, la lumea ngerilor, cunoscut cu mintea, i va vedea acolo frumusee, slav, nelepciune i putere, nu numai negrite, ci i nenelese de noi, mcar c i lumea aceea, cu toat felurimea i cu toate minunile ei, a luat fiin numai printr-un singur gnd al lui Dumnezeu. Dac unele ca acestea snt lucrul unui singur gnd, ce nu s-ar fi fcut, dac s-ar fi pus n micare toat voina, nelepciunea i puterea lui Dumnezeu, aa cum
561 b. In textul grec se s p u n e simplu c sufletul, ca s p o a t privi cele viitoare, se t o p e t e prin m o a r t e n m o r m n t ca ntr-un c u p t o r i se face o m nou. I n m o d d i r e c t s e t o p e t e t r u p u l . D a r n t r u c t d i n c o n v i e u i r e a cu t r u p u l au existat i s-au dezvoltat n suflet n i t e simiri, ba ntreg sufletul a fost influenat p r i n ele, acestea, topindu-se i ele, im plic o m o a r t e i o suferin i p e n t r u suflet, sau un fel de retopire sau de refacere i a sufletului. Propriu-zis, a c e s t e simiri nu dispar fr u r m , i deci nici sufletul nu d e v i n e ca u n u l c a r e n-a trit n t r u p . Cci peceile, sau ntipririle p u s e de simirile t r i t e de suflet d a t o r i t con vieuirii cu trupul, r m n n suflet. Dar ele se transfigureaz prin sufe rina, p r i n crucea, p r i n c a r e t r e c e i sufletul o d a t cu desfacerea tru pului. De a c e e a c n d sufletul va primi d i n nou t r u p u l n c a r e se vor p r e l u n g i simirile contrupeti ce s-au imprimat n el, aceste simiri transfigurate v o r transfigura i t r u p u l primit. Desfacerea t r u p u l u i a fost p e n t r u suflet o e x p e r i e n , c a r e l-a n v a t s nu d e a simirilor con trupeti o i m p o r t a n i un c o n i n u t p u r trupesc. A c e a s t a explic n p a r t e de ce fr m o a r t e nu e nviere.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

273

snt ? Dar, cum am putea s ne apropiem cu mintea, ca s nelegem ceea ce e nemrginit ? Cci nemrginitul nu are nici-o margine i unde nu e margine, nu e nici micare, ci o revrsare, ca s zicem aa, i aceasta n parte, a lucrrii i puterii ce pornete din fiin 5 6 2 . De aceea, i ceea ce nfieaz zidirea i Scriptura din cele ale lui Dumnezeu, dac se compar cu puterea lui Dum nezeu, e ceva ntunecos i o pictur mic fa de ocea nul nemrginit i fr fund. Dar, fie s ne nvrednicim mcar de cunoaterea acestei picturi, ca ntinzndu-ne mintea de la frumuseea, slava i desftarea, contem plate ca o pictur, la ceea ce e nemrginit i pream rind, dup puterea noastr, pe Cel de nesfrite ori, n chip nesfrit, mai presus de nesfrire 5 6 3 , s ne unim, att ct ne e cu putin, cu El n chip unitar, ntr-o stare mai presus de lume, ajuni mini simple, nesfrite i 564 nehotrnicite , asemenea ngerilor, n fericire negrit i n bucuria i veselia inimii, prin lucrarea i harul Du hului. Amin.
562. I d e e a e s t e l u a t de 65: a la Sf. M a x i m Mrt., Rspunsuri ctre Talasie, Unde e s t e o g r a n i d u p fire, e s t e i o micare. Dar ajuns n i o identic micare stabil, rom. III, p. 439). Dar a u t o r u l energiilor n e c r e a t e . In Cel

D u m n e z e u (lumea), va avea, d a t o r i t m o n a d e i n a t u r a l e a Celui In c a r e ajuns, o stabilitate p u r u r e a n micare (Filoc. adaug la svrit e t e r n n Jurul Aceluiai scrierii de fa

a c e a s t a i i d e e a

nemrginit nu va mai fi o m i c a r e n t r e o m a r g i n e i alta, ci o r e v r s a r e c o n t i n u de energie, n c a r e va fi prins i sufletul n v i a a viitoare. 563. Sf. M a x i m Mrt., Capete gnostice I, 4 9 ; Filoc. rom. II, p. 140. 564. Mini n e h o t r n i c i t e sntem p r i n fire, cci n i c i o d a t m i n t e a noas tr nu se o p r e t e la un gnd, ci m e r e u t r e c e p e s t e el la altele, fcnd o c o n t i n u i t a t e n t r e ele. Dar nu a r e contiina c l a r a indefinitului sau n e h o t r n i c i e i ei. A c e a s t a o ctig n D u m n e z e u . D a r in Dumnezeu min tea n o a s t r ctig i o infinitate, desigur p r i n har, n t r u c t respir n in finitatea lui D u m n e z e u . T o a t viziunea a c e a s t a e p r o p r i e i Calist Catafygiotul. scrierii lui

274

FILOCALIA

28. Despre cel lucrtor (fptuitor) i cel vztor (con 565 templativ) . Fptuitorul nu poate dobndi blndeea i trezvia cu 566 a venit fptuitorilor, dac nu cnt . Dar vztorul (contemplativul) nu poate cnta, sau nu voiete. Nu poa te, deoarece se afl sub lucrarea harului i se bucur, n tcere, de cele mai multe ori de o desftare duhovni ceasc, veselindu-se cu o inim netulburat i lini 566b tit . i nu voiete, deoarece privete spre un singur lucru i-i mic nelegerea sufletului, ntr-o linite adin 567 c, spre nelesurile neschimbate i panice . De aceea, e nevoie s se adnceasc n lucrul vederii lui Dumnezeu cu o tcere vztoare (contemplativ). Dac se arat uneori i citind o vreme, nu e de mirare pentru cei ce cunosc nestatornicia minii i felul schimbcios i com pus al firii noastre. Dar, trebuie s tim i aceea c, du p deschiderea vederii din har, citirea rmne mai prejos de lucrarea vederii. Cea din urm e pentru sine, iar cea dinti pentru deschiderea cii nelegtoare (vztoare). Cci n nici-o citire mintea nu izbutete s se pstreze nemprit. Dar, n libertatea minii, care se experiaz
565. v e c h e a deosebire fcut de P r i n i n t r e cel aflat n c pe t r e a p t a curirii de p a t i m i i a dobndirii v i r t u i l o r prin fapte i n t r e c e l ajuns la t r e a p t a vederii, sau a c o n t e m p l r i i lui D u m n e z e u din fp turi, sau n mod nemijlocit. 566 a. C n t a r e a potolete, sau linitete, d a r ine i t r e a z pe cel obo sit de n e v o i n e . 566 b. In citire mintea, t r e c n d de la un n e l e s la c r a r e mprit. In c o n t e m p l a r e n s v e d e t o t u l d e o d a t tar. A c e a s t a i d o mai a d e v r a t e x p e r i e n a c e e a ce p l i n t a t e n e d e i r a t , aa cum c o n t e m p l a r e a v i e a unei zeaz p e aceasta m a i a d e c v a t d e c t c i t i r e a m u l t o r lucruri altul, are o lu ntr-un act uni e Dumnezeu, ca p e r s o a n e o sesi despre ea.

567. n e l e s u r i l e n e s c h i m b a t e i panice snt cele ce au n ele un adnc nesfrit, nct nu t r e b u i e s se t r e a c de la u n e l e la altele, cu o a n u m i t grij i agitaie.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

275

tainic n tcere, vede de cele mai multe ori, n chip uni 568 tar, ceea ce se deosebete mult de ceea ce e mprit . Dar, oare, nu i n cele supuse simurilor a vedea ceva e mai presus de auzirea despre aceea ? Cci ochii, cum se zice i se mrturisete de toi, snt mai de n credere dect urechile. Deci, precum n cele supuse simurilor, aa i n cele cunoscute cu mintea, a vedea, sau a contempla ceva din cele ce se cunosc cu mintea, e cu mult mai mult dect a auzi despre aceea, fapt care li se ntmpl celor ce citesc. Cci, precum femeia samarinean, vorbind cu Cuvntul adevrat, a vestit celor din cetatea ei dumnezeirea Lui, dar Cuvntul pentru bog ia buntii Lui nemrginite, ducndu-se n cetate i nvrednicindu-i pe cei de acolo de vorbirea Lui, aceia zi ceau c nu mai au nevoie de mrturia femeii pentru a cunoate prin descrierea ei dumnezeirea Cuvntului (Ioan 4, 42), tot aa nelegerea mrturisind dumnezei rea Cuvntului dinuntru, sufletului i puterilor lui, prin 569a vorbirea Cuvntului despre cele privitoare la El , su fletul nu mai are timp i nevoie de mrturia din afar, odat ridicat prin har la vederea (contemplarea) dumnezeirii Cuvntului. Fiindc tot cel ce aude trebuie s vad cele auzite. Dar, cel ce vede nu are nevoie de ci neva care s-l nvee despre ceea ce vede, ce este aceea, dac cel ce vede e dintre cei ce vd i au ochi cu ade vrat. Aceasta se poate vedea i din cazul lui Toma, care dei a auzit, dar, fiindc n-a vzut, a zis: De nu voi vedea, nu voi crede (Ioan 20, 25), iar cnd a vzut, a strigat ndat : Domnul meu i Dumnezeul meu !.
568. M i n t e a ajunge simpl i n e m p r i t cnd ajunge la contempla rea C e l u i nemrginit. Dar atunci e i liber de tot ce o n g u s t e a z i de t o a t n e v o i a de a t r e c e de la un lucru mrginit la altul. 569 a. P r i n vorbirea C u v n t u l u i n u n t r u sufletului, se t r i e t e p r e z e n a i p r e s i u n e a Lui s p i r i t u a l n u n t r u , cci se t r i e t e t r e b u i n a de a-I r s p u n d e cu faptele c e r u t e de El. A c e a s t a e o a d e v r a t vedere a Cuvntului n u n t r u nostru.

278

FILOCALIA

Deci, cel ce nu credea nainte de a vedea, a mrturisit el nsui de la sine adevrul; i ceea ce nu avea auzind, a dobndit ndat ce a vzut, adic credin. Deci i de aci se vede c ntre contemplare (vedere) i fptuire este 569b atta deosebire ct este ntre minte i simire . 29. Despre aceleai. Att cel prunc cu vrsta ct i cel n floarea vieii, au nevoie de lapte. Dar cel dinti ca s se hrneasc, iar cel de al doilea ca s se ndulceasc. Se ndeletnicete, deci, fptuitorul cu citirea psalmilor, dar aceasta se arat fcnd-o i contemplativul (vztorul). Dar, cel dinti spre ntrirea i asigurarea sufletului, iar vzto rul spre nveselire i mai ales ca s odihneasc micarea nvpiat i ntins i izvortoare de lacrimi spre Dum nezeu. Cci, dei duhul din el salt peste msur i rvnete s se veseleasc mai bine de razele dumneze ieti i s se preschimbe i s creasc din slav n slav (2 Cor. 3, 18), dar firea compus a trupului i firea de lut a inimii slbete. Astfel fptuitorul zbovete n cu vintele dumnezeieti pentru cunotin i pentru nv tura i tiina din ele ; cunotina acestora o primete i contemplativul (vztorul), dar n tcere, cci cele ce le nva n chip negrit i ceea ce puterea lui con 570 templativ privete, cuvntul nu poate gri . Ure chea linitii va auzi, zice, lucruri minunate. A spus minunate dar, ce fel de lucruri minunate, n-a pu tut s spun. De aceea, a renunat s griasc negritul celor mai presus de cuvnt. Pentru aceasta, i cuvntul
569b. In tot capitolul acesta, a u t o r u l a voit s a r a t e s u p e r i o r i t a t e a v z t o r u l u i de D u m n e z e u fa de cel aflat n e t a p a curirii de patimi i a fptuirii p r i n c a r e se d o b n d e s c virtuile. 570. Deci c o n t e m p l a t i v u l nu se dispenseaz t o t d e a u n a de nelesurile c u n o s c u t e d i n n a t u r i din S c r i p t u r . Dar chiar atunci el v e d e att de adnc n ele, nct n u p o a t e e x p r i m a ceea c e v e d e s i n e l e g e .

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

277

dumnezeiesc mi cere s fericesc pe cei care au crezut nainte de a vedea (Ioan 20, 29), adic pe fptuitori, dar pe contemplativi i socotesc mai presus de cei fericii. Cci dac fptuitorul, dei n-a vzut, are fericirea nu mai din credin, ce ar trebui s cugetm despre vz tor ? Cci acesta, mpreun cu umblarea prin credin, care s-a ridicat peste cele ce trebuie fcute, vede cele 571 mari i minunate i ptimete suiuri n inim i e ndumnezeit zi de zi, precum se cuvine. 30. Omului alctuit dintr-o amestectur ndoit, Tocmitorul i Fctorul tuturor i-a druit pe potriva lui i o ndoit bun ptimire i o bucurie pe care o voi numi totui i o unic via. Prii vzute a omului i-a druit toat lumea vzut; iar celei gndite, care este sufletul, cele nelese n zidirea vzut. Dar, precum cu partea simit a omului e unit cea gndit, aa prin toat zidirea vzut, se vede frumu seea gndit, mpreun existnd n toate cele afltoare n fiecare lucru. i nu este n nici unul din lucruri, orict ar fi de mic, ceva care s fie lipsit de un neles. i aceasta este o rnduial foarte potrivit. Cci nimic din toate cele fcute prin Cuvntul dumnezeiesc al Atotiitorului pen tru om, nu trebuia s se arate fcut fr raiune, cum ar fi fost dac n-ar fi fost unit cu partea vzut a zidirii 572 partea gndit .
571. Suiurile sau t r e p t e l e se p t i m e s c n inima c o n t e m p l a t i v u l u i , cci nu se mai fac p r i n n e v o i n omului, ci p r i n l u c r a r e a D u h u l u i Sfnt. Credina nu e p r s i t n s nici de el, cci d e a s u p r a o r i c r e i t r e p t e atinse, d e a s u p r a o r i c r e i e x p e r i e n e , c r e d e c s n t a l t e l e n e a t i n s e n c , n e c e r c a t e . Dar c r e d i n a a c e a s t a a depit pe c e a c a r e se a r a t n nevoinele faptelor. 572. Se afirm aci r a i o n a l i t a t e a ntregii creaii. Nimic nu e n ea fr o r a i u n e , fr un sens. In acest caz ea n-ar fi fost d a t spre cre t e r e a spiritual a omului, c a r e nu p o a t e a v e a loc fr r a i u n e , fr n e legere. Ea ar fi fost fr rost. Am t r a d u s sensibilul i inteligibilul cu parte

278

FILOCALIA

n acest caz, trupul bucurndu-se de mpreun lucra rea cu cele vzute, sufletul (cretin) ar fi rmas gol ; i trupul ar fi fost mai mult dect sufletul. Iar acest lucru 573 ar fi fost lipsit de neles . Sau, de unde de altundeva, ar avea sufletul, n primul rnd, o via a sa ? De la Dumnezeu ? Dar i aceasta ar fi n afar de rnduiala 574 Celui ce a zidit toate cu Cuvntul . Cci atunci sufle tul ar fi mai prejos dect fiinele desprite de cele com puse. Cci, aa cum acelea se mic din ele nsei spre Dumnezeu, ne-am mica i noi nemijlocit. Dar, atunci, de ce n-ar trebui s ne micm i noi de la cele simplu inteligibile (gndite), ca s dobndim bucuria vederii (contemplrii) ? Aceasta ne-ar da, pe de o parte, o treap t deopotriv cu a ngerilor, dar, pe de alta, ar fi m potriva firii ca nite mini ntrupate s tind spre Cel Bun deopotriv cu fiinele cele nemateriale. Cci aceia (ngerii) nu au din afar de ei viaa lor i ntinderea spre Primul Bine, ci se bucur, ncepnd de la ei, n chip unitar, de razele dumnezeieti. Noi ns, fiind mai jos de ei, dup fire i pe planul al doilea dup ngeri, ne ridicm, dup rnduiala noastr, spre Dumnezeu i spre frumuseea Lui de la trepte mai de jos i, ca s zic aa, afltoare dup cele ale ngerilor, nelund ca n ceput spre aceasta fiinele desprite de materie sau, simplu, inteligibile (gndite). Cci este propriu ngeri lor s-i nceap ntinderea spre Dumnezeu de la ei n ii. Dar noi ne micm nti prin raiune de la cele com puse la fpturile simple (ngeri) i apoi strbatem prin
simit i p a r t e gndit. In r e a l i t a t e nu snt d o u p r i . Ci, cum exprim mai a d e c v a t t e x t u l grec, e o s i n g u r r e a l i t a t e n acelai t i m p sensibil i inteligibil sau o r a i o n a l i t a t e sensibilizat, fr s se epuizeze n sensibi litate. 573. a l e ei i 574. de ce ar Lumea e raional, p e n t r u ca sufletul s se m b o g e a s c d i n t o a t e p r i n t o a t e s u r c e la D u m n e z e u . Dac sufletul i-ar d o b n d i coninutul nemijlocit din Dumnezeu, fi fost legat de t r u p i p r i n acesta de lume ?

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

279

raiune, la cele necreate, potrivit cu firea, cum am zis. i aa ne ridicm n chip unitar spre noi i spre Dum nezeu 5 7 5 . De aceea, ca s ne bucurm cu mintea i s vieuim potrivit cu noi nine, i s ne ridicm spre Dumnezeu, trebuie s contemplm nti n toate cele supuse simu rilor, nelesurile mprtiate n ele, existnd mpreun cu cele ce se vd. Dar fptuitorul nu poate face aceasta, sau nu voiete. Nu poate pentru c nu are povuitor sau scriere care s i le arate. Sau nu voiete, pentru c chiar dac le are pe acelea, nu se ncrede n aproapele din pricina mn driei i a vicleniei, i rmne lipsit de gustarea acelor nelesuri, socotind c cele artate ale Scripturii i snt de ajuns spre cluzire i folosindu-se de creaie n chip
575. o bun a r g u m e n t a r e a n s e m n t i i trupului p e n t r u suflet. Tru pul are o r a i o n a l i t a t e legat de r a i o n a l i t a t e a lumii v z u t e . Dac sufletul nostru r a i o n a l n-ar fi n t r u p u l r a i o n a l constituit, legat de l u m e a raio nal organizat, sufletul nu s-ar p u t e a ridica p r i n gndire la Dumnezeu. Cci el nu e fcut s se ridice la D u m n e z e u n mod nemijlocit ca ngerii. Dar faptul c sufletul se ridic la Dumnezeu p r i n r a i o n a l i t a t e a t r u p u l u i de care e legat r a i o n a l i t a t e a lumii, nu-1 face inferior ngerilor, cci i el se ridic pe a c e a s t cale p n la D u m n e z e u ca i ngerii. D a c n-ar fi n t r u p , nu s-ar putea, ridica la Dumnezeu, i ar fi inferior ngerilor. Cci i s-ar cere s se ridice la Dumnezeu ca i ngerii, d a r ar fi lipsit de o a l t cale de ridicare la Dumnezeu. Deci nu se confirm aci p r e r e a u n o r teologi or todoci c sufletul omenesc s e p o a t e p u n e p r i n m i n t e n t r - u n c o n t a c t ne mijlocit cu Dumnezeu, spre d e o s e b i r e de n v t u r a teologiei scolastice (M. Lot-Borodine, Anthropologie thkocentiique n Irenikon, J a n v . F e v r . , 1939). D e o s e b i r e a de teologia s c o l a s t i c st n a l t c e v a : d u p c o n c e p i a patristic sufletul se ridic p n la Dumnezeu, la e x p e r i e n a Lui, nu r m n e m e r e u s e p a r a t de El, p r i n zidul c r e a i e i . In c o n c e p i a Prinilor, sufletul intr n c o m u n i u n e cu Dumnezeu mbogit ns de t o t c o n i n u t u l virtu ilor i j u d e c i l o r ctigate n lume, d e i a d u s e la o u n i t a t e de m a r e com plexitate, n t r u c t c r e t e r e a are i c a r a c t e r moral, r a i o n a l i t a t e a trupului, legat de a lumii, t r e b u i e n e l e a s i ca mijloc de formare moral. Cnd nu a r e loc o astfel de formare, n s e a m n c r a i o n a l i t a t e a nu e corect o b s e r v a t i aplicat.

280

FILOCALIA

sec spre slujirea trupului i socotind c aceasta ajunge 576 spre buna credincioie, nemaicutnd nimic altceva . Iar contemplativul, culegnd din zidirea vzut, cele ne vzute, i aflndu-le n conglsuire cu duhul Scripturii, pete cu pas fericit spre fiinele desprite (de mate rie) i privind mreia strlucirii lor, trece prin har cu bucurie dincolo de acestea i se mut la nelesurile ne create ale lui Dumnezeu. i, desftndu-se de nesfri rea i vederea acestora, pe ct e cu putin, nainteaz n chip negrit, unitar i mai presus de fire, spre raza fru museii dumnezeieti. i, bucurndu-se dup cuviin, n uimire i ntr-un chip mai presus de lume, de frumuse ea negrit i de strlucirea aceea atotluminoas, n tr-o stare unificat i unitar, nu mai tie cine este de bucurie i de mirare i primete revrsarea nesfritei bucurii dumnezeieti i descrie, dintr-o simire mbel ugat, prin cuvinte i slove i fptuitorului, drumul ce cluzete spre adevr. 31. Despre mprtirea Sfntului Duh. Dar, tii ce este ceea ce se revars n inimile credin cioilor i care este semnul revrsrii ? Este Duhul Sfnt, care se revars de la Tatl prin Fiul i umple lumea n treag ; care este i se revars n fiecare dintre credin cioi ; care se mparte fr ptimire i se mprtete 577 fr s poat fi luat n stpnire .
576. Snt o a m e n i seci, uscai, c a r e nu gsesc n l u m e a l t c e v a d e c t un obiect de satisfacere a t r e b u i n e l o r p m n t e t i a l e t r u p u l u i . Nu-i d a u seama c sufletul e avizat la l u m e p e n t r u t r e b u i n e l e t r u p u l u i su, cu un scop i mai n a l t : p e n t r u m b o g i r e a i c r e t e r e a sa s p i r i t u a l i deci p e n t r u r i d i c a r e a la D u m n e z e u . Altfel cum s-ar ridica sufletul la D u m n e zeu ? In a c e s t caz sufletul ar fi n t r u p n u m a i s p r e folosul t r u p u l u i . Sau a c e a s t a a r d u c e l a n e g a r e a sufletului. 577. Se r e v a r s fr p t i m i r e (), p e n t r u c nu se p r o d u c e in el nici-o t i e r e i p e n t r u c nu e silit de nimic din afar de El la a c e a s t m p r i r e . i se m p r t e t e fr s p o a t fi s u b j u g a t (), p e n t r u

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

281

Iar semn al acestei mprtiri, sau al revrsrii n noi, este dorirea Lui ntru smerenia srciei, lacrima f r durere, pururea curgtoare, iubirea ntreag i nemincinoas fa de Dumnezeu i de aproapele, bucuria din inim i veselia de Dumnezeu, ndelunga rbdare n cele ce sntem datori s le rbdm, blndeea fa de toi i, simplu grind, buntatea, unirea minii 5 7 8 , vederea i lumina, puterea fierbinte pururea mictoare a ru gciunii i, ca s spun totul, negrija de cele trectoare, prin inerea n minte a celor venice. Ct de minunate snt lucrurile Tale, Doamne! (Ps. 103, 25). Cu ade vrat preaslvite s-au grit despre Tine, cetate a lui Dumnezeu (Ps. 86, 2), adic inim credincioas! 32. Sfatul cel mare al Dumnezeului nostru i bu ntatea iubirii de oameni cea mai presus de fire i nen eleas a Tatlui, sfat de care ai auzit vorbindu-se i pe care a venit s-l aduc Iisus, fcndu-se ngerul lui (Is. 9, 6), pentru buntatea i iubirea covritoare, mai pre sus de nelesul sfineniei, fa de neamul nostru, e sfa tul prin care se adun raiunile celor vzute ntr-o sin gur Raiune concentrat (ntr-un singur Cuvnt), pe care a fgduit s ne-o dea (s ni-L dea) nou 5 7 9 ; el nu
c nu e silit s i n t r e sau s se afle n v r e o r e l a i e cu a l t c e v a , c u m snt c r e a t u r i l e n t r e ele. A e r u l i a p a se m p r t e s c omului, p e n t r u c snt silite de legile i n t r i n s e c e l o r s se afle p e s t e tot, deci i n om. Duhul sufl, ins, u n d e voiete ( I o a n 3, 5). A c e a s t a a r a t c a r a c t e r u l Lui p e r s o n a l . 578. F o a r t e d e s s e a c c e n t u e a z n s c r i e r e a d e fa u n i t a t e a l a c a r e t r e b u i e s a j u n g m i n t e a c a s v a d p e Dumnezeu, sau l a c a r e ajunge c n d v e d e pe Dumnezeu. Cnd a t e n i a minii e furat de multe, n s e a m n c nu e i n u t de Dumnezeu. 579. Iisus s-a fcut n g e r u l sau Vestitorul m a r e l u i sfat al lui Dumne zeu p e n t r u noi. P e n t r u c E l c a R a i u n e a t u t u r o r r a i u n i l o r celor c r e a t e , sau c a C u v n t u l c u v n t t o r a l t u t u r o r cuvintelor c e n i l e s p u n e p r i n raiunile celor c r e a t e , t r e b u i e s a d u c i modul i p u t e r e a p r i n c a r e raiunile sau c u v i n t e l e celor c r e a t e s se a d u n e n El, ca R a i u n e i C u v n t al lor. Cci n mplinirea acestei unificri a c o n s t a t sfatul cel v e n i c al lui Dum-

282

FILOCALIA

va sfri niciodat s te uimeasc, umplndu-te de bucu rie i de ptimirea pcii. 33. Dac ai cunoate inta mreiei dumnezeieti pentru noi i cele svrite de ea ntre noi i Dumne zeu, ai nelege ce voiete Dumnezeu cu privire la noi i unde snt cele ale noastre i ct snt de departe de cele cuvenite. Iar aceasta i-ar fi pricin de ntristare de Dumnezeu iubitoare, plin de adevrat smerit cugetare. 34. Despre vedere (contemplare).

Cel ce cuget la toate lucrurile lui Dumnezeu, cunoscndu-le prin vederi ale nelegerii, va afla, fr n doial, rsrind n sufletul lui acele trei virtui, pe care toate sfinitele scrieri i cri ne ndeamn s le spunem, ca oamenii s caute cu toat srguina s le dobndeasc: credina, ndejdea, dragostea (1 Cor. 13, 13), sfr itul, sau, mai bine zis, temelia tuturor virtuilor fptui 580 toare i vztoare . Aceasta este cu adevrat sfnta treime cea din noi, prin care ne unim cu Sfnta Treime (cu Dumnezeu cel ntreit), apropiindu-ne de ea ca nite ali ngeri. 35. Despre alt vedere (contemplaie). Trei ordini treimice de taine vede, n deobte, mintea sntoas n jurul lui Dumnezeu : personal, natural.
nezeu cu privire la c r e a i u n e (Efes. 1, 910). A c e a s t reunificare i p r o d u c e efectul n fiecare d i n t r e cei ce-L primesc pe Hristos, ntruct uni t a t e a t u t u r o r ce o r e p r e z i n t El i p u t e r e a Lui de reunificare se aeaz n noi ca o p u t e r e de a ne uni cu El i cu t o a t e . F i e c a r e ne facem p u r t t o r u l acestei Raiuni u n i t a r e a t u t u r o r . 580. In iubire se ntlnesc t o a t e v i r t u i l e f p t u i t o a r e i c o n t e m p l a t i v e . Cci cine iubete p t r u n d e n cellalt i l c u n o a t e . Dar nu iubete cu a d e v r a t cel ce mai are o tirbire n s t a r e a m o r a l a sufletului su. Ca s iubeti, t r e b u i e s crezi, s rabzi, s te infrnezi, s te smereti, s c o m b a i prin t o a t e egoismul tu, s ndjduieti n c t i g a r e a iubirii celuilalt.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

283

i cea care urmeaz celei naturale. Treimea cea dinti i druiete minii descoperirea ei mai ales din Sfintele Scripturi. Cea natural se contempl i din nelegerea fpturilor. Iar cea care urmeaz celei naturale e cunoscut i din adevrul raional. Intrnd mintea n cea dinti or dine treimic, sau, mai propriu vorbind, aintindu-se spre ea, se ntlnete cu Cel neapropiat, dar nu n chip sim plu. Aintindu-se spre a doua, afl cu uimire o bucurie unit cu nelepciunea. Iar intrnd n a treia treime, ptrunde cu adevrat n ntunericul unde este Dumne zeu, ajungnd cu totul simpl, nesfrit i nehotrni cit n starea fr chip i fr form 5 8 1 . Iar cnd pri vete la toate aceste trei treimi, le vede ca pe un fel de a zecea ordine, n care, cum zic vestitorii adevrului, lo cuiete toat plintatea dumnezeirii (Col. 2 , 9) 5 8 2 . Atunci privete cu adevrat pacea, care ntrece toat mintea n desvrirea suprem a harului vztor 5 8 3 .
581. Treimea se c u n o a t e nu n u m a i p r i n citirea despre cele trei Per s o a n e in Sf. Scriptur, ci i prin c o n t e m p l a r e a firii ei celei u n a n c r e a i u n e i in energiile ei ce vin n noi. Cci i n firea i n energiile ei n e c r e a t e snt p r e z e n t e cele t r e i P e r s o a n e . Dar cel c a r e t r i e t e n sine energiile n e c r e a t e ale lui Dumnezeu, se afl mai p r e s u s de c u n o a t e r e a lui Dumne zeu, d o b n d i t d i n citirea Scripturii i prin d e d u c e r e a Lui r a i o n a l din n a t u r . Acela e ridicat la e x p e r i e n a n e g r i t (apofatic) a lui Dumnezeu, care p o a t e fi n u m i t de a c e e a n t u n e r i c . In acest caz, mintea, c u n o s c n d pe Dumnezeu nu din nelesuri m u l t e i mrginite ale Scripturii i naturii, ci ntr-un mod mai p r e s u s de ele, nu mai are nici ea o s t a r e n t i p r i t de chipuri, ci s-a ridicat la s t a r e a fr chipuri, la s t a r e a n e h o t r n i c i t cores p u n z t o a r e Celui n e h o t r n i c i t i nesfrit, pe care-L experiaz. T e m a e insistent nfiat i n scrierea lui Calist Catafygiotul ce u r m e a z dup aceasta. 582. In Hristos cel n t r u p a t snt p r e z e n t e t o a t e cele trei ordini treimice, ca ntr-un fel de a z e c e a ordine, n c a r e locuiete t o a t p l i n t a t e a dumnezeirii, v e n i t la noi t r u p e t e . Cci n Hristos e n t r e a g a Treime a Persoanelor, e firea Lor i energiile d u m n e z e i e t i n e c r e a t e . 583. In Hristos, n c a r e a cobort la noi i s-a unit cu firea n o a s t r pli n t a t e a dumnezeirii, e nfptuit i n c o r p o r a t pe veci p a c e a n t r e Dum nezeu i fptur, p a c e a n t r e toate, p a c e a care n t r e c e t o a t mintea. De aceea n El a v e m h a r u l desvrit.

284

FILOCALIA

36. Despre alt vedere (contemplaie). i iari, mprind mai departe, mintea vede (con templ) n tain n darul izvortor de pace al lui Hristos, trei stri ale simirii harului D u h u l u i : una mai presus 584 de lume, alta n jurul lumii i alta n sine nsi . Cnd mintea se afl n aceast unitate treimic, sau n aceast decad, sau n desvrirea vederii, vede cum cele trei centre ale iubirii dumnezeieti svresc, prin harul cel bun din suflet, i tainele cele din ea i e umplut de lumin cu privire la ele i se bucur i se umple de strlucire. Drept urmare, ntoarce i ea n Duh, n chip desvrit, puterea iubitoare a sufletului spre Dumne zeu i o mic pe aceasta, pe ct poate, spre dragostea dumnezeiasc i ncepe de acum s iubeasc pe Dum nezeu, precum se cuvine. i urc i nainteaz n iubire i se alipete de ea i se silete, pe ct poate, spre mpli nirea poruncilor. i se srguiete, cu ajutorul harului, s afle chipul n care ar putea s se lrgeasc i s des vreasc dragostea de Dumnezeu n sine. Atunci, Dum nezeu i mintea se fac n chip minunat un Duh. Cci Dumnezeu este, prin primire, n chip duhovnicesc n 585 minte, i mintea, prin intrare, n Dumnezeu . i, vede limpede ceea ce a spus P a v e l : Iar cel ce se lipete de Domnul, se face un Duh cu El (1 Cor. 6, 17). Atunci Dumnezeu se face minii iluminare, lumin i dragoste; i mintea se veselete n Dumnezeu, bucurndu-se de ilu584. M i n t e a simte h a r u l pcii izvortor din Hristos, ca un h a r mai presus d e lume, c e m p a c p e Dumnezeu c u lumea, c a u n h a r c e ncon j o a r lumea, ca un h a r ce se aeaz n t r e t o a t e legndu-le, fcnd p a c e n t r e ele, i ca un h a r c a r e face p a c e n omul nsui. o u l t i m u n i t a t e treimic a r t a t n l e g t u r a d i n t r e a c e s t e t r e i p c i . 585. Unirea n t r e Dumnezeu i suflet se nfptuiete p r i n t r - u n act de primire a lui Dumnezeu, ca s se slluiasc n minte p r i n Duhul, sau d u h o v n i c e t e , i p r i n t r - u n act de i n t r a r e a minii n D u m n e z e u ; Dum nezeu coboar, iar sufletul se u r c ; Dumnezeu binevoiete, iar sufletul se roag, p r i m e t e i se silete.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

285

minarea unic a unei ntreite lumini, umplndu-se de pace i odihnindu-se cu uimire n Hristos precum se cuvine. 37. Despre alt vedere (contemplaie). Fie c le griete cineva care voiete s le griasc, fie c le gndete, fie c le vede mintea contemplativ, cinci snt raiunile (nelesurile) privitoare la Iisus cel ntrupat : a slavei, a iubirii, a harului, a pcii i a odihnei. Raiunea (nelesul) slavei se cunoate din aducerea la fiin a celor vzute i gndite ; pentru c toate printr-Insul s-au fcut i fr de Dnsul nimic nu s-a fcut din ce s-a fcut (Ioan 1, 3), fie veacuri i cele din 586 veacuri , adic toat podoaba cea mai presus de ce ruri, i cu att mai mult cele vremelnice. Iar mai mare dect aceasta este slava pe care o are ca Cel ce e de o fire i ade pe acelai tron cu Dumnezeu Tatl i cu Duhul, fiind chipul Dumnezeului nevzut (Col. 1, 15) i str lucirea slavei Lui (Evr. 1, 3), avnd prin fire toate cte le are Tatl (Ioan 16, 15) ; pentru aceasta este ntru Tatl i Tatl ntru El (Ioan 14, 10). Raiunea (nelesul) iubirii se vede n aceea c Cu vntul trup s-a fcut i s-a slluit ntru noi (Ioan 1, 14). Iar a harului, se vede din vrsarea i darul Duhului de via fctor n noi ; cci din plintatea Lui noi toi am luat, i har peste har (Ioan 1, 16). A pcii, pentru c s-a fcut binevestitor al pcii celor de aproape i de departe (Efes. 2, 17), fcnd pace (Efes. 2, 15) i mpcnd cele din ceruri cu cele de pe pmnt (Col. 1, 20); pentru aceea, i Tatl ne-a ridicat i ne-a aezat m preun cu El ntru cele cereti (Efes. 2, 6) n Hristos.
586. Cele d i n v e n i c i e (tv ), e s t a r e a n e t e m p o r a l a n gerilor, d a r nu e t e r n i t a t e a fr de n c e p u t a lui D u m n e z e u .

286

FILOCALIA

n sfrit, a odihnei, pentru c prin El ne-am fcut n chip nendoielnic motenitori ai lui Dumnezeu, vred nicie dect care nu e alta mai mare, nici la fel de co587 vritor mai presus de infinitate . Astfel, povuit prin cele cinci raiuni amintite, mintea vede (contem pl) n Duh i adevr n Treimea cea Una, trei raiuni 588 unite ca sfritul minunat al unui unic scop . Aa na inteaz spre artri vdite ale lui Dumnezeu i spre n elegeri dumnezeieti n vieuirea potrivit cu Dumne zeu singur, pe ct e cu putin, prin iubire, nfrnare, priveghere, citire i rugciune, cu cuget smerit i supus i cu dreptate negrit, neslbind nicidecum din luarea aminte i din frica unit cu ea. i aa se mprtete n chip negrit de multe i foarte strlucite daruri ale Duhului, n iubire sfnt, n bucuria inimii, n pacea mai presus de fire i n buntile ce le nsoesc cu ade vrat i slujete ca loca sfnt i ca motenitor nou al lui Dumnezeu i totodat ca dumnezeu prin voia lui Dumnezeu i prin har. 38. Tlcuire la cuvintele: A zis Dumnezeu Avraam: nmulind voi nmuli smna ta i lelalte (Fac. 22,17). lui ce

De aceea, cnd privesc cu ochiul panic al sufletului spre Dumnezeu-Omul, adic pe Domnul, prin puterea
587. Sf. G r i g o r i e de Nazianz i Sf. M a x i m M r t u r i s i t o r u l socotesc pe Dumnezeu ca P e r s o a n mai p r e s u s de nsuirile Sale, c a r e snt infinite. Ajuni n acea infinitate, ne odihnim, n e m a i a v n d u n d e nainta, spre ce nzui. Dar n u m a i d o b n d i n d p a c e a cu D u m n e z e u n v i a a de aici, adic linitea din p a r t e a p c a t e l o r , ajungem la odihna n inifinitatea vieii i a iubirii lui D u m n e z e u n v i a a v i i t o a r e . 588. inta sau sfritul u r c u u l u i t u t u r o r celor ce voiesc, n Dumnezeu, este o d i h n a n i u b i r e a Sfintei Treimi. Cci ea e l e a g n u l s u p r e m e i iubiri, n ea ajung t o a t e la aceeai u n i t a t e n e c o n f u n d a t a lor, c u m u n a n neconfundare snt i P e r s o a n e l e Sfintei Treimi. A c e a s t a e p r o p r i u i u b i r i i : s le u n e a s c pe c e l e ce se iubesc n mod desvrit, d a r fr s le confunde.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

287

de via fctoare a Duhului i mi aduc aminte n chip vdit de cele cinci raiuni privitoare la El, despre care am vorbit nainte, vd mplinit n chip minunat fg duina fcut odinioar lui Avraam de ctre Cuvntul ce s-a ntrupat, care a zis : nmulind voi nmuli s mna ta ca stelele cerului i ca nisipul de pe rmul m rii (Fac 22, 17). Cci, amintind de cuvntul: n smna ta se vor binecuvnta toate neamurile, Sfntul Pavel adaug c prin smn se nelege Iisus (Gal. 3, 18). i de fapt e ct se poate de cuvenit s nelegem prin smna nmulit a lui Avraam pe Domnul Iisus. Cci El singur e supraplin datorit unirii dumnezeirii i a lucrrii ; i e nesfrit pentru mrimea Sa i de nep truns pentru mulimea Sa, i nmulit n adevr, n ca litate de Dumnezeu al harurilor, ca stelele cerului i ca nisipul de pe rmul mrii ; El este totodat din neamul lui Avraam, ca Cel ce se pogoar din acela. i nu s-a spus acelai lucru de Dumnezeu despre Ismael, cci acesta nu era fiul celei libere (Fac. 16, 1, urm.). Ci n Isaac, zice, se va chema ie fiu (Evr. 11, 18). Dar nu s-a spus aceasta nici despre Israel. Cci acesta n-a ajuns la o mulime att de mare, precum nici toi oa menii de pe pmnt, ca Domnul Hristos, care a fost luat (dup omenitate) de ctre Dumnezeu Cuvntul din s mna lui Avraam i s-a fcut o singur persoan Om i Dumnezeu 5 8 9 . Nici pacea nu are hotar n El (Is. 9, 7); iar judecile Lui snt un adnc fr fund (Ps. 35, 6); i nestrbtute snt cile Lui (Rom. 11, 33); i puterea i nelepciunea i toate cele dumnezeieti n jurul Lui snt de nesfrite ori n chip nesfrit nesfrite 5 9 0 . ntru El
589. U m a n i t a t e a lui Hristos a r e n ea o p l i n t a t e c u m nu o vor avea nici toi oamenii de pe p m n t . In Hristos s-a nmulit c e l mai mult s mna o m e n e a s c a lui Avraam. Iar din u m a n i t a t e a lui Hristos se va p u t e a mbogi la nesfrit i n vecii vecilor u m a n i t a t e a t u t u r o r oamenilor. 590. Sf. M a x i m Mrt., Capete gnostice I, 4 9 ; Filoc. rom. II, p. 140. P e r s o a n a este de infinite ori n chip infinit mai p r e s u s de infinitatea nsu-

288

FILOCALIA

neamuri nevzute au dobndit, n chip minunat, binecuvntarea i o mulime aa de mare i-a gsit, n chip strlucit, sfritul desvririi ce le sta n fa 591 . Dar nu era nici potrivit cu Dumnezeu i nici necesar s fgduiasc Patriarhului c-i va drui harul nmuli rii poporului din smn (trupeasc). Cci bucuria de asemenea lucruri e pgneasc i grosolan. Iar unui br bat care cuget cele prea bune, cum era Avraam, cel att de iubitor de oameni, cum era Patriarhul acela, i era propriu s iubeasc din tot sufletul pe Dumnezeu i s se bucure de cunotina i de vederea mult dorit a Lui i prin aceasta s primeasc prisosina de nelesuri i de vederi i de iluminri i s se nmuleasc pe m sura lor n chip vrednic de Dumnezeu. Aa se face Moise rugtor vrednic de luat n seam, ca s vad pe Dum nezeu artndu-i-se ntru cunotin (Ie. 33, 13 urm.). i pe ct vedea, dup ct era socotit vrednic s vad, pe atta se nmulea (atta se fcea de mult) ; i-i venea o aa de mare mulime de cunotin, ct nu putea s spu n. Iar lui Solomon i s-a dat de la Dumnezeu revrsare i mulime de nelepciune i de cunoatere a fpturilor, ca nisipul de pe rmurile mrii (3 Imp. 2, 35), nct era mai nmulit dect toi cei de atunci. Dac va cugeta cineva, va ti foarte uor, n ce fel nmulete Dumnezeu pe om, sau smna omului care a fost druit cu har de Dumnezeu. Cci Dumnezeu se
irilor ei. T o a t e infiniturile p a n t e i s t e i m p e r s o n a l e snt n i m i c fa de t a i n a p e r s o a n e i , c h i a r a celei omeneti. Cci aceasta le p o a t e c u p r i n d e cu min tea, pe cnd p e r s o a n a , chiar cea o m e n e a s c , nu p o a t e fi c u p r i n s cu min tea. Cu att m a i m u l t nu p o a t e fi c u p r i n s P e r s o a n a lui D u m n e z e u . Dar fiind a l e Persoanei lui Dumnezeu, nsuirile i p u t e r i l e Lui au si ele o in finitate m a i p r e s u s de infinitate. U m a n i t a t e a lui Hristos, fiind p u r t a t de P e r s o a n a Cuvntului, p a r t i c i p i ea, n P e r s o a n a Lui, la n e h o t r n i c i r e a Persoanei Lui. 591. P o p o a r e l e i gsesc d e s v r i r e a lor i p u t e r e a s t r d u i n e l o r p e n t r u nfptuirea lor n u m a n i t a t e a lui Hristos. P u t e r e a a c e a s t a se exer cit din ea i ca o a t r a c i e i ca o n t r i r e a n o a s t r .

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

289

bucur prea puin de simpla nmulire a poporului. El se bucur de nelepciunea i de puterea de cunoatere duhovniceasc a sufletului i de celelalte virtui dum nezeieti, multe la numr. Pe toate acestea le-a avut cu prisosin Domnul Iisus, smna lui Avraam, n care a locuit toat plintatea dumnezeirii trupete (Col. 2, 9), care ntrece cuprinsul oricrei mulimi, n msur ne sfrit i din care e tot ce este i toat mulimea. n aceast plintate se afl i vistieriile cunotinei i ale nelepciunii ascunse n Hristos (Col. 2, 3). Aceast mulime e cu adevrat un dar vrednic de Dumnezeu i cu totul deosebit, fgduit de Dumnezeu, dup cuviin, prietenului deosebit al Su. Privete deci n Hristos Iisus mulimea adevrat i nemrginit din cele cinci raiuni, de care am vorbit nainte. Mai nti din slava din jurul Lui se strvd m ririle firii dumnezeieti, proprii lui ca Dumnezeu ade vrat ; ele snt socotite de Prini nemrginite pentru mrimea lor i neptrunse pentru mulimea lor. Apoi cele al relaiei Lui ca Fiu cu Tatl i cele care arat adevrata Lui deofiinime cu Tatl ; cele ale unirii cu Duhul i revrsarea darurilor de care se mprtesc mi lioane de oameni, ba poate toat lumea, fr s se mic oreze. Apoi cele ale iconomiei n trup i cte au fost pn atunci i dup aceea, negrite i mai presus de nu mr, care toate, ca s spun pe scurt, pornesc din slava Lui. Apoi pe cele ale iubirii i harului, ale pcii i odih nei noastre. De le va privi cineva pe toate, pe ct e de dorit, va afla c Iisus Hristos, smna lui Avraam, e nmulit ntru ascuns mai mult dect mulimea stelelor cerului i dect nisipul rmurilor mrii. i va luda, precum se cuvine, preamrind aceast att de mare f gduin, mai presus de toate, minunat i tainic a lui Dumnezeu, vrednic de Dumnezeu singur, izvorul ha rurilor, dat prietenului atotcredincios, ales dintre toi

290

FILOCALIA

i mplinit spre fericirea obteasc covritoare a nea mului omenesc i mai ales a credincioilor. Slav Celui ce a binevoit s se fac astfel aceast nmulire. Amin. 39. Tlcuire la: Laud suflete al meu pe Domnul (Ps. 145,1). Laud suflete al meu pe Domnul din cerul ceru rilor, care are ca fiin lumina. Laud-L pe El ntru cele nalte, ntru toi ngerii Lui i ntru toate puterile lor. Ludat este foarte puterea i nelepciunea Lui i binecuvntat este numele cel sfnt al Lui. Laud pe Domnul pentru cele de deasupra triei apelor i pentru lumina de deasupra lor ; pentru tria cerului, pentru rndu iala i pentru ntinderea Lui minunat ; pentru aerul care nvluie totul ; pentru soare, lun i stele ; pentru slava , frumuseea, deosebirea lor, pentru aezarea i micarea lor, pentru fiina lor de foc i fr materie, lucrul cel mai nfricotor ; pentru lumina zilei, pentru schimbarea ei nencetat, prin care chivernisete cu n elepciune cele din lume. Laud suflete pe Domnul pen tru mpletirea protivnic a celor patru mari stihii ne mpcate ale universului, din care rsare pacea minu nat i buna statornicie, adic a apei, a focului, a ae rului i a pmntului. Laud-L pentru zborul att de repede i pentru deosebirea psrilor, pentru grija de ele, pentru viaa i purtarea lor; pentru mare i pen tru stpnirea puterii ei, inut n fru de nisipul m runt aezat pe rmuri. Laud-L pentru toate cele ce se trsc n ea, nesfrite la numr, n mii de deosebiri ale chipurilor, mrimilor, nsuirilor, purtrilor i n ravurilor, sau ale obinuinelor, puterilor i lucrrilor lor. Laud-L iari cu pace i cu uimire pe Domnul pentru repeziciunea cu care aduce marea cele trebuin cioase vieii omului. Laud cu bucurie pe Domnul pen tru pmnt i pentru dobitoacele ce se mic i se t-

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

291

rsc pe el, multe i nenumrate dup felurile lor ; dar i pentru pomii ce cresc n el, roditori i neroditori, ne nchipuit de deosebii, chiar cnd snt de acelai soi ; pentru plante, cereale, pentru legume, pentru cele spre bun mireasm, pentru cele care ajut la nclzire, la rcorire, la umezeal, la uscciune, deosebite dup foarte felurite raiuni, ntr-un chip care covrete toa t raiunea, pentru apele care se despart n chip felurit, pentru ploi, pentru ninsori, pentru grindin, pentru tu nete i fulgere. Pentru acestea deci i pentru cele ca acestea, laud suflete al meu i binecuvnteaz pe Domnul, pentru pu terea Lui neneleas, pentru nelepciunea negrit, pentru slava Lui de nepovestit. Cci toate cele vzute s-au fcut pentru tine, de ctre un astfel de Fctor, din iubirea negrit pe care o are pentru tine, ca s vieuieti ntre aceste lucruri strlucitoare i minunate n chip cuvenit i raional i s oglindeti slava, ne lepciunea i puterea Fctorului tu Celui att de iubit, care a dat i pe Unul nscut Fiu al Su pentru noi (Ioan 3, 16), care s-a fcut om ntr-un chip nou, minu nat i mai presus de minte. 40. Despre alt vedere (contemplare). La ce s-a gndit (cci trebuie s zicem i aa) pute rea mai presus de putere a stpnirii Tale, Stpne mai presus de fiin ? i ce Te-ai hotrt (dac trebuie s o spunem i aceasta) mprate prea nelepte? i ce ai voit prin bunvoirea neneleas, Dumnezeule prea bun ? i ce ai fcut, din iubirea Ta nesfrit, Doamne Atotiitorule, n grija negrit a buntii Tale fa de noi, Preaslvite ? Slav buntii Tale nemrginite, pe care ai artat-o din purtarea Ta de grij pentru noi, cu nelepciune i putere necuprins i nehotrnicit, Cel ntru toate neptruns ! Voi spune i eu mpreun cu

292

FILOCALIA

cuviosul David: Ct s-au mrit lucrurile Tale, Doamne; foarte s-au adncit gndurile Tale (Ps. 91, 6). Cci pri vesc n chip nelegtor n Duh i adevr i iat plin de slav e casa Domnului (Is. 6, 1). i privind aa cum se cuvine, m vd pe mine casa slavei Domnului, plin de slav i de har, n odihn negrit i n pace nespus i venic. i, pe drept cuvnt, m uimeti cu totul i snt strpuns i rnit de boldurile iubirii dumnezeieti i ard de dogoarea dragostei, n bucurie duhovniceasc, feri cire i veselie mai presus de lume. M vd umplut de sfnta lumin din inim prin da rul lui Dumnezeu, ca un sfenic nestins al Duhului, dac se poate spune aa 5 9 2 . i aa snt introdus n ra iunile fpturilor i vd toate raiunile tuturor unite ntr-o singur Raiune tainic i toate ale Scripturii le vd sfrind n acea Raiune 5 9 3 . i multe taine mi se descoper adunate n acea unic Raiune i artate prin
592. Vederea de c a r e se v o r b e t e n aceste capitole este neleg toare, dar nu e simpl nelegere teoretic, ci e x p e r i e n n e l e g t o a r e a u n e i s t r i r e a l e , a u n e i p t r u n d e r i a ntregii fiine u m a n e de p r e z e n a iubitoare dumnezeiasc. Lumina c a r e a p a r e nti n inim, d a t o r i t rug ciunii n e n c e t a t e , se rspndete n t o a t fiina v z t o r u l u i , plin de cl d u r a iubirii fa de Dumnezeu. n t r e a g a fiin a v z t o r u l u i devine un sfenic al Duhului. 593. A r a t cum se face t r e c e r e a de la c o n t e m p l a r e a raiunilor lucruri lor i a nelesurilor Scripturii, la r a i u n e a cea u n a plin de t a i n . Ea se face practic, nu teoretic, p r i n iubirea ce v i n e ca lumin a Duhului p r i n inim. T o a t e r a i u n i l e lucrurilor i ale Scripturii snt v z u t e ca un singur gnd, de m a r e c o m p l e x i t a t e , ca un singur cuvnt iubitor al Cuvntului cu prinztor d e n u m e r o a s e c u v i n t e , c a raze ale aceleeai iubiri g r i t o a r e i c o m u n i c a t o a r e de g n d u r i iubitoare. T o a t e se umplu de lumina acelui unic gnd a t o t c u p r i n z t o r i iubitor al Cuvntului Persoan, c a r e u m p l e i pe v z t o r . I n t r e gndurile manifestate de Cuvnt prin n a t u r i Scriptur, nu e nici-o d e s p r i r e . T o a t e se a d u n in acelai unic gnd i n aceeai u n i c iubire a Cuvntului-Persoan. R a i u n e a c e a unic, dei se n u m e t e raiune, e tainic, p e n t r u c e personal, p e n t r u c r e v e l e a z un Subiect suprem, izvortor de alte i alte raiuni, la nesfrit, i nu n u m a i de raiuni, ci i de s e m n e i a c t e ale iubirii.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

293

Ea celor ce vd n adevr n Duh. Raiunea aceea e sfa 594 tul cel mare al lui Dumnezeu (Is. 6, 1), la care pri vind David, a cntat : Sfatul Domnului rmne n veac, gndurile inimii Lui n neam i n neam (Ps. 32, 11). Cci sfatul Domnului nimeni nu-l va strica (Is. 14, 2627). Nu din nvtur e cunoscut i a dat mai de parte sfatul acesta, ci din harul duhovnicesc izvortor 595 din ipostas , har ce lumineaz mintea ntru adevr i o face n stare s vad cele mai presus de lume. Cine cunoate puterea mniei Tale, Doamne ; i iu imea Ta se va putea numra din frica Ta ?, a spus dumnezeiasca Scriptur (Ps. 89, 11). Dar nelepciunea duhovniceasc griete n mine : Cine cunoate pute rea iubirii Tale ; i dragostea se va putea numra din lucrurile Tale ?. Minunate snt lucrurile iubirii Tale, Doamne ; sufletul meu cunoate foarte. Minunat s-a fcut cunotina (Ps. 138, 6) dragostei Tale. Cine va putea privi spre ea n ntregime ? Ea nu covrete nu mai prin nsuirea ei ntins de nesfrite ori la nesfr it 5 9 6 , ci este negrit i prin felurimea ei 5 9 7 . Cci por nete de aci i de acolo cu o nelepciune nehotrnicit i cu o deopotriv putere, o, Preabunule Doamne, care eti unitate dup fire, putere i lucrare, dar Treime prin ipostasuri i prin nsuirile personale.
594. Raiunea cea unic e sfat al lui Dumnezeu, deci e gnd i ex presie a Persoanei s u p r e m e ; nu e o r a i u n e i m p e r s o n a l de sine, lucru imposibil de c u g e t a t . 595. ). Expresia se n t l n e t e adeseori i in scrierea a n t e r i o a r a lui Calist i Ignatie. Ea a r a t c h a r u l i are izvorul n ipostasul, sau n ipostasurile dumnezeieti, nu-i o p u t e r e impersonal, de sine s t t t o a r e , sau o stare subiectiv a omului. El e h a r u l Persoanei dumnezeieti. 596. Iubirea dumnezeiasc e covritoare, chiar i prin c a l i t a t e a ei de nedescris, sau de infinite ori infinit, adic prin dulceaa, p r i n cldura, prin p u t e r e a ei n t r i t o a r e . 597. Iubirea lui Dumnezeu nete de p r e t u t i n d e n i , din t o a t e lucru rile i mprejurrile, artndu-se n t o a t e felurile.

294

FILOCALIA

Binecuvntat eti Cel ce ne-ai binecuvntat pe noi n tru toat binecuvntarea duhovniceasc (Efes. 1, 3), n tru persoana lui Iisus Hristos al nostru 5 9 8 , ntru care ne-ai ridicat i ne-ai aezat mpreun cu El ntru cele cereti (Efes. 2, 6), mai presus de toat nceptoria, Stpnia, Puterea, Domnia i de tot numele ce se numete fie n veacul acesta, fie n cel viitor (Efes. 2, 21), fcndu-ne mpreun motenitori cu El i n ntregime motenitori ai Ti, Treime a unui singur Dumnezeu, dndu-ne n chip minunat toate sub stpnire, cele din cer i cele de pe pmnt ; ntru Hristos Iisus, prin care ne-am i ndreptat, din Cuvntul cel de o fiin, cu harul Lui, noi pmntenii. O, covritoare iubire i minu nat dragoste ! Ne facem prtai de darul Tu, Dum nezeule n Treime i Cuvinte al lui Dumnezeu. Slvit eti cu adevrat, Doamne, care ne-ai fcut prtai de slava firii Tale mai presus de nelegere. Cu adevrat negrit eti Tu, i necuprinse snt lucrurile ce le faci i n chip covritor nepovestit este dragostea Ta cea pentru noi. 41. Fericit brbatul a crui simire nelegtoare 5 9 9 a nflorit din linitea strbtut de raiune i care, aa zicnd, s-a rentors la sine i triete din insuflarea i nrurirea Duhului 6 0 0 . Ea e rodul cugetrii sntoase
598. . S-ar p u t e a nelege i n faa lui Hristos Iisus, faa noastr. Binecuvntnd faa o m e n e a s c a lui Hristos, a b i n e c u v n t a t n ea t o a t e feele omeneti. A s p u s a c e a s t a Sf. Ciril din A l e x a n d r i a . Hristos fcnd n S i n e i u b i t faa o m e n e a s c Tatlui, T a t l i u b e t e d i n nou n e a t o a t e feele omeneti. 599. A c e a s t a e i n e l e g e r e i simire, p e n t r u c i n t r n a t i n g e r e cu o r e a l i t a t e plin de sens, pe c a r e o nelege nu t e o r e t i c , nu de la distan, ci prin contact, prin e x p e r i e n . 600. Simirea n e l e g t o a r e s-a r e n t o r s la ea nsi, c u t n d s se n e l e a g i n acelai timp s se e x p e r i e z e pe sine. A d i c subiectul c a r e nelege i nelegnd e x p e r i a z r e a l i t i l e se r e n t o a r c e spre sine nsui, c u t n d s se n e l e a g i s se experieze pe sine. Dar ntruct el nu mai

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

295

prin har, cugetare care ndrepteaz simirile sufletului, ridic mintea i preschimb cu uurin inima, cnd strbate, zburnd, spre cele dumnezeieti 6 0 1 . Dar n toarcerea simirii nelegtoare la sine, fr linitea do bndit cu tiin i fr curia inimii prin har, e mai cu neputin dect plutirea omului prin vzduh. A avea cu ea pe Dumnezeu n inim i a vedea prin ea pe Dum nezeu, e i uor i folositor. Dar lipsa ei e ca o uitare a lui Dumnezeu, sau fr ea gndirea la Dumnezeu e mai degrab o necunoatere i o nevedere a lui Dum nezeu dect o vedere sau cunoatere a Lui 6 0 2 . Cel ce a aflat din har aceast simire dumnezeiasc, a aflat, s-ar putea spune, pe Dumnezeu. El nu mai are nevoie de cuvinte, stnd lng Dumnezeu i alegnd mai bine s liturghiseasc Lui. El mbrieaz tcerea, mai bine zis tace chiar fr s vrea. Duhul lui Dumnezeu locuiete n el. Din el rsare iubire, pace i bucurie duhovni ceasc. El triete o via schimbat fa de cea obie obiect ca lucrurile din afar, ci subiect izvortor de nesfrite nelegeri i experiene, se sesizeaz pe sine ca indefinit. Prin aceasta a ieit din ngustrile ce i le-au imprimat chipurile i nelesurile obiectelor. D a r el nu p o a t e persista n e x p e r i e n a c a r a c t e r u l u i su indefinit dect dac e inut n a c e a s t e x p e r i e n de o p u t e r e mai p r e s u s de a sa, de adierea Duhului, subiect i El, dar infinit mai a c c e n t u a t dect el. In adncurile indefinite ale sinei sale subiectul sesizeaz adierea de sus a Duhului, care l n t r e t e pe el ca subiect i-l face i mai v d i t ca subiect. 601. n d a t ce c u g e t a r e a a s t r b t u t prin cele c r e a t e la Dumnezeu, n d a t ce a zburat n cellalt plan, al misterului p e r s o n a l suprem, s-a ivit simirea sau e x p e r i e n a n e l e g t o a r e a lui Dumnezeu. Dar e x p e r i e n a mis terului dumnezeiesc are loc o d a t cu scufundarea, p r i n a c e a s t e x p e r i e n n e l e g t o a r e , n sinea proprie indefinit, dar de c a r a c t e r personal. Pe a c e a s t a o afl plin de infinitul p e r s o n a l dumnezeiesc. 602. Fr simirea sau e x p e r i e n a n e l e g t o a r e a lui Dumnezeu, gn direa despre Dumnezeu e mai d e g r a b o n e c u n o a t e r e a lui. Cci e o speculaie de la d i s t a n c a r e nu c u n o a t e p r i n e x p e r i e n p u t e r e a lui, ci r m n e o simpl n o i u n e goal de coninut, sau cu un coninut creat, con struit de noi, infinit strin de r e a l i t a t e a lui Dumnezeu.

