Sunteți pe pagina 1din 68

EDITORIAL

Motto:
Muri]i, lua-v-ar dracu de aleg`tori!
„Ciocu’ mic, acum noi suntem la putere” – Anca Constantinescu – Deputat PD-L
“Decât s` sug p*** la mai mul]i licurici mai mici, mai bine sug p*** la un licurici mai mare” (Traian
B`sescu – 26 Mai 2005, întrebat fiind de ce prefer` alian]a cu SUA, unei alian]e cu Uniunea European`)
“E[ti un g`ozar ca al]ii, cum bine v-a zis frate-miu” (Mircea B`sescu 1 Aprilie 2009 – interviu)
Cu ceva timp în urm`, într-o ]ar` oarecare (ca s` nu spunem Ungaria), preziden]ialilii [i mai ai nevoie de noi. Nu fi bulangiu. Uite, te l`s`m s`
o persoan` oarecare (Primul Ministru al ]`rii) a recunoscut , într-o îi mai dai 2 milioane lu’ Madam Ridzi ca s` alerge prin parc de 2 Mai,
discu]ie privat` c` ar fi promis în campania electoral` ni[te lucruri te l`s`m s` mai dai 1 miliard la Bechtel pentru 5 km de autostrad`,
care nu [tia dac` se pot realiza (mai pe române[te – a cam min]it un dar nu ne mai t`ia la salarii…
pic). Rezultatul? Zeci de mii de cet`]eni au ie[it în strad` cerând Drept urmare, la final sindicatele nu au primit nimic, dar nici nu li s-a
demisia celui care le-a în[elat a[tept`rile. luat… [i toat` lumea e fericit`!
În România, Parlamentul voteaz` ÎN UNANIMITATE, o lege prin care Ce face Opinia Public` v`zând c` ale[ii, cu o non[alan]` demn` de o
Profesorilor li se majorau salariile ([i a[a de mizerie) cu 50%. Dac` ar cauz` mai bun`, execut` o defeca]ie elegant` în gura ei? Aplaud` [i
fi sau nu ar fi bani la buget pentru asta… nu [tiu [i nici nu m` intere- prive[te cum ]ara se duce dracu’.
seaz`, dar acum vorbim de principii. Nu comentez c` cei care au votat În România, unui individ i se fur` o ma[in`. Acesta [i-o recupereaz`,
au dat dovad` sau nu de iresponsabilitate, nu comentez c`, imediat drept urmare este RE}INUT, iar ho]ii sunt LIBERI. În România, un indi-
dup` ce au realizat ce au f`cut oamenii lor, cei care se aflau atunci la vid este b`tut cu s`lb`ticie de c`tre un civil într-un Mall, ]inut fiind de
guvernare, într-un ultim acces de luciditate, au încercat cu riscul 2 poli]i[ti. Drept urmare “b`tutul” este arestat… Nu v` mai amintesc
pierderii unui imens capital electoral s` împiedice aplicarea acestei de întâmpl`rile REALE cu Poli]ia Cluj care m-a amendat cu 1200 RON
legi care ar fi adus mari probleme guvernului ce va urma. pentru c` i-am solicitat sprijinul în identificarea persoanei care a sus-
Ce m` intereseaz` este reac]ia celor care atunci erau în opozi]ie [i Guvernul: Ba voi sunte]i cu Flac`ra Olimpic` Onedin?
acum se afla la putere : “S~RIII}III LUUUUMMEEEE, DU{MANII NU De unde puii mei s` v` dau? Nu ie!
VREA S~ RESPECTE LEGEA !!!! UUUUIIIEEEE, SANC}IONEAZ~ A furat `[tia tot [i nu a mai r`mas nimic!
NEMERNICII CARE OMOAR~ VIITORU’ {COLII ROMANE{TI!!!” Sindicatele: Hai bree, c` ne omoar` aia când ie[im, da [i
Apoi, în campanie s-au jurat “S` moar` mama [i s`-mi pice cablu matale ceva… Uite lu’ Madam Udrea i-ai dat
70.000.000 de ieuro s` mai scoat` un cuvânt
dac`, dup` ce ies io la putere nu m`resc lefile la `[tia!” Noi, pulimea,
ca “Brand de ]ar`” , c` Fabulospiritu’ a pikat.
fuga-fugu]a am pus [tampila pe dreptunghiul cu fostul FSN (ori `ia, Guvernul: B````, voi chiar ave]i parafin` în urechi? Nu ie
ori `ilal]i) [i am a[teptam s` vedem cum Boc – Întâiul Manager, urc` bani! Dar uite am o propunere! Noi va t`iem 10% din
lefurile’n cer. salarii [i reducem num`rul de posturi cu 20%… Ce zice]i?
Numai c`… “Surprize – Surprize”! Ajun[i în scaunele de la Victoria,
dup` o discu]ie cu Prealuminatul de la Cotroceni, guvernan]ii au ajuns tras una din ma[inile firmei din unitate sau de prietenul care, dup` ce
la ni[te concluzii: NU E BANI !!! “P`i cum nu e?“ întrebar` în cor [i-a rupt bascula fa]` dreapt` într-o groap` din asfalt a fost amendat
[tampilatorii care la alegeri au decis c` `[tia sunt cei mai buni pe de Poli]ie, pentru c` a OPRIT ÎN LOC NEPERMIS (în condi]iile în care
care îi putea da na]iunea… “P`i nu e! {ti]i… greaua mo[tenire… “. ma[ina era distrus` [i nu putea fi deplasat` f`r` ajutorul unei macar-
Dintr-o dat` am avut un deja-vu. Parc` asta cu “Greaua Mo[tenire” o ale)...
tot aud de vreo 20 de ani încoace la fiecare schimbare de guvern… [i Ce face opinia public`? NIMIC! Nimeni nu se scandalizeaz`, nimeni
sincer NU MI-ERA DOR s` o aud din nou… nu protesteaz`. Oamenii sunt preocupa]i de disputa dintre Oana
Parc` [i v`d cum au decurs negocierile: Z`voranu [i maic`-sa, de idila dintre Dani [i Mihaela, de Sexy
Sindicatele: Bre Nea Boc, s`-]i tr`iasc` ]ie m`-ta, chiar nu ne dai [i Br`ileanca [i de Piticul Porno.
matale acolo m`car 1% la ‘sto, ca s` le lu`m mau’ la fraieri? Nu conteaz` c` firmele mici, unde lucreaz` 3 sferturi din popula]ia
Guvernul: Ba voi sunte]i cu Flac`ra Olimpic` Onedin? De unde puii activ`, vor fi lichidate prin introducerea noului impozit forfetar, nu
mei s` v` dau? Nu ie! A furat `[tia tot [i nu a mai r`mas nimic! conteaz` c` economia se duce… de suflet, nu conteaz` c` datoria
Sindicatele: Hai bree, c` ne omoar` aia când ie[im, da [i matale extern` a atins cote alarmante… Important e c` Elan s-a pupat în
ceva… Uite lu’ Madam Udrea i-ai dat 70.000.000 de ieuro s` mai ma[in` cu o blond`, c` Nikita a ap`rut într-o emisiune TV întins`
scoat` un cuvânt ca “Brand de ]ar`” , c` Fabulospiritu’ a pikat. într-un co[ciug, sau c` Ogic` a pornit s` sape o groap`, sperând c`
Guvernul: B````, voi chiar ave]i parafin` în urechi? Nu ie bani! Dar acolo se afl` Elodia.
uite am o propunere! Noi va t`iem 10% din salarii [i reducem Asta e ]ara în care tr`im. În Ungaria , într-o discu]ie PRIVAT~, Primul
num`rul de posturi cu 20%… Ce zice]i? Ministru a spus c` a min]it pentru a câ[tiga alegerile [i zeci de mii de
Sindicatele: P`i stai coane, c` pân` acu urlai ca din gur` de [arpe c` oameni au ie[it în str`zi. În România TO}I cei de la putere (Pre[edinte,
ne dai, ne faci, dac` te vot`m. Acu’ o dai sucit` ? Prim Ministru, membri ai Guvernului, parlamentari, etc) declar`
Guvernul: Voi chiar a]i venit cu pluta pe conduct`… Când am zis c` v` PUBLIC c` au min]it [i c` ]ara se duce dracu [i NIMENI NU
dau m` refeream la Uniunea European`. V` dau Mult` Uniune REAC}IONEAZ~!
European`… [i când am zis c` v` fuck... voi cred c` a]i în]eles gre[it! Mai are rost s` coment`m?
Sindicatele: Haaaii breee, nu fi du[man, c` vine europarlamentarili [i

Autotehnica - mai 2009 3


CUPRINS

Pag. 3 - Editorial

Pag. 4-5 - Cuprins

Pag. 6, 8 - Actualitatea

10
Pag. 10 - AUTODIGA 2009

SERVICE
Pag. 14 - SIT – Self Inflating Tire

22
De multe ori a]i v`zut scris sub airbagul de pe
volan “SRS Airbag”. Ce anume înseamn` acest
lucru? Asta încerc`m s` trat`m în aceast`
Avem deja cuno[tin]e de ventile ce indic` serie de articole, oferidu-v` în detaliu atat
luminos o presiune necorespunz`toare în
pneuri. De sisteme de umflare a pneurilor
montate pe autovehicule (ex. Hummer H1).
Ambele variante de men]inere/avertizare a
14 modul de func]ionare a componentelor ce
alc`tu-iesc sistemul SRS cât [i cum le pute]i
testa. V` vom spune CUM S~ NU testa]i anu-
presiunii optime au cel pu]in un neajuns mite componente, pentru a nu avea surprize
major. În cazul ventilului, acesta doar indic` o nepl`cute. Mai multe ve]i afla în rândurile ce
sc`dere în presiune, rolul lui fiind doar de aver- urmeaz` dar [i în numerele viitoare.
tizare, iar în cazul sistemului de presurizare
montat pe autovehicul, amintim costul ridicat.
Pag. 18 Func]ii “ascunse” ale echipamentelor

Pag. 22 SRS – Supplementary Restrain System

Pag. 30 Cruise control

Pag. 34 Schimbare bec (xenon) Honda Accord 2,2


CDTDI

Una din marile dileme ale clientului de echipamente Pag. 36 Amortizarea ideală
de service o reprezint` numeroasele func]ii ale

18
diverselor echipamente electronice (aparate de
reglarea geometriei direc]iei, aparate de echilibrat, Pag. 38 Pentru o afacere de succes ai nevoie de
testere motor, etc). Aceste func]ii au în general den- maşinile FESTOOL – Pentru cele mai exigente pre-
umiri bizare pentru omul de rând [i de multe ori ten]ii
multe dintre ele sunt trecute cu vederea. Începând
din acest num`r vom trece la explicarea câtorva din
aceste func]ii “ascunse” ale unor echipamente.

4 Autotehnica - mai 2009


CUPRINS

30
Din ce în ce mai multe autovehicule sunt
echipate cu Cruise Control – Pilot Automat,
cum i se spune mai uzual. F`r` aceast`
op]iune, drumurile lungi, în special cele pe ... Efectua]i preinspec]ia în 8 pa[i [i documen-

54
autostr`zi, [i aici nu vorbim de cei 200 de kilo- ta]i lucrarea. Ob]ine]i semn`tura clientului pe
metrii de autostr`zi ai României, ar fi mult mai Fi[a de recep]ie. Asigura]i-v` c` ave]i geamul
obositoare [i, pentru aceea dintre noi care nou corect [i accesoriile acestuia. Nu încerca]i
poart` un num`r mai mare la pantof, deci au s` manevra]i macaraua (mecanic` ori elec-
piciorul mai greu, mult mai costisitoare. tric`) dac` geamul culisant a fost spart!;
risca]i s` bloca]i mecanismul. ..

Pag. 40 Diagnosticare Audacon – Timpi de lucru si Pag. 54 Înlocuire geam uşa fa]` la Ford Transit
Scheme electrice Connect/Tourneo (model mic)
Pag. 60: Statistici
CAROSERII
Pag. 46 Repararea elementelor din plastic Pag. 64 Apari]ii editoriale
Partea a II-a
Pag. 66 Lista autoturismelor “EURO 3” care pot fi
Pag. 51 Identificarea şi determinarea materialelor omologate în vederea înmatriculării în România

PARTENERI
3M: Pag. 52-53; 4 cars: Pag. 9;
Atto Soft: Inserturi; Audacon:
Pag. 45; AutoComplex: Pag. 27;
TROST-ROADSHOW 2009 Automarket: Pag. 9; Cargo
Magazin: Pag. 13; EET: Pag.
vine la tine în oraş!
Acum ai ocazia să intri în lumea sculelor şi Federal Mogul: Inserturi; Forte:
echipamentelor pentru service-urile auto de la Pag. 21; Lubexpert: Pag. 23;
Trost. Vizitează expozi]ia itinerantă, organizată în
patru containere amenajate pentru prezentarea Mercom: Pag. 27; Meteor:
sculelor şi echipamentelor de service, în perioa- Coperta 1, Pag. 16-17;
da 01.06 - 25.06.2009.
NGK: Pag. 7; Novatech: Pag:28-
Programul complet al manifestărilor îl regăsi]i pe
coperta revistei AutoTehnica. 29;Rune: Coperta 4;

