Sunteți pe pagina 1din 25

Forța unui nou sezon

Catalog de primăvară 2021

www.kws.ro
Agricultura ne arată în fiecare sezon că încrederea
este cea mai valoroasă resursă. Fermierii au mereu o
multitudine de opțiuni, dar ei știu că un partener care
le înțelege nevoile și investește în baza acestora,
funcționând după un set de valori clare, le va aduce
mereu performanță. De aceea, fermierii răspund
seriozității cu fermitate și angajament pe termen lung.
Cuprins
Doriana Niţu
Director General

04 Full Program. Full Power

06 Despre KWS INITIO

08 Hibrizii de porumb KWS

10 Grupa PLUS4GRAIN

20 Grupa CLIMACONTROL3

26 Grupa pentru siloz BEST4MILK

28 Caracterele agronomice ale hibrizilor de porumb KWS


02 03
30 Hibrizii de floarea-soarelui KWS

40 Soia KWS

44 Instrumente digitale KWS

46 Echipa KWS la un click distanță

Imagine de la recoltat, ferma BOERU, din Cătunu, Prahova


Programul FULL POWER.
Puterea complexității Full program.
Full Power. Full Program
KWS nu acceptă jumătăți de măsură. De aceea, noi nu oferim
doar semințele, ci și tratamentele care să stimuleze startul în
vegetație, precum și un sistem eficace de monitorizare a
Genetică de înaltă clasă
Specializarea KWS este și va rămâne augmentarea potențialului
genetic al plantelor, pentru a oferi fermierilor parteneri semințe
de cea mai bună calitate. De aceea, puteți avea încredere
Full power.
terenului care arată nivelul de performanță pe care îl putem întotdeauna în hibrizii oferiți de compania noastră.
aștepta la momentul recoltării.

digital4cast

DIGITAL4CAST procesează imagini prin scanarea suprafețelor agricole, ceea ce permite


fermierilor să-și vizualizeze în ansamblu culturile și să ia decizii rapide.

Modulul Semănatul cu normă variabilă (din


cadrul myKWS) grupează date cu privire la
potențialul de producție al diverselor parcele
și hibridul de porumb utilizat, generând hărți Semănatul cu normă variabilă (VRS) pentru corecții
asupra densității plantelor din cultura dvs. de porumb Noi analizăm permanent informațiile,
3
de semănat diferențiat. în funcție de specificul terenului astfel încât să vă recomandăm
densitatea optimă de semănat pentru
suprafața dvs.

Verificarea Vitalității Culturii oferă informații 2015 2016 2017 2018 2019

privind gradul de sănătate al culturii analizate, 2


Sateliții captează
imaginea
terenurilor dvs.
pe baza unor imagini din satelit primite
Dvs. transmiteți harta cu
săptămânal, ce redau spectral activitatea 4 densitățile optim recomandate
Condiții de către utilajul dvs.
04 fotosintetică a plantelor și aprovizionarea cu dezvoltare 05
Creați-vă contul
1
apă a terenului. myKWS și, astfel,
ne puteți transmite
detalii despre
suprafața dvs.

Calculatorul de Semințe determină cantitatea


necesară de semințe pentru a atinge
SATISFĂCĂTOARE BUNE OPTIME

densitatea vizată, în funcție de indicele de


germinație, puritate și MMB.

PLUS4GRAIN CLIMACONTROL3 BEST4MILK

Hibrizii de porumb pentru ferme Hibrizii de porumb cu toleranță Hibrizii de porumb siloz ce
cu practici agricole avansate ridicată la secetă și arșiță reprezintă o sursă nutrițională
optimă pentru
vacile de lapte. Cerințele unei ferme sunt complexe. De Full Power pune laolaltă genetica
Un bun de preț aceea, am creat Full Power, un program performantă KWS, protecția seminței și
˚C în fermele complet, care permite fiecăruia dintre a tinerelor plante, precum și o gamă de
dumneavoastră să aleagă cu ușurință hibrizii servicii digitale, care vă ajută în gestionarea
zootehnice
de porumb, în funcție de particularitățile culturii.
MAX fermei.
Totul e mai simplu când informația este la
îndemână.
Tratamentele pun baza viitoarei productivități
Condițiile meteo tot mai imprevizibile și faptul că semănatul timpuriu este o practică din

INITIO
kws seed technologies
ce în ce mai uzuală fac necesare tratamentele pentru sămânță, care să sprijine procesele
post-germinative (vigoarea, răsărirea uniformă și primele stadii de creștere). Aceasta se
realizează prin programul INITIO, care asigură și protecția semințelor prin componenta
antifungică. Pentru fermierii interesați, oferim initioinsect+, ce aduce, în plus,
www.kws.ro
protecție contra principalilor dăunători din sol.
KWS INITIO.
Startul unei culturi reușite Fiecare sămânță are dreptul
Tratamentul seminței reprezintă o etapă crucială pentru dezvoltarea viguroasă și
sănătatea plantelor. Ne asigurăm că semințele sunt protejate și susținute, iar prin
să devină o plantă!
aceasta punem baza dezvoltării armonioase a tinerelor plante.
Zinc &
Mangan
În acest sens, KWS pune la dispoziția fermierilor conceptul INITIO, un tratament
al seminței inovator, formulat pe bază de ingrediente care accelerează dezvoltarea
rădăcinii și asimilarea mai bună a nutrienților de către plantă.

Zn
+
Mn
Acidifiant cu
formulare
patentată
Fungicid care reduce
O combinație care îmbunătățește încărcătura de În cazul
formarea peretelui celular, întărește Acidifiant, un complex micotoxine pe plantă și INITIOINSECT+,
membranele celulare și intervine în care stimulează asigură o protecție componenta insecticidă
mecanismul de apărare față de agenții creșterea și dezvoltarea  sporită împotriva: are un impact pozitiv
patogeni. În plus, oferă rezistență la rădăcinilor primare și Fusarium spp. asupra sănătății
stresul cauzat de amplitudinile mari de secundare, dar care (fuzarioza), Rhizoctonia plantelor și producției
temperatură de la începutul sezonului și asigură și asimilarea solani, Pythium spp. obținute și asigură
sprijină creșterea și dezvoltarea mai bună a nutrienților (căderea plăntuțelor de controlul dăunătorilor
06 07
sistemului radicular al plantei. de către acestea. porumb). specifici.

Pythium spp. Diabrotica virgifera virgifera LeConte Agriotes spp. (viermele sârmă) Miriapode (diverse specii)
INITIO este un sistem unic dezvoltat de KWS, care asigură un start rapid și viguros
Martor: culturii, precum și protecție împotriva agenților patogeni. Această susținere este
INITIOINSECT+ Fungicid standard
esențială în primele etape de vegetație a tinerelor plăntuțe.

KWS INITIO și Avantajele pe care le aduce noul sistem în startul reușit al culturii dumneavoastră de
porumb sunt:

INITIOINSECT+
ƒƒSprijinirea proceselor post - germinative (capacitatea sporită de generare a rădăcinilor și mărirea
toleranței la stresul generat de temperaturile scăzute)
ƒƒDezvoltarea optimă a sistemului radicular
ƒƒAsimilarea mai bună a fosforului, chiar și la temperaturi reduse ale solului instalate după declanșarea
Teste elocvente proceselor germinative
ƒƒProtecția seminței împotriva agenților patogeni
ƒƒFormarea de plante uniforme și viguroase
1. INITIOINSECT+ asigură o mai bună dezvoltare a rădăcinilor,
o asimilare mai bună a nutrienților și accelerează viteza de INITIOINSECT+ asigură suplimentar cultura împotriva dăunătorilor de sol.
Substanță proaspătă Substanță uscată
creștere în condiții de temperaturi scăzute (<12°C).
2. După 5 săptămâni de testare în fitotron la 12°C,
INITIOINSECT+ a arătat o creștere cu 14% a masei vegetale
86% 100% 96% 100%
și cu 4% a substanței uscate, față de varianta martor.
www.kws.ro
Grupul INITIO Grupul INITIO
martor INSECT+ martor INSECT+
HIBRIZI de
PORUMB
PLUS4GRAIN
KARPATIS FAO 340
KWS SMARAGD FAO 350
08 09
KWS KASHMIR FAO 370
KWS INTELIGENS FAO 420 NOU

KWS MAGNIFICO FAO 440 NOU

CLIMACONTROL3
KWS 2370 FAO 290
KWS 4484 FAO 380
KWS DONJUAN FAO 400 NOU

Kapitolis FAO 410


CORRECTO FAO 460 NOU

BEST4MILK
HIBR IZI DE PO RUMB KWS

MIKADO FAO 550


KONSENS FAO 560

MORĂRIT
LOSC FAO 250
SEVERO FAO 280
KWS KRISTALIS FAO 450

Daniel Pîrvu-Mic de la ferma PÎRVU – MIC LELIAN DORIAN PFA din Siliștea Crucii, Dolj
PLUS4GRAIN

Hibrizi pentru ferme cu Investiții excelent


practici agricole avansate
puse în valoare
Iosif Șargan, MAXAGRO FARM, din Gătaia, Timiș

Cultivatorii de porumb sunt familiarizați cu


situațiile în care producțiile obținute sunt mari,
iar prețurile mici, dar și cu cele în care,
dimpotrivă, producțiile sunt mai mici, iar
prețurile sunt mulțumitoare. Fiecare dintre
dumneavoastră dorește să fie pregătit pentru
ambele scenarii în același timp. Destul de
dificil de realizat.