296
603

FILOCALIA

nuit i comun . Se veselete de Dumnezeu i ochii lui nelegtori vd lumina nelegtoare. Inima lui poart n ea foc. mpreun cu El este simplitatea i neschimbarea, nesfrirea i nehotrnicia, nenceputul 604 i venicia dumnezeiasc, nsoite de uimire . Lacrimi necontenite izvorsc din ochii lui; i nu mai puin din 605 inima lui curge izvor de ap vie duhovniceasc . Se unete n chip unitar i n ntregime cu cele cunoscute de aceast simire nelegtoare i e nconjurat de lumi na sfenicului unic i se desfat de o desftare mai pre sus de lume i e plin de entuziasm i de bucurie, minunndu-se i ieindu-i din sine n privirea plin de team spre Dumnezeu. Cel ce a gustat va nelege i va luda, cu cea mai mare dreptate, pe Dumnezeu cel mai presus de fiin, prea nalt, fr chip, fr calitate, fr ctime, simplu, fr form, nesfrit, nehotrnicit, necuprins, neatins, nevzut, negrit, netlcuit, nence put, venic, necreat, nestricat, neneles, neptruns, mai presus de putere, mai presus de buntate, mai presus de frumusee. Lui I se cuvine slava i lauda n veci.
603. P a r c am auzit pe Heidegger, care cere ieirea omului din Mann d i n v i e u i r e a t e a r s , g e n e r a l , i m p e r s o n a l . D a r iubirea d e c a r e v o r b e t e a c e a s t scriere, a r a t c ieirea din comun, nu n s e a m n ieirea din c o m u n i u n e , pe c a r e H e i d e g g e r nici n-o c u n o a t e . comuniune cu alii snt profund p e r s o n a l i s t e . 604. A c e s t a t r i e t e nu simpla venicie sau lipsa de sfrit a ngerilor, ci i e t e r n i t a t e a , s a u i lipsa de n c e p u t a dumnezeirii. Cci nu m a i tie de c n d exist. d i n c o l o de timp. Aflndu-se n infinitatea lui Dumnezeu, nu mai t r e b u i e s se schimbe, t r e c n d la a l t c e v a i altceva. Totui n aceasta nu-i o monotonie, ci o uimire continu. P e n t r u c infinitatea e a t t de bo gat, c a p a r e n a c e l a i t i m p m e r e u nou. 605. V e d e r e a luminii n inim de c t r e isihati, nu p r o d u c e a o s t a r e de simpl c o n c e n t r a r e , ci o simire adnc ce se r e v r s a n lacrimi, un m a r e i linitit e n t u z i a s m i o nesfrit b u c u r i e . Nesfrirea d u m n e z e i a s c nu p r o d u c e o p i e r d e r e de s i n e a contiinei, ci o b u c u r i e de nedescris a ei. Cci relaiile de

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

297

42. Despre iluminarea dumnezeiasc. Tu, Doamne, care eti nelepciunea celor sraci de nelegerea cea dreapt, ai spus : Venii, mncai pinea Mea i bei vinul pe care l-am pregtit vou (Prov. 9, 45). Drept aceea, creznd iubirii Tale negrite de oa meni, vin, Doamne, eu cel ce snt cu adevrat srac cu nelegerea, ca unul ce greesc n cele ce le svresc, i m rog ie : D-mi darul Tu, Preandurate, ca hran duhovniceasc, i Duhul Tu ca butur. Cci acesta este fr ndoial Duh i lumin. De aceea i zic ai Ti, c cei ce poart Duhul, poart lumina 6 0 6 . Astfel, cnd lumina se va arta mai presus de fire n chip negrit n mine, voi ti cu adevrat c Tu eti cu mine, ca vemnt al meu, spre viaa cea sfnt i fericit. Cci cei ce poart lumina, cum zic iari, Hristoase, ai Ti, Te-au mbrcat pe Tine (Gal. 3, 27), strlucirea slavei Ta tlui (Evr. . 1 , 3), viaa cea adevrat i nentinat. Iar acetia, dup Sfinii Ti, au mbrcat i pe Tatl. i astfel s-au fcut n chip vdit case i lcauri i biserici ale dumnezeirii celei n trei strluciri i mai presus de laud. Cci ieind din cele vzute i odihnindu-se n cele gndite, se odihnesc n chip duhovnicesc ntru Tine, dumnezeire mai presus de dumnezeire 6 0 7 .
606. Lumina v z u t n inim nu-i o apariie impersonal, ci lumina ce iradiaz din p e r s o a n a Duhului, sau Duhul Sfnt iradiind plin de lumin din p e r s o a n a lui Hristos. 607. D u m n e z e i r e mai p r e s u s de ceea ce cunoatem, gndim i n e l e g e m noi ca d u m n e z e i r e . Expresia v i n e de la Dionisie A r e o p a g i t u l . Ne aflm n plin teologie apofatic. Acolo e o odihn i o v e d e r e lipsit de orice efort de a nelege, de a formula, de a se ridica la o s t a r e de fericire mai nalt. Sufletul se afl n a d e v r a t a infinitate. Entuziasmul legturii iubi t o a r e , n c a r e sufletul intr pe a c e a s t t r e a p t cu D u m n e z e u ca Subiect nehotrnicit, nu se mai las exprima t n e x p u n e r i teoretice, ci se exprim in l a u d e a d r e s a t e lui Dumnezeu, la p e r s o a n a a d o u a .

298

FILOCALIA

43. De unde vine in suflet dragostea dumnezeiasc? Dragostea dumnezeiasc se nate n suflet i arde fierbinte prin mplinirea poruncilor i prin meditarea dogmelor dumnezeieti i din reaprinderea duhovni ceasc a Duhului de via fctor n suflet. Ea este ca un suflet al rugciunii curate, venice i pururea izvo rtoare. Este o micare i o lucrare, o unire i o privire cuprinztoare, o rpire, o vedere i o bucurie cu ade vrat sfnt, din iluminare. Este o cale nertcitoare a unirii desvrite i mai presus de fire cu Dum nezeu. Este un nceput nendoielnic al luminii nele gtoare i mai presus de fire, izvortoare din ipostas, al darului dumnezeirii, al arvunii motenirii viitoare a sfinilor, al cheziei slavei lui Hristos, al vemntului mai presus de ceruri, al veseliei mai presus de lume, al pecetei sfintei nfieri. Dac trebuie s spunem pe scurt, ea este i se poate numi nceputul minunat al strlu cirii, care face de acelai chip cu Hristos (Rom. 8, 29) pe cei ce se mprtesc i se fac mpreun prtai ai negritei Lui ndumnezeiri, sau i frai ai Lui i mo tenitori ai lui Dumnezeu i mpreun motenitori cu El. Pentru aceasta, fericit este cel ce a dobndit, prin srguina cuvenit n cele amintite, dragostea negrit a lui Dumnezeu i prin struina n sfnta rugciune i n petrecerea linitit cu El, va fi lipit cu adevrat de Dumnezeu i se va schimba cu schimbarea ndumnezei 608 toare i mai presus de schimbare , socotind ptimirile pentru Hristos bucurie (Col. 1, 24) i voind foarte n poruncile Lui (Ps. 111, 1). A Lui fie slava n veci. Amin.
608. o s c h i m b a r e c a r e nu s e a m n cu schimbrile p t i m a e ale vieii p m n t e t i . o s c h i m b a r e care face pe omul duhovnicesc s nu se mai schimbe. i totui este n ea o iubire fierbinte i o uimire continu. Ptimirile nu-l t u l b u r . El p s t r e a z i n ele b u c u r i a sa.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

299

44. Tot despre dragostea dumnezeiasc. Dumnezeu este, prin fire, n chip nesfrit de nesfr ite ori mai presus de orice vedere, fie chiar a Heruvi milor. Fr ndoial, dragostea Lui se poate vedea (tri) n oarecare fel, datorit nesfritei Lui bunti. Cci ntruct a ieit din Sine, e vdit c a ieit i se cunoate prin dragoste. Pentru c cele create i artate au fost fcute pentru nelesurile lor. De aceea, n primul rnd, dragostea dumnezeiasc se arat revrsat n cele gn dite, adic n ngeri i n suflete, ca mai apropiate i mai proprii lui Dumnezeu. Cci firile nelegtoare snt mai apropiate de Dumnezeu. Pentru ele face Dumne zeu n chip vdit i pe celelalte cu iubire i, cum s-ar spune, cu drnicia cuvenit, sau, mai propriu spus, cu mrinimie. De aceea, cei ce vd pot s priveasc n chip strlucitor iubirea Celui ce n Sine este nevzut ; prin cele artate pot s vad ca prin nite daruri de logodn pe Cel cunoscut cu nelegerea i mai presus de lume. Cci ntre Dumnezeu cel iubitor i omul iubit se ivesc multe lucruri care vestesc cu nfocare i din toate 609 prile iubirea dumnezeiasc , cum se cuvine, i mai ales cnd mintea i gsete statornicia i vederea n inima luminat, aflndu-se sub lucrarea duhovniceasc i, drept urmare, aprinzndu-se. Cci atunci sufletul primete prin har n inim arvuna vieii duhovniceti, ntr-o lucrare nelegtoare bine simit. Atunci ncepe s le vad fr greal i foarte sigur, luminate n chip dumnezeiesc i mai presus de fire, ca nite daruri de lo609. Vestesc cu nfocare. Lucrurile i mprejurrile n care sntem m e r e u pui, nu vestesc rece pe Dumnezeu. Cci ele vestesc dragostea Lui fa de noi, iar d r a g o s t e a Lui c a r e se v e s t e t e p r i n ele e cald, e plin de interes, u r m r e t e continuu binele nostru. A c e a s t d r a g o s t e ne ntmpin fie ntr-un fel, fie n altul, din t o a t e lucrurile i mprejurrile. Prin t o a t e v r e a Dumnezeu s ne ajute, s ne c o n d u c s p r e El.

300

FILOCALIA

godn ale Celui iubitor i s se gndeasc la El de pe acum. Prin aceasta este atras i el i dorete deopotriv 610 s le ntoarc pe acestea Aceluia . De aceea, caut s-i nchipuie cu fericire faa Celui iubitor i se umple de uimire covritoare. Dar obosit oarecum de dragos tea fa de Dumnezeu i fa de orice, i sloboade gn direa i simirea din ncordare i nu mai tie ce s fac de covrirea vederii. i astfel cluzit, sufletul se ve selete, salt i se bucur i nceteaz a-i mai simi greutatea i ncepe s se nale i s iubeasc i el pe Dumnezeu n chip desvrit i ajunge la o ardere feri cit de dragostea Lui, umplndu-se de tainele lui Dum nezeu i simindu-se sub lucrarea focului din inim al Preasfntului i de via fctorului Duh. Acestea se svresc n chip minunat, ca un cerc sfinit al iubirii, deosebit de dulce. El i ia naterea din artarea dra gostei dumnezeieti n fpturi i n toate cele ce se s vresc, prin care se arat n chip limpede iubitorul nos tru Dumnezeu, ca s ne urce i pe noi la iubirea Lui. Prin ele se face Dumnezeu iubit de noi. Deci cercul ncepe de la Dumnezeu i sfrete la Dumnezeu. Atunci ajungem, ca chipuri ale Lui, la dumnezeiasca asem nare, prin ndulcirea i bucuria de primirea dragostei dumnezeieti, fcndu-ne buni cu nelepciune, sau fp 611 tuitori cu vedere , iubii de Dumnezeu i iubind pe Dumnezeu ; i ptimim tainele unirii dumnezeieti i de via fctoare i ale ieirii din noi (ale extazului) i cele ale luminii atotstrlucitoare ale cunotinei sau, ca
610. Cel ce primete daruri ca semne ale iubirii cuiva, se simte n d e m n a t s r s p u n d i el cu d a r u r i l e sale. Dar omul n e a v n d ce s n t o a r c lui Dumnezeu de la sine, i n t o a r c e c e l e ce le-a primit de la El. 611. Ajuni de la chip, la a s e m n a r e , sau la desvrire, sau pe t r e a p t a vederii i iubirii de Dumnezeu, n-am prsit virtuile c t i g a t e pe t r e a p t a fptuitoare. Dei am ajuns la nelepciune, n-am prsit b u n t a t e a ; dei ajuni la v e d e r e , n-am p r s i t faptele.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

301

s spunem pe scurt, fericitele ptimiri n Hristos, Dom 612 nul nostru . 45. Despre frica din dragoste. Cei ce v-ai ridicat la iubirea lui Dumnezeu i la odihna duhovniceasc a dragostei tainice i v-ai ndul cit i veselit cu bun simire i n chip negrit de pa harul dumnezeiesc, ntruct ai privit adncurile taine 613 lor mai presus de lume , i v-ai desftat n chip ne spus de ele i v-ai odihnit n pacea adnc, v temei 614 nc . i lund aminte la Dumnezeu, v rugai, smerindu-v n tot felul. Voi auzii pe proorocul David strignd cu trie ctre Dumnezeu : Tu eti veselia mea, izbvete-m de cei ce m nconjoar (Ps. 31, 7); i nvnd n chip nalt, mai bine zis, duhovnicete : Slu jii Domnului cu fric i v veselii de El ntru cutre mur (Ps. 2, 11). l vedei i pe Pavel, vasul alegerii (Fapte 9, 15), rpit n al treilea cer i ptrunznd n sfinitul rai i auzind lucruri negrite, care nu snt n gduite omului a le gri (2 Cor. 12, 24), dar, dup aceste lucruri mari, temndu-se ca nu cumva altora ves tind, el nsui s fie necercat (1 Cor. 9, 27). Deci cnd dumnezeiescul David, nvtorul lumii, zice: Cei ce iubii pe Domnul, uri cele rele (Ps. 96, 10),
612. Dei a c e a s t unire cu D u m n e z e u p a r e a r e p r e z e n t a o mistic valabil n orice religie, t o t u i a u t o r u l scrierii precizeaz c t o a t e aceste taine snt identice cu p t i m i r e a lui Hristos. Hristos a p t i m i t cel dinti n firea sa o m e n e a s c d e p i r e a durerilor n b u c u r i a de Dumnezeu i n v i e r e a ca r i d i c a r e la o s t a r e n c a r e omenescul e cu t o t u l umplut i co pleit de Duhul d u m n e z e i e s c . D a c nu s-ar fi p e t r e c u t aceste urcuuri n u m a n i t a t e a lui Hristos, nu am a v e a un ajutor ca s se p e t r e a c i n noi. 613. Toii %> p o a t e n s e m n a i p a h a r u l dumnezeiesc, d a r i v a s u l sau c r a t e r u l fr fund al dumnezeirii. Cei ce au b u t din el, au privit adncurile d u m n e z e i e t i i s-au m b t a t de ele. 614. C e l ce p r i v e t e n a d n c u r i l e de t a i n ale lui Dumnezeu, pe de o p a r t e se o d i h n e t e ntr-o p a c e adnc, fiind absorbit t o t a l n privirea lor, pe de alta se t e m e nc de ispitele ce-l p o t d e s p r i n d e de acolo.

302

FI LOC ALIA

aceasta nseamn : Cei ce iubii pe Dumnezeu, temei-v de Domnul. Fiindc el i vede c i dup ce au nceput s iubeasc pe Dumnezeu, rutatea ncearc s-i atrag i s li se strecoare n suflet. De aceea, pe bun dreptate i foarte potrivit, le poruncete celor ce iubesc pe Domnul i au ajuns la aceast stare, s fie nc cu luare aminte i s urasc rutatea. Iar dac nu v-ai nvat s o uri, trebuie s v temei nc. Pen tru c, dac n-ar fi aceasta de temut, n-ar fi spus proo rocul David celor ce iubesc pe Hristos s o urasc. Cci, dei bucuria i veselia de Dumnezeu este o stare nalt i dumnezeiasc i cu adevrat plin de har, cel ce o are putnd privi n ea taine mai presus de fire, sufletul nostru este schimbcios prin fire i nu e des prit de lutul pmntesc i de trupul ce crete din el, ca s nu se team totdeauna n lupta lui de consimirea cu el. Ci e njugat, n chip neneles, cu el i respir oa recum mpreun cu el vrnd-nevrnd i ptimete m preun cu el i se schimb n unele privine mpreun cu el, prin fire, nct ar putea spune cineva c nu are stpnire asupra lui. i trupul i este un protivnic neo bosit, cutnd pretutindeni crlige de care ar putea s-l 615 apuce pentru a-l r s t u r n a . De aceea, e nevoie de lupt i de rugciune, din pricina fricii. De ct fric i de ct tremurare are nevoie sufletul ce tinde spre Dum nezeu i de ct luare aminte i rugciune, las celor cu mai mult simire dintre asculttori s cerceteze i s deosebeasc. Dar acestea le poate cunoate numai su fletul care a ajuns la treapta vederii prin harul lumi ntor al Duhului i ptimete cele proprii iubirii dum nezeieti.
615. I d e e a despre crligele (belciugele), a d i c d e s p r e p a t i m i l e sau slbiciunile de care p o a t e fi prins cineva ca s fie r s t u r n a t , a dezvoltat-o L. B i n s w a n g e r n Grundtormen und Erkenntnis menschlichen Daseins, Zirich, 1942.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

303

Dac Adam ar fi avut frica cuvenit n atta covrire a darului proorociei i asemnrii cu Dumnezeu de care se bucura, n-ar fi fost biruit cu atta necinste, i nici Samson cel nscut din fgduin (Jud. 13, 3) i purttorul de Dumnezeu David i muli alii, ntre care i minunatul Solomon. Deci, dac acetia att de mari au avut nevoie de temere i de lupt i de luare aminte nsoit de rugciune, socotete ct de mult au nevoie de acestea cei ce n-au dobndit darul i lucrarea mai presus de fire a Duhului ? Cci ei nu s-au ridicat la 616 dragostea extatic dumnezeiasc i la beia n e b u n a vederii frumuseii lui Dumnezeu. De ct fric i cu tremur, luare aminte i rugciune n Hristos Iisus, n soit de cuget smerit i nencetat, nu au deci nevoie acetia ? 46. Chipul ntreit al dragostei. Experiena cunoate un ntreit nceput al iubirii i, potrivit cu aceasta, trei snt i iubirile dinti. Iar raiu nile (nelesurile) ei snt de asemenea ntreite. Este o iubire sensibil, adic a simurilor fa de unele dintre cele supuse simurilor : pofta mptimit de ceva pl cut, cu care iubesc adeseori i animalele necuvnttoare ceva. Exist apoi o alt iubire: o dorin raional a sufletului dup ceva socotit bun, pentru a se ferici prin acel bun. A treia este iubirea nelegtoare, care se nate din Duhul de via fctor. n acest caz, o fru616. iubirea n e b u n a lui Hristos, d e s p r e care P. E v d o k i m o v a scris o c a r t e : L'amour fou, pe baza t e x t e l o r Prinilor. o iubire soco t i t de lume nebun, cci cei stpnii de ea au lsat de d r a g u l lui Hristos tot ce ofer lumea, alegnd o r e a l i t a t e v z u t n u m a i prin cre din. Dar a c e a s t iubire sau beie n e b u n nu p o a t e fi t r i t d e c t de cei ce v d si e x p e r i a z frumuseea d u m n e z e i a s c , d u p c u r i r e a de patimi. Ea deci nu a r e nimic p t i m a n ea. o beie treaz, c u m s p u n e a u P rinii, o beie a nfrnrii o b e i e a spiritului, a tririi intense a dragostei n e l e p t e a lui Dumnezeu.

304

FILOCALIA

musee mai presus de fire se revars n inim fr voie, aprinznd-o i lucrnd prin vederea frumuseii supreme, adic a lui Dumnezeu. Cci precum Dumnezeu e vzut ca frumos nu prin voia sufletului, ci prin fire, fiind frumos i mai frumos dect toate, aa i dragostea dumnezeiasc a Lui nu arde pentru c voiete sufletul, cci e lucrare natural a Duhului de via fctor pu rurea n micare, lucrnd nuntru inimii. Ea e att de departe de o micare prin voin, c se poate spune, dimpotriv, mai degrab, c ea mic voina 6 1 7 . De aceea, iubirea lui Dumnezeu este i se numete, cu drep tate, i mngiere dumnezeiasc, fiind o lucrare a lui Dumnezeu n suflet prin suflarea i slluirea Duhului de via fctor, dar i o atrnare a sufletului de Dum 618 nezeu . Ea e unire i mpreun ptimire (compti617. D u m n e z e u nu e vzut prin voia sufletului ca frumos, ci frumuse ea Lui se i m p u n e acestuia, ca innd de firea Lui. La fel D u m n e z e u nu iu b e t e fiindc v r e a s iubeasc, ci i u b e t e prin firea Lui. De a c e e a nici nu e iubit p e n t r u c v r e a s fie iubit, sau p e n t r u c v r e a sufletul s iubeasc. Iubirea lui Dumnezeu se mic n mod n a t u r a l n suflet i sufletul Il iu b e t e pe Dumnezeu n mod n a t u r a l , c n d e s n t o s . Dar fiind v r e d n i c de iubit p r i n fire i lucrnd ca a t a r e n suflet, D u m n e z e u mic totui v o i n a acestuia s p r e iubirea Lui, fcnd astfel voia omului s se p u n de acord cu voia lui Dumnezeu. In Dumnezeu voia e n acord p e r m a n e n t cu firea. In om se p o a t e ntmpla ns i dimpotriv. 618. D u m n e z e u nu e p r i n iubire l e g a t de suflet fr v o i e (); i u b i r e a Lui fa de om e o lucrare, o a c i u n e , nu o s t a r e pasiv, suferit. I u b i r e a omului e r e l a i e p t i m i t ; nu omul p r o d u c e i u b i r e a fa de Dum nezeu, ci ea e p r o d u s n sufletul l u i ; omul o p t i m e t e , o accept, s a u nu. Dar nu e mai p u i n o n e c e s i t a t e p e n t r u om. i a c e a s t a d o v e d e t e c ine i de om n mod n a t u r a l . n a t u r a l ca omul s o aib, dar a c e a s t t r e b u i n n a t u r a l se actualizeaz p r i n Duhul. O m u l nu o p o a t e a c t u a l i z a dect n relaia cu Dumnezeu, deci cu ajutorul Lui, sau n relaia cu semenul su. Ea nu e o calitate m o n o p e r s o n a l , ci i n t e r p e r s o n a l . T e m a d i s c u t a t n teo logia catolic : c a r e e mai tare, h a r u l sau v o i n a omului, n n t l n i r e a lor, se r e z o l v n alt mod : h a r u l p u n e voina n micare, adic o n t r e t e . Intr-un sens h a r u l e mai t a r e , dar nu p e n t r u a subjuga voina, ci p e n t r u a o ntri. Libertatea d u m n e z e i a s c n t r e t e l i b e r t a t e a o m e n e a s c . Pe t r e p -

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

305

mire) minunat, atrgnd mintea ntreag cu toate pu terile sufletului i cu ntreaga vigoare a lui spre uni rea cu fermectoarea frumusee dumnezeiasc, printr-o dorire nelegtoare a frumuseii (a binelui) 6 1 9 . De aceea, nici una dintre iubirile de mai nainte nu se numete propriu zis mngiere : nici poftirea a ceva plcut din cele supuse simurilor, nici dorirea binelui. Numai dorirea frumuseii (binelui), cunoscut cu ne legerea, din lucrarea Sfntului Duh, ca dorire ce se mi c cu simire curat n inim, este iubirea ce se nu mete mngiere 6 2 0 . De aceea, Duhul Sfnt care o lu creaz pe aceasta, se numete Mngietor. Ea e cu ade vrat iubire, celelalte fiind numai chipuri ale ei. Mai bine zis iubirea sufletului care caut prin raionament binele pentru bine, este, cu dreptate, un chip al celei dumnezeieti. Iar cea a simirii e numai n urma celei sufleteti. De aceea, cu drept cuvnt, greu cunoate ci neva dulceaa i mngierea iubirii i curia deplin a ei, nainte de a fi lucrat inima lui, ntr-o izvorre con tinu i n chip vdit, de puterea de via fctoare a Sfntului Duh. Cci, nici raionamentul nu poate mica puterile sufleteti, adic inima dinuntru, ci numai din
t e l e mai de jos (ale fptuirii), v o i n a e m a i p u i n ntrit de har, de a c e e a e i mai slab. 619. Dorirea n e l e g t o a r e e d e o s e b i t de dorina sensibil a dra gostei trupeti i de dorirea raional, pur n a t u r a l . o dorire lucr t o a r e nu n r a i u n e a c a r e face j u d e c i despre un bine o a r e c a r e , ct n inima c a r e e c u c e r i t d e o d a t de l u c r a r e a dragostei dumnezeieti. In inim lucreaz i n e l e g e r e a i t o a t e puterile sufletului. Deci toate snt c u c e r i t e . C u v n t u l grec , folosit pentru Dumnezeu are i sensul de frumos, cuceritor, d a r i de bun. In p l a n u l s u p e r i o r i m a i ales la Dumnezeu ele se unific. 620. Poftirea sensibil e mai mult o micare n t r u p ; c e a raional e r e z u l t a t u l unei j u d e c i a raiunii. N u m a i iubirea n e l e g t o a r e n s c u t din l u c r a r e a Sfntului Duh, se mic n inim ca o simire c u r a t i n u m a i ea a d u c e o m n g i e r e a d e v r a t .

306

FILOCALIA

afar. Cu att mai puin o face aceasta simirea. De aceea, iubirile acestea snt numai o foarte mic parte i numai nite chipuri i nite umbre ale iubirii adev rate. Dar puterea i lucrarea Sfntului i de via fcto rului Duh, pune stpnire pe ntreg locaul sufletului dinuntru i din adnc i mic, deci, cum s-a spus, n ntregime, n chip fermector puterile sufletului, prin tr-o vedere nelegtoare a frumuseii supreme (a bine lui suprem), care rpete sufletul cu totul spre frumu seea dumnezeiasc prin iubirea p r o p r i u - z i s i printr-un 621 farmec mai presus de l u m e . Numai n cel ce se petrece aceasta, fiind singur purttor de Dumnezeu i fiind micat n chip dumnezeiesc spre cele ce-i stau nainte, a neles fr g r e a l n taina sufletului, ce este propriu-zis iubirea i care e bucuria ei i cum nici-un om nu poate iubi propriu-zis nimic, nici mcar pe Dum nezeu, nainte de mprtirea de Duhul de via fc tor. Chiar dac poate iubi oarecum, el nu tie ce este iubirea cu adevrat i plcerea negrit a ei n Hristos Iisus, Domnul nostru, Cruia se cuvine toat slava. 47. n ce fel se apropie omul de vederea (contem plarea) lui Dumnezeu. Precum micarea trupului are nevoie de altceva ce nu ine de rnduiala ei, adic de ochi i de altceva mai pre sus de firea ei, adic de lumin, aa micarea minii are
621. I d e e a vrjirii b u n e a sufletului prin pilda c o n c r e t i p r i n iubirea altui rus. subiect, a dezvoltat-o 1931) i B. L. Veslavev Binswanger (Etica erosului und transfigurator, Erkenntnis Ymca-Press, (Grundiormen

menschlichen

Daseins).

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

307

nevoie de ochi care snt deosebii de rnduiala ei i de lu mina ce e mai presus de firea ei. De aceea, nu toat micarea minii e dup cum se cuvine. Ci, numai cea care se mic, precum s-a zis, prin ochi i prin lumina harului. Iar ochii minii snt deschiztura inimii prin credin. i lumina e Dumnezeu nsui, lucrnd prin Duhul n inim. i precum lumina simurilor nu mic drept pe cei fr ochi, ci numai pe cel ce, vede, aa i lumina nelegtoare, sau Dumnezeu, nu mic mintea celui ce nu are deschiztura inimii, ci numai pe cel ce o are. Dar, aa cum nici ochii n-ar putea lucra ale lor fr lumin, tot aa nici deschiztura inimii fr Dum nezeu ; mai bine zis, inima nici nu se deschide fr Dumnezeu, care lucreaz i e vzut prin ea 6 2 2 .
622. T r e b u i e r e i n u t ideea a c e a s t a despre deschiztura inimii p r i n credin, a s e m n a t cu ochii t r u p u l u i . Aa cum t r u p u l are deschideri prin simuri i n-ar p u t e a tri fr ele, aa are i inima o deschidere nu n u m a i spre o a m e n i , ci i s p r e D u m n e z e u . De altfel p r i n simurile nsei se des c h i d e nu n u m a i t r u p u l , ci i sufletul spre l u m e i prin lume s p r e Dum nezeu. A c e a s t a n s e a m n c i inima are o deschiztur. Dar ea nu se p o a t e m u l u m i n u m a i cu c e e a ce i dau ceilali oameni, cum se p o a t e satisface t r u p u l , luat n sine, cu c e e a ce i dau simurile. Inima e d e s c h i s s p r e infinitatea lui Dumnezeu, s p r e infinitatea iubirii Lui. Prin a c e a s t a se h r n e t e d u h o v n i c e t e din acea infinitate i t r i e t e n ea, fr s se con funde cu ea, cum t r i e t e t r u p u l n v i a a lumii prin simuri, fr s se confunde cu ea. D u m n e z e u e i Cel ce face inima s se d e s c h i d p e n t r u a-L v e d e a a a-L primi, d a r i Cel ce e v z u t p r i n e a . De a c e e a pe de o p a r t e se face obiect al vederii, pe de alta, m p r e u n subiect cu inima al acestei vederi. El se v e d e pe sine nsui, d a r prin inim. Inima simte pe de o p a r t e c ea vede, pe de a l t a c D u m n e z e u se v e d e p r i n ea, a a c u m cel ce g r i e t e ale lui Dumnezeu, aci s p u n e c el t r i e t e , aci c D u h u l g r i e t e p r i n el. O m u l d calificare o m e n e a s c la c e e a ce v e d e din Dumnezeu i D u m n e z e u d calificare d u m n e z e i a s c acestei v e d e r i a omu lui. V e d e r e a lui D u m n e z e u de c t r e om e n acelai timp o m e n e a s c i dumnezeiasc, e t e a n d r i c .

308

FILOCALIA

48. Despre vedere ca lucrare mprtit . Dup unirea nelegtoare a inimii prin h a r 6 2 4 , min tea vede n lumina duhovniceasc i se ntinde n Cel dorit, care este Dumnezeu, ieind cu totul afar din simire, fcndu-se adic fr culoare, fr calitate, fr nchipuiri, scpat de nlucirile celor sensibile. Cci mintea noastr este un vas ce primete, pe ct i st n putere, lumina neapropiat a frumuseii dumnezeieti. i e un vas minunat, cci se lrgete pe msura Duhu lui dumnezeiesc ce se revars n el. Dac revrsarea este mai mare, se face i vasul mai mare ; iar dac e mai mic, se face i el mai mic. i iari, prin revr sarea mai mare se face i el mai tare, iar prin cea mai 625 mic se face mai fr putere . i iari, dac se vars n el mult, devine mai una cu ceea ce se vars n el i pstreaz mai nevrsat ceea ce a p r i m i t ; iar dac se vars n el puin, ndat el se face slab i mai fr pu 626 tere i nu poate pstra ceea ce s-a vrsat n el . i ia ri : primind mai mult, se uureaz ; dar se ngreu neaz i atrn n jos cnd e gol de ceea ce i se potri623. c e e a ce am spus la nota a n t e r i o a r : v e d e r e a omului e o m p r e u n v e d e r e a lui cu Dumnezeu, sau a lui Dumnezeu cu omul, sau cre t e r e a d u h o v n i c e a s c a omului m p r e u n cu c r e t e r e a h a r u l u i primit. 624. v o r b a de u n i r e a inimii cu D u m n e z e u p r i n d e s c h i z t u r a ei. Dar ea nu e o unire p u r s e n t i m e n t a l , sau p r i n simuri, ci o u n i r e c a r e e i n e l e g e r e , o unire c a r e p r o d u c e i n e l e g e r e , nu n u m a i iubire. De a c e e a toi Prinii c e r a d u c e r e a minii n inim. Din inim sau m p r e u n cu inima v e d e m i n t e a pe Dumnezeu, iubindu-L i nelegndu-L n acelai timp, sau unindu-se cu El i n e l e g n d ce se ntmpl n a c e a s t u n i r e . 625. M i n t e a e ca un vas elastic, elastic la nesfrit. Se p o a t e lrgi la nesfrit i se p o a t e micora p n a nu mai primi nimic. P o a t e a c e a s t a va fi existena atrofiat a celui din iad. In acelai timp cu ct p r i m e t e m a i mult r e v r s a r e de lumin, cu att devine mai t a r e p e n t r u a o p u t e a susine. 626. Prin acestea se l m u r e t e s e n s u l d u h o v n i c e s c al sinergiei, al m p r e u n e i lucrri a omului cu D u m n e z e u : cu ct mai mult har, cu a t t mai m u l t p u t e r e n fiina celui ce-l primete i mai m a r e u n i t a t e n t r e ea i el.

623

CALIST PATRIARHUL, CAPETE DESPRE RUGCIUNE

309

veste. i iari : fiind mai uor, ine mai mult, dect mai puin. I se ntmpl i n alte privine cu totul dimpotriv cu ceea ce se ntmpl vaselor sensibile, care in mai uor pe cele mai mici dect pe cele mai mari. De aceea, socotesc c i fiul tunetului a spus chiar de la nceputul Evangheliei pe care a scris-o : La nceput era Cuvn tul i Cuvntul era la Dumnezeu i Dumnezeu era Cu vntul (Ioan 1, 1). A spus aceasta, ca s ntind min tea auzitoare dup mrimea cuvntului i ca prin toat lumina mai mare a lucrului s-i dea minii o lrgime mai mare i s o fac mai tare i mai n stare s se n toarc spre ea nsi, dar i s se ntind dup mri mea glasului, spre cuprinderea vederii lui Dumnezeu i a ct mai marii Lui nelepciuni. i, cnd Iisus i spune lui Anania despre Pavel : Vas al alegerii mi este (Fapte 9, 15), aceasta trebuie neles despre marea pu tere nelegtoare a omului dinuntru, prin care a i fost rpit pn la al treilea cer, unde, cum se poate auzi de la el nsui, a primit cuvinte negrite, pe care nu este cu putin omului a le spune (2 Cor. 12, 4). 49. Despre vedere. Mintea noastr este ca un fel de loc, care primete lumina artrii dumnezeieti. Iar nsuirea ei, de care se va vorbi, este minunat, cci se arat ptimind cele contrare unui loc trupesc. Pentru c acest loc cu ct e mai ntins, cu att primete un coninut mai mare. Dar mintea, dimpotriv, cu ct se strnge i se adun pe sine, cu att se face mai ncptoare. Iar cnd i-a oprit toat micarea raional i nelegtoare, sau de orice fel, vede pe Dumnezeu mai presus de toat mrimea. l vede pe El pe ct i druiete harul Preasfntului Duh i pe ct ngduie firea lui ntrupat i creat s-L vad pe Cel din afar de acestea. l vede nu nchipuindu-i-L n deert, nici trimind n sus, ca n vis, socotinele sale, ci

310

FILOCALIA

prin puterea negrit a Duhului dumnezeiesc. Cci Acesta lucreaz n lumin, n inima ce ptimete o prefacere mai presus de fire. Aceast prefacere primind-o inima prin har, dei mintea doarme i se odihnete, ea ve gheaz (Cnt. Cnt. 5 , 2) 6 2 7 . i mai degrab tie acela c lucrarea aceea e dumnezeiasc i duhovniceasc, de ct c el este om. Cci are n acea vreme o micare du hovniceasc nencetat a inimii 6 2 8 , izvortoare de via i, ca urmare, de cele mai multe ori, lacrima cea lin. Lucrarea Duhului face inima s aib pace nu numai cu sine, ci i cu toi oamenii. Cci din ea rsare curie, bucurie, glasuri rugtoare tcute, deschiderea inimii, veselie i desftare negrit. Cel ce se mprtete din ea, ocolete cu adevrat i nu n chip prefcut, chiar i cu auzul toat plcerea trupului, toat bucuria, sau bo gia, sau slava celor din afar i trectoare. 50. Cci acela a primit toate acestea n chip dumne zeiesc i duhovnicesc, cu inima i cu mintea, nu numai cu raionamentul simplu, i nu se bucur nici numai de lumina aceasta a simurilor. Cci prin mprtierea simurilor se ntunec lumina dumnezeiasc i cunos cut cu mintea i cu adevrat dulce. De aceea, se fo losete prea puin de aceasta; doar atta ct s mngie puin pe omul din afar. Dar toate le sufere, toate le rabd (1 Cor. 13, 7), n toate s-a fcut neclintit pentru
627. M i n t e a a d u n a t n inim, n t l n e t e , p r i n d e s c h i z t u r a ei, pe D u h u l Sfnt. A t u n c i ea i n c e t e a z lucrrile ei, cci acestea snt n d r e p t a t e spre c r e a t u r i l e m r g i n i t e . Ea se scufund n infinitatea iubirii lui Dumnezeu, n e m a i a v n d nici o grij s ajung la altceva. I u b i r e a desvrit te odih n e t e ; nu mai voieti a l t c e v a . Lucreaz acum D u h u l Sfnt cu i u b i r e a Lui n minte, adic se r e v a r s t o t mai mult n ea. M i n t e a se lrgete d o a r p e n tru a primi tot mai mult din El. 628. M i n t e a i-a oprit orice l u c r a r e , dar inima se afl ntr-o micare n e n c e t a t . Cci prin ea se face l u c r t o a r e iubirea Sfntului Duh. Fiindc inima este organul simirii, deci i al iubirii. Iar iubirea este o micare c o n t i n u i n acelai t i m p s t a t o r n i c . Ea nu t r e c e de la un obiect la altul, cum t r e c e mintea.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

311

simirea plcut dinuntru, nscut din iubirea de ve derea dumnezeiasc. i nu este necaz care s-1 ntristeze, afar doar de pcat. Pentru locul acela, adic pentru mintea n stare de iubire, mult s-a ostenit marele David, artnd dorina i osteneala lui, sau cum n-a dat somn ochilor si, nici aipire genelor, nici odihn tmplelor, pn ce, zice, n-am aflat loc Domnului (Ps. 121, 45). Iar nelep tul Solomon ntrete aceasta zicnd : De se va sui du hul celui ce stpnete la inima ta, s nu-i lai locul tu (Eccl. 10, 4). Dar i Mntuitorul poruncete uceni cilor si: Sculai-v s plecm de aici (Marcu 14, 15). i, svrind Pastele prenchipuirii n foior, a dat s se neleag acest loc. Pentru aceasta socotesc c fe ricete pe cei sraci cu duhul (Matei 5, 3), nsemnnd srcia duhului, sau retragerea minii de la toate i aa zicnd golirea i adunarea ei in ea nsi. Cci atunci mintea nu numai c vede mpria lui Dumnezeu, ci o i ptimete, dobndind o desftare nemuritoare, in pace. 51. Despre fptuitor i vztor (contemplativ).

Vztorul i rodete plcerea vederii adevrate, ca partea cea bun, deprinznd tcerea i privind pe Iisus. Plcerea aceasta fptuitorul nu o cunoate, ca unul ce n-a gustat-o, ntruct de multe se ngrijete i se tulbu r (Luca 10, 41), cntnd i citind i ostenindu-i trupul. Ba i dispreuiete uneori, ca obositoare i nefolositoare, silinele care naripeaz nelegerea spre lucrurile ne legerii minii i nevzute cu simurile, care aduc prin ndeletnicirea cu ele o plcere negrit, iar prin odihnirea n ele o bucurie de nedescris. El nu nelege c buna noastr ptimire se odihnete lng Cuvntul ade vrat i de oameni iubitor i fr nici-o lips al lui Dum nezeu i se nate din vederea Lui. Cci El este atotdes-

312

FILOCALIA

vrit i nu are nevoie de slujirea noastr. De aceea, El laud i primete pe Maria care sade la picioarele Lui i se hrnete cu contemplarea cuvintelor Lui i trezete pe omul ei dinuntru spre nelegerea lor (Luca 10, 41). Ea nu face la fel cu Marta, cci aceasta se ngrijete i se tulbur de multe, cum zice Cuvntul nsui. El zice aceasta nu numai ndemnndu-le pe acelea spre ceea ce e mai nalt, ci nvnd pe toi cei de dup ele, ca nu numai s nu mustre ca lenei pe cei ce voiesc s se ocupe cu vederea i zbovesc n aceasta, ci s-i i laude i s se sileasc s le urmeze pilda pe ct pot. 52. Cum vd contemplativii (vztorii).

Contemplativii vd n cele de acum i n cele ce se fac ca ntr-o oglind i ca ntr-o ghicitur (1 Cor. 13, 12), starea celor viitoare. Iar oglinda, pe de o parte, nu poart nici-o grosime a lucrului artat n sine, dar pe de alta, ceea ce arat nu e cu totul nimic. Cci, tot cel ce iubete adevrul va mrturisi c ceea ce se vede n oglind e un chip foarte clar al unui lucru. Tot aa i cele ce snt i se fac nu arat vre-o alt grosime sau vreun alt ipostas dect al lor propriu, dar arat totui chipurile nendoielnice ale lucrurilor adevrate celor ce au primit puterea s vad i nainteaz fr greal spre Adevrul nsui 6 2 9 . Cnd, deci, auzi pe Pavel zi cnd c prin credin umblm, nu prin vedere (2 Cor. 5, 7), s nu socoteti c vorbete de credina care se nate numai din auz, prin cuvntul simplu. Cci altfel cum ar zice acelai: Acum cunosc din parte, dar atunci voi cunoate precum am fost cunoscut (1 Cor. 13, 12)?;
629. R e a l i t a t e a c a r e s t la baza chipurilor este A d e v r u l nsui s a u Dumnezeu. Lucrurile n-au n ele v r e u n a l t ipostas, a d i c v r e o alt reali tate, ci n u m a i pe a lor proprie. Dar r e a l i t a t e a lor are c a r a c t e r de oglind, de chip. In mod n e c e s a r ele a r a t p r i n ele, temelia lor, sau A d e v r u l n sui.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

313

sau: Cnd va veni ceea ce e desvrit, va nceta ceea ce e din parte (1 Cor. 13, 10)? Vezi c ace eai cunotin de acum ne va ajuta s vedem i n vii tor ? Deosebirea celei din viitor fa de cea de acum e numai atta, ct e ntre ceea ce e desvrit i ceea ce e nedesvrit. i iari, cel ce spune c acum umblm prin credin i nu prin vedere n alt loc spune : Aa alerg, dar nu ca unul ce nu vd ; lovesc cu pumnul, dar nu ca unul ce bat vzduhul (1 Cor. 9, 26). Le spune acestea nu fcndu-se pe sine nsui protivnic celor spu se nainte, ci artnd ct cunotin adevrat i sigur avea despre cele viitoare. El cuget aa pentru nele sul ndoit al credinei i al vederii. Cci este o credin care ia fiin prin cuvntul sim plu i deci are nevoie de dovedire. i este o credin care nu are deloc nevoie de dovedire, sdind o ncre dinare ndestultoare n credincios din unele lucruri vdite. Ea se numete i credina ntemeiat ntr-un ipostas 6 3 0 . Vei nelege mai limpede ceea ce spunem, dintr-o pild. Presupune c-i spun c am vzut un om oarecare, mare meter la esut, putnd ntipri, prin b taia esutului n pnz, animale, psri i chipuri de lei i de vulturi, de cai, de car, de rzboaie i altele de felul acesta. Dac nu le-ai vzut pe acestea tu nsui, ai nevoie de credin, ca s consimi la ceea ce i s-a spus numai prin cuvnt. Iar dac i s-ar ntmpla s vezi nu pe estor, ci pnza, ai cunoate ndat, chiar fr cineva care s-i explice, c acesta e lucrul unui om. Cci nu s-a putut produce prin ea nsi, nici nu a pu tut fi esut de vreo alt vieuitoare. n acest caz, deci,
630. c r e d i n enipostasiat ce c r e t e d i n realita tea lui Dumnezeu, e x p e r i a t de suflet. Ea i a r e d o v a d a n ea nsi. Tot capitolul v r e a s fie o d o v e d i r e c cele dumnezeieti, nu se c u n o s c n viaa a c e a s t a n u m a i d e d u c t i v i de la distan, ci are loc i o a n u m i t e x p e r i e n a lor. A c e a s t a e dealtfel t o a t c o n c e p i a f i l o c a l i c i n ge n e r a l patristic.

314

FILOCALIA

sufletul va fi cuprins de alt credin, cu mult deosebit de cea dinti. Tot aa, i ceea ce se nfieaz ca chip general pricinuiete credina. Cci ai vzut un om, s zicem cu pr blai, sau negricios, nalt la trup, ncolo potrivit la toate, la ochi, la culoarea obrajilor, la nas, la buze i n altele, prin care se arat chipul persoanei. Acest chip este al unei persoane (ipostasiat ) . Dac te-ar ntreba, ns, cineva cum este faa acelui estor, pe care nu l-ai vzut, ai spune c din vederea pnzei ai aflat sigur c cel ce a fcut-o e om cu chipul gene ral al omului, dar c nu cunoti chipul lui personal (ipo stasiat), deoarece nu l-ai vzut tu nsui. N-ai tgdui c estorul acestei lucrri bogate este om i c tii c este om i c are chip omenesc. Deci cunoti un chip nepersonal (neipostatic ) , pe care mcar c nu l-ai vzut, totui l admii n general fr ovire, ca i cnd l-ai fi vzut. Exist, deci, ca s repetm cele spuse, o credin prin auz, primit pe temeiul unui cuvnt simplu, i exist o credin ntemeiat n ipostas i primit printr-o n credinare vdit, aa cum este un chip vzut n cine va, ca ntr-un subiect, i n acest caz se numete ipos tasiat, i un chip care nu e n cineva ci se contempl n raiunea lui general, genul nefiind precizat prin multe trsturi deosebitoare 6 3 1 .
631. , , . Ne aflm n plin logic aristotelic. P a t r i a r h u l Calist, sau oricare ar fi autorul scrierii, e nu n u m a i ascet, ci i filosof. El inea s e a m a de r e n a t e r e a filosofiei antice n sec. XIV bizantin. D a c Sf. Vasile cel M a r e n t r e b u i n e a z deosebirea ce o fcea Aristotel ntre specia g e n e r a l u m a n i individ, pentru a o aplica la deosebirea n t r e fiin i ipostas n Sfnta Treime, P a t r i a r h u l Calist o aplic la d e o s e b i r e a n t r e c r e d i n c a r e nu experiaz r e a l i t a t e a crezut i c e a c a r e o experiaz.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

315

Toi contemplativii snt stpnii de o credin nte 632 meiat n ipostas n acest sens , dar chipul l vd n general, nu n ipostas. Dar dac Dumnezeu n-ar fi un chip inteligibil (neles cu mintea), cum s-ar numi El frumusee ? 6 3 3 . Deci precum exist o frumusee inte ligibil a lui Dumnezeu, dar nu e vzut n ipostas 6 3 4 ,
632. T o a t e x p u n e r e a d i n a i n t e a fost o foarte o r i g i n a l c a r a c t e r i z a r e a credinei p r i n v e d e r e , cu deosebirea ei de c r e d i n a n e b a z a t pe v e d e r e . C r e d i n a d i n v e d e r e este n u m i t ipostatic, p e n t r u c e a v i n e din nsi r e a l i t a t e a c r e z u t i ca a t a r e experiat. Ea v i n e din p u t e r e a acelei realiti ipostatice t r i t e , mai precis d i n p r e z e n a P e r s o a n e i dumnezeieti e x p e r i a t e . Totui a c e a s t c r e d i n n u v e d e P e r s o a n a a c e e a (ipostasul) nsi. Snt propriu-zis trei situaii ; c r e d i n a din auz, c a r e nu e x p e r i a z o l u c r a r e ce vine din Dumnezeu, c r e d i n a din e x p e r i e n a lucrrii ce v i n e d i n i p o s t a s u l L u i ; i v e d e r e a lui D u m n e z e u fa c t r e fa, n nsui ipostasul Lui, cnd c r e d i n a nceteaz. A c e a s t a va fi n v i a a vii t o a r e . Deci propriu-zis snt d o u c r e d i n e n v i a a de aici i o v e d e r e fa c t r e fa n v i a a v i i t o a r e . Credina a doua e i ea nu n u m a i c r e din, ci i v e d e r e , dar v e d e r e n p a r t e . Ea e c r e d i n a n t e m e i a t pe ceva ce v i n e din ipostas, d a r nu pe v e d e r e a ipostasului nsui. Ea tie de chipul g e n e r a l al lui Dumnezeu, dar nu-L v e d e pe El c o n c r e t , ci c r e d e n El. 633. Cei ce vd tiu c D u m n e z e u a r e un c h i p Ipostasiat, d a r nu-1 vd ca a t a r e ; ei v d n u m a i un chip g e n e r a l al Lui, dar nu v d chipul lui ipostatic. C r e d i n a lor e s t e ipostatic, n s e n s u l c se b a z e a z pe c e v a ce v i n e din i p o s t a s u l dumnezeiesc, dar n e v z n d u - L pe El nsui, ea r mne totui c r e d i n , nu a ajuns nc v e d e r e . Cei ce au a c e a s t cre din, nu m a i c r e d n u m a i din auz, ci printr-o e x p e r i e n a lui Dumnezeu. Totui nu v d c h i p u l i p o s t a s i a t al frumuseii Lui. D a r v d o frumusee i tiu c e a lui D u m n e z e u . Cci D u m n e z e u n-ar fi frumusee, d a c n-ar fi o r e a l i t a t e c o n c r e t i z a t , ci n u m a i g e n e r a l . Dar prin frumuseea i p u t e r e a lui D u m n e z e u v z u t de ei, v d t o t u i i n d i r e c t chipul Lui con cret ipostatic. 634. A c e a s t a ar p u t e a fi n e l e a s aa : frumuseea lui D u m n e z e u e n ipostas, d a r v z t o r i i nu-I v d chipul ipostatic. A v e m aci deosebirea n t r e fiin i l u c r a r e s a u e n e r g i e n e c r e a t . Prin c e l e s p u s e c e v a mai n a i n t e d e s p r e P a v e l c a r e , pe de o p a r t e v e d e a chipul, pe de alta nu, i deci m a i a v e a n e v o i e de o c r e d i n , se afirm c aici pe p m n t nc nu v e d e m chipul ipostasiat sau p e r s o n a l a l lui Dumnezeu, c i n u m a i p e c e l general. In v i a a v i i t o a r e v o m v e d e a acelai chip, dar aa de clar c nu va m a i fi nevoie de c r e d i n .