Autotehnica - mai 2009 5


ACTUALITATEA RUBRICA REALIZATA IN COLABORARE CU

Audi va introduce un sistem stop-start pe


modelele sale Un român a inventat o cutie
Dup` ce BMW a introdus Efficient
Dynamics [i Mercedes [i-a introdus propri-
ul sistem stop-start pe anumite modele, a
de viteze revolu]ionar`
venit rândul lui Audi s` instaleze un sistem Tân`rul Robert Popa se înscrie [i el pe
care s` m`reasc` eficienta modelelor sale. lista celor care au poten]ialul de a revo-
Constructorul din Ingolstadt a ales s` ofere lu]iona industria auto. De aceast` dat`
o combina]ie de tehnologii care va mic[ora nu vorbim despre design ci despre
consumul de carburant [i emisiile mo- tehnologie, pentru c` Robert este inven-
delelor sale. tatorul primei cutii de viteze f`r`... viteze.
Audi va oferi un sistem stop-start al`turi de Românul a pus la punct o cutie botezat`
un nou sistem de regenerare a energiei MVT, abrevierea cuvintelor Multi-Purpose
pierdute la frânare, precum [i o platform` Variable Transmission. Inven]ia tân`rului
promite un consum de combustibil mai maxim`. Un alt aspect revolu]ionar al
mic cu 40% [i o îmbun`t`]ire a perfor- acestei cutii este capacitatea de frânare
man]elor tot cu 40%. Cutia de viteze a motorului, cu acelea[i niveluri de pre-
poate fi montat` pe orice tip de ma[in`, siune ca în cazul unei frâne de urgen]`.
de la automobilele pe care le vedem Robert Popa vorbe[te despre inven]ia sa
acum pe strad` pân` la vapoare. ca fiind "un pas important c`tre viitor, o
În urm` cu trei ani, Robert a înfiin]at cutie de viteze f`r` viteze ce va
împreun` cu ceilal]i colegi ai s`i, o revolu]iona industria grea a ma[inilor [i
echip` talentat` de ingineri, compania nu numai. Cutia ofer` avantaje
româneasc` Jameron. De atunci [i pân` deosebite, performan]ele [i consumul
de eficien]` modular`. Aceast` platform` în prezent ei au muncit la revolu]ionarea fiind îmbun`t`]ite cu 40%. Acest lucru
lucreaz` cu computerul de bord al automo- industriei de ma[ini, reu[ind s` ob]in` este posibil pentru c` MVT poate acce-
bilului [i motiveaz` [oferii s` conduc` mai patente în diferite domenii. Cea mai lera o ma[in` de la 0 la 100 sau 130 de
eficient prin afi[area datelor legate de con- mare realizare r`mâne îns` cutia de km/h cu doar 1000-2000 de
sumul de carburant pe afi[ajele interne ale viteze MVT. rota]ii/minut [i poate men]ine aceast`
autoturismelor. Modelele echipate cu Produsul este o transmisie nou` [i revo- vitez` între 500 [i 1500 de
acest sistem vor avea [i un indicator care lu]ionar` care nu folose[te viteze [i care rota]ii/minut. Mai mult decât atât, cutia
va anun]a [oferul când trebuie s` schimbe func]ioneaz` cu ajutorul unui variator de de viteze poate s` men]in` vitez`
treapt` de vitez` pentru un consum de car- raport ac]ionat electromagnetic [i con- maxim` între 1500 [i 2000 de tura]ii la
burant optim. Potrivit celor de la Audi, 30% trolat electronic, printr-un sistem ce intr` motoarele mici, de pân` la 1700 de
din consumul de carburant al unui automo- în componen]` ECU. Spre deosebire de cmc."
bil depinde de stilul de condus al [oferului. actuala genera]ie CVT (Continuously În acest moment, principala problem` a
Sistemul stop-start func]ioneaz` într-un Variable Transmission), inven]ia companiei Jameron [i implicit a
mod similar cu cel al produc`torilor rivali, românului reu[e[te s` preia orice canti- tân`rului inventator român sunt banii.
acesta oprind motorul atunci când autove- tate de greutate, putere sau cuplu. Pentru ca proiectul s` mearg` mai
hiculul s-a oprit [i pedal` de ambreiaj a fost Cutia MVT ajut` automobilul s` acce- departe Robert Popa are nevoie de o
ap`sat`. Sistemul va reporni motorul a- lereze mai bine în curbe, s` fie mai stabil sum` format` din cinci cifre. Cu un astfel
tunci când ambreiajul va fi ac]ionat. Ini]ial, [i ofer` o foarte bun` for]` la frânare. de ajutor proiectul ar putea fi dezvoltat [i
acest sistem va fi disponibil doar pentru Popa sus]ine c`, montat` pe automo- demonstrat. Robert este în c`utarea
modelele cu transmisie manual`. Audi bile, cutia de viteze MVT ar putea chiar unor investitori cu nume grele din indus-
estimeaz` c` acest sistem va economisi înjum`t`]i consumul de carburant. tria auto, romanul declarând c` o
circa 0.2 litri de carburant la 100 kilometri. Robert Popa a pus la punct chiar [i o poten]ial` investi]ie ar aduce profituri de
Primele modele pe care va fi disponibil versiune Turbo MVT a cutiei de viteze, opt cifre în contul ambelor p`r]i impli-
acest sistem sunt A3 1.4 TFSI, al`turi de A4 care exclude folosirea unor sisteme cate în dezvoltare [i produc]ie.
[i A5 echipate cu un motor de 2.0 litri. inutile, asem`n`toare celor existente pe Pân` în prezent tân`rul român a primit o
Sistemul de regenerare a energiei disipate ma[inile actuale. Reducerea consumului ofert` din partea constructorului BMC,
în timpul frânarii are scopul de a încarc` de carburant se datoreaz` tura]iilor care s-a oferit s` cumpere tot proiectul,
bateria [i de a furniza energie electric` pen- sc`zute ale motorului. Spre exemplu, un [i din partea turcilor de la Tirsan, care
tru func]ionarea vehiculului pentru a misco- motor 1.9 TDI cuplat la o asemenea s-au oferit s` investeasc`. [i unul dintre
ra efortul la care este supus alternatorul. cutie de viteze poate atinge 100 de magna]ii Turciei, care de]ine KOC
Acest sistem este deja standard pe Audi A3 km/h cu numai 2000 de rota]ii [i poate Holding, a fost dispus s` finan]eze
1.4 TFSI echipat cu o transmisie manual`, men]ine aceast` vitez` cu numai 1000 inven]ia tân`rului roman. Robert a
precum [i pe modelele A4, A5 [i A5 de rota]ii. declarat îns` c` momentan a[teapt` ca
Cabriolet echipate cu propulsorul TFSI de În modul Sport, cutia cre[te puterea de [i marii constructori c` Volkswagen [i
2.0 litri [i o transmisie manual`, dar [i pe accelerare prin men]inerea turometrului BMW s` devin` interesa]i de inven]ia sa.
modelele A5, Q5 [i Q7. în zona ro[ie, de la 0 km/h la vitez`

6 Autotehnica - mai 2009


ACTUALITATEA RUBRICA REALIZATA IN COLABORARE CU

Mercedes-Benz va proiecta modele mai


aerodinamice în urm`torii cinci ani Fiat dezvolt` un sistem hibrid
Mercedes-Benz dore[te s` proiecteze pentru modelele mici
modele mai aerodinamice în urm`torii Fiat lucreaz` la dez-
cinci ani. Aceast` decizie a fost luat` voltarea unui sistem de
din cauza normelor din ce în ce mai propulsie hibrid care î[i
stricte ce reglementeaz` emisiile unui va face loc în viitorul
vehicul. Dup` cum [ti]i, consumul [i apropiat pe modelele de
emisiile unui autovehicul sunt determi- segment mini [i mic al
nate [i de coeficientul aerodinamic [i italienilor. Dezvoltat în
rezisten]a la înaintare a acestuia. principal pentru mo-
Cel mai aerodinamic model de serie delele 500 [i Panda [i
Mercedes-Benz este noul E-Klasse pentru viitorul microcar
Topolino, sistemul hibrid
ar urma s` fac` parte automat` cu dublu ambreiaj înglobeaz`
ulterior din gama de op]iuni disponibile [i motorul electric, bateriile litiu-ion [i
pe modelele compacte. pachetul plug-in care ajut` la înc`rcarea
Noul sistem hibrid are dou` avantaje în bateriilor printr-o priz` clasic`. Cuvântul
acest moment. Pe lâng` extinderea utilizat de presa italian` pentru a carac-
gamei de motoriz`ri disponibile pe mo- teriza acest sistem este "miniaturizare",
delele italienilor, noul pachet hibrid ar în contextul în care toate sistemele în
urma s` î[i fac` loc [i pe modelele com- afar` de motorul clasic fac parte dintr-un
pacte Chrysler [i Dodge, în cazul în care
singur sistem.
alian]a dintre Fiat [i Chrysler va fi pus`
Pachetul dezvoltat de Fiat este un mare
pân` la urm` la punct.
pariu pe care îl face casa auto italian`,
Sistemul hibrid va fi format dintr-un
oficialii unor insitu]ii din “cizm`”
motor electric [i unul Multiair pe benzin`
sus]inând c` acesta este momentul în
cu doi cilindri de 900 cmc, care în versi-
care Fiat ar putea s` recupereze distan]a
une clasic` poate dezvolta între 90 [i
tehnologic` care separa compania din
110 CP. Inova]ia Fiat este reprezentat`
Torino de restul produc`torilor mari ai
de faptul c` sistemul de transmisie
Europei.

Motoare cu trei cilindri pentru


viitorul BMW Seria 1
Coupe W212. Acest model are un coe- BMW promite s` se alinieze treptat la pentru constructorul german ar putea fi
ficient aerodinamic de 0.24, care este noile norme de poluare [i adopt` moda dezvoltarea unei astfel de unit`]i în
chiar mai sc`zut decât al lui Toyota reducerii capacit`]ii motoarelor. Aceast` colaborare cu alian]a franceza PSA
Prius – 0.26. Designerii Mercedes înc` m`sur` se va oglindi îns` asupra
Peugeot-Citroen sau cu Mini. Axat` în
cerceteaz` ceea ce func]ioneaz` bine viitoarei genera]ii BMW Seria 1, a[tep-
tat` sa debuteze pe pia]a în 2012. principal pe ob]inerea unui consum mic,
din punctul de vedere al aerodinamicii
Botezat cu numele de cod F20, viitorul versiunea cu 3 cilindri ar putea fi ajutat`
[i cum afecteaz` acest lucru aspectul
unui model. Principala problem` a Seria 1 va oferi clien]ilor s`i [i motoriz`ri de un motor electric [i de cea mai nou`
designerilor este capota motorului [i cu trei cilindri, care vor pune un accent tehnologie EfficientDynamics.
ceea ce se afl` sub aceast`. deosebit pe consumul
În urm` cu 20 de ani, inginerii [i de carburant. Sub
designerii Mercedes-Benz au s`rb`torit capota hatchback-ului
lansarea unui model ce avea un coefi- bavarez ar putea s` se
cient aerodinamic de 0.30. Rainer g`seasc` noi unit`]i
Tiefenbacher, managerul proiectului E- turbo cu o cilindree de
Klasse Coupe, este convins c` 1.3 sau 1.4 litri [i
Mercedes va reu[i s` ating` urm`torul diverse op]iuni de pu-
pas în aerodinamic` în urm`torii cinci tere.
ani. Cea mai viabil` solu]ie

8 Autotehnica - mai 2009


Ungaria
Autotehnica - mai 2009 13
SERVICE
Pag. 14 - SIT – Self Inflating Pag. 22 SRS – Pag. 34 Schimbare bec Pag. 38 Pentru o afacere de Pag. 40 Diagnosticare
Tire Supplementary Restrain (xenon) Honda Accord 2,2 succes ai nevoie de Audacon – Timpi de lucru si
Pag. 18 Func]ii “ascunse” System CDTDI maşinile FESTOOL – Pentru Scheme electrice
ale echipamentelor Pag. 30 Cruise control Pag. 36 Amortizarea ideală cele mai exigente preten]ii

SIT – Self Inflating Tire


Ultima inven]ie în materie de men]inere a presiunii în pneuri

Avem deja cuno[tin]e de ventile ce


indic` luminos o presiune necore-
spunz`toare în pneuri. De sisteme de
umflare a pneurilor montate pe autove-
hicule (ex. Hummer H1). Ambele vari-
ante de men]inere/avertizare a presiunii
optime au cel pu]in un neajuns major. În
cazul ventilului, acesta doar indic` o
sc`dere în presiune, rolul lui fiind doar
de avertizare, iar în cazul sistemului de
presurizare montat pe autovehicul,
amintim costul ridicat.

Ultima inven]ie legat` de aceast` pro-


blem` o reprezint` pneul ce se umfl`
singur. N`scocirea cehilor de la CODA
DEVELOPMENT a fost botezat` SIT.
Acesta promite s` rezolve o dat` pentru
totdeauna problemele legate de pre-
siunea necorespunz`toare a pneurilor [i
dezavantajele acesteia, consumul de
Atunci când un vehicul echipat cu SIT se Cât de important` este presiunea pneu-
combustibil crescut [i uzura prematur` a
afla în mi[care, pneurile cu o presiune lui?
pneului.
sc`zut` se vor umfla singure. Umflarea În general, pneurile pierd aer încet [i f`r`
Ce este SIT?
se opre[te automat o dat` ce aerul din s` c` Dumneavoastr` s` observa]i. În
SIT este o component`, integral din cau-
pneu a ajuns la valoarea prestabilit`. SUA, 27% din vehiculele de pasageri [i
ciuc, ce folose[te aerul atmosferic pen-
Conducând mai pu]in de doi kilometri 32% dintre vehiculele comerciale u[oare
tru a umfla pneul în timpul mersului.
ve]i avea siguran]a c` ve]i compensa [i SUV-uri au cel pu]in o roat` dezum-
Acest lucru asigur` permanent pre-
pierderea tipic` de 1 pân` la 3% din flat` cu mai mult de 25% decât valoarea
siunea optim` a ro]ii [i toate beneficiile
presiune, pierdere ce se produce pe indicat` de produc`tor. Presiunea
rezultate de aici.
durata unei luni. sc`zut` din pneuri are efecte negative

14 Autotehnica - mai 2009


NOI TEHNOLOGII

asupra: SIGURAN}EI pompare dovedit [i foarte fiabil. În ce vine din exterior.


