Sunteți pe pagina 1din 89

INSTITUTIILE UNIUNII

EUROPENE
INTRODUCERE
Institutiile Uniunii Europene

 Institutiile Uniunii Europene sunt organizate pe


principiul reprezentarii intereselor tuturor
statelor membre, actionand fiecare in limitele
prerogativelor ce le sunt conferite.
 Cadrul institutional al Uniunii Europene are la
baza “triunghiul institutional” format din
Consiliul Uniunii Europene, Parlamentul
European si Comisia Europeana.
Institutiile Uniunii Europene

 Activitatea intitutiilor Uniunii Europene


este guvernata de trei principii
fundamentale:
 principiul autonomiei de vointa – conform
caruia institutiile europene isi pot elabora
regulamente proprii de organizare si
functionare; ele au autonomie, dar nu au
personalitate juridica;
Institutiile Uniunii Europene

 principiul atribuirii de competente –


conform caruia institutiile europene
actioneaza numai in limita atributiilor care
le sunt conferite in mod expres de Tratate;
 principiul echilibrului institutional –
conform caruia competentele institutiilor
europene sunt clar delimitate, dar totodata
intre aceste institutii exista o stransa
colaborare, cooperare.
Institutiile Uniunii Europene

Institutiile principale
 Parlamentul European;
 Comisia Europeana;
 Consiliul Uniunii Europene;
 Curtea de Justitie a Uniunii Europene;
 Curtea de Conturi.
Institutiile Uniunii Europene

Organele subsidiare
 organisme financiare – Banca
Europeana de Investitii, Banca Centrala
Europeana;
 organisme consultative - Comitetul
Economic si Social, Comitetul
Regiunilor.
Institutiile Uniunii Europene

 Aceste institutii creaza si dezvolta un


cadru legal al Uniunii Europene.
 In ceea ce priveste sistemul de drept al
Uniunii Europene, acesta este unul
complex, creat in special in jurul
normelor institutiilor europene si
jurisprudentei instantelor unionale.
PARLAMENTUL EUROPEAN
PARLAMENTUL EUROPEAN

 Parlamentul European a avut mai multe


denumiri, astfel prin Tratatul C.E.C.A. a fost
denumit Adunare Comuna, prin Tratatele
instituind CEE, Euroatom, Adunare.
 Rezolutia din 20 martie 1958 reuneste cele trei
institutii similare in Adunarea Parlamentara
Europeana, numire ce si-a produs efectele
incepand cu anul 1960. Denumirea de
Parlament European a fost stabilita prin
rezolutia Adunarii parlamentare din 30 martie
1962.
PARLAMENTUL EUROPEAN

 Parlamentul European se reuneste si


delibereaza in mod public, fiind singura
institutie comunitara care are activitati si
sedinte publice.
 Deciziile, luarile de pozitie si dezbaterile
din cadrul acestuia sunt publicate in
Jurnalul Oficial al Comunitatilor
Europene.
PARLAMENTUL EUROPEAN

 Parlamentul este alcatuit din 750 de membri si un presedinte


 Incompatilitati ale membrilor Parlamentului European. In timpul
indeplinirii mandatului acestia nu pot avea cumulativ si calitatea
de:
1. membru al guvernului unui stat;
2. membru al Comisiei Europene;
3. membru al Curtii de Justitie sau grefier;
4. membru al Curtii de Conturi;
5. membru al Comitetului Consultativ C.E.C.A. sau al Comitetului
Economic si Social, sau al EUROATOM;
6. membru al Consiliului de administratie, al Comitetului de directie
al B.E.I.;
7. functionar sau agent in activitate in cadrul Comunitatilor
europene
PARLAMENTUL EUROPEAN

 Parlamentul european, din punct de


vedere organizatoric, cuprinde
1. Biroul;
2. Conferinta Presedintilor;
3. Comisiile;
4. Grupurile politice parlamentare.
Parlamentul european - Biroul
Biroul – Presedintele PE;
- 14 vicepresedinti;
- 6 chestori.

Atributii:
 Estimarea bugetului PE;
 Organizarea administrativ financiara;
 Secretariatul si serviciile acestuia.
Presedintele PE

Jerzy Buzek
PE – Conferinta presedintilor

Conferinta presedintilor - Presedintele


PE si presedintii grupurilor politice.