316

FILOCALIA

nelege c exist i un chip inteligibil al Lui, mre, atotsfnt, preaslvit, pricinuind uimire sufletului, umplnd i luminnd cu totul mintea, covrind-o cu marea i mult felurita Lui strlucire i aducnd n ea nele 635 gerea lui Dumnezeu . De acesta ntiprindu-se i Manoe, a strigat : Sntem pierdui, femeie ! Am vzut pe Dumnezeu (Jud. 13, 22). Cci tot cel ce se ntip rete de chipul acela, mrturisete c aceasta este o do vad a ntipririi lui Dumnezeu. Dar i marele Moise a vzut pe Dumnezeu n acest chip, precum s-a scris : S-a artat Dumnezeu lui Moi se n chip i nu prin ghicituri (Num. 12, 8). Cci, dac ar fi lipsit cu totul de un chip vrednic de Dumnezeu, Dumnezeu ar fi cu totul de nevzut (de necunoscut, de nesimit). Frumuseea este o armonie i chipul un fel 636 de ntocmire statornic . Iar dac s-ar spune c Dum nezeu e lipsit de un chip vrednic de El, ar trebui s se spun c e lipsit i de frumusee i cu att mai mult de fa, n care e i chipul i frumuseea. Dar careva dintre prooroci zice : L-am vzut pe El i nu avea nici chip, nici frumusee, ci chipul lui lip sea (Is. 53, 23). Aceasta o spune despre dumnezei rea Cuvntului, ntruct atrna pe cruce ca un rufc tor, neavnd nici-un semn al firii dumnezeieti. Cci, ct privete omenescul, dei nu mai era n El frumusee din pricina morii, totui e vdit c avea chipul unui 637 a mort .
635. A c e a s t a e c r e d i n a i p o s t a t i c : c e a c a r e a d u c e n suflet convin g e r e a d e s p r e c h i p u l ipostasiat, pe baza iradierii din El, a c e e a ce are E l : mreie, lumin, etc. 636. Chipul este ca un fel de structur. B u n t a t e a , a t o t p u t e r n i c i a , n e l e p c i u n e a snt un fel de s t r u c t u r s t a t o r n i c a lui Dumnezeu, izvorul t u t u r o r structurilor. Bl p o a t e fi i t r i t 'ntr-un a n u m i t fel ca a t a r e . 637 o mare neted aceasta a. P o a t e de statuie din (n biserica ar n s e m n a aci s-a inspirat un s c u l p t o r g e r m a n , c n d a confecionat lemn a lui Iisus, avnd n loc de fa o simpl t a b l d i n Schifferstadt, o l o c a l i t a t e de l n g Speyer). Dar c s-a p i e r d u t n suferin i faa o m e n e a s c a lui

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

317

Dar David l preamrete pe El iari ca mpodobit cu frumusee (Ps. 44, 3) ; i nu dup omenitate. Cci adaug : Har s-a vrsat n buzele Tale, ceea ce e propriu dumnezeirii, ca i frumuseea. Iar de faa lui Dumnezeu, David pomenete n multe locuri. Aci zice: ntors-ai faa Ta i m-am tulburat (Ps. 29, 7), aci se roag: S nu ntorci faa Ta de la mine (Ps. 26, 14); sau: ntoarce faa Ta de la pcatele mele (Ps. 50, 10) .a. Deci dac nu e oprit de a se vorbi la Dumnezeu de fa i de frumusee potrivit cu Dumnezeu, care nu st n figur i nu e n ipostas propriu 6 3 7 b , e cuvenit s se vorbeasc i de un chip, care e el nsui i fa i fru musee. Pe acesta avndu-l ntiprit n sine i Pavel a spus : Aa alerg, nu fr s vd nimic ; aa lovesc cu pumnii, nu ca btnd aerul (1 Cor. 9, 26). Cci Dumnezeu fr s fie vzut n Sine, nici m prtit, totui n alt neles se vede i Cel necuprins se cuprinde. De aceea, i David ne cere s cutm pu rurea faa Lui (Ps. 104, 4), ca avnd n noi ntiprirea dumnezeirii, s ne mprtim de mult i negrit har i de bucurie i plcere dumnezeiasc. Aa zice David ctre Dumnezeu despre sine nsui : Stura-m-voi, cnd voi vedea slava Ta (Ps. 16, 15). Cci, celor ce vd pe Dumnezeu n adevr i n Duh, ncepe s li se arate multa i nesfrita slav a luminii feei dumnezeieti. i desftarea i bucuria izvortoare din ea le este celor ce o ptimesc nesecat i, aa zicnd, de nesuportat din pricina covririi ei, iar celor ce n-au vzut-o i n-au
Hristos. i a t u n c i c u m se mai v e d e suferina Lui i d r a g o s t e a s t a r e s p r i m e a s c a c e a s t suferin ? 637 b. F r u m u s e e a lui D u m n e z e u nu e un ipostas propriu, sul c nu a l c t u i e t e un ipostas de sine ca c e l e l a l t e trei p e r s o a n e zeieti, d a r nu n sensul c n - a r fi n t e m e i a t i n t r - u n ipostas, s a u trei ipostasuri a l e Sfintei Treimi. Lui n

n sen dumne n cele

318

FILOCALIA

gustat-o, de nepovestit i de neneles. Cci dac nici-un cuvnt n-ar putea descrie dulceaa mierii celor ce n-au gustat-o, ce meteug ar putea s lmureasc cele mai presus de minte celor ce nu le-au vzut i nu s-au m prtit de bucuria i de desftarea dumnezeiasc din ele? Dar despre acestea, pn aci. Deci, Sfntul Pavel, avnd credina n Dumnezeu n temeiat n ipostas ( ) i chipul mre i mai presus de frumusee, dar neipostatic () al 638 lui Dumnezeu , a spus c umblm prin credin (2 Cor. 5, 7), adic prin cea ntemeiat ntr-un ipostas ( ) , dar nu printr-un chip vzut n ipostas; adic prin credina care nu pricinuiete ndumnezeirea ne nscut. Cci, zice Sfntul Maxim : Numesc ndumnezeire nenscut iluminarea dumnezeirii prin chipul afl tor n ipostas, care nu e fcut, ci se arat n mod ne neles n cei vrednici. Totui prin chip se vede frumu 639 seea . Despre aceast frumusee zice Marele Vasile : Ce e mai vrednic de iubit dect frumuseea dumneze iasc ?. i iari : Frumuseea adevrat i preaiu bit i vzut numai cu mintea curit e cea din jurul firii dumnezeieti i fericite. De aceea, i Pavel s-a mrturisit pe sine simplu n cuvnt, dar nu n cunotin (2 Cor. 11, 6). Cci era mare n cunotin, prin care cunotea din parte pe Dumnezeu cel mai presus de nelegere, n chipul inte ligibil vrednic de Dumnezeu. Aceast cunotin din parte o avea i Moise, vz torul de Dumnezeu, care vedea chipul dumnezeiesc cel nevzut n ipostas, i frumuseea Lui. De aceea, zice: Dac am cunoscut c am aflat har la Tine, arat-mi-te
638. Sf. P a v e l a v e a n c r e d i n a r e a d e s p r e chipul ipostatic, sau p e r s o n a l al lui Dumnezeu, p r i n t r i r e a u n e i iradieri d i n El, dar nu v e d e a acel chip ipostatic nsui. 639. Sf. P a v e l nu v e d e a c h i p u l ipostasiat, dar v e d e a frumuseea ce iradia din El.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

ca s Te cunosc i s Te vd (Ie. 33, 13). Deoarece pri mise odinioar artarea dumnezeiasc i slava frumuseii, dar nu n ipostas, cere i aceasta, ca unul ce s-a fcut mai 640 desvrit . Dar Dumnezeu nu a consimit, deoarece aceasta nu e cu putin nici unui suflet nelegtor i nici unei vederi, nici chiar celei ngereti, ca una ce ntrece hotarele a toat cunotina. Moise era vztor de Dum nezeu i vedea pe Dumnezeu n ntuneric, dar nu n ipos tas, ci n chip i frumusee inteligibil, fr suportul ipos 641 tatic (personal) . Aa se poate vedea Dumnezeu, cum a spus i Moise i Ilie i, simplu grind, toat ceata atotdumnezeiase a proorocilor. Deci umblm prin credina ntemeiat n ipostas ( ) , care se nate din cele contemplate n jurul lui Dumnezeu i i ia ntrire din slava ce strlu cete din frumuseea feei Lui i mrturia din chipul n tiprit al luminii Lui mai presus de strlucire, i nu prin 642 credina ce se nate n auz din cuvntul simplu . Iar
640. Moise v e d e a i el chipul lui Dumnezeu n frumuseea ce i r a d i a din El i era n c r e d i n a t deci despre c h i p u l Lui ipostatic, dar nu-L v e d e a n ipostas. 641. Se p o a t e deci r e z u m a cuprinsul acestei dezvoltri astfel : se v e d e frumuseea lui D u m n e z e u i n acest sens i chipul Lui, dar nu n ipos tas ; dar v z t o r u l tie de a c e s t a prin c e e a ce v e d e , p r i n ceea ce iradiaz din ipostas. 642. Se precizeaz din nou nelesul c r e d i n e i n t e m e i a t ipostatic, att fa de c r e d i n a n t e m e i a t pe auz, ct i fa de v e d e r e a ipostasului, sau ipostasurilor dumnezeieti. C r e d i n a n t e m e i a t ipostatic e c r e d i n a ce se n a t e din lumina ce iradiaz din Dumnezeu, din s l a v a Lui, c a r e n acest sens se p o a t e numi i c h i p u l Lui, dar care nu e un chip vzut ca ipostas. A c e s t a din u r m n t r e c e p u t e r e a oricrei c r e a t u r i de a-L v e d e a , chiar i a ngerilor. Dar c r e d i n a ce se n a t e din v e d e r e a slavei i lumi nii dumnezeieti, din c e l e v z u t e n jurul lui Dumnezeu, adic din ener giile Lui n e c r e a t e , e d e o s e b i t totui de c r e d i n a din auz, pe baza cuvn tului simplu. Ea e o e x p e r i e n a p r e z e n e i lui Dumnezeu p r i n lucrare, d a r nu o v e d e r e a fiinei Lui. Dac am r e v e n i la c e l e trei categorii de c u n o a t e r e a e s t o r u l u i : c u n o a t e r e a lui din auz, din v e d e r e a pnzei e s u t e de el i din v e d e r e a

320

FILOCALIA

dac aici umblm prin credina, ntemeiat n ipostas, i nu prin chipul vzut n suportul su ipostatic, sau per sonal, (2 Cor. 5, 7), n veacul viitor nu mai e nevoie din credin. De aceea, aici avem credina ntemeiat n ipostas; i deoarece atunci se va vedea mai limpede chipul preamrit al slavei, aici acest chip se vede mai umbrit. Aici, cum zice Grigorie Cuvnttorul de Dum nezeu, se adun o ntiprire din altceva ntr-o icoan a adevrului, care nseamn un chip umbrit. Atunci va fi vederea fa ctre fa (1 Cor. 12, 13) i ncetarea a ceea ce e din parte, prin artarea a ceea ce e desvr it (1 Cor. 13, 10). Acum, cum zice Fericitul Augustin, vederea din parte a lui Dumnezeu const n rpirea n tregului suflet raional de iubirea slavei Lui 6 4 3 . Cci n aceast dragoste sufletul se face unitar i privete n mod unitar ascunsul cel unic i mai presus de toate al lui Dum nezeu. Din chipul, din frumuseea i din faa aceasta se umple de strlucire, se nfrumuseeaz i se lumineaz toat mintea, umplndu-se de strlucire i luminndu-se duhovnicete i mai presus de lume. Prin acestea se sim plific, se nal i se umple de uimire puterea vztoare a ei. Dar tot prin acestea se lumineaz sufletul n mod tainic i se umple de desftare dumnezeiasc i de vese lie. i, ca s spun pe scurt, prin acestea se slvesc i se ndumnezeiesc cei ce iubesc vederea i auzirea dumne zeirii i se fac prieteni, urmtori i vztori ai lui Dum
lui n p e r s o a n , c r e d i n a ipostatic e identic cu c u n o a t e r e a estorului din v e d e r e a pnzei lui, d a r n u d i n v e d e r e a c h i p u l u i lui personal, p e cnd c e a din a u z e i d e n t i c cu c u n o a t e r e a e s t o r u l u i d i n simplu auz; al treilea c a z n u e s t e posibil l a D u m n e z e u . D e o s e b i r e a i n t r e c r e d i n a ipos t a t i c i cea a c u n o a t e r i i e s t o r u l u i din v e d e r e a pnzei e s u t e de el, e c n p n z n u s e v e d e l u c r a r e a p r e z e n t a estorului, p e c n d n a c e a s t c r e d i n se v e d e nsi l u c r a r e a p r e z e n t a lui Dumnezeu, s l a v a i lumina ce iradiaz d i n El. ca i cum am v e d e a minile estorului lucrnd, dar nu i-am v e d e a faa. 643. Acum n c e p e s fie cunoscut n Rsrit Fericitul Augustin, cum se v e d e i d i n n v t u r a Sf. Grigorie P a l a m a d e s p r e p u r c e d e r e a Sfntului Duh.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

321

nezeu, nc fiind legai cu trupul. De aceea, strvd i oglindesc din parte, printr-o simire nelegtoare, feri cirea buntilor viitoare i starea veacului acela, pe care nici ochiul nu le-a vzut, nici urechea nu le-a auzit, nici inima omului nu le-a ncput (1 Cor. 2, 9). 53. Tlcuire la cuvintele: Ierusalimul ce se zidete ca o cetate ai crei prtai se adun la un loc. Cci acolo s-au suit seminiile, seminii ale Domnului, spre mrturie lui Israel (Ps. 121, 23). Ierusalimul se tlcuiete ca loc al pcii i este chip al locului lui Dumnezeu, adic al sufletului ce are n sine pacea cea ntru Hristos. Cci nu orice suflet are n sine pacea cea ntru Hristos i poate primi numele pcii, ci cel care se zidete ca o cetate i are piatra cea din capul unghiului, pe care a aezat-o Domnul n Sion potrivit fgduinei, piatra cea de mult pre (Is. 28, 16). Iar Sionul este vrful vztor al Ierusalimului, care e chipul minii vztoare a sufletului, plin de pace. Cci dac ai cuta n alt parte, n-ai putea afla mintea observatoare i privitoare a nlimilor adevrului. Ea nu e dect n inima, care a primit pacea cea ntru Hristos i s-a ridicat 644 ntreag la o stare izvortoare de pace . Ierusalimul e, deci, sufletul care petrece n pacea dumnezeiasc, avnd
644. Se afirm t r e i l u c r u r i : a) m i n t e a v e d e pe D u m n e z e u ; b) dar nu mai a d u s n inim, c c i inima a r e o d e s c h i z t u r s p r e infinitatea lui D u m n e z e u ; c) dar n u m a i o i n i m care a s c p a t de t u l b u r a r e a oricror griji i g n d u r i p o a t e face loc n e a minii v z t o a r e , c c i n u m a i e a s e deschide s p r e Dumnezeu. S-ar p u t e a s p u n e c e x i s t o c o l a b o r a r e ntre m i n t e i inim i pe un p l a n inferior al vieii l o r : m i n t e a e n acest c a z o c u p a t d e c h i p u r i l e lucrurilor, i a r inima d e grijile p e n t r u ele, sau d e afeciunile fa d e ele. P e n t r u c a m i n t e a s p o a t v e d e a p e Dumnezeu n inim, t r e b u i e ca m i n t e a s fie c u r i t de c h i p u r i l e lucrurilor, iar inima de grijile l e g a t e de ele.

322

FILOCALIA

piatra cea din capul unghiului i pietrele preioase ro tunde din Sfintele Scripturi, de care se sfrm fiarele ce se grbesc s urce n muntele lui Dumnezeu; care are i asfaltul, adic smerenia pe care o produce Duhul Sfnt i care topete i netezete nvrtoarea mpietrit a inimii cu focul dumnezeiesc, prefcnd-o n duh zdrobit (Ps. 50, 19) i umilit; i ape din ploi, date Mntuitorului, care curg din rurile inimii; ba nc i lemnele neputrezite n vederea unirii, ca nite gnduri ale fptuirii adevrate; apoi cuie i sfredelul care pricinuiete frica i silete spre mplinirea poruncilor dumnezeieti; dar i pe Cuvntul dumnezeiesc ca ziditor i pe cei de dup El, adic pe cei ce crmuiesc cu tiina primit de la El puterile sufleteti; i, simplu grind, uneltele de zidire, postul, privegherea, cntarea, citirea i celelalte, ca s spun pe scurt, cte le-am primit de la Cuvntul ntrupat (prin unealta raiunii), spre nfptuirea modului virtuii 6 4 5 ; i frnghia de finic, adic sfinitele legi ale lui Dumnezeu din Scripturi; i lumina cunoscut cu mintea i soarele mai presus de toat strlucirea i toate cte rsfrng lumina n suflet. Ca s spunem totul deodat, toate cte se folosesc n chip vzut spre zidirea unei ceti le are n chip dumnezeiesc i du hovnicesc, sufletul. Cci, el este Ierusalimul neles cu mintea i el se zidete ca o cetate spre locuin lui Dum nezeu Celui peste toate, Treimii celei fr de nceput i de via fctoare. Cci, a spus : Eu i Tatl vom veni, desigur duhovnicete, i loca la el ne vom face (Ioan
645. . Expresia p o a t e fi n e l e a s n ambele sensuri date n t r a d u c e r e . Dar ambele sensuri p o t fi mbinate. Logosul ntrupat a dezvoltat r a i u n e a u m a n , pe care a asumat-o, n modul virtuii i drept u r m a r e noi nine p u t e m actualiza n m o d s n t o s r a i u n e a firii n o a s t r e n modurile virtuilor. vorba aci nu de r a i u n e a care raioneaz, ci de r a i u n e a c o n s t i t u t i v a firii u m a n e . Dealtfel n t r e acestea d o u afltoare n om exist o legtur. Ideea e de la Sf. M a x i m Mrturisitorul.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

323

14, 23), ca i cnd ar zice: l vom face cetate; i cetate 646 cu adevrat minunat, ntins la nesfrit . De aceea spune: Ierusalimul ce se zidete, nu zidit. Cci dac Cel ce locuiete n suflet e necuprins, cu drep tate e s se ntind i sufletul la nesfrit. Tot de aceea zice: Ce se zidete ca cetate nu cetate ce se zidete. Cci, ntruct sufletul se zidete i ntruct din mbinarea multor lucruri felurite se alctuiete o unic zidire n tins n nlime i n lungime i n lime spre locuina mpratului fr de nceput, foarte potrivit i se spune cetate. Dar ntruct zidirea lui nu primete o margine, datorit slluirii n el a Celui nesfrit, care nu e pro priu unei ceti ce se zidete, sufletul s-a numit, pe drept cuvnt, n Sfintele Scripturi, nu cetate zidit, ci ca cetate ce se zidete. Iar semnul vdit c e Ierusalim, dar c e ca o cetate ce se zidete, este c cei prtai de el, adic pu terile lui, se adun la un loc i nu se mpart, nici nu rt cesc mprtiai, ci petrec netulburat n pacea cea ntru Hristos, fiind adunai la un loc i avnd o unitate ntre ei. Apoi, pentru a desvri adunarea la un loc a prtai lor cetii, mai d i un alt semn i anume c acolo s-au suit seminii, seminiile Domnului, ca mrturie lui Israel. Pe cei ce mai nainte i-a numit prtai, acum i numete seminii. Cci puterile sufletului nu snt de un neam strin. Iar cele ce snt simplu seminii ale sufletului se fac seminii ale Domnului, fiind fcute trepte dumne 647 zeieti i mai presus de lume n sufletul plin de pace .
646. Sufletul se p o a t e d e c i ntinde la nesfrit. A r e n sine aceast virtualitate. Dar ea se actualizeaz d a c are pe Dumnezeu ca cuprins. Altfel se ngusteaz d u p lucrurile mrginite, sau r m n e m e r e u n p l a n u l mrginit. 647. P u t e r i l e sufletului, d e v e n i n d n suflet t r e p t e s p r e Dumnezeu, snt att de ntiprite de p u t e r e a d u m n e z e i a s c , att de p r e s c h i m b a t e , n c t se p o t socoti i ca ale lui Dumnezeu. Cci p r i n ele nu n u m a i sufletul u r c spre i n Dumnezeu, ci i Dumnezeu c o b o a r la el. In ele se ntlnete Dumnezeu cu omul.

324

FILOCALIA

Iar prin aceasta se fac mrturie i ntrire lui Israel, sau minii care vede pe Dumnezeu, i mplinesc toate un 648 singur lucru al lui Dumnezeu: cunoaterea Lui . i toate aceste puteri nelegtoare ajut la zidirea cetii lui Dumnezeu Atotiitorul, panic i sfnt. Cci cu ade vrat n ea s-au nlat puterile sufleteti ca nite trepte, fcnd mintea purttoare de Dumnezeu i ptruns de Dumnezeu, vztoare de Dumnezeu. Cci precum este cu neputin seminiilor sau puterilor sufletului mpr tiate i stpnite i mprite de lucruri strine s se fac trepte i s zideasc sufletul, ntruct nefiind adunate la un loc, nu-l pot face loc al pcii, nici Ierusalim ce se zidete, ca s vad cineva n el lucrarea nelegtoare, aa adunndu-se acestea la un loc, este cu neputin s nu se nale n el ca trepte nelegtoare i departe con ductoare n Domnul, conglsuind cu mintea care vede pe Dumnezeu i aprnd-o. Cci, atunci cnd sufletul se zidete duhovnicete ca cetate, ntr-o aezare panic i linitit, i prtaii sau puterile lui snt adunate la un loc, puterile nelegtoare se nal ca nite trepte ale Dom nului i se ornduiesc unitar, alctuind n chip contient o oaste unit, aliat cu mintea care privete pe Dum nezeu. Atunci cnt i tu ncetior: Ierusalimul ce se zidete, ca cetate ai crei prtai s-au adunat la un loc; acolo s-au suit seminiile, seminiile Domnului, mrturie lui Israel n Hristos Iisus, Domnul nostru. 54. Despre aceleai. Dar, poate n-ar fi cu totul nepotrivit s adugm la cele spuse i aceasta. Dac voieti s cunoti c a nceput s umbreasc din pace lumina dumnezeiasc sufletul tu; dac voieti s tii c sufletul tu e un Ierusalim ce se zidete ca o cetate; dac bagi de seam c prtaii lui snt
648. T o a t e p u t e r i l e sufletului, deci i simirea i n z u i n e l e lui, con tribuie la c u n o a t e r e a lui Dumnezeu.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

325

adunai la un loc, adic toate gndurile i puterile lui s-au adunat mpreun i voiesc s fie ntr-o unitate, ca s nu fie o cetate dezbinat, ci s-l zideasc n chip unit ca pe o cetate; dac se suie n acest Ierusalim ce se zidete ca o cetate, seminiile Domnului, sau puterile cele mai generale ale sufletului, ajunse dumnezeieti i nlndu-se duhovnicete i fcndu-se ca nite trepte; dac vezi svrindu-se acestea n tine, s nu ncetezi s zideti astfel mai departe. Adu-i aminte de turnul dezbinrii i de zidirea lui i de desprirea limbilor (Fac. 11, 19) i cunoate c nu toat zidirea e bun, chiar dac pare din afar astfel. Vorbind, ndeobte, cei ce au ochi vd dou feluri de zidiri i de trepte. Una ce se face spre bine i spre loca al lui Dumnezeu. Iar semnul ei este c prtaii ei snt adunai la un loc i seminiile ei snt seminii ale Dom nului ce se nal n ea, vestind sufletului lucruri mari, minunate i pricinuitoare de pace, de iubire i de sfine nie, i zidind-ul. Iar alta ce se face spre rul i spre pierderea sufle tului. Semnul ei nemincinos este mprirea limbilor spi rituale i o cumplit tulburare. Iar sfritul e c se face sla patimilor, cum s-a fcut turnul dezbinrii sla er pilor. nva, deci, deosebirea celor dou zidiri i nu vei mai grei, cnd voieti s alegi dintre amndou pe cea mai bun. Dac nu snt stpnite din vreme n vreme i de multe ori adncurile inimii tale de pacea i de unirea gn durilor i de lumina nelegtoare; dac nu se urc din vederea lui Dumnezeu o plcere negrit n inima ta; dac nu pornete din cea mai din mijloc ncpere a inimii tale o reaprindere i o lucrare duhovniceasc cu temeiul n 649 tr-un ipostas , nct s i se par adeseori c ai biruit
649. e o l u c r a r e nesubiectiv i nu de sine, ci p o r n i n d din fiina s a u din ipostasurile dumnezeieti.

326

FILOCALIA

mdularele trupului printr-o bucurie i o lumin nele gtoare i printr-o vedere adnc i tainic ce vine de sus, n inim; dac nu gust sufletul tu n chip duhov nicesc taine negrite; dac nu se produce n tine n chip unitar i dintr-odat o bucurie negrit i o uimire nen eleas; dac nu primeti sfinenia lui Hristos rsrind nuntrul tu, cunoate c sufletul tu nu este Ieru salim, nici nu se zidete ca o cetate i nici prtaii sau gndurile lui nu snt adunate la un loc, nici seminiile sau puterile generale nu s-au fcut seminii ale lui Iisus, nici nu se suie n suflet lucruri minunate bine ornduite, dez vluind minii i artndu-i cele ce ochiul nu le-a vzut i urechea nu le-a auzit i la inima omului, neprta de Duhul dumnezeiesc, nu s-au suit (1 Cor. 2, 9). i ia seama s nu zideti turn spiritual de dezbinare, al crui sfrit e distrugerea i mprirea limbilor spirituale i tulburare i pieire total, cum s-a spus nainte. Am voit s spun care este pricina pentru care unii au sufletul lor ca o cetate a Ierusalimului ce se zidete i care e pricina zidirii i pieirii turnului dezbinrii; i pentru ce prtaii celui dinti snt adunai, iar n turnul dezbinrii se ntmpl mprirea de multe feluri a lim bilor. Dar am renunat la aceasta, crund auzul ascult torilor printr-o vorbire mai scurt. 55. Tlcuire la: Aceia erau de neam bun de la rs riturile soarelui ( 1, 3). Cei de neam bun de la rsriturile soarelui snt cei de la rsriturile iluminrilor i artrilor soarelui ne legtor al dreptii, nnobilai i mbuntii prin privirea i vederea nelegerii ndreptat spre Dumnezeu; cei ce s-au nscut nu din snge, nici din voia brbatului, nici din voia trupului, ci de la Dumnezeu (Ioan 1, 19). Snt cei a cror inim i minte petrece n palatul dumnezeiesc din ceruri i care s-au nvrednicit de convorbirea cu

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

327

Dumnezeu i s-au mprtit de taine dumnezeieti i negrite ale mpriei. Snt cei ce s-au fcut trupul lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, i mdulare din parte (1 Cor. 12, 27) i contrupeti cu El i mpreun motenitori i m preun prtai cu El (Efes. 3, 6), avndu-L ca motenire pe El nsui i pe Tatl, Dumnezeu dintru cele prea nalte, ajuni prtai ai dumnezeietii firi (2 Petru 1, 4), mai presus de cuvnt. Snt cei ce au fost pecetluii cu Sfntul i de via fctorul Duh (Efes. 1, 13), de care se fac pr tai i ntru care vieuiesc i vd. Snt cei ce s-au mbr cat n vemintele albe (Apoc. 4, 4) i proprii ale Duhului i n tunici cusute n aur, n pietre scumpe i mrgri tare. Snt cei ce poart coif i cunun i pietre de rubin i diamante i tot felul de pietre preioase. Snt cei ce mnnc i beau la masa mprteasc o mncare de care nu se satur i un nectar de care nu se plictisesc. Cci toate snt Duh i ei se mprtesc de cele duhovniceti. Multe snt minunile ce se svresc n acele curi mp rteti. Se afl acolo un foc ce rcorete i se reaprinde, se mic mpunsturi ale iubirii, exist o ap vie, gri toare i productoare de ruri de viaa venic; se afl acolo un aer bine mirositor la respirat i Duhul dttor de via i lumina razei unitare n trei strluciri, dar n acelai timp simpl i mai presus de fiin. De aceea, acetia, ca nite vztori i prtai de mari desftri, s-au desprit de cele de jos i s-au unit cu cele de sus. Au prsit vederea celor vzute i s-au druit ntregi celor gndite. Au trecut peste cele trectoare i s-au statornicit n cele statornice. Stau jos pe rogojin i umbl printre cele de sus. Trupul i leag i i trage n jos, dar Duhul se apleac i dezleag legturile arse. n dat ce au fost dezlegai, zboar mai presus de ceruri cu uimire i repeziciune. S-au unificat prin privirea unitar spre Dumnezeu. S-au nsingurat dinspre toate n privirea singuratec spre Dumnezeu. Snt mutai de la o slav la

328

FILOCALIA

alt slav (2 Cor. 3, 18) mai mare a Duhului i trec de la o bogie la o bogie mai mare i se desfat de cele ne grite. i-au zis: Bun este aceast bogie a slavei i a desftrii i n timp ce priveau la ea, au fost uimii de una mai mare ca cele dinainte i artau lor nii goi de toate i sraci. Au rmas nmrmurii, sau mai bine i mai propriu-zis, au rmas cu gura deschis de extaz i o alt bucurie a cuprins inima lor. Urmeaz mpratului puterilor i petrec n convorbire cu El i dnuiesc m preun cu ngerii, copleii de revrsrile unui aa de mare har, mai mult dect bucurai de acea negrit mo tenire i nespus iubire de oameni. Acetia snt, pe ct socotesc eu, cei de neam bun de la rsriturile soarelui n Hristos Iisus, Domnul nostru, a Cruia fie slava i stpnirea n veci. Amin. Cnd mintea vede n Hristos adevrul n chip unitar, e vremea de a tcea (Eccl. 3, 7). Cci e vremea n care se bea nectarul dumnezeiesc al bucuriei i al veseliei duhov niceti; e vremea vederilor de tain i al mprtirii de lucrurile mai presus de fire. De fapt atunci mintea vede limpede potirul n mna Domnului, plin de vinul ames tecrii neamestecate 6 5 0 , contempl ct se poate de vdit, turnarea din acesta n acesta (Ps. 74, 8) i cunoate l murit c drojdia lui nu s-a deertat (Ps. 74, 8 ) 6 5 1 . Cci
650. Probabil p e n t r u c s n g e l e Domnului este unit fr a m e s t e c a r e cu d u m n e z e i r e a , ca n t r e a g a fire o m e n e a s c . S n g e l e Domnului e p l i n de dumnezeire i t o t u i nu n c e t e a z de a fi s n g e d u p fire. Potirul ni-l d p r i n p r e o t Hristos nsui, c u m s e v e d e n u n e l e i c o a n e r o m n e t i p e sticl, n c a r e Hristos s t o a r c e n p o t i r v i n u l viei ce c r e t e din c o a s t a Lui. Dar avem n e v o i e de preot pentru a ti c nu noi ni-l d m . Iar cel ce ni-l d t r e b u i e s fie preot, s a u mijlocitor, p e n t r u c i Hristos e Preot, sau Arhiereul, s a u Mijlocitorul suprem. Ca a t a r e t r e b u i e s fie p r t a la p r e o i a lui Hristos. Nu ni-l p u t e m da n o i nine. 651. comidie, ioneaz n altul T u r n a r e a dintr-un potir n altul indic p o a t e p r a c t i c a de la cnd se t o a r n vin dintr-o sticl in potir, sau p o a t e c se p r a c t i c a de a se t u r n a vinul prefcut n s n g e dintr-un pentru m p r t i r e a unui n u m r m a r e de credincioi. I a r Prosmen potir acest

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

329

strfundul revrsrii buntii dumnezeieti i, aa zicnd, adncul bogiei i captul harului nu se descoper ni mnui din noi deertat n viaa de acum, chiar dac s-ar nvrednici de cel mai nalt urcu spre Dumnezeu i de cea mai mare ndumnezeire. Cci captul i desvrirea se pstreaz tuturor spre mprtire n veacul viitor, nc nu s-a artat ce vom fi, dup ucenicul ce se re zema pe piept (1 Ioan 3, 2). Iar dup Sfntul Pavel, acum cunoatem din parte (1 Cor. 13, 910), dar atunci de svritul. Cci atunci pctoii vor bea cu drepii din potirul dumnezeiesc de tain i din ceea ce e desvrit, ajuni, dup ce oglinzile se vor desface i adevrul se va descoperi n chip vdit, la simirea tainei care acum e acoperit n chip tainic. Drepii, ca s se poat bucura mai desvrit de rs pltirea ndejdii n Dumnezeu, primind roada faptelor virtuoase, cci despre ei s-a scris: mbta-se-vor din gr simea casei Tale i din izvorul desftrii Tale i vei adpa pe ei (Ps. 35, 9); despre ei a spus i Domnul c-i va chema n mpria Tatlui i le va sluji lor (Luca 12, 37), dup ce le-a fgduit c vor bea i paharul nou n mp ria lui Dumnezeu (Matei 26, 29) i se vor veseli. Iar pctoii vor bea spre a se umple de amrciunea mniei i de ntristarea venic; i vor gusta atta ct s tie de ce nectar prea dulce se vor lipsi n chip nefericit din neso cotina lor. La gustarea acestuia n vremea de fa ne n deamn, spre mngiere, dumnezeiescul David, zicnd: Gustai i vedei c e bun Domnul (Ps. 33, 8). Dar p ctoii nu se ntorc spre El. ns cei ce se ntorc, ascultnd, precum se cuvine, de porunc, i vd potirul i turnarea din acesta n acesta, simt din amndou prile, i de aici
act p o a t e n s e m n a sau n t r u p u l c e l o r Dar drojdia nu se iubire al lui Hristos c d i n t r u p u l lui Hristos s n g e l e Lui t r e c e n potir, ce se mprtesc, m p r e u n cu D u h u l Lui de jertf. golete deplin, a r t n d u - s e c D u h u l de jertf i de r m n e neepuizat.

330

FILOCALIA

i de acolo, chemrile pline de har binevoitor 6 5 2 ; i beau i se bucur i-i ndulcesc deplin simurile sufletului i cnt, cum se cuvine, cntri pline de mulumire (euharistice) lui Dumnezeu, strignd: i paharul Tu este mbtndu-ne pe noi ca un prea puternic (Ps. 22, 7); sau: i mila Ta cea necuprins, dat nc de acum, ca dintr-un sn adnc, ca un vin, ne va urma pe noi n toate zilele vieii noastre (Ps. 22, 8) adevrate, adic celei viitoare, statornice i nemuritoare. Cci pururea vom avea buntile dumnezeieti viitoare i vom fi n ele, de vom gusta din amndou prile vinul potirului de via fctor i nou, aflat n mna Domnului i vom bea din el n toate zilele. Deci din ceea ce e artat, cunosc, n chip cuvenit, ceea ce e ascuns; i din ceea ce se vars au do vada a ceea ce e la temelie; i din parte, ca dintr-o ar vun, i dau cu socoteala de ceea ce vor avea n viitor. De aceea, vdit fiind c drepii se vor mprti acolo mai bogat i n chip mai obtesc 6 5 3 de cele ce se mpr tesc n parte nc de acum, ct snt pironii n trup i n grosime i n ntunerecul de jos, David, pe drept cu vnt, n-a zis cu totul lmurit c vor bea atunci drepii i pctoii, ci spunnd ceea ce e ndoielnic: c poate vor bea pctoii, a ntrelsat s spun ceea ce e recunoscut i vdit: c drepii vor bea. Cci dac vor bea, poate, p ctoii, ar fi de mirare s nu bea drepii. Lucrul acesta e vdit, odat ce ei se mprtesc nc de acum atta de butur, nct se i veselesc i strig : Veselitu-m-ai pe mine, Doamne, ntru fpturile Tale i ntru lucrul mini652. T u r n a r e a dintr-un p o t i r n altul e p e n t r u cei ce se m p r t e s c o c h e m a r e ce vine i din Hristos, de u n d e c u r g e sngele, i d i n potir, u n d e curge i de u n d e se m p r t e s c nu numai cnd se m p r t e s c de Hristos propriu-zis, ci p e r m a n e n t , fr ca jertfa lui Hristos, de c a r e se mprt esc, s se epuizeze. 653. m p r t i r e a euharistic a mai m u l t o r a cu Hristos n t i m p u l vieii pmnteti e un chip al faptului c n viaa v i i t o a r e se vor mprti toi drepii de Hristos ntr-o c o m u n i u n e universal.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

331

lor Tale m voi bucura (Ps. 91, 4). Cci prin lucrurile mnilor Lui, arat c ine i ntinde potirul plin de vinul amestecrii neamestecate i c l toarn pe el cu foarte mult iubire de oameni din acesta n acesta (Ps. 74, 8) i pstreaz drojdia din el pentru viitor. Dar acum strig iari, mbtai, ctre Dumnezeu: Paharul Tu este mbtndu-m pe mine, ca un prea puternic (Ps. 22, 5), n Hristos Iisus i celelalte 6 5 4 . Cnta-voi ie Celui ce m-ai fcut pe mine i Te voi luda pe Tine, Preanalte, Cel ce ai vrsat peste mine milele Tale prin har. Degetul Tu cel sfnt m mboldete, Preaiubitorule de suflet i Preabunule mprate, n cel mai din mijloc luntru al inimii mele (Ps. 71, 18), ca s cunosc c Tu singur eti Cel ce faci lucruri minunate i neobinuite i miti, cum se cuvine, literele sfintei Tale mini n cartea vieii prin atotdumnezeiescul Tu Duh i m pregteti s vd cu simire i s m ntipresc prin mna Ta n simurile nelegtoare, n chip propriu, de frumuseea Ta mai presus de uimire. Toate snt pline de veselie i de bucurie tainic n Hristos Iisus, Domnul nostru. Exist o pace, mai mult prut dect adevrat. cea a trupului care se desfat, care pricinuiete mult grij sufletului, chiar dac pentru o vreme ia nfiarea pre fcut a linitii. i exist o pace a simurilor, produs de nchiderea i de fuga lor de toate, care este urmat de linite. Dar i aceasta, mcar c e neasemnat mai bun dect cea dinti, e de scurt durat. Cci cnd sufle tul e tulburat de gnduri, ptimete ntreg omul, ca i atunci cnd e tulburat trupul. Dar exist pacea a treia, mai presus de a simurilor i a trupului. Ea const n linitea puterilor sufletului i a omului dinuntru. Ea
654. Euharistia m b a t de beia treaz a entuziasmului nscut din ntilnirea n d r a g o s t e cu Hristos. A c e a s t a este, pe d r e p t cuvnt, n c un motiv pentru c a r e n Euharistie se folosete vinul ca element c a r e se p r e face n sngele Domnului.

FILOCALIA

vine din purtarea i srguina cea bun, din rugciunea mai curat, din plnsul mai dulce, din rostirea cu plcere a cuvintelor dumnezeieti. Dar aceasta nc nu nseamn desvrirea pcii. Cci precum trmbiaul sau cntreul la chitar nu poate rmne nencetat la lucrul su, deoarece, suferind n chip necesar uneori de osteneala minilor i alteori din pricina vreunei neputine sau a unei mprejurri de boal, trmbiaul nu poate trmbia i cntreul la chitar nu poate mica totdeauna cu putere coardele, aa i sufletul care-i crmuiete in chip armonios puterile sufletului, nu rmne totdeauna neschimbat n starea aceasta, ci uneori e stingherit de vreo mnie, strnit cu voie sau fr voie de ceva, sau de vreo dorin de schimbare i de trndvie, fiind una dintre fpturi i aflndu-se legat cu grsimea i cu greutatea trupului. Dar cnd primete prin har prezena Celui nefcut, care a fcut toate, i se mprtete de Duhul neschimbat i de via fctor, se umple de o via preschimbat i minunat, pricinuit de Duhul de via fctor i se bucur de o via mai presus de fire i cu totul neschimbcioas. i precum viaz da torit puterii de via fctoare, aa i vede, cci Duhul de via fctor e i lumin. i se bucur vznd cele mai presus de fire ale Celui mai presus de fire i se bucur de pacea care ntrece toat mintea (Filip. 3, 7), datorit lucrrii de nviorare i luminii mai presus de minte a Celui mai presus de minte i bucuriei tainice de cele vzute. n aceast pace sufletul nu se schimb ctui de puin, nici nu sufer de oboseal, nici nu e tulburat de cursele i de uneltirile vrjmaului, ci privete ntr-o micare nencetat pe Dumnezeu i cele din jurul Lui, prin pu terea i micarea, ba s-ar putea spune i prin voia lui Dumnezeu i a Duhului neobosit care lucreaz n inim din temelia ei ipostatic, (personal), nu cum i nchipuie unul sau altul, ci cum singur Duhul tie, care cerce-

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

333

teaz i cunoate adncurile lui Dumnezeu (1 Cor. 2, 10) i nva pe cei prtai de El, printr-o simire a sufletului. Deci pn ce ne srguim s aprindem n noi, printr-o vie uire linitit, harul Duhului i nu-L stingem, i pn ce sntem plini de sfinenia i de pacea negrit i mai pre sus de fire a lui Dumnezeu n Treime, purtm cu adev rat, precum s-a spus, n smerenie, iubire i rugciune, pacea trupului i a duhului i a sufletului n chip neo 655 bosit . Cci pacea cu osteneal nu e nc pacea desvrit, ci pricinuitoare a celei desvrite. Cea desvrit, potri vit celor spuse, se triete cu totul fr osteneal, n 656 odihna sabatismului desvrit i a odihnei n Hristos . Aflnd tu cum, nefiind, ai fost fcut, i cunoscnd cu bun tiin pe Cel ce te-a fcut i te-a plsmuit, i nelegnd pricina trecerii tale la existen fr o micare a ta dinainte, de cugeti bine, alipete-te cu iubire pe tine ntreg, cu toate simurile tale, de prea dulcele Iisus i Dumnezeu, Fctorul i Ziditorul tu, pentru buna fp 657 tuire i pentru vederea feei Lui . Cci vieuind astfel, ntru fptuire i vedere, vei dobndi multe daruri ale lui Dumnezeu i te vei face dumnezeu i duhovnicesc i ase menea, ntreg, tu, fptur, cu Ziditorul, veselindu-te ve nic mpreun cu Domnul tu i cu Tatl n iubirea lui Dumnezeu i n odihna cea ntru Dumnezeu, prin Iisus Hristos, n vecii vecilor, ieind din toate cele vzute. Amin.
655. Ultimele d o u alineate s n t foarte a l t e r a t e n t e x t u l din Filocalia greac. 656. S a b a t i s m u l e un alt n u m e p e n t r u odihn, de la s m b t a (ziua a aptea), n c a r e Dumnezeu s-a odihnit de c r e a r e a lumii (Evrei 4, 10; Sf. M a x i m Mrt., Capete gnostice II, 64). Aci v o r b i n d i de sabatism i de odihna n Hristos, a u t o r u l n e l e g e p o a t e odihna lui D u m n e z e u i a n o a s t r de lucrurile c r e a t e , d a r i o d i h n a n Hristos ce u r m e a z aceleia, cea dinti fiind r e p r e z e n t a t de smbta, iar a d o u a de duminica. 657. Am fost fcui p e n t r u urcuul s p r e u n i r e a cu Hristos p r i n cele dou e t a p e : p r i n fptuire i v e d e r e (contemplare).

FILOCALIA

56. Cnd am vzut i am cunoscut, prin vedere ne legtoare, de unde am venit aici n chip att de minunat i unde voi ajunge la sfrit, i cnd mi nchipui, n al treilea rnd, pe Cel ce m-a adus la fiin i m poart i m va duce la sfritul meu, neleg pe Tatl negrit, i nu-mi mai este necunoscut iubirea Lui. Drept urmare, privesc oarecum ca n oglind taina scopului Lui cu mine. Pentru aceea m i veselesc de acestea trei cum n-ar pu tea s spun cineva. Dar veselia aceasta aa de mare e urmat adeseori de o tristee tot aa de mare, cunoscndu-m pe mine n chip nendoielnic, petrecnd n mod nevrednic de chemarea mea. Pe urm vznd cum mi ari slava Ta cea neapropiat prin zidire i nelegnd cum mi ari iubirea Ta negrit fa de mine, prin n truparea Unuia Nscut Fiului Tu i cunoscnd unirea Ta cea negrit i mai presus de fire cu mine, aa cum mi-o nfiezi ntr-o mprtire negrit pururea izvo rtoare, m minunez foarte de slava Ta i m uimesc de mila Ta neobinuit fa de mine. Cci n felul acesta m scoi din toate cele vzute i m odihneti de toate cele gndite, Treime Sfnt mai presus de fiin. Dumnezeu, voind s fac n chip prea nelept pe om, ca pe un nger pe pmnt, ca pe un animal ceresc, dup chipul i asemnarea dumnezeiasc, a aezat n el, potri vit cu aceasta, suflet nelegtor, n stare de cunotina lui Dumnezeu. i de aceea zice: Eu am zis, dumnezei sntei i toi fii ai Celui prea nalt (Ps. 81, 6) prin har, ca nite ngeri de a doua treapt, care contempl n t cere pe Dumnezeu i snt nlai spre El prin dragoste, n lumina duhovniceasc. Dar omul pmntesc nu se poate nla la starea ngereasc, dac nu s-a fcut n chip vdit duh ca ngerii 6 5 8 . Iar c cel credincios se face duh prin
658. N u m a i d u h u l se p o a t e n l a la starea ngereasc, p e n t r u c i n g e r u l e duh. Dar a c e a s t a nu n s e a m n l e p d a r e a trupului, ci covrirea lui d e D u h u l dumnezeiesc. Trupul p r s e t e p r i n a c e a s t a t r e b u i n e l e materiale. El se h r n e t e cu p i n e a ngereasc, adic cu lumina d u m n e -

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

335

credin, adic din nesfrita putere i nesfritul dar al lui Dumnezeu, preschimbndu-se oarecum ntr-o pls muire dumnezeiasc i tainic, o arat Mntuitorul, zicnd c ceea ce e nscut din Duh, Duh este (Ioan 3, 6). Iar c cei cu coninut sufletesc se nasc duhovnicete, o mr turisete credinciosul Ioan zicnd: Le-a dat lor putere s se fac copii ai lui Dumnezeu, celor ce cred n numele Lui, care nu din sngele brbatului, nici din voia trupu lui s-au nscut, ci din Dumnezeu (Ioan 1, 14), spre a fi omul luntric, adic cel dup chipul lui Dumnezeu care l-a fcut pe el 6 5 9 . Dar deoarece naterea nu e dup fire, ci dup har, ea se d celor ce se nasc duhovnicete, prin primirea de ctre ei i nu e sub stpnirea lor 6 6 0 . De aceea mintea prta de ea e, precum se cuvine, i tron 661 al Sfntului D u h . Cci precum fierul aprins se face i
zeiasc. El a d e v e n i t t r a n s p a r e n t i uor. ca i c n d omul n-ar m a i avea t r u p . T r u p u l l face doar capabil s v a d nelesurile dumnezeieti n cele m a t e r i a l e . 659. N a t e r e a din Duh e o m a r e t a i n . Ea nu e ca n a t e r e a din trup care-1 face pe om tot t r u p ; nu e nici-o c r e a i e din nimic. Ci e o ieire din Duh, o alctuire din Duh, dar i o ridicare a omului la s t a r e a de om duhovnicesc, la s t a r e a de duh c a r e a existat de m a i nainte ca om trupesc nzestrat cu suflet. D u h u l preschimb pe om p r i n energiile Sale. Duhul l face subiect al energiilor Sale. O m u l e a s e m e n e a Duhului cnd a ajuns la a c e a s t stare, dar se d e o s e b e t e de Duhul, p r i n faptul c nu s-a ridicat i nu se m e n i n e p r i n el nsui n a c e a s t stare, ci p r i n Duhul. Omul se n a t e nti din trup ; Dumnezeu l n a t e d u p a c e e a n Hristos din Sine, fcndu-l a s e m e n e a Lui. Dar o o a r e c a r e n a t e r e din Sine d u p c r e a r e a din nimic (dup p r i m a n a t e r e din p m n t ) , a efectuat-o Dumne zeu cu omul nc de la nceput. 660. N a t e r e a din Duh, nefiind o n a t e r e d u p fire, ci d u p har, nu se produce dect cu voia c e l o r doi, a omului i a Duhului. Ca a t a r e nu r m n e n s t p n i r e a omului, fr voia lui i a Duhului. Viaa cea n o u se n a t e prin libertatea amndurora i se m e n i n e n planul libertii. O m u l nu se afl ntr-o relaie n a t u r a l , n e c e s a r cu Duhul. 661. Nefiind nscut d u p fire d i n Duhul, nu e n u m a i fiu d u p har al Duhului, ci i t r o n sau loc al lui, adic deosebit dup fire, s u b o r d o n a t Lui. T r o n u l sau l o c u l e m a i p u i n dect m p r a t u l c a r e a d e n el, dar se m p r t e t e de slava Lui.

336

FILOCALIA

el foc, dar nu se preface n foc prin fire, ci prin transmi tere i mprtire, pn ce se afl mpreun cu focul, i e scaun al focului, ntruct focul se aaz i se odihnete n fier, aa i mintea se face duh i tron al Duhului prin natere din Duhul, sau prin unire cu El i prin mprt ire de El, Dumnezeu nvluind n chip vdit mintea i unindu-se cu ea i odihnindu-se n ea ca ntr-un scaun. Iar aceasta este nceputul minunat al naintrii sufle tului nu spre treapta ngerului, a celei mai smerite din tre puterile cereti, ci spre treapta lui Dumnezeu Celui prea nalt, ca apoi s coboare la cea a scaunului, apoi a heruvimului, apoi a serafimului i de aci pn dobndete n ntregime nsuirea ngerului, a treptei celei mai smerite, vestind celor apropiai n Duh minunile i tai nele lui Dumnezeu. Cci, dac mprtirea, dup ne lepii n cele dumnezeieti, trebuie s premearg transmi terii, e limpede c mintea trebuie s se mprteasc mai nti de Duhul, adic s se fac scaun (tron) al Lui, i apoi s transmit cele duhovniceti 6 6 2 , apoi s se fac
662. Sufletul ajunge nti p r i n ndumnezeire la Dumnezeu i apoi c o b o a r pe rnd la t r e p t e l e ngereti. Cci nti e m p r t i r e a d i r e c t de Dumnezeu i a p o i t r a n s m i t e r e a c e l o r p r i m i t e d e l a Dumnezeu t u t u r o r cete lor ngereti. Viziunea lui Dionisie A r e o p a g i t u l despre n g e r i ca mijloci tori ai luminii dumnezeieti c t r e oameni e c o m p l e t a t aci, sau e x p l i c a t printr-o viziune alternativ. Desigur, r m n e n t r e b a r e a : oare c u t r e p t e l e mai de jos ale ngerilor nu se p e t r e c e acelai lucru ? i atunci, o a r e nu se m p r t e s c ei mai n a i n t e de noi de Dumnezeu, ca s nu mai aib n e v o i e s-L c u n o a s c p r i n omul ndumnezeit ? Sau nu c o m u n i c i ei din m p r t i r e a lor d i r e c t d e lumina d u m n e z e i a s c c e t e l o r n g e r e t i d e p e t r e p t e l e s u p e r i o a r e ? P o a t e c r s p u n s u l , n ce p r i v e t e pe om, s t n faptul c o m u l c a fiin unit c u t r u p u l p o a t e c u n o a t e n t r - u n mod deo sebit pe Dumnezeu i ngerii i p o t n m u l i i ei c u n o t i n a de Dumnezeu prin o m u l ndumnezeit. O m u l p o a t e c u n o a t e s a u nelege p e Dumnezeu n Fiul lui Dumnezeu c e l ntrupat, c u m nu-l p o t c u n o a t e sau nelege ngerii. Cci n e l e p c i u n e a lui Dumnezeu e de m u l t e feluri. Un fel al ei, p o a t e cel mai m i n u n a t , s-a a r t a t n Hristos. i pe a c e a s t a o cunosc oamenii n Biseric. Iar ngerii o c u n o s c pe a c e a s t a m a i ales p r i n oameni (Ef. 3, 10). Cel nlat coboar p n la ngeri, ca s v e s t e a s c ngerilor

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE.

DESPRE

RUGCIUNE

337

heruvim n Duh, care nseamn revrsarea i mulimea nelepciunii dumnezeieti; dup aceea s voiasc s nelepeasc pe ceilali, slujind asemenea serafimului, ca una ce, prin cunoaterea nelepciunii i prin paharul i butura ei, a ajuns la iubirea aprins i pururea mic toare a lui Dumnezeu cci aa se tlmcete numele de serafim , ca astfel s nclzeasc i s aprind pe alii spre iubirea lui Dumnezeu ; i apoi s continue dru mul, venind pn la treapta de a nva pe aproapele care este cea a ngerului. De aceea cei ce nu au ajuns dumnezei n Duh i scaune ale lui Dumnezeu i heruvimi i serafimi i celelalte trepte duhovniceti de mai jos, n-ar putea fi nici ngeri siguri i n-ar putea nici sluji lui Dum nezeu, nici nva cele cuvenite n Duh i adevr. Drept aceea, adevrata naintare a sufletului i ia nceputul de la mprtirea de Dumnezeu Cel prea nalt, i, precum s-a spus, aa nainteaz n Hristos Iisus, Domnul nostru 6 6 3 . Mrturisi-voi ie, negrite Doamne n Treime, nu cele proprii ie, ci cele proprii mie, dup putin. Cci Tu, negrite, mpreun cu ale Tale, Te-ai preanlat, aflndu-Te de nesfrite ori mai presus de orice cuvnt i minte ce voiete s Te neleag, sau s vorbeasc despre Tine. Cci Tu m-ai zidit prin hotrrea Ta mai presus de orice mreie, altfel dect pe orice altceva; m-ai plsmuit cu mna Ta; dup chipul i asemnarea Ta m-ai zidit. Iar eu, deert fcndu-m n toate acestea aa de mari i de
ca ca la n un om cele ale lui Dumnezeu. Dar c o b o a r i mai jos p n la oameni s v e s t e a s c acestora ca un nger cele ale lui Dumnezeu. Cel n l a t m p r t i r e a de Dumnezeu, p r i m e t e un rol misionar. Pild c u l m i n a n t a c e a s t p r i v i n ne este Hristos.

663. Sufletul nti se n a l la t r e a p t a la c a r e s-a n l a t Hristos, apoi s v r e t e i el un d r u m al chenozei, al coborrii cu Hristos, c a r e nu r mne n u m a i a c o l o sus spre a primi n c h i n a r e , ci c o b o a r n chip n e v z u t i l u c r e a z la n l a r e a altor i altor suflete c a r e cred n El, prin n v tura i prin Tainele Sale. In Hristos e nu n u m a i n l a r e a omului la Dumnezeu, ci i c h e n o z a sau coborrea Lui spre slujire.

338

FILOCALIA

cinstite i slvite daruri, m-am artat peste msur de ne recunosctor, nesocotind poruncile Tale, care snt i ele sfinte i pricinuitoare de pace, de bucurie adevrat i de putere ndumnezeitoare. i ceea ce e i mai minunat, este c, nainte de a m fi adus pe mine la existen, ai zidit, pentru mine i pentru viaa mea i pentru vederea i cu noaterea Ta i pentru desftarea duhovniceasc cople itoare de cele din jurul Tu, lumea de o att de mare frumusee i slav, mpodobit n chip bogat i felurit, cu putere i cu nelepciune creatoare, fr de care n-ar putea s existe nici-un ceas. i prin ea vieuiesc i propesc trupete, ntruct m hrnesc cu ea i m bucur de ea; dar i sufletete, cci prin ea cunosc, contemplnd plin de uimire, noianul prea nelept i atotputernic al purtrii de grij i al iubirii Tale. Acestea le-ai fcut Tu, negritule. Iar eu, lipsitul de minte, mi-am risipit viaa, mpotrivindu-m poruncilor Tale, cu adevrat dulci i vrednice de iubit pentru cei ce au minte. Vai suflete nesimit! Vai ce nvrtoare! Nu te gndeti, nenorocitule, c numai ca s triasc trupete o via muritoare, sluga srac se supune stpnului i mplinete cu prisosin poruncile lui, chiar dac unele din ele snt grele; i aceasta nu n folosul lui, ci al celui ce le-a dat. Iar tu, lipsitule de minte, nesocotind n chip nevrednic poruncile unui astfel de Ziditor, Binefctor i Hrnitor, dei snt date pentru tine i pentru slava ta nemuritoare, le ntorci pe dos. M nspimnt de nerui narea i de venica ta osnd! Zis-am, Doamne, sufletului meu srman i cu adev rat pctos, fpturii Tale, Prea iubitorule de suflet, cnd m-ai ntors pe mine spre Tine, Prea Bunule, bucuria mea cea negrit: ai multe bunti duhovniceti, suflete! Mnnc, bea, veselete-te (cf. Luca 12, 19). Iar cnd s-a rzvrtit, pctosul, mpotriva Ta, am fost chinuit i umilit foarte (Ps. 37, 8). Dar, o, bogia buntii Tale,

CALIST PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

339

Preabunule ! Cnd m-am abtut n chip greit de la calea Ta cea dreapt i de la bine, Tu, venind n chip mi nunat, prin daruri necuprinse, iari m-ai ntors. i mncnd cu adevrat i bnd i, prin acestea, veselindu-m duhovnicete, precum se cuvine, m-am deprtat iari de multe ori de la mila Ta, rostogolindu-m, nu tiu, prin uneltirea cumplit a diavolului, sau prin neatenia mea, sau prin amndou, sau poate i prin vre-o judecat mai adnc a Ta, din care vin ngduirile, prsirile i cert rile povuitoare n chip felurit 6 6 4 . i iari i de multe ori m-am nfundat n mocirl adnc, unde nu era o temelie tare (Ps. 68 , 2) 6 6 5 . Astfel m-am ticloit i m-am ncovoiat, nfingndu-se n mine spinul, sau acul aductor de moarte al pcatului i, scurt vorbind, multele rele cte le-a uneltit vrjmaul cu vicle nie mpotriva sufletului meu pentru grozava mea nep sare i pentru cumplita mea nebunie. Dar Tu niciodat nu m-ai trecut cu vederea pn la sfrit, ci cu glas duhovnicesc ai strigat n adncul de tain al inimii mele 6 6 6 i ai zis sufletului meu descurajat: Mntuirea ta snt Eu (Ps. 34, 3), nu te teme, ci ntoarce-te la odihna ta, nu rtci. i aa m-ai mngiat pe mine, Iisuse, care nu ii minte rul, ci Te-ai fcut mie, n chip vdit, sprijin de mntuire. i ca o dreapt a Tatlui m-ai prins cu putere i certarea Ta povuitoare m-a ndreptat iari (Ps. 17, 39), ca de attea ori, la bucu ria cea mare de attea taine negrite. Vino deci, Cuvinte
664. Despre acestea v o r b e t e Diadoh al Foticeei, c a p . 9 4 ; F;7oc. rom. I, 385. 665. ^ un suport, c a r e s nu m lase s m nfund mai jos. R u t a t e a nu are limit. Singur Dumnezeu, mai bine zis Hristos, s-a fcut ipostasul sau s u p o r t u l umanitii t u t u r o r celor ce cred n El. 666. Expresia : Dumnezeu strig n contiina omului nu e n u m a i o metafor. De fapt El s t r i g n adncul omului i cnd acesta s-a rostogo lit n p c a t e . O m u l a u d e acest glas i trebuie s dea un rspuns. Chiar d a c rspunsul lui e negativ, el e tot un rspuns. Dar prin r s p u n s u l negativ nu scap de strigtul lui Dumnezeu ; nu-1 p o a t e nbui pe acesta.

