Sunteți pe pagina 1din 1

LICEUL TEHNOLOGIC PETROL MORENI Data:

Nume și prenume elev: Prof. Manu Ioana Daniela


Clasa:
Calificarea:
Test de evaluare continuă la M…………………
…………………………………………………………………………………….

Subiectul I……………………………………….. 15p(3x5p)


Completați enunțurile următoare cu termenii de specialitate care lipsesc:
1.Unul dintre materialele folosite în desenul tehnic este ............................ Acesta poate fi din lemn, cu mină,
de durități diferite, sau poate fi mecanic.
2. Hârtia utilizată la realizarea unui desenul tehnic poate fi:. ......................, de calc sau heliografică (ozalid).
3. Pentru ștergerea, corecțarea și curățirea unui desen tehnic se folosesc urmatoarele instrumente auxiliare:
lama, ............................................., șablonul pentru șters, peria.

Subiectul II……………………………………….. 20p(5x4p)


Enumerați 5 (cinci) instrumente folosite ăn desenul tehnic.
1.
2.
3.
4.
5.

Subiectul III……………………………………….. 20p(5x4p)


Descrieți, la alegere 5 (cinci) instrumente folosite în desenul tehnic.
1.
2.
3.
4.
5.

Subiectul IV……………………………………….. 20p(4x5p)


Alegeți, prin încercuire răspunsurile corecte:
1. Standardizarea este: a. o operație; b. un materiale; c. un instrument.
2. Standardul este: a. un material; b. un instrument; c. un document.
3. ISO este: a. un material; b. o organizație; c. un document;
4. SR este: a. un instrument; b. o organizație; c. un standard.

Subiectul V……………………………………….. 15p(5x3p)


Identificați instrumentele de desen tehnic din figurile următoare și notați denumirea lor alături de literele
corespunzăroare.

a. b. c.
 Se acordă 10 puncte din oficiu; Toate subiectele sunt obligatorii.