10 Alexandru Boeru, ferma BOERU, din Cătunu, Prahova


11

Se vorbește despre faptul că profitabilitatea, Grupa hibrizilor de porumb PLUS4GRAIN,


în funcție de nivelul tehnologiei de cultivare, selectați pe bază de înaltă productivitate,
pornește de la 7-8 t/ha, dar poate să în condiții optime de climă și tehnologie
înceapă și de la 11-12 t/ha în cazul obțin producții maxime, mai ales pe sole
tehnologiilor foarte avansate, în sistem cu agrofonduri generoase. De aceea, în
irigat. Companiile producătoare de condiții de practici agricole avansate, Szilárd Kaposi, ferma SAMPAX, Satu-Mare
semințe trebuie să răspundă cerințelor fermierii au la dispoziție mai multe soluții,
fermierilor printr-un material genetic care din grupele de maturitate cele mai utilizate
să acopere aceste deziderate. în România, respectiv FAO 340-390 și Caracteristicile hibrizilor
400-450. PLUS4GRAIN: GRUPA HIBRIZILOR DE PORUMB KWS PENTRU PERFORMANȚĂ
Niciodată un hibrid de porumb nu poate
ƒƒHibrizi de porumb din cele mai noi surse SUPERIOARĂ ÎN CONDIȚII DE PRACTICI AGRICOLE AVANSATE
să fie în același timp cu cea mai bună PLUS4GRAIN solicită urmarea unor pași
genetice, care prezintă potențial de
rezistență la secetă și să fie cel mai tehnologici bine structurați. Pentru a
productiv în condiții optime pentru simplul obține o producție de 14 t/ha sunt
producție superior, valorificând investițiile
la cel mai înalt nivel;
KARPATIS FAO 340
KWS SMARAGD FAO 350

fapt că, pentru cele două situații, necesare cantități de nutrienți de două ori
performanța aparține hibrizilor la care
elementele de productivitate sunt cât mai
mai mari decât în cazul unei producții de
7 t/ha. Data semănatului, densitatea la
ƒƒDezvoltare rapidă în primele faze de
vegetație, atât a sistemului radicular, cât
KWS KASHMIR FAO 370
KWS INTELIGENS FAO 420
NOU

specific adaptate acestor condiții. Pornind semănat, aplicarea fertilizanților și a și a celui vegetativ;
de la acest adevăr simplu, KWS, prin erbicidelor trebuie să fie în concordanță cu ƒƒCapacitate de a genera un număr cât
KWS MAGNIFICO FAO 440
NOU KWS DURANGO FAO 450

programele proprii de ameliorare a particularitățile hibridului și condițiile mai mare de boabe pe știulete;
porumbului, are două ținte: productivitate agroecologice ale parcelei vizate. Nu în
ridicată în condiții optime de tehnologie, cele din urmă, un aspect deosebit de ƒƒPlante masive, cu foliaj bogat și stay

climă și sol, prin hibrizii PLUS4GRAIN, și important: pentru ca strategia să green superior, care determină valori

stabilitatea producțiilor în condiții de stres funcționeze, este necesar să alegeți hibrizi ridicate ale MMB-ului;

climatic și hidric, prin hibrizii de porumb care să poată oferi cele mai ƒƒCapacitate de a răspunde inputurilor www.kws.ro
CLIMACONTROL3. bune producții, atunci când condițiile suplimentare prin niveluri superioare de
permit rezultate de peste 10 t/ha. productivitate.
Karpatis

PLUS4GRAIN Vigoarea la răsărire


*****
Toleranță la frig în primăvară
*****
KARPATIS FAO 340 Înălțimea plantei (cm)
Înălțimea de inserție a știuletelui
(cm)
250 - 270
90 - 110

Toleranță la arșiță
*****
Stay green
*****
Rezistența la tăciunele comun
Rezistența la tăciunele prăfos al
*****
inflorescențelor
*****
Rezistența la Fusarium spp.
*****
Cristian Pădure, ferma BRUHOLAND, din Orțișoara, Timiș Vasile Barac, ferma BARAC VASILE IF, din Mihail Kogălniceanu, Brăila
Pretabilitate în sistem intensiv

Densitate la Zone aride


*****
(suboptime)
63
neirigat
(mii b.g./ha) Condiții optime 72
Densitate la irigat (mii b.g./ha) 80
Număr de rânduri 16 - 18
Număr de boabe / rând 34 - 38

12 13

Cătălin Cumpănașu, ferma AGRO CumpănașU, din Frumoasa, George Mursoi, ferma ADA PROD COM, din Viișoara, Cluj.
Particularitățile hibridului Karpatis
Teleorman.
ƒƒHibrid PLUS4GRAIN, simplu, recomandat pentru producția de
boabe;
ƒƒTalie mediu-înaltă, foliaj cu port semierect, cu înălțime de inserție
medie, știuleți de tip flex (cu vârf neumplut cu boabe), foarte
groși, de formă cilindro-conică, cu 16-18, chiar 20 de rânduri
de boabe și peste 36 boabe pe rând;
ƒƒBoabe dentate, cu conținut echilibrat de proteină și amidon,
lungi, galbene, au mișuna mediu-adâncă;
ƒƒPănuși egale sau chiar mai scurte decât știuletele, ce se desfac
complet la maturitate;
ƒƒProductivitatea provine din combinația dintre numărul ridicat de
rânduri de boabe, numărul boabelor pe rând și greutatea
boabelor;
ƒƒPotențialul superior de producție este vizibil si prin “nasul” cu
ovule de rezervă din vârful rahisului, pe care le poate umple în
condiții superioare pedoclimatice și de tehnologie.

Costel Popa, ferma AGRO POPA OVIDIU, din Grabaț, Timiș Mihai Stoica, ferma: AGRO ZOO PFA, din Lunca Mureșului, Alba.
KWS SMARAGD

PLUS4GRAIN Vigoarea la răsărire


*****
Toleranță la frig în primăvară
*****
kWS SMARAGD FAO 350 Înălțimea plantei (cm)
Înălțimea de inserție a știuletelui
(cm)
260 - 280
100 - 120
KWS Smaragd.
Toleranță la arșiță
***** O mare de avantaje pentru ferma ta
Stay green
*****
Rezistența la tăciunele comun
Rezistența la tăciunele prăfos al
*****
inflorescențelor
*****
Rezistența la Fusarium spp.
*****
Pretabilitate în sistem intensiv

Densitate la Zone aride


*****
(suboptime)
65
neirigat
(mii b.g./ha) Condiții optime 72
Densitate la irigat (mii b.g./ha) 80
Număr de rânduri 16 - 18
Număr de boabe / rând 34 - 38

14 15

KWS SMARAGD FAO 350

Particularitățile hibridului KWS SMARAGD ƒƒHibrid intensiv cu potențial de producție remarcabil


ƒƒBoabe cu inserție adâncă și MMB ridicat
ƒƒPierdere extrem de rapidă a apei din bob
ƒƒReprezentant al hibrizilor de porumb PLUS4GRAIN, cu un
potențial remarcabil de producție demonstrat la nivelul întregii
țări, cu un randament în boabe ce atinge deseori 13-14 t/ha;
ƒƒTalia înaltă, inserția mediu-înaltă a știuletelui, foliajul bogat cu
port în unghi închis, îl recomandă pentru culturile intensive și
oferă o arhitectură frumoasă plantei;
ƒƒȘtiuletele cilindro-conic este caracterizat printr-o inserție adâncă
a boabelor, tradusă printr-un MMB ridicat;
ƒƒPierderea umidității din bob la maturitate este extrem de rapidă,
fiind printre liderii din grupa lui de maturitate;
ƒƒUn hibrid ce răspunde foarte bine semănatului în epoca optimă.