FILOCALIA

al lui Dumnezeu, n inima mea, ca o pecete tare, pentru ca s vd lumina negrit mai presus de fire! Vino n untrul braelor mele, ca s lucrez faptele sfintelor i de via fctoarelor Tale porunci! Vino, Iisuse Hristoase, mprate mai presus de ceruri, vino ca s vieuiesc n Tine duhovnicete! Apropie-Te, printr-o plcut simire, de mine, cel ce m ntorc la Tine din tot sufletul, veselia mai presus de lume a celor n care locuieti. F s str luceasc n mine ca un fulger strlucirea Ta! Vino, Tu Cel nesfrit n nelepciune, ca s se adune sufletul meu la sine, i prin aceasta i la Tine ! 6 6 7 . i s se risipeasc i s se ndeprteze cei ce dumnesc sufletul meu n deert (Ps. 3, 8) i m prigonesc degeaba i m chinuiesc fr cruare. Pzete-m, Doamne, rogu-te, pururea, ca pe lumina ochilor (Ps. 16, 8), ca s Te privesc venic pe Tine, mpreun cu Tine 6 6 8 , Preaslvite i Negrite Doamne. 57. Ce snt eu, Doamne, Cel ce eti nezidit, dect p mint i cenu (Fac. 18, 27)? i ce este timpul meu, al celui ce trece ca o umbr i ca un vis scurt, naintea Ta, Cel fr de nceput, n ochii cruia o mie de ani snt ca ziua de ieri, care a trecut i ca o straj n noapte (Ps. 89, 4)? i ce este nelepciunea mea la Tine, Cel ce ai fcut
667. Ca de a t t e a ori n scrierile duhovniceti, se spune i aci c a d u n a r e a sufletului n sine, n s e a m n t o t o d a t a d u n a r e a lui n Dumne zeu. Cci a d u n a r e a n sine n s e a m n v e n i r e a omului la c o n t i i n a de sine, prin n t r e b a r e a despre ultimul su temei i rost. i atunci nu p o a t e s nu dea de Dumnezeu ca acest ultim temei i rost. Atunci a u d e glasul lui Dumnezeu, pe c a r e m p r t i e r e a n tot felul de ocupaii e x t e r i o a r e neeseniale, l nbuise. 668. Numai dac Duhul nsui p r i v e t e n noi pe Domnul, il p u t e m privi i noi n Duhul. Cci l u c r a r e a Lui de p r i v i r e a lui Dumnezeu ne devine p r i v i r e a noastr. N u m a i d a c c e l ce tie s se v a d pe sine e cu noi i ne transmite n c h i p iubitor p u t e r e a lui de v e d e r e , l v e d e m i noi pe el m p r e u n cu el. A c e a s t a se ntmpl chiar i n relaiile dintre oameni.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

341

cerurile ntru nelepciune i pmntul i toate ale lui deodat i n aceeai clip, ca s stau naintea Ta, Preaiubitorule de suflet, ntreg, spre a-i rspunde? Nu, Stpne, te rog, nu! Prinii nu iau rsplat de la pruncii nou nscui pentru cele fcute lor, nici nu cer vre-o fapt, ci se ngrijesc cu simplitate, cu iubire i cu srguin, n chip vrednic de laud, de datoriile lor, hrnindu-i pe ct pot i mbrcndu-i. Pentru aceea i Tu, Sfinte, Printe venic i Preaiubitor al nostru, ca Cel ce eti Fctorul nostru al tuturor din nimic, rogu-Te nu Te supra pentru grealele i frdelegile mele nici nu cere, Iubitorule de oameni, de la mine, fapte pe msura harului Tu. Nu, Bunule, nu! Ci precum se cuvine s fie iertai pruncii, tot aa, i cu mult mai mult i nesfrit mai mult, iart cele ale mele i nmulete darul Tu neprihnit ntru mine, care am nevoie de ajutorul Tu, ca cel ce snt slab cu nelegerea. Cci Tu eti Cel ce m-ai fcut i m-ai zidit i m-ai plsmuit din nou, Atotludate, cu un scop prea bun, ca odat ce m-ai fcut bun i m-ai mpodobit foarte cu frumuseile cele ndumnezeitoare, ca pe un chip ade vrat al Tu, s m slveti n chip strlucit i preanalt. Cci n-ai venit s judeci, ci s mntuieti lumea (Ioan 3, 17). Amin. 58. Osndit fiind de nsui cugetul meu, precum Tu nsui cunoti, Doamne, cele din luntru ale mele, vezi c nu am nevoie, Preanelepte, de nici-un judector. Judecata Ta se face, cu dreptate, n lucrurile ndoelnice. Dar cnd cel ce se mpotrivete s-a osndit cu ade vrat el nsui i se vede i se mrturisete nu numai simplu pctos, ci ca pctuind zi de zi i ceas de ceas, cru-l, Doamne, Iubitorule de oameni, de judecat. Mil caut i har cer, Izvorule al milei i al harului ! Tu eti Cel ce ai binevoit s Te faci om pentru mine. Tu eti Cel ce din prisosina buntii Tale, nu ne faci nou

342

FILOCALIA

dup frdelegile noastre, i din covritoarea iubire fa de noi, nu ne rsplteti dup pcatele noastre (Ps. 102, 12), ci Te lai mai degrab biruit de iubirea pro prie ie, i deprtezi de la noi frdelegile noastre, pe ct snt de departe rsriturile de apusuri. Drept aceea, pe Tine te rog, Doamne Iisuse Hristoase, care nu ii minte rul, Prea Milostive Stpne, i de la Tine cer, dei cu nevrednicie, Cel ce ieri toat frdelegea i tot pcatul meu, pune n inima mea pecetea desvrit i darul cu adevrat sfnt al Prea Sfntului Tu Duh, prin puterea i nelepciunea Ta, ca prin acestea fcnd, pe ct e cu putin, prin puterea harului Tu, cu nelep ciune i cuminenie duhovniceasc, ceea ce este plcut naintea Ta, s curg iari din inima mea rurile cele duhovniceti ale nelepciunii Tale neprihnite i s m aflu ntru nelegerea adevrului i ntr-o lumin pe po triva ei. F s fiu de aici nainte n prtie cu Tine i cu ale Tale, luminat n vecii vecilor, dar nc de acum, de lumina Ta mai presus de slav, prin mila Ta nenchi puit i prin harul Tu negrit. Amin. 59. Nu a cunoscut cineva mai limpede uneltirea, sau, dac trebuie spus altfel, atacul diavolesc personal, dect cel ce a scpat de draci i s-a izbvit pentru o vreme de atacurile lor. i nimeni nu scap i nu se izbvete de ele, cum am spus mai nainte, dac n-a dobndit n inim nrurirea i suflarea dumnezeiasc personal 6 6 9 . Iar aceasta o nate credina nsoit de smerenie i de iubirea lucrtoare de Dumnezeu i de oameni, prin pe trecerea n linite, mpreun cu privegherea, prin citi rea aici lucrtoare, aici vztoare i deci de Dumnezeu cugettoare, i prin rugciune. Iar iubirea lucrtoare
669. Am t r a d u s aci prin atac personal i suflarea personal ex presiile i , primul pornind d i n ipos tasul diavolului, a doua d i n al lui Dumnezeu.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

343

poate fi numit, cu adevrat, mplinirea, pe ct e cu pu tin, a sfintelor porunci ale lui Dumnezeu. Din aces tea se nate deci nu numai o nelegere mai curat i mai strvezie a lui Dumnezeu, ci vine n suflet i cu notina amnunit i deosebirea limpede a diavoleti lor uneltiri de rele urzitoare. Cci cu ct snt mai mari nevoinele, cu att e mai mare i rzboiul dracilor pismai, pornii cu furie n chip covritor i fr rsu flare spre tot felul de chinuiri viclene ale sufletului purttor de Dumnezeu. Aa c dac n-ar sta aproape cu iubire de oameni Hristos, Mntuitorul poporului su, i nu s-ar lupta pentru credincioi, cu adevrat nu s-ar mntui nici-un om, chiar dac ar fi sfnt. 60. Am cunoscut ct se poate de limpede i-i mr turisesc, Doamne, c din neluare aminte, din nerecu notin i din lucrare nesocotit m-am fcut, n chip nspimnttor, mai ru ca dobitoacele necuvnttoare, eu, cel cuvnttor. Cci acelea i pstreaz firea lor i vieuiesc potrivit cu ea, dar eu n-am cunoscut nici m car un ceas care este cu adevrat lucrarea curat a firii mele, din pricina urciunii patimilor spurcate i din mptimirea i tulburarea pricinuite de cele trectoare. De aceea, prostit la minte, nu cunosc firea mea, aa cum este, sau cum trebuie s fie cu adevrat. i m-am lsat prins n nsoirea drceasc pentru svrirea rului. i snt cu adevrat mai ru i dect aceia n hotrrile mele. Cci dac a fi fost ca aceia, nesupus boalei i nemuri tor i neavnd trebuin de ceva spre a tri, a fi fost fr ndoial cu mult mai ru, nenorocitul de mine, i mai nestpnit n pornirile nebuneti. Dar, iat, dei nu snt nemuritor, ba snt supus boalelor dese i lungi, to tui pctuiesc i m bucur de pcatele mele i le unel tesc. i ceea ce e i mai ru, e c nu tind numai spre unul dintre rele, iar de celelalte m feresc, ca fiecare din aceia. Cci unul din aceia e pricinuitor al iubirii de

344

FILOCALIA

argint, altul al slavei dearte, altul al iubirii de plcere i altul al altei patimi, sau, mai bine zis, fiecare e prie ten i mpreun lucrtor spre una din ele al celor ce se las nduplecai de el. Eu ns singur snt ndrgit de toate patimile i le svresc pe toate. i aceasta n chip att de ptima, c chiar dac nu m mic dracii i nu m momesc din afar, m mic eu nsumi spre pa timi, sau mai vrtos cad n ele, n chip jalnic. Din aceast pricin, chiar dac n-am svrit unele dintre ele, aceasta s-a ntmplat nu pentru c m-a fi ferit de bun voie de ele, sau nu le-a fi voit anume, ci nu le-am svrit pentru c n-am putut. Iat c snt deci, cu drept cuvnt, cu mult mai ru ca aceia. Cci aceia, mcar c snt nemuritori i liberi de boli i n-au nevoie de nimic pentru a tri, totui nu nclin nici unul dintre ei dect spre un singur fel de pcat. Iar eu, ale crui zile snt nu numai puine ci i mpovrate de boal, de nepu tin i de greuti, tind spre tot pcatul i snt gata s-l svresc cu toat srguina. Cu adevrat snt cu mult mai ru dect dracii. Ci, Doamne, Doamne, Cel nemsurat n mil i care voieti prin fire mntuirea n aa fel c n-ai ine minte nici rul dracilor, dac ar vrea s se pociasc, ntrete-m cu nelepciune i cu tot ce se cuvine, ca s m pociesc cum trebuie pentru pcatele svrite i ntoarce-i cu ndurare Prea Sfnta Ta fa, Stpne, Cela ce eti via fericit i mai presus de fire i bucu ria statornic mai presus de lume a drepilor, dragos tea fr msur i iubirea de oameni i milostivirea ne grit. F cu sufletul meu care strig : Miluiete-m, Cel ce eti uor de mpcat, marea i minunata Ta mil, ca s arate celor ce o cunosc c i pe draci, dac s-ar ntoarce i ar zice Miluiete-m ctre buntatea Ta cea fr margini, aa cum snt, nu i-ai alunga de la mila Ta i nu i-ai deprta, Tu, care eti izvorul haruri-

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

345

lor. Cci dac pe mine, care snt mai ru ca aceia i mai nesocotit dect dobitoacele necuvnttoare, eti n stare s m miluieti, cu adevrat nu ar fi nici om, nici demon, care, cznd la Tine i strignd Miluiete-m, nu ar afla ndat n prisosina buntii Tale nemrgi nite, mil bogat i minunat i mai presus de toate ndejdile. Miluiete-m, Iisuse, care eti i Tatl nostru i izvorul milei. 61. Multe mi vin n minte, Doamne, s le gndesc. Dar nimic nu este ceea ce a putea nelege, n chip sigur, pn la capt. Nu este n toate un singur lucru, n a crei cunotin s nu am vre-o lips. Prin aceasta m dovedesc neputincios a cunoate ceva aa cum se cuvine, n chip vdit, simplu i deplin. Vd cerul acesta i pmntul cu adevrat. Dar ce snt acestea, sau de cine au fost fcute i cum se susin i celelalte multe despre ele, i firea lor, e vdit c nu cunosc. Pot arta cu uu rin aerul, apa i focul celor ce voiesc. Dar care este firea fiecreia din acestea, cine ar putea-o spune ? i cum una tinde n jos, alta n sus, iar aerul n toate prile, nu i-ar putea deschide i n-ar putea deschide nimeni gura i n-ar putea mormi un cuvnt. Dar trec peste acestea, netiind ce s spun. Firul de pr, care pare cel mai nensemnat, ca unul ce nu poate fi prins cu simurile noastre, din ce iese i cum ? Cum se ivesc toate firele de pr n timp i dup o anumit rnduia la ? i ce cunoatem despre firele de pr, ce snt ele ? Pentru aceea, te rog, Doamne, izbvete-m de gn durile nchipuirii, care nvinovesc pe aproapele i ju dec toate i osndesc pe toi. Acoper-m cu braul Tu cel tare, c snt slab la minte i foarte tocit, ca s cuget despre acestea. Cine cunoate msurile cerului i ale pmntului, mrimea i greutatea lor ? Cine cunoate cursul att de repede i de neobosit, pe lng aceea i

346

FILOCALIA

att de mestrit i de regulat al soarelui ? Cine va n elege puterea care le poart pe acestea att de ne lept ? Cum ar cunoate acestea cel ce nu poate avea nici mcar cunotina narului ? Fiind att de lipsit de nelegere i de puterea nelepciunii, nu m bizui dect pe harul de la Tine, cnd vorbesc de ndumnezeire i de unirea mai presus de fire cu Dumnezeu, prin lucrarea dumnezeiasc proprie Lui i prin nelegerea dat de El, pe ct e cu putin. 62. Numai cei ce au primit simirea duhovniceasc prin ptrunderea cea din har, neleg pe cei ce n-au dobndit simirea duhovniceasc, i snt condui sufle tete prin sunete limpezi i lmurite spre cele ce se n tmpl. Cci unul ca acesta poate s le deosebeasc pe toate, dup Sfntul Pavel, dei el nu e judecat de ni meni altul (1 Cor. 2, 15). Fiindc cei ce snt altfel, nu numai c nu vd lipsa Duhului dumnezeiesc, ci i feri cesc uneori, din nenelegere, pe cei vrednici mai mult de comptimire, ntruct nu au primit simirea Duhu lui prin har, ci snt purtai mai degrab de duhul lu mii i snt sufleteti, cum i numete cuvntul dum nezeiesc (1 Cor. 2, 14). Iar cei duhovniceti la simire i aprini de focul dumnezeiesc, nu judec nicidecum lucrurile, cu grab, sau dup latura vzut, ca cei muli. Ci dup adevrul neschimbat i venic din ei, fiind nvai n chip sigur de Duhul de via fctor i lumintor, care druiete celor n care se slluiete o alt via dect cea obinuit, o via mai presus de fire i o lumin i o cunotin deosebit de a ochilor celor muli. Aa a fost Iacob Patriarhul, care schimbnd de mul te ori locul, a rmas apoi ntr-un unic loc, dar a vzut acolo multe cu ochiul ptrunderii i a spus lucruri mi nunate despre fiii si (Fac. 49, 1 i 5). Aa a fost Isaia

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

347

cel mai puternic n cuvnt dintre prooroci. Cci vznd pe Iisus dus ca o oaie spre junghiere (Is. 53, 7), nu s-a lsat nelat nici de ptimirea, nici de smerenia Lui i de purtrile proprii ei, ci a vzut tainic n acestea, cu ochiul ptrunderii, slava Lui, aa cum se cuvine ; m car c L-a vzut pe Iisus lipsit de chip i de frumusee (Is. 53, 3) i supus celorlalte ptimiri, a mrturisit to tui dumnezeirea Lui. Aa a fost, ca s spunem pe scurt, fiecare dintre sfinii prooroci, care credeau cu nelegere cele duhovniceti, prin iluminarea Duhului. Cel ce voiete s cunoasc cu uurin pe cei ce au n ei duhul lumii, sau, mai potrivit zis, pe cei purtai de duhul lumii, s-i aduc aminte de ceata crtura rilor i fariseilor din Evanghelie, cum se ndeletniceau cu cele prute bune i ineau cu mptimire la cele ar toase i pofteau cu toat puterea sufletului i prin pirea i schima cuvioas s fie numii nvtori i nu urmreau altceva dect s-i potriveasc un chip la artare i s laude cu frnicie viaa virtuoas (cf. Matei 23, 3, 4). De aceea, vai ce orbire ! pe Iisus Hris tos, Fiul cel prea adevrat al lui Dumnezeu Cel peste toate, L-au osndit cu nverunare, din pisma pe care o ntea n ei duhul lumesc, la moarte ; au osndit la moarte viaa dumnezeiasc i adevrat. Cci dac Duhul Sfnt nu vorbete n noi, precum s-a spus, din pism (Iacob 4, 5), e vdit c Duhul lumii griete din pism i de aceea judec cu nedreptate i ntru ntunecare. De aceea se vor tia (Apoc. 1, 7), pre cum s-a scris, n vremea judecii deobte a lui Dum nezeu i se vor plnge pe ei nii, nu fr dreptate, de starea lor. Cci vor vedea pe Cel pe care L-au strpuns (Ioan 19, 37) i se vor ntreba cu nedumerire, zicnd : Nu este Acesta Cel pe care L-am socotit ca nimic i nu socoteam viaa Lui nebunie ? Cum deci a fost rnduit Acesta ntre fiii lui Dumnezeu? (N. Sol. 5, 45).

348

FILOCALIA

Cci fcndu-se de batjocur ntunericului prerii de sine prin duhul lumesc poticnindu-se cumplit, pe drept cuvnt nu au putut s cunoasc adevrul i s umble pe urmele Lui, ca cei ce au mintea dreapt i pe Duhul cel lumintor. Iar despre cei duhovniceti, Pavel zice : Oare nu tii c vom judeca pe ngeri ! Cu att mai mult cele tre buincioase vieii (1 Cor. 6, 3). Astfel cel ce are Duhul, pe toate le poate judeca (1 Cor. 2, 15), dar pe acesta, cum zice Domnul, nu-l poate primi lumea, nici vedea (Ioan 14, 17). Deci toi ci n-au mbrcat, prin simi rea adevrat a sufletului, Duhul cel Sfnt mai presus de ceruri, nici nu-l au pe Acesta lucrnd n ei cele ne grite, n tain, i grind cele de nepovestit, snt vdii ca avnd duhul lumii. Iar voi, zice Pavel, nu sntei n trup, ci n Duh, dac Duhul lui Dumnezeu locuiete n voi. Iar dac cineva nu are Duhul lui Hristos, acela nu este al Lui (Rom. 8, 9). Vezi, c cei ce au Duhul n ei, nu snt trupeti ? i c cei ce snt lipsii de Acesta, nu numai c nu pot s judece drept n cele dumnezeieti, dar nici nu pot s fie ai lui Hristos ? Iar noi nu am luat duhul lumii, ci Duhul cel de la Dumnezeu, ca s vedem cele druite nou de Dumnezeu (1 Cor. 2, 12). nelegi c cele dum nezeieti i adevrul nu le pot cunoate dect cei ce au primit Duhul lui Dumnezeu ? Cci aa a spus i Dom nul : Cnd va veni Acela, Duhul Adevrului, v va conduce pe voi la tot adevrul (Ioan 16, 13). Vezi de unde rsare n minte adevrul ntreg, deci i judecata sigur i liber de pcat ? De aceea, Duhul Sfnt se numete Duhul sfatului, Duhul tiinei, al nelegerii, al nelepciunii (Is. 11, 2), Duhul stpnitor (Ps. 50, 14), Duh drept (Ps. 50, 12), Duhul adevrului (Ioan 14, 17), iar la Isaia Duhul ju decii (Is. 4, 4). Aceasta pentru c n El sufletul e

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

349

dus de-a dreptul spre cele ce trebuie spuse i fiindc, lucrnd El n suflet, acestea toate snt judecate cum trebuie, dat fiind c sufletul e prta de El. Dar, fr Duhul, toate snt pline de ntuneric i pustii de ade vr. Iar cel pustiu de adevr, va grei ca urmare i n cele spuse. Acela, ncercnd s judece, va alege cele mincinoase i nu va nimeri adevrul. Cci nime nea, zice, nu cunoate cele ale celuilalt, dect Duhul care locuiete n el (1 Cor. 2, 11). Cci Duhul toate le cerceteaz (1 Cor. 2, 12). Dac s-ar putea afla adev rul fr El, Duhul Sfnt nu s-ar mai numi Duhul ade vrului, Duhul judecii i celelalte spuse nainte. Deci de va gri cel ce judec fr Duhul adevrului, va fi susintorul minciunii, nscocind ceea ce nu este i, scurt vorbind, va cdea din adevr i se va scoate cu voia de la Dumnezeu i de la slava lui Dumnezeu ; i va fi tiat cu dreptate, ca unul ce judec i se rostete cu grab n chip protivnic adevrului, vnznd drepta tea cu nepricepere, ca un alt Iuda. Cci i acela, de trei ori ticlosul, a fost osndit din pricina aceasta, c a vndut dreptatea i adevrul, cum nu se cuvenea, adic pe Domnul nostru Iisus Hristos, pe Cel trimis de la Tatl ca dreptate i care s-a numit El nsui pe sine adev rul (Ioan 14, 6). Fariseu nenorocit i orb, gol de Duhul care lumineaz ochii nelegtori ai sufletului! Tu te grbeti cu mndrie s judeci greit din cele artate cele dinuntru ale omului, ca i aceia care, vznd nvieri minunate de mori i mii de semne dumnezeieti, pe care Iisus, ca Dumnezeu adevrat, le lucra numai cu o ncuviinare, n loc s-L laude i s-L preamreasc i s cread n El, s-au suprat i s-au mniat pentru foarte neleapta i de oameni iubitoare dezlegare a sabatului i pentru c nu posteau ucenicii Mirelui (Matei 9, 16), nici nu se splau cu grij (Matei 7, 2). Farisee nebune i prea lipsite de minte i plin de ntuneric ! Voieti s ndrepi

350

FILOCALIA

izvorul nelepciunii i al harurilor minunate i negri te i, trecnd cu vederea faptele unei aa de mari pu teri, vezi pe cele mai nensemnate i fcute dup o ju decat nc neneleas de tine. Ct de stngaci, de ne tiutor i de nesimit eti ! Te poticneti cum nu trebuie de cele ce nu snt, cum ar zice cineva, nimic, neminunndu-te, dup cuviin, de faptele cele prea mari care s-au svrit, i neslvind i neludnd, pe ct se poate, pe Cel ce le-a lucrat pe acelea. Apropie-te cu smerenie de Acesta i cere cu sinceritate s i se dea motivul dezlegrii acelora care tu socoteti c au fost trecute cu vederea, contrar obiceiului. Deci, lucrul cel mai ru dintre toate este, pe ct se vede, prerea de sine i viclenia ce urmeaz dup ea. Unul ca acesta este att de ntunecat, pe ct se socotete c tie, i pe att de lipsit de minte, pe ct nu-i cu noate netiina. i iari, vai ie, fariseu orb, care nu cercetezi lun trul paharului, de este curat, ci i nchipui c e de tre buin s nfptuieti i s vezi curenia din afar i cea vzut (Matei 23, 26). Nu auzi ce poruncete Hris tos, adevrata nelepciune, despre judecat ? Cci El zice : Nu judecai dup vedere, ci judecai cu judecata cea dreapt (Ioan 7, 24). Nu nelegi c nu se poate judeca drept, nici rosti judeci drepte dup ceea ce s-arat ? Cci aceasta nseamn dup vedere. Cum deci tu, nesimitule, netemndu-te de porunca Tatlui i nenelegnd c nu ceea ce se vede este omul adev rat i nu din ceea ce se vede trebuie el judecat, te pori fr ruine, n loc s te ascunzi ? Dar e firesc s faci aa. Cci lipsit de viaa adevrat a luminii, a nelep ciunii, a adevrului i a cunotinei din El i a celor lalte bunti ce ne vin i ni se mprtesc din Duhul, nu numai c nu poi judeca cele ale altora fr greal, dar nici pe tine nu te poi vedea n ce ru zaci. Scoate,

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

351

dac m asculi, brna din ochiul tu, adic prerea de sine din mintea ta, i atunci vei putea strvedea cum se cu vine, cci vei putea trece prin paiul, sau prin pcatul care s-a lipit, dintr-o rpire i uitare, de ochiul aproa pelui (Matei 7, 5). Dar pn ce ochiul tu dinuntru nu vede lumina cunoscut cu mintea, e vdit c ntuneri cul e pricinuit de brna aflat n el. De aceea, nu afirma cele ce snt proprii numai celor luminai, nainte de a te cerceta pe tine cu toat price perea i nainte de a alunga rul departe de tine. Cci fcnd aa, te faci batjocura dracilor i a patimilor ne buniei. De aceea, fapta aceasta e foarte greit i por nirea spre ea e primejdioas. S griasc i s judece, deci, cei izbvii de Domnul, cum sftuiete fericitul David: Cei pe care i-a izbvit Domnul din mna vrj mailor (Ps. 106, 2), celor cunoscui cu mintea, i i-a adunat din ri, adic din deprinderile ptimae i ne mpcate i mult felurite, unindu-i ntre ei i cu slava Lui. S griasc i s judece acetia, cci au fost adu nai i unii i luminai, ca unii ce au fost izbvii i mntuii 6 7 0 . Tu, ns, pn ce nu eti, precum s-a spus, plin de lumina duhovniceasc, asigur-te cu tcere i s nu-i fie fric s mrturiseti c voieti mai bine s nvei i c nu tii, ceea ce e pricin de mntuire, nu de pierzanie. Cci cum nu te va ruina pe tine Hristos care zice: Eu nu judec pe nimeni (Ioan 8, 15)? Iar tu ce spui? Eu i judec pe toi. O, ce netiin, ca s nu spun nesimire! Tatl toat judecata a dat-o Fiului (Ioan 5, 22). Fiul a luat de la Tatl lucrarea judecii. Iar tu de unde o ai, dac nu i-e dat? Oare locuiete Treimea i umbl vdit n tine, potrivit fgduinei (2 Cor. 6, 16)? Oare te vezi pe
670. Cei unii prin iubire nu se mai j u d e c unii pe alii. De a c e e a s nu j u d e c e cineva pe alii, n a i n t e de a fi ctigat iubirea fa de ei. Se nelege c atunci nu-i va mai j u d e c a .

352

FILOCALIA

tine n Dumnezeu Cuvntul i pe Dumnezeu Cuvntul n tine? Sau n Dumnezeu? Oare curg n tine rurile Sfntu lui Duh, sau izvorsc ele din lumina neapropiat nuntru inimii tale? Sau celelalte cte le lucreaz Dumnezeu n sfinii Lui n chip artat ? Nu mai ai mult pn acolo ? Oprete, deci, limba ta de la ru, i buzele tale, ca s nu vorbeasc viclenie (Ps. 33, 12). Caut, ntreab pe alii i nva cu grij de la ei i nu nva pe alii; i judecat de alii, nu te rosti, nu judeca nicidecum tu nsui. Trebuie s fie cineva foarte prost ca s-i nchi puie c, orb fiind, poate cerceta cele scrise n cri. Dar e cu mult mai prost cel ce-i nchipuie c poate cu noate fr Duhul cel viu, cele ale altuia. Unul ca aces ta nu poate cunoate ntocmai nici ale sale cum snt. Dar acestea snt uneltiri i ispite ale diavolului vi clean i pizma i urtor al binelui, pornite n chip v dit mpotriva noastr, pentru c noi nine ne-am um plut de viclenie din prerea de sine i ne-am lsat n duplecai, cum nu se cuvine, s purcedem a judeca. Prin aceasta el voiete ca, poticnindu-ne cu nepricepe re, s greim n chip nefericit mpotriva adevrului i n loc s ne apropiem de el i s-l cunoatem, s rmnem nefolosii i s ne facem pricini de sminteal i de vtmare nu numai nou nine, ci i celor apropiai, i, odat cu aceasta, supui nfricoatei judeci a lui Dumnezeu. Cunoscnd deci uneltirea diavolului i ascultnd de porunca marelui Pavel, s nu judecm na inte de vreme (1 Cor. 4, 5), pn ce nu va veni n noi Domnul n Duh, ca s ne lumineze i s ne descopere cele adnci, nvndu-ne fr greal cunotinele i descoperirile vederilor dumnezeieti i lucrurilor taini ce. Artndu-ne, astfel, n chip neamgitor, duhovni ceti i purttori de Dumnezeu, mai bine zis dumne zei, ne va cluzi spre slav i ne va restabili n harul strvztor. Atunci vom cunoate, n chip curat, la ce

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

353

ru ne duce voina de a judeca, golii de harul lui Hris tos. Dar tot atunci vom judeca fr greala ntru drep tate. 63. Dumnezeu l-a nvrednicit pe Israel de la nce put de ajutor i de mult i minunat ocrotire i l-a avut dintre toi oamenii ca parte a motenirii Sale. Dar lucrurile mari de ajutorare i ocrotire, pe care le face Dumnezeu celor ce cred n Hristos, ntrec aa de mult pe cele din Israel, ct ntrece sufletul t r u p u l ; i atta le acoper pe cele de acolo, ct acoper soarele stelele. Mai bine zis, att ntrec cele ale noastre pe cele ale israeliilor, ct ntrece trupul umbra sa. Cci cu adevrat ace lea snt umbra celor ale noastre, dac vrea cineva s neleag. Acolo vezi pe Faraon, despotul amarnic i nemilos i pe ipistaii (supraveghetorii) aspri, purtnd chipul satanei i al oastei lui, care nu aduc asupriri tru peti necrutoare, ci necjesc cu srguin i n chip neobosit sufletul. Moise conduce acolo poporul lui Dum nezeu (Ie. 3, 10). La noi, ce covrire ! nsui Fiul i Cuvntul adevrat al lui Dumnezeu cel ipostatic ntrece mult i nesfrit litera legii. Acolo e toiagul (Ie. 7, 9, 20 ; 8, 2 i 1), aici crucea (Matei 27, 32). Acolo lemnul, prefcut n chip minunat n arpe, nghiea erpii (Ie. 7, 12) ; aici crucea, unealta rutii, folosit de o att de mare buntate, se arat, printr-o prefacere oarecare, pierztoarea demonilor. Acolo Egiptul e furat de aur, de argint i de podoaba altor veminte (Ie. 12, 35, 36). Dar facem i noi aceasta pe ascuns n minte, aducnd iari lui Dumnezeu frumuseea noastr eliberat de pcat. Acolo stlpul de foc i norul conducnd pe Israel de-a dreptul la mare (Ie. 13, 21) ; aici vederea lui Dumnezeu i dragostea fierbinte a Lui, care conduce mintea credincioas i vztoare la lacrimi nencetate, n care se pierde toat vrjmia i se omoar, dup

354

FILOCALIA

ce mintea a ieit din robia patimilor, precum s-au pier dut atunci n chip minunat slugile lui Faraon i Faraon nsui n mare, dup trecerea mrii de ctre iudei (Ie. 14, 28). i spunnd pe scurt, dac ar vrea cineva s pri veasc i s vad toate cele de atunci ale iudeilor, le va afla pe acelea umbre i chip ale celor ce se svr esc acum cu credincioii adevrai. Iar cel ce voiete s cunoasc deosebirea dintre cele ale noastre i ale iudeilor mai pe scurt i mai limpede, s se gndeasc la propovduirea legii vechi i a celei noi i nu va grei. Cea dinti vorbete despre fpturi i anume despre acestea vzute, c au fost fcute la n ceput de Dumnezeu. Cci se spune : A fcut Dumne zeu cerul i pmntul i celelalte. Propovduirea legii noi nu vorbete numai despre cele supuse simurilor, ci i despre cele cunoscute cu mintea dintre fpturi, mai bine zis i despre cele necreate cunoscute cu min tea, de pild : La nceput era Cuvntul i Cuvntul era la Dumnezeu i Dumnezeu era Cuvntul (Ioan 1, 1). Legea iudeilor spune : A zis Dumnezeu : s facem pe om dup chipul i asemnarea noastr (Fac. 1, 26). Iar a noastr spune : i Cuvntul trup s-a fcut i s-a slluit ntru noi (Ioan 1, 14). Aceea spune : S stpneasc peste petii mrii i peste psrile cerului i peste dobitoace, i peste tot pmntul (Fac. 1, 26). Aceasta ns zice : i din plinirea Lui noi toi am luat (Ioan 1, 16). n aceea se spune : A zis Dumnezeu : s se fac lumin (Fac. 1, 3) ; n aceasta : Dumnezeu care a zis : s lumineze lumina din ntuneric, a luminat n inimile noastre (2 Cor. 4, 6). Deci cel ce ia aminte la toate cele spuse i anume la amndou propovduirile, va nelege limpede ct de mult ntrec i covresc buntile noastre pe cele ale legii vechi i va spune c acelea snt umbr i chip fa de adevrul nostru, sau al lui Hristos. i va luda i

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

355

preamri harul i purtarea de grij a lui Dumnezeu, care de la umbr i chip urc firea noastr la mila mai presus de fiin a buntii supralumeti n Hristos Ii sus, Domnul nostru. 64. Dumnezeu se las pentru iubirea Lui de oameni prins de orice sim nelegtor. O, Prea Sfinte Cuvinte ipostatic i nelepciune i Putere a lui Dumnezeu (1 Cor. 1, 24) ! Cum te voi luda, Doamne, a Crui fiin i slav e neapropiat? Cum voi preamri buntatea Ta cea nemrginit, eu 671 care snt om i port o minte mrginit ? . Dar voi luda, voi preamri cele la care pot ajunge. Astfel voi veni din orice parte la simirea slavei i buntii Tale i sufletul meu se va lipi cu toat puterea de Tine (Ps. 62, 8). i aa auzindu-Te pe Tine, m voi teme cu adevrat i voi iei din toate ntru Tine, dup Prooro 672 cul care a zis : Auzit-am, Doamne, auzul Tu i
671. Mai n a i n t e a spus c m i n t e a este n e h o t r n i c i t , indefinit. Con t r a z i c e r e a se m p a c n s e n s u l c m i n t e a o m e n e a s c se p o a t e n t i n d e la nesfrit, adic nu sfrete n i c i o d a t de a se ntinde, p e n t r u a c u p r i n d e tot m a i m u l t din Dumnezeu, c a r e n i c i o d a t nu sfrete a i se drui i mai mult. D a r t o c m a i de a c e e a n i c i o d a t m i n t e a nu va ajunge s fie nesfrit n act ca Dumnezeu, c c i atunci n - a r mai a v e a ce s p r i m e a s c de la Dumnezeu. 672. Auzul lui Dumnezeu e att de atent, n c t se face aa zicnd, auzit i n s p i m n t sufletul. De m u l t e ori se a u d e i linitea. Sau se a u d e mai m u l t n t c e r e a cuiva auzul lui, s a u a t e n i a lui. Auzim adeseori linitea, sau a t e n i a n c o r d a t c u c a r e n e a u d e s a u n e u r m r e t e c i n e v a ; auzim auzul lui i a c e a s t a ne face deosebit de ateni n cuvintele, n p u r t r i l e n o a s t r e . A t e n i a l u i e sesizat n s de n c o r d a r e a mea, de auzirea mea, s a u o p r o v o a c pe aceasta. Sufletul ieind In n e a n t nu p o a t e g e n e r a l c r e a t n ieire (extaz) e s t e v i a l a mai m u l t din t o a t e , intr n Dumnezeu, sau n lumea demonilor. ajunge. Din fiina pe c a r e a d a t - o Dumnezeu, din fiina c a r e este (Das Sein), nu mai p o a t e iei. Dar a d e v r a t a t r a n s c e n d e r e a din ordinea c r e a t , n Dumnezeu, de la via.

356

FILOCALIA

m-am nspimntat; neles-am lucrurile Tale i am ieit din mine (Avac. 3, 12) 6 7 3 . Tu, Cuvinte Preanalte, nenelese, btnd la u (Apoc. 3, 20), e vdit c ai btut la auzul miresei din Cntarea Cntrilor, a crei inim s-a uimit din pricina Ta 6 7 4 , ieindu-i din ea. De aceea a cutat s Te vad cu mult simire i a strigat : Arat-mi faa Ta i m f s aud glasul Tu. C faa Ta este frumoas i gla sul Tu, dulce (Cnt. Cnt. 2, 14). Iubit-am s spun i cele ce le-a spus i Iov, c cu urechea mea Te-am auzit mai nti, iar acum Te-a vzut ochiul meu (Iov 42, 5) 6 7 5 . Cci precum eti Cuvntul i nelepciunea, aa eti i lumina adevrat care lumineaz pe tot omul care vine n lume (Ioan 1, 6) ; nti ca lumina v zut de la nceput, apoi ca lumina luminnd, ca Cel ce eti soarele dreptii, pe cel ce vede, ca s vad mai pre sus de minte, n chip fericit, nlat prin virtui, cele dumnezeieti i mai presus de fire, cele negrite proprii lui Dumnezeu singur i iubirii mai presus de lume 6 7 6 . De aceea, i Ioan vestete lmurit : Am vzut slava Lui, slav ca a Unuia Nscut din Tatl, plin de har i de adevr (Ioan 1, 14). Cci, ntruct eti Dumnezeu adevrat, eti cu adevrat i lumin, precum mrturi sete iari Ioan. De aceea i cei ce au luat din plinta673. n e l e g e r e a deplin a lucrurilor Domnului n s e a m n t r e c e r e a n Dumnezeu, adncul ultim i t r a n s c e n d e n t din care se explic, n c a r e se lumineaz ele. 674. Auzirea lui Hristos de c t r e om la ua lui, se a u d e ca o b t a i e la u a acestuia. Cu a c e a s t auzire b a t e la auzul miresei din Cntarea cntrilor. 675. Auzirea lui Dumnezeu, s a u auzul auzului Su p r e m e r g e v e d e rii Lui, p r i n c a r e El i n t r i m a i mult n p l a n u l accesibil nou. Dumnezeu nu mai e simit ca u n u l ce e nevzut, ci se v e d e slava Lui, l u m i n a Lui. 676. Fiul lui Dumnezeu lumineaz nti din c r e a i u n e , ca Logos i n e l e p c i u n e ce a l u c r a t i l u c r e a z p r i n e a ; apoi lumineaz pe cel nlat prin virtui, ca s v a d c e l e dumnezeieti, n e c r e a t e ale Lui, c a r e snt mai presus de c r e a i u n e .

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

357

tea Ta dar negrit, strig, Negrite, deschis, c Tu eti Dumnezeu, Cel ce a zis s lumineze din ntuneric lu min, care a luminat n inimile noastre (2 Cor. 4, 6). i Tu luminezi i faci s strluceasc n chip vdit cele negrite, ca astfel s ne pregteti s vedem cele mai presus de fire, mai presus de lume ale harului i ade vrului, mai presus de ceruri, i s ne veselim. De aceea Te faci cunoscut, cu iubire de oameni, nu numai prin auz i vedere, ci i prin pipit, dup cum spune ucenicul ce se odihnea pe piept despre : Cele ce le-am auzit, cele ce le-am privit, cele ce le-am vzut i minile noastre le-au pipit despre Cuvntul vieii (1 Ioan 1, 1). Fiindc dac te faci i hain celor credin cioi, odihnindu-i pe ai Ti, e vdit c cobori, Bunule, 677 i la pipitul lor nelegtor i ndumnezeitor . Cci, ci s-au botezat n chip fericit ntru Tine i n credina n Tine, Te-au i mbrcat, n chip i mai fericit, pe Tine (Gal. 3, 27), Druitorule mare, dup Apostolul Pavel, vestitorul sfnt al adevrului. De aceea, s-a bucu rat cu sufletul de Dumnezeu Tatl i de Domnul, Isa ia, trmbia prooroceasc cu mare sunet, cnd a fost m brcat de El n chip minunat, cu Tine, Doamne, cci vemntul mntuirii i haina veseliei cu care l-a mbr cat Tatl, n chip mai presus de minte, ai fost Tu (Is. 678 61, 10) . Cci n lumina cea neptruns i mai presus de fire din jurul lui, cel prea nvluit de Dumnezeu Te
677. T o t capitolul a c e s t a se r e s i m t e de influena Sf. Simeon N o u l Teolog (de ex. Traites th&ologiques et ethiques II, n : Sources chretiennes, nr. 129, t r a t . IV, p. 38). Pipitul nelegtor e deosebit de cel prin simuri. Ca i simirea n e l e g t o a r e , el este o ntlnire d u h o v n i c e a s c nemijlocit cu Hristos, care e t o t o d a t i neleas. 678. A d e s e o r i Proorocii nchipuiesc, n c e e a ce li se ntmpl, pe Domnul Hristos ca om. T a t l l m b r a c pe Isaia, ca s a r a t e c p r i n el m b r a c u m a n i t a t e a p r i m i t de Fiul Su, cu s l a v a dumnezeiasc. Dar c u v n t u l Proorocului e i n t e r p r e t a t de autorul scrierii, n fraza u r m t o a r e , i n s e n s u l c lumina ce o v e d e a p r o o r o c u l n j u r u l lui ca v e m n t de slav, era v z u t de el ca Hristos nsui.

358

FIL0CALIA

vedea revrsat pe Tine, pricina desvrit a unei att de mari bucurii. i mai ales cnd a neles c acest vemnt e mntuitor ; cci Te vedea pe Tine ca mntuire. Tot aa, din nesfrita bogie a iubirii, Te faci mi rosit n chip nelegtor de ctre cei ce au credin sntoas i odihneti i prin aceasta n chip minunat pe ai Ti, iar ei Te slvesc i Te laud, c mir vrsat e numele Tu (Cnt. Cnt. 1, 3) ; i Te vestesc celor apropiai zicnd : Mr frumos la vedere i bun la mi ros i dulce la gust este friorul meu i nardul meu a rspndit mirosul mirurilor Tale (Cnt. Cnt. 1, 679. 12) De aceea i Apostolul Pavel, purtndu-Te pe Tine, a zis c sntem buna mireasm a lui Hristos (2 Cor. 2, 15). Dar i gustare Te faci credincioilor i cin, mn care i butur a sufletului, dnd via i hrnind n chip minunat i crescnd i ndulcind tainic, cum se cu vine, pe cel ce se mprtete. Aceasta simind i David, prin gustarea Ta, ca prooroc purttor de Dumnezeu a spus semenilor si : Gustai i vedei c bun este Domnul (Ps. 33, 9). Cci dac eti vzut i ca mr, Te vor mnca cei flmnzi ca pe o hran tare bun i se vor stura cei sraci cu duhul (Matei 5, 3), adic cei smerii cu cugetul ; i Te vor luda pe Tine, Doamne, pentru belugul buntii gustrii (Ps. 21, 27) cei ce Te caut pe Tine pururea, ca s Te afle i s Te mnnce. Cci din belugul puterii dttoare de via se n tinde sfnta hran i butur. i vor vieui inimile ce lor ce Te mnnc pe Tine n veacul veacului (Ps. 21, 27). Cci, fiind venic i nestriccios, i faci pe cei ce
679. N a r d u l rspndit de suflet e m i r e a s m a mirurilor lui Hristos, a mirurilor r e v r s a t e n u m a n i t a t e a lui Hristos i din ea n ceilali. D u m n e zeu nu e o a b s t r a c i u n e gndit, ci o c e a n u l vieii c a r e , p r i n a t i n g e r e a de v i a a o m e n e a s c , ia c a l i t a t e a c o r e s p u n z t o a r e c o n i n u t u r i l o r t u t u r o r sim urilor.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

359

Te mnnc, nestriccioi i-i cluzeti spre venicie, prin lucrarea covritoare proprie ie. Pentru aceea din buntatea Ta nemrginit, care nfrumuseeaz i face bine, chemi i ndemni pe cei cuvnttori, zicnd : Ve nii, mncai pinea Mea i bei vinul pe care vi l-am pregtit vou (Prov. 9, 5), numindu-Te pe Tine nsui astfel. Cci ai zis cu alte prilejuri : Eu snt pinea vieii (Ioan 6, 35) ; i : M-au prsit pe Mine, izvo rul vieii (Ier. 2, 13). i, de fapt, i mbii trupul i sn gele Tu, cele att de sfinte, spre mncare i butur (Matei 26, 2628). Astfel, prin toate simurile nelegtoare hrneti pe ai Ti, veselindu-i, Prea Iubitorule de suflet, Doamne, fcndu-Te lor lumin, via i desftarea mai presus de toate buntile cele mai presus de fire. Binecuvn tat eti Iisuse, mana duhovniceasc, cereasc, nesfrit hrnitoare. Slav iubirii Tale negrite fa de noi, mi lostivirii Tale negrite i ndelungii Tale rbdri, Stpne. Amin. 65. Duhul lui Dumnezeu locuiete n cei credincioi. un lucru foarte minunat pentru simirea sau su 680 flarea nelegtoare , revrsarea Duhului de via f ctor n inimile de carne, care au primit credina s ntoas n iconomia ntruprii Cuvntului. Cci e un lucru minunat, precum s-a spus, s se verse din dum nezeirea necreat i mai presus de fire darul, puterea i lucrarea. Dar s se i uneasc cu inima i s o mite
680. Simirea plin nduhovnicit n e n c e t a t Dumnezeu. Duhul Sfnt n plmni. o aluzie lui Iisus. D u h u l i n t r n aerului n inima lui de a inimii spirituale. de n e l e g e r e a lui D u m n e z e u este p e n t r u omul i n e c e s a r ca o respiraie. Inima lui r e s p i r n se r e v a r s p r i n minte, sau p r i n n e l e g e r e ca aerul la c o n c o m i t e n t a rsuflrii i a pomenirii numelui inima s p i r i t u a l a omului, c o n c o m i t e n t cu i n t r a r e a c a r n e . Cci inima de c a r n e este expresia o r g a n i c

360

FILOCALIA

nencetat, este un lucru cu totul mai presus de fire i nespus de uimitor. 66. un lucru foarte minunat c dup ce Tatl a zidit n Duhul, prin Cuvntul dumnezeiesc, toate cele supuse simurilor i cunoscute cu mintea (Colos. 1, 16), Treimea nsi locuiete i umbl (2 Cor. 5, 16) i pe trece n chip vdit n cugetul omenesc. Cci e mare minune c fiecrui credincios evlavios i se trimite un nger de ctre dumnezeirea ntreit ipostatic. Dar s binevoiasc s vin i nsi Treimea, nesfrit n pu tere i de via fctoare, n om i s-l ntreasc i s lucreze n chip dumnezeiesc i duhovnicesc n el, e cu totul mai presus de orice minune 6 8 1 . 67. cu adevrat un lucru minunat c inima cre dincioas poart n ea sfnta raz a Dumnezeului Cel Preanalt care este peste toate. Cci este un lucru dul ce, folositor i minunat i de oameni iubitor c Dumne zeu face mintea s se lumineze din afar, prin Sfintele Scripturi. Dar s se i dea pe Sine nsui, n adevr i n fapt, ca lumin credinciosului, i aceasta n luntrul
681. Sfnta T r e i m e nu locuiete static n c u g e t a r e a omului, ci o m i c pe a c e a s t a spre a l t e i alte inte, s p r e scopul ultim al fiinei u m a n e : n d u m n e z e i r e a . Dar umblarea Treimii n suflet a r e i alt n e l e s : n t r e P e r s o a n e l e Sfintei Treimi se s v r e t e o c o m u n i c a r e de iubire, de c a r e se resimte i fiina n o a s t r . A c e a s t a n s e a m n c noi iubim pe T a t l n Fiul i cu i u b i r e a Fiului i strigm c t r e T a t l p r i n D u h u l : Avva, P r i n t e ! T o a t e P e r s o a n e l e t r e i m i c e se i m p r i m n m i c a r e a sufletului, fcnd pe om s s i m t n sine d r a g o s t e a de fiu a Fiului (nfiat) i chiar p r i n aceasta d r a g o s t e a T a t l u i a s u p r a s a ; dar i p e D u h u l ridicndu-l p e s t e alipirea n e l i b e r la cele de jos, la entuziasmul liber al iubirii fa de T a t l suprem. O m u l simte astfel l u m i n a Treimii, c a l u c r a r e d e n d u m n e z e i r e , d e nfiere, de n d u h o v n i c i r e . Dar inima omului n-ar simi l u c r a r e a Treimii n ea i nu s-ar simi i pe sine p r i n s n a c e a s t l u c r a r e , sau ntiprit dinamic de ea, d a c n-ar fi c a p a b i l s t r i a s c n infinitatea d u m n e zeiasc.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

361

inimii, nu n afar, i pururea, nu n chip trector, n trece n chip vdit chiar minunea cea mai presus de toat nelegerea. 68. un lucru foarte minunat, c Acela pe care-L poart cu mndrie i uimire Serafimii i toate Puterile cerurilor, e purtat de inima credinciosului. Dar faptul de a nu-L purta numai, ci de a se i uni cu El i de a se ntipri de El, e mai presus de orice minune. 69. Cu adevrat e o minune fr msur c sufletul este scaun i pat i cru, prin har, al Dumnezeului nesfrit n nelepciune i nemrginit n putere, care are cerul ca scaun. Dar cine va putea s se minuneze ct se cuvine de faptul c sufletul e i iubit de El ntratta, c e fcut s i respire mpreun cu El i s fie prta de buntile mai presus de ceruri i i se ncre 682 dineaz aa de mari taine . 70. Cu adevrat minunat i uimitor lucru este c Dumnezeu, Cel ce nu are loc unde s se odihneasc (Is. 66, 1), se odihnete n chip vrednic de Dumnezeu 683 n inim . Dac un mprat, chiar pmntesc i mr682. Sufletul e fcut de Dumnezeu scaun al Su, pentru c Dum nezeu m p r t e t e din el, fcndu-l i pe el p r t a al m p r i e i peste p a t i m i ; e fcut pat, p e n t r u c D u m n e z e u se o d i h n e t e n el, ntip rind i n el odihna L u i ; e fcut cru, pentru c sufletul nu e static, ci d u c e pe Dumnezeu la faptele s a l e b u n e , p e n t r u c el nsui se n a l cu Dumnezeu tot m a i sus, la c e r u r i . Dar mai mult dect acestea, Dum nezeu se i n t r o d u c e n respiraia sufletului, sau n orice clip de t r e c e r e a lui de la o s t a r e la alta, fcnd sufletul ca orice astfel de t r e c e r e s o fac cu Dumnezeu, s fie ca o a p s l t t o a r e , m e r e u vie. 683. O r i c e fiin c o n t i e n t se odihnete n u m a i n iubirea sigur i total a altei fiine c o n t i e n t e . De a c e e a i D u m n e z e u afl c e a mai pl c u t odihn n inima omului care-L iubete n mod sigur i total. Omul p o a t e iubi sigur i total pe Dumnezeu p r i n inim. Inima este o r g a n u l i locul iubirii. Iar inima p o a t e iubi la nesfrit, p e n t r u c se p o a t e umple

263

FILOCALIA

ginit n putere, atunci cnd mbrieaz pe cineva cu iubire i d mna unui nobil, i pricinuiete celui mbr iat sau celui cruia i-a dat mna, mult slav i cinste i adaug, pe drept cuvnt, aceluia mare bucurie, ce se va ntmpla cnd de cel miluit se atinge, n chip vdit, nu un mprat pmntesc, ci Dumnezeu Cel fr de n ceput i necreat i Fctorul i Domnul tuturor, Cruia i stau de fa cu fric zeci de mii de zeci de mii de ngeri si-I slujesc mii de mii; i se atinge nu simplu, ci n luntrul inimii, ba mai vrtos, i locuiete n el, nu vremelnic, ci venic, n aa fel c se i unete cu el i-l slvete i-l ndumnezeiete la culme i-i druiete, celui ce-L primete i e cu har druit, zeci de mii de negrite bunti ? Ct de mare i de negrit slav i cinste i bucurie se va ntipri n el, iar aceasta pentru venicie ? Cu adevrat minunate i mai presus de min te snt acestea. Miluiete-m, Doamne, Treime Sfnta ! 71. minunat lucru c Dumnezeu, Cel ce a zidit toate i, ca urmare, le i susine pe toate, e cuprins i inut n chip necuprins, dar vdit i nencetat, de ctre inima credincioas. Dac un mprat muritor i cu stpnire mrginit ar veni i ar bate la casa cuiva i ar intra n ea i ar mnca i bea cu acela, fcndu-se come sean cu el, aceasta s-ar face pe drept cuvnt, celui ce a primit astfel pe mpratul acela, slav, cinste i bucu rie, plcere i mngiere foarte mare. Dar dac nsui mpratul venic i Domnul tuturor i Fctorul celor vzute i cugetate intr fr zgomot nu n casa, ci n inima unui miluit oarecare, nu ca s se ndulceasc cu
de i u b i r e a nesfrit a lui Dumnezeu, ntorcndu-i-o ca iubire a sa. Ale Tale dintru a l e Tale. In relaia de iubire a sufletului cu D u m n e z e u se mplinete aspiraia omului de a iubi la nesfrit i de a fi iubit la nesfrit.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

363

acela de buntile din inima lui, ci de cele mprtite de El din izvorul ceresc, i de mngierea mai presus de ceruri, adus de El, ce socoteti c va face cel ce L-a primit ? Ct se va bucura ? i ce veselie i desftare nu va avea acesta ? Va fi ntreg numai fericire i nc foar te mare i minunat. Cci e cu adevrat o minune de nenchipuit c Cel ce umple toate i se afl mai presus de toate, i face o inim omeneasc oarecare casa i biserica Sa venic. 72. Dumnezeu, Cel ce a spus s lumineze din ntunerec lumin (2 Cor. 4, 6), lumineaz n inimile cre dincioilor cu strlucire. Iubirea lui Dumnezeu s-a vr sat n inimile lor prin Sfntul Duh dat lor (Rom. 5, 5) 6 8 4 . Dumnezeu trimite pe Duhul Fiului Su n ini mile lor i acesta strig: Avva, Printe (Gal. 4, 6). Credincioii lipii astfel de Domnul (o, minunat unire!), snt un Duh cu Dumnezeu (1 Cor. 6, 17). Dar, oare cine vine la simirea nemijlocit a buntilor artate ale harului ? 73. Credincioii snt n chip vdit motenitori ai lui Dumnezeu i mpreun motenitori cu Hristos (Rom. 8, 17), ca un fel de hristoi de al doilea, prtai ai firii dumnezeieti (2 Petru 1, 4), fapt ce ntrece toat min tea i scap ntregii nelegeri. Iar prin aceasta se fac fii ai lui Dumnezeu i dumnezei prin lucrare i har. Ca atare ei vd i ptimesc n chip mai presus de fire cele mai presus de lume, sau, ca s spunem mai potrivit, se mprtesc de cele ce ochiul nu le-a vzut i urechea nu le-a auzit i la inima omului nu s-au suit (1 Cor. 2, 9) n chip natural. Slav iubirii nenelese a lui Dum684. Lumina este u n a i aceeai cu iubirea, p r e c u m n t u n e r i c u l este u n a cu u r a . Dumnezeu este lumin, este d e s c h i d e r e , p e n t r u c e s t e iubire.

364

FILOCALIA

nezeu Tatl, a Treimii, a Celui ce ne-a iubit pe noi din buntatea negrit i mai presus de ceruri. 74. Tot credinciosul e cinstit n chip covritor de Dumnezeu. Cel nscut din Duh, duh este (Ioan 3, 6), dup cuvntul lui Hristos. O, mrime nemsurat a harului ! O, dar negrit ! Dumnezeu zidete pe om cu astfel de mari i minunate daruri. Deci, cel creat e prin fire fp tur. Dar din belugul covritor al drniciei Sale, Dom nul atotndurat, Treimea cea mai presus de fiin i a toate lucrtoare, umplnd fptura de har, ridic pe om pn la ultima nlime a Duhului necreat, unindu-l cu Sine nsui, cum nu-i poate nchipui cineva, ndumnezeindu-l i fcndu-l fiu i Duh. Cci spune : Eu am zis : dumnezei sntei i toi fii ai Celui Preanalt (Ps. 81, 6). i s-a scris despre Dumnezeu : Porunc a pus i nu va trece (Ps. 148, 5) ; i : Sfatul Domnului r mne n veac, gndurile inimii Lui din neam n neam (Ps. 32, 11), avnd fire neschimbat. Dar i cuvntul i porunca i voia i sfatul Lui ni le-a adus nou Cuvntul ipostatic al Lui, fcndu-se nger al acestui mare i mi nunat sfat mai presus de fire (Is. 9, 6). El insufl uce nicilor Si Duhul (Ioan 20, 22) i astfel, nscndu-i din nou duhovnicete, i arat n chip tainic Duh i aa i face fii ai lui Dumnezeu. Cci toi cei purtai de Du hul, snt fii ai lui Dumnezeu (Rom. 8, 14). Iar dac snt fii, e vdit c snt i dumnezei. Cci cel nscut are numaidect firea celui ce l-a nscut. De aceea, i nva Mntuitorul pe ucenici s numeasc pe Dumnezeu, Tat (Matei 7, 9), avnd prtie la Duhul. Astfel, Sfnta Treime i face pe cei credincioi dumnezei i fii i du huri, descoperindu-le n chip covritor tot darul minu nat ce se poate cugeta.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

365

75. Tlcuire la: ntinzndu-i aripile Sale i-a luat pe ei i i-a ridicat pe umerii Si (Deuteronom 32, 11). nelege, primete n simirea nelegtoare, cele ce i le spun acum. tiu foarte bine c, minunndu-te, te vei umple de bucurie duhovniceasc, sau de plcere dumnezeiasc. Cci zice Duhul Sfnt prin proorocul Da vid : Cel ce ezi pe Heruvimi, arat-te! (Deuteronom 32, 11). i iari : Cel ce vede adncuri fr fund ade pe Heruvimi (Ps. 98, 1). i iari: S-a suit pe Heru vimi (Ps. 17, 11). Dar ce face cu credincioii ? Un lucru foarte minunat, n chip covritor mai presus de ceea ce s-a spus mai nainte. Cci Dumnezeu nu se aeaz numai pe noi, dndu-ne viaa, nclzindu-ne, pzindu-ne i veselindu-ne n chip minunat, cum face pa srea cu puii ei. Ci, o, minune a dragostei dumneze ieti !, ne aeaz pe Sine nsui i se face pe Sine ca o cru nou a noastr, mai presus de nelegere, prin prisosina nesfrit a dragostei Sale, pzindu-ne n si guran i purtndu-ne n chip nespus la buntile ne grite i supralumeti ale vieii mai presus de ceruri i pregtindu-ne astfel s ne desftm de cele mai pre sus de fire i s ne umplem de pace i s ne odihnim n cele de netlmcit i s ne bucurm i s gustm n chip dumnezeiesc i duhovnicesc i s ne ndulcim, precum se cuvine, de ele. Cci zice i marele Moise n Duh: ntinznd aripile Sale, se nelege Dumnezeu, i-a primit pe ei i i-a ridicat pe umerii Si (Deut. 32, 11). O, iubire ne grit ! Chiar i numai a-i ntinde aripile Lui i a-i primi pe credincioi i a se face, astfel, n chip vdit, purttorul lor e pentru ei o vrednicie cu adevrat mai presus de a heruvimilor i pricin de mare i negrit bucurie. Dar a-i i lua i ridica pe umerii Lui, umbrindu-i acolo (cu aripile) cum zice proorocul David, nici mintea heruvimi lor n-ar putea s neleag i s laude dup cuviin, ceea

366

FILOCALIA

ce se petrece. C precum este mrirea Ta, aa este de nenchipuit i mila Ta (n. Sirah 2, 20), Treime Sfnt, slav ie! 76. Schima monahilor i fgduinele ce in de viaa 685 clugreasc cer o minte nsingurat . Dar aceasta nu mai Dumnezeu o lucreaz i o nfptuiete printr-o srguin cu toat puterea i dup rnduial. O lucreaz mprtindu-i harul Su de via fctor. i o nfptuiete, fcndu-se vzut n chipul unitar i unic al mpriei i al slavei Lui atotiitoare. Cci singur El este Preanalt, necompus cu cele multe i neasemnat, datorit ridicrii Lui neasemnate peste toate, singur puternic n neles propriu, toate fiind puternice prin mprtire de El, sin gur cu adevrat nelept, toat nelepciunea nelepilor fiind prin darul Lui, singur fiind cu adevrat i n chip venic i de aceea Fctorul i Ziditorul tuturor celor ce snt. Pentru aceea cu drept cuvnt i foarte bine s-a zis: Din El i pentru El i spre El snt toate, Cruia se cu vine slava n vecii vecilor (Rom. 11, 36). Dac, deci, acestea snt n acest fel i toate mpreun snt bune i frumoase, ca unele ce au existen din Dum nezeu i prin El se pstreaz i se susin i spre El caut i n El i au captul; i dac pe cei ce se folosesc cum se cuvine de toate cele spuse, i unete cu Dumnezeu, ca Cel ce e Tatl acestora, al buntii, al iubirii, al cumptrii, al nelepciunii, al cunotinei, al vederii, al fptuirii cu venite, al ndumnezeirii, al desftrii dumnezeieti i al bucuriei ce ine de ea, al pcii mai presus de ceruri, al temerii evlaviei, al triei i al sfatului, al cii dreptei cre dine, al tiinei i al tuturor cte in de firea cuvnt toare i o ndulcesc, o umplu de slav i o veselesc i o fac asemenea cu Dumnezeu i o ndumnezeiesc ; dac, deci, precum s-a spus, tot ce e bine i frumos e de la
685. O m i n t e n s i n g u r a t de t o a t e .

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

Dumnezeu singur, cu adevrat deert este cel ce, dup ce s-a fcut iubitorul acestor bunti i frumusei, se desparte i se rupe de Dumnezeu, izvorul i rdcina tuturor buntilor i frumuseilor. Cci acesta nu va avea nimic nici din cele prin fire frumoase i bune, odat ce s-a ntors cu nerecunotin de la Fctorul i susin torul lor, de la Cel n care-i au temelia toate cele bune i frumoase. Ci chiar de va socoti c se afl n cele bune i frumoase, nu va fi cu adevrat n bine i frumos, ci ntr-o rtcire i batjocur cumplit. De aceea trebuie s struim cu toat fiina noastr n Dumnezeu singur i numai la legea Lui trebuie s gndim i numai de ea s ne alipim. Numai aa ne vom face prtai de slava curat, de desftarea nemincinoas i de bogia nesfrit i ne cltinat i vom avea mpreun toate buntile i fru museile de care am vorbit, ba i pe Dumnezeu locuind i umblnd, o, minune n noi (2 Cor. 6, 16). Numai aa ne vom bucura de buntile cu adevrat nevzute i neau zite cu simurile din afar. Numai aa vom vieui n chip unitar i unic n Hristos Iisus, Domnul nostru. 77. Cnd petrecem linitit n smerita cugetare i avem inima purttoare de Duh, lucrat de har, mintea, armonizndu-se n chip fericit cu adevrul, se face vztoarea multor vederi dumnezeieti i e cluzit n taine ne grite mai presus de lume i se socotete cu adevrat ca o nou venit i ca o trectoare ntre lucrurile lumii. i se desfat i se bucur n chip vdit n Duh de lucrurile ce snt mai presus de minte i cu totul dincolo de nele gere. Scurt vorbind, adeseori e ntiprit i de Dumnezeu n chip minunat i ptimete ieiri pline de uimire la Dumnezeu i urc spre ndumnezeire, ca spre o ptimire fericit, n tcere i n vedere i n dragoste mai presus de fire, cu nrurirea i puterea Duhului lumintor i de via fctor, n Hristos Iisus, Domnul nostru.

