Sunteți pe pagina 1din 7

Relații sintactice

Prof. dr. Mihaela Bălan


Propoziții – Enunțuri
Relații sintactice

Propoziția este o comunicare cu un singur 3. După aspectul verbului:


predicat.
 Afirmativă
Felul propozițiilor:
 Negativă
1. După alcătuire:
4. După structură:
 simplă (S+P): Maria lucrează.
 Principală: Ana merge
 dezvoltată (S+P+C+A): Maria lucrează la
 Subordonată: să cumpere rodii
firma de telecomunicații.
2. După scopul comunicării:
 Asertivă – (.) Vine.
 Interogativă – (?) Vine?
 Exclamativă – (!) Vine!
 Imperativă – verb la modul Imperativ: Vino!
1. Ana citește. / Colega mea, Ana, citește o carte de fizică.
2. Ana vrea/ să cumpere rodii,/ dar nu găsește,/ de aceea
Enunțul este o comunicare cu ia kaki.
înțeles unitar formată din cel puțin PP; CD; PP; PP
un predicat.

 Enunțul structurat - analizabil: Enunțul neanalizabil:


1. Enunț simplu: propoziție simplă sau Atenție! Jos! Vai!
dezvoltată
Elipsa:
2. Enunț complex: frază (cel puțin două
predicate) - Verbală – omiterea predicatului:
 Enunțul nestructurat – neanalizabil –
comunică o informație izolată sau Ex. Ana citește, iar Dan, nu.
fragmentară:
Ce ai mâncat? - Supă.
- Interjecția/ substantivul/ adverbul (rol
de profrază) Vii la film? – Da.
- Elipsa - un fenomen sintactic specific - Nominală – omiterea unui substantiv:
oralității care constă în omisiunea
voluntară sau involuntară, din structura Ex. Eu am vrut plăcintă de afine, iar el de mere.
unei construcții exprimate, a unuia sau a
mai multor elemente recuperabile
semantic.
Ex.:
Construcții incidente
Lumea este – sunt sigură – nedreaptă când judecă.
Descoperea, fericită și înspăimântată, toae
Construcțiile incidente sunt un fenomen de misterele grotei.
discontinuitate sintactică.
Știam, desigur, tot ce era de știut.
- Reprezintă intervenții (comentarii, explicații)
ale celui care comunică; Pe lângă aceasta, ea îl certă (nici nu se putea altfel,
când de fiecare dată întârzia) și apoi îl iertă.
- Au o topică liberă, întrerupând enunțul
principal; Unde pleci? întrebă el neliniștit.
- Pot fi propoziții principale/ subordonate, fraze Aoleu, de bună seamă, a uitat!
sau cuvinte (interjecții, adverbe), automatisme
(fără rol semantic) Ei, frate, ce știi tu?
- Raportează vorbirea directă (partea în care Toate vizitele, mă înțelegi, sunt permise doar în
apare verbul declarativ aparține tot vorbirii acest interval oral.
directe);
- Au punctuație specifică: sunt izolate prin
virgule, linii de pauză, paranteze de enunțul de
bază.
Ex:
Vecinul meu de bloc, Andrei, are talent la pictură.
Apoziția Andrei, vecinul meu de bloc, e talentat.
Am vorbit cu Ana, prietena ta. (N)/ cu prietena ta. (Ac)
Apoziția nu este o funcție sintactică, ci o relație
sintactică de echivalență discursivă.
I-am dat florile Anei, prietena ta. (N)/ prietenei tale. (D)

Este izolată prin virgule, lini de pauză sau alte I-am făcut cadou o carte, adică ce îi place mai mult.
semne de punctuație, nerealizând nicio relație Știu care e persoana potrivită: tu.
sintactică.
Mama și, totodată, profesoara mea, m-a învățat.
Poate fi simplă sau complexă.
În cadrul celei complexe, un singur termen este
apoziția fără funcție sintactică, respul cuvintelor ***Atributul substantival în Nominativ:
organizându-se sintactic în jurul aceluia.
Domnul Popescu a venit.
Poate fi semnalizată cu ajutorul unor adverbe
explicative (apozeme): adică/ respectiv/ și Orașul Brașov e magnific.
anume/ mai exact, etc.
Relații sintactice
1. Relații de coordonare – se realizează între 2. Relații de subordonare – se realizează între părți de propoziție sau
părți de propoziție sau propoziții de același fel. propoziții diferite.

Mijloace de realizare: Mijloace de realizare:


a. Prin juxtapunere: semne de punctuație: a. Prin flexiune – la nivel intrapropozițional, între centru și adjunct:
Ana, Ioana vor dansa, vor cânta, se vor distra. Casa bunicilor este mare.
b. Prin joncțiune: conjuncții coordonatoare: !!! Relația de interdependență dintre subiect și predicat - în număr și
persoană cu verbul/ în număr și gen cu numele predicativ.
- copulative: și, nici,nici; precum și, ca și
b. Prin joncțiune:
- adversative: dar, iar, însă, ci, or; numai că, doar
că - la nivel intrapropozițional, prin prepoziții:
- disjunctive: sau, ori, fie Casa cu arici e fabuloasă.
- conclusive: deci, așadar, vasăzică; prin urmare, - la nivel interpropozițional, prin:
așa că, în concluzie
1. conjuncții și locuțiuni conjuncționale subordonatoare: că, să, ca să,
Ana și Ioana vor dansa și vor cânta, deci se vor dacă, de, deși, încât, deoarece, fiindcă/ pentru că, de vreme de, odată
distra. ce, din cauză că, pentru ca să, cu toate că, de aceea...
!! Relația de echivalență – prin juxtapunere – între 2. Pronume și adjective pronominale relative: cine, ce, care, cât, cui
bază și apoziție
3. Pronume și adjective pronominale nehotărâte: oricine, orice, oricare,
Ioana, fiica, e leită mamei. oricât, oricui
4. Adverbe relative și nehotărâte: und, când, cum, cât; oriunde, orcând,
oricum, oricât
Analiză de frază – regent și subordonat/ centru și adjunct

Coordonare Subordonare

Maria și Iulia cântă la chitară sau nu? Dorea să învețe toată gramatica pe care o
Cutreiera munții, dar nu-i lipsea nimic, avea în față, să nu se teamă de ceea ce va
totul era perfect. veni când anul se va fi scurs fără ca ea să fi
dat tot ce putea.
Conjuncția coordonatoare leagă doi
termeni centri sau adjuncți de același Elementele subordonatoare de relație leagă o propoziție
fel, fie cuvinte, fie propoziții. subordonată de cuvântul regent/ centru din propoziția regentă.
!! Centru este cuvântul de care depinde un alt cuvânt/propoziție.
(dorea – centru/ regent pentru prop. 2)
!! Adjunct este cuvântul care depinde de un centru. (prop. 2 este
adjunct pentru „dorea”)
Ex.: gramatica – centru pentru prop. 3, dar și adjunct pentru „să
învețe”.

S-ar putea să vă placă și