Sunteți pe pagina 1din 7

Proiect didactic

Mediul natural si ocupatiile grecilor

      UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazialănr 84, sector 3


       PROPUNĂTOR:Toma Carmen
CLASA: a V-a  b
DATA: 20.11.2020
DISCIPLINA:   Istorie  
SUBIECTUL: Mediul natural si ocupatiile grecilor
TIPUL LECTIEI: transmitere  de cunoştinţe
COMPETENȚE SPECIFICE:
- sa recunoasca si sa utilizeze informatii dintr-o sursa istorica
- sa foloseasca termeni istorici in situatii diverse

OBIECTIVE OPERATIONALE:
O1 – sa precizeze pozitia geografica a Greciei;
O2 – sa numeasca ocupatiile principale ale vechilor greci;
O3 – sa descrie modul de viata al grecilor si cele doua mari orase-cetati
O4 -  sa extraga informatii despre educatia si mitologia greaca din textele date;
O5 – sa completeze un text lacunar utilizand cuvintele date.

      STRATEGII  DIDACTICE
 * METODE  ŞI PROCEDEE: exerciţiul, conversaţia, explicaţia, problematizarea,munca cu harta, învăţarea prin  descoperire, tabelul
conceptelor, aprecierea verbala
 * MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: manual, caiet, fişă de lucru,   marker, foi flip-chart, fise cu texte, ilustratii cu Grecia, cu zeitatile grecesti
  FORME DE ORGANIZARE: frontal, pe grupe, individual
E RESURSE:
mporale: 45 minute
mane: 16 elevi

BLIOGRAFICE:
-          Programa scolara pentru cls a IV-a , Istorie, aprobat prin OMEN 5003/ 02.12.2014
-          Manual de istorie, cls a IV-a, de Cleopatra Mihailescu, Tudora Pitila , Ed. Aramis, 2016
Nr. Ob Strategie didactica Evalu-are
crt Etapele  . op Activitatea Activitatea elevilor Metode Mijloace Forme de
. lectiei invatatorului procedee de inv. org.
1. Momente Anunţ  elevii să se Elevii se pregătesc frontal
organizatoric pregătescă pentru pentru lecţie. Caietele și
1 min lecţia de istorie. manualele
Ordonez şi distribui de istorie
materialele necesare
desfăşurării lecţiei.

2. Captarea - se prezinta - observa imaginile Conversatia Ilustratii cu frontal Observarea


atentiei imaginile cu Grecia - raspund la intrebari Grecia
3 min din manual
- se discuta imaginile

3. Anuntarea - se anunta tema - noteaza titlul lectiei frontal


temei si a lectiei si obiectivele
obiectivelor urmarite
1 min
4. Dirijarea Invit elevii să Invatarea prin Foi flip- Observarea
invatarii citească textul din descoperire chart
30min manual. conversatia Aprecieri
Stabilim ideile Marker verbale
O1 pricipale pe care și le Tabelul frontal
O2 notează în caietele de conceptelor Manual
O3 notițe. Fise cu
O4 Adresez elevilor E: Grecia se mai numea Lucrul cu texte
apoi următoarele Elada. manualul
întrebări pe baza E: Capitala Greciei este
textului: Atena.
Cum se mai numea E: Ocupaţiile principale
Grecia? ale grecilor erau:
P: Care este capitala cultivarea măslinilor, a
Greciei? viţei de vie, a cerealelor
P: Care erau (orz şi secară) precum
ocupaţiile principale şi creşterea animalelor (
ale grecilor? oi, capre, măgari).
E: Îmbrăcămintea era
P: Care era modul de
alcătuită dintr-o bucată 
viaţă şi locuinţel
dreptunghiulară de
grecilor?
material ţesut în casă,
E: Modul de viaţă şi
fiind prinsă la mijloc cu
locuinţele grecilor
o centură sau prinsă pe
erau simple. Casele
umăr cu o fibulă (broşă,
făcute din lemn şi
agrafă). Îmbrăcămintea
cărămidă uscată la
femeilor era
soare.
asemănătoare cu cea a
P: Care era
bărbaţilor.
îmbrăcămintea
E: Cele mai importante
grecilor?
oraşe-cetăţi erau Atena
P: Care erau cele mai
şi Sparta.
importante oraşe-
E: Copiii începeau să
cetăţi?
meargă la şcoală de la
vârsta de 7 ani.
P: La ce vârstă E: Grecii credeau şi se
începeau copiii să rugau zeilor.
meargă la şcoală? E: Zeus-zeul luminilor
şi fulgerelor, Atena-
zeiţa înţelepciunii şi
P: În ce credeau Apollo zeul zilei şi al
grecii şi la cine se artei.
rugau ei?
P: Care sunt cei mai
cunoscuţi zei?

5. Evaluarea O5 -   se da elevilor o fisa - completeaza textul Explicatia Fise de individual Evaluare
activității cu text lacunar exercitiul lucru în perechi
9 min lacunar(anexa ) - schimba fisele intre ei,
-   se cere elevilor  sa le vor lua acasa ptr a le
completeze cu corecta ajutandu-se de
ajutorul cuvintelor manual
date
6. Incheierea - se fac aprecieri frontal Aprecieri
activitatii asupra lectiei verbale
1 min Se da tema pentru - noteaza tema pentru
acasa: Portofoliu- fra acasa
gmente care descriu
credinta grecilor in
anumite zeitati din
volumul „ Legendele
Olimpului” de Al.
Mitru
SCHIȚA LECȚIEI

Grecia  sau Elada


  Grecia este o ţară minunată, din sudul Europei. Capitala Greciei este Atena.
  Vechea Grecie se numea Elada, iar vechii greci se numeau, eleni.
  Ţinuturile unde s-a format poporul grec sunt foarte stâncoase, cu câmpii puţine şi înguste, greu de străbătut până şi azi. Pământul nu
prea roditor, clima foarte caldă vara şi ploioasă iarna, i-au obligat pe greci să fie harnici şi economi.

