Sunteți pe pagina 1din 4

CONTABILITATE

1. O societate decide incorporarea in capitalul social a 3.000.000 lei din rezerve.


Situatia capitalului propriu inainte de aceasta operatie se prezenta astfel: capital
subscris varsat 40.000.000 ( 40.000 act*1.000 lei valoarea nominala), rezerve
6.000.000 şi prime din emisiune 1.000.000 lei. Sa se determine valoarea unui DA şi
sa efectueze operatiile contabile.

2. Se hotareste revaluarea unei cladirii coeficient de reevaluare 1.75, stiind ca


valuarea sa initiala este de 45.000 u.m. si amortizarea cumulata este de 9.000 u.m.

3. In baza unui contract de creditare, o societate primeste un credit pe o durata de 2


ani, cu o dobanda anuala de 10%. Valoarea creditului este de 2.400.000 um si se
ramburseaza in rate egale. Sa se inregistreze operatiile aferente primului an.

4. O societate comercială emite 1000 obligaţiuni, valoarea nominală 1000 lei, preţul
de emisiune 975 lei, rata dobânzii 15%, comisionul de intermediere plătit prin contul
bancar 250.000 lei, cheltuieli cu serviciile bancare 50.000 lei, durata împrumutului 2
ani. Să se efectueze înregistrările contabile.

5. O societate livrează mărfuri unui client în valoare de 6.188 lei, TVA inclus. Clientul
constată că o parte din mărfuri prezintă defecte şi intentează firmei un proces
judecătoresc. La sfârşitul anului N societatea estimează că probabilitatea de
pierdere a procesului este de 40%. La sfârşitul anului N+1, procesul nu este
terminat, iar probabilitatea de pierdere se estimează a fi 30%. In mod similar, la
sfârşitul anului N+2 probabilitatea de pierdere se estimează la 90%. în anul N+3,
procesul este terminat şi societatea este obligată la plata unei amenzi în valoare de
5.800 lei. Precizaţi înregistrările contabile în anul N+3:

6. In cursul exerciţiului N o întreprindere a angajat un proces juridic împotriva unui


client în valoare de 10.234 lei, TVA 19% inclus. Ea estimează că pentru a face faţă
acestui proces trebuie constituit un provizion, probabilitatea de pierdere a procesului
75%. Care sunt înregistrarile în contabilitate?

7.Întreprinderea Alfa schimbă un teren situat în Timişoara cu un alt teren al societăţii


Beta situat în Bucureşti. Valoarea justă a terenului cedat de Alfa este de 120.000 lei,
costul de achiziţie fiind de 100.000 lei. Valoarea justă a terenului primit este de
150.000. Schimbul se face cu o sultă de 30.000. TVA 19%. Schimbul presupune
schimb de facturi. Să se contabilizeze schimbul de active conform OMFP 3055/2009.

8. Întreprinderea Alfa avea în stoc la 1.11.N 100 buc din marfa X evaluate la costul
unitar de 10 lei/buc.
În cursul lunii au avut loc următoarele operaţii:
-3.11.N – achiziţie 200 buc la costul unitar de 12 lei, rabat 10%, TVA 19% (factura);
-5.11.N – achiziţie 300 buc la costul unitar de 15 lei, TVA 19%;
-10.11.N – vânzare mărfuri 350 buc la preţul unitar de 20 lei, remiză 5%, scont de
decontare 2%, TVA 19% (factura);
- 15.11.N – se primeşte un rabat de 20% pentru achiziţia care a avut loc la data de
5.11.N (factură ulterioară);
- 25.11.N – achiziţie 150 buc la costul unitar de 20 lei, scont de decontare 5%, TVA
19% (factura);
- 27.11.N – vânzare 300 buc la preţul unitar de 25 lei, TVA 19% (factura)
- 30.11.N – se acordă un risturn pentru vânzarea din 27.11.N (factură ulterioară).
Se cere:
1)să se contabilizeze operaţiile de mai sus, conform OMFP 3055/2009, ştiind că
pentru descărcarea de gestiune se utilizeză LIFO;
2)să se întocmească fişa stocului;
3)să se prezinte informaţia în Contul de profit şi pierdere.

9. Societatea Alfa achiziţionează:


-100 titluri de plasament emise de Beta (cotată la bursă), la cursul de 10 lei/buc,
comision 10% lei;
-500 titluri de participare emise de Gama (cotată la bursă), la costul de 20 lei/buc,
comision 10%;
-200 titluri de participare emise de Omega (necotată) la preţul de 5 lei/buc, comision
5%.
În cursul exerciţiului, Alfa vinde:
-80 din titlurile de plasament Beta la 15 lei/buc;
-100 titluri de participare Gama la 21 lei/buc;
-150 titluri de participare Omega la 7 lei/buc;
La 31.12.N se cunosc:
-cursul bursier al titlurilor Beta este de 12 lei/buc;
-cursul bursier al titlurilor Gama este de 23 lei/buc;
-valoarea de inventar a titlurilor Omega este de 3 lei/buc.
Se cere:
1)să se contabilizeze operaţiile conform OMFP 3055/2009;
2)să se prezinte informaţia în bilanţ şi în contul de profit şi pierdere;

