Sunteți pe pagina 1din 10

PROIECT DE LECTIE

Data: 20.01.2021
Scoala Gimnaziala 84, sector 3
Clasa a V-a b
Unitatea de invatare: Lumea romanǎ
Tema: Statul roman: războaie și expansiune teritorială; decăderea
Tipul lectiei: mixta
Timpul: 30 min
Profesor : Toma Carmen
Competenţe generale:
1. Utilizarea eficientă a comunicării şi a limbajului de specialitate.
2. Exersarea demersurilor şi a acţiunilor civice democratice.
3. Aplicarea principiilor şi a metodelor adecvate în abordarea surselor istorice.
4.Folosirea resurselor care susţin învăţarea permanentă.
Competenţe specifice:

2.2.. Manifestarea interesului pentru valorile lumii antice prin realizarea a unui proiect istoric
4.1. Elaborarea de instrumente grafice folosind informaţii referitoare le timp si spaţiu.
Obiective operationale: La sfarsitul lectiei elevii vor fi capabili sa:
O1- sa localizeze pe harta istorica Imperiul roman;
O2- sa mentioneze dinastiile si cei mai importanti imparati
O3 - sa defineasca termenii : imperator, Augustus, principat, romanizare, “pax romana”;
O4 - sa explice organizarea administrativa a Imperiului;
O5- - sa aprecieze contributia romanilor la formarea noilor popoare europene
Metode şi procedee didactice: conversatia euristica, observarea sistematica, descoperirea, explicatia, lucrul cu
harta, comparaţia,
Mijloace didactice : manuale scoalare, atlase istorice, harti, fişe de lucru,
Bibliografia: -Istorie, manual pentru clasa a V-a, Editura Teora, Bucureşti 1997
- C. Felezeu, Didactica istoriei, Ediţia a II-a, Presa Universitară Clujeană , Cluj-Napoca, 2004;
- Atlas de istorie universala
Desfăşurarea lecţiei
Succesiunea Succesiunea Metode,
Obiec momentului elementelor de conţinut Activitatea profesorului Activitatea elevului de procedee,
ti vul lecţiei şi timpul de predare sau de învăţare mijloace de
afectat organizare învăţământ
Momentul Notează absenţele.
organizatoric Pregăteşte mijloacele de
(1’) învăţare.
Verificarea Cere elevilor sa:
cunostintelor -localizeze cuceririle din Ascultǎ şi raspund
anterioare timpul republicii; Conversaţia
(10’) - precizeze cand a intrat
republica romana in criza si Explicaţia
din ce cauze; Harta
- sa precizeze care au fost
razboaiele civile si cum s- Atlasul
au desfasurat ele
sa mentioneze modul in
care Cezar a ajuns stapanul
absolute al Romei si cum a
sfarsit el Urmăresc ideile expuse şi
identifică la ce face referire
Captarea noua lecţie. (Tabla şi creta)
atentiei Enuntarea obiectivelor Spune care este titlul lectiei Interacţioneazǎ cu
(2’) lectiei noi si importanta acesteia profesorul
Anuntarea Statul roman: războaie și
titlului lectiei expansiune teritorială;
decăderea
noi
(5’) Prezint obiectivele
operationale
Dirijarea Octavianus instaureaza
predarii si Prezentarea noului în 27 î. Hr o noua forma de Elevii descopera care a fost Conversaţia
invatarii prin continut si a sarcinilor guvernare – Imperiul evoluţia istorica a
folosirea de invatare Imperiul cunoaşte în Principatului Explicaţia
resurselor evoluţia sa douǎ perioade:
materiale si →Principatul (27î.Hr.- (Tabla şi creta)
procedurale 28d.Hr)
(30’) →Dominatul(284-276) Descoperirea
În perioada Principatului se
O1 succed 4 dinastii: Iulia-
Claudia, Flavia, Antoninii
şi Severii Elevii sunt atenţi la
În anul 27î. Hr. Senatul îi explicaţii.
acorda lui Octavianus titlul Notează în caiete Conversaţia
. Conducera noii divin de Augustus. Astfel Descopera cu ajutorul Explicaţia
invatari Octavianus manualului titlurile Descoperirea
Augustus(27.î.Hr-14d. Hr.) împaratului Tabla şi creta
O2 deţine cea mai mare putere
în stat. El este Imperator
Caesar Augustus
O3 - imperator – comandant
suprem al armatei şi
guvernator al
provinciilor
- caesar- titlu asociat
celui de imperator
- princeps- primul om în Comparatia
stat
- deţinea principalele Conversaţia
magistraturi: consul, tribun, Identifică istituţiile din Explicaţia
preot suprem perioada principatului Descoperirea
Se menţin instituţiile Demonstraţia
republicane :
- Adunarea poporului (Tabla şi creta)
●alege magistraţi
●voteaza legi Reţin şi indica la harta
- Senatul- avea atribuţii
diminuate
Întinderea imperiului: de la
flu-viile Rin si Dunarea in
nord la desertul Sahara in Observarea
sud si de la fluviul Eufrat si Descoperirae
desertul Arabiei in est la
Oceanul Atlantic in vest
O2 Aceasta perioadǎ – pax
romana
O5 Provinciile cucerite şi Descopera pe harta
organizate de romani au teritoriile cucerite de Traian
fost supuse unui proces de
romanizare.
Factorii romanizarii:
- coloniştii
- armata Conversaţia
- funcţionarii Observatia
Sub dinastia Antoninilor Descoperirea
imperiul a atins maxima . Tabla şi creta
dezvoltare
În timpul lui Traian (98-
117) Imperiul va cunoaşte
maxima expansiune
teritoriala