În Statele Unite, 660 de vie]i sunt pier- talonul pneului este integrat` o camer` De îndat` ce presiunea pneului scade
dute [i 33.000 de persoane sunt r`nite sub forma unui tub. sub valoarea optim`, supapa de admi-
în fiecare an. Aceast` camer` este închis` în partea nistrare deschide orificiul c`tre atmos-
ECONOMIA DE COMBUSTIBIL cea mai de jos de c`tre deformarea fer`, [i astfel umflarea pneului reîncepe.
Presiunea sc`zut` a pneurilor îi cost` pe uzual` a pneului cauzat` de greutatea Supapa de administrare poate fi elec-
americani 3.7 miliarde de dolari în plus vehiculului. tronic` sau pur mecanic`. Presiunea la
pe combustibil în fiecare an. O dat` cu mi[carea de rota]ie a pneului, care se activeaz` supapa poate fi setat`
DURATA DE VIA}~ A PNEULUI acest punct de închidere î[i schimb` [i de c`tre [ofer.
În fiecare an, în SUA, 4.5 milioane de locul, mic[orând volumul camerei [i Ca rezultat, aceast` solu]ie simpl`

pneuri necesit` schimbarea înainte ca for]ând aerul din camer` în interiorul asigura presiunea optim` în toate
s` î[i ating` limita de via]` specificat` pneului. Acest procedeu are loc la pneurilor în orice moment.
de produc`tor, din cauza uzurii prema- fiecare mi[care de rota]ie. Simultan, Sursa: CODA DEVELOPMENT
ture datorate presiunii trage de afar` aer în camer`, în urma www.selfinflatingtire.com
necorespunz`toare. punctului de închidere. Traducere &Adaptare: Colibaba Claudiu
Presiune sub Procentul de Procentul de Poate fi ajustat`
valoarea cre[tere al uzurii cre[tere al
recomandat` consumului
presiunea?
Camera împinge
-10% +5% +2% continuu aer în
-20% +16% +4% pneu pân` când
-30% +33% +6% ajunge la presiunea
Cum func]ioneaz` optim`. Atunci, o
Cum umfl` pneul? supap` de adminis-
Sistemul SIT are la baz` un principiu de trare opre[te aerul

Autotehnica - mai 2009 15


SERVICE

Func]ii “ascunse” ale echipamentelor


Una din marile dileme ale clientului de
echipamente de service o reprezint`
numeroasele func]ii ale diverselor
echipamente electronice (aparate de
reglarea geometriei direc]iei, aparate de
echilibrat, testere motor, etc). Aceste
func]ii au în general denumiri bizare pen-
tru omul de rând [i de multe ori multe
dintre ele sunt trecute cu vederea.
Începând din acest num`r vom trece la
explicarea câtorva din aceste func]ii
“ascunse” ale unor echipamente.

Functia SPLIT (întalnit` la unele aparate de echilibrat) Exemplu de aplicare: contragreutatea ro[ie se divide în cele 2
SPLIT – reprezint` un program special ce permite operatorului contragreut`]i verzi, plasate în spatele spi]elor jantei de alu-
s` divida greutatea plumbului ce trebuie aplicat [i s` selecteze miniu.
pozi]ia contragreut`]ilor de echilibrare rezultate în urma
“divizarii”. Func]ia TILT
Programul SPLIT poate fi utilizat pentru a ascunde greut`]ile în Pe orice aparat normal de echilibrat, montarea ro]ii reprezint`
spatele spitelor în cazul jantelor din aluminiu/aliaj. o opera]ie ce necesit` efort [i aten]ie din partea operatorului.
Programul SPLIT poate fi extrem de util atunci când se dore[te O centrare defectuoas` a ro]ii pe flan[a aparatului de echili-
ocolirea unei valve, a unei suprafe]e speciale sau când opera- brat conduce la o echilibrare complet “rupt` de realitate”.
torul dore[te plasarea contragreut`]ilor într-o pozi]ie anume. Centrarea corect` depinde de mai multi factori, cei mai impor-
tan]i fiind: greutatea ro]ii si oboseala operatorului.
Sistemul TILT permite montarea ORIZONTAL~ a ro]ii pe aparatul
de echilibrat, astfel centrarea este perfect` de fiecare dat`,
indiferent de starea operatorului si nivelul lui de oboseal`.

Etapele procesului:
1. MONTAREA ORIZONTAL~: conduce la o centrare perfect`
f`r` efort. Centrarea nu este afectat` de greutatea ro]ii.

Odat` ce noua pozi]ie este selectat`, dezechilibrul este calcu-


lat automat, f`r` a fi nevoie de o nou` învârtire a ro]ii.
Acest program poate fi utilizat pentru orice tip de roat`, îns` el
este recomandat în mod special în cazul greutatilor adezive si
ale jantelor din aliaj.
Când programul SPLIT este utilizat în combina]ie cu programul
ALU-S, dispozitivul ALU-S recalculeaz` automat toate valorile
rezultate în urma m`sur`rii dezechilibrului pentru a indica
modul de aplicare corecta a contragreut`]ilor

18 Autotehnica - mai 2009


SERVICE

2. ROTIREA AXEI : este automat` sau manual`. 3. M~SURAREA {I ECHILIBRAREA sunt realizate în pozi]ie verti-
cal` pentru facilitarea aplic`rii greut`]ilor.

Secven]a de operare

Autotehnica - mai 2009 19


SERVICE

20 Autotehnica - mai 2009


Autor:Fabio Boni FASEP

Autotehnica - mai 2009 21


SERVICE

SRS – Supplementary Restrain System


Componente ce apar]in acestui sistem [i cum func]ioneaz` ele
De multe ori a]i v`zut scris sub airbagul
de pe volan “SRS Airbag”. Ce anume
înseamn` acest lucru? Asta încerc`m s`
trat`m în aceast` serie de articole,
oferidu-v` în detaliu atat modul de
func]ionare a componentelor ce alc`tu-
iesc sistemul SRS cât [i cum le pute]i
testa. V` vom spune CUM S~ NU testa]i
anumite componente, pentru a nu avea
surprize nepl`cute. Mai multe ve]i afla în
rândurile ce urmeaz` dar [i în numerele
viitoare.

Airbagurile pentru impactul lateral în scaune. Mai ran]` într-un vehicul echipat cu airbag
Airbagurile sunt pozi]ionate pentru a pro- exist` airbaguri gândite pentru a proteja este vital`. F`r` acest mecanism de
teja [oferul [i pasagerii în cazul unui genunchii [oferului precum [i pentru a re]inere, airbagurile pot fi chiar letale. De
impact. În afar` impactului posterior, acoperi parbrizul. Airbagurile pentru pro- aici [i termenul SRS - Supplementary
orice impact peste o anumit` putere, din tec]ia la rostogolire pot fi g`site în plafon Restraint System (Sistem suplimentar de
orice direc]ie le va declan[a (o excep]ie pe unele modele destul de scumpe. re]inere).
a acestei reguli o reprezint` Toyota IQ Centurile de siguran]` pretensionate
care are pentru impactul posterior un lucreaz` în tandem cu airbagurile Vedere de ansamblu asupra modului de
airbag tip cortina pozi]ionat în fata frontale. O dat` cu activarea airbagurilor operare
lunetei spate). Airbagul [oferului este frontale, capse pirotehnice v` vor trage ”Airbag – pung` cu aer” este cumva
pozi]ionat în volan, cel al pasagerului în [i ]ine strâns în scaun, astfel încât s` nu gre[it spus, pentru c` aceste “pungi”
bord, airbagurile tip cortina în linia de “lovi]i” airbagul aflat în plin` expansi- sunt umplute cu nitrogen [i nu aer, nitro-
îmbinare a plafonului cu u[ile iar cele une. Importan]a purta]ii centurii de sigu- gen generat în urma unei reac]ii chimice.
Azida de sodiu, nitratul de potasiu [i sili-
ca reac]ioneaz` prin combustie pentru a
produce prin expansiune nitrogen
fierbinte [i silicat (pulbere de sticl`) într-
o frac]iune de secund`. În centrul
airbagului se afla o dispozitiv explozibil
cunoscut ca [i caps`. Acest nume a fost
împrumutat din industria pirotehnic`.
Capsa pirotehnic` este aprins` de un
curent electric ce este furnizat numai în
anumite condi]ii, condi]ii ce determin`
necesitatea activ`rii airbagului.

Senzorii de impact
Senzorii sunt pozi]iona]i strategic pe
vehicul [i deseori sunt dificil de g`sit pe
un vehicul asamblat. Ace[tia detecteaz`
schimb`ri majore ale vitezei vehiculului

22 Autotehnica - mai 2009


SERVICE

[i sunt marca]i cu o s`geat` pentru a


indica direc]ia impactului ce îl pot detec-
ta. Semnalele de la senzori sunt anal-
izate de ECU-ul SRS-ului pentru a identi-
fica nevoia de activare a unui airbag.

Senzorul de siguran]`
Pentru a fi siguri c` airbagul nu se
activeaz` datorit` unui senzor defect sau
dintr-un motiv similar, produc`torii mon-
teaz` un al doilea senzor ce trebuie s`
confirme decelerarea masiv`; este situat
în interiorul ECU-ului SRS-ului [i este
numit senzor de siguran]`.
Senzorul de siguran]` este alc`tuit dintr-
un întrerup`tor lamelar ce este în mod
normal deschis, un cilindru magnetizat [i
un arc. Când are loc o decelerare ce
genereaz` o for]` mai mare decât for]a
de împingere a arcului, cilindrul se mi[ca
comprimând arcul. Întrerup`torul lame-
lar este influen]at de câmpul magnetic [i
astfel se închide. Aceast` ac]iune creaz`
un semnal de activare ce confirm`
decelerarea masiv`, semnal ce este
trimis c`tre ECU-ul SRS-ului. Observa]i
cei trei condensatori electrici ce
înmagazineaz` destul` energie pentru a
activa airbagul în cazul în care bateria se
deconecteaz` în timpul impactului.

Cablul spiralat gândit la aceast` solu]ie? Nu. S` vedem


Cu excep]ia câtorva modele Citroën (C4, de ce. Conexiunea electric` (cablul) a
C4 Picasso [i ultimul C5) ve]i observa c` airbagului la capsa pirotehnic` trebuie
airbagul [oferului se rote[te o dat` cu s` permit` volanului s` se roteasc`, f`r`
volanul. Crede]i c` cei de la Citroën au ca aceasta s` fie r`sucit` sau deterio-
avut în vedere doar design-ul când s-au rat`. Poate v` aduce]i aminte, c` o

24 Autotehnica - mai 2009


SERVICE

ajungem la concluzia c` acest sistem de


protec]ie este cu dou` t`i[uri. Problema
este c` airbagul este un dispozitiv “de
m`rime universal`”. Datorit` faptului c`
impactul poate varia în direc]ie [i viteza
[i c` pasagerii nu au to]i aceia[i greu-
tate [i m`rime, for]a airbagului poate fi
fie excesiv` fie insuficient`. Scopul
asemenea problem` a fost întâlnir` de diagnoz` în unul din articolele airbagului este de a amortiza for]a
atunci când s-a montat claxonul pe viitoare, dar în acest moment ]ine]i impactului. Dac` aceast` func]ie poate
volan. Solu]ia g`sit` atunci a fost de a minte: *Nu folosi]i niciodat` un ohmetru fi preluat` în parte [i de centura de sigu-
folosit perii de carbon pe un disc con- pentru a diagnostica erori ale sistemului ran]` atunci solicit`rile airbagului pot fi
ductor. Cât de fiabila este aceast` SRS, decât dac` a]i urmat pa[ii indica]i reduse. Dar dac` centura este sl`bit`,
metod`? S` spunem doar c` de produc`tor cu stricte]e. Un ohmetru corpul persoanei se va lovi de aceasta
nefunc]ionarea claxonului este un defect aplica un voltaj pe fir pentru a m`sura destul de puternic. Efectul astfel creat în
cu care pute]i tr`i! Fiabilitatea s-a rezisten]a (Legea lui Ohm) [i acest voltaj timpul unui accident, mai exact “arun-
îmbun`t`]it în deajuns încât s` se poate activa airbagul. carea” în centura poate avea repercursi-
foloseasc` un cablu spiralat. Montarea uni negative atât asupra organelor
acestuia, de c`tre produc`tor, trebuie s` Centurile pretensionate interne cât [i asupra scheletului.
se fac` cu aten]ie [i s` se verifice dac` Cu toate c` airbagurile au salvat Sistemul de pretensionare al centurii o
atunci când volanul este bracat la nenum`rate ve]i de-a lungul timpului, trage în jurul ocupantului în timpul
maxim stânga sau dreapta cablul nu experien]a unui accident poate fi impactului.
este for]at. Poate de asemenea s` trans- traumatizant`. Dac` mai ad`ug`m c`
mit` date multiplex de la comenzile de expansiunea airbagului atunci când nu Precum un airbag, sistemul de tensio-
pe volan. Pân` [i acesta cedeaz` din purtam centura de siguran]` poate nare este reprezentat de o caps`
când în când, iar indicatorul luminos cauza r`nirea persoanei “protejate” pirotehnic` (exploziv`). Exist` dou`
SRS va ap`rea în bord.
Nu recomand`m s` demonta]i o aseme-
nea component`, precum este ar`tat în
fotografie; dac` este defect trebuie
înlocuit. În mod normal exist` un DTC
asociat acestei componente (sau cel
pu]in rolului jucat în circuit) [i poate fi
testat cu un ohmetru pentru continuitate
[i rezisten]`.
Este pozi]ionat în spatele volanului [i
despre demontarea acestuia vom vorbi
mai târziu.
Cablajul SRS-ului este u[or de identificat
fiind colorat cu galben intens. Este gal-
ben pentru a atrage aten]ia ca [i un
avertisment c` orice testare electric` tre-
buie f`cut` cu mare aten]ie [i numai
urmând procedura indicat` de
produc`tor.
Vom exemplifica o astfel de procedura

