Sunteți pe pagina 1din 25

o

o 0 0- 0

000

ve

i

,

(1 Jl )n'~(c d all, Il'Iuho P;IH' 'ell Icl \11 IH I till {( 1 J111Ul1 !-H)"1.

h

din l'l'j C,UT ('UJ]O .... c hucllik Hlhl",11 ( (1 han' ,-";111 (hldl f f d

(~tc vorl a dl' u n I'U\ {nll l(lrl'n,lI din PJ'ill1('lc dlll!'1 I,( 'I c' ;11c rlHn. b '(llhtj, !.!"TCl': aUa - beta )),1(','1 .u: il\'ul ,Il.III! III- (I III. Irllt'(ir' lllili "LUHi-tlllSI',-I", alHlll'l ~Iiu (.-11(1 j),IZ;-l ~I;l dl ~('(IIH'n1'l (I It'nic'1;. I'lilitu ( C-Hln))."\, pClltru In,llt' lilllhih'_11 lIn"T Indo-! IlrtJfH III' __!_)(' I II' H

Pt n t ru C('j m. i insistenti, j)w{l!lll.lrni c' I)Ji,"~ IV d Jirllhii r0l1lC1J1l' pr(,clz{,d/JI ('{I (If "..,1 ('lI\'~IJII - ;dl;.tlll'l - vi ur: tin linlhrl franceza - ai, lldl)l'!, latin - dfl'h:Jlwi 1111 I )"1'1, III .1111 ~f{ .II';·. d ,d 'tnn Cft 'dcalH • \r j 11. .... CJlU1Hr {';"", latin. ~. rIll htr j d'i II r .aca I d,t ; l( 'On

irsnceZll ~ 1 t'1pOI n o i P('nl I'll ('('j

II fotlll att uvant I ')I'll 11'III Idli~

011 llflr!II't.., (" I(WlIII1l11Irdf.,·'

F q.r Pdl,1 (J cd 't' (l I( , 1114 11 .I, ,q I I I)! "I ,I, lilt' d

Ie J ner ez Iva i la I ~PJ I J . III( I I 1 , nl1t"
I I ' II
I JlJI( 11'1 j" 0 I t I ( ,do 1',1 11 Ii I \1, .. .1 I ! I
( I { ( I 'J H r I (J1 II Iq pi, .1/ I III I I
,I, '" i J { I.It I

t. ron In 1, III " J

l>C'(Jdl(,·' ( ,,,,IIII'It'- l i i u l t l i r- nu af'Ia m imic ~ ('(TITI.-lll 1 1111>\()~i(\ ~i rdll?,i;1 Vectriut testament/I III

notab' . P('1l11 It I Ilr)dP" ;\1 (

t rr-h u n ~" ['I \ ",- rrimtc

11<I1'1nu111<1. litc,l lUI

Ino. m

D

r

I~HII! III n:lllrll'( I clll(' I l\rlll!,lSIIl

rill's! , ('dl II ,1 rI. Xl. ( ql 1101.1 III

r

r

t l i l

vorba- ('illC. alund,(

Cantemir W' d:'i flnJl /\rlndnci "sUd:

hAproape toli cei ce ~tiu sa ctt easoa. ~tiu de unde Iii-au tras origines ~tiiDt8 omeneasca ~i genuriJe de arta "i speciile de ,Uinta !ii de arta, cate sunt; dar despre ]imbile omeD_~'ftit aimeJ!.i. uricat de IDvatat ar (if nu ,Ue de lacine ,:I ca~d a anat_ i;ceputul ~tator diferente (~i doara Hmbile fUnd organele de ~omunicare ale ,tiinteJor, organe foarte necesare §i fara care, lucru foarteImportanr de notat, ~tUDteJe nar puteo exfst.a, autorii acestor Iimbi trebuiau sa fie celebrati de 0 mfe de ori

-

mal mult decaf inventatoJ'ii celodalte ~tilDte fji ar.1'1) til daci a

iost numai 0 intamplare ca un invidios pres puternic 0 fi sa ,tearga din catalogul memoriei umaue rrum efe unor autori a t.at de celebri, sa Judece, ma rog.cei c e au jUdecata·· (I\1ef a nz]{'~. p I HfJ,

('('d t'(' all{lll] rhn Clement Alexand riou I. 1)(' Lli1l1('§I(':

..

"~arbariin'au lost numa! descoper·forii !}lo8ofjei" ci !j

<!escoperitorii tehnJcei, §lHnlei ~i artei _L_ .. } trebuie sa melgmai deparre acum ~i sa arat lamlldt ca Qlosofia reaca a fura

diu Cilosofia barbara ( ... J. Pentru ca. tr buie sa alaj in i

.

mai multi dintre ei au fest de neam bar ar 'j au facu t

intre barhari ( ... J. Pe PIston it ga Im a Jauda to, . n bari pe fala, §j-~i aminte te ca ala.1 el ceJe mai multe ~. mal frumoase luerur •• tor-

~------------~--------------------~~~~~~~~~~~wu

e 81"-

4

min tea omeneasca, aij8 Cum SPUD tradi\iile pagane" ... {ibidem. )

J)esigllr. (rt'lnli<' s<1c'('f{'('I(m (1<- hI ('''p;-" nluit dis{~u\ata si ('onruza pro" ('111;\ ariana. Savanl HI cngkz P (;H(·s. liillsa:..;{' inr a din 1 ~)2~\. i!10 eza ramurii danubiene a arienil<!r, ~nl1)ul nurnlt

Viro8 l 11 {'f} rt ('c-I "Cn rnhr n hu- 1 isl Dry (ir Il1{11' "1" Er a .•

~ ( ~ c fI lrmclf( a

{"lltTri r il Indi<:i dr: {·;:u rr- ('ugkzi, d Upfl Cl: rnisto na rut t 'ovurdoux

s('~iZrl~(: rel.lU clare intre sanscrita i limbile re ci i iClf \IVILIAM .. j( )NES, Illnnulcl.sp I('orit: ~~{'In(Hl}lril{lr inln sa

. _

§ persana, greaes, IsH ace lea, ermana, in 17 0

·t '.

