Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Şcoala: Scoala Generala ,,Pompiliu Marcea”, Tg.Jiu


Profesor: ALIN DOBROMIRESCU
Disciplina: CULTURA CIVICĂ
Clasa : a VII –a C
Data : 18 mai 2007
Tema : CETATENIA SI PRACTICILE DEMOCRATICE
Titlul lecţiei : Alegerile si votul
Tipul lecţiei : mixta

Scopul lecţiei : - sa inteleaga importanta participarii la vot si sa recunoasca sistemul electoral din Romania

Obiective operaţionale :
O1 – sa identifice prevederea legala a drepturilor electorale
O2 – sa inteleaga caracterul participarii la vot
O3 - sa recunoasca tipurile de alegeri
O4 – sa cunoasca conditiile necesare participarii la vot
O5 – sa recunoasca si sa opereze cu termeni precum mandat, scrutin, sufragiu
O6 – sa inteleaga modalitatea de desfasurare a alegerilor
O7 – sa inteleaga caracteristicile votului
O8 – sa recunoasca conditiile necesare exercitarii dreptului de a fi ales
O9 – sa participe corect la activitatea de vot

Strategia didactică :
1. Mod de abordare al învăţării : mixt
2. Metode şi procedee : conversaţia, explicaţia, observaţia, exemplificarea, descoperirea,
problematizarea
3. Forma de organizare : frontală şi individuală
4. Evaluare : formativă
5. Material didactic : - Manualul de « Cultură civică », clasa a VII-a, Autori : Elena Nedelcu si
Ecaterina Morar, Editura ALL
- Constituţia României
- Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
- Text analiza
- Buletine de vot, lista electorala
6. Durata orei: 50 minute
7. Locul de desfăşurare : Sala de clasă
Desfăşurarea metodică a lecţiei
Momentele Obie Unităţi de conţinut Activitatea propunătorului Activitatea elevilor Evaluare
lecţiei ctive
1. Momentul - stabilesc climatul socio-afectiv - îşi pregătesc materialele
organizatoric necesar desfăşurătrii lecţiei, necesare desfăşurării lecţiei
pregătesc materialele necesare în bune condiţii, ascultă şi
desfăşurării lecţiei, notez absenţii. sunt atenţi.
2.Reactualizarea - adresez întrebări pentru a aprecia - răspund la întrebări :
cunoştiinţelor modul în care şi-au însuşit
dobânditae cunoştiinţele dobândite anterior,
anterior din lectia :
Dreptul de asociere
- ce prevede dreptul de asociere? chestionar
- care sunt actele ce prevad acest e orală şi
drept ? individual
- ce spune constitutia cu privire la ă. Se
acest drept ? apreciază
- care sunt principalele forme de corectitudi
asociere ? nea
- ce sunt partidele politice ? răspunsuril
- cum se intemeiaza partidele? or prin
- cum sunt organizate? adresarea
- care este diferenta dintre de
membrii de partid si militanti? calificative
- care este rolul partidelor verbale
politice ?
- exemple
- ce sunt fortele sociale ?
- ce sunt sindicatele?
- care este forma lor de
manifestare ?
-ce sunt ONG-urile ?
-exemple de ONG-uri
3.Captarea -inmanez unui elev un text despre -primeste textul, il citeste
atenţiei un tanar care astepta sa ai apoi se exprima pareri
implineasca 18 ani pentru a merge
la vot .

4. Anunţarea - scriu pe tablă titlul - notează în caiet titlul


titlului noii lecţii lecţiei
şi scrierea pe
tablă

5. Motivaţia Crearea - discut cu elevii pe tema - ascultă, raspund, sunt


învăţării sentimentului participarii la vot a parintilor lor. atenţi
utilităţii celor
studiate

6. Comunicarea - comunic elevilor obiectivele - ascultă, sunt atenţi


obiectivelor operaţionale ale lecţiei şi le scriu
operaţionale ale pe tablă
lecţiei noi
7. Predarea noilor O1 Legea fundamentala a statului
cunoştinţe prevede ca cetatenii romani au
anumite drepturi electorale.
Aceste drepturi electorale sunt
preveyute la art. 36, 37 si 38 din
Constitutia Romaniei 2003.

O2 In tara noastra, ca de altfel in


intreaga lume, dreptul la vot il
aveau cu timp in urma doar
barbatii care faceau parte din elita Evaluare
societatii. Astazi, dreptul la vor continuă
este un drept castigat de catre toti
cetatenii, indiferent de deosebiri.
Participarea la vor insa, nu este
obligatorie. Ea este facultativa
adica fiecare alege daca sau nu sa
participe la vot. Insa, participarea
la vot este un drept dar si o
responsabilitate, in sensul ca cei
care participa demonstreaza ca au
un cuvant de spus si participa
astfel la viata politica.
- notează pe caiete,
analizează, disting ideile

O3 Conform Constitutiei, in tara


noastra exista patru tipuri de
alegeri :
1. alegeri locale pentru
primari si consilieri o
data la 4 ani
2. alegeri parlamentare
pentru deputati si
senatori o data la 4 ani
3. alegeri prezidentiale
pentru presedintele tarii
o data la 5 ani
4. alegeri europene pentru
parlamentul european o
data la 5 ani

O4 Tot conform Constitutiei, pentru a


participa la alegeri trebuie
indeplinite urmatoarele conditii :
- sa fii cetatean roman
- sa ai varsta de 18 ani,
impliniti pana in yiua
alegerilor inclusiv
Nu au drept la vot : Observare
- debilii sau alienatii mintal a
- pusii sub interdictie comporta
- persoanele condamnate la mentului
pierderea drepturilor elevilor
electorale
O5 In tara noastra votul se desfasoara
in tururi de scrutin.
O6 Scrutinul reprez. actul de a vota.
El poate fi uninominal cand se
voteaa o singura persoana, ca la
presedinte si primar. Sau de lista
(plurinominal), cand se voteaza
liste de candidati, ca la consiliei si
parlament. Pentru a se ocupa de
alegeri se infiinteaza un Birou
Electoral Central, format din
judecatori de renume, iar in
localitati se infiinteaza Birouri
Electorale de Circumscriptie. - notează pe caiete,
analizează, disting ideile

O7 Caracteristicile votului :
-universal
-egal
-direct
-secret
-liber exprimat

Pe langa dreptul de a vota (de a


O8 alege), cetatenii au si dreptul de a
candida sau de a fi alesi. Pentru
aceasta trebuie sa indeplineasca
urm. conditii :
- sa fie cetateni romani cu
drept de vot
- sa aiba domiciliul in
Romania
- sa aiba varsta de cel putin
23 de ani pentru Camera
Deputatilor, primarii si
consilii, 33 de ani pentru
Senat si cel putin 35 de
ani pentru functia de
Presedinte al tarii.

8. Fixarea O9 - organizez alegerea sefului de - elevii răspund, se Evaluare


cunoştinţelor clasa dupa modelul alegerii organizeaza, participa, orală
Presedintelui Romaniei, utilizand voteaza, numara voturile, continuă
tipul de scrutin uninominal. Doi exprima concluziile
elevi formeaza BEC, restul
participa la votare.
9. Încheierea - fac aprecieri referitoare la modul - ascultă aprecierile făcute Evaluare
lecţiei de desfăşurare a lecţiei şi scot în şi îşi însuşesc observaţiile finală
evidenţă elevii care au avut o
prestaţie bună şi foarte bună la oră.
- dau tema pentru acasă - notează pe caiete tema
pentru acasă