Autotehnica - mai 2009 25


SERVICE

tipuri, cu piston sau rol`, la rândul lor pu]in spa]iu decât tipul cu rol`. Aceasta
putând fi mecanice (modele mai vechi) folose[te bile de o]el [3] în locul cablului
[i electronice. Tipul mecanic are un sen- [i al pistonului. În momentul în care
zor de iner]ie integrat (similar cu airbagul prime[te semnalul electronic de activare
mecanic) pe când cel electronic este de la modulul SRS, bilele sunt acceler-
activat folosind curent furnizat de ECU-ul ate în tub de c`tre presiunea gazului.
cial pentru a nu bloca mecanismul cen-
SRS-ului. Tensionarea centurilor poate Iner]ia acestora este convertit` în
turii. Bilele r`mase sunt localizate în tub.
ap`rea fie simultan cu activare mi[care de rota]ie de c`tre pinion [5],
Rola este ata[at` unui tub deformabil ce
airbagurilor frontale, fie independent, în care la rândul lui ac]ioneaz` ruloul [6]
încorporeaz` o bar` de torsiune, ceea ce
func]ie de gravitatea accidentului. În pentru a ten-
permite centurii s` se desf`[oare
cazul în care tensionarea are loc inde- siona centura.
contrar unei for]e aplicate de un
pendent de activarea airbagurilor, sis- Dup` ce
arc.
temul senzorilor [i procedeul logic este opera]iunea
Mul]i produc`tori echipeaz` cen-
mult mai complex. de tensionare
turile cu limitatoare de for]`.
Centura pretensionat` cu piston ia sfâr[it,
Aceste limitatoare combinate cu
Aprinderea capsei pirotehnice genereaz` bilele sunt
mecanismele de tensionare [i
gaz în acela[i mod ca [i în cazul
airbagurile reduc [i mai mult for]a
airbagurilor. Presiunea creat` de gaz
resim]it` de [ofer sau pasageri în
împinge pistonul (4) în cilindru. Cablul
zona pieptului [i a gâtului.
ata[at de piston rote[te rola (2),
Precum airbagurile, centurile pre-
strângând astfel centura.
tensionate trebuiesc tratate cu
Centura pretensionat`
respect. ]ine]i minte, sunt
cu rol` dispozitive explozive.
Acest tip de centur` Înainte de a demonta
folose[te un rotor mecanismul de tension-
pentru a valorifica are, s-ar putea s` fie
presiunea gazului nevoie s` îl dezactiva]i.
[i a roti butucul. Acest procedeu variaz`
Pute]i vedea în de la un produc`tor la
poz`, dispozitivul altul, [i deci este
aflat în dou` esen]ial s` lua]i la
etape ale proce- cuno[tin]` instruc]iunile
sului de tensio- produc`torului atunci
nare. Acest mod de când lucra]i cu aseme-
a tensiona centurile nea sisteme.
este mult mai folosit În num`rul urm`tor vom
decât cel cu piston arunca o privire asupra
datorit` dimensiunilor com- câtorva sisteme de pro-
pacte. Datorit` acestor avan- tec]ie lateral`.
taje montarea sistemului se face
mult mai u[or la baza stâlpului B. Sursa: MIM TechTalk
Mai exist` o metod` de a tensiona cen- men]inute
Traducere & Adaptare: Ing. Colibaba
turile, metoda ce folose[te chiar mai într-un compartiment spe-
Claudiu

26 Autotehnica - mai 2009


SERVICE

Cruise control
Principii de func]ionare

Din ce în ce mai multe autovehicule sunt echipate cu Cruise Control – Pilot Automat, cum i se spune mai uzual. F`r` aceast`
op]iune, drumurile lungi, în special cele pe autostr`zi, [i aici nu vorbim de cei 200 de kilometrii de autostr`zi ai României, ar fi
mult mai obositoare [i, pentru aceea dintre noi care poart` un num`r mai mare la pantof, deci au piciorul mai greu, mult mai
costisitoare.

Într-adev`r, America este continentul automat. Nici un sistem Cruise Control - Butoanele On [i Off nu fac mare lucru.
unde aceast` op]iune este mult mai nu poate fi setat s` impun` ma[inii o On porne[te sistemul [i Off îl opre[te.
întâlnit`, datorit` SUA în principiu [i vitez` mai mic` de 40 km/h sau 25 Unele sisteme de Cruise Control s-ar
[oselelor lor lungi [i drepte. Traficul, din mph (bineîn]eles, vorbim de sistemul putea s` nu fie prev`zute cu butonul
ce în ce mai dens din ultimii ani face ca Cruise Control standard, ACC în schimb Off, sistemul oprindu-se automat în
aceast` op]iune s` fie din ce în ce mai poate s` ajung` sub aceast` vitez`, momentul în care atinge]i frâna sau
pu]in solicitat`. Produc`torii au putând fi capabil s` opreasc` complet ambreiajul.
reac]ionat rapid [i au combinat aceast` autovehiculul). - Butonul Set/Accel spun autovehiculu-
op]iune cu alte sisteme de senzori (vezi Butoanele standard ale sistemului sunt: lui ce vitez` constant` s` men]in`.
Mercedes S Klasse) rezultatul fiind un On, Off, Set/Accel, Resume [i Coast. În Dac` ap`sa]i pe butonul Set când rula]i
sistem cu o inteligen]` artificial` de ordine, Pornit, Oprit, Seta]i/Accelera]ie, cu 60 km/h, ma[ina va men]ine
invidiat. ACC, sau Adaptive Cruise Relua]i [i Rulare în Gol. De asemenea aceast` vitez`. ]inând ap`sat ve]i
Control poate frâna sau accelera singur cu un întrerup`tor este prev`zut` [i cre[te viteza de croazier`.
autovehiculul în func]ie de obstacolele pedala de frâna, iar în cazul existen]ei - Dac` a]i decuplat de curând pilotul
întâlnite sau nu. pedalei de ambreiaj, [i aceasta are un automat, ap`sând pe butonul Resume,
S` începem cu începutul. Sistemul întrerup`tor. ve]i da comanda vehiculului s`
Cruise Control standard.

Ce face?
Pilotul automat, în afar` de men]inerea
vitezei constante, mai are [i alte func]ii
c`rora nu le d`m mare importan]`, dar
f`r` de care folosirea acestuia ar destul
de greoaie, dac` nu imposibil`. De
exemplu, viteza de croazier` poate fi
reglat` cu ajutorul comenzilor de pe
volan. De asemenea, din motive de si-
guran]`, atunci când [oferul apas`
frâna sau pedala de ambreiaj (în cazul
în care cutia de viteze folosit` este
manual`) sistemul se dezactiveaz`

30 Autotehnica - mai 2009


SERVICE

accelereze pân` la vitez` stabilit` ante-


rior.
- ]inând ap`sat pe butonul Coast ve]i
da comanda vehiculului s` frâneze
(ATEN}IE! Frâna de motor), exact ca
atunci ca [i când a]i lua piciorul de pe
accelera]ie. Ap`sând pe acest buton
ve]i regla în jos viteza de croazier`.
- Pedala de frân` [i de ambreiaj au
fiecare câte un întrerup`tor ce decu-
pleaz` pilotul automat de îndat` ce ori-
care din acestea sunt ap`sate.
Cum este conectat?
Pilotul automat controleaz` viteza de
croazier` a vehiculului exact ca [i
Dumneavoastr`, mai exact ajustând
pozi]ia accelera]iei. Diferen]a este c`
acesta ac]ioneaz` supapa de
accelera]ie printr-un cablu conectat la
un actuator, [i nu prin pedal`.
În figura 1 pute]i vedea dou` cabluri
conectate la pivotul ce ac]ioneaz`
supapa de accelera]ie. Un cablu duce
la pedala de accelera]ie, iar cel`lalt la
actuatorul pilotului automat. Atunci
când pilotul automat este cuplat, actu-
atorul mi[ca cablul conectat la pivot,
ceea ce ajusteaz` accelera]ie; dar trage
de asemenea [i de cablul conectat la
pedala, acesta este motivul pentru care
pedala de accelera]ie se mi[ca în sus [i
în jos în momentul în care este cuplat
pilotul automat.
Multe autovehicule folosesc actuatori
ac]iona]i de vacuum/vid pentru a
închide [i deschide accelera]ia. Aceste
sisteme, folosesc o valv` controlat`
electric pentru a regul` vacuumul din
diafragma.

Autotehnica - mai 2009 31


SERVICE

Controlarea Cruise Controlului


Creierul sistemului este un calculator.
Acesta este conectat la accelera]ie [i la
mai mul]i senzori. Din schema pute]i
observa semnalele de intrare [i ie[ire
unui Cruise Control tipic.
Un Cruise Control de calitate accel-
ereaz` progresiv la viteza dorit`, [i apoi
men]ine viteza cu devia]ii mici de la
aceasta, indiferent de for]ele ce
ac]ioneaz` asupra autovehiculului (fie
c` urca sau coboar` o ramp`/panta,
c` întâmpin` sau nu o rezisten]` mai
mare la înaintare datorit` vântului,
etc.). Controlarea vitezei autovehiculu-
lui reprezint` o aplica]ie clasic` a
teoriei sistemului de control. Sistemul
Cruise Control controleaz` viteza prin
ajustarea pozi]iei accelera]iei, astfel c`
are nevoie de senzori pentru a-i spune
care este aceasta [i în ce punct de afl`
accelera]ia. De asemenea trebuie s`
monitorizeze comenzile primite de la
[ofer, pentru a [ti care este viteza
dorit` [i când s` se decupleze.
Cel mai important semnal de intrare
este acela al vitezei. S` începem cu
unul dintre cele mai de baz` sisteme pe
care le pu]ei avea: Controlul
Propor]ional.

Control Propor]ional
Într-un astfel de sistem, pilotul automat Figura 1. Unul din cabluri este conectat la pedala de accelera]ie iar
ajusteaz` pozi]ia accelera]iei
propor]ional cu devierea, devierea fiind pe integrala de timp a erorii senzorului
diferen]a dinte viteza dorit` [i cea efec- Control PID de vitez`. Traducere: diferen]a dintre
tiv`. Astfel, dac` pilotul automat este Majoritatea sistemelor de cruise control distan]a parcurs` efectiv [i cea pe care
folosesc o schem` numit` proportional- a]i fi parcurs-o dac` a]i fi rulat la viteza
setat la 100 km/h [i ma[ina are o
integral-derivative (PID). Cu toate c` setat` în cruise control, calculat` pe o
vitez` de 80 km/h, accelera]ie va fi
sun` pompos, în]elegerea acesteia anumit` perioad` de timp. Acest factor
deschis` pân` într-un anumit punct.
este destul de simpl`, trebuie s` ]ine]i ajut` autovehiculul s` se adapteze
Atunci când ma[ina ruleaz` cu 90
minte doar faptul c` integrala vitezei pantei sau rampei pe care circul`. S`
km/h, pentru aceia[i viteza setat` a
este distan]a [i derivata distan]ei este presupunem c` vehiculul începe s`
pilotului automat, accelera]ia se va
accelera]ia. urce un deal [i încetine[te. Controlul
deschide la jum`tatea pozi]iei men]io- Un sistem de control PID folose[te trei propor]ional deschide mai tare acce-
nate anterior. Rezultatul este c`, cu cât factori – propor]ionala, integrala [i lera]ia, dar autovehiculul tot nu acce-
ma[ina se afla la o vitez` mai apropiat` derivata – pentru a stabili pozi]ia acce- lereaz` c`tre viteza dorit`. Dup` un
de cea impus` de pilotul automat, cu lera]iei. timp, controlul integral începe s`
atât accelera]ia va fi deschis` mai Am discutat deja despre factorul pro- m`reasc` accelera]ia, deschizând-o
pu]in, [i deci autovehiculul va accelera por]ional. Factorul integral este bazat din ce în ce mai tare, pentru c`, cu cât
mai încet c`tre acea vitez`.

32 Autotehnica - mai 2009


SERVICE

se men]ine mai mult viteza mai mic`


decât cea dorit`, cu atât diferen]a de
distan]a este mai mare.
Acum s` ad`ug`m [i factorul final,
derivata. ]ine]i minte c` derivat` vitezei
este accelerarea. Acest factor ajut`
pilotul automat s` r`spund` rapid
schimb`rilor, precum dealuri. Dac`
autovehiculul începe s` încetineasc`,
pilotul automat sesizeaz` acest lucru
înainte ca viteza sa se modifice foarte
mult, [i r`spunde deschizând mai tare
accelera]ia.

Adaptive Cruise Control


Precum am spus [i mai devreme, acest Actuatorul ac]ionat electric ce ajusteaz` accelera]ia.
sistem este mult mai
inteligent decât p`rintele lui.
Acesta este capabil s`
men]in` o distan]` de sigu-
ran]` fa]` de obstacolul din
fa]`. Obstacolul se poate afla
în mi[care, caz în care sis-
temul impune autovehiculului
pe care îl echipeaz` o vitez`
egal` cu a obstacolului, atât
timp cât acesta se afla în
fa]`. În momentul în care
obstacolul nu mai exist`, se
schimb` banda de exemplu,
ACC va accelera autovehicu-
lul pân` la viteza prestabilit`.
Acest comportament este
posibil datorit` senzorilor [i al
radarului integrat în partea
frontal` a autovehiculului.
În afar` de func]iile descrise
mai sus, ACC mai este capa-
bil s` avertizeze, atât acustic
cât [i optic [oferul, în cazul
unui impact iminent.
Manevrele evazive reprezint`
sigurul lucru, în evitarea unui
accident, pe care ACC nu îl
poate face, îns`, având în
vedere c` deja exist` autove-
hicule care parcheaz` sin-
gure, deci un control electro-
nic asupra direc]iei exist`, nu
ar fi foarte surprinz`tor c` în
scurt timp [i acestea s` fie

Autotehnica - mai 2009 33


SERVICE

Schimbare bec (xenon)


Honda Accord 2,2 CDTDI
(modele fabricate începând din 01.2003)

1. Schimbarea becului de faz` scurt` pe partea [oferului. 2. Roti]i suportul cu totul spre stânga [i scoate]i-l. Desf`când
De[uruba]i [uruburile care ]in capacul din spatele carcasei blocului clamele de fixare înl`tura]i vechiul bec si înlocui]i-l cu noul bec
optic! Roti]i spre stânga [i scoate]i carcasa! xenon!

