Sunteți pe pagina 1din 43

G H E O R G H E COM$UTA

G H I O PRACTIC

DE PRESOPUNCTURA

editia a I l l - a

revizuita �i adaugita

E d i t u r a C o rn l e a Press • 2 0 0 1
GHEORGHE COMSUTA

GRID PRACTIC

DE PRESOPUNCTURA.

editia a 2-a

revizuita �i adaugita

Editura Comleo Press-200 I


Editura Comleo Press-200 I

Director: Gheorghe Comsuta

Procesare texte �i gratlca: Leonard Cornsuta

Editura Comleo Press s.r.l. Cluj-Napoca

tel. 064/436754

Copyright COM LEO PRESS-200 I

Toate drepturile asupra acestei editii sunt rezervate.

in conformirate cu legea m·.8/96 este interzisa

copierea partials sau totalii Iara acceprul in scris al

editurii producatoare.

O c s c ri c re a C I P a B i b l i o 1 , · r i i N a j i o n a l c

CO�I{ lJ I A. G I I E O R G I I E

G h i d p ractic de p r c s o p u n c t u r @ G h e o r g h � Com fn)a -

e d . / \ 2-a, rev H a d <1 g. - C l u j - N u p oca: Comlco Press, 2001

p.; cm.

B i b l i o g r,

ISBN 973-996X4-2-2

6 1 5 . X 1 -l . 1

Tiparit la R O P R I N T S . R . L .

400 275 Cluj-Napoca

str.Horea nr.82/2

T e l . : 0 2 6 4 - 5 9 0 6 5 1 , fax: 0264-432384

2
INTRODUCERE

in urma aparitiei cartii "Tratamente naturale

eficiente" de Maria Cornsuta, precum �i a altor carti

continand tratamente pe baza de presopunctura,

multe persoane si-au exprimat dorinta de a avea un

ghid practic �i concis. care sa le ajute in efectuarea

acestui masaj cu substrat stiintific, chiar daca nu

poseda un bagaj de cunostinte anatomice. Av5nd la

baza o experienta de aproape 20 de ani, timp in care

am aplicat presopunctura atilt in cazuri de urgenta cat

�i in tratarea unor afectiuni cronice prin consultarea

unor materiale de specialitate, am redactat acest

succint ghid care sper sa raspunda intr-o rnasura

oarecare asteptarilor, Doresc sa subliniez ca

aplicarea presopuncturii, indeosebi in tratarea unor

suferinte de durata, nu presupune nicidecum evitarea

medicului care este competent in stabilirea

diagnosticului, in urrnarirea evolutiei bolii si daca

este cazul, stabileste o interventie c h i ru rg i c a l a sau

chimio-terapeutica intensive, in cele ce urmeaza

redau pe scurt modul in care orice persoana poate

beneficia de un asemenea tratarnent cu bune

rezultate.

Autorul

3
MlJLOACE CU CARE SE POA TE

E X E C U T A P RE S O P U N C T U RA

-Cu varful degctului (fig. I ) , cu u n g h i a (fig.2), o

bagheta de lcmn rotunjit la capat (fig.3),

stilou sau p i x , etc.

1 2

C U M POT Fl REP ERA TE PUNCTELE

-Prin folosirea planselor din acest ghid, cu

ajutorul unitatii de masura "cun" (dupa autorii

chinezi), care este egal cu grosimea degetului

mare de la mana persoanei suferinde (fig.

a,b,c,d).

s
Punctele corespunzaioare organelor bolnave

sunt de regula dureroase asernanatoare

intepaturii u n u i ghimpe.

CUM SE EXECUTA MAS AREA

PUNCTELOR

-De regula prin doua manevre: tonifiere (fig.e),

(in sensul insurubarii) si dispersie (fig.f), (in

sensul desurubarii). Se mai poate executa prin

apasare repetata (mai slab pentru dispersie si

mai tare pentru tonifiere).

DURATA MASAJULUT

-Care 3-6 minute penrru fiecare punct; in unele

cazuri l O minute sau pana la disparitia durerii.

-Se executa 1 - 3 sedinte pe zi dupa caz.

In tratamente de durata, se folosesc mai multe

cure de l O pana la 20 sedinte cu intervale de

I 0 - 1 5 zile intre ele.