Ocupaţiile principale
  Ocupaţiile principale au fost cultivarea măslinilor, a viţei de vie, a cerealelor (orz şi secară) precum şi creşterea animalelor ( oi, capre,
măgari).
  Daca drumurile pe uscat erau mai greu de străbătut, marea era deosebit de prielnică pentru a comunica între un ţărm grecesc şi altul.
  Din această pricină, grecii au devenit repede corăbieri şi negustori pricepuţi. Ei duceau in lumea largă vase din lut frumos pictate,
ţesături, vinuri dulci şi ulei de măsline şi aduceau în schimb grâne, bronz, aur, fildeş, mirodenii.

Modul de viaţă
  Locuinţele şi modul de viaţă erau simple, ca şi la romani. Casele erau făcute din lemn şi cărămidă uscată la soare.
      Îmbrăcămintea era alcătuită dintr-o bucată  dreptunghiulară de material ţesut în casă, fiind prinsă la mijloc cu o centură sau prinsă
pe umăr cu o fibulă (broşă, agrafă).
      Îmbrăcămintea femeilor era asemănătoare cu a bărbaţilor.

Oraşe-cetăţi
  Dezvoltarea meşteşugurilor şi a negoţului au favorizat întemeierea şi dezvoltarea oraşelor-cetăţi, oraşelor-stat (polisuri).
  Cele mai importante au fost: Sparta şi Atena
  Atena şi Sparta îşi subordonează cu timpul şi celelalte oraşe.
  Cele două oraşe-stat  sunt diferite ca mod de organizare.
  Sparta deţinea cea mai puternică armată.
  Atena a devenit cea mai mare forţă maritimă a lumii vechi.

Mitologie
Vechii greci se rugau şi  credeau în zei. Ei îşi închipuiau zeii asemeni unor făpturi cu înfăţişare şi obiceiuri asemănătoare cu
cele ale oamenilor. Dar zeii nu mor niciodată, rămânând mereu tineri, frumoşi şi puternici, locuind pe muntele Olimp.
.

Educaţia
  Deşi şcolarizarea nu era obligatorie prin lege în Grecia Antică, scenele pictate pe vase încă din anii 500 î.e.n. arată că şcoala avea o
prezenţă semnificativă în viaţa grecilor.
  Băieţii îşi începeau educaţia formală la vârsta de şapte ani. Cei mai săraci urmau doar trei sau patru ani de şcoală, în care învăţau
lucruri elementare, dar cei mai bogaţi rămâneau în şcoală pe durate de până la zece ani. În lumea greacă existau chiar şi fete care
primeau această educaţie formală, deşi asemenea situaţii erau relativ rare, iar băieţii şi fetele învăţau în şcoli separate.

Fișă de evaluare
1.     Completează corespunzător:
                       Vechea Grecie se mai numea şi.............................Ea cuprindea numeroase oraşe stat,
numite şi ........................, situate în jurul Mării................ Cele mai vestite erau: ............. şi
....................Grecii erau mari...................... şi pescari, dar se ocupau şi cu............................,
meşteşugurile,  ........................Cultivau cereale, ................... şi viţă de vie. Din cauza reliefului muntos,
între secolele VIII-VI î.Hr grecii au migrat spre ţărmurile Mării....................... întemeind aici
cunoscutele..............................: Histria( în nordul Dobrogei), ...............(Constanţa) şi Calatis (Mangalia).
Grecii credeau în mai mulţi zei, cel mai important fiind............................Ei
iubeau......................................., artele şi ştiinţele. Ei au deschis tradiţia Jocurilor Olimpice. Tot grecii au
creat o formă de organizare socială şi politică numită..............................Cei mai renumiţi conducători ai
Greciei antice au fost: Pericle, Filip al II lea şi ........................................................
( Elada, polisuri, Egee, Atena, Sparta, navigatori, agricultura, comerţul, măslini, Negre, colonii
greceşti, Tomis, Zeus, întrecerile sportive, democraţie, Alexandru cel Mare).
Fișă de evaluare
1.     Completează corespunzător:
                       Vechea Grecie se mai numea şi.............................Ea cuprindea numeroase oraşe stat,
numite şi ........................, situate în jurul Mării................ Cele mai vestite erau: ............. şi
....................Grecii erau mari...................... şi pescari, dar se ocupau şi cu............................,
meşteşugurile,  ........................Cultivau cereale, ................... şi viţă de vie. Din cauza reliefului muntos,
între secolele VIII-VI î.Hr grecii au migrat spre ţărmurile Mării....................... întemeind aici
cunoscutele..............................: Histria( în nordul Dobrogei), ...............(Constanţa) şi Calatis (Mangalia).
Grecii credeau în mai mulţi zei, cel mai important fiind............................Ei
iubeau......................................., artele şi ştiinţele. Ei au deschis tradiţia Jocurilor Olimpice. Tot grecii au
creat o formă de organizare socială şi politică numită..............................Cei mai renumiţi conducători ai
Greciei antice au fost: Pericle, Filip al II lea şi ........................................................
( Elada, polisuri, Egee, Atena, Sparta, navigatori, agricultura, comerţul, măslini, Negre, colonii
greceşti, Tomis, Zeus, întrecerile sportive, democraţie, Alexandru cel Mare).