Sunteți pe pagina 1din 23

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII MOLDOVA

COLEGIUL NAȚIONAL DE COMERȚ AL ASEM


“CATEDRA ECONOMIE, TURISM, SERVICII”

RAPORT AL STAGIULUI DE PRACTICĂ TEHNOLOGICĂ I,

PROGRAMUL DE FORMARE PROFESIONALĂ 1015 CĂLĂTORIE, TURISM ȘI


AGREMENT,

CALIFICAREA PROFESIONALĂ, AGENT DE TURISM,

UNITATEA ECONOMICĂ, AGENȚIA DE TURISM " PANDATUR" SRL

Conducătorul stagiului de practică


din cadrul unității economice : Cormei Ion
Conducătorul stagiului de practică
din CNC al ASEM : Gonța Aliona ______________________
Elevul - stagiar : Stoica Adelina, grupa TUR-191 ________________________

Chișinău, 2021
Cuprinsul

Introducere…………………………………………………………………………..................4
Capitolul I Caracterizarea generală a agenției de turism "PANDATUR " SRL
1.1. Istoricul, evoluția agenției de turism"PANDATUR " SRL…......................................5
1.2. Identificarea și descrierea formei organizatorico-juridice a agenției de turism. "PANDATUR "
SRL..............................................................................................................7
1.3. Descrierea și prezentarea a actelor de constituire a agenției de turism"PANDATUR "
SRL................................................................................................................................................7

Capitolul II Formele de turism practicate de agenţia de turism "PANDATUR" SRL şi


activitățile specifice acesteea
2.1. Activitățile specifice practicate în agențiile de turism sau turoperatoare ........................9
2.2. Formele de turism și activitățile specifice practicate în agenția de turism"PANDATUR"
SRL……………………………………………………………..….12

Capitolul III Evidența corespondenței în agenția de turism "PANDATUR"


SRL.............................................................................................................................................14
3.1. Tipul și rolul corespondenței într-o agenție de turism…….....................................…….14
3.2. Modele de corespondență în agenția de turism"PANDATUR" SRL…....................14

Capitolul IV Oferta agenției de turism"PANDA TUR" SRL pentru zona de Nord a


Republicii Moldova
4.1. Ofertele turistice pentru zona de Nord a R. Moldova, promovate de agenția de turism "PANDATUR "
SRL …..................……................................................………………......16
4.2. Elaborarea unei fișe tehnice pentru o excursie din zona de Nord a R. Moldova ……..19

Capitolul V Oferta agenției de turism"PANDATUR" SRL pentru zona de Centru a


Republicii Moldova
5.1. Ofertele turistice pentru zona de Centru a R. Moldova, promovate de agenția de turism "PANDATUR
" SRL …..................……................................................................16
5.2. Realizarea pașaportizării a unui obiectiv turistic din zona de Centru a R. Moldova ..28

Capitolul VI Oferta agenției de turism"PANDA TUR" SRL pentru zona de Sud a Republicii
Moldova
6.1. Ofertele turistice pentru zona de Sud a R. Moldova, promovate de agenția de turism "PANDATUR "
SRL …..................……................................................……………….....16
6.2. Realizarea pașaportizării a unui obiectiv turistic din zona de Sud a R. Moldova ........16

Capitolul VII Rolul turismului rural în promovarea turistică a Republicii Moldova


7.1. Strategia de dezvoltarea a turismului TURISM 2020.......................................................30
7.2. Colaborarea agenției de turism "PANDATUR " SRL cu o pensiune turistică …...40
2
Capitolul VIII Rolul ghidului de turism în agenția de turism
8.1. Condiițiile de școlarizare a ghizilor de turism în Republica Moldova............................44
8.2. Fișa de post și rolul ghidului de turism într-o agenție de turism. …..............................46

Capitolul IX Destinațiile turistice internaționale promovate de agenția de turism


"PANDATUR” SRL
9.1. Ofertele turistice internaționale în agenția de turism "PANDATUR " SRL pentru
Turcia……………......................................................................................................………......49
9.2. Ofertele turistice internaționale în agenția de turism "PANDATUR " SRL pentru
Bulgaria…………………...........................................................................................….............50
9.3. Ofertele turistice internaționale în agenția de turism "PANDATUR " SRL pentru
Ucraina………………................................................................................................……..........51

Concluzii....................................................................................................................................52
Bibliografia...............................................................................................................................53
Anexe...........................................................................................................................................54

3
Introducere

Conform Legii Turismului în Republica Moldova, turismul


reprezintă domeniul al economiei naţionale,cu funcţii complexe, ce
reuneşte un ansamblu de bunuri şi servicii oferite spre consum
persoanelor care călătoresc în afara mediului lor obişnuit pe o
perioadă mai mică de un an şi al căror motiv este altul decît
exercitarea unei activităţi remunerate în locul vizitat .

