Sunteți pe pagina 1din 10

LICEUL TEHNOLOGIC “Simion Mehedinti” , Galati

Proiect de tehnologie didactica


Data: ............ 2013-2014

Clasa : Estetica si ingrijirea corpului omenesc,

Disciplina: ESTETICA Tipul lectiei: mixta

Durata: 4 ore – min

Profesor : BUGEAC VASILICA

Tema : TEHNICI DE TUNDERE Lectia: Tehnici moederne de tundere a parului

Unitatea de competentaU1. Tunsori barbatesti clasice

Competenta generala EXEUTA TUNSORI

COMPETENTE DERIVATE

CD1-recunoaste resurse necesare tunderii parului

CD2 -manuieste corect foarfecele de tuns si pieptenele , briciul .

CD3 -adapteaza tunsorile la forma fetei sia aplica tehnici moderne de tuns

CD4.respecta linia de tundere si alege tunsori in functie de tipul de par si densitatea acestuia

Metode didactice 1.conversatia euristica; 2. problematizarea; 3. observarea dirijata; 4.diferentierea sarcinilor de lucru;
5.exercitiul; 6.explicatia; 7.observarea independenta; 8.demonstratia 9. lucrul în echipă

Mijloace de invatamant 1.fise de lucru; 2. fise de lucru personalizate; 3. calculator; 4. videoproiector;5.prezentari power-
point; 6.barem de corectare; 7.proiect didactic personalizat; 8, obiecte de inventar, 9.fise tehnologice;

Forme de organizare Frontal; individual, pe grupe

Desfasurarea lectiei

Instructajul introductiv– 30 min.

Instructajul curent – 245 min.

Instructajul final – 30 min.

Bibliografie

www.tunsori.ro; www.google.com; www.estetica.ro

,,Anatomía corpului uman’’Atlas al corpului omenesc- De Humani Corporis ...

"Andreas Vesalius ,,A sti cum ‘’ WELLA,

Barna A – Curs de pedagogie. Teoria instrurii şi evaluării. Editura Istru, Galaţi 2003

Radu Gh. – Psihopedagogia şcolarilor cu handicap mintal, Editura Pro Humanitate, Bucureşti 2000

Purţuc D. – Modele de instruire formative specifice disciplinelor tehnice


DISCIPLINA --ESTETICA

PROF: BUGEAC VASILICA

PLAN DE INTERVENTIE PERSONALIZAT

Clasa -Speciala

DIAGNOSTIC-

DOMENIUL DE INTERVENTIE –Lucrator in estetica si ingrijirea corpului omenesc

UNITATEA DE INVATARE –

TEMA – COMPETENTE – -FOLOSESTE TERMENII DE SPECIALITATE

SCOPUL -- Dezvoltarea abilitatii de citire , comunicare si identificare de instruente din domeniul ales

Obiective – exersarea citirii cuvintelor de specialitate

-indentificarea imaginilor de pe un desen

Sa foloseasca diverse modaliatati de comunicare in situatii reale

-colorarea unui desen

FORMA DE MANIFESTARE A COMPORTAMENTULUI LA DEBUTUL PROGRAMULUI

INTERES PARTIAL

Durata programului -4 0re


Etape Compe Activitati desfasurate de profesor Activitati Tim Metode Mijloace de Forma de
le tente desfasurat p didactice invatamant organizare
lectiei derivat e de elevi
e
0 1 2 3 4 5 6 7
Instru *Profesorul verifica prezenta si noteaza *Raspund 30 Conversatia Frontal
ctajul absentii in catalog. intrebarilor min.
introd *Dupa care verifica starea de curatenie a profesorul
uctiv atelierului si realizeaza un scurt instructaj de ui.
protectia muncii aferent etapelor procesului *Sunt
tehnologic. atenti
CD1-recunoaste resurse necesare tunderii *Sunt 15 Conversatia Frontal.
parului atenti min Problematiz
Preci materiale , produse , instrumente , aparaturi , area
zarea solutii dezinfectie , pudra
temei -verificarea si asezarea lor pe masa de lucur
si pentru a permite buna functionare a salonului
obiec
tivelo *Raspund
r Tunderea părului este o artă. Prin tunsoare se crează la
prop forma şi structura coafurii. Aranjarea părului nu are intrebari
use niciun sens, dacă nu este precedată de realizarea unei
tunsori profesioniste, de calitate. Când realizaţi o
tunsoare aveţi nevoie de:

