Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu ARAD Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază: Mecanică/Mecanic utilaje și instalații în Leahu E.
industrie
Modulul: M3 - Instalații de ridicat și transportat
Nr de ore/an: 120 ore din care LT - 60 ore; IP - 60 ore
Nr. ore /săptămână: 4 din care: T: - ; LT: 2 ; IP: 2
Clasa: a XI-a D
Profesor: Țăruș Doina Iuliana (LT)/ Gale Nicu (IP)
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMEN:nr. 3501/29.03.2018 anexa nr.3 Şef catedră
Programa aprobata prin OMEN: 3501/29.03.2018 anexa nr.3 Cornea M.

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019

Unitatea de rezultate ale


Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. 9.1.1. 9.2.1. 9.3.1. 1. Instalații de ridicat (domeniul de
9.2.2. 9.3.2. utilizare, clasificare, construcție, 2 2 S1 S1
9.2.3. 9.3.3. funcționare, aspecte tehnologice, parametrii 2 2 S2 S2
9.2.4. 9.3.4. funcționali ai dispozitivelor și mașinilor de 2 2 S3 S3
9.2.5. 9.3.5. ridicat – sarcina utilă, suspendarea și 2 2 S4 S4
9.2.6. 9.3.6. prinderea sarcinilor, sistemul de acționare, 2 2 S5 S5
9.2.13. 9.3.7. asigurarea sarcinii)
9.3.8. 1.1 Dispozitive și mecanisme simple de 2 2 S6 S6
9.3.9. ridicat specifice calificării: vinciuri/cricuri, 2 2 S7 S7
trolii, scripeți, palane, electropalane; 2 2 S8 S8
1.2 Ascensoare și platforme ridicătoare; 2 2 S9 S9
1.3 Macarale 2 2 S10 S10

1
2.
2. Organe pentru prinderea și 2 2 S11 S11
suspendarea sarcinii:
2.1 Cabluri, lanțuri , legături uzuale la 2 2 S12 S12
capetele de cabluri și lanțuri; 2 2 S13 S13
2.2 Cârlige, ocheți; 2 2 S14 S14
2.3 Dispozitive auxiliare pentru prinderea și 2 2 S15 S15
ridicarea sarcinilor. 2 2 S16 S16

3. 9.1.2. 9.2.7. 3.Norme de securitate și sănătate la 4 4 S17 S17


9.2.8. muncă , protecția mediului și ISCIR S18 S18
9.2.9. specifice.
4. 9.2.10.
9.2.11. 4.Instalații de transport (domeniul de 2 2 S19 S19
9.2.12. utilizare, clasificare – cu acțiune continuă/ 2 2 S20 S20
9.2.13. cu acțiune discontinuă, construcție, 2 2 S21 S21
9.2.14. funcționare, aspecte tehnologice) 2 2 S22 S22
4.1 Instalații de transportat cu organ de 2 2 S23 S23
tracțiune;
4.2 Instalații de transport fără organ de 2 2 S24 S24
tracțiune;
4.3 Transport pneumatic 4 4 S25 S25
S26 S26
5. 5. Norme de securitate și sănătate în 4 4 S27 S27
muncă, protecția mediului și ISCIR S29 S29
specifice.
6. 6.Recapitulare finală 2 2 S30 S30

Nota: S28- săptămâna ,,Școala altfel,,

2
3