6
STA.RI DE URGENTA

AMETEALA

-Punctul situat la 3 masuri sub varful rotulei.

aflat intre cele doua oase ale gambei ( fl u i e r u l

p i c i o ru l u i ) , fig.4-tonifiere.

-Punctul situat intre sprancene, fi g . 5 - d i s p e r s i e .

flg.6

7
ANGINA PECTORALA

-Punctele situate de o parte si de alta a coloanei

vertebrale la o distanta de 1,5 masuri pe

orizontala ce trece printre vertebrele 5 �i 6

(fig.6-dispersie ) .

-Punctul situat la doua masuri deasupra p l i u l u i

p u r nn u l u i (fig. 7-dispersie).

fig.7 fig.8

-Punctele situate la baza ultimelor doua degete

si pe pulpa degetului mic de la piciorul stiing

( fig. 8-dispersie ).

-Punctul m.19 situat 111 palma stanga (plansa

nr.Z) intre prelungirile oaselor degetului mic si

inelar (eel mai accesibil chiar �i 1t1 timpul

m e r s u l u i ) si punctul nr.33 d i n plansa nr. I.

8
CRJZA DE ASTM BRON�TC

-Punctul situat pe scobitura osului stern la baza

g a tu l u i (fig.nr.9-tonifiere).

-Frecarea pulpelor degetelor mari de la maini,

una de alta ( fi g . I 0), sau masarea acestora.

fig.9

CONVULSULE

-Stimularea punctului situat la baza unghiei

degetului mare ( fi g . 1 1 - t o n i fi e r e ) , sau strangerea

energica a dcgetului mare de la ambele m a i n i .

-Strangerea l o b u l u i urechii ( fi g . 1 2 ) .

9
flg.11

CONTRACTII UTERINE DUREROASE

LA GRA VIDE IN PERIOADA

PRENATALA

-Masarea l i n i a ra a partii inferioare a gambei

de-a lungul tendonului lui Ahile pe ambele

parti, pilna sub moleole (glezne), ( fi g . 1 3 ) .

COLlCA RENALA

-Punctul situat in scobitura dinrre tendonul lui

Ahile si moleola interna (fig.14-dispersie).

-Punctele 22, 2 3 , 24, d i n plansa nr. I .

1 0
fig. 14

CARCEI

-Pentru maini. punctul situat la 5 masuri

deasupra pliului pumnului si eel situat la

mijlocul pliului cotului, inafara tendonului

( fi g . 1 5 - d i s p c r s i e ).

-Pentru picior, punctul situat la mijlocul p a rt i i

posterioare a gambei ( fi g . 1 6 ) .

1 1
CRIZA DE EPILEPSIE

-Strangerea puternica a varfului degetului mare

( fi g . 1 7 )

-Strangerea puternica a lobului urechii (fig.12

la pag.7).

CRIZA HEMOROIDALA

-Se lovesc talpile cu marginea palmei ( fi g . 1 9 ) .

-Se executa un masaj liniar din scobitura talpii

pe sub moleola interns ( fig .2 0 ).

HEMORAGIE NAZALA

-Strangerea energica a varfului degetului mare

-Apasare pe nara sangeranda

-Masarea punctelor aflate la marginea aripilor

nasului ( fi g . 2 1 )-tonifiere.
���

1 2
-Masarea punctului aflat la

marginea primului pliu din

p a l m a (fig.22)-tonifiere.

INSOLATIE PUTERNICA

-Masarea energies a

punctului ce se a fl a i m e d i a t
-
•:,,,,,,

-
\

sub nas (fig.23)-tonifiere.


� fig.23

LESINUL

-Strangerea energies a varfului degetului mic

(fig.24-tonifiere)

-Punctul ce se afla imediat sub nas (fi .25).

13
DUREREA DE DTNTI(masele)

-Punctul s i tu a t 'in unghiul maxilarului inferior

(fig.26)

-Punctu I si tuat la unirea oaselor degetului mare

s i aratator de la mana (fig.27)-dispersie.

M I G RENA

-Punctul situat intre sprancene (fig.28)-

14
-Punctul situat pe margmea inferioara a

sprancenelor (fig.29)-dispersie

-Punctul situat la o masura deasupra urechii

(fig.30)-dispersie

-Punctul situat 'in depresiunea dinapoia

crestetului capului (fig.30)

-Punctul situat la unirea oaselor degetului mare

�i aratator de la mana ( fi g . 3 1 )

-Punctele 5 �i 1 5 din plansa nr. I d i n talpa,

FE BRA

-Masarea circulars a mij l o c u l u i palmei (fig.32)­

tonifiere

-Punctul situat la extremitatea externa a p l i u l u i

cotului (fig.33)-dispersic _.....,.......... _...

