Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE ACTIVITATE

1. Titlul activităţii:,,În lumea artelor’’


_________________________________________________________________

2. Coordonatorul/Coordonatorii activităţii:
3. Data desfăşurării: 24.05.2019

4. Durata activităţii: o zi

5. Grupul ţintă: preșcolarii grupe mari E de la G.P.P.nr.

6. Parteneri implicaţi: Educatoarele , copiii , artist plastic , consilierul educativ prof.

7. Obiectivele (2, max. 3):


a. Exersarea şi consolidarea unor deprinderi și priceperi specifice nivelului de
dezvoltare motrică.
b. Educarea gustului estetic
c. Dezvoltarea capacității de relaționare cu copiii din alte grupe.

8. Resursele:
a. umane: copiii,educatoarele, artist plastic
b. materiale:acuarele, pesule, lipici, pasta de dinti, suport pentru pictura, pensule,
pahare, .

9. Descrierea activităţii (max.5fraze) :


Ziua a început cu un scurt moment de educație socio-emoțională, alături de consilierul
educativ. Apoi copiii, îndrumati de artistul plastic și doamnele educatoare,au participat la
atelierele de creație unde au pictat lucrări colective cu tema ,, La plajă” folosind tehnicile
cunoscute pe hartie speciala pentru pictură, au realizat slime folosind ingredientele puse la
dispoziție și urmand indicațiile primite iar la final au fost pictați pe față cu modelul ales de
ei.
10. Rezultate aşteptate:
a. Realizarea lucrărilor respectând indicațiile primite.
b. Utilizarea corectă a materialelor de lucru și a instrumentelor conform indicațiilor
primite.
c. Cunoașterea uneltelor de lucru și a etapelor specifice unei activități artistice.
d. Formarea unui comportament corect, a uei atitudini pozitive fata de colegii din
grădiniță.
e. Educarea gustului estetic

11. Modalităţi de evaluare a activităţii:


a. Lucrările copiilor
b. Cutiuța individuală cu slime.
c. Expoziția cu lucrările copiilor.
d. Pictură pe față.

12. Rezultate înregistrate:


a. Realizarea unor lucrări colective cu tema ,,La plajă”.
b. Realizarea cutiuței cu slime având culoarea preferată .
c. Cunoașterea și respectarea etapelor de lucru.
d. Consolidarea deprinderilor motrice.
e. Exprimarea unui comportament corect, a uei atitudini pozitive fata de copiii din alte
grupe
13. Sugestii, recomandări:
a. Realizarea mai multor activități de acest gen dar intr-un grup mai restrâns.

Semnătura cadrului didactic/cadrelor coordonator/coordonatoare