368

FILOCALIA

78. Cel ce, potrivit proniei, cuget numai la Dum nezeu i petrece n El 6 8 6 i vede n chip limpede pe Dum nezeu n Duh, umblnd i petrecnd n sine, mplinete n chip vdit porunca dumnezeiasc a Domnului Iisus, care zice: Rmnei ntru Mine i Eu ntru voi (Ioan 15, 4). i s-a unit, de aceea, n chip strin cu Dumnezeu i s-a fcut mort in chip minunat i foarte fericit mpre un cu El 6 8 7 . i astfel, s-a fcut lucrtor nertcit al po runcilor lui Dumnezeu 6 8 8 . Cci a zis Mntuitorul: Cel ce rmne ntru Mine i Eu ntru el, mult road aduce, adic multe virtui (Ioan 15, 6 ) 6 8 9 . Drept aceea, s se sileasc tot cel ce voiete s dobndeasc virtuile, prin vedere i rugciune, s rmn i s struie cu toat pu terea in Dumnezeu, ca vznd Dumnezeu nevoina sfnt a sufletului, s plece cerurile i s se fac foarte vdit, n chip minunat, umblnd i petrecnd nuntru sufletului. Prin aceasta va hrzi celui prta de El bucuria de toate buntile i frumuseile i buna plcere pentru toate sfin tele porunci. Cci El nsui a zis: Fr de Mine nu pu tei face nimic (Ioan 15, 6), chiar dac vi se pare c facei.
686. o voin a proniei lui Dumnezeu, sau a planului Lui cu lumea, s c u g e t m n u m a i la El, s-L iubim n u m a i pe El i n u m a i n El s iubim pe t o a t e celelalte i s ne unim cu e l e ; p e n t r u c n u m a i El le c u p r i n d e pe toate. 687. Un alt neles al rstignirii lui Hristos. El s-a rstignit pentru a a r t a c a m u r i t lumii p e n t r u Dumnezeu i p e n t r u a p u n e n u m a n i t a t e a Lui a c e a s t p u t e r e pentru a ne-o comunica i nou. De a c e e a Botezul n s e a m n m o a r t e cu Hristos i n a t e r e la v i a a n o u din v i a a lui Dum nezeu primit de El p r i n nviere. 688. D u m n e z e u c o n d u c e lumea spre scopul Lui ntr-un chip mai rodnic prin poruncile Lui, c n d ele snt mplinite de noi. Deci p r o n i a lui Dum nezeu se nfptuiete i p r i n noi, desigur cnd mplinim poruncile lui Hristos i tindem s ne facem a s e m e n e a Lui i s ne unim cu El prin a c e a s t mplinire. 689. Virtuile r e p r e z i n t deci mplinirea proniei lui Dumnezeu sau roada ei n noi. Cci prin ele am ajuns a s e m e n e a lui Dumnezeu i ne-am unit cu El.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

369

79. Dac dragostea cere s nu se ascund comoara, nici nelepciunea cea de folos obtesc, e vdit c nici lucrarea nelegerii i vederea lui Dumnezeu i nzuina spre ea, nu trebuie s se in n minte nescris, ci trebuie s se pun i s se nsemne n scris, din dragostea pentru folosul obtesc. Cci omul fiind un animal cugettor, n zestrat cu minte i cu pricepere i, de aceea, cugetnd despre Dumnezeu cele ale credinei, din cele ce s-au fcut pentru el, se nate n el nelegerea dumnezeiasc i cu venit i intr cu tiin n ara poruncilor. Dar pentru aceasta are nevoie de ajutorul lui Dumnezeu Cel spriji nitor. i, de aceea, se roag des cu lacrimi, cernd lui Dumnezeu s-i uureze mplinirea poruncilor. Iar cnd va binevoi s se ndure, Tatl se va ndura de fiu (Ps. 102, 13). Dumnezeu se va ndura adic de cel ce se roag Lui i va vrsa ndat (o, minune!) din Duhul Su peste el, sau n inima lui se va mica i aprinde simirea iubi toare fa de Dumnezeu pe care l primete. i-i va h rzi, cum nu se poate spune, ndrznire, ca unui fiu fa de tatl. I-o hrzete ca pe o arvun, prin acea vrsare i lucrare a Duhului peste cel ce se mprtete, i-l n dulcete pe acesta n chip covritor, l mbuneaz, l sme rete i-l nal ntr-un chip nou n slav i cinste, prin unirea cu el. i-l conduce la iubiri nflcrate i aa de mari, c tot ce vede n jurul lui Dumnezeu socotete ca al su propriu; i curile Tatlui, bogia, slava, tria, frumuseea, nelepciunea, stpnirea i toate cele fru moase i toate cele bune, mrirea i lauda, toate snt des ftarea i lauda i bucuria sa, ca ale unui fiu. Cnd deci sufletul ajunge la vederile acestea, prin mprtirea de Duhul, ca la nite vederi fireti, adic cnd le vede n Dumnezeu Cel n Treime, atunci vede pe Dumnezeu cu adevrat ca pe un Tat foarte iubit, n chipul n care am spus i se umple de bucurie, avnd ntiprit numai pe Dumnezeu, de care se desfat i se veselete mai presus de fire, n Hristos Iisus, Domnul nostru.

370

FILOCALIA

80. Care e plcerea propriu-zis? Socotesc c oricine s-a apropiat de aceste lucruri cu judecat, va spune c plcerea propriu-zis e ceea ce nu poate fi pus pe seama firii i nu poate fi grit prin cu vnt i ceea ce dinuiete ca o stare ndelungat i umple inima de bucurie i dup trirea ei; ceea ce e departe de plcerea dup trup, care este idoleasc (legat de un chip) i nu e o plcere propriu-zis. Drept aceea tot cel ce dorete plcerea, s caute plcerea nelegtoare (spiri tual), duhovniceasc, curat i care nu se mprtie, i nu va grei, ci mai degrab se va muta cu uurin de la cele de pe pmnt la cele cereti, cu gndirea lui i apoi cu tot sufletul. Cci aceasta este plcerea adevrat i propriu-zis: plcerea inimii neurmat de prerea de ru, adevrata plcere a sufletului raional i nemuritor, care rmne venic luminoas, pururea izvortoare, neosndit, i mai degrab vrednic de dorit, fericit i nsoitoare nezgomotoas a sfinilor din veac, panic, blnd, dt toare de ndrzneal, strlucitoare, cu bun chip, evla vioas, luminoas, plin de bucurie i lucrtoare i dup aceea. Iar dac te-ai ndulcit nelegtor (spiritual) 6 9 0 i duhovnicete cu ea prin cercare, cu siguran vei con simi cu cele scrise. Iar dac nu, ine deocamdat cele spuse, prin credin. 81. Despre plcerea trupeasc. Iar plcerea care nu e nelegtoare (spiritual) i a Duhului, ci a trupului, e greit s se numeasc plcere. Cci, aceasta aducnd, odat mplinit, o amar prere de ru, n chip mincinos se numete plcere. o plcere
690. Plcerea nelegtoare sau g u s t a t nelegtor e o p u s celei g u s t a t e cu simurile. D a r ea nu e n u m a i o p l c e r e i n t e l e c t u a l (amor intellectualis), ci e o b u c u r i e c u r a t a n t r e g i i fiine, o s t a r e de euforie. e x p e r i e n a realitilor gndite, a comuniunii cu D u m n e z e u c e l iubitor, dar i o n e l e g e r e a a c e s t o r realiti t r i t e n i u b i r e a Lui.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

371

fals i strin de sufletul raional, e neraional, josnic, greoaie, iubitoare de ntuneric, zgomotoas, stingheri toare, trectoare, supus repede vestejirii. Cci, mbtr nind trupul, se retrage cu ruine fr s vrea; e osndit, ticloete viaa, o face nefolositoare, roab, apsat de osnd, lacom de mncare, moleit, fr chip, fr n dejde, nesocotit, aducnd tristee ntunecat celui ce o lucreaz, dup svrire. Dac ai ptimit acestea, fr n doial cunoti adevrul celor spuse. Iar dac te-ai pzit, prin mna lui Dumnezeu, ascultnd de cuvintele mele, ca de cuvintele adevrului, s tii c vei secera rodul strlu citor al vieii 6 9 1 . 82. Am primit lumina duhovniceasc pururea strlu citoare i viaa mai presus de lume i dumnezeiasc i prin ele hrana i desftarea, nzuinele i doririle, uni691. descris t o a t d e z o r d i n e a i s t r i c c i u n e a a d u s de p l c e r i l e inferioare. Prinii socotesc n g e n e r a l c v i a a o r d o n a t , c a r e duce la n d u m n e z e i r e , e o v i a c l u z i t de r a i u n e , n u n i r e cu harul, sau n c o m u n i u n e c u D u m n e z e u cel p e r s o n a l , p e c n d patimile c a r e desfigureaz fiina u m a n au un c a r a c t e r n e r a i o n a l , adic egoist. O r d i n e a n fiina p r o p r i e i n s o c i e t a t e e i n u t p r i n r a i u n e , c a r e ia n c o n s i d e r a r e armo nia d i n t r e t o a t e ; dezordinea, d e s c o m p u n e r e a i n d i v i d u a l i social e efec tul patimilor i r a i o n a l e . implicat a c i n v t u r a d e s p r e p e r s o a n e i lucruri c a n c o r p o r r i a l e r a i u n i l o r C u v n t u l u i d u m n e z e i e s c , n t r e c a r e exist n mod firesc o armonie. Raiunile g n d i t e ale lucrurilor, corespunznd raiunilor g n d i t e ale Logosului, s n t n c r e d i n a t e r a i u n i i g n d i t o a r e , raiunii-subiect a p e r s o a n e l o r , ca chipuri a l e Raiunii-Subiect, s u p r e m r e p r e z e n t a t d e C u v n t u l ipostatic, p e n t r u c a a c e s t e p e r s o a n e s aib u n c o n i n u t c o m u n al dialogului n t r e ele i cu Logosul. In t o a t e l u m i n e a z C u v n t u l d u m n e z e i e s c , s a u R a i u n e a s u p r e m . Dar l u c r u r i l e i r a i u n e a finit a p e r s o a n e l o r snt sinteze a r m o n i o a s e ale raiunilor n s t a r e a lor n c o r p o r a t . C n d r a i u n e a u m a n g n d i t o a r e face u n u z r u d e a c e s t e sinteze, stricnd armonia in fiina u m a n , i n t r e p e r s o a n e i lucruri, se p r o d u c e o d e z o r d i n e i o s t r i c c i u n e g e n e r a l . M e n i n e r e a n a r m o n i e a raiunilor lucrurilor, a relaiilor d i n t r e p e r s o a n e l e nsei i n t r e p e r s o a n e i lucruri, nu se p o a t e face dect ascultnd de n v t u r a d a t de Subiec tul venic al raiunilor fpturilor i u r m n d pilda acestui Subiect n t r u p a t . Acest lucru se a c c e n t u e a z n mod s p e c i a l n capitolul u r m t o r .

372

FILOCALIA

rile i bucuriile neasemnate ale dumnezeirii ntreit ipostatice i simirile iubitoare negrite mpreun cu Hristos Iisus, Domnul tuturor. Dar, vai de ticloia i de nebunia mea! Vai de rutatea necumineniei mele! Mintea mea, care a ajuns prin har mai presus de ceruri, furat uneori, se apleac spre gunoaiele mincinoase, pmnteti i pline de tot mirosul urt. Vai, cine nu se va mira i nu va plnge de cele ce le fac i nu va ruga, din mil, pe Dumnezeu ca s-mi druiasc, cu iubire de oameni, o mai mare putere prin Duhul lumintor i de via fctor, ca s alung mai uor pe diavolul ce uneltete i pe vrjmaul ce vicle nete mpotriva sfintei i minunatei mele viei? 6 9 2 . Voi toi, Prea Sfinilor ngeri i voi toate sufletele drepilor, rugai-v lui Dumnezeu pentru mine, cel nesimit i co bort la cuget. 83. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ct care nimic nu e mai mare, ca Cel ce eti necuprins, ca Cel ce eti totul, ca Fctor al totului i de nesfrite ori nesfr it mai presus de toate, ca Cel mai presus de fiin; Doamne al meu, Doamne, sfnt unire negrit i netl mcit, mpreun suflare a cretinilor, slav ie! Cum, Stpne, vzndu-Te pe Tine strlucind n inima mea noaptea i ziua, nu ies pururea afar din mine (nu snt pururea n extaz) prin harul covritor, ci rmn nep stor i nesimitor fa de un astfel de dar, Preaputernice? Vai, ct de pctos snt! Dac ai cunoate cine este cel ce m-a legat pe mine i de cine m-a legat i prin cine, te-ai fi apucat repede
692. O r i c e v i a o m e n e a s c e sfnt i m i n u n a t p r i n v a l o a r e a ei venic, p r i n misterul ei n e h o t r n i c i t ; chiar i p r i n nfiarea ei desfigu r a t d e ru, d e p c a t , s e s t r v e d e c h i p u l d u m n e z e i e s c , t a i n a i v a l o a r e a ei. De a c e e a c h i a r n iad, p e r s o a n a u m a n r m n e indestructibil. A r e n ea posibiliti v e n i c e de a e x p e r i a c h i n u r i l e r u t i i , neconformitatea ei cu ele. Dar demonii u n e l t e s c n chip special cnd v d o v i a c a r e s-a fcut sfnt i m i n u n a t n chip actual, p r i n silinele ei.

CALIST

PATRIARHUL,

CAPETE

DESPRE

RUGCIUNE

373

de lucru, plin de uimire, i ai luda pe Dumnezeu cel mai presus de fiin, mulumindu-I ct se poate de mult pentru toate cte le face n chip minunat, din buntatea Lui. Dac ai nelege, deci, ct de departe snt de taina lui Hristos, venind la o uimire mai mare, dect o poate spune cuvntul, ai osndi trndvia, nepsarea i negrija mea, ca s nu spun nesimirea i nenelegerea vdit. n vremea aceea, rspunznd Iisus, a spus: Mrturisescu-M ie, Printe, Doamne al cerului i al pmntu lui c ai ascuns acestea de la nelepi i pricepui i le-ai descoperit pruncilor. Da, Printe, c aa a fost bunvoirea naintea Ta (Matei 11, 25, 26). Cere pururea, roag-te, ca s nu ptimeti fr nelepciune n cele de ntristare ale vieii n chip nevrednic i de Dumnezeu i de amndoi. i iart-m!

Calist Angelicude
Introducere Dup unele tiri despre Calist Angelicude, date de A. 693 694 a Erhard , reluate de H. G. Beck , cu acest autor s-a ocupat 694 b n timpul mai nou Stedian Papadopol , care i-a publicat 694 c i opera mpotriva lui Toma de Aquino . Autorul acesta, cruia n Filocalia greac i n P.G. 147, 817826, i s-a pu blicat o mic scriere ,, ", tradus n acest vo lum sub titlul Meteugul linitirii, e numit n Filocalia greac i n Patrologia Greac (P.G.), Calist Tilicude. Stelian Papadopol a confirmat tirea dat de A. Erhard i Beck, c numele lui adevrat este Calist Angelicude i a adus noi tiri despre el. Acest autor a fost activ n a doua jumtate a seco lului XIV lng localitatea Melenic din Macedonia, trind pn spre sfritul secolului XIV. El vieuia ntr-o aezare monahal de lng acea localitate, ntr-un fel de sihstrie, n care a cldit i o biseric, fiind ajutat i de arul srb din acea vreme. In jurul acestei biserici vieuiau mai muli ascei, tuni n monahism de Calist. ntr-un document al patriarhiei din Constantinopol el este numit om duhovnicesc, virtuos i isihast. Numirea de isihast se ddea, dup disputele isihaste de la mijlocul secolului XIV, unui monah care se ocu pa cu rugciunea minii i care a ajuns prin nevoina lui cu linitirea pn la vederea luminii dumnezeieti.
693. A. Erhard, Theologie, I n : K. K r u m b a c h e r , Geschichte dei byzanfin/schen Litetatur, Leipzig, 1897, p. 158 i 160. 694 a. O p . cit, p. 784. 694 b. ). , . ' . A t e n a 1967, . 156172. 694c. Idem, ", , A t e n a , 1970.

CALIST

ANGELICUDE,

METEUGUL

LINITIRII

375

Dup localitatea unde vieuia, se mai numete i Melenichiotis. In Codex Vatopedi gr. 736 i Arundel 520 din British Museum se pstreaz o oper ascetic a lui, alctuit din 30 de Cuvinte. Stelian Papadopol a dat titlul acestor Cuvinte n introducerea lui din ediia scrierii lui Calist contra lui Toma de Aquino. Cuvntul XXII,care poart titlul,,H ", pare s fie, dup titlul lui i dup cuvintele cu care ncepe, identic cu scrierea din Filocalia greac i cu traducerile ei romneti mai vechi, date sub numele lui Calist Tilicude i cuprinse sub titlul Iscusirea (sau Iscusul) linitii n mai multe manuscrise (de exemplu n manuscrisele care se afl n Biblioteca Academiei R.S.R. cu nr. 1841, f. 102 v-119 v, scris la 1818 i n cel cu nr. 2435, f. 208 v-218 v, apoi n manuscrisul cu nr. 40, f. 4455 v, din Biblioteca Patriarhiei Romne care dateaz din secolul XIX). Iat cteva din titlurile pe care le gsim n Cuvintele scrierii sale ascetice : Cuvntul III: Rai duhovnicesc, sau lu minile dumnezeieti ce au ca poart vederea prin Duhul ; Cuvntul IV: Despre intrarea prin Domnul in raiul duhov nicesc i despre poarta i cheia lui; i explicarea cuvintelor : De va intra cineva prin Mine se va mntui , Cuvntul XIII: Despre plcerea i bucuria duhovniceasc i prilejurile lor; Cuvntul XIV: Cum trebuie s ne folosim cu tiin de con templarea lui Dumnezeu , Cuvntul XXI: Despre viaa as cuns n Hristos; Cuvntul XXIV: Despre fptuitor i con templativ; Cuvntul XXV : Despre contemplare. Preocuparea struitoare cu raiul duhovnicesc i cu con templarea, preocupare pe care o ntlnim i n Suta de cape te a lui Calist i Ignatie i n Capete despre rugciune i n continuarea lor sau n Raiul patriarhului Calist, preocu pare care merge pn la identitatea titlului multor Capete, face loc presupunerii c cele din urm snt influenate de scrierea lui Calist Angelicude, sau scrierea lui de acelea. Problema va putea fi soluionat definitiv numai dup un studiu paralel al scrierii lui Calist Angelicude i a celor trei

376

FILOCALIA

scrieri amintite. Beck spune : Se pare c (Calist i Ignatie) au urmat ndeaproape opera lui Calist Angelicude, pe care au umplut-o cu citate 695 . Vom vedea n introducerea la scrie rea lui Calist Catafygiotul, publicat tot n acest volum, c i ea respir acelai duh i e plin de aceleai preocupri. Mai trebuie menionat c i cealalt scriere mare a lui Calist Angelicude, mpotriva lui Toma de Aquino, acord ace lai rol Sfntului Duh i curirii inimii n cunoaterea lui Dumnezeu, n care vede autorul deosebirea ntre dreapta credin motenit de la Sfinii Prini i raionalismul sco lastic.

695. Op. cit., loc. cit.

CALIST ANGELICUDE Meteugul linitirii


696

Nu se poate poci cineva, fr linitire; nici nu poate atinge n vreun fel oarecare curia, fr retragere; i nu se poate nvrednici de convorbirea cu Dumnezeu i de vederea Lui pn ce se afl n convorbire cu oamenii i i vede pe ei. De aceea, cei ce i-au fcut o grij din a se poci de grealele lor, a se curai de patimi i a se bucura de convorbirea cu Dumnezeu i de vederea Lui care este captul de drum i inta celor ce petrec dup Dum nezeu, i arvuna, ca s zic aa, a motenirii venice a lui Dumnezeu urmresc cu toat srguina linitirea i socotesc drept lucrul cel mai folositor s se retrag i s ocoleasc pe oameni, cu toat simirea sufletului. nce putul lor n viaa de linitire este plnsul, ocrrea i dis preuirea de sine, pentru care, spre a le face n chip ct mai curat, iau asupra lor privegherile, starea n picioare, nfrnarea i osteneala trupeasc, al cror sfrit deobte este rul de lacrimi ce pornete din ochii celor ce cuget cele smerite ntru frngerea inimii. Cci precum n cei ce tind spre curie i o dobndesc prin fapte, sfritul este pacea din partea gndurilor, aa n aceia sfritul este, cum am spus, curgerea lacrimilor 6 9 7 .
6 9 6 . P.G. 147, 817825. 697. Se face i aci d e o s e b i r e a n t r e cei lucrtori i cei contemplativi, sau v z t o r i , s a u r u g t o r i . Cei dinti ajung la p a c e a d i n p a r t e a gndurilor, iar cei de al doilea la iroaiele de lacrimi. Lacrimile vin dintr-o c o n t i i n foarte a p s t o a r e a pcatelor, c a r e p r o d u c e n c e l ce o a d n c e t e o sim ire att de adnc de p r e r e de ru, de d u r e r e , de chin, de strpun-

378

FILOCALIA

Iar de aci ncepe mintea, n chip firesc, s ptrund n firile lucrurilor i s vad miestria lui Dumnezeu. Lu crul ei este, de acum, s prind i s contemple nelesul dumnezeiesc al puterii, al nelepciunii, al slavei, al bun tii i al celorlalte cte snt n Duhul lui Dumnezeu. Ea ptrunde totodat n tainele Scripturii, gust buntile mai presus de fire, se bucur de frumuseile mai presus de lume i se face ncpere a iubirii lui Dumnezeu. i aa e cuprins de dor, se bucur i se veselete, alergnd spre captul din urm al virtuilor, spre dragostea Fctorului 698 a toate . Nu mai ptimete i nu se mai teme de nici-o rtcire prin cele de aici, dei are de suferit unele lune cri i porniri pctoase i micri necuviincioase din 699 multe pricini, ca una ce e schimbcioas . Dar din aces tea trebuie s se reculeag, deprtind de la ea orice des curajare. Mintea acestora, naripndu-se cu ndejdea iu birii de oameni a lui Dumnezeu, zboar spre cele dumne zeieti, ndeletnicindu-se cu lacrimile, cu rugciunea i cu celelalte nevoine pomenite, i se desfat cu raiul dum nezeiesc al dragostei, atta ct i este cu putin. Nu mai vede nimic altceva, nici chip, nici grosime, nici nfiare, nici altceva peste tot, ca s grim pe scurt, afar de la crimi, de pacea dinspre gnduri i de dragostea lui Dum nezeu. Cci prin acestea se pstreaz i nemprtierea
gere a inimii, nct ncep s-i c u r g lacrimile, care nu c u r g p n mai este n om o a n u m i t n v r t o a r e . 698. Cei ajuni la s t a r e a c o n t e m p l a t i v p t r u n d nti nelesurile tai nice a l e lucrurilor i ale Sf. Scripturi i p r i n e l e c o n t e m p l m i e s t r i a Iul Dumnezeu d i n c r e a i u n e i pe D u m n e z e u nsui. In ei i face loc iubirea lui Dumnezeu, c a r e i silete s p r e tot mai m u l t iubire a Lui. A c e a s t a e c a p t u l t u t u r o r virtuilor, cu a c r o r agonisire s-au ocupat nc n faza fptuitoare. 699. A v e m n a c e s t e a totui u n e l e a s e m n r i cu Raiul p a t r i a r h u l u i Calist. De acest Rai chiar se p o m e n e t e n cele u r m t o a r e . Cel ajuns la a c e a s t s t a r e nu mai e ispitit de lucrurile din afar, dar are nc n sine firea sa schimbcioas i, n resturile u n o r obinuine r m a s e n sine, p u t i n a u n o r a l u n e c r i i porniri n e c u v e n i t e .

CALIST

ANGELICUDE,

METEUGUL

LINITIRII

379

minii i se druiete i mntuirea sufletului. Cci st de veghe cumptarea i se roag n Hristos Iisus, Domnul nostru. eznd n chilia ta, mintea ta s aib ndrznire ctre Dumnezeu ntru smerenie : smerenia pricinuit de ne vrednicia i de nimicnicia ta; ndrznirea, pentru dragos tea nemicorat a lui Dumnezeu i pentru neinerea min te a rului de ctre El. i sufletul e ridicat la cinste na intea lui Dumnezeu, cnd, mcar c se recunoate pc tos, totui ndrznete n iubirea de oameni a lui Dumne zeu i se socotete atrnat de E l 7 0 0 . De aceea, poruncete i Sfntul Pavel, zicnd : S ne apropiem cu ndrznire de tronul harului (Evr. 4, 16). Cci ndrznirea ctre Dumnezeu este un fel de ochi al rugciunii, sau o arip, sau o atrnare m i n u n a t 7 0 1 . Nu are ndrznire cineva, cnd socotete c ar fi bun s nu fie!, fugi de acest gnd ci cnd zboar spre ndejdea dum nezeiasc, naripat de gndul negritei iubiri a lui Dumnezeu i al uitrii rului de ctre El. Roag-te, deci, cu ndrzneal n cuget smerit, hrnit de ndejdi bune n Dumnezeu, ntru Hristos Iisus, Domnul nostru, precum s-a zis. Trebuie s caui pururea cu grij cele ce potolesc
700. In Vieile Sfinilor se v o r b e t e mult de ndrznirea ce o au ei la Dumnezeu. Dar aci ndrznirea e v z u t ca u n i t cu s m e r e n i a . Sfntul are ndrznire la D u m n e z e u nu p e n t r u b u n t a t e a sa, ci pentru n c r e d e r e a n mila lui Dumnezeu, c a r e nu ine minte r u l svrit. De a c e e a ea se m p a c cu smerenia. Cci chiar n a c e a s t n d r z n i r e sufletul e c o n t i e n t c n tot ce are i p r i m e t e a t r n de iubirea de o a m e n i a lui Dumnezeu. Dac s-ar socoti bun, n-ar mai fi b u n n r e a l i t a t e i n-ar mai cere de la Dumnezeu ceva. Ar socoti c Dumnezeu e obligat s-i dea. 701. ndrznirea, fiind u n i t cu rugciunea, a r a t din nou c nu e o n c u m e t a r e a omului n sine. A ndrzni n r u g c i u n e n s e a m n a socoti c ai n e v o i e de Dumnezeu, d a r n acelai timp c ai n c r e d e r e n mila Lui. Rugciunea e ochi s p r e Dumnezeu, p e n t r u c n ea vezi mai mult mrimea, p u t e r e a i b u n t a t e a Lui ; e arip spre Dumnezeu, pen tru c fr ea nu ndrzneti i nu poi s te apropii de E l ; e atrnare afectuoas i n e n e l e a s de Dumnezeu, pentru c simi c nu poi nimic fr El.

380

FILOCALIA

trupul i izbvesc mintea de tulburare. Iar acestea snt: mncarea msurat, butura uoar, somnul scurt, sta rea n picioare dup putere, plecarea genunchilor pe ct se poate, ntr-o nfiare de smerenie, hain neluat n seam, cuvnt puin, ct e de trebuin, culcarea pe jos, i toate celelalte cte mblnzesc n parte trupul. Iar de odat cu acestea trebuie s te ndeletniceti cu toate cte trezesc mintea i ajut la alipirea ei de Dumnezeu. Iar acestea snt: citirea Sfintei Scripturi i a sfinilor tlcuitori ai lor, dar i aceasta cu msur; psalmodierea cu p trunderea nelesului; cugetarea la cele spuse n Scrip turi i la minunile vzute n zidire; rugciunea cu gura pn ce sfntul har al Duhului o va mica n chip sim it din inim; cci atunci e alt srbtoare i timpul altei prznuiri, negrit din gur, ci lucrat n inim prin Duhul702. Iar pn atunci ndeletnicete-te cu cele spuse aa : pleac-i genunchiul de cte ori poi i roag-te, eznd aa; ngreunndu-te de rugciune, treci la citire, precum s-a zis; pe urm iari revino la rugciune. i ngreu nndu-te iari de ea, ridic-te la puin cntare; i apoi revino din nou la rugciune. i iari ngreunndu-te, ntoarce-te la ndeletnicirea mai nainte pomenit, cu m sur; i apoi iari druiete-te rugciunii. Folosete-te puin i de un lucru de mn, pentru alungarea plictise lii, cum ai auzit de la Sfinii Prini. Dar pururea, n toat lucrarea ta cea dup Dumnezeu, de diminea pn diminea, s stea la locul de frunte rugciunea. Toate celelalte ndeletniciri s fie folosite, cum s-a zis, din pri702. R u g c i u n e a e slujb a d u s lui Dumnezeu i deci s r b t o a r e . Snt trei noiuni legate ntre ele. s r b t o a r e , p e n t r u c e oprire de la lu crurile lumii i o c u p a r e cu cele dumnezeieti, c a r e e propriu-zis o odihn n ele i bucurie i lumin. Dar c e a m a i deplin s r b t o a r e e r u g c i u n e a care se face n inim i e l u c r a t acolo de D u h u l Sfnt. Cci atunci nu mai e nici grija rostirii cuvintelor r n d u i t e , iar e x p e r i e n a lui Dumnezeu e mai p u t e r n i c .

CALIST

ANGELICUDE,

METEUGUL

LINITIRII

381

cina ngreunrii la rugciune. Iar cnd vine mila n su flet i harul Duhului face s neasc din inim rug ciunea ca dintr-un izvor, atunci mintea s se ndeletni ceasc numai cu rugciunea i cu vederea, desfcndu-se pe sine de toate i desftndu-se numai cu rugciunea i cu vederea n raiul dragostei dumnezeieti 7 0 3 . Rugciunea are stpnire asupra tuturor faptelor bune; ea nate lacrima pocinei; ajut cu putere la pacea din partea gndurilor, ndemnnd ca singur Dumnezeu s fie socotit pacea desvrit; ea e maica dragostei de Dumnezeu ; singur ea curete puterea cugettoare a sufletului, ntiprind n ea pe Dumnezeu, Cel ce pricinuiete i curia ngerilor; ndrepteaz puterea pof titoare a sufletului spre Dumnezeu ntru curie, cci alipindu-se de Dumnezeu i stnd de vorb cu El, care e prin fire Binele i Frumosul nesfrit i mai presus de fire 7 0 4 , leag toat pofta de El; iar mnia, ntr-atta o mblnzete, nct omul cade i se roag lui Dumnezeu, iar sufletul se smerete prin cderea la El; cci nimenea, rugndu-se, nu poart un cuget nesmerit i mnios. De aceea, scurt vorbind, cuvioasa rugciune curete i n drepteaz toate puterile sufletului i toate lucrrile fp tuitoare i nelegtoare; i mai ales i alipete vederea
703. Ca i p a t r i a r h u l Calist, aa i a u t o r u l acestei scrieri u n e t e strns r u g c i u n e a cu v e d e r e a sufleteasc a lui D u m n e z e u . Nu te poi absorbi t o t a l n r u g c i u n e , fr simirea p r e z e n e i lui D u m n e z e u . 704. D u m n e z e u e p r i n fire Binele mai p r e s u s de fire. Nu e un Bine supus u n o r legi a l e n a t u r i i . Ci e d e s v r i t liber de a c e s t e a i deci nen g u s t a t de nici-o lege. bun propriu-zis, adic e bun p e n t r u c vrea, dar n acelai timp a c e a s t a ine de firea Lui. Libertatea i firea snt la El u n u l i acelai l u c r u ; l i b e r t a t e a a c e a s t a nu p o a t e fi i rea, p e n t r u c n-ar mai fi o l i b e r t a t e deplin. Rul e x e r c i t t o t d e a u n a o sil a s u p r a celui ru. Tot ce e c r e a t e s u p u s u n o r legi, n u l t i m analiz m c a r legii dum nezeieti. P e n t r u c nimic din c e l e c r e a t e , nu-i e s t e p r o p r i a lege a exis tenei sale. N u m a i n c o m u n i u n e cu Dumnezeu fptura r a i o n a l e com plet liber. Pofta acestei fpturi e n d r e p t a t spre bine, dar Binele a d e v r a t i deplin e Dumnezeu.

382

FILOCALIA

de Dumnezeu i, ca urmare, de dragostea dumnezeiasc, ntr-o petrecere i vieuire linitit, potrivit cu cele spu se mai nainte. Iar gndul tu, ntorcndu-se nuntru tu, s cugete i s priveasc la locul acela al inimii de unde curge lacrima, rugndu-se netulburat de rsuflarea pe nas. i s rmn ct mai mult acolo. Cci e un lucru foarte folositor, care aduce lacrimi multe i necontenite, desfiineaz robia minii, pricinuiete pacea nelegtoare a sufletului, prilejuiete rugciunea i lucreaz mpreun cu Dumnezeu la aflarea rugciunii inimii prin harul Du hului de via fctor, n Hristos Iisus, Domnul nostru 7 0 5 . Trebuie s tii, vztorule, care vezi lucrurile de tain i te desftezi de ele, c, precum Dumnezeu i omul snt doi, tot aa snt dou, fie ca gen, fie ca specie, plnsul i lacrimile. Cci una se deosebete mult de cealalt, mcar c amndou snt bune i druite de Dumnezeu i ne ctig bunvoina lui Dumnezeu i motenirea hrzit de ea. Plnsul are ca izvor frica de Dumnezeu i ntris tarea, iar lacrimile, dragostea dumnezeiasc i pe Dum nezeu. Cel dinti nu veselete firea prea mult, cele de al doilea veselesc mult i mai presus de fire. Cel dinti este
705. A u t o r u l acestei scrieri asociaz cu r u g c i u n e a s v r i t n inim mai mult lacrimile. L u m i n a r e a d u m n e z e i a s c r m n e r e z e r v a t n u m a i treptei duhovniceti celei mai nalte. Dar i celor ajuni la ea li se reco m a n d o a n u m i t r e z e r v n a c c e p t a r e a ei. Am a v e a deci mai nti un apofatism ca simire a lui Dumnezeu, c a r e nu e vzut, i apoi sus de tot, ar fi l u m i n a r e a . A c e a s t a n s e a m n c r u g c i u n e a n i n i m e o r u g c i u n e p t r u n s de o m a r e simire. Frica de p e d e a p s a lui D u m n e z e u p e n t r u p c a t e , p a r c i strnge celui ce se roag, inima i s t o a r c e din ea lacrimi. Gndul a d u n a t n inim intensific a c e a s t simire de d u r e r e a inimii, cci prin el subiectul lui e chinuit intens de p c a t e l e sale. Netulbunat d e nimic altceva, acela c u g e t c u t o a t simirea n u m a i l a p c a t e l e sale. Dar c u g e t a r e a la p c a t e l e sale t r e b u i e s fie a s o c i a t i cu d r a g o s t e a de D u m n e z e u cel milostiv, cu n d u i o a r e a p r o v o c a t de mila Lui. A c e a s t a c o n t r i b u i e d i n nou la intensificarea simirii inimii, a nmuierii ei, la p r e facerea ei n izvor de lacrimi.

CALIST

ANGELICUDE,

METEUGUL

LINITIRII

383

al nceptorilor, cele de al doilea, ale celor ajuni la de svrire prin har 7 0 6 . Cinci snt lucrrile linitii: rugciunea, sau pomenirea nencetat a lui Iisus, introdus prin respiraie n inim, 707 fr nici-un fel de gnd , ceea ce se izbutete prin nfrnarea deobte a pntecului, a somnului i a celorlalte simuri, nuntru chiliei, cu ajutorul smereniei. Apoi puin cntare i citire din Dumnezeietile Evanghelii i din Sfinii Prini i din capetele despre rugciune, mai ales ale Noului Teolog 7 0 8 , ale lui Isihie i Nichifor ; cu getarea la judecata lui Dumnezeu, la moarte i la cele asemenea; n sfrit, puin lucru de mn. i iari tre buie s se fac ntoarcerea la rugciune, chiar dac lu crul acesta cere o oarecare silire, pn ce mintea se va obinui s lepede mprtierea de la sine prin gndul la Domnul i prin nencetata consimire cu osteneala ini mii. Aceasta e lucrarea monahilor nceptori care voiesc s se liniteasc. Deci, unul ca acesta trebuie s nu ias des din chilie, s se fereasc de orice convorbire i pri vire, afar de cazul unei mari trebuine. Dar, i atunci, s o fac cu luare aminte, cu paz i ct mai rar. Pentru c nu numai nceptorilor, ci i celor ce-au naintat unele ca acestea le pricinuiesc mprtiere.
706. A c i se face d e o s e b i r e n t r e plns, s a u tnguire, c a r e e p r o d u s mai mult de gndul la p c a t e , i n t r e lacrimi, ca p r o d u s e mai mult de d r a g o s t e a d e Dumnezeu. Dar a c e s t e a d o u n u snt totui t o t a l s e p a r a t e . I n lacrimile p r o d u s e d e d r a g o s t e a d e D u m n e z e u n u s e uit d e p c a t e l e p e c a r e D u m n e z e u le-a iertat cu milostivire, iar n plnsul p e n t r u p c a t e nu lipsete t o t a l n c r e d e r e a n mila i e r t t o a r e a lui Dumnezeu. 707. n a i n t e s-a vorbit totui de i n t r o d u c e r e a u n u i gnd n inim. Dar acela a fost gndul la p c a t e , sau la mila lui Dumnezeu. Gndurile c a r e nu t r e b u i e i n t r o d u s e n inim snt gndurile la l u c r u r i l e din afar, t r e b u i n c i o a s e h r a n e i , plcerilor, g n d u r i de slav, gndurile grijilor. Aces tea in mintea n afar. G n d u l la p c a t e i la D u m n e z e u o ajut s intre i s r m n n u n t r u , n inim, i lng D u m n e z e u . 708. C r e d e m c aci se face aluzie la m e t o d a n t r e i t e i rugciuni a Sf. Simeon Noul Teolog.

384

FILOCALIA

Rugciunea aceasta fcut cu luare aminte, fr gn dul la ceva, prin cuvintele: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, nal mintea n chip nematerial i cu totul negrit spre nsui Domnul cel pomenit, iar prin : miluiete-m pe mine, o face s se ntoarc la ea nsi, nesuferind s nu se roage pentru sine. Dar cel ce a na intat n dragoste, se ndreapt prin experien numai spre Domnul, pentru c a luat ncredinare despre lucrul al doilea (despre iertare). De aceea, Prinii nu ne predau totdeauna rugciunea ntreag, ci unul ntreag, cum e Gur de Aur 7 0 9 , altul pe Domnul Iisus, ca Pavel, care a adugat: n Duhul Sfnt (1 Cor. 12, 3), vorbind de rugciunea din timpul cnd inima primete lucrarea Du hului Sfnt, prin care se i roag; aceasta e rugciunea celor ce au naintat, dei nc nu pn la desvrire, care este iluminarea. Iar Sfntul Ioan Scrarul zice: Lovete pe vrjma cu numele lui Iisus i: Pomenirea lui Iisus s se lipeasc de rsuflarea t a 7 1 0 , i nu mai adaug nimic. Dar e ngduit i nceptorilor s se roage uneori cu toate cuvintele rugciunii, alteori s se roage n minte cu o parte a ei. S nu schimbe ns des felul rugciunii, ca s nu ptimeasc o mprtiere prin aceasta. Struind n metoda amintit a rugciunii curate, chiar dac nu n chip curat, din pricina nchipuirilor cu care este obinuit i a gndurilor ce i se fac piedic, cel ce se nevoieste ajunge la obinuina de a se ruga nesilit, de a strui cu mintea n inim i de a nu o introduce n chip silit prin inspirarea aerului, ca pe urm s sar ndat de acolo, ci s struiasc acolo i s se roage de la sine. Aceasta este i se numete rugciunea inimii 7 1 1 . Ei i pre709. P.G. 60, col. 751756. 710. Scara X X V I I ; P.G. 88, col. 1112 C. 711. R u g c i u n e a inimii se n u m e t e abia a c e e a c a r e nu se face n chip silit, p r i n i n t r o d u c e r e a forat a minii n inim. Cci n acest caz m i n t e a nu p o a t e sta mult n inim, n e a v n d obinuina statorniciei n g n d u l interiorizat la Dumnezeu. R u g c i u n e a inimii, ca s t r u i r e de la

CALIST

ANGELICUDE,

METEUGUL

LINITIRII

385

merge o anumit cldur n inim, care izgonete gndu rile ce mpiedic rugciunea curat amintit s se mpli neasc n chip desvrit. i, aa struind mintea se roag nempiedicat n inim. Iar ntr-o astfel de cldur i ru gciune, dragostea fa de Domnul Iisus cel pomenit se nate n inim n aa fel nct ncep s curg din ea din belug i lacrimile dulci din dorul lui Iisus cel pomenit. Deci, pentru a se nvrednici cineva de acestea i de toate cele de dup ele, pe care nu e vremea s le spunem acum, trebuie s se srguiasc, cum s-a zis, s aib frica lui Dumnezeu naintea ochilor, mpreun cu pomenirea lui Iisus nuntrul inimii i nu simplu n afar. In felul acesta se deprteaz uor nu numai de la faptele cele rele, ci i de la gndurile patimilor i sporete pn acolo nct se umple de ncredinarea dragostei lui Dumnezeu fa de sine. Dar, s nu caute el nsui s vad artarea Lui, ca s nu primeasc pe cel ce, fiind ntuneric, se pre face a fi lumin. Iar cnd, fr s caute mintea vede o lumin, s nu o primeasc, dar nici s nu o lepede, ci s ntrebe pe cel ce are putere s nvee, i s afle astfel adevrul. i dac afl pe cineva care s-l nvee, nu nu mai dup cum a cunoscut din Dumnezeiasca Scriptur, ci fiindc a ptimit n chip fericit i el nsui iluminarea, s dea mulumire lui Dumnezeu. Dac nu, e mai bine s nu o primeasc, ci s alerge cu smerenie la Dumnezeu, socotindu-se pe sine nevrednic de o astfel de vedere, pre cum am nvat i n privina aceasta cu fapta de la Prini, chiar dac n unele scrieri ale lor arat semnele luminii amgitoare i neamgitoare. Dar precum toate cele spuse nainte le-ai auzit prin glas viu, aa i despre aceasta vei auzi la vreme potrivi t. Cci acum nu e vremea potrivit. Acum trebuie s afli, mai degrab, mpreun cu altele i nainte de altele,
sine a minii n inim i n gndul la Dumnezeu, din interiorul ei, cere de aceea p e n t r u agonisirea ei, m u l t d e p r i n d e r e .

386

FILOCALIA

aceasta: c precum cel ce voiete s nvee a sgeta, nu ntinde arcul fr un semn, aa cel ce vrea s nvee a se liniti, s aib ca semn blndeea necontenit a inimii, netulburnd i netulburndu-se niciodat pentru nimic, afar de cazul cnd e vorba de dreapta credin. Iar aceasta o poate dobndi uor, deprtndu-se de la toate i tcnd ct mai mult. i dac i se ntmpl vreodat s nu fac aa, s se ciasc ndat i s se ocrasc pe sine, iar pentru viitor s ia aminte, ca s cheme n linite i n contiin curat pe Iisus, punndu-L ca nceput, cum am zis nainte. Iar naintnd pe cale, s aib harul dumnezeiesc odihnindu-se n suflet i nu numai aa, ci i odihnindu-i sufletul n chip desvrit de dracii i de patimile care-l suprau nainte, i veselindu-i-l cu o ve selie negrit. Cci, chiar dac l supr iari, nu-l mai nruresc, fiindc nu mai e n tovria lor i nu mai do rete plcerea de la ei. Fiindc toat dorina unuia ca acesta s-a ndreptat spre Domnul, cel ce i-a dat harul Su. Mai este el rzboit prin ngduin, dar nu prin prsire. Pentru ce ? Ca s nu se nale mintea lui, pen tru binele ce l-a aflat, ci ca, rzboit, s in n el necon tenit smerenia, singura prin care, nu numai c nvinge pe vrjmaii floi, ci se i nvrednicete de daruri mereu mai mari. Fie ca s ne nvrednicim i noi de acestea din partea lui Hristos, Care s-a smerit pe Sine pentru noi i Care druiete celor smerii harul Su cu mbelugare, acum i pururea i n vecii vecilor. Amin.

CULEGERE DIN SFINII PRINI, Despre rugciune 712 i luarea aminte


Cel ce se nevoiete pe calea virtuilor trebuie s-i dea toat srguina pentru a nu fi cobort nlimea sufletului su prin rscoala patimilor. Cci, cum ar putea sufletul, pironit jos de plcerea trupului, s priveasc spre lumina minii nrudit cu el, cu un ochi liber ? De aceea el trebuie, nainte de toate, s se nevoiasc ntru nfrnare, care e strjerul sigur al neprihnirii, i s se sileasc a nu lsa mintea conductoare s petreac n gn duri necurate. nevoie, deci, de toat srguina omului dinuntru, ca mintea s nu se mprtie, ci s se piro neasc de inta slavei lui Dumnezeu. Aceasta, ca s sc pm de judecata Domnului, care zice: Vai vou, c sntei asemenea mormintelor vruite, care pe dinafar se arat frumoase, dar pe dinuntru snt pline de oasele morilor i de toat necuria. Aa i voi, pe dinafar v artai oamenilor drepi, iar pe dinuntru sntei plini de frnicie i de frdelege (Matei 23, 2728). De aceea,
712. P.G. 147, col. 827, n n o t a de sus se s p u n e : Ejusdem ut videtur, Calisti Tilicude.

388

FILOCALIA

e nevoie de lupt grea, i aceasta dup lege, cu inima, cu cuvntul i cu fapta, ca s nu primim n deert harul lui Dumnezeu, ci precum ceara ia forma lucrului ntiprit n ea, aa i noi s dm omului dinuntru un chip dup nvtura Domnului nostru Iisus Hristos, mplinind, cu fapta, cuvntul spus de Pavel. Cci zice acesta : V-ai dezbrcat de omul cel vechi, mpreun cu faptele lui, i v-ai mbrcat cu cel nou, care se nnoiete cu cunotin dup chipul Celui ce l-a zidit pe el (Col. 3, 910). Om vechi numete toate pcatele i toate ntinciunile deo sebite la un loc. S dm chip, zice, omului nou ntru nnoirea vieii (Rom. 6, 1) pn la moarte, ca s ne fa cem vrednici s zicem cu adevrat: Nu mai triesc eu, ci Hristos triete n mine (Gal. 3, 20). nevoie, deci, de mult srguin i grij neadormit, ca nu cumva, nem plinind ceva din cele poruncite, nu numai s cdem de la o aa de mare rsplat, ci s ne i supunem unor aa de nfricoate ameninri. Dar, cnd diavolul ncearc s unelteasc i cu mult struin i sufl gndurile sale, ca pe nite sgei aprinse, n sufletul ce petrece n lini te i singurtate i l aprinde dintr-odat i preface amin tirile celor odat aruncate de el n statornice i greu de mprtiat, trebuie s scpm de aceste uneltiri prin trez vie i luare aminte mai ncordat, precum un atlet rs toarn planurile vrjmailor prin paza cea mai atent i prin agerimea trupului. De asemenea, trebuie s dm toat grija rugciunii i chemrii ajutorului de sus pentru surparea vrjmau lui i pentru abaterea sgeilor lui. Aa ne-a nvat Sfn tul Pavel, zicnd: Peste toate lund pavza credinei i celelalte (Efes. 6, 15). Cci cnd sufletul, moleindu-i

DESPRE

RUGCIUNE

LUARE

AMINTE

389

struina i ncordarea cugetrii, d drumul amintirilor ntmpltoare ale unor lucruri la nimereal, atunci, cuge tul purtat n chip nestrunit i nepriceput spre aceste amintiri i ndeletnicindu-se tot mai mult cu ele, schimb unele nchipuiri neltoare cu alte nchipuiri neltoare i adeseori sfrete n stricciunea unor cugetri nerui nate i nesocotite. Dar, aceast nepsare i mprtiere a sufletului tre buie ndreptat i vindecat printr-o mai strns i mai ncordat luare aminte a cugetului i acesta trebuie f cut s se ndeletniceasc pururea cu cele bune. Cci n eleptul adevrat, avnd trupul loca sigur i cmar de cugetare pentru suflet, fie c se afl n trg, fie n adu nare, fie la munte, fie la cmp, fie n mijlocul unei mari mulimi, rmne statornic n mnstirea sa natu ral, adunndu-i mintea nuntru i cugetnd la cele cuvenite lui. Fiindc trndavul, chiar eznd acas poa te rtci n toate prile prin gndurile de afar, iar cel ce se afl n trg, dar vegheaz, e ca n pustie, ntors numai spre sine i spre Dumnezeu i neprimind prin simuri tulburrile ce vin sufletului de la lucrurile v zute. Drept aceea, cel ce se apropie de Trupul i Sngele lui Hristos, n amintirea Celui ce a murit i a nviat pentru noi (2 Cor. 5, 15), trebuie nu numai s se cu ree de toat ntinciunea trupului i a duhului (2 Cor. 6, 11), ca s nu mnnce i s nu bea spre judecat (1 Cor. 11, 20), ci s-i vdeasc n sine limpede voina Celui ce a murit i a nviat pentru noi, prin aceea c nu se cur numai de tot pcatul, ci i moare pcatu-

390

FILOCALIA

lui i lumii i vieuiete lui Dumnezeu (Rom. 6, 11) 7 1 3 . Dintre gndurile rele, unele nu intr deloc n sufletul nostru, dac ne ngrdim cu mult srguin ; altele se nasc nuntru i odrslesc din pricina lenevirii noastre. Dar dac punem mna pe ele din vreme, le nbuim degrab i le ngropm. Altele, ns, se nasc i cresc i trec n faptele rele i stric toat sntatea sufletului nostru, cnd am ajuns la mult trndvie. Dac nu fa cem primul lucru, e bine s facem al doilea lucru i anume ca gndurile ce au ptruns odat s le alungm degrab i s nu le ngduim s zboveasc mai mult, ca s nu ne fac luntrul ru. Iar dac ajungem cu trndvia pn aici, exist, prin iubirea de oameni a lui Dumnezeu, o tmduire i pentru aceast trndvie, i multe leacuri a pregtit buntatea cea negrit i m potriva unor astfel de rni. Te ndemn, deci, ct vreme eti n trup, s nu dai drumul inimii. Cci precum plugarul nu se poate n crede n vreun rod crescut n ogorul lui, fiindc nu se tie ce se va alege de el, nainte de a-l nchide n ham barele lui, aa nici omul nu poate da slobozenie inimii lui atta vreme ct are suflare de via. i, precum omul nu tie ce patim i va iei n cale, pn la ultima lui rsuflare, aa nu-i este ngduit monahului s dea drumul inimii pn mai are rsuflare ; ci trebuie s strige pururea ctre Dumnezeu, cernd mpria i mila Lui. Cci, tiind vicleanul sigur c cel ce se roag
713. C o n i n u t u l scrierii acesteia s e a m n cu cea de mai n a i n t e a lui Calist Tilicude. Dar se p a r e c e alctuit din e x t r a s e din u n a mai m a r e , n u t o t d e a u n a bine l e g a t e i n t r e ele.

DESPRE

RUGCIUNE

LUARE

AMINTE

391

fr mprtiere lui Dumnezeu, va putea izbndi multe, se silete s mprtie mintea, folosind pricini nteme iate sau nentemeiate. Dar, noi tiind aceasta, s ne o tim mpotriva dumanului nostru ; i cnd stm la ru gciune i plecm genunchii s nu ngduim nicidecum nici-unui gnd s intre, nici alb, nici negru, nici din dreapta, nici din stnga, nici scris, nici nescris, afar de cererea ctre Dumnezeu i de iluminarea i de raza de lumin ce-i vine prii conductoare a sufletului din cer 7 1 4 . Dar de mult lupt i de mult vreme e nevoie n rugciuni, ca s aflm starea netulburat a cugetului, care e ca un alt cer n inim, unde locuiete Hristos 7 1 5 , precum zice Apostolul : Nu tii c Hristos locuiete n noi ? (2 Cor. 13, 5). De vrea cineva s vad starea minii sale, s se pzeasc pe sine de toate gndurile i, atunci, mintea sa se va vedea pe sine asemenea cu lorii cereti a safirului 7 1 6 . Nu va vedea ns mintea lo cul lui Dumnezeu n sine, pn nu se va ridica mai sus dect toate nelesurile din lucruri, pn nu se va dez brca de patimi, care o leag prin nelesuri de lucru714. S nu lsm n v r e m e a rugciunii s i n t r e n suflet nici gnd alb, nici negru, nici scris, nici nescris, adic nici gnd bun, nici ru, nici din v r e o c a r t e , nici auzit de la c i n e v a . S avem in m i n t e n u m a i c e r e r e a ce o a d r e s m lui D u m n e z e u . 715. C u g e t a r e a la Hristos n inim, e ca un cer boltit p e s t e inim, s p r e c a r e p r i v e t e inima, cci o v e d e o c u p a t cu Hristos. Dar c u g e t a r e a t u l b u r a t de tot felul de g n d u r i e ca un cer noros, n c a r e nu se v e d e Hristos, sau a p a r e p e n t r u s c u r t e m o m e n t e i d i s p a r e iari. Propriu-zis ea nu mai e atunci un c e r ; cci nu mai are o t r a n s p a r e n spre Hristos. 716. Evagrie, Capete despre rugciune, 1 8 ; Filoc. rom. I, p. 62.

392

FILOCALIA

rile sensibile 7 1 7 . i patimile le va alunga prin virtui, iar gndurile simple prin vederile duhovniceti. i aceasta iari, prin artarea luminii nsi 7 1 8 .

717. M i n t e a i ctig t r a n s p a r e n a p e n t r u Dumnezeu cnd se elibe r e a z de toate g n d u r i l e lucrurilor, c a r e o n g u s t e a z i-i a c o p e r fiina. M i n t e a eliberat de gnduri i d e s c o p e r n e h o t r n i c i a ei, adncul ei fr h o t a r n D u m n e z e u ca c e l nesfrit, care nu se p o a t e a r t a dect n acest adnc potrivit Lui nsui. Dumnezeu nu p o a t e lua loc ntr-o m i n t e ngus tat, cci n acest caz e ngustat i El. Iar un D u m n e z e u n g u s t a t ntr-o n o i u n e scolastic nu mai e Dumnezeu. De a c e e a mintea, vzndu-se pe sine aa cum este, v e d e n ea t o t o d a t pe Dumnezeu. 718. folosit aici deosebirea pe c a r e o face Sf. M a x i m n t r e gndu rile simple ale lucrurilor i gndurile asociate cu o patim, sau cu d o r i n a de a a v e a acele lucruri, de a se ndulci de ele [Capete d e s p r e d r a g o s t e III, 4 2 4 4 ; Filoc. rom. II, p. 85). Patimile ca forme ale egoismului snt a l u n g a t e p r i n virtuile ca forme ale r e n u n r i i la sine, iar gndurile simple ale lucrurilor prin contemplaii n Duh, care vd prin lucruri r a i u n i l e dumnezeieti a l e lor ce d e p e s c chipurile lucrurilor. Dar mai sus dect ele este v e d e r e a luminii lui D u m n e z e u nsui. Mai amintim c pe c t v r e m e patimile n g u s t e a z sufletul p r i n c a r a c t e r u l lor egoist, virtuile l lrgesc prin t e n d i n a lor de iubire a lui Dumnezeu i a semenilor.

CALIST CATAFYGIOTUL Despre unirea dumnezeiasc i viaa contemplativ

Introducere Autorul i coninutul scrierii


Scrierea aceasta, tradus n romnete, se afl n multe manuscrise. Ea pare s fi fost citit mult, dei e de un nalt nivel teologic. Ea se afl i n Biblioteca Academiei R.S.R., n manu scrisul 1602, cuprinznd 122 ff., n manuscrisul 2022, cuprin znd 113 ff., n manuscrisul 2027, cuprinznd 143 ff., n ma nuscrisul 2568, f. 33 r-270 v, n manuscrisul 3001, f. 92 r-207r, de la sfritul secolului XVIII i nceputul secolului XIX 719 . Erhard 7 2 0 i Beck 721 , respingnd opinia c acest Calist este identic cu patriarhul Calist II, spun c el pare s fi trit pe la sfritul secolului XIV i nceputul secolului XV. Nicodim Aghoritul spune i el, n prefa la lucrarea lui din Filocalia greac, c nu se tie nimic cnd i unde a trit acest autor. Dar coninutul i forma scrierii ne ndeamn s nu soco tim improbabil identificarea lui cu patriarhul Calist. Poate c aceast scriere e tot a patriarhului Calist, dar dintr-o vre me cnd petrecea ntr-o retragere (), n timpul nde lungatei sale viei clugreti. Desigur, Calist Catafygiotul concentreaz scrierea sa n jurul unei teme oarecum noi care se gsete mai puin n cele dou scrieri ale patriarhului Ca list i n cele 100 de capete ale lui Calist i Ignatie. Este tema Unului, cu care se unete mintea noastr, dac se silete s ias din mprirea n diferite gnduri, devenind i
719. n ms. 2568, f. 2 r. n c e p e : Toat jivina din ceea ce are fire cu l u c r a r e a sa ceea ce e s t e b u n se m p r t e t e i din o d i h n a i din dul c e a a pe p o t r i v . La fel in ms. 1602. 720. O p . cit., p . 160. 721. O p . cit., p . 784.

396

FILOCALIA

ea una. Tema Unului e de origine neoplatonic. Dar la Calist Catafygiotul prin Unul se nelege subiectul dumne zeiesc, care se strvede prin toate operele i lucrrile Lui. Idealul persoanei umane este s se pun n legtur prin toate aceste opere i manifestri cu Subiectul ce se face sim it i vzut prin ele. Cci Unul acesta e viu, e plin de iubire. De aceea, El e, n acelai timp, ntreit. Acest Unul e n acelai timp simplu, cci dac ar fi felurit ar fi compus din pri, care toate ar fi mrginite i n-ar putea realiza prin uni rea lor pe Unul. Dar simplitatea Lui e nesfrit de bogat. De aceea, mintea unit cu El nu mai are nevoie s treac la alt ceva, ci i gsete n El odihna etern. Aceast odihn ns, tocmai pentru c acest Unul e nesfrit de bogat, nu-i o ncremenire i nici o plictiseal, ci o micare stabil, o adncire nencetat n iubire. Se poate spune c aceast scri ere este o sintez ntre gndirea abstract a lui Dionisie Are opagitul i simirea plin de entuziasm a Sfntului Si meon Noul Teolog. Autorul ei a anticipat, prin descrierea simirii nflcrate a sufletului n unirea cu Persoana sau cu Persoanele dumnezeieti, caracterul plin de simire al creaii lor misticii feminine ale Occidentului, dar a meninut tot odat ca temei al acestei simiri o profund consisten teologic. Unul e transcendent creaiei, nu e imanent ca la Plotin, pentru c numai aa e cu adevrat Unul i izvor a toat uni tatea. Dar El nu rmne nchis n unitatea Sa, ci iese prin toate lucrrile i operele Sale spre noi, ca s ne ridice la unirea cu El. Mintea se unete cu El i-i regsete unitatea i simpli tatea, sau se gsete pe sine nsi i odihna din micarea de la o idee la alta, de la un lucru la altul, de la o alipire pti ma la unul sau altul dintre lucrurile create, ntruct se de pete pe sine. Numai dincolo de sine, mintea s-a regsit pe sine. Aceasta nseamn c numai uitnd de sine n dragostea fa de cellalt subiect, subiectul nostru se regsete pe sine n unitatea sa deplin concentrat. Cci el e fcut s se nale peste sine, printr-o iubire total i nflcrat n care se con centreaz ntreg, cum e fcut pasrea s zboare. n insistena cu care autorul vorbete de abisul Unului am putea vedea o asemnare cu gndirea lui Meister Eckart

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE VIAA CONTEMPLATIVA

397

sau Jacob Bohrne. Dar la Calist Catafygiotul acest abis e un abis al iubirii, deci al Persoanei din veci existente, nu al unei esene abstracte; ascunzimea Lui e ascunzimea Subiec tului indefinit, care licrete n acelai timp prin toate. Socotim c scrierea aceasta e poate cea mai frumoas din toate scrierile filocalice, prin profunzimea teologic i prin simirea nflcrat a ei. Dar tocmai prin aceasta e foarte aproape de scrierea Raiul (n 80 sau 83 capete) a patriarhului Calist, care se caracterizeaz prin descrierea aproape la fel de nflcrat a simirii sufletului, trit n unirea cu Dumnezeu n iubire. Avem n aceast scriere o ameitoare descriere a ntlnirii minii cu Unul dumnezeiesc. o scriere de nlimea teologic a scrierilor areopagitice, de influena crora se re simte, dar i o ncretinare a filosofiei neoplatonice a Unu lui (vezi de ex. cap. 43), printr-o mai insistent accentuare a caracterului Lui personal i prin marea importan ce o d simirii de iubire n relaia cu El. Avem n ea aceeai subliniere a rolului absolut necesar al Duhului Sfnt n unirea sufletului cu Dumnezeu i n sim irea nfocat a iubirii fa de Dumnezeu n aceast unire. Puntea ntre sufletul creat i Dumnezeu cel transcendent o face Duhul Sfnt i numai El. El ne ridic din natur, din specu laiile noastre de la distan asupra lui Dumnezeu, la El n sui, i prin aceasta la adevrata noastr natur (vezi cap. 74, 75, 81, 82, 84). Avem n ea afirmarea aceleiai trebuine de a face mintea fr chip ( cap. 58, 33), simpl (cap. 20, 30, 51, 91). Lumina dumnezeiasc, vzut de isihati, e aprofundat n suiuri nesfrite (idee luat de la Sfntul Grigorie de Nisa i de la Sfntul Maxim Mrturisitorul). Prin depirea a tot ce e neles, ea e n acelai timp un ntuneric supraluminos, termen luat de la Dionisie Areopagitul. Ter menul (pururea izvortoare) din cele dou scrieri ale patriarhului Calist (cap. 53, 86) l gsim i aici, att n forma aceasta (cap. 72) ct i n forma ? (cap. 49). Ba mai mult, chiar Metoda n 100 capete a lui Calist i Ignatie folosete nu numai aceiai termeni caracteristici, ci afirm ca ideal suprem de atins pentru omul duhovnicesc unirea sufletului ca Unul (cap. 38). Tot aa e comun lui Calist Catafygiotul i Metodei lui Calist i Ignatie ideea

398

FILOCALIA

c rugciunea ajuns la culmile ei, a ieit din micare, nemaiputnd cdea din aceast stare (Metoda, cap. 38). Atmos fera duhovniceasc, elanul iubirii, al scufundrii i odihnei eterne n abisul dragostei fr sfrit a lui Dumnezeu, snt aceleai n scrierea Raiul a lui Calist patriarhul, n scrie rea lui despre rugciune i n scrierea lui Calist Catafygio tul. Deosebirea ar fi doar atta, c aceast atmosfer i aces te teme ating n scrierea lui Calist Catafygiotul un grad i mai nalt, sau ultimul grad de simire entuziast i nvp iat. Scrierea aceasta, de la sfritul Filocaliei greceti i de la sfritul spiritualitii bizantine, reprezint nu numai o sin tez magnific a ntregului scris duhovnicesc de mai nainte, ci i o culme a subtilitii de gndire i a simirii de intens spiritualitate a Bizanului.