Atlasul istoric
Asigurerea feed- Observarea
back-ului Rezolva cerinta Descoperirea

Cere elevilor sa rezolve


urmatoarea intrebare –
problema: de ce a putut
Imperiul sa realizeze “
pax romana” iar
Republica nu a reusit
acest lucru?

Fixarea Profesorul intreaba:


cunoştinţelor I. Cum se numeşte lecţia de
(5’) astăzi? Răspund la cerinţele Explicaţia
II. Determinaţi timpul şi profesorului. Conversaţia
spaţiul la care face referire
lecţia de astăzi!
III. Definiţi termenul de
romanizare!
IV. Enumeraţi,2 cauze si 2
urmari ale decaderii
Imperiului Roman!
Schita lectiei
Imperiul Roman

1. Republica romană
 după alungarea ultimului rege, Tarquinius Superbus, începând cu anul 509 î. Hr., Roma devine Republică;
 aceasta era condusă de Senat (cea mai importantă instituţie politică), magistraţi şi de Adunarea Poporului (avea rolul de a-i alege pe magistraţi);
 cei mai importanţi magistraţi erau 2 consuli, aleşi anual, iar apoi urmau pretorul (atribuţii juridice şi militare), edilul (administra oraşele) şi chestorul (se ocupa cu
finaţele);
 în caz de primejdie, cei doi consuli erau înlocuiţi cu un dictator, cu puteri nelimitate;
 plebeii nu aveau drepturi politice, nu puteau fi magistraţi sau senatori. În urma părăsirii de către plebei a Romei de mai multe ori, obţin dreptul de a-şi alege proprii
magistraţi, numiţi tribuni ai plebei;
 drepturile lor au fost înscrise pe Legea celor XII table, fiind 12 tăbliţe de bronz, pe care au fost înscrise pentru prima dată principiul egalităţii cetăţenilor.
 în secolul I î.Hr. Roma cunoaşte perioada triumviratelor, un sistem de conducere în care puterea era împărţită între trei conducători; primul triumvirat se instituie în
60 î. Hr., fiind format din Caesar,  Pompei şi Crassus, impunându-se în cele din urmă Caesar:
 al doilea triumvirat se instituie în 43 î. Hr., fiind format din Lepidus, Marcus Antonius şi Octavian. Cel din urmă va impune o nouă formă de conducere: principatul.

2.  Imperiul Roman


 este instaurat în 27 î.Hr, când Octavianus primeşte titlul de Augustus;
 a cunoscut două forme de organizare: principatul (27 î. Hr. – 285 d. Hr) şi dominatul (285-476);
 Octavian Augustus a preluat funcţiile de  Imperator (comandant al armatei), consul şi princeps semnatus (primul dintre senatori);
 în această perioadă Senatul scade în importanţă;
 se înfiinţează garda personală a împăratului: pretorienii;
 este perioada de maximă înflorire a Romei, favorizată de „pax romana”;
 cea mai importantă domnie a fost al lui Marcus Ulpius Traianus, când Imperiul cunoaşte întinderea sa maximă

3. Decă derea statului roman


 începând cu secolul al III-lea, Imperiul Roman s-a confruntat cu numeroase dificultăţi: lipsa de autoritate a împăratului, decăderea economică, atacarea de către
barbarii migratori;
 migratorii au ocupat teritorii romane şi au atacat oraşele romane, inclusiv Roma; de aceea, împăratul Constantin cel Mare a creat o nouă capitală – Constantinopol,
ridicată pe locul fostului oraş grecesc Byzantion;
 în anul 395, împăratul Teodosius a împărţit statul roman în Imperiul Roman de Apus şi Imperiul Roman de Răsărit;
 în anul 476, Imperiul Roman de Apus se prăbuşeşte sub atacurile migratorilor germanici.

3 Cauze și urmări   
       Lucrați în perechi. Realizați și completați pe caiet o diagramă, după modelul alăturat, pe care să scrieți câte două
cauze și două urmări ale decăderii statului roman.
Cauze

Decăderea statului roman

Urmări