3. Schimbarea becului de pozi]ie pe partea [oferului. Cu ajutorul 4. Decupla]i mufa electric` a becului, [i îndep`rta]i înveli[ul din
unei [urubelni]e împinge]i spre interior [tifturile de fixare a capacu- cauciuc! Scoate]i dulia becului împreun` cu bec din carcas`, [i
lui, iar dup` aceea scoate]i buc[ele! Îndep`rta]i capacul! înlocui]i becul!

5. Schimbarea becului luminii de semnalizare pe partea [oferului.


Îndep`rta]i capacul conform descrierii g`site la schimbarea becului
6. Scoate]i racordul electric de pe dulia becului, [i roti]i dulia spre
de faz` scurt`. Ca s` ave]i acces mai u[or la bec, roti]i motorul care
stânga! Scoate]i becul împreun` cu dulie din carcas`, [i înlocui]i
regleaz` unghiul luminii reflectorului spre stânga, f`r` sa îl scoate]i!
becul!

34 Autotehnica - mai 2009


SERVICE

8. Roti]i reflectorul împreun` cu racordul electric [i cu dulie spre


stânga, scoate]i din carcas` [i înlocui]i becul!
7. Schimbarea becului pozi]iei pe partea pasagerului.
Desface]i [tifturile de fixare ale capacului din interiorul contraaripei,
[i scoate]i-le. Trage]i contraaripa în jos pân` ve]i avea acces la
dulia becului!

10. Pentru un acces mai u[or, o data [tu]ul desf`cut, înl`tura]i


partea superioar` a acestuia. Dup` aceea schimba]i becul ca în
cazul reflectorului din partea [oferului!
9. Schimbarea becului fazei scurte pe partea pasagerului.
De[uruba]i [uruburile care ]in [tu]ul rezervorului de ap`!

12. Schimbarea becului de pozi]ie pe partea pasagerului.


Pa[ii care trebuie urm`ri]i sunt aceea[i ca [i în cazul schimb`rii
11. Schimbarea becului luminii de semnalizare pe partea pasageru- becului pe partea [oferului!
lui. Ca s` ave]i acces la bec, desface]i clama din cauciuc de fixare a
]evii, [i roti]i cu 90° în direc]ia acelor de ceasornic! Scoate]i clama
]evei hidraulice, [i împinge]i-o în spate! Roti]i spre stânga dulia
împreun` cu racordul electric, scoate]i din carcas` [i schimba]i
becul!

Piesele demontate trebuie montate în ordine invers`. Verifica]i func]ionarea corespunz`toare a becurilor
conform practicii cunoscute. Cu ajutorul unui tester verifica]i dacă a apărut vre-un cod de eroare.
În cazul în care era prezent un cod de eroare înaintea înlocuirii becului (cod de eroare referitor la sistemul
de iluminat), şterge]i-l [i efectua]i din nou testarea. De asemenea efectua]i reglările de bază ale luminilor.

Autotehnica - mai 2009 35


SERVICE

Amortizarea ideal`
Sisteme active de amortizare pentru echiparea automobilelor de lux.

Cele mai noi tehnologii CDC (Continuous Damping


Control – Control continuu al amortiz`rii) folosite de
amortizoarele ZF Sachs pentru vehiculele de pasageri
intr` în produc]ia de serie. Noul sistem dispune de dou`
valve care, independent una de cealalt` adapteaz`
caracteristicile de compresie [i întindere ale amortizoru-
lui. Astfel, schimbarea nivelului de amortizare este mai
precis` decât în cazul în care se folose[te o singur`
valv`. Consecin]a cea mai evident` este îmbun`t`]irea
confortului în timpul c`l`toriilor lungi. În compara]ie cu
amortizoarele conven]ionale, cele controlate electronic,
precum CDC-ul celor de la ZF Sachs ofer` adaptabili-
tatea necesar` suprafe]ei de rulare. Aceste amortizoare
î[i ajusteaz` for]a de amortizare [i rigiditatea în func]ie
de denivel`rile suprafe]ei de rulare, astfel confortul fiind
mult îmbun`t`]it. Acest lucru este posibil datorit` celor
dou` valve controlate electronic, valve ce minimizeaz`
curgerea uleiului prin camer` de lucru a amortizorului
într-o frac]iune de secund` (pentru o rigiditate crescut`)
sau î[i m`resc diametrul pentru a permite uleiului s`
circule mai u[or (pentru suspensii moi).
Amortizorul cu dou` valve
Calitatea amortiz`rii a fost îmbun`t`]it` [i mai mult de
inginerii de la Sachs: în cazul noului amortizor (cel cu
dou` valve), numit “CDC 2e”, for]a de amortizare poate
fi reglat` independent fie pe compresie fie pe întindere;
pentru fiecare direc]ie a tijei amortizorului exist` o valv`
operat` individual. În practic`, noul sistem genereaz`
un confort greu de egalat. “O situa]ie cu adev`rat exem-
plar`: Un autovehicul ruleaz` pe o suprafa]` neted`, s`
spunem o autostrad`. Aici, având în vedere confortul,
un amortizor moale este ideal, dar, datorit` iner]iei
vehiculului, în timpul frânarii sau schimb`rii benzii, este
necesar` o amortizare mai dura” spune Dr. Stefan

36 Autotehnica - mai 2009


Sommer, Senior Vice Pre[edinte al Componentelor de
Suspensie ZF Sachs AG. În astfel de situa]ii, amortizoarele
variabile cu o singur` valv` î[i pierd principalul avantaj, [i
anume confortul. În cazul sistemelor ce pot ajusta individual
atât compresia cât [i întinderea, confortul este sporit
substan]ial. “În final, CDC 2e v` ofer` mai multe variante de
ajustare a amortizoarelor. Din punctul de vedere al [oferului,
dinamica vehiculului [i caracteristicile de confort sunt din ce în
ce mai legate una de cealalt`”.

BMW seria 7, primul autovehicul echipat cu acest sistem.


Amortizoarele CDC 2e fac parte din sistemul BMW “Dynamic
Damping Control” [i sunt considerate componenta cea mai
important` a acestuia. Din considerente de spa]iu, designul
amortizoarelor nu va fi acela[i ca cel prezentat în pozele aces-
tui articol. Amortizoarele BMW-ului seria 7 vor beneficia fiecare
de câte un ECU. Cele patru unit`]i electronice de control vor fi
la rândul lor comandate de ECU autovehiculului.

Datorit` celor dou` valve controlate individual, duritatea amor-


tizoarelor CDC 2e poate fi ajustat` independent [i continuu în
raport cu compresia/întinderea. Este pentru prima oar` când o
astfel de ajustare este posibil`.
SERVICE

Pentru o afacere de succes ai nevoie de


ma[inile FESTOOL – Pentru cele mai exigente preten]ii
Cutia de energie EAA, bra]ul de lucru ASA, exhaustorul [i [lefuitoarele
Toate aceste ma[ini sunt menite s` v` tiile de [lefuit, 2 suporturi pentru de [lefuit datorit` sistemului Jetstream
ajute în procesul de lucru [i la reducerea ma[inile electrice sau pneumatice de ofer` o ventilare optim` a suprafe]ei,
costurilor. Noi v` ar`t`m cum s` ob]ine]i [lefuit. astfel se lucreaz` la o temperatur` mult
performan]e [i calitate maxime cu Avantaje: Deschiderea canalului de mai joas`, hârtiile abrazive nu se încarc`
ma[inile noastre FESTOOL, pe lâng` exhaustare se poate face automat de la atât de repede [i rezist` mai mult timp.
celelalte avantaje precum o atmosfer` ma[inile de [lefuit sau manual doar De asemenea t`lpile de [lefuit au [i ele
s`n`toas` în zona de lucru [i reducerea deschizând un sibar aflat pe capul de o durata de via]` mult mai mare implicit
costurilor. lucru, tot timpul gata de folosin]` cu cre[te [i durata de via]` a ma[inilor.
Pentru eficientizarea zonei de lucru, de dou` ma[ini de [lefuit electrice sau
multe ori limitat`, noi v` oferim bra]ele pneumatice. Cutia de energie poate fi Avantajele pe care le puteti avea cu sis-
de lucru ASA cu zon` de acoperire de montat` pe bra]ul de lucru, pe perete temul FESTOOL nu se termin` aici.
pân` la 58 m , flexibilitate maxim`, sig- sau chiar pe tavan. Sistemul IAS de la FESTOOL ofer` avan-
uran]` mai mare [i un spa]iu f`r` obsta- taje enorme celor care îl folosesc,
cole periculoase. Bra]ele de lucru pot fi deoarece men]ine mediul de lucru curat
montate pe perete sau pe stâlpii de [i f`r` praf, scurteaz` timpii de execu]ie
sus]inere, dup` caz. ai lucr`rilor [i u[ureaz` munca. 3 furtune
Bra]ele de lucru sunt f`cute din aluminiu întru-unul singur, aer comprimat, aer
iar articula]iile din o]el, astfel acestea uzat, [i exhaustarea.
sunt robuste, durabile [i sigure. Datorit` acestui sistem pe suprafa]a de
Pentru reducerea costurilor cu energie lucru nu se împr`[tie uleiul rezultat din
electric` v` ajut` cutia de energie EAA – Pentru exhaustare aveti dou` op]iuni: lubrefierea ma[inilor pneumatice, aces-
pentru un singur bra] de lucru pute]i ta fiind scos afar` printr-un filtru,
alege un aspirator industrial cu putere departe de suprafa]a de lucru. Astfel la
mai mare sau mai mic`, sau pentru mai FESTOOL, pe lâng` faptul c` se
multe bra]e de lucru pute]i alege un [lefuie[te uscat, nici nu mai e nevoie de
aspirator centralizat Turbo.
solu]ii pentru degresarea suprafe]elor
economisindu-se timp [i bani.
Pute]i alege dintre ma[inile de [lefuit
excentrice [i orbitale cu aer comprimat
(pneumatice) sau cele electrice [i
[lefuitoare orbitale pentru [lefuiri dure
sau fine sau [lefuitoare rotative.
V` oferim o gam` larg` de ma[ini de
[lefuit:
Ma[ini de slefuit excentrice cu aer com-
primat pentru suprafe]e mai mici:
LEX2 cu diametrul t`lpii 125 mm, 150
mm, 185 mm cu excentric de la 3, 7, 11
mm.
{lefuitoarele de înalt` calitate cu sis- Ma[ini de [lefuit orbitale cu aer compri-
temul Jetstream (patentat FESTOOL), mat pentru suprafe]e plane [i mari: LRS
sunt ma[inile ce va ofer` performan]` 93 [i LRS 400.
noul centru de energie, ea controleaz` maxim` cu reducerea costurilor. Talpa Ma[ini de [lefuit excentrice (electrice):
func]iile fiec`rei ma[ini [i acum ofer` ETS/WTS cu diametrul t`lpii 125, 150
op]iunea de a alege între pornire manu- mm sau excentric 3, 5, 7 mm. (poza
al` si automat`: exhaustarea prafului Ma[ini de [lefuit orbitale (electrice):
doar când ma[inile de slefuit sunt por- RTS/DTS.
nite; puterea de aspirare garanteaz` o Ma[ini de [lefuit rotative (electrice): RAS
aspirare a prafului optim`. cu diametrul t`lpi de la 115mm pân` la
Cutia de energie EAA v` ofer`: 3 prize la 180 mm.
230 V, 3 racorduri pentru aer comprimat ROTEX (rotoexcentric) cu diametrul
din care dou` sunt lubrefiate pentru t`lpi125 mm sau 150 mm cu excentric
ma[inile cu aer comprimat [i unul pentru 5 mm (ma[ina poate îndeplinii 3 func]ii:
pistolul de vopsit, 2 suporturi pentru hâr- se poate [lefui grosier, final, [i se poate
poli[a).