15
EBRTET A TEA (betia)

-Strangerea energies a varfului n a s u l u i

-Apasarea puternica a p u n c t u l u i situat in palrna

la baza degetului mare, sau masarea acestuia

prin tonifiere (fig.34).

GRETURlLE

-Punctul s i t u a t la 2 masuri

deasupra pliului pumnului

pe mijlocul main i i

(fig.35)-dispersie.

PALPITATil, BATAT DE TNJMA

-Punctul s i t u a t la 5 masuri deasupra p l i u l u i

p u mn u l u i si punctul

situat la extremitatea

p l i u l u i pumnului

(fig.36)-dispersie

-Punctele situate pe

ceafa in cele doua

s c o b i ru ri de sub

proerninentele

occipitale (fig.3 7)­

dispersie.

1 6
AL TE SUFERINTE

ARTERITA

-Punctul situat pe m i j lo c u l fetei

posterioare a gambei (in varful

V-lui format de muschi ( fi g . 3 8 ) .

de trei ori pe zi cate 5 minute,

1 0 - 1 5 sedinte pe serie.

-Punctul ce se afla la mijlocul

distantei dintre glezna

exterioara si articulatia

g e n u n c h i u l u i , pe fata exterioara

a gambei (fig.39)-tonifiere. de 2

ori pe zi cate 5 minute.

ASTM BRON�IC

-Punctul situat pe p l i u l cotului,

inafara tendonului (fig.40)­

dispersie, cate 5-6 minute de 3

on pe 2 1 .

-Punctul de pe margmea

scobiturii osului stern

( fi g . 4 1 ) tonifiere, care 5-6

minute, de 3 ori pe zi

1 7
-Punctele 2 1 , 22, 2 3 , 24, 13, 1 4 d i n plansa nr. l ,

care 3-5 minute fiecare, de 3 ori pe zi.

BRON SITE

-Punctul situat deasupra osului stern ( fi g . 4 1 )­

tonifiere, cate 5 minute de 3 ori pe zi

-Punctul situat pe

mij locul osului stern

(rnij locul o s ul ui
A
pieptului), (fig.42)­
���Jng.42
tonifiere cate 5

minute de 3 ori pe z i .

-Masaj liniar al degetului

inelar pe fata palmara pana la

incheietura pumnului (fig.43)

-Punctele 14, 13, 21, din

pl a n s a nr. I .

BALON.AR.1

-Punctul atlat la 2

masuri deasupra

ombilicului (fig.44)­

dispersie, care 4-6

min u te de 2 ori pe zi

-Punctele 1 5 , 1 7 , 28, 29, 30 si 3 1 d i n plansa 1 .

1 8
CARDIOPATTE ISCHEMICA

-Punctele 2 1 , 22, 2 3 , 24, 3 3 , 34, din plansa nr. I

cate 4-6 minute fiecare, de 3 ori pe zi

-In caz de urgenta: vezi punctele de la angina

pectorala !

-Punctele situate

pe abdomen, la 2

masuri sub

ornbilic si la o

masura de o parte

si de alta a

verticalei ce trece

prin aceasta (sub

forma de T), (fig.45)-tonifiere,

cate I O minute

-Punctul situat la intalnirea

oaselor degctului mare �i

aratator pe dosul palmei

(fig.46)-ton i fie re.

flg.46

1 9
DURERI DE STOMAC

-Punctele 20, 1 5 din plansa nr. l -dispersie

-Punctul situat la baza degetului mare din

palma (fig.34 la pag.9)-dispersie.

DEPRESIE

-Punctele 2 1 , 22, 2 3 , 24, l, 3 , 4, din plansa nr.

1-tonifiere, cate 3-4 minute fiecare de 2-3 ori pe

zi.

DURERI INTESTINALE

-Zona 25 din plansa n r . 1 - d i s p e r s i e .

D U RE RJ DE G E N U N C H I

-Punctul nr.35 d i n plansa nr. I

-Punctul situat 111 scobitura de

sub rotula inafara


111:,47
tendonului( fig.4 7)-dispersie.