precizie
o tehnică bună
creativitate
simţ al echilibruluiCapacitatea de a tunde (bine) părul *Scriu
are la bază un proces de învăţare structurat. Elemente titlul
centrale ale acestui proces de învăţare sunt lectiei in
delimitarea porțiunilor de păr, folosirea pieptenelui şi caiete.
a foarfecelor şi înţelegerea modului în care poate fi
obţinut echilibrul.

Un bun coafor este capabil să realizeze o tunsoare


profesionistă. Trebuie să fiţi capabili să realizaţi stiluri
folosind diferite tehnici de tuns. Trebuie de asemenea
să fiţi capabil să adaptaţi aceste tehnici la tipul de păr
al clientului dumneavoastră şi la cerinţele sale
speciale.
Tunderea părului reprezintă baza coafurii.
Încorporează echilibrul, linia şi mişcarea. Pe lângă o
tehnică bună aveţi nevoie de grijă, precizie, Conversatia
creativitate şi, mai presus de toate, control.
Tunsoarea este expresia formei.
Obiectivul tunsorii este acela de a pune în valoare
aspectul clientului.

Clientul-Aflaţi ce-şi doreşte clientul de la o tunsoare.


Ţineţi cont de toate nevoile clientului şi de factorii
(inclusiv stilul de viaţă) care i-ar putea influenţa
alegerea. Evaluaţi tipul de păr, textura, lungimea,
culoarea, densitatea şi calitatea sa. Evaluaţi de Observarea
asemenea vechea tunsoare pentru a vă asigura că
dirijata.
schimbarea tunsorii este posibilă. Stabiliţi întotdeauna
de comun acord cu clientul cât de mult urmează să
tundeți din lungimea părului. Nu uitaţi să-i oferiţi
clientului sfat pentru întreţinerea noii tunsorii.

Sănătate şi securitate

Înainte de a începe să tundeţi, e foarte important să


ţineţi cont de factorii care influenţează sănătatea şi
securitatea. Următoarele acţiuni trebuie să fie
Observarea
executate de fiecare dată când realizaţi o tunsoare. independent
Executându-le veţi scădea riscul de infecţie încrucişată. a.

Sterilizaţi ustensilele şi echipamentele înainte de


fiecare tuns
Oferiţi-i clientului echipament de protecţie, spre
exemplu pelerină, guler
Îndepărtaţi firele de păr tunse de pe faţa clientului Lucrul
Înainte de şamponare verificaţi dacă pe scalpul diferentiat.
clientului există tăieturi, julituri sau semne de infecţie
Folosiţi şi stocaţi cu grijă foarfe/Dacă scăpaţi pe jos un
pieptene sau o foarfecă, curăţaţi-le sau folosiţi altele
pentru a continua să tundeţi
Asiguraţi-vă că părul căzut pe jos este măturat imediat
după ce aţi terminat de tuns şi, de preferinţă, înainte
de a începe să folosiţi uscătorul de păr
Dacă folosiţi maşina de tuns, asiguraţi-vă că toate
componentele sale sunt în stare bună de funcţionare.
Dacă nu sunt, nu folosiţi aparatul şi aduceţi
defecţiunea la cunoştinţa superiorului dumneavoastră.

CD2-MANUIESTE CORECT FOARFECELEDE TUNS,


PIEPTENELE SI BRICIUL , FOARFECELE DE FILAT
În momentul în care tundeţi, numai lama de sus a
foarfecelor trebuie să se mişte, iar dumneavoastră
trebuie să mişcaţi numai degetul mare, nu şi restul
degetelor cu care le apucaţi.
Foarfecele

Foarfecele se ţin corect folosind degetul


inelar. Dacă le veţi ţine cu indexul sau cu
degetele mijlocii, lamele foarfecelor nu vor
avea susţinerea suficientă.

