Sunteți pe pagina 1din 2

Evaluare sumativă clasa a VIII-a

Capitolul ”Fenomene electrice”


Data _________________
Nume, prenume elev_____Grib Catalin_______________________
1. Stabilește prin săgeți corespondența dintre mărimile fizice și unitățile de măsură:
Tensiunea electrică -V
Rezistivitatea - Ω∙m
Lucrul curentului electric -kW∙h
3p

2. Determină valoarea de adevăr a următoarelor afirmații marcând A dacă afirmația este


adevărată și F dacă afirmația este falsă:
a) Rezistența electrică este direct proporțională cu tensiunea aplicată. AF
b) La conexiunea în serie a conductoarelor rezistența totală este egală cu AF
suma rezistențelor fiecărui conductor.
c) Puterea curentului electric este egală cu produsul dintre intensitatea și AF
tensiunea curentului electric. 2p

3. Continuă propozițiile astfel ca ele să fie adevărate:


a) Intensitatea pe o porțiune de circuit este direct proportionale cu tensiunea tensiunea
aplicată acestei porțiuni și invers proportionale cu rezistenta cu rezistența ei.
b) Puterea curentului electric în circuit poate fi măsurată cu aparatul numit Ampermetru.
c) Legea lui Joule este dată de formul Q = I2 · R · t_. 2p

4. Două becuri cu rezistența de 12 Ω fiecare și un reostat la conectarea în serie au rezistența


totală de 44 Ω. Să se afle rezistența reostatului. 2p
Se da: Rezolvare:
n=2 - R=R1*n+R3 R3=R-R1*n R3=44-12*2=20Ω    
R1=12Ω -
R=44Ω -
========
R3=?Ω -
5. Determină puterea consumată de un bec electric dacă tensiunea din circuit este de 220 V, iar
rezistența filamentului becului este de 484 Ω. 3p
Se da: Rezolvare:
R=484 ohmi - P= U²/R
U=220 V - P = 220V·220V / 484Ω = 48400/484 = 100W
6. Două rezistoare sunt conectate în paralel. Se dă: R1= 200 Ω, U= 100 V, I= 1,5 A. Să se
determine: R2, I1 și I2. 0p

7. Un încălzitor electric este parcurs de un curent de 2,5 A și în timp de 40 min. încălzește 2 l de


apă de la 20ºC până la 100 ºC. Determină randamentul instalației, dacă tensiunea de la bornele
circuitului este de 120 V ( c apă= 4200 J/ kg ∙ºC, ρapă= 1000 kg/ m3). 0p
Puncta 23-22 21-20 19-18 17-16 15-14 13-9 8-7 6-5 4-3 2-1
j
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

12 p nota 5