Sunteți pe pagina 1din 3

Test 3

Se dă textul:

-Patrocle, de ce duci pâinea în gură? întrebă râzând Lizuca.


-Pentru că n-am buzunar! Îi răspunse cu ochii cățelușul , foarte vesel.
-Atunci s-o strângem la mine , s-avem la vreme de nevoie, hotarî duduiaLizuca; și primind de
la Patrocle pâinea , o așeză cu grijă într-un buzunar al hăinuței roșie. Ne mai trebuie ceva , urmă
fetița, și pe urmă fugim. Ne ducem în lume la bunicii noștrii!...
Lizuca cunoștea toate cotloanele casei. Găsi îndată cenușa de care avea mare nevoie, umplu
cu ochi celălalt buzunar al hăinuței sale și se întoarse spre portița de la stradă.
-Târâțele, ori făină , nu sunt, explică ea. Este o poveste cu copiii rătăciți pe care mi-o spunea
bunicuța - ș-acolo se vede că iepurii și vulpile lingeau dâra de făină și de tărâță și copiii n-au
putut cunoaște drumul înapoi. Ca să se cunoască semnele , trebuie să presuri cenușă. Hai să
mergem, Patrocle!
-Hai! Răspunse cățelul. Și ieșiseră amândoi pe portiță, pornind pe-un drum lung și plin de
peripeții.

(Mihail Sadoveanu, Dumbrava minunată)

1. Explică de ce în cuvântul „ochi” numărul literelor nu este egal cu numărul sunetelor.


(0,5p)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
2. Sunt corect despărțite în silabe toate cuvintele din seria :
(0,5p)
a) că-țe-lu-șul , cot-loa-ne-le c) buni-cu-ța, cen-ușă
b) ce-lăl-alt, tă-râ-țe-le d) ex-pli-că, făi-nă

3. Rescrie enunțul: „-Atunci s-o strângem la mine , s-avem la vreme de nevoie ; hotărî
duduia Lizuca” înlocuind cu un antonim termenul „strângem” și cu un sinonim termenul
„duduia”. (1p)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
4. Textul citat este : (1p)
a) literar b) nonliterar

5. Cuvântul subliniat din enunțul „...și primind de la Patrocle pâinea , o așeză cu grijă într-
un buzunar al hăinuței roșie” este:
(1p)
a) articol hotărât c) interjecție
b) pronume personal d) numeral cardinal

6. Notează timpul verbelor „ieșiră , n-am , cunoaște , n-au mai putut”. (1p)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

7. Transformă propoziția interogativă „ – Patrocle , de ce duci pâinea în gură? întrebă


râzând Lizuca” în propoziție exclamativa negativă. (1p)
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
8. Explică rolul virgulelor din fraza „-Tărâțele , ori făină , nu sunt bune , explică ea.”
(1p)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

9. Încercuiește litera A( dacă este adevărat) sau F( dacă este fals) , substantivele subliniate
în enunțul : „Este o poveste cu copii rătăciți pe care mi-o spunea bunicuța ” îndeplinesc
funcția sintactică de subiect și complement prepozițional.
(1p)
10. Transcrie prepozițiile din fraza următoare , precizând felul acestora : „Găsi îndată cenușa
de care avea mare nevoie , umplu cu ochi celalalt buzunar al hăinuței sale și se întoarse
spre portița de la stradă.” (1p)
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................