38 Autotehnica - mai 2009


SERVICE

Diagnosticare Audacon
Am decis în acest num`r, la insisten]ele unei cuno[tinte, s` -0,80 h Roat` de curea - arbore cotit - schimbare cu insta-
public din programul Audacon AIS date, mai exact normative la]ie de climatizare
de timp [i scheme electrice, pentru un model mai “ciudat” i-a Inel de etan[are arbore cotit în partea opus` ambreiajului -
spus el. Mai ciudat, se referea la Ford sau BMW. Am f`cut schimbare
alegerea pe baza num`rului de vehicule comercializate, [i voi -0,80 h Inel de etan[are arbore cotit în partea opus`
publica date pentru modelele FORD Transit Bus (FD_ _, FB_ _, ambreiajului - schimbare
FS_ _, FZ_ _, FC_ _), fabricate dup` 08/2002, propulsate de Inel de etan[are simering arbore cotit pe partea ambreiajului -
un motor 2.0 TDCi (F_F_, F_E_, F_G_) de 92 kW. schimbare
S` începem cu normativele de timp. -4,60 h Inel de etan[are simering arbore cotit pe partea
ambreiajului - schimbare
Grup motopropulsor/Motor: -0,80 h Inel de etan[are simering arbore cotit pe partea
Motor - schimbare ambreiajului - schimbare
- 13,20 h Motor - schimbare -3,80 h Transmisie manual` - instalare [i dezinstalare
-12,60 h Motor - schimbare Volant - schimbare
-0,60 h Motor [i transmisie demontare [i montare -4,40 h Volant - schimbare
flan[` -0,60 h Volant - schimbare
Motor cu transmisie - instalare [i dezinstalare -3,80 h Transmisie manual` - instalare [i dezinstalare
-5,60 h Motor cu transmisie - instalare [i dezinstalare Baie de ulei - schimbare
-6,00 h Motor cu transmisie - instalare [i dezinstalare cu -1,20 h Baie de ulei - schimbare
instala]ie de climatizare Senzor de presiune a uleiului - schimbare
-6,40 h Motor cu transmisie - instalare [i dezinstalare cu -0,40 h Senzor de presiune a uleiului - schimbare
instala]ie de climatizare spate cu instala]ie de climatizare Schimb`tor de c`ldur` ulei/ap` - schimbare
-0,10 h Suplimentat la vehicul. cu înc`lzire de fond -0,80 h Schimb`tor de c`ldur` ulei/ap` - schimbare
-0,10 h Suplimentat la vehicul. cu plac` de protec]ie sub Filtru de ulei de motor - schimbare
agregate -0,50 h Filtru de ulei de motor - schimbare
Motor [i transmisie demontare [i montare flan[` Pomp` de ulei - schimbare
-0,60 h Motor [i transmisie demontare [i montare flan[` -1,60 h Pomp` de ulei - schimbare
Masc` motor sus - schimbare
-0,40 h Masc` motor sus - schimbare Grup motopropulsor/Ambreiaj:
Element de protec]ie inferior agregate - schimbare Set ambreiaj - schimbare
-0,30 h Element de protec]ie inferior agregate - schimbare -4,10 h Set ambreiaj - schimbare
Set de capace valv` - schimbare -0,30 h Set ambreiaj - schimbare
-1,60 h Set de capace valv` - schimbare -3,80 h Transmisie manual` - instalare [i dezinstalare
Garnitur` (garnituri) de etan[are valv` - schimbare Plac` de presiune la ambreiaj - schimbare
-1,60 h Garnitur` (garnituri) de etan[are valv` - schimbare -4,00 h Plac` de presiune la ambreiaj - schimbare
Chiulas` - instalare [i dezinstalare -0,20 h Plac` de presiune la ambreiaj - schimbare
-8,20 h Chiulas` - instalare [i dezinstalare -3,80 h Transmisie manual` - instalare [i dezinstalare
Chiulas` - schimbare Disc de antrenare ambreiaj - schimbare
-8,90 h Chiulas` - schimbare -4,00 h Disc de antrenare ambreiaj - schimbare
-0,70 h Chiulas` - schimbare -0,20 h Disc de antrenare ambreiaj - schimbare
-8,20 h Chiulas` - instalare [i dezinstalare -3,80 h Transmisie manual` - instalare [i dezinstalare
Garnitur` de etan[are chiulas` - schimbare Cilindru de ac]ionare ambreiaj - schimbare
-8,20 h Garnitur` de etan[are chiulas` - schimbare -0,60 h Cilindru de ac]ionare ambreiaj - schimbare
[uruburi de chiulas` - schimbare Cilindru receptor de ambreiaj - schimbare
-8,20 h [uruburi de chiulas` - schimbare -4,00 h Cilindru receptor de ambreiaj - schimbare
Pomp` vacuum - schimbare -0,20 h Cilindru receptor de ambreiaj - schimbare
-0,70 h Pomp` vacuum - schimbare -3,80 h Transmisie manual` - instalare [i dezinstalare
Capac carcas` distribu]ie - schimbare
-2,70 h Capac carcas` distribu]ie - schimbare Grup motopropulsor/Transmisie:
-2,90 h Capac carcas` distribu]ie - schimbare cu instala]ie Transmisie manual` - instalare [i dezinstalare
de climatizare -3,80 h Transmisie manual` - instalare [i dezinstalare
Lan] de comand` - schimbare Transmisie manual` - schimbare
-3,80 h Lan] de comand` - schimbare -4,10 h Transmisie manual` - schimbare
Roat` de curea - arbore cotit - schimbare -0,30 h Transmisie manual` - schimbare
-0,60 h Roat` de curea - arbore cotit - schimbare -3,80 h Transmisie manual` - instalare [i dezinstalare

40 Autotehnica - mai 2009


SERVICE

Garnitur` de etan[are transmisie arbore primar - schimbare Rol` liber` - curea de transmisie agregate - schimbare
-4,10 h Garnitur` de etan[are transmisie arbore primar - -0,80 h Rol` liber` - curea de transmisie agregate - schim-
schimbare bare cu instala]ie de climatizare
-0,30 h Garnitur` de etan[are transmisie arbore primar -0,10 h Rol` liber` - curea de transmisie agregate -
- schimbare schimbare
-3,80 h Transmisie manual` - instalare [i dezinstalare -0,70 h Curea agregate - instalare [i dezinstalare
Întzrerup`tor - proiector(proiectoare) spate - schimbare Demaror - instalare [i dezinstalare
-0,40 h Întzrerup`tor - proiector(proiectoare) spate - schim- -0,50 h Demaror - instalare [i dezinstalare
bare Demaror - schimbare
Cartu[ al separatorului de ulei - schimbare -0,50 h Demaror - schimbare
-0,20 h Cartu[ al separatorului de ulei – schimbare Baterie - schimbare
-0,30 h Baterie - schimbare
Grup motopropulsor/Sistemul de admisie: Baterie - verificare
-0,30 h Baterie - verificare
Filtru de aer - schimbare Baterie - înc`rcare
-0,30 h Filtru de aer - schimbare -0,30 h Baterie - înc`rcare
Cartu[ de filtru de aer/toate - schimbare
-0,30 h Cartu[ de filtru de aer/toate - schimbare Generator de punct mort superior - schimbare
R`citor - schimbare -0,40 h Generator de punct mort superior - schimbare
-0,60 h R`citor - schimbare Senzor - ax cu came - schimbare
Colector de admisie - schimbare -0,40 h Senzor - ax cu came - schimbare
-0,70 h Colector de admisie - schimbare Senzor de lovituri - schimbare
Garnitur` (garnituri) de etan[are colector de admisie - schim- -0,80 h Senzor de lovituri - schimbare
bare -0,10 h Senzor de lovituri - schimbare
-0,70 h Garnitur` (garnituri) de etan[are colector de -0,70 h Colector de admisie - instalare [i dezinsta-
admisie – schimbare lare
Aparat de comand` - sistem de administrare a motorului -
Grup motopropulsor/Sistemul de evacuare: schimbare
Racord de evacuare gaze - schimbare -0,30 h Aparat de comand` - sistem de administrare a
-1,90 h Racord de evacuare gaze - schimbare motorului – schimbare
Garnitur` (garnituri) de etan[are racord de evacuare gaze -
schimbare Grup motopropulsor/Formarea amestecului:
-1,90 h Garnitur` (garnituri) de etan[are racord de evac- Duz` de injec]ie/injector - schimbare
uare gaze - schimbare -2,40 h Duz` de injec]ie/injector - schimbare
Sistem de e[apament - schimbare Set de duze de injec]ie/de injectoare - schimbare
-0,80 h Sistem de e[apament - schimbare -2,60 h Set de duze de injec]ie/de injectoare - schimbare
Catalizator - schimbare Conduct` de injec]ie - schimbare
-0,60 h Catalizator - schimbare -2,40 h Conduct` de injec]ie - schimbare
Amortizor de sunet final - schimbare Pomp` de înalt` presiune - commonrail - schimbare
-0,60 h Amortizor de sunet final - schimbare -2,40 h Pomp` de înalt` presiune - commonrail - schim-
]eav` de evacuare spate - schimbare bare
-0,40 h ]eav` de evacuare spate - schimbare Valv` de retur gaze - schimbare
Grup motopropulsor/Sistemul electric al motorului: -0,40 h Valv` de retur gaze - schimbare
Bujie incandescent` - schimbare
Generator - instalare [i dezinstalare -0,50 h Bujie incandescent` - schimbare
-0,50 h Generator - instalare [i dezinstalare Set bujii incandescente - schimbare
Generator - schimbare -0,80 h Set bujii incandescente – schimbare
-0,50 h Generator - schimbare
Generator - verificare Grup motopropulsor/Alimentare cu combustibil:
-0,30 h Generator - verificare Rezervor de combustibil - instalare [i dezinstalare
Curea agregate - schimbare -1,00 h Rezervor de combustibil - instalare [i dezinstalare
-0,50 h Curea agregate - schimbare Rezervor de combustibil - schimbare
-0,70 h Curea agregate - schimbare cu instala]ie de clima- -1,20 h Rezervor de combustibil - schimbare
tizare -0,20 h Rezervor de combustibil - schimbare
Rol` de întindere - curea agregate - schimbare -1,00 h Rezervor de combustibil - instalare [i dezinsta-
-0,80 h Rol` de întindere - curea agregate - schimbare cu lare [tu] rezervor - schimbare
instala]ie de climatizare -0,70 h [tu] rezervor - schimbare
-0,10 h Rol` de întindere - curea agregate - schimbare
-0,70 h Curea agregate - instalare [i dezinstalare

Autotehnica - mai 2009 41


SERVICE

Dispozitiv de alimentare combustibil - schimbare -0,20 h Ambreiaj magnetic compresor climatizare -


-1,10 h Dispozitiv de alimentare combustibil - schimbare schimbare
Filtru de combustibil - schimbare -0,50 h Compresor instala]ie de climatizare - instalare
-0,30 h Filtru de combustibil – schimbare [i dezinstalare
-0,90 h Agent de r`cire instala]ie de climatizare -
Grup motopropulsor/Racire: schimbare
Radiator - instalare [i dezinstalare Vaporizator - instala]ie de climatizare - schimbare
-1,00 h Radiator - instalare [i dezinstalare -4,50 h Vaporizator - instala]ie de climatizare - schimbare
Radiator - schimbare cu instala]ie de climatizare
-1,10 h Radiator - schimbare -0,30 h Vaporizator - instala]ie de climatizare - schim-
-0,10 h Radiator - schimbare bare
-1,00 h Radiator - instalare [i dezinstalare -1,60 h Carcas` instala]ie de încâlzire/climatizare -
Obturator radiator - verificare instalare [i dezinstalare
-0,10 h Obturator radiator - verificare -0,90 h Agent de r`cire instala]ie de climatizare -
Rezervor de expansiune radiator - schimbare schimbare
-0,40 h Rezervor de expansiune radiator - schimbare -1,70 h Tablou de bord - instalare [i dezinstalare
Senzor - temperatur` agent de r`cire - schimbare Supap` de expansiune - instala]ie de climatizare - schimbare
-0,50 h Senzor - temperatur` agent de r`cire - schimbare -1,10 h Supap` de expansiune - instala]ie de climatizare -
Furtun agent de r`cire sus - schimbare schimbare
-0,40 h Furtun agent de r`cire sus - schimbare -0,20 h Supap` de expansiune - instala]ie de climati-
Furtun agent de r`cire jos - schimbare zare - schimbare
-0,70 h Furtun agent de r`cire jos - schimbare -0,90 h Agent de r`cire instala]ie de climatizare -
Batiu ventilator - instalare [i dezinstalare schimbare
-0,70 h Batiu ventilator - instalare [i dezinstalare Condensator instala]ie de climatizare - schimbare
Batiu ventilator - schimbare -1,60 h Condensator instala]ie de climatizare - schimbare
-0,80 h Batiu ventilator - schimbare -0,70 h Condensator instala]ie de climatizare - schim-
Ventilator - schimbare bare
-0,80 h Ventilator - schimbare -0,90 h Agent de r`cire instala]ie de climatizare -
Pomp` agent de r`cire - schimbare schimbare
-2,20 h Pomp` agent de r`cire - schimbare Usc`tor - instala]ie de climatizare - schimbare
Garnitur` de etan[are a pompei lichidului de r`cire - schim- -1,50 h Usc`tor - instala]ie de climatizare - schimbare
bare -0,60 h Usc`tor - instala]ie de climatizare - schimbare
-2,20 h Garnitur` de etan[are a pompei lichidului de r`cire -0,90 h Agent de r`cire instala]ie de climatizare -
- schimbare schimbare
Termostat agent de r`cire - schimbare (Set) Filtre de habitaclu - schimbare
-0,50 h Termostat agent de r`cire - schimbare -0,30 h (Set) Filtre de habitaclu - schimbare
Etan[area termostatului lichidului de r`cire - schimbare (Kit) Filtru de habitaclu cu carbon activ - schimbare
-0,50 h Etan[area termostatului lichidului de r`cire – Carcas` instala]ie de înc`lzire/climatizare - instalare [i
schimbare dezinstalare
-3,20 h Carcas` instala]ie de înc`lzire/climatizare - insta-
Grup motopropulsor/Instala]ie de înc`lzire/climatizare: lare [i dezinstalare
Compresor instala]ie de climatizare - instalare [i dezinstalare -1,50 h Carcas` instala]ie de încâlzire/climatizare -
-1,40 h Compresor instala]ie de climatizare - instalare [i instalare [i dezinstalare
dezinstalare -1,70 h Tablou de bord - instalare [i dezinstalare
-0,50 h Compresor instala]ie de climatizare - instalare -4,20 h Carcas` instala]ie de încâlzire/climatizare - insta-
[i dezinstalare lare [i dezinstalare cu instala]ie de climatizare
-0,90 h Agent de r`cire instala]ie de climatizare - -1,60 h Carcas` instala]ie de încâlzire/climatizare -
schimbare instalare [i dezinstalare
Compresor instala]ie de climatizare - schimbare -0,90 h Agent de r`cire instala]ie de climatizare -
-1,40 h Compresor instala]ie de climatizare - schimbare schimbare
-0,50 h Compresor instala]ie de climatizare - schim- -1,70 h Tablou de bord - instalare [i dezinstalare
bare Schimb`tor de c`ldur` - schimbare
-0,90 h Agent de r`cire instala]ie de climatizare - -3,40 h Schimb`tor de c`ldur` - schimbare
schimbare -0,20 h Schimb`tor de c`ldur` - schimbare
Compresor instala]ie de climatizare desface]i [i fixa]i -1,50 h Carcas` instala]ie de încâlzire/climatizare -
-0,50 h Compresor instala]ie de climatizare desface]i [i instalare [i dezinstalare
fixa]i -1,70 h Tablou de bord - instalare [i dezinstalare
Ambreiaj magnetic compresor climatizare - schimbare -4,40 h Schimb`tor de c`ldur` - schimbare cu instala]ie
-1,60 h Ambreiaj magnetic compresor climatizare - schim- de climatizare
bare -0,20 h Schimb`tor de c`ldur` - schimbare

42 Autotehnica - mai 2009


SERVICE

Aer condi]ionat - Schema 1

Autotehnica - mai 2009 43


SERVICE

Aer condi]ionat - Schema 2

44 Autotehnica - mai 2009


-1,60 h Carcas` instala]ie de încâlzire/climatizare -
instalare [i dezinstalare
-0,90 h Agent de r`cire instala]ie de climatizare -
schimbare
-1,70 h Tablou de bord - instalare [i dezinstalare
Motor ventilator - schimbare
-0,80 h Motor ventilator – schimbare

Cam astea ar fi toate normativele de timp regasite in programul


Audacon AIS pentru capitolul “Grup motopropulsor”. In viitor
vom publica normative de timp din capitolele:
- Lucr`ri generale
-Tren de rulare fa]`
-Caset` de direc]ie
-Tren de rulare spate
-Caroserie fa]`
-Cabin` pasageri
-Caroserie spate
-Sistem electric al vehiculului

Aer condi]ionat - Schema 3


CAROSERII
Pag. 46 Repararea elementelor din Pag. 51 Identificarea şi determinarea Pag. 54 Înlocuire geam uşa fa]` la Pag. 64 Apari]ii editoriale
plastic - Partea a II-a materialelor Ford Transit Connect/Tourneo Pag. 66 Lista autoturismelor “EURO
(model mic) 3” care pot fi omologate în vederea
Pag. 60: Statistici înmatriculării în România

Repararea elementelor din plastic


Partea a II-a
Dup` ce în num`rul trecut am prezentat
diferitele materiale folosite în fabricarea
componentelor de plastic, [i am
eviden]iat importan]a identific`rii aces-
tora, acum este momentul s` vedem
exact care sunt pa[ii repar`rii unei com-
ponente de plastic. Înainte s` ne
apuc`m de treab` trebuie s` [tim s`
citim exact informa]iile pe care ni le
ofer` produc`torul.