(112'('~d {'U llllU(l ('1" 'dinFi (I1nlrcHI;',1 S iinl;~l ( da.iftl"-ni Imbllor 111.1[1111(' Indo-eu ope e. lu l' In~'q It HI lur. print n: ltml» r I' ru I Iig'l1r;l: tr8.C8, l'mba dB, lor, frigana. t':i .. Ill i np;H\ t hnhilr

rill t(HW i n dOll~J ~r 'Ill" s e ,. cen um, I tllli)( 11 t(' r

1111lt'lh (', \ 1 III I' lipan' pc lHf(' k HI "(ill P' )rs,nl

l iml In l, lit g 1 'hc d' '111 •

sllljll1j('~1 SIlPll~;'" 1)I)l"'i('11

1))1 I II II Ill) 1 HIlt It'111l1 !I ..

PHis/Allis cion laSJon .• Hudl' /'i-a anal prilJtul cdltlhcl d,UC', ('o1)J('lllal (k' I Ia~(ku III fest ('u\'inlc]t' sun! cal s(' poatC' de explkil (' 1\(,(,oSl Cad. mos (mofj. dec) (' Ior mat din d(ltl{) IJIOI1()stlaJw. n·1 ill(d('s dar. pn'I'UIJl EUl« )PA (Eu ru pal. en ~i ~lIti I(Tllll'l1i Iu udurnr-nt nlt rlnrt in lilnhcl Hoastr;-l rtllllciH{'(-lSnl N;'"L"'ictH(, in Tracia, tTlIIZ(''!t· Clio ~l Caliope dUJl;'} ('C' parnctpluwrci 1(-1 nu ntu III i C{HlnH)~ CII l Iar mnnia. au Jo:-,:j Ill' fal(l ~j In Z;ll11i,slin'(J povest.er alfabetuluf . avrnturr literei matematizate prnnmd x.t r ut u l d ivrn n l J)()('zif'l

prof. Cornel CONSTANTINE eu

de ic ....

drii

..

b /

(

I

'I fTC f'

~ i I lit

III I j hi u

I fclia, \fit 1',11'1.1111 de In{1I1:i, (';-111..- ~woal~l, dill «ir{tu{t ,'.1'1)\',-,\ IlJ 1.11\11\.\ J ( 1\r.\N.\ !

('alt.1 ',UII.I ~ .I,HI(,:·"I1, ~i JW '~SH-J expJic:lI11:

S(,flIH.-,n,-, ('\I un (,OlllJHls..:. fa nli~catj-J pas cu pas

-

('111)) p:,~('~.(·. ete-te, ~a In OUI lJjriuan'J~ f

j • "r1 an1 r H I IH fa t,i, co mite.rea. ( st f' viati.

-

or: fdT{'i~i. sr-nsul nu-ml sra)lH: ,{traf()arc·L P" f('-11 (1)):1 Uti On10a(' drumul drcpl , cum ~ra1rl 11)1 Jl1ldq I

'j, urte. r'avr-a drcptatr : ttV" n-arc . stabUftate,

dc-atunct proverb inl( lepl: OM e cine merge dreptr

(·~i. oric, v'a 'j int re ;;1, VOl inl eJ)( li lnl ( 1I888 LiI('rai .(rag s("'('IcJ('J::,l(gf~n;lar{ 1..,\"

!JJnuJ ( I <hnfiu (' A. ( su binldeg(' ~

A ( hf( ra k.ncl(", "( onomatopei -

,1)0 )J)( I 01, ( r\ I ( •• !t 1 r (' J I r d ILa

d( la I run, Pf'1J1'J" ",n,H]1 ('Ifl j( I dt' In, (I' 1~1I11

dllJM rij I Uti ~c hlJnJi.1 ( ld I( J rn orJ( { hml .1

IHncll :, A DU VO I

a. IU( • IIll .. t I ,n.1I , lIh 'J) • ulr ( .. 0

( b.lilt1 II irl t ,I I).j I Jilt IJ

( ,i m.u lin If

If .l\f P (~.i. JJ JJ II •

(f (I if

Ii ii:-; 1111'\('111

t\. <If. Sfl 11 'rvc ~I r v~

s,
(' ( t I'll
u 1
t It
P
.... ,
tit Hrt ) , If IIJf 111
J ' )t I \
u II, t
ftl J f ,I f.fuh lilt I
J I It)
8 If I I \
fj b .t J tilt t I
t fI I I
I (I ,_ I • II
I I , III I I
II tar de-arum. hthd Jun~l~.). pn If III a-I t ragm d

I '" I ·f - I ( Il '1'1 ,-"{'c('I"'('n

Buchca. parte a )ar }.I ('(') (.1, I.r~rI . U I, •

arc 0 hingtafk hros< oa ci SJ h{~z1w

ar.orcumJ-amJud(( . ',f

Bu la noa ni til. ro Un 0 V(·l.j Ia prnn. oc hu C' (jreula prj" alfalK t( ( a UII f('tuft ( a ft n .... 4I"i'" e .. aft

( "n nu IduH II ·

••

a ze tate?