ALE LUI CALIST CATAFYGIOTUL, Cele ce s-au pstrat din capetele prea nalte i de dreapt judecat (silogistice) despre unirea dumnezeiasc i viaa contemplativ.
1. Orice fiin gsete, n chip firesc, odihn i pl cere mai cu seam n lucrarea mai nalt a firii sale. Pentru aceea, de ea se bucur i de ea se alipete cel mai mult. Deci i omul, ca unul ce are minte, i ca unul de a crui via ine n chip firesc a cugeta, se ndulcete i se mprtete de odihn mai ales cnd cuget la cele nalte i la cele despre sine, fie c le zice cineva acestora bune, fie frumoase. Iar aceasta se n tmpl cu adevrat cnd are pe Dumnezeu n minte i cuget la nsuirile Lui, pentru c El este fiina cea mai nalt, cugetat cu mintea i mai presus de minte i iu bete n chipul cel mai nalt i mai presus de minte pe om i-l cinstete cu cinstirile cele mai nalte i cu bu ntile mai presus de minte ale Sale ; i aceasta pen tru venicie. 2. Orice natere face pe cel nscut s fie asemenea celui ce l-a nscut. Cci a zis Domnul, c ce este ns cut din trup, trup este i ce e nscut din Duh, duh este (Ioan 3, 6). Prin urmare dac cel nscut din Duh este duh, e vdit c va fi i dumnezeu, dup Duhul ce

400

FILOCALIA

l-a nscut, odat ce i Duhul din care s-a nscut cel prta de Duhul e Dumnezeu adevrat. Iar dac unul ca acesta e dumnezeu, fr ndoial va fi i vztor. Cci Dumnezeu i are numele () de la a vedea (). Prin urmare cel ce nu vede (nu contempl), sau nu s-a nvrednicit nc de naterea i mprtirea duhovni ceasc, sau nvrednicindu-se de ea i nchide din ne pricepere puterea vztoare i se ntoarce prostete de la dumnezeietile raze cugetate cu mintea n jurul Soa relui Dreptii, cugetat cu mintea, deci, dup ce s-a f cut prta de puterea vztoare, se lipsete n chip ne fericit de lucrarea ei, mcar c tinde spre sfinenie. 3. Toate cele ce snt i-au primit micarea de la Cel ce le-a fcut, potrivit cu raiunea i cu firea lor, deci i mintea. Dar micarea minii ine pururea, ceea ce nsamn c e fr sfrit i fr hotar. Deci e mpotriva vredniciei i a firii ei, s se mite n chip mrginit i hotrnicit. Iar aceasta se ntmpl cnd se mic ntre cele mrginite i hotrnicite. Cci nu se poate ca obiec tul s fie mrginit i hotrnicit, iar micarea minii pri vitoare la el s nainteze la nesfrit. Deci micarea ne ncetat a minii are nevoie de un obiect nesfrit i nehotrnicit, spre care s se mite potrivit cu raiunea i cu firea ei. Dar nesfrit i nehotrnicit cu adevrat nu este nimic, afar de Dumnezeu, care este Unul prin fire i n nelesul propriu. Deci mintea trebuie s se ntind spre Unul cel nesfrit i propriu-zis, adic spre Dumnezeu i spre El trebuie s caute i s se mite. 722 Cci aceasta ine de firea ei .
722. M i n t e a , fiind p u r u r e a n micare, are nevoie propriu-zis de un obiect cu c a r e s se ocupe fr sfrit. Acest obiect t r e b u i e s fie el n sui nesfrit, nehotrnicit. Ca a t a r e el t r e b u i e s fie acel Unul, c a r e are n El totul. Cci dac ar fi u n u l din multe, n-ar p u t e a fi nemrginit. In acest caz m i n t e a ar trebui s t r e a c venic de la u n u l la altul i niciodat nu i-ar gsi un obiect pe m s u r a micrii ei n e h o t r n i c i t e . Deci niciodat

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

401

4. Nesfrite i nehotrnicite snt i cele contemplate n jurul lui Dumnezeu. Dar nici n acestea nu-i gsete mintea desvrit bucuria ei. Cci caut pe Cel din care. Fiindc oricine se bucur n chip firesc de cel asemenea lui. Deci mintea fiind una dup fire, mcar c e multe dup actele nelegerii, ntinzndu-se i micndu-se spre Dumnezeu, Cel Unul dup fire, dar multe dup lucrare, nu se poate bucura deplin, nainte de a ptrunde prin Duhul n Cel Unul nemrginit prin fire, trecnd de la cele multe 7 2 3 . Numai n Dumnezeu cel Unul, aadar, se poate bucura mintea deplin. Cci fie care din existene se bucur de ceea ce-i este propriu n chip firesc. Dar propriu minii n chip firesc este s
nu s-ar p u t e a odihni cu m i c a r e a ei nesfrit n Cel nesfrit. Desigur, n t r e odihn i m i c a r e a nesfrit p a r e o contradicie. Dar a c e s t e a se m p a c atunci cnd mintea p t r u n d e n Cel nesfrit. Atunci ea a ajuns i n micarea ei n e h o t r n i c i t i n odihna ei. Nesfrirea micrii i-a gsit nesfritul de la c a r e nu mai t r e b u i e s t r e a c la a l t c e v a ; n El i-a gsit odihna. A ajuns n a c e a micare stabil, sau stabilitate mobil, de care a vorbit Sf. Grigorie de Nisa. Acest obiect nu mai e obiect propriu-zis. Cci obiectul e p o s e d a t de nelegere, deci e limitat. Obiectul infinit al minii e s u b i e c t : e Subiectul s u p r e m d u m n e z e i e s c . In g e n e r a l un subiect e neles cu a d e v r a t de un alt s u b i e c t ; n u m a i n t r e ele se realizeaz o n e l e g e r e . P e n t r u c n u m a i prin subiectul cellalt se nelege un subiect pe sine nsui, fiind ajutat de acela s se neleag. Obiectul nu p o a t e fi neles prin el nsui. Apoi m las n n t u n e r i c . Nu m ajut s m neleg. Dar n n e l e g e r e a altui subiect, naintez tot o d a t la nesfrit, cu d e o s e b i r e n n e l e g e r e a Subiectului dumnezeiesc. In El m odihnesc, p e n t r u c nu t r e b u i e s trec la a l t c e v a i a l t c e v a ; i totui naintez n n e l e g e r e . Cci n i c i o d a t nu-L epuizez n nele gere i nu m epuizez n n e l e g e r e a m e a . Iar nelegndu-L pe El, neleg i obiectele. 723. I n c Sf. Grigorie de Nazianz i Sf. M a x i m M r t u r i s i t o r u l au spus c Dumnezeu este de nesfrite ori mai presus de infinitatea Sa i de t o a t e nsuirile Sale infinite (Sf. Maxim, Capete gnostice, I, 4 9 5 0 ; Filoc. rom. II, p. 140141). Dar a u t o r u l scrierii de fa precizeaz c faptul c Dum nezeu e mai presus de nsuirile Lui se explic prin a c e e a c El e Cel din care snt acestea. El e subiectul lor.

402

FILOCALIA

se mite, s se ntind, s ajung i s se bucure deplin n Dumnezeu, Cel singur Unul n chip simplu i neho trnicit 7 2 4 . 5. Toat micarea celor create, deci i a minii, se grbete spre oprire i linitire i caut s ajung la stabilitate i la odihna n ea. Cci tot ce e creat i cere un sfrit i o odihn. Dar mintea este singura dintre cele create, care, micndu-se ntre ele, nu poate s se mprteasc de oprire i ,de linitire. Cci, ceea ce e creat, ajungnd la sfritul potrivit lui, odat ce a i nceput, micarea fr sfrit a minii rmne, pe drept cuvnt, ca atare i cere ceva spre care s se mite fr sfrit. Ea nu se va liniti i nu-i va putea ajunge inta, sau nu va avea n sine o micare fr sfrit, cum s-a zis nainte, dac se nchide ntre cele hotrnicite i mr ginite. Dar aceasta e departe de firea minii, care, n chip vdit, este pururea mictoare. Deci, nu este pro priu s-i afle linitirea sau stabilitatea n cele create. Dar unde ar putea mintea s se foloseasc de ceea ce este propriu, adic s rmn stabil n micare i s se liniteasc n acest neles i s fie n pace i s primeasc o adevrat simire de odihn, dac nu ajunge n Cel necreat i necircumscris 7 2 5 . Iar acesta este Dumnezeu, care este Unul n neles propriu i mai presus de lume. Deci mintea trebuie s ajung prin micare n acest Unul i necircumscris (nemrginit), ca s-i afle linitea
724. D a c D u m n e z e u ar fi nehotrnicit, dar compus, m i n t e a iari ar t r e c e de la o p a r t e a Lui la alta, la infinit. Nu s-ar odihni n adncirea n Cel n e h o t r n i c i t i cu a d e v r a t Unul. 725. M i n t e a nu se p o a t e folosi de ceea ce-i este p r o p r i u , adic de m i c a r e a ei fr sfrit, c a r e t r e b u i e s fie n acelai timp o odihn, dect n Cel nehotrnicit, de la c a r e nu t r e b u i e s t r e a c mai departe, deci n c a r e se odihnete, sau s-a stabilizat, dar n acelai timp se i mic spre tot mai m u l t n e l e g e r e . N u m a i n El e stabil p r i n micare, sau se mic n stabilitate.

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

403

sa fireasc i s-i dobndeasc odihna nelegerii 7 2 6 , dup cum se cuvine. Cci, nici-o minte ajuns n acel Unul, nu va mai fi lipsit nicidecum de stabilitatea prin Duhul, de odihna minunat, de nesfritul care e sfr itul tuturor, i de micare. Fiindc a ajuns la Cel ne hotrnicit, nemrginit, necircumscris, fr chip, fr n fiare i cu totul simplu. Iar acesta este Unul, de care s-a spus, adic Dumnezeu. 6. Dac Dumnezeu face, cum zice David (Ps. 103, 4), pe ngerii Si duhuri i dac pe oamenii pe care-i nate Duhul, tot El i face duhuri, cum a zis Domnul (Ioan 3, 6), atunci i omul este nger nscut din Duh prin mprtirea vdit de El 7 2 7 . Dar lucrul ngerului este s priveasc necontenit faa Tatlui nostru cel din ceruri, precum a zis iari Domnul (Matei 18, 10). Deci, cel ce se mprtete n chip vdit de Duhul, trebuie s priveasc, pe drept cuvnt, i el faa lui Dumnezeu,
726. Odihna nelegtoare a r e fie nelesul de odihn opus celei trupeti, fie nelesul de odihna nelegerii. Cci n Dumnezeu e satisf c u t setea minii d u p n e l e g e r e a tuturor, dei n a i n t e a z n acelai timp n a c e a s t n e l e g e r e . In u n i r e a cu Cel iubit, l neleg deplin i totui naintez m e r e u n n e l e g e r e a Lui. 727. Dac p n aici odihna minii n Dumnezeu a fost explicat n u m a i din firea micrii ei nesfrite i din nesfrirea lui Dumnezeu cel Unul, acum e explicat din l u c r a r e a Duhului n minte. N u m a i Duhul elibereaz pe om de legea gravitaiei spre cele materiale, impus omului de trupul lui. N u m a i Duhul l ajut s c o p l e e a s c pornirile spre c e l e de jos. D u h u l e porumbelul i face i pe om porumbel z b u r t o r i a s e m e n e a n g e rului n e t r u p e s c . T o a t n v t u r a a c e a s t a despre Dumnezeu ca Unul se d e o s e b e t e de n v t u r a n e o p l a t o n i c despre Unul, prin faptul c Unul a c e s t a nu e fundamentul i m a n e n t al t u t u r o r , ci e t r a n s c e n d e n t , mai p r e s u s de lume i de fire i r i d i c a r e a la El se face prin Duhul Sfnt, nu pe cale n a t u r a l . Dar p r e o c u p a r e a de Unul arat, n cultura bizantin de atunci, i n t e r e s u l p e n t r u n e o p l a t o n i s m i aceasta explic (ntemeierea colii n e o platonice la F l o r e n a de c t r e Gemist Pieton, d u p 1453.

404

FILOCALIA

dar i s tind spre ea 7 2 8 . De aceea, nva i prooro cul David zicnd : Cutai pe Domnul i v ntrii ; cutai faa Lui pururea (Ps. 104, 4). Drept aceea, nu-i pzete ceea ce este propriu cel ce, fcndu-se prta Sfntului, de via fctorului i de dragoste d ttorului Duh i, ajungnd la experiena naterii negri te din Duhul i ridicndu-se la vrednicia ngerului, pe urm pentru pruta prisosin a evlaviei sale, i n chide simirea nelegtoare pentru Dumnezeu i nu vrea s se ntind spre El i spre cele dumnezeieti. Iar aceasta o face, cu toate c Mntuitorul poruncete s rmnem n El, fiindc i El rmne n noi, precum zice i David : Venii la El, s v luminai (Ps. 33, 5). i cu adevrat, de vom face cele cuvenite nou 7 2 9 i cele ce urmeaz din ele, vom vedea n lumina lui Dumne zeu Tatl, adic n Duhul Sfnt, lumina din preajma lui Dumnezeu, adic adevrul dumnezeiesc, de nu vom alege mai bucuros s ne ntoarcem cu nepricepere de la razele dumnezeieti. 7. In trei moduri ajunge mintea la vederea lui Dum nezeu : micndu-se de la sine, micat de altul i pe cale mijlocie. Micarea de la sine se svrete numai de ctre firea minii, folosindu-se de voina sa prin ima ginaie (nchipuire). Sfritul acestui mod este contem plarea celor din jurul lui Dumnezeu, pe care i le-au
728. F a a lui Dumnezeu, expresia subiectului Lui, t r e b u i e privit, sau c o n t e m p l a t , dar n acelai timp cel ce c o n t e m p l t r e b u i e s se ntind tot mai mult n nelegerea Lui. aceeai s t a b i l i t a t e i micare n El. 729. n t i n d e r e a spre Dumnezeu e p r o p r i e nou, e c u v e n i t nou, dei se nfptuiete p r i n Duhul. Cci e propriu minii s fie n D u m n e z e u cel nehotrnicit. Dar nu p o a t e s se salte n Unul cel t r a n s c e n d e n t prin p u terile ei, cum se p o a t e ntmpla a c e a s t a n neoplatonism, u n d e Unul este i m a n e n t lumii. Pe drept cuvnt Lossky v e d e asigurat p r i n t r a n s c e n d e n a Unului, c a r a c t e r u l Lui p e r s o n a l , spre deosebire de n e o p l a t o n i s m u n d e Unul este o e s e n i m p e r s o n a l (Essai sur la theologie m y s t h i q u e de l'Eglise orientale, Aubier, 1944, cap. T e n e b r e l e divine).

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIATA

CONTEMPLATIVA

405

imaginat i nvaii elinilor n oarecare fel. Al doilea mod este mai presus de fire i se nfptuiete numai prin voina i iluminarea lui Dumnezeu. De aceea, min tea se afl, n acest caz, cu totul sub puterea lui Dum nezeu i e rpit spre descoperiri dumnezeieti i gust din tainele negrite ale lui Dumnezeu i vede cum se vor mplini cele viitoare. Iar modul afltor la mijlocul acestora, e o mpreunare n oarecare msur a amndorura. ntruct se nfptuiete prin voia i imaginaia proprie a minii, e la fel cu modul micrii de la sine. Dar se mprtete de cel al micrii prin altul, ntru ct mintea se unete, prin iluminarea dumnezeiasc, cu sine nsi i vede, dincolo de unitatea sa, n chip ne grit, pe Dumnezeu. Cci, atunci, iese afar din toate cele ce se vd i se zic n jurul lui Dumnezeu, nemaivznd nici izvorul binelui sau ndumnezeirea, nici n elepciunea sau stpnirea de putere fctoare, sau pro nia, sau altceva dintre cele dumnezeieti, ci umplnduse de lumina duhovniceasc i de bucuria adus de focul dumnezeiesc amestecat cu iubirea 7 3 0 . 8. Mintea, folosindu-se de imaginaia sa pentru con templarea celor nevzute, e povuit de credin. Iar luminat de har, primete ntrirea ndejdii. n sfrit,
730. Primul mod al vederii lui D u m n e z e u e cel n a t u r a l . Acesta e propriu-zis o c o n t e m p l a r e a nsuirilor lui Dumnezeu prin c u g e t a r e c a r e se folosete o a r e c u m i de nchipuiri. Al doilea e modul mai p r e s u s de fire, pricinuit n minte exclusiv de l u m i n a r e a dumnezeiasc. A c e a s t a r pete m i n t e a la v e d e r e a i g u s t a r e a t a i n e l o r d u m n e z e i e t i i la c u n o a t e r e a celor v i i t o a r e . Al treilea mod e un amestec din cele d o u a n t e r i o a r e . Catafaticul (afirmativul) se mbin cu apofaticul (cu negritul). C u g e t i mintea, dar e ajutat i de D u h u l Sfnt s v a d n cele c u n o s c u t e cu m i n t e a cele ce depesc n e l e g e r e a . Acest mod de v e d e r e a lui Dum nezeu d e p e t e c u n o a t e r e a i n t e l e c t u a l a nsuirilor lui Dumnezeu, n truct n e l e g e r e a omului p t r u n d e la e x p e r i e n a luminii p l i n de nelesuri, dar i mai p r e s u s de nelegere, care iradiaz din Dumnezeu, i se umple de b u c u r i a pricinuit de focul dragostei lui Dumnezeu.

406

FILOCALIA

rpit de lumina dumnezeiasc, se face vistierie de dra goste fa de oameni i cu att mai mult fa de Dum nezeu. Astfel, slujba i micarea ntreit a minii se face desvrit, ndumnezeitoare, sigur i neclintit, prin credin, ndejde i dragoste. i, ajungnd la acest loc larg din vrful cetii, cum ar zice cineva, s-a pus n siguran n cetuia dragostei. Cci, cum a zis Pavel, dragostea toate le sufer, toate le rabd, pentru bu nul credinei i al ndejdii. Dragostea, zice, niciodat nu cade pentru unirea ei nfocat i pentru legtura 731 negrit cu Dumnezeu . 9. Nimic din ceea ce e creat nu e unul n chip des 732 vrit . Cci nu e greu de vzut c fiecare se deo sebete de fiecare, printr-o oarecare nsuire proprie. Dar, ntruct snt create, nici una nu se deosebete de nici una, fiecare avnd nceput i sfrit, aflndu-se sub fire i nefiind propriu-zis una n chip simplu. Unul este cu adevrat numai Cel Necreat, n t r u c t e simplu, fr de nceput, fr de sfrit, nehotrnicit i, de aceea, nemrginit. Iar Acesta e Dumnezeu. Numai privind spre Acesta, prin mprtire de Du hul de via fctor, mintea i primete i ea, zi de zi, creterea cuvenit ei, ntrindu-se n unitatea, simpli tatea i n starea ei de ndumnezeire 7 3 3 . Cci, se tie
731. In s t a r e a credinei, sufletul e d e p a r t e de Dumnezeu, cugetnd la nsuirile Lui. Prin n d e j d e e pe drum, avnd ceva din Dumnezeu care i-a veni t n n t m p i n a r e . Prin dragost e e cu totul n b r a e l e lui Dumnezeu. 732. Ar p u t e a s p u n e cineva c sufletul, dei creat, e totui unul. Dar el are n e v o i e de a se c o m p u n e cu t r u p u l . In afar de a c e e a e ntr-o d e p e n d e n de Dumnezeu. Deci se compune prin fire cu Dumnezeu, fr ca i Dumnezeu s se c o m p u n prin fire cu sufletul. In acelai fel se compune i ngerul cu D u m n e z e u . Deci calitatea lui de c r e a t u r nu-i permite nici lui s fie u n u l n m o d eminent. 733. U n i t a t e a i simplitatea minii se m e n i n e i se n t r e t e i ea numai prin Dumnezeu, prin privirea la Dumnezeu. Cci Dumnezeu fiind Unul i nehotrnicit, m i n t e a privindu-L nu se m p a r t e n t r e diferite obiecte,

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

407

sigur c, n afar de Unul i de privirea n Duh spre El, nu se poate avea o minte tot mai bun. Aceasta, pentru c mintea s-a mprtiat, slbit de lumea mult mprit i de patimi, i are nevoie de o putere mai presus de lume i de privirea spre Unul mai presus de fire pentru ca, rpit fiind din cele mprite, s ias afar din patimi i din dezbinare i s dobndeasc chi 734 pul dumnezeiesc . De aceea, i Domnul roag pe Ta tl, ca s fim i noi, credincioii, una n Tatl i Fiul nsui prin Duh. Una, cum i Ei snt una, (nu n ne lesul credinei greite cum spunea Sabelie c snt una), ca s fim fcui desvrii, cum trebuie, att prin ha rul Duhului unificator, ct i prin privirea unitar, n Dumnezeu cel Unul. Aceasta ne este n chip limpede adevrata mbun tire i aceasta este sfritul i adevrata i singura noastr odihn. De aceea, pizmaa i de oameni urtoarea ceat drceasc, mprind n chip necuvenit cre dina, prin nscocirea multor dumnezei, a risipit n chip amgitor unitatea minii i nu a lsat-o s aib 735 imaginea Unului mai presus de lume . Aceasta, pennu se sfie n l u c r a r e a ei. In acest n e l e s D u m n e z e u este izvorul i sus intorul unitii sufletului. Dar p r i n a c e a s t a sufletul n acelai timp crete. Cci n u n i t a t e a lui se a d u n nu n u m a i t o a t e puterile i lucrrile lui, ci i p u t e r e a lui D u m n e z e u i se c o m u n i c tot m a i mult, n comu n i u n e a ce o a r e sufletul cu El. 734. Privind spre Unul cel mai presus de fire, adic de c r e a i u n e a compus, mintea e r p i t de la privirea celor c o m p u s e i multiple, sau iese din ele i ia chipul U n u i a cel nehotrnicit, d e v e n i n d ea nsi u n a i n e h o t r n i c i t , sau actualiznd a c e a s t calitate a ei. 735. Imaginea Unuia m a i p r e s u s de lume. Propriu-zis Unul nu a r e o imagine, ci se n t i p r e t e ca u n i t a t e n minte, aducnd-o i pe a c e a s t a la u n i t a t e a ei fireasc. Unul ca n e c o m p u s nu p o a t e fi dect mai presus de lume, cci t o a t e cele din lume snt c o m p u s e ; c o m p u s e m c a r prin d e p e n d e n a de Unul mai presus de lume. M i n t e a ridicat la a c e a s t stare de unitate, e ridicat i ea la o s t a r e mai p r e s u s de lume, ntr-o transcen den. In trirea acestei u n i t i eminente, t r i e t e t o t o d a t pe Dumnezeu

408

FILOCALIA

tru ca, prin sdirea nchinrii la muli dumnezei i prin privirea i slujirea lor, s nduplece mintea s se mite mpotriva firii ei i s o fac s pofteasc tot felul de 736 patimi i minciuna n loc de adevr i virtute . De aceea, ndeamn Duhul Sfnt prin Proorocul, zicnd : Venii la El, adic la Unul, i v luminai (Ps. 33, 6 ) ; iar n alt loc : Eu snt Dumnezeu cel dinti i Eu dup aceea, i afar de Mine nu este alt Dumnezeu (Is. 41, 4 ; 44, 6) ; i iari: Ascult Israele, Domnul Dumnezeul tu Domn Unul este (Deut. 6, 4). Treimea ipostasurilor dumnezeirii celei una nu mparte Domnia cea una. Persoanele snt cu adevrat trei, dar cu toate acestea Dumnezeu este Unul, n fiin, putere, voin, lucrare i n toate celelalte nsuiri fiiniale. Aadar, a sluji unitii lui Dumnezeu, a privi i a te aduna cu toat puterea spre ea, ieind din cele multe, este voie a lui Dumnezeu i mbuntire a minii, precum i cale de aflare a adevrului i rod al dragostei dumnezeieti i al ndumnezeirii. 10. Dac multa mprire este minciun, iar Unul este adevrul, mintea care se nal n Duh spre Unul, spre Cel mai presus de lume, spre Cel ridicat peste toate, spre Cel din care snt cele multe, se nal spre Adevrul nsui. i dac mintea nu poate ajunge liber de patimi, de nu o elibereaz adevrul (Ioan 8, 32), e vdit c mintea se face liber de patimi cnd se ndreap t i se nal ntr-un chip unic spre Unul cel mai pre sus de lume. Deci, mintea e ajutat n dobndirea neca ntiprit n ea. Dar D u m n e z e u cel U n u l e n acelai timp ntreit n P e r s o a n e , nu e u n a n sensul lui Sabelie, c a r e nu r e c u n o t e a dect o singur P e r s o a n . 736. V i r t u t e a ine de u n i t a t e a minii i o p r o m o v e a z , p e n t r u c re prezint d e p i r e a patimilor ca forme ale egoismelor ce se lupt ntre ele. A d e v r u l nu p o a t e fi nici el dect n u n i t a t e , cci d e z b i n a r e a slbete r e a l i t a t e a i o face n e n e l e a s .

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

409

ptimirii, a strii ndumnezeite i a nfierii dumneze ieti, cel mai mult de libertate, i nicidecum de ro 737 bie . De aceea robul, zice, nu tie ce face Domnul su (Ioan 15, 15). Dar, dac netiina e proprie ro bului, e vdit c cel ce s-a mprtit de libertate, cu noate tainele Tatlui i i se ngduie s urce bine i frumos spre vrednicia nfierii. Cci, precum a nu ti nseamn n chip vdit opusul lui a ti, aa i legea ro bului e opus n chip hotrt celei a fiului. i dac cel ce nu tie e rob, cel ce tie nu este nicidecum rob, ci slobod sau, mai bine zis, fiu. La fel, dac Duhul adevrului elibereaz, prin nsui acest fapt face fii ai lui Dumnezeu pe cei n care Duhul se afl. Ci snt pur tai de Duhul lui Dumnezeu, zice, snt fii ai lui Dum 738 nezeu (Rom. 8, 14) . Deci, dac a cuta spre Unul cel mai presus de lume, nseamn a cuta adevrul, iar adevrul druiete libertatea i libertatea este semnul vdit al nfierii dumnezeieti, i dac nimic nu este mai mare ca acest har al nfierii i nimic altceva nu e so cotit mai potrivit firii raionale, atunci e foarte raio nal i ct se poate de necesar ca mintea s tind, s caute, i s se adune, purtat de Duhul, cu toat pu737. Patimile a r a t robia sufletului. N e p t i m i r e a e semnul libertii lui. N e p t i m i r e a deschide sufletul p e n t r u Dumnezeu. Iar n Dumnezeu e libertate. Dumnezeu e lrgimea n e h o t r n i c i t , care d sufletului p u t e r e s se l r g e a s c la nesfrit, s nu r m n lipit de un lucru mrginit, s nu se lipeasc pe rnd i fr voie de ele. Aflndu-se n Dumnezeu, sufle tul e deschis totului, e deschis adncului fr fund, s a u nlimii n e m r ginite de nimic. Nimic nu oprete m i n t e a s se ntind, s c r e a s c n con inutul ei, s mbrieze totul. 738. Duhul elibereaz de legea trupului, a naturii, ntrind d u h u l nostru, care e prin fire liber. Dar libertatea celui n s c u t din Duhul, nu e o libertate a unui individ c a r e nu ine la nimic, ci libertatea fiului. Fiul e liber, dar e liber n iubirea fa de Tatl, liber s nainteze n iubirea n e r m u r i t a Tatlui, crescnd el nsui n iubirea sa ; e liber s stpn e a s c peste toate, cci t o a t e snt ale T a t l u i su suprem.

410

FILOCALIA

terea, spre Unul cel mai presus de lume, adic spre Dumnezeu 7 3 9 . 11. Cci zice Duhul Sfnt: Domnul Dumnezeul tu, Domn Unul este (Deut. 6, 4). Prin aceasta, dum nezeirea Duhului are grij s ridice mintea spre Unul cel mai presus de lume. Cci nu e ngduit a propov dui pe Unul, iar ntoarcerea i privirea minii spre El a nu o nfptui. Ceea ce zice Duhul Sfnt, vrea s fie i neles. Iar a nelege ceva, presupune ntoarcerea minii spre acel ceva 7 4 0 . Cci, dac lipsete ntoarce rea minii spre ceea ce e de neles, lipsete i ceea ce ar avea mintea s neleag. n cazul acesta, propov duirea Celui Unul ar fi absurd (fr rost), precum ab surd ar fi i credina n El. Iar dac acestea ar fi ab surde, atunci, a nu cugeta pe Unul prin ntoarcerea i nlarea minii spre El, ar fi i mai absurd. 12. Dac cele cauzate i raionale tind prin fire spre cauz i o caut ntorcndu-se spre ea, i dac toate au drept cauz pe Dumnezeu, de la care e i mintea, iar Dumnezeu este vrful i Unul n chip simplu, urmeaz
739. Nu e o n e c e s i t a t e c a r e se mplinete de la sine, adic nu e o n e c e s i t a t e a naturii, ci o n e c e s i t a t e c e r u t de duh, p e n t r u creterea, p e n t r u mplinirea lui. La fel nu e o r a i o n a l i t a t e a n a t u r i i , care se i m p u n e de la sine, ci o r a i o n a l i t a t e c e r u t de r a i u n e a mplinirii spirituale, de nfp tuirea sensului existenei. 740. ceea ce am spus mai nainte. n v t u r a d e s p r e D u m n e z e u Unul ar r m n e o teorie goal, fr ajutorul dat de D u h u l Sfnt de a ne nla spre El, de a ajunge la e x p e r i e n a Lui i de a a v e a v i a a n El. Iar aceasta o face D u h u l Sfnt ntruct n d u h o v n i c e t e mintea, adic o elibe reaz de patimi, sau de alipirea p t i m a la lucrurile mrginite. La a d e v r se ajunge p r i n desptimire, prin n d u h o v n i c i r e . Cci m p t i m i r e a s-a pro dus ca o c d e r e n pcat, n patimi. Iar a c e a s t a e i o c d e r e din adevr. A d e v r u l e u n i t a t e a , iar r i d i c a r e a n u n i t a t e e c h e s t i u n e de efort duhov nicesc i moral. Deci a c e a s t n l a r e a minii spre Unul cere i voina minii de a se n t o a r c e s p r e EI.

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

411

c mintea prin fire tinde i caut spre Cel ce e vrful i Unul n chip simplu, ntorcndu-se spre El ca spre cauza ei. 13. Dac din El, prin El i spre El snt toate (Rom. 11, 36), iar ntre toate se afl i mintea, atunci i ea este din El i prin El. Ba, ea este n chip mai deosebit din El i prin El, din pricina asemnrii ei cu Dumne zeu. Prin urmare, ea trebuie s i caute spre El mai mult ca toate. Iar cuvintele spre El arat c mintea trebuie s caute prin ntoarcere spre artarea Celui Unul mai presus de lume. Aadar mintea trebuie s cau te spre Unul. 14. Cele multe vin din Unul, dar nu i Unul din cele multe. Creaiunea nfieaz pe cele multe. Aa dar, creaiunea este n chip vdit din Unul. Iar Unul este mai presus de creaiune, ca Fctor i Ziditor. Deci, cel ce contempl cum trebuie creaiunea, numaidect va conchide din contemplarea ei, la Unul cel mai presus de lume. Fiindc n cele cauzate snt foarte multe eco uri, din care se cunoate Cel ce a adus la fiin prin miestrie, nelepciune, putere i buntate i cu purtare de grij, toate, precum a voit. De aceea, i Isaia zice n Duhul : Ridicai ochii votri i vedei cine v-a artat toate acestea ? (Is. 48, 26). Prin toate acestea a nu mit cele multe cauzate, iar prin cine a voit s ridice mintea spre Cel din care snt acestea, care este, dup fire, n chip simplu Unul. 15. Creaiunea nc e adunat ntr-o unitate, ns compus i cu multe pri i nu fr de nceput, odat ce e creat. Dar, Unul care creeaz, nu e Unul numai ca cel ce rezult din multe i felurite lucruri, ca un n-

412

FILOCALIA

treg simfonic cu un singur scop, ci i ntruct, fiind ne creat, este cauza nceptoare i mai nainte de nceput a tuturor. Mintea, ridicndu-se spre cele dinapoi, ajunge n chip necesar la ceva care este Unul nceptor i ornduitor al ordinii vzute, al facerii, al armoniei i al con vieuirii tuturor celor ce exist ntr-o unitate. Cci alt fel ar merge napoi la nesfrit, ceea ce este absurd. Cci, tot ce se mic i devine, a fost o vreme cnd n-a existat ; i dac n-a existat, a nceput. Iar dac a nce put, a fost pus n micare. Dar, atunci, trebuie cutat cine a pus n micare totul i cine l-a adus la existen. Acesta trebuie s fie i nemicat 7 4 1 . Cci, dac nu, cine e cel ce mic pe cel ce nu e sub o alt putere, odat ce e necreat ? Iar dac e nemicat, e i neschimbcios. i dac e aa, desigur este simplu, ca nu cumva fiind compus s se schimbe Cel ce am vzut c e neschimb cios. Cci compunerea e nceputul stabilitii 7 4 2 . Iar desfacerea e punctul din urm al micrii. Deci, la Acela nu e compunere, ca s nu rezulte o stabilitate mai pe urm. i nu e o astfel de stabilitate, ca s nu fie nici
741. formula lui A r i s t o t e l : Mictorul nemicat. 742. O d a t ce s-a compus ceva, a n c e p u t stabilitatea lui, la care l-a dus m i c a r e a ; adic a nceput s aib o form a lui. Dumnezeu, ne fiind compus, n-a trebuit s p r e m e a r g o micare p e n t r u a se c o m p u n e . Dar a u t o r u l scrierii mbin n mod original logica s p e c u l a t i v cu expe riena lui Dumnezeu. El d o v e d e t e logic c D u m n e z e u este Unul mai presus de lume i c mintea tinde spre El ca spre Unul. Dar la acest Unul nu se p o a t e ridica mintea dect prin c u r i r e a de patimi i a c e a s t ridicare const ntr-o ntiprire a Lui n ea, prin privirea ei la El i p r i n Duhul Sfnt. El mbin ntr-un mod original logica i mistica. U n a se sprijin pe alta. Rsritul ortodox nu le-a desprit pe acestea ca Occi dentul cretin, reinnd exclusiv speculaia sau catafaticul, sau cum face de e x e m p l u un VI. Lossky, reinnd exclusiv mistica sau apofaticul (Essai sur la theologie mYStique dc l'Eglise d'Orient, Paris, 1944). In O c c i d e n t n u m a i la Nicolae Cusanus o b s e r v m a c e a s t mbinare, datorit influenei Rsritului a s u p r a lui.

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIATA

CONTEMPLATIVA

413

desfacere 7 4 3 . i nu e desfacere, ca s nu fie schimbare i micare la Cel neschimbat i nemicat. El mic, dar nu e micat, i aduce la existen, dar nu e adus la exis ten i nu devine. Deci, dac e neschimbat i nemicat, numaidect e i necompus i de aceea atotsimplu i ab solut Unul mai presus de lume. Iar mintea care se n tinde spre El, iese din toate n tot chipul din pricina privirii spre Cel mai presus de buntate i a dorinei dup Cel mai presus de toate, mai bine zis dup Cel din care snt toate i spre care tind toate n chip firesc 7 4 4 . Iar aceasta ntmplndu-se, cum se cuvine, mintea iese afar i din patimi. Cci mintea care s-a nlat mai pre sus i dect cele mai presus de buntate 7 4 5 , greu mai poate rmne n ruinea patimilor. De aceea, zice Le gea : Numai Lui s-I slujii (Deut. 6, 16), adic Celui ce e Unul. Deci, trebuie s tindem spre Unul din vrf dac vrem s mplinim i legea lui Dumnezeu i s ne aflm i deasupra patimilor. 16. Domnul singur, cu ei dumnezeu strin lui Unul i singur ? Nu tru c Domnul singur i cluzete pe cei ce se zice, i conducea pe ei i nu era (Deut. 32, 12). Vezi puterea ce era cu ei dumnezeu strin, pen conducea pe ei. Dar Domnul nu ntorc de la El. Cnd cineva i

743. La Dumnezeu nu e o stabilitate ca rezultat al micrii, p e n t r u c n acest caz n c e p n d iari m i c a r e a n El, l-ar duce la d e s c o m p u n e r e . La El e o stabilitate n e p r o d u s de micare, ca s nu fie prin micare supus i u n e i desfaceri. La El stabilitatea e e t e r n . Dar e o stabilitate s t p n pe micare. Autorul a dovedit n acest fel i n t e r e s a n t formula lui Aristotel despre Dumnezeu ca m i c t o r u l nemicat. 744. Unul, n a c e a s t n v t u r , nu e obiectul unei simple doctrine logice, speculative, ci din El iradiaz p u t e r e a a t r a c t i v a s u p r a minii, care privindu-L n b a z a acestei atracii i dezlipindu-se de c e l e m u l t e i mrginite, se face i ea una, sau se n t r e t e i ea n u n i t a t e . 745. Cele mai presus de b u n t a t e snt nsuirile lui Dumnezeu. Min t e a se ridic mai presus i de ele, cnd p r i v e t e la Subiectul din c a r e iradiaz ele.

414

FILOCALIA

urmeaz cuiva, nseamn c s-a ntors spre acela. Ne voind, deci, s avem cu noi alt dumnezeu, pe dracul, sau vreo patim, trebuie s urmm Celui ce e Unul i singur, printr-o ntoarcere cu mintea spre El, ca s se spun i despre noi cu dreptate i s se cread c Dom nul singur i cluzete pe ei i nu este cu ei dumnezeu strin. 17. Deci cele multe snt toate din Unul, dar snt din Unul n chip felurit, pentru c i modul n care vin acestea din prima unitate este felurit. Cci unele din acestea snt ncepute i create ; altele snt necreate i lip site de nceput temporal. Dar tuturor le este n tot chipul cauza Unul cel mai presus de fire. ns unora 746 prin creare, altora prin fire . De aceea, nu la fel ne apropiem de toate acestea i nu ni le nsuim la fel. Ci, de cele afltoare sub stpnire i n starea creaiei, tre buie s ne apropiem pentru altceva, nu pentru ele, pre cum de oglind ne apropiem pentru ceea ce se arat i ia chip n ea. Astfel nu ne apropiem de creaiune pentru mbuntire, ci pentru artarea Unului suprem n 747 ea . Dar, de cele fr nceput i care snt din El prin fire, ne apropiem nu pentru altceva, ci pentru ele i pentru Cel din care snt. De acelea, trebuie s ne apro piem cu adevrat pentru ele nsei i lor le este apropiat prin fire Unul culminant. Mai bine zis, ele snt aproape prin fire de Unul suprem i din vrf. De acestea nu tre buie numai s ne apropiem, ci s i cretem n ele i s ne srguim prin ele spre imitarea Binelui prim i unic i spre ntiprirea Lui n noi i aa, prin mpreuna lu crare i ajutorul harului, s dobndim demnitatea sla746. Sf. M a x i m Mrt., Capete gnostice, I, 5 0 ; Filoc. rom. II, p. 141. Dar autorul nostru t r a g e concluzii originale din a c e a s t n v t u r . 747. Mai limpede spus, c r e a i u n e a nu ne m b u n t e t e prin ea nsi, dar ne m b u n t e t e dac v e d e m p r i n ea pe Unul. Ea nu ne p o a t e ridica prin ea nsi mai sus de noi, o d a t ce e mai prejos de noi.

CALIST

GATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

415
748

vei chipului i asemnrii cu Dumnezeu . Astfel, cele cauzate din creaiune, privite drept, nal mintea, prin aceast privire, la oglindirea Unului i o unesc, dezlegnd-o de toate, n chip simplu cu nelesul unitar al Unului, dac mintea privete la ele cum se cuvine. Iar cele care au pe Unul cauzator i lucrtor prin fire, n truct Acela d minii prin ele o form asemenea lor, 749 au puterea s uneasc mintea cu nsui Unul acela . Prin urmare, din toate cele cauzate n orice fel, fie prin creare, fie prin fire, mintea poate s se adune n chip natural, fie prin fptuire, fie prin contemplaie, 750 spre Cel ce e cauza cea unic n mod felurit . Iar dac mintea, folosindu-se fie de una, fie de mai multe din cele create, sau din cele naturale ale lui Dumnezeu, nu se folosete pentru Unul, nici pentru ca s se aduc pe sine adunat la primul Unul i s priveasc ntreag, n mod unitar i simplu, numai la El, ntr-o sfnt m prtire i nrurire a Duhului lumintor, aceasta i se socotete ca pcat, chiar dac aceast folosire las p rerea c e bun. Cci, cei ce se folosesc cum se cuvine de cele ce snt de la Unul, trebuie s le duc iari la
748. Se afirm ntlnirea n o a s t r nemijlocit cu b u n t a t e a lui Dum nezeu, cu iubirea Lui, cu p u t e r e a Lui, iar prin ele n t i p r i r e a subiectului lor d u m n e z e i e s c nsui n m i n t e a , sau n subiectul nostru, c a r e se intl n e t e cu ele. Se r e p e t mereu afirmaia c prin nsi p r i v i r e a minii la Dumnezeu, sub l u c r a r e a puterii lui Dumnezeu asupra ei, se n t i p r e t e Dumnezeu n m i n t e , dndu-i chipul Lui de b u n t a t e , de iubire, de sfinenie, de n e h o t r n i c i e . 749. Privind prin cele c r e a t e , m i n t e a se u n e t e cu nelesul Unuia c a r e le-a creat. Dar unindu-se cu cele care iradiaz din Unul prin fire, adic cu energiile Lui, mintea se u n e t e cu U n u l nsui, sau cu Subiectul acestor energii. 750. Astfel mintea se p o a t e aduna, m n a t de firea ei, fie din ntl n i r e a cu lucrurile c r e a t e , fie din ntlnirea cu energiile n e c r e a t e , spre Unul, c a r e e c a u z a lor n mod diferit. Din lucruri se a d u n prin fptuire, sau prin curirea de patimi i prin virtui, lund a t i t u d i n e a d r e a p t fa de lucruri cu fapta, din energiile n e c r e a t e prin c o n t e m p l a r e a , sau prin v e d e r e a minii propriu-zis.

416

FILOCALIA

Unul. Toat ieirea artrii luminoase, pornit de la Tatl i venit la noi, ca un dar bun, ne umple ca o pu tere unificatoare i ne ntoarce iari n sus spre unita tea i simplitatea ndumnezeitoare a Tatlui cel ce adun toate. Cci, din El i spre El snt toate. Iar dac nu se adun i nu se nal mintea spre El, aceasta s-a abtut de la firea sa i ntrebuinarea lucrurilor nu se mai face n mod cuvenit, dac nu se face aa. 18. Este o fptuire ce premerge contemplaiei i este o fptuire ce-i urmeaz. Cea dinti se svrete trupe te, ca s dea minii, care a nfrnat pornirile trupului i l-a fcut s se poarte, cu bun rnduial, putere s p easc cu picior slobod ntru ale sale, care snt cele du hovniceti i acolo s lucreze bine, ceea ce e de folos pentru ea. Iar a doua, ncepnd de la minte i de la cu getarea n Duh, adun mintea spre Cel mai presus de minte, care este Dumnezeu i de care apropiindu-se mintea, se apropie de Unul. Cci Dumnezeu este Unul. Atunci i mintea nsi se unete cu sine ntr-o uni tate i se face nemprit. Fiindc Unul este pricinui tor al unitii i al simplitii de chip dumnezeiesc, cnd este contemplat. Cci este cu neputin ca mintea, contemplnd pe Unul, s nu fie i ea una i simpl. La fel, privind cele mprite i compuse, numaidect se m parte i se face felurit. Am numit n chip simplu Unul, pe Cel simplu prin Sine. Fiindc mintea, suferind schimbrile dup lucrare, iar ea nsi fiind simpl, e necesar s fie simpl i dup lucrare numai cnd vede pe Unul. Iar dac ar vedea pe Unul, dar ea ar fi mprit cel puin n dou, care ar fi pricina ce-ar face o parte a ei s se deosebeasc de cealalt, care vede pe Unul ? Ea, sau ar vedea altceva, sau n-ar vedea deloc. Iar lucrul din urm s-ar putea ntmpla din trei pricini: sau pentru c n-ar vrea s

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

417

vad, sau din pricina tocirii, sau pentru c ar fi fcut pentru alt lucrare, dar nu pentru vedere. Dar, dac ar presupune cineva c vede altceva, iat c mintea n-ar mai vedea simplu pe Unul, ci dou lucruri n chip con trar raiunii. i vznd dou, n-ar mai putea fi una. Cci se taie, cum s-a artat, n cele ce le contempl. Iar dac n-ar vedea, aceasta n-ar fi din pricin c nu vo iete, cci mintea raional nu poate fi n nelucrare nici mcar pentru cea mai scurt clip. Dar, nici n-ar putea fi mintea tocit n aceast privin, iar n alta s fie ascuit. n acest caz, ar fi compus i nu simpl. Ea ar consta din nite pri neasemntoare, cum ar fi i dac o parte a ei ar vedea, iar alta ar fi r n d u i t pentru altfel de lucrare. Cci i aceasta ar fi un semn al com poziiei. Dar aceasta e cu totul nepotrivit s se spun, avnd n vedere simplitatea minii. Pentru acestea, cnd mintea cea una i simpl contempl pe Cel simplu Unul, trebuie s fie una i n lucrare. i dac e una n chip simplu, vede pe Cel simplu Unul. Aadar, orice fptuire sau vedere (contemplare) a ei trebuie s se n drepte n chip necesar spre Unul cel mai presus de minte. Iar de nu, cu nimic nu se va folosi, ci n zadar se va arta mintea lucrnd, sau contemplnd. Cci odat ce e supus mpririi, va fi lucrtoarea patimilor, ne fiind purtat de simirea sufletului spre unirea unitar cu Unul cel mai presus de minte. i numai unirea aceasta poate s limpezeasc i s curee vederea minii, nlnd-o i ndreptnd-o spre Unul i fcnd-o s pti measc alipirea de Acela din care, prin care i ntru care snt toate i spre care se fac, snt i fiineaz toa 751 te .
751. O frumoas a n a l i z logic prin c a r e se d o v e d e t e c numai dac mintea e simpl, se p o a t e c o n c e n t r a n t r e a g spre v e d e r e a lui Dumnezeu cel Unul. D a c ar fi compus, o p a r t e a ei ar v e d e a pe Dumnezeu, iar alta ar r m n e lipit p t i m a de lucruri. Dar n acest caz, p a r t e a r m a s alipit

418

FILOCALIA

19. Unirea dumnezeiasc mai presus de minte cu su fletul este cel mai nalt dintre bunurile dorite. Dar pen tru unirea dumnezeiasc este nevoie de asemnarea cu Dumnezeu. Iar pentru asemnarea cu Dumnezeu, este nevoie de lucrarea minii, adic de contemplaie (de ve 752 dere) . Cci aceasta este proprie i lui Dumnezeu, i de la ea i s-a dat lui Dumnezeu numele ( ). Deci contemplarea urc drept la nelegerea lui Dumne zeu. Cci Dumnezeu trimite de pretutindeni minii v ztoare ca un fel de raze i mintea vztoare are pe Dumnezeu ca int 7 5 3 a . Iar Dumnezeu este Unul cel mai presus de lume. Pe de alt parte, este n firea minii s se fac n fapt asemenea cu ceea ce vede. Aceasta o arat i glasul de Dumnezeu cuvnttor al Sfntului Grigorie, care zice c mintea vede i ptimete strlucirea lui Dumnezeu. Cci, ceea ce a vzut mintea, aceea a i ptimit, ntruct s-a fcut asemenea. Mintea se coloreaz, zice Petru din Damasc, dup cele ce le vede. i precum privind la cele mprite i felurite, se mprete i se face felu rit, aa nlndu-se la privirea Unului simplu i mai presus de lume, se face una, cum am spus mai nain 753b te . Iar fiindc, ajungnd n Unul, vede pe Cel fr
de lucruri ar t u l b u r a i p a r t e a c a r e c o n t e m p l pe Dumnezeu. Sau d a c n u m a i o p a r t e a ei ar c o n t e m p l a pe Dumnezeu, contiina mpririi ei ar i n t r o d u c e o m r g i n i r e i n Unul. In acest caz, cel c o n t e m p l a t n-ar mai fi U n u l . 752. L u c r a r e a minii este c o n t e m p l a r e a sau v e d e r e a d u h o v n i c e a s c . Ea u r m e a z lucrrii de mai nainte, sau fptuirii, n d r e p t a t a s u p r a trupu lui p e n t r u c u r i r e a lui de patimi. 753 a. A a c u m lucrurile sensibile snt v z u t e p e n t r u c trimit un fel de raze la o c h i u l sensibil, tot aa D u m n e z e u e v z u t de minte, p e n t r u c D u m n e z e u trimite un fel de raze inteligibile (nelese) la minte. Deci p r i n orice fel de c o n t e m p l a r e a lui Dumnezeu, chiar d a c p a r e p u r inte lectual, se stabilete un fel de contact n t r e Dumnezeu i minte. 753 b. F a p t u l c c o n t e m p l a r e a sau v e d e r e a d u h o v n i c e a s c a lui Dum nezeu implic v e n i r e a u n o r r a z e de la Dumnezeu la minte, are ca u r m a r e

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

419

de nceput, nemrginit, fr form i simplu cci aa e Unul se face i ea fr de nceput, nemrginit, fr form i simpl dup lucrare 7 5 4 . i ptimind aces tea i preschimbndu-se astfel, se afl ntr-o asemnare cu dumnezeirea, pe ct e cu putin. i aa se suie la cel mai nalt dintre toate bunurile dorite, la unirea dum nezeiasc mai presus de minte i negrit, care este cea mai nalt int voit de Dumnezeu. Dar, pentru aceas ta mintea trebuie s se ncordeze cu toat puterea spre a se grbi i a nzui n Duh s ajung la contemplarea i vederea Unului mai presus de lume. 20. Cnd mintea este mprit ntre multe, sau cel puin ntre dou, e vdit c nu vede pe Cel ce e simplu Unul i de aceea este hotrnicit, mrginit i ntune cat. Cci aa snt cele ce nu snt cu totul simple. Dar, cnd ajunge ntr-o atingere fr pipire cu Unul cel adevrat, cunoscndu-L printr-o vedere nelegtoare n Duh, fr ajutorul ochilor, se face fr de nceput, ne sfrit, nehotrnicit, fr chip i form, se mbrac cu negrirea i se deprinde cu tcerea uimirii, se umple de bucurie i ptimete cele negrite. Dar s nu socoteti c spun c se face fr de nceput, nesfrit i neho trnicit dup fiin, ci dup lucrare, pentru c ceea ce se preschimb nu e fiina minii, ci lucrarea. Cci dac s-ar preschimba mintea dup fiin cnd vede i pti mete ndumnezeirea, sau cnd se ndumnezeiete spre vederea lui Dumnezeu, ar fi ea nsi Dumnezeu dup
c m i n t e a s a u subiectul omenesc se n t i p r e t e de chipul lui Dumnezeu, adic se face a s e m e n e a Lui. Astfel a s e m n a r e a omului cu Dumnezeu nu se p o a t e nfptui fr c o n t e m p l a r e a Lui. 754. L u c r a r e a v z t o a r e de Dumnezeu a minii nu mai e propriu-zis l u c r a r e a ei, ci l u c r a r e a lui Dumnezeu n ea, e raza Lui activ n minte. Ea n s devine att de p r o p r i e minii, c m i n t e a o t r i e t e ca a sa. Aa t r e b u i e s n e l e g e m c v z t o r u l t r i e t e a c e a s t l u c r a r e ca n e n c e p u t , nemrginit, simpl, fr form.

420

FILOCALIA

fiin. Dar, aa ceva nu este nici mcar vreunul dintre ngeri, ci numai singurul, supremul i unul Dumnezeu este Dumnezeu dup fiin. Dac, prin urmare, e ab surd s spunem c mintea se ndumnezeiete dup fiin , rmne s zicem c ptimete aceasta prin lucrarea vederii nsi. Deci, nu are n fire s se prefac fiina sa, ci lucrarea. De altfel dac mintea se preschimb n chip firesc, cum s-a zis, dup cele ce le contempl, dar nu contempl ctui de puin fiina dumnezeiasc, ci lucrarea, nu se va preface nici ea dup fiin, ci dup lucrare 7 5 5 . 21. Toate strlucind 7 5 6 din Unul cel mai presus de lume, nu se desfac n nici-un chip de Acela de la care i-au luat fiina, ci precum s-au fcut prin Acela, aa se i susin i se desvresc prin El i nu este nimic n niciuna din ele, n care s nu vin ca o curgere i ca o mi reasm din Fctorul Acela cu adevrat Unul 7 5 7 . i toa te cele prtae la existen aproape c dau glas, desco755. D e o s e b i r e a r s r i t e a n n t r e fiina i l u c r a r e a lui D u m n e z e u per m i t e deci acestei n v t u r i s v o r b e a s c de o n d u m n e z e i r e a minii d u p l u c r a r e , d a r nu dup fiin. Teologia scolastic v o r b i n d de o c o n t e m p l a r e a fiinei lui D u m n e z e u de c t r e m i n t e n v i a a viitoare, ar trebui s ajung la concluzia u n e i n d u m n e z e i r i a minii d u p fiin, deci la un panteism. 756. T o a t e lucrurile strlucesc, p e n t r u c vin de la Cel ce e lumin. Pe drept cuvnt, p o p o r u l r o m n n u m e t e cosmosul lume, adic lumin. Cele fizice au lumina ca u l t i m e s e n a lor. P e r s o a n e l e lumineaz cnd se deschid cu s i n c e r i t a t e altora, deci i ele s n t n a c t u a l i z a r e a lor, ca factori de r e l a i e contient, lumini. D a r lucrurile fizice snt l u m i n o a s e i p e n t r u c au un sens, un logos din Logosul dumnezeiesc, care e sensul s u p r e m al t u t u r o r . Iar p e r s o a n e l e snt luminoase, p e n t r u c triesc n lumina contiinei i c a u t sensurile lor n t o a t e . 757. Nici u n a din cele c r e a t e nu st de sine, ci t o a t e snt s u s i n u t e de F c t o r u l printr-o l u c r a r e ce iradiaz din l (),toate persist i n a i n t e a z spre inta lor i spre o i n t g e n e r a l , nu printr-o l e g t u r static cu El, ci printr-o p u t e r e ce v i n e din El n iradiere c o n t i n u , cum iradiaz c o n t i n u u dintr-un focar de lumin razele lui.