Atributii:
 Organizeaza lucrarile plenului si
programarea legislativa;
 Competentele si componenta comisiilor
si delegatiilor.
PARLAMENTUL EUROPEAN

Comisiile parlamentare
sunt

- permanente si temporare
PARLAMENTUL EUROPEAN

Grupuri politice sunt urmatoarele (7):


 grupul Partidului Popular European si al Crestin
Democratilor;
 grupul Alinatei Progresiste a Socialistilor si
Democratilor;
 grupul Aliantei Liberalilor si Democratilor pentru
Europa;
 grupul Verzilor/Alianta Liberala Europeana;
 grupul Confederal al Stangii Unite Europene;
 grupul Conservatorilor si Reformistilor Europeni;
 grupul Europa Libertatii si Democratiei si

+ grupul celor neinscrisi.


PARLAMENTUL EUROPEAN

Parlamentul European exercita trei functii


fundamentale:
1. functia legislativa;
2. functia bugetara;
3. functia de control democratic.
PARLAMENTUL EUROPEAN

Functia legislativa: Parlamentul isi exercita functia legislativa


prin 4 proceduri de decizie diferite, in functie de propunerea
legislativa in cauza:

 procedura de consultare simpla – Parlamentul isi da avizul


consultativ;
 procedura de cooperare – Parlamentul poate respinge
propunerea legislativa intr-o a doua lectura, pe care Consiliul nu o
va putea respinge decat in unanimitate ;
 procedura de codecizie – In cazul in care Consiliul nu a tinut
seama de decizia Parlamentului in adoptare pozitiei comune,
Parlamentul poate impiedica adoptarea propunerii;
 procedura de aviz conform – Parlamentul poate accepta sau
respinge o propunere, dar nu o poate modifica
PARLAMENTUL EUROPEAN

Functia bugetara: Comisia pregateste,


anual, un proiect de buget care este
supus aprobarii Consiliului. Parlamentul
poate propune sau chiar modifica
repartizarea sau sumele alocate in
anumite sectiuni ale bugetului. Forma
finala a bugetului Uniunii Europene este
adoptata de catre Parlamentul
European, de regula in luna decembrie.
PARLAMENTUL EUROPEAN

Controlul decocratic: este exercitat cu


privire la activitatea Comisiei, prin
aprobarea numirii membrilor Comisiei si
a presedintelui acesteia, cu posibilitatea
de a demite Comisia Europeana.
INSTITUTIILE UNIUNII
EUROPENE
CONSILIUL EUROPEAN
Consiliul European

 Consiliul European reuneste de doua ori


pe an, in lunile iunie si decembrie, sefii
de stat sau de guverne ai statelor
membre ale Uniunii Europene si
Presedintele Comisiei Europene.
 Acestia sunt asistati de catre ministrii
Afacerilor Externe si de cate un membru
al Comisiei.
Consiliul European

 Intalniri ale sefilor de guvern au avut loc


inca incepand cu 1960, dar decizia de a
institutionaliza aceste intalniri a fost luata
cu ocazia summit-ului de la Paris din
1974.
 Actul Unic European (1986) este tratatul
care oficializeaza institutia Consiliului
European.
Consiliul European

 Potrivit acestuia, Consiliul European va


beneficia de un suport juridic conventional, va
fi compus din sefii de stat si/sau de guvern ai
statelor membre ale Comunitatilor europene,
asistati de ministrii afacerilor externe, precum
si de presedintele Comisiei, si se va reuni de
doua ori pe an.
 Statutul oficial este dobandit de Consiliul
European odata cu Tratatul de la Maastricht.
Consiliul European

 Consiliul defineste orientarile politice


generale, are atributii in ceea ce
priveste politica externa a Uniunii,
precum si in ceea ce priveste Uniunea
economica si monetara.
 Tratatul de la Lisabona numeste
Consiliul European drept institutie a
Uniunii.
Consiliul European

 Consiliul European are rolul de a


defini orientarile politice, economice
si sociale generale, in cadrul acestuia
sunt stabilite prioritatile Uniunii,
precum si calendarul constructiei
europene, defineste noile sectoare de
activitate comunitara.
Consiliul European