10. Întreprinderea Alfa achiziţionează la începutul exerciţiului N un utilaj la costul de


1.000 lei, TVA 19% (factură). Managerii estimează o durată de utilizate de 5 ani şi
decid să amortizeze liniar activul. La finalul anului N, datorită creşterii valorii juste,
managerii decid să reevalueze activul. Valoarea justă la 31.12.N a fost estimată la
1.200 lei. La finalul anului N+1 există indicii că activul a fost depreciat.Valoarea justă
a fost estimată la 400 lei. Datorită incertitudinilor de pe piaţă şi a modificărilor
procesului de fabricaţie managerii au decis că o estimare a valorii de utilitate nu este
fiabilă. La finalul anului N+2 valoarea justă a fost estimată la 500 lei. Se decide
numirea unui evaluator independent care să estimeze valoarea de utilitate a
activului. Evaluatorul estimează că în anul N+3 se vor obţine încasări de 1.800 lei iar
în anul N+4 încasările vor fi de 1.600 lei. Plăţile ocazionate de costurile operaţionale
ataşate activului sunt estimate la 1.000 lei în N+3 şi respectiv 900 în N+4. Rata de
rentabilitate economică aşteptată este de 30%. Utilajul a fost finanţat dintr-un credit
bancar al cărui cost a fost de 20%. În anul
N+3 întreprinderea plănuieşte să facă o modernizare a activului, operaţie din care se
speră să se obţină un plus de încasări de 5% faţă de estimarea evalutorului. Cota de
impozit este de 16%.
Se cere:
a)să se înregistreze în contabilitate operaţiile de mai sus conform OMFP 3055/2009;
b)să stabilească valoarea în bilanţ a activului la sfârşitul fiecărui an.

11.Societatea Alfa care are ca obiect oferirea de servici de contabilitate


achiziţionează un calculator al cărui cost este de 2.000 lei. Odată cu acesta este
achiziţionată licenţa Windows XP şi un program de contabilitate. Licenţa are
valoarea de 500 lei iar programul de contabilitate costă 3.000 lei.
Să se înregistreze în contabilitate achiziţia conform OMFP 3055/2009.

12. Întreprinderea Alfa achiziţionează o clădire la costul de 100.000 lei cu terenul


aferent al cărui cost este de 20.000 lei, TVA 19%. Durata de utilizare a clădirii este
de 50 de ani, amortizare liniară. La 31.12.N, valoarea justă a terenului este estimată
la 25.000 lei.
Ce înregistrări contabile trebuie făcute conform OMFP 3055/2009?

13. Pe 1.07.N, o societate a semnat un contract de leaseback pentru un utilaj, în


următoarele condiţii: preţ de vânzare 42.171 u.m., durata contractului de închiriere 4
ani, chiria trimestrială 3.500 u.m, rata de actualizare este 3,55%. La sfârşitul
perioadei de locaţie, societatea va redeveni proprietara bunului. La data vânzării,
utilajul avea o valoare contabilă netă de 34.000 u.m.
Se cere:
a)să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării
acestui caz;
b)să se prezinte înregistrările privind tranzacţia de leaseback şi primirea primei
facturi de leasing.

14. Pe 1.07.N, o societate a semnat un contract de leaseback pentru un utilaj, în


următoarele condiţii: preţ de vânzare 42.171 u.m., durata contractului de închiriere 4
ani, chiria trimestrială 3.500 u.m, rata de actualizare este 3,55%. La sfârşitul
perioadei de locaţie, societatea nu va redeveni proprietara bunului. Pe durata
contractului riscurile semnificative sunt în sarcina locatorului. La data vânzării, utilajul
avea o valoare contabilă netă de 34.000 u.m (cost 40.000 u.m., amortizare cumulată
6.000 u.m.).
Se cere:
a)să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării
acestui caz;
b)să se prezinte înregistrările privind tranzacţia de leaseback şi primirea primei
facturi de leasing.

15.Societatea Alfa a cumpărat la 10.10.N un mijloc de transport şi a preluat la


această dată riscurile legate de valoarea justă a acestuia. Costul este de 20.000 lei.
Activul este în curs de aprovizionare.El este utilizat încă e vechiul proprietar care
plăteşte o chirie societăţii Alfa de 200 lei pe lună. Achiziţia va avea loc la data de
10.12.N. La momentul achiziţiei valoarea justă a mijlocului de transport este de
15.000 lei. Durata de utilitate estimată de Alfa este de 5 ani iar amortizarea este
liniară.
Se cere:
a)să se precizeze care sunt regulile din OMFP 3055/2009 aplicabile rezolvării
acestui caz;
b)să se prezinte înregistrările contabile aferente exerciţiului N.

16.Întreprinderea ALFA care deţine o participaţie (interese de partcipare) la


societatea Beta primeşte cu titlu gratuit un pachet de acţiuni Beta evaluate la 10.000
lei.
Care este incidenţa aplicării OMFP 3055/2009 în acest caz?