Sunteți pe pagina 1din 1

Nume:_________________________________

30.09.2021
Test de evaluare – PARALELOGRAMUL (7B)
 Se acorda 20 puncte din oficiu. Timp de lucru 40 min.

(10p) 1. Un patrulater convex ABCD are ∢ A=45° , ∢ B=63 ° si ∢ C=1 4 2° . Calculati masura unghiului
D.

(5p) 2. Definitie: Paralelogramul este patrulaterul convex cu laturile opuse ……………… .

(5p) 3. Teorema: Suma masurilor unghiurilor unui patrulater convex este egala cu ……… grade.

(20p) 4. (Proprietatile paralelogramului) Intr-un paralelogram:


a) Laturile opuse sunt ………….. ;
b) Unghiurile alaturate sunt …………….. ;
c) Unghiurile opuse sunt …………………;
d) Diagonalele …………………………… .

(10p) 5. Determinati masurile unghiurilor unui patrulater convex, stiind ca acestea sunt direct
proportionale cu 2; 5; 7 si 10.

(10p) 6. In paralelogramul MNPQ, PQ=MQ+20 cm si perimetrul sau este egal cu 80 cm. Aflati
lungimile laturilor paralelogramului.

(10p) 7. Fie paralelogramul ABCD si M, N, P, Q mijloacele laturilor AB, BC, CD, respectiv AD.
Aratati ca MNPQ este paralelogram.

(10p) 8. Fie paralelogramul ABCD cu diagonalele AC si BD concurente in punctul O. Se considera M


si N mijloacele laturilor AB, respectiv CD. Demonstrati ca punctele M, O si N sunt coliniare.