I': H Sl -u n S P {Ill (1 I a gfll: i - ::1 ";.If :-; I nil r-l ( '. ~ 1 _" {II (Jo(-Jr in lr unt CH 11)( sl' (.-1< -st r: a a e barbs in u

- 1 a.

"t 1

l/ttl

II 1111 'll tTl

lug U I,

t il Ilil

( { ma: ( J I r 1 I u (

(

'f! I ( -i 11 11 II. IH. ve .. I 1d 11 ,l It .

1, rr

I un urr. in {"

I r far drumu-rm 0 ere in i rher

n (( 11) i r hu rr fludH( d(

. I f

B"

J ru urnnk du l1uu'dlu I, I W ('hell" Hiett fill Irumuri de I W ~'fc ri desir. rlf)~!h' djll ('uuf(,luir F. amJ)('('il On lI('fodof. dnul1t1ll.('ilof S( )('1)'

drumul KAUSITAKI po, cNlulCf ('~'-CI h sf, C'I' f) Ji ._ fra,;uilld r-alr-a 'adde', kg('ndrll i1 ('PO 'wh', ('11 r IIln .

mu din gdnduri. nip JIt nita, "ci-Illi (tJJai sj mtor' iJ adasf,i ca. Lia - (,jo('arJia men .. afa - J 11('{i1c'llf'l III { , •

sufletul Jlclt- n ('sfl' Mandr. dtn Pill au

ca

'I

j . It I . I '.
II
t\o'h t • rn c JII .1 j 0\ f' If 1 t lil ft
J n
1"1 l I
(11 I
It f I
I
J f f. rt t 01 P '11
,f
til
• ,. II
It II , I

II

f
J I It iar til ( 1'1 hrana rw d.-I came ...

BOll I zr-u. da , drt1gii met, carllca 0 nUJllCfHl cioc-lr ci

ci('a,.i('rIJ~llH'slc h,iu. J cntru hunu) dUlllJW;'.('U

sus ill nCJ.,1lui de ( :t'a hlc-1 u ,

dupa vorha lnr de cladl. Jllu1{i sc'llchin.f'l (lzi la v:w:l ,.

Zice-li ca.pra c a. l. ca.tc-lrc;i. ~i-o s~l lill('li hunCH-11 ct-irni prr-cu m Al1asuI rcrcsc. [mu ~J(Jht11 panlantC'sc

pc-atct bate retcrtnle. caci 1"01\I1ului (' §liinlH

unlnd su h ncda~i numc, hkrogllkh' dill lu mr

hraneau zet, airi c r-hrta, r luar crlprj(a Amaltei,a limba'n vorbc. dcdcsubf. e5te Ia tele ce-ai au t

de-aia sl uncm c-u plar crc c.:- -ll rai eu r Japte ~i mier,e

-

mat pc inleics. vezt bmc. t!:,!rmr' de oi,.§i al11iJlC ca i dumnczcul vtu. raiu) Ull ~~("J) pl1SlilJ

tar de punem cobilili i ciobsD -j ciobanit£

f.:

I(i 10'( pare mat. Badll;} ('(oj (I Iloar« p.' rJ 111(;1

Ei

an 1 ,1 (XJ f( 11 a. J , m 1)1<1. pt'r JJ ft Jlt.)

bind( (UJlJ fn~ftJJlPI. f(lul. d

u II(

'HI

d( ill

uri IH nt

1

A IHOI {I, Ihl l III

It vn 111 1 I 1

nu curn 1I\lI\II(s

I ill Iii

Intru n tCTll1eJllll JICJ11afic. 3 plus UDU ~ patm: pl"<H'(I(' J rivili cifra, vedc(i (";1. f'sh' asimetrica,

precum 7, ca ~i Uno. a~[-I () fi"{i sl nlhlltHI

din frri lnul smrplr , loalc, altJel pUI';i(ionaff'"

C'ifra c u n s nun.

- Cmr: ~1:j pc dansul?

- Domnul

- Bin dOJJ1n SAlI doamria?

_ ErPlomarc sau IJl01lClTl a? E un al

slmbronc. v~i spun i'-1I111u'rr' .DAMA 'j AD -

~----~-----~--~~------

crvat rna i . - ill I rat ( I 1111 H (

parru lltcr ~ d ar SU)1L dcnurnmd J (0 J ( n111111 sl 011 (La 11 1 sunt 8, I U! In _1·1 urlm J oi -t p' r r

J

I

-1' _', Ie d

i ~11 I

r

l

. I' l ',1 -surtle» grck

. J . I' 'I" ] 11 (' (' II 1 ( (.

'lIItW( arUTI,( (

- " ~ I)'line Sf ell sare

Noi prmum pC' UCC(l rr , ~I (11 ( " ~ . ,",

~ 1 ~,'llscanl n'l VI I ( Jld

dar. de uiUi omenta V.H .( l ,..._ c-

AJI1<:'1. l'i ii rad de cap, lr pun liJ.,'v;;) III prolap , .