Scopul practicii mele a fost, de a afla structura agenția , este de a


invata cum sa imi utilizez cunoştinţele obţinute la disciplinile de
specialitate pentru aplicare în activitatea independentă în calitate de
agent de turism, de a consolida, aprofunda şi extinde cunoștințele
teoretice şi practice, de a forma deprinderi de aplicare efectivă a
cunoștințelor teoretice obținute în baza însușirii cursurilor de specialitate, care contribuie la
formarea viitorului agent de turism.

Actualitatea practicii constă în faptul de a

Sarcinile propuse au fost :

❖ să-şi asume întreaga responsabilitate pentru respectarea cerințelor și normelor de


securitate și sănătate în muncă, pe toată durata stagiului de practică;
❖ să respecte cu stricteţe orarul de lucru și să frecventeze stagiile de practică;
❖ să se prezinte la stagii de practică în termenii stipulaţi în ordin la unitatea economică
❖ să respecte cu stricteţe disciplina muncii;
❖ să respecte Regulamentul intern al instituției și al unităţii economice;
❖ să se comporte academic şi cuviincios faţă de personalul unității economice;
❖ să se integreze în colectivul unității economice;
❖ să îndeplinească, în perioada stagiului de practică, numărul de ore prevăzut în Planul
de învățământ și să recupereze zilele / orele absentate motivat sau nemotivat la sfârşitul perioadei
sau în intervalul de timp stabilit;
❖ să prezinte conducătorului de practică certificatul medical dacă elevul a lipsit motivat;
❖ să realizeze integral cerințele curriculumului stagiului de practică;
❖ să consemneze întreaga activitate în Agenda formării profesionale şi să prezinte
Raportul stagiului de practică;
❖ să respecte întocmai prezentul Regulament şi să execute dispoziţiile şi recomandările
conducătorilor stagiului de practică.

4
Capitolul I
Caracterizarea generală a agenției de turism "PANDA TUR SRL
1.1. Istoricul, evoluția agenției de turism"PANDA TUR " SRL .

Unitatea economică ,,Panda TUR’’ este localizată în orașul Chișinău, oficiul vechi al agenției se afla pe strada
Bănulescu-Bodoni, iar din cauza măririi pieții de desfacere a unității economice, a creșterii numărului de clienți, a
amplasării incomode atât pentru clienți cât și pentru lucrători, oficiul și-a schimbat amplasarea pe strada Vasile
Alecsandri, 121. Conform Certificatului de Înregistrare este demonstrată data începerii activității a agenției de
turism “Panda Tur ” SRL, data înregistrării 22.04.2010 – data eliberării 22.04.2010.(anexa 1) Pentru ca clienții să
poată face mai bine cunoștință cu agenția, aceștia pot răsfoi broșurile care se află la fiecare masă din agenție sau
pot privi filmulețe informative legate de agenție și activitatea ei. (anexa 2) Ion Curmei, fondator și director ,,Panda
TUR’’. Agenția de turism activează din anul 2010 și a deservit până în prezent circa 70000 de clienți. Tipuri
de odihnă: excursii în Moldova și peste hotare, odihnă la mare, tratamente balneare. Principalele destinații
pentru odihnă și excursii: Grecia, Bulgaria, Insula Creta, Turcia, Portugalia, Spania, Muntenegru, Egipt, Dubai,
Sri Lanka, Indonezia, Insulele Maldive.

Analiza amplasării agenției


Avantaje Dezavantaje

Este amplasată în apropierea unui flux mare de trecători


Plcatul de
: reclama al companiei este de mica dimensiune
în apropiere se află Filarmonica

Transport public accesibil pentru toți În apropiere se află o mulțime de agenții ce prestează
servicii de astfel turistice.

Loc de parcare pentru clienti (gratuit)

Amplasată în colțul casei cu vedere spre stradă, fiind


vizibilă de trecători

Zonă cu potențial economic dezvoltat.