Aceste lucruri fiind spuse s` vedem de ce ave]i nevoie pentru a 4. Plas` pentru ranforsare
v` apuca de lucrare (cantit`]ile specificate sunt ajustate pen- - Pentru acoperirea spa]iilor libere
tru lucrarea exemplificat` în acest articol; în func]ie de 5. Tuburi de mixare
m`rimea suprafe]ei ce se dore[te a fi reparat`, acestea pot - Permit amestecarea u[oar` a componentelor adezivului dar
varia): [i aplicarea lui
1. Adeziv pentru plastic bi-component (cartu[ dublu a câte - Sunt montate direct cartu[ului de adeziv
50ml) - Sunt de unic` folosin]`
- Se aplic` pe suprafa]a curat` [i degresat`, tratat` cu primer 6. Raclet`
2. Cur`]`tor (sticl` de 100ml) - Pentru întinderea adezivului
- Pentru cur`]area [i degresarea suprafe]elor ce vor fi lipite 7. Materiale de ranforsare
3. Primer (spray de 100ml) - Sunt aplicate pe fisuri [i în alte zone unde sunt necesare
- Aplicat ca substrat pentru adeziv 8. Pistol de dozare

46 Autotehnica - mai 2009


CAROSERII

S` trecem acum la repararea efec-


tiv` a componentei

1.Cur`]a]i temeinic componenta din


plastic [i apoi usca]i-o.

2.Cur`]a]i cu un detergent zona ce va fi


reparat`. Cur`]area se va face atât pe
interior cât [i pe exterior.

3.[lefui]i marginilei zonei de reparat


(1-2cm/granula]ia 120)
Opri]i cr`p`turile [i fisurile prin
g`urirea lor la cap`t. Acest lucru
previne extinderea lor.

Autotehnica - mai 2009 47


CAROSERII

4.[lefui]i suprafa]a pe ambele p`r]i


(granula]ie 120).

5.Cur`]a]i zona pe ambele p`r]i cu un


cur`]`tor pentru plastic. Sufla]i aer
comprimat pentru a înl`tura even-
tualele particule de material r`mase în
urma [lefuirii. Nu atinge]i suprafa]a
degresat` cu mâna.

6.Aplica]i primerul pe ambele p`r]i [i


l`sa]i-l s` se usuce aproximativ 10
minute. Sub nici o form` nu atinge]i
zona preparat`.

7.Întinde]i adezivul pe partea inte-


rioar` a piesei avariate. Aplica]i mate-
rialele de ranforsare de-a lungul
fisurilor. Fixa]i componenta cu o clem`
corespunz`toare.

48 Autotehnica - mai 2009


CAROSERII

8.Aplica]i plasa de ranforsare (pe o


suprafa]` mai mare decât cea ce se
dore[te a fi reparat`) atât pe interior
cât [i pe exterior. Pune]i adeziv pe
toat` suprafa]a plasei [i nivela]i gentil
cu racleta.

9.În cazul unor cr`p`turi/gauri mari,


pentru a accelera procesul reco-
mand`m s` înt`ri]i adezivul cu ajutorul
unei lampe infraro[u (60°C - 70°C
pentru aproximativ 15 minute).

10.Aplica]i adeziv pe exteriorul piesei


[i nivela]i.

11.Întari]i adezivul cu lampa cu


intraro[u (60°C - 70°C pentru aproxi-
mativ 15 minute).

Autotehnica - mai 2009 49


CAROSERII

12.Dup` înt`rire [i r`cire, [lefui]i


adezivul în plus [i înl`tura]i praful
rezultat. Adezivul înt`rit poate fi [lefuit,
g`urit [i tratat.

13.Pentru o aderen]` sporit` da]i cu


primer partea exterioar`. Aceasta este
ultima opera]ie de reparare a compo-
nentei din plastic.

14.Suprafe]ele sunt gata de


vopsire/l`cuire, conform producatoru-
lui, dupa 1-4 ore.

15.Aplica]i lacul/vopseaua pe compo-


nenta reparat` pentru a-i da aspectul
final.

Câteva sfaturi utile Concluzii un fel propriet`]ile fizice ale componen-


Un adeziv neamestecat într-un cartus Putem spune c` în urma testelor, com- tei reparate. Având în vedere acest lucru,
deschis va rezista aproximativ 8 luni. ponentele reparate s-au comportat iden- singura variabil` ce trebuie luat` în
Tuburile de mixare cu adeziv în interior tic cu cele neavariate, referitor la duri- seam` atunci cand decide]i daca sa
vor fi aruncate. Îns`, aceast` cantitate tate [i elasticitate. Cel care v` vinde schimba]i sau nu componenta de plas-
este neglijabil`, ceea ce înseamn` c` materialele necesare acestei repar`ri tic, este cea financiar`. În cazul avariilor
pierderea financiar` este minor`. Un nou trebuie s` v` dea [i un certificat ce minore spre medii, aceasta va înclina
tub de mixare va fi folosit pentru o noua atest` c` folosirea lor în condi]iile spe- întotdeauna balan]a spre reparatea
opera]ie de reparare. cificate de produc`tor nu va altera în nici componentei.

50 Autotehnica - mai 2009


CAROSERII

Autotehnica - mai 2009 51


CAROSERII

Înlocuire geam u[a fa]` la Ford Transit


Connect/Tourneo (model mic)

A. Introduce]i vehiculul la locul lucr`rii;


asigura]i-l cu frâna de parcare, stinge]i 1
luminile [i opri]i motorul.

B. Efectua]i preinspec]ia în 8 pa[i [i


documenta]i lucrarea. Ob]ine]i
semn`tura clientului pe Fi[a de
recep]ie. Asigura]i-v` c` ave]i geamul
nou corect [i accesoriile acestuia. Nu
încerca]i s` manevra]i macaraua
(mecanic` ori electric`) dac` geamul
culisant a fost spart!; risca]i s` bloca]i
mecanismul. A[tepta]i s` vede]i mai
întâi pozi]ia exact` a geamului în timpul
spargerii dup` demontarea barierei de
vapori de sub soteuz` [i accesul la
mecanism.

C. Deschide]i u[ile vehiculului [i eval-


ua]i opera]iunile premerg`toare.
Evalua]i necesarul de accesorii [i scule.
Decide]i dac` ave]i toate cele necesare
începerii lucr`rii.

54 Autotehnica - mai 2009


CAROSERII

D. Preg`ti]i-v` aspiratorul cu duzele de 1


rigoare [i trage]i cioburile de pe
scaune, u[i, console [i bord, pentru a
nu va r`ni sau a nu deteriora interiorul
vehiculului în timpul opera]iunilor ulte-
rioare. RESPECTA}I N.T.S.M. VALABILE
LA LUCRUL CU SCULE ELECTRICE ALI-
MENTATE LA TENSIUNE PERICULOAS~!

E. Proteja]i interiorul vehiculului [i


zonele adiacente de lucru cu huse,
benzi izolatoare, covora[e, etc.

F. Echipa]i-v` cu echipamentul de pro-


tec]ie adecvat. Organiza]i-v` locul de
munc`, punând accent pe fluxul de
piese care se demonteaz`, se curat`,
se depoziteaz` temporar în cursul
lucr`rii [i apoi se vor monta la loc în
ordinea invers` demont`rii.

1. Cheie fix`/inelar`/ tubular`


+antrenor de 7 mm. Extractor de popi.
Demonta]i cele 3 [uruburi cu cap de 7 2
mm care sus]in pe interior oglind`
retrovizoare exterioar`.
Desprinde]i oglinda prin exteriorul u[ii,
utilizând extractorul de popi pentru a
scoate siguran]` (popul) din plastic
care asigur` ansamblul împotriva
c`derii accidentale, aflat la vârful supe-
rior al capacului. Depozita]i [uruburile
într-un castronel magnetic sau în alt loc
special desemnat, iar oglind` în a[a fel
încât s` evita]i deteriorarea ei.

2. {urubelni]a scurtp cu cap Phillips


(\n cruce).
De[uruba]i cele 9 [uruburi autofiletante
care su[tin conturul sateuzei interioare
din plastic (câte 3 pe fiecare latur`:
anterioar`, inferioar`, posterioar`).
Pentru cele de pe latura anterioar` veti
utiliza o [urubelni]a scurt` (max 5 cm),
din ra]iuni de spa]iu de manevr`.

3. L`bu]a de iepure. [urubelni]` cu


cap Phillips (in cruce).
De[uruba]i [urubul autofiletant care
tine operculul de sub clan]a interioara
de deschidere a u[ii.
Scoate]i cochila din plastic prin cârligul
clan]ei [i depozita]i-o in locul special
desemnat [i amenajat pentru piesele

Autotehnica - mai 2009 55


CAROSERII

demontate, pentru a o avea preg`tit` la


remontare.
2
Cu l`bu]a de iepure, extrage]i delicat
capacul de pe mânerul de
tragere a u[ii.
Ve]i descoperi 2 [uruburi cadmiate cu
cap Phillips. Scoate]i-le. Aten]ie, se
de[urubeaz` greu, deci aplica]i o for]`
de ap`sare ferma, pentru a nu deterio-
ra crucea de pe [uruburi sau vârful
[urubelni]ei. [urubul inferior ramane de
obicei pe sateuza (prin construc]ie),
pentru a o repozitiona mai u[or la
remontare.

4. Extractor de popi, mare.


Extrage]i prin tragere c`tre Dv. manivela
mecanismului de ridicare a geamului.
Situa]ia este foarte asem`n`toare celei
întâlnite la variantele neaccesorizate
ale Loganului. Este nevoie de un efort
destul de mare, deci folosi]i fie un
3
extractor, fie o pârghie improvizat`. La
varianta electric`, nu ve]i avea de exe-
cutat aceast` opera]ie, în schimb ve]i
avea grij` s` deconecta]i cu grij`
mufele electrice ale comutatoarelor, la
momentul oportun. Memora]i pozi]ia
manivelei la cap`tul superior al cursei
geamului,sau asimila]i-o prin com-
para]ie cu cea dinspre partea cu gea-
mul întreg. O pozi]ie necorespunz`toare
poate jena ocupantul scaunului respec-
tiv, care se poate lovi la genunchi în
manivela.

5. Desprinde]i partea inferioar` a


sateuzei [i ridica]i-o din [in` de cau-
ciuc (peria) de pe fanta geamului mobil.
Scutura]i-o de cioburi [i depozita]i-o
3
într-un loc corespunz`tor.

6. Desprinde]i cu blânde]e, pentru a nu


o rupe, folia de polistiren antivapori,
care izoleaz` interiorul u[ii de sateuza.
Nu este nevoie s-o scoate]i de tot,
desprinde]i numai partea dinspre pos-
terior [i deschide]i-o c`tre balamale,
fixând-o temporar cu o buc`]ic` de
banda scotch.
8. Desprinde]i c`tre în sus [in` de cau-
ciuc (peria) aflat` la baza geamului
spart. Cur`]a]i-o de cioburi, praf [i alte
impurit`]i. Depozita]i-o în locul desem-
nat pentru a nu o îndoi [i a o avea la

56 Autotehnica - mai 2009


CAROSERII

îndemân` când va trebui s-o monta]i la


loc. Proceda]i la fel cu bagheta exte- 3
rioar`, având deosebit` grij` s` nu o
deforma]i la desprindere. Folosi]i mini-
mum 2 l`bu]e de iepure [i degetele
dibace de la ambele mâini.

9. Cheie fix`/inelar`/tubulara
+antrenor de 8 mm.
Dac` geamul culisant exist` întreg (în
cazul în care ave]i de înlocuit triunghi-
ul), ridica]i-l la pozi]ia maxim` de sus.
De[uruba]i cele 3 [uruburi (1 sus [i 2
jos) care sus]in [ina inferioar` de ghi-
dare a geamului aflat` c`tre broasca
u[ii. R`suci]i [ina în sens invers p`r]ii în
care lucra]i (r`suci]i spre stânga dac`
lucra]i la u[a din dreapta [i r`suci]i
spre dreapta dac` lucra]i la u[a din
stânga). Cu aten]ie, dibui]i pozi]ia la
care reu[i]i s` extrage]i [ina din interi-
orul carcasei metalice a u[ii. Memora]i 4
"baletul" de extragere, pentru c` îl ve]i
executa în ordine invers` la remontare,
[i ve]i câ[tiga timp, scutind mul]i nervi.