- ~ - , 'urn:.sr Do mnu l Vlrld ...

ortin (capn langa vad, cum p

Tara Zcifor dinti'll, cc-a pus itllnii ('i-lp{dilJ

. _ J z 'U IJrilllUI bunk

-i!lf8 do£:- ~vril1f ul~.lif1nlll_:~ _ ~

DOTU() - S/\r.,~·10("SI~. zic,

............ - ~ • 't·· "In ('sl('cddin';·1ilaIJlJ .

. ast C'UVrlnt sa ~ 11 ~l ,~._. -

1)( r« urt{i-{. JrAt!i VOIl11(". IP., f )l)1(>l)f I'll (' • III( I Jl1 HUll la(J-o fOrln; it f V,'i Iua J hlc, j

IUI( ((fHT fJw·ud(l{f(',rr.rtj~llIll, f.lt '",

E pIli \ (

~ i r 'irirle ,

U"it 1111 JU{ JU

/.

u .. ,

r,

, I ,

20

1\( r zie, I'U ca relt': a1fa e . 80 rele !!! (-ITl' glH~ de Olr:rfllir- ;OU(: Iller::, ..

T'u t u rt.n I,' dfl i(lif);) C', pe'T! ind de If! ~1:11 I II SOF f pt"('('11111 ~rfu I 11 nurni or;"1 dal n urnr- (IJIUn-If ('I'T"('('I{'lllll: HS('lll("iJIHfl', dikn'lll~J 'i vs lo: rr

.(·opiitrlalllJfCllll .. pul . 8 e a1ucr

( 11 m pri ~ S{' ns ~(l r ~t J'l)pi i sp IUll'1I 1( • ( {" slr;71 Ili I u-I il l(' ~ I, au e,

S I rI i 1 cI (', In' I) 1 P I

hli

J <' "''' II II I lH'd 1I In '11 r • I I t1ll11 tI

(

J

sub af(l'ra dcnllll1irj - n,'} u'li VfCU](' sa Ie IHlri zcii pkacc't dr gii Jnei, (~ de In f Jipcri>ol ci

. S~ioza .,;:c::n sHaK. Oolu1110. pfaf."·' .k·oni

t ~RI u1 dc [cowie sui, p('sf~ta L< ulut. l~t(,(cltf)JL!'lIValltt!J. f'r-H sp:ila~ iJ)lr('~ p{iUl{UJ'ul

de UUHT£':;;i ncsnrc. I~I ins,,:ullua nemurir . E c~wlnlul gst.- Taia-cl In solf nil alJ:d ( I

an) spus zcul get si ga r a L divinn judcr'll:i

rare spu 11(': G c tata.

avaor. pcs{p 11('\ '(1j , tol eu dcg( rul SJ IT 111 l:

R c !' (' p.f~1 e. Hind insu ~i snar('k

care §i'n al cccdar int fa 1 rnnul in altar (AI. Ta. J cum ra ~ rf" soarele, (' J • lurnca rCJll d(

ba.rk Ia o zl la alta tnee sl'n lum r, <"dl'llli,

fapanind dr-l data s 'ntul intr ccrul 'I palntlJ)1 I I

Domnul lttert lor fOfl'c. J" ~l J-:S( (J, 11 Sf r ldl •

vorl 'i din ltmba HIJlH1tnn nd. '(-ind ) (dar D 0 pdcepW'a Dim f cr Z8 p< fc' umeru dr rf;J d 1U f"{TNUI r

J n ( IIU( rr It (ur', (J nt- I un II I de varulu4 pH'". 'fin pc' If or.( ( turttor r

I /. rt J)( ( ~ J at 11m ;oj J

til

f lUi!'

't

J\SI r:1

T

, I I'll 1 t

In

r m I

( , I (I J ( ; I III uti c: II ' i n r (' i ' .

,. I , I' n III rr- Cl U?I sf'

') J ) 111111 H I Ct 1 ~11 nc I" ... 11 [ I r

11 ,'[('I('t1l1t1i 1

('('-HIlZ<HITW!"d ~'1 ' llnbl(t'

, ( H 11.1 grd i 1

p rrh ( 111'1 l( il(' [) rom I . 1 U Inn (I

, ,. d »)' Ih

I)'r I 'C P r cI i't I

' .. l C'}, '(' )t'

1 "I r 11 1 1 ..

11 U I (. 1r n d fH l ' -

, d r I sl n,' r'

jlDl.grlll"ipdS.-rt l ¥ t I(

_ ,~(d ("IIII,ul'

~lp'd"~II(dHll 1 I _, I

1 _ I'll

sip . 11111 'I ., I ( ( 11 -

(rcJndun I U]H S.I Jrunnr,...,c, (inc vixur il '-lIl1 'I rl- t : din lununa 'j lubin' pr . It ilf' dr: U u ,'1' ,,/

Ctnc-i spu sc .1aril- marc? s!<'clgul r-urr ubru iJlII HfC' §aptele zi..., pa tele, omu ~ . lIIlO' s I . lc.

