Sunteți pe pagina 1din 1

Data ___13 aprilie _____________________

Nume, prenume elev ___Puscas Victoria ____________________________ Clasa a VII-a


Evaluare sumativă
Cap.” Lucrul, puterea și energia mecanică”

1. Continuați următoarele fraze astfel încât acestea să fie adevărate. 0p


a) Puterea mecanică reprezintă raportul dintre_lucrul mecanic si intervalul de timp
__________________________________________
b) Energia care depinde de poziția reciprocă a corpurilor care interacționează se numește_energie potentiala
gravitationala ______________
c) Suma energiilor cinetică și _energiilor potentiala_______________________ este energie mecanică totală.

2. Stabiliți următoarele mărimi fizice și unitățile lor de măsură. 2,5p


Simbol Unitate de măsură
a) Energie cinetică Ec J
b) Lucru mecanic L J
c) Puterea mecanică P JW

3. Determinați valoarea de adevăr a următoarelor afirmații, marcând A dacă afirmația este corectă și F dacă
aceasta este falsă. 3p
a) Lucrul mecanic este o mărime scalară A F
b) Energia potențială gravitațională nu depinde de înălțimea la care se află corpul cercetat A F
c) La căderea liberă a unui corp energia potențială se transformă în cea cinetică A F

4. În cât timp o macara ridică uniform un bloc de beton cu masa de 1500 kg la înălțimea de 20 m, dacă puterea
dezvoltată de aceasta este 20000 W? (g=10 N/kg) 0p

5. Ce lucru se efectuează la ridicarea uniformă a unei plăci de granit cu voulumul de 0,1 m3 la înălțimea de 10 m,
dacă densitatea granitului este de 2600 kg/m3. (g=10 N/kg) 0p

6. Dispuneți de un cântar, o ruletă și un ceas. Descrieți modalitatea de determinare a energiei cinetice a unui elev
care se mișcă uniform prin școală. Faceți un desen explicativ. Unde „dispare” energia cinetică la oprirea bruscă a
elevului? 0p

5,5 p Nota 4

Punctaj 23-21 20-18 17-15 14-12 11-10 9-7 6-5 4-3 2 1


Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1