Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA ,,OVIDIUS,, DIN CONSTANȚA

FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ


MASTERAT – SPECIALIZAREA : EXEGEZĂ BIBLICĂ
ANUL DE STUDII : II-sem II

LUCRARE:

Cunoaşterea lui Dumnezeu în Noul Testament

COORDONATOR:
PR. CONF. UNIV. DR. ADRIAN VASILE

MASTERAND :
PUIU ALEXANDRU NICOLAE

CONSTANȚA
2021

S-ar putea să vă placă și