Lucratorii sunt bine informati si consulta clientii la cel mai

Concluzie

Eu cred că amplasarea agenției de turism are cel


mai mare rol în inițierea și desfășurarea unei activități
de turism. De asemenea amplasarea are un mare rol în
succesul și dezvoltarea unei afaceri. Este cel mai bine
atunci când ea este amplasată la parter, într-un sector
aglomerat, în preajma mai multor unități economice,
cum ar fi: centre comerciale, magazine, farmacii,
pieți,ș а.
5
1.2. Identificarea și descrierea formei organizatorico-juridice a agenției de turism. "PANDATUR " SRL
Activitatea de antreprenoriat poate fi practicată sub următoarele forme organizatorico-juridice:
a) întreprindere individuală;
b) societate în nume colectiv;
c) societate în comandită;
d) societatea pe acțiuni
e) societate cu răspundere limitată;
f) cooperativă de producţie;
g) cooperativă de întreprinzător;
h) întreprindere de arendă;
i) întreprindere de stat şi întreprindere municipală.
Conform licenței, înregistrată la 22.04.2010, AMMII N-051850, denumirea, forma juridică de organizare este
Societatea cu Răspundere Limitată “PANDATUR “. Conform legii nr. 352, Societatea cu Răspundere Limitată
reprezintă o întreprindere fondată de două sau mai multe persoane juridice sau persoane fizice, care și-au asociat
bunurile în scopul desfășurării în comun a unei activități de antreprenoriat, sub aceeași firmă, în baza contractului de
constituire și a statului. În societățile cu răspundere limitată, numărul asociaților nu poate fi mai mare de 50.
1.3. Descrierea și prezentarea a actelor de constituire a agenției de turism"PANDATUR " SRL

Înștiințare de recepționare a notificării privind inițierea


activității de comerț. “Panda Tur ” SRL este titularul
Autorizației cu numărul 49491 din 31.07.2018 fără termen
limită. Codul fiscal în conformitate cu Autorizația este
1010600013846. „Panda Tur” SRL este înregistrată pentru
pre(unitatea comercial din MUN.CHIȘINĂU,
SEC.CENTRU, Vasile Alecsandri str.,121 Suprafața
comercială: 235 m ², cu program de lucru de la 08:00 –
21:00, sâmbătă 9:00-17:00; duminică 10:00- 16:00.
Agenția „Panda Tur ” SRL are ca urmare prestarea
următoarelor servicii: comerțului cu amănuntul ,
comerțului cu ridicată , prestări de servicii , alimentație
publică , intermedieri în comerț, activități în baza patentei
de întreprinzător. Persoana responsabilă care a recepționat
notificarea Pascal. A., inginer principal. CAEM: N.79.11.

Capitolul II Formele de turism practicate de agenţia de


turism "PANDA TUR" SRL şi activitățile specifice acesteia

2.1. Activitățile specifice practicate în agențiile de turim sau touroperatoare

Tipul de turism definește esența fenomenului și apare ca o sumă de însușiri fundamentale ce se


intercondiționează pe un anumit spațiu, pe o perioadă de timp determinată. Încercarea de
diferențiere a activităților turistice și clasificarea lor în
tipuri și forme este diferită în diferite scopuri.

Agenţiile de turism pot desfăşura următoarele activităţi:

6
a) comercializarea pachetelor turistice contractate de la turoperatori;

b) comercializarea serviciilor proprii, precum şi a serviciilor contractate de la alte agenţii de turism;

c) vânzarea serviciilor proprii altor agenţii de turism;

d) rezervarea şi comercializarea biletelor pentru diverse mijloace de transport, pentru spectacole şi pentru alte
manifestări culturale.

Agenţiile de turism au dreptul:

a) să presteze servicii turistice în conformitate cu legislaţia;

b)să reclame de la turişti şi parteneri repararea prejudiciului cauzat de


aceştia;

c) să participe la acţiunile de promovare a imaginii Republicii


Moldova ca destinaţie turistic;.

d)să fie incluşi/incluse în cataloage, ghiduri şi alte mijloace de


lansare a ofertei turistice naţionale;

e)să beneficieze de înlesnirile acordate în condiţiile legii;

f) să creeze asociaţii profesionale în conformitate cu legislaţia.

Capitolul III Evidența corespondenței în agenția ,,PANDATUR’’SRL

3.1. Tipul și rolul corespondenței într-o agenție de turism

Noţiunea de corespondenţă include forma scrisă pe care o iau relaţiile dintre două sau mai multe persoane (de
obicei sub forma unor scrisori). După cum scrisorile se adresează unor persoane juridice sau fizice, acestea alcătuiesc
obiectul corespondenţei oficiale sau private.