Consiliul European poate avea initiative:


 in vederea combaterii somajului;
 cresterii competitivitatii;
 promovarii convergentei economiilor
statelor membre - centralizarea
aspectelor legate de dezvoltarea
economica ducand la vitalizarea Uniunii.
Consiliul European
Activitatea Consiliului European se
concretizeaza in adoptarea urmatoarelor
documente:
 Decizii, pentru problemele cele mai
importante;
 Decizii de procedura, cu ajutorul carora se
realizeaza declinarea de competenta in
favoarea Consiliului Uniunii Europene sau a
altor institutii comunitare;
 Orientari si directive;
 Declaratii.
Consiliul European

 Tratatul de la Lisabona contine o


modificare importanta – infiintarea unei
noi pozitii - aceea de Presedinte
permanent al Consiliului, mandatul
acestuia fiind de doi ani si jumatate.
Institutiile Uniunii Europene

Consiliul Uniunii Europene


Consiliul Uniunii Europene

 Consiliul Uniunii Europene poarta


acutuala denumire dupa intrarea in
vigoarea a Tratatului de la Maastricht in
1993, inlocuind astfel vechiul “Consiliu al
Comunitatilor Europene” care luase fiinta
in 1965 prin Tratatul de la Bruxelles.
Consiliul Uniunii Europene
 Consiliul este compus din reprezentanti ai
statelor membre cu drepturi depline la nivel
ministerial, abilitati sa angajeze prin voturile
lor guvernele pe care le reprezinta pentru o
perioada determinata.
 Membri Consiliului sunt responsabili din punct
de vedere politic in fata Parlamentului statului
din care provin si in fata opiniei publice, aceast
lucru asigurand legitimitatea deciziilor luate de
catre Consiului Uniunii Europene.
Consiliul Uniunii Europene
Consiliului Uniunii Europene se poate intalni, la
nivel de ministri de resort, sub urmatoarele
forme:
 Afaceri Generale si Relatii Internationale;
 Afaceri Economice si Financiare(ECOFIN);
 Justitie si Afaceri Interne(JHA);
 Ocupare, Politici Sociale, Sanatate si Protectia
Consumatorului;
 Concurenta;
 Transport, Telecomunicatii si Energie;
 Agricultura si Pescuit;
 Mediul Inconjurator;
 Educatie, Tineret si Cultura.
Consiliul Uniunii Europene

 In indeplinirea atributiilor ce-i revin, Consiliul


este asistat de un Secretariat General, condus
de un secretar general, numit de Consiliu cu
unanimitate de voturi.
 Secretarul general participa la sesiunile
Consiliului, are rolul de a asigura buna
functionare a Secretariatului.
Consiliul Uniunii Europene
Consiliul Uniunii Europene are sase
responsabilitati principale:
 De a elabora legislatia europeana impreuna
cu Parlamentul European in principalele
domenii de activitate;
 De a fi coordonator al politicilor statelor
membre;
 De a definitiva acordurile internationale
incheiate intre Uniunea Europeana si alte tari
sau organizatii internationale;
Consiliul Uniunii Europene

 De a aproba bugetul Uniunii Europene,


impreuna cu Parlamentul European;
 De a dezvolta relatiile externe ale Uniunii
Europene, avand ca baza liniile directoare
stabilite de Consiliul European;
 De a coordona cooperarea dintre instantele
nationale si fortele de politie in vederea
combaterii criminalitatii.
Consiliul Uniunii Europene

 Comitetul reprezentantilor permanenti


ai statelor membre (COREPER) este
compus din reprezentantii permanenti ai
statelor membre (ambasadorii pe langa
UE). Fiecare stat membru al Uniunii
Europene are, la Bruxelle,s o misiune
permanenta condusa de un ambasador.
Consiliul Uniunii Europene

COREPER are urmatoarele atributii


importante:
 asista Consiliul in pregatirea deciziilor
sale;
 examineaza toate punctele aflate pe
ordinea de zi a lucrarilor Consiliului;
 creeaza comitete si grupuri de lucru.
Consiliul Uniunii Europene

Consiliul Uniunii Europene adopta mai


multe tipuri de acte:
 regulamente,
 decizii,
 directive,
 recomandari,
 avize.
INSTITUTIILE UNIUNII
EUROPENE
COMISIA EUROPEANA
COMISIA EUROPEANA

 Comisia Europeana a aparut in 1967,


substituind astfel executivele CECO,
CEE si Euratom.
 Comisia Europeana are in componenta
sa 27 de comisari europeni, cate un
reprezentat al fiecarui stat membru.
 Comisia europeana are sediul la
Bruxelles si este considerata organul
executiv comunitar.
COMISIA EUROPEANA

