Sunteți pe pagina 1din 2

Accesibilitate

În cazul intrării în
carantină sau
Numărul elevilor, Numărul elevilor, trecerii la
Nr. total cadrelor didactice cadrelor didactice învățământul
Nr. total al ce întâmpină ce întâmpină online, câți
al elevilor probleme în probleme în elevi/cadre
raionul instituția implementarea implementarea didactice nu ar
cadrelor (la
didactice 15.09.20 modelului selectat modelului selectat putea participa la
20) de instituție din de instituție din proces din cauza
cauza conexiunii cauza lipsei lipsei conexiunii
la Internet tehnicii de calcul la Internet

Cadre Cadre Cadre


Elevi didactice Elevi didactice Elevi didactice
În cazul intrării în
carantină sau
trecerii la
învățământul
online, câți Alte
elevi/cadre problem
didactice nu ar e
putea participa la întâmpi
proces din cauza nate
lipsei tehnicii de
calcul

Cadre
Elevi didactice