Sunteți pe pagina 1din 10

Structuri

mentale.
Un model
ÎNVĂȚAREA VIZIBILĂ

pentru
schimbare
MODELUL BARBER

Michael Barber a dezvoltat un set eficient de


metode prin care liderii să „livreze” cu succes
obiectivele educaționale. Teoria sa a fost intitulată
„livrologie” („deliverology”), adică știința producerii
de rezultate. Teoria a fost inițial contestată, însă
modelul propus de el a fost ulterior recunoscut.
Modelul Barber presupune patru etape. Edu Zece Plus
ETAPA 1
DEZVOLTĂ O BAZĂ PENTRU LIVRARE

1. DEFINIREA UNEI ASPIRAȚII


Aspirația este cunoașterea și aprecierea impactului pe care toți din școală îl au
asupra învățării elevilor. „Cunoaște-ți impactul!”

2. REVEDEREA STĂRII ACTUALE A LIVRĂRII


Cunoașterea achizițiilor anterioare și a bagajului elevului (cultură, motivație,
așteptări) este esențială pentru a merge mai departe, pentru a stabili ținte
rezonabile și justificabile pentru îmbunătățirea performanțelor elevilor.
ETAPA 1
DEZVOLTĂ O BAZĂ PENTRU LIVRARE

3. CONSTRUIREA UNITĂȚII DE LIVRARE


Angajamentul în a acționa pentru a realiza aspirația. Unitatea este reprezentată
de un grup mic responsabil pentru asigurarea livrării de rezultate școlare.

4. CONSTITUIREA UNEI COALIȚII DE ORIENTARE


Aceasta are sarcina de a elimina obstacolele ce apar în calea schimbării, să
influențeze și sprijine activitatea unității în momente dificile și să ofere sfaturi și
consiliere. Nu trebuie să fie un grup formal și se poate baza pe toți membrii
comunității școlare.
ETAPA 2
ÎNȚELEGE PROVOCĂRILE LEGATE DE LIVRARE

1. EVALUAREA PERFORMANȚEI PREZENTE ȘI TRECUTE


Răspunde la întrebări precum: „Care este dovada cea mai sugestivă a
performanței?”, „ Care sunt indicatorii-țintă?”, „Școala beneficiază de o concepție
clară legată de felul cum are loc învățarea în acea instituție?”

2. ÎNȚELEGEREA FORȚELOR CE SUSȚIN PERFORMANȚA ȘI


A ACTIVITĂȚILOR RELEVANTE DIN SISTEME
Răspunde la întrebări precum: „Înțeleg toți cei din școală care sunt forțele ce
susțin învățarea?”, „Există mentalități care inhibă impactul pe care trebuie să-l
avem asupra învățării?” etc.
ETAPA 3
FĂ UN PLAN PENTRU LIVRAREA DE REZULTATE

1. DETERMINAȚI STRATEGIA DE REFORMĂ


Determinarea unei strategii de reformă presupune:
ca toți cei din școală să dorească să aibă acest impact;
să adopte ideea de schimbare care să permită cea mai bună cale de a atinge
scopul dorit;
să consolideze capacitatea, aptitudinile și cultura specifice și să evalueze
strategiile.
ETAPA 3
FĂ UN PLAN PENTRU LIVRAREA DE REZULTATE

2. STABILIREA DE ȚINTE ȘI TRASEE


Se impune pentru toate nivelurile unei școli, de la secretariat la lideri școlari, de
la profesori, la elevi.

3. PLANURI PENTRU ASIGURAREA LIVRĂRII


Planificarea ca o activitate în desfășurare ce necesită revizuire, reprelucrare și
un suport realist. Leaderhipul școlar se află în prim plan.
ETAPA 4
IMPULSIONEAZĂ LIVRAREA

1. STABILIREA DE RUTINE PENTRU A ÎNCURAJA ȘI


MONITORIZA PERFORMANȚA
Toți cei implicați trebuie:
să fie conștienți de rolul lor în atingerea obiectivelor;
să planifice acțiunile de urmat;
să fie transparenți în raportarea la momentul potrivit a progresului înregistrat;
să fie conștienți de provocări;
să-și întărească încrederea în metodele folosite pentru a-și împlini misiunea.
ETAPA 4
IMPULSIONEAZĂ LIVRAREA

2. REZOLVAREA PROBLEMELOR ÎN MOD RIGUROS ȘI DIN TIMP


Progresul fiecărui elev este o „problemă” ce trebuie tratată cu realism de către
profesor. „Problema” trebuie reevaluată în funcție de severitatea și prioritatea ei, iar
urgența va fi pusă în balanță cu furnizarea de rezultate educaționale.

3. SUSȚINEREA ȘI CONSTRUIREA UNEI EVOLUȚII CONTINUE


Reflectă nevoia de a persista în activitatea didactică în ciuda distragerilor, de a-i
sprijini pe cei rezistenți la schimbare, de a evita conservatorismul, de a valoriza
succesul.
ETAPA 5 ( completare Hattie la Modelul Barber)
DEZVOLTĂ, IDENTIFICĂ ȘI APRECIAZĂ REUȘITA

Pe parcursul anului trebuie să existe sisteme care să identifice unde se află fiecare
elev, profesor, lider școlar în traseul său către atingerea obiectivelor. De asemenea,
identificarea trebuie să fie completată de procese precum reflectare, schimbare,
evaluare, problematizare.