 Presedintele Comisiei europene este


desemnat de catre statele membre, de
comun acord, urmand apoi sa primesca
acordul Parlamentului.
 Presedintele desemnat al Comisiei
discuta cu reprezentanti ai guvernelor
statelor membre si ii alege pe ceilalti
membri ai Comisiei.
COMISIA EUROPEANA
 Consiliul Uniunii Europene adopta, cu
majoritate calificata, lista cu persoanele
nominalizate si o transmite Parlamentului
pentru votul de investitura.
 Parlamentul audiaza fiecare persoana
nominalizata, apoi isi exprima opinia prin vot
cu privire la intreaga echipa.
 Daca Parlamentul voteaza noua Comisie,
aceasta este formal nominalizata de catre
Consiliu prin vot cu majoritate calificata.
COMISIA EUROPEANA

 Comisarii sunt cetateni ai statelor


membre, ei nu reprezinta insa aceste
state, si nu accepta influenta vreunui
guvern sau organism comunitar sau
extracomunitar.
 Mandatul comisarilor europeni poate fi
reinnoit.
COMISIA EUROPEANA

 Comisarii nu au voie sa exercite nici o


alta activitate profesionala, depunand un
angajament solemn pentru a respecta
obligatiile revenite prin tratate.
 In cazul in care nu isi respecta obligatiile,
comisarii pot fi demisi din oficiu de
catre Curtea de Justitie, la sesizarea
Consiliului sau a Comisiei in ansamblul
ei.
COMISIA EUROPEANA

Comisarii se bucura pe durata mandatului lor


de o serie de privilegii si imunitati cum ar fi:
 Imunitate de jurisdictie pentru actele savarsite
in exercitarea atributiilor ce le revin ca oficiali
ai Uniunii Europene;
 Scutirea de impozite pe salarii si alte drepturi
banesti, acordate in exercitarea atributiilor lor,
de catre organele europene.
COMISIA EUROPEANA

Functia de comisar european poate inceta in


una din urmatoarele situatii:
 la expirarea mandatului;
 prin demisie voluntara;
 demitere din oficiu;
 in caz de deces;
 printr-o motiune de cenzura a Parlamentului,
cand Comisia poate demisiona in bloc.
COMISIA EUROPEANA
Atributiile Presedintelui:
 coordoneaza intrega activitate a Comisiei ;
 convoaca si prezideaza sedintele Comisiei;
 stabilieste anumite responsabilitati pentru
membri Comisiei;
 ii poate cere unui comisar sa demisioneze – in
conformitate cu prevederile Tratatului de la
Nisa – realocand intr-un alt mod
responsabilitatile;
 reprezinta Comisia in relatiile cu celelalte
institutii.
COMISIA EUROPEANA

 In cadrul Comisiei este instituit un sistem de


delegare de competenta, in sensul ca fiecare
membru al ei primeste o responsabilitate, in
cadrul unui anumit sector de activitate, fiind
investit cu pregatirea lucrarilor Comisiei si cu
executarea deciziilor sale.
 Fiecare comisar are in subordinea sa servicii
aferente numite Directorate Generale (DG).
COMISIA EUROPEANA
 Directoratele Generale isi schimba in general
denumirea, cu fiecare noua Comisie, insa domeniile
pe care le acopera sunt in mare parte aceleasi –
economie, finante, buget, relatii externe, industrie,
concurenta, educatie, culura, agricultura, dezvoltare
rurala, transporturi, piata muncii,probleme sociale,
mediu, sanatate si protectia consumatorului, energie,
pescuit, piata comuna, comert, societate
informationala, comunicare, politica regionala, control
financiar, stiinta, cercetare, extinderea Uniunii
Europene, mass-media, servicii, vama, fiscalitate
indirecta.
COMISIA EUROPEANA

 Fiecare Directorat General este condus


de catre un Director General care
raspunde in fata comisarului insarcinat
cu domeniul respectiv, iar coordonarea
tuturor Directoratelor este asigurata de
catre Secretarul general.
COMISIA EUROPEANA
In structura Comisiei se afla si alte servicii care
asigura buna desfasurare a activitatii acesteia:

