Sunteți pe pagina 1din 12

1|rățușca șchioapă

RĂȚUȘCA ȘCHIOAPĂ
(poveste ucraineană)

Кривая уточка
Curved duck

O dată cu maturizarea, fiecare pasăre își ia zborul.


2|rățușca șchioapă

Trăiau odată un moş şi o babă. Într—o zi se duseră amândoi în pădure să culeagă ciuperci şi
găsiră acolo o răţuşcă. Era o răţuşcă cum sunt toate răţuştele, doar că era cam şchioapă de—
un picior. Bătrânii o aduseră în bătătura lor.
3|rățușca șchioapă

A doua zi, baba şi moşul o porniră iar cu coşul la pădure, după ciuperci şi mure, nu înainte
însă de a—i face răţuştei lor un cuibar, lângă coşar.

De—ndată ce plecară ei, rățuşcă se dădu peste cap de se făcu o fetiţă—copiliţă, frumuşică şi
harnică cum altele nu—s: deretică prin casă, aduse apă de la fântână şi le făcu bătrânilor nişte
4|rățușca șchioapă

plăcinte de pomină.

Se—ntoarseră moşul şi baba acasă şi se cruciră:


—Cine să ne fi făcut toate acestea?
5|rățușca șchioapă

Iar vecinii de colo:


—Am văzut o fată, cam şchioapă de—un picior, dar harnică din cale—afară:  aducea apă în
găleată şi deretica prin casa toată.
6|rățușca șchioapă

În dimineața următoare moşul şi baba se prefăcură numai că pleacă şi se ascunseră într—o


şură. Răţuşca iar se dădu peste cap de se făcu o fetiţă—copiliţă, puse mâna pe vedre şi se duse
cu ele la fântână. Atunci moşul şi baba săriră îndată din şură, strânseră penele împrăştiate şi le
—aruncară în cuptor pe toate.
7|rățușca șchioapă

Când se întoarse fetiţa—copiliţa, ia penele de unde nu—s. Şi începu a plânge biata, a se


văita, rugându—i pe moş şi pe babă să—i dea o furcă mititică cu fuior, să le facă treabă cu
spor. Apoi se aşeză pe prispă şi prinse a toarce. Cum şedea aşa şi torcea, iată că trece în zbor
un stol de gâşte sălbatice. Atunci fetiţa numai că le ruga pe acele gâşte:
8|rățușca șchioapă

Gâştelor, suratelor, daţi—mi şi mie câte—o pană!


9|rățușca șchioapă

Iar gâştele de sus:


—Alte surate îndată ne—or urma. Să le ceri, ţi—or da.
10 | r ă ț u ș c a ș c h i o a p ă

Iată însă că în curând fetiţa noastră zări un gânsac care zbura singur. Gânsacul acela se
îndură de fată şi—i dădu penele îndată. Fetița îmbrăcă penele, se prefăcu iar în rățușcă și se
ridică în zbor.
11 | r ă ț u ș c a ș c h i o a p ă

Plânseră moșul și baba după rățușca lor, dar ce puteau face?


12 | r ă ț u ș c a ș c h i o a p ă

S-ar putea să vă placă și