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

421

perind nu pe Unul cel mai presus de lume (cci Acesta se afl deasupra oricrei contemplaii sau nelegeri), ci o raz oarecare a Unului cel mai presus de lume. De aceea, dat fiind c toate l strig pe Unul i toate tind spre Unul i nsui Unul cel mai presus de lume se arat pe Sine minii prin toate, e neaprat de trebuin ca mintea s fie ndrumat, povuit i dus spre Unul cel mai presus de lume. Iar aceasta se face, pe de o parte, fiind silit de ndemnul multelor fpturi, pe de alta, prin fap tul c nsui Creatorul cel Unul, despre care am vorbit, vrea s fie vzut de minte, n prisosina buntii Sale, ca mintea s experieze n aceasta adevrata via. Cci nsui Unul cel negrit zice: Eu snt viaa (Ioan 11, 25); i: Aceasta este viaa de veci, ca s Te cunoasc pe Tine Unul adevratul Dumnezeu (Ioan 17, 3); iar n alt parte: Cutai pe Domnul i va tri sufletul vostru (Ps. 68, 33). Fiindc vederea e din cutare, iar viaa din ve dere 7 5 8 . El ar vrea s fie vzut de minte, ca aceasta s se veseleasc, s se lumineze i s se bucure, cum zice David: ntru Tine e locaul tuturor celor ce se veselesc (Ps. 86, 7); i: ntru lumina Ta vom vedea lumin (Ps. 35, 10). El a fcut, pe de o parte, mintea vztoare, iar pe de alta, a semnat ale Sale n toate cele ce snt, nct prin ele, ca prin nite deschizturi s se arate minii n tr-o lumin a nelegerii, cucerind-o, luminnd-o i atrgnd-o spre Sine 7 5 9 .
758. V e d e r e a p r e s c h i m b v i a a celui c e v e d e , p e n t r u c p u n e p e cel ce v e d e n l e g t u r cu un c o n i n u t v z u t . De a c e e a cnd e v z u t un focar d e v i a s n t o a s , sau m a i presus d e l u m e a t r e c t o a r e , acesta i h r n e t e v i a a i o n a l la o t r e a p t n e t r e c t o a r e . V e d e r e a , sau ceea ce se vede, a r e un efect ontologic, s-ar p u t e a s p u n e . Nu m schimb n via, prin v e d e r e , n u m a i p e n t r u c iau pild de la o v i a s u p e r i o a r pe c a r e o vd, sau snt influenat de un exemplu r u pe care-l vd. Ci din focarul pe care-1 vd v i n e n mine un c u r e n t () de p u t e r e n sensul bun sau r u al c u v n t u l u i . 759. C u v n t u l lui Dumnezeu , ca Raiune-Subiect, a dat raiunii-subiect a omului, raiunile-obiect ale sale, plasticizate n lucruri, ca s aib un

422

FILOCALIA

22. Dumnezeu, care este Binele treimic cel Unul, ceea ce a fcut, a fcut voind. Dar, ceea ce voiete Dum nezeu este binele cel mai nalt. Cci buntatea i este fire. Deci, ntruct El a fcut mintea ca vztoare a Lui i a celor ale Lui, iar aceasta adun mintea vztoare spre Unul, e lucru voit de Dumnezeu ca mintea s-L contem ple (s-L vad) pe El. i aceasta, pentru c El este prin sine Binele suprem. Cci Dumnezeu este Unul n sens propriu i simplu i a cuta i a se aduna mintea n chip unitar spre El, este, cum s-a artat, de asemenea binele cel mai nalt 7 6 0 . 23. Dac dragostea ndeobte este una i de nedesf cut, dup nvtura nelepilor lui Dumnezeu, Unul este i cel iubit. Cci dac cele iubite ar fi cel puin dou, ar fi i dou iubiri, sau iubirea cea una s-ar mpri n dou i nu s-ar mai chema una i nedesprit. ns odat ce se spune c iubirea n general e una i nedesfcut, tre buie s nelegem c Unul este i cel iubit 7 6 1 . Dar Cel ce e iubit e mai nainte de iubirea fa de El i pn nu are
coninut c o m u n de dialog cu subiectul u m a n . Ele snt tot a t t e a c u v i n t e ale C u v n t u l u i - P e r s o a n c t r e p e r s o a n e l e u m a n e , ca prin ele a c e s t e a s-I r s p u n d Lui. Lucrurile snt ochii p r i n c a r e ne privete Dumnezeu-Cuvntul. Lumea e ca o sit s t r b t u t de ochi prin care ne p r i v e t e Dumnezeu C u v n t u l i noi l privim pe El. 760. Dumnezeu e s t e Binele cel mai nalt n Sine, sau p e n t r u Sine. Dar m i n t e a c a r e se a d u n prin v e d e r e n El, primind pe Dumnezeu n sine, se face de asemenea, p r i n p a r t i c i p a r e , b i n e l e cel mai n a l t . 761. I u b i r e a nu se p o a t e m p r i . Tot ce ine de ea e c o n c e n t r a t n ea. De a c e e a se n d r e a p t n t r e a g spre cel iubit. Din acest motiv chiar cnd cei iubii snt doi, ea se n d r e a p t n t r e a g s p r e fiecare i n felul acesta i u n e t e . i sufer cnd i v e d e c vor s r m n dezbinai. Ba v r e a s-i v a d unii pe cei iubii, ca s nu se m p a r t ea nsi. In Dum nezeu se realizeaz a c e a s t dorin a ei. In Dumnezeu i v e d e unii pe toi, p e n t r u c Dumnezeu e Unul n c a r e i au o r i g i n e a i s u p o r t u l toi. Iubind pe D u m n e z e u cel Unul, ea se satisface n d e p l i n t a t e a ei nedes fcut. Ea nu m a i e e x p u s la nici-o suferin.

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

423

cineva ceva din Cel iubit, nu poate avea iubirea fa de 762 El . Iar dragostea este iubirea ntins pe care ne cere legea natural i scris a lui Dumnezeu s-o avem fa de Dumnezeu. Legea natural ndeamn mintea iubitoare de bine s caute cel mai mare bine, care este Dumne zeu; iar legea scris poruncete: S iubeti pe Domnul Dumnezeul tu, din tot sufletul tu, din toat inima ta i din tot cugetul tu (Deut. 6, 5); i: Domnul Dumne zeul tu un Domn este (Deut. 6, 4). Deci Unul este cel vrednic de iubit: este Unitatea treimic. Iar Aceasta pre 763 merge minii n dragostea ei fa de Ea . Deci, mintea trebuie s doreasc s se ntind spre Unul cel mai pre sus de lume, ca prin aflarea i vederea Lui s i se aprin d dragostea fa de El i omul s se poat face mplini tor al legii i al poruncii, iubind, potrivit cu cele spuse, pe Domnul Dumnezeul lui. 24. Este cu neputin ca mintea, care s-a urcat spre Unul cel mai presus de nelegere, s nu se umple de iu bire fa de El. Cci se ntlnete cu o frumusee negrit i necuprins, pornind din Acela ca dintr-o rdcin atot762. Cel iubit exist n a i n t e a iubirii fa de El. M a i b i n e zis, d a c exist o iubire in noi, t r e b u i e s fi existat c i n e v a v r e d n i c de iubit n a i n t e de a fi existat noi, capabili s-1 iubim. T r e b u i e s tii de Cel iubit i s ai c e v a de la El, sau s simi n t i n e c a l i t a t e a c a r e il face v r e d n i c de iubit, p e n t r u ca s-L iubeti. D a c subiectul n o s t r u s i m t e n e v o i a s i u b e a s c i s i u b e a s c n g r a d u l culminant, n s e a m n c Cel v r e d n i c de a c e a s t iubire c u l m i n a n t exist nainte de el, n a i n t e de orice subiect u m a n c a r e simte n e v o i a s iubeasc, exist n a i n t e de orice iubire o m e n e a s c . 763. D a c cel ce i u b e t e t r e b u i e s p r i m e a s c c e v a din Cel iubit n sine, n a i n t e de a-L iubi, s a u ca s-L p o a t iubi, Cel iubit t r e b u i e s c o m u n i c e c e v a din i u b i r e a Lui c e l u i n c a r e v r e a s t r e z e a s c i u b i r e a fa de El. A c e a s t a n s e a m n c t r e b u i e s existe n Cel iubit o iubire, ca s p o a t c o m u n i c a din ea celui a crui iubire o voiete. Ca s aib ns a c e a s t iubire n sine, n a i n t e de a fi omul, t r e b u i e s fie ntr-o comu niune. Astfel D u m n e z e u ca s u p r e m u l izvor al iubirii i ca s u p r e m u l Subiect v r e d n i c de iubit, t r e b u i e s fie un D u m n e z e u n mai m u l t e P e r s o a n e , c a r e totui s fie deplin u n i t e prin i u b i r e a lor.

424

FILOCALIA

iitoare. De aceea, ea e atunci att de plin de iluminrile dumnezeieti, nct se afl ca o mreaj n primejdie s se rup de povara mulimii de peti, i e covrit de ui mire privind frumuseea mai presus de minte. Ba, e beat ca de vin i-i iese din sine ca o nebun i ptimete o uimire mai presus de nelegere, neputnd privi la ar tarea mai presus de frumusee a frumuseii neobinuite. Din pricina aceasta e inut, aa zicnd, n lanurile iubi 764 rii i se simte arznd ca de o mare sete . Cci acest Unul este Unul mai presus de nelegere, dar propovduit de toate ca pricinuitorul mai nainte existent al tuturor, ca nceputul, ca sfritul i ca susin torul tuturor. El a adus la fiin frumuseile i buntile tuturor celor frumoase i bune, printr-o izvorre din pu terea Sa de frumusee i de bine fctoare, aflndu-se El nsui de nesfrite ori nesfrit mai presus de toat fru museea i buntatea i fiind Unul mai presus de lume i fr asemnare. Numai El este din fire vrednic de iubit, mai presus de tot ce e vrednic de iubit, ntruct numai El e n neles propriu bun i frumos, mai presus de tot ce e 765 bun i frumos . Numai El e cu adevrat vrednic de iubit, prin legea firii i a ordinii, ca pricinuitor al tuturor. i aceasta cu att mai mult, cu ct ntrece toate cele vred nice de iubit prin covrirea frumuseii i a buntii i este cu adevrat Unul mai presus de lume, ca Cel singur cu adevrat existent i cauzator al tuturor celor ce snt.
764. A l t e antinomii ale i u b i r i i : ea face liber pe cel ce o a r e i totui l ine ca n l a n u r i , c c i nu o p o a t e p r s i ; ea satisface n chip des vrit i totui persist n ea s e t e a n e n c e t a t a u n u i dor de i mai mult dragoste, o s e t e att de m a r e , c cel ce i u b e t e p a r c arde din pricina ei. 765. D u m n e z e u u m p l e sufletul, cnd e v z u t ca Unul, de a t t a bucu rie i lumin, p e n t r u c u n i t a t e a Lui nu e o u n i t a t e abstract, m a t e m a t i c , ci p l i n t a t e a de v i a c a r e le c u p r i n d e pe t o a t e cele ce snt mai presus de t o a t e frumuseile i b u n t i l e lumii. Din D u m n e z e u , ca singurul cu a d e v r a t Unul, i r a d i a z orbitor t o a t e frumuseile, luminile, sensurile, darurile.

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

425

S nzuim, deci, prin buna srguin, s ajungem in Duh la aflarea i cunotina Celui ce e singur Unul, de la care snt nceputurile tuturor i n care snt hotarele tu turor. Fcnd aa, cu siguran ni se va deschide de la sine poarta dragostei dumnezeieti prin harul lui Hristos i vom intra la odihna Domnului nostru (Evr. 4, 3), n fe ricire i veselie mult, i vom cunoate bucuria mprt irii de Unul i vom gusta din dulceaa dumnezeiasc, de venind i noi una i nemaifiind sfiai i mprii, po trivit cu rugciunea Mntuitorului ctre Tatl, n care ce re: ca s fie una, precum i noi una sntem (Ioan 17, 22). Atunci, vom fi pzitorii deplini ai poruncii care zice : S iubeti pe Domnul Dumnezeul tu din tot sufletul tu, i pe aproapele tu ca pe tine nsui (Deut. 19, 18). Atunci, vom fi ajuns la desvrirea cea cu putin omu lui. Cci sfritul legii este iubirea (Rom. 13, 10). n aceasta atrn nu numai toat legea i Proorocii (Matei 22, 10), ci i cei desvrii dup Dumnezeu n Hristos. 25. Toate unindu-se n chip firesc n Duhul, mpr irea nseamn o cdere din Duhul. De aceea, i mintea cnd se mparte n lucrarea ei, este n afar de petrece rea n El dup har. Iar aceasta o sufer privind lucruri felurite. Cci nu poate avea nemprirea privind lucruri felurite. Fiindc, dac ar presupune cineva c se poate aceasta, nu ar putea explica uor de ce mintea linitit e alta dect mintea tulburat. n acest caz mintea celor purtai de Dumnezeu s-ar arta asemenea celei tulbura te de neornduiala patimilor, ceea ce e absurd. Deci, min tea fcndu-se dup lucrare asemenea cu ceea ce pri vete, n mod necesar privind la cele compuse, se face i ea felurit i, cznd din simplitate, nu poate s-i ps treze nemprirea. Iar aflndu-se mprit, e mai puin dect toate curat de pcat, odat ce i nsui faptul de a se mpri e socotit pcat de cei ce pot s ptrund n

426

FILOCALIA

aceste lucruri. Dac, prin urmare, puterea nelegtoare a minii cere s guste, prin privire spre Unul suprem i mai presus de lume, ntr-o simire nelegtoare, n chip unitar, Binele cel mai presus de fire, cnd petrece n m prire, cade n afar de har. De aceea, trebuie s ne prindem de Unul cel mai pre sus de lume i s cutm la El singur cu tot sufletul, dac vrem s scpm de mprire i nstrinare. Dar, nu nu mai att, ci chiar dac mintea ar privi spre un singur lu cru, dac acesta ar fi creat, nu ar putea izbuti s se fac nemprit. Cci unul creat nu se poate numi propriuzis simplu, odat ce este hotrnicit, compus i circum scris ; i de aceea, nici nu are dreptul s fie numit n chip simplu Unul. Iar mintea aintindu-i privirea spre el, nu va avea lucrarea sa simpl i unic. Cci privirea ei va fi hotrnicit i circumscris i compus, cum este 766 i ceea ce e contemplat de ea . Ca atare va cdea din
766. Nu n u m a i cnd p r i v e t e spre m u l t e m i n t e a e m p r i t i deci t u l b u r a t , ci i cnd p r i v e t e spre un singur lucru, dar creat. Cci un lucru creat, fiind mrginit, nu p o a t e absorbi m i n t e a n t r e a g n privirea lui, ci r m n n ea m a r i rezerve n e a n g a j a t e n a c e a s t privire, r e z e r v e c a r e pro testeaz mpotriva angajrii minii, m p o t r i v a p r e o c u p r i i ei de acel singur lucru, p r o d u c n d n om o sfiere. o sfiere pe c a r e o experiaz a p r o a p e p e r m a n e n t fiecare din noi. In nici-un lucru nu gsim t o t u l . De a c e e a cu o alt p a r t e din fiina n o a s t r tnjim spre altceva. Mai ales nu gsim totul cnd l privim ca stnd de sine. El r m n e atunci i neexplicat. El e p o t e n i a l compus m c a r prin faptul c e legat de temeiul ultim al tuturor, de Dumnezeu. N u m a i Dumnezeu e explicabil prin Sine, fiind i cuprinznd totul. D a r fiecare lucru se a r a t c o m p u s i prin faptul c e hotrnicit. Cci orice m a r g i n e implic contiina a ceva dincolo de m a r g i n e (Simon Frank, La connaissance de l'etre). De a c e e a nici-un lucru nu e n chip simplu Unul. Cci n e c u p r i n z n d toate, p r e s u p u n e c dincolo de el, al t u r e a de el, snt i altele. Dar Unul a d e v r a t nu p o a t e fi nici un fel de temelie i m a n e n t a totului n sens panteist. Unul n acest sens e silit de legea sa i n t e r i o a r s se diversifice, deci are n sine multiplicitatea n mod potenial. El e n a t u r , nu e subiect. El e identic cu multiplul ce iese din el. Dar nu e aa Subiectul dumnezeiesc i de a c e e a nici s u b i e c t u l uman, fcut dup

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

427

harul dumnezeiesc, care o face simpl, fr de nceput i necircumscris. i va fi n afar de Unul cel ascuns i mai presus de nelegere 7 6 7 . De asemenea, se va lipsi de slava sa, care este bucuria de a fi obria unic i fr de nceput a lucrrii, bucuria de nehotrnicire, de simplita te, de a fi ajuns fr chip i unitar. i nu va ajunge s ptimeasc n sine ntiprirea frumuseii mai presus de fire i atotnegrit. Drept aceea, se cuvine ca mintea s caute i s tind spre Cel fr de nceput, simplu, neho trnicit i cu adevrat Unul i de acolo s se grbeasc a se face luminat i a se mpreuna eu unitatea de obrie, care adun toate i, ca urmare, cu sine nsi. Prin aceasta, nu numai c va fi iubit de Cel Prea Bun, ca una ce s-a fcut asemenea, ct i este cu putin, cu nehotrnicia i simplitatea Celui fr chip i fr form, ci va putea i s iubeasc frumuseea dumnezeiasc i mai presus de frumusee i de fire, ca una ce este nlat, cum s-a zis, spre asemnarea cu ea 7 6 8 . Cci, dac n cel
chipul Lui. Energiile divine nu snt u n a cu fiina divin, iar pe de alt p a r t e ele nu snt nici u n a cu lumea. A c e a s t a e c r e a t prin energii, nu e m a n a i e a lui Dumnezeu. Pericolul panteismului p a t e teologia occiden tal, c a r e nu face o deosebire n t r e energiile n e c r e a t e i creaie. Subiec tul u m a n p o a t e r m n e sau r e d e v e n i i e l unul, p e n t r u c s e b u c u r d e un fel de transcenden fa de n a t u r . Dar e o t r a n s c e n d e n c r e a t , n u c r e a t o a r e . I n s s e p o a t e considera c a p a r t i c i p n d l a t r a n s c e n d e n , p e n t r u c tinde s se ridice p e s t e lumea c r e a t i n u m a i n lumea n e c r e a t i g s e t e mplinirea. Subiectul u m a n actualizeaz n mod contient n e h o t r n i c i r e a sa i p o a t e tri n nesfrirea subiectului divin, p e n t r u c s-a fcut a s e m e n e a cu El prin p r i m i r e a energiei Lui n e c r e a t e , fiind capabil s o primeasc. 767. Nemaifiind n l e g t u r cu Unul p r i n v e d e r e , m i n t e a va fi n afar de harul, sau de raza t r a n s f o r m a t o a r e ce v i n e din El. Nu va fi actualizat simplitatea ei i nu va primi n a c e a s t simplitate nesfrita bogie a Unului, p e n t r u c nu are h a r u l Celui cu a d e v r a t Unul, sau l e g t u r a cu El, c a r e le c u p r i n d e p r i n Sine pe t o a t e . 768. N u m a i m i n t e a c a r e se u n e t e cu Unul dumnezeiesc, se u n e t e , n lucrrile ei, i cu sine nsi, d e v e n i n d u n a n lucrare, cum e u n a n fiin. N u m a i ea e c o n t i e n t de u n i t a t e a ei n e h o t r n i c i t i i-o t r i e t e .

428

FILOCALIA

asemenea obinuiete s se nasc o dispoziie iubitoare fa de cele asemenea, e vdit c mintea va fi iubit i va iubi pe Dumnezeu, fiindc ceea ce este asemenea, este asemenea unuia asemenea i precum asemna rea i are complimentul ei care i corespunde, tot aa cine iubete este iubit la rndul su. Iar o mpreun pti mire mai mare ca aceasta ntre Dumnezeu i suflet, nu exist 7 6 9 . 26. Mintea se ridic peste firea sa atunci cnd se ri dic desvrit la ceea ce e mai presus de minte, fcndu-se fr chip i fr form i n ntregime ndumne zeit, fr de nceput i nesfrit i, aa zicnd, mai pre sus de unitatea sa 7 7 0 . Iar cnd i pstreaz n sine ne legerea sa, chiar dac se ndeletnicete cu cele dumne zeieti i mai presus de simuri, ea se mic i lucreaz n chip natural i rmne nc n firea sa. Iar ceea ce e mai presus de fire ntrece cu mult ceea ce e dup fire i
Numai p r i n t r i r e a u n i t i i s a l e n e h o t r n i c i t e n lucrare, a u n i t i i sale abisal de bogate, t r i e t e u n i t a t e a infinit de b o g a t a lui Dumnezeu. Dar i invers, n u m a i trind r e l a i a intim cu Subiectul divin, t r i e t e reali t a t e a indefinit a s u b i e c t u l u i p r o p r i u . 769. Ptimire mai m a r e n t r e D u m n e z e u i suflet nu exist. v o r b a de afeciunea trezit de D u m n e z e u n suflet i invers. Afeciunea a c e a s t a e nu n u m a i g n d i t , ci i p r o d u s de r s p u n s u l fiecruia la d o r i n a celui lalt. Desigur, D u m n e z e u a c c e p t cu voia a c e a s t afeciune p r o d u s de r s p u n s u l iubitor al sufletului omenesc. A d u n a r e a minii din t o a t e n D u m n e z e u e i o fapt a iubirii, un r s p u n s afectuos al omului la dorina lui Dumnezeu, nu n u m a i o m i c a r e i n t e l e c t u a l . 770. M i n t e a trece, ntr-un act de t o t a l iubire p e n t r u D u m n e z e u , din colo de sine. Iar n t r u c t ea e tot ce e m a i n a l t n ordinea c r e a t , m i n t e a ridicndu-se peste sine, se ridic n t r a n s c e n d e n a divin. De a c e e a min tea e fcut p e n t r u t r a n s c e n d e n , implic n ea r e l a i a cu t r a n s c e n d e n a . Dar n t r u c t n u m a i cele c r e a t e snt pe m s u r a nelegerii ei, ridicndu-se n Dumnezeu, m i n t e a se ridic la c e e a ce e mai p r e s u s de n e l e g e r e . Cci p l a n u l nelegerii coincide ntr-un a n u m i t fel cu p l a n u l creat, sau ima nent. Dar a c e a s t i n t r a r e n p l a n u l t r a n s c e n d e n t este o e x p e r i e n sau o p t i m i r e a infinitei bogii mai p r e s u s de lume, a s c u n s n U n u l dum nezeiesc.

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIV

429

e cu mult mai sus. De aceea, trebuie s ne plac a ne sili s ne ridicm la ceea ce e mai presus de fire, care e mai bun, dup porunca ce zice: Rvnii cele mai bune dintre daruri (1 Cor. 12, 31). Dar mintea aflndu-se n ceea ce e mai presus de fire, se afl n Dumnezeu. Cci Dumne zeu este n afar de toat firea, fiind Cel atotvechi (atotoriginar) i simplu U n u l 7 7 1 . De aceea, mintea trebuie s tind spre Cel atotvechi (atotoriginar) i simplu Unul i spre El trebuie s se sileasc a privi i a se ridica pentru ca, aflndu-se n Unul Cel mai presus de fire, ntr-un chip mai presus de lucrarea ei natural, s ajung la o stare mai bun dect cea a sa dup fire 7 7 2 . 27. Fiecare dintre fpturile existente se bucur de cele proprii ale sale i se odihnete n chip natural n ele.
771. Se afirm t r a n s c e n d e n t a lui Dumnezeu, ca Cel ce e mai vechi dect t o a t e , sau atotvechi, adic fr de nceput i Unul n mod simplu. Tot ce e n fire, n n a t u r a c r e a t , p o a t e fi unul n mod compus, sau legat de altceva. Sufletul de exemplu e legat de t r u p i pe l n g a c e e a , ca i ngerul, e l e g a t de Dumnezeu (). Singur Dumnezeu e simplu n mod absolut, nefiind legat de nimic (). 772. Ridicarea minii p e s t e firea ei, n Unul divin t r a n s c e n d e n t , n s e a m n ridicarea ei p e s t e l u c r a r e a ei n a t u r a l ; n s e a m n c Dumnezeu s d e t e in ea l u c r a r e a Lui, deci c D u m n e z e u o ridic prin lucrarea Lui, dei m i n t e a i-a nsuit a c e a s t l u c r a r e a Lui, i prin p t i m i r e a ei. T r a n s c e n d e n a lui Dumnezeu, n n v t u r a cretin, nu n s e a m n n c h i d e r e a lui Dumnezeu ntr-un plan inaccesibil creaturii, ci ea indic simplu c El e din alt p l a n dect cel creat, n a t u r a l , i m a n e n t , supus legilor n a t u r a l e , n s e a m n c exist o p u t i n p e n t r u c r e a t u r de a fi r i d i c a t din planul n a t u r i i ; c exist un alt p l a n u n d e p o a t e fi ridicat. Iar ntruct acest plan e planul voinei i al libertii s u v e r a n e i al puterii absolute peste orice lege, n manifestarea binelui, c r e a t u r a contient nu p o a t e fi ridi c a t dect de l u c r a r e a lui Dumnezeu c e l t r a n s c e n d e n t n acel plan. T r a n s c e n d e n a lui Dumnezeu e o t r a n s c e n d e n activ, capabil i doritoare s lucreze asupra p l a n u l u i n a t u r i i c r e a t e , p e n t r u a o ridica n planul iubirii i libertii Sale absolute. Prin ridicarea n acest plan, subiectul u m a n devine mai bun dect este d u p fire. El ajunge la plenitudinea exerciiului libertii a d e v r a t e , ct v r e m e n p l a n u l naturii sale nu o p o a t e exercita plenar.

430

FILOCALIA

Dar ele toate au preexistat mai nainte dup cauz, n Cauzatorul cel atotoriginar. De aceea, mintea va ajunge n chip firesc la bucuriile adevrate i va avea fericirea netrectoare i se va odihni desvrit, cnd, strbtnd i lsnd n urm toate, se va ntinde la cauza aceea origi nar, unic i cu totul prima i va ajunge, printr-o n toarcere nelegtoare, acolo de unde au luat fiin toate nceputurile, mijlocurile i sfriturile (intele) tuturor; la cauza n care i-au avut de mai nainte temeiul i snt inute toate i prin care snt duse spre inta proprie cele ce se desvresc; la cauza pentru care dobndesc ptimi rea cea bun cele ce se mprtesc de aceast bun pti mire 7 7 3 i de ctre care a fost zidit i mintea nsi, aa cum este. Cci, n oarecare chip, mintea ntorcndu-se spre cauza proprie a tuturor, se ntoarce spre sine nsi, ntruct cauza aceea este prototipul (modelul) ei 7 7 4 . De fapt, fiecare se iubete pe sine n chip firesc i mai ales mintea ptimete de aceast iubire 7 7 5 . Dar, fiind chip suprafrumos al frumuseii necuprinse a Unului cel mai presus de nelegere, caut cu dragoste, prin ntoarcere, spre cauza ei, pentru c, precum s-a spus, privind acolo se vede pe sine i se iubete pe sine mai presus de orice 7 7 6 .
773. P t i m i r e a cea b u n e p t i m i r e a fericirii i a iluminrii, a iubirii. Cci t o a t e a c e s t e a snt p r o d u s e n noi de D u m n e z e u . Chiar n v i a a p u r pmnteasc nu d o b n d i m fericirea n u m a i ca un rod al aciunii n o a s t r e , ci i ca un rod al iubirii ce ni se d r u i e t e de c t r e altul. 774. N u m a i p e n t r u c mintea, a d u n n d u - s e n Dumnezeu, se r e g s e t e pe sine, ajutat de cauza i de m o d e l u l ei, c a r e l u c r e a z n ea n mod eficient, ea, depindu-se pe sine, experiaz, n chip p a r a d o x a l , n acelai timp cea mai d e p l i n fericire s a u p t i m i r e a c e a mai b u n . Iar p r i n aceasta, dei ajuns n afar de sine, realizeaz d o r i n a ei fireasc de fericire deplin. 775. M i n t e a se iubete mai mult dect orice fptur, p e n t r u c e con t i e n t de sine. 776. A a se m p a c iubirea de sine cu d e p i r e a de sine. In cauza sa, m i n t e a i u b e t e att pe D u m n e z e u ct i pe sine. Dealtfel n g e n e r a l , iubind pe altul, orice subiect i g s e t e n a c e a s t a fericirea sa. Deose-

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

431

Dar, i altfel, cei ce-i au fiina de la cineva, simt n chip firesc o pornire de dragoste fa de acela de la care snt, precum i invers, prinii snt stpnii de dragoste fa de cei nscui din ei. De aceea, n cel ce se ntoarce spre Unul, care e cauza tuturor, rsare o mare plcere. Cci se ntoarce, cum s-a zis, n acelai timp spre Acela n care este i totodat spre sine nsui. Fiind c n Acela exist de mai nainte, n virtutea cauzei, toate i anume i min tea, ca una din toate, se afl n Unul cel mai presus de nelegere, ca n cauza i n modelul tuturor. 28. Precum din Cel ce este mai presus de fiin, e toat fiina, din Cel mai presus de fire toat firea, din Cel netemporal i necompus toate cele vremelnice i com puse i din Cel necreat toate cele create, aa din Cel fr chip s-a fcut tot chipul i din Unul mai presus de lume cele multe artate. Deci, cel ce nu se ndeletnicete cu Unul cel fr chip i nu caut spre El, atrnnd oarecum de El, ci spre ceva din cele vzute n chip i zidire, ace la d ntietate la ceea ce este neasemnat mai prejos de Cel ce este aezat deasupra, i se afl aproape de nchin torii la idoli. Cci cu ce se ndeletnicete cineva i spre ce nzuiete, aceea i dorete. Iar ceea ce dorete, aceea l i biruiete. i ceea ce-l biruiete, aceea l i robete. i astfel unul ca acesta slujete cu adevrat zidirii n locul Ziditorului. Cci mintea fiecruia s-a robit i slujete lu crului spre care nzuiete i cu care se ndeletnicete. i pe acela l iubete. Dac, deci, ndeletnicirea cu altceva i privirea la altceva dect la Unul cel simplu i fr chip aduce atta lunecare, srguina noastr trebuie s se n drepte spre Unul cel simplu i fr chip spre a-L cunoa te prin ntoarcere i ntindere nelegtoare, ca s avem
birea de egoism, e c subiectul m e u nu p o r n e t e la iubirea altuia cu intenia de a gsi fericirea sa. Ea i v i n e fr s se g n d e a s c nici-o clip la ea.

432

FILOCALIA

parte de comorile a toat cunotina (2 Petru 2, 9). Cci, cei ce s-au unit cu El se mprtesc de odihna sau de oprirea a toat contemplarea, de ncetarea cugetrii, de tcerea mai presus de minte i de veselia de netlmcit, din mult uimire 7 7 7 . 29. Dac toate cele ce exist doresc existena, iar existena tuturor se afl dup cauz n Unul cel mai pre sus de existen, urmeaz c toate cele ce exist i mai ales cele raionale, dac se mic drept i cum trebuie, dorind existena, doresc pe Unul cel mai presus de exis 778 t e n . Deci, mintea care nu se ntinde spre Unul cel mai presus de existen, nici nu-L dorete pe El, se folo sete greit i pctos de micare i cade din vrednicia ei, care st n cunoaterea Unului cel mai presus de existen i n unirea atotdumnezeiasc i mai presus de minte cu El, ca i n iubirea Lui. 30. Cauzele au n chip prisositor frumuseile celor cauzate. Iar cauza tuturor ndeobte este Unul cel mai presus de fiin. Deci, dac mintea s-ar alipi de ceva din cele ce snt n urma Unului mai presus de fiin, ca bun, sau ca vrednic de atenia minii, i-ar grei, fr ndo ial, inta. Ea ar fi iubitoare de bine, dar nu s-ar mica spre Unul prim i propriu i mai presus de fiin, din
777. In u n i r e a cu Unul n c e t e a z i c o n t e m p l a r e a , sau v e d e r e a duhov niceasc. Ba n c e t e a z chiar orice efort de n e l e g e r e . P e n t r u c nu mai e n e v o i e s se t r e a c la o m a i m a r e n e l e g e r e , la n e l e g e r e a a a l t c e v a mai nalt. o stabilitate n Acelai nesfrit, sau n e h o t r n i c i t ; o stabi litate ntr-o n e l e g e r e mai presus de orice n e l e g e r e ; i deci o nele g e r e d e c t care alta mai n a l t nu exist. 778. Existena t u t u r o r i a r e o r i g i n e a n Unul cel m a i presus de existen, n Cel t r a n s c e n d e n t c r e a i u n i i multiple i c o m p u s e prin firea ei. Pe de alt parte, t o a t e c e l e ce exist doresc s existe mai mult i e t e r n . Drept u r m a r e , t o a t e i c a u t n t r i r e a existenei lor i plusul de existen n Cel mai p r e s u s de existen. Dac nu o c a u t acolo, sufer o slbire a existenei lor.

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

433

care snt toate cele bune prin mprtire, ci s-ar mica, prin nepsare i nepricepere, spre cele ce se mprtesc de buntate. Dar mintea care se cerceteaz cu succes i ntinde privirea nelegerii spre Unul cel mai presus de fiin, cunoscnd limpede c astfel va dobndi cu priso sin ceea ce dorete, ajungnd n cauza sa prin acea pri vire nelegtoare. Ea va cunoate c nimenea nu-i dru iete buntile sale, sau oricare altele, dect Unul cel mai presus de fire. Cci, chiar de ar socoti c unele din ele i vin dintr-o putere a sa, acestea nu obinuiesc s rmn pururea n mintea iubitoare. Numai Sfntului Duh I s-a ncredinat s fac aceasta i s le lucreze cum vrea, i n cine vrea, fiind Domn al firii stpnitoare i persoa n a Unitii n trei ipostasuri. Deci, spre Unul cel mai presus de fire trebuie s se ntoarc mintea. Cci la El este nu numai izvorul tuturor buntilor, ci i mpri rea nempiedicat a darurilor. 31. Toate cele ce exist doresc n chip firesc binele. Iar binele adevrat este Unul, mcar c se zic multe bune. Cci binele n chip simplu i, aa zicnd, desvr it nu-l vei afla nicicnd n cele multe, ci n ele vei afla numai un bine numit aa n virtutea vreunei mprtiri de bine, ntruct particip la binele din Unul mai presus de fire; deci nu-l au din ele nsei. Numai Unul acela mai presus de fire e bun n chip simplu i mai presus de buntate, izvor a toat buntatea i druitor ultim al ce lor ale sale, ntorcndu-le pe toate spre Sine n chip fi resc. El este izvorul a toat fiina, existena, destoinicia, puterea, micarea, lucrarea, nsuirea i a oricrei fru musei i bunti. Simplu vorbind, toate cele ce exist i cele contemplate n jurul lor i au ieirea prin facere din Unul cel mai presus de fiin. De aceea, mintea care e purtat spre altceva i nu spre Unul simplu i mai presus de fiin i are micarea greit. Ea se mic poate

434

FILOCALIA

spre bine, dar nu spre binele simplu i propriu-zis, nici spre Cel ce face cele bune i pe cele mai bune i pe ce lelalte care au nevoie de bine i de mai mult bine, prin tr-o covritoare revrsare binefctoare. 32. Deci mintea celor muli, zcnd din nepricepere n mprire i fiind sfiat de cele multe, nu cunoate Binele, adic pe Unul simplu, nici nu-L caut, nici nu se ndeletnicete cu El. Despre acetia zice Duhul n David: Muli zic: cine ne va arta nou cele bune? (Ps. 4, 7). Dar nu Binele. i, pe drept cuvnt. ngrijindu-se i trudindu-se cu multe, au uitat c un lucru trebuiete (Luca 10, 42). Acest lucru, sau partea artat de Cuvntul lui Dumnezeu, ca cel bun, l-au trecut cu ve derea sau, nesocotindu-l, s-au pgubit de el fr s se gndeasc mcar c merit s fie cutat mai presus de toate. Iar cei ce s-au lsat povuii de David, ca de un pedagog, i au judecat c trebuie s calce pe urmele lui, zic : nsemnatu-s-a peste noi lumina feei Tale, Doam ne (Ps. 4, 6), adic cunotina slavei Tale celei una s-a ntiprit n noi ca ntr-o oglind. Astfel norodul cel mult se bucur de buntile cele multe. Iar cei ce vieuiesc duhovnicete, se lumineaz de cunotina Binelui cel Unul i simplu, fiind luminai mai presus de l u m e 7 7 9 . 33. Precum apa unui ru e mai mare cnd curge unit, dect cnd e desprit n multe praie, aa i privirea minii i micarea i dorina ei este mai puternic atunci cnd se aintete spre un singur lucru n chip unitar i fr mprire, i nu desprit n multe i multe feluri. Iar aceasta se ntmpl cnd se ntinde, caut i privete la Unul cel simplu i mai presus de lume. Cci Unul atot779. Se afirm o opoziie n t r e n o r o d u l celor muli c a r e se b u c u r de p l c e r i l e celor m u l t e , dar t o a t e puin satisfctoare, r m n n d cu mintea m p r i t n t r e ele, i n t r e cei puini c a r e se desprind de ele i se c o n c e n t r e a z n bucuria nesfrit de Unul c e l nesfrit de bogat.

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

435

simplu i mai presus de lume are cu adevrat puterea de a o aduna. i nvrednicindu-se mintea s-L vad pe Aces ta, e cu neputin s nu ia forma Lui, pe ct se poate, ase menea unui chip, i s nu se fac unitar, simpl, fr culoare, fr chip 7 8 0 , fr calitate, cu neputin de atins, nehotrnicit, nesfrit, fr figur i simplu una mai presus de lume, luminat de razele dragostei dumneze ieti 7 8 1 i mai presus de lume i ncununat cu descope rirea cunotinei tainice, a tcerii i a nenelegerii mai presus de cuvnt i de nelegere 7 8 2 , desftndu-se de o bucurie duhovniceasc i de o veselie cereasc. Cci mintea ajuns acolo s-a preschimbat ntr-o minte mai dumnezeiasc 7 8 3 i a mbrcat form dumnezeiasc, ntiprindu-se duhovnicete de Cel ce e simplu, fr chip i figur, Unul, i celelalte spuse nainte. Iar de nu i se ntmpl aceasta i nu ptimete o astfel de prefacere dumnezeiasc, nu a ajuns la atingerea i la ntiprirea Unului cel mai presus de lume. Cci Dumnezeu este uni tate unificatoare i Minte mai presus de nelegere. De aceea, mintea primete ntiprirea Lui mai presus de lume, atunci cnd, deodat cu cele spuse, se face ea n780. Pe de alt p a r t e , m i n t e a privind la cel U n u l n e h o t r n i c i t , i r e c t i g i ea n e h o t r n i c i r e a i n s e n s u l a c e s t a ia c h i p u l Lui (), c a r e este n acelai timp l i b e r t a t e a de orice chip definit, c o n t u r a t , cu margini de j u r mprejur (). M a i jos se s p u n e : cu n e p u t i n de atins, n sensul c nici-un lucru nu o a t i n g e i nici-o p e r s o a n nu o p o a t e t u l b u r a , sau p r i n d e . 781. D r a g o s t e a lumineaz d i n u n t r u c h i p u l persoanei, dar i a r a t n acelai timp n e h o t n i c i a , a d n c i m e a fr fund. 782. N e n e l e g e r e a a c e a s t a nu e o lips de n e l e g e r e , ci o n e l e g e r e mai p r e s u s de n e l e g e r e . De a c e e a c e l ce o a r e t a c e , dndu-i s e a m a c nu o p o a t e exprima. Ba lumineaz chipul celui ce o are, mai mult dect l lumineaz o r i c e n e l e g e r e obinuit. 783. Pe orice t r e a p t n o u a unirii cu Dumnezeu, m i n t e a se face mai dumnezeiasc, nu prin fiina, ci p r i n l u c r a r e a d u m n e z e i a s c mai b o g a t al crui subiect a devenit, p r i n s l l u i r e a lui D u m n e z e u cu l u c r a r e a Lui, n subiectul celui ce p r i v e t e la D u m n e z e u .

436

FILOCALIA

sasi unitate mai presus de nelegere, prin ntiprirea dumnezeiasc 7 8 4 .

ptimind

aceasta

34. Treimea dumnezeirii mai presus de fiin este mpreunat ntr-o unitate mai presus de fire. Cci Dum nezeu este o unitate ntreit ipostatic. De aceea, sufletul nu poate ajunge la asemnarea nrudit cu Dumnezeu, ca un chip al Lui, dect dac, rmnnd ntreit, se face una cu sine n chip mai presus de fire. Iar prin cele trei pri ale sufletului nu neleg partea raional, mnia i pofta. Cci nu n acestea constau, propriu-zis, cele trei pri ale sufletului. Sufletului raional nu-i este prea proprie pofta i mnia. Acestea snt luate din partea ne raional i i se altur lui pentru vieuirea trupeasc de aici, fiind n ele nsei neraionale i ntunecate. Iar su fletul este raional i firea lui e plin de lumin nele gtoare. Propriu sufletului trebuie s spunem c snt ace lea fr de care nu-i poate mplini lucrarea sa. Dar fr mnie i poft poate lucra; i mai ales atunci lucreaz cu adevrat, cnd lucreaz fr acestea. Deci acestea nu snt cu adevrat pri ale sufletului, ci, cum am spus, puteri ale laturii animalice i de jos a vieii, care-i stau sufletului alturea. De aceea, sufletul raional, privind cu nelegere la cele de sus i ntiprindu-se n el cele cunoscute cu min tea i ntinzndu-se, i, aa zicnd, srind peste sine, arun c undeva departe, ca pe o bagatel deart, pofta i mnia, neavnd la ce s ntrebuineze acestea acolo unde e simplitate, lips de chip, de form, de culoare i toate celelalte cte cer o minte dezlegat i cu totul simpl. Sufletul e ntreit potrivit cu simplitatea lui, ntruct e minte ce se folosete de cuvnt (raiune) i de duh, care snt cele mai proprii lui i vatm mai puin dect toate
784. n t i p r i n d u - s e n minte, Unul cel fr chip i m a i p r e s u s de n elegere, a c e a s t a se face ea nsi u n a n chip m a i presus de n e l e g e r e .

CAL IST CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

437

simplitatea lui 7 8 5 . Pentru c nici Treimea dumnezeirii celei una, al crei chip e sufletul, nu e o piedic a unit ii i simplitii Sale, ci dumnezeirea este unitate ntru totul simpl i mai presus de fiin i, totui, nu mai puin o Treime necltinat. Astfel sufletul, sau mintea (cci sufletul e minte i ntreg minte), cuvntul (raiunea) i duhul, fcute n chip mai presus de fire una, ne nf ieaz asemnarea propriu-zis a dumnezeirii celei una n trei ipostasuri. Iar aceasta nu poate proveni din alt parte dect din privirea i contemplarea unitii treimice mai presus de fire 7 8 6 . Pentru c aceasta este cea care a fcut i sufletul astfel i care-l readuce la aceast stare dup ce a czut. Cci fr aintirea i fr privirea spre Ea, e cu neputin s i se ntmple aceasta sufletului. Iar nentmplndu-i-se aceasta i nerevenind la asemnare, ne artm lipsii i de acest mod (treimic) de a fi. Spunem acestea despre lucrarea contemplativ i des pre adevr, care snt cu deosebire vrednice de toat srgu ina i fr de care nu e cu putin s ne sltm la starea neptima 7 8 7 . Cci precum binele ne cere fptuirea ca
7 8 5 . I n t r - a d e v r , Prinii cunosc dou treimi ale sufletului : u n a c a r e const n raiune, n mnie i poft, i alta c a r e const n minte, r a i u n e sau cuvnt, i duh. In prima t r e i m e prile snt mai p u i n unite. De a c e e a u n e o r i ei c o n s i d e r sufletul d e o s e b i t de m n i e i poft. In a doua, prile s n t att de u n i t e , c u n a nu p o a t e fi c u g e t a t lucrnd fr c e l e lalte. T r e i m e a aci nu slbete u n i t a t e a . Toi Prinii o consider pe a c e a s t a chip al Sfintei Treimi. 786. N u m a i p r i n a c e a s t a este sufletul u n u l i ntreit, sau chipul Sfintei Treimi, p e n t r u c a fost fcut p e n t r u privirea nu a unui D u m n e z e u uniper sonal, ci a lui Dumnezeu, U n u l n fiin, dar ntreit n P e r s o a n e . C h i a r dac nu privete contient pe Dumnezeu ca Treime, sufletul este legat de Dumnezeu ca Treime. Treimea i n t i p r e t e , n c e p n d de la creaie, ne n c e t a t chipul n suflet. 787. Aci se face o l e g t u r ntre chip i n e p t i m i r e . Chipul treimic al lui Dumnezeu n om, r e a c t u a l i z a t prin c o n t e m p l a r e a lui Dumnezeu cel treimic, coincide cu r e v e n i r e a sufletului la n e p t i m i r e . Cci chipul se t u l b u r prin alipirea p t i m a la lucruri, p r i n mnie i poft, sau prin slbirea lucrrii v z t o a r e proprie minii.

438

FILOCALIA

s ajungem neptimai, aa adevrul ne cere contem plaie ca s ajungem dumnezeieti la chip, slujind lui Dumnezeu n toate i dorind s ne facem dumnezei prin lucrare, i s fim asemenea, pe ct se poate, cu modelul prim 7 8 8 . Iar dac e necesar s ne facem una pentru a ne asemna cu unitatea modelului mai presus de lume, iar aceast unitate se nfptuiete n noi prin privirea, con templarea, ntinderea i ntoarcerea nelegtoare spre Unul cel mai presus de lume i prin cutarea nentoars spre acest Unul, atunci trebuie s ne silim n tot felul s privim spre Unul cel mai presus de lume i mai presus de nelegere i s ne atrnm de El ntregi cu toat sr guina, din toat inima i din tot sufletul i s hrnim n noi nine dragostea Unului mai presus de lume i mai presus de simplitate, nct nsi dragostea Lui s ni se fac aripi simple n suiul nostru nelegtor spre El. In felul acesta vom fi totdeauna ca n vzduh, ntr-o stare unitar fr chip, mpreun cu Domnul (1 Tes. 5, 17), cu Unul treimic cel adevrat, ludnd cu mintea, cu cu vntul i cu duhul Treimea, uimii, copleii i unii cu Unul n chip unitar mai presus de unire. 35. Unitatea sensibil este nceputul a toat muli mea numeric. Iar unitatea mai presus de lume este n ceputul a toat mulimea vzut i gndit i a tot ce este. Precum, deci, tot numrul i are nceputul de la unitate, aa tot ce exist oriunde, pornete de la Unul mai presus de lume, fie n calitate de cauz natural, fie fctoare 7 8 9 . Dar unitatea numeric, ntruct este supu788. D u p ce a spus, n propoziia dinainte, c la n e p t i m i r e se ajunge prin c o n t e m p l a r e , acum s p u n e c la ea se ajunge p r i n fptuire i c p r i n c o n t e m p l a r e se ajunge la ndumnezeire. Dar c o n t r a z i c e r e a se p o a t e re zolva, d a c inem s e a m c n a i n t e de a porni p r i n c o n t e m p l a r e spre n dumnezeire, t r e b u i e s fie realizat p r i n fptuire, n e p t i m i r e a . 789. Unul dumnezeiesc e c a u z a n a t u r a l a energiilor Sale n e c r e a t e i c a u z a f c t o a r e ( c r e a t o a r e ) a fpturilor.

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

439

s simurilor, se pune cea dinti fa de cele ce i urmeaz ei prin fire. Cci, fiind nceputul tuturor celor numrate, simirea numrnd o pune nti pe ea. Dar cu unitatea mai presus de lume, fiindc este mai presus de minte, se petrece invers. Cci unitatea aceasta, dei e, prin fire, nainte de toate, mintea o pune dup toate. Fiindc nici-o minte n-a putut s nceap de la Unul cel mai presus de lume i de la El s nainteze la cele multe. Ci, dimpotriv, de la cele multe se urc i se adun la Acela. Acolo este necesar numrul unu simului pen tru a nainta la cele multe ; altfel nu e cu putin s nu mere sau s nainteze precum voiete. Aici, ns, snt ne cesare minii cele multe, pentru ca prin ele s-i fie cu pu tin ridicarea la Unul mai presus de lume i s se adune in sine, neputnd urca pe nicieri prin alt parte spre n chipuirea Unului mai presus de lume. Astfel, mintea, folosindu-se de rnduiala i de calea potrivit ei, ncepe de la cele multe, sfrind la Unul cel mai presus de lume i cel mai din vrf. Fiindc unul cu noscut cu simurile e uor de cuprins i uor de limitat; simul l pune n chip natural i prin afirmare primul, cum o cere firea lui. Dar Unitatea cea mai presus de lume, cutat cu mintea, fiind mai presus de fire i scpnd nelegerii, nu poate fi afirmat prima, potrivit cu firea ei, ca s nceap mintea de la ea, ci, mai degrab, fiind mai presus de fire, o afl mintea n chip mai presus de fire, nu la nceput, ci la sfrit, dup trecerea i, ca s 790 zic aa, numrarea celor multe .
790. Nu e vorba de p r o c e d u r a gndirii logice. A c e a s t a p o a t e afirma pe Unul din care p r o v i n t o a t e la nceput. Ea e aa zisa gndire deductiv, scolastic. Nu e v o r b a nici de o gndire inductiv, c a r e se ridic de la concret i i n d i v i d u a l la abstract, s a u la g e n e r a l . Ci e v o r b a de e x p e r i e n a real a U n u i a dumnezeiesc, c a r e dei e c o n c r e t , t o t u i e x p e r i a z pe Cel n c a r e snt t o a t e . La a c e a s t e x p e r i e n se ajunge p r i n c r e t e r e a duhov niceasc c e t r e b u i e s t r e a c p r i n c e l e multe, desprinzndu-se prin d e s p -

440

FILOCALIA

Cci, deoarece mintea are prin fire nelegerea, iar Unul mai presus de lume este neneles n Sine i nea propiat, mintea nclin din obinuin spre cele multe chiar fr s vrea, dat fiind c, pe de o parte, ea nu se poate opri de a cugeta, iar pe de alta, nu are putere s prind pe Unul cel mai presus de lume i din vrf. Dar, cutnd spre cele multe, n fiecare vede ceva de neles cu mintea, nu ca fiind de sine, ci ca al unui oarecare unul. Pe urm, adunnd din fiecare lucru vzut nelesul care se strvede i constatnd prin contemplare c aces tea conglsuiesc ntreolalt i nu se mpotrivesc i toate snt ca nite flori dintr-o rdcin, nainteaz de la cele multe la Unul cel mai din vrf, din care snt toate cele multe; i se adun n chip firesc de la existenele naturale la o ordine mai presus de fire, n care vede pe Unul cel mai presus de fire i de fiin, ntruct aparine firii min ii s vad unitar cele mai presus de fire, prin cele dup fire. Iar vznd mintea n chip negrit izvorul nitor i fctor al tuturor buntilor i frumuseilor i desftndu-se de Unul cel mai presus de fiin, nu se mai ntoar ce de bun voie spre cele multe, dei snt i acestea exis tente i bune i prtae de partea cea bun 7 9 1 . Cci fiind n chip firesc iubitoare de bine i de fru mos, mintea nu mai iese de bun voie de la Cel mai presus de toate, dect dac e silit la aceasta de cine tie ce mprejurare. Dar, fiindc modul de a fi al celor
tiinire de ele. De a c e e a acest U n u l e aflat n chip suprafiresc, d u h o v n i c e s c . Acestei ci i s-a dat p r e c d e r e n R s r i t u l cretin. Sau s-a cerut numaidect i a c e a s t cale. 791. In pasagiul acesta se afirm mai puin d e s p r i n d e r e a p r i n desptimire de c e l e m u l t e p e n t r u a ajunge la Unul. Se descrie m a i mult des p r i n d e r e a i n t e l e c t u a l . Dar prin ea se ajunge la o u n i r e t r i t cu Unul. Astfel a c e s t p a s a g i u e c a r a c t e r i s t i c p e n t r u u n i r e a logicii i a misticii n a c e a s t scriere. D a r a u t o r u l a r a t n c o n t i n u a r e c nsui u r c u u l nu e numai logic-intelectual, ci i d u h o v n i c e s c , sau mai ales duhovnicesc, adic d e s p r i n d e r e d e c e l e m u l t e p r i n virtui, p r i n d e s p t i m i r e , p r i n i u b i r e d e Dumnezeu.

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

441

ce exist e diferit, diferit e i privirea lor nelegtoare i diferit se ridic i mintea prin ele la Unul cel mai presus de lume i de fire. Dup prerea mea, ea trebuie s fac tot numai cte o mic poriune din calea ce duce de la cele multe spre Unul cel mai presus de fire i lume, pentru ca, urcndu-se ca pe o scar, s fac mi carea n chipul cel mai sigur i s cunoasc de e vreo lips n ea, sau n ceea ce trebuie s fie i dac se des fat de aceast lips ; i dac da, s-i dea seama ce e greit i ce o desparte de frumuseea aceea i o reine din urcuul spre ea, sau de la ospul dumnezeiesc ; i ce ar trebui s fac pentru a se ntoarce de unde s-a rostogolit ? n felul acesta va cunoate i pcla patimilor i transparena inimii curate i va oglindi cunotina adevrului, vzndu-l cum este el, i se va face prta de vederi cereti, va primi o simire dumnezeiasc i nu-i va scpa creterea sau scderea proprie. Peste tot va cunoate multe lucruri minunate i va nelege care este scopul linitii i al nchiderii n chilie. Dar despre acestea din urm, voim s vorbim chiar aci : Toate cele ce snt se mpart n create cunoscute cu simurile, n create cunoscute cu mintea i n necreate cunoscute cu mintea (inteligibile). Iar deasupra tuturor este Cel necreat i Unul mai presus de minte i de fiin . nvrtindu-se ochiul sufletului, adic mintea, ntre cele dinti i privind adnc n ele dup ce i-a ales s se liniteasc prin nevoine, se ridic de la fptuirea n singurtate a celor cuvenite, ca de pe o treapt oare care, la contemplarea (privirea) Celui cu adevrat exis tent i la ndeletnicirea cu El, ca i la desftarea de cele cereti, la petrecerea fericit n razele adevrului i la mbogirea fr sfrit cu cele venice i la ndul cirea minunat cu ele. Ba, poate c, prin mpreun lu crarea harului, cu naintarea vremii, va fi i rpit de la pmnt i, statornicindu-se prin deprindere n lumina

442

FILOCALIA

nelegerii, va ajunge nesimitoare fa de cele de aici, punnd stpnire pe ea Cel mai presus de minte i ntiprindu-se n ea Cel ce este neasemnat mai presus de ct tot binele. Aceast sfnt scar ce e mprit n cinci i pe care ne urcm ntocmai ca pe nite trepte spre inta ultim, nu are o distan spaial ntre treapt i treapt, ci o deosebire, o ordine a calitii proprie fiecreia. Ca exis tene, creaturile supuse simurilor i creaturile cunos cute cu mintea snt la fel. Dar cele din urm ntrec ntr-o mare msur pe cele dinti, aa cum ntrece min tea, simirea, prin nsuirea ei. i iari, necreatele cu noscute cu mintea (inteligibile) ntrec cu mult creaturile cunoscute cu mintea (inteligibile). Dar amndou aceste trepte se afl ntre cele ce snt i, de aceea, necreatele cunoscute cu mintea ca existente snt subordonate Unu lui necreat, mai presus de minte 7 9 2 . De aci e vdit c vederea i contemplarea cea mai nalt a minii este aceea prin care se odihnete n Cel ce ntrece toate, dup ce a trecut de la fptuire i a ajuns n ascunzimea aceea din ultimul vrf, aezat mai presus de toate, pre cum cea mai smerit este aceea prin care se mic ntre cele supuse simurilor, sau mai bine zis cea a omului fptuitor 7 9 3 .
792. N e c r e a t e l e inteligibile, sau n e c r e a t e l e c u n o s c u t e cu mintea, cum snt energiile n e c r e a t e i nsuirile dumnezeieti, ca b u n t a t e a , d r e p t a t e a , e t c , au c o m u n cu c r e a t e l e inteligibile, ca de exemplu cu ngerii, s a u cu sufletul, c snt d i n t r e cele ce pot fi c u n o s c u t e cu m i n t e a (inteligibile) i pot fi e x p e r i a t e i ca a t a r e fac p a r t e d i n t r e cele ce pot fi socotite ca existente. Ca a t a r e snt i ele s u b o r d o n a t e lui Dumnezeu ca fiin, ca Unul ntreit n P e r s o a n e , c a r e e mai presus de existen i ca a t a r e mai presus de minte, sau de nelegere. 793. Aci n u m e t e i odihna n Cel ce e mai presus de minte, v e d e r e i c o n t e m p l a r e , d u p ce alt dat a socotit a c e a s t odihn mai p r e s u s de v e d e r e i c o n t e m p l a r e . Dar t e r m e n i i c a r e exprim t r i r e a pe aceste nlimi duhovniceti, snt t o t d e a u n a improprii. De a c e e a p o t fi folosii i unii i

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

443

Deci mintea, fiind iubitoare de bine (frumos) prin fire, trebuie s doreasc ceea ce e n toat privina mai bun (mai frumos), nu numai ca s-l aib, ci i ca s p timeasc preschimbarea n mai bine, sau mai presus de minte, aa cum se cuvine, ntruct, precum s-a zis, schim barea pe care o primete mintea este potrivit cu ceea ce vede i cu ceea ce se desfteaz. Dar, deoarece ne statornicia mpletit cu firea minii nu se va deprta de la ea pn mai e ziua de azi (Evr. 3, 12) i, cum se zice, pn se mai mic umbrele (Cnt. Cnt. 2, 17), adic pn ce nu ne vom muta de la viaa de aici, care arat ca ntr-o oglind, n ghicitur i umbrit adevrul, trebuie ca atunci cnd cdem de la contemplarea i vederea li nului necreat, Cel mai presus de minte, s ne silim a ne opri la necreatele cunoscute cu mintea, care snt cele mai aproape de El, ca s ne fie ntoarcerea la Unul cel 794 necreat i mai presus de lume, mai uoar . Iar de cade pcl mai groas peste minte, ntunecndu-i ne legerea i aducndu-i la trndvie lucrarea contempla iei, trebuie s ne ntoarcem la rugciuni nsoite de fp tuirea din inima smerit i s ne izbvim de ntuneric prin puterea rugciunii i prin lacrimi, fcnd iari un 795 fel de temelie din fpturile supuse simurilor . Slalii. T o t u l depinde de c u m snt nelei. Fapt e c a u t o r u l admite conti ina unei odihne n Unul cel ntreit n P e r s o a n e , fr ca aceasta s n s e m n e n e l e g e r e a s a u c o n t e m p l a r e a fiinei Lui. 794. N z u i n a a d e v r a t a minii sau a subiectului u m a n este s ajung n u n t r u Subiectului dumnezeiesc. N u m a i n iubirea Lui i p o a t e afla odihna, p r e c u m o odihn r e l a t i v i afl subiectul omenesc n lumea aceasta, n u m a i n a m b i a n a unei p e r s o a n e iubitoare. Orice o c u p a r e a n o a s t r cu b u n u r i i valori i m p e r s o n a l e este o c d e r e ntr-o s t a r e lipsit de a d e v r a t a m u l u m i r e . 795. F p t u i r e a nu c o n s t n u m a i din fapte b u n e propriu-zise, ci din tot ce ajut la c u r i r e a n o a s t r : rugciune, lacrimi, frica de p e d e p s e l e ve nice, nfrnarea, r b d a r e a , smerenia, etc. Dar n t o a t e e i o atitudine de a l t n e l e g e r e a lucrurilor, de alt folosire a lor, sau mai bine zis o d e t a a r e de ele, c o n s i d e r a t e ca singura r e a l i t a t e .

444

FILOCALIA

luindu-se astfel lumina nelegtoare n inim, printr-o lucrare duhovniceasc cu izvorul n ipostasul Duhului, i lund mintea cu pricepere stpnirea peste fptuire, urc ca pe un vrf de munte i ca la un pisc de obser vaie, de unde poate s contemple cele ce le rmn ce lor muli nu numai nevzute, ci i necutate i nene lese. Cci fr aceasta nimenea nu se va vedea nici pe sine, nici pe Dumnezeu, mcar n treact. A vorbi acum despre aceast fptuire, nu e, poate, cu totul n afar de scopul nostru. 36. Trei lucruri luntrice trebuie s aib sufletul n vedere pe treapta fptuirii : puterea raiunii, mnia i pofta ; i trei din afar : dorina de slav, de plcere i de mai mult. Aceste dou treimi le tmduiete sufletul privind la petrecerea lui Iisus Hristos n trup, prin cele patru virtui generale, adic prin nelepciune, drepta te, cumptare i brbie, i cu harul Domnului Iisus 7 9 6 . Prin aceasta d minii putina s se nale nentune cat, s priveasc cele dumnezeieti i s contemple pe Dumnezeu. Cci cnd a fost dus Domnul Iisus n pustie de ctre Duhul, avnd s biruiasc pe diavol, a tmduit partea poftitoare a sufletului prin post; partea raio nal prin priveghere i rugciune linitit; i mnia prin mpotrivire n cuvnt ; iar iubirea de plcere, de slav i de argint, ntruct flmnzind, n-a cerut, cum l n demna diavolul, ca pietrele s se fac pini, nici nu s-a aruncat pe Sine jos de pe aripa templului, ca s fie preamrit de mulime c n-a pit nimic din cdere, i nici nu s-a lsat nduplecat s i se nchine aceluia, dup ce i fgduise c va primi bogia tuturor mpriilor.
796. Spre deosebire de morala filosofic, sau n a t u r a l , n c a r e se so cotete c c e l e p a t r u virtui c a r d i n a l e pot fi ctigate de om exclusiv p r i n puterile lui, aci ele snt p u s e n l e g t u r cu Hristos. N u m a i privind la Hristos i primind ajutorul harului, ele pot fi dobndite deplin.