 Serviciul juridic – furnizeaza asistenta juridica atat


Comisiei cat si departamentelor acesteia;
 Biroul Ajutor Umanitar – ofera ajutor in caz de
dezastre naturale, conflicte armate din afara Uniunii ;
 Grupul de Consilieri Politici – este un serviciu intern,
care raspunde direct de Presedintele Comisiei si care
ofera sfaturi acestuia precum si comisarilor asupra
problemelor ce tin de politica Uniunii;
COMISIA EUROPEANA

 Serviciul Traduceri;
 Serviciul Unit de Interpretari si
Conferinte;
 Biroul pentru Publicatii oficiale ale
Comunitatilor europene;
 Serviciul de Audit Intern.
COMISIA EUROPEANA
Comisia Europeana are patru arii principale de
competenta (atributii):
 initiativa legislativa – formuleaza propuneri catre
Parlament si Consiliul Uniunii Europene;
 asigura aplicarea tratatelor in acord cu legislatia
Uniunii – «gardianul Tratatelor» (impreuna cu Curtea
de Justitie);
 coordoneaza si implementeaza politicile Uniunii si
bugetul acesteia;
 reprezinta Uniunea Europeana pe plan
international si la negocierea acordurilor dintre
Uniunea Europeana si alte tari.
COMISIA EUROPEANA -
Atributii
 Comisia detine dreptul de initiativa in elaborarea
actelor din cadrul politicilor comunitare si exercita
puterile conferite de Consiliu. Tratatul de la Lisabona
confera drept de initiativa legislativa si cetatenilor
Uniunii Europene.
 Comisia europeana are, de asemenea, competenta
decizionala si de executare, putand formula
recomandari si avize in cadrul politicilor comunitare si
al cooperarii in domeniul Justitiei si al afacerilor
interne. Avand calitatea de organ executiv al Uniunii
Europene.
 Comisia europeana are atributii de control si de
impunere a respectarii legislatiei comunitare.
COMISIA EUROPEANA -
Atributii
 Comisia europeana este considerata
“gardianul tratatelor”, asigurandu-se ca
prevederile Tratatelor si masurile luate de
celelate institutii sa fie aplicate.
 In cazul in care Comisia constata ca un stat
membru nu si-a indeplinit obligatiile ce-i revin,
in conformitate cu tratatele, Comisia poate
emite un aviz motivat, iar in cazul in care statul
respectiv nu isi onoreaza obligatia, Comisia
sesizeaza Curtea de Justitie a Uniunii
Europene.
COMISIA EUROPEANA -
Atributii
 Comisia are responsabilitatea de a
implementa si coordona politicile,
contribuind hotarator la pregatirea si
conturarea masurilor luate de Consiliu si
de Parlament;
 Gestioneaza bugetul anual al Uniunii
Europene si al Fondurilor Structurale.
COMISIA EUROPEANA

 Limbile principale de lucru ale Comisiei


sunt engleza, franceza si germana.
 Comisia Europeana are Reprezentante
in toate statele membre ale Uniunii
Europene si Delegatii in statele
candidate si in statele terte.
INSTITUTIILE UNIUNII
EUROPENE
CURTEA EUROPEANA DE
CONTURI
ISTORIC

 Curtea de Conturi a fost creata prin Tratatul de


la Bruxelles din 22 iulie 1975, dar a inceput sa
lucreze efectiv din octombrie 1977.
 Curtea de Conturi a inlocuit doua organisme
deja existente la nivelul Comunitatilor, Biroul
de Audit al Comunitatilor Europene – infiintat
prin Tratatele de la Roma, si Biroul de
Auditare Financiara al Comunitatii Europene a
Carbunelui si Otelului
ROLUL

 Rolul Curtii a fost confirmat si consolidat


incepand cu 1 mai 1999, odata cu intrarea in
vigoare a Tratatului de la Amsterdam, aceasta
devenind responsabila de efectuarea
auditului managementului financiar, avand
un rol important in lupta impotriva fraudei,
precum si posibilitatea de a recurge la Curtea
de Justitie pentru a-si apara prerogativele
vizavi de celelalte institutii ale Uniunii
Europene.
OLAF

 Pe langa Curtea Europeana de Conturi


mai exista un organism care protejeaza
interesele financiare ale Uniunii,
Oficiul European de Lupta contra
Fraudei (OLAF) – care este o structura a
Comisiei Europene, si pentru
coordonarea careia este responsabil
comisarul pentru buget.
COMPONENTA