DURERJ DE CEAFA

-Punctele nr.7 d i n plansa nr. l .

DURERI DE SANI

-Punctul situat la unirea oaselor

din prelungirea ultimelor 2

degete ( TV si V )

de la picior (fig.48)-dispersie.

20
DURERI DE OCHT

-Punctele nr.8 din plansa n r . 1 -

dispersie

-Punctele situate la marginea

interioara a sprancenelor �i

langa u n g h i u l intern a l ochilor

(fig.49)-dispers ie.

DURERI DE CEAF A IN SPONDILOZA

CERVICALA

-Punctul aflat la

intalnirea muschiului

ce traverseaza fata

laterals a gatului cu

orizontala ce trece

prin maxilarul

inferior (fig.50)- Ilg.SO

tonifiere

-Masaj liniar pe fata laterala a degetului mare

de la p i c i o r (punctul 2 d i n p l a n s a nr.3 a).

DURERI DE SPATE

-Masaj liniar pe partea interioara a labei

p i c i o r u l u i pe zonele 1 1 , 12, 1 3 d i n p l a n s a nr.3 a

cate 1 0 - 1 2 minute pe z i .

21
DURERI DE SALE

-Punctele situate intre

primele 2 vertebre ce se

afla deasupra bazinului si

intre urmatoarele 2

vertebre (fig.5 l ) ­

dispersie care 5-6 minute de 2-3 ori pe zi.

DURERI DE S O L D U RI

-Masarea p u n c tu l u i 15 din plansa nr.3 - IO

minute de 3 ori pe zi

-Masarea punctelor atlate

direct pe fata externa a

s o l d u l u i (fig.52)-tonifiere

-Masarea punctului 39 din

plansa l care 10 minute pe


ni:.s2
zi -tonifiere.

DURERI DE UMAR

-Punctele situate pe

marginea superioara a

muschiului trapez la

jumatatea distantei

dintre gat si umar (fig.53)-dispersie

-Puncrul nr . 1 0 din plansa nr. I si punctul nr.8

d i n plansa nr.2-dispersie.

22
HERNIE INGHINALA.

-Masaj liniar pe zonele 30 si 3 1 din plansa nr. l

-Masaj liniar pe zonele 1 6 si 1 7 din plansa nr.2.

HERNIE TESTICULARA.

-Punctele 3 6 d i n plansa n r . 1 - d i s p e r s i e .

HEMIPAREZA.

- Periaj uscat: mai intai se periaza gamba piciorului

longitudinal de jos in sus, pe partea neafectata, apoi

circular talpa, glezna �i coapsa. Se trece apoi la

celalalt picior in aceeasi ordine. Dupa periaj se

acopera cu o patura uscata. Urmeaza spatele;

longitudinal coloana vertebrala, apoi incepand de

sus muschii occipital �i trapez pe partea neafectata

de la coloana, spre umar, Se continua in jos pe

partea neafectata de la coloana spre stem. Se

periaza apoi pieptul, circular in jurul mamelelor

apoi toracele dinspre coasta spre stem. Abdomenul

se periaza circular in sensul evacuarii intestinale (de

la dreapta la stanga). Fiecare manevra dureaza cate

1-2 minute, o data pe zi.

-Punctul ce se formeaza in scobitura

din fata urechii, cand se deschide gura.

-Masaj liniar pe fatii, conform fig.66-a.

23
Fiecare manevra dureaza ciite 5-6 minute, de trei ori

pezi.

HlPERTENSIUNE ARTERIALA

-Punctele situate pe ceafa sub

proerninentele occipitale (fig.54)- �


· ,-

tonifiere care 3 minute de 3 ori pe ' ·


1

ZI.
h .54

-Punctele care se afla la doua masuri foaintea

moleolei interne si la doua

masuri sub moleola interna

(fig.55)-dispersie ca mai sus

-Periaj uscat, ca mai sus.

HIPOTENSIUNE

AR TERI ALA

-Punctul atlat liinga unghia

degetului rnijlociu de la

mana (fig.56)-tonifiere care 2-3 minute pe zi

-In caz de scadere brusca a tensiunii-striingerea

energica a degetului mijlociu.

GAS TRITE

-Punctele 20, 15, 16, 1 7 , din plansa n r . l cate 4-

6 minute fiecare , de doua ori pe z i-tonifiere.

