Sunteți pe pagina 1din 3

Curriculum Vitae

INFORMAŢII Pozderie Ionela


PERSONALE
Mihaela
Str. 1 Decembrie nr 70, Ciocarlia, Constanța

0728349482

Ionelapozderie11@gmail.com

Sexul F| Data naşterii 09.06.1995| Naţionalitatea Română

EXPERIENŢA
PROFESIONALĂ -Secretar – Societatea Profesională Notarială Borună, Chitanța și Asociații – Decembrie 2017-august
2018
-Practică în cadrul Facultății de Drept și Științe Administrative din Universitatea ,,Ovidius,,-
Constanța -Voluntariat Fundația Tineri pentru Tineri
-Vountariat Fundatia Impact

EDUCAŢIE ŞI
FORMARE -Diplomă de Masterat
2017-2019 Administrație Europeană. Instituții și politici publice, Facultatea de Drept și Științe
Administrative, Universitatea Ovidius din Constanța. -Diplomă de Licență
2014-2017 Administrație publică, Facultatea deDrept și Științe Administrative Ovidius din
Constanța -Diplomă de Bacalaureat
2010-2014 Profil Uman, Filologie, Liceul Teoretic Lucian Blaga din Constanța

COMPETENΤE PERSONALE
Limba(i) maternă(e) Română
Alte limbi străine cunoscute
ΙNΤELEGERE VORBIRE SCRIERE

Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
Franceză conversaţie
B1 B1 A2 A2 A2

Engleză

A1 A2 A1 A1 A1

▪ bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de secretar în cadrul


Competenţe de Biroului
comunicare Notarial, dar și a experienței în voluntariat
▪ Comunicarea clară, experiență dobândită în cadrul Biroului
notarial ▪ Adaptarea mesajului la publicul căruia îi este
adresat.
▪ Ascultare eficientă
© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2

Curriculum Vitae

Competenţe ▪ Capacitate de comunicare, de argumentare și de convingere.


organizaţionale/manageriale ▪ Lucrul în echipă.
▪ Capacitate
decizională.
▪ Abilități de leadership, competență dobândită în cadrul voluntariatului din timpul liceului.
▪ Inițiativă și creativitate.
▪ Gândire și acțiune.
▪ Gândire analitică. ▪
Focalizare pe rezultate ▪
Rezistența la stres.
▪ Motivare.
▪ Perspectivă strategică.
▪ Autoîncredere.

Competențe sociale ▪ Participare socială activă


▪ Coduri și valori morale
▪ Îndatoriri, responsabilități și drepturi
▪ Spirit de echipă
▪ Capacitate de adaptare la medii multiculturale.
▪ Toleranță.
▪ Empatie.
▪ Colaborare, integritate.

Competenţe informatice ▪ O bună cunoaştere a instrumentelor Microsoft Office™


▪ Navigarea pe Internet și căutarea de informații
▪ Capacitatea de a elabora proiecte, competență dobândită în cadrul voluntariatului.

Alte competenţe
▪ Perseverență
▪ Seriozitate
▪ Spriti organizatoric

Permis de conducere ▪ Permis de conducere categoria AM, B1, B

ANEXE
© Uniunea Europeană, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2