Cur`]a]i temeinic [ina [i depozita]i-o


temporar în locul desemnat special.

10. Surubelnita Torx25. Surubelnita


dreapta mica.
Scoateti cu ajutorul surubelnitei drepte
mici, dopul de cauciuc care mascheaza
pe interiorul usii surubul aflat in varful
triunghiului. Urmariti descendent sina
de ghidare anterioara a geamului
culisant: veti descoperi, sub un amorti-
zor din burete gri, un al doilea surub de
fixare pe carcasa metalica a usii.
Desurubati cu TX25 cele 2 suruburi si
8
depozitati-le in castronelul magnetic.
Coborati geamul culisant, ajutandu-l cu
mana sa coboare corect (daca el mai
exista, cand aveti de inlocuit triunghi-
ul).

11. Cheie tubulara scurt` de 8 mm cu


prelungitor scurt [i antrenor
De[uruba]i cele 2 [uruburi care prind
geamul culisant pe mecanismul de ridi-
care. Dac` geamul este spart, cur`]a]i
temeinic izolatorii din plastic [i trans-
fera]i-i pe noul geam. Dac` geamul
este întreg, desprindeti-l de suportul
sau metalic [i coborâ]i-l liber pe fundul

Autotehnica - mai 2009 57


CAROSERII

carcasei u[ii. De acolo îl ve]i scoate


prin fanta de deasupra, dup` ce ve]i
9
scoate [ina anterioar` [i ghidajele lat-
erale [i superior de pe rama u[ii. Ave]i
grij` s` feri]i muchia inferioar` a gea-
mului când îl coborâ]i, tensionând
pu]in spre Dv. coloana mecanismului
de ridicare.

12. L`bu]a de iepure, [urubelni]a


dreapta mic`, gheara curba mic`,
inglita la 90.
Zbuciuma]i lejer [ina anterioar` de ghi-
dare a geamului culisant, pentru a per-
mite eliberarea ansamblului de ghidare
de cauciuc de pe rama u[ii. Cu
degetele mâinilor [i cu ajutorul l`bu]ei
de iepure desprinde]i de pe rama supe-
rioar` a u[ii ghidajele de cauciuc ale
geamului culisant, începând cu stâlpul
"B" de pe u[`. Dac` triunghiul este 9
deja spart, va fi mai u[or s` scoate]i
întreg ansamblul de pe rama u[ii.
Cur`]a]i cu aten]ie utilizând o surtubel-
nita mic` dreapta, o ghear` curba mic`
sau o inglita la 90 ghidajele de catifea
[i de cauciuc ale geamului culisant
[i/sau ale triunghiului, dup` caz, elim-
inând absolut toate ciobule]ele
r`mase, mai ales la col]urile ascunse.

Verifica]i temeinic cur`]area deplin`,


pentru a evita spargerea noului geam la
montarea sa definitiv`.

Extrage]i geamul culisant, dac` e


nevoie s` se intervin` la tinichigeria
u[ii. Dac` ave]i de înlocuit doar tri-
unghiul, nu mai scoate]i culisantul. 9

Rea[eza]i ghidajele din cauciuc cu


fetru+rama triunghiului pe rama u[ii,
având grij` s` ata[a]i [ina anterioar`.
Pentru u[urarea montajului ghidajelor
de cauciuc, umeziti-le înainte cu un
spray de silicon de bord. La nevoie,
ajuta]i-v` [i de un cioc`nel din cauciuc.
Introduce]i cu aten]ie triunghiul în cap-
sula lui, începând cu vârful (partea
ascu]it` de sus) - dac` ave]i de înlocuit
triunghiul. Pozi]iona]i apoi rama pe
pozi]ie final`, având grij` la col]uri, s`
se a[eze perfect pe col]urile metalice

58 Autotehnica - mai 2009


CAROSERII

corespunz`toare.
13. Aspirator industrial, [urubelni]a
10
dreapta mic`, lung` de min.30 cm.
Aspira]i [i cur`]a]i temeinic ultimele
ciobule]e r`mase pe fundul u[ii, dac`
geamul culisant a foat cel spart.

14. Cheie tubular` de 8 mm, prelun-


gitor mic [i antrenor.
Introduce]i noul geam culisant prin
fanta lui, coborându-l pân` la fundul
carcasei u[ii. Ave]i grij` s` ocoli]i
suportul sau metalic de pe coloana 10
mecanismului de ridicare. Pune]i con-
tactul (dac` ridic`torul are ac]ionare
electric`) sau monta]i provizoriu
manivela mecanismului manual.
Ridica]i suportul geamului într-o pozi]ie
intermediar` (30% ridicat) pentru a
avea acces direct la g`urile de
prindere. Dep`[i]i în sus suportul
mecanic, apoi coborâ]i geamul astfel
c` izolatorii de plastic s` se prind` cu
ghearele pe muchia superioar` a 11
suportului. Ve]i evita astfel c`derea
geamului în timpul fix`rii sale definitive
precum [i o bun` ghidare provizorie.
Introduce]i cele 2 [uruburi autofiletante
de fixare. Strânge]i-le la un cuplu mic,
la mân`, pentru a evita deteriorarea
izolatorilor de plastic, care joac` [i rol
de piuli]e.

Ridica]i geamul la pozi]ia maxim` 12


superioar`, ajutându-l cu mâinile s`
între corect pe ghidajele de pe rama
u[ii. Verifica]i pozi]ia corect` a ramelor.

15. [urubelni]a TX25. Dornulet de


centrare (Inglita dreapta)

Introduce]i cele 2 [uruburi care fixeaz`


[ina anterioar` de culisare a geamului
mobil. Începe]i cu cel de sus. Dac` nu
ave]i aliniera g`urilor din prima, folosi]i Articol realizat \n colaborare cu Daniel Dinu
o inglita dreapta sau un mic dorn de
Unic asociat si administrator al ASFAR Membru cu statut de
centrare, pentru a for]a în limite rezon- SRL, proprietara marcii inregistrate observator in Comitetul
abile alinierea. Aceea[i procedur` [i “Dr.Parbriz” Tehnic al International
pentru alinierea g`urilor [urubului de Activeaza din 1993 in domeniul gea- AutoGlass Federation cu
jos. Odat` strâns [i al doilea, murilor auto. sediul la De Rijp,
Certificat ca Master Autoglass Technician Olanda.
pozi]iona]i [i lipi]i cu o bobit` de silicon
si Master Autoglass Repairer de catre Colaborator al revistei Glass Magazine
buretele amortizor. National Glass Association S.U.A. care apare lunar in America de Nord si
(continuare \n num`rul viitor) Mexic.

Autotehnica - mai 2009 59


STATISTICI

VEHICULE USOARE:
Pia]a european`
a sc`zut cu 12.3% in aprilie
Aceasta este a douasprezecea luna consecutiva cand piata Mare Britaine si Spania au inregistrat un declin cu 24.0% si
auto inregistreaza un declin. Numarul total de autovehicule respectiv 45.6%.
usoare comercializarea a ajuns la 1.251.862, adica cu 12.3% Noile state membre UE au inregistrat un declin mai mare decat
mai putin decat in aceiasi luna a anului 2008. media europeana, mai exact 21.4%, cu un total de 83,430
Aceasta este situata generala in Europa. In ciuda declinilui vehicule noi inregistrate. Polonia (+2.4%), Republica Ceha
pietei auto, exista tari care au inregistrat si cresteri ale van- (+19.0%) si Slovacia (+43.5%) sunt singurele state membre
zarilor, cum ar fi Austria (+12.8%) si Germania (+19.4%). Tot care au inregistrat o crestere, pe cand Ungaria (-51.5%) si
ca o semn bun poate fi apreciat si faptul ca unele tari ca Romania (-51.8%) au inregistrat cele mai drastice scaderi de
Franta(-7.1%), Italia (-7.5%) si Luxemburg (-8.5%) au inregis- la inceputul recesiunii.
trat scaderi de sub 10%. Cam aici s-ar incheia vestile bune.

60 Autotehnica - mai 2009


STATISTICI

Autotehnica - mai 2009 61


STATISTICI

62 Autotehnica - mai 2009


STATISTICI

Autotehnica - mai 2009 63


APARITII EDITORIALE

Ford Focus Opel Vectra Volkswagen Passat


Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto

95 RON 95 RON 95RON


Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii,
scheme si ilustratii scheme si ilustratii scheme si ilustratii

Pentru comenzi, contactaţi X-meditor


tel : 021.683.06.85; e-mail: office@x-meditor.ro
Volkswagen Golf /Bora Renault Megane Skoda Octavia
Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto Manual de \ntre]inere [i repara]ii auto

95RON 95 RON 95RON


Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii,
Contine proceduri de reparatii,
scheme si ilustratii scheme si ilustratii
scheme si ilustratii

Autodata Autodata Autodata


Repair Times Technical Data Diesel Data

150 EUR 139 EUR 139 EUR


Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii,
scheme si ilustratii scheme si ilustratii scheme si ilustratii

64 Autotehnica - mai 2009


APARITII EDITORIALE

Autodata Autodata Autodata


Timing Belts Diagnostic Trouble Codes Wheel Alignment Data

85 EUR
105 EUR 139 EUR
Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii,
scheme si ilustratii scheme si ilustratii scheme si ilustratii

Pentru comenzi, contactaţi X-meditor


tel : 021.683.06.85; e-mail: office@x-meditor.ro
ABONATII BENEFICIAZA DE UN DISCOUNT DE 15% LA PRODUSELE AUTODATA
Autodata Autodata Autodata
Air Conditioning Electrical Component Locations Airbags

150 EUR 150 EUR 150 EUR

Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii, Contine proceduri de reparatii,


scheme si ilustratii scheme si ilustratii scheme si ilustratii

Autodata Autodata
Repair Data Base Truck CD
Cea mai completa baza de date reparatii din lume, Baza date
acoperind peste reparatii
11.000 de modele pentru
a peste autocamioane
80 de producatori

695EUR

Autotehnica - mai 2009 65


REDACTIA

AutoTehnica
Revista AUTO TEHNICA este editat` de:
X-MEDITOR srl
Nr. Inregistrare la Oficiul Registrului Comertului:
J40/10863/2005;
CUI: R17700980;
Capital Social: 144.000 RON
Cont: RO05RZBR0000060006688453
(VII) Raiffeisen Bank – Sucursala Obregia

Redac]ia Revistei „Auto Tehnica”


Str. Iarba Câmpului, 24, Sector 4, Bucure[ti
Tel 021.683.06.85 ; 031.405.90.33; 031.405.90.34;
Fax: 021.683.17.14
e-mail: office@xmeditor.ro
http://www.xmeditor.ro

Director General: Victor BALA{


(victor@xmeditor.ro)
Indicã denumirea comercialã Cilindreea motorului, Tipul ºi numãrul de trepte pe
a automobilului produs de exprimatã în care îl are schimbãtorul de viteze Coordonatorul publica]iilor Auto Tehnica:
compania respectivã centimetri cubi (cmc) al automobilului (ex.: 5H - CV
mecanicã, cu 5 raporturi, Dr. Iván NAGYSZOKOLYAI
Model (tip) Cod motor Cmc kW km/h CV
4A - CV automatã, cu 4 raporturi) (nszi@xmeditor.hu)

Combinaþie de cifre ºi litere Puterea maximã Viteza maximã pe care o


prin care un motor este a motorului, atinge automobilul respectiv,
Colectivul de redac]ie:
identificat, propriu fiecãrui exprimatã în kilowaþi exprimatã în km/h Redactor {ef: Claudiu COLIBABA
constructor (1 kW = 1,36 CP)
(claudiu@xmeditor.ro)
Publicitate: Annamaria BOHÂL}EA

ALFA ROMEO (any@xmeditor.ro)


Layout & Design: Gabriel DUMITRU
(gabi@xmeditor.ro)
Dep. Contabilitate: Mili VIZITEU
(mili@xmeditor.ro)
Coordonator v#nz`ri: Emöke Monica NEGRU
(monica@xmeditor.ro)
PR & Marketing: Rodica Turcu
(rodica@xmeditor.ro)
Anda Vlase
(anda@xmeditor.ro)

Tehnoredactare: X-Meditor Lapkiadó,


Oktatás- és Rendezvényszervezö Kft. 9023 Györ, Csaba u. 21

Colaboratori:
Conf. Dr. Ing. Liviu MIHON, Dr. Ing. Istvan BARABAS,
Dr. Ing. Ilie DUMITRU, Conf. Dr. Ing. Victor O}~T, Prof.
Dr. Ing. Petru BRÂZA{, Ing Rudolf BALINT, Prof. Dr. Ing.
Matei V|N~TORU, Dr. Ing. Corneliu-Sorin DOBROT~, Ing.
Constantin GOLUBOVICI, Prof Dr. Ing Adriana MANEA,
Conf. Dr. Ing. RO{CA Radu, Prof Dr. Ing Lauren]iu
MANEA, Conf. Dr. Ing. Edward RAKOSI, Ing Cornel
MARINESCU, József MOLNÁR, Ing Dorin MURE{AN, Ing
Sandor NYAGULY, Dr. Ing. Ioan T~TAR, Ing. Adrian
VASILESCU, ing. Vicky BURACHU, Florin OLARU, Liliana
RUSU, Robert TUZSON, Teodor DUMITRU
I.S.S.N. 1841-5962

Responsabilitatea pentru con]inutul materialele publicate revine \n exclu-


sivitate autorilor. Reproducerea oric`rui material ap`rut
\n revist` este interzis` f`r` acordul scris al X-Meditor România.

66 Autotehnica - martie 2009


mai 2009