www.kws.ro
KWS KASHMIR
Hibridul KWS preferat
PLUS4GRAIN Vigoarea la răsărire
***** de fermierii din
Toleranță la frig în primăvară
*****
kWS kashmir FAO 370 Înălțimea plantei (cm)
Înălțimea de inserție a știuletelui
270 - 290
100 - 120
EUROPA de SUD-EST
(cm)
Toleranță la arșiță
*****
Stay green
*****
Rezistența la tăciunele comun
Rezistența la tăciunele prăfos al
*****
inflorescențelor
*****
Rezistența la Fusarium spp.
*****
Pretabilitate în sistem intensiv

Densitate la Zone aride


*****
(suboptime)
65
neirigat
(mii b.g./ha) Condiții optime 72
Densitate la irigat (mii b.g./ha) 80
Număr de rânduri 16 - 18
Număr de boabe / rând 34 - 38

16 17

Grupa hibrizilor de porumb KWS cu performanțe superioare în condiții de


practici agricole avansate

Particularitățile hibridului KWS KASHMIR


KWS KASHMIR FAO 370

ƒƒUn hibrid de porumb din noua generație KWS, ce valorifică


ƒƒHibrid cu potențial de producție excelent în condiții intensive
investițiile la cel mai înalt nivel și care a dovedit un potențial de ƒƒStabilitate foarte bună a producțiilor în anii cu stres hidric
producție excelent în toate fermele din România; ƒƒPretabilitate în toate zonele de cultură a porumbului din România, cu excepția celor premontane
ƒƒCapabil de producții excepțional de ridicate în condiții favorabile,
poate constitui totodată și baza pentru o producție sigură de
porumb chiar și în anii secetoși;
ƒƒPlasticitatea ecologică este extrem de mare, hibridul pretându-se
la cultivare în toate zonele de cultură ale porumbului din România,
cu excepţia zonelor reci premontane;
ƒƒCantitatea mare de polen datorată paniculului cu multe ramificații,
eliberată pe parcursul mai multor zile, mărește procentajul de
boabe fecundate, determinând cu preponderență completarea
integrală a setului de boabe de pe știulete;
ƒƒDinamica foarte bună a pierderii apei din bob la maturitate îl
recomandă ca pe o bună premergătoare pentru culturile de
toamnă.

www.kws.ro
KWS INTELIGENS KWS MAGNIFICO

PLUS4GRAIN Vigoarea la răsărire


***** PLUS4GRAIN Vigoarea la răsărire
*****
Toleranță la frig în primăvară
***** Toleranță la frig în primăvară
*****
KWS INTELIGENS FAO 420 Înălțimea plantei (cm)
Înălțimea de inserție a știuletelui
(cm)
270 - 290
80 - 100
KWS MAGNIFICO FAO 440 Înălțimea plantei (cm)
Înălțimea de inserție a știuletelui
(cm)
270 - 290
110 - 130

Toleranță la arșiță
***** Toleranță la arșiță
*****
NOU Stay green
***** NOU Stay green
*****
Rezistența la tăciunele comun
Rezistența la tăciunele prăfos al
***** Rezistența la tăciunele comun
Rezistența la tăciunele prăfos al
*****
inflorescențelor
***** inflorescențelor
*****
Rezistența la Fusarium spp.
***** Rezistența la Fusarium spp.
*****
Pretabilitate în sistem intensiv

Densitate la Zone aride


***** Pretabilitate în sistem intensiv

Densitate la Zone aride


*****
(suboptime)
65 (suboptime)
63
neirigat neirigat
(mii b.g./ha) Condiții optime 72 (mii b.g./ha) Condiții optime 72
Densitate la irigat (mii b.g./ha) 80 Densitate la irigat (mii b.g./ha) 80
Număr de rânduri 16 - 18 Număr de rânduri 16 - 18
Număr de boabe / rând 34 - 38 Număr de boabe / rând 34 - 38

18 19

Particularitățile hibridului KWS INTELIGENS Particularitățile hibridului KWS MAGNIFICO


ƒƒUn hibrid PLUS4GRAIN de habitus, capabil să atingă niveluri ƒƒHibrid dentat, performer prin producțiile atinse, asigurate de
ridicate de producție, destinat cultivării într-un regim intensiv; numărul mare de boabe pe rând (34–38), numărul de rânduri
ƒƒVigoarea timpurie foarte bună îl recomandă și pentru semănatul (16–18), mărimea și forma acestora (MMB = 320-370 g);
timpuriu; ƒƒVigoare bună chiar și la temperaturi scăzute, ceea ce îl recomandă
ƒƒȘtiulete flexibil, cu un număr mediu de boabe/știulete, dar cu o și pentru însămânțări timpurii;
greutate de excepție (MMB = 320-350 g); ƒƒO sincronizare perfectă între eliberarea polenului și receptivitatea
ƒƒCoacerea se produce pe tulpina verde, asigurându-se astfel mătăsii, generând o fecundare superioară altor hibrizi din grupa sa
umplerea completă a setului de boabe formate; de maturitate;
ƒƒDinamică excelentă de pierdere a apei din bob înainte de recoltat; ƒƒÎncărcătură bogată în polen a paniculului cu multe ramificații;
ƒƒÎnsușirile agronomice superioare (tulpină robustă și sănătoasă, ƒƒEste recunoscut prin viteza bună de pierdere a umidității din bob
toleranța ridicată la bolile foliare și ale știuletelui) îl recomandă după formarea punctului negru.
pentru cultivare și în condiții de irigat.
CLIMACONTROL3
KWS 4484

Hibrizii pe care ți-i dorești atunci CLIMACONTROL3 Vigoarea la răsărire


*****
Toleranță la frig în primăvară
*****
când soarele e prea puternic KWS 4484 FAO 380 Înălțimea plantei (cm)
Înălțimea de inserție a știuletelui
(cm)
270 - 290
110 - 130

Compania noastră investește resurse importante în programe ample de cercetare - ameliorare


Toleranță la arșiță
*****
a hibrizilor de porumb care obțin producții stabile în condiții dificile. Seceta și impactul
Stay green
*****
temperaturilor ridicate asupra plantelor în timpul perioadelor de dezvoltare sunt teme de
interes crescut pentru specialiștii noștri. Ca urmare a implicării acestora în dezvoltarea de
Rezistența la tăciunele comun
Rezistența la tăciunele prăfos al
*****
soluții suport pentru fermierii care se confruntă cu efectele perioadelor cu risc climatic major,
inflorescențelor
*****
am dezvoltat hibrizii din grupa CLIMACONTROL3, cu toleranță sporită la temperaturile
ridicate și la cantități reduse de apă în sol.
Rezistența la Fusarium spp.
*****
Pretabilitate în sistem intensiv

Densitate la Zone aride


*****
(suboptime)
63
neirigat
(mii b.g./ha) Condiții optime 68
Densitate la irigat (mii b.g./ha) 75
Număr de rânduri 14 - 16
Număr de boabe / rând 40 - 44

20 21

În ce constă conceptul Răspunsul general a fost că pentru hibrizii Particularitățile hibridului KWS 4484
CLIMACONTROL3? CLIMACONTROL3 pierderile de
producție sunt mai mici în condiții de stres, ƒƒHibrid din grupa CLIMACONTROL3, simplu, utilizat pentru
Hibrizii CLIMACONTROL prezintă 3
comparativ cu alți hibrizi din piață. producția de boabe, ce înglobează productivitatea extremă cu
toleranță la secetă și arșiță în toate cele 3 toleranța superioară la secetă;
Georgică Dumitrescu,
etape cheie ale dezvoltării: înainte de Sezonul trecut nu a fost favorabil cultivării ferma MICA MOȘIE, din Găești, Dâmbovița ƒƒPlantă viguroasă, cu talia înaltă, inserția știuleților înaltă și foliaj
înflorit, în timpul înfloririi și după înflorit. porumbului în toate regiunile din țara bogat;
Hibrizii din această grupă au fost testați în noastră. Cele mai multe zone au înregistrat ƒƒComparativ cu hibrizii din grupa sa de maturitate, știuleții sunt
locații variate, caracterizate prin scăderi de producție din cauza stresului foarte mari și groși (14-16 rânduri de boabe) și foarte lungi (mai
temperaturi ridicate și acces limitat la apă. termic și hidric puternic. Cantitatea redusă Caracteristicile hibrizilor mult de 40 boabe pe rând, în condiții bune poate emite și 50
de precipitații și temperaturile crescute în CLIMACONTROL : 3
boabe pe rând);
Au fost înregistrate producțiile obținute, toate stadiile de dezvoltare au indicat îns㠃ƒAdaptabilitate foarte bună, ce asigură ƒƒPedunculul este foarte lung permițând ca, la maturitatea
dar, în egală măsură, au fost analizate și adaptabilitatea foarte bună a hibrizilor de dezvoltarea numărului maxim de rânduri fiziologică, știuletele să se orienteze cu vârful în jos pentru a nu
caracteristicile cele mai importante în porumb din grupa CLIMACONTROL în 3
de boabe pe știulete reține apa din precipitații;
timpul celor trei etape majore. În anii cu condiții suboptime de mediu. ƒƒCapacitate superioară de fecundare în ƒƒBobul este dentat, mare, cu MMB foarte bun, cu pericarp subțire
vreme favorabilă, diferența de producție condiții de stres, ce determină un număr în partea superioară, ceea ce îi oferă un dry down foarte bun.
între hibrizi s-a dovedit a fi foarte mică. Acești hibrizi de porumb cu genetică de maxim de boabe pe rând.
Totuși, în anii sau în zonele cu temperaturi ultimă generație se remarcă prin stabilitate ƒƒFormarea unui MMB foarte mare și a
ridicate și cantități reduse de precipitații, excelentă în condiții dificile. unui stay-green excelent, chiar și în
rezultatele au arătat diferențe semnificative. condiții de stres climatic.
KWS DONJUAN