Clasificarea corespondenței:

a) după scopul ei:


- corespondenţa de solicitare (cererea economică, juridică etc.);
-corespondenţa de informare (oferta, reclama, raportul, darea de seamă etc.);
- corespondenţa de constatare (procesul-verbal etc.);
-corespondenţa de decizie, îndrumare, control (ordinul, decizia);
-corespondenţa de reclamaţie (reclamaţia economică, juridică);
-corespondenţa însoţitoare de acte.

b) după modul de întocmire:


-documente tipizate fără regim special (adeverinţa, comanda, avizul de însoţirea a mărfii etc. );
-documente netipizate (majoritatea scrisorilor)
c) după valoarea juridicǎ:
-originalul (primul exemplar care se trimite destinatarului);

3.2. Modele de corespondență în agenția de turism"PANDA TUR" SRL

7
Cererea de ofertă este scrisoare trimisă de furnizor, din proprie inițiativă sau ca răspuns la o cerere de ofertă
prin care își prezintă tipurile, caracteristicile și prețurile produselor ce le oferă.

În cerere se înscriu toate datele în


ceea ce privește:
- descrierea detaliată a mărfurilor,
- calitatea și cantitatea în care se pot
livra,
- prețul și condițiile de livrare,
- termenul de livrare,
- condițiile de plata,
- durata valabilității ofertei etc.

Reclamația este sesizarea sau


propunerea formulată în scris ori
prin poştă electronică, pe care un
cetăţean sau o organizaţie legal
constituită o poate adresa
autorităţilor şi instituţiilor publice
centrale şi locale, serviciilor publice
descentralizate ale ministerelor şi
ale celorlalte organe centrale,
companiilor şi societăţilor naţionale,
societăţilor comerciale de interes
judeţean sau local, precum şi
regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituţii publice”.

Cartea de vizită conţine următoarele informaţii:


– numele, logo-ul companiei şi eventual sloganul acesteia,
– prenumele şi numele persoanei. (pentru a se evita confuziile numele de familie poate fi scris cu majuscule)

– funcţia, scrisă de obicei cu caractere mai mici decât numele.


– datele de contact : adresa poştală, telefon, fax, e-mail, website.

Scrisoarea de mulțumire este scrisoare care este trimisă de o persoană sau o instituție pentru ași exprima
aprecierea față de o anumită persoană. O scrisoare de mulțumire trebuie să fie scrisă ca o scrisoare personală
sau scrisoare de afaceri standard și nu ar trebui să depășească o pagină.

8
ANEXE

1. Anexa la licenta

9
2. Certificat de inregistrare

10
3. Licenta

11
Capitolul IV : Oferta agenției de turism „PANDATUR” SRL pentru zona de nord a Republicii Moldova.

4.1 Ofertele turistice pentru zona de Nord a Republicii Moldova, promovate de agenția de turism
„PANDATUR” SRL . Regiunile turistice din partea de Nord a Republicii Moldova sunt

1. Nord-Vest Pruteană 2. Nord-Est Nistreană

3. Stepa Bălților 4. Nistrul de Mijloc

Aria regiunii de Nord-Vest ocupă partea de vest a Platoului Moldovei de Nord în limitele bazinelor micilor
afluenţi din stânga Prutului - Larga, Vilia, Lopatnic, Racovăţ, Ciuhur şi Camenca. Relieful este înclinat şi scade de
la nord spre sud. Altitudinea maximală de 273 metri se află la est de orăşelul Cupcini. Această regiune este
reprezentată, în primul rând, de faimoasele monumente geologice - peştera carstică în ghips de la Criva, şirurile re-
cifale (toltre) din lungul Prutului (între care se evidenţiază monumentele SutaMe Movile, Stânca Mare, Reciful
Buteşti), rezervaţiile peisagistice „Teţcani , „Feteşti , „La Castel” din ariile afluenţilor menţionaţi ai Prutului, lacul
de acumulare Costeşti-Stânca pe Prut, parcurile Pavlovca, Brânzeni, Stolniceni, grotele de la Brânzeni, bisericile
de lemn de la Hiliuţi Şi Larga, satele cu construcţii de arhitectură rurală modernă (Larga, Corjeuţi, Ghilavăţ).

Cele mai impresionante sunt defileele şi stâncile de lângă comunele Ciurt, Stolniceni, Pociumbeni, Văratec,
Duruitoarea, Costeşti (bazinul r. Ciuhur), Gordineşti, Buzdugeni, Brânzeni (valea râului Racovăţ), Trinca, Feteşti,
Burlăneşti (valea r. Draghişte, afluentul r. Racovăţ). Defileul de lângă Buzdugeni (100 ha) este cel mai adânc din
republică. Sunt impresionante recifele de la Gordineşti, Brânzeni, Proscureni şi Buteşti, stâncile recifale de la
Corjeuţi, Caracuşenii Vechi („Atolul Mare” şi „Atolul Mic”), Teţcani („Ţiglău”), schiba de la Costeşti, grotele de
la Brânzeni şi Sofrâncani (cu urme de locuire a omului primitiv), Duruitoarea Veche, râpa de la Volodeni,
meandrul de la Pererâta.Regiunea Nord-Est îşi are axa de sprijin pe râul Nistru şi afluenţii lui în limitele podişului.