'j pr d<i!ri Hi dai sama ad rU I in: {I ( 11\

GcgraHl1. \011 a - ~t;n!lll Dumn , . ant I

rt~ ) 'urr. lnnl (i ~ Ill. dunn (l U~) (' 1\ ,ull

llO)

'J'I •.
1 f t'
u ( t
P' ", 1<1 J_!J ('it't d --. III
l
'II ' ~ I I III
1 11 I (a I i' ru . 10 1 I, ( d 111, "I dH I IlH I H til ( Till' .r".on ( o r-oa .-pte-i uDuluf (HlhH. r p1f ~I ( uti 0 t 'die

n {01l HluH d I(ltt 1(1. (" ... if d< 11 ;.oot n I

J "

t It

" I I 11

I rq}~ Silllhlll t' sfHnful duh. IlHIZiciior dill v:lzdul v('snirin' turntt spilr~t'·~i fa minulle8 de pe rg vnrba zboar.i. nu-t de phllJlh. art' chipl1l (}t- P nJmb 11('\ izuL let tel s{' I o(lrl fl ill IIrirarc- ··lhnba moacUi." cc T cluff). r drcpt , (';:1, 1111 rna i ill biserica

doaruw'u zirl CU111 s'o dest« n ('j prill ll(Jl~l1H'J(' d ('k ic'1?

'I sc varsa din ell] olr: sprr Uill f {Ina lUI M nolr' mu(iind lit -rc Cuvanluf i rni ,'uffl'j(T;j p.imau til

mut. de vq!lu"u bol'~l. sfantlll

(il -t. mar« act's( nafJ? VJ('ll s,I-1 ~(ili? TJ rcr ('lJI ld

eZe u

• rC' r- fe'

I d]t .

8 ."

[ laIrd. lJ }r<

'f I . () ~ I V )rl H n

JIt I "t (' tlltd . c'

..

(ot de '1 nr: ll( virn

,

til II . I c

I II ) l 111 I,"

rf

dc hlpt, iutailll dc-phn, SJlllS <1(' la'l1ccpul I~('vill ('XpIiC.llld nuu sunplu. dar la nrvr l dC-<Ihc('cdar E scgnwnlul d('finit. rupl c-u mva din inlinil

(' dcsil-!lU hmitat. ('(1 s;i fie studin(

I ('uJcat pus, lui sc pare H Ii prtrna mtre. bare c(, rHltodcfini paraeloxul: A (' I!

llicroglifa. Hind COCna1l8 , I ('st (' SCllliCOllS();J u:l Cantcmtr. fani disptlUl 0 nurnr-stc semimuta

altn, prm crori I-au r upt , holc'zrl11du-1 lung ~i scurr asta nici n'ar n IH'C(-tZ I c dr fa caz hi caz

st-s mai "producttv!' ad, dnflorii in OIa" dill I

SiiaharuI rtpriut. il ('xpJiC'cl peste 101

(x-I) J~(,(T Iara u nu - llUU{I, i (Ian nurnan I. iar llou~i H r dIU d 11 (' d (' a H I. s;i· I (I 11 a III \ 1 I ( h'11 J(' I

j)t'IJ1' Ia Mayan IUflH';1 I1UUH: zece fara unu - nona

• c rnai spu.ncm ~i (Ie- ('(' 11Wl']HJlul nosu U ('

cntrt ,fTis 'i Cale' n DAR. Prim111 nlJ~1111 ('rOni('~lr d(' la far' pa~frcbn do(a, pur t'l 'Hl1nck dr- 'O.l'A Tata 10; am mult: Id(l, ('1(' 1111 Irdlllic"lJl'llrl't1ll

Tol {' strnplu. dar dr' Iu r ,j 1 ~In,i Iiml J(I sr' c k~(,lIJ ,';.1-11

Jt·c·IlWi, Xiu «( rc rX)W~ in (Tlf', il inl"'q.!: (1..1'1 rJ ('~I[' lin illl rr: q Ioul nostru nazdravan { hI ,UNU ( 'opf ... lhan

r noua. hils! fV eu, virgula !"Id {'V ('II

•• m la Ir-l cu r-r-l Ia In.nfllf Oill (ul.J1rrlUl. vlrg la-t noua .. r du - st ( II a It I In' ;1In I 1I U;1 ICIIl. fun,loJlf If I It I JOT} dhl Hahl1!)11

r~., 1" prove rlt ~ .hllll,'Jj (I. III r 't III II 28

II{ rr )J~ • 1uarf'ii' - arhl"f(' " ~

l.n i(,l:llll(-lril ,- u"

a p" r I ; I I (' II 11 (' c' h Ii ('. ...' r , - I 1

" • c. r II(d 11111 wridlt

(lira I ),lu~'I'Ql-I('~II'lf II I,

. , I' L (I r 'g It I

La I Y'IJIIlS sll~1 I" tl.'1 (. 1101' , (' I . i i

(ku U Ii II' 'I (' I lie 'P 1I III (' 'I . , .

I I ( I Z<'" l , {' • 1 11 II

I.(·U ,'1If'U'111, pr ilTpi 11'11 ,-.,

, • I «( I II 11l1dc' lab 1

~1l1 dill 1m. Ilwk It! I

I • ,

ill!)

c'nt'C-II('IIH',\ tI ·fJ{l.tI (urn I n I hob III n'lrfu II III

.

