Sunteți pe pagina 1din 5

MAB II + WAIS III

EVALUAREA PSIHOMETRICĂ este o măsură standardizată şi obiectivă a unor


eşantioane de comportament individual, pe baza cărora pot fi făcute predicţii.
EVALUAREA PSIHOMETRICĂ masoara constructe psihologice.
– Există diferite tipuri de evaluări psihometrice, care măsoară diferite aspecte ale
comportamentului / diferite constructe psihologice.
– Atributele de personalitate şi abilităţile cognitive sunt prin natura lor intangibile
şi nu sunt direct măsurabile.
o Domeniul evaluării psihologice a fost dezvoltat cu scopul de a oferi
informaţii despre aceste zone mai puţin tangibile.
EVALUAREA PSIHOMETRICĂ ne permite să comparăm oamenii
– NU discriminăm, diferenţiem

CARACTERISTICI ALE EVALUARILOR PSIHOMETRICE


1. Se plasează într-o perspectivă NORMATIVĂ
o Identifică un set de caracteristici comune, identificabile la nivel general uman şi
clasează persoanele evaluate în funcţie de aceste caracteristici.
2. Sunt evaluări CANTITATIVE
o Folosesc scale de evaluare, norme şi scoruri.
3. Orice evaluare conţine o EROARE:
o Niciodată o decizie nu va fi bazată exclusiv pe evaluări psihometrice
o Niciodată nu va fi folosit un singur instrument de evaluare.
o SCORUL REAL = SCORUL OBŢINUT + EROAREA

EVALUĂRILE / INSTRUMENTELE PSIHOMETRICE TREBUIE SĂ FIE:


Valide
- Măsoară ceea ce pretind că măsoară
- Măsoară corect ceea ce pretind că măsoară
Fidele
- Rezultate constante în timp
- Consistenţă internă a probei
Libere de distorsiuni
- Distorsiuni culturale
- Norme adecvate
Standardizate
- Aceeaşi măsură pentru toţi candidaţii
- Aceeaşi interpretare
- Aceleaşi norme
EVALUAREA COGNITIVA
= Capacitatea globală a individului de a acţiona conform unui scop, de a gândi
raţional şi de a face faţă eficient mediului său
– Inteligenţa este o entitate globală de tip compozit, care poate fi estimată prin
însumarea unor abilităţi specifice.
– Exista alte variabile, componente ale inteligenţei (cum ar fi creativitatea), care
se plasează dincolo de raza de acţiune a majorităţii evaluărilor cognitive.

WAIS

Măsoară 11 abilităţile intelectuale, grupate în abilităţi verbale + performanţă


o WAIS – 16 ani +
o WISC – 6-17 ani
o WPPSI – 3-7 ani

ABILITATEA INTELECTUALA GENERALĂ:


– Este o măsură compozită care reflecta capacitatea globală de a raţiona, abilitatea
de a se adapta şi de a face faţă eficient mediului.
– Factorul G

ABILITATEA VERBALĂ:
– Este o măsură compozită a cunoştinţelor achiziţionate, a raţionamentului verbal,
exprimării verbale şi înţelegerii informaţiei verbale.
– Se referă în special la inteligenţa cristalizată
– Factorul gC

ABILITATEA DE PERFORMANŢĂ:
– Este o măsură compozită a abilităţii de a analiza probleme acolo unde limbajul
este de importanţă minimă: procesarea spaţială, atenţia la detalii, integrarea
vizual-motorie.
– Se referă în special la inteligenţa fluidă.
– Factorul gF

2
Semnificaţia diferenţei dintre IQ Verbal – IQ Performanţă
– Statistică
– Semantică
Identificarea de puncte tari şi slabe
– Este bazată pe diferenţele între scorurile la subteste şi scorul mediu general
– Depinde de diferenţa Verbal – Performanţă

Reguli de administrare si scorare WAIS


1. Regula de start – cu ce item incep administrarea probei
2. Regula de intoarcere – numarul de greseli consecutive la primii itemi
administrati care impune intoarcerea la itemul 1 al probei
3. Regula de oprire – numarul de greseli consecutive dupa care intrerup proba
4. Regula limitei de timp
5. Bonusuri pentru viteza de rezolvare (aplicabila numai pentru o parte dintre
probele cu limita de timp)
6. Intrebari suplimentare (numai pentru unele probe verbale)

DIFERENTE WAIS III – MAB II


• Număr de subteste:
– 11 standard pentru WAIS III 11 + subtestele de rezervă, 10 pentru MAB II.
• Administrare:
– Exclusiv individual pentru WAIS, MAB permite administrarea de grup.
• Capacitatea de discriminare:
– WAIS III discriminează mai bine la nivele scăzute de IQ
– MAB II discriminează mai bine la nivele înalte de IQ
• Standardizare:
– Timpul de administrare: variabil pentru WAIS, standardizat (7 minute x 10 teste
+ instructajele) pentru MAB
– Prezentare: WAIS = valiză cu materiale etc + foaie de răspuns, MAB = 2 caiete
de test + foaie de răspuns
– Sarcina pentru respondent: WAIS – sarcini multiple, MAB – alegerea
răspunsului corect
– Formatul de culegere a răspusurilor: variabil pentru WAIS, același formt de tip
alegere multiplă pentru MAB
– Reguli de administrare: multiple pentru WAIS, unică pentru MAB
– Scorare: exclusiv manuală pentru WAIS, manuală + elctronică pentru MAB
• Scoruri:
– Ambele oferă cele 3 scoruri IQ + scorurie la subscale
– Ambele permi analiza diferentei Verbal – Performanta
– Ambele permit identificarea de puncte tari și slabe
– MAB nu permite calcularea scorurilor de tip Index

3
4
5

S-ar putea să vă placă și