Sunteți pe pagina 1din 3

Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu”

Rm. Vâlcea Se acordă 10 puncte din oficiu


Prof. Giuran Adriana Timpul de lucru efectiv este de 45 min.

Data………………… Nume şi prenume elev :…………………………

Test – evaluare
Modul: ,,Reprezentarea organelor de maşini” – M 1
Clasa a X a, mecanică
Varianta 1

I. Reprezentaţi în vedere si secţiune (longitudinală/transversală) o asamblare cu pană


disc; notaţi/numiţi elementele componente precum şi cotaţi pena ………………30p

II. Definiţi scara de reprezentare, clasificaţi scările de reprezentare si caracterizaţi


aceste tipuri ………………………………………………………………………......30p

III. Reprezentaţi şi cotaţi un nit cu cap semirotund……………………………………30p


Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleşoianu” Rm. Vâlcea

Prof. Giuran Adriana


BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE
Modul: ,,Reprezentarea organelor de maşini” – M 1
Clasa a X a, mecanică
Varianta 1

Din oficiu 10 puncte

S I. – 30 puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acorda 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia-0
puncte
Reprezentare în vedere:
 axa de simetrie, arbore-butuc
 arbore
 butuc
 pană/canal de pană
 ruptură arbore
 numire elemente
Reprezentare în secţiune :
 axe de simetrie
 arbore, butuc
 haşurare
 cotare
S II. – 30 puncte
Pentru fiecare răspuns corect se acorda 3 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa acestuia-0
puncte
Scara de reprezentare este raportul dintre dimensiunea liniară a reprezentării unui segment al
unui obiect pe un desen original şi dimensiunea liniară reală a segmentului corespunzător
obiectului însuşi.
 scări de mărire : 2:1 - desen de execuție, 5:1 - desen de detaliu, 10:1 - desen de detaliu
 scări de micşorare : 1:2 - desen de execuție, 1:5 - desen de ansamblu, 1:10 - desen de
ansamblu, 1:20 - desen de ansamblu
 scări la mărimea naturală : 1:1
SIII. – 30 puncte
Pentru fiecare răspuns corect corect se acorda 10 puncte, pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia-0 puncte
Reprezentare:
1.axa de simetrie
2. nitul cu cap semirotund
3. cotare