4.2 Elaborarea unei fișe tehnice pentru o excursie din zona de Nord a Republicii
Moldova.

12
Denumirea rutei: Cultura satelor din Basarabia.
Itinerarul: Chișinău – Rîșcani – Chișinău
Tipul traseului: liniar
Tematica excursiei: complexă (religioasă, cultural-istorică, de distracție)
Lungimea traseului: 375 km tur – retur
Durata excursiei: 9 – 10 ore
Beneficiarii excursiei: turiști interni, turiști străini, studenți, pelerini.
Scopul excursiei: Cunoașterea patrimoniului național, vizitarea Nordul rezervației Pădurea Domnească și
istoria ei , familiarizarea cu istoricul Sutei de Movile.
Programul excursiei include: vizitarea rezervației Pădurea Domnească, Suta de Movile.
Obiectivele turistice incluse în programul excursiei:Rîșcani: Nordul rezervației „Pădurea Domnească”.
Branște: Suta de Movile
Complexitatea traseului: deplasarea cu transport, grad mediu de complexitate. Se vor parcurge distante
relativ moderate pe jos.
Vestimentația: pentru parcurgerea distanțelor pe jos, încălțări și haine comode.
Transport: autocar.
Localități de tranzit: Vinăria Cricova, Cricova, Întreprinderea Călărași-Divin, Călărași, muzeul de istorie,
Bălți.
Locuri de popas amenajate: satul Singureni, Restaurant Panda.
Alimentație: restaurantul Panda, Trei Vulturi.
Agrement: drumeții.
Schema rutei:

13
Capitolul V
Oferta agenției de turism „PANDA TUR” SRL pentru zona de Centru a Republicii Moldova.

5.1. Ofertele turistice pentru zona de Centru a Republicii Moldova, promovate de agenția de turism
PANDA TUR SRL.

Regiuni turistice amplasate în zona de Centru a Republicii Moldova: Codrii Bâcului ,Orheiană, Complexul
urbanistic și suburbanistic a municipiului Chișinău. Regiunea Codrilor Bâcului este situată în partea centrală, cea
mai ridicată, fragmentată şi împădurită a spaţiului dintre Prut şi Nistru. Dispune de cele mai numeroase şi imense
arii protejate de stat, printre care rezervaţii ştiinţifice, peisagistice şi naturale, ce ocupă peste 28 mii ha,
concentrând şi majoritatea monumentelor de arhitectură bisericească, cum ar fi mănăstirile şi unele monumente de
arhitectură civilă, astfel formând un fond foarte atractiv de monumente valoroase, care pot contribui la o
dezvoltare importantă a turismului.

Rezervaţiile peisagistice din zona Codrilor sunt următoarele: Temeleuţi, Valea Mare, CazimirMileşti,
Căbăieşti-Pârjolteni, Ţigăneşti, Voloca Verbca, Vila Nisporeni, Doina, Căpriana-Scoreni şi Pădurea Hânceşti.
Zona Codrilor este şi o arie de mare concentrare a monumentelor şi obiectivelor antropice.

Rezervaţiile naturale de aici adăpostesc mai mult de jumătate din numărul total al complexelor monastice aflate
astăzi pe teritoriul Republicii Moldova (13 din 24), cum ar fi cele de la Vărzăreşti, Căpriana, Hâncu, Hârjauca ,
Hârbovăţ, Ţigăneşti, Suruceni, Curchi, Tabăra, Răciula.Regiunea ocupă marginea de est a zonei Codrilor din aria
bazinului Răutului Inferior, de la or. Orhei (inclusiv oraşul) până aproape de gurile râului, făcând parte din
componenţa judeţelor Orhei şi Chişinău. Este unul din cele două complexe antropico-naturale de monumente
(celălalt fiind complexul mun. Chişinău), cu un spaţiu mult mai mic decât celelalte regiuni turistice ale republicii.

14
Complexul urbanistic antropico-natural al
municipiului Chişinău este unicul în felul său din
republică, cuprinzând aria oraşului şi a zonei lui
suburbane în limitele municipiului cu 32 localităţi
(fără or. Chişinău) inclusiv oraşele Codru, Cricova,
Durleşti, Sângera, Vadul lui Vodă, Vatra, comunele
Băcioi, Bubuieci, Budeşti, Ciorescu, Coloniţa,
Cruzeşti, Ghidighici, Grătieşti, Stăuceni, Tohatin,
Truşeni, precum şi câteva localităţi din judeţul
Chişinău strâns legate de capitală, cum sunt or. Ialo-
veni, comunele Cojuşna, Dănceni şi Mileştii Mici.