CLIMACONTROL3 Vigoarea la răsărire


*****
NOU
Toleranță la frig în primăvară
*****
KWS DONJUAN FAO 400 Înălțimea plantei (cm)
Înălțimea de inserție a știuletelui
(cm)
270 - 290
90 - 110

Toleranță la arșiță
*****
NOU Stay green
*****
Rezistența la tăciunele comun
Rezistența la tăciunele prăfos al
*****
inflorescențelor
*****
Rezistența la Fusarium spp.
*****
*****
KWS DonJuan.
Pretabilitate în sistem intensiv

Densitate la Zone aride


(suboptime)
65
neirigat
(mii b.g./ha) Condiții optime 68

Se… duce seceta.


Densitate la irigat (mii b.g./ha) 75
Număr de rânduri 16 - 18
Număr de boabe / rând 34 - 38

22 23

Grupa hibrizilor de porumb KWS cu toleranță ridicată la secetă și arșiță

Particularitățile hibridului KWS DONJUAN KWS DONJUAN FAO 400

Genetica de ultimă generație oferită de KWS înregistrează un nou succes: hibridul de porumb
KWS DONJUAN (FAO 400), răspunsul perfect pentru producții mari în condiții de stres.
ƒƒUn hibrid de stabilitate din grupa CLIMACONTROL3;
Particularitățile hibridului:
ƒƒVigoarea este dublată de o toleranță foarte bună la temperaturi ƒƒFoarte bună toleranță la seceta pedologică și arșiță
scăzute; ƒƒTulpina robustă și foarte echilibrată, rădăcinile puternic dezvoltate și foliajul bogat asigură plantei o
ƒƒDeși nu este un hibrid intensiv, valorifică foarte bine input-urile asimilare mai bună a apei și nutrienților, ceea ce garantează un stay-green evident
regăsite, ceea ce îi conferă o adaptabilitate foarte bună; ƒƒPlanta dezvoltă o activitate fotosintetică intensă și, în cazul factorilor de stres climatic, o umplere mai
bună a boabelor și o coacere a știuletelui pe tulpina verde
ƒƒTulpina robustă și foarte echilibrată îi conferă rezistență la
ƒƒPanicul stufos, bine ramificat, cu un număr mare de antere bogate în polen, care asigură polenizarea pe
cădere și frângerea tulpinii; o perioadă mai lungă de timp
ƒƒSincronizare perfectă între apariția mătăsii și eliberarea
polenului;
ƒƒElasticitatea paniculului determină o eliberare mai ușoară a
polenului aflat în abundență;
ƒƒDinamică foarte bună de pierdere a apei din bob după atingerea
maturității fiziologice, determinată și de deschiderea pănușilor;
ƒƒToleranță foarte bună la tăciunele comun (Ustilago maydis).

www.kws.ro
KAPITOLIS CORRECTO

CLIMACONTROL3 Vigoarea la răsărire


***** CLIMACONTROL3 Vigoarea la răsărire
*****
Toleranță la frig în primăvară
***** Toleranță la frig în primăvară
*****
KAPITOLIS FAO 410 Înălțimea plantei (cm)
Înălțimea de inserție a știuletelui
(cm)
270 - 290
120 - 140
CORRECTO FAO 460 Înălțimea plantei (cm)
Înălțimea de inserție a știuletelui
(cm)
250 - 270
90 - 110

Toleranță la arșiță
***** Toleranță la arșiță
*****
Stay green
***** NOU Stay green
*****
Rezistența la tăciunele comun
Rezistența la tăciunele prăfos al
***** Rezistența la tăciunele comun
Rezistența la tăciunele prăfos al
*****
inflorescențelor
***** inflorescențelor
*****
Rezistența la Fusarium spp.
***** Rezistența la Fusarium spp.
*****
Pretabilitate în sistem intensiv

Densitate la Zone aride


***** Pretabilitate în sistem intensiv

Densitate la Zone aride


*****
(suboptime)
65 (suboptime)
65
neirigat neirigat
(mii b.g./ha) Condiții optime 68 (mii b.g./ha) Condiții optime 68
Densitate la irigat (mii b.g./ha) 75 Densitate la irigat (mii b.g./ha) 75
Număr de rânduri 16 - 18 Număr de rânduri 16 - 18
Număr de boabe / rând 38 - 42 Număr de boabe / rând 38 - 44

24 25

Particularitățile hibridului CORRECTO

Particularitățile hibridului KAPITOLIS ƒƒUn hibrid dentat semitardiv din grupa de stabilitate
CLIMACONTROL3, dar cu performanțe productive foarte bune
ƒƒHibrid simplu, poate fi utilizat atât în varianta boabe, cât și și în sistem intensiv de cultivare;
pentru siloz, datorită stay green-ului foarte bun. ƒƒToleranța bună la temperaturile scăzute survenite după răsărire îi
ƒƒPlanta, viguroasă, are talia înaltă și inserția știuleților înaltă și conferă o creștere neafectată de aceste fenomene, ceea ce
foliaj bogat. reprezintă un avantaj față de alți hibrizi din aceeași grupă de
ƒƒComparativ cu hibrizii din grupa sa de maturitate, știuleții sunt maturitate;
foarte mari și groși. ƒƒPlanta robustă, cu rădăcină puternică, tulpină viguroasă cu
ƒƒBobul este dentat, mare, cu MMB foarte bun, cu pericarp rezistență superioară la frângere și foliaj bogat, susține rezultatele
subțire în partea superioară, ceea ce îi oferă un dry down foarte de producție ridicate chiar și în areale mai des expuse
bun. temperaturilor ridicate;
ƒƒÎn condiții climatice dure, se manifestă în media celor mai buni ƒƒȘtiuletele compact se caracterizează printr-un număr mare de
hibrizi din această grupă de maturitate. boabe pe rahis;
ƒƒEste perfect recomandat în jumătatea sudică a Moldovei, sudul, ƒƒÎnfloritul sincronizat și exploziv garantează o fecundare foarte
vestul si nord-vestul României, iar în varianta recoltării în știuleți bună;
și în sudul Transilvaniei și jumătatea nordică a Moldovei. ƒƒDinamică foarte bună de pierdere a apei din bob după atingerea
maturității fiziologice, datorată și pendanței asigurate de
pedunculul lung.
BEST4MILK BEST4MILK
FEED WHAT YOU NEED feed what you need

O cale ce începe cu o decizie Cât de mult porumb folosești în


importantă: rația vacilor?
alegerea hibridului
Suprafața de teren este limitată
potrivit pentru vaci.
sau poate fi extinsă?

1. producție cu nivel nutrițional 1. producție cu nivel nutrițional


foarte ridicat foarte ridicat
2. conținut de amidon peste 2. conținut de amidon moderat
medie 3. digestibilitatea întregii plante

26 27

Nutriția corectă pentru vacile de lapte.