Pentru a evita înţeparea cu foarfecele când


folosiţi în acelaşi timp şi pieptenele, trebuie
să le susţineţi mereu cu palma. Aceasta
presupune să vă scoateţi degetul mare din
mânerul lor. Niciodată nu trebuie să aveţi
senzaţia că foarfecele vă incomodează. De
fapt, ar trebui să devină o prelungire a
degetelor dumneavoastră.Apucaţi foarfecele
corect, apoi rotiţi-vă mâna astfel încât
degetul mare să fie îndreptat în jos, iar
palma să fie cu dosul spre dumneavoastră.
Acum deschideţi foarfecele. Ar trebui să vă
puteţi mişca numai degetul mare. Aşa ar
trebui să se întâmple de fiecare dată când
folosiţi foarfecele.

Foarfece şi pieptene

Trebuie să fiţi capabili să ţineţi în aceeaşi


mână şi foarfecele, şi pieptenele, foarfecele
fiind susţinute de palme. La început, este
posibil ca acest lucru să vi se pară stânjenitor
şi incomod, însă exersând va devedeveni mai
uşor. Există două moduri în care se pot
susţine foarfecele şi pieptenele cu palma;
puteţi recurge la oricare dintre ele.

Scoateţi-vă degetul mare din mânerul


foarfecelor, lăsaţi lamele să alunece în jos şi
apucaţi foarfecele cu degetul mic. Pieptenele
trebuie ţinut îndreptat în sus, cu unul dintre
capete sprijinit în palma dvs.
Ca şi mai sus, scoateţi-vă degetul mare din
mânerul foarfecelor, dar ţineţi lamele
îndreptate în sus, cu mânerul sprijinit în
palma dvs. Apucaţi pieptenele cu degetul
mare şi indexul

Actu CD3 -adapteaza tunsorile la forma fetei sia *Primesc 50 Conversatia Fise de lucru Frontal
alizar aplica tehnici moderne de tuns fisele de min. Fise de lucru Individual
ea tehnologic personalizate. pentru fise
unor CD4.respecta linia de tundere si alege tunsori e. de lucru si
cuno in functie de tipul de par si densitatea *Raspund fise de lucru
stinte acestuia intrebarilor personalizate
nece . Pe echipe.
sare Indiferent de metoda de tuns aplicată, veţi
folosi întotdeauna unghiurile. Cele mai importante
desfa
două unghiuri de luat în considerare sunt:
surari
i unghiul dintre păr şi cap, atunci când ţineţi şuviţa la
activi distanţă faţă de cap; şi *Noteaza
tatii in caiete
unghiul din care tundeţi o şuviţă. În funcţie de cum *Formeaza
ţineţi degetele şi cum mişcaţi mâna, puteţi controla grupe Observarea
modul în care tunsoarea se aşează şi cum se distribuite
dirijata.
greutatea părului

Linii de tunsoare şi contururi


Observarea
*Observa independent
desenele a.
Linia conturului şi linia tunsorii sunt liniile create de prezentate
vârfurile părului atunci când ţineţi şuviţele întinse la o
si
anumită distanţă faţă de cap sau când pieptănaţi o
şuviţă drept, urmând linia scalpului. identifica
forme ale
fetei. Lucrul
diferentiat.
Urmaţi conturul capului în fiecare etapă a tunsorii.
Urmaţi curbele liniilor de contur în stabilirea formei
tunsorii finale. Există mai multe linii de contur de care
trebuie să ţineţi cont:
*Raspund
de la o ureche la alta. intrebarilor