 Curtea de Conturi are un numar de 27


de membri, cate un reprezentant din
fiecare stat membru, alesi de catre
Consiliul Uniunii Europene prin vot in
unanimitate, in urma consultarii
Parlamentului European.
 Mandatul membrilor este de 6 ani, cu
posibilitatea de reinnoire.
Presedintele Curtii de Conturi
 Presedintele Curtii de Conturi este ales din
randul membrilor acesteia pentru o perioada
de 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului
si el are rolul de a reprezenta Curtea de
Conturi pe plan extern, precum si de a asigura
buna functionare a activitatilor Curtii.
Atributiile Curtii de Conturi

Curtea de Conturi este competenta sa verifice:


 conturile totalitatii veniturilor si cheltuielilor
Uniunii;
 executia bugetului Uniunii Europene, alaturi de
Parlamentul European si de Consiliu;

Curtea de Conturi isi exercita controlul pe


domenii si asupra institutiilor si statelor membre;
Atributiile Curtii de Conturi

 Curtea verifica financiar institutiile


Uniunii Europene, agentiile, fundatiile,
institutele si a altor organisme care
apartin de Uniune, avand un dublu scop,
de a imbunatati gestionarea
resurselor financiare si de a informa
cetatenii Uniunii Europene cu privire
la utilizarea fondurilor publice de catre
autoritatile cu responsabilitati de
gestiune.
Curtea de Conturi
 Curtea de Conturi intocmeste un Raport anual
dupa incheierea fiecarui exercitiu financiar,
raport care este transmis celorlate institutii si
publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor
Europene.
 Curtea de Conturi, in cazul in care auditorii
descopera nereguli, anunta organismele
comunitare competente spre a lua masurile
necesare, ea neavand prerogative
jurisdictionale.
INSTITUTIILE UNIUNII
EUROPENE
CURTEA DE JUSTITIE A UNIUNII
EUROPENE
ISTORIC
 Curtea de Justitie a Uniunii Europene a fost instituita
in urma Tratatului de la Paris (1952) si este principala
institutie care asigura functia jurisdictionala in cadrul
Uniunii Europene, si care vegheaza la respectarea
dreptului unional.
 Actul Unic European (1987) a creat inca o institutie
situata pe langa Curtea de Justitie, Tribunalul Uniunii
Europene – cu scopul de a consolida garantiile
judiciare acordate persoanelor fizice prin instaurarea
unui al doilea nivel al autoritatii judiciare.
Componenta

 Curtea de Justitie are in componenta 27


de judecatori – cate unul pentru fiecare
stat membru, si 8 avocati generali, numiti
de statele membre de comun acord.
 Atat judecatorii cat si avocatii generali
sunt numiti pe o perioada de 6 ani; la
fiecare 3 ani se produce o reinnoire
partiala a acestora.
Mod de lucru

 Curtea Europeana de Justitie isi


desfasoara activitatea in sedinte plenare,
dar datorita volumului mare de cauze s-a
prevazut posibilitatea crearii unor
camere compuse din 3 sau 5 judecatori;
 Curtea poate delibera valabil numai in
prezenta unui numar impar de judecatori.
Competenta jurisdictionala

 Cea mai importanta competenta


jurisdictionala o reprezinta controlul
legalitatii actelor institutiilor comunitare,
care se poate realiza pe calea:
 1. recursului in anulare;
 2. recursului in carenta;
 3. recursul in interpretare;
 4. recursurile in plina jurisdictie.
Recursul in anulare

 Recursul in anulare consta in


posibiliatea deschisa statelor, institutiilor
comunitare si persoanelor fizice sau
juridice de a ataca in fata Curtii un act
obligatoriu si de a obtine, in anumite
conditii, desfiintarea acestuia. Recursul
in anulare desfiinteaza, nu modifica un
act.
Recursul in carenta

 Recursul in carenta consta in


posibilitatea deschisa statelor, a
institutiilor comunitare, a persoanelor
juridice sau fizice, in situatii limitate, de a
ataca refuzul institutiilor comunitare
de a decide in anumite situatii in care
acestea au obligatia de a lua o
anumita masura.
Recursul in interpretare

 Recursul in interpretare (intrebarile


preliminare) – in conformitate cu
prevederile Tratatelor institutive, acestea
prevad posibilitatea Curtii de a realiza o
activitate de interpretare, cu titlu
incidental, prealabil, in afara unui litigiu
propriu-zis dedus judecatii in fata
instantei nationale.
Recursurile in plina jurisdictie

