Sunteți pe pagina 1din 3

Examen de corigenţă la matematică Examen de corigenţă la matematică

Sesiunea august - 2016 Sesiunea august - 2016


Clasa a XII-a Clasa a XII-a

biletul nr. 1 biletul nr. 2

1. Pe mult, imea numerelor reale se defines, te legea de compozit, ie 1. Pe mult, imea numerelor reale se defines, te legea de compozit, ie
x ◦ y = xy + 4x + 4y + 12. x ◦ y = xy − 3(x + y) + 12.
a) Arătat, i că 0 ◦ (−4) = −4. a) Arătat, i că x ◦ 3 = 3 ◦ x = 3, pentru orice număr real x.
b) Rezolvat, i ı̂n mult, imea numerelor reale ecuat, ia x ◦ x = 12. b) Rezolvat, i ı̂n mult, imea numerelor reale ecuat, ia x ◦ x = x.
Z 2 Z 1
2. a) Arătat, i că 3x2 dx = 7. 2. a) Arătat, i că (2x + 1)dx = 2.
1 −1
b) Se consideră funct, ia f : R → R, f (x) = 3x2 + 2x. Determinat, i b) Determinat, i volumul corpului obt, inut prin rotat, ia ı̂n jurul axei
primitiva F : R → R a funct, iei f pentru care F (1) = 2016. Ox a graficului funct, iei f : [0, 1] → R, f (x) = x2 .

Preşedinte, Membrii comisiei, Preşedinte, Membrii comisiei,

Examen de corigenţă la matematică Examen de corigenţă la matematică


Sesiunea august - 2016 Sesiunea august - 2016
Clasa a XII-a Clasa a XII-a

biletul nr. 3 biletul nr. 4

1. Pe mult, imea numerelor reale se defines, te legea de compozit, ie dată 1. Pe mult, imea R se defines, te legea de compozit, ie x ∗ y = xy + x + y.
de x ◦ y = x + y + 3. a) Determinat, i elementul neutru al legii ∗”.

a) Arătat, i că −3 este elementul neutru al legii de compozit, ie ◦”. b) Rezolvat, i ı̂n mult, imea numerelor reale ecuat, ia x2 ∗ 2 = x ∗ 4.

b) Determinat, i numărul real x pentru care 2013 ◦ (−2013) = x ◦ x.
2. Se consideră Zfunct, ia f : R → R, f (x) = x2 + 1.
1
2. Se consideră funct, ia f : (0, +∞) → R, f (x) = 3 − . a) Calculat, i f (x)dx.
Z 2 x
a) Calculat, i (3 − f (x)) dx. b) Calculat, i aria suprafet, ei plane delimitate de graficul funct, iei f ,
1 axa Ox s, i dreptele de ecuat, ie x = 0 s, i x = 1.
b) Determinat, i primitiva F : (0, +∞) → R a funct, iei f pentru care
F (1) = 3.
Preşedinte, Membrii comisiei,
Preşedinte, Membrii comisiei,
Examen de corigenţă la matematică Examen de corigenţă la matematică
Sesiunea august - 2016 Sesiunea august - 2016
Clasa a XII-a Clasa a XII-a

biletul nr. 5 biletul nr.6


1
1. Se consideră funct, ia f : R∗ → R, f (x) = x + . 1. Se consideră polinomul f = X 3 + mX 2 + mX + 1, unde m ∈ R .
Z 3  x a) Pentru m = 0, calculat, i restul ı̂mpărt, irii polinomului f la X − 1.
1
a) Calculat, i f (x) − dx. b) Arătat, i că polinomul f este divizibil cu X + 1, pentru orice număr
1 x
real m.
b) Determinat, i volumul corpului obt, inut prin rotat, ia ı̂n jurul axei
Ox a graficului funct, iei g : [1, 2] → R, g(x) = f (x). 1
2. Se consideră funct, ia f : (−1, +∞) → R, f (x) = .
x+1
2. În R [X] se consideră polinomul f = X 3 + 3X 2 − 3X − 1, cu rădăcinile
Z 1
1 3
x1 , x2 , x3 . a) Arătat, i că dx = .
f (x) 2
a) Arătat, i că polinomul f se divide cu X − 1. Z0 1
1
b) Calculat, i x21 + x22 + x23 . b) Arătat, i că x2 f (x)dx = − + ln 2.
0 2
Preşedinte, Membrii comisiei, Preşedinte, Membrii comisiei,