Agenția de turism PANDA TUR SRL


promovează cultura, tradițiile și obiceiurile
Republicii Moldova, astfel, directorul general al
agenției, Belei Nina propune un tur al orașului
Chișinău. Printre primele oferte turistice din zona
de Centrală este municipiul Chișinău cu gama largă
de muzee de pe teritoriul capitalei. La fel turiștilor li
se propune pe lângă turul orașului Chișinău, un
obiectiv obțional, care poate fi: fabrica Franzeluța,
fabrica de covoare, serele, muzee(obțional),
atelierul de ceramică. Un oraș des promovat de
agenție din zona centrală este Orhei cu următoarele obiective turistice incluse: mănăstirea
Curchi, degustarea cașcavalului, conacul Manuc Bei, Orheiul Vechi și obiectivele de pe teritoriul
său. Orașul Ungheni promovat cu muzeul satului Pîrlița și fabrica de covoare.

Agenția de turism „PANDA TUR” SRL promovează zona Centrală a Republicii Moldova,
demonstrând turiștilor că fiecare partea acestei zone este o adevărată comoară ce trebuie
decoperită. Lucrurile mici au o imprtanță, istorie și valoare mult mai mare.

15
5.2. Realizarea pașaportizării a unui obiectiv turistic din zona de Centru a Republicii
Moldova.
Pașaportul obiectivului turistic Denumirea completă a
obiectivului turistic: Mănăstirea Frumoasa cu hramul
„Adormirea Maicii Domnului”, hramul „Sfânta Treime”
Anul fondării:10 iunie 1804
Tipologia: monument de cult-mănăstire de călugări.
Amplasarea geografică: 65km N de Chișinău, 30km S
de Telenești, 130km S de Soroca
Posibilități de acces: auto, rutier E58
Date de contact : tel.0244 38029. mob. 068670171,MD-2400,e- mail: benedictamf@yahoo.com
Perioada de funcționare pe parcursul anului și programului de vizitare:în fiecare zi(ghidajul
se oferă doar atunci când nu este slujbă)
Taxa de vizitare: intrare liberă.

Mănăstirea Frumoasa cu hramul Sfintei Treimi reprezintă un aşezământ monahal pentru


maici cu mod de viaţă chinovial. Ea face parte din mănăstirile istorice ale Moldovei şi a fost
fondată aproximativ în anul 1804 de către ucenicii Sf. PaisieVelicicovschi: Serafim ieromonahul,
Ioanichie ieromonahul, Macarie ieromonahul şi Atanasie monahul. Prima atestare documentară
ţine de actul de danie semnat la 10 iunie 1807 de către ctitorul şi ziditorul principal al mănăstirii
rezeşul Efrem Iurcu, (mai târziu schimonahul Eftimie) împreună cu alţi donatori din satele
Bravicea şiOnişcani.

Mănăstirea a fost zidită în prima jumătate a sec.XIX cu străduinţa fondatorului şi în special a


celui de al patrulea Stareţ, arhimandritul Benedict Lascar, fost ucenic al Sf.PaisieVelicicovschi,
tovarăş al Mitropolitului Gavriil Bănulescu-Bodonni, exarh al mănăstirilor din Arhiepiscopia
Chişinăului vreme de 25 ani şistareţ al Frumoasei vreme de 32 ani.

16
Capitolul VI Oferta agenției de turism „PANDATUR” SRL, pentru zona de Sud a
Republicii Moldova.
6.1. Ofertele turistice pentru zona de Sud a Republicii Moldova, promovate de agenția de
turism „PANDA TUR” SRL.
Regiunile turistice partea de Sud a Republicii Moldova. : Nistul Inferior și de Sud
Regiunea Nistrului Inferior ocupă partea de sud-est a R.
Moldova în limitele câmpiei cu aceeaşi denumire şi sectorului
de est al Podişului Moldovei de Sud din sectoarele inferioare
ale bazinelor râuruilor Bâc şiBotna (afluenţii Nistrului).

