Sunteți pe pagina 1din 6

Data: 20-12-2017

Clasa: Pregătitoare C
Învățător: Giurgiu Romelia-Amalia
Școala Gimnazială nr.2, Hunedoara

PLAN DE LECȚIE

Aria curriculară: Arte și tehnologii


Disciplina: Arte vizuale și abilități practice
Unitatea tematică: Fantezii de iarnă
Tema/titlul lecției: Felicitare de Crăciun – decorare, decupare și lipire pentru a crea diferite modele de felicitări
Tipul lecției: formare de priceperi şi deprinderi
Domenii integrate:
Arte vizuale și abilități practice
Comunicare în limba română
Muzică și mișcare
Competențele specifice :

 Arte vizuale și abilități practice:


1.1 Sesizarea semnificaţiei unui mesaj vizual simplu, exprimat prin desen/ pictură/ modelaj/ colaj/
film/ desen animat, care reflectă un context familiar.
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual
1.2. Identificarea liniei, a punctului, a culorii şi a formei în ipostaze familiare, în spaţiul înconjurător
2.3. Realizarea de aplicaţii/compoziţii/obiecte/ construcţii simple, pe baza interesului direct

 Comunicare în limba română:


1.1.Identificarea semnificaţiei unui mesaj oral, pe teme accesibile, rostit cu claritate
1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu claritate

 Muzică și mișcare:
3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare

Scopul/obiectivul fundamental: Formarea priceperilor şi deprinderilor de a realiza felicitări de Crăciun


prin procedeul de decupare şi lipire, folosind creativitatea, simţul artistic şi îndemânarea.
Obiectivele operaționale:
 O1 – să enumere materialele pe care le vor utiliza în realizarea lucrării;
 O2 – să execute exerciţiile pentru încălzirea mușchilor mici ai mâinii
 O3 – să decupeze după contur;
 O4 – să amplaseze în mod adecvat materialele pentru a realiza lucrarea (felicitarea);
 O5- să personalizeze lucrările

Metode și procedee: observaţia, demonstraţia, expunerea, conversaţia, explicaţia, exerciţiul.


Mijloace didactice: lucrare model, carton colorat, fişă de lucru(șablon elemenete felicitare), foarfecă,
lipici, creioane colorate.
Resurse temporale: 35 minute activitate + 15 minute activitate recreativă
Resurse umane: 27 elevi
Forme de organizare: frontal, individual.
Metode și tehnici de evaluare: aprecieri verbale: generale și individuale.
Bibliografie:
 Nichita, M. Vasiliu – Ne pregătim de Crăciun, Editura Aramis 2005, Bucureşti;
Etapele Ob. Conținutul instructiv-educativ Strategia didactică Evalua
lecției/timpul Opera- re
Metode Mijloace Forme
aferent ționale
și didactice de
procede organiz
e are
1. Moment Asigurarea climatului propice conver-
organiza- desfășurării lecției, pregătirea sația
toric materialului didactic.
1’
2. Captarea Vom purta o scurtă discuție Conver- Imagine frontal
atenției despre sărbătoarea de Crăciun și sația Nașterea
2’ anume Nașterea Domnului. Domnului

3. Anunțarea Le voi spune elevilor că astăzi frontal


temei și a vom realiza împreună o felicitare Conver-
obictivelor de Crăciun. sația
2’
4. Formarea  Prezentarea modelului și a
priceperilor materialelor necesare: prezint Expune
și felicitarea- model. Pentru a rea
deprinderi- putea realiza această felicitare
lor vom avea nevoie de: foarfece, Foarfece
30’ lipici, creioane/carioci colorate. Conver-
O1 Fiecare elev își va pregăti pe sația
băncuță cele mentionate. În
acest timp, voi distribui fișele de Lipici
lucru cu elementele șablon Frontal
pentru realizarea felicitării.
(Anexa 1).
 Explicarea și demonstrarea Explica- Creioane/ Individu
modului de execuție: în timp ce ția carioci al Observa
explic elevilor, în fața clasei voi colorate re
demonstra modul de lucru. sistema
 pentru început, Demon tică
vom colora brăduțul strația Carton
primit(voi atrage colorat
atenția asupra
respectării
conturului,
nedepășirea
acestuia).
 după care vom
decupa după contur
brădulețul. Demon
 După ce decupăm strația Fișă de
brădulețul, va trebui lucru-
să îl lipim pe elementele
cartonul colorat. Le felicitării
voi explica și
demonstra locul Foarfece
unde va trebui să Conver Lipici
lipim brăduțul.(în sația Creioane/
interiorul carioci
felicitării). colorate
 Vom decora acum Carton
brăduțul cu ajutorul Explica- colorat Frontal
hârtiei creponate, ția
vom lipi biluțele din Observ
hârtie Individu are
creponată(demonstr al sistema
ez), de diverse tică
culori, obținând
astfel, aspectul
brădului împodobit
cu globulețe
 La final, elevii mai Fișă de
au de colorat un Exerci- lucru-
clopoțel pe care îl țiul elementele
vor lipi pe coperta- felicitării
prima pagină a
O2 felicitării. Foarfece
 Încălzirea mușchilor mici Lipici
ai mâinii: bat din palme, Creioane/
cântă la pian, cad picături carioci
de ploaie. colorate
O3  Executarea propriu-zisă: Carton
O4 elevii încep lucrarea, voi colorat
O5 repeta etapele de lucru și
voi atrage atenția asupra
O3 respectării cerințelor de
lucru. Trec pe la fiecare
O4 bancă, observând modul
de lucru și corectitudinea,
O5 dându-le ajutorul necesar
acolo unde este cazul.

5. Activitate Vom cânta cântecele cu specific Conver frontal Observa


recreativă Crăciunului: Steaua sus răsare, sația re
12’ Astăzi s-a născut Hristos și Moș sistema
Crăciun. tică

6. Concluzii și La finalul lecţiei, voi face Conver Observa


aprecieri aprecieri generale şi individuale sația re
3’ privind realizarea indicaţiilor de Frontal sistema
lucru şi finalizarea felicitării de Expune tică
Crăciun. Vom expune felicitările rea Aprecie
realizate pe un panou. ri
verbale
Anexa 1

S-ar putea să vă placă și