Examen de corigenţă la matematică Examen de corigenţă la matematică


Sesiunea august - 2016 Sesiunea august - 2016
Clasa a XII-a Clasa a XII-a

biletul nr. 7 biletul nr. 8

1. În R [X] se consideră polinomul f = X 3 − X 2 + aX + b. 1. Se consideră polinomul f = X 3 − 2X 2 − 2X + m, unde m ∈ R .


a) Calculat, i a + b, s, tiind că f (1) = 0. a) Pentru m = 3, calculat, i f (1).
b) Pentru a = −1 s, i b = 1, determinat, i rădăcinile polinomului f . b) Determinat, i numărul real m s, tiind că restul ı̂mpărt, irii polinomului
f la X − 2 este egal cu 2.
2x2 + 1
2. Se consideră funct, ia f : (0, +∞) → R, f (x) = . 1
Z 2  x 2. Se consideră funct, ia f : (0, +∞) → R, f (x) = x + .
1 x
a) Arătat, i că f (x) − dx = 3. Z 3
1

1 x a) Arătat, i că f (x) − dx = 4.
b) Demonstrat, i că funct, ia F : (0, +∞) → R, F (x) = x2 + ln x + 2016 x
Z1 2 
este o primitivă a funct, iei f . 1
b) Arătat, i că f (x) − ex dx = e2 .
1 x
Preşedinte, Membrii comisiei,
Preşedinte, Membrii comisiei,
Examen de corigenţă la matematică Examen de corigenţă la matematică
Sesiunea august - 2016 Sesiunea august - 2016
Clasa a XII-a Clasa a XII-a

biletul nr. 9 biletul nr. 10

1. Se consideră polinomul f ∈ R[X], f = X 2 + 2X + m. 1. Pe mult, imea numerelor reale se defines, te legea de compozit, ie
a) Pentru m = 1, să se arate că f este divizibil cu X + 1. x ◦ y = x + y + xy.
b) Pentru m = −1, să se calculeze x1 + x2 + x1 x2 , unde x1 , x2 , x3 a) Să se calculeze (−1) ◦ 1.
sunt rădăcinile plinomului f . b) Să se arate că legea de compozit, ie ◦” este asociativă.


2. Se consideră funct, ia f : [0, 1] → R, f (x) = x. 2. a) Să se determine o primitivă a funct, iei
a) Să se determine o primitivă a funct, iei f . x2 + 1
b) Să se calculeze volumul corpului obt, inut prin rotat, ia subgraficului f : (0, +∞) → R, f (x) = .
Z 1 x
funct, iei f ı̂n jurul axei Ox. 3
b) Să se verifice că (ex − x)dx = e − .
0 2
Preşedinte, Membrii comisiei,
Preşedinte, Membrii comisiei,

Examen de corigenţă la matematică Examen de corigenţă la matematică


Sesiunea august - 2016 Sesiunea august - 2016
Clasa a XII-a Clasa a XII-a

biletul nr. 11 biletul nr. 12

1. a) Să se determine elementul neutru al legii de compozit, ie 1. a) Să se determine m ∈ R, s, tiind că polinomul f = X 3 +X 2 +mX −4
x ◦ y = x + y − 3, definite pe R. are rădăcina x1 = 2.
b) Să se rezolve ı̂n inelul Z4 ecuat, ia 2̂x + 3̂ = 1̂. b). Să se determine elementul neutru al legii de compozit, ie
x ◦ y = (x + 3)(y + 3) − 3, x, y ∈ R.
2. Se consideră funct, iile f, F : R → R, f (x) = xex s, i F (x) = (x − 1)ex .
a) Să se verifice că funct, ia F este o primitivă a funct, iei f . 2. Se consideră Zfunct, ia f : R → R, f (x) = 3x2 + 2x.
b) Ss̆e calculeze aria suprafet, ei plane determinate de graficul funct, iei a) Calculat, i f (x)dx.
f , axa Ox s, i dreptele x = 0 s, i x = 1.
b) Calculat, i aria suprafet, ei plane delimitate de graficul funct, iei f ,
axa Ox s, i dreptele de ecuat, ie x = 0 s, i x = 1.

Preşedinte, Membrii comisiei, Preşedinte, Membrii comisiei,

S-ar putea să vă placă și