Hibrizii de porumb KWS din Grupa pentru Siloz

MIKADO FAO 550


Lider
la siloz
KONSENS FAO 560

ƒƒCombinația optimă între randament și calitate


ƒƒProductivitate eficientizată
ƒƒPlus valoare demonstrată la nivel de fermă

www.kws.ro
Începe-ți călătoria pe site-ul KWS și ia decizia potrivită.
Alegeți hibrizii de porumb adecvați
condițiilor din ferma dumneavoastră

(Sorosporium holci-sorghi)
DENSITATE LA NEIRIGAT

AL INFLORESCENȚELOR
DENUMIREA HIBRIDULUI

VIGOAREA LA RĂSĂRIRE

INSERȚIE A ȘTULETELUI
(mii b.g./ha)

TOLERANȚĂ LA ARȘIȚĂ

DENSITATE LA IRIGAT

NUMĂR DE RÂNDURI
TOLERANȚĂ LA FRIG

TĂCIUNELE PRĂFOS
ÎN CONDIȚII OPTIME
ÎNĂLȚIMEA PLANTEI

ÎN SISTEM INTENSIV
TĂCIUNELE COMUN
(Ustilago maydis)
DE MATURITATE

Fusarium spp.
REZISTENȚA LA

REZISTENȚA LA

REZISTENȚA LA

PRETABILITATE

HECTOLITRICĂ
BOABE / RÂND
ÎN PRIMĂVARĂ

ÎNĂLȚIMEA DE

STAY GREEN
SEGMENTUL

PE TULPINĂ

(mii b.g./ha)

1000 BOABE
NUMĂR DE
GRUPA

MASA

MASA
(FAO)

(cm)

(g)

(g)
Zone aride Condiții
(suboptime) optime

PLUS4GRAIN
KARPATIS 340
***** ***** 250 - 270 90 - 110
***** ***** ***** ***** ***** ***** 63 72 80 16 - 18 34 - 38 71.8 260 - 280

KWS SMARAGD 350


***** ***** 260 - 280 100 - 120
***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 72 80 16 - 18 34 - 38 72.4 360 - 380

KWS KASHMIR 370


***** ***** 270 - 290 100 -120
***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 72 80 16 - 18 34 - 38 74.9 320 - 340

NOU KWS INTELIGENS 420


***** ***** 270 - 290 80 - 100
***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 72 80 16 - 18 34 - 38 76.2 320 - 350

NOU KWS MAGNIFICO 440


***** ***** 270 - 290 110 - 130
***** ***** ***** ***** ***** ***** 63 72 80 16 - 18 34 - 38 75.5 320 - 370

28 KWS DURANGO 450


***** ***** 270 - 290 80 - 100
***** ***** ***** ***** ***** ***** 63 72 80 16 - 18 38 - 42 73.6 340 - 380 29

CLIMACONTROL3
HIBR IZI DE PO RUMB KWS SEZO NUL 2 0 2 1

KWS 2370 290


***** ***** 250 - 270 90 - 110
***** ***** ***** ***** ***** ***** 68 72 75 16 - 18 30 - 34 68.4 360 - 380

KWS 4484 380


***** ***** 270 - 290 110 - 130
***** ***** ***** ***** ***** ***** 63 68 75 14 - 16 40 - 44 73.5 370 - 390

NOU KWS DONJUAN 400


***** ***** 270 - 290 90 - 110
***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 68 75 16 - 18 34 - 38 73.1 360 - 400

KAPITOLIS 410
***** ***** 270 - 290 120 - 140
***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 68 75 16 - 18 38 - 42 73.3 320 - 360

NOU CORRECTO 460


***** ***** 250 - 270 90 - 110
***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 68 75 16 - 18 38 - 44 75 260 - 280

BEST4MILK
MIKADO 550
***** ***** 300 - 350 140 - 160
***** ***** ***** ***** ***** ***** nerecomandat 75 90 18 - 20 36 - 40 74.8 390 - 410

KONSENS 560
***** ***** 300 - 350 130 - 150
***** ***** ***** ***** ***** ***** nerecomandat 75 90 20 - 22 34 - 38 74.6 390 - 410

MORĂRIT
LOSC 250
***** ***** 210 - 230 90 - 110
***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 72 85 14 30 - 34 78.4 330 - 350

SEVERO 280
***** ***** 240 - 260 100 - 120
***** ***** ***** ***** ***** ***** 65 72 85 14 30 - 34 77.5 350 - 370

KWS KRISTALIS 450


***** ***** 290 - 310 130 - 150
***** ***** ***** ***** ***** ***** 63 68 80 16 - 18 34 - 38 77.6 350 - 370

Legendă: scăzut
***** acceptabil
***** moderat
***** bun
***** ridicat
*****
HIBRIZI de
FLOAREA-SOARELUI
KWS AMORES CL NOU

KWS APACHE CL
30 31
KWS DELICIO HO CLP NOU

KWS ACHILLES CLP


HIBR IZII D E FL O AREA -SOA RELU I K WS
Cerințele bio-ecologice ale unei culturi reușite
de floarea-soarelui
Când semințele
Importanța și răspândirea culturii de floarea-soarelui
Cultura de floarea-soarelui este una dintre cele mai importante culturi oleaginoase din lume și,
în anumite țări, mai ales în Europa, reprezintă principala materie primă pentru producția de
atrag prosperitatea
ulei. Suprafața cultivată cu floarea-soarelui la nivel mondial este de aproximativ 27 milioane de
hectare. Cu toate acestea, pe lângă floarea-soarelui cu un conținut ridicat de acid oleic, există
și un procent mai mic, dar totuși semnificativ, de suprafețe cultivate cu floarea-soarelui folosită
ca materie primă pentru produse de cofetărie și panificație. Floarea-soarelui poate fi
considerată a reprezenta o cultură europeană, întrucât este cultivată pe mai mult de 80% din
totalul suprafeței acestei regiuni. Cei mai mari cultivatori de floarea-soarelui din lume sunt
Rusia, Ucraina și Argentina, urmate îndeaproape de țări precum România, Bulgaria și
Kazahstan.

32 33

Rotația culturilor semnificativă, prin combaterea cu precădere a unui grup de

Rotația culturilor reprezintă una dintre cele mai eficiente metode buruieni și favorizarea dezvoltării altora. De obicei, cultura

de combatere a bolilor. Cultivarea florii-soarelui în regim de premergătoare este cultura de grâu, însă se poate folosi și
NOU
KWS AMORES CL
porumbul. Se recomandă evitarea culturilor premergătoare de
monocultură trebuie evitată. Datorită tendinței sale naturale de a
soia, rapiță și legume din cauza bolilor pe care acestea le au în
suporta bine vremea secetoasă, dar și datorită profitabilității sale,
comun cu floarea-soarelui.
situația de fapt în multe regiuni evidențiază încălcarea cerinței
privitoare la rotație. Ori de câte ori se înregistrează cazuri de Cerințele culturii de floarea-soarelui Noul KWS AMORES CL este un hibrid de floarea-soarelui cultivat în tehnologie CL, din grupa
semitardivă de maturitate. Genetica performantă KWS conferă caracteristici ce se
încălcare a cerinței cu privire la rotația culturilor, ne vom confrunta față de sol materializează în producții ridicate și de foarte bună calitate:
cu un risc sporit din perspectiva producției obținute. Este bine- La fel ca majoritatea speciilor de plante, culturile de floarea-
cunoscut faptul că regiunile cu cea mai severă infestare cu soarelui au randament maxim pe soluri de cea mai bună calitate. ƒƒUn hibrid de talie mediu - înaltă cu capacitate excepțională de producție, asigurată și de o masă
Orobanche cumana sunt exact acele regiuni în care nu s-au Cu toate acestea, floarea-soarelui este cultivată pe o mare hectolitrică foarte bună
respectat cerințele cu privire la rotația culturilor, și anume acele ƒƒRezistența genetică de nivel E la lupoaie (Orobanche cumana)
varietate de soluri. În astfel de cazuri, operațiunile
ƒƒÎnsușiri agronomice îmbunătățite (toleranță ridicată la boli, tulpină viguroasă, poziție oblică a capitulului)
regiuni în care floarea-soarelui se cultivă în regim de rotație corespunzătoare de pregătire a solului și de fertilizare pot
incompletă sau în regim de monocultură. S-a dovedit faptul că, compensa deficiențele care rezultă dintr-o slabă calitate a solului,
prin introducerea porumbului sau sorgului în sistemul de rotație, la fel ca și irigațiile - în cazul în care solul este nisipos. Cele mai
alături de floarea-soarelui, presiunea exercitată de infestarea cu bune soluri pentru cultura de floarea-soarelui sunt cele cu pH
lupoaie scade, ceea ce conduce ulterior la reducerea riscului neutru (valoarea pH-ului cuprinsă între 7 și 7,2). Floarea-soarelui
asupra producției. Prin utilizarea tehnologiilor Clearfield și
®
este sensibilă la epuizarea microelementelor, în special a borului, www.kws.ro
Express®, importanța aplicării rotației culturilor este și mai așadar trebuie procedat cu grijă deosebită în cazurile în care se
KWS Apache CL
pot manifesta deficiențe de bor. Concepția conform căreia cultura specie oleiferă, așadar, pe astfel de soluri, conținutul de ulei din
de floarea-soarelui face parte din sistemul de agricultură semințe este cel mai ridicat, ceea ce face ca producția de ulei
aferentă recoltei să fie maximă - răspunzând astfel scopului
Producția de boabe
*****
*****
extensivă este greșită. Dimpotrivă, cultura de floarea-soarelui Conținutul de acid linoleic