24
FRIGIDITATE

-Punctul situat la doua

masuri sub o m b i l i c ( fi g . 5 7 ) -

tonifiere cate 6 - 1 0 m i n u t e de

doua ori pe z i .

IMPOTENTASEXUALA

-Punctu 1 si tuat la 1,5 rnasuri sub

ombilic ( fi g . 5 8 ) - tonifiere cate

6 - 1 0 minute de 2-3 ori pe z i .

-Punctul situat la 3 masuri sub

varful rotulei atlat intre cele

doua oase ale gambei (fluierul

p i c i o ru l u i ) - fi g . 4 de la pag.5.

TNDTGESTTE

-Punctul situat la 2 rnasuri deasupra o m b i l i c u l u i

(fig.5 9)-ton i fiere

-Punctul care se a fl a la baza degetului mare 111

palma (fig.60)-tonifiere.

MENOPAUZA

-Pentru bufeuri cu transpiratii calde-punctele ce

se afla la 1,5 rnasuri de o parte �i de alta a

25
verticalei ce trece prin coloana vertebrala si pe

linia care trece prin

colturile buzelor

( fi g . 6 1 )-dispersie.

-Pentru bufeuri cu

transpiratii reci
fig.61
aceleasi puncte-

tonifiere.

MENORAGIE (menstruatie prelungita peste 7

zile)

-Punctele ce se afla pe

partea i n t ern a a gambei,


4cun

la 4 masuri deasupra

moleolei inteme

fig.62 (gleznei), (fig.62)-

tonifiere.

DISMENOREE

(menstruatie

dureroasa)

-Punctul aflat 'in

scobitura dintre

moleola externa si

tenclonul l u i AhiJe ( fi g . 6 3 ) - tonifiere.

26
MENSTRUATJJ NEREGULA TE (in afara

intervalului de 24-32 zile)

-Punctul de langa p l i u l p u mn u l u i

pe partea dorsals a mainii

(fig.64)dispersie pentru

rnenstruane ce

� vine in avans.

-Punctul de pe

marginea interns a labei

piciorului (fig.65)-tonifiere,

pentru menstruatie care intarzie,

NEVRALGIE DE TRIGEMEN

-Punctele situate la

marginea interioara a

sprancenelor si cele atlate

'in apropierea

unghiului extern al

ochiului, la o masura

deasupra urechii; 'in

scobitura dinaintea urechii

�i in cea de langa nara n a s u l u i conform fig.66-

b( dispersie ), cate 4-6 minute fiecare.

NEVRALGIE SCIATICA

-Punctul n r . 3 7 d i n plansa n r . 1 - d i s p e r s i e .

27
SINUZITA

-Punctele nr.Z d i n plansa nr. l

-Punctele nr. l d i n plansa nr.2

-Puncrul atlat 'in frunte la

inceputul partii paroase a

fruntii (fig.67)

TU SEA

-Punctul situat deasupra

osului stern (fig.68)­

tonifiere

-Punctul situat la mij locul orizontalei ce trece

prm cele doua mameloane pe osul stern

(mijlocul pieptului)

( fig. 68)-ton i fie re.

)
TABAGISMUL

-Punctele de langa

aripile nasului(fig.69)­

tonifiere de trei ori pe

zi care 4-6 minute

-Punctele atlate la o

masura deasupra urecbilor-tonifiere, ca mai sus.

28
-Punctele situate pe radacina m a r g i n i i urechilor

(helixului)-tonifiere si punctul situat 111

scobitura urechii-tonifiere, toate in fig.69 ca

mai sus de trei ori pe z i .

VARlCE

-Punctul de pe fata externa a

genunchiului, deasupra

pliului de tl e x i e ( fi g . 7 0 ) ­

tonifiere de 3 ori pe zi care 3-

6 minute

-Punctul din fata moleolei


1

interne (gleznei) situat la

intersectia orizontalei ce

trece prin varful moleolei

cu vertical a ce trece prin

marginea anterioara acesteia-dispersie (fig. 7 J ).

OBEZITATEA

-Punctul situat langa unghia

degetului 2 de la picior­

tonifiere (fig. 72), care 5-10

m i n . de 2-3 ori pe z i .

-Punctul situat 111 fata

triunghiulara de pe

29
pavilionul urechii (ca

unghia) (fig.73) -tonifiere

-Punctul ce se afla pe obraz,

"in fata urechii (fig. 73)-

tonifiere

DEFORMAREA TALIEI

-Punctul ce se afla la o

masura de asupra

ombilicului -tonifiere (fig.