III I(JlUflil "

I dldll, bel (. v01'1 It I ' i(' \I

"11('1'111111."111 til mu nt

-,

('sf(' III d lite'l Il(lt II ( II ,1\ I

l'r111 frHl1slatir-Hli (Ir(llIs: ~a:d:t:ll~1:1(~)~U~)~~~.A~1~1~r~-~:1:r~ll~I:S-. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 1<:1 r asul ] CS'(' ~('('r. Rama r-nr rml d(' l}('rlwcr §i zrcc uu mat hTl (' ! I (l(,;ltrelT il in' reet' .. EI. prrn f(>H'e p:'lrtik bcltu (nate ('{lrlih {' penThea diu sigeati, cst c. lll}l ndrul soan'. in ,;:}

r-um din haos f~lC(' lat{], COJnpoJ1('ufe arc dou~l: soare l' ~i luna noni pc pjatr~l orl pcrgall1('ntc. ortcu m l'at SllC1. prczcut (' ea ~linl rc stul din r-artus. hi<'rn~lifd( r. til -alll~ Tuhnos. RanH~('S, Ptolnmcu purt au aura c1 • Z{' 1 Iaraonii mr-s ('u t >lii - pn ntli anljchi({t(ii in 1 riunghjul SrHTl1 - ka - in~('nl1H'h: vel afla _ cand cxtrcmelc S(' lau peste Zf'( r:. 11 . n-clau un patrat idol d K ('II' -j a-m, d

r " f(

1 uf 1 1 I

J

I'" I (. I' II ~ I d I II Ie m ('. i' I ( I l Iir-rn 11 ,~t I

, 1

(

~,

tar ('I astfel sr' ilrai.l, nlatclllHtil' a fi tn1a, Amandoi apar dr-un fcl. Unu cstr' Ea ~i El PariQg _ uncial cuvant - rslc u ntr pc pH mant I

cu SC'IlS: egal in euvant!

L _ cuvintuI. nJtnallc~f(' se autod{'tine~l('

121uni exact fae anul. vczt C(' srrnplu est c pianu) §i conrrct intotdcaulla: unitatca anul / luna .. '?

tl/:.l)dHcH-ispni.t·slr-M h J

, - er. f unlllealui

dcsigur, CkhatnpoUio 1, 1-a' 11'

~ . . a at ('. grci

(';:.:J 1- ar ft Iost mat 11 'or (I<- r f' I e Zvrn

. ,-elr 1 allill co 1 1 or

)lute. rca - 1 - (-ci ('-[1 !'hf'ir -" i

' ep

Juai rJuzi ill HUt-. st-u I'os iu -I I . 0& al• de lcmr:l

,,' ." d ('ioc poUt -

] ohl§L am a lln l 111 ('h('i(' mtnti-, co ...

f 1J.c,·/ .. - tic IClIlf"J . ~ (.

Dcspre dact, ortce s'ar zrrc sunt a lurntlor mal nee nu s'au suns laciunii'n spuza de la Sarnli~('g('t uza soarcle din anrleztt , peste VTe1l1C' l1e-a ~opl it

cam pe unde-r miezul cheU. dC-Hslrolloln. drumul femeU

al Voditei, ghicim casa. rand Saramjs c Mireasa ..

II ct ~lIfa Zl

2

Acrofon In rl'Lr:a lin1lH'Zl'l .

- • -d 11

lin doar 'it 1': rIP. 'UV( nl u l

TIC" 11 u

viatH ,s(' 11 rr ( dlll 0 r

v

I ~Tnl")H'1l

Iphll III

'II

II

up I t

,'c t.e romane,te ('oaiil vorbclor fop('~'(' (Ill ,

~i "Dd~tetD romaDe,te:

1

. l1Hni(',111ltc.rca. 111.lr<', JJHll'l<l.J.

,- 111') ,1 Jllagj(, I

III U (', til U Ill.) . ~ ,,,",'

11lH1-,lllT. " nut (it' _ 'r.1f('Jll tnai I NAINTE.

'" I I)cci,S;lIlH ~

ni-.s cuvinfc dare, sun ('

"

(IHir,. nal:l sl 01 rtU,-:', - ltd 1111 dr'sen;- ( si Hzi Od;I, II11Hlninl, or' 01 rna lill (It'l I), .sl' plill111t 'n or IT'

1111111111 (I( II 'DI 1

I' st'llti " 1lI'SI l'I 11('1 frU1t1 1I11i ('d d :-'1" III 111111 11lr-' lid JIll rr- In(1) Ill)I11

o . <I' I , mo

N? IriCidrt s,;j'n pie IOHn' Zculcal. nu-i Z('U1. Ojll ". de (c 14'? dragii mrt, 4 rftr~i UDU • trei,

prj( cpand p(··Arisfoh I. a1!u1.,£iJn in sril Hill)!'1

lfra 14 e n ('S( nl{I, sUlnri 5,:~ dah'r( ulri cUnJc N('()l)("n"Clz~l, IiI. ra c' rr II t <ll.fi

1)( ViJ1 voalurt hanu-lr Jl( f< marmurt, ~ah d(' It PrJ( 1'1 inc d. il C·,., 1'1: n metal mb ~uJ I t

at. UD. ix, hunt Z(·j:U au N pt . lit II ( •• l.

Ie lur t • .,rin If Inc r. chip ft dor.a • )(h.1

'(' Ilqll hU1 u i

vllrlJ'ltlll I. 0

KON ~.I M.

II ur til

. 1111 d l ('

,. ) 11

mr I ({ J du '{Ij d U hU11(' (h'I' (. fill "IHII II

a.lid fa ( J • Hf d. J~

( 'I{' II t III

JHII J .a

cifra 16. in ('s('n\ci 'sh~ 5 prill <iif(·f('nlr. care'n amnii ('xi 'tcnlfi.