KWS Apache CL
reacționează destul de bine la soluri de calitate, pe care produce fundamental pentru care se înființează astfel de culturi.

recolte de excepție. Mai presus de orice, floarea-soarelui este o


Conținutul de acid oleic
*****
Rezistența la cădere
Rezistența la frângerea
*****
Cerințele culturii de floarea-soarelui față de căldură tulpinilor
Toleranța la
*****
Înghețarea florii-soarelui este un fenomen rar, însă trebuie acordată grija cuvenită pentru a respecta perioada
adecvată pentru semănat. Dacă temperaturile scad sub -10°C, poate exista posibilitatea înghețării culturii. Tocmai
Sclerotinia Sclerotiorum *****
de aceea trebuie acordată o atenție deosebită în ceea ce privește respectarea perioadei optime de semănat, care
Clearfield este marcă înregistrată BASF.
Toleranta la Phomopsis
*****
trebuie să înceapă atunci când temperatura solului este de peste 10°C. Floarea-soarelui este o specie de plante
care iubește căldura și, așa cum se spune în popor, este o specie căreia îi place să aibă „capul în soare și picioarele Tehnologie Clearfield ®
Toleranța la Botrytis
Toleranța la
*****
Rasa E
în apă“. Tocmai de aceea semănatul nu trebuie sa aibă loc înainte de vreme, fiind optim să se aștepte până când Orobanche cumana (inclusiv)
temperatura din sol este cea potrivită. O perioadă de germinare îndelungată nu este bună întrucât sporește Adaptabilitatea pe
posibilitatea deteriorării plantelor în fazele incipiente de creștere. Temperatura cea mai favorabilă pentru dezvoltarea soluri nisipoase
Adaptabilitatea pe
*****
florii-soarelui este cuprinsă între 20°C și 25°C. Temperaturile foarte ridicate și seceta au un impact nefavorabil Particularitățile hibridului KWS Apache CL soluri medii *****
asupra fertilizării culturii de floarea-soarelui, același lucru fiind valabil și în cazul precipitațiilor de lungă durată în Adaptabilitatea pe
etapa de înflorire. Atunci când temperatura este foarte ridicată în timpul înfloririi, albinele vizitează florile mult mai rar ƒƒHibrid semitardiv, cu rezistență la Orobanche rasa E; soluri argiloase
Densitatea la semănat
*****
și consumă mult mai mult timp și energie pentru menținerea temperaturii în stupi, astfel încât perioada de vitalitate a ƒƒPotențial mare de producție, pretabil atât în tehnologie de cultură intensivă, cât 60 - 62
(mii b.g./ha)
polenului este mult mai scurtă în condiții de temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate, coroborate cu lipsa de și medie;
umiditate în sol, generează un impact negativ asupra formării și umplerii miezului semințelor. ƒƒToleranță bună la secetă, plante de înălțime medie, cu frunze de mărime
Temperatura afectează și sintetizarea acidului oleic. Temperatura medie zilnică ideală pentru sintetizarea acidului medie, de culoare verde mediu, cu gofrare slabă;
oleic nu trebuie să depășească 25°C. ƒƒEpocă de înflorire medie, capitul aplecat cu tija foarte curbată, de mărime
medie;
ƒƒFormă ușor convexă, cu boabe mici, de formă ovoid îngustă, de culoare mediu
brună fără inserții de altă culoare, MH 45-48 kg/hl.
34 35

Cerințele culturii de floarea-soarelui Amores CL generează cele mai bune producții la o densitate
cuprinsă între 60.000 și 65.000 de plante la hectar, în timp ce
față de lumină
creșterea acestei densități duce la scăderea randamentului.
Acesta este un subiect arareori abordat de către producători, deși Randamentul obținut în cazul acestui hibrid nu diferă în mod
este foarte important în cazul florii-soarelui, deoarece cerințele
semnificativ nici la densități de 50.000 sau 55.000 de plante la
acestei culturi față de lumină sunt ridicate. Optimizarea densității
hectar. De cealaltă parte, un hibrid precum KWS Achilles CLP
culturii este foarte importantă deoarece în cazul plantelor de
evidențiază o toleranță semnificativă chiar și la densități de
floarea-soarelui având o densitate mai mare în raport cu cea
65 – 68.000 plante/ha.
optimă, se poate ajunge la situații precum apariția alungirii,
formarea de frunze mai mici, umbrire și chiar aplecarea culturii. În mare parte, fotoperiodismul nu reprezintă o problemă în cazul
Hibrizii reacționează în mod diferit în funcție de densitatea culturii. culturii de floarea-soarelui, cel puțin nu în Europa. Problema se
Acest lucru poate fi ilustrat prin exemplul hibrizilor KWS Achilles poate manifesta, în mod excepțional, atunci când hibridul a fost
CLP și KWS Amores CL, în cadrul experimentelor efectuate în conceput pentru condiții specifice Emisferei Sudice (de exemplu
2018 și 2019, care evidențiază în mod clar că hibridul KWS pentru Argentina) și este ulterior cultivat în Europa. O astfel de
situație este însă extrem de rară deoarece hibrizii, din cauza la fel de negative. Atunci când o cultură de floarea-soarelui este
bolilor diferite și a perioadei de vegetație specifice pe plan local, suprasaturată cu apă din cauza ploilor abundente din primăvară,
sunt în general complet nepotriviți pentru cultivare în condițiile din rădăcina plantei nu se mai dezvoltă așa cum trebuie, întrucât
Europa. planta este suprasaturată cu apă, iar vegetația este foarte
intensă. Dacă această perioadă de umiditate sporită este urmată
de secetă, sistemul radicular subdezvoltat nu are capacitatea de
Cerințele culturii de floarea-soarelui a furniza suficientă apă pentru cantitatea de masă fotosintetică
față de apă creată, iar acest lucru conduce deseori la producții cu mult sub
Comparativ cu majoritatea celorlalte specii de plante, floarea- cele estimate inițial.
soarelui prezintă o eficiență semnificativ mai mare în ceea ce
Seceta este un fenomen comun, care conduce la scăderea
privește utilizarea apei subterane, acesta fiind motivul pentru care
semnificativă a randamentului producției, în special atunci când
este deseori citată ca făcând parte din categoria speciilor de se manifestă în condițiile unei temperaturi ridicate a aerului. Deși
plante rezistente la secetă. Această eficiență se datorează cultura de floarea-soarelui este considerată a fi rezistentă la
sistemului radicular puternic, care asigură o capacitate sporită de secetă, între hibrizi se manifestă diferențe semnificative din
a absorbi apa și nutrienții din straturile profunde ale solului. În punctul de vedere al toleranței la condiții de secetă, în principal
pofida acestei eficiențe, floarea-soarelui necesită o cantitate mare din cauza naturii sistemulului radicular.
de apă, o plantă putând să absoarbă peste 200 kg de apă.
Irigarea este o măsură la fel de importantă pentru menținerea
Cerințele față de apă ale florii-soarelui se schimbă în perioada de
vegetație. Floarea-soarelui are nevoie de cea mai mare cantitate
unei alimentări optime cu apă pe parcursul diferitelor faze de
dezvoltare a plantei. Floarea-soarelui este una dintre acele specii
Calitatea uleiului … pe gustul fermierilor
de apă (peste 40% din cantitatea totală) în perioada cuprinsă care pot să reacționeze extrem de negativ la irigații, prin
între apariția butonului floral și până la înflorire. Cea mai mică lipsă dezvoltarea de boli. În consecință, atunci când vorbim de irigarea
de umiditate are un efect negativ asupra creșterii și dezvoltării culturilor de floarea-soarelui, se impune să procedăm cu
florii-soarelui, iar saturarea cu apă a solului, în special în timpul deosebită grijă, mai ales atunci când irigăm chiar înainte sau
stadiilor timpurii de dezvoltare a plantei, poate genera consecințe imediat după înflorire.

36 Lucrările solului 37
Lucrările adecvate de pregătire a terenului, efectuate la timp, reprezintă una dintre principalele condiții pentru un
semănat de calitate, care asigură germinarea facilă a culturilor de floarea-soarelui. Scopul este acela de a asigura
afânarea, aerarea și nivelarea solului. Solul astfel pregătit se va încălzi rapid, dar va stoca totodată umiditatea,
permițând semănatul la aceeași adâncime, și, în cele din urmă, va permite răsărirea rapidă și uniformă a plantelor.
Adâncimea lucrărilor de pregătire premergătoare semănatului nu va depăși adâncimea de semănat.