74), ca mai sus.

OBOSEALA

-Punctul aflat intre primele 2

vertebre dorsale (deasupra tor

se afla vertebra 7 c, cea mai

proerninentaj-tonifiere (fig.

75)

-Punctul situat

la 3 masuri

sub varful rotulei intre cele 2

J oase ale gambei (tibia si

· 1 _:;_
" " peroneul)-tonifiere (fig. 76),

pana la disparitia senzatiei de

oboseala.

30
ZGOMOTE JN URECHJ

-Punctul aflat 'in scobitura d i n fata urechii ( care

se forrneaza cand se deschide gura) (fig. 77) -

dispersie

-Punctul s i tu a t in scobitura de d i n a p o i a l o b u l u i

urechii (fig.77) -dispersie

-Ciupirea m a r g i n i i u r e c h i i .

CELULITA (depuneri de grasirni pe bazin,

coapse, gemmchi, glezne)

-Pentru celulita feselor(A), soldurilort B) �i

coapselor(C) -punctele situate de o parte si de

alta a o s u l u i sacru, pe fata externa a s o l d u ri l o r

31
si respectiv pe fetele anterioare si exterioare a

coapselor - tonifiere cate 6 - 1 0 min. de 2-3 ori

pe zi(fig. 78)

-Pentru celulita genunchilor - punctele aflate pe

fetele exterioare ale gambelor, 111 scobiturile de

sub genunchi (la inralnirea oaselor tibiei cu

peroneul), (fig. 79).

32
.c
I

-
i..:

=

"'
=

i5:

33
'l'
N

..:
c
..
"'
c
..
s::

34
Plans anr.3

fig.a

fig.b

14 15

35
Plansa nr.4

19

36
ZONELE R E F L E X O G E N E A L E PICIOARELOR

PLANSA nr. l a si b (talpile)

Punctele: 1.Creier mare (emisfera dreapta si stanga),

2.Sinusuri (partea dreapta si stanga capului), 3.Ccrebcl,

trunchi cerebral, 4.Hipofiza, 5.Tample, nerv trigemen,

6.Nas, 7.Ceafii, 8. Ochi, 9.Urechi, 10.Umeri, l l.Muschi

trapcz, 12.Tiroida. 1 3 . P a r a t i ro i d a . 14.Plamani.bronhii.

15.Stomac, 16.Duoden. 1 7 .Pancreas, 1 8 . Y e z i c ii biliara.

19.Ficat, 20.Plex solar, 21.Suprarenala. 22.Rinichi.

23.Ureter. 24.Yezicii urinara, 25.lntestin subtire,

26.Apendice, 27.Valva ileo-cecala, 28.Colon ascendent.

29.Colon transversal, 30.Colon descendent. 31.Rect.

32.Anus, 3 3 . I n i m ii , 34.Splinii, 35.Genunchi. 36.Glande

genitale, 37.Nerv sciatic, 38.0s calcaneu (excrescenta

oaselor). 39.Solduri.

PLANSA nr.3 a (partea interioara)

I .Nas, 2.Coloana vertebrala cervicala, 3.Paratiroida,

4.Yezica urinara, 5.Yagin. uretra, penis. 6.Uter, prostata.

7.Articulatie cocsofemurala, 8.Glande limfatice

abdominale, 9.Regiunea pelviana, I O.Rect, hemoroizi,

l .Rcgiunca sacrala §i coccis (nada). 12.Colona vcrtcbrala

lombara, 1 3 . C o l o a n a vertebrala dorsala,

PLANSA nr.3 b (partea exterioara)

7.Articulatie cocsofernurala, 8a. Glande limfatice deasupra

diafragmei, 14.Genunchi, 15.Solduri, 16.Umar, 17.0rgan

de echilibru, 18.Piept, 19.Diafragma, 20.Glande sexuale

(ovare. trompe . testicule). 21.Relaxarea abdomenului

(contra durerilor mcnstruale si valurilor). 22.Tiimpla.

37
PLANSA nr.4 (partea superioara)

8.Glande limfatice abdominale, 8a. Glande limfatice

deasupra diafragmei, 9.Regiunea pelviana, 17.0rgan de

echilibru, 18.Piept, 19.Diafragma, 23.Duct limfatic

toracic, 24.Laringe, trahee, 25.Amigdale, 26.Maxilar

interior, 27 .Maxilar superior.