Nlei ne uparA. eumva ca-t spun allii "n y a"

se intrczarc§tc sub 16. un pa~ ru la cub

cum vezt mUul unu e: pat"' (<I) inseanlna P

de prtccpl bun inl lc '. scapt indH fa de crcs

1- t apare dinrr-oda'~ Umb;) noa tra mmu nata

lid. /P ..... din Troia. dtnsprc vot alt 1 g ncvot 1

psatra rts.'i _ ochl ct· plangt· IWl1t ru ol . bl( rtmt de ~; 11 f(

proboztra-lni (toi)C\na . us P(' 81(·~()r pr trm .

rampu-I alb. ode ncgrr. rm'le vcd( nu Ie rr d(

ami r JojoU pa 1" pa i( lc (

I

.1 flU Ie

til' 'f

II

11

II

('\1 to~j slil \H ill t liscrJ('i. . \t1 r;:-l cit- IOf' ~i par(. i

88 ia

cld'i dfra-mi 'ptlllC 'or: §ap'c ~j ell 1.1 nu - opl d s'nibat(' (' ... ur p . uuc popa nu (' pOpe. trer mono IhlOC. inldcse. devln ba h(

j pllonj cu care po,. s c.xplici i la ru poti

coata virtU anumita. cc-i prill scripfc n:iitnil:i

priccpi astfel, lara hal Itlmca ell III s-a hot (·z(1f

... ctne ztce: fica .Ra dar 'raJ)scrH' Africa '1'1'1

.~JJ, UD e ea. .. f ra)1. '(,fHnd' Suedla

~!lIII-"iusc B . aatol. i.tr nuu HUll (' J_t'lnbul

<Ioar Jl Ii'er( uctt«, apRf grajnri dih'rHc

Runde (ae apoi lea'ru, iI s('rju 1H'.fUUlclt(', P t

jar aU patru tnt ra'n surna. ('sit' Dunlllt zcu , -(I( 1)11.1

ubdt Ide a('c~ , E at ~ Inda! w ebd de 1.

l'~ arck - j urnt .;i lei P()p{ r rc I .

aiu s .. 1Ift" rca d na jngublr

mb me £1 pr 11 lum StUHI "arpa\tlor ('U IlU 11,1

, ........ ti. m a 01 r

n mn n

( . h ,a - J J In J I. I r I V('. I ( an7.1t J'

,

lor

I

ni

, I

_lll'f'it ( h"ltll'ftllJo11. \dl rcispUIl(k 1110tlO(Oll. ;"'~lifI,a..I!I<Jalhh"j. j'if' s" cUp' rl~C;' .... 1. uOHstnl r0J11i'UWdSt"1

hm1lS. TCprcZ<,Uf.1f OLAVKON (' uldcaf

• ~_"i', pc anI. 1)(' l.-r' . jl(-SfC nou:1 J11.1ri &i ('jroj

~_nsUI:saU. simbol de ~ nd n pr.('cpt HI IlHlnnllr.111( I : ..... ocs ... Sacerdot. iJ1lck~ CUVrlnful tot

... ba'rmrcH din CUWll1f

.tlil" I valr s pc ohr"l~ld mok l -tv )Ila gcHi sh Hg §1 sf at

ba sJa n t.1 d j 11 a j )11 ('

dlltil£.,.itltiJ"lII ..... tlJrPr.gl1. trc( r n gratu1 puporall

CdUruclc. blruini srripfdr

.... dl.I_.t Amara I cst(· umvrn de lani

-hii.,.opwlvanfar .... P(' tc lac rtrna arm I d

mtr. numat I enlr'unl lid ]('lll1t(, riSH 'j n Senp It II (-,. ,

( )

E. prj( (p

r ttl

I (

i JUO (1

h

r f

("n ~

sa n sJfJH'ul 0 •

~a ( ndi' 'I •

(' scrj s F::ia C' \~ , III 0 ~lJl (! P .r: 0

lsi In"11 sC'} 0 SrlH 'i 111 0 _0 (n lla

• ", 111111 ~_ f 1110) 0

• • • 0 In in'(-\'1 r rrn If.! z..

11 h , { {' '_"llf I .01 r 1 -:.. 0

• .... I Sf' go' arr- d

, fltn('rll': _. { "H u n

hora gfllnlL I ., . ~argul z1 . - rol tk pal r

11 V('gl .r 0 _ ' lOri rn ~ 0 ,

JHr 1"('111"'" l' l( d;f.a '0 0;S'I ru (·h{·a'l.·~l

.[,1((' , ....

hi r 11 P

pesl (' .01. CO::} j'n Fgo '~' <icroJOlli,' 0

S~I q (' hi }lil" "'1 I. .~ iri _Pe:- I t.

• dO >" l 'ipt"

{' ur 11)111 lil 1'. c 1. l1('{'p~Hrl'l' r 1

- { p .. I' • ('

. ' n'li (' I len l

s 1 H' Ll1 I' ( , 1 Hid .' . i": S t'. rC'l i" 1111' 0

. 1 ' , '( , I ~ I I'

(T'1l SIJo , • ... ra n 'S' •

, 1 ( Iltr'sl ( I fUll/'

, 'H 1 r. d n .

r • p 1 Icrn Vo hot.

I (,1(' S ) r (' I t 1 ("

.._ .. - .. ._ ....

. ... ..".,.... ......

~

I •

.. '

.".i1" ... __

H In

I III j

(" hieratic I Ie Irif CUllcif(Jrtn (' '~r~((~'t:l~tf~"~) ~:~::~--------------~~~~~-~------------------------

.1 InS! am II , , ~i CUvRn I til. X, ortctlll1 1- fir ha 1<' v{1lI I U I I'; 1 o' avea u , Ill" II 111 igr a I< . .

