Sunteți pe pagina 1din 3

S5 ECONOMIE

Creditul și dobânda

Definiție: Creditul reprezintă relația bănească între o persoană fizică sau juridică (creditor),
care acordă un împrumut în bani sau vinde bunuri pe datorie și o altă persoană (debitor) care
se angajează să plătească la scadență suma corespunzătoare plus dobânda.

Creditele pot fi clasificate după mai multe criterii:

 După forma în care se acordă avem credite comerciale și bancare. Creditul comercial
constă în vânzarea mărfurilor în schimbul unor instrumente de credit sau efecte de
comerț, denumite și CAMBII.

Cambia este un instrument de plată prin care o persoană numită trăgător, dă ordine altei
persoane să plătească la vedere sau la termen o sumă de bani beneficiarului.

Creditul bancar a determinat apariția unor instrumente de cerdit specifice, precum cecul,
certificatele de depozit, bonurile de tezaur.

 După natura proprietății asupra mijloacelor de producție pe care le deține debitorul, se


disting: creditul privat (credit acordat agenților economicki privați) și creditul public
( acordat statului sau diferitelor instituții publice).
 După destinația lor avem: credite de consum (pentru achiziționarea de bunuri și
servicii) și credite de producție ( pentru extinderea sau moderinzarea activității
economice).
 După durata pe care se acordă, avem credite la vedere și credite la termen. Creditele la
termen pot fi: - pe termen scurt ( până la un an)
- pe termen mediu ( cu scadență până la cinci ani)
- pe termen lung ( cu scadență peste cinci ani).
 După modul de implicare a patrimoniului solicitantului în obținerea împrumutului,
avem: - credite în alb (fără garanții materiale)
Credite cu garanții materiale.

Important: Creditele se acordă de către bănci agenților economici care îndeplinesc condițiile
de bonitate financiară adică au posibilitatea de a rambursa la scadență suma împrumutată și
dobânda aferentă.

1
S5 ECONOMIE

Creditul joacă următoarele roluri în economie:

Accelerează tranzacțiile comerciale;


Influențează consumul personal;
Facilitează extinderea afacerilor;
Determină sporirea capitalului real, prin finanțarea unor proiecte de
investiții;
Determină creșterea vitezei de rotație a monedei;
Contribuie la reglarea masei monetare în raport cu nevoile economiei.

Dobânda și profitul bancar

Definiție: Dobânda este o sumă de bani care revine proprietarului capitalului bănesc
dat cu împrumut, ca răsplată pentru cedarea dreptului de folosință asupra numerarului,
unei alte persoane, pentru o anumită perioadă de timp.
Dobânda, cu alte cuvinte, este un venit însușit de proprietarul oricărui capital utilizat
în condiții normale, în activitatea economică.

Mărimea dobânzii se determină cu ajutorul a doi indicatori:


1. Masa dobânzii = suma dobânzii pe care o plătește debitorul, creditorului său;
2. Rata anuală a dobânzii = ca mărime relativă.

Există două modalități de calcul a dobânzii:

- Ca dobândă simplă;
- Ca dobândă compusă.

DOBÂNDA SIMPLĂ se calculează la creditele acordate pentru o perioadă mai mică de un an


sau la cele cu scadență după un an, dacă rambursarea creditului se face în rate egale.

D = C x d’ x n unde D = dobânda simplă

C= creditul;

d’ = rata anuală a dobânzii;

n = durata împrumutului în ani


2
S5 ECONOMIE

Rata dobânzii este un raport procentual între mărimea dobânzii și capitalul


împrumutat. Ea reprezintă prețul plătit de debitor, creditorului său pentru dreptul de a
dispune timp de un an de 100 unități monetare.

DOBÂNDA COMPUSĂ sau capitalizată se calculează la creditele pentru o perioadă mai


mare de un an, dacă rambursarea datoriei și dobânzii aferente se face la sfârșitul perioadei.
Dobânda neplătită în primul an se adaugă la suma împrumutată și este luată în calculul
dobânzii în anul următor.

Aplicații:

 Explicați de ce creditul constituie principala modalitate utilizată de bănci pentru crearea


de monedă necesară acoperirii cerințelor de lichiditate a agenților economici. Subliniați
importanța creditului ca pârghie economico-financiară în economia contemporană.
 Explicați modul de constituire a profitului bancar și importanța acestuia pentru activitatea
pe care banca o desfășoară ca agent economic.
 Familia Procopiu a contractat un credit de 25 milioane lei pentru achiziționarea unui
computer. Rata anuală a dobânzii este de 25 %. Debitorul s-a angajat față de bancă , că va
plăti creditul în 5 tranșe anuale egale. Calculați: dobânda anuală plătită băncii, sumele
anuale achitate precum și suma totală și dobânda cumulată pe toată durata creditului
acordat.

S-ar putea să vă placă și