Cele mai multe monumente şi obiective turistice din


regiune sunt legate de Nistru, sau se află în apropierea lui.
Din numărul lor fac parte: rezervaţia ştiinţifică „Iagorlîc”,
lacul de acumulare Dubăsari, rezervaţiile peisagistice Teliţa, Grădina Turcească, Cărbuna,
Pădurea Hârbovăţ, parcurile Bălăbăneşti, HârbovăţşiLeuntea. Regiunea Nistrului Inferior
dispune de valoroase monumente geologice şi paleontologice. Din ele fac parte râpele Taraclia
(în partea sud-estică a s. Taraclia), Sălcuţa (la sud-est de satul cu aceiaşi denumire), Râpa de
piatră (în partea de nord a s. Tudora), Râpa lui Albu (mai sus de s. Cioburciu din partea dreaptă a
Nistrului), Râpa din Purcari (la nord de satul cu aceeaşi denumire), aflorimentele Fârlădeni
(lângă satul cu aceeaşi denumire) şi Goian (în apropierea intersecţiei autostrăzilor
LeuşenişiChişinău-Criuleni), cariera de lângă s. Zaim, Vâlcelele La Humărie (la vest de s. Ustia
situat la vărsarea Răutului în Nistru) şi Clocot (la marginea de nord a municipiului Tiraspol).

6.2 Realizarea pașaportizării a unui obiectiv turistic din zona de Sud a Republicii Moldova.

17
Pașaportul obiectivului turistic
Denumirea completă a obiectivului turistic: Casa-muzeu Alexei Mateevici
Anul fondării: 1988

Tipologia:muzeu cultural

Amplasarea geografică: 70km S de Chișinău, 5km de Căușeni


Posibilități de acces: auto, ruta R2 ȘI R30
Date de contact tel: 0243 72 337
Perioada de funcționare pe parcursul anului și programul de vizitare:de luni până vinerei de
la orele 09 până la 17.
Taxa de vizitare :10 lei pentru adulți, 5 lei pentru elevi, copiii gratuit. Taxa include doar intrarea,
pentru ghidaj și permisiunea de a face poze se achită obțional.

Data

elaborării pașaportului: 02.06.2021.

18
Capitolul VII : Rolul turismului rural în promovarea turistică a Republicii Moldova

7.1. Strategia de dezvoltare a turismului TURISM


2020
Turism rural -  totalitatea serviciilor destinate consumului turistic
în mediul rural.

Documentul prevede reabilitarea a 20 obiective turistice, crearea a


50 popasuri, crearea a patru sisteme informaționale, semnarea a 7
acorduri cu alte state, crearea a 4 noi rute conectate la UE,
organizarea a 8 expoziții internațioanle, 20 forumuri, includerea
sistemului a vocherului. Costul strategiei a fost evaluat la 163
milioane de lei. De asemenea, se prevede ca numărul turiștilor

străini va crește cu 3-4% anual.

19
7.2. Colaborarea agenției de turism ,,PANDATUR’’ SRL cu o pensiune turistică

Pensiunea ,, Hotel Paulina ’’

Hotel Paulina este situat în orașul Fălești. Oaspeții beneficiază de WiFi gratuit. Toate camerele au
aer condiţionat şi balcon. De asemenea, acestea includ fierbător electric. Băile private sunt dotate
cu duş şi/sau cadă. Printre facilitățile suplimentare se numără lenjerie de pat şi grătar. Hotel
Paulina are recepție cu program nonstop, terasă și bar. Proprietatea asigură parcare gratuită.

Ce seturi de acest hotel pe lângă altele: wifi gratuit, parcare gratuită, camerele cu aer
condiţionat,recepţie 24 de ore, baie proprie terasa. Facilităţi: camere pentru nefumători, parcare
proprie, WiFi, parcare gratuită, zonă pentru fumători, prânz la pachet, WiFi gratuit inclus, servicii
de internet, aer condiţionat, serviciu zilnic de menaj, recepţie deschisă nonstop, suită nupţială,
check-in/check-out express, încălzire, terasă, parcare privată, check-in/check-out privat,

20
roomservice, parcare.
Capitolul VIII : Rolul ghidului de turism în agenția de turism

8.1. Condiții de școlarizare a ghizilor de turism în


Republica Moldova

Calificarea în profesia de ghid de turism poate fi


obţinută, prin intermediul institutiilor abilitate, la
modului „Ghid turistic”. Profesia de ghid de turism
poate fi exercitată doar de persoane fizice deţinătoare
ale Certificatului şi legitimaţiei de ghid eliberat de
institutia abilitata, prin care se confirmă capacitatea
profesională a persoanelor fizice calificate în profesia
de ghid de turism.

Firmele de turism pot utiliza ghizii de turism în următoarele cazuri:


1) angajat de bază în cadrul firmei turistice;
2) în baza unui contract individual de muncă, încheiat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Activitatea de ghid de turism în Republica Moldova poate fi exercitată de persoana care


întruneşte următoarele condiţii:
1) este cetăţean al Republicii Moldova sau, în cazul cetăţenilor străini, deţine permis pentru
desfăşurarea activităţii în R. Moldova;
2) locuieşte în Republica Moldova nu mai puţin de 5 ani;
3) este apt din punct de vedere al sănătăţii;
4) nu are antecedente penale nestinse;
5) deţine act permisiv necesar desfăşurării activităţii.