 Recursurile in plina jurisdictie –


acestea dau posibilitatea instantei sa
aprecieze toate elementele de fapt si de
drept ale cauzei deduse in fata sa,
modificand acea hotarare a institutiei
europene ce a fost pusa in discutie, in
sensul de a stabili o alta solutie
obligatorie pentru parti.
Tribunalul de Prima Instanta

 Tribunalul Uniunii Europene are in


componenta sa 27 de judecatori, numiti pentru
un mandat de sase ani care poate fi reinnoit.
 Tribunalul nu are avocati generali permanenti,
sarcina aceastora, poate fi indeplinita in
circumstante exceptionale de catre un
judecator.
Competenta
Tribunalul are competente sa se pronunte in
urmatoarele cazuri:
 Actiuni vizand recuperarea daunelor cauzate de
institutiile Comunitatilor sau de catre angajatii
acestora;
 Recursurile formulate impotriva unei institutii a
Comunitatilor de catre persoane fizice, care se refera
la anumite reguli de concurenta;
 Recursurile formulate impotriva Comisiei de catre
intreprinderi si care se refera la acte individuale;
 Actiuni a caror solutionare este exclusiv de
compententa Tribunalului de Prima Instanta.
INSTITUTIILE UNIUNII
EUROPENE
MEDIATORUL EUROPEAN
 Institutia Ombudsman-ului European sau
Mediatorului European a fost infiintata
prin Tratatul de la Maastricht in 1992.
 Mandatul Mediatorului European se
intinde pe o perioada de 5 ani, cu
posibilitatea de a fi reinnoit.
 Mediatorul este investit in functie de
catre Parlamentul European, el putand fi
demis doar de Curtea de Justitie, la
cererea Parlamentului, in cazul in care
nu-si mai indeplineste atributiile ce-i
revin, sau in cazul in care a savarsit
anumite fapte care-i sunt interzise prin
natura functiei.
Rolul

 Rolul principal al Mediatorului


European este acela de a primi
reclamatii cu privire la incalcarea
drepturilor cetatenilor UE si la proasta
administrare a activitatii institutiilor sau
organismelor europene, de la orice
persoana fizica sau juridica care isi are
resedinta sau sediul in unul din statele
membre ale Uniunii Europene.
 Mediatorul European nu poate investiga
plangeri impotriva autoritatilor nationale,
regionale sau locale, chiar daca plangerile
contin elemente legate de Uniunea
Europeana.
 Mediatorul nu constituie un organ de apel
pentru deciziile luate de tribunale sau de
mediatorii nationali; totodata, nu are atributii in
a investiga plangeri impotriva unor activitati
sau persoane private.
INSTITUTIILE UNIUNII
EUROPENE
Controlorul European pentru
Protectia Datelor
Istoric

 Controlorul European pentru Protectia


Datelor (C.E.P.D.) este o institutie noua
in cadrul Uniunii Europene, infiintata in
2001 si care are sediul la Bruxelles.
 Aceasta institutie reprezinta o autoritate
independenta de monitorizare a
proceselor de prelucrare a datelor cu
caracter personal de catre institutiile
Uniunii.
Componenta

 Conducerea acestei institutii este reprezentata


de catre Controlorul European pentru Protectia
Datelor si de catre adjunctul acestuia.
 Acestia sunt numiti in functie de catre
Parlamentul European si Consiliul Uniunii
Europene, pentru un mandat de 5 ani, dintre
peroanele aflate pe o lista intocmita de
Comisia Europeana.
Atributii

 Atributiile acestora se refera la


supravegherea si asigurarea protectiei
drepturilor si a libertatilor fundamentale
ale persoanelor fizice cu referire la
prelucrarea datelor cu caracter personal
de catre o institutie sau de catre un
organism european.
Atributii
 Controlorul este de asemenea responsabil pentru
coordonarea sistemului Eurodac – mecanism de
identificare, prin comparare de amprente digitale, a
refugiatilor care solicita azil sau a persoanelor care au
trecut ilegal frontiera externa a Uniunii Europene
 Controlorul este coordonatorul unei retele de ofiteri
pentru protectia datelor care isi desfasoara activitatea
in institutii ale Uniunii Europene, si care asigura
implementarea normelor referitoare la protectia datelor
cu caracter personal.