Nutriția minerală și recomandări pentru NOU


fertilizarea culturii de floarea-soarelui
Compoziția minerală a solului are un efect semnificativ asupra
KWS DELICIO HO CLP
prevenirii efectelor adverse ale secetei. Deosebit de importantă
Noul KWS DELICIO HO CLP este un hibrid de floarea-soarelui high oleic din grupa
este fertilizarea cu fosfor.
semi-timpurie de maturitate, cultivat în tehnologie Clearfield Plus.
Având în vedere studiile de specialitate putem spune că, pentru a
ƒƒConținut bogat în acid oleic (> 85%)
obține 100 kg de semințe, floarea-soarelui are nevoie de O atenție deosebită trebuie să fie acordată fertilizării cu azot. ƒƒProductivitate ridicată și stabilitate chiar și în condiții suboptime de cultură
îngrășăminte de bază constând în 4 - 6 kg de azot (N), între 1,5 și Deși utilizarea excesivă a azotului se întâmplă rar în practică, ƒƒRezistența genetică la Orobanche cumana inclusiv rasa E
2 kg de fosfor (P205) și de 8-10 kg de potasiu (K20). Atunci când ƒƒToleranță îmbunătățită la bolile florii-soarelui (Plasmopara helianthi, Phoma macdonaldi, Phomopsis
merită menționat faptul că, atunci când este folosit în cantități
fertilizarea se bazează „pe o simplă estimare vizuală“, cel mai helianthi, Sclerotinia sclerotiorum, Verticillium spp., Botrytis cinerea)
mari, azotul poate genera și un efect negativ, în special din cauza
probabil vom face o greșeală. Cea mai bună metodă constă în cantității mai mari de masă vegetală și apariției bolilor. Când este
efectuarea unei analize chimice a solului. folosit în cantități mari, azotul duce la creșterea conținutului de
Azotul afectează creșterea și dezvoltarea plantelor, în timp ce proteine și la scăderea conținutului de ulei. Tocmai de aceea,
fosforul scade coeficientul de transpirație și are un efect favorabil nutriția echilibrată și aplicarea adecvată a îngrășămintelor
asupra sintetizării conținutului de ulei. Potasiul crește rezistența reprezintă cei mai importanți factori pentru o producție de www.kws.ro
plantelor la boli. floarea-soarelui reușită.
KWS Achilles CLP
Particularitățile agronomice ale hibrizilor de
Producția de boabe
*****
Conținutul de acid linoleic
***** floarea-soarelui KWS
KWS Achilles CLP Conținutul de acid oleic
*****
Rezistența la cădere
Rezistența la frângerea
*****
tulpinilor
Toleranța la
*****
Sclerotinia Sclerotiorum *****
Clearfield Plus este marcă înregistrată BASF.
Toleranta la Phomopsis
*****
Tehnologie Clearfield ®
Toleranța la Botrytis
Toleranța la
*****
Rasa E
Orobanche cumana (inclusiv)
Adaptabilitatea pe
soluri nisipoase
Adaptabilitatea pe
*****
Particularitățile hibridului KWS Achilles CLP soluri medii
Adaptabilitatea pe
*****
ƒƒHibrid semitardiv, cu rezistență la Orobanche rasa E;
soluri argiloase
Densitatea la semănat
*****
60 - 62
ƒƒPotențial mare de producție, stabil atât în cultura intensivă, cât și în (mii b.g./ha)
cea medie;
ƒƒToleranță bună la secetă, plante de înălțime medie, frunză mare, de
culoare verde închis, cu gofrare medie.
ƒƒCalatidiul aplecat, cu tija curbată, de formă plată, de mărime mare;
ƒƒSămânță de mărime medie, cu formă ovoid îngustă, neagră, cu inserții Caractere KWS KWS KWS KWS DELICIO Legenda
Agronomice ACHILLES CLP AMORES CL APACHE CL HO CLP
38 laterale gri închis, MH 42-45 kg/hl. 39
NOU NOU

Producția de boabe
***** ***** ***** ***** scăzută
***** ridicată

Conținutul de acid linoleic


***** ***** ***** ***** scăzut
***** ridicat

Conținutul de acid oleic


***** ***** ***** ***** scăzut
***** ridicat

Rezistența la cădere
***** ***** ***** ***** slabă
***** bună

Rezistența la frângerea tulpinilor


***** ***** ***** ***** slabă
***** bună

Toleranța la Sclerotinia
Sclerotiorum ***** ***** ***** ***** slabă
***** bună

Toleranta la Phomopsis
***** ***** ***** ***** slabă
***** bună

Toleranța la Botrytis
***** ***** ***** ***** slabă
***** bună

Rasa E Rasa E Rasa E Rasa E


Toleranța la Orobanche cumana
(inclusiv) (inclusiv) (inclusiv) (inclusiv)

Adaptabilitatea pe soluri nisipoase


***** ***** ***** ***** scăzută
***** ridicată

Adaptabilitatea pe soluri medii


***** ***** ***** ***** scăzută
***** ridicată

Adaptabilitatea pe soluri argiloase


***** ***** ***** ***** scăzută
***** ridicată

Densitatea la semănat
60 - 62 60 - 62 60 - 62 60 - 62
(mii b.g./ha)
SOIA

kws ANNIKA
40 41
SOIA KWS

Bogdan Zănocea, ferma TOP LABOUR, din Timișoara, Timiș


Soia KWS ANNIKA
kws ANNIKA Performanță la cele mai înalte standarde
KWS continuă seria de investiții în cercetare și dezvoltare, oferind, din acest sezon,
fermierilor din România, semințe de soia cu genetică de vârf.

Caracteristicile noului soi sunt:


ƒƒGrupa de maturitate: 1 (semitardivă)
ƒƒBoabe cu conținut bogat în proteină (>40%) și MMB mare (180-200 g)
Sămânța este pre-inoculată cu HiCoat® Super Soy, cel mai inovativ produs pe
ƒƒToleranță ridicată la stres hidric, rezistență sporită la cădere și dehiscența păstăilor
bază de Bradyrhizobium japonicum bv. glycinearum, precum și alte ingrediente ce
conferă vigoare tinerelor plante și sprijin în formarea nodozităților. Parametrii
Semințele sunt pre-inoculate cu HiCoat® Super Soy, una dintre cele mai moderne
calitativi de condiționare a seminței sunt peste standard.
soluții de inoculare pe bază de Bradyrhizobium japonicum bv. glycinearum.

Sămânța este produsă în UE, deci cu grad de risc 0 (zero) de contaminare GMO și
se pretează a fi cultivată și în agricultura ecologică.

www.kws.ro

Particularitățile soiului kws ANNIKA


ƒƒGrupa de maturitate: 1 (semitardivă), cu potențial ridicat
de producție;
ƒƒConținutul în proteină: mediu spre mare ( >40%);
ƒƒNecesar pentru semănat: aprox. 5 saci/ha;
ƒƒMMB: mediu (180-200g);
42 ƒƒTalia plantei: mediu-înaltă; 43
ƒƒRezistență la cădere: foarte rezistent;
ƒƒPubescenţa: cenuşie;
ƒƒDehiscența păstăilor: foarte rezistent;
ƒƒCuloarea hilului: maronie;
ƒƒComportare la stresul hidric: foarte bună;
ƒƒCuloarea florilor: violacee;
ƒƒÎnălțimea de inserție a primei păstăi: 13-15 cm;
ƒƒGradul de ramificare: ridicat;
ƒƒDensitatea la semănat: 40-45 b.g./m2.
Instrumentele digitale KWS. Verificarea vitalității culturii
Informație în timp real pentru o planificare optimă a activității în fermă
Un instrument digital foarte util fermierilor din întreaga țară, care oferă informații privind gradul de sănătate al culturii, pe baza
KWS completează programul FULL POWER cu un set de instrumente digitale de ultimă generație, în scopul creșterii unor imagini din satelit primite săptămânal.
gradului de acuratețe a informațiilor oferite.
Hărțile generate pentru verificarea vitalității culturii dvs. sunt imagini scanate tip NDVI, o abreviere pentru “Indicele de vegetație
digital4cast
cu diferențe normalizate”.
Informații din satelit pentru rezultate excelente în câmp
digital4cast permite scanarea suprafețelor agricole Aplicația oferă date care permit calculul pierderilor la De ce este importantă pentru dvs. scanarea digitală a vitalității culturii?
cultivate cu hibrizii de porumb KWS. Astfel, venim în semănat, stabilirea necesității de reînsămânțare, evaluarea ƒƒVă puteți forma o opinie concludentă asupra stării de vitalitate a culturii dvs.
sprijinul fermierilor noștri nu doar cu cele mai avansate pagubelor produse de factorii climatici sau al agenților de ƒƒAflați care sunt zonele cu eroziuni de sol, regiunile foarte afectate de stres, zonele în pantă sau alte caracteristici pe care nu le
soluții din domeniul genetic, ci și cu metode moderne de dăunare, creionarea schemei de irigat, planificarea puteți cunoaște altfel despre terenul dvs.
analiză și chiar diagnosticare. Aceste analize iau în calcul recoltării etc. Acest instrument este util în special fermelor
mai multe aspecte privind dezvoltarea culturilor: cu suprafețe mari, care pot economisi sume importante în Regim pluviometric normal Secetă

ƒƒreușita semănatului fiecare sezon. În același timp, le permite fermierilor să-și


ƒƒnecesarul de nutrienți creeze o imagine de ansamblu asupra culturilor gestionate Exemplu: diferența de
ƒƒnivelul de îmburuienare și să ia decizii rapide. vitalitate pentru aceeași
ƒƒgradul de stres al culturilor. suprafață într-o
săptămână cu regim
pluviometric bun față de
o săptămână secetoasă.