de la frunte la bază

de la ceafă, din părţile laterale şi din faţă. Conturul Problematiz


cefei şi conturul frontal sunt şi linii conducătoare în
*Complete area
procesul de tundere
aza fisele
de lucru
0 1 3 4 5 6 7
Exec CD3ADAPTEAZA TUNSORILE SI TEHNICA DE 60 Conversatia Cap de Frontal
utia LUCUR LA FORMA FETEI *Sunt min Observarea model
mode Formarea de „şanţuri“ atenţi dirijata.
l Zimţarea *Urmăresc Observarea
demonstra independent
Filarea
ţia a
Tundere prin răsucire profesorul
ui Demonstraţi
Formarea de santuri filarea de la baza la * Observă a
varfuri ,rarirea parului fiecare
Această tehnică este destinată tunderii mişcare a Problematiz
părului scurt. Este de cele mai multe ori profesorul area
folosită în realizarea tunsorilor bărbăteşti. ui şi
Formarea de „şanţuri“ care au ca rezultat ascultă
explicaţiile
separarea părului creează mişcare şi conferă
acestuia
direcţie părului. Cele mai bune rezultate în
cazul acestei tehnici sunt obţinute prin
aplicarea pe păr uscat. Puneţi două degete
pe scalpul clientului, la o distanţă de un
deget între ele, aşezaţi apoi cu cealaltă mână
foarfecele orizontal pe scalp, între cele două
degete, şi tundeţi.

CD4-RESPECTA LINIA DE TUNDERE


Liniile conducătoare reprezintă secţiuni
special pregătite. Fiecare este tăiată în aşa
fel încât atât lungimea, cât şi şuviţele care
determină lungimea să fie vizibile. Aceste
linii conducătoare pot fi folosite pe parcursul
procesului de realizare a tunsorii, ajutând la
obţinerea unor lungimi egale şi precise
Prima linie conducătoare

După ce aţi ales stilul şi lungimea tunsorii,


puteţi tunde prima linie conducătoare.
Aceasta va reprezenta baza tunsorii. Atunci
când învăţaţi tehnicile de bază în domeniul
coafurii, este important să înţelegeţi de
asemenea conceptele de bază ale tunsorii.

Spre exemplu, dacă sunteţi începător e


recomandat să începeţi prin a învăţa cum
trebuie să tundeţi forma perimetrului.
Aceasta vă ajută să creaţi baza tunsorii sau
forma exterioară a tunsorii. Forma
exterioară vă va oferi, la rândul ei, linia
conducătoare de care aveţi nevoie pentru
crearea formei interioare a tunsorii (cea care
este creată prin folosirea tehnicii tunsului în
straturi).
Şuviţele care determină lungimea tunsorii

Fiecare tunsoare are la bază un anumit tipar


de tundere. (Pentru tipare de tundere, citiţi
paginile dedicate diferitelor tipuri de
tunsori.) Înpărţiţi suprafaţa capului în
segmente şi respectaţi tiparul de tundere
specific tunsorii alese. Veţi obţine astfel
tunsoarea pe care clientul şi-o doreşte.
Instru *Sunt 30 Conversatia Videoproiecto
ctajul atenti min Observarea r
curen *Raspund dirijata.
t la Observarea
intrebari independent
a

Problematiz
area

Lucrul în frontal
echipă videoproiector
Reali CD1
zarea
indep
ende *Identifică
nta a tipuri de
lucra fete
rii
Joc de rol
-
0 1 3 4 5 6 7
*Sunt 20 Conversatia Cap de
atenti min Problematiz model
*Raspund area Individual
la Observatia Pe grupe
intrebari dirijata.
*Indică şi Demonstrati
execută a
consilierea
clientei

*Sunt Observatia
atenti independent
a
Explicatia.
*Raspund
intrebarilor

40 Exercitiul Prezentare Pe echipe


CD2 min Demonstrati power-point a
a imperfectiunil
Observarea or
independent
ă
0 1 3 4 5 6 7
30 Conversatia Flip-chart
CD3 *Sunt Min Problematiz Calculator Pe echipe
atenti area Videoproiecto Individual.
*Noteaza Observatia r
in caiete dirijata.

Raspund
intrebarilor Demonstrati
a
*Urmaresc
executia
model. Diferentierea
*Executa sarcinilor de
sarcina de lucru.
lucru.
*Raspund
intrebarilor

Conversatia
Problematiz
area

**Complet Pe echipe
eaza Individual
raspunsuril
e Observatia
incomplete 30 dirijata.
ale min Demonstrati
CD4 colegilor . a Obiecte de
inventar

*Urmaresc
executia Diferentierea
model. sarcinilor de
*pun lucru.
intrabari

*
Completea
za
raspunsuril
e
incomplete
ale
colegilor

S-ar putea să vă placă și