Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ:Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu Arad Avizat,

Profilul: Tehnic Director


Domeniul de pregătire de bază:Mecanică
Calificarea profesională: Mecanic Utilaje și Instalații în Industrie
Modulul: MI Întreținerea mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Nr de ore/an:240
Nr. ore /săptămână: din care: T:0 LT:90 IP:150
Clasa: a 11-a D profesională
Profesor:Mariș Mihaela
Maistru instructor:Bozga Dumitru Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.:nr.3501/29.03.2018 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 3501/29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018 – 2019

URÎ 7. Realizarea operațiilor de întreținere și a reviziilortehnice periodice ale mașinilor, utilajelor și instalațiilor
Rezultate ale învățării (codificate
Nr. Nr. ore Săptămâna
conform SPP-urilor) Conţinuturile învățării
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP

1
1. 7.1.1 7.3.1. 1. Construcția și funcționarea Mașinilor,
7.3.2 utilajelor și instalațiilor
7.3.3 Părțile componente ale M.U.I 0 5 S1 S1 S1 S1
7.3.4 Caracteristici tehnice și rol funcțional ale 0 5 S2 S2 S2 S2
7.3.5 M.U.I 0 5 S3 S3 S3 S3
7.3.6 Sisteme de acționare 0 5 S4 S4 S4 S4
7.3.7 Lanțuri cinematice
7.3.8 NSSM specifice operaţiilor tehnologice 0 5 S5 S5 S5 S5
7.3.9 pregătitoare executate în vederea asamblării
7.3.10
7.3.11
7.3.12

7.1.2 7.3.1. 2. Uzura și influenșa ei asupra duratei de funcționare


7.3.2 a M.U.I 0 5 S6 S6 S6 S6
7.3.3 Fenomenul și importanța uzurii 0 5 S7 S7 S7 S7
7.3.4 Cauzele uzurii 0 5 S8 S8 S8 S8
7.3.5 Tipuri de uzură morală, fizică 0 5 S9 S9 S9 S9
7.3.6 Etape ale uzurii 0 5 S10 S10 S10 S10
7.3.7 Metode de control ale uzurii M.U.I
7.3.8
7.3.9 Metode de ameliorare a fenomenului de uzură 0 5 S11 S11 S11 S11
7.3.10
7.3.11
7.3.12
2. 3.Întreținerea M.U.I

2
7.1.3 3.1Lucrări de întreținere si reglare a M.U.I, S.D.V- 0 3 5 S12 S12 S12 S12
uri și materiale necesar executării operațiilor de
întreținere:
3.1.1 Importanţa activităţii de întreţinere a 0 3 5 S13 S13 S13 S13
maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor;
3.1.2 Obiectivele şi mijloacele activităţii
de întreţinere a maşinilor, utilajelor şi
instalaţiilor
3.1.3 Managementul întreţinerii 0 3 5 S14 S14 S14 S14
preventiv- planificate;
3.1.4 Lucrări de întreţinere executate de
personalul care deserveşte utilajele; 0 3 5 S15 S15 S15 S15
3.1.5 Lucrări de întreţinere a utilajelor executate
de personalul de întreţinere
3.2Lucrări de întreţinere ale instalațiilor hidraulice 0 3 5 S16 S16 S16 S16
ale maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor (agentul
hidraulic, elemente componente ale instalaţiilor
hidraulice, operații de întreținere) ; 0 3 5 S17 S17 S17 S17
3.3 Lucrări de întreţinere ale instalațiilor
pneumatice ale maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor
(tipuri de compresoare, principiul de funcționare al
compresorului cu piston, operații de întreținere) ; 0 3 5 S18 S18 S18 S18
3.4 Materiale necesare pentru întreținerea
instalaţiilor hidraulice și pneumatice ale
maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor;
3.5 SDV-uri necesare executării operațiilor de 0 3 5 S19 S19 S19 S19
întreținere ale instalațiilor hidraulice și pneumatice
ale maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor;
3.6 Lucrări de întreţinere ale instalaţiilor electrice 0 3 5 S20 S20 S20 S20

3
(întreţinerea lagărelor, bobinajelor motoarelor,
verificarea existenţei unui scurt-circuit, verificarea 0 3 5 S21 S21 S21 S21
tensiunii de alimentare, urmărirea supraîncălzirii
motoarelor);
3.7 Norme de securitate şi sănătate în muncă, de 0 3 5 S22 S22 S22 S22
protecţia mediului şi PSI specifice operaţiilor de
întreţinere ale maşinilor, utilajelor şi instalaţiilor.

3. 7.1.4
4. Ungerea şi gresarea maşinilor, utilajelor şi
instalaţiilor
4.1. Importanţa ungerii; 6 10 S23 S23 S23 S23
4.2. Lubrifianţii şi alegerea lor; S24 S24 S24 S24
4.3. Organizarea rațională a ungerii;
4.4. Sisteme de ungere;
4.5. Metode de ungere; 6 10 S25 S25 S25 S25
4.6. Tehnologia ungerii; S26 S26 S26 S26
4.7. Controlul ungerii. 3 5 S27 S27 S27 S27

7.1.5 5. Reviziile tehnice periodice ale maşinilor,


instalaţiilor şi utilajelor. 6 10 S29 S29 S29 S29

4
7.1.6 6. Documentaţia tehnologică necesară în operaţii 6 10 S30 S30 S30 S30
de întreţinere ale maşinilor, utilajelor şi S31 S31 S31 S31
instalaţiilor.

Recapitulare 3 5 S32 S32 S32 S32


Numar total de ore IP
LT 96
160