ZONELE REFLEXOGENE ALE P A L M E L O R (plansa

nr.2)

l.Sinusuri, 2.0chi, 3.Urechi, 4.Pliimani, 5.Pancreas,

6.Ficat, 7.Fiere - vezicula biliara, S.Umar, 9.Rinichi,

I O.Ovare. I I.Colon ascendent, 12.Colon transversal,

13.lntestin subtire, 14, Vezica urinara, 15.Uter, prostata,

16.Colon descendent, 17.Recl, IS.Anus, 19.lnima,

2 0 . S p l i n ii , 2 1 . C o l o a n ii vertebrala.

BIBUOGRAFTE

* dr. Sabin Ivan "Presopunctura'', Editura Medicala,

Bucuresti 1 9 8 3 - 1 9 9 2

* Virgil T. Geiculescu "Bioterapie". Editura Stiintifica si

Enciclopedica, Bucuresti 1987

* Sanda Apostolescu " M a n u a l de acupunctura chineza",

Editura Medicalii, Bucuresri 1982

* J.Borsarello "Le massage dans la medicine chinois".

Editura Maisonneuve, Adrien Saint-Rulfine 1971

* E.Grosu "Tainelc crcicrului uman", Edirura Albatros,

Bucuresti 1981

38
CU PRINS:

Introduccrc .. . 3

Mijloacc cu care sc cxccutd prcsopunctura 5

Cum pot fi reperatc puuctele .. . 5

Cum sc execute masnrea punctclor... . 6

Durala rnasajului.... . 6

Stari de urgenta 7

Ametcala .. . 7

Angina pectorala .. . 8

Criza de astm bronsic . . 9

Convulsii .. . 9

Ccntractii uterine durcroase la gtuvide in perioada prencmla.. . IO

Colid1 rcnala.. . 10

Ciircci 1 1

Criza de cpilcpsic .. 12

Criza hcmoroiduln.. . . 12

Hcmoragic nazala .. . 12

lnsolatic putcrnica.. . 13

Lesin .. . 13

Durcrca de dinti., . 14

Mib'fCOO . 14

Fcbra .. . 15

Ebrictatca .. . 16

Greturi .16

Palpita\ii. batni de inimft.. . 16

Aile suferitue . 17

Artcrita . .................................................... 1 7

Astm bronsic .. . 17

Bronsitc . 18

Bulonari.. . .. 1 8

Carcliopatie ischemica .. . 19

Constipatic 19

Dureri de stomac . . 20

�� - - · · · - · · · · · · · · · · - - - �

Durcri intcstinalc .. . 20

Duren de gcmmchi .. . 20

Durcri de ceafa .. . 20

Dureri de ceafa in spondiloza cervical» 20

Durcri de siini 20

39
Dureri de ochi .. . 21

Dureri de solduri . . . . . 21

Dureri de s a l e . . . 22

Durcri de spate 21

Dureri <le umar...... . 22

1-lcrnie inghinala.. .22

Hcrnic tcsticulura 23

Hemiparezn .. . 23

Hipcncnsiunc urtcrialii 23

l-lipotensiune arterials 24

Frigiditatc .. . . 24

lmporenta scxuulii .. . 25

lndigestie 25

Mcnopauza .. . 25

Menoragic 25

Dismcnorcc 26

Menstruatii nercgularc .. . 27

lcvralgic de trig..:mcn.. . 27

evralgie sciatica 27

Sinuzita . . . . . 28

Tusca.. . 28

Tabagisruul 28

Varicc.... . 29

Obczitatca .. . 30

Deformarca raliei .. ..30

Oboscula .. . 30

Zgomoie in urechi .. . 31

Cchtlita .. . Jl

Plansa nr. I a . . . 33

Plansa nr. l b 33

Pfunsa nr.2 :.1 •• ••••••••••••••••••••••• 34

Plan sa nr.2 h 34

Plansu nr.3 35

Plansu nr.-4 36

Zonclc rcllcxogcnc ,1!.:: picioarclor 37

Zonclc rctlcxogcnc ulc palmdor. . 38

Bibliogrulie 38

40
<, 1.S.B.N.973-99664-2-2

S-ar putea să vă placă și