Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa 4.

Graficul de activitate al ariei curriculare „Tehnologii”

GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR METODICE


CATEDRA ,,TEHNOLOGII”
Nr.crt. Tip de Tema Scop Responsabili Data
activitate
SEMESTRUL I
Şedinţă Stabilirea încadrărilor Informare, Cadrele Septembrie
1.
consultare didactice,
Şedinţă Proiectarea curriculum-ului de Informare, Cadrele Septembrie
2. dezvoltare locală, Consultare didactice,
Instructajul PSI și SSM
Şedinţă Raport de activitate pentru anul scolar Informare Octombrie
3.
Şedinţă Stabilirea tematicii acţiunilor metodice Informare Cadrele Octombrie
4.
pe semestrul I Consultare didactice,
Şedinţă Discutarea metodologiei de organizare Consultare, Cadrele Noiembrie
şi desfăşurare a examenelor de Programare didactice,
5.
certificare a competenţelor
profesionale
Masa Evaluarea învăţării prin integrarea TIC Informare, Decembrie
6. rotunda formare
continuă
Şedinţă Oferta de şcolarizare pentru anul școlar Informare, Cadrele Ian.
7.
Consultare didactice
SEMESTRUL II
Şedinţă Stabilirea tematicii acţiunilor metodice Informare, Cadrele Februarie
pe semestrul II Consultare didactice,
8.
Raport de activitate pentru semestrul I

Şedinţă Organizarea şi pregatirea olimpiadei Informare, Cadrele Febr.


9.
şcolare - faza judeţeană Consultare didactice
Şedinţă Analiza rezultatelor olimpiadei - faza Informare, Cadrele Martie
judeţeană. Consultare didactice
10.
Pregatirea elevilor pentru faza membre
naţională a olimpiadelor
Şedinţă Informare, Aprilie
11. Proiectul – alt mod de a învăţa Formare
continuă
Şedinţă Organizarea şi pregatirea acţiunii Informare, Cadrele Mai
metodice semestrul II, Consultare didactice
12.
Stabilirea comisiilor de evaluare pentru
examenul de competenţe profesionale
Şedinţă Organizarea şi pregătirea examenelor Informare, Cadrele Iunie
13.
de competenţe profesionale - nivel 3,4 Consultare didactice
Şedinţă Analiza situaţiei şcolare – Informare, Cadrele Iunie
14. Consultare didactice
membre
ANUL ŞCOLAR

1
2

S-ar putea să vă placă și