, .)' ' T I,ltlsam "n,.o !TIc'n' l

um , 'atuk: "I r-un tlllll-talD, pI'S .- • ( ( , ('11111 1- a lid, srm I "U ll'-'(l . 11· C'I v( rl {' II

_I " II " .

I8rdaca'j IM.lezal Tau _ sau J\lu,l.'rl'dll au blair, Ill1Ih:·i, lar" n "" I ~~ rna ope ~( ." '!

I I • ,II, (' ,

spus mal simplu; Tu e,U A, illccpu I l' ~ I i I 1I1J11l< '" a gil ra II" II i sl () l n n l ,', ," 1 - - . 1 e -

1 ," c vnr " uI 1

Mai pc scurt. nu-t gmi 1'(' lumc undo si'i 11\1 s(' ;U 1111<' iH r(1 iepurul ,If' ,.z' " n',. () (,Iii

cand c !ipsa, omo[011111 D sau P. Ii lin ISOIIU I: · marr-h- v z..;

Tot. totem. tabu ,f taini, talc, talent, tircata h in teJ«ar. terell, tigafe, 'ilv, tipar tipicul tate

tirI. topor. taini timale, trib §i tricolor il1V11'

iata tcag biruitof. curcu br-ul t rj('olor

Troia. turturca §i rurma, sr aduna ffiJ"(i urmn di parutc. CHin va spui trupulut dill cfap:iIAi ,i- ue-asa, prtccpt u or. talrsman I ( tncl ir

ca admir pc zidulll1l1 1. AIJVE. UBI '1 H - f rt( u (

ru ntd ul \,{"('hi dcplln, iudeu in «mnsuc! creatm

po '

Mi-am supt Itrnba df la VI tr . BU ~u n(mh- SJ 1:J1 H Vi .)}a muuc iJah, n dill I-~{rlad( ~lc san

(aramtzJ - hal -I din mOllie' dr-am rf-n t"jS 11 11 dl:-.IL

)r a e tul Sf drill HcJl. pi pen (Ii ( ,« ( 1 vrt / tarmtoc luna s( ra~Ia\a. v zand v( rl de JR J ),.[( Yorba ··t.t.'·

,... n frav( zt, pal .t'n rrarun d b D zi

-_ _ ....

t.

11) at

I .

u

S,t lit

'« I .

III I I Jl {

P I I ( l

I I f Ie

" ,1 I

,t u

42,\111 ('dIll 1)1111)'1"111 11).i (' Yvu ,)J \. \ r l 1. ';1 I' I I j 11 (. • r 11 l I III 1'~'111 <III I I III' () 1(\ (

.1.1 q1t ul r u pn-t. lI(' ('dlld 1 I I {r\ 1

I ( d II,

I 11 1

" It'll 1

<II n uurhu l II II I ll~ IH

i l un.i I 10, L\ .. pH~ :

( III I dOll 1\1 I 111\ in l(

I I 1 1I 1 I rut H

I. 111.,111( It! 'lid (

'of UU"X" Hi ... ( 1" nUlIt;-, Il1l1ldl(':-1 neCUDO "uta

1r11 "111111' It II i nu u '1'1 h !llIe (III, HI 11 ;"'1111 ~I IHI III I(,t 1.1 I " ~I 'till

{clInt (HUll !-t,i J lc IC·.tgd, d< « I ~ll\ltl<'1I1 "J 1(' lo'treaga '-If fc.'idr' ~ij n)f i souu-u u .lI( Hildie IIHI.)I .u u

til pn (I ~J ( Ill;'" sul) nuu« I lIJ II14U;ltll 1111 .u ru 1111

f 1(( rl 1l1l1nH IHUld d ~PJ ( IIIJl~.1 q ill II .,

til It J If {rl' till sIll ( f f Jr. !r PI' d I (JIt It! I

I,. 'I' ,ill(. (dill

, I

I J,

tn Ill ..

I , J , I IJ P (ti, j ( )

, III

II

4

"1.';.1 !;, 111 If' d,',,,, tiommes. Pi) irrest ('In' constcter, d' l

_. ce c111~ [JUS }r><' L

tous tcs neux. (,()IJ/mc 11J1 seullwmmf' quI ;'/Jprr'ndaJL tOUj()ur" ' mpp.'S et dans

unc J1C la noi; La evrct c YOD xau DOl, cum S(' Sp

_ 'hil)tll in prohod

frengarjto. JOs din pod. ca-lt pUll ( .

. " Avtccna. alt supltrt. 0 rerla prtn cifra ciud

_ nUlncraluI r-ardtnal - cxislcn(a - c 110rn)(ll

aparcrtt neordonat. -

in fond matrmauzat. strucfUHIt. g('onlC'trizld.

c un 4I-V" scInrrrbat la hilt!. ('sIc Ea, ills('anll1r"'1 viatl

Geometr area G ad

PASCAL

.. 1)(' ar-um, Iru InoClsc1 Iat {i, dcghizahi ~i II t))hla1:1 destul ai peregrina!. odjhnG~fc- f(,'11 C'a rprJ t drumcttnd, cum nt s-Ct spu~ ell pfCioar('k p(' sus

litera li-a fost de hac, h' arrJl,i l;lr~1 CCI)!

\ei fj fost inhli P" B('~a, dar I(,-H 'nloc'uit ()n)('~a

C'r sa'n emnc UpeilOD? 10 p.¥.' (pi<' al din) SLON

J