Ca să puteți obține aceste informații, trebuie să vă înregistrați pe myKWS, să completați informațiile solicitate despre parcela
44 dvs., să urmați toți pașii din aplicație, iar rezultatul va fi verificarea gratuită a vitalității culturii dvs., săptămânal. 45

Semănatul cu normă variabilă


Această aplicație disponibilă pe myKWS este utilă pentru optimizarea potențialului de producție a suprafețelor dvs. cultivate cu
myKWS porumb, deoarece:
IN STRUMENT ELE D IGITAL E KWS

Consultantul dumneavoastră digital.


Pe site-ul nostru, în secțiunea myKWS, puteți găsi o serie de instrumente utile în activitatea din fiecare sezon. Informație ƒƒAjustați densitatea la semănat pe baza imaginilor de detaliu din satelit.
în timp real pentru un potențial mai bun de planificare a activității în fermă. ƒƒMaximizați potențialul de producție al fiecărei parcele sau microzone din parcela dvs. cu porumb.
ƒƒEvitați pierderile cauzate de zonele mai puțin productive ale parcelelor dumneavoastră.

În baza datelor de localizare introduse în aplicație, veți obține hărți satelitare diferențiate pentru semănat, în funcție de cantitățile
de humus, apă sau nutrienți disponibile, precum și de potențialul de producție al parcelelor dvs.  Astfel, zonele mai bogate în
resurse vor putea fi semănate la o densitate mai mare, generând o producție mai ridicată, iar zonele mai slab aprovizionate se
vor semăna la o densitate mai mică. În acest fel, optimizăm atât cantitatea de sămânță folosită, cât și cantitățile și tipul de
scheme de fertilizare aplicate.

Calculul necesarului de sămânță


În vederea stabilirii necesarului de sămânță pentru semănat, prin introducerea unor detalii standard, cum sunt suprafața totală,
densitatea indicată de tehnologia utilizată și distanța între rânduri, veți obține recomandările specialiștilor noștri cu privire la
cantitatea necesară de saci pentru suprafața totală pe care doriți să o semănați și, respectiv, ajustarea acesteia la hectar.
Echipa de vânzări KWS Seminţe
Suntem la doar un apel distanță!

Regiunea 1 Regiunea 2 Regiunea 3 Regiunea 4 Regiunea 5 Regiunea 6 Regiunea 7 Regiunea 8


CL, CT, TL OT, GJ, DJ, MH, GR, TM, AR, CS MM, SM, SJ, BH AB, HD, CJ, BN, MS, SV, BT, NT, IS BC, VN, GL, VS IL, BR, BZ, PH

AG, VL, DB, IF, TR BV, CV, HR, SB

Daniel Omet Ioan Cioc Onișor Alda IONUȚ TAMBA Mircea Armegioiu Costel Ungureanu Ciprian Sava Alex Răducanu
Director Regional Director Regional Director Regional Director Regional Director Regional Director Regional Director Regional Director Regional
Tel.: 0730 713 891; Tel.: 0723 333 224; Tel. 0731 792 350; Tel.: 0725 999 746; Tel.: 0724 363 020; Tel.: 0724 588 906; Tel.: 0731 510 755; Tel.: 0731 493 823;
daniel.omet@kws.com ioan.cioc@kws.com onisor.alda@kws.com ionut.tamba@kws.com mircea.armegioiu@kws.com costel.ungureanu@kws.com ciprian.sava@kws.com alex.raducanu@kws.com

ADRIAN FRIGEA Victor Păunescu Mariana SamoilĂ Zoltan Szenasi Ilie Bădilă Lucian Epure Alin MUSTĂȚEA ION MARINESCU
CL vEst OT, GJ TM Nord-Vest MM, SM, SJ AB, HD SV, BT VN BR
Tel.: 0726 707 995 Tel.: 0730 715 808 Tel.: 0731 494 869 Tel.: 0729 019 150 Tel.: 0728 977 915 Tel.: 0731 510 757 tel.: 0737 554 909 Tel.: 0728 996 133
adrian.frigea@kws.com victor.paunescu@kws.com mariana.samoila@kws.com zoltan.szenasi@kws.com ilie.badila@kws.com lucian.epure@kws.com alin.mustatea@kws.com ion.marinescu@kws.com

George FrĂȚilĂ Claudiu Haită CLAUDIU MOISE Attila Miklos Attila Teglas Rareș Sumănariu FLORIN ANDREI Diana Oancea
CL est TR Est TM Sud BH CJ, BN IS GL BZ
Tel.: 0737 551 200 Tel.: 0732 019 470 Tel.: 0731 345 241 Tel.: 0729 218 968 Tel.: 0728 855 389 Tel.: 0728 859 009 Tel.: 0731 345 239 Tel.: 0730 713 429
46 george.fratila@kws.com claudiu.haita@kws.com claudiu.moise@kws.com attila.miklos@kws.com attila.teglas@kws.com rares.sumanariu@kws.com florin.andrei@kws.com diana.oancea@kws.com 47

Sorin Baban Florin Stoica SEBASTIAN GORGAN Radu Bercu ALEXANDRA GHIURȚU Sabina Ioana LefteR Alina Pavel
TL DB, IF TM Nord-Est MS NT BC BR, BZ
Tel.: 0738 762 942 Tel.: 0730 713 892 Tel.: 0737 970 318 Tel.: 0724 544 269 Tel.: 0731 791 195 Tel.: 0730 713 776 Tel.: 0799 000 018
sorin.baban@kws.com florin.stoica@kws.com sebastian.gorgan@kws.com radu.bercu@kws.com alexandra.ghiurtu@kws.com sabina-ioana.lefter@kws.com alina.pavel@kws.com

georgian ene Robert Dăgăliță MARIO IVĂNESCU Cătălin Vasiliu Alin Florin Mușat Bianca Mihai
CT GR CS BV, CV, HR, SB VS PH
Tel.: 0727 811 426 Tel.: 0731 345 240 Tel.: 0728 290 200 Tel.: 0731 510 756 Tel.: 0769 109 856 Tel.: 0727 811 412
georgian.ene@kws.com robert.dagalita@kws.com mario.ivanescu@kws.com catalin.vasiliu@kws.com alin-florin.musat@kws.com bianca.mihai@kws.com

KWS E
Laurențiu Barbu Lucian Ramses POPA ADRIAN OSVADĂ BT
CĂTĂLIN ENACHE
KWS V
SM
MM

TR Vest AR CJ, BN SV
IL
Tel.: 0722 624 032 Tel.:0753 020 735 Tel.: 0731 790 547 SJ
BN IS Tel.: 0738 762 227
laurentiu.barbu@kws.com lucian-ramses.popa@kws.com adrian.osvada@kws.com BH
NT catalin.enache@kws.com

7
CJ
MS
VS
HR
BC
AR

AB

CV
SB GL
BV VN
TM
Cosmin Bunăiașu Ovidiu Chevereşan
HD

Constantin Frâncu

8
DJ, MH AR BZ IL
Tel.: 0731 492 237 Tel.: 0733 103 899 CS

GJ
VL
AG
PH BR
TL Tel.: 0729 995 997
cosmin.bunaiasu@kws.com ovidiu.cheveresan@kws.com DB constantin.francu@kws.com
IF IL
MH
BUCUREŞTI
CL
OT CT
DJ GR
TR

Andrei Marinescu
AG, VL
Tel.: 0737 553 262
andrei.marinescu@kws.com Contactați-ne și pe KWS România
KWS SEMINȚE
Str. Barajul Argeș, Nr. 6,
Sector 1, București
Cod Poștal 014121,
Tel.: +40 21 315 42 80
Fax: +40 21 310 42 38
office@kws.ro
www.kws.ro