Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA (font 16, Bold, centered)

FACULTATEA (font 14, Bold, centered)

DEPARTAMENTUL

NUMELE DE FAMILIE, PRENUMELE AUTORULUI (font 14, Bold, centered)

Lucrul individual (font 16, Bold, centered)

la disciplina_________________________________

STUDIU DE CAZ (font 18, Bold, centered)

Conducător științific: _____________ Numele, prenumele, gradul științific

Autorul: ______________

Chișinău - 20___
V. LUCRUL INDIVIDUAL

Produsul – Studiu de caz.

Descrierea produsului:

În luna iunie 2020, Societatea de Asigurari „Y” a încheiat următoarele contracte de asigurare:
Contracte încheiate de angajatul Societății:
I. la 10 iunie 2020 asigurătorul a preluat riscul de asigurare a autovehiculelor – CASCO de la
asigurat persoană juridică. Termenul de valabilitate a contractului 10.06.2020 – 09.06.2021.
Prima de asigurare subscrisă constituie 15 000 lei care va fi achitată în 2 rate câte 50%
fiecare, și anume:
- prima rată – la încheierea contractului;
- a doua rată – peste 2 luni de la intrarea în vigoare a contractului.
II. La 04 iunie 2020 asigurătorul a preluat riscul de asigurare obligatorie a răspunderii civile auto
de la asigurat persoană fizică. Termenul de valabilitate a contractului 04.06.2020 –
03.06.2021. Prima de asigurare subscrisă constituie 500 lei.
Remunerarea angajatului constituie 8% din prima subscrisă pe contractul de asigurare și se
achită conform condițiilor contractului de muncă după încasarea acesteia de la asigurat.
Contract încheiat prin intermediul brokerului de asigurare:
III. La 07 iunie 2020 Societatea de Asigurări „Y” a încheiat prin intermediul brokerului de
asigurare „ACM” contractul de asigurare a răspuderii civile a transportatorilor (CMR) cu
întreprinderea de transport „ALEX” SRL. Comisionul intermediarului în asigurări conform
condițiilor contractului de mandat pe tipul dat de asigurare este stabilit în mărime de 12%.
Riscul asigurat constituie răspunderea pentru distrugerea și/sau deteriorarea încărcăturii
supuse transportării. Termenul de valabilitate a contractului: 07.06.2020-06.06.2021. Prima
subscrisă constituie 170254 lei. Riscul dat a fost transmis în reasigurare pe același termen de
valabilitate a contractului de asigurare directă. Răspunderea reasigurătorului constituie 50%
din riscul preluat, iar comisionul cedentului este de 5% din prima calculată pe riscul cedat.
Prima de asigurare pe contractele încheiate a fost achitată:
- în casieria asigurătorului pe contractul de asigurare a autovehiculelor – CASCO conform
ratelor stabilite și pe contractul de asigurare obligatorie a răspunderii civile auto în
momentul încheierii acestuia;
- la contul curent în valută națională pe contractul de asigurare a răspuderii civile a
transportatorilor de către intermediarul în asigurări conform raportului prezentat.
Societatea de Asigurari „Y” a înregistrat următoarele cereri cu privire la rezilierea
contractelor de asigurare:
I. la 5 septembrie 2020 a încetat acțiunea contractului de asigurare facultativă CASCO a
asiguratului persoană juridică din motivul neachitării ratei a doua a primei de asigurare de
către asigurat. Pe contractul dat asigurătorul beneficiază de un comision în mărime de 7%
pentru deservirea acestuia.
II. la 11 septembrie 2020 s-a reziliat contractul de asigurare obligatorie a răspunderii civile auto
ca rezultat al vânzării acestuia. Cheltuielile de gestiune a asigurătorului constituie 20% de la
prima subscrisă.
Prima anulată pe contractele reziliate a fost restituită din casieria asigurătorului.
Cerințe de elaborare:
1. Descrieți operațiile economice cu privire la înregistrarea primei de asigurare pe
contractele de asigurare directă și reasigurare.
2. Prezentați operațiile economice cu privire la decontările cu angajatul societății de
asigurări și intermediarul în asigurări privind încasarea primelor subscrise pe contractele de
asigurare directă și remunerare a acestora.
3. Înregistrați operațiile economice în conturile contabile prin aplicarea cerințelor
Standardelor Internaționale de Raportare Financiară.
4. Calculați primele de asigurare și comisionul cedentului pe riscul cedat în reasigurare.
5. Îdentificați operațiile economice pe riscul transmis în reasigurare în contabilitatea
cedentului.
6. Identificați și înregistrați operațiile economice cu privire la decontările pe contractele de
asigurare încetate pînă la expirarea termenului de valabilitate în contabilitatea asigurătorului.
7. Determinați rezerva de prime necâștigate conform prevederilor Regulamentului privind
rezervele tehnice de asigurare pe contractele încheiate de societatea de asigurări „Y” și
argumentați contabilizarea formării și modificării acestora:
- la 30.06.2020;
- la 30.09.2020;
- la 31.12.2020.

S-ar putea să vă placă și