Sunteți pe pagina 1din 1

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul(a) ,…………………………………….…………………………......,
vă rog a-mi aproba înscrierea mea la programul de formare continuă acreditat ”Dialog
social și negociere colectivă-instrumente pentru dezvoltarea sustenabilă în educație”
derulat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, pe platforma e-learning G
SUITE FOR EDUCATION.
Date personale:
CNP: ..................................................................... telefon: ............................................
Adresa de corespondență: ...............................................................................................
........................................................................................................................................
e-mail: .............................................................................................................................
Funcția didactică1: .........................................................................................................
Specializarea2: ...............................................................................................................
Date unitate de învățământ:
Denumirea: ....................................................................................................................
Adresa: ..........................................................................................................................
.......................................................................................................................................
Localitate/județ: .............................................................................................................

Data: Semnătura:
.....................

Domnului preşedinte al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ Simion HANCESCU

1 Conform funcțiilor didactice prevăzute în Legea Educației Naționale


2 Specializarea înscrisă pe diploma de licență/absolvire care permite ocuparea funcției didactice menționate

S-ar putea să vă placă și