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

445

Ci prin mpotrivire mnioas, dar neleapt i dreapt, cumptat i brbteasc, a respins pe satana, nvndu-ne i pe noi cum s-l nfrngem n orice atac al l u i 7 9 7 . Acelai lucru l poate vedea i-l poate cunoate ci neva i n crucea Mntuitorului. Vedem pe Mntuitorul cnd se apropie vremea, c se roag, deprtndu-se de nvceii Si (Matei 26, 26). Aceasta aduce vindecarea prii raionale. Vegheaz, privegheaz i rabd cele de pe cruce. Aceasta este leac pentru partea poftitoare. Nu rspunde mpotriv, nu se ceart, nu strig, mcar c este ocrit, ci se roag pentru cei ce l chinuiesc. Cci ine de buna folosire a mniei, ca s doboare pe diavol prin mpotrivire n cuvnt. Dar oamenilor care l chinuiesc, fiindc i ei snt chinuii de satana, le rs punde cu tcerea, cu ndelunga rbdare, i cu rugciu nea pentru ei. scuipat, primete palme, rabd batjo curi. Aceasta este spre vindecarea iubirii de slav. adpat cu oet, e hrnit cu fiere, e rstignit, e strpuns cu sulia. Aceasta e doftorie pentru iubirea de plcere. atrnat gol pe cruce, doarme afar, e lipsit de sla, e nesocotit de toi, ca un srac i ca un ceretor. Aceas ta e omorrea iubirii de argint. Mntuitorul a artat, aadar, de dou ori doftoria pa timilor dinuntru i din afar : cnd a nceput s se arate lumii cu trupul i cnd avea s plece din lume. De aceea cel ce privete la El, la nvtura i la crucea Lui, fcndu-se, dup ct i este cu putin, urmtor Lui, cu nelepciune, dreptate, cumptare i brbie, va opri ca i El lucrarea patimilor acestora ndreptat spre ru, iar prin aceasta i a tuturor celorlalte. Se va folosi de
797. Mnia nu t r e b u i e desfiinat cu totul, ci folosit cum se cuvine prin cele p a t r u virtui c a r d i n a l e , cum a fcut Domnul Iisus Hristos. Cu mnia astfel folosit p u t e m birui diferitele patimi. In felul a c e s t a facem i din mnie o p u t e r e pozitiv, aa cum a voit-o Dumnezeu cnd ne-a nzestrat cu ea, i d e s f i n m i ispita patimilor, s a u nsei patimile din noi.

446

FILOCALIA

acele virtui cum trebuie, i dup ele de toate, i va fi brbat cu adevrat fptuitor i ct se poate de pregtit spre a cuta i a privi la Dumnezeu i a se ocupa cu El, ntru aintirea nelegerii. Astfel, ncepnd mintea de la fpturile cele multe su puse simurilor i vznd buna lor ntocmire, nelegnd apoi fpturile cunoscute cu mintea (inteligibile) i mutndu-se la cele necreate cunoscute cu mintea (inteligi bile), a urcat ca pe o scar toate patru treptele 7 9 8 . Iar dup acestea urmeaz negrirea, tcerea i uimirea dum nezeiasc i, scurt vorbind, privirea i contemplarea li nului mai presus de lume i unirea cea mai presus de nelegere. Aceasta este cununa linitii, bunul cel mai nalt i mai desvrit, pe ct e cu putin n viaa aceasta, captul adevrului, roada credinei, raza strlu citoare a slavei ndjduite, temelia iubirii, cumpna minii, statornicia nencetatei micri a ei 7 9 9 , odihna ne798. Prin p r i v i r e a lucrurilor v z u t e fr p a t i m u r c m pe p r i m a t r e a p t ; p r i n p r i v i r e a la c r e a t u r i l e inteligibile (ngeri, suflet, v a l o r i l e lor), ur cm la a doua t r e a p t ; p r i n t r e c e r e a de la a c e s t e a la e x p e r i e n a inteli gibilelor n e c r e a t e , sau a energiilor i nsuirilor dumnezeieti, u r c m la a treia t r e a p t ; n sfrit, prin o d i h n i r e a n Dumnezeu, F c t o r u l celor dou dinti i izvorul celor de al treilea, mintea a u r c a t pe a p a t r a t r e a p t . 799. Urcuul spre Unul a fost nu n u m a i un u r c u intelectual, ci u n u l prin fptuire, p r i n r u g c i u n e , p r i n n t r i r e a dragostei p e n t r u Dumnezeu, ca unicul i a t o t c u p r i n z t o r u l Bine. Starea t r i t n u n i r e a cu El e s t e pe de o p a r t e o s t a r e de s u p r e m c o n c e n t r a r e i linite, pe de alta o s t a r e de nesfrit bucurie. Ea e o s t a r e de linite suprem, p e n t r u c nimic nu mai a t r a g e sufletul spre altceva, b u c u r n d u - s e n ea de a d n c u l nemrginit al totului i de iubirea nesfrit. Ca a t a r e ea e s t e o stabilitate neclintit n Binele nesfrit. Dar t o c m a i p e n t r u c acest Bine este nesfrit, niciodat sufletul nu i s p r v e t e g u s t a r e a Lui i nu se s a t u r . Stabilitatea a c e a s t a e totodat, de aceea, o n e n c e t a t micare. Ideea stabilitii p u r u r e a n mi care, sau a micrii p u r u r e a stabil, formulat de Sf. Grigorie de Nisa, e opus ideii origeniste despre plictiseala sufletului ajuns n Dumnezeu i ieirea din El sau c d e r e a p e n t r u o n o u a v e n t u r . Cumpna minii e echilibrul d o b n d i t de minte din c u n o a t e r e a t u t u r o r i bucuria de t o a t e n Unul.

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

447

neleas, starea unitar, arvuna lucrrii veacului viitor, pricina unei bucurii de nenchipuit, cmara pcii, stin gerea cugetrilor trupeti, ntoarcerea de la veacul acesta, mptimirea de cel viitor, desfacerea de viaa p tima, creterea luntric a neptimirii, veselia sufle tului, adunarea, odihna i paza micrilor i puterilor sufleteti i, vorbind atotcuprinztor, cunotina dumne zeiasc i neptimirea. Dac mintea se mprtie din pricina moleirii noas tre, sau a vreunei mprejurri din afar, trebuie s avem grija s o aducem iari la bunul ei propriu, care este contemplarea, prin lepdarea patimei ce s-a aezat ca o piedic i abate mintea de la scopul ei. Trebuie s bgm de seam ct e de departe de la bunul cel mai nalt i pentru ce. S vedem, oare privirea e ndreptat spre fpturile supuse simurilor, sau spre fpturile cu noscute cu mintea (inteligibile), sau spre cele necreate cunoscute cu mintea (inteligibile) ? Sau e desprit de Unul cel mai presus de lume, Cel singur adevrat i mai presus de orice unu, prin gnduri dearte, sau de vreo trebuin oarecare ? i, cunoscnd aceasta, s nlturm piedicile ce stau la mijloc, ca iari s revin, n chip unitar, cum cere rnduiala nsi, la contemplarea i ve derea Unului mai presus de lume. Cci, aflndu-se min tea n afar de Unul cel mai presus de lume, necreat i mai presus de minte, zace n mprire i n-a ajuns la binele propriu-zis, chiar dac se mic bine. Fiindc binele din vrf este Unul cel mai presus de minte i de fiin, necreat i simplu. i acesta este sfritul cel mai nalt spre care tinde mintea. i micndu-se mintea n chip sntos, urc acolo prin cele spuse i ptimete uni rea mai presus de minte. Deci, trebuie urmrit cu toat puterea Cel nesfrit. Trebuie cutat Cel mai presus de minte, trebuie contemplat Unul Cel fr chip i trebuie ajuns pe acest drum la Cel necuprins, ca s dobndim

448

FILOCALIA

motenirea unitar a Unului, a Dumnezeului suprem, cu harul Domnului nostru Iisus Hristos i al Duhului de via fctor, prin care luminndu-ne s ne nvrednicim de harul contemplaiei i s ne facem dumnezei prin lucrare, ndumnezeii prin darul lui Dumnezeu. 37. Odat ridicat mintea n inutul ascunzimii dum nezeieti, ea pstreaz n mod natural tcerea, fiind unit cu simplitatea i deci n chip unitar cu Unul cel mai presus de nelegere i luminat prin mprtirea de Duhul 8 0 0 . Cci, ce ar i avea de zis, odat ce a ajuns deasupra puterilor sale de nelegere i se afl n afar de orice neles i golit cu totul, ca fiind mai presus de nelegere ? 8 0 1 . Fiindc, dac mai are nevoie de cuvnt ca s griasc, e vdit c mai i nelege. Pentru c orice cuvnt vine n urma unui neles. Iar dac nelege ceva, cum se afl n inutul ascunzimii ? Cci nu este ascuns propriu-zis, ceea ce, nefiind vzut de alt organ, e vzut totui de minte. Fiindc, astfel, multe s-ar zice ascunse, pentru c foarte multe sau, ca s zic aa, toate cte le vede mintea, le vede necunoscndu-le alt organ care le
800. Ajuns n intimitatea ascuns a dragostei lui Dumnezeu, mintea tace. Cci simplitatea a c e e a mai mult dect plin de t o a t e b u n t i l e , nu se las descris de cuvintele noastre, care nu p o t p r i n d e dect mici p r t i c e l e din ea i nu ajung, orict de multe ar fi, s r e d e a a c e a s t p l i n t a t e nesfr it a simplitii dumnezeieti. Simplitatea nesfrit se cere s fie trit cu simplitatea n o a s t r nesfrit, n i n t e n s i t a t e a ei n e p t r u n s , nencercnd s o frmim n mici buci, c a r e nu pot nici separat, nici m p r e u n s r e d e a p l e n i t u d i n e a ei. Cine n c e a r c s descrie iubirea trit la snul celui iubit ? 801. Mintea se afl acolo golit de nelesuri, de noiuni, nu pentru c s-ar fi srcit cu totul, ci p e n t r u c le-a depit pe t o a t e , sau e mai presus de t o a t e . T o a t e nelesurile au devenit n e v z u t e p r i n covrire. La ce mai folosesc hrburile, p e n t r u cel ce are vasul ntreg ? Dar vasul c u p r i n d e t o a t e hrburile, ns i nesfrit mai m u l t : c u p r i n d e a r m o n i a lor, s t r l u c i r e a acestei armonii n soare, c a p a c i t a t e a vasului de a ine un con inut.

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIATA

CONTEMPLATIV

449

vede. Prin urmare cele ascunse ar fi aproape nesfrite la numr, ceea ce este absurd. Dar numai Unul este ascunsul propriu-zis, la care se ridic mintea dup toa te, ca la Cel din care snt toate, fie vzute, fie cugetate. Deci i ea, ridicndu-se la El ca la Cel mai presus de toate, fie vzute, fie zise, fie cugetate, iese afar din n elegere, din vedere i din grire. Ba putem zice c nc n-a urcat pn acolo, nici nu a ajuns n ascunzimea dum nezeiasc, pn ce mai poate gri. Cci pn atunci n elege nc. Dar ascunsul este neneles, deci mai presus i de cuvnt 8 0 2 . Prin urmare, mintea urcat odat n inutul ascunzimii dumnezeieti i unificat, pstreaz tcerea, nu pentru c vrea, ci n chip natural, fiind lu minat n chip unitar de Unul cel mai presus de ne legere. 38. Dac cuvintele obinuiesc s fac mintea s propeasc i s nainteze, ele o nal n aceast nain tare pn acolo unde cuvntul nu mai ajunge, adic pn la lucrarea care se svrete n tcere. Iar dac ar folosi mintea pururea cuvinte i sufletul ar avea pururea tre buin de ele, eu nu vd care ar fi naintarea minii prin grire. Dar grirea nu este folositoare numai pentru fptuire, ci i pentru contemplaie, ntruct mintea urc de la cuvintele despre lucrurile ce au un chip, la Unul cel fr chip, cel simplu mai presus de cuvnt, dezlegat
802. o dovedire, aa zicnd, logic a faptului c ascunzimea d u m n e zeiasc nu e o ascunzime n u m a i p e n t r u v e d e r e a sensibil, ci i p e n t r u nelegerea minii. Cci altfel ascunsul n-ar fi numai unul, ci multe. Pentru c m u l t e snt cele n e v z u t e de ochii sensibili, dar c u n o s c u t e de minte. o d o v e d i r e a teologiei apofatice. Ea nu e ns numai o r e n u n a r e in t e l e c t u a l de la exprimarea a ceea ce e mai presus de nelegere, ci o e x p e r i e n pozitiv a unirii cu Unul. Cci mintea e luminat de Unul, sau de Duhul Sfnt n aceast u n i r e . Ca a t a r e mintea tie de aceast unire, dar tie t o t o d a t c ea e mai presus de nelegere. Ea tie pe c al unirii, dar nu nelege pe cum.

450

FILOCALIA

de toate i propriu, unde orice cuvnt apare fr rost, sau, mai drept vorbind, este chiar o piedic 8 0 3 . Cci cuvintele se folosesc atta timp ct se face peste tot o trecere de la un neles la altul. Dar Unul simplu, dezlegat de toate (absolut), nehotrnicit i fr chip, Unul pur i simplu i propriu i afltor mai presus de cuvnt, cum va avea trebuin de cuvnt ca s se fac de la El trecerea altundeva ? 8 0 4 . Sau, cum ar putea fi cuprins ? Cci cuvntul obinuiete s cuprind ceva. Dar Unul este necuprins, ntruct este nemrginit i fr form. Iar dac cuvntul nu este potrivit pentru Unul cel ascuns i mai presus de minte, ntruct Acela e necu803. O a r g u m e n t a r e p r i n r e d u c e r e la absurd. Dac mintea ar avea p u r u r e a t r e b u i n de c u v i n t e , ea n-ar mai a v e a propriu-zis t r e b u i n de ele, cci n-ar ajuta-o la o n a i n t a r e p n dincolo de ele, ci ar ine-o mereu n inutul lor mrginit. Un e x e m p l u a s e m n t o r : dac avionul n-ar tinde pe tot p a r c u r s u l zborului spre pista de aterizare, n-ar mai zbura. Cuvintele ajut mintea s se n a l e p n dincolo de inutul lor. Acesta e folosul teologiei catafatice sau afirmative, p e n t r u cea apofatic, sau a tcerii. 804. Un c u v n t u r m e a z altuia, p e n t r u a se t r e c e de la un neles la altul. Prin n i r a r e a cuvintelor se a r a t l e g t u r a u n u i neles cu altul, sau d e p e n d e n a u n u i neles afirmat, de altul c a r e t r e b u i e afirmat i deci i a lucrurilor intre ele. Dar mintea ajuns n Dumnezeu, u n d e ar mai t r e c e dincolo de El, folosind un cuvnt sau m u l t e ? Dumnezeu nu are n e v o ie s fie explicat p r i n a l t e c u v i n t e , deci p r i n alte lucruri, cci t o a t e snt i n f e r i o a r e Lui, deci fr p u t i n a de a a j u t a la e x p l i c a r e a Lui. Prin astfel de cuvinte Dumnezeu ar fi a r t a t ca legat de alte realiti. Dar Dumnezeu e absolut, adic dezlegat de t o a t e (, ). Desigur se p o a t e vorbi d e s p r e Dumnezeu, c n d se a r a t c o b o r r e a Lui la oameni, la faptele Lui m n t u i t o a r e p e n t r u e i ; sau cnd cel ce a fcut e x p e r i e n a Lui v r e a s tl m c e a s c c e v a din a c e a s t e x p e r i e n a l t o r a . Sau se v o r b e t e despre El cnd nu se a j u n g e propriu-zis la e x p e r i e n a Lui, c a r e n t r e c e nelesurile i cuvintele, ci se s p e c u l e a z n u m a i d e s p r e El cu r a i u n e a . Dar fericirea omului ajuns n Dumnezeu nsui nu se p o a t e d e s c r i e i omul respectiv nsui nu are n e v o i e s i-o d e s c r i e . Despre D u m n e z e u nu se p o a t e vorbi n m o d d e p l i n a d e c v a t si p e n t r u m o t i v u l c El e lipsit de form. Forma, definit n ea nsi, p o a t e fi definit i altora, d a r lipsa de form nu se las definit, cci n acest caz se d Celui fr form o form.

CALIST

CATAFYGIOTUL

,DESPRE

VIATA

CONTEMPLATIVA

451

prins i fr form, urmeaz c este potrivit tcerea. Aadar, cei ce au naintat, trebuie s ajung de la grire la tcere, ntruct au naintat la contemplarea simpl, fr chip i fr form. 39. Dac cuvintele snt pentru lucrurile cunoscute, iar ascunsul e necunoscut, urmeaz c ascunsul e n afar de cuvnt. Cci dac necunotina ascunsului e mai presus de cunotin, iar ce-i mai presus de cu notin nu are lips de cunotin, cu att mai puin are lips de cuvnt. Deci, mintea care s-a urcat la li nul ascuns i simplu, pstreaz tcerea n chip firesc. 805 i dac nu tace prin fire i neforat , nc n-a urcat la Unul cel ascuns i mai mult dect simplu. 40. Precum oamenii ce se nevoiesc cu linitirea, ie ind uneori din chilie, cunosc prin nsi fapta lor de osebirea dintre a edea i a iei, tot aa i cei ce, afln du-se aproape de slava lui Dumnezeu prin contempla re, ptimesc tcerea, dar uneori ncep iari a gri, se tiu pe ei nii n ce stare snt atunci cnd cade peste ei tcerea prin fire i nu prin voin, i cum snt atunci cnd nclin spre grire. Cnd le vine tcerea, ar dori s nu le fi fost dat s deschid niciodat gura, rmnnd n starea aceea. Cci snt ca nite ali ngeri pe pmnt, unii cu adevrul n mod unitar, fr chip, fr vedere trupeasc, fr form i, simplu, prin priviri de-ale minii, care nu trec de la un lucru la altul, avnd n ei numai copleirea i uimirea, fr a nelege ceva, mai bine zis privind fr vedere trupeasc iluminrile fr de nceput i dumnezeieti. Iar coborndu-se mintea de
805. T c e r e a celui ajuns la u n i r e a cu U n u l nesfrit nu e impus de voina lui, nu e i n t e n i o n a t cu scopul de a face impresie, nu e produsul unei miestrii, ci se i m p u n e firesc, neforat, de nsui nesfritul trit al Unului.

452

FILOCALIA

acolo, ca una ce e schimbcioas, ncep s griasc i s treac cu nelegerea de la una la alta, prin multe i felurite treceri. i ca s le revin iari starea tcerii, care e cu mult mai nalt dect cea a gririi, mbri eaz linitea i-i pzesc simurile de cele supuse lor i se folosesc de toat destoinicia ca s se fereasc nu numai de grire, ci i de nelegerea nsi, spre a putea zice i ei cu David: Amuit-am i m-am smerit i am tcut despre cele bune (Ps. 38, 3). Deci, a gri chiar 806 cele bune e un lucru mai jos dect tcerea . 41. Dumnezeirea nu e nici descoperit, dar nici as cuns n ntregime. C este, e un fapt care s-a descope rit i nc foarte lmurit. Dar ce este acest este, e un lucru ascuns. i trebuie s tim c ce este se deose bete foarte mult de c este. C este se arat din lucrare, iar ce este, din fiin. Lucrul din urm nu li s-a ngduit nici ngerilor s-l tie despre Dumnezeu. Cci Dumnezeu este de nesfrite ori nesfrit mai pre 807 sus de tot ce este , i mai presus de toat mintea i nelegerea. Deci, cnd mintea se ndeletnicete cu cele
806. In t e x t u l grec : t c e r e a cu c u v n t u l . T c e r e a nu e m u e n i a n t u n e r i c u l u i total, al lipsei de contiin i de orice c u n o t i n . o t c e r e c a r e v o r b e t e , c a r e s p u n e mai m u l t dect cuvintele, dar c a r e se manifest a p r i n c u v i n t e . o t c e r e c a r e c u p r i n d e pe Cel ne cuprins n cuvinte, adic c u p r i n d e m a i mult dect t o a t e cuvintele. Cel ce v e d e a c e s t n e c u p r i n s t a c e p e n t r u c nu-1 p o a t e exprima, dar t c e r e a a c e a s t a iradiaz d i n el, p e n t r u c iradiaz t r i r e a a c e s t u i necuprins. T c e r e a a c e a s t a iradiaz i p r i n c u v i n t e . 807. Dumnezeu e mai presus de tot ce e s t e i de este n g e n e r a l . Cci e s t e n s e a m n sesizabil de cele ce se bucur de existen, n s e a m n a fi n c o n t e x t u l c e l o r ce snt, a fi d e p e n d e n t de t o a t e i n ultima analiz de D u m n e z e u , de c a r e depind t o a t e . Sntem n plin terminologie areopagitic. Dar a u t o r u l scrierii a d u c e t o t d e a u n a o in t e r p r e t a r e nou, cum se v e d e n cele spuse n c o n t i n u a r e . Un filosof sau teolog g e r m a n ar t r a d u c e distincia n t r e c este i ce este, vorbind de das Dass i das W a s .

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

453

ce arat c Dumnezeu este, are s griasc multe i s filosofeze foarte frumos. Omul poate fi numit atunci i filosof i teolog. Dar, dup ce mintea s-a ridicat i nl at mai sus de la cunotina c Dumnezeu este, cuprins de ascunzimea dumnezeiasc i strbtut de ntiprirea lucrrii a ceea ce este ea, i s-a fcut prin har cu totul 808 fr chip, fr putina de a fi atins i fr ochi, atunci orice cuvnt care poate spune ceva despre Dum nezeu se oprete i mintea unificat rmne nemica 809 t , odat ce a ptruns n Cel neneles. Ea se pred atunci ntreag Celui ce e dincolo de toate, unde nu e nici cuvnt, nici neles i unde nu poate nainta feluri mea gndirii, ci simplitatea, necuprinderea, tcerea i uimirea. Acolo vede pe Cel fr chip, nesfrit i ne mrginit i se bucur ntr-un mod neobinuit i minu nat de vederea Celui nevzut. i vznd chipul fr c h i p 8 1 0 , se face, pe bun dreptate, i ea dezlegat de 811 toate (absolut) i fr chip . i ca s spun pe scurt,
808. M i n t e a a j u n s la acea e x p e r i e n tainic, e dincolo de orice con tact, nimic nu o atinge (), c h i a r spiritual. P e n t r u c t r i e t e r e a l i t a t e a d u m n e z e i a s c c a r e c o v r e t e simirea oricrei a t i n g e r i d e c t r e altceva. R e a l i t a t e a lui Dumnezeu t r i t de ea nu e n u m a i mai p r e s u s de nelegere, ci i de orice simire o a r e c u m ngroat, fiind sesizat printr-o simire m a i p r e s u s de simire. o e x p e r i e n de s u p r e m subtilitate i fi n e e . M i n t e a nu se simte atins nici de lucruri, iar p e r s o a n e l e experiaz n m o d a c c e n t u a t t r a n s c e n d e n a ei misterioas. Descrierile a c e s t e a snt de nivelul celor ale lui Meister Eckart, d a r n e p t a t e de nici-o u m b r panteizant. 809. Efortul de n e l e g e r e al minii se o p r e t e i n acest sens mintea r m n e nemicat, dei n alt fel ea e ntr-o n e n c e t a t micare de uimire n nesfrirea d u m n e z e i a s c . 810. . D u m n e z e u c e l Unul propriu-zis, e fr chip, fr contur, d a r pe de alt p a r t e nsi a c e a s t n e h o t r n i c i e a bogiei, puterii i iubirii Sale, e un chip. 811. M i n t e a privind chipul fr chip al lui Dumnezeu, se n t i p r e t e i ea de acest chip fr chip, adic de chipul nesfririi i nehotrniciei n bucuria i bogia primit de la Dumnezeu. Prin a c e a s t a se face i ea absolut sau dezlegat de t o a t e c u m e Dumnezeu nsui. Cci nu se mai

454

FILOCALIA

se molipsete, asemenea celor contemplate de ea nev zut i privite fr ochi trupeti, de frumuseea dumne zeiasc mai presus de fire, i slvete n ea nsi pe Dumnezeu care a zidit-o astfel. 42. Dumnezeu se numete Unul nu numai pentru c este simplu, aflat mai presus de toat compoziia, ci i pentru c El singur exist propriu-zis ntre toate cele ce se zic c exist, dar i au existena de la El. Cci ceea ce nu exist n sens propriu i simplu, nu este nici Unul n sens propriu i simplu 8 1 2 a . De asemenea se nu mete Unul pentru c este la fel pretutindeni n chip necuprins, i pentru c singur El e neasemenea cu toate i n afar de toate; apoi pentru c e venic, fr nceput i fr ncetare i pentru c trimite tuturor la fel, n chip prea curat, raza dumnezeiasc a proniei Sale, chiar dac nu toate o primesc la fel. In sfrit, fiindc se face cunos cut tuturor, fr s fie supus relaiei, cernd o minte nesupus varietii, fr chip, fr form, fr culoare, ieit din atingerea cu toate cele ce snt i, simplu, dez legat de toate, ridicat n nesfritul nemrginirii, mai presus de vreme, de loc, de fire i de cele ale firii, spre a se face vzut ei ntructva, n chip unitar, mai presus de unirea cea nelegtoare 8 1 2 b .
simte atunci a t r n n d de nimic din c e l e c r e a t e . Ea nu mai simte nici relaia cu Dumnezeu, ca o relaie de d e p e n d e n , cci umplndu-se de Dumnezeu, t r i e t e n e a t r n a r e a sau a b s o l u t i t a t e a Lui. Pe de a l t p a r t e chiar a nelege pe D u m n e z e u n m o d dezlegat de orice relaie, ca i El (ntr-o s t a r e absolut), ine de firea minii. 812. a. Se face l e g t u r a n t r e f a p t u l c D u m n e z e u e s t e Unul n mod simplu i n t r e faptul c El e s i n g u r u l c a r e e x i s t n s e n s propriu. In afar de a c e e a Dumnezeu este s i n g u r u l c a r e exist n mod simplu, p e n t r u c, vor bind de EI, nu e n e v o i e de a mai p o m e n i de nimic, p e n t r u a d e t e r m i n a e x i s t e n a Lui, c u m e cazul cu t o a t e celelalte . 812 b. P e n t r u c D u m n e z e u e x i s t n mod simplu, n e a v n d n e v o i e p e n t r u a exista de relaia cu altele, m i n t e a t r e b u i e s ajung i ea ntr-o astfel de s t a r e ca s n e l e a g existena Lui.

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

455

43. Deoarece unirea duhovniceasc ce se nfptuie te ntre Dumnezeu i minte este mai presus de nele gere, se spune c mintea este mai presus de firea sa n acele clipe, nfindu-i pe Unul ascuns i mai presus de fire, printr-o simire nelegtoare ntr-un mod dez legat de toate (n mod absolut). Cu toate acestea, ceea ce ptimete mintea este potrivit cu firea ei curit prin 813 h a r . Cci a nelege este pentru minte ceea ce este pentru ochi a vedea. S folosim o pild : Cine pri vete n ntuneric, pe de o parte nu vede nimic, dar pe de alta vede c ntunericul acela este unul i mai vede c nu vede; cci dac ar fi acoperit la ochi ar socoti poate c e lumin n jurul lui, sau c se afl n jur niscai lucruri, dar aa, vznd, vede clar c nu vede. Cu alte cu vinte, strbaterea ntunericului de ctre puterea vz toare i vederea celor ascunse de el, e mai presus de fi rea ochilor, dar nu i faptul de a vedea c nu vede. Tot aa e i cu mintea : nlndu-se n ascunzimea dumne zeiasc i ridicndu-se dincolo de nelegere, nu vede nimic. Cci cum ar putea s vad ? Vede ns c nu vede nimic i c ceea ce nu vede este Unul, ascuns ca ntr-o negur, din care vine tot ce exist, fie c e vzut, fie c e cugetat, fie c face parte din creaiune, fie c
813. n t r - u n m o d d e z l e g a t de t o a t e (ntr-un m o d absolut ). In simirea, prin c a r e e sesizat D u m n e z e u pe acea n l i m e d u h o v n i c e a s c , nu e implicat simirea a nimic a l t c e v a i nu e d e t e r m i n a t de nimic alt ceva. P e n t r u c m i n t e a e ridicat atunci p e s t e firea ei i simte pe D u m n e zeu nu p r i n simirea ei n a t u r a l , ci printr-o l u c r a r e d u m n e z e i a s c ce se m p r t e t e minii ca simire. Totui c e e a ce simte mintea d i n Dumnezeu e acomodat o a r e c u m minii omeneti. Simirea m p r t i t minii de Dum nezeu, s-a fcut simire potrivit omului. Dei mintea e n t i n s dincolo de sine, nu se confund cu Dumnezeu. A c e a s t a se a r a t mai ales n faptul c m i n t e a r m n e c o n t i e n t de sine. Dei e n t i n s dincolo de sine, v e d e c ea nsi e a c e e a c a r e e ntins dincolo de sine. A c e a s t a o explic a u t o r u l scrierii n r n d u r i l e ce u r m e a z , cu e x e m p l u l ochilor c a r e p r i v e s c n n t u n e r i c .

456

FILOCALIA

este necreat i venic. Dac n-ar vedea aceasta, nu s-ar vedea pe sine ntins dincolo de sine. Dar, fiindc vede aceasta, vede ct se poate de clar c nu vede, ceea ce 814 nu vede fiind mai presus de vedere , cu neputin s fie vzut. A ptrunde i a vedea nuntru ascunzimii celei una i mai presus de minte, ntrece firea minii. Dar a privi la ntunericul dumnezeiesc al acelei ascunzimi i a-i nfia unitatea aceea negrit care se afl mai presus de toate ntr-o tain de negrit, i a vedea c nu vede n acel ntuneric nimic, este propriu minii curate care vede n Duh. Cci nu are mintea vederea nelegtoare nchis i nelucrtoare, cnd vede c nu vede dect n chip simplu pe Unul cel dumnezeiesc ntru ascunzime. Aceasta ar 815 fi semnul netiinei . Dimpotriv, atunci vede mai clar, cnd se nal mai presus de minte i-si contempl (vede) nevederea sa, privind n ascunzimea Unului atot814. V e d e c nu v e d e . Dar v e d e nu n u m a i c nu v e d e , ci c Cel pe c a r e nu-L v e d e e c i n e v a . Ea e c o n t i e n t de existena Celui pe c a r e nu-L vede, adic a lui Dumnezeu. i e c o n t i e n t i de sine c nu-L v e d e . Deci nu vede, n t r u c t e mai p r e s u s de actul vederii. Adic nevznd, tie mai mult dect atunci c n d v e d e , t i e m a i i n t e n s de Cel pe c a r e nu-L v e d e . i e mai c o n t i e n t de n e p u t i n a sa de a-L v e d e a , adic e mai c o n t i e n t de sine nsi i de limitele sale. Ca s tie de a c e a s t n e v e d e r e , i t r e b u i e o contiin, sau o v e d e r e mai i n t e n s ca a sa p r o p r i e . P a r a d o x u l acesta vine de la S o c r a t e c a r e a s p u s : tiu c nu tiu nimic. Sf. Grigorie de Nisa a introdus n acest p a r a d o x un dinamism. El a spus (Viaa lui Moi se) : Pe m s u r ce m i n t e a urc, u r c n a c u n o a t e c nu cunoate. A u t o r u l scrierii de fa a d u c e o p r e c i z a r e n o u : Vd c nu-L v d pe Cel ce v d c e n ntuneric. 815. Deci nu se p o a t e s p u n e c m i n t e a ridicat p e s t e n e l e g e r e e cu totul n e l u c r t o a r e . C h i a r faptul c v e d e c n u v e d e a l t c e v a dect p e Unul cel simplu ascuns n n t u n e r i c , e o d o v a d c l u c r a r e a ei nu e s u p r i m a t cu totul. A c e a s t a ar n s e m n a netiina p u r i simplu. Dar e x p e r i e n a ce o are m i n t e a d e s p r e U n u l cel din n t u n e r i c , nu e o netiin pur i simplu, ci mai mult dect orice pretins c u n o t i n a Lui.

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

457

simplu. Cci vede limpede c Unul acesta ascuns e Cel din care snt toate. Dar ce este, nu v e d e 8 1 6 . Iar pricina pentru care se zice c mintea este n cele mai presus de firea sa, este aceea c privete n atotsimpla ascunzime a lui Dumnezeu. Dar aceasta este ce va potrivit cu firea ei, cnd ajunge curat. Cci se poate spune c este potrivit cu firea ei s se ridice n ceea ce e mai presus de fire, pind fr vedere, adic n chip neneles n ascunzimea dumnezeiasc unitar, mai presus de simplitate i de minte. Ea nu are atunci nici-o percepie cunosctoare, dect pe a Unului neieit din S i n e 8 1 7 . Ajuns acolo, mintea, printr- micare proprie ei, sfrete ntr-o oprire i o odihn. Nu ntr-o odihn de la contemplare aceasta este o patim nebuneasc ci ntr-o oprire i o odihn de la trecerea de la un neles la alt neles sau vedere. Cci mintea, dup ce s-a sltat acolo sus, cznd n adncul nesfririi sau ne mrginirii, unde se scufund n lumina nelegtoare a necuprinsei ascunzimi dumnezeieti, nmrmurete i se oprete, aa zicnd, ne mai experiind nimic altceva dect uimirea n acea negrit strlucire nelegtoare. i nemaitrecnd de la una la alta, ptimete totui lucrarea unei iluminri nelegtoare 8 1 8 , privind nemicat n as816. Privind n v e d e r e , pe lng faptul c nu v e d e dect c acolo este a s c u n s Unul, m a i v e d e i a c e e a c d i n acest Unul p r o v i n t o a t e , dei ce-i acel Unul nu v e d e . 817. n firea minii s se ridice mai p r e s u s de firea ei, a d i c s pri v e a s c fr nici-un sim pe cel U n u l i a s c u n z i m e a Lui. Iar a c e a s t a e c e a mai subire sesizare a Celui a t o t s u b i r e . In a c e a s u p r e m subirime a lui Dumnezeu snt r d c i n i l e t u t u r o r celor mai m u l t sau mai p u i n g r o a s e , p r e cum n subirimea ultim a minii snt r d c i n i l e t u t u r o r lucrrilor ei n groate. Prin subirimea ei u l t i m m i n t e a sesizeaz pe Unul n subirimea Lui s u p r e m , n c a r e se c u p r i n d ca v i r t u a l i t i t o a t e cele c a r e snt mai g r o a s e ca El. 818. Lumina n e l e g t o a r e , c a r e e t r a d u c e r e a expresiei g r e c e t i : , nu n s e a m n o lumin pe c a r e o n e l e g e sau p r i n c a r e n elege mintea, ci p u r i simplu o lumin spiritual, opus celei sensibile.

458

FILOCALIA

cunzimea mai presus de fiin, umplndu-se de neprice pere i nfrumusendu-se n chip unic i unitar de adncimea luntric neapropiat a strlucirii ce nu se 819 destram . Dac s-ar opri de la contemplare, cum ar experia ui mirea i iluminarea ? Deci se zice de minte c se oprete n nelesul c, ajuns acolo, nu mai trece de la un lucru la altul, ci contempl pe Unul, mptimit de strlucirea Lui, bucurndu-se i umplndu-se de strlu cire i nemicndu-se din stabilitatea n care a ajuns. Prin urmare nu-i nchide bucuria contemplrii (a ve derii). Cci a nu contempla nicidecum nimic, e o pa tim care trebuie ocolit i care nu e de laud, ci e plin de ntunericul netiinei. Amintita stabilitate a minii se nate i se susine prin strlucirea neapro piat a luminii i este o contemplare ce nu dorete mu tare, ci odihn i statornicie. Cci Unul acela mai pre sus de fire, ascuns n taina Lui i mai presus de fiin, este nesfrit i fr margine pentru orice minte ; i nu las mintea care-L contempl, s priveasc n alt parte, dac s-a mprtit de curia cuvenit ei i de ajutorul dumnezeiesc. Iar mintea nu cade altfel din aceast contemplare dumnezeiasc i strlucire mai pre sus de frumusee i de infinitate, dect dac e atras de vreun lucru de care e mptimit, sau de vreo alipire 820 la ceva, sau de nestatornicia natural de care sufer .
Lumina a c e e a e de fapt mai presus de nelegere, dei e r d c i n a t u t u r o r nelesurilor. 819. M i n t e a p t i m e t e l u c r a r e a unei iluminri duhovniceti, p r i n c a r e privete cu o n e p u t i n de n e l e g e r e i uimire fr sfrit n interiorul abisal i infinit de bogat al Unului. Nu t r e c e la altceva, d a r nu e moart, ci ntr-o l u c r a r e primit de la Dumnezeu, c a r e n s e a m n un fel de micare, dar n e m i c a t s p r e altceva. N e n e l e g e r e a , la al c r e i c a p t nu a j u n g e niciodat cu t o a t n e m s u r a t a n e l e g e r e , o ine ntr-o a t e n i e n e n c e t a t de a n e l e g e mai mult i mai mult. 820. Aluzie la t e o r i a lui Origen, potrivit creia sufletul, plictisindu-se de m o n o t o n i a vieii n Dumnezeu, d o r e t e s ias de acolo i aa c a d e

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIVA

459

44. ine de firea minii s neleag. Iar nelegerea se nfptuiete n micare i mutare 8 2 1 . Deoarece, ns, mintea ajuns n Dumnezeu se afl deasupra nelegerii i micrii, pe drept cuvnt s-ar putea zice c mintea se ridic deasupra firii sale cnd i nfieaz pe Dumne zeu desfcut de toate 8 2 2 . Cci orice neles e dat de un lucru. Iar unde nu e contemplat un lucru, nu se nate i nu se afl un neles. Deci, Dumnezeu, neputnd n nici-un fel s fie vzut ca un lucru, se arat minii prin cele aflate n chip natural n jurul Lui, adic prin cele ce le lucreaz, care in locul puterii ce izvorte din ci neva care are putere. ntruct, deci, mintea obinuiete n toate celelalte s contemple puterile mpreun cu cele ce au puterea 8 2 3 , caut i la Dumnezeu acelai lucru. Dar neputnd reui n aceasta, pentru c Dumnezeu e mai presus de firea oricrei mini create, contempl cele din jurul lui Dumnezeu. Iar pe Dumnezeu i-L n fieaz fr s-L vad, adic printr-o intuire simpl i de o clip 8 2 4 . naintnd ns n vzduhul linitii i dontr-o existen pmnteasc. Infinita frumusee i bogie a Unului n care ajunge mintea, nu p o a t e p r o d u c e in veci o s a t u r a i e n aceasta. O p l e c a r e de acolo a minii, sau o d o r i n de a pleca de acolo e de nenchipuit. In afar de D u m n e z e u nu snt dect lucruri, simiri i c u n o a t e r i infinit infe rioare n frumusee, n b o g i a d e sensuri, n p u t e r e a d e a t r a c i e . 821. n e l e g e r e a se nfptuiete n m i c a r e a i m u t a r e a de la un n eles la a l t u l ; n a d a o s de nelesuri noi, c a r e s a d u c un plus de lumin n c e l e c u n o s c u t e m a i n a i n t e , p r i n asociere, pilduiri i c o n t r a s t e , s a u con tradicii. 822. O r i c e lucru il n e l e g e m n l e g t u r cu altele. De a c e e a nelege r e a n o a s t r s p o r e t e t r e c n d de la un lucru la altul, aflnd l e g t u r a unui lucru cu altul. Dar cu t o a t a c e a s t sporire, tot n p l a n u l mrginit rmnem. Cel ajuns n D u m n e z e u nu mai are n e v o i e de a c e a s t t r e c e r e de la un neles la a l t u l , cci Dumnezeu nu mai e neles n l e g t u r cu al tele, ci e dezlegat de t o a t e (absolut) avndu-le n sine pe t o a t e . 823. C o n t e m p l m p u t e r i l e m p r e u n cu subiectele, sau cu s u p o r t u r i l e din c a r e p o r n e s c . 824. M i n t e a n s t r d u i n a de n e l e g e r e a ei c a u t n t o t d e a u n a subiec tul p u t e r i l o r p r i n c a r e se realizeaz n lume diferite efecte. N u m a i atunci

460

FILOCALIA

bndind bunvoina dumnezeiasc i lucrnd n ea Duhul dumnezeiesc i preaslvit, mintea e rpit de la lucra rea nelegerii tot mai des spre starea fr chip, fr calitate i simpl, ptrunznd repede nuntru inimii, 825 prin puterea mai presus de fire a Duhului . Oprindu-se aci, n simirea prezenei dumnezeieti, i nenelegnd nimic, se afl mai presus de nelegere. Iar prin faptul c de la nelegerea celor din jurul lui Dumnezeu s-a urcat la simirea prezenei dumnezeieti, s-a fcut, cum s-a spus, simpl. i, pentru c se afl mai presus de nelegere, se zice c petrece mai presus de firea sa. 45. Tot ce se zice c e ascuns, e necesar s aib ceva artat n afar, din care se strvede c e ascuns. Cci, altfel, s-ar socoti, mai degrab, c nu exist. Pentru c, ceea ce nu d nici-un fel de cunotin artat despre existena sa, ar putea s fie socotit egal cu ceea ce nu exist nicidecum. Deci, fr ndoial c i ascunsul lui Dumnezeu e nsoit de anumite artri. Pind mintea pe urma acestora, primete o simire a ascunzimii dumnezeieti, urcnd de la cele cuprinse
ea ajunge o a r e c u m la un c a p t mulumitor al nelegerii ei. Dar pe Dum nezeu ca Subiect nu-L p o a t e gsi n lume. i n u m a i El e Subiectul desvr it c a r e nu sufer nimic de la lume, ci t o a t e cele din lume d e p i n d de El. Ca s-L g s e a s c pe El t r e b u i e s d e p e a s c t o a t e c e l e din lume. i s contemple puterile din j u r u l Lui, p u t e r i l e p r i n c a r e a c r e a t i susine lu m e a nsi, pe c a r e v e d e c nu au p u t u t - o face i nu o pot susine su biectele omeneti. C o n t e m p l n d puterile din j u r u l lui Dumnezeu, sau lu crrile Lui, v e d e n ele p r i n t r - o intuiie simpl i s i m u l t a n pe Subiectul lor ; e o v e d e r e a Lui fr ochi. Dar i logic, m i n t e a p r e s u p u n e un Subiect la b a z a o r i c r o r manifestri. 825. Vzduhul linitii e a m b i a n a linitii n c a r e p e t r e c e omul na i n t a t d u h o v n i c e t e . N u m a i n a c e a s t s t a r e p o a t e a v e a loc rpirea. Cci linitea e i o c o n c e n t r a r e n e t u l b u r a t a minii s p r e D u m n e z e u cel nesfrit n frumuseea Lui. Dar a c e a s t a se face p r i n l u c r a r e a Duhului i o d a t cu p t r u n d e r e a minii n u n t r u inimii, n a d n c u l fiinei p r o p r i i , d u p ieirea s t a t o r n i c din m p r t i e r e .

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIV

461

ale lui Dumnezeu la ceea ce e necuprins. Iar ridicn du-se acolo, tie sigur c este ceva ce scap cuprinderii sale naturale i se afl deasupra oricrei cuprinderi cu nelegerea, fie ea chiar ngereasc, fie mai presus de fire. De asemenea tie c acest ceva este ascuns i n ceputul i sfritul acestei firi i fiine (create) i a tot ce exist, iar n Sine este mai presus de fire, de fiin, aezat nesfrit mai sus dect toat existena ; c e ne fcut, fr de nceput, nehotrnicit i necuprins nici de natur, nici de loc, nici de timp. Acest ceva este Unul cel ascuns i mai presus de minte. De la El por nete n chip natural nelegerea dumnezeiasc 8 2 6 cea de multe feluri, care ne ridic iari i ne ntoarce prin povuiri i nlri nelegtoare spre Unul cel ascuns i mai presus de fire i nceptura tuturor. i mintea se unete att de mult cu El, nct nelege c este i c este Unul ; ba mai tie i c este n tot fe lul de neneles ceea ce este acest Unul. Iar despre ceea ce se afl mai presus de minte i scap nelegerii, ce ar putea s spun cuvntul mai mult ? Neputnd spune deci cuvntul despre Acesta mai mult, mintea va privi la El fr grai i fr cuvnt, n total tcere i n chip unitar i mai presus de nelegere, ca la ceva ascuns, i se va bucura ca de Cauzatorul i Druitorul tuturor. De asemenea, se va minuna de El ca de Cel ce este mai mult dect luminos i mai mult dect bun, mai mult de ct nelept, mai mult dect puternic i va simi o dum nezeiasc bucurie prin faptul c i cele prin care se arat Unul cel ascuns i mai presus de fiin snt ne sfrite i nehotrnicite i mai ales prin faptul c se face cunoscut firii raionale. Dar aflndu-se mintea n unele
826. Dac nelegem pe Dumnezeu n orice fel, e p e n t r u c se n e l e g e pe Sine. n e l e g e r e a aceasta a Lui ne-o m p r t e t e Se face nelegerea Lui de c t r e noi. Mai ales nelegerea Lui presus de fire este exclusiv a Lui. Intru lumina Ta vom v e d e a El nsui i n o u . cea mai lumin.

FILOCALIA

ca acestea, nu va mai socoti potrivit s ntrebuineze i s nire cuvinte, trecnd de la un lucru la altul. Deci cel ce se folosete nu de tcere, ci de grire, nu se afl n starea cea mai nalt a minii. Cci starea cea mai nalt a minii, precum ar mrturisi i cei ce nu preuiesc nimic mai mult dect adevrul, este s fie pe treapta cea mai nalt a lucrrii sale. Iar treapta cea mai nalt este privirea la ceea ce e mai nalt, de care se zice c se svrete fr vedere (fr ochi), deci cu att mai vrtos i fr putina de a fi descris prin cu vinte. 46. Ptrunznd mintea fr vedere trupeasc n as cunzimea atotdumnezeiasc, unic, mai presus de n ceput i de pe cel mai nalt vrf, primete de acolo o und la fel de nevzut, unic i unitar, plin de o strlucire mai mult dect frumoas, mai mult dect lu minoas i negrit, care cheam mintea, n tcere, n tr-un adnc al minunrii i uimirii i umple inima de o lucrare duhovniceasc i de o dulce bucurie. Aceasta se face minii lumin nelegtoare, strlucire i dra goste dumnezeiasc pe msura ei, precum i veselie ce se rspndete n raze. Ea are punctul de plecare n Dumnezeu, de unde e toat darea cea bun (Iacob 1, 17), mprtindu-se prin curia minii, iar coninutul, cum ar zice cineva, n descoperirile dumnezeieti ale Scripturilor i n fpturile contemplate n chip nelept i drept, n linite i rugciune. Cci nu poate fi vzut oricum unitatea ascuns i cea mai luntric i mai pre sus de nelegere a dumnezeirii, ci n raza unitar care pornete de acolo i care umple pn peste msur ve derea i contemplarea nelegtoare. Neptimind aceas ta, cel ce urc din afar n chip raional i prin cunoa terea natural spre Unul mai presus de fire i ascuns

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIAA

CONTEMPLATIV

463

i simplu, nu primete lucrarea dumnezeiasc n inim i nu e luminat n chip nelegtor 8 2 7 . 47. Vederea atotstrvezie, unic i unitar, a minii afltoare n Dumnezeu, ptrunznd n ascunzimea dum nezeiasc cea una i primind, ntr-o fulgerare de strlu cire, o raz dumnezeiasc din izvorul de lumin fr de nceput i nesfrit, nu cere numai tcerea gurii, ci i a minii. Cci e cu putin ca chiar cnd gura tace, min tea s se mite luntric spre ceva i s se mute de la un gnd i de la un neles la altul i s se ocupe cu lucruri felurite. Acestea snt aa zisul cuvnt luntric, de care e departe mintea care s-a nlat la ascunzimea fr form i atotsimpl a unitii dumnezeieti. Cci, alt ceva este contemplarea minii, i altceva micarea ei luntric spre ceva i cugetarea, care este una cu cu vntul luntric 8 2 8 . Aflndu-se mintea n cele create i compuse, sau felurite n alt chip, nti privete i pe urm le cuget, variindu-i lucrarea. Cci ntr-un sin gur lucru gsete adeseori nu puine nelesuri 8 2 9 . Dar, n ascunzimea aceea dumnezeiasc i atotluntric, uni827. Cel ce v r e a s ajung la Unul dumnezeiesc prin r a i u n e i cu n o a t e r e n a t u r a l , pind nu pe o cale luntric, ci prin reflexiuni asupra lucrurilor din afar, nu p r i m e t e l u c r a r e a d u m n e z e i a s c n inim i nici lumina nelegerii (nesensibil) mai p r e s u s de fire. A c e a s t a e teologia raional, c a r e nu ajunge la e x p e r i e n a lui Dumnezeu, ci v o r b e t e despre El ca de un obiect exterior. Prinii i scriitorii bizantini nici nu acord acesteia n u m e l e de teologie. 828. C u v n t u l sau c u v n t a r e a luntric e s t e m i c a r e a cugetrii de la un lucru la altul. Prin a c e a s t a c u g e t a r e a nu ajunge n Dumnezeu, chiar dac se ocup cu Dumnezeu. 829. Cnd se ocup cu lucrurile c r e a t e i compuse, mintea nti le p r i v e t e global i apoi le cuget, analizndu-le. In privire mbrieaz de obicei un lucru n n t r e g u l lui. C u g e t a r e a analizeaz apoi e l e m e n t e l e i aspectele lui c o m p o n e n t e i aa se umple de o v a r i e t a t e de nelesuri prin c e e a ce se d e s p a r t e de c u n o a t e r e a sa proprie, sau de c u n o a t e r e a de sine i ia succesiv chipul definit al nelesurilor pe c a r e le cuget pe rnd.

464

F1LOCALIA

c i unitar, i nal i i lrgete ochiul vztor (con templativ) i se lumineaz de simplitatea luminii dum nezeieti, ns nu se mic ntr-o lucrare de cugetare. Cci simplitatea unitar scap cugetrii ce trece de la un lucru la altul, sau plcerii de varietate ; iar ascun zimea nu las s se spun despre ea cu gura lucruri gndite, din plcere. Pentru aceste pricini, omul, dup ce s-a ridicat n chip nelegtor n ascunzimea dumne zeiasc preaslvit i unic, pstreaz n chip firesc t cerea, cu gura i cu mintea. 48. Cnd mintea, ntorcndu-se, tinde n ntregime spre Dumnezeu i lucrarea ei vztoare se scufund n razele atotstrlucitoare ale frumuseii dumnezeieti i urc fr nchipuire la simplitatea i nehotrnicia Unu lui ascuns i fr chip i se face una cu sine nsi prin ntinderea i privirea ei spre Unul, sub adierea Duhului, ajunge cu cugetul n starea vdit a pruncului i gust mpria negrit i mai presus de fire a lui Dumnezeu, dup cuvntul Domnului : De nu v vei ntoarce i nu vei fi ca pruncii, nu vei intra n mpria ceru rilor (Matei 18, 3). Cci atunci mintea iese din orice legtur i din relaia cu toate, nlndu-se peste hota rele a toat cunotina, a oricrui fel de nelegere, a toat compoziia i felurimea i ntinzndu-se la Cel ne grit, mai presus de minte i necunoscut 8 3 0 . De aceea, pstreaz n chip firesc tcerea, din pricina strii sale
830. P r u n c u l nu tie de c a r a c t e r u l implacabil al legilor naturii, ca re-1 mpiedic de la un lucru sau de la altul. El i t r i e t e deplin liber tatea, tiind n u m a i de d r a g o s t e a sa fa de m a m a . A a tie mintea nd u h o v n i c i t n u m a i de d r a g o s t e a ei de D u m n e z e u . Scufundat n dra g o s t e a c a r e s t r l u c e t e de lumina d r a g o s t e i lui D u m n e z e u , ea a u i t a t de sine, s-a n l a t p e s t e sine, dar n acelai timp s-a fcut u n a cu sine, ieind n altfel din u i t a r e a de sine n c a r e e p i e r d u t c n d e p r i n s n grija de tot felul de lucruri. A trebuit s r e v i n la ea nsi p e n t r u ca prin t r a n s p a r e n a ei s p t r u n d n lumina dragostei dumnezeieti.

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIATA

CONTEMPLATIV

465

care e nu numai mai presus de cuvnt, ci i mai presus de lucrarea nelegtoare i care are n sine pe Cel as cuns i mai presus de fire i fr chip, mpreun cu bu curia i dulceaa Lui, ntr-o mprtire nelegtoa re 8 3 1 . 49. Vztorii contempl pe Dumnezeu ntr-un chip fr chip i ntr-o frumusee mai presus de lumin, ne material i necompus, n faa Lui atotsimpl 8 3 2 ; ei vd unitar pe Unul, ncununat de bunti nesfrite, mpodobit de splendori nenumrate, luminnd toat mintea cu razele unei frumusei strlucitoare; contem pl fericirea negrit i de nepovestit, izvorul bunti lor i frumuseilor, belugul nesecat pururea nitor, vistieria mai presus de plintate, fr fund, nedeertat a slavei, care umple cu covrire minile cele fr ochi de o mare desftare. Cci din unitatea aceea duhovni ceasc i mai presus de fire, aezat mai presus de toate n ascunzimea neptruns, izvorte tainic bucurie, mul umire i veselie curat ntr-un ru pururea curgtor.
831. M i n t e a scufundat n lumina dragostei p r i n t e t i a lui Dum nezeu, se afl mai presus de l u c r a r e a n e l e g t o a r e , aa c u m p r u n c u l t r i e t e la snul mamei d r a g o s t e a ei i a lui dincolo de orice efort de n e l e g e r e . n e l e g e r e a a r e aci nelesul nelegerii n o a s t r e obinuite. Dar cnd imediat d u p aceea se s p u n e c vztorii se b u c u r de d u l c e a a pe c a r e o g u s t n u n i r e a cu D u m n e z e u n t r - u n chip nelegtor, n e legerea c a p t p e n t r u a u t o r u l nostru un alt neles : e n e l e g e r e a sim pl, c a r e nu c a u t s n e l e a g mai mult, dintr-o contiin a mrginirii nelegerii p r e z e n t e . m p r t i r e a n e l e g t o a r e m a i n s e a m n aci i o m p r t i r e nesensibil. Ea e un contact, o ntlnire nemijlocit cu Dum nezeu, o primire a Lui n suflet, d a r nu ca o r e a l i t a t e a simurilor. 832. ntr-un chip fr chip. P r e z e n a lui Dumnezeu pe c a r e o intu iesc vztorii nu e un haos, ci o nesfrit d r a g o s t e n d r e p t a t spre ei. A c e a s t a e chipul Lui. Ei simt n D u m n e z e u o i n t e n i e . Nu e un h a o s micat sau n c r e m e n i t ntr-o orbire i lips de orice i n t e n i e contient. Ei intuiesc n Dumnezeu o frumusee mai presus de orice frumusee. fru m u s e e a iubirii i a b u n t i i i n t e n i o n a t e . Intenia a c e a s t a intuit a lui D u m n e z e u , e faa Lui.

466

FILOCALIA

Din ea se revars un noian nestrbtut i necuprins de buntate negrit, de dragoste netlmcit i de purta re de grij neneleas, printr-o putere fr hotar i printr-o nelepciune de negrit. Cci ele rmn nep trunse chiar i de ngeri i de serafimi, ca unele ce se afl mai presus de orice minte. Cci chiar i cele ce se zmislesc n timpul de aici n noi ntr-un chip negrit, iar n cel viitor vor iei la artare, ca printr-un fel de natere, i se vor desvri, rpesc i mintea heruvimi lor, dei le nelege numai ntr-un chip ntunecos. O, buntatea, sfatul, dragostea, mila, puterea, nelepciu nea i purtarea de grij a lui Dumnezeu ! Cu adevrat fericii snt aceia crora li s-au iertat frdelegile i crora li s-au acoperit pcatele (Ps. 31, 1). i fericit e omul pe care l va povui Domnul i din legea Lui i a Duhului l va nva pe el (Ps. 93, 12). 50. Cele nevzute celor din lume, care nu pot s pri measc pe Duhul Sfnt (Ioan 14, 17), cum a zis Domnul, se descoper celor ce le-a fost drag s se retrag i s ad departe de lume i de cele din ea. Acelora le-a strlucit, prin harul dumnezeiesc, lumina nelegerii i rsritul din nlime al Soarelui duhovnicesc (Luca 1, 78) a des chis ochii inimii lor i li s-a fcut sprijin de la Dumne zeu, ca s pun suiuri n inimile lor (Ps. 83, 6) i s se lumineze de razele prin care vd pe Dumnezeu. Drept urmare, li se arat foarte lmurit alte multe taine dum nezeieti i duhovniceti, vrednice de vederea duhovni ceasc. Pe lng acestea, celor ce vieuiesc n chip cuvios li se descoper i starea lor viitoare, venic i fr pri han, care va fi nu numai mai presus de simuri, ci i mai presus de minte. Cci atunci se vor schimba n n tregime, ajuni fiind la o stare mai presus de minte i la viaa i desftarea cea mai presus de nelegere. Ei se vor desfta i bucura, ca nite dumnezei prin lucrare,

CALIST

CATAFYGIOTUL,

DESPRE

VIATA

CONTEMPLATIV

467

naintea lui Dumnezeu prin fire, de buntile mai pre sus de fire, izvorte din Dumnezeu cel prea nalt i sin gurul prin fire. Cci vor sta n cerc n jurul Lui i vor prznui n chip atotsfnt i prea curat srbtoarea dum nezeiasc mai presus de minte, alctuind, mpreun cu toate cetele bine ornduite ale ngerilor, adunarea srb toreasc i mai mult dect fericit, plin de acea prea vestit desftare i prea bun veselie. Mare i necuprins este rul curgtor al veseliei curate a darurilor mai presus de frumusee ! Cci dac frumu seea cea vzut, ce se face cunoscut minii prin sim uri, care-i hotrnicit i supus mcinrii i care nu e nici simpl, nici necreat, obinuiete s pricinuiasc su fletului o desftare nu lipsit de farmec, nu le va fi greu celor ce au minte i in seama de deosebirea de pla nuri, s cunoasc i s neleag, ce-ar simi dac s-ar afla n faa frumuseilor gndite cu mintea, dar totodat mai presus de minte, nehotrnicite i netrectoare, care izvorsc din Dumnezeu, din care snt toate cele bune i frumoase i care nu snt nici create, nici ncepute. Iar aceasta spre bucuria i veselia lor, prin mprtirea de viaa dumnezeiasc i de starea veacului acela. 51. Mintea, bucurndu-se s ias din lungimile dis ta