Tipuri de ghizi
1) ghid local (acorda asistenta pe plan local – statiuni turistice, obiective, hoteluri, transferuri),

2) ghid national (asigura asistenta turistica pentru turistii romani si straini atat in tara, cat si in
strainatate)

3) ghid specializat (asigura asistenta pe anumite segmente – ghid montan, ghid sportiv, ghid de
animatie si agrement, ghid de arta, etc).

8.2. Fișa de post și rolul ghidului de turism într-o agenție de turism

 Sa se asigure ca au fost facute rezervarile si ca sunt confirmate toate serviciile turistice comandate

 Sa sigure executarea tuturor actiunilor inscrise in program si sa se intereseze daca turistii sunt
multumiti de serviciile primite;

 Sa gasesca solutii pentru eventualele probleme, reclamatii  sau situatii neprevazute care pot sa apara;

21
 Sa fie la dispozitia turistilor in cazuri de urgente medicale sau de alt gen si sa le acorde asistenta.

Capitolul IX : Destinațiile turistice internaționale promovate de agenția de


turism,,PANDATUR ’’ SRL

9.1. Ofertele turistice internaționale în


agenția de turism ,, PANDATUR’’ SRL
pentru Turcia

Republica Turcia este o țară întinsă pe


două continente. 97% din suprafața țării se
află în Asia de Sud-Vest (peninsula
Anatolia) și 3% în Europa (peninsula
Balcanică). Islamul reprezintă religia
majoritară în Turcia.

Turismul din Turcia se bazează în mare


parte pe o varietate de situri istorice și pe
stațiunile de pe litoral, de-a lungul
coastelor sale din Marea Egee și Marea
Mediterană. Turcia a devenit, de
asemenea, o destinație populară pentru
cultură, spa și îngrijire medicală.

Top 10 atracții turistice din Turcia:


1) Teatrul Aspendos
2) Plaja Patara
3) Pamukkale
4) Bodrum
5) Muntele Nemrut
6) Olüdeniz
7) Moscheea albastra
8) Biblioteca lui Celsus din Efes
9) Hornurile de basm din Göreme,
Cappadocia
10) Moscheea Hagia Sofia

22
Stațiunea Antalya

Antalya este un paradis


adevarat pentru amatorii de
plajă, de înot, de a face schi
nautic, navigație. Antalya este
bogata în monumente istorice
demne de atenție călătorilor
cei mai curiosi.

Hotel Delphin Imperial Lara . Camerele şic ale hotelului Delphin


Imperial Lara au un design modern. Toate sunt dotate cu aer
condiţionat şi TV LCD cu canale prin satelit. Unele camere au
vedere superbă la mare. Micul dejun, prânzul şi cina tip bufet sunt
servite în restaurantul principal şi includ opţiuni
numeroase.Facilități : 5 piscine spa și centru de wellness, WiFi
gratuit inclus , sală de fitness, parcare gratuită ,room service,
camere pentru nefumători ,bar, Mic dejun excepţional, acces
imediat la plajă ,zonă de plajă privată.

Prețul(2 adulți și un copil de 11 ani ) pe 5 nopți – 54336 MDL

9.2. Ofertele turistice internaționale în agenția de turism ,, PANDATUR’’SRL pentru Bulgaria

Bulgaria – fermecătoare țară balcanică cu o


climă blândă, stațiuni litorale atrăgătoare,
vârfuri uimitoare de munte, izvoare termale cu
ape vindecătoare și mâncăruri tradiționale
nespus de delicioase. Țara este situată în sud-
estul Europei și este scăldată de Marea
Neagră. Religia dominantă în Bulgaria este
cea creștin-ortodoxă.

Este una dintre cele mai sigure statiuni de pe litoralul bulgaresc.


Intrarea si iesirea din resort se fac printr-un singur punct, marcat
de bariere. Fiecare zona de parcare este monitorizata video.
Hotel Primasol Ralitsa Aqua Club Albena – Bulgaria, este situat
in zona de parc, la aproximativ 900 m de plaja privata si este
unul din cele mai bune hoteluri din Albena. In apropiere se afla
aquaparkul Aqua Mania, la care oesaspetii hotelului beneficiaza
de acces gratuit.
23
Preț(pentru 2 adulți și un copil de